close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
 

Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Srpen 2015

Horoskop na období 24. 8. – 30. 8. 2015

24. srpna 2015 v 9:16 Doteky Nového Života

Síla myšlenky a slova

Slunce vstoupilo do znamení Panny a vytváří konjunkci s Jupiterem. Slunce v Panně je téma: udělat si pořádek ve svém životě, dojít k jasnosti. Božství, které se projevuje skrze panenskou energii, je přirozená dokonalost. Velký dar Panny je vidět detail, kde se skrývá to, co nedovoluje člověku postoupit dál. Druhá polarita je kritičnost a nespokojenost, která vede v extrému až k pedantství. To, co se máme naučit v období Slunce v Panně, je být v přítomnosti, tady a teď. Řešit pouze to, co je v této chvíli a být plně přítomný v každodennosti. Konjunkce s Jupiterem ukazuje na požehnání, hojnost, štěstí a expanzi. Uvolňuje se kvadratura se Saturnem, a tím se začnou zviditelňovat řešení. Pokud jste ochotni se posunout dál, ale přitom budete trvat na ponechání všeho tak, jak je, jdete proti přirozenosti této konstelace a žádné řešení se nenajde.

Jupiter stále zůstává v kvadratuře na Saturna, což je rozpor mezi přijímáním a dáváním, růstem a posunem vpřed. V tomto týdnu se právě může zviditelnit detail, který nám brání v růstu a v nastolení stability.

Konjunkce Slunce s Jupiterem se dostává do opozice s Neptunem, což zintenzivňuje prožívání a možnost propojení analýzy a hlubokého vhledu. Propojit božské a lidské. Opozice Neptuna bude prohlubovat intuici, sny a zesilovat působení vlivu alkoholu, léků a drog. Lidé budou mít větší sklon utíkat k nějaké závislosti místo toho, aby se podívali pravdě do očí. Nebude nám dovoleno vše si jen "propočítat". Na druhé straně pak ten, kdo se staví do pozice: "Mé potřeby nejsou důležité", tak ten bude muset tyto potřeby přiznat. Nejdříve přiznat sám sobě a následně uznat . To je harmonické propojení Panny a Ryb. Tím se zviditelní to, co je iluze a co je reálné. Aspekt od Neptuna právě přinese možnost rozpouštění závoje a hlubší pochopení. V té nejnižší formě se objeví klam, lži, podvody, krádeže, nejasnosti a neprůhlednost.

Komunikace se dostává do popředí, protože Merkur přichází do konjunkce se Vzestupným uzlem a Černou Lunou 24. 8. - 2. 9. Merkur vstupuje do znamení Vah 27. 8., a tím se zesílí význam konjunkce. Uvědomíme si, že tvoříme myslí a následně slovem. V této době bude velmi silně aktivní mysl, která snadno podlehne negativním myšlenkám, pochybnostem, strachu a závislostem, které povedou k hádkám, pomluvám a vynesení falešných informací. Buďte velmi opatrní na média, která zviditelňují, jak je náš svět nebezpečný, krutý, násilný a negativní. Záměrně je vyvolávána negace, aby lidé propadli marnosti. Tato konjunkce je o zamlčování informací. Nebo zase naopak bude příliš mnoho informací, které mají člověka zmanipulovat. Uvědomte si, co vytváří myšlenky, informace nebo komunikace. Strach, rozbroje nebo mír? Podle toho můžete poznat skutečnou podstatu informací. Někdy dáváme až přílišnou vážnost tomu, co druzí říkají. Věnujte pozornost více činům než slovům. Vzhledem k tomu, že tato konjunkce stojí ve Vahách, je důležitá rovnováha, spravedlnost, oboustranné vítězství a mír.


Opatrně na vyřčené soudy k něčemu či k někomu. Někdy je lepší být v Tichu. Pozorujte své myšlenky a učte se s nimi "pracovat". Uvědomte si, kde zamlčujete a tím vytváříte disharmonii? Kde manipulujete slovem a vytváříte disharmonii? A kde mluvíte v zájmu souladu a harmonie? Skrze myšlenku a slovo jsme tvůrci vesmíru. Každý z nás je zodpovědný za své myšlenky a slovo. Každá myšlenka a slovo se zapisuje do kolektivního vědomí. Když si to uvědomíte, vaše myšlení se změní, začnete k myšlenkám a slovům přistupovat jinak. Prvním krokem k osvobození je prohlédnutí svých mentálních her, díky kterým se dostanete za mysl… Věříte, že vaše myšlenky, jsou vaše myšlenky? Není to pravda. Vy nejste tyto myšlenky. Myšlenky jsou právě aktivní z kolektivního vědomí, jsou vytvořeny již dávno a jen skrze vaši mysl "proběhnou".

Stejné přitahuje stejné. Pokud ve svém vědomí (zápisu těla - mysli) máte třeba pochybnost o sobě, budete jako magnet přitahovat negativní myšlenky tohoto typu. Abyste si uvědomili, že takoví nejste. Bohužel mají lidé sklon se s myšlenkami ztotožňovat.

29. 8. nastává úplněk Slunce v Panně, v konjunkci s Jupiterem, naproti Luně v Rybách, v konjunkci s Neptunem. Luna - nevědomí se propojí (Neptun) s božským vědomím - milost a zázrak. Slunce - probuzené vědomí - světlo, božská jiskra je prostoupena (Jupiterem) požehnáním a štěstím. Navzájem bylo propojeno Vědomí a nevědomí, v duši bylo odpuštěno, nastolen smír a skrze osobnost člověka mohla být projevena božská podstata.

Mars je v konjunkci s Venuší ve Lvu, což symbolizuje tvořivost, hravost, spontánnost. Tím, že je stále Venuše retrográdní, nás to vede přehodnotit své city a vášně.

Moudře volte slova.
Požehnaný týden
Petra Nel

Velice si vážím a děkuji 19-ti podporovatelům článků. Obohacujete tím i všechny ostatní. Děkujeme.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich pokračování a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.
---------------------------------------------------------------
UPOZORNĚNÍ:Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.


TZOLKIN 24.8.2015 5 CIB kin 96 galaktický portál

24. srpna 2015 v 8:27 Mayský Kalendář na každý den

Cib - Bojovník - spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení
Starověká pojetí hříchu a radosti, odpuštění a milosti byly odedávna spjaty. Jeden určuje druhý. Dnešní energie Ho (5) mohou způsobit ukvapená rozhodnutí. Spěchu nebo říkat slova bez obav o následky, byste mohli později litovat. Promyslete raději potenciální výsledek, než začnete jednat. Buďte si vědomi vašich osobních chyb a zlozvyků, jaký to může mít dopad na váš život. Pokud můžete najít ve svém nitru odpuštění, budete mít otevřenou cestu k řešení a uzdravení těchto vlastností, zvyků a závislostí, které vás drží zpátky.
CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST. VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU VÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYSTE SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.
Význam glyfu znamená moudrost a karmickou očistu, v yukatánském jazyce představuje světlo svíčky - světlo moudrosti, které pohlcuje tmu. Význam je narození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení. Glyf je spojován se supem, velmi respektovaným ptákem, který čistil svět od všech zbytečných věcí.
Osobnosti narozené v den Cib se podílí na energetické očistě planety, proto jsou často vedeni z jedné akce do druhé. Cib znamená překonávání životních výzev, je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem živým i mrtvým.
***
Zdravíme vás. Jsme šťastní, že spolu opět sdílíme náš čas. Naše znalosti pochází z mnoha zdrojů a mnoha věků. Možnost sdílet všechno, co jsme zažili, nám přináší velkou radost. I když v podstatě všichni jsme Jedno, stále zde existuje pocit oddělenosti, který je mezi námi a oběma světy - viditelným a neviditelným. Brzy nebudou žádné takové rozdíly existovat, protože Závoje se ztenčují a naše dny odloučení se chýlí ke konci.
Na počátku vašeho světa byl vytvořen pocit oddělenosti proto, abyste mohli získávat zkušenosti ve fyzické sféře. Jako u mnoha experimentů, i zde došlo k mnoha překvapením. Nikdo nemohl přesně předvídat, co všechno se může přihodit v prostředí, které zahrnuje čas a prostor. Před tím, než váš svět začal existovat, nikdy k podobnému fenoménu v celé Galaxii nedošlo.
Iluze oddělenosti byla vytvořena pro možnost prožívat různé emoce, které byly v Galaxii také poměrně nové. Ve sféře Ducha, odkud jste přišli, byla jen Láska. Mnozí z vás vyjádřili touhu zažít nelásku. Při vytváření fyzické sféry v této Galaxii existovalo rostoucí nadšení. Společná skupina, která vytvořila vaší Galaxii měla kolektivní Vědomí.
Pravidla byla vytvořena a časová osa byla nastavena pro konkrétní zkušenosti. Některé z parametrů, které byly nastaveny jsou:
Ekologická rovnováha
Polarita
Dočasná ztráta paměti na duchovní sféru
Čas: minulost, současnost, budoucnost
Prostor: tam a tady
Spoluvytváření nižších události přes myšlenky, slova a činy
Fyzické omezení bez možnosti jít nad rámec 5 smyslů
Zákon přitažlivosti: podobné se přitahuje
Původní kolektivní vědomá skupina vytvořila tuto sféru pro každého, kdo toužil dodržovat pravidla vytvořená pro inkarnaci na Zemi. To mohlo zahrnovat krátký úděl jako například být jednobuněčnou amébou nebo delší pobyt jako sekvoj. Může být pro vás překvapivé, že hmyz a zvířata mají kromě instinktu přežití také Vědomí.
Aby bylo možné zažít ne-lásku, museli jste vymazat vzpomínky na Lásku. Dokážete pochopit nutnost zapomenout na duchovní Jednotu, abyste mohli tuto zkušenost mít? Možná se ptáte : " Proč by chtěl někdo se zdravým rozumem opustit dokonalost a přijít na toto místo plné smutku a nenávisti? " To je dobrá otázka. Jste dobrodruzi. Chtěli jste si přivonět ke květinám, ochutnat ovoce, zkoumat Zemi, řídit auto a mnoho věcí, které nejsou ve vyšších sférách k dispozici.
Příchodem na Zemi jste se rozhodli být hercem. Vyberete si roli, kostým a hrajete roli. Příchod na tuto planetu je něco jako hrát hru, kdy jste vysazeni v odlehlé oblasti s kompasem a užíváte si cestu domů. Existuje velké množství důvodů, proč se každý z vás rozhodl inkarnovat. Někteří vnímají oddělenost při příchodu na Zemi jako něco nesnesitelného, proto mnoho dětí umírá brzy po narození. Jedna věc je rozhodnout se a druhá věc je opravdu vstoupit do této sféry. Vstoupí jen ti nejodvážnější. Je to výzva a rozmanitost emocí, co vás přitahuje. Ve sféře Ducha víte, že je to jen dočasná iluze. Neexistuje žádné peklo, žádné zatracení, je to jen série zkušeností, akcí a reakcí.
V současné době dochází ke ztenčování Závojů. Není náhoda, že se objevilo tolik filmů, knih, kde se objevují duchové, mimozemšťané a andělé. Stále více lidí se s těmito věcmi setkává, stejně jako se zvyšuje jejich intuice a psychická síla.
V dávných dobách měli tyto schopnosti jen šamani a veleknězi. Mnoho lidí se v této době inkarnovalo se vzpomínkami i schopnostmi neporušenými. Staré mystické školy a ti zkušení ukrývali svá tajemství až do své smrti, nyní jsou dveře otevřené pro všechny lidi.
Mnozí si začínají uvědomovat, že hmotné statky nejsou vstupenkou ke štěstí. Majetek vyžaduje mnoho času a pozornosti. Rodiny jsou roztroušeny po celém světě, komunity ztratily kulturní kořeny a ztracen je smysl kmene. Je na čase opět se spojit a odložit rozdíly, které vás oddělují. Naučte se navzájem milovat a přijímat bezpodmínečně, protože je to vaše jedinečnost, co vás dělá zvláštními. V minulosti byla jedinečnost tím, co vás udržovalo daleko od sebe. To se chýlí ke konci.
Dlouho se hovořilo o konci světa. Můžeme vás ujistit, že svět zůstane. To, co se rozpouští, jsou Závoje oddělenosti. Co to znamená a jaký to na vás bude mít vliv? Brzy zjistíte, že jste všichni bratři. Nejenže vám v žilách koluje stejná krev, ale také jste všichni spojeni se stejným Duchem. Jste skutečně děti Boha; ve skutečnosti jste Bohové, každý jste jedním aspektem Celku. Mnozí jste již toto učení pochopili, většina se však stále potýká s nepochopením, jak můžeme být všichni Jedno.
Existuje několik věcí k řešení, abyste byli připraveni na odstranění Závojů. Jmenujme několik základních bodů:
Myslete jen pozitivní myšlenky.
Vytvořte si pocit Lásky k celému Stvoření.
Postavte se svým strachům čelem.
Odpusťte sobě i druhým všechna zranění minulosti.
Nechte každého být jaký je.
Zaměřte se na přítomný okamžik.
Následujte svou intuici na každém kroku.
Mnozí z vás cítí hluboký smutek a izolaci od svých blízkých a to jak těch na Zemi tak i těch, kteří přešli. Doporučujeme vám najít radost ve všech věcech a trávit čas tvořením myšlenek, jak byste chtěli, aby váš svět vypadal. Pracujme společně, vytvořme kolektivní vědomou skupinu podobnou správní radě, kde se všichni scházejí pro obnovení podnikové politiky a předělání systému.
Dveře, aby se to stalo, jsou na Zemi nyní otevřené. Původní časová osa končí, je čas vytvořit Zemi takovou, jakou jste vždy chtěli. Brzy se cesty temných a Světelných sil rozdělí. Ti, kteří chtějí i nadále válku a hlad, půjdou jinou cestou. Ti, kteří chtějí zažít tělesnost harmonickým a vyváženým způsobem, přejdou na jinou cestu. Ani jedna cesta není správná, nebo špatná, obě vedou nakonec zpět ke Zdroji Všeho.
Jsme zde na pomoc těm, kteří se rozhodli pro cestu harmonie a rovnováhy. Jsme zde, abychom vám kdykoliv pomohli znovu se spojit s tou částí uvnitř vás, která byla dočasně vypnutá. Jsme zde, abychom vám pomohli získat plnou vzpomínku na duchovní kořeny. Jsme vděční za vás za všechny, protože velmi milujeme tuto planetu a tuto Galaxii a chceme, abyste měli i nadále možnost využívat tuto sféru pro potěšení a dobrodružství.
PÁTÝ Tón - SÍLA - DYNAMIKA - ZPLNOMOCNĚNÍ - POZITIVITA
PĚT - Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ - takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Výzva 23. 8. 2015

24. srpna 2015 v 7:00 Féwa


Tak vidíte, priatelia. :-) Je nedeľa, ledva som otvorila oči …. ešte som sa poriadne nezorientovala v čase, :-) v ktorom sa fyzicky nachádzame, berúc cestou do kuchyne so sebou i zárubne, :-) ktoré mi po ránu neviem prečo zavadzajú :-) - a už tu mám kozmický spravodajský team v plnej paráde. :-) Pripravený dať si s nami kávu.


Budeme dešifrovať kolektívne kódy, alebo len komunikovať a zaznamenávať aktuálne informácie ? Aj jedno, aj druhé. Znie odpoveď. Hm, takže zastrúhať pastelky, pripraviť ceruzky, papiere, perá a ideme na to. Ozaj a… zaujíma Vás, že je nedeľa, že som žena, mamina a potrebujem stíhať aj navariť a jednoducho sa postarať o všetko, čo treba? A už vonkoncom nehovorím o silnej potrebe vybehnúť do lesa, na lúky, pohľadať v horskom potoku kamene, kamienky na maľovanie, nadýchať sa zvukov prírody, čo je pre mňa životne dôležité. Načerpať v lese, ktorý je chrámom múdrosti, energiu. Zaujíma Vás to, alebo je nadhľad z ktorého sa na planetárny povrch pozeráte tak nonfyzický a pre Vás nepochopiteľný a nelogický, že nemáte chuť sa do príliš hustej reality vžiť ? Kým začneme, trochu Vám pri vcítení sa do našej kože pomôžem. Skúste aj Vy, tak trochu dosadnúť na Zem a uvedomiť si, čo je zásadný ľudský problém. Áno, peniaze. Vy ich nepotrebujete, nechápete, za čo tu na Zemi, ktorá je pre všetkých, potrebujeme platiť. Vy ste myslením i technológiami, ktoré u Vás nefungujú proti Vám, ale pre Vás, približne 2000-3000 rokov pred nami. V myslení, v uvažovaní, v absolútne prirodzenom konaní ku prospechu všetkých. My z dna rieky ešte len vyplávaváme a ja mám čoraz intenzívnejší pocit, že riešenie deficitov na planéte potrebuje rázny zásah zhora, alebo zdola. To je jedno. Ste tam i tam. Viem, že sa nachádzame v závere rozprávky o princezne so zlatou hviezdou na čele. Je to síce pozitívna informácia, ale rovnako viem, že ľudia teraz potrebujú byť maximálne v pohode, v strede, v kľude, v rovnováhe. Ale aký kľud a rovnováhu môžete žiadať po ľuďoch, ktorí nemajú za čo kúpiť deťom základné životné prostriedky, čím mám na mysli pochopiteľne i stravu. Ako môžu byť kľudní a v rovnováhe matky, otcovia, keď vidia smutné oči svojich detí. To mi vysvetlite.

Viem, že jedná galaktická rada a hľadá spoločne čo najoptimálnejšie a najkonštruktívnejšie riešenie.Ale je čas nielen rokovať, ale predovšetkým konať. Keď sa na všetko, čo sa roky dialo, pozriem zo svojho pohľadu /pretože tento pohľad detailne a najlepšie ovládame/… čo tak mi tie časy a presčasy, ktoré predstavujú často dve tretiny dňa práce pre všetkých ľudí - zaplatiť. Čo Vy na to? A nie som to len ja, ktorá nepoužíva štýl byznysmanov, ale mnoho ďaľších. Nie som mamonár, ale nelietam ani na duchovnom obláčiku a ako vieme, vzduchomaľba, čiže okamžité zhmotňovanie myšlienkou, je adekvátne štádiu v ktorom sa kolektívne nachádzame. A tam zatiaľ nie sme. Prišli sme spoločne a kolektívne sa všetko aktivuje… Čiže nejaké odtrhávanie sa individuálne od aktuálnej reality a tvrdenie, že niekto je zasvätený…. osvietený, atď. a niekto nie, že niekto vie všetko a niekto nevie nič, je absolútne scestné a len opäť podporuje to isté. Byznys. Zneužívanie nevedomosti ľudí, ktorí nie sú nevedomí, len si jednoducho ešte nespomenuli. Zneužívanie akýmkoľvek spôsobom práce, tvorenia pre vlastný prospech. Ono to celé nie je vôbec tak komplikované, ako to vyzerá. Práve naopak. Je to tak jednoduché.

Vy, naši kozmickí priatelia, veľmi dobre viete, ako to tu v reáli vyzerá. Ale nemáte to precítené. Vy už to jednoducho máte dávno zvládnuté a ste trochu mimo túto realitu. Váš nadhľad je z nášho pohľadu príliš vysoký. Vaše myslenie je už absolútne iné. Pomáhate nám ako sa dá, to áno. Ale sa už vonkoncom neviete vcítiť do človeka, ktorý na Zemi žije. I keď niektorí ste tu kedysi boli a niektorí ste opäť na Zemi inkarnovaní, ale i tí inkarnovaní majú rovnaký dosah, ako každý človek z mäsa a kostí. Takže skúste sa vcítiť. A to mám na mysli - do každého. Do bohatého, žijúceho v luxuse, ktorého netrápi, čo bude zajtra…. a rovnako do človeka žijúceho v opačnom extréme. A nakoľko Vaše schopnosti sú už neobmedzené, nemali by ste mať problém. Koniec koncov ste s kolektívnym vedomím v spojení. A netvárte sa, že nie, lebo sa naštvem a hodím to všetko do potoka.

Robíme, čo sa dá. Udržiavame dosiahnuté vibrácie, harmonizujeme, dolaďujeme, držíme spoločne planétu i ľudí. Kvôli čomu, vieme. Dôvodom je dosiahnutie stavu maximálne možnej rovnováhy duševnej i fyzickej. A táto rovnováha sa zrkadlí v Zemi. Ale uvedomujete si, že základom dosiahnutia rovnováhy je odstránenie deficitov? Že jednoducho to tu tak ešte funguje, že gro od čoho sa život na Zemi odvíja, sú peniaze? Tak ako, milí kozmickí súkmenovci. Kedy sa bude riešiť táto základná otázka rovnováhy života človeka a tým i základnej bunky spoločnosti, ktorou je rodina. Deficitov a finančne neohodnotenej práce ľudí je tak akurát dosť a dôležitú rovnováhu, kľud a mier v duši to skutočne nikomu nepridá. A to sa týka práce na oboch úrovniach. Mnohí sme dostali v rámci transformácie vedomia do rúk "páky", ktorými nám bolo dovolené tomuto procesu pomáhať. Každému iným spôsobom. Lenže tu, v živote, ktorý žijeme, sú akosi príliš zakorenené a takpovediac normálne dve slová. Brať a gratis. Z čoho logicky vyplýva, že nám toto myslenie zväzuje ruky. No, včul budzte múdri. Treba konať. Bez ďaľšieho vysvetľovania, hľadania jednej z "x" najoptimálnejších možností.

Kedysi mi… môjmu srdcu blízka… kamarátka povedala - Ilonka, keby si žila v Amerike, bola by si milionárka. :-) Ja som presvedčená, že nikto netúži byť milionárom, ale chce len normálne žiť. Byť jednoducho ľudsky šťastný. Mať dôvod sa usmievať, mať dôvod preciťovať radosť. Už mnohí na to prišli, že peniaze, majetky nie sú podstatou normálneho, ľudského šťastia. Ľudia chcú, túžia jednoducho žiť a v kľude sa venovať svojej práci, deťom, rodine. Mať čas pre seba, pre blízkych priateľov, ktorí ladia s ich vlnovou dĺžkou. Mať vytvorené podmienky, mať prostriedky je predsa absolútne prirodzená a v ničom nepreexponovaná požiadavka.

Som normálna žena, so všetkým, čo k nám ženám patrí a je pre ženy prirodzené. To znamená starám sa o blízkych, ako len žena vie. :-) Som plná smútku, keď smútok vidím v očiach svojich detí, blízkych i priateľov, na ktorých mi záleží. Dobre to poznáme, my ženy. V tejto realite života, kedy ešte svet funguje na vlnách inej frekvencie, ako sme kedysi boli zvyknutí, nemáme dosah na okamžité zhmotnenie všetkého po čom túžime my, naše deti, naši blízki, naši priatelia. Na úrovni inej reality, ktorá je v tejto elektromagnetickej frekvencii nepochopiteľná, ako i skutočnosť, že je niečo také vôbec možné - v tej inej, ráciom 3D nepochopiteľnej sfére, žiadam o riešenie deficitov. V mene dobra pre všetkých ľudí. Ku prospechu každého človeka, každej bytosti, ktorá sa v tejto chvíli na planetárnom povrchu nachádza. V mene dobra, ktoré je v nás.
Takže hoďte si to hlavou, milí kozmickí priatelia, ktorí nám pomáhate. I Vy máte hlavu. I keď už iným spôsobom fungujúcu. Žiadam riešenie. Lebo v opačnom prípade všetko čo robím, i tie kopy kódov a informácií, vrátane obrazov, ktoré sú rovnako dôležitým naciťovaním, jednoducho hodím do potoka.
A môžeme ísť na to. Čo máme nové? Áno, rozumiem. Kozmos je holografický a tým ako sa mení hutnosť svetla /vlnenie, ktoré pridáva na sile i jemnosti svetla, s čím súvisia i narastajúca intenzita zvukov/, prechádzame fyzicky neviditeľným a logikou tejto reality nepochopiteľným spôsobom do ďaľšej a ďaľšej reality, v ktorej sa rovnako nachádzame. Čiže sme nielen tu, ale i v mnohých iných realitách… sférach. A za sebou /v predchádzajúcej realite… realitách/ nechávame všetko, čo by sa dialo, keby sme v nich naďaľej zotrvávali. Týmto spôsobom gumujeme i individuálne a planetárne proroctvá, ktoré veru nie sú bohvie aké.

Keď sa pozerám na jednotlivé momenty, scény, ktoré sme nechali v realite, v ktorej sme sa ešte pred chvíľou, my ľudia so svetlom v hrudi nachádzali, veru… padá mi kameň, ak nie skala zo srdca…

Zkoumej své srdce.

24. srpna 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Je v tobě něco, co způsobuje nejednotnost a rozdělení? Je zde nějaké nepochopení, žárlivost, závist nebo cokoli negativního, co by se mělo zbrzdit? Budeš se muset na sebe jasně a zpříma podívat a být sám k sobě poctivý. Poznáš bez stínu pochyb, zda ses stal oním zrnkem písku, které brání dokonalému splnění Mého plánu. Nemáš-li dobrý pocit a shledáváš, že pro sebe máš výmluvy a snažíš se ospravedlnit své skutky a myšlenky, můžeš si být jist, že hluboko v tvém nitru je něco, co je nutno změnit. Jakmile to rozpoznáš, nenech se tím sklíčit, ale začni právě zde a teď hned měnit svůj celkový pohled a postoj. Já jsem vždy zde, abych ti pomohl. Zavolej Mě a Já ti pomohu překonat vše, co ti stojí v cestě a brání ti ve sjednocení s celkem.

TZOLKIN 23.8.2015 4 MEN kin 95

23. srpna 2015 v 10:33 Mayský Kalendář na každý den

Men - Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.
Skutečný směr cesty je nejlepší vidět z výšky. Pokud máte kdykoliv pocit, že jste dole, bez motivace, zavolejte Men, aby vás vzal zpátky do stratosféry vašeho života, abyste spatřili úžasnou cestu, po které cestujete v plné a kompletní celistvosti. Tady nahoře se každý jednotlivec stane perlou v dlouhém oslňujícím řetězci, každý se svým unikátním otiskem a významem. Nezneuctívejte jednotlivé dny pro potřebu hodnotit svůj život jako celek.
DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU PRO VHLED DO VYŠŠÍ PRAVDY
Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.
Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.
***
Jsem Men 4. Vítejte v tento den zázraků a požehnání. Naším tématem dnes je nadmořská výška. Stejně jako orel, i vy můžete stoupat do té největší výšky. S praxí se naučíte, jak dělat otočky a létat s větší lehkostí. Při létání jsou otočky praktikováním ztráty a znovuzískání kontroly, jednoduše pro radost ze zážitku. Důvod je podobný, jako proč se mnozí z vás znovu a znovu inkarnují na Zemi. Máte zde k dispozici prostor padat do nelásky a pak ji znovu získat, je to jednoduše dobrodružství.
Avšak svět, jak ho znáte je u konce. Jste na konci cyklu, který vám umožňoval padat do nelásky. Tisíce z vás se probouzí do reality, v které můžete společně tvořit lepší existenci jako skupina s vědomým záměrem. Je vaší povinností přidat se ke skupině, která se chystá vytvořit Rajskou Zahradu. Můžete také dál pokračovat po cestě hromadného ničení. Není nic špatné, nebo správné, všechny cesty vedou v konečném důsledku zpět ke Zdroji Stvoření. Nicméně budete muset sklízet, co jste zaseli. Takže, co si přejete zažít? Pokud je to svět plný míru a radosti, pak čtěte dál, protože i to je náš cíl. Ti, kteří chtějí zůstávat v myšlenkách na válku a kontrolu, nebudou slyšet naše slova, neboť rezonují s jinou frekvencí.
Ti, kteří se chtějí povznést do nových výšin udělají nejlépe, když se každý den spojí se svým Vyšším Já pro rady a vlastní vedení. Vyšší Já je ta část vás, která zůstává ve sféře Ducha, jakmile se inkarnujete na Zemi. Připojení je velmi jednoduché, ale to znamená, že vystoupíte z vašich levohemisférových vzorců myšlení. Možná pro vás bude zajímavé naučit se jak přejít z vašeho každodenního alfa stavu mozku do mysli ve stavu théta, protože théta je stav, kde dochází ke kouzlům.
Jakmile budete každý den praktikovat být ve svém středu a požádat o radu a vedení, je méně pravděpodobné, že odbočíte z cesty, kterou jste si v této inkarnaci zvolili. Mnoho učitelů včetně nás, má moudrost a znalosti, o které si přejí se s vámi podělit. Každý z vás jde po jedinečné cestě. Není ani jeden učitel, který by mohl směrovat každý váš krok, jinak byste byli pouhou loutkou. Každý dostal nádherný dar svobodné vůle, aby si mohl vybírat na švédském stole nádherné dárky, které vás zajímají.
Abyste mohli stoupat do vyšších vibrací, musíte se naučit, jak bezpodmínečně dávat a přijímat bezpodmínečnou Lásku. Frekvence Lásky a vděčnosti jsou vibrace, které jsou potenciálem éterických sfér. Už jste někdy zažili pocit euforie, kdy je všechno dokonalé a klidné? Všimli jste si, že jsou tyto chvíle pomíjivé? Máte chuť zažívat tyto pocity znovu? Chtěli byste mít tyto zážitky v každém okamžiku svého života? To je potenciál k vytváření života plného okamžiků Lásky a míru. Tyto pocity vás pozvedají do vyšších frekvencí, ve kterých se kouzla manifestují mnohem snadněji. Jsou to skutečně pocity jako když jste orel nebo Anděl a plujete v oblacích světa bez starostí. Chcete-li je získat, vyžaduje to úsilí. Vraťte se zpátky z oblaků a přistaňte na zemi, abyste po malém pozemském školním vzdělávání mohli opět vzlétnout.
Mnozí se nikdy s Vyšším Já nespojili, ačkoliv jste k němu všichni stále připojeni. Chce to jen trochu praxe a důvěry ve spojení. Někteří se ptají : " A jak mám vědět, jestli to, co jsem slyšel, bylo moje Vyšší Já? " To je skvělá otázka, na kterou lze odpovědět několika způsoby. Mnohokrát, pokud jste v silném emocionálním stavu, může být spojení zmatené, proto je důležité, abyste na prvním místě získali kontrolu nad svými emocemi.
Dávejte pozor na nižší energetické entity, které s lidmi rády hrají různé triky. Logický mozek miluje udržování kontroly a může stát v cestě tím, že přináší různé strachy, které budou blokovat vaše dobrá rozhodnutí. Stejně jako u všeho jiného, dokonalost přichází s praxí. Jeden ze způsobů je cvičit a studovat naše Zprávy na denní bázi, zatímco se snažíme pomoci vám zbavit se negativního myšlení, starých kódů přesvědčení a temných emocí, se kterými jste spojeni.
Lidé, kteří jsou spojeni se svým Vyšším Já, mají řadu zkušeností: někteří jasně slyší hlasy, někteří mají při spojení " božské vnuknutí ", cítí zvláštní vůně, jiní mají specifické pocity v těle, např. v žaludku. Jakmile jste rozrušení nebo neklidní, nepokoušejte se žádat o vedení, pokud můžete vyčistěte své emoce. Pokud jste unaveni, odpočiňte si, než začnete žádat o radu. Vyčistěte svůj jídelníček a pijte dostatek vody, protože voda funguje v buňkách jako baterie a je velmi potřebná pro dobré spojení. Naučte se osvobodit mysl od očekávání nebo říkat vašemu Vyššímu Já co má dělat. Přistupujte k němu jako k moudrému mudrci. Poslechněte si jeho rady a vyberte si, co cítíte jako nejlepší volbu. Nejsou žádné správné, žádné špatné volby; všechny cesty vedou ke Zdroji. Dovolte si klopýtat a učte se z každé zkušenosti.
Nejlepším měřítkem pro to jestli informace, které slyšíte jsou od vašeho Vyššího Já, nebo Duchovních Průvodců, je pocit míru a Lásky. I když budete muset udělat rozhodnutí, která nejsou komfortní nebo se nebudou líbit druhým, zapracujte na svých obavách a stiskněte tlačítko vpřed. Věnujte pozornost svým pocitům, protože jsou vaším ukazatelem směru podobně jako GPS mapy.
Jak budete cvičit ladit se na vaše Vyšší Já a Průvodce, brzy rozpoznáte jejich frekvenci. Je to podobné jako rozpoznání vašich dobrých přátel na Zemi. Jsou věci, které je rozlišují a to nejen na fyzické bázi, ale i energetické. V blízké budoucnosti budete moci vidět bytosti s bydlištěm na Druhé Straně velmi jasně. Důvěřujte informacím, které slyšíte. Rozhodněte se, které rady jsou hodnotné. Podnikněte nezbytné kroky a integrujte je do svého života. Změňte svůj život a podělte se o své znalosti s ostatními.
Existují i jiné způsoby jak se spojit s vaším Vyšším Já, jako proutky, kyvadla, virgule nebo svalové testy. Ve zkratce budeme v dalších Poselstvích sdílet, jak tyto nástroje používat. Vyzkoušejte je a uvidíte, jestli je nějaký pro vás vhodný. Pro tuto chvíli se s vámi loučíme. Už víte, že vše co potřebujete, je uvnitř vás. Zavolejte nás kdykoliv budete potřebovat informaci, radu, nebo velkou éterickou pusu!
ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD
Ačkoliv dnes poletíte vysoko - nezapomeňte postavit stabilní a pevné základy na zemi. Postavte 4 pilíře podpírající váš život, aby byl stabilní ve všech aspektech Bytí - k vytvoření pravidel hry, práce i všech vztahů. Slunce prochází 4 body - svítání, poledne, západ a půlnoc a to dělá den úplným, celistvým, stejně tak rok je rozdělen dvěma rovnodennostmi a dvěma slunovraty na 4 roční období. Galaktičtí Mayové rozdělili Vesmír na 4 sekce a ekliptiku Mléčné dráhy dvěma průsečíky na 4 části. ČTYŘKA je stabilní základna pyramidy. Využijte dnes dar galaktického pulsu v podobě Energie ČTYŘI pro vaší osobní CELISTVOST.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Ať síla Ducha proudí do tebe a skrze tebe.

23. srpna 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Otevři se této nekonečné síle a uvědom si, že její pravé tajemství spočívá v udržování úzkého spojení se Mnou, v čerpání z nekonečného, věčného pramene. Síla Ducha je stále zde, aby z ní mohly čerpat všechny duše, které jsou připraveny ji správně užívat pro blaho celku. I ty musíš být připraven; musíš o ni nejdříve požádat, než můžeš být obdarován. Nemůže být na tebe seslána, dokud se na ni nepřipravíš. Věříš, že se Mnou jsou všechny věci možné? Přijímáš to jako skutečnost, nebo stále ještě připouštíš, aby pochybnosti a obavy kazily dokonalost tvého života? V celém životě je dokonalý rytmus, a jestliže i ty se dostaneš do tohoto rytmu, popluješ s ním bez jakéhokoliv úsilí a nalezneš v tom radost a nadšení. Proč tedy nevplyneš do rytmu, nenaladíš se a neraduješ se plně ze života?

Informácie 22. 8. 2015

22. srpna 2015 v 20:04 Féwa


Byť planetárnym majstrom, to chce poriadnu guráž, však mám pravdu, milí priatelia. :-) A že ním všetci sme - i keď na rôznych úrovniach pochopenia vedomia lásky - netreba zdôrazňovať. Každý vieme, čo to obnáša a je nám vcelku jasné, prečo nám bolo neustále opakované, že do času evolúcie prišli tí najlepší z najlepších. Čiže MY. :-) Len ako to vzájomne ustáť, keď jeden je tam, druhý sa nachádza na inom stupni "tehotenstva". :-)

Žiť ako človek z mäsa a kostí…. i keď s telom svetla… .na fyzicky viditeľnej a funkčnej úrovni. A súčasne na - čoraz viac sa zviditeľňujúcej novej Zemi, na ktorej staré myšlienkové vzorce a vzory už neplatia. Tak rozdielne sú, tak chaoticky scestné. Čím viac prenikáme do kompletne vnímaného sveta, tým náročnejšia je akákoľvek komunikácia so starýmn myslením. S ľuďmi, ktorých priority nám nič nehovoria. S ľuďmi, ktorí zatiaľ nemajú schopnosť uchopiť svet celý, so všetkým, čo je pre ich vnímanie len bielymi miestami na mape. S ľuďmi, ktorých myšlienkový potenciál sa točí stále v tom istom kruhu.

Ako to ustáť a nedostať záchvat smiechu, keď okolo predstaviteľa čistého IQ šaškujú bytosti svetla, ktoré Vy vidíte, vzhľadom na schopnosť vidieť i viacrozmernosť reality….. ale dovidenie sa netýka IQ rácia 3D, s ktorým komunikujete. Tiež by ste mu najradšej ukázali prstom na hlavu, ale keďže viete…. rešpektujete a vduchu si len kladiete otázku, prečo tento človek /ľudia/ stále donekonečna rozpitváva to isté. Čo kto komu povedal…. kto, kedy, kde s kým spal…. prečo jeden má o vidličku viac ako druhý….. ako mu okoreniť život, akým spôsobom ho podraziť, ohovoriť pred okolím…… vliezť mu do súkromia, do postele, pod pokrievku, aby zistil, či náhodou nevarí lepšie jedlo. A pokiaľ áno, okamžite je kladená otázka - kde na to vzal. Striehnuť za záclonou, sondovať kto, kedy a s kým prišiel domov….. na návštevu…. zásobovať svojimi konšpiračnými teóriami okolie, zatiaľ čo by bolo urgent potrebné v prvom rade "pozametať" u neho /u nej/ doma …… To je svet s ktorým neladím, nie je to moja vlna, nie je to level v ktorom sa nachádzam nielen ja, ale mnohí z nás. To je svet, ktorý jednoducho nechápem a predchádzajúce dni som natvrdo odmietala s týmto svetom komunikovať. Nemám mu čo povedať na tému ohovárania, donášania, na tému neúcty človeka voči človeku. Nie som ochotná zobrať do ruky pomyselný štetec a maľovať rovnakým myslením, ten istý obraz. Obraz viac, či menej ostrej kritiky niekoho, koho v skutočnosti nikto nepozná. Nevie čo cíti, nevie čím v živote prechádzal, nevie, čo všetko obnáša jeho práca, nevie, čo všetko vo svojom živote zdolával. Koľko vysokých štítov prekonával. Nevie, čo a kde ho bolí, nevie, či sa ráno nebudí s vankúšom mokrým od sĺz. Nevie, že má možno chvíľe, kedy sám nevidí cestu po ktorej má ďaľej ísť. Jednoducho - tento svet má jednu "úžasnú" schopnosť. Dovidieť len na efekt, ale čo všetko s týmto efektom súvisí - to ho už vôbec nezaujíma. Je to povrchnosť ľudského myslenia. Pričom prevážna časť ľudí myslí len na seba. Na svoj prospech……. A tak - nad ničím čo s touto myšlienkovou sférou súvisí sa nezamýšľajúc - som počas niekoľkých dní komunikovala len s tými priamymi, čestnými, úprimnými ľuďmi z môjho okolia a s prírodou, ku ktorej patria i moje zvieratkovské lásky. :-)

Neregistrovala som mobilnú sieť /tiež si chlapci na druhej strane môžu trochu oddýchnuť :-) …/ a plne som sa venovala fyzicky viditeľnej práci, ktorou sú pre všetkých dôležité obrazy. Plus mimo linearitu 3D - som komunikovala s bytosťami, ktoré mnohí z nás zatiaľ nevidia. Včerajšie a dnešné informácie budem zdieľať v jednom texte a k tomu pochopiteľne i kódy. A že sa toho deje. :-)

….len tak stručne, jednou vetou: Zem je v božích dlaniach /to sú vibrácie, vlnenie/. S dozvukom sa zbavuje prekliatia, kliatby Marťanov. Čo je dávna planetárna história. Pozdravujem Vás, milí priatelia a prajem príjemne strávený deň… :-)

Dimenzionálne posuny

22. srpna 2015 v 18:00 Féwa


….Pokiaľ sa pokúšame nájsť odpoveď na otázku, čo sa to teraz deje s nami a so svetom v ktorom žijeme, odpoveď je vcelku jednoduchá. Vrastajú do seba dva svety. Svet ničoho a všetkého.


Celkom ľahko si tento stav môžete predstaviť, keď dáte pred seba ruky s roztiahnutými prstami a približovaním k sebe prsty spojíte…. to znamená, že do seba zapadnú ako zuby dvoch časov. Je momentálne nesmierne náročné v takomto svete žiť. A to predovšetkým pre tých ľudí, ktorí zdieľajú najväčšie bohatstvo, ktoré človek má. Tým bohatstvom je vnútorne preciťovaná, nami bezpodmienečne vyžarovaná energia lásky, ktorá v materiálnom svete nie je IN. Nie je na prvých miestach rebríčka hodnôt tohto sveta.

Je energiou, ktorá nepotrebuje slová. Energiou, ktorú nevidíme, ale cítime. Energiou, ktorú celkom jednoducho, prirodzene, ľudsky, preposielame ďaľej. Vyžarujeme do všetkých strán. Túto energiu vkladáme do všetkého, čo tvoríme srdcom. Čiže mimo frekvenciu hmoty v ktorej sa nachádzame. Tým sa naše tvorenie /produkt/ stáva žiaričom, ktorý intuitívne pomáha človeku i Zemi. Jednoducho povedané týmto spôsobom šírime, zviditeľňujeme najkrajšiu, najsilnejšiu emóciu - ľudský cit, ľudskú lásku. Lásku, ktorá sa nepýta, ale koná. Lásku, ktorá neočakáva, lásku, ktorá jednoducho vie. Je to vedomie. Bude toho mnoho, na čo si opäť začneme zvykať. Mnoho doposiaľ neviditeľného /blokovaná DNA, malá mozgová kapacita, fyzikálno materiálneho myslenia…/.

Preklápanie sa v čase, ktoré fyzicky neviditeľne zažívame…. cítime sa ako na hojdačke…, máme postupne narastajúcimi vibráciami natrénované :-) /narastajúci kmitočet vďaka ktorému sa násobila rýchlosť na "hojdačke", čo sú vlny, vlnenie Centrálneho Zdroja svetla/. Jedná sa o dimenzionálne posuny kvadrantami multifrekvenčného poľa kvant /energoinformačný Zdroj/.

Chcela by som ešte povedať, že všetci, ktorý teraz pracujú s vlastným Zdrojom svetla - intuitívne tvorenie… konanie podľa toho, čo a ako cítime….. konanie srdcom, to všetko je plne podporované duchovne vyspelými realitami - fyzickým zrakom neviditeľného sveta všetkého. Okrem bytostí, ktoré už nepotrebujeme vymenovávať, sa teraz výrazne jedná o chrámy svetla duchovnej /dutej/ Zeme, v ktorých meditujú vysoké duchovné bytosti a počas týchto meditácií k povrchu Zeme vyžarujú lásku. Pre lepšie pochopenie si skúste predstaviť ako zvnútra Zeme stúpajú obláčiky tejto energie. Obláčiky…. jemná para. Je to od včera navýšený pocit blaženosti, ktorý rôznym spôsobom vnímame. Niekto ho už registruje, k niekomu ešte nedorazil. :-)
Ja, sama za seba mám potrebu povedať, že som zásadne proti implantovaniu akéhokoľvek druhu strachu, alebo obáv do myšlienok /v súvislosti so zmenami, alebo zmenou/. Je dôležité si uvedomiť jeden zásadný fakt. Skutočnosť, že sme živá energia. Že vlna, vlny, vlnenie, ktorého frekvencia preniká subatomárne naším fyzickým telom /každým atómom, bunkou/, je rovnako živou energiou, ktorá je koherentná /plynulá, neprerušená…/. Inými slovami, i keď sa jedná o nahustené paprsky svetla /to znamená i namnoženie svetelných častíc, ktorých energia je nesmierne jemná/, je to svetlo, ktoré je pre nás, pre človeka absolútne prirodzené. Na túto hustotu /svetelnosť/ sme si dlho postupne zvykali. To sú sledované nárasty. Čiže sme sa plynule, postupne prispôsobovali meniacemu sa kmitočtu, ktorý aktivuje zablokovanú DNA a všetko, čo s blokádou súvisí. Som presvedčená, že ľudia /to znamená človek, ktorý má dušu, ktorý nie je energiou temného prítomna, alebo temnom vyprodukovanou, čo sú i klony, atď. …/ SA NEMAJÚ ČOHO OBÁVAŤ.

Rozdiel vo vnímaní 3D a 5D

22. srpna 2015 v 14:32 Féwa


Počas maľovania dvoch obrazov /kozmický kvet a duša stromu/ odbieham k počítači. :-) …..ešte stručný extrakt z informácií o rozmerovosti bytia, ktoré som nestíhala zdieľať /sme v časovej tiesni, ako hovoria naši svetelní priatelia… čiže stíhame, čo treba…. vypĺňame každú skulinku, ktorá zostala nevyplnená :-)/.


Tento extrakt sa týka rozdielu vo vnímaní 3D a 5D /multifrekvencie, čo je náš stred/. Pre lepšie pochopenie si predstavte, že sa nachádzate v 5D kine, pričom sa na film pozeráte bez 5D okuliarov. Čiže 5D rozmer nevidíte. Ale, práve priebežne zdieľanými info - kódmi, sme si všetko potrebné načítavali a takpovediac si postupne zvykali aj na vnímanie iných rozmerov bytia. :-) Energie sú nasadením potrebných okuliarov, kedy zrazu vidíte a zistíte, čo všetko bolo pred 3D zrakom utajené. Niečo podobné, ako keď potrebuje človek viac dioptrií a bez nich jednoducho nevidí okolitý svet. Keď si potrebné dioptrie pridá - hneď sa lepšie cíti a inak sa mu na svet pozerá.

Zistí, že to dôležité bolo pred jeho zrakom skrývané. A tým dôležitým je radosť.

Ešte by som chcela spomenúť, že absolútne nesúhlasím s informáciou, ktorá hovorí o vytiahnutí zástrčky vo chvíli avizovanej vlny energií. Vytiahnutie zástrčky je jednoznačne ukončenie života. To nie je o koherentnej energii.

Skúste si opäť pre lepšie pochopenie predstaviť vianočný stromček. :-) Stromček 3D, kedy máte v zástrčke dvojkábel /dvojvláknová DNA/ so svetielkami. To znamená - málo svetla na dovidenie. Vlna nie je vytiahnutie zo zástrčky, ale pridanie na intenzite svetla. Ako keby sme zasunuli ďaľšie zástrčky a - stromček sa rozžiari uspatými svetielkami. Čiže zažiari v plnej kráse.
Prechádzame dimenzionálnymi oknami

…..Aktuálny info- kód: ….letíme novými časovými pásmami, ktoré sú nefyzické. To znamená, že sme tu, na Zemi, ktorú fyzicky vnímame a súčasne sa dimenzionálne posúvame.


Prechádzame dimenzionálnymi oknami, ktoré sa od včera /pokiaľ sa na čas pozeráme spôsobom, ako doteraz :-)/ otvárajú, pričom tými, ktoré sú otvorené "dokorán" - prechádzame. Tieto posuny sú náročné na vysvetlenie, takže Vás zatiaľ aspoň takto informujem.


Informácie 19. 8. 2015: Štádium premeny

22. srpna 2015 v 14:26 Féwa


Mám pri sebe nového sprievodcu. Vyžaruje zlaté svetlo a je zo Zeme zázrakov, ktorým porozumieme, až keď sa sami opäť na vlastné oči presvedčíme, že to čarovanie a vyrábanie zázrakov je jednoducho láska. Meno zlatého muža :-) je Igriss a jeho domovom je duchovná sféra Zeme, ktorej hovoríme dutá.
Milí priatelia. Sme v mieste, kde je všetko a nič a budeme sa preklápať na druhú stranu, do úhlov pohľadu, ktoré nám umožňujú vidieť skutočnú pravdu, ale i tvoriť dlho zabudnutým spôsobom.

Z ľudského hľadiska sme v "áno" a v "nie". Čo sú u mnohých už jednoznačné odpovede… reakcie, ktoré rezonujú s tou myšlienkovou sférou vedomej nevedomosti /my všetci sme vedomie/, alebo vedomého citu - v ktorej sa individuálne nachádzame. To znamená, že niekto skutočnú pravdu o človeku, o Zemi, o bytí prijíma - niekto ju absolútne odmieta. Pričom celkový stav na planéte nám jednoznačne ukazuje, koľko zla človek prijal. Zla, ktoré je vyplavované. Do akej miery sme odmietali seba samého, tým i dobro, ktoré je v nás…. schopnosť cítiť, vcítiť sa.

Sme v ničom a vo všetkom. V NIČOM, predstavujúcom všetko čo s naším srdcom, dušou nerezonuje a vo VŠETKOM, čo je bytím lásky. Čiže dva svety, dva aspekty, dva rebríčky diametrálne iných hodnôt. Sme hlboko ponorení do svojho spôsobu myslenia, ktorý nás nasmerováva do nového sveta, alebo naše myšlienky drží v stále rovnakých vibráciach.

Tým, ako sa vraciame späť, aby sme znovu objavili svet dávno zabudnutých tajomstiev /DNA, Zdroj, myšlienka/ …..to znamená bdelý stav prítomna… sa mení naše myslenie, ale i telo /fyzická schránka/. Odohráva sa i niečo veľmi atypické a pra-zvláštne. Tým, že sme sa obrazne povedané dotkli končekmi prstov anjelského neba, ktoré je i v nás…. to znamená i seba na najcitlivejších miestach /emočné čistenie/ - dosiahli sme stav v ktorom duša vystupuje z tela a aktuálnou sa pre nás stáva jej transparentnejšia, jemnejšia sféra. Pri tejto informácii len pripomeniem nedávno zdieľaný kód "Duša sľúbila telu, že ho zoberie so sebou". :-) Inými slovami je tento stav známy ako fyzický zánik. Súčasne sa vracia sila Ducha, ktorý v čase Lemúrie /krajina Mu/ pricestoval na zemské pláne. Jeho sila, ako i éterická esencia sa čoraz výraznejšie prejavuje.
Aklimatizujeme sa v rýchlo sa meniacej realite sveta ľudí, ktorí konečne začínajú myslieť iným spôsobom ako doteraz. Stojíme na "doske" preklápajúceho sa času /časové lineárne a nelineárne línie/. Čo sú i chodníčky, cestičky, cesty života, ktoré menia smer. Niekto kráča stále v tých istých /nevedomie/ a je zbytočné mu čokoľvek vysvetľovať, pokiaľ prijíma stále tú istú nekompletnosť myslenia. Je to jeho slobodná vôľa, jeho "štetec" v ruke, ktorým si maľuje realitu.

Počas niekoľkých predchádzajúcich dní mohli niektorí emocionálne dospelí ľudia /tí, ktorí sú myšlienkou napojení na vlnenie Centrálneho Zdroja/ pociťovať stav, ktorý by sa dal prirovnať k citovej vyprahnutosti /ako keď je pohár prázdny a zároveň je plný/. Tento stav súvisí s podprahovým a súčasne fyzickým /zmyslovým/ vnímaním. Jednoducho sa jedná o vnímanie dvoch svetov. Zanikajúceho starého a rodiaceho sa nového. Ľudia, ktorí spolupracujú so svojou intuíciou a k ľudskému citu, emócii, empatii sa neotáčajú chrbtom, môžu citlivo reagovať na zlo, naivitu, ľudskú hlúposť. Čím viac sa nachádzame za horami a dolinami minulosti /toho, čo sme prežili…. situácií, ktoré sme vnímali ako negatívne a opäť a znova sme si podľa nich "kreslili" svoju budúcnosť/ - tým viac sa nám javí také myslenie ako nelogické a pochopiteľne sme nekompatibilní s myšlienkovými vzorcami takto mysliacich ľudí.

Počas pár predchádzajúcich dní sme boli veľmi náchylní k pocitom smútkov, hraničiacich s depresívnymi stavmi. Dôvodom je nielen komplex všetkých prebiehajúcich zmien, ale u ľudí vidiacich srdcom sa jedná i o ľudské nepochopenie. K tomu sme mali ako bonus mojkanie nášho vnútorného dieťaťa :-) a liečenie jeho obáv, ako i dávanie do rovnováhy detí - z rôznych dôvodov rodičom, alebo rodičmi nechcených. Liečenie prebieha spôsobom homeopatickým, to znamená, že sa pocity /stavy/ odmietania seba samého, neúcty voči sebe, emočnej bolesti, atď. mohli menej, alebo viac zintenzívniť a tým vyplávať na povrch /prejaviť sa/, aby mohli odísť. No, milí moji, máme toho veru aj dosť a je už poriadne husto. :-)

Nesmúťme /to sa týka aj mňa :-)/. Vieme kde naše smútky pramenia a robíme čo sa dá. :-) Buďme bdelí, konajme tak, ako nám srdce káže. Bez obáv, bez strachu, zrkadlime na povrchu /svojím konaním/ to dobré, čo je v nás. Vcítenie sa a konanie, ktorého zámerom je dobrom, je nesmierne dôležitým krokom pre nás i pre Zem.

Praotec, prasvetlo, na nás žmurká :-) a prstom priloženým k perám ukazuje, aby sme sa stíšili. Nazreli do svojho vnútra, do nášho vesmíru. Kozmický svet, kozmická energia čoraz intenzívnejšie a rýchlejšie prúdi kanálmi energetických portálov. Stĺpy svetla vyvierajúce z planetárneho vnútra /duchovnej reality Zeme/ tečú k mikročiastočkam hornej vzdušnej obalovej vrstvy planéty, kde sa rozptyľujú do čoraz svetelne hustejšieho prostredia. Tak ako dole /na Zemi/ sa otvárajú energetické portály, tak aj hore - nad nami. Tým sa jednoducho povedané čoraz hutnejším svetlom kyprí a aktivuje vzduch. A pribúda intenzita zvukov. Vzduch nie je len nič, ktoré nám celkom automaticky slúži na dýchanie. Nie je to len prázdny priestor, ale nachádzajú sa v ňom i iné vibrácie /bytosti, ktoré nie sú fyzickým zrakom uchopiteľné/. Bytosti žijúce na inej frekvenčnej vlne. Dlho sme boli zvyknutí vnímať len seba ako objekt a objekt /objekty/ na ktoré sa pozeráme. Plus vzdialenosť medzi nami a objektom. Nič viac.

Sme v štádiu premeny /zmien, zmeny/. Sme v štádiu myšlienkovej auto-dematerializácie starého a auto-aktivácie nového. Pričom vlny prichádzajúce na povrch planéty sú vyskladané zo subštruktúr subvesmírov. To znamená svetov na druhej strane Galaxie. Je to najsilnejšie a pritom najjemnejšie svetlo Ducha a duše. Prúdenie prvotného myšlienkového Zdroja /je rýchlejšie ako zvuk a svetlo/, tok tachyónov. Vo veľkej miere nám pomáhajú bytosti svetla /anjeli, bytosti prírody…. a iné svetelné "zoskupenia" :-)/. Pozdravujem Vás, milí priatelia….. a všetko dobré. :-)

TZOLKIN 22.8.2015 3 IX kin 94

22. srpna 2015 v 14:09 Mayský Kalendář na každý den

Ix - Mág, Jaguár - Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí
Jaguár chodí v džungli po stejných cestách den co den, noc co noc sleduje své stopy s přesností, která překvapí i nejlepší stopaře. Pokud se snažíte kráčet cestou Ix a sladit své kroky se starověkými živoucími energiemi - opatrně dnes! Ix je také jeden z nagualů sedmi lidských hříchů - pýchy, ctižádosti, závisti, lži, kriminality, nevděčnosti, nevědomosti a lenosti a Ox (3) vrhá na cestu bezpočet nebezpečí, nástrah a překážek. Mějte oči otevřené, srdce čisté, zaměřenou mysl a odolejte pokušení snadnější cesty!
Nativní Ix mají dary predátora - vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.
Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.
***
Jsem Ix 3. Jsme šťastní, že vám dnes můžeme poskytnout naše služby. Jsme v úžasu nad věcmi, kterých dosahujete. Mnozí z nás se nikdy na Zemi neinkarnovali, protože tato hustota pro nás není komfortní. Jsme vděční, že můžeme prožívat tuto zkušenost skrze vás, jsme vděční za vaší píli a vytrvalost, zatímco procházíte každodenními životními zkušenostmi.
Dnes bychom chtěli mluvit na téma píle. Rádi bychom slovo píle definovali jako něco, co vám pomáhá posunovat se vpřed bez ohledu na překážky. Všichni v pozemské rovině jste pilní, někteří více.
Jste jedním z těch, kteří se s překážkami nepotýkají? Někteří z vás se pohybují elegantně kolem a přes překážky. Většina z vás však padá a klopýtá přes stejné překážky, než konečně udělá krok dopředu. Jak se můžete snadněji pohybovat přes tyto překážky bez pádu? Existuje mnoho způsobů a doufáme, že budete sdílet vaši moudrost s ostatními, jakmile se naučíte orientovat se na cestě jemným a elegantním způsobem.
Jedním ze způsobů překonávání překážek je být na ně připraveni. Stejně jako byste se připravili na cestu temnou stezkou vybaveni baterkou, dobrým oblečením, vodou , měli byste být stejně moudře vyzbrojeni, než se vydáte na cestu životem.
Každý z vás má na sobě jiný opasek na nářadí; je to jen na vás, jestli ho chcete nosit a jaké nástroje si za opasek dáte. Ale chtěli bychom zdůraznit, že neustálé přehrávání role s cílem připravit se na překážky způsobí, že na ně s největší pravděpodobností narazíte. Mnozí z vás naráží stále na stejnou skálu, protože si neuvědomujete opakování tohoto vzorce, dokud se nerozhodnete přijmout opatření, abyste do skály přestali narážet. To je rozdíl mezi vědomým a nevědomým životem. Pokud si dáváte pozor na to, co se děje kolem vás, život vám dává smysl a stává se kouzelným. Jakmile si uvědomujete, že je tam skála, můžete přijít s nějakým řešením, abyste zabránili neustálému klopýtání. V mysli můžete vidět sami sebe, jak skálu přeskakujete nebo obcházíte. Možná se rozhodnete skálu přesunout na stranu. Možná se rozhodnete umístit na ní barevnou vlajku nebo nápis, který vás příště upozorní. Možná se rozhodnete nabarvit skálu světlou barvou.
Bez ohledu na vaší volbu to vytváří jiný dopad na vás i na skálu. Nicméně výsledek bude stejný - prolomíte vzorec narážení do skály. Možná zjistíte, že vaše první volba není efektivní. Řekněme, že jste se rozhodli umístit vlajku na skálu, ale vítr jí shodil, takže jste na ní znovu narazili. Stačí si vybrat jen jinou metodu, dokud starý vzorec není přerušen. Nejlepší je se vzorcem pracovat v okamžiku přítomnosti. Dávejte pozor, co si myslíte a co děláte v každém okamžiku. K dispozici budete mít méně incidentů a mnohem jemnější bytí. Jakmile se naučíte ocenit požehnání aktuálního okamžiku, uvědomíte si, jak bohatí jste a jak skvělý je svět. Doporučujeme vám, abyste se podívali na všechny vzorce, které pro vás už nepracují.
Udělejte si seznam všech, které chcete změnit a představte si, že reagujete způsobem, kterým chcete, dokud se to nestane přirozeností. Mnohokrát je třeba udělat hodně základní práce, protože vaše zvyky úzce souvisí s kódy přesvědčení. Jakmile půjdete po vaší správné cestě, budete muset změnit hodně návyků, zvyků a kódů, které vás nepodporují. Dělejte všechno s radostí, abyste neporazili sami sebe, jakmile začnete váhat. Tato Země je o možnostech a příležitostech.
Užívejte si život a vše, co nabízí, protože jednou skončí jako mrknutí okem. Zažívejte věci, o kterých sníte, protože z vašich zkušeností se učíme a sdílí je všichni i ti kteří nejsou vtělení. Víme, že když to říkáme, jsou mnozí, kteří tomu nerozumí, ani tomu nevěří. To vše je v nejlepším pořádku. Přesto víme, že to pravda je, jen se s vámi chceme podělit o to, že to, co uděláte pociťují všichni. V naší sféře není žádná oddělenost, není potřeba soukromí, protože všichni jsme jedno. Jak se budete pohybovat přes omezující kódy přesvědčení, budete tomu lépe rozumět. Těšíme se na den, kdy spolu budeme stát tváří v tvář, protože jste naši sourozenci.
Dávejte pozor na překážky a nenechte se polapit zvyky, které vás drží svázané v nižší hustotě. Doslova můžete stoupat a nechat zářit vaše Světlo na celý svět!
Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze dnes předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V Den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Když jsi bdělý, tvé oči vidí a uši slyší.

22. srpna 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nezáleží na tom, kde jsi nebo co právě děláš; Já jsem vždy s tebou. Ale dokud si to plně neuvědomíš, můžeš kráčet životem jako slepec, který nevnímá zázraky a krásy všude kolem sebe a tápavě hledá svou cestu ve tmě. Když jsi bdělý, tvé oči vidí a uši slyší. Všechny drobné věci v životě mají nový a hlubší smysl. Nic nebereš samozřejmě, ale ve všem, co se v tvém životě děje, spatřuješ záměr a účel. Ve všem, co se ti přihodí, nalézáš skutečnou radost a povzbuzení. Vidíš duchovním zrakem. Chápeš věci, na kterých v životě záleží, a tvůj život pak překypuje radostí a štěstím. Začínáš doceňovat, že v tom, co se děje, není nic náhodného. Ve všem poznáváš Mou ruku a tvé srdce se naplňuje láskou a vděčností.


TZOLKIN 21.8.2015 2 BEN 93 galaktický portál

21. srpna 2015 v 9:25 Mayský Kalendář na každý den

Ben - Poutník - Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.
I ti největší kočovníci potřebují domov. Domov je tam, kde je srdce, jak se říká…… a v den, kterému vládne Ben a Ka (2), je to obzvláště pravda. Váš domov není fyzické místo nasáklé vámi, esencí vaší rodiny a vzpomínkami, ale je to velmi posvátné místo, kde pobývá vaše duše. Je to místo, odkud vychází vaše energie, to jste vy a vždy to tak bude, bez ohledu na to, kde ve světě žijete. Ctěte dnes váš duchovní i fyzický domov.
DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU
BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů - význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají nebe - je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.
BEN je Mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více světelné energie tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimenzionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší co v nás je - zejména vášeň pro koncepci, které věříme.
Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.
***
Jsem Ben s Tónem 2. Jsme vděční, že s námi sdílíte tento čas. Mohli jste v tuto chvíli dělat mnoho jiných věcí. Je nám ctí, že naše Poselství mají pro vás určitý význam. Děkujeme. Dnes bychom se chtěli podívat na téma nedostatek. Je třeba se hodně zamyslet nad nehodností, pokud jde o bytí v bohatství. Mnozí učí že: Peníze jsou kořenem zla. Byli bychom rádi, abyste toto přesvědčení propustili, protože způsobuje hodně starostí těm, kteří se chtějí osvobodit. Nedostatek se vztahuje nejen na finanční bohatství, ale také proniká do pocitů úspěchu a významnosti.
Nedostatek je postoj, který může být změněn odlišným myšlením a několika změnami chování. Nedostatek je ve společnosti hluboce zakořeněný. Mnoho náboženství bylo vytvořeno jen proto, aby získaly kontrolu nad lidmi. Církve poskytovaly útočiště mnoha lidem a byly skvělým zdrojem komunit ( ironie). Poskytovaly naději a spásu zbloudilým. Nicméně jejich úsilí vytvořilo spíš oddělenost, když hlásaly, že jejich cesta je jediná. To není pravda, protože to omezuje vaši svobodnou vůli. Původním návrhem při vytvoření Země byla možnost prozkoumat a zažít různé cesty, bez jakéhokoliv omezení názorů a postojů.
Nejhorším odbočením byl vynález pekla a přesvědčení, že ti, kteří nenásledují nějaké náboženství, budou odsouzeni na věčnost. To nedává smysl. Proč by Bůh v nějakém regionu zřídil církev a trestal ty, kteří nikdy neměli možnost slyšet jeho slova? Zní to jako slova milujícího Boha? Hledejte uvnitř sebe, zda je doktrína, které se držíte pro vaše nejvyšší dobro.
Studujte historii vaší církve, najdete mnoho společného mezi mytologií a náboženstvím. To ovšem neznamená, že se mnoho těchto příběhů stalo, protože mnohé z těchto archetypů jsou lidské zkušenosti. Jakmile pochopíte symboliku archetypů, lepší pochopíte základy, na kterých je mnoho náboženství založeno. Studujte jiná náboženství a rozmlouvejte s těmi, kteří mají odlišné názory. Pak se budete lépe rozhodovat, co je pro vás to pravé.
Desátek je jedna z forem jak získat kontrolu nad masami. Jiná věc je desátek věnovaný na podporu členů a na částky za administrativní náklady. Obvykle je na členy kladen tlak, aby platili více z jejich příjmů na extravagantní budovy a správní poplatky. Z kostelů přišlo mnoho kázání vštěpujících svým členům, že být chudý je dobrá věc. Často ti, kteří se snaží být úspěšní jsou kritizování, že jsou materialističtí, nebo dokonce démoničtí. To jsou hloupé řeči. Každý z vás je schopný manifestovat všechno po čem v životě toužíte. Nicméně doufáme, že budete tuto schopnost používat pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných.
Proč jsou některé prostitutky honorovány spoustou dolarů, zatímco kněží v kostelech sotva přežívají? Je to proto, že si prostitutky samy sebe váží více? To je dost nepravděpodobné. Je to proto, že si je společnost považuje více? To je dost nepravděpodobné. Mohl by to být kód přesvědčení - Peníze jsou kořenem zla? To je více pravděpodobné. Kněz, který má tento kód přesvědčení, bude držet sám sebe v chudobě, aby dokázal sobě i ostatním, jak je čestný. Prostitutka buď nemá tento kód přesvědčení nebo si myslí, že je špatná kvůli jejímu zdroji příjmů, přestože vydělávání peněz pro ni není problém. Ti, kteří si myslí, že peníze jsou kořenem všeho zla a jsou finančně úspěšní, se často zbavují velkého finančního bohatství, aby dokázali, že nejsou zlí. Často je to v jejich neprospěch, místo pro jejich nejvyšší dobro.
Naším cílem je, abyste otevřeli oči a uviděli vztah mezi bohatstvím a nedostatkem, který vám nutí vaše vlády, nebo církve. Doporučujeme, abyste se podívali podrobněji na historii církví a vlád. Získejte širší pohled na to, co se ve světě děje a vytvořte si kódy přesvědčení na základě toho, co si myslíte, spíš než toho, co přijímáte jako slepou víru. Hledejte části, které zní jako pravda a začněte je skládat dohromady.
Tento svět má nepřekonatelné množství hojnosti, které je vám k dispozici. Mít pocity nedostatku v jakékoliv oblasti není zdravé. Probojujte se těmito kódy víry, které vás drží v chudobě. Rozšiřte svůj pohled na svět, způsob myšlení, splyňte s přírodou a užívejte si požehnání, která vám volně nabízí. Vraťte se ke svým kořenům, kde život je jednodušší, méně stresující a plný zdravého jídla a rodinných hodnot. Ztratili jste smysl kmene. Je na čase setkávat se s podobně smýšlejícími dušemi a vytvářet komunity, v kterých se lidé podporují a dokážou uživit sami sebe. Tyto komunity mohou poskytovat velké bohatství jídla, Lásky a poznání. Myslíte, že existují nějaké lepší komodity?
DRUHÝ Tón - POLARITA - Zkuste vyvážit póly rozporů, najít cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Dokážeš-li rychle obrátit své myšlenky ke Mně a k Mé božské lásce, když se ocitneš v negativní situaci, všechno se může zcela změnit.

21. srpna 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Každý má jistě zkušenost s tím, že byl někdy zcela vyveden z rovnováhy něčím, co někdo jiný řekl nebo udělal. Místo abys této situaci čelil přímo, nechal ses jí možná strhnout a ovlivnit tak svůj celkový postoj, až jsi zjistil, že jsi zmaten a neschopen přinášet ostatním dobro. Přitom jsi možná začal den s těmi nejlepšími úmysly, s láskou ke všem ve svém srdci, připraven vidět jen to opravdu nejlepší všude, kam pohlédneš. Až se ti to příště stane, rozpoznej, co se děje, a okamžitě povznes svoji mysl. Zavolej Mě. Nech svou mysl setrvat u Mne, a buď si plně vědom Mne a Mé božské přítomnosti. Pohleď, jaký to je pro tebe rozdíl. Dokážeš-li rychle obrátit své myšlenky ke Mně a k Mé božské lásce, když se ocitneš v negativní situaci, všechno se může zcela změnit. Vzpomeň si příště na tuto radu. Vyzkoušej ji a uvidíš, jak se projeví.


TZOLKIN 20.8.2015 1 EB kin 92

20. srpna 2015 v 12:04 Mayský Kalendář na každý den

Eb - Člověk, Cesta - Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu
Esence Eb není ani tak o cestování po cestě jako stát se cestou. Jak je to možné? Přijetím toho, kdo jste, uvolněním ega, souzení a srovnávání tím, že umožníte ostatním být tím kým jsou bez předpokládání, očekávání, viny a závazků, tím, že osvobodíte sami sebe od falešných snů, ambicí a tužeb, soustředíte mysl na všechno, kdo jste a co děláte a to prostřednictvím myšlenek, pocitů a činností směrem k vyššímu a čistšímu záměru a rezonanci.
Význam Energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje životní cestu vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to Energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi - Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.
Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.
Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet, nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.
***
Jsem Eb 1, vítáme vás v době našeho sdílení. Jsme velmi vděční a přináší nám radost sdílet tento čas s vámi. Jakmile získáte potřebné znalosti a rozpomenete se na svou vnitřní sílu, žádáme vás , abyste tyto věci používali jen pro zlepšení sebe a všech ostatních lidí. Mnoho věků zneužívání těchto znalostí vytvářelo smutek a zoufalství. Teď nastal čas být se všemi a vším v rovnováze a kultivovat své dědictví míru a harmonie.
Dnes bychom se rádi zaměřili na téma chudoby. Mnozí jsou bez domova a hladoví v důsledku válek a špatného hospodaření se zdroji. Ani jeden člověk na Zemi nemusí zemřít hladem. K dispozici je spousta jídla, ale v důsledku chamtivosti, nevědomosti a pověr, umírá mnoho lidí, zatímco jiní žijí v nadbytku.
Jeden velký problém představuje to, že korporace svedly samy sebe na scestí. Vaše vlády nasměrovaly úředníky ke kontrole nad zemědělskými metodami a k využívání proprietárních semen. Genetická modifikace je škodlivá pro všechny, kdo tyto produkty jí. Korporace získaly kontrolu nad zdroji semen prostřednictvím patentů o produktech, které vytváří jen ony samy. Pokud by zde nebyli ti, kteří věnují speciální péči dědictví semen, bylo by pro lidstvo vše ztraceno. Poděkujte těmto moudrým lidem, až se s nimi setkáte.
Je nezbytně nutné, aby si každý pěstoval své vlastní jídlo. Můžete začít s jednou nebo dvěma rostlinami doma v květináčích. Zvyšujte počet rostlin a učte se od zahradníků, kteří používají organické metody. Nenechte se oklamat velkými korporacemi, které tvrdí, že jsou ekologické. Ví velmi dobře, že určují pravidla a není nikdo, kdo by kontroloval, že to, co uvádí na etiketách, je pravda. Vyhledejte ve vašem okolí skupiny, nebo jednotlivce, kteří používají organické metody a učte se od nich. Pokud se vám nedaří pěstovat si vlastní jídlo, najděte způsob jak podpořit ty, kteří to dělají. Je moudré od nich jídlo nakupovat. Téměř všechny potraviny jsou zpracovány tak, že neobsahují žádnou životní sílu. Ve většině případů jsou plné chemických a konzervačních látek pro člověka toxických.
Všimli jste si obrovského nárůstu obezity a podvýživy ve vaší pozápadnělé společnosti? Mnohdy jsou na tom lépe děti v zemích třetího světa, než ty, které mají obrovské zásoby tuku v tělech. Všechny na obou stranách hladoví, ale děti v západní společnosti jsou přetíženy toxiny, protože jejich těla neví, jak je zpracovat. Získejte kontrolu nad zdroji potravin a vychutnávejte si zdravější život. Mnoho zemí s vysokým nárůstem hladu má dostatek zdrojů pro potravu. Ale jejich vlády, církve a kódy přesvědčení je udržují od možnosti přijímat to, co potřebují ke svým životům. Je mnoho kódů přesvědčení, které je třeba zlomit, které je třeba řešit a zachránit mnoho životů. Jednou z možností je sdílení informací, stejně jako pytlů s rýží.
Začněte doma, kde žijete. Rozhlédněte se kolem sebe, jsou kolem vás lidé bez domova? Zjistěte ve své komunitě možnosti a vyberte způsob, jak jim můžete pomoci s řešením jejich problémů. Možná, že můžete ubytovat bezdomovce, který se chce dostat zpátky na nohy. Možná by zásobování potravinových bank, nebo dobrovolné dodávání zboží, mohlo pro vás být vhodné. Zvažte půst jednou týdně a darování jídla někomu, kdo nejedl několik dní.
Mnozí z vás mají prostředky a možnosti pracovat více na globální úrovni. Opět je třeba najít a zvolit způsob, jak si více pomáhat. Je těžké prorazit náboženské kódy přesvědčení, ale v některých případech to bude nezbytně nutné. I když možná nejíte maso, malé množství by pro někoho mohlo být rozhodující pro přežití. Vaše tělo bylo navrženo tak, aby přijímalo maso zvířat, stejně jako rostliny - není to hřích. Dávejte pozor na takové kódy přesvědčení nebo posuzování druhých.
Cílem je pomáhat druhým, aby byli schopní se uživit. Naučte se, jak zahradničit, jak chytat ryby a jak si zajistit potraviny zdravým způsobem. Varujte před nebezpečím GMO potravin, léčiv a zrušte velké korporace. Mějte soucit pro své bližní. Je velmi dobré sdílet znalosti i váš malý podíl může zachránit Zemi od devastace způsobené korporacemi. Myslete komunitně - všichni jste bratři a sestry. Dejte stranou rozdíly, obnovte válkou zničená města a starejte se o sebe navzájem jako rovný s rovným s vědomím, že každý jste dítětem Boha. Žádáme vás, abyste ještě dnes našli způsoby, jak pomoci a jak podporovat jeden druhého, to vám pomůže vybudovat globální komunitu.
PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ - NOVÉ TRECENY
Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Je to silná Energie, protože má co do činění s počátkem nové Treceny. Jednička také představuje myšlenku - nápad, který se manifestuje vytvořením.Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří vaši budoucnost - co dnes zasejete - to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TRECENA EB kin 92-104

20. srpna 2015 v 12:02 Mayský Kalendář na každý den

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.
Tato Trecena začíná EB 1 - Člověk / Cesta - HOJNOST, RŮST, SKLIZEŇ, ŽIVOTNÍ ENERGIE, DIRIGENT OSUDU, SPIRÁLA ŽIVOTA
Pro starověké Maye znamená EB žebřík, který Bůh spustil z Nebe, aby sestoupil na Zemi. Je to rosa padající z nebes na každou živou bytost. Šplhání po tomto žebříku symbolizuje výstup na pyramidu s třinácti Podsvětími - duchovní cestu, po které musíme všichni vystoupat. EB je životní síla, která pohání Vědomí a tím nás.
Je to nejlepší den začít jakýkoliv typ podnikání, vyjednávání, podepsat smlouvu. Příznivý den pro výlet, procházku. Skvělý den pro komunikaci se zahraničím a setkání s příbuznými či známými, kteří žijí daleko od vás.
Hřeben této Treceny 6, 7, 8 - 6 CABAN - Země ( synchronizace našeho srdce s přírodními rytmy ), 7 Etznab - Zrcadlo ( reflexe - volby, které činíme ) a 8 CAUAC - Bouře ( aktivace, čištění, získávání energie zevnitř ).
Jak se přesouváme a stěhujeme do vyšších dimenzionálních rovin v těchto rychlých časech, můžete vnímat, že logika už nestačí držet krok s velkou rychlostí změn, takže je velmi důležité stále se uzemňovat a zůstat denně uzemnění, naslouchat svému srdci a své intuici, která vás vede po vaší cestě. Váš skutečný osud je navržen tak, aby, když se budete řídit svým srdcem - uvidíte, jak bije v souladu s Universálními energiemi.
Všichni jsme součástí obrovského oceánu Vědomí. Je to místo, kde pulzuje pravá skutečná podstata Bytí. Neexistuje žádná šablona, žádný vzorec, jak vstoupit, přistupovat, procházet nebo prožívat jakoukoliv Trecenu Tzolkinu, žádný plán, žádné pokyny, žádná mapa na Googlu.
Každý z nás má uvnitř sebe nejpřirozenější způsob Bytí, cestu k nám samotným. Ale potřebujeme uklidnit mysl, abychom slyšeli píseň naší duše, abychom mohli zpívat tuto naší společnou píseň. Jsme všichni úžasní, jedineční. Jsme živé bytosti, takže využijme tuto Trecenu svým vlastním osobitým způsobem.
REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ EB
OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ
Navažte osobní vztah s Vlnou a nechte jí volně proudit vaším životem. Zapište události, které s vámi nějakým způsobem hýbají, zejména ty, které zaznamenáte v prvních čtyřech dnech Vlny. Sledujte vliv impulsů Vlny ČLOVĚKA na váš svět pocitů. Sledujte je pečlivě, ale nic nesuďte. Na konci Vlny najdete osobní analogii mezi současnými a minulými událostmi, pokuste se opravit zjištěnou disharmonii. Určité pozice ( viz osobní mayský kalendář ) jsou vaší osobní bankou informací. Tyto dny můžete vnímat jako těžké nebo závažné, takže se nenechte překvapit.
Na konci Vlny ČLOVĚKA zavírá bránu bílý Zámek Času. Zámek Očištění a Upřesnění. V tomto bodu se doporučuje vytvořit spojení s třemi dřívějšími Vlnami. Podívejte se na minulých 52 dnů jako na celek a ještě jednou projděte bloky ve vaší mysli. Energie Bojovníka, která je patronem bílého Časového Zámku, čistila 52 dnů vaše Hvězdné Zrno - bez jakýchkoliv kompromisů. Tento proces vám řekl, kde je třeba udělat tečku nad "i" a co bylo pravděpodobně v této době nutné provést.

Jelikož bílá Síla se snadno může proměnit v bolestné zkušenosti, nedávejte příliš velký význam nepříjemným pocitům zaznamenaným během bílého Zámku Času. Přemýšlejte jaké znalosti z minulých 52 dnů můžete využít. Co bylo uvnitř vás uzdraveno? Co se stalo zcela jasné a co jen částečně?
Uzdravující energie nás doprovází každý den v každé Vlně, v každém Zámku i v celém 260 denním kole Tzolkinu. Každá energie vám vychází vstříc tím, co obsahuje. To, co zaznamenáte, je informace pouze pro vás. Snažte se nic nesoudit, nehodnotit. Věřte, že každá změna vyvolaná Transformací nemůže jen tak projít kolem vás.
Vzhledem k tomu, že Vlna EB klade důraz na otázky svobodné vůle, osobní suverenitu a odpovědnost za vlastní činy, je jasné, že v těchto dnech se může svět postavit na hlavu. To, co uvnitř vás zůstalo potlačeno, musí vyjít na světlo světa. DOLE se musí proměnit na NAHOŘE.
Vlna EB přináší dva portály: POUTNÍK 2 rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností a BOJOVNÍK 5, zplnomocněný " galaktickými představiteli " s kosmickou důkladností prosvítí všechny detaily, posoudí všechny vaše zpracované a provedené manifestace a jejich odraz na Zemi.
VYUŽIJTE ENERGII EB K OTEVŘENÍ SRDCE A NECHTE INTUICI, ABY VÁM POMOHLA ŠPLHAT PO ŽEBŘÍKU ŽIVOTA
Přehled Vlny 20.8. - 1.9.
EB 1
BEN 2 - galaktický portál
IX 3
MEN 4
CIB 5 - galaktický portál
CABAN 6
ETZNAB 7
CAUAC 8
AHAU 9
IMIX 10
IK 11
AKBAL 12
KAN 13
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Horoskop na období 17. 8. – 23. 8. 2015

20. srpna 2015 v 7:00 Doteky Nového Života

Vzestup nebo pád

Slunce v konjunkci s Venuší působí do 20. 8. (viz horoskop z minulého týdne), kdy bude zmírňovat nastávající kvadraturu se Saturnem ve Štíru. Začnou vylézat štíři z hlubin. Slunce osvětlí strachy, vaše špatnosti, slabosti a to, co tajíte, aby o vás nikdo nevěděl. Uvidíte i to, co tajíte sami před sebou. Až se tak stane, pak tedy vše, co uzříte, ať již utajované před sebou nebo před druhými, s radostí přivítejte, protože prosvětlujete nevědomé a temné stránky svého vědomí. Z pohledu božství je to radost. Zasloužili jste si to uvědomit a osvobodit se. Prvotně to nechte skrze sebe projít - prožít, pojmenujte to, přijměte to. I tohle ke mně patří. A položte si otázku: Co mě učíš? Nalezněte v tom "špatném" dar obohacení. Pak poděkujte a uvědomte si, že vše je božské, stvořeno Božstvím a jděte dál. Tím to prostoupí Láska.

V okolnostech se objeví zpomalení, překážky a komplikace. Je potřeba projevit více trpělivost, pokoru a skromnost. Jsme vedeni k rozvážnosti. Uvědomte si, jestli vás brzdí strach.

Slunce ve Lvu začne vytvářet konjunkci s Jupiterem v Panně od 19. 8. a dokud Slunce nevstoupí do Panny, konjunkce se projeví roztříštěně. Jupiter podpoří větší jasnost v uvědomění si svého bohatství individuality - vědomí. A Slunce dodá větší odvahu k projevení své niterné čistoty.

Slunce vstoupí 23. 8. před 14 hodinou do znamení Panny, a tím se konjunkce může projevit v plné síle. Slunce v Panně je o záměru udělat pořádek a zviditelnit i ty nejmenší detaily. Můžeme pociťovat touhu udělat skutečně velký úklid kolem sebe a následně uvnitř a zároveň i mezi lidmi, kterými se obklopujeme. Konjunkce Slunce a Jupitera vždy značí prohloubení, které vede k expanzi, vývoji a vzestupu. Je to velké požehnání, hojnost, plodnost, bohatsví, které nalezneme skrze energii Panny. Konjunkce v tomto znamení nastává jednou za dvanáct let. Můžeme tedy říci, že v oblasti čistoty, nevinnosti, čistoty duše, služby, skromnosti, střízlivosti, jasnosti, přirozenosti a obyčejného života uzavíráme jeden 12-ti letý cyklus a otevíráme nový. Tato konjunkce působí do 6. 9. A taková maličkost: tak, jak byla prezentována čistota Panny Marie, kterou lidé vnímali jako neposkvrněnost fyzickou, ve skutečnosti šlo/jde o nevinnost duše Panny Marie. Nevinnost duše znamená být bez ega, karmických zápisů, být osvícená.

Již od 18. 8. do 21. 9. 2015 (vrchol 27. 8. - 18. 9.), kdy se Černá Luna dostane do konjunkce se Vzestupn
ým uzlem, procházíme osudovou dobou. Projeví se osud, pravda a Prozřetelnost. Jsme vedeni k uvědomění si, co jsme udělali pro mír, harmonii, rovnováhu, spolupráci, spravedlnost jak ve svých životech - vztazích, tak i ve svém okolí - společenství. Projevíme, žijeme, tvoříme mír nebo hájíme jen své?

Černá Luna vstoupí do Vah 25. 8. a jde naproti Vzestupnému uzlu ve Vahách, který toto znamení opustí 10. 10. 2015 po roce a půl, kdy jsme se měli naučit a naplnit Váhy - spolupracovat, nalézt rovnováhu, harmonii, mír, naplnit spravedlnost a nalézt oboustranné vítězství. Právě poslední čas Vzestupného uzlu ve Vahách bude procházet karmickou zkouškou, jak jsme toto téma naplnili. Černá Luna, která vstoupila do Vah, projde skrze Vzestupný uzel 27. 8. - 21. 9.(pohyb jde proti sobě). Téma Černé Luny ve Vahách (25. 8. - 20. 5. 2016) je nastolení karmy v oblasti harmonie, vyrovnání, míru, spravedlnosti, práva, politiky, spolupráce, vztahů, manželství. Ve všech těchto oblastech budeme prověřováni, jestli jsme něco povýšili nebo ponížili, a tím vytvořili nerovnováhu, kterou budeme muset vyrovnat.

Průchod Černé Luny skrze Vzestupný uzel je symbolika ukončení jednoho cyklu. Končí pasivní přístup k životu a k dění kolem nás. Od znamení Berana do Panny je zaměřena na rozvoj individuality, následně je člověk zralý a je schopen vstoupit do společenství a podílet se na vědomém tvoření společnosti. Vývojově je člověk veden přiložit ruku k dílu pro blaho všech. Když si cokoliv přejeme, toužíme, tak nám to není dáno, ale jsou nám dány okolnosti, abychom to mohli v sobě objevit a ve svém okolí vytvořit.

Černá Luna v sextilu se Saturnem značí možnost se propojit se svým Mudrcem ve svém nitru. Je to o zodpovědnosti za svůj život.

Zdá se vám, že se toho děje velmi mnoho, a že je to zásadní? Vidíte, co se vše děje kolem vás a ve světě? Ano, máte pravdu. Procházíme bodem zlomu našeho vědomí a změnou lidského vývoje. Proč se objevuje takové horko, oheň a výbuch? K tomu připravuji nové Promluvy, kdy se podíváme na komplexní význam událostí.

To, co mi bylo zviditelněno před několika měsíci při zatmění Slunce, se nyní naplňuje. Již tam byl "začátek" celého procesu…"sestoupení Boha na Zem". Napíši to v symbolech. Bohu došla trpělivost a začal tlačit, abychom zvedli své vědomí a naplnili to, co naplnit v tomo čase máme. Lidé ale nechtějí udělat změnu a drží se svých her, lpění, závislostí, strachů, svého "ďábla". Je pro ně lehčí odevzdat se temnotě (strachy, závislosti, očekávání, touhy, chtění, nevědomost, zvolení si jednodušší cesty), než se odevzdat Lásce a svobodě. Proto je zvýšeno působení božské energie na Zem a objevují se horka, sucha, blesky, ohně a výbuchy. Ve skutečnosti naše vědomí dostává "malé dávky" světla, pomalu se připravujeme. Kdybychom dostali čistou esenci božství, spálí nás to. V této době je zesíleno působení světla, aby nám bylo pomoženo k pozvednutí. Jenomže ten tlak je veliký. Z pohledu Boha: už toho má dost a rozhodl se sestoupit a prostoupit nás… K tomu Božská Matka vytváří ochraný štít z mateřská lásky k nám. Mírní Božské "rozzlobení". Je to stejné, jako když otec rodiny, za kterou má zodpovědnost, přijde s něčím novým/se změnou, do které se nikomu nechce. A když to nejde po dobrém, začne "pouštět" hrůzu a matka své děti chrání a muže mírní. Jupiter - Zeus dává příležitosti, které vedou k růstu kolektivního vědomí, ale když toho není využíváno, začne pouštět hromy a blesky. Jemnohmotný svět má "pohotovost", působí zde všichni Mistři, aby bylo naplněno to, co do konce roku naplněno má být. Proč se to děje u nás a v okolí? Protože Slované mají nejblíže k Čistému Vědomí. Když se vám budou dít z pohledu lidského bláznivé věci, důvěřujte… Můžete cítit, vidět obrazy, vhledy, uvědomění, ve snech promlouvat s jemnohmotnými bytostmi, někdy zviditelnění jako mimozemšťané. Pracuje se na našem vědomí - nevědomí, bunečné paměti, DNA. Naslouchejte jim a nechte se vést… Můžete si vždy nahlas říci: Otevírám se Světelné Lásce a Svobodě. Tak jste stále pod ochranou. Zároveň nečekejte osvícení celého světa, protože každý má volbu, jakou cestou se vydá. Největší změna nastane v nitru a projevení se vůči světu, a tím teprve začnu proměňovat svět. V našem nitru existuje ještě jeden svět, který ve skutečností pouští projekci na vnější svět. Když se změní vnitřní svět, změní se vám ten vnější.

Požehnaný týden. Petra Nel

Velice si vážím a děkuji 17-ti podporovatelům článků. Obohacujete tím i všechny ostatní. Děkujeme.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich pokračování a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.
---------------------------------------------------------------
UPOZORNĚNÍ:Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.


Každá duše se musí učit sebekázni....

20. srpna 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Každá duše se musí učit sebekázni, a čím dříve se jí v životě naučí, tím je to pro ni snazší. Učit se sebekázni může být zpočátku velmi obtížné, protože musíš dělat věci, při nichž narážíš na odpor svého nižšího já. Musíš se naučit říci si "ne", a čím pevnější ve vztahu k sobě budeš, tím rychleji v tobě zavládne mír. Je dobré občas i se ukáznit a zjistit, kde jsi slabý a k sobě příliš shovívavý. To znamená, že musíš být k sobě opravdu poctivý a nehledat pro sebe omluvy. Může ti pomoci, když si napíšeš na papír své slabiny, které bys měl změnit, a budeš je tak mít před očima. Pak začni v tomto směru něco dělat. Cítíš-li se i neschopen určité slabosti překonat, nežádám na tobě, abys tak učinil vlastními silami. Já jsem stále zde, abych ti pomohl. Proč Mě nezavoláš?

TZOLKIN 19.8.2015 13 CHUEN kin 91

19. srpna 2015 v 18:45 Mayský Kalendář na každý den

Chuen - Opice - Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip spolutvůrce
Oxlahun(13) a Chuen žehnají mimořádným schopnostem lidské bytosti a lidského těla vyjádřit emoce, promyšlený pohyb, tvořivost a rozvíjení silných psychických a spirituálních schopností. Je to čas hrát si, objevovat, tančit, prostě oslavovat, že jste naživu. Je to čistá, nesobecká, nevinná radost, která urychluje vývoj. A jak to udělat? Musíte se osvobodit od všech omezení a hranic, strachů, hrozeb a psychologických her, všech zdí, dveří a stropů, které jsou vám neustále vnucovány. Pronikněte ke své vlastní osobní svobodě!
Trecena CAUAC staví všechno ve znamení otázek a vyzývá vás udělat mnoho pozitivních změn v životě. TŘINÁCTÝ den jasně zdůrazňuje, že k životu je třeba přistupovat s humorem, protože vážnost nepatří k vašemu osudu.
CHUEN, TO JE TKADLEC, NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK, NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE, A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ JE V PLÁTNO VAŠÍ REALITY. ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO VAŠEHO ŽIVOTA.
Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.
Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších - šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři…..všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a " zlaté ruce ", ale někdy i velké ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, fantazie, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste začali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.
***
Dobrý den, jsem Chuen 13 a jsme rádi, že jsme prostřednictvím těchto Poselství součástí vašeho života. Eony let jsme si přáli být součástí vašeho života každý den a vidět váš zájem o návrat posvátného kalendáře Tzolkinu.
V dávných dobách byl tento kalendář základem naší společnosti. Každý den jsme se zaměřovali na různé aspekty, které s vámi nyní sdílíme. Představte si, že se celý váš svět vrací do cyklu společné komunikace a schopnosti pomáhat si navzájem překonávat negativní myšlení a kódy přesvědčení, které v současné době na Zemi i mimo ni způsobují katastrofy.
Dokážete si představit tu krásu a klid, které budou existovat, jakmile se každý z vás vrátí ke svému skutečnému způsobu Bytí a dokonalosti Ducha, zatímco žijete v lidské formě? Je to možné, ale bude to vyžadovat úsilí všech, počínaje vámi. Jak procházíte naše slova každý den a nacházíte v nich moudrost, můžete se o ně podělit s ostatními. Je to vaše povinnost k bližnímu svému.
Existuje mnoho způsobů služby, ale zatím je nejvíce přehlížen prostý akt sdílení toho, co je pro vás nejvyšší hodnotou. Neznamená ale, že to, co funguje vám, bude fungovat všem. Znamená to pouze, že jste našli určitou hodnotu, která může vašim nejbližším pomoci.
S tím ale může přijít nebezpečí pocitů povýšenosti, že vaše znalosti jsou lepší, než znalosti druhých. O tuto víru bojuje ego, které říká a vytváří otázky moci a kontroly nad ostatními. Pro vytvoření míru a harmonie na této planetě, je vyvážení ega velice nutné
Dnešní Zpráva je velmi krátká a velmi jednoduchá. Podívejte se zpět a zamyslete nad tím, co jste dosud v těchto Zprávách studovali. Vyberte si jeden den, který upoutal vaši pozornost, znovu se k němu vraťte a tentokrát jděte nad rámec toho, kde jste skončili. Jděte hlouběji do tajemství, abyste mohli uzdravit všechny své rány. Pak jděte ven a užívejte si dnešní den plný zábavy a dobrodružství. Dívejte se na svět novýma očima, zatímco budete hledat dobro ve všem! Mějte den naplněný radostí!
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13 velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky - konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
Copyright © Překlad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

MILUJTE !

19. srpna 2015 v 8:00 Skutečný mír je uvnitř

"Milujte svá zranění. Odhalují, co je pro vás nejdůležitější, po čem z hloubi duše toužíte a co jste přišli léčit v kolektivu. Proto jsme si zvolili vtělit se do konkrétních rodin a situací. Mohli jsme zakusit všechno to trápení, přijmout je jako naše vlastní a pozvednout se nad ně - pro dobro celého kolektivu.
Milujte své tak zvané nedostatky. Jsou to duchovní klenoty, které označují naši cestu a vyjevují, kde necháme přejít fyzické do plně duchovního a ctíme chrám takový, jaký ho Příroda stvořila. Spojuje nás to s hlubokou cestou naší duše - s moudrostí, zralostí, hloubkou a transcendencí. Jsme naučeni vidět tyto dary jako nedostatky, ale ve skutečnosti jsou to zasvěcení do hlubších mystérií/tajemství.
Milujte své dysfunkce a to, co způsobilo, že jste ztratili přátele či úspěch. Milujte to, co vás hodilo do životních lekcí. Pomáhá nám to najít humor, osvobození a naše vnitřní dítě a osvobozuje nás to od přílišných starostí, co si myslí ostatní. Umožňuje nám to najít hlubší lásku k sobě a povznést se nad posuzování ostatních.
Milujte svoji bolest. Učí nás odpuštění, toleranci, trpělivosti, a dává nám pokoru, kterou potřebujeme, abychom se společně spojili k vyššímu vědomí a integritě. Ukazuje nám naši léčivou sílu a transformaci, čelí našim démonům a odhaluje pravdu o tom, kdo skutečně jsme a co potřebujeme sdílet a vyjadřovat.
Milujte své nejistoty, jsou částí našeho génia a vyšších aspektů Já, které byly jednoduše potlačeny a nepodporovány. Ukazují nám naše dary a tvořivost a pomáhají nám jít dál, riskovat a cítit se spokojení s tím, kdo jsme, s našimi vlastními hranicemi a měřítky.
Milujte svoji ego-identitu, když je v krizi. Nechte ji být kompasem, který vám ukazuje k vašemu vyššímu já, takže všechny činy, slova, rozhodnutí a chování odrážejí přirozenost vašeho božského vzoru. Ukazuje nám, jak odstranit masky, programování a svazující, omezující vzory předků. Učí nás, kde zneužíváme svobodnou vůli, a připomíná nám, jak být autentičtí, mocní, vlivní…a jak být příkladem.
Milujte a ctěte tyto věci v sobě i v druhých a soustřeďte se na to, kam nás mohou posunout a co skutečně znamenají, místo abyste přemýšleli, jak s nimi vypadáte a jak se jeví. Když vidíme Pravdu, vidíme dokonalost ve všech věcech a víme, jak najít svoji cestu domů…"
LAURA MAGDALENE EISENHOWER
http://www.cosmicgaiasophia.com
použitý zdroj: oheladom.cz