Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Září 2015


Informácie 30. 9. 2015

30. září 2015 v 17:18 Féwa


Prajem pekný deň, priatelia. Informácie, ktoré budem zdieľať sú dôležitým vodítkom pre každého. Či sa jedná o človeka, ktorý jednoducho vie - alebo o človeka, ktorého vôbec nezaujíma, čo sa na Zemi, so Zemou a tým i s nami deje.


Zem vzostupuje. Význam slova vzostup je - holografické premiestňovanie sa, prenikanie planéty do hologramu piatej dimenzie s ktorou súvisí multidimenzionálne všetvorenie. To znamená i iné princípy, iné zákonitosti. Mení sa frekvencia Zeme. Celkom jednoducho povedané - je to aktivovanie, zfunkčňovanie frekvencie, ktorou tvoríme lásku láskou /kvantový mechanizmus/. Čo sa týka nás, ľudí a tým i nášho myslenia - jedná sa o tvorenie v spolupráci so Zdrojom seba samého, ktorý je naším svetelným srdcom. Srdcom vyžarujúcim zo svojho stredu energie neviditeľných paprskov. Jednoducho povedané je to čas, kedy láska prestáva byť len slovom, kedy máme šancu opäť ju zakomponovať do života.
Úvodnú časť informácií som zhrnula do následujúcich bodov:

1./
Elementárne častice prvotného Zdroja /s čím súvisia slnečné energie/.
2./
Princípy nelineárneho tvorenia /kvantové pole/.
3./
Nepolarizované svetlo /zvuková vlna/ a jej reality.
4./
Číslo 3, trigon z ktorého stredu prúdi energia.
5./
Božské oko, ktoré sleduje do akej miery sme kompatibilní s tvorením nelineárnym /vedomým/. Nakoľko sme vedome zruční a tým i schopní byť tvorivou súčasťou sveta multidimenzionálneho. Čo súvisí s naším myslením.
6.
Interferencia…. lineárne a nelineárne zvukové vlny /vlnenie/ a tým i rozdiel v myslení dvoch svetov. Čo súvisí i s rýchlosťou, ktorou sa k nelineárnej dimenzii 5D "približujeme". Záleží na nás, akou rýchlosťou sa zmena udeje. Jednoducho povedané - máme to v rukách, ktoré vedú zo srdca.
7.
Rozdiel vo vnímaní číselných hodnôt - to znamená, že vo svete na ktorý sme zvyknutí a jeho funkčnosť /fyzikálno/ máme takpovediac zmapované, majú čísla iný význam /to znamená i dátumy, číselné údaje, atď./. Sú takpovediac súčasťou frekvenčne ohraničenej dimenzie 3D. A nakoľko vieme, že čas je v skutočnosti len jeden, je logické, že tieto číselné hodnoty sú za hranicou 3D nefunkčné a len zbytočne zavádzajúce. O čom sme sa viackrát presvedčili.
8./
Štvrtá dimenzia - veľmi zjednodušene povedané sa jedná o preskladávanie všetkého, doposiaľ nami vnímaného ako jedinej možnej existencie a jej fyzikálnych zákonov. To znamená, že sa jedná o komplex všetkého na čo sa pozeráme a zmyslove /lineárne, nízkou kapacitou mozgu, plne neaktivovanou DNA, atď…./ vnímame. Inými slovami - obraz reality, ktorú tvoríme a v ktorej žijeme.
Štvrtá dimenzia je poľom v ktorom na seba veľmi intenzívne pôsobia dve sily, dva svety. Energie temné, ktoré majú dosah i do 4. dimenzie v ktorej ešte nestojíme nohami na Zemi 5D /čas chaosu, intenzívneho zápasu dvoch síl/ ….čas v ktorom sa temná strana snaží sťahovať nás neustále do nízkych vibrácií, pričom energie 5D nám pomáhajú vystúpiť z dimenzie v ktorej má na naše myslenie negativita dosah, čím sa i neustále zrkadlí v našich životoch. Vzhľadom na skutočnosť, že dimenzia /množina všetkého, čo obsahuje/ sa skladá z dimenzionálnych vrstiev /poddimenzie/ ….a dimenzionálna vrstva je i myšlienkovou vrstvou /sférou/, ktorá je energiou rovnako mysliacich ľudí - je pochopiteľné, že sa jedná o mnoho realít v ktorých žijeme a ktorých myslenie je rozdielne. Čím viac sme "zrastení" s matériou a podľa toho myslíme, konáme, tvoríme a uznávame jej princípy a týmto princípom zodpovedajúci rebríček hodnôt - tým viac sme polapiteľní temnou energiou. Tým viac na nás negativita pôsobí, tým menej sme schopní si uvedomiť podstatu zmeny. Tým menej sme schopní byť vedomím. Reality ľudí, ktorých myslenie sa približuje, alebo už korešponduje princípom tvorenia srdcom /Zdroj… svetlo… vysokotvorivá intuitívna kreativity…/ predstavujú myšlienkové vibrácie /vlnenie/, ktoré je kompatibilné s nelineárnou piatou dimenziou /multispektrum/. Čím sme srdcom vnímavejší /mimozmyslove/, tým viac sa vzďaľujeme princípom lineárneho sveta 3D a stávame sa /približujeme sa/ svetu pozitívnych myšlienok. S čím súvisí i prejavenie tohto myslenia a tvorenia v našom živote. Vzďaľujeme sa svetu /realitám/, ktorý nás čoraz menej oslovuje. Tým sme i menej a menej kompatibilní s ľuďmi, ktorých myslenie je takpovediac čisto tridéčkové /nevedomie/.

To je i dôvod, prečo človek, ktorý myslí po novom, vníma myslenie týchto ľudí ako postavené na hlavu, čiže absurdné. Štvrtá dimenzia je najnáročnejšou evolučnou etapou vývoja v ktorej človek zisťuje, že nič nefunguje tak, ako bol zvyknutý. Postupným približovaním sa k realitám frekvencie 5D sa stáva človek čoraz viac intuitívnym, emocionálnym. Čoraz intenzívnejšie vníma rozdiel významu slova existencia /dočasnosť, amortizácia hmoty/ a slova bytie /…čo súvisí s energiou, ktorá je neustále v pohybe… s energiou živou, pozitívnou, veselou, radostnou/. A tým si čoraz intenzívnejšie uvedomuje, čo je skutočne dôležité v živote. A to dôležité začína opäť do svojho života zakomponovávať. Bez zaťažovania svojich myšlienok myšlienkami tých ľudí, ktorí vibrujú na iných vlnách.

Pripomeniem len slová Ježíška… :-) mimochodom - na Zemi nebol len raz. :-) Hovorí - buďte ako deti. Spontánni. Keď to tak cítite - smejte sa, tešte sa i z drobných maličkostí… ako dieťa. Buďte hraví. A ani za máčny máčik si nič nerobte z rečí, či pohľadov tých, ktorí to ešte nepochopili. Buďte svoji. Človek, ktorý si uvedomuje mnoho súvislostí, ktoré s celkom prirodzeným myslením a tvorením súvisia, dozrel do štádia pochopenia, že materiálne "doplnky" sú síce príjemné, ale nie sú zdrojom skutočného šťastia. Šťastia, ktoré preciťujeme. O čom sa najlepšie presvedčí, keď na vlastnej skúsenosti precíti. Celé veky tomu bolo tak, že sa ľudia neustále točili v jednom kruhu života. V kruhu, v ktorom boli poháňaní druhými. A pod tlakom blízkych, či okolia sa snažili udržať v čoraz bláznivejšom tempe, čoho dôsledky nemusíme rozoberať. Rozdiel medzi tým čo bolo a je - je meniaca sa planetárna frekvencia. Linearita ustupuje a ľudí to čoraz viac priťahuje k tvoreniu, ktoré ich napĺňa. K práci s ktorou ladia, ktorá ich teší.

Zápasy dobra a zla… temna a svetla sú súčasťou holografického premiestňovania sa Zeme štvrtou dimenziou, kde to, čo bolo už nie je, ale ešte nie je ani to, čo bude. :-) Takže každý moment, každý okamih je nesmierne dôležitý. Do každého momentu nášho života /napriek všetkému, čo vidíme/ je dôležité vnášať radosť, humor, úsmev, smiech. Energiu živú, energiu tvorivú, energiu lásky. Lineárne myšlienkové vzorce, negativita, obavy, strach, zastrašovanie - tým všetkým sa temná strana snaží na nás pôsobiť. Aby sa nám nepodarilo byť šťastní, žiť život taký, aký chceme my. To znamená - radostný. V prípade, že tieto energie prijímame do svojich myšlienok - ideme sami proti vlastnému zámeru i proti zámeru Zeme. Tým, že nerešpektujeme svoje vnútro. Preto je tak dôležité veriť si.

Snahou temných energií je udržať človeka čo najďaľej od skutočnej pravdy a tým i od viery v seba.
Zápas dvoch svetov je i zápasom energií bezemočných, energií bez duše….. energií, ktoré nemajú cit, emócie. To znamená, že z prejavených emócií majú strach, pretože s nimi nevedia pracovať. Čím viac sme prirodzení, spontánni…. čím viac svoje emócie zviditeľňujeme, tým menej sme temnotou manipulovateľní, ovládateľní. Tým menší dosah na ľudí má svet nelásky. To je základ. A to je i rýchlosť, akou sa budeme do plnej 5D posúvať. Lepšie povedané - zviditeľňovať ju, aktivovať, zfunkčňovať. To znamená - opäť sa na jej vlnenie napojíme. A to je i kvantové pole ….to je Zdroj …to sú energie s ktorými už niektorí ľudia pracujú.

Záleží na nás. Čím viac si uvedomujeme podstatu celého procesu a podľa toho i konáme /sme sami sebou…. nechávame sa viesť svojím vnútrom, svojou intuíciou/ - tým intenzívnejšie a viditeľnejšie pohlcuje temnota samu seba. Tým menej sa v našej a tým i planetárnej realite prejavuje….Vědomí Jednoty. Aspekt Stvořitele. Utopie

30. září 2015 v 12:09 Mayský Kalendář na každý den


Všechno se změnilo, stojíme na prahu nového. Jsem si jistá, že si většina z vás všimla bodu obratu - skoku v čase. Poslední ze čtveřice Rovnodennost-Zatmění-Měsíce můžeme považovat za obživující intenzifikaci Světla. Účel těchto aktivací je zkrácení procesu Vzestupu, zrychlení Nanebevzetí, pád kolektivních programů, planetární karmy. Tato Brána byla velice cenná. Gaia zesiluje zkušenost 5D.
Úplněk dopsal tiráž a my jsme otočili poslední list jedné z mnoha kapitol Vzestupu. Zbavili jsme se hustoty a po každém takovém propuštění se stáváme zdravější, lehčí a náš život jednodušší. Autonomie vyšších vibračních úrovní je velmi zřejmá. To je zároveň pro lidstvo zřetelná zpráva, že evoluce je tu a nedá se jen tak přehlédnout.
Časové osy slouží jako možnosti s možnými výsledky. Některé výsledky jsou předem dány, mnoho jich záleží na naší společné práci - tvořivá evoluce. Průchod Rovnodenností a Zatměním Měsíce vyvážil mužský a ženský aspekt, přinesl příležitost vstoupit do autentických dovedností Stvořitele a vyjádření vlastní síly Zdroje.
Dva roky jsme budovali základy, na kterých můžeme stavět. Dva roky zlato-diamantovo-krystalická spirála z našich srdcí posilovala skutky a připravovala návrat pro lidské Božství s nejhlubší Láskou, oddaností, trpělivostí a úctou ke Gaie a milovanému lidstvu.
Mám obrovskou radost! Poslední zářijový týden jsem obdržela nové informace. Je čas vytvářet utopickou společnost, odvrátit oči z Vesmíru nebo, co je nového v Galaxii a začít se vážně zabývat rozkvětem Rajské Zahrady. To je jeden z hlavních důvodů, proč jsme teď a tady.
Žena je nositelkou nekonečných proudů Vědomí. Muž je aktivní Stvořitel. Mnoho moudrých bytostí se inkarnovalo do mužského těla. Je zde mnoho mužů, kteří přináší pro lidstvo změny a nové ve všech oblastech života - restrukturalizace infrastruktur, informační systémy, pěstování zdravého jídla, stavění zdravých domů, vzdělávání dětí, technologie, léčení, ekologie atd. Podzimní Brána umožnila začít kotvit kolektivní záměr utopie.
Většina z nás pochopila, že vytvořit uprostřed starého nový systém včetně peněžního systému, nebude jednoduché. Nicméně bylo předurčeno, že se to stane. Jsme schopní pomoci Kolektivnímu Vědomí mocnými způsoby.
Vím, že je zde mnoho moudrých bytostí, které nebudou dělat nic jiného, než dělat změny prakticky ve všech oblastech života na Zemi. Mnoho energie bude směrováno do spolupráce a vytváření království v souladu s vyššími dimenzionálními úrovněmi.
Čechy, Morava, Slovensko jsou a budou zdrojem inspirace Mistrovství na celoplanetární úrovni. Pokud existuje proroctví o slávě, která se bude dotýkat hvězd, pak je to sláva každého z vás. Inkarnace do určité země, města, místa je vždy účelná, často jde o pozvedání vibrací a pomoc.
Lidstvu se pomalu otevírají dveře ke spolupráci s galaktickými národy. Naše srdce se sjednocují, tvoří jedno velké srdce. Ve Vyšších sférách o nás ví všechno, nicméně planetárně-dimenzionální experiment je novinkou pro všechny. Jsou fascinováni stejně jako my. Nové informace se do kolektivního Vědomí kotví postupně.
Nemám ráda lineární výrazy jako duchovní vůdce nebo lídr, nikdo takový tu není. Žádné dominující bytosti, žádné uctívání. V kontextu bytí v Jednotě můžeme přesunout do koše tisíce lineárních slov, nebude důvod je používat. Naše myšlenky, činy a slova se musí zarovnat s operačním systémem 5D.
Tým Strážců spolupracuje na úrovni Jednoty, bez lineární mysli. Do pojetí a pochopení Jednoty začíná lidská mysl teprve pronikat
Nová časová osa umožňuje začít dělat nové kroky lehčeji. Přes aktuální matrice je možné vyjadřovat Já jako přítomnost Zdroje snadněji. Je to podpora pro každého, kdo se rozhodl opustit strachy, výmluvy a postupovat ve směru pokroku.
Dovolte mi sdílet vlastní zkušenost. Wayshowers prochází obrovským množstvím zkušeností jako první. Každý Lightworker doslova boří konstrukci systému a rozbíjí staré kolektivní vzorce. V roce 2011 jsem musela zlomit zvyk spoléhání na jistoty a začít využívat své schopnosti a zkušenosti. Žádné zaměstnání, žádná sociální podpora, žádné zdravotní pojištění, žádný úřad práce, žádný manžel, žádná podpora rodiny. Čtyři roky uplatňuji nedotknutelnost zákona svobodné vůle na všech úrovních. Dokážete si to představit?
Vrozené schopnosti jsou přirozeným zdrojem hojnosti a obživy. Každý jsme unikátní součástí celku a právě díky jedinečnosti vzniká prosperita osobní / globální.
Soustředíte-li pozornost na chaos ve světě, pomáháte ho udržovat při životě. Dění ve světě je jen čistou holografickou projekcí myšlenek lidí. Je známkou toho, že nejsme všichni probuzení. Samozřejmě, že existuje síla temných. Čekat na každý jejich pohyb je reakce a reakce není tvůrčí cesta. Pro mě osobně jsou to humorné pasáže v našem kolektivním zážitku. Přestaňte dávat nesmyslům moc, Milovaní.
Děkuji vám za slova podpory, povzbuzení a láskyplné myšlenky minulý týden. Podzimní Brána byla velmi fyzická, jako každá rovnodennost, nepříjemná pro tělo, především velmi náročná na srdeční oblast spojená se silnými tachykardiemi. Je paradoxní, že náročné aktivace v procesu Probuzení vyžadují hodně spánku. I když by to bylo krásné prožít osobní expanzi v ústraní a izolaci, jako tomu bylo ve starých mystických školách, není to náš případ.
Pojďme na úrovni mysli převzít zodpovědnost za to, co vytváříme. Přes všechny pochybnosti všichni jsme zářící Bůh obdařený brilantností. Věřte, že naprosto velíte realitě kolem vás. Jste Zdroj - umělec, který jen zapomněl, jak se to dělá.
S něhou a jemností vkládám květ Lásky do srdce každého z vás
V Lásce, Světle, Službě
Lenka
Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com Copyright © Informace lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 30.9.2015 3 BEN kin 133

30. září 2015 v 12:07 Mayský Kalendář na každý den

Ben - Poutník - Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.
Možná se dnes setkáte na určité úrovni s nejistotou, problémem na domácí půdě, nebo v menší míře s dětmi či rodiči. Spíš, než zabývat se otázkami autoritativního stanoviska obzvláště, pokud jste rodič, zkuste trochu hravosti, trochu kreativity vidět věci z jiného úhlu. Možná se to zdá být riskantní, ale bez rizika je jen málo objevů. Nechte Ben podpořený přirozenou hravostí Chuen vést vás k poněkud překvapivým odpovědím.
BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů - význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají Nebe - je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.
BEN je Mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více světelné energie tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimenzionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší, co v nás je - zejména vášeň pro koncepci, které věříme.
Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.
***
Jsem Ben 3. Vítejte v našem čase sdílení. Začneme dnes poděkováním za vše, čeho dosahujete a jak připravujete sami sebe na jízdu životem. Jakmile uvolníte strachy, obavy, nežádoucí chování a kódy přesvědčení, budete mnohem veselejší. Po uvolnění starých zavazadel si budete moci dovolit pohybovat se životem s mnohem větší lehkostí a komfortem. Jakmile zvýšíte své schopnosti, vaše sny se budou manifestovat a bude to vypadat jako když letíte na kouzelném koberci! Možná už jste zažili některé z těchto magických okamžiků. Dnes bychom chtěli pokračovat na naší společné cestě sdílením dalších hlubokých tajemství.
V předchozích Zprávách jste poznali, jak vznikl Vesmír a mnoho typů, jak uvolnit strachy a rozsudky. Dnes půjdeme ještě trochu dál a podíváme se, jak můžete pomáhat druhým. I když už dobře víte, že je třeba začít u sebe, vyklidit své vlastní nežádoucí vlastnosti, stále existují mnozí z vás, kteří chtějí otevřít milující náruč těm, kteří trpí. Na začátku Mayských Zpráv jsme vás povzbuzovali, abyste byli sobečtí, dokud nevyrovnáte sami sebe do pozice míru. Mnoho z vás pracovalo s mnoha životními problémy, než jste objevili tyto Zprávy. Někteří z vás jsou od přírody dobrosrdeční a potřebují v určitých oblastech jen povzbudit. Někteří z vás prochází poměrně velkým životním posunem, jakmile jste začali aplikovat do svého života zmiňované návrhy nebo rady z jiných zdrojů.
Většina z vás je již připravena začít dosahovat úspěchů. Tím, jak jste získali určité pokyny, už víte, že nemusíte zasahovat do oblastí, které se vás netýkají nebo se vměšovat do cesty, kterou si zvolili druzí. Pokud k vám člověk přijde a žádá vás o modlitbu nebo radu, je vám doporučeno s ním nejprve hluboce promluvit, zjistit, co přesně to je, čeho chce dosáhnout. Věřte, že vaše modlitby doplněné emocionálním nábojem, jsou vždy vyslyšeny Anděly i Průvodci, kteří jsou připraveni vám pomoci.
To, co často vidíme je, že se člověk modlí a posílá jednu modlitbu za druhou. Mnohokrát se modlí a neví, že požadavek už byl jednou odeslán. Takto se mohou stovky lidí modlit za návrat zdraví, zatímco se člověk chystá umřít, protože je to jeho zvolený čas. I když se někdy může plně zotavit, plán musí být přepracován, což může mezi účastníky vytvářet zmatek. Někdy jsou modlitby vyslyšeny a dotyčný dostane novou chuť do života. Ale často převažují modlitby nad tím, co je pro člověka opravdu žádoucí.
Než se příště budete za někoho modlit, dostatečně hydratujte své tělo čistou vodou, nalaďte se na své Vyšší Já a zeptejte se zda modlitba, ke které se chystáte, je žádoucí a vhodná. Pokud dostanete kladnou odpověď, pak ze zeptejte Vyššího Já všech zúčastněných a položte stejnou otázku. Velice často zjistíte, že to není vaše věc.
Mnoho z vás nemá jasné spojení se svým Vyšším Já. Neznamená to, že jste něco méně, to znamená, že máte blok, který je způsoben určitými kódy přesvědčení, které vám způsobují, že jste daleko od jasného a čistého přijmu nebo nevěříte odpovědi, kterou jste dostali. Je dobré připomenout, že když se modlíte za druhé doplňte větu " pro mé nejvyšší dobro i dobro všech zúčastněných ".
Pokud potřebujete v určité oblasti vyjasnění, můžete provádět skupinovou modlitbu. Ačkoliv existuje v tomto způsobu modlitby exponenciální síla, některé fragmenty brání, aby byla modlitba silná. Často se spojují určité skupiny a modlí za světový Mír nebo za změnu vládních představitelů. Ačkoliv jsou to oba čestné požadavky, co se při tom děje je, že lidé mají často různé názory, takže se modlitby točí v jenom kruhu.
Například setkání za světový Mír. Často krásné, ale zbytečně komplikované obřady. Všichni zúčastnění se usadí, aby se spojili se Zdrojem nebo Duchovními Pomocníky. Mluvčí před tím uvede záměr: " Shromáždili jsme se tu, abychom se zaměřili na vytváření světového Míru ". Ale jen velmi zřídka mají účastníci soudržné myšlenkové formy. Obecně platí, že tato setkání probíhají v tichosti, takže si lidé nejsou vědomi, že mohou negovat to, co jiní vizualizují.
Světový Mír může mít mnoho podob. Někteří v kruhu si představují obcházení vládních úředníků, dají jim nálepku zločinec nebo si dokonce mohou představovat trest smrti. To rozhodně není mírové řešení. Jiní si vizualizují ozbrojené vojáky či teroristy. To není mírové řešení. Jiní mohou mít vizi každého na Zemi naplněného mírem, jak spolu všichni šťastně žijí až do smrti. To není řešení, ale pohádka. Častý jev nesoudržnosti. Vřele vám doporučujeme postarat se nejprve o sebe, abyste lépe pochopili, jak mír cítit, jak uvolnit hodnocení vládních představitelů i těch, kterým říkáte teroristi. Dokud nebudete mít plné chápání Bezpodmínečné Lásky a vlastního vnitřního míru, do té doby budou vaše modlitby zkreslené a bude docházet ke stále stejnému nedorozumění.
To vše říkáme, abyste si udělali větší obrázek. Modlitby mohou být velmi silné. Každá myšlenka, slovo, emoce disponuje energií, která proudí do celého Vesmíru, nabírá sílu a dynamiku. Jsou-li vaše myšlenky láskyplné, volně proudí a jsou požehnáním pro ty, kteří jsou otevřeni přijímání Lásky. Myšlenkami, které nejsou z Lásky, i když věříte ve spravedlnost, vzniká jen nenávist a rozbroje místo Míru na Zemi. I když je pochopitelné, že máte vůči těm, kteří utiskují druhé pocity nenávisti, zloby a zlosti, rozhodně není žádným řešením někoho umučit nebo odsoudit na smrt. Nejlepším řešením je poslat láskyplné myšlenky a snažit se pochopit, co způsobuje chuť utiskovat ostatní. Možná nakonec zjistíte, že si i oni přejí žít klidný život a neznáte všechny důvody, proč si tak přejí bičovat ostatní.
Věznice jsou plné lidí, kteří jsou hluboce zraněni z dětských traumat. I když je pochopitelné, že by bylo nejlepší odstranit je ze společnosti, je také zjevné, že systém nepodporuje jejich vnitřní uzdravení a potřeby. Mnohokrát byly v jejich mládí varovné signály, že už jako dítě scházejí na scestí, ale nebyl tam nikdo, kdo by je vyslyšel a podpořil jejich potřeby. Takže vyrůstají bičováni, aby přežili a chránili se před dalšími tresty. Tito lidé potřebují soucit, nikoliv trest. Ti z vás, kteří tráví mnoho času na mírových shromážděních udělají lépe, když část svého času stráví s mladistvými v nápravných zařízeních a snahou podporovat je, aby dokázali uvolnit své strachy, nežádoucí chování a kódy přesvědčení. Podmínky ve věznicích se nezmění, dokud nevzejde veřejný požadavek, aby lidé ve věznicích dostávali mnohem více respektu.
Odstranit tyto lidi za účelem ochránit společnost je dobrá věc, nicméně zneuctíváni vězňů posiluje jejich strach a zlost, kterých se musí vzdát, aby mohli léčit své rány. Kromě toho existuje bezpočet osob, které jsou nevinné a jejich léčení je hrozné, čímž vzniká další problém společnosti. Často ti, kteří pracují ve věznicích jsou zatvrdlí lidé a naučili se chovat neuctivě.
Každý z vás si zaslouží pro sebe Lásku a úctu a není ani jeden z vás, kdo by nezpůsobil bolest druhému. Pokud se chcete modlit, modlete se za dozorce a vězně, aby otevřeli svá srdce, získali více Lásky a soucitu.
Dopřejte všem respekt a učte to i druhé vlastním příkladem. Dejte stranou své úsudky o druhých a přestaňte mluvit o věcech, na které nejste odborník. Často řekne člověk něco jiného, než je skutečnost a příběh se pak stává nepravdou, která se šíří. Netrvalo to moc dlouho a dnes miliony lidí čtou příběhy, které jsou plné nepřesností a jsou prohlašovány za pravdu. Naučte se mluvit jen o tom, co je vaše vlastní pravda a umožněte to i druhým. Cokoliv jiného nechte raději nevyřčené, protože nepravda byla příčinou mnoha válek a odcizení mezi lidmi.
Vezměte si tato slova k srdci a zvažte, jak nejlépe můžete změnit svět pozitivním způsobem prostřednictvím vašich myšlenek, slov a činů. Při shromážděních buďte soudržnější. Vytváříte-li záměry svých snů, buďte mnohem přesnější, abychom vám mohli dodat to, co si přejete půvabným a povznášejícím způsobem.
Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze dnes předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu u citlivých jedinců neuralgii nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Stanov si svůj cíl vysoko - čím výše, tím lépe.

30. září 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

V životě je důležité mít cíl a neustále k němu směřovat. Uvědom si skutečný účel a plán ve svém životě, i když možná nebudeš vždy jasně vidět cíl; když scházíš do údolí nebo když cesta zatáčí, nemůžeš vždy vidět za roh. Zjistíš, že se ti vždy znovu do stane povzbudivé duchovní zkušenosti, která tě přenese přes obtížná místa a umožní ti vytrvat bez ohledu na to, s čím se střetneš. Stanov si svůj cíl vysoko - čím výše, tím lépe. Potom budeš muset neustále jít vpřed, růst a rozvíjet se, aby ses k vytčenému cíli dostal. Nikdy nemůžeš sedět v pozadí a být spokojen sám se sebou, nikdy nemůžeš zůstat stát. Vždy sahej po další příčce na žebříku života a poznáš, že každá příčka tě přibližuje k cíli, ať je jakkoliv vzdálen. A tak stále jdi a jdi a nikdy se nevzdávej.

Informácie 29. 9. 2015

29. září 2015 v 12:30 Féwa


Vnútorné Slnko, alebo….. google earth, ktorým hľadáme domov, kde láska nie je len slovo
Vnútorné Slnko rozohrieva emócie, ktoré sú pre ľudské bytie dôležité. Sú ako svetlo majáka, ktoré nám i nášmu okoliu pomáha orientovať sa vo všetkom, čo sa deje - na znovu zpriechodňovanej kozmickej diaľnici.


Emócie sú neviditeľné dúhové mosty, vyskladané z paprskov svetla, zaplavujúceho Zem. Mosty, ktoré vedú od srdca k srdcu. Ľudské emócie sú ako záhrady plné pestrofarebných kvetov, votkaných do vlasov žien a ich pravou hemisférou polievané. To znamená, že ženská energia pomáha mužskej hemisfére pri prebudení sa. Tým i zneviditeľňovaní bariéry medzi ľavou a pravou hemisférou - svietením "baterkou" na všetky dôležité miesta na ktoré muž zabudol. A to sú i emócie, ktoré neoddeliteľne k mužom patria. Emócie, ktoré boli zámerom tmavej energie zosmiešňované. Heslom - muž nesmie plakať, muž nesmie emócie prejaviť. A pokiaľ tomu tak nie je - je labilný, slabý, neschopný, atď. Prečo tomu tak bolo /je/ ? Pretože emócia je základ. Je nemanipulujúcim nástrojom meniaceho sa myslenia. Je prostriedkom, ktorý na obraze nového sveta /myslenia/ reštauruje práve tie neviditeľné a spájajúce nás mosty. Rozpohybovávajúc dlho stagnujúcu energiu vysokej frekvencie lásky, ktorú máme v sebe.

Energetické mosty sú ako dúha, ktorá sa dotýka Zeme i neba. Zeme na ktorej žijeme….. vo frekvencii, ktorej pravidlá elektromagnetického vlnenia dobre ovládame. Ale zabudli sme, že v nebi /na oblohe, vo vzduchu/ sa nachádzajú i iné energie, ktoré sa stávajú čoraz viac viditeľné - pribúdaním hutnosti svetla a nepolarizovaného vlnenia zvukov, ktorými frekvencia Zeme narastá /mení sa Schumannova rezonancia/.

Pri návrate domov /tzn. do srdca/ nám podáva pomocnú ruku príroda. Jej pestrofarebná živá energia zvukov a im zodpovedajúcim farebným tónom. S prevahou nádhernej zelenej /doporučujem film"Nádherná zelená" všetkým, ktorí ho doteraz nevideli. Obsahuje všetky dôležité indície zmeny/. Nie je to "len" flora, ale i fauna. Nezabúdajme, že ako sa budeme správať ku zvieratám, k celku prírody, tak sa bude správať k nám. Čiže zmena prístupu je dôležitá. A nie je potrebné siahodlhé rozprávanie na tému správania sa človeka k prírode. Tým, ako človek konal, pretŕhal nesmierne dôležité vlákna spájajúce nás s vlastnou múdrosťou. Zmena frekvencie /vlnenie galaktickeého stredu a nášho stredu, ktorým je Zdroj/ plne podporuje i zmenu pohľadu na dôležitosť prírody. Uvedomenie si, že našou povinnosťou je - starať sa o prírodné bohatstvo Zeme a tým udržiavať na planéte rovnováhu. Pretože tak, ako je každý z nás dôležitou časťou mozaiky obrazu reality, ktorú spoločne tvoríme - rovnako je i každý zodpovedný za svoje konanie.

Vlnenie Centrálneho Slnka /galaktické centrum/ nám umožňuje preniknúť /vrátiť sa/ do jemných, citlivých zvukov strún na ktorých bezemočná temnota a každý, kto sa v jej tmavých vodách "kúpe" jednoducho nevie hrať. Nedisponuje schopnosťou s emóciami pracovať, tým i tvoriť. Keby mali aj noty pred sebou - napriek tomu sa im to nepodarí. Na rozdiel od srdca, ktoré žiadne noty nepotrebuje. Jednoducho, prirodzene, spontánne hrá a svoju melódiu zo srdca vyžaruje. To je dobro v nás. To je láska, ktorú človek žije. Láska, ktorá prestáva byť len slovom, pokiaľ sa jej čistou energiou človek prejavuje. Bez špekulácií, kalkulácií, bez očakávania, aké výhody z toho bude mať pre seba. A s týmto prejavením lásky ľudskej, človečenskej, súvisia i emócie. Schopnosť vcítenia sa nielen do seba, ale rovnakým spôsobom do všetkých bytostí. Či je to človek, ríša flory, alebo fauny.
Ľudia, ktorí srdcom vidia, počujú, tvoria - vedia, o čom to celé je. Uvedomujú si podstatu bytia. S nadhľadom, s úsmevom, sledujú vystavovanie sa typu… pozrite sa na mňa, čo všetko mám. S akými vplyvnými známymi sa stretávam. Aký som dôležitý. :-) Čím viac sa človek vedomý zviditeľňuje spôsobom nevedomým, tým viac sa oddeľuje od Zdroja - od seba samého. A pochopiteľne ho neinteresuje, čo sa vlastne s ním i so Zemou deje. Zostáva naďaľej v nízkych myšlienkových vibráciach, ktorým sa Zem vzďaľuje. Inými slovami - tieto vibrácie prestávajú byť funkčné…. Je dôležité si uvedomiť, že takéto sebaodmietanie je v záume druhej, tmavej strany mince. Dôvodom je zastaviť cestu k vedomiu, neprebudenie ľudí, čo je mediálne plne podporované. Ľudia majú zautomatizovanú a intenzívne do svojho myslenia zažratú mylnú predstavu, že jediné pravdivé informácie sú zdieľané mediálne.

Žiada sa mi povedať všetkým ľuďom, žijúcim stále v nevedomosti a absolútne sa nezaujímajúcim o energetické dianie na Zemi - že sa jedná o narastanie frekvencie, ktorá sa nepýta, koľko majú vplyvných známych…na akej stoličke sedia…. ako sú na tom finančne. Čo všetko si môžu dovoliť "zaplatiť." Táto frekvencia jednoducho koná v prospech dobra pre všetkých. A veľmi dobre vieme, že za peniaze sa to najdôležitejšie pre človeka kúpiť nedá. Čiže je to frekvencia, ktorá nehrá do karát teamu čiernych, ale láske, ktorou sme… ktorá je v každom človeku, v každej živej bytosti svetla. A s tým súvisia ľudia, ktorí v procese návratu k sebe /k vedomiu/ svojím spôsobom práce /tvorenia/ pomáhajú.

Zámerom nového myslenia /zmena uhlov pohľadu, kedy si uvedomujeme všetko, čo sme si do tej chvíle neuvedomovali/ sú nepísané galaktické zákony Jednoty. To znamená, predovšetkým jeden spoločný smer, ktorým sa budeme pozerať a ktorým budeme kráčať. Je veľmi dôležité zdieľanie všetkého, čo s vzorcami…. štruktúrami nových myšlienok súvisí. Ja sa domnievam, že FB splnil dostatočne účel hry z ktorej vystupujeme. Pretože teraz to už o hre skutočne nie je. Je to o životom, aký žijeme - nami zviditeľňovanej túžbe, chuti žiť spôsobom, akým chceme my a nie pár samozvaných "bohov", ktorí pravidlá tejto hry určovali. Čo im umožňovali nízke vibrácie v ktorých sa už planetárne nenachádzame. Spôsob, aký sme si vybrali - informácie zdieľané prostredníctvom tejto sociálnej siete je, domnievam sa, v závere. Čo sa týka poľa informácií, ktoré odovzdávam - budú sa nachádzať na mojej osobnej stránke. Link je uvedený na obrazovom pozadí statusu /ilona-palusova.blogspot.sk/ a kto má záujem, môže si ho vygoogliť. :-) Domnievam sa, že FB bude ustupovať zo zorného poľa a súčasne sa informácie budú v čoraz väčšej miere zviditeľňovať v osobnom kontakte. Či už formou komunikácie, alebo nových časopisov, ktorých obsah je zameraný na kvalitu informácií a nie na povrchnosť. Chcela by som podčiarknuť dôležitosť videného. V procese transformácie je mimoriadne dôležité oko /zrak/, ktorým potrebné načítavame. Nakoľko výsledným efektom nášho tvorenia je obraz videného - sú i obrazové zpravodajstvá pre človeka ľahšie "stráviteľné", uchopiteľné. Dôvodom je skutočnosť, že fyzickým /zmyslovým/ vnímaním súčasne mimozmyslove načítavame /akoby na disketu nahrávame/ všetko, čo je vo frekvencii hmoty nepochopiteľné. I tu bude dochádzať ku zmenám a budú plne podporované diela umelcov novej doby.

Trošku teraz odbočím od témy i keď vpodstate tomu tak nie je. Chýba mi otec, jeho múdrosť, sila osobnosti i hlboké vcítenie sa do ľudí i prírody. A veta, ktorú používal na margo ľudí, ktorí z pozície sily, moci, druhému človeku ubližovali. Vždy povedal: "Děvčátko, žádný strom neroste tak vysoko…." A ja si dovolím doplniť. Žiadny "strom" na ktorom nerastie ovocie dobra a je ovešaný ozdobami ega a jeho zámeru, nemá šancu dorásť do srdca. Tam je strom najvyšší, najsilnejší, najcitlivejší. Strom na aký žiadna iná sila nemá. To je strom ku ktorému máme šancu sa vrátiť. Strom obsypaný všetkými druhmi ovocia ….všetkými farbami kryštálov, ktorých neviditeľné energie nám pomáhajú pri návrate k vedomiu lásky, ktoré je pre človeka absolútne prirodzené…

TZOLKIN 29.9. 2015 2 EB kin 132

29. září 2015 v 10:12 Mayský Kalendář na každý den

Eb - Člověk, Cesta - Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu
Dříve či později vedou všechny cesty na křižovatku. Kudy teď? Ka vám (2) v tomto bodu vaší životní cesty nabízí vybrat si mezi dvěma možnostmi. V tomto případě to pečlivě zvažte. Jakmile jednou odbočíte a čím dál jste, tím těžší je se vrátit. Ale příliš dlouho neotálejte a to proto, že nerozhodnost může vést ke stagnaci.... a Ka vám nebude držet otevřené dveře věčně.
Význam Energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje životní cestu vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to Energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi - Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.
Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.
Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet, nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity
***
Jsem Eb 2. Jsme vděční za váš čas, který s námi sdílíte. Dnes oslavujeme půl cesty, kterou máme v tomto kole za sebou. Těm z vás, kteří s námi byli každý den gratulujeme, že věnujete čas, úsilí a snahu provádět změny, které jsou nutné pro zvýšení vašeho potenciálu a radostný způsob života na Zemi. Mnoho z naších lekcí přináší řešení pro velmi těžké a hluboké problémy. Ačkoliv jste se vraceli a nořili hlouběji do svých minulých bolestí, dnes bychom chtěli oslavovat a praktikovat projevy radosti.
Jste připraveni? Snažte se uvolnit všechny zábrany a zazpívejte si. Doplňujte slova, která vás napadnou. Složte si své vlastní crescendo, hrajte si s melodií a zvuky. Může to být Óm nebo můžete křičet radostí.
Uvolněte se a bavte se. Tančete doma nebo ještě lépe v přírodě. Objevte své vnitřní dítě a nevšímejte si druhých, kteří vás mohou sledovat. Pokud je někdo v okolí, pozvěte ho, aby se k vám přidal. Chcete-li se smát, smějte se. Chcete-li plakat, plačte. Uvolněte všechny emoce, které se začnou vyplavovat. Není nutné chápat, co je to za emoce a kde se vzaly, prostě je vnímejte a nechte je projít.
Smějte se, tančete a pokračujte, jak dlouho chcete. Až se budete cítit unaveni odpočiňte si a vypijte dostatek čisté vody. Zklidněte se asi na 15 minut, pociťujte vděčnost všem, kteří vám dříve nebo nyní pomáhají. Opět se vyplaví další emoce.
Až toto dokončíte, jděte a tvořte pro sebe skvostný den! Alespoň jednou týdně to opakujte. Osvoboďte a uvolněte všechny emoce, které už není možné potlačovat.
Vedete-li nějaké semináře zvažte, zda by nebylo dobré tato cvičení využít. Můžete probudit své publikum, aby bylo živější a bystřejší. Takto je možné pomoci lidem propustit mnoho hluboko zakořeněných emocí, které čekají na uvolnění. Z tak jednoduchého cvičení může přijít mnoho uzdravení.
Pokud máte potíže přijmout tento druh cvičení podívejte se na stránky Dr. Madana Katarii, jehož videa pomáhají s uvolňováním zábran. Obrovská síla smíchu a jeho účinnost je jedno z nejlepších wellness cvičení. Kluby Jógy Smíchu přinesly smích a úsměv do života mnoha lidem, kteří trpí těžkým fyzickým nebo psychickým emocionálním rozrušením. Přejeme vám radost a mír.
DRUHÝ Tón - POLARITA - Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Niečo je vo vzduchu :-)

29. září 2015 v 7:00 FéwaPlejádska svetelná rada

Ja tieto informácie preložím, milí priatelia, opäť tak trochu v nadľahčenom tóne, čo je i spôsob, akým Plejáďania i bytosti viac magnetických svetov komunikujú Usmívající se. To znamená, že sa na všetko pozerajú už s určitým nadhľadom a súčasne nesmierne hlboko preciťujú, čiže disponujú schopnosťou vcítiť sa. Čo úzko súvisí so stavom prítomna.
Takže, milí priatelia, niečo je vo vzduchu Usmívající se . A nezabúdajme, že vzduch s vysokými vibráciami sa dostáva i do nášho vnútra. To "niečo" vo vzduchu navodzuje v našom vnútri veľmi individuálny stav bezpocitovosti....podľa stupňa vedomia, čo sú myšlienkové vibrácie a im zodpovedajúca emocionálna hĺbka. Čo je vpodstate niečo podobné, ako keď nám je zle od žalúdka, ktorý sa potrebuje zbaviť všetkého, čo pre svoje dobré trávenie nepotrebuje. Aby bol vytvorený priestor pre nové myšlienky /myslenie/. Stav určitej bezpocitovosti by sme mohli prirovnať i k tomu, ako sa cítime, keď sme maximálne fyzicky i duševne vyčerpaní a jednoducho je nám už jedno, čo sa deje. Táto bezpocitovosť nesúvisí s bezemočnosťou. Takže, pokiaľ hľadáte odpoveď, čo sa to preboha zase deje Usmívající se.....dôvodom, alebo príčinou je skutočne Boh a jeho mužské i ženské pozemské "kópie." Čo si vo väčšine prípadov mnohí stále neuvedomujú. Že sa opäť učíme byť stvoriteľom, čiže vedomým tvorcom sveta /reality/ v ktorej žijeme. Tým i nachádzať svoj stred - prítomnosť. Neobzerať sa stále za seba a neposkytovať priestor /nevytvárať podmienky/ strachu, obavám prenášaným do našej budúcnosti. Prijímať, reagovať a vnášať do svojho života vibrácie pozitívne, ktoré obsahuje vysoká frekvencia lásky, ktorou sme. A táto vysoká frekvencia je i vlnenie Centrálneho Slnka /Galaxie/, vlnenie nášho vedomého vnútra. Je to frekvencia na ktorú nemá temno, negativita dosah. A to je i dôvod, prečo sa tak vehementne snažia pôsobiť na nás rôznym "šumom", ktorý pochopiteľne ničím náš návrat domov, čiže k sebe....k vedomiu nepodporuje. Preto je teraz mimoriadne kladený dôraz na pozitívne myslenie.
Je to na nás a naše kroky, ktorých zámer je dobro pre všetkých sú plne podporované Galaxiou, to znamená i planetárnymi svetelnými /duchovne vyspelými/ sústavami ku ktorým Plejáďania /plejádske energoinformačné pole/ patria. Mimochodom.... i postava Krista úzko súvisí s Lemuriáncami a Plejáďanmi.
Sila ducha i esencia svetla - tým všetkým sme. Je to potenciál, ktorý práve počas týchto dní plne podporuje /tým i zmenu, alebo zmeny myslenia a prejavenie tohto potenciálu/ silou nepolarizoných energií roztavený slnečný disk a krvavý mesiac. A to nehovorím o slnečných bytostiach, ktorých je nielen hore, ale i okolo nás veľa Usmívající se......Féwa

Aktuálny odkaz: …….Budete sa na seba pozerať inými očami …..budete sa vidieť v inom svetle…..


Žij pouze dneškem a plně ho prožívej!

29. září 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Mnohokrát jsi již slyšel slova " Život je takový, jakým jej učiníš ", ale co jsi pro to udělal? Nechápeš, že řídíš svůj život, své štěstí, svůj úspěch, své radosti i svá trápení? Život může být úžasný, vzrušující a slavný, ale záleží na tobě, abys ho takovým učinil tím, že od něj budeš očekávat to opravdu nejlepší. Žij pouze dneškem a plně ho prožívej, Nikdy neztrácej čas starostmi o zítřek a úvahami, co může přinést, a nedělej si starosti, když cítíš, že se nemůžeš s něčím vypořádat, ať je to cokoliv. Vždy se snaž vidět světlou stránku života a soustřeď se na ni v přítomném okamžiku. Jestliže včerejšek neproběhl hladce, neznamená to, že dnes to bude stejné. Včerejšek zanech za sebou; uč se z něho, ale nepřipusť, aby ti zkazil dnešek. Dnešek leží před tebou, nedotčený a neposkvrněný. Co s ním učiníš?

TZOLKIN 28.9.2015 1 CHUEN kin 131

28. září 2015 v 12:27 Mayský Kalendář na každý den

Chuen - Opice - Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce
Velký den pro otevření plechovek s barvami, které máte uložené v podvědomí, nechte barvy vzlétnout! Fantazie, inspirace a inovace vládnou tomuto nezkrotnému, nespoutanému a nefiltrovanému dni. Takže nemusíte se držet zpátky, buďte trochu divocí! Postříkejte plátno vašeho života vším a uvidíte, co se stane! Pokud je váš život příliš strukturovaný nebo nevíte, kde začít, začněte tím, že spoustu času věnujete sobě, budete se divit, jak rychle se vaše vrozené schopnosti obnoví. Vše, co potřebujete, je být sami sebou!
CHUEN JE TKADLEC NEBO JINAK, NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK A NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE A JAKO ŠTĚPY VINNÉ JE SPLÉTÁ V PLÁTNO NAŠÍ NOVÉ REALITY.
Chcete se dnes rozveselit?
Takže, zahrajme si hru.
Zavřete oči a pomalu počítejte do 100.
Věnujte pozornost každému nádechu a výdechu.
Hotovo?
Teď otevřete oči a všimněte si, jak jste se uvolnili.
Vyhledávejte radost během celého dne.
Pro dnešek konec učení!
PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ - PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost - co dnes zasejete - to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace které se přejete manifestovat.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TRECENA CHUEN kin 131-143

28. září 2015 v 12:26 Mayský Kalendář na každý den

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.
Konečně zábavná Trecena! Jedenáctému Treceniu vládne CHUEN - hravá Opice. MISTR. UMĚLEC. ŘEMESLNÍK. Je nápaditý, zlomyslný a získává moudrost skrze zvědavost. Toto znamení symbolizuje Opici jako Mistra všech umění, vrozených talentů a moudrosti. Tento den je považován za jeden z nejšťastnějších dnů.
Nadcházejících třináct dnů představuje kouzelné období kreativity, umění, tance, hudby a her!
Každou tvůrčí či magickou sílu je třeba respektovat a ctít, propůjčit jí svůj nejhlubší talent a dovednost a řídit jí jako každou divokou a nezkrotnou sílu přírody. Jakmile ztratíte smysl, proč něco děláte, začnete propadat chaosu.
Tato Trecena pomůže proměnit váš život z plnění světských úkolů moderního života v jeden nekonečně živoucí radostný zážitek. Je známo mnoho takových transformací!
Máte odvahu být tím, kým chcete být?
Je čas vyklouznout z přísné korporátní pózy. Nechte dnes kravatu a sako zavřené ve skříni a buďte sami sebou, nechte vzkvétat vaši kreativitu. Investiční zprostředkovatel Wall Street, který opustil svojí práci, zasvětil svůj život fotografování. Ředitel Personálního oddělení, který proléval krev pro jednu firmu se stal malířem, kterým chtěl vždycky být. Spisovatel na volné noze založil společnost Krásy a Udržitelného Rozvoje
Umělecká dokonalost byla starověkými Mayi velmi uctívána, o čemž svědčí zbylé nápisy na kulturních památkách, jeskyních stěnách a keramice. Klasičtí Mayští zákoníci byli malíři, literární umělci a strážci posvátné tradice. Tito členové Mayských královských domů, kteří se specializovali na vědu a znalosti, uznali Opici jako svého Božského Patrona.
Vzhledem k jejímu blízkému vztahu k posvátným znalostem a tvůrčímu umění, bychom neměli být překvapeni, že je kalendářní den OPICE považován za DEN MISTRŮ VŠEHO UMĚNÍ. Je to duchovní tvořivá síla, stejně jako to může být projev přehnaného egoismu uměleckého temperamentu.
Mayové zobrazují čas jako vlákno ovinuté kolem obřího rákosu vyrůstajícího ze Země. Toto vlákno se vine stejně, jako plyne čas. Historie je tkána časem, stejně jako oděv je utkán z vlákna. Tvůrčí záměr, který zahrnuje také aspekty čištění, odevzdávání, uzemňování nás samotných, může kreativitu v této Treceně snadno proměnit v realitu. Nezapomeňte, že egoismus je odvrácená strana tohoto příznivého a šťastného dne.
Využijte tvůrčí a duchovní Energii Opice k možnosti utkat něco nového a pozitivního ve vašem osobním časoprostoru.
TEĎ JE NEJLEPŠÍ ČAS ZMĚNIT PŘÍSTUP K ŽIVOTU
JE TO DOBRÝ DEN NA POČÁTEK NĚČEHO NOVÉHO V ŽIVOTĚ
REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ CHUEN
OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ
Dovolte Vlně Chuen svobodně proplout vaším životem. Dny, které se z důvodu nátlaku událostí dostanou do popředí, přijměte vědomě a zeptejte se, jaké informace vám přinášejí, jaké podněty chtějí vyvolat, co by se mělo dostat na povrch. Přistupujte k této oblasti bez hodnocení a zcela bez strachu. Sledujte průběh událostí, ale nic nesuďte.
V každé události se skrývají důležité informace, sloužící vašemu dobru, bez ohledu na to, zda pozorování pro vás bude smutné či veselé. Vlna OPICE nahraje do vašeho života něco velmi cenného. Zejména první tři dny ( náležící do pupku TZOLKINU ) , jsou specifickým nositelem informací. Nejdůležitější je EB 2. Soustředí se zde kvintesence programu polarity lidské materie.
To, že Vlna OPICE až do desátého dne běží uvnitř mystického sloupce TZOLKINU, jí dává zvláštní postavení. Celou váhu nyní nese spodní část centrálního sloupce, čili váš centrální sloupec. Zamyslete se, jestli na svých bedrech nezvedáte břemena druhých?
Vlna OPICE přináší do hry lehkost a bezstarostnost. OPICE zkontroluje váš vztah k humoru. Věřte, že Stvořitelovo Dílo nepotřebuje smutné lidi. Stvořiteli lepších zítřků jsou pouze ti, kteří jsou schopni přijmout každé řízení osudu v klidu, často humorným způsobem. Dívejte se na dopad celé Vlny z té klidné stránky, okamžitě zjistíte, proč jste minulých 13 dnů museli sbírat chmurné zkušenosti.
Poslouchejte volání toho, co je v Bytí zábavné, co se skutečně skrývá ve Vlně OPICE. Možná, že až příliš vážně berete svůj život. Uvědomte si, že jste Boží Dítě které se jako všechny děti chtějí smát a bavit.
Každá modrá Vlna pulsuje energií Transformace. Její velikost posílí DVANÁCTÝ Tón - Tón kulatého stolu - s Pečetí IK - VĚTRU. Tento kin definuje váš aktuální úspěch současného pobytu na Zemi. Užijte si to, že vám Čas dal tolik prostoru k přemýšlení. V tento den vám bude ukázána vaše cesta duchovního vývoje - od čistě zvířecí podoby, až k Božskému člověku.
Charakteristickým znakem této Vlny je rozvoj vysoké citlivosti. Váš soucit ke VŠEMU, CO JE nyní vejde do rezonance se VŠÍM, CO JE. Vlna CHUEN to učiní důkladně a pokud bude třeba vrátí vás až ke dni vzniku veškerého Stvoření na Zemi.
Přehled Vlny 28.9. - 10.10.
CHUEN 1
EB 2
BEN 3
IX 4
MEN 5
CIB 6
CABAN 7
ETZNAB 8
CAUAC 9
AHAU 10
IMIX 11
IK 12
AKBAL 13
Všem, kteří jste se narodili v tomto Treceniu, všechno nejlepší k mayským narozeninám!
Copyright © Informace lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Moudrá slova

28. září 2015 v 7:10 Vývoj vědomí bytostí

ASTROLOGOVO PONDĚLÍ Úplněk ve znamení Berana, Konec i začátek

28. září 2015 v 7:00 Doteky Nového Života

Úplněk je momentem, kdy proti sobě v opozici stojí Luna a Slunce. Pro tentokrát je Luna v Beranu, ve znamení, které symbolizuje vtělení, bytí samo o sobě a také všechny vědomé počátky. Beran je ten, který situace zahajuje a otevírá. Snad se v úplňkovém čase něco, co nebylo dosud známo, zřejmé a jasné, otevře, ozřejmí a odhalí. Kéž pro nás začne to, co si vědomě přejeme, o co usilujeme a dá nám posunout se tam, kamsměřujeme!
Slunce, které stojí proti Luně, představuje naše vědomé konání. To je pro tentokrát poněkud méně vědomé. Slunce se schází ve znamení Vah v konjunkci s Lilith. A tak si jsme méně než kdy jindy jistí, kam se přiklonit, co vybrat a s většími či menšími obtížemi hledáme pevný bod. Třeba ještě nevíme, že neexistuje.
Lilth nás dostává na vážky, na jedné straně potřeba žít a fungovat v dualitě, na druhou stranu je nutno být sám sebou. Je tu zdánlivá nutnost nalézt svůj komplementární protějšek, své druhé já, které by nás dokonale doplnilo. Tato pomyslná potřeba je pro tentokrát doplněna konjunkcí i s partnersky zaměřenou planetkou Juno. Jsme snad, když tak sledujeme Lilith a její potřeby, které vyvolávají v našem chování někdy naprosto protichůdné pocity (snad abychom byli zmateni a lépe a subtilněji dokázali cítit?), odsouzeni k věčnému hledání odrazu svého já na pozadí běhu věčnosti, svého ideálního partnera či jeho průmětů do reálných nám blízkých bytostí?
Poselství tohoto úplňku může být výzvou pro nás, abychom odmítali vnucená rozhodování, falešné výběry, klišé a vymyšlenou realitu na popředí umělých kulis. Je třeba prozřít, naučit se dobře rozhodovat a umět se na sebe a svět dívat velmi objektivně.
Konkrétní vzkaz je učit se být sami sebou bez kompromisů, umět vystupovat sami za sebe, nepřijímat rozhodnutí, kterým sami nedůvěřujeme. Žádat svůj spravedlivý díl všeho, padni komu padni.
Dnešní úplněk může být symbolickým i konkrétním zakončením a uzavřením mnoha procesů, dějů a situací, kterými jsme v posledních týdnech a měsících procházeli. Očištění se může zakládat na nových cestách, zdravých rozhodnutích a čistých, naplňovaných úmyslech, které přesvědčí naše snad ještě pochybující mysli.
Osa Beran - Váha je osou já - my. Můžeme tedy být lehčeji vyvázáni ze starých a třeba již neplatných závazků a smluv, které de fakto zanikly. Můžeme si nově vybrat, nově se nasměrovat - a protože je znamení Vah symbolem systému a systémů - vybrat si nové plány a cíle. A začít pro ně pracovat.
Atmosféra ve sváteční pondělní den bude symbolicky ohnivá. Mnoho činností, spousta aktivit, neučesaných energií, často jdoucích proti sobě. To je vždycky symbolem začátků. A pravý muž či žena se toho nelekne a začne pomalu a trpělivě všechny důležité záležitosti uspořádávat, rozmotávat, čistit. Pojmenovávat, nazývat pravými jmény a spojovat s tím, co spojeno být má.
Hezký a inspirativní úplňkový den nám všem!
Zdroj: FB Astrolog Ondřej Habr

Požehnaní jsou ti, kteří jsou ochotni a otevřeni ke změnám

28. září 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Vždy měj na paměti, že se stavem světa můžeš něco udělat jen tehdy, změníš-li zcela své srdce, mysl a ducha. Jakmile si to uvědomíš, vezmeš na sebe zodpovědnost a něco pro to uděláš, nastanou změny, zpočátku malé, a pak se rozšíří, až nakonec zahrnou vše. Považ, jak je to úžasné a povzbudivé vědět, že můžeš pomoci napravit stav světa změnou ve svém nitru, a tak ovlivnit změny vnější. Požehnaní jsou ti, kteří jsou ochotni a otevřeni ke změnám, vidí potřebu změn a něco pro ně dělají; jsou jako kvasnice, bez nichž by těsto nevykynulo. Bez změny by vše stagnovalo a odumřelo. Měň se tedy a rozvíjej v opravdové radosti a díkůvzdání a bud'vděčný, že tak můžeš činit. Začni s tím hned teď.

Na nič sa nehrať - úprimnosť nadovšetko

28. září 2015 v 0:08 Féwa

Moji milí priatelia. Zaplavujú nás už dva dni energie krvavého mesiace, ktorého farba /vibrácie/ súvisia s iným /atypickým/ lomom svetla. S vibráciami červenej, ktorá celoplošne podporuje celoplanetárne prebudenie sa. Ale i s vibráciami liečivej zelenej a farby božského zlata. A to znamená, že súvisí i so zlatým srdcom a dlaňami človeka, ktorého Boh obdaroval láskou. Darom, ktorý nemá pred sebou, pred svojím okolím, pred svetom v ktorom žije skrývať, ale prejaviť čo cíti, po čom túži, čo v skutočnosti chce vo svojom živote mať.Nakoľko Boh je nelineárny… :-) jeho myšlienka je vysielaná zo sveta lásky, zo sveta rovnováhy, zo sveta nepolarizovaného zvukového vlnenia, je logické, že sa jedná o vlnenie, ktoré so sebou prináša jeho zámer. A týmto zámerom je dobro pre všetkých.

Je to energia, ktorá je ako nová rastlinka vyklíčená zo semiačka. Plne podporovaná realitami hviezdneho sveta. Je to energia, ktorá je ako most spájajúci nás, pridávajúci na sile potenciálu. Zo Zeme i z nás sa vyplavujú energie nášho i planetárneho vnútra /duchovný aspekt/. Je to energia noosférická. Jemná, čistá, neviditeľná, ale citeľná. Vlna /vlnenie/ narastá a šíri sa exponenciálne. Súvisí s napojením sa /pripojením/ ku kozmickej diaľnici /cestám/ a to stredom Zeme i nás. To znamená fyzicky neviditeľným vnútrom.
Takže, povedala by som, venujme prosím pozornosť svojmu vnútru, ktoré je a dlhodobo bolo najviac zanedbávané, odmietané, podceňované a mnohými, ktorí sa v hlbokých vodách nevedomosti stále kúpu - zosmiešňované. Je to naše vnútro ku ktorému sa vraciame. S čím súvisí /súviselo/ hľadanie, skúmanie, metódy, techniky, štúdie a kopy kníh…. jednoducho množina krokov, ktorými sme sa snažili dopátrať…. nájsť…. objaviť smer cesty života, ktorý sa nám osobne páči. Vlnenie /maximálne hodnoty…. vlna/ podporuje obrátenie pozornosti každého z nás na svoje osobne vnímané potreby s ktorými súvisia i deficity v našom živote, ktoré pramenia v nesebaláske. Nakoľko sa jedná o záležitosť celoplanetárnu, je pochopiteľné, že sa tieto kozmické energie lásky budú dotýkať nielen jednotlivcov, ale i národov celého sveta. Čím bližšie k dôležitému transformačnému miestu /miestam/ s čím súvisí Československo /pre mňa nerozdelené :-)/ - tým intenzívnejšie sa bude efekt tohto vlnenia prejavovať. A to už nielen sem tam, ale takpovediac v plnej miere.

Duchovno /duchovný aspekt/ je naše neviditeľné vnútro, ktorého obsah najlepšie sami ovládame. Vieme, čo chceme… po čom túžime…. čo vnútorne odmietame. Tento aspekt súvisí s rovinou /sférou/ emocionálnou. Čo sú city, pocity, emócie, rôzna hladina predstavujúca schopnosť vcítenia sa. A s touto schopnosťou ide ruka v ruke i naše myslenie. To znamená - kam až sme schopní dovidieť /alebo nedovidieť/, aby sme sa dokázali pozerať nielen svojimi očami, ale aj zrakom druhého človeka. A nielen človeka, ale každej bytosti. Vlnenie Centrálneho Slnka /vlnenie všetkých stredov/ plne podporuje schopnosť vcítenia sa, ale i fyzicky viditeľného prejavenia nášho vnútra. Máme skutočne mnoho pomocníkov. Je pri nás spústa anjelov, ktorí sú teraz do procesu veľmi intenzívne zapojení. Či tomu človek verí, alebo nie - jednoducho je to tak a vonkoncom necítim potrebu túto reálnu pravdu rozoberať ďaľším vysvetľovaním.

Čím viac sme v rovnováhe so svojím vnútrom, tým viac rovnováhy si do života priťahujeme /budeme priťahovať/. To znamená i radosť, spokojnosť, pocit šťastia, osobne preciťovaného naplnenia. Áno, v tom všetkom nás vlna bude podporovať. Vlna /maximum/ je štartujúcim momentom zmeny /zmien/ viditeľnej. Scénár týchto zmien, či už osobných, alebo celospoločenských, by som prirovnala k odhaleniu, čiže vyzlečeniu donaha a tým i zviditeľneniu v plnej miere skutočného zámeru. A povedala by som, že jednotlivé momenty budú ako keď nás zrazu osvieti…. :-) keď sa nám zaiskrí pred očami…. rozsvieti. Celkom jednoducho bude platiť veta - "Na nič sa nehrať…. úprimnosť nadovšetko". Efekt energií /vlnenia/ bude asi taký, ako keď Marfušu z rozprávky "Mrázik" hodil jej nečestný zámer do vody, ktorá jej umelú krásu nielen odstránila, ale i rozmazala po tvári, čím sa viditeľným stali všetky "kroky", ktoré podnikla.

Všetko, čo sa nachádza v našom vnútri sú absolútne prirodzené potreby, ktoré boli strachom, obavami z budúcnosti zneviditeľňované. To znamená rôznou mierou potláčané. Kozmické energie vesmíru /vesmírov/…. Galaktického stredu /stredov/ ….to všetko je komplexom, ktorého synonymom je slovo láska. Keď je náš zámer čistý, úprimný a nesieme nad hlavou vztýčenú bielu vlajku s nápisom dobro pre všetkých, budeme komplexom nových energií plne podporovaní….
LIDSKÁ SVĚTELNÁ VLNA LÁSKY

27. září 2015 v 12:10 Aktuální Informační chaneling

Milí přátelé,
Stvořitel nám v tomto období opět významnějším způsobem nabízí svou pomocnou ruku.Posílá nám silnou světelnou vysokovibrační, láskyplnou vlnu, která nám pomáhá posunovat se do vyšších sfér a kvalit života. Vyjděme tomu vstříc a ukažme, že ji vítáme a že ji umíme použít a vyšleme v propojení se s touto vlnou Božích energií LIDSKOU SVĚTELNOU VLNU LÁSKY celé planetě a všemu lidstvu. Vlnu čistého světla a lásky našich božích srdcí.
Nic víc není potřeba.

Co je potřeba?

JEN SRDCE MILUJÍCÍ ŽIVOT, SEBE SAMA, PLANETU, LIDSTVO A CHVILKA ČASU.

Není potřeba
Nějak speciálně vstupovat do meditace, jen stačí se na chvilku soustředit, uvědomit si, že jsem Světlo i láska, část Boha, vědomím se spojit se svým božím srdcem a vyslat myšlenku. Není potřeba a dokonce ani není žádoucí vkládat do vysílaných energií jakékoliv naše představy jak co má být, jak se má stát apod., snad jen s výjimkou obecných božích kvalit - lásky, radosti, krásy apod. Ale ani takové vize nejsou potřebné. Čisté světlo a láska božího srdce obsahuje vše, co je třeba.

My přece víme, že jsme boží bytosti, části Boha. My víme, že jsme Světlo. Tak proč by mělo být potřebou se nějak speciálně připravovat a upravovat? Stačí si jen toto uvědomit, stejně tak se myšlenkou vědomě spojit se svým božím srdcem a můžeme vyslat své světlo (a to lze i za chůze, při otveřených očích). Jsme Světlo, tak buďme opravdu Světlem!!!

Když jsme si toho řádně vědomi, můžeme posílat toto světlo kdykoliv během dne, např. i cestou do/z práce v tramvaji, v autobuse, při procházkách a dalších nenáročných činnostech. Či při jiné činnosti, kdy je možné se na chvíli odpoutat a soustředit.

Posílejme tedy tuto Lidskou Světelnou Vlnu jednak v jeden společný okamžik, vždy večer, ve 20:30 hod. a také samostatně, spontánně několikrát denně, každý podle svých možností.

Shrnutí, postup:
1) Uvědomění si "Jsem Světlo, Láska, Boží Přítomnost" a soustředění se svým vědomím ve svém božím srdci
2) Vyslání světla a lásky svého božího srdce myšlenkou:

"Posílám celé planetě Zemi a všemu lidstvu, všem lidem na planetě bez rozdílu, nepodmíněně, čisté světlo a lásku mého božího srdce"

a pak chvíli v tom setrvat. (kdo chce, může si vizualizovat planetu obklopenou a prostoupenou zářivým láskyplným světlem a cítit radost a mír lidí, kterak je planetou a lidmi vyzařován)
Při společném posílání držme energii asi 3-5 minut. Individuálně, 1 až 3 minuty či dle svého momentálního uvážení a možností.

Není nutné si myslet, že jedině tehdy, když se smluvíme a budeme společně meditovat, to má smysl, účinnost. Takto, jak je navrženo, to získá na přirozenosti, upřímnosti, spontánnosti a také, vlastně dojde k nepřetržitému toku světla z našich srdcí. Vznikne tak LIDSKÁ SVĚTELNÁ VLNA LÁSKY a všechna ta energie bude průběžně vstupovat do informačního pole lidstva, do mřížek a bude tam narůstat a ovlivňovat svou nabídkou světla a lásky vědomí všech lidí na planetě.
Celá takto pojatá akce nás pak více ukotví do vědomí Jednoty. Budeme mít možnost si uvědomit tu nepřetržitost našeho vyzařování a spojení. Budeme více vědět: teď konáme společně - konáme nepřetržitě, stále. Jsme Jedním.

Hodně se toho na planetě i děje. Sílící Světlo na planetě stále více dráždí vládnoucí elity a ti, kteří tvoří celý ten tisíciletý systém temné moci, který lidstvo zotročuje, vězní v iluzích falešné víry a odděluje od pravdy o nás, od pravdy kým jsme a i zneužívá lidstvo (nás) k vedení svých dobyvačných, chamtivých válek atd., ti všichni se mobilizují a jakoby v jednom šiku jdou za udržením svého arogantního panství nad lidstvem.

My se však nebojíme, neupadáme do slabomyslnosti a také, jejich současným lžím, kterými se snaží nás opět manipulovat, nevěříme. My věříme ve svou sílu, sílu světla a lásky, kterou jsme schopni posílat i jim. Nejsme v nenávisti, nejsme ve strachu. Jsme Láskou a Světlem. Milujeme veškeré lidstvo na planetě. Milujeme Veškerenstvo stvoření.

My také víme, že to, co se stane na planetě záleží na nás. A právě tak na nás záleží s jakou rychlostí se život na planetě mění a bude měnit.

Čím rychleji se vědomí lidstva bude pod vlivem Světla a Lásky měnit, čím rychleji bude docházet ke změnám ve vztazích ať již individuálních či globálních všeho druhu, tím méně utrpení bude muset lidstvo zažít, o to méně bude obětí. A to snad stojí za to udržovat naši LIDSKOU SVĚTELNOU VLNU LÁSKY!!!

TZOLKIN 27.9.2015 13 OC kin 130

27. září 2015 v 12:08 Mayský Kalendář na každý den

Oc - Pes - Bezpodmínečná Láska, věrnost, vcítění, soucit, emocionální tělo, mezilidské vztahy, přátelství, princip loajality, zbavení se minulosti, mimosmyslové vnímání, rovnováha, spirituální síla, strážce, průvodce, věrohodnost, svědomitost
Východní medicína se domnívá, že pacient je více méně odpovědný za své zdraví. To znamená mít nejen znalosti, ale i moc rozhodovat, jak nejlépe léčit své tělo, udržovat ho silné a zářivě zdravé dlouho do budoucna. Dnes je dobré využít duchovní energii Oxlahun (13) a naladit se na své tělo, jít rovnou k jádru toho, co vás trápí nebo vyžaduje pozornost. Vyslechněte si radu od svých lékařů nebo zdravotnického personálu, zejména pokud pracují v holistické Východní medicíně, ale udělejte si vlastní průzkum a konečné rozhodnutí udělejte sami.
OC navazuje na cyklus Akbal a Cimi - cyklus narození, smrti a znovuzrození. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost - bavte se dnes s rodinou a přáteli.
Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své " smečce ", mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu.
***
Jsem Oc 13. Vítáme vás dnes s velkou vděčností, neboť mnoho z vás integruje do svého života potřebné změny. Jakmile se začne rozšiřovat vaše mysl, otevíráte se neomezeným možnostem. Stále více si uvědomujete svoji vnitřní sílu, i když jste obaleni fyzickým tělem. Není nikdo, kdo by mohl zastavit, co můžete dělat.
Rádi vám připomínáme, že myšlenkové formy Lásky stále proudí lehce Vesmírem a jsou to povznášející okamžiky na vaší cestě. Mnozí vnímáte různé pocity, aniž byste věděli odkud přichází. Mohou to být myšlenky z paměťového fondu ostatních lidí, které cestují okamžitě k určitému člověku. Na druhé straně zeměkoule někdo z neznámého důvodu vnímá zvonění v uších, možná se objeví letmá myšlenka na časy, které jste spolu prožili a v tu chvíli vám zavolá a vy řeknete : " Zrovna jsem na tebe myslel! "
Vy všichni máte dar telepatie a tuto dovednost můžete zdokonalovat. Jak jsou Závoje stále tenčí, mnoho lidí zjišťuje, že se jejich psychické dovednosti rozšiřují. Znáte bezpočet příběhů o lidech, kteří vidí mimozemšťany, duchy nebo mají pocity déjá vu či jasnou telepatickou komunikaci. Existuje mnoho knih nebo informací, jak tyto dovednosti rozvíjet. Snížení strachů spojených s psychickými dary a schopnost zvýšit Lásku k veškerému životu, je kouzelnou indicií ke schopnosti proniknout do vyšších sfér Lásky, kde je umožněno tyto schopnosti projevovat mnohem intenzivněji a snadněji.
Aby bylo možné zbavit se strachů, musíte jim čelit. Je to stejné jako když násilník začne ustupovat, jakmile se k němu jeho cíl začne přibližovat. Vaše strachy budou ustupovat a zmenšovat se, když se jim postavíte čelem. Změna chování, které vás udržuje v obavách a strachu, vyžaduje úsilí a odvahu, je to vaše veřejné prohlášení, že měníte uvnitř sebe něco, co vám už neslouží. Někteří vás budou podporovat, jiní zesměšňovat. Rychle se postavte ze vaši pravdu a stiskněte tlačítko VPŘED.
Vaše Láska se bude exponenciálně zvyšovat s každým uvolněním strachu, nemůžete být na obou stranách současně. Pokud máte problém s milovaným člověkem, ke kterému cítíte hněv, nenávist či frustraci - blokujete si tok Lásky. Určité množství Lásky se může filtrovat, když je vám spolu dobře, ale tok je stále nízký v důsledku nízkofrekvenčních emocí, které zaměřujete na tuto osobu.
Je to podobné, jako když pijete brčkem sladké jahodové smoothie. Zpočátku koktejl volně protéká, než malé kousíčky jahod začnou brčko ucpávat. Stále můžete popíjet lahodný drink, ale vyžaduje to více úsilí. Pak uvíznou v brčku vetší kousky a průchod je kompletně blokován. Ačkoliv kousky koktejlu spolknete a jsou sladké a žádoucí, je třeba velké úsilí. Pít lahodný nápoj začíná být frustrující. Když je brčko zcela ucpané, přeruší se spojení se sladkým nápojem, jdete a brčko odhodíte. To se stává ve vztazích. Jakmile jeden člověk vybouchne na druhého, nastává frustrace. Napětí nezmizí, dokud budou kousky jahod ucpávat průchod.
Když se brčko opakovaně ucpává, přijde čas, kdy řeknete : "To stačí! ", a pijete koktejl bez použití brčka v plné míře. Ve vztazích je to často velmi podobné. To se děje například, když se jeden člověk snaží něčeho dosáhnout a po několika neúspěšných pokusech reaguje z pozice frustrace a nahromaděného hněvu a bičuje druhého různými tresty. V tomto bodu se cítí překvapený, protože někdy neví proč je druhý tak rozrušený.
V začátcích každého vztahu nosí každý růžové brýle a vše je v pořádku, dokud druhý nejde proti vaší vůli. Jak jdete životem dál, jsou vaše základy stavěny na očekávání, že ostatní vás budou jen zraňovat, že jste neschopní. Takže budete čím dál více reagovat na základě těchto kódů přesvědčení.
I když partner vůči vám nemá žádné škodlivé myšlenky, díky scénáři, který jste si kdysi vytvořili, můžete reagovat, jako kdyby jeho úmysly byly záludné. Pak si budete vybírat partnery na základě vašeho vlastního strachu, budete reagovat na něco, co ve vás spustí. Někteří budou reagovat nebo spustí nevyřešený životní problém. Takto se vedou války na území škol, ložnic i v zasedacích místnostech. Každý z vás čelí obavám a pocitům méněcennosti a překonává je, takže začněte žít fungující vztahy.
Je nutné, abyste milovali a ctili na prvním místě sami sebe, než dokážete totéž s druhými. Neexistuje žádný jiný způsob, jak někoho milovat - než ze srdce. Mnozí si myslí, že to dělají, dokud objekt jejich citů nezačne odmítat očekávání. Udělejte si každý den čas najít po malých kouscích obavy, strachy, nízkoenergetické kódy a propusťte je. Jedině tak si otevřete dveře ke kódům přesvědčení, které jsou lehčí, na vyšší úrovni - kódům, které vám pomohou přiblížit se k rozhodnutím založených na bázi Lásky.
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s třinácti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují výjimky, konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
www.mayskykalendar.blogspot.com. Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Nikdy neztrácej čas a energii přáním, abys byl někde jinde a dělal něco jiného.

27. září 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Přijmi svou situaci a uvědom si, že jsi tam, kde jsi a že děláš to, co děláš, ze zcela určitého důvodu. Uvědom si, že nic není náhodné, že se musíš naučit určitým lekcím a že situace, v níž se nacházíš, ti byla určena, aby ti umožnila poučit se z těchto lekcí tak rychle, jak je to jen možné, abys mohl jít kupředu a vzhůru na své duchovní cestě. Jistě nechceš zapadnout do vyjetých kolejí, jakkoliv bezpečné a jisté se ti mohou jevit! Pomysli na to, jak hloupý a nezajímavý by byl život, kdybys zvolil vyjeté koleje. Život je plný vzrušení a očekávání, jsi-li ochoten jít nebojácně vpřed do neznáma a další krok udělat v naprosté víře a důvěře spolu se Mnou, svým průvodcem a společníkem. Neboj se; Já jsem stále s tebou.

Informácie 25. 9. 2015 Vízia 24. 9. 2015

26. září 2015 v 15:56 Féwa


Ľahúčko, takmer nepostrehnuteľne sa maximum hutnosti svetla transformujúcej vlny dotkne Zeme a všetkých, ktorí ju obývajú. Silou, akú si väčšina ľudí nevie absolútne predstaviť, pretože zabudli na jej skutočný potenciál. Na kozmickú lásku, na mäkkú hravosť nikde nekončiacich energií, ktoré máme vo svojom srdci. Energií svetla, zvukov nepolarizovanej vlny, ktorá adekvátne rýchlosti nášho chápania, uvedomovania si, naberala na intenzite. Vlna, ktorej sa už takmer dotýkame /a ktorá sa dotýka nás/ je energetické maximum.


Ale tak, ako to u mojich informácií chodí, ani teraz by som nehovorila o dátume, ale opäť o dosiahnutej hutnosti svetla a tým i nášho aktívneho prebudenia sa. Pretože i my sme tou galaktickou vlnou - aj v nás a nami sa vzdúva. Avizovaná vlna predstavuje dva potenciály rovnakého charakteru. Týmto potenciálom je Zdroj a ako vieme i my sme svetlom Zdroja. Svetlo je symbolom života. Je energiou, ktorá je neustále v pohybe. Je energiou radosti z tvorenia, ktorým život je. Je všadeprítomnou láskou, ktorá je sama osebe dôkazom… že je. Pretože bez lásky by život nebol. Je logické, že čím viac je Zem zaplavovaná prirodzeným svetlom, tým je pre temno menej výživná.
Keď svoju pozornosť zameriame na aktuálne pozemské dianie /či už individuálne, alebo celospoločenské/, môže sa nám odstránenie viditeľného zla zdať takmer nereálne. Dôvodom tohto pohľadu i myslenia je nedostatok viery v seba, nedôvera voči vlastnej intuícii. K tomu, čo cítime, citom vnímame, srdcom vidíme, vieme. Jednoducho sa týmito nedokonalými uhlami pohľadu pozeráme len na zápasy tmy a svetla. Ďaľej - bez kontaktu s duchovným aspektom - nedovidíme. Čiže nemáme predstavu o dianí za oponou, ktoré prebieha na jednej i druhej /čiernej i bielej/ strane. Od začiatku do konca.

Vesmír nás podporuje vo všetkom /s tým súvisí i pohyb planét, zarovnania, atď./. Pomáhajú nám všetky sféry svetla. Čo je pre nás v procese transformácie nesmierne dôležité je uvedomenie si, že v jednote /celistvosť/ je sila. Že zámer bytia v jednote je jeden spoločný. I keď rôznym spôsobom tvorenia realizovaný. Ale základom je dobro pre všetkých. Maximum vlny /vlnenie/ je vrcholom návratu do srdca. K myšlienkam, ktoré sú pozitívne pre všetky na Zemi žijúce bytosti. Je vedomým tvorením, ktorého kampasom je srdce z ktorého vedú cesty k životu v mieri, v porozumení, jednoducho povedané - v láske.

Maximálne hodnoty vlny pôsobia na všetkých rovnako, ale dobre vieme, že každý sme iný. Rôzne myšlienkové vibrácie /vrstvy, sféry/ budú na maximálne hodnoty vlny podľa svojho vedomia, alebo nevedomia reagovať. Energie vyplavia /zviditeľnia/ takpovediac hlavných hercov hry a trúfam si povedať /vzhľadom na priebežné informácie/, že tí, ktorých spoločným zámerom je /bolo/ zlo to jednoducho oddelí od pozitívnej vlny v ktorej sa ukotvíme.

Tak ako je to u mňa zvykom , :-) použijem príklad pre lepšie pochopenie všetkého, čo sa už deje a bude následne diať. Skúste si predstaviť, že na papier nakreslíte Zem a na tento obrázok vylejete čierny atrament. Samozrejme nie celú fľaštičku. :-) Podobne, ako keď sa Vám podarí urobiť machuľu. Vznikne určitý tvar, ktorý sa podobá čiernemu strašidlu s kvapkami medzi výbežkami. A teraz si predstavte, že tento "akt" nahráte ako dokument. Keď si ho pozriete, zistíte, kam všade sa z centra machuľe čierna tekutina dostala. A to je vpodstate zlo na ktoré sa pozeráme a ktoré sa ešte snaží nás zastrašiť.

Keď sa čierny atrament "zažerie" do látky na ktorú sa vylial, je ťažké ho odstrániť. Potrebujeme použiť rôzne spôsoby, "protilátky", kefu a donekonečna látku prepierať, čistiť. A tento proces opakujeme znova a znova. Stále dokola, kým nie je látka opäť čistá. :-) Je to i proces nekonečného čistenia, ktorým sme prechádzali. Nakoľko je náročný, vieme najlepšie sami.

Sme ako semiačka jedného kvetu… jedného stromu, ktoré boli rozsypané na povrchu Zeme. Sme jedna rodina. Či si to uvedomujeme, alebo nie. Sme potenciálom Zdroja svetla, ktoré si so sebou nesieme. Týmto Zdrojom je srdce utkané z paprskov, ktorými do priestoru vyžarujeme lásku. Týmto vyžarovaním oslovujeme svoje okolie, aby si každý z nás /zo semiačok :-)/ spomenul, že i on /ona/ je Zdrojom svetla na Zemi. A s týmto Zdrojom sa človek bude opäť učiť pracovať. Tým tvoriť realitu takú, akú chce mať….. práca s kvantovým poľom….., ktorého mechanizmom je láska vyžarovaná zo srdca. Celkom jednoducho, prirodzene. Kto je napojený na kvantové pole /srdcom tvorí, srdcom sa pozerá/ vie o čom je reč. Kto priebežne sleduje nárast rozpínajúcich sa energií, je informovaný v akom štádiu zmien /zmeny/ sa celoplošne nachádzame. Nielen my, ľudia, ale všetci obyvatelia tejto nádhernej planéty. Že sa už jedná o nárasty nad ktorými zostáva rozum stáť a hlava to neberie :-) je pochopiteľné. Keď ale trochu ovládame zvukové vlny…. informácie o svetle…. informácie o polarizovanom a nepolarizovanom vlnení /vlne/ - v tom prípade sa niet čomu čudovať. Je to tok nepolarizovaného svetla, ktoré priteká do sveta protikladov v ktorom žijeme. Pričom polarizované a nepolarizované svetlo /vlnenie/ predstavuje dva svety a ich rozdielne myslenie. Svet starý a svet nový - myšlienove vibrujúci päťdimenzionálne /multidimenzionalita/.

Vráťme sa k rozliatemu atramentu. :-) Je to moment, ktorý sa týka planetárnej histórie, kedy na Zem vstúpilo zlo. Nikým nepozvané. Energia manipulujúca myslením ľudí, ktorí sa čoraz viac stávali otrokom týchto myšlienok…. čoraz menej samostatne mysliaci…. čoraz menej emoční, empatickí a podobajúci sa čoraz viac strojom ako človeku so srdcom. Temná energia je ako čierna, všepohlcujúca diera. Ako brána na bankovkách, ktorá nás o energiu oberá, ale k nám sa už bránou energia nevracia. To znamená, že postupne narastala na Zemi nerovnováha, ktorá je podstatou nami preciťovaných i fyzicky zažívaných nedostatkov. Čoho dôsledkom bola /je/ i strácajúca sa radosť zo života….. narastajúca obava, strach, negativita. Inými slovami nami prežívaný čas temna. Čas, kedy bolo "vypínačom" svetlo stlmené, aby človek videl len to, čo mu je dovolené. Čas dehonestácie človeka, ktorý bol oberaný o základné životné podmienky a prostriedky, na ktoré má podľa morálneho kódexu každá bytosť právo. A čo je podľa galaktického morálneho kódexu neprípustné. Všetko čo je skutočnou pravdou bolo pred ľudským zrakom i sluchom hlboko "zakopané", zneviditeľňované, ignorované. Hádzané cez palubu predovšetkým tými, ktorí ľudské nevedomie svojím zámerom podporovali.

Vlna /intenzitu naberajúce vlnenie Centrálneho Slnka…. meniaca sa hutnosť svetla a tým i hustota hmoty/, ktorá sa z dvoch proti sebe približujúcich strán /z planetárneho stredu, galaktického stredu / dotkne povrchu Zeme, bude mať podobný efekt, ako keď si dokument s vyliatym čiernym atramentom premietneme od konca a to zrýchleným tempom. To znamená, že čierny atrament sa sebapohlcovaním stráca. A ako bonus, alebo novum prvýkrát v histórii nebude ani v časových skulinách /medzipriestoroch/ v ktorých sa táto energia nachádzala a čakala na svoju príležitosť…

Vízia 24. 9. 2015

Dobrý večer, rada by som Vám stručne opísala jednu z vízií /ako ja hovorím video, pretože to vidím ako keď sa Vám pred očami premieta film/. Len vopred by som chcela povedať tým, ktorí nevedia - že vo vesmíre existuje niečo, čo by sme mohli prirovnať k našim cestám, križovatkám, diaľniciam. Sú to cesty, ktoré si snáď lepšie predstavíte ako chodbičky v mravenisku, ktoré sa v rôznych uhloch napájajú. Vyzerajú ako tunely, ktoré pochopiteľne nie sú vidieť. Tam, kde sú "spoje" sú časové okná /brány/. Po týchto cestách sa bežne pohybujú bytosti, ktoré vesmír /Galaxiu/ obývajú. Tie planetárne sféry, ktoré naším zrakom nie sú z logických dôvodov vnímateľné.


Teraz si skúste predstaviť v podobnom tuneli /frekvenčne ohraničenom časovom pásme/ Zem. Tunel si pre lepšie pochopenie predstavte ako hadicu v ktorej sa najprv nič nedialo, potom touto hadicou začal pofukovať vánok…. vietor…. uragán /to je nárast jednotiek - vibrácií/.

Opäť si vizualizujte časový tunel na ktorý sa pozeráte a predstavte si, že zrazu /ako laser/ preletí uhlopriečnym smerom svetelný lúč, ktorý pretne tento tunel, ktorý sa oddelí a oblúkovitým pohybom sa jedna časť posunie nižšie, čiže tá, ktorá zostala na pôvodnom mieste má otvor, ktorý je galaktická brána. V momente odsunutia dvoch oddelených častí od seba, doslova vystrelí z tunela /hadice/ nepredstaviteľný prúd energie a okolo otvoru sa začne vytvárať zväčšujúca sa bublina, čo si kľudne predstavte ako keď vyfukujete slamou mydlové bubliny. Je rovnako priesvitná. A do nej veľmi ľahúčko, mäkko pomaly vpláva Zem. Keď sa ukotví v jej strede, bublina sa začne strácať, až celkom zmizne. A Zem sa rozžiari veľmi intenzívnym svetlom. Viem, je to pre mnohých náročné si predstaviť. :-) To je dôvod, prečo používam toľko ľudsky prijateľných príkladov pre lepšie pochopenie.

Vlna X a zatmenie Mesiaca

26. září 2015 v 15:37 Féwa


Prosím šírte pravdu o prichádzajúcej vlne. Pravdivé informácie i obrazový materiál, ktorý lepšie pomáha človeku pochopiť, uvedomiť si o čom sú jej vysoké hodnoty. Vkladajte ich do svojich statusov (FB) a nezamýšľajte sa, či to práve tí ľudia, ktorých máte medzi priateľmi pochopia. Pravda je taká, že vo svojom vnútri /intuitívne/ sa jedná o informácie, ktoré každý človek… každá bytosť svetla, ktorou sme…. veľmi dobre pozná. A či si to uvedomuje, alebo nie - bude do pomoc pre všetkých.Sme pripravení, ale niektorí potrebujú, aby im ešte niečo docvaklo. A to sa práve deje. Buďme sami sebe nápomocní. ZDIEĽAJME a k tomu pridajme kopu pozitívnych obrázkov, článkov. Šírme túto - pre človeka nesmierne hodnotnú - energiu po celej zemi v ktorej žijeme, po celej planéte. Jednota, to znamená jednotné myslenie - myslenie celku ľudí, ktorého zámerom je dobro pre všetkých - nie je o oddeľovaní, ale o zjednocovaní. O spájaní. Potrebujeme to my, ľudia - i Zem. Ďakujem všetkým.

"Je to INTERFERENCIA. Skladanie vĺn /vlnenia rovnakého druhu/ do jednej. A nakoľko našou podstatou /podstatou živého svetla/ je dobro, je láska - je logické o čo sa tu jedná. Je to interferenčný most dúhového svetla /nepolarizovaného/, ktorý sa pribúdajúcou hutnosťou svetla a pridávaním na sile zvukov vlny nepolarizovanej - zužuje a postupne splýva." - Féwa…..Jednota nie je ohraničený kruh, milí priatelia. Je ako kytica kvetov všetkých farieb. Ako kytica na ktorú sa pozeráme zhora a pritom sme jedným z týchto kvetov z ktorých každý jeden rastie i rozkvitá rýchlosťou, ktorú ku svojmu rastu potrebuje. Je to energia. Vo fyzickej frekvencii je zhmotnená a tým je pre všetkých tvarove viditeľná.. Jednoducho povedané - je to frekvencia v ktorej žijeme a jej vlnami /vlnením/ tvoríme svet na ktorý sa pozeráme /množinu realít/. Ale nie je "len" kyticou kvetov, voňajúcich esenciou krásna. Jej jemnosťou, nehou. Je i o sile do Zeme zakorenených stromov. Je o neohraničených kruhoch ich koruny, na ktoré sa rovnakým vlnením myšlienky pozeráme. Na ich výhonky, listy…..