Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Květen 2015

Jak si poradit s depresí a zároveň se rozvíjet?

8. května 2015 v 7:00 Vývoj vědomí bytostí
Jestliže jste ochotní cítit přesně to, co je, a otevřít se takoví, jací jste, pak se váš život otevírá jako pravda.
Pokud si například připadáte jako nic, tak se plně otevřete jako nic.
Cítíte, že jste nic. Uvolněte se do jámy nicoty. Dovolte si pohroužit se do černoty. Vnímejte jak vaší kůži proniká temná nicota. Jak prostupuje vašim tělem, zatemňuje vaše srdce a vnitřnosti.
Dýchejte, z hluboka dýchejte, uvolněte se a otevřete sami sebe jako temnou nicotu. Prožijte si ji a ochutnejte ji.
Nyní jste otevřenost existující jako čerň. Dál se vnímejte a otevírejte se všemi směry.
Dále dýchejte a otevírejte se jako temnota. Dovolte, aby se ten jedinečný okamžik otevřel, stejně jako vy.
Ochutnejte nicotu, ochutnejte nic. Dýchejte, vnímejte svůj dech a poznejte co je to...nic.
Poznejte tuto emoci, tento pocit.
To je princip vašeho růstu. Poznání, zažití, ochutnání a plného přijetí.
Nádech a výdech.
Jestliže cítíte vztek, buďte ochotní citit jej v jeho úplnosti.
Vnímejte jak rudnete v obličeji a srdce vám tluče jako splašené. Vnímejte jak zatínáte pěsti a chce se vám ze všech sil dupat. Vnímejte jak vám z břicha stoupá horká energie, jak vyvaluete oči a máte potřebu křičet.
Vnímejte jak vám celé tělo ožívá vztekem. Zatímco jste nyní naživu jako vztek, vnímejte směrem do země, k nebi a všemi dalšími směry. Dýchejte a prodýchávejte se jako vztek. Ochutnávejte ho ve všech jeho podobách, tvarech a aspektech.
Je zde pro vás, aby jste ho poznali, aby jste pocítili jak chutná a čím vlastně je.
Prodýcheje si ho a pokud potřebujete běžte si ho prožít. Křičte do polštáře, bouchněte do země, utíkejte ven a křičte.
Prožijte ho naplno, staňte se jím.
A až se tyto energi zklidní usedněte, dýchejte zhluboka a poděkujte sami sobě....
.....prošli jste transformací.
Žádné odmítání, žádný útěk, žádný odpor.
Plný a pravdivý prožitek...otevřeli jste se sami sobě.
Částečně přejato z knihy Prostá pravda - David Deida

Když víš, že je něco správné, jdi za tím, protože Já jsem s tebou.

8. května 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Duchovní život vyžaduje duše, které jsou mu zcela oddány, protože bez oddanosti je cesta vyčerpá. V životě je mnoho vlivů, které tě mohou snadno vyvést z rovnováhy, pokud nejsi jednoznačně vyhraněn a zcela oddán. Žít plný a slavný život znamená žít ho po celý čas; nikoliv jen občas. Musíš být pozorný ve dne v noci, musíš být bdělý a jednat okamžitě bez jediné myšlenky či soustředění na sebe sama. Nastanou chvíle, kdy budeš muset jít vpřed v naprosté víře a důvěře, i když nebudeš znát důvod, proč tak činíš. Budeš muset jednat na základě intuice a inspirace, i když se ti bude možná zdát, že pro to není žádný zřejmý důvod. Když však víš, že je něco správné, jdi za tím a dělej to, a uvidíš, že za sebou budeš mít všechny síly světla, protože Já jsem s tebou.


Doba rychlého růstu

7. května 2015 v 8:13 Mayský Kalendář na každý den

Ačkoliv byly březen a duben klidnými měsíci, docházelo k intenzivnímu vyplavování nízkých frekvenčních úrovní ( komplexně) a inventarizaci starých 3D, 4D vzorců myšlení, přesvědčení s poměrně hlubokým převzorováním základní struktury pro získání osobní síly. Reorganizace ve Vědomí může probíhat někdy poměrně dramatickým způsobem vzhledem k intenzivní světelné infuzi - pocit jakoby nás fotony chtěly položit na záda. Kontinuálním důvodem je dosáhnout hlubšího stavu pokory a rozšířeného jasnějšího Vědomí. Vzrůstá kapacita mozku, telepatická komunikace se stává pohodlnější. Tím, jak se aktivuje více vláken DNA je i šišinka mnohem aktivnější. Velká část obyvatelstva se probouzí v letošním roce, Probuzení je otázkou externích, nebo interních faktorů.
Život se starými vzorci se stává poměrně náročný, pokud se člověk dívá na svět z pozice karmické časové osy a přehrává staré zkušenosti ( náročnější vyrovnávání paměti mezi příčinou a následkem). Opakování starých rodinných vzorů předávaných z generace na generaci, pokračování v šablonách logického myšlení, které se " tradičně" předává a které společnost předkládá záměrně, někdy z pozice nevědomí, někdy z pozice manipulace, přináší dyskomfort a náročnost Bytí. Pokud shodíte všechna stará " zavazadla", do života vstupuje moudrost. Ujistěte se, že nejdete po staré cestě.
Přesunout se do nového prostoru Nové Země znamená o-puštění starého prostoru a o-puštění Průvodce jménem Iluze, znamená to také dělat plně své vlastní volby a svá vlastní rozhodnutí, vycházející z podstaty a pravdy sebe sama. Lidská rasa je vedena od počátku života najít si svůj životní vzor hledáním kolem sebe ( konec uctívání vnějších autorit).
S čím se teď mnozí potýkají je tvořit nový - vlastní vzor - skutečnou pravdivou identitu sebe sama se seberealizací. O co silnější je odchýlení od sebe sama vyplývající z iluze " bezpečí " , o to těžší může být " oprava". To obsahuje přestat sabotovat sami sebe a vystoupit z rolí, které lidstvo hraje a následovat svou vlastní přirozenou autoritu. ( autentický záměr).
Květen je expanzivním měsícem. Jak planetu zaplavují stále vyšší frekvence, projev prvku svobodné vůle nebude moci být uplatněn, pokud nebude v zákrytu s Pravdou. Vše se děje v nejvyšším zájmu všech zúčastněných stran za účasti nepodmíněné Lásky Světelné Inteligence. Plánem Kolektivního Vědomí je Probuzení vyšších úrovní, není třeba se zaměřovat a brát osobně kolektivní roztříštěnost. Často nejlepší způsob učení je být v tichu. Bez tohoto poznání je těžké rozpoznat duševní, nebo emoční závislost.
Zarovnejte se se svým srdečním centrem - srdeční centrum není jen čakrou, je to zdrojový bod, z kterého proudí čisté Světlo spojující nás se Zdrojem VŠEHO, je to místo bez Ega, bez duchovního Ega, bez oddělenosti. Srdce je centrum, které řídí osobní evoluční Vzestup, nikoliv epifýza. Otevřené srdce je jedním ze základních kritérií Zlatého Věku.
Transmutace. Každá sekunda klidu regeneruje a omlazuje buňky, to je důležité pro aktivaci DNA a schopnost zarovnávat se 24/7 s vyššími frekvencemi. Současné životní prostředí na Zemi nepodporuje 100% čistou strukturu DNA - to celé bude trvat stovky let.
Na mé osobní cestě je od počátku roku tématem péče a stabilizace fyzického těla. Identifikovat oblasti v těle, které nesou hlubokou citovou zátěž. Každý vedlejší účinek Vzestupu těla je účelný a demonstruje, co se děje a co je třeba očistit a propustit ( emoce, staré kódy víry, parazity, toxiny, karmu, negativní myšlenky).
Tělo se při přepětí vysoce nabitých fotonických částic zarovnává se změnami často dramaticky a rekonstruuje energetické obvody. Nezapomeňte, že tělo bereme sebou do vyšších úrovní a přeměňuje se na krystalickou bázi. Víceméně jsme schopni udržet upgrady, aktivace, úpravy vlivu Galaktických frekvencí přicházejících do naší Sluneční soustavy.
Posvátný Mayský kalendář popisuje Galaktické frekvenční energie a dekóduje každý den segmenty, které mohou být během 24 hodin zcela, nebo částečně uzdraveny a propuštěny ( strachy, fobie, sebehodnota, sebeláska, zdraví, logické myšlení, emoce…..) pomáhá tyto segmenty vyzvednout na vědomou úroveň, pomáhá vrátit paměť a najít vnitřní sílu. Na nevědomé úrovni působí stejně tak, skrze situace, které zůstávají nepochopeny.
Aktuálním cíl je vždy zarovnat všechny aktivity s čistým srdcem, čistým úmyslem, klidem, harmonií, s nejvyšší kvalitou světelných vln Lásky a Světla v nejvyšším zájmu lidské rasy. K dispozici je tolik tolik Lásky. Dáte-li více Lásky, dostanete více Lásky.
Nejbližší posun přichází synchronně s novým počátkem cyklu Tzolkinu ( 21.5)
Požehnání všem, kteří jsou v tomto procesu Vzestupu zapojeni. Mnoho milující Lásky, radosti a hojnosti vám všem.
V Lásce, Světle, Službě
Lenka
Copyright © www.mayskykalendar.blogspot.com Informace lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 7.5.2015 MANIK 13 kin 247

7. května 2015 v 8:12 Mayský Kalendář na každý den

Manik - Ruka / Jelen - Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnost, oblast léčení, dosažení cíle i přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.
Největší síla je vždy neviditelná. Jsou to skladby ve vašem srdci, myšlenky ve vaší mysli, životní sny, o kterých jste vždy snili. Kdo psal ty skladby, kdo vložil myšlenky do vaší hlavy, kdo maloval ty sny? Pokud nejsou vaše, někdo ukradl vaši sílu. Vezměte si ji zpět. Vezměte si zpět sílu, která je přirozeně vaše od narození, až do smrti. Oviňte posvátného koyopu šňůrou energie Oxlahun (13) kolem krku Manik - velkého jelena, jeďte vpřed, a získejte znovu sílu své duše, která byla vždy vaše!
Manik je podle mayské tradice spojován s Boží rukou, jsou to jedny z nejsilnějších dnů v kalendáři. V tyto dny byste se měli zaměřovat na prosby o harmonii pro všechny bytosti, službu druhým se zachováním vlastní rovnováhy. Nativní Manik, pokud jsou v rovnováze, mají přirozenou autoritu, jsou inspirativní. Mají schopnosti kultivovat veřejné mínění. Výzva je: chcete-li si zachovat pocity svobody, nezávislosti, musíte se cítit bezpečně v mezilidských vztazích. Dobrý den modlit se za budoucnost všech dětí.
***
Milovaní věřte, že jste milováni. Buďte Láskou vždy a ve všech směrech. Nastavte ji jako svoji každodenní praxi a uvidíte, jak všechny strachy i nemoci padnou na druhou kolej.
Oslavujte sami sebe a zůstaňte ve spojení s Božským Zdrojem, který umožňuje všem požehnáním proudit skrze vás. Lze toho dosáhnout nejlépe prostřednictvím pozitivních myšlenek, slov Lásky a činů stejného druhu. Všechno ostatní vás odděluje od Zdroje, vašich bližních a není hodno vašeho času, ani úsilí.
Vyjděte dnes ven a nechte vaše Světlo zářit ven na všechno, s čím se setkáte.
Buďte vděční za každou příležitost, hledejte ve všech věcech požehnání. Některé věci může být těžké přijmout jako požehnání, nicméně je to dar - co vám to vždy přináší. Dávejte pozor na všechno, co se děje kolem vás a je to méně než příjemné, přemýšlejte, jak se těmto věcem v budoucnu vyhnout, protože díky Zákonu Přitažlivosti jste stále přitahování k určité úrovni.
Zmocněte se Vědomí, že Bůh sídlí uvnitř vás - není to subjekt, který je třeba prosit. Věřte tomu, že máte schopnost každým okamžikem tvořit svou budoucnost.
Vybírejte všechny zážitky a zkušenosti moudře a přijměte jako pravdu jen to, co vám přináší laskavost, Lásku, hojnost, radost, klid a naději pro vás i od vás.
13. TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo s pod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co změní běh vašeho života. Věřte ale, že se vás dotýká Nejčistší Energie Universa, a nová sebeidentifikace, pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem.TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!
OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!
V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují Energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE, čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu 12:60, to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo "13" je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o čísle osudu.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu - opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU - čili SÍLU TRANSFORMACE.
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13ti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky - konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Horoskop na období 5. 5. – 10. 5. 2015

7. května 2015 v 7:00 Doteky Nového Života

Rozlišování
Slunce vytváří Velký trigon s Plutem a Černou Lunou v zemském znamení. Slunce ve spojení s Černou Lunou (do 11. 5.) ukazuje na "osudovou" dobu, která vede k přirozenosti, jasnosti a čistotě. Touha po dokonalosti a tím velká kritičnost je nástroj k nalezení pravosti, přirozenosti, pravé podstaty věcí. Právě harmonický aspekt podporuje pozitivní využití Černé Luny v Panně. To podporuje i velkou pracovitost a schopnost vidět neviditelné detaily, které brání vývoji. Slunce symbolizuje vědomí, Božskou jiskru, světlo, cestu, projevení božství - jedno znamení - jedna tvář božství. V kabalistickém stromě je právě jen skrze Slunce - vědomí- probuzení - možno projít do vyšší úrovně bytí - vědomé bytí, kde se pak otevírá nová úroveň vnímání sebe - druhých - Bytí. A nyní ve spojení s Černou Lunou a Plutem přichází doba silného projevení světla - božství, které tam, kde již dozrál čas, se v člověku probudí vědomí. Ti, kteří nebyli probuzení a jen hledali, a tušili, těm se otevře prožitek vědomí v sobě - probuzení, aby mohli nastoupit novou úroveň Bytí. Ti, kteří již tímto prošli, těm se otevřou další impulsy světla, nových prožitků, rozšířeného vědomí. Tím, že je Velký trigon v zemském znamení, pak vše, co se bude dít, se bude dotýkat hmoty, zhmotňování, praktických záležitostí…. Světlo, božství prostupuje do hmoty, aby "oplodnilo" zemi, tělo, mysl, emoce, aby bylo zaseto… Okolnosti života člověka povedou k tomu, aby se naplnila Boží vůle, proto se mohou stát i velmi nečekané a nepochopitelné změny, reakce, náhody….Člověk míní, Bůh mění.
Stále působí Retrográdní Saturn v opozici se Merkurem - sklon k hloubavosti, poznání starých zápisů, minulosti a nebezpečí pesimismu. Dále nastává kvadratura s Neptunem - stav nevím, nerozumím, zmatek a klam v mysli. Stav nevím je opuštění potřeby rozumět, držet pochopení myslí a tím pádem možnost dostat se za mysl - za program.
Mars se pomalu dostává do opozice se Saturnem 8. 5. - 21. 5 . Mars symbolizuje aktivitu, činorodost, vůli, fyzickou silu a ta bude právě Saturnem zastavena. Je potřeba zpomalit, více věnovat pozornost tělu, odpočinku. Pokud neuposlechneme, dojdeme až k vyčerpání a zastavení skrze nemoc. Je potřeba dokončit staré záležitosti, "připravit půdu na zasetí" (tělo, mysl, duši). Proto je dobré být konstruktivní, jasný, přímý. Udržet rovnováhu mezi prací a odpočinkem. Je potřeba se zastavit, ztišit se, aby jste uslyšeli, aby jste přijali, aby jste se nechali vést, aby jste se propojili s vyšším vědomím sebe sama. K tomu potřebujete se zastavit. Představte si takovou absurdní věc: chcete zasadit kytičku, strom, zeleninu….a tam, kam chcete semínko zasadit… ta půda, květník vám začne kmitat, utíkat, stále se pohybovat, uhýbat, možná chvilku se budete snažit semínko zasadit, ale nakonec se otočíte a semínko dáte tam, kde je půda v klidu. A někdy si květináč přidupneme nohou, abychom ho udrželi v klidu, když víme, že jen tady semínko má být.
Je tady zřetelně omezena vůle a mysl, aby mohlo být aktivní více vědomí.
Stále je potřeba mít na paměti rozlišování. Protože je potřeba rozpoznat, odkud jsem veden nebo omezován. Z vyšší vůle nebo strachem zevnitř? Nebo mě někdo omezuje zvenku, protože nade mnou chce mít moc. Je zde omezována svoboda, děje se to tak nenápadně, ba dokonce se to tváří, že je to pro naše bezpečí, ale ve skutečnosti je nám brána svoboda rozhodnutí, a jsme uvedení do moderního otroctví. "Ať se ti to líbí nebo ne, tady je zákon a ten je nad Tvou svobodou, pravdou a vírou." Uvědomují si zákonodárci skutečný dopad toho, co podepisují a schvalují? Nebo to ví jen pár "Mocných"(z jiných států), kteří dávají příkazy a skutečný záměr skrývají a politici jsou jen loutkami? Saturn ve Střelci symbolizuje omezení svobody, individuality, pravdy a možnosti rozvíjení se. Ve spojení s Marsem je to sebrání svobodné vůle, schopnosti rozhodovat se a Mars je Bůh války, násilné postavení všech lidí do pozice žoldáků, kteří budou posláni kamkoli, kde "Mocní" chtějí válčit. Proč se omezování svobody zvětšuje? Vidíme to vůbec?
Schopnost rozlišování odkud věci pramení je z vědomí - Slunce - probuzení. Vše působí v několika vrstvách, stejně tak i horoskop působí na hmotné úrovni (tělo, mysl, hmota), duševní úrovni (astrální svět, emoce, prožívání) a na úrovni Ducha (ctnosti, čistota, božství). Probuzené vědomí dokáže již rozlišit tyto vrstvy, prohlédnout a vystoupit z Matrixu, manipulace….
Stejný aspekt Saturn opozice Mars a dvě působení, ta první je z pozice Ducha - Lásky a ta druhá je z pozice lidské - Moci - strachu. Vždy záměr určuje využití konstelace.
Celé to vede k probuzení svého vědomí, svého Ducha v sobě, který překročí lidské malosti strachu a lpění, aby člověk konal z pozice Lásky a Svobody.
Bdělý týden. Petra Nel
---------------------------------------------------------------
UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj:www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Nedovol, aby tě něco zneklidňovalo či rmoutilo, vše se vyvíjí dokonale...

7. května 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Udržuj střed ve svém nitru v takovém klidu, jako je hladina rybníka, abys mohl zvažovat vše to opravdu nejlepší bez jakéhokoli zkreslení, a potom budeš schopen to opravdu nejlepší vyzařovat ven. Nedovol, aby tě něco zneklidňovalo či rmoutilo; prostě věz, že vše se vyvíjí dokonale a nedělej si s ničím starosti. Nauč se zasmát se sám sobě, zvláště když zjistíš, že se stáváš příliš vážný a sklíčený děním ve světě. Když zjistíš, že začínáš být příliš vážný, zanech všeho, uvolni se a začni se radovat ze života, a uvidíš, že všechno napětí a úsilí zmizí. Jestliže zjistíš, že ohýbáš svá bedra pod příliš těžkým břemenem, okamžitě své břemeno odhoď, odpočiň si a uvolni se. Shledáš, že budeš schopen udělat ve stavu klidu a uvolnění daleko více, než když jsi napjatý až k prasknutí.

TZOLKIN 6.5.2015 12 CIMI kin 246

6. května 2015 v 8:05 Mayský Kalendář na každý den

Cimi - Spojka - vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok
Životní zkušenost může být utrpení stejně jako extáze; může to být snadné, může to být neskutečně obtížné; může přinést bolest, stejně jako může přinést radost. Nejedná se o opačné strany, ani o to, že by byly v rozporu - jsou to jen různé projevy jedné tváře. Musíte je všechny procítit a prožít, abyste pochopili, co to znamená žít tak, že můžete zemřít a znovu žít budoucí život. To je moudrost našich předků a duší Starších, kteří nás vedou na Druhou Stranu a s nimiž nás dnes Cimi spojuje.
Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM - je jedno, s čím - dejte pokyn převozníku CIMI. SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může uvolnit z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce, nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli - ale nemůžete odtrhnout.
CIMI představuje v yucatánském jazyce smrt, ale jedná se o vnitřní smrt. Je to význam pro moudrost předků, kteří nás vedou transformací, vnitřní smrtí ke znovuzrození. V těle je CIMI spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme Osvícení a získáváme Vědomí moudrosti našich předků.
Narození, smrt a znovuzrození je základním kamenem středoamerických mýtů. Jako je pro nativní Akbal přirozené spojení s nižšími světy, je pro Cimi přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem. Výzva: Nebuďte oběť a neobětujte se příliš mnoho. CIMI je energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.
***
Zdravíme! Jsme potěšeni, že s vámi můžeme sdílet tento čas. Děkujeme vám, že integrujete naše slova, která s vámi rezonují. Na Zemi je už hodně Světla a vzrůstajících frekvencí, protože se mnozí ladí na svou skutečnou duchovní povahu a zvyšují schopnost milovat. Je to stejné jako se vlní vlnky, když hodíte kámen do rybníku - tyto frekvence Lásky pochází od vás. Láska je energie - vibrace, která nezná hranice a pokračuje dál celým Stvořením.
To je ta Láska, kterou vás Bůh miluje. Děje se to přes vibrace Lásky cestující v každém okamžiku celým Stvořením a umožňuje všem být v neustálém kontaktu se Zdrojem. Temné myšlenky se slepují navzájem jako lepkavá hmota, narozdíl od volně plynoucí podstaty myšlenek vyzařujících Lásku.
Jakmile člověk naplňuje mysl a denní aktivity nízkou energií a myšlenkami strachu, hněvu a nenávisti, jeho energetické pole se hroutí, což umožňuje velmi pomalý pohyb vpřed. Tyto myšlenky se drží uvnitř energetického pole člověka a necestují daleko od něj. Lidé, kteří žijí v tomto stavu mysli, přitahují ostatní, kteří o sobě smýšlí stejně. To je Zákon Přitažlivosti v akci.
Lidé, kteří tráví mnoho času pobýváním v negativních myšlenkách, jsou obecně více ohrožováni nemocemi, samotou, depresemi a řadou neduhů. Aby bylo možné vyléčit jakoukoliv nemoc, je třeba nejprve sledovat vlastní myšlenky. Už jste někdy zkoušeli pomoci někomu, navrhli mu něco a on odmítl vaši radu? Nikdo nemůže přijmout vaši radu, pokud není ochoten změnit myšlenky a kódy přesvědčení.
Opět klademe důraz na kódy přesvědčení. Pokud máte problémy se srdcem je pravděpodobné, že máte přesvědčení mnoho let zpátky spojené s myšlenkami " Měl jsem Lásku, která mi zlomila srdce. Mé srdce nepracuje správně." Možná jste zablokovali tok Lásky kvůli ranám z minulosti, což ovlivňuje tok krve do srdce.
Každá negativní myšlenka ovlivňuje vaše fyzické tělo a vede k onemocnění. Tyto negativní slepené myšlenkové formy blokují tok Lásky v těle. Nejenže tím vytváříte onemocnění těla, ale také narušujete obvody vašeho duchovního proudu. To je důvod proč má mnoho lidí zavřenou mysl a Vědomí - pokud jde o duchovní rozhovory - takže nejsou v souladu se vzorcem, který jste vy přijali jako pravdu. Toto uzavření mysli také ovlivňuje schopnost člověka naladit se jasně na Božský Zdroj, na své Vyšší Já, Vyšší Já někoho jiného, nebo na Andělské Průvodce.
Tito lidé mentálně uzavřeli mysl, což znamená, že zavřeli dveře, aby se mohli naučit nové téma, které odmítají přijmout. To vede k bolestem hlavy, migrénám, mozkovým nádorům, výdutím apod. Tím, že je zablokován energetický tok, je ovlivněn fyzický chod. Východní medicína si toho byla vědoma po celá staletí. Ovlivňování toku energie jasně ukazuje působení akupunkturních jehel, které ovlivňují bloky v meridiánech těla. Když se člověk rozhodne dát přednost negativním myšlenkám, pokračuje v budování energetických blokád - mstí se svému tělu.
Všichni jste byli svědky emocionálních rozhodnutí svých i druhých lidí, kteří myslí z pozice strachu, nedůvěry, či nenávisti. Jakmile je tento kód přesvědčení základem, všechna následující přesvědčení jsou na tomto základu postavena. Mluvili jsme o tom dříve a nebudeme to opakovat, jen vám připomínáme, že emoce jsou palivo.
Máte sílu být vždy neutrální, bez ohledu na to, co se děje. Aby bylo možné zachovávat rovnováhu mysli a harmonii, meditace, modlitba a čas v tichu je třeba dodržovat v pravidelných intervalech. Pokud studujete naše slova po celý rok, máte k dispozici mnoho nástrojů, návrhů a způsobů, jak to udělat.
Myšlenky, kódy víry a přesvědčení, jsou základem pro váš celkový stav fyzického, emocionálního, mentálního a duchovního Bytí.
24/7 dávejte pozor na své myšlenky. Pokud vás nepodporují, ničí vás. Udělejte všechno pro to, abyste změnili myšlenky na vysokofrekvenční myšlenky - tím vytváříte zdraví a rovnováhu. Sledujte sami sebe, kdykoliv se něco chystáte udělat a způsobuje to pokles vaší energetické hladiny. To zahrnuje myšlenky, slova, potraviny, místa, která navštěvujete, lidé, se kterými jste ve spojení, pracoviště, záliby a všechno, všechno, všechno, co říkáte a děláte.
OKAMŽIK PŘÍTOMNOSTI JE VAŠE BUDOUCNOST
Vybírejte moudře, jak budete tento okamžik trávit. Ups ….a každý další okamžik! Žijte plně v přítomnosti a užívejte si dar života!
12. TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY
Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé vaše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity, kde všechno patří do jednoho velkého CELKU - uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.
ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU
V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. DVANÁCT znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu vám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jste byli zapleteni karmickými vazbami - to nám odhalí vyšší nadhled. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


Nebuď duchovně líný a stůj na svých vlastních nohou !

6. května 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jsi se sebou nespokojen, žiješ-li ve zmatku.... hledej vedení a směr z nitra a buď ochoten přijmout pomoc z vnějšku. Mnohokrát musím využít vnějších prostředků, abych ti pomohl osvětlit nějakou situaci, zvláště když máš předsudky nebo když tě situace natolik pohltí, že nejsi schopen ji sám jasně vidět. V těchto chvílích buď ochoten přijmout pomoc z vnějšku, i když to neznamená, že musíš spěchat za někým vždy, když potřebuješ vyřešit nějaký problém. Je pro tebe důležité naučit se stát na vlastních nohou a uplatnit své vlastní myšlení a hledání v nitru, kdykoli je to možné. Nesmíš být duchovně líný a spoléhat na jiné v něčem, o čem víš, že bys měl uskutečnit ty sám. K tomu, aby ses ztišil a našel ve svém nitru odpověď, je zapotřebí čas a trpělivost; nemůžeš tedy doufat, že duchovně porosteš, pokud se tomu nenaučíš.

Skutečné vztahy

5. května 2015 v 18:06 Vývoj vědomí bytostí

Jsou dva druhy vztahů - mentální a skutečné. Většina vztahů, ve kterých se nacházíme, jsou mentální vztahy. Máme svoji představu, jak by věci měly vypadat, jak bychom se měli chovat nebo druzí lidé jak by se měli chovat k nám, jak by měl vypadat náš společný vztah a kam by se měl ubírat a jak. S touto utkvělou představou náš vztah neustále porovnáváme. Ve skutečnosti se se svým partnerem ani nepotkáme, pokud žijeme uvězněni jen v našich představách o tom, jaký by ten druhý měl být a jak by se měl chovat.
Opravdový vztah je vždy nedokonalý. Dokonalost totiž neexistuje. Lidé nejsou dokonalí ale jsou jedineční. Každý kráčí po své vlastní cestě, na které potkává svoje vlastní výzvy důležité pro svůj vývoj.
Když žijeme v mentálním vztahu, uzavíráme své srdce opravdovosti. Uzavíráme ho před bolestí ze strachu ze zranění nebo zklamání. Chceme ho chránit a nechceme nic z toho, co jsme si vysnili, ztratit.
Láska je ale přítomna všude a vždy, když se s někým jakkoliv spojujeme mentálně nebo fyzicky. Milovat, to je největší přirozeností našeho srdce. Láska je přítomna dokonce i při projevech násilí, nenávisti a zlosti. Není přítomna jen ve chvílích ignorace, odpojení a nezájmu. Bez našeho srdce nemůžeme žít a srdce miluje a je mu milování přirozené. Pokud jsme odpojeni, s nezájmem o druhé i sebe, umíráme.
Často se ale bojíme skutečně se otevřít lásce, skutečně milovat - otevřít se s odvahou nové možnosti dostat se za hranice vlastní osobnosti. Raději místo toho lpíme na svých představách a konceptech, škatulkách a "značkách", a udržujeme si tak uměle pocit, že se pohybujeme ve známém prostředí.
large (26)Když toužíme neustále prožívat pozitivní chvíle ve vztahu, neděláme nic jiného, než že ho znásilňujeme ze skutečné podoby do podoby mentální. Realita totiž nikdy není jen pozitivní.
Mentální vztah znamená, že žijeme ve svých představách. Nevidíme svého partnera, ale vidíme obraz, který jsme si v hlavě vytvořili a máme vztah s tímto obrazem. Vidíme pak svět extrémně jen jako úplně dobrý nebo jako úplně špatný. Věci jsou buď úžasné, nebo úplně strašné.
Lidé neustále vyživují mentální vztahy, aby necítili díru vzniklou absencí skutečného vztahu.
Žijeme v mentálním vztahu buď idealizováním, přetvářením všeho v negativní, anebo žitím ve frustrujícím vztahu.
Při idealizaci je pro nás náš partner Bůh či Bohyně, nevidíme žádné jeho chyby nebo vady. Když jste s Bohem, podporuje to jen vaše ego, které se tetelí při představě, že právě mně se podařilo ulovit Boha. Tak dlouho, jak to jen jde, se snažíte nevidět a nevšímat si nedokonalostí druhého nebo vašeho vztahu, jen aby někdo nezpochybnil vaši představu o báječnosti vašeho partnera nebo vztahu. Pokud se o to někdo pokusí, velmi vás tím naštve a odplata ho nemine.
Čím déle popíráte skutečnou realitu, tím větší vystřízlivění a krutější probuzení vás bude čekat. Vše pak, při překlopení svých pocitů do temnoty, vidíte zase totálně černě a začnete druhého ponižovat a shazovat, naprosto popíráte, že vůbec kdy bylo na vašem partnerovi nebo vztahu cokoliv krásného a obdivuhodného. Neexistuje už způsob, jak se jeden druhému otevřít - kapitola je uzavřena.
Další možností je mentální vztah s někým, koho nemůžete mít. Všechno by bylo tak jednoduché a nádherné, kdybyste jen mohli být spolu. Ten druhý je nedosažitelný (vztah na dálku, poblouznění oblíbeným hercem či herečkou ze seriálu, hrdinou z knihy, milencem mé kamarádky, manželem mé sestry nebo jen ženáčem), ale vy se jím ve své mysli stále zabýváte, abyste se necítili být sami. Nikdy nemusíte nic reálného řešit, vše se odehrává jen ve vaší mysli, je to platonický vztah. Je to jen velká hra na vyhýbání se cítění osamocení.
Mentální vztahy nemají s láskou nic společného. Jsou to jen myšlenkové představy, konstrukty naší mysli. Jsou to filtry, přes které se díváme na svět. Kvůli těmto filtrům se míjíme se skutečným životem. Láska je všude, ale my jsme natolik pohlceni našimi mentálními procesy, že láska se v našem životě nemůže skutečně projevit.

S láskou
Yamuna


TZOLKIN 5.5.2015 11 CHICCHAN kin 245

5. května 2015 v 8:47 Mayský Kalendář na každý den

Chicchan - Had - Vitalita, vášeň, moudrost těla, tělesné pocity, instinkt, síla Kundalini energie, intimita, sexualita, pevné nervy, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.
Nesete starověkou sílu hluboko v sobě, ve vašem těle i duši; sílu, kterou má moderní společnost zapomenout…....a na kterou ti, kteří vládnou tomuto světu nechtějí, abychom si vzpomněli. Tato síla rozvíjí nejvyšší úroveň vašeho potenciálu, ale musíte se nejprve zbavit staré kůže strachu, úzkosti, nedostatku sebelásky a sebeúcty. Shoďte tyto vrstvy stejně jako se Had zbavuje svých zimních šupin a nechte znovu vzplanout svého vnitřního koyopu a vzlétnete osvěženi a oživeni z popela svého dosud nenaplněného Já do nepředstavitelné a netušené výšky.
Rovnováha a Jednota přináší moudrost, nikoliv velikost, nebo aspekt něčeho takového jako je sláva a bohatství. S velkou moudrostí přichází zodpovědnost. Čím vyšší Vědomí, tím vyšší zodpovědnost, přiměřené hospodaření s energií a větší síla.
Symbol Hada zosobňuje hlubokou instinktivní moudrost, vytváří kanál mezi Nebem a Zemí. Je to energie pomoci těm, kteří tvoří prostor v srdci. HAD je síla pravdy a spravedlnosti.
Nativní Chicchan mají dar vidět věci pod jejich povrchem, obdařeni intenzivní sexuální energií, což jim dává přirozené charisma a jsou silní fyzicky i psychicky.
***
Zdravíme vás, opět vám děkujeme za čas a úsilí být stále lepší, jak možné to je. Čím blíže jste k Bytí v Jednotě s druhými, tím dříve planeta dokončí svůj proces Vzestupu. Je to naše velká naděje, že se všichni rozhodnu přejít ke Světlu, vzdají se potřeby kontrolovat druhé a dovolí si přijímat Lásku Zdroje. Víme, že v celém spektru není taková věc jako temnota, ale ve sféře přesvědčení existuje, jako by byla skutečná a proto to tak je.
Uvnitř sebe máte schopnost měnit sami sebe. Dosáhnete toho tím, že připustíte, že váš život je iluze. Ačkoliv se to zdá velmi skutečné, život na Zemi trvá jako mrknutí oka. Jakmile budete pokračovat v propouštění negativního myšlení a chovaní postaveném na strachu a chybných přesvědčeních, budete tomu rozumět mnohem více. Do té doby věřte tomu, že je ve vašich silách formovat sami sebe v člověka, kterým chcete být.
Neexistuje nikdo, kdo může měnit vaše myšlenky, ačkoliv se může podělit o své názory. Pokud nejste ve vězeňském prostředí, není nikdo, kdo by vám mohl nutit kam máte jít, kdy máte přijít a co máte říkat. Všechny tyto volby jsou jen na vás. Doporučujeme vám shodit starou kůži nedůvěry, nespokojenosti, bezmoci, srovnávání a dalších věcí, které vás drží v oddělenosti od druhých a od Zdroje. Všechno jsou to iluze, část hry, když už se o tom bavíme.
V každém okamžiku se můžete spojit se Zdrojem. Všichni jste obklopeni Andělskými Bytostmi, které čekají na vaše prosby o pomoc, aby mohly plnit vaše přání. Nikdo nemůže zasahovat do jakékoliv vaší volby. Můžeme zakročit pouze, když nás požádáte - pokud nebudete pokračovat v myšlenkách " Běda mně, vždycky jsem měl smůlu. "
Víme, že je to volba, takže pak tuto skutečnost budete vytvářet. Můžeme vám pomoci jen s tím, co děláte s vášní. Když neustále vyzařujete myšlenky a pocity krásy, zdraví a štěstí, můžeme vás vést k těmto věcem pomocí intuice, myšlenek a synchronicit. Můžete si vybrat a věřit směru, kterému chcete. Udělejte si jasno jak chcete žít, co chcete prožívat a dejte nám vědět, až budou vaše požadavky jasné.
Činy hovoří jasně. Jakmile vaše emoce odpovídají vašim činům a slovům, můžeme pomáhat při tvoření vize. Když měníte své chování, dbejte na to, co si myslíte a co cítíte. Udržujte své myšlenky pozitivní a nepadejte do starých vzorců " Běda mně, musím dělat to, či ono." Buďte veselí při každé volbě, kterou uděláte - vybírejte si jen to, co chcete zažívat.
Pokud existuje chování, které chcete změnit, buďte vděční za každý krok, který uděláte, bez ohledu na to, jak náročné, či hrozné to může být. Zůstávejte vždy v okamžiku přítomnosti s vděčností a zjistíte, že chování může být změněno s minimálním úsilím.
Být si vědom toho, co říkáte a děláte je Osvícení.
Změnit věci, které vám neslouží je Osvícení.
Buďte veselí a prožívejte život naplno. Uvnitř sebe máte vše, abyste svlékli kůži porážky a negativity. Zahalte se do nové kůže a milujte každou část svého nového Já. Sdílejte s druhými, co jste se naučili, dáváte jim tak naději, že i oni mohou sloupnout chování, které je drží v oddělenosti od Zdroje.
Navždy si zapamatujte, že když jste plně napojeni na Zdroj, není to nějakým provázkem, ale každou buňkou vašeho těla. Jste součástí Boha, ne jen syn Boží. Každým elementem vašeho fyzického Bytí a energetickým polem jste hologram Zdroje. Prolínáte se s ostatními, protože jsou také částí Boha. To je Jednota, o čem tu mluvíme. Nejste jen bratři a sestry, ale jste bratrem, sestrou, ptákem, stromem….Přemýšlejte o těchto slovech, dokud plně nepochopíte jejich význam.
11.TÓN OČISTNÉ SÍLY - SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ
JEDENÁCTKA - to je proces rozpouštění - proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO CO JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vynáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se s nadhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy. Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti Vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu!
TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI, TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu JEDENÁCT se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím Energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v pocitech, emocích a myšlenkách.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Čím více lásky přijmeš, tím více jí musíš rozdávat.

5. května 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Dívej se na bohatství přírody, na krásu všude kolem sebe a poznávej Mě ve všem. Jak často se ve všedním shonu podíváš na všechny ty zázraky kolem sebe a poděkuješ za ně? Většinu času jsi v takovém spěchu, že o mnohé přicházíš a opomíjíš zázraky a krásy, které by mohly opravdu povznést a osvěžit tvou duši. Je třeba otevřít oči a stát se citlivým a bdělým. Začni hned teď tím, že budeš stále pozornější k věcem, na kterých v životě záleží, k věcem, které potěší srdce, osvěží ducha a povznesou vědomí. Čím více krásy vstřebáš, tím více jí můžeš odrážet. Čím více lásky přijmeš, tím více jí musíš rozdávat. Svět potřebuje stále více a více lásky, krásy, harmonie a porozumění, a ty jsi jeden z těch, kteří je mají rozdávat. Proč neotevřeš své srdce již teď a nečiníš tak?

TZOLKIN 4.5.2014 10 KAN kin 244

4. května 2015 v 19:13 Mayský Kalendář na každý den

Kan - Zrno - Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola Ega, sex
Pokud existuje něco, nebo někdo, kdo negativně ovlivňuje vás, nebo váš život, nebo vás jakýmkoliv způsobem drží zpátky a zejména, pokud jsou tyto vlivy zakořeněny v minulosti - dnes je dobrý den na neutralizaci tohoto odpadu. Řešení bez ohledu na skryté příčiny to může popohnat, zcela zlomit toxické účinky, nebo tento proces alespoň nastartovat. A na pomoc máte Lahun (10) s vrozenou rezonancí pro mezilidské vztahy a spolupráci - to znamená, že můžete zavolat těm, kteří vás milují a podporují. Nechoďte do toho sami, pokud na to nemáte.
Na glyfu KAN najdeme symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka, žijícího v symbióze s faunou i florou - místo plné bohatství a absolutní hojnosti, kde člověk nezabíjí živé bytosti, ale živí se plody vypěstovanými ze semene. Energie KAN podněcuje probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádají vás, abyste se stali Mistry všech umění. Květina, když dozraje, nabízí nádherné květy, tak jako zralý člověk okouzluje moudrostí svých slov. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak, jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou, schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost, až po bytí v plné životní a sexuální síle.
Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost. Nativní KAN jsou mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná - musí proto být dobře řízena.
***
Zdravíme vás drazí! Jak se blíží konec tohoto cyklu, těšíme se na další pokračování a spolupráci v novém cyklu. Vidíme hodně růst vás, kteří pilně pracujete na prohlubování znalostí o Vesmíru a vašem významu v něm.
Cítíte rostoucí vzrušení z toho, jak se vy i ostatní snažíte odlehčit svůj náklad a prosvítit vaše obvody? Cítíte radost pokaždé, když prolomíte závazky, které děláte ze strachu? Hoří vaše vášeň, když se pustíte negativního myšlení, kterému jste dovolili, aby měnilo váš život? Je vaše schopnost milovat vyšší? Máte pocity Lásky, když se s druhými spojujete od-srdce-k-srdci?
Měníte své stravovací návyky, vybíráním menších porcí jídla, které je živé a zdravé? Už jste udělali něco pro své tělo, aby bylo silnější a živější? Jsou všechny vaše vztahy vyhlazené se schopností komunikovat hlouběji a mluvit pravdu? Zbavujete se každý den věcí, které vás stahují dolů? Už jste si všimli vašeho růstu a zralosti za poslední rok?
Udělejte si čas a přemýšlejte o těchto změnách, pro kontrolu si je můžete i psát. Když vnímáte beznaděj, nebo přijdou nepříjemné chvíle, můžete nahlédnout do tohoto seznamu úspěchů a uvědomit si, že všechny možnosti jsou na dosah ruky. Vzpomeňte si, že zpočátku to bylo obtížné, ale svým úsilím jste dali své sny do pohybu - bez ohledu na změny, které byly nutné pro dosažení cíle.
Jaké jsou vaše sny v tomto roce? Na jaké oblasti života se teď zaměřujete? Jaké změny chcete udělat? Možná je můžete připsat dolů na svou tabuli vizí, což vám pomůže udržet neustálé zaměření v TEĎ a TADY na cíl. Nezapomeňte se chovat, jakoby již cíle bylo dosaženo a vybírejte pouze činnost, která vám pomůže dosáhnout požadovaných výsledků.
Vybírejte Lásku, obracejte se často do vašeho Středu a pohybujte se vpřed s vědomím, že vaši Pomocníci jsou s vámi a dar přítomnosti Boha uvnitř vás.
Co ještě potřebujete?
Je vám dáváno vše, jakmile věříte a vaše srdce je naplněné Láskou. Dělejte každý krok s odvahou a s vědomím, že vy sedíte za volantem a máte nohu na plynu. Bavte se dnes a užívejte si život v radosti!
10. TÓN MANIFESTACE - SÍLA UPŘESNĚNÍ
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?
Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se - o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita - váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou : musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi. To je klíč k nalezení vaší pravé identity.
POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT
V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.
TÓN 10 VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ
Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

VEDELI STE ŽE SLOVANSKÝ NÁROD JE NAJSTARŠÍM NÁRODOM V DEJINÁCH ?

4. května 2015 v 7:00 Vývoj vědomí bytostí


VÉDYSlovanské, predkresťanské ponímanie sveta bolo stáročia potláčané nielen mocou štátno-kresťanskou ale aj komunistickou vládou. Slovanské obrady a tradície boli takmer vykorenené, stratené v zabudnutí, zmenené a zahalené lžou. Preto je v súčasnosti neľahké znovu obnoviť slovanské ponímanie sveta, ba čo i len uveriť aká starobylá je slovansko-árijská kultúra.

V súlade s predpoveďami Véd neodvratne nadchádza doba veľkej zmeny, ktorú civilizácia vníma nerada. Pokračuje sa v zahaľovaní pravdy lžou či podávaním poloprávd. Môžeme to pozorovať napríklad na fenoméne roku 2012. Podľa Véd nejde o koniec mayského kalendára - veď okrem neho končí aj ďalších 300 indických kalendárov. Ide o reálnu astronomickú udalosť súvisiacu s pohybom našej slnečnej sústavy - a takéto veci sa dajú vopred presne vypočítať. Samozrejme, že bude mať následky, ale nepôjde o slepú hru živlov. Prekračujeme galaktickú hranicu dvoch Svetov, vraciame sa domov. Sily Sveta Svetla sa ujmú toho, čo im patrí. Sotva to však bude otázka jedného dňa v decembri roku 2012 n. l. - či pre nás v 7520. Ale o tom budeme písať podrobnejšie.

Objavilo sa nemálo iniciatívnych jednotlivcov, ktorí často nemajú ani elementárne poznatky o slovanskom ponímaní sveta, no napriek tomu sa zaoberajú zavádzaním pseudoslovanských tradícií, čo vedie k zakladaniu pestrých, rozlične orientovaných religióznych smerov a skupín. Títo iniciátori neraz lákajú ženy. Niektoré smery kopírujú kresťanstvo a na úroveň najvyššieho Boha inštalujú jedného zo slovanských Bohov (Rod, Svarog, Perún a pod.). Iné predstavujú slovanské ponímanie sveta primitívnym spôsobom ako klaňanie sa Prírode a Jarile-Slnku. Ďalší sa sústreďujú na mysticko-mytologický aspekt slovanského ponímania sveta málo zrozumiteľný pre bežných ľudí.

Keď sa navraciame k slovanskému ponímaniu sveta treba povedať, že zahŕňalo nielen organizáciu života, ale aj poznanie o architektúre sveta, slnečnej sústave Jarily-Slnka, o človeku a jeho minulosti, o vzájomnom pôsobení so Zemou, o vplyve vesmírno-galaktických procesov na rozvoj človeka, ľudstva atď. Z niektorých uhlov pohľadu svetonázor Slovanov a Árijcov predstihuje poznanie, ktoré je dostupné súčasnej vede. Texty Slovansko-Árijských Véd siahajú do pradávnej minulosti. Nejde o "kópiu" indických Véd. Napríklad v Rig-Vede sa opisujú tajomní bieli Árijci, ktorí v dávnych časoch prekročili hory (Himaláje) a priniesli predkom dnešných Indov poznanie - Védy. Rovnakú informáciu nájdeme v starej perzskej Aveste (Aria-Veste). A britský autor Arthur Kemp zhrnul minulosť bielej rasy v knihe The March of the Titans s podtitulom A History of White Race. Zaujímavé čítanie.

Prečo o našich vlastných Védach dnes nič nevieme? Zamenili nám dejiny históriou, vieru náboženstvom, kultúru civilizáciou, kniežatstvo kráľovstvom, dŕžavu štátom. Nejde o ekvivalentné významy a už vôbec nie o hru slov. Dejiny fyzickej likvidácie Véd zahŕňajú tak pálenie kníh ako aj fyzickú likvidáciu nositeľov prastarej kultúry.

Takzvaná Veľká Morava bola v skutočnosti súčasťou Kyjevskej Rusi a kresťanstvo na Rusi zaviedol "svätý" knieža Vladimír, ktorý vpustil do Kyjevskej Rusi jeho šíriteľov - križiakov. Pokresťančovanie Slovanov trvalo od r. 988 po r. 1000 n. l. Zatiaľ čo r. 988 mala Kyjevská Rus 13 miliónov obyvateľov v roku 1000 už len 4 milióny. Dejiny zamenili "zbožní" mnísi za históriu a údaj o jatkách sa tam nehodil. Prežili len starci a malé deti. Starci postupne vymreli a deti vzali mnísi do kláštorov na kresťanskú prevýchovu. A tak na Slovensku naozaj nič neostalo.Slovansko-Árijské Védy prežili tisícročie len v tajnosti na Sibíri a niečo z nich na Islande. Po dlhej dobe vyšli v Rusku r. 1949. Stalin potreboval do boja proti fašizmu všetkých, a preto povolil všetky cirkvi, medzi nimi aj prastarú, predkresťanskú Pravoslávnu cirkev Starovercov-Inglingov (Pravoslávie nemá nič do činenia s kresťanstvom a bolo - akože ináč - násilne prebrané Starovercom v 17. storočí za cenu 2 miliónov obetí). Sloboda sa rýchlo skončila a nasledovalo ďalšie prenasledovanie. Posledného človeka uväznili za slovanskú vieru r. 1986.

Zaujímavosťou je, že niektoré knihy vydania Slovansko-Árijských Véd sa dostali s vysťahovalcami do amerického Hollywoodu. Použitím údajov z nich vznikol populárny fenomén Star Gates (Hviezdne brány), ktoré sú vo Védach opísané ako Brány Medzisvetia. Hoci udalosti spojené s týmito filmami sú však fantáziou režisérov, názvoslovie prevzali z Véd.

Zdroj:vedy.sk


Dovol míru aby tě naplnil a vykroč do nového dne....

4. května 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Žij v dokonalém míru. Nenamáhej se porozumět tomu, co je nad tvé chápání. Až si budu přát něco ti sdělit, učiním tak nenásilně. Zjevím ti světlo pravdy a ty nebudeš mít žádnou pochybnost o jejím významu. Když říkám, že život se má žít bez úsilí, míním tím přesně toto. V životě je příliš mnoho napětí a úsilí. Jak můžeš doufat, že budeš v míru, když stále o něco usiluješ a namáháš se? Dovol Mému míru, který přesahuje veškeré chápání, aby tě naplnil a zahalil, protože když budeš mít mír v sobě, budeš jej odrážet i navenek a všechny duše, se kterými se setkáš, tento mír pocítí. Nedovol, aby tě něco znepokojovalo nebo rmoutilo. Jednoduše věz, že vše je v Mých rukou a že vše je velmi, velmi dobré. Povznes tedy své srdce v hluboké lásce, chvále a vděčnosti a vykroč v míru do nového dne.TZOLKIN 3.5.2015 9 AKBAL kin 243

3. května 2015 v 9:46 Mayský Kalendář na každý den

Akbal - Noc - Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny
Pokud jste zasnoubení, zkuste nastavit datum svatby na dnešní den. Bolon (9) v Akbal je nejvhodnější den pro Lásku, romantiku, manželství, Bolon je nejoblíbenějším dnem Mayů pro důležité obřady. Můžete také navrhnout, aby váš partner oznámil v tento den váš závazek, nebo oslavu vašeho výročí. A pokud nemáte naplánované žádné takové události, nebo obřady, nemějte pocit, že jste o něco přišli, je to velký den, kdy můžete říct muži, nebo ženě, kterou milujete, že tak učiníte.
Glyf Akbal představuje moudrost noci. Symbolika znamená cestování v našem prázdném vnitřním prostoru - temným podsvětím, kde opouštíme Ego a nacházíme moudrost, přicházíme na to, že testy se staly naším největším pokladem, zde se rodí nový úsvit a nové nápady. Nativní Akbal mají okouzlující chování, mnoho milostných vztahů a silný vliv na svět. Pokud prošli cestu temnou nocí duše, jsou to vynikající terapeuti. Lidé Akbal jsou velmi jemní, jak muži, tak ženy, je pro ně typická moudrost obou pólů.
***
Zdravíme vás drazí. Opět platí, že jsme velmi vděční za náš společný čas. Brzy tento cyklus skončí a začne nový, ve kterém půjdeme hlouběji. To je naše naděje, že budete po zbytek času na Zemi studovat naše Poselství, dokud zcela neuvolníte negativní myšlenky a nahromaděné strachy.
Doufáme, že se rozhodnete dále pokračovat ve spojení s Božským Zdrojem a VŠÍM CO JE. Jakmile uvolníte zablokované elektrické obvody v těle, bude vaše schopnost naladit se na Zdroj a Vyšší Já a Duchovní Průvodce mnohem vyšší.
Věřte, že každý okamžik života jste za volantem. Máte svobodnou vůli zvolit si emoce, nebo události, které chcete vyzkoušet. I když jsou poněkud ztížené vzhledem k pravidlům v celém Vesmíru či interakcím s druhými bytostmi, přesto se stále můžete rozhodnout jak v každé situaci reagovat.
Doporučujeme vám pilně pracovat na zvýšení schopnosti milovat všechny bytosti a zkušenosti bezpodmínečně, bez jakékoliv formy hodnocení. Dovolte prostě všemu Být. Stejně jako vy si přejete vyjadřovat svou svobodnou vůli, dovolte ostatním totéž.
Dávejte pozor, abyste nesoudili volby druhých lidí, protože neznáte pravý důvod jejich volby a růstu. Pro sebe si vyberte vždy Lásku, mír a radost a vaše tělo vibračně poroste a vaše zážitky se budou manifestovat způsobem, který je v současné době mimo vaše chápání.
Doporučujeme vám do všech situací a emocí přinášet Světlo. Vyberte jednu z mnoha metod, kterou jsme v minulých Zprávách navrhovali, nebo si vyberte jinou, která vám vyhovuje a soustřeďte pozornost do svého nitra. Spojujte se s Božským Zdrojem, s Vyšším Já, Duchovními Průvodci, žádejte o moudrost a o to, co je pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných elegantním způsobem.

Vytrhněte negativní myšlenky, které zabírají místo pro nové kódy přesvědčení. Vyměňte je za myšlenky Lásky, míru a radosti. Projevte vděčnost za všechny minulé zkušenosti a všechna požehnání, která dostáváte v tuto chvíli. Uvolněte bolesti a strachy z minulých časů a starosti o dny, které přijdou. Opírejte se sami o sebe v každém okamžiku a buďte vděční za tuto zkušenost na Zemi.
Není třeba hledat štěstí mimo vás, nebo něco co vám přinese radost, protože Bůh sídlí uvnitř vás a vy jste součástí Zdroje.
Jste propojeni navždy.
Nikdy na to nezapomeňte. Osvoboďte se od myšlenek oddělenosti. Nikdy nejste sami, nikdy jste nebyli sami, jen jste ztratili paměť. Buďte spojeni každým okamžikem s vděčností a touhou rozpomenout se na toto své spojení a svátost, kterou jste.
Kráčejte vpřed s radostí a požehnáním za vše, na co narazíte, koupejte se v paprscích Lásky od Bytostí, které jsou schopny posílat jí vám i nám.
9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ
DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu,co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.
ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI
V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. SOLÁRNÍ dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.
DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

Jednoduché tajemství šťastného vztahu

3. května 2015 v 7:00 Jednoduchost života

Prostě mě to zajímalo. Zeptal jsem se svého kamaráda, jak je možné, že vydržel se svojí ženou 20 let a pořád se milují. Nikdy jí nezahnul a nikdy jsem ho neslyšel říct o ní křivé slovo. Jaké je to tajemství?

manželský pár

Odpověděl mi: "Nebudu ti říkat, takový ty kecy o toleranci, porozumění a další ty hezký slovíčka. To je chlapče samozřejmost. Jasně, prostě nebude vždycky krásná, jednou jí uvidíš zvracet, brečet. Po druhý ti zase vynadá.Ale koukej na ty hezký momenty. Jako když ti v neděli ráno udělá jídlo jen tak. Jako když ji uvidíš, jak se upravuje proto, aby šla s tebou ven. Musíš se koukat na ty maličkosti, který dělá. Jakože chce, aby byl doma pořádek. Jakože ti vyžehlí košili. Nesmíš začít tu lásku přehlížet. Ona nezmizí. Jen nesmíš bejt idiot a nesmíš místo na tu lásku čumět na jiný ženský. Koukat se. To je to, oč tu běží. Každá žena miluje, když se na ní muž i po deseti letech dokáže podívat jako kdyby se do ní zamiloval poprvé. A to dělám já."


Umíš být opravdu za vše vděčný?

3. května 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jestliže tvůj postoj je kladný, jsi schopen vidět pod povrch, do skutečných hlubin. Dívej se na své potřeby zcela jasně, a pak poznáš bez pochybností, že všechny tvé potřeby jsou a budou zázračně uspokojovány. Nikdy za to nezapomeň vzdávat díky. Zákon vděku za vše je základní duchovní zákon. Umíš být opravdu za vše vděčný? Vidíš dobro v každé situaci? Přeji si, aby ses snažil uvádět tento zákon stále více a více do života, zvláště když se setkáš se zdánlivě velmi obtížnou situací. Pohleď na ni správně a zpříma; potom ji prozkoumej ze všech stran, a až skončíš, zjistíš, že celý tvůj postoj k této situaci se značně mění. Co se zpočátku jevilo jako pohroma, stalo se teď příležitostí, a ty jsi povolán vyřešit ji úspěšně tím, že si z ní vybereš jen to nejlepší