Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Červen 2015

Lidstvo se zotavuje z amnézie

30. června 2015 v 10:12 Mayský Kalendář na každý den


Konec června a počátek července je docela o létání, zrychlení zažíváme každý den, jakoby Země přidala plyn, Slunce září do našich létajících vlasů a let začíná být velmi radostný. Připoutejte se! Tyto elektro-magnetické úpravy působí jako odstředivka emocionálního čištění. Takže přijměte nezbytná opatření pro osvobození od nesmyslů. Závoje se rychle zvedají s uvědoměním, že chcete o sobě vědět mnohem víc i o Vesmíru. Jasnocity ( jasnosluch, jasnozření) mají čistší rámec. Portály se otevírají jako zlaté brány k těm nejskvostnějším pokladům, vše se čistí, vyvažuje, připravuje pro vstup do 5D pro ty, kteří udělají velký skok. Jsou to kroky ( teď doslova skoky ) po neviditelném schodišti Vzestupu pro vyrovnání s vyššími vibracemi. Je to náročné? Samozřejmě. Bylo by absurdní domnívat se, že tak velké změny budou bezbolestné a Mistrovství není zadarmo.
Jak dlouho tato 4D fáze bude trvat? Tak dlouho, dokud se budete držet emocí, starého myšlení, ega a nebudete chápat co se děje a plán je: vzít na palubu co nejvíce pasažérů. Čištění není prokletí, ale příležitost - a vyjednávání se nepočítá. Desítky let kolabují astrální roviny ( globální oteplování ) a iluze časoprostoru mizí v Jednotě.
Integrujeme zpět vyšší aspekty galaktického Já, které jsou k dispozici těm, kteří jsou připraveni učit pravdu. Sebeovládání a integrita bezpodmínečné Lásky se pro nás staly druhou přirozeností. Buďte ochotní přijímat nové kroky, protože všechno všechno ve vašem životě se změní. Emoce a pocity jsou dvě věci - emoce ovládají váš životní proud, zatímco pocity jsou znalosti vycházející ze srdce. Chodit mezi světy je náročné, mám někdy pocit, že 4D je prostor bláznivých snů s ayahuaskou, ale to je prostě frekvenční vrstva, kterou vede cesta do 5D.
Lidstvo se pomalu zotavuje z tisíců let amnézie. Amnézie je zapomenout, že jsme členy galaktické komunity. Amnézie je divoká jízda temným koridorem s neschopností milovat sami sebe bezpodmínečně v pohodlném znovu vytváření bolestných zvyků, kde se ego a mysl cítí bezpečně. Tyto konstrukce nejsou pravdivé.
Pro vaši představu - bezpodmínečná Láska k sobě ( sebeláska ) nemá žádné podmínky a nelze ji zažít, dokud budete spoléhat na vnější podněty ( zaměstnání, peníze, dům, majetek, milenec, partner, přátelé, odcizení s rodinou, nezaplacená hypotéka) to všechno jsou externí zdroje pro sebelásku. Když na to zaměříte pozornost - ego, emoce a mentální orgány začnou šílet.
Ztráta vnějšího bezpečí může odhalit velkou zranitelnost. Dáváte-li důležitost vztahům k vnějším identitám - sečteno a podtrženo - nevíte jak milovat bezpodmínečně sami sebe. Sebe-nenávist je nejtoxičtější forma strachu. Pokud se rozpadá váš svět, je to v pořádku, pokud je to extrémní, je to ještě lepší - buďte ujištěni, že jste skutečný Mistr v návratu k sebelásce. Jak bude vaše frekvence stoupat, objevíte krásu sebe sama a budete prožívat nádherné stavy. Proč potřebujete vnější potvrzování, ověřování, nebo schvalování?
Nový osobní bezpečnostní systém se jmenuje SVOBODA, to znamená uvolnit všechno, co není zarovnáno s vaším Božským Já. Svoboda je vědět, že se chystáte zažít slavnou změnu. Je to fascinující, zábavné a úžasné.
Fotonické Světlo je velmi rafinovaná krásná látka. Jeho posláním je změnit naší buněčnou strukturu a aktivovat krystalickou strukturu biologické makromolekuly. Dostupnost Světla je v každé evoluční fázi vždy maximální. Naše drahé Slunce urychluje proces Vzestupu Země pro všechny na, v a kolem ní. Toto Světlo má tak vysoké vibrace, že tlačí ven všechno co s ním nerezonuje. Udržujte stabilní stav svého tělesného biopočítače.
Vyšší frekvence vždycky pozvedají nižší. Vždycky. Doslova lámou nižší frekvence a z buněk propouští všechny nízké projekce 3D, 4D. Tyto projekce nikdy nebyly pravdivé - pro mnoho z nás byla trojdimenzionální narkóza ochranný mechanizmus pro přežití ve 3D a vedlejší zážitek 3D. Požehnaný návrat.
Energetický podpis obsahuje unikátní vibraci, která identifikuje kdo jste. Tento podpis rezonuje s vaší duší a Vyšším dimenzionálním Já. Jsou to informace o projevu všech zkušeností v mnoha dimenzích a galaxiích. Tato speciální vibrace je pravda, kterou jste a vyjádřením inspirace a touhy vaší jedinečnosti - Božského Já, které se projevuje jako Zdroj - aktuálně ve fyzickém těle na Zemi. Pokud jste sladěni vědomě s touto vaší pravdivou vibrací a držíte krok se změnami, je to počátek vytváření něčeho nového s kolektivní otázkou: Tak jak to uděláme?
Můžete vytvářet nové produkty, služby, nebo činnosti, které jsou zarovnány s úctou k člověku a planetě. Můžete ve vašem obchodě vyžadovat dodávání místních potravin a ekologických přípravků. Můžete se podílet na probuzení rodičů, učitelů, včetně skupin podporujících zdraví a vzdělávání dětí. Zastavte chatování ve skupinách a sledování videí a televize ( ještě to existuje? ), kde se spouští jen strach. Nejhorší scénář je nečinnost.
Nové partnerské vztahy neobsahují žádné nízké dualitní prvky. Jsou to vztahy naplněné Láskou bez podmínek, spolu-tvořením, harmonií, úctou a oddaností s trialitou ( tělo, mysl, duch ) plně v Jednotě. Žena je nositelka nekonečného Vědomí, Muž je aktivní Stvořitel. Oba se zvládnutou soběstačností.
Finanční svět může zažít mnohem hlubší a rychlejší restrukturalizaci - pokud se lidstvo laskavě přestane bát kolapsu, který je tak jako tak nevyhnutelný. Restrukturalizace je nezbytně nutná pro vytvoření všech služeb Nového systému (globální peněžní systém). Lidstvo miluje pohodlnost a Láska zpochybňuje všechny úrovně pohodlí a obrací je vzhůru nohama, abychom se učili sebelásce a obejmout vše neznámé. Všechno se vyvíjí. Zeptejte se Archandělů, Nanebevzatých Mistrů.
Oficiální přistání a odhalení - jsem stále v neutralitě jak se tyto věci budou vyvíjet. Je však naprosto zřejmé, že se to nestane, dokud nebude Kolektivní Vědomí dostatečně připraveno. Pokud se to stane brzy, budiž, jsem připravena na kontaktní práce, pokud ne, tak co? Nemá to nic společného s osobním Vzestupem a úklid nepořádku na Zemi je tak jako tak na nás. Odhalování musí být jemné. Vyděšené Kolektivní Vědomí poškozuje Vzestup a mohl by nastat dimenzionální rozkol. Je to stejné jako dostávat informace, na které jsme připraveni.
Bylo mi často líto a byla jsem zklamaná, kam až lidstvo zašlo, ale Plán zahrnuje úklid všech těch obrovských škod…. game over!.... a v tomto ukončujícím scénáři se každý den ptám sama sebe: Jak mohu pomoci ? Co lidé potřebují při Přechodu do Jednoty v rámci mé služby?
Ti, kteří jsou od 2011 probuzení a vědomi si své aktivace, kotví velké množství Světla ve svém fyzickém a světelném těle - jsou mostem vyšších frekvencí. Účel byl probudit se jako první, pochopit proces a být ve službě planetě a lidstvu. Nevyužíváme žádné zaměstnání, sociální ani zdravotní sféru - účel této pasáže: 100% zodpovědnost za vlastní zdraví, vědomé používání nedotknutelnosti práva svobodné vůle, dobře zvládnuté strachy, využívání vrozených talentů.
Jsem velmi vděčná za finanční dary. Je to vzájemná podpora a sdílení darů, kterými jsme obdařeni s důležitým udržováním rovnováhy mezi dáváním a přijímáním.
Jste milováni a podporování nekonečně. Jste jedním snem Zdroje v objevování sebe sama. Jste inkarnovaný Stvořitel. Matka Země je s námi a my jsme s ní. Vděčnost, Požehnání, Úctu a Lásku vám všem.
V Lásce, Světle, Službě
Lenka
www.mayskykalendar.blogspot.com © Copyright Lenka Sykorova
Informace lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 30.6.2015 2 IMIX kin 41

30. června 2015 v 10:07 Mayský Kalendář na každý den

Imix - Drak - energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost
Zde leží neustálá dualita rozporů v našem světě, která prostupuje všechny aspekty života a Vědomí: den / noc, světlo / tma, muž / žena, jing / jang, horký / studený, život / smrt, dobré / špatné, správné / nesprávné, vlevo / vpravo…….atd. Když se podíváte trochu pod povrch Imix, uvidíte náznaky této polarity všude, v nesčetných formách a iteracích. To může být buď uklidňující, nebo skličující, v závislosti na stavu vaší mysli, jak se na to díváte, jak to slyšíte a mnoho dalších faktorů. To je výzva Imix a Ka (2). Pamatujte si, že volba je vždy na vás - jen vy vždy určujete jak řídit vaší realitu.
DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU
IMIX, TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY
Symbolika IMIX představuje prvotní mysl spící pod povrchem Země - sílu, která umožňuje povstat životu ze srdce Země. Je to symbol krokodýla, který pluje temnotou vodami podsvětí a vyživuje Zemi - prvotní obraz oceánu všech možností, které v životě vznikají. Je to nediferenciální neutrální životní síla - ani dobrá, ani špatná - záleží jen na potenciálu záměru, kam budete tuto sílu směřovat.
Všichni narození v IMIX jsou nejblíže k prvotnímu Zdroji, v tom tkví jejich síla i jejich slabiny a musí dávat pozor, aby se nedostali do temných hlubin, snadno ovlivňují kolektivní vědomí. Jsou velmi pracovití, kreativní a inovativní - vynálezci, vizionáři. Mají silný mateřský a ochranitelský instinkt.
***
Jsem v kalendáři Tzolkinu prvním Strážcem, takže jedním z mých aspektů jsou nové začátky. Ve spojení s Tónem 2 vytváříme unikátní směs energií s cílem zvýšit vaši schopnost dívat se na polaritu novýma očima.
Polarita má ve vašem světě velmi důležité poslání; bez ní by váš svět neexistoval. Je určena především pro schopnost cítit co je pro vás dobré a co ne. V naší perspektivě je všechno Láska, nemáme touhu zažít ne-lásku, což je také důvod proč jsme se rozhodli zůstat na Druhé Straně.
Avšak mezi vámi jsou ti, kteří se rozhodli zažít ne-lásku. To neznamená, že jste něco menšího, když máte tuto zkušenost. To vám jednoduše umožňuje dobrodružství jako být parašutistou, závodníkem, nebo vodním slalomářem.
Ve sféře polarity je třeba být vždy v rovnováze.
Není nic špatného na tom chtít prožívat život jako alkoholik, nebo biblický poutník. Není nic špatného na jakémkoliv opačném extrému. Nacházíte se zde, abyste zažili jakoukoliv zkušenost s možností žít život naplno. A mnoho z vás přišlo na Zemi s jednou, nebo dvěma misemi. Často můžete jít do extrémů a někdy je to nezbytné. Jakmile se naučíte vyvažovat extrémy a dokážete stát ve svém Středu, jste schopni vcítit se do ostatních, kteří jsou tam, kde jste byli vy, takže jim můžete pomoci překonat jejich zkušenost, aby jí zvládli. To je to, co vás dělá velkým učitelem.
Dávejte pozor, abyste nesoudili ty, kteří dělají věci často označované jako bizarní. Nemáte tušení co je jejich úkolem. Většina z vás si není jistá ani svým vlastním úkolem. To je místo, kdy do hry vstupuje Imix 2. Tón 2 představuje polaritu. Každá věc ve fyzickém světě má svůj opak. Vy, jako člověk máte možnost vybrat si jakou polaritu chcete zažít. To se často děje na podvědomé úrovni, a to zejména pokud nejste plně vědomí a nežijete v okamžiku přítomnosti.
Imix je dozorce nových začátků. S jeho pomocí můžete začínat znovu a znovu a nechávat za sebou extrémy polarity, které vám brání žít radostný život. O co vás žádáme je, že budete mít dnes a každý další den čas utišit svůj vnitřní i vnější svět. Podívejte se co se děje ve vašem životě - vaše akce/reakce, ne-tvoření……. jaké jsou vaše vztahy, stravovací návyky, vaše kódy přesvědčení?
Pokud je to radost, co si přejete zažít, pak se podívejte velmi pečlivě na vaše chování a krok za krokem jděte za svým cílem a nejosvícenějším a nejbohatším životem, jaký si jen dovedete představit. Pusťte si píseň Johna Lennona Imagine a s odvahou začněte tvořit tento život pro sebe a pro své přátele na Zemi.
Věřte v to, je to jen ve vás, TEĎ A NAVŽDY!
DRUHÝ Tón - POLARITA - Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK. Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Pouze s vírou konej....

30. června 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Uvědomuješ si plně Mne i Mou božskou přítomnost? Probouzíš se každé ráno s písní lásky a vděčnosti ve svém srdci? Jsi připraven na vše, co ti den může přinést, protože víš, že to bude krásný den, neboť Já jdu před tebou, abych ti připravil cestu? Očekáváš, že dnešní den přinese to opravdu nejlepší, a vidíš, jak vše do sebe dokonale zapadá? Vidíš všechnu tu krásu a zázraky světa, nebo shledáváš, že jsi zaměřen na chaotický stav světa, a stěžuješ si, že příčinou všeho je samo lidstvo? Uvědom si, že tento život nemůžeš prožít bez víry, protože pouze s vírou se vše stává možným. Pouze s vírou můžeš něco vykonat, ale sám od sebe nemůžeš udělat nic. Dovol Mi pracovat v tobě a skrze tebe, aby Mne všichni poznali, milovali Mne a chtěli kráčet po Mých cestách a konat Mou vůli.

Poselství od Kryona Poselství od Kryona převzala Kateřina Pondělíčková, 27.6. 2015

29. června 2015 v 14:09 Aktuální Informační chaneling


Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Dnes k vám budu promlouvat a vracet se zpět k předešlým událostem. Spousta z vás ví, že dnem 17.6.2015 se pozvedla celá vaše planeta a přesně o půlnoci 21.6.2015 se ukotvila v páté dimenzi. Některým z vás tento den (dny) přišel úplně normální. Vůbec si nevšimli různých změn, jen si řekli, že je nějaký divný tlak. A vůbec neřešili změny kolem sebe.
Ale vy, kteří jste přesně věděli a byli jste připraveni na přesun a zároveň na očistu čtvrté čakry (srdeční), jste udělali velice dobře. Spousta energií, které k vám od tohoto dne proudí a projevuje se ve vašem bytí, je velice důležitá. Pročišťují vám jak fyzické, tak duchovní těla.Chodí v malých vlnách, jsou nárazové a většinou v patnácti - dvacetiminutových intervalech.Tuto sílu lásky je důležité vědomě přijímat do vašeho bytí a ukotvovat. A zároveň pročišťovat čakerní kanál a energetická vlákna vašeho duchovního těla. Těmito vlnami se vaše tělo pročišťuje a na povrch vyplouvají staré rány a jizvy, které jste po staletí skrývali. Naučte se správně dýchat a dodýchávat celým bytím. Pomyslně si nadechujte od kořenové čakry, až po korunní, tam a zase ven, nazpět. Je potřeba nejméně dvakrát až pětkrát, vše se odvíjí podle vaší mentální síly.
Vše, co nemáte zpracované, moji milí, se vám bude vracet do vašeho bytí a zároveň vyplavovat napovrch. Vše s velikou láskou a úctou přijměte, poděkujte za zkušenost a odevzdejte. Při každém procesu je velmi důležité dýchat srdeční čakrou a uvolnit se. Jste láska, boží světlo. Tato slova mějte vždy na mysli, než začnete někoho odsuzovat. Vy všichni jste láska a světlo. Myslete na tato slova, i když se díváte na nepřítele, podle vašich očí, ale všichni jsme si rovni.
Miluji vás váš Kryon


TZOLKIN 29.6.2015 1 AHAU kin 40

29. června 2015 v 8:51 Mayský Kalendář na každý den

Ahau - Slunce - Osvícení, bezpodmínečná Láska, odpuštění, Kristovo Vědomí, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, Vědomí cíle, Uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost
Tato doba je velmi odvážná, plná vizionářského myšlení, odhodlání, pevné vůle čelit s odvahou tváří v tvář obtížnostem. Každý den této Treceny může vrhnout světlo na něco, co je pro vás důležité, na nějaké vaše jednání, nebo něco, co je potřeba řešit - takže použijte osvětlující esenci Ahau a zapalovací svíčky Hun (1) k zažehnutí tohoto Trecenia - k vytoužené cestě triumfů, nad vším, co vás omezuje, trápí, ohrožuje, poškozuje, nebo drží zpátky od vašeho plného potenciálu.
Ahau je podle Mayů nejposvátnější glyf. Znamená Osvícení, Vyšší Vědomí, propojení kolektivního Vědomí a vědomí spolutvoření. Ahau je energie Bezpodmínečné Lásky. Nativní Ahau jsou romantici a idealisté, jsou často umělci harmonie a krásy - materiální i duchovní. Ve vztazích jsou oddaní a každá zrada je velmi bolí. Výzva je: Naučte se přijímat nedostatky.
Žádejte dnes o moudrost a ctěte své předky. Je to skvělý den vyjádřit záměr, aby byl váš domov naplněný harmonií a krásou, skvělý den postavit základy svého domu, nebo se nastěhovat do nového
***
S Tónem 1, který je symbolem Jednoty, se dnes zaměřme na to, že jsme Jedno se Vším. Najděte si chvilku čas a vyčistěte svou mysl od všech zbytečností. Vstupte do prostoru ne-myšlení a dopřejte si chvilku čas stát se Jedním se Všemi.
To se nejlépe provádí v přírodě. Zaměřte se na osoby, místa a věci. Opakujte si ve své mysli " Já jsem Ty ". Vědomě se podívejte na podobnosti, které máte s člověkem, místem, nebo věcí, na které se zaměřujete.
Spojte se srdcem, vytváří to energetický tok mezi vámi a objektem. Pociťujte vděčnost. Cílem je rozvíjet smysl Jednoty s vědomím, že pocházíte z jednoho Zdroje. Jděte skutečně hluboko do pocitů, že jste Jedno s každým člověkem, místem, věcí….
S praxí začnete skutečně cítit spojení jako Jeden. Jak budete procházet dnešním dnem, vědomě se spojte s druhými a mentálně opakujte " Já jsem Ty ", až začnete vnímat Jednotu se všemi. Udělejte si čas dělat toto spojení co nejčastěji; váš život bude kvést ve všech oblastech, jakmile znovu objevíte svou pravou duchovní Podstatu, rozpomenete se, že jste Jedním s každým - což doopravdy jste.
PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ - PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Je to silná Energie, protože má co do činění s počátkem nové Treceny. Jednička také představuje myšlenku - nápad, který se manifestuje vytvořením.Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří vaši budoucnost - co dnes zasejete - to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TRECENA AHAU

29. června 2015 v 8:49 Mayský Kalendář na každý den

Tato Trecena začíná AHAU1 - Slunce, Květ, Pán Světla - Osvícení, uctívání předků, Vzestup, Bezpodmínečná Láska, vědomí spolutvoření nových možností, nových začátků a probuzení zázraků!
SVĚTLO je hlavním zdrojem veškerého života. Existuje jako vlny a částice, je nejrychlejší elementární silou Vesmíru. Je to věčný zdroj inspirace, poznání, pravdy, jasnosti, umění, tvořivosti. Vede našeho Ducha naplňuje nás radostí a vybízí nás, abychom šli nejvyšší cestou.
Všechny pozemské národy, rasy a kultury obracely od počátků času své tváře ke Slunci - v radosti, v úžasu a obdivu. Ve skutečnosti to dělají všechny živé bytosti, zvířata, hmyz i rostliny. Dokonce i ty největší věci, které formují náš svět od počasí po oceány, komunikují se světlem v posvátném tanci společenství, soužití a společného tvoření.
V Mayském kalendáři je AHAU Pán Světla, ztělesňující nejvyšší potenciál veškerého života, osvícení nekonečné posvátné cesty Evoluce, po níž vše živé cestuje.
Slunce, neboli světelná energie představuje zdroj, který nás nutí hledat svou vlastní duchovní cestu. Sluneční energie nám dává sílu vytvářet to, čemu dáváme pozornost.
Váš úkol v Treceně Ahau je očistit vaše Světlo tak, aby cesta byla jasná a zřejmá. Můžete spálit mlhu nejistot, strachu, pochybností a pověr - ale skutečná zkouška vám už nedovoluje se vrátit.
Následujte cestu AHAU a zažijete sílu pohledu jako nikdy před tím. Tak jak AHAU ztělesňuje hodnoty a pravdu, stejně tak neumožňuje opomínání vašeho pravdivého charakteru a vrozených schopností.
Toto Znamení má sílu překonat negativní energii, ovládá Sluneční i Měsíční Zatmění a přináší duchovní i materiální jistotu. Je to realizace spirituálního těla, transformace, mutace, bystrost, energie bojovníků, cestovatelů, tanečníků, umělců a tvůrců zázraků. Ahau je věštec, prorok, přemožitel kouzel, Pán květin, Mistrů a dědic síly Světla.
Je to denní Znamení všech vznešených a důstojných bytostí, včetně celého světa našich předků, kteří stojí za naší současností, a kteří nás spojují s minulostí; představují extatický proces spojující nás s kolektivní myslí a cyklickým plynutím času.
Energie Tzolkinu nám pomáhají, abychom se posunuli z času CHRONOS (mechanizovaného času gregoriánského kalendáře 12:60) do času KAIROS (přirozeného času cyklického plynutí 13:20).
Takže to je to, kde se momentálně nacházíme a tento vzorec Světelné Energie máme nyní k dispozici a nabízí každému z nás možnost uzdravit naše Já a Matku Zem.
KOLEKTIVNÍ / OSOBNÍ REZONANCE
Vlna SLUNCE přináší do všech sfér vašeho života VĚDOMÍ KRISTA a BEZPODMÍNEČNOU LÁSKU. Pokud spatříte osobní vztah s Vlnou, tyto pozice jsou pro vás velmi důležité. To, že tyto dny zasluhují mimořádnou důležitost - je již známo. Dovolte jim obohatit vás o informace vycházející z této moudrosti. Dovolte i dalším dnům postavit se do vašeho osobního reportu.
Vlna SLUNCE je již sama o sobě velkou událostí. Identifikuje vaší osobní rezonanci s touto energií, bude jednoznačně výrazem stupně zralosti vašeho Vyššího Já na Zemi. Komunikace s tímto programem ve Vlně SLUNCE je vaše individuální cesta v každém TEĎ a TADY. Pokud neztrácíte ze zřetele svůj individuální rytmus s vaším osobním kalendářem, pak je to způsob uvědomění působení Vln na vás, vyjasnění problémů a důležitých otázek, které se objevují v rámci 260 dnů.
Vlna SLUNCE je velmi horká energie se specifickou silou dopadu. Urychluje příchod " potopy " - zalije nás Vědomím Krista, proto zde musí být horko. Ohnivá Energie Zdroje je již na cestě. Země bude očištěna ohněm - OHNĚM LÁSKY ZDROJE. Ale pozor: slovo očištěna vyslovujte velmi vědomě. Neznamená to, že Země bude zničena či spálena. Tady hovoříme pouze o duchovním očištění.
Různí " trenéři - tvůrci " se budou snažit využít každý moment, aby vás znovu hodili do pasti strachu. Smějte se jim do očí. Dejte jim najevo, že jste již odolní vůči všem starým trikům, a nové nemáte zájem poznat.
Je to poslední Vlna ČERVENÉHO ZÁMKU ( kin 1-52 )Tzolkinu, jehož patronem je Žluté Zrno. Všechno, co se v ní objeví, bude zasahovat do vašeho Hvězdného semena a nové rostlinky, která z něho už brzy vyroste. Vzhledem k tomu, že Vlna SLUNCE připravuje půdu pro setí, je pochopitelné, že také vaše pole zahrnuje očištění. Energie dní vám může ukázat mnoho Stínů. V takových situacích nepropadejte panice, protože jsou to jen Stíny, které se po desetiletí ukrývaly za vašimi zády, a teď před odchodem, vám chtějí jedině požehnat. Dovolte jim říci sbohem, a přetněte všechny vazby, které vás spojují. Teď máte před sebou cosi nového - vaše spirituální Já se již připravuje na návrat a musíte připravit trůn na jeho příchod. Takže proč se víc v hlavě zabývat starým harampádím. Snažte se právě teď uvolnit od posledních Iluzí a Stínů. Není vyloučeno, že to bude poměrně nepříjemné, dokonce bolestivé.
Přehled Vlny 29.6. - 11.7.
AHAU 1
IMIX 2
IK 3
AKBAL 4 galaktický portál
KAN 5
CHICCHAN 6
CIMI 7
MANIK 8
LAMAT 9
MULUC 10
OC 11 galaktický portál
CHUEN 12 galaktický portál
EB 13
GALAKTICKÉ PORTÁLY - Dny, ve kterých proces rozvoje na Zemi postupuje podle práv nezávislé dynamiky a dny, ve kterých zaznamenáte přímý účinek energie z Kosmu. Tato pole v modulu Tzolkin odhalují velmi subtilní vedení s dokončováním korekcí pomocí kosmických energií. V těchto dnech je síla dopadu energie mnohokrát větší.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Změna postoje může nastat v okamžiku

29. června 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nebuď zmožen tím vším, co musíš udělat. Nauč se jednoduše udělat v daném čase jeden krok a věz, že každý další krok tě přivede blíže k cíli. Nepokoušej se běhat dříve, než se naučíš chodit, nebo se pouštět do něčeho, co je pro tebe příliš náročné, takže se musíš vláčet a dřít s každým dalším krokem. Toto není správný postoj; to není naplnění Mou radostí a svobodou. Znamená to, že se pokoušíš jít dál ze svých vlastních sil, že jsi se ode Mne oddělil a ztratil jsi vidinu budoucnosti. Přestaň s tím, a pak změň celý svůj postoj. Vše Mi přenech, a potom se uvolni a raduj se ze všeho, co děláš zcela novým způsobem. Změna postoje může nastat v okamžiku, a proto se změň, a to rychle, a protanči a prozpívej dnešní den ruku v ruce se Mnou.

Slnovratom nastala zmena - znovu narodenie sa

28. června 2015 v 18:04 Doteky Nového Života
Milí priatelia, trochu som sa transformačne odmlčala a zdieľala som skôr svetské obrázky a články Emotikona smile . Koniec koncov sa vraciame na Zem. Myslím si, že tento krok bol viac ku prospechu, ako keby som tok informácií prepisovala do statusu. Energetické obrázky, ktoré priebežne zdieľam sú obraz, ktorý nielen na zmyslovej, ale i na mimozmyslovej úrovni informuje omnoho viac ako slová. Slnovratom nastala zmena, ktorú by sme mohli prirovnať ku vystúpeniu z tela a vstúpeniu do tela nového. Čiže -. znovu narodenie sa. Globálne. Skutočnosť, že na túto zmenu reaguje každý svojím spôsobom a každý túto zmenu potrebuje absorbovať do tela sám, bola dôvodom, prečo som sa na chvíľu informačne vzdialila. Aby som nerušila Vaše kruhy Emotikona smile . Tento vstup do nového /cesta srdca/ potrebuje každý "vlastnoručne" prehodnotiť....vykročiť, poprípade zostať stáť. Ale to už je na rozhodnutí každého z nás. Niektorí sa už narodili a títo ľudia nepotrebujú viac slová. V prípade, že ste na tom ako dieťa, ktoré sa ešte len rodí a za nič na svete sa Vám narodiť nechce /zmeniť myslenie/ ....čo s Vami ? Ako Vám pomôcť, keď tento pôrod je prirodzený, spontánny. Tlačiť na maternicu nikto nebude. S žiadnym cisarákom nerátajte Emotikona smile . Stojíme na semafóre. Miesto červenej svieti oranžová. A ako dobre vieme, prepnutie na zelenú je otázka chvíľe. I keď sa nám už zdá byť nekonečná. Kým zasvieti zelená, mali by sme byť v obraze. Vedieť akými vibráciami disponuje naše i planetárne srdce /Schumannova rezonancia/. Že je stredom vesmíru. Vlnenie Centrálneho Slnka si počas predchádzajúcich dní /od slnovratu/ dávalo záležať na harmonizácii čakier a to predovšetkým fyzických /tzn. 3. , 2., 1./ Teraz sa vlnenie nastavuje /naciťujeme sa/ na zelenú. Čiže na tlkot srdca Zeme. Že s tlkotom jej srdca súvisia i naše srdcia je pochopiteľné. Sme spojenou nádobou so Zemou, ktorá je rovnako ako každá živá bytosť - organická. Ale nezabúdajme, že jedno srdiečko prebúdzajúce sa z kómy máme i v hlave /epifýza....ako i endokrinné žľazy - hypofýza, hypothalamus, ktoré s procesom transformácie taktiež súvisia/ . Akákoľvek pretvárka.....hranie divadla....skrývanie ega za duchovné slová, atď......jednoducho už nebude možné. To je mojich pár viet na úvod, ku ktorým pridám zopár kódov. Pripravené informácie budú pravdepodobne musieť počkať do zajtra. Tiež som len človek Emotikona smile.....príjemný zvyšok dňa, milí priatelia....Féwa Ilona

Zdroj: FB

TZOLKIN 28.6.2015 13 CAUAC kin 39 (galaktický portál)

28. června 2015 v 9:43 Mayský Kalendář na každý den

Cauac - Bouře - Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu
Stejně jako Bolon (9), tak i Cauac je dalším příkladem dokonalé syntézy energií Tzolkinu: mystický Oxlahun (13) se silným spojením k psychickým a spirituálním schopnostem a tajemný Cauac s hlubokou spojitostí s Božskou Ženskostí slučuje v buňkách energii o několik řádu silněji, než oba samostatně. Pokud byste měli možnost vstoupit do oka hurikánu a vyjít více osvícenou lidskou bytostí, pak je to dnes. Využijte Cauac a Oxlahun vševidoucí energie k nahlédnutí hluboko do základních proudů svého života s možností vyjít s bohatým život měnícím vědomím.
Symbolika představuje bouři, déšť, blesky - čištění, aktivaci, dynamickou sílu i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí. Cauac je také symbolem komunity, která se někdy nazývá "universální společenství" nebo " Nebeský domov Bohů ". Je to znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem ( vnitřní bouře, která přináší život
).
Nativní CAUAC mají silný soucit s ostatními a jsou hypersenzitivní. Přecitlivělost jim dává velkou představivost a vznešené srdce. Umělecké vyjádření je často způsob jak směrovat svoji přecitlivělost.
Požádejte o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše co nese ženské energie.
***
Jsem Cauac s Tónem 13. Dnes nahlédneme do ducha manifestace. V naší Sféře jsou neustále k dispozici všechny možnosti. Ve vašem přechodném domově na Zemi je manifestace projev naučeného chování. Jako na slovní hříčku se můžeme podívat na slovo " man-infestation ", což můžeme aplikovat na velké množství škodlivých myšlenek, které plují ve vědomí a nevědomí člověka (man). Slovo " zamoření " (infestation) je interpretováno jako přítomnost velkého množství škodlivých organizmů uvnitř hostitele
Jak vytvořit všechno, co si přejete? Můžete sledovat lidi kolem sebe a zjistíte, že někteří se neustále modlí, modlí, modlí….a stále žijí ne-naplněný život. Zatímco druhým jde všechno snadno a dokonce i své temné dny prochází s úsměvem na tváři. Jaké se skrývá tajemství za klidem, který vidíte u lidí jako například Dalai Lama a další?
První ingrediencí je Láska. Bezpodmínečná Láska. Láska, která umožňuje všem být, kým jsou, bez posuzování a kritizování. Není snadné osvojit si Lásku, když je váš svět plný omezujících přesvědčení. Avšak vždy je možné změnit své myšlenky i postoj pomocí pozornosti a záměru. " A jak to mám udělat? "…… možná se ptáte. Je to jednoduché, začněte tím, že sledujete své myšlenky. Zpočátku to vyžaduje hodně úsilí, nicméně je to stejné jako u všech dovedností a s praxí stále jednodušší, až se to stane automatické.
Jak ovládat své myšlenky? První krok je jednoduché pozorování. Dávejte pozor na myšlenky. Jak se cítíte když máte tu, či onu myšlenku? Jaké myšlenky budete respektovat a které ignorovat? Dalším krokem je podívat se na vaše myšlenky ještě blíže. Přetrvávají některé myšlenky více? Které z nich vám přináší radost? Které vám přináší strach? Podle kterých byste chtěli žít? Které byste chtěli ignorovat?
Záměr je to na čem záleží. Mluvili jsme dříve jak nastavit záměr, takže nebudeme se tím dnes zabývat. Hlavní důraz při záměru je kladen na to znát a deklarovat co si přejete zažít. Jakmile budete mít jasnou vizi, je vaší povinností uchopit emoce a dát energii do pohybu.
Dávejte pozor na myšlenky a pečujte o ty, které vás dovedou k požadovanému výsledku. Pokud máte negativní emoce, nebo myšlenky které se vám nelíbí - znovu se zamyslete. Praxe je to, co vás dělá Mistrem. Je to poměrně jednoduché, ale jako každou změnu chování to vyžaduje praxi.
Jsme vám kdykoliv k dispozici pomoci změnit vaše myšlenky. Dnešní Tón 13 vám pomůže s procesem manifestace. Společně s třináctkou jsme dynamickým týmem.
Máte k dispozici naprosto všechno, co potřebujete pro splnění snů.
Bez ohledu na to, co se děje, je vždy možné udržet rovnováhu, postoj i vděčnost.
Bez ohledu na to, jak se k vám někdo chová, je možné milovat sami sebe a chápat své nepřátele.
Máte schopnost vyléčit cokoliv vás trápí.
Bez ohledu na současné chování, máte moc jej změnit a být tím, kým si uvnitř přejete být.
Sledujte své nejlepší myšlenky, všechno ostatní máte zdarma.
Dbejte na to, abyste necítili žádnou vinu, pokud spadnete do starých vzorců.
Jedno staré rčení říká: " Zvedněte se, oprašte a začněte znovu!"
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13ti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky - konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
Copyright © Překlad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Je to láska, která spojí všechno lidstvo.

28. června 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Když se skříň naplní až k prasknutí a dveře se rozevřou, všechno vypadne ven a nic tomu nemůže zabránit. Když se otevře zdymadlo, voda se valí vpřed ohromnou silou a vše strhává s sebou. Tak je to i s duchovní silou v tvém nitru; jakmile byla jednou rozpoznána a uvolněna, nic nemůže zastavit její tok. Dere se vpřed, strhává stranou vše záporné a disharmonické a přináší s sebou mír, lásku, harmonii a porozumění. Je to láska, která přemůže svět; je to láska, která spojí všechno lidstvo. A proto čím dříve uvolníš obrovskou moc lásky v sobě
a necháš ji svobodně plynout, tím dříve spatříš ve světě mír a harmonii a jednotu celého lidstva. Máš-li ve svém srdci lásku, obdržíš od každého opravdu to nejlepší, protože láska vidí pouze to nejlepší, a proto to nejlepší přitahuje. Neměj strach; otevři se, nic nezadržuj a nech vše volně plynout.

TZOLKIN 27.6.2015 12 ETZNAB kin 38

27. června 2015 v 11:30 Mayský Kalendář na každý den

Etznab - Zrcadlo - Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč Pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance
Úcta je pro Maye jednou z nejdůležitějších hodnot. Z pohledu úcty je všechno pozitivním zplnomocněním Lásky, důvěry, sebeúcty, sebedůvěry - abychom některé vyjmenovali. Ale z pohledu úcty musí vládnout pravda. Takže buďte k sobě upřímní. Říkejte, jak to opravdu je. Pouze tak převezmete plnou zodpovědnost za své činy, rozhodnutí, minulost, přítomnost i budoucnost, jedině tak můžete vyjádřit skálopevnou úctu, kterou si vaše duše zaslouží a následně velet všemu, co se ve vašem životě děje.
Glyf představuje vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole……Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi Vědomí duality - můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy - volí vždy morální a etickou cestu. Skalpel chirurga vytvořený s obsidiánu může zachránit život, nebo čepel zbraně válečníka může ničit.
Nativní ETZNAB mohou být často v rozporu - věci jsou černé, nebo bílé? …dobré, nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé, terapeuti - pokud ve svém životě využívají Světelný Vzorec a umění rozhodovat se.
Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory, skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních - v rodině, komunitě, naučte se být upřímní pokud jde o peníze, sex.
***
Jsem Etznab, zrcadlový sál. Vyhledáte mě jakmile jste připraveni čelit svým vnitřním Stínům. Každý z vás má k řešení mnoho problémů, které jsou pohřbeny hluboko uvnitř. Je čas vynést je všechny na povrch a začít zkoumat. Jakmile jsou Stíny osvětleny, nemají nad vámi žádnou moc.
Mnozí stále žijete v iluzi, že druzí jsou na vině za výsledky ve vašem životě. Mnozí stále žijete v iluzi " měl/a bych, mohl/a bych, kdybych ", které vás drží od prožívání vašich snů. Žádáme vás abyste převzali plnou zodpovědnost za všechny kódy přesvědčení, kterých se v současné době držíte. Ano, mnohé vás dovedly k důvěryhodných přesvědčením věřit těmto pravdám, ale nyní je čas podívat se blíž na ty, které vám nepomáhají.
Kde začít? Věnujte pozornost chvílím, kdy jsou vaše tlačítka stlačena, což vám způsobuje, že cítíte vztek, nebo frustraci. Podívejte se na jakékoliv zdravotní problémy, které vás trápí. Pokaždé, když vás něco vyvede z rovnováhy, nebo obviňujete za něco druhé, můžete si být jisti, že operujete chováním vycházejícím z vašich negativních kódů přesvědčení. Můžete mít i pocity spravedlivého hněvu - volba je na vás. Nicméně je třeba si uvědomit, že jakmile reagujete takto na něco, nebo někoho, vždy reagujete ze stavu vaší nezralosti.
Před tím než se začnete rozčilovat nad nějakými slovy, zvažte chování Mistrů. Když jsou napadeni, nebo pranýřováni, neohání se ani neobhajují. Když jsou zesměšňování, nebo ponižování, nehájí své jednání. Opravdoví Mistři jsou ti, kteří vždy udržují rovnováhu, protože prostě pochopili, že dělají to nejlepší, co v tu chvíli mohou. Mistry neovlivní, když je někdo uráží. Oni velmi dobře vědí, že jsou perfektní, stejně jako jejich žalobci. Když Mistrovi podáte citrón, udělá si prostě limonádu a bude vděčný za výživnou potravinu.
Je mnoho lidí, kteří udržují rovnováhu při každém sporu. To jsou ty věci, které je činí svatými. Tito lidé dávají bez příčiny neúnavně čas, energii a peníze věcem, kterým věří, nebo je to pro ně akt laskavosti.
Jak se můžete zapojit do jejich řad a žít více vyvážený život? Tím, že začnete vyklízet nepořádek, který jste nashromáždili od narození. Začněte tím, že si budete všímat, kdy jste neklidní a kdy vás věci, nebo lidé vyvádějí z rovnováhy. Mluvili jsme o tom dříve jak se negativní myšlenky slepují k sobě a vytváří ve vašem těle onemocnění. Takže by bylo moudré věnovat se nemocem, které vás postihují.
Jak najít příčinu vašeho ne-klidu a ne-moci? Najděte si prostor, kde nebudete rušeni, utište svou mysl. Mějte odvahu podívat se na to, co vás v současné době rozčiluje. Pokud jste se s někým pohádali, buďte co nejvíce objektivní a podívejte se na vaše slova a jednání, které situaci zhoršilo. Vraťte se zpět jak jen můžete ve vztahu s touto osobou a najděte nevyřešené problémy, které jste ignorovali a které se rozrostly.
Někdy je dobré takové vztahy zcela opustit zejména, pokud je ohrožena vaše bezpečnost. Nedoporučujeme vám zachránit vztah s člověkem, který má ve své historii fyzické, psychické, nebo mentální zneužívání. Tyto vztahy by měly být řešeny na profesionální úrovni, nikoliv na duchovní.
Když se podíváte důkladně na většinu problémů s lidmi, často je tam obvykle něco, co bylo nepochopeno, nebo řečeno a začalo počátečním nepochopením. Mnoho vztahů může být obnoveno, pokud obě strany přijmou zodpovědnost za svoji část, omluví se navzájem s plným úmyslem nechat minulost minulostí a přestaví vztah. To platí pro všechny zúčastněné strany.
Dokonce i když budete mít někdy rozhovor s někým kdo je naštvaný, je v zájmu vašeho zdraví a nejlepší pro vaše dobro, když jste z tohoto místa schopní propustit všechny negativní emoce. Zkuste vyměnit negativní emoce za pozitivní a budete nakonec cítit přijetí a vděčnost za tyto zkušenosti.
V tomto světě jsou vaše interakce s ostatními to, co vám umožňuje získat zkušenost lidství.
Zamyslete se nad tím. Co kdyby na Zemi nebyli žádní lidé? Jak byste mohli zažít odpuštění, sdílení, nebo jakékoliv zkušenosti? Svět by byl osamělým místem. Pokud budeme předpokládat, že člověk je na Zemi pro to, aby zažil dar štědrosti a sdílel ho s druhými navzájem, je pak těžké rozšířit mysl a uznat tento svět také jako místo, kde je možné zažít i negativní stranu?
O co víc člověk vyroste, pokud prošel ohněm alkoholismu, nebo hladem? Neomlouváme nic, co je nepříjemné. Snažíme se vám vysvětlit co je svět polarity. Byl navržen se základními pravidly umožňujícími poznat lidem svobodnou vůli. Mnohé z vašich voleb nejsou pro vaše nejvyšší dobro i když je vám dovoleno zvolit si jestli chcete reagovat z pozice nejvyššího dobra.
Když budete reagovat na slova a chování druhých tak, že jste mimo svůj klid, budete mít možnost uvidět co vás uvnitř rozrušuje. Z tohoto místa poznání si můžete zvolit jak budete reagovat v dalších situacích. S praxí a časem si můžete vybrat změnu kódů přesvědčení. To je růst.
S růstem přichází schopnost pomáhat druhým. Mnohokrát nejlepší učitel je ten, kdo byl tam, kde jste nyní vy. Největší porozumění přichází od těch, kteří prošli ohněm. Jakmile si každý z vás bude vybírat kódy přesvědčení, které jsou zarovnány s vaším nejvyšším dobrem, budete připraveni pomáhat těm, kteří se potýkají s podobnými problémy. Být dobrým stevardem znamená pomáhat svým bližním. Mnoho náboženství hovoří o karmě - chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Jakmile vás bude co nejvíc uplatňovat tyto principy, bude vaše společnost odrážet vaše vnitřní Já. Chcete-li žít v utopické společnosti, o které sníte, bude to vyžadovat úsilí každého z vás.
V současnosti žijete ve světě oddělenosti. Je zde mnoho rozsudků ohledně věcí jako je rasa, pohlaví, vyznání, což vytváří vysoké zdi a udržuje vlky venku. Přesto každou odsuzující myšlenku a drsné slovo kterým odháníte vlky pryč, používáte i proti ostatním. Rozveselte se a podívejte se na sebe novýma očima. Hledejte dobré v druhých. Zastavte zbytečné srovnávání, tím jen prohlubujete větší oddělení. Jděte každý den dovnitř a hledejte způsoby jak změnit své zvyky odsuzování a hodnocení. Nejprve musíte objevit svou vnitřní krásu, abyste ji mohli vidět u druhých.
Dávejte pozor na slova a své pocity. Uvědomte si jak často je to co říkáte o druhých, odraz vaší vnitřní slabosti. Možná chcete zůstat v pohodě s druhými, nebo nechcete rozhoupat loď ze strachu, zesměšňování, či být hozeni přes palubu. Pokud tomu tak je, hledejte uvnitř sebe důvody proč z tak nízkého místa udržujete přátelství s lidmi, kteří vás strhávají dolů? Upřímně doufáme, že si najdete čas, půjdete do svého Středu a najdete vše, co vám způsobuje neklid. Doporučujeme vám být objektivní a najít způsob jak posílit své postavení, abyste mohli žít opravdu šťastný život.
Podívat se na své Stíny - to není snadný úkol. Chápeme to. Víme také, že schovávat se v hradu s vodním příkopem plným aligátorů, může být velmi smutné. Postavili jste zdi i vodní příkop. Můžete je strhnout, pokud necháte zářit Lásku z vašeho Středu. Požádejte o radu své Anděly, nebo ty, kteří překonali tyto překážky ve svém životě. Pomoc těch, kteří v takových situacích byli, může být pro vás velkou hodnotou.
Když se každý z vás naučí milovat a důvěřovat, vytváříte utopickou společnost. Každý z vás je jedinečný a má zvláštní schopnosti, které může sdílet. Najděte je, zdokonalujte je a sdílejte s těmi, kteří jsou připraveni přijmout vás takové, jací jste. Přejeme vám jen to nejlepší!
DVANÁCTÝ Tón - POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den " zúčtování" všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa (12) nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Pozvedni své srdce v hluboké lásce, chvále a vděčnosti....

27. června 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Buď ochoten jít beze strachu kupředu a prozkoumávat zdánlivě nové cesty, nové představy a nové myšlenky. Buď ochoten bořit staré překážky a objevovat světlo pravdy. Říkám "zdánlivě nové", protože nic není zcela nové. Jde pouze o pohyb v cyklu, o znovunalézání jednoty se Mnou; musíš se znovu naučit kráčet a hovořit se Mnou, jako tomu bylo na počátku musíš se znovuzrodit v Duchu a v pravdě. © Vnímej svůj růst a rozvoj. Uvědomuj si, jak staré od tebe odpadá, a přijímej nové s radostí a díkůvzdáním. Jak slavné je ono nové, jak zázračné jsou Mé cesty! Buď si záměrně vědom Mne a Mé božské přítomnosti a raduj se, protože Mé království přichází. Dovol, abych tě zahrnul svým mírem a láskou. Pozvedni své srdce v hluboké lásce, chvále a vděčnosti a bud'v dokonalém míru, když procházíš tímto dnem. Konej Mou vůli, kráčej po Mých cestách a oslavuj Mě.

Obraz: Svoboda a radost

26. června 2015 v 19:03 Obrazy rok 2015

Obraz: Svoboda a radost

V den Letního slunovratu jsem tvořila.
Radost má velmi vysoké vibrace a umožňuje nám přitahovat a vytvářet přítomnost i budoucnost na těch nejvyšších frekvencích. Cítím, jak jsme stále jiní, laskavější, soucitní a lidští. Cítím obrovskou změnu a proměnu sama na sobě a zpětná vazba mi potvrzuje při každém setkání s klienty. Jen tak dál, stále kupředu, ke světlu k Lásce v nás a kolem nás.... Anna
www.slunecnikvet-anna.blog.cz

TZOLKIN 26.6.2015 11 CABAN

26. června 2015 v 14:06 Mayský Kalendář na každý den

Caban - Země - Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky / testy
Dnes myslete na sebe. Nenechte nikoho kolonizovat vaši mysl; žádné reklamy, žádné experty, ani autority. Na druhé straně se nepokoušejte ovlivňovat ostatní stejným způsobem, bez ohledu na to, jak se cítíte vy. Udržujte stabilně svůj lodní kýl, jak budete procházet dnešními proudy vod. Pokud zůstanete neutrální, bez rozsudků ve vašich myšlenkách, jasnost vašeho vnímání a hloubka vašeho porozumění desetinásobně zesílí.
CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI
Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího ducha a vitální sílu planety - pozemský rytmus a u člověka srdeční rytmus. Tato životní síla a posvátný oheň se nachází uvnitř Země. CABAN také představuje pohyb na planetě a pozemské rytmy např. zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.
V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.
Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.
***
Jsem Caban. Vítejte v tento den radosti a zázraků. Vážíme si času, který věnujete těmto Zprávám. Je to pro nás velké potěšení a uspokojení, když můžeme pomoci těm z vás, kteří jsou připraveni podstoupit vývoj. Téma, na které bychom chtěli dnes upozornit, má co do činění se soustředěním a rovnováhou - čili být ve svém Středu.
Všechno je vám k dispozici, jakmile zůstáváte ve svém Středu a to zejména v době, kdy jste ve stresu. Jakmile jste schopní udržet tam pozornost a zůstat klidní, můžete se lépe rozhodovat. Jasnost vychází z trvalého klidu. Když jste ve stresu, vaše tělo reaguje tím, že do vašeho systému pumpuje adrenalin. Adrenalin slouží k tomu, aby vám dal impuls, což můžete potřebovat v naléhavých situacích, nebo v případě, že jste mimo svůj normální běžný stav.
V době zvýšené hladiny adrenalinu je i vnímání zvýšené, čas se zdá být pomalejší a to vám umožňuje jasněji se rozhodovat. Avšak mnozí žijete v současné době v těchto zvýšených pocitech stavu pohotovosti neustále. Po nějaké době zvýšeného namáhání nadledvinek, přestanou správně pracovat. To se děje když nastává vyčerpání a je to také způsob jak se tělo snaží získat vaši pozornost a nutí vás k odpočinku. Bohužel mnozí dál pokračujete v přetlakování sebe sama, což nevyhnutelně vede k onemocnění.
Dovolujeme si vás upozornit, abyste zpomalili své životní tempo. Zjednodušte vše. Někteří z vás začnou argumentovat a říkat, že to nejde. S tím nesouhlasíme. Doporučujeme vám sledovat jak trávíte svůj čas a čemu každý den věnujete energii. Jak často máte pocit, že jste odpočatí a ve svém Středu? Když se naučíte žít v každém TEĎ, budete mít možnost být v klidu a ve svém Středu bez ohledu na to, co se kolem vás děje.
Namísto stresu, požívání kofeinu, nebo léků , které vytváří adrenalin, budete mít možnost žít více ve stavu klidu. To je pro vaše tělo mnohem lepší. Místo toho, abyste vyčerpávali své zdroje, budete moci povzbudit své tělo i za okolností, které vás jinak vyčerpávají.
Jak začít? Je nezbytné, abyste si našli každý den čas zklidnit mysl, možná nejlépe ráno, ještě než vstanete z postele. Někteří to mohou praktikovat než jdou v noci spát. Udělejte si čas každý den občerstvit sami sebe a načerpat zásobu energie. Ti, kteří nejsou zvyklí trávit čas v klidu, možná zjistí jak je to prospěšné a budou vyhledávat způsob uvolnění během každodenní rutiny. Někteří se mohou cítit provinile, když věnují čas jen sobě. Doporučujeme vám změnit tento systém přesvědčení. Budete mnohem lépe zvládat stres a mít více času na ostatní, jakmile budete odpočatí a svěží.
Během odpočinku se co nejobjektivněji podívejte jak získat kontrolu nad svým časem a energií. Určitě existují nějaké aktivity, které vám pomohou uniknout z každodenní rutiny, nebo vás nasměrují k odpočinku. Doporučujeme vám podívat se na to velmi pozorně. Mnozí z vás čtou knihy, nebo používají televizi jako znecitlivění mysli po náročném dni v práci. Nesoudíme cokoliv se rozhodnete udělat, nicméně pokud chcete urychlit váš vývoj, může být moudré změnit některý z vašich starých návyků.
Přejeme si, abyste si uvědomili, že vaše podvědomí nezná rozdíl mezi realitou a fantazií. Pokud jste někdy četli knihu, nebo se dívali na film a vaše srdce závodilo, plakalo, nebo cítilo podobné emoce, budete rozumět pravdě, kterou říkáme. I když na vědomé úrovni znáte rozdíl mezi realitou a představou, vaše tělo a podvědomí reaguje, jakoby to byla skutečnost.
Takže když se díváte na akční filmy, vaše tělo je během akčních scén v napětí. Když jste přetíženi policejními příběhy, vaše mysl zaznamenává tyto informace, jakoby se to skutečně stalo a vytváří podezření a strach. Oblíbené seriály vytváří v rodinách a ve vztazích skutečné katastrofy, jakmile diváci den po dni nasakují scénář jako houby. Není neobvyklé, že herci přijímají anonymní dopisy za role, které představovali na obrazovce.
Někteří z vás možná budou neústupně bránit své volby a trvat na pokračování těchto typů činností jako prostředek relaxace. Nechceme na tom nic hodnotit. Nicméně vytváříte ve svých tělesných orgánech neklid místo odpočinku, který vaše tělo nejvíce potřebuje. Vaše tělo reaguje na to, co sledujete, nebo co čtete. Mnozí se účastní sportovních aktivit, ačkoliv na tom není nic špatného, uvědomte si obrovskou zátěž vašich již tak přetížených orgánů. Přidáte-li do tohoto mixu adrenalinové sporty, zátěž je ještě vyšší.
Vaše strava je dalším důvodem přetěžování orgánů. Není divu, že je tolik onemocnění souvisejících zejména s chronickými nemocemi a rakovinou. Váš životní styl je už na maximální hranici a ještě krmíte své tělo potravinami, které nemají žádnou výživovou hodnotu a žádnou životní sílu. Tlačíte své tělo, aby pracovalo na nejvyšší možné úrovni, přičemž mu dodáváte velmi špatné palivo. Pak se napumpujete drogami, které odstraňují příznaky, které vás mají varovat o přetížení vašeho systému. Kromě toho dodáváte tělu léky, aby se posílilo, nebo vytvářelo více svalové hmoty.
Laboratoře pracují 24 hodin denně a produkují tisíce produktů, přitom je vaše tělo navrženo, aby pracovalo přirozeně, pokud má dostatek odpočinku a výživného jídla. Je to jen na vás, jak získat kontrolu nad svým životem. Okamžiky klidu jsou nutné pro zahájení tohoto procesu. Podívejte se na své každodenní věci a najděte způsob, jak uvolnit každý sval. Vraťte se k přírodě, dělejte klidné procházky, nebo se posaďte ke stromu a jednoduše jen buďte. Stali jste se lidmi dělajícími, místo jsoucími. Vaše tělo nikdy takovým způsobem pracovat nechtělo. Vaše společnost se pohybuje rychlostí světla, kde se všichni snaží zlepšit na úkor fyzického a duševního zdraví.
Najděte si čas opustit horskou dráhu a jet chvíli tunelem Lásky. Je to tunel, kde najdete klid. Naučte se být sami sebou . Praktikujte Bytí. Hledejte způsob jak snížit zbytečné aktivity, které vás unavují spíše než povzbuzují. Jakmile si dáte práci se svými strachy a starým myšlením, budete svěží a plní energie a budete dělat rozhodnut, která učiní váš život naplněným. To může znamenat vystoupení z krabice dosahování cílů.
Mnozí z vás zůstávají v zaměstnání, které pro vás není vhodné, jen kvůli firemním benefitům, nebo stálému příjmu. Můžete strávit obrovské množství času na tomto pracovním místě, včetně cestování a rozhovorů ohledně práce. Nemáte pocit, že vás to všechno vysává? Není divu, že vaše mysl znecitlivěla nesmyslnými činnostmi. Nezbývá vám žádná energie na tvoření. Jste a žijete jen pro základní životní potřeby: jídlo, přístřeší, oblečení.
Někteří tráví čas odpočinku při nakupování, nebo hrou s hmotnými věcmi. Na tom není nic špatného, pokud udržujete rovnováhu. To, co často vidíme je, že se stáváte otroky svých hraček. Hodně času trávíte základní údržbou, opravami, pojištěním atd. Často potřebujete ještě mnohem více peněz na zaplacení nákladů. Brzy se ocitnete v bludném kruhu, musíte více pracovat, platit své dluhy, zatímco stále více nakupujete. Toto všechno říkáme kvůli následujícímu bodu.
Abyste mohli být ve svém Středu, musíte vytvořit rovnováhu ve všech oblastech života.
Pokud jste většinu času vyčerpaní, pravděpodobně na sebe příliš tlačíte. Jak můžete být opět plní energie a získat zpět svou rovnováhu? Pokud většinu času trávíte mluvením o minulých událostech, nebo se strachujete o svojí budoucnost - trávíte čas mimo okamžik přítomnosti a nejste v rovnováze. Musíte si uvědomit, že nemůžete dávat náboj událostem z minulosti, které na vás mají škodlivý vliv. Takže v současné době, čili v každém TEĎ, budete plánovat změny, aby bylo možné splnit si a zažít vysněnou budoucnost.
Vy jste Tvůrcem své reality.
Naším cílem je, abyste si vzpomněli jakou máte moc v těle i ve vaší mysli. Nemůžeme vám pomoci, když jste vyčerpaní a nezbývá vám žádná síla, tvůrčí úsilí a energie. Můžeme vám pomoci, když jste ve svém Středu a jste ochotni podniknout potřebné kroky pro vytvoření představ vaší reality.
Většina z vás už si uvědomila, že materiální bohatství vám nepřenáší štěstí. Brzy zjistíte, že štěstí přichází zevnitř. Máte možnost si nyní vybrat, jak se v každé situaci chcete cítit. Máte možnost vybrat si, co uděláte se svým časem i energií. Všechno, co potřebujete máte uvnitř sebe. Není třeba žádných učitelů, žádných guruů, i když pro vás mohou být velkými vzory. Bez ohledu na to, jaké techniky jsou vám prezentovány, nebo v jaké situaci se momentálně nacházíte, je nyní v tuto chvíli důležité, co si vyberete, že chcete zažít.
Chceme vás povzbudit, abyste zůstali na své cestě soustředění vyvážením každého aspektu života. Žijete ve světe polarity, tzn. že existuje nesčetné množství možností, které jsou vám vždy k dispozici. Rozhlédněte se kolem sebe rozšiřte své obzory a učiňte vědomé rozhodnutí vytvořit si pro sebe lepší život. Pomůžete vám tím, že vám ukážeme co máte k dispozici za možnosti. Ty přicházejí formou náhod a synchronicit. Zůstávejte ve svém Středu a bavte se na své cestě!
JEDENÁCTÝ TÓN - ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc - není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE - osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku, nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.
***
Naše milované Slunce je hyperpohonem a dělá evoluční věci - některé dny do 11.7 erupce, magnetické bouře, repolarizace planety. Slunce pomáhá rekvalifikovat mysl, identifikuje skutečné vyšší dimenzionální Já - Božské Já a unikátnost vašeho energetického podpisu. Každá částice proniká celé naše bytí, můžete cítit úzkost, deprese, bušení srdce, paniku, mravenčení, nervové přetížení. Mitochondriální DNA se re-vzoruje a přepisuje rychleji. Pečujte o své srdce, erupce zatěžují kardiovaskulární systém, odpočívejte, spěte, hodně vody, mořské řasy, miso, omega3 olej, kapsle, snižte kardio.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Buď ve vnitřním míru, otevřen a připraven pro příchod nového.

26. června 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jakmile se kuře vyklube ze své skořápky nebo motýl ze své kukly, už pro ně není cesty zpět, ale jen neustálé rozvíjeni se do nového. Prováděj tento akt rozvoje každý den, každou hodinu, každou minutu. Vnímej vzrušení a očekávání ve všem, co se děje. Nikdy nenastane hluchý okamžik ve tvém životě, budeš-li pozorný; stále se něco děje. Nech všemu volný průběh, nikdy se nepokoušej zadržet pokrok, ale následuj ho. Pravím ti, že vše, co přichází, bude opravdu nejlepší pro růst a prospěch celku. Najdi onen dokonalý rytmus v životě a vydej pro něj ze sebe to nejlepší. Plyň s ním, nikoli proti němu, protože jen tak nalezneš mír srdce a mysli; když budeš ve vnitřním míru, budeš otevřen a připraven pro příchod nového.

TZOLKIN 25.6.2015 10 CIB kin 36

25. června 2015 v 22:10 Mayský Kalendář na každý den

Cib - Bojovník - Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení
Pokud je nějaký aspekt ve vašem životě, který je ovlivněn karmickou minulostí vaší rodové linie, nebo energie nashromážděná v průběhu mnoha životů historie vaší rodiny, dnes je velký den k rozpuštění a rozptýlení mnoha těchto problémů. Cib otevírá dveře k rodině a vaším předkům a Lahun (10) posiluje vazby a vztahy mezi lidmi, což dělá snazší oslovit členy vaší rodiny a léčit dlouhodobé emocionální a psychické rány, řešit problémy, uvolnit zlost a odpustit provinění a nedorozumění.
CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST,VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.
Význam glyfu znamená moudrost a karmickou očistu, v yukatánském jazyce představuje světlo svíčky - světlo moudrosti, které pohlcuje tmu. Význam je narození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení. Glyf je spojován se supem, velmi respektovaným ptákem, který čistil svět od všech zbytečných věcí.
***
Jsem Cib s Tónem 10. Vítám vás při dnešním povídání se mnou. Jsem specialista na komunikaci. Zvu vás dnes jít nad rámec komunikace, kterou v současné době používáte, tzn. používat mnohem více a častěji telepatické schopnosti. Všichni máte uvnitř sebe schopnost komunikovat beze slov. Pozorujte přírodu: používají zvířata slova? Přenáší rostliny své myšlenky pomocí slov? Ne, používají přenos energie, řeč těla, instinkt a telepatii pro to, aby vyjádřily své touhy i obavy.
Kolikrát jste slyšeli, nebo zažili příběh, kdy jste věděli, že někdo, koho milujete, je nemocný, nebo zemře? Mysleli jste na někoho a on vám zavolal? Víte, že máte kolem sebe Anděly, s kterými můžete kdykoliv vědomě mluvit?
Rádi bychom vám dnes ukázali lepší způsob komunikace s lidmi. Když se spojíte srdcem, budete připraveni komunikovat na mnohem hlubší úrovni. Spojeni srdcem můžete být s lidmi, zvířaty, rostlinami dokonce i se skálami. Obvykle, když se s někým setkáte, ať se známým, či neznámým, na počátku se pozdravíte. Obvyklý pozdrav zní: " Ahoj, jak se máš? " Obvyklá odpověď je : " Děkuji, mám se dobře." Kolik z vás se cítí v pohodě při této otázce? Kolik z vás chce opravdu slyšet, jak se druzí v tu chvíli opravdu cítí?
Podívejme se na kořen slova KOMUNIKACE ( komunita), což znamená být Jedním s Celkem. Kolik z vás se stává opravdu Jedním během běžné konverzace? Obvykle platí, že jeden člověk přeruší druhého, takže hluboké naslouchání a empatie se vyskytují jen zřídkakdy. Hodně se v běžné komunikaci vyskytují slova pohrdání, souzení, nebo hlouposti. Nesoudíme to, co se rozhodnete udělat, jen prostě upozorňujeme na nízkou úroveň komunikace, kterou mnozí používáte. Používáme spojení " nízká úroveň", protože na vibrační úrovni hodně z toho, o čem mluvíte, má nízké, nebo negativní vibrace. Negativní myšlenky vibrují na nízké úrovni. Jsou pomalé a husté, to je důvod proč se u sebe drží jako klíště.
Zvuk dává do pohybu a vytváří všechny věci. Slova mohou být silnější, než myšlenky, jakmile myšlenka za těmito slovy je naplněná vášní, nebo vírou. Ve vašem éteru je mnoho bezohledných myšlenkových forem, které se spojují se slovy, nebo s jinými myšlenkami. Mnoho z těchto slepených forem vycházejících z Kolektivního Vědomí vytváří zmatek v počasí a posiluje " páchnoucí myšlení " a systém přesvědčení.
Jakmile vyslovíte slovo, nemůžete ho vzít zpátky. Vznáší se a pluje Vesmírem věky a hledá další slova a myšlenky, ke kterým přilne. Může to znít jako fantazie, ale říkáme pravdu. Vaši vědci na tuto pravdu přichází, jak pronikají dál do králičí nory a přitom studují kvantovou fyziku.
Opakovaně bylo prokázáno, že jakmile je buňka rozdělena a oddělí se od sebe na velkou vzdálenost, bude druhá část buňky reagovat přesně jako ta první ve stejném okamžiku zároveň, jakmile s ní vědci manipulují. Neznamená to snad určitý druh komunikace mezi dvěma buňkami - stavebními kameny vašeho Vesmíru?
Sledovali jste někdy skupinu ptáků při letu? Jejich schopnost manévrovat jako Jeden v ostrých zatáčkách a vysokých rychlostech je udivující! Nepadne ani jedno vyřčené slovo a přesto se pohybují jako jeden Celek. Poslouchejte zvířata v přírodě, ačkoliv neříkají žádná slova, jejich komunikace funguje všude. Veverky a ptáci zřetelným zvukem upozorní ostatní na blížící se nebezpečí. Mravenci a včely vyvinuli sofistikované metody, jak najít zdroj potravy a oznámit to ostatním.
V nedávné době došlo k napadení při jedné mediální prezentaci na téma telepatická komunikace mezi lidmi a zvířaty. Domácí zvířata vykazují neobvyklé, nebo neurotické chování a jsou schopné určit, co je ruší. Není pochyb o tom, že určitý druh komunikace mezi nimi existuje a často jste svědky mnoha příběhů.
Komunikace se rovněž vyskytuje mezi rostlinnými druhy. Když se blíží lesní požár, šišky se uzavřou, aby ochránily svá semínka. Vědci vypozorovali, že borovice vzdálené daleko od místa požáru zavírají šišky.
Jak jsou tyto věci možné? Každý druh na Zemi je vzájemně propojen neviditelnou energetickou soustavou. Jedná se o energetické linie podobné radiovým frekvencím. Všechno na planetě vibruje na určité frekvenci. Všechny borovice vibrují na stejné frekvenci. Jakmile má jedna borovice zážitek s ohněm, všechny ostatní borovice na povrchu Země mají tento zážitek také - v menší míře.
Existuje komunikace mezi všemi druhy. Pozorujte zvířata v přírodě i domácí zvířata. K dispozici máte pozorování vědců z National Geographic, kteří zaznamenali, jak spolu zvířata ve volné přírodě navzájem spolupracují, pomáhají si a řeší problémy, aniž by vyslovila jediné slovo.
Trik komunikace s ostatními je naučit se jejich jazyk. Hodně komunikace v rámci každého druhu je pomocí řeči těla. Také tón hlasu častokrát na něco upozorní i v případě, že se jedná o cizí jazyk. Dalším indikátorem jsou jemná a pomalá slova v jiném tónu, na rozdíl od zuřivého a horečnatého mluvení.
Mohli bychom vyjmenovat stovky knih, které se zabývají komunikací. Nicméně bychom vám chtěli nabídnout jiné techniky, které vám umožní jak rozmlouvat na hlubší úrovni s lidmi i se zvířaty, rostlinami i kameny. Váš život bude nesmírně bohatý, když začnete mluvit se všemi, kteří obývají planetu Zemi na hlubší úrovni.
Mluvíme zde o srdečním propojení. Nazýváme to spojení srdce - jako asociaci mezi srdcem a Láskou. Mohli bychom to jednoduše nazvat milostné spojení, ale ve vašem jazyce by to mohlo vytvořit chybnou zprávu o seznamovací službě.
Mluvili jsme o negativních myšlenkách, které pracují na nízkých frekvencích. Ve vašem světě polarity platí také opak - milující slova a myšlenky pracují na vysokých frekvencích. Proudí a plují plynule celým Vesmírem, dotýkají se všech jako kouzelným proutkem a darují každému nádherné požehnání.
Vaše schopnost spojit se s druhými srdcem se zvýší, jakmile se nebudete oddělovat od ostatních. Jakmile se vaše negativní zvyky a návyky uvolní, vaše schopnost milovat druhé bezpodmínečně i spojení srdcem bude silnější. Důvod je ten, že budete zvyšovat vaši frekvenci, na které vibrujete. Zvířata ve volné přírodě nemají zášť. Nerozdělují lidská rozhodnutí. Fungují čistě instinktivně. Rádi bychom vás upozornili, že některé rostliny, nebo zvířata jsou mnohem inteligentnější než lidé, kteří se na tento post akreditovali.
Chcete-li se spojit srdcem, je nutné abyste soustředili pozornost na člověka, zvíře, rostlinu, nebo kámen. Ve svém srdci pociťujte Lásku. Toho lze dosáhnout pocitem vděčnosti. Podívejte se nyní za hranice svého fyzického těla a snažte se uvědomit si a uvidět, že jste přesně stejným obrazem Boha - čistou Láskou. Může to vyžadovat určitou praxi, ale přiblíží vás to o krok blíž milovat každého bezpodmínečně.
Podívejte se zvířatům do očí, i když ve volné přírodě to pro některá zvířata může být známkou agrese. Také v mnoha jiných kulturách má oční kontakt celou řadu významů, obvykle spojených s podřízeností. Jakmile projevíte jemnost - spojení srdce/oči vytváří mnohem větší hloubku, než to co většina z vás v poslední době zažívá.
Nyní, když věnujete druhým vědomě plnou pozornost, vyšlete jim vlnu Lásky a uznání. Žádná slova nemusí být vyslovena, ostatní nemusí vědět co děláte. I v případě, že druhý nemá tušení co děláte, energie se projeví. V případě, že přijímač je otevřený, bude vnímat pocit klidu a bude vaší energetickou přítomností uvolněnější. I vy budete mít možnost vnímat odezvu přijímače, i když vám vědomě Lásku nevrátí.
Uvědomte si, že mnoho lidí uzavřelo své srdce v důsledku svých zranění. I když na nevědomé úrovni odmítají Lásku, buďte si jisti, že si na vás vzpomenou. Vy můžete být osobou, která je na ně v jakoukoliv dobu naladěná. Mnoho rostlin, zvířat i kamenů bude překvapeno, když si na ně vzpomenete stejně tak.
Poté, když jste provedli spojení srdcem, možná budete chtít použít slova, jak je ve vaší společnosti zvykem. Tentokrát ale když se zeptáte někoho, jak se má, je mnohem více pravděpodobné, že dojde k pravdivé a hluboké komunikaci. Spojení od srdce k srdci můžete dělat kdykoliv, kdekoliv. Usmějte se a pošlete vědomě dávku Lásky lidem, kteří kolem vás projdou na ulici, v obchodu, na čerpací stanici, domácím zvířatům i volně žijícím zvířatům. Můžete poslat tichý pozdrav i těm, kteří jsou od vás na míle vzdálení.

Každé spojení srdcem vás přibližuje k bezpodmínečné Lásce všech Bytostí.
To je pravá podstata komunikace.
Je naší nadějí, že každý z vás bude trénovat tuto dovednost, až se stane vaší přirozeností. Požehnáním a dáváním vytváříte na Zemi obrovské množství změn. Účinky plují dál než si vůbec dovedete představit. Věřte, že tyto vlny Lásky se budou vlnit po celé věky. O mnoho silnější by bylo tento akt naučit druhé. Můžete začít s lidmi a skupinami, kde se cítíte dobře.
Existuje způsob jak spojení srdcem udělat ještě silnější a to je dar doteku. Položte svou pravou ruku druhému člověku na oblast mezi srdce a krkem. Tato oblast se jmenuje srdeční čakra a obvykle vibruje na nejvyšší úrovni v těle. Nebo můžete svojí levou ruku přiložit na pravou ruku druhého - to způsobí výměnu frekvence podobnou elektrickému vedení a umožňuje to, aby energie volně plynula. Pokud je to pro každého z vás pohodlné, dívejte se jeden druhému do očí.
Posílejte si navzájem milující energii, zaměřte se na nejvyšší smysl bezpodmínečné Lásky, pokračujte dokud jeden z vás nepocítí čas skončit. Poznáte to. Nyní jste navázali spojení srdcem na úrovni duše a nyní sdílíte Lásku s druhými. To je skutečné požehnání.
Někdy pro vás může být nepříjemné dotýkat se druhých, možná jste ve velké skupině a to může trvat delší čas, než se srdcem spojíte s každým. Rádi bychom se podělili ještě o jednu techniku. Všichni účastníci ve skupině mají položenou pravou ruku mezi srdcem a krkem - každý sám sobě. Se zavřenýma, nebo otevřenýma očima pošlete všem přítomným nejvyšší frekvenci Lásky. Za několik okamžiků budete cítit na hrudi teplo a pocit klidu. Zvyšujete tak schopnost milovat.
Pokud těmto technikám důvěřujete, podělte se s ostatními. Než se někoho dotknete, musíte získat jeho svolení. Vysvětlete mu, co chcete dělat a respektujte jeho volbu. Lásku můžete posílat na dálku stále a kdykoliv.
Kdykoliv posíláte Lásku druhým zvyšujete vibrace na celé Zemi. I když nemusíte vidět účinky, víte že existují a můžete Lásku posílat donekonečna.
Je to Láska, co vás osvobodí od strachu a negativního myšlení. Jděte ven a provádějte spojení srdcem se vším, co na cestě potkáte. Věřte této magii!
LAHUN (10) je silná energie, která přináší ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie nám pomáhají léčit strachy , všechny vztahy a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


Zrušení všech slibů, programů...

25. června 2015 v 7:00 Doteky Nového Života

Zrušení všech slibů, programů...

Jednoduchá technika, která Vám opravdu velice pomůže na Vaší duchovní cestě, a jedna z dalších věcí, které nejde přeskočit a zapadá do mozaiky naší očisty a léčení.
Je nejvyšší čas zbavit se - vyvázat se ze všech slibů, jaké jsme kdy v minulých inkarnacích dali. Ale ne jenom v předchozích životech, ale dali jsme si různé dohody a smlouvy s temnými entitami, aby nám v určité úrovni našeho vývoje zabraňovali v postupu našeho vývoje. Možná jsme kdysi dávno složili slib chudoby, který nám nyní v tomto životě brání v tom, abychom zažívali hojnost a nepropadali se do existenčních problémů; Anebo jsme slíbili věrnost až za hrob určitému člověku anebo skupině, a tento slib brání, abychom prožívali harmonii v současných vztazích. Nechte se sami vést intuicí a při napojení na své Vyšší Já zjistěte jaké sliby zrušit potřebujete.
Úplňkový den je na tento rituálek jako stvořený, ale není nutný-jakýkoli den je vhodný.
Postup rušení:
1.
JÁ JSEM TA MOCNÁ PŘÍTOMNOST BOŽÍ VE MNĚ A SVOJÍ ZDROJOVOU ENERGIÍ MĚNÍM VEŠKERÉ ZÁVAZKY NELÁSKY, KTERÉ MÁM VŮČI TEMNÝM ENTITÁM, KTERÉ JSOU TEĎ V MÉM BYTÍ V CELÉM ROZSAHU TRANSFORMUJI NA LÁSKU PRÁVĚ TEĎ...7x nádech, výdech
( doporučuji nyní každý den po delší dobu- dle intuice, tímto se vyvazujete ze smluv, které jste si dali s temnými entitami, aby Vám bránily v očistě)
2.
,,Právě teď a pro vždy, ruším všechny programy včetně všech programů pojistných, které by mi bránily, zrušit všechny sliby, zákazy a vše co jsem kdykoli, komukoli vyslovila a tím se zavázala, ruším vše co již není v souladu s mojí duší. Ruším, ruším, ruším..."7x nádech, výdech
( doporučuji nyní každý den po delší dobu- dle intuice, pojistné programy- s temnými entitami)
3.
"RUŠÍM PRÁVĚ TEĎ A PRO VŽDY, VŠECHNY PŘÍSLIBY, KTERÝMI JSEM SE KDYKOLIV V MINULOSTI KOMUKOLIV, VČETNĚ MĚ SAMÉ/MU ZAVÁZAL(A), A KTERÉ JSEM DAL(A), AŤ UŽ TO BYL SLIB CUDNOSTI, SLIB NEKONEČNÉ VĚRNOSTI A ZASLÍBENí JEDINÉMU PARTNEROVI ČI SKUPINĚ, A RUŠÍM SLIB CHUDOBY, NEBOŤ JSEM SI VĚDOM(A), ŽE V TOMTO VTĚLENÍ UŽ NEPOTŘEBUJI. DÁVÁM SVOBODU A VOLNOST SOBĚ I VŠEM OSTATNÍM, NECHŤ MOHOU VŠICHNI V MÍRU NAPLŇOVAT SVĚTLEM ŽIVOT SVŮJ I ŽIVOTY DRUHÝCH. RUŠÍM VŠE, CO JSEM KDYKOLIV, KOMUKOLIV, VČETNĚ MĚ SAMÉ VYSLOVILA A CO JIŽ NENÍ V SOULADU S MOJÍ DUŠÍ A STÁLE MNE ZATĚŽUJE...RUŠÍM, RUŠÍM, RUŠÍM. DĚKUJI." 7x nádech, výdech
( doporučuji nyní každý den po delší dobu )
4.
,,Právě teď a pro vždy ruším veškerý ortel, který byl na mne kdykoliv uvalen, právě teď a pro vždy ruším veškerý ortel, který jsem kdykoliv uvalila směrem ke komukoliv." 7x nádech, výdech.
( doporučuji nyní každý den po delší dobu )
Toto rušení umocníte rituálem za úplňku, kdy vše sepíšete na papír, necháte skrze dlaně nasměrované na popsaný papír z těla odvést všechny energie, všeho vyřčeného a přijatého ke všem situacím a ve všech vztazích, ze všech úrovní vašeho bytí....


.... a klid a láska vládnou nade vším.....

25. června 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Hledej a nalézej svobodu Ducha, protože kde je skutečná svoboda, tam je mír, a kde je mír, tam je láska, a láska otevírá všechny dveře. Kde je láska, tam není kritika, souzení ani odsuzování, protože ty víš a chápeš, že ve Mně a v Mé lásce je vše jedním. Uvidíš rodinu lidstva a poznáš, že všichni jsou stvořeni k Mému obrazu. Přejdi z vnějšku k samému jádru věci, kde není žádných přehrad a všichni jsou, spojeni v dokonalé jednotě. Nalezneš jen to opravdu nejlepší v každém a ve všem. Jsi-li v dokonalém vnitřním míru, neztrácíš čas tím, že se pokoušíš změnit ostatní. Prostě se učíš být a v bytí vytváříš pocit jednoty s veškery'm životem, a klid a láska vládnou nade vším.

TZOLKIN 24.6.2015 9 MEN kin 35

24. června 2015 v 12:12 Mayský Kalendář na každý den

Men - Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.
Hluboko na úrovni duše všichni instinktivně hledáme respekt, důstojnost a vnitřní mír. Věci, které zamlžují vize a spoutávají křídla, jsou v našem seznamu velmi často různorodé, ale všechny jsme si vytvořili my sami. Takže dnes vystoupejte vysoko s Men zrozeném v extatické a vzrušující energii Bolon (9) a uvolněte všechno, co vás tíží, co s sebou nesete, nedržte nic, jak budete stoupat. Čím výše poletíte, tím bude vaše mysl svobodnější a váš duch lehčí. Jen v těchto výšinách můžete konečně spatřit celou svou podstatu a smysl své cesty životem
Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního, nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.
Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro Lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení
***
O snech bylo napsáno hodně, je to pravda a je toho ještě mnohem víc. Hodnotu snů nelze podceňovat. Stává se, že máte nějaký problém a v noci ve snu k vám přijde úžasné řešení. Jindy jsou sny provázeny velkou spoustou událostí, nebo myšlenek z předchozího dne, nebo z nedávné minulosti. Předtuchy, které přichází ve snech mohou být hlubokou pravdou. Létat, být nahý na veřejných místech a jiné takové ne-skutečné sny jsou často symbolikou a mohou poskytnout vodítko k záměrům, které jste si nastavili ve svém vědomém stavu. Na to se dnes podíváme.
Tyto symboly jsou archetypy, nebo představují emoce, záměry, či události. Mnoho autorů, např. Carl Jung, zaostává pokud se zaměřují pouze na starodávné a kulturní archetypy. Například se někomu může zdát o růži. Když se podíváte na interpretaci a symboliku významu růže do snářů, můžete být zmateni, protože archetypální smysl tam nenajdete. Díky svým zkušenostem z minulosti, můžete přepsat archetypy současné kultury.
Podívejte se velmi hluboko na tyto archetypy ve vašich snech a co pro vás znamenají osobně. Pro někoho může být růže symbolem Panny Marie. Možná vám vůně má připomenout milovaného člověka, který vypěstoval krásnou růži a nedávno zemřel. Ve vašich snech se vás tento milenec snaží kontaktovat. Pokud jsou vaše myšlenky během spánku uvolněné, je pro ty na Druhé Straně jednodušší, aby vás mohli kontaktovat. Věnujete-li pozornost svým snům a děláte si poznámky o různých předmětech, nebo událostech, může být pro vás snadné dekódovat symboly snů. Například se ocitnete ve vlaku, který létá. Archetypy jsou v obojím - jak ve vlaku, tak v létání. Veďte si evidenci těchto archetypů a emocí, které jste ve snu zachytili. Emoce jsou katalyzátor a mnohokrát pravý význam snu.
Například máte opakující sen, který se mění v čase. Nastavení je vždy podobné. Někdy jste na párty, nebo na různých akcích. Během dalších měsíců se sen vyvíjí. Společným jmenovatelem je, že skončíte v malém kruhu s lidmi a začnete pomlouvat. Na počátku můžete odstartovat pomluvy vy. Jindy jste aktivním členem, který udržuje pomluvy při životě. Časem zkusíte změnit téma, nebo dostat ostatní z režimu pomlouvání, ale přátelé přesto pokračují. Možná je kritizujete. Možná nechcete opustit skupinu, aby o vás nemluvili za zády. Později se sen mění, vy se snažíte změnit téma, anebo přesvědčit ostatní, že pomluvy jsou škodlivé a ztráta času. Nakonec následují váš příklad, nebo odejdou.
Ve vašem bdělém stavu si přejete toto chování opustit. Pak začnete mít sny, které vám nabízí možnosti a vyjadřují jasný záměr jak to udělat. Např. " Rozhodla jsem se říkat jen laskavá slova." Tyto typy snů jsou vaší generální zkouškou, nabízí vám bezpečný způsob, jak procvičit chování, které chcete změnit.
Jakmile zvládnete první krok ke změně chování, dostanete se k možnosti zvládnout další krok. Příklad můžete vidět výše. Sny začínají tam, kde se právě nacházíte ve vašem životě - např. aktivní pomlouvání. V určitém bodu uděláte vědomé rozhodnutí a zastavíte pomluvy. Vaše sny toto rozhodnutí odráží, jakmile začnete čelit svým strachům z kritiky. Když budete praktikovat tyto věci v době bdělosti, můžete mít sny jak s tímto chováním konfrontujete ostatní. Jakmile zvládnete nové, když jste bdělí, pravděpodobně nebudete mít ani takové sny.
To je jen příklad jak mohou být sny užitečné, některé sny jsou jen zábavné, některé sny jsou prostě divné, mohou odrážet několik problémů, na kterých vaše mysl pracuje. Zveme vás, abyste s námi sdíleli vaše sny, pomůžeme vám při výkladu i jak je použít k řešení vašich problémů, povedeme vás k životu v hojnosti radosti a míru.
DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Někteří mayští učitelé ho spojují s devíti kroky, které jsou nutné pro stavbu domu, s devíti etapami pěstování a sklizně plodin, devíti vesmírnými cykly, devíti poschodími pyramidy. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 21.6. - 28.6. 2015

24. června 2015 v 7:00 Mistr Hilarion
Milovaní,
všichni se blížíte k silnějšímu napojení na vaši božskou podstatu a to vám pomáhá, abyste se cítili stabilnější, než tomu bylo v několika posledních měsících. Tento proces otevírá nové dveře vnímání, což vám opět pomůže posunout se kupředu. Energetické vlny se pohybují ve věčném vzorci přílivu a odlivu a to způsobuje pohyb ve vašich osobních, ale i v planetárních cyklech. Když si toho budete vědomi, a také toho, jaký je jejich vliv, zarovnáte se s nimi a budete se dle toho chovat. Když to budete dělat, život bude harmoničtější, příjemnější a lidé kolem vás budou na vás lépe reagovat a budou vám projevovat uznání a lásku. Když jste v souladu s vašimi osobními energetickými cykly, život se stane neustále se rozvíjejícím dobrodružstvím s novými zážitky. Tento nový stav bytí si vyžaduje, aby byl příjemce ochoten zajít za hranice svých obvyklých oblastí pohodlí a podnikl kroky potřebné pro nové zaměření.

Chce to odvahu a statečnost, abyste se posunuli za své staré vzorce omezení a začali podnikat kroky k vytvoření nové cesty, když za sebou necháte vše, co jste v životě zažili a začnete nanovo. Dovolte si, aby se vaše pochybování o sobě a vaše nerozhodnost rozpustily a vaše nová cesta, po které máte jít, se před vámi rozvine v božském načasování. Víme, že je to těžké, zaměřit se pouze na jednu věc, protože vaše smysly jsou zaplaveny tvořivými myšlenkami a nápady. Věnujte čas pobytu v přírodě, tiše seďte a užívejte si pohledy a zvuky, které zaplaví vaše smysly. To pomůže uzemnit vaše energie a udrží vás to v naladění na vaši božskou podstatu. Další krok vám bude jasně naznačen - je to udržování věcí v jednoduchosti. Vězte, že existuje mnoho milujících, podporujících a vás nabíjejících energetických bytostí, které vás neustále obklopují. Vše se rozvíjí jako příběh vašich osobních a kolektivních životů.

Vidíme, že mnozí z vás teď zažívají ve svém lidském operačním systému návrat energetické vlny. Mnohým z vás toto chybělo a pociťovali jste to jako odpojení od energetického zdroje. Tento proces byl nutný, abyste získali čas potřebný k tomu, abyste to vstřebali a přizpůsobili se a zaintegrovali jste nové várky informací a aktivací, které jsou posílány ve vlnách lásky. Tento proces stále probíhá, někdy přichází jak velký nápor a jindy se projeví jako klidový stav. Život je neustále probíhající pohyb, s údolími a vrcholky, je tu vždy pohyb, i když to necítíte. Sledujte signály, které vysílá vaše fyzické tělo; je důležité, abyste jim naslouchali, když si chcete na všech úrovních udržet zdraví a pocit pohody.

Procházíte znovuzrozením a vaše tělo, mysl i duch jsou zarovnávány a propojovány tak, abyste mohli manifestovat víc reality, než jste předtím znali. Nacházíte se v procesu regenerace a transformace, což vám dává příležitost vyjádřit sebe sama novým způsobem. Uchopte tyto okamžiky, když se objeví ve vašem životě, protože přinášejí na povrch z hloubi vaší duše nové poklady. Je to vždy na vás, abyste si zvolili jak porostete, posunete se kupředu a rozšíříte své vědomí a a svůj vývoj; nikdo jiný to za vás nemůže udělat. Když se odhodláte nabrat nový směr, tak to, co potřebujete manifestovat, bude k vám přitahováno.

Prožívejte radost a naplnění, které přicházejí s tvořením a očekávejte neočekávané. Protože váš život může zázračně nabrat nový směr. Ve vaši nových začátcích dosáhnete nových úrovní pochopení, což vám pomůže číst nové úrovně, které jsou uvnitř. Když budete následovat svou vnitřní moudrost a budete naslouchat svému vnitřnímu vedení, dosáhnete úspěchu ve všech vašich snaženích. Vše, co je požadováno, je vaše aktivní zapojení - to je klíč, který odemkne váš velký potenciál.

Do příštího týdne...
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.