Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Duben 2015

Bez ustání rozlévej Lásku.....

9. dubna 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nemůžeš stavět mohutné chrámy bez pevných základů. Nemůžeš budovat nové nebe a novou Zemi bez lásky, lásky k bližnímu a lásky ke Mně. Láska začíná v životních maličkostech a odtud se šíří dál. Zasévej semena lásky, kamkoli jdeš, a uvidíš je růst, kvést a prospívat. Semena lásky, zasetá i do těch nejtvrdších srdcí, začnou nakonec růst; může to určitou dobu trvat, než vzklíčí, ale jsou-li láskyplně opatrována, nemohou nevyrůst. Proto nezoufej nad nikým; prostě jen bez ustání rozlévej lásku a nezatvrzuj své srdce. Přestaň se pokoušet obhajovat sebe nebo své činy. Přestaň obviňovat druhé. Zkoumej své srdce, poznávej sám sebe a najdeš dokonalý mír v srdci i v mysli. Pak můžeš jít kamkoli opravdu svobodně a s radostí a vyzařovat stále více lásky. Lásky nemůže být nikdy dost. Nech ji volně proudit.

Vzkříšeni

8. dubna 2015 v 20:49 Doteky Nového Života

Víte, když je vzkříšen Kristus, je vzkříšen v srdci každého. Vy všichni jste vzkříšeni s Kristem, protože jste s ním jedno. Tak se probuďte. Nechte Ducha Božího ve vás probudit se. Nechte Krista vést vás, nechte Mistra vést vás tak, že můžete být ve Slávě Boží, že můžete být v Lásce Boží. Že můžete zářit!
Sri Swami Vishwananda
Zdroj: email Iva B.


Mistr Hilarion - Poselství pro týden 5.4. - 12.4. 2015

8. dubna 2015 v 19:32 Mistr Hilarion

Milovaní,
je to doba velkého významu, a je zde velká příležitost, aby se éterická úroveň kolem Země naplnila záměrem, v jakém světě chcete žít vy sami, vaši milovaní a lidstvo jako celek. Ti z vás, kteří umíte zvládat energii lásky, světla, léčení a míru a pracujete s ní, mohou tyto pozitivní energie navýšit svým silným záměrem. Najděte si chvilku na zamyšlení se nad tím, aby se všechny láskyplné, povznášející a radostné energie ze současné doby tisíckrát navýšily a aby se na planetě neustále udržovaly a byly podporovány. Nechte všechny radostné a láskyplné prožitky, aby byly využity k pozvednutí všech na planetě. Ať je vše, co žije, dýchá a je plné života na této krásné Zemi, nadmíru požehnáno vším dobrým!

Když dovolíte, aby vaše božská esence naplnila ve vás ta místa, která byla vyčištěna, stanete se pro svět ještě větším světlem. Váš klid a tichá přítomnost ovlivní každého a vše ve vaší sféře vlivu. Váš úsměv může pro někoho znamenat obrovskou změnu. Jak vaše zvětšující se světlo vyzařuje do světa, spojuje se s dalšími na krystalické mřížce a to spouští řetězovou reakci ve stále se rozšiřujícím kruhu propojení. Každé čisté a milující srdce přidává svou energii k většímu celku, ke kolektivní energii vědomí lidstva. Tak na planetě dochází k pozitivní změně. Jak lidstvo začíná víc prožívat povznášející stav bytí, rozhodne se, že se již nikdy nechce vrátit do světa utrpení a bolesti. Místo toho posiluje novou energii svými láskyplnými záměry a volí si žít ve stavu rovnováhy a harmonie, protože chápe, jak je to důležité pro dobro všech.

Každý člověk má schopnost vytvořit to, co si v životě opravdu přeje. Každý je tvůrcem své vlastní reality. Každý musí převzít osobní odpovědnost za to, co do světa vysílá. To, co člověk vysílá a na co soustředí energii, se mu vrátí zpět a toto poznání se se stane v životě každého ještě zřejmější. Zdůrazňujeme, že je důležité to pochopit, abyste mohli proniknout do svého vědomého vnímání. Jedná se o vnímání, kdy je to zprvu těžké, proměnit vaše myšlenky, slova i skutky, ale když na sobě trpělivě pracujete, bude to stále lehčí, jak se budete pohybovat směrem k novým zkušenostem, naplňujícím vaše každodenní životy stálým štěstím a radostí. Když vyzařujete tyto vyšší frekvence, ti kolem vás jsou rovněž přitahování k tomu, aby se spojili se svoji božskou podstatou.

Když si každý člověk zvolí, že zůstane v jednotě se svým pravým já - svým radostným a osvíceným já - mnoho ze současných problémů světa se vyřeší mírovou cestou. Vzájemná komunikace mezi obyvateli planety bude ztělesňovat a odrážet úctu k poznání, že všechny živé bytosti na planetě pocházejí ze stejného Zdroje. Když se vnímání zvýší, bude těžší to popřít. Do vědomí všech lidí se víc ukotví mír a pocit sounáležitosti. V každém lidském srdci se zakoření touha být člověkem dobré vůle a vysoké integrity. Jak každý uvidí živoucí důkazy toho, že toto vnímání se mezi obyvateli planety ujalo, bude to přijato jako nový způsob života.

Cesta k mírovému světu se otevírá rychlým krokem. Jak se víc lidí spojuje se svým vnitřním věděním, které vzniká tím, že myslí spíš srdcem než mozkem, propouštějí strach a iluzi, v nichž je drželo jejich lidské ego a vidí, že svět může být bezpečným a šťastným místem pro všechny. Kvalita života a bytí se stane pro většinu lidstva tím, na co se budou soustředit a zaměřovat a toto vědomí zvýší laťku pro každého.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

TZOLKIN 8.4.2015 10 ETZNAB kin 218 galaktický portál

8. dubna 2015 v 8:37

Etznab - Zrcadlo - Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč Pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance
Snažíte se někdy zachytit rychlý proud řeky? Etznab má schopnost ostrého vhledu, dokáže proniknout do nejbouřlivějších problémů, nebo situací, ve kterých se můžete ocitnout, aby vám dal jasnost a porozumění a pomohl vyléčit emocionální a psychické rány. Na pomoc celému procesu přináší Lahun (10) prvky spolupráce, propojení a posílení vztahů mezi lidmi ve vašem životě. Svěřte Etznab a Lahun váš energetický prostor k posvěcení vůle...... jak se říká v jednom starobylém textu.
Glyf představuje vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole……Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi Vědomí duality - můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy - volí vždy morální a etickou cestu. Skalpel chirurga vytvořený s obsidiánu může zachránit život, nebo čepel zbraně válečníka může ničit.
Nativní ETZNAB mohou být často v rozporu - věci jsou černé, nebo bílé? …dobré, nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé, terapeuti, lékaři - pokud ve svém životě využívají Světelný Vzorec a umění rozhodovat se.
Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory, skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních - v rodině, komunitě, naučte se být upřímní pokud jde o peníze, sex.

DNES JE DOBRÝ DEN PRO SEBEREFLEXI A RETROSPEKCI

***

Jsem Etznab 10. Dnes bychom vás chtěli požádat, abyste přemýšleli o jednom z předchozích Poselství a vyřešili alespoň jednu otázku týkající něčeho, s čím se potýkáte.
Věřte, že můžete v jednom okamžiku získat nový pohled na všechno, co vás drží jako rukojmí.
Existují tři věci, které je třeba mít na paměti při řešení jakéhokoliv problému:
1. Odpuštění: Umožněte ostatním dělat to, co si vyberou a to i v případě, že ubližují sobě i druhým. To neznamená, že byste umožňovali druhým, aby vás, nebo druhé poškozovali. Uděláte dobře, když opustíte přítomnost těchto lidí. To neznamená, že budete souhlasit s jejich souborem kódů přesvědčení. Nemusíte se vůbec držet jejich kódů přesvědčení, pokud dělají, nebo říkají věci, které jsou zlé, nemusíte věřit jejich slovům, nebo se snad podílet na jejich jednání. Mnoho z vás bylo citově i fyzicky takovými lidmi zraněno, ale máte v sobě schopnost tyto rány vyléčit, odpustit jim a jít ve svém životě vpřed.
2. Vždy máte na výběr: Věřte, že máte sílu a moc vybírat si zkušenosti, které chcete zažít. Nemůžete vrátit minulost, ale můžete v tomto okamžiku svými myšlenkami, slovy a činy tvořit svojí budoucnost. Dbejte na všechno co říkáte, a vybírejte si jen věci, které vedou k životu, po kterém toužíte.
3. Spojujte se od srdce k srdci s každým, koho potkáte a to zejména se svými protivníky. Můžete to provádět vizuálně, když jste v přítomnosti druhých, nebo na dálku s těmi, kteří nejsou ve vaší přítomnosti.
Praktikujte tyto tři návrhy každý den a budete překvapeni, jak se stane život snadný, když se pustíte zátěží z minulosti a strachů z případné budoucí bolesti. Budete okamžitě žít v přítomnosti a plně v Sebelásce a Lásce se všemi ostatními Bytostmi.
Začněte hned teď!
10. TÓN MANIFESTACE - SÍLA UPŘESNĚNÍ
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?
Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se - o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita - váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou : musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi. To je klíč k nalezení vaší pravé identity.
POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT
V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.
TÓN 10 VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ
Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Vnitřní mír přesahuje veškeré chápání.

8. dubna 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Na nikoho se nespoléhej. Nepotřebuješ žádnou podporu a duševní jistotu z vnějšku, neboť to všechno máš hluboko v sobě. Všichni touží po vnitřním klidu a naleznou ho, najdou-li si čas, aby ho hledali. Uděláš si čas, abys poznal pravdu, anebo přijímáš doslova vše, co uslyšíš, uvidíš a přečteš? Jestliže něco vnitřně víš, nic nebo nikdo z vnějšku tím nemůže otřást. Je to pro tebe tak skutečné, že by se nemohlo nic stát, ani kdyby proti tobě šel celý svět a prohlašoval, že nemáš pravdu. Byl bys schopen jít tiše dál svou cestou, aniž bys byl znepokojen či vyveden z rovnováhy. To je radost a síla vnitřního poznání. To je to, co ti může dát mír, který přesahuje veškeré chápání. Nuže, kdykoli máš o něčem jakoukoli pochybnost, vejdi do sebe a hledej pravdu, a Já ti ji zjevím; pak jdi svou cestou v míru a důvěře.

Obraz: "Atlantida žije! Ožívá a žije v každém lidském duchu na planetě Zemi"

7. dubna 2015 v 21:15 Obrazy rok 2015

Obraz: "Atlantida žije! Ožívá a žije v každém lidském duchu na planetě Zemi"

Přátelé, dávám dnes do prostoru třetí obraz ze série tří obrazů - Odkaz Atlantidy který se jmenuje - "Atlantida žije! Ožívá a žije v každém lidském duchu na planetě Zemi". S Láskou pro nás všechny Anna
www.slunecnikvet-anna.blog.cz


TZOLKIN 7.4.2015 9 CABAN

7. dubna 2015 v 8:48 Mayský Kalendář na každý den

Caban - Země - Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy

Caban šlape na paty Cib. Caban má spojení se Zemí a starodávnou moudrostí. Udělejte si chvilku čas ustoupit, i když jen ve vaší mysli, z naší moderní společnosti, z frenetických rytmů a mentality, z naší kolektivní úzkosti a strachů a připomeňte si, že máme kolem sebe mnohem pomalejší a mnohem přirozenější svět, který je připraven uklidnit nás v okamžiku, kdy se rozhodneme všimnout si toho.

Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího ducha a vitální sílu planety - pozemský rytmus a u člověka srdeční rytmus. Tato životní síla a posvátný oheň se nachází uvnitř Země. CABAN také představuje pohyb na planetě a pozemské rytmy např. zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.

V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.

Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.

***

Jsem Caban 9. Jsme vděční, že jsme dnes opět spolu. Dnes bychom vás chtěli požádat, abyste trávili každý okamžik tím, co vám přináší radost.

Nemluvíme o sobeckých chvílích, kdy jedna věc podmiňuje další přání.

Mluvíme o chvílích, kdy člověk cítí, že žije spokojený život.

Praktikujte dnes pocity radosti v každém okamžiku.

Pravděpodobně existují situace, které jste v minulosti opustili s těžkými pocity smutku, frustrace, hněvu…

Co vám nabízíme dnes je, abyste se na tyto situace podívali z té pozitivní strany.

Vnímejte požehnání, že máte možnost tyto situace zažívat a projevte vděčnost, že již nejste obětí, nebo že nevnímáte tuto situaci negativném způsobem.

Na začátku to může být obtížné a to zejména v situacích, které jsou emocionálně nabité.

S praxí přijde čas, kdy bez ohledu na situaci, které budete čelit jí obejmete a budete vděční. Už víte, že vždy máte moc vybrat si to, co chcete.


9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ

DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu,co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.

ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI

V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. SOLÁRNÍ dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.

DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

Vize Život Hildegardy z Bingenu

7. dubna 2015 v 7:00 Oblíbená videa


Hlavní hrdinkou biografického dramatu je Hildegarda z Bingenu, možná největší ženská osobnost německého středověku, básnířka, léčitelka, hudební skladatelka, teoložka, ale především nadčasová vizionářka, z jejíchž odkazů svět čerpá dodnes. Sledujeme život této výjimečné osobnosti v celé šíři - od jejího příchodu do opatství Disibodenberg až po vstup do řádu. Nevšední ženě dovolil řád nahlédnout do tajů přírodní medicíny a stejně tak jí umožnil i spirituální vývoj, jenž se posléze odrazil hlavně v Hildegardiných náboženských vytrženích, o nichž posléze sama zanechala rozsáhlá pojednání. V pozoruhodném příběhu o unikátní individualitě, jež celý život hlásala potřebu co největšího sepětí s přírodou a dokázala se postavit i těm nejvyšším autoritám.

Je mnoho věcí, které můžeš pochopit a přijmout intuitivně .....

7. dubna 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jen tehdy, když rozvineš své vědomí, budeš otevřen a vnímavý ke všemu novému kolem sebe a můžeš se naladit na nové myšlenky a ideje a nové způsoby života. Buď připraven vidět za to, co je v tvé bezprostřední blízkosti, do vyšších dimenzí, vyšších sfér a otevřít se cestám Ducha. Je mnoho věcí, které můžeš pochopit a přijmout intuitivně tam, kde rozum váhá, tak proč plýtvat časem ve snaze dobrat se všeho rozumem? Proč nebýt ochoten žít a jednat intuitivně a pod vlivem inspirace? Jestliže takto činíš, působíš na vyšší úrovni vědomí a jsi vnímavý k novému. Stáváš se průchozí cestou k novému, které se rozvíjí v tobě a tvým prostřednictvím. Povznes tedy své vědomí od negativního k pozitivnímu, od destruktivního ke konstruktivnímu, od temnoty ke světlu a od starého k novému a sleduj, co se stane. Shledáš, že staré odejde a objeví se ono slavné nové.

Lurdy 1 a 2 dil

6. dubna 2015 v 18:29 Oblíbená videa


TZOLKIN 6.4.2015 8 CIB kin 216

6. dubna 2015 v 12:21 Mayský Kalendář na každý den

Cib - Bojovník - Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení
Cib a Muluc se narodili jeden pro druhého. Popletenost činů, postoj odpuštění, touha a záměr vlastní karmické rovnováhy kolébá ve své náruči silný a stabilní Uaxac (8) a dělá dnešní den jeden z nejsilnějších v Tzolkinu pro osobní očištění od karmické minulosti, odčinění, pro všechny disharmonie, nerovnováhu, všechny hříchy, spáchané zločiny a napáchané křivdy. Spojte se se svými předky a vlastní duší a slibte sami sobě i rodové linii, že budete hledat harmonii a stav karmické milosti.
CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST.
VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY POKLADŮ.
Význam glyfu znamená moudrost a karmickou očistu, v yukatánském jazyce představuje světlo svíčky - světlo moudrosti, které pohlcuje tmu. Význam je narození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení. Glyf je spojován se supem, velmi respektovaným ptákem, který čistil svět od všech zbytečných věcí.
Lidé narození v den Cib se podílí na energetické očistě planety, proto jsou často vedeni z jedné akce do druhé. Cib znamená překonávání životních výzev, je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem živým i mrtvým
***
Mnoho požehnání! Jsem Cib 8, děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Ve vaší sféře se hodně mluví o nutnosti udržovat klid v době válek. Mnoho z vás ví, že je to pravda.
Náš názor se neliší, ale žádáme vás, abyste otevřeli oči a srdce a dovolili ostatním jít po cestě jejich vlastního výběru.
Války existují nejen na globální úrovni, ale i v rámci rodin, úzkých vztahů, mezi spolupracovníky, při náhodných setkáních i uvnitř vlastního Já.
Existují rostoucí případy, kdy cesta boje a zuřivosti vede ke smrti, často hlavně mezi cizinci kvůli triviálním záležitostem.
Jak můžete ukončit toto šílenství? Tím, že udržujete vnitřní klid za všech okolností.
Bez ohledu na to, co druzí říkají, nebo dělají, nechte je být, aniž byste se chytili do víru negativních emocí, které by vás lehce vyvedly z rovnováhy.
Pokud je to možné, omluvte se a odejděte ze situace třeba do koupelny, nebo na nějaké klidné místo, kde získáte zpět svůj vnitřní klid.
Uvědomte si, že každý člověk se chová a reaguje na základě souboru svých kódů přesvědčení. Zpochybníte-li uvnitř sebe vlastní kódy přesvědčení, budete se chtít ohrazovat, nebo obhajovat.
Existují ve vašem životě minulé události, díky kterým stále reagujete stejným způsobem v podobných situacích?
Máte možnost okamžitě změnit svůj názor, postoj, kroky a začít jednat v těchto situacích jinak.
Jakmile se stanete člověkem plným klidu a míru, budete vzorem pro ostatní.
Kdyby každý dělal volby naplněné mírem, války a malicherné argumenty zmizí v jednom okamžiku.
Podívejte se na čisté Já uvnitř každého. Vy všichni pocházíte ze stejného Zdroje. Podívejte se jeden druhému do očí a posílejte myšlenky Lásky a laskavosti.
Používejte tento zvyk, spojujte se s druhými na úrovni duše a vzpomeňte si na dokonalost, která je uvnitř každého z vás.
8. TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ
Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku - VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své Ego ze slepoty.
VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM,
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE
Tón OSM vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat, jako nepříjemný. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají jen to, k čemu jste se před narozením zavázali.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Láska a porozumění vždy pomohou uhladit cestu.

6. dubna 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Existuje mnoho maličkostí v každodenním životě, které mohou snadno způsobit roztržku či nesoulad. Povznes se nad ně a sjednoť se s tím, co je pro život důležité: se svou láskou ke Mně, se svou láskou k bližnímu, s tím, abys žil a pracoval pro dobro celku a zapomněl na sebe a všechny ty malicherné události, v nichž se nejvíce projevují osobní náklonnosti a antipatie. I když duše cítí silně, že její cesta je správná a rozhodně odmítá se této nebo jiné cesty vzdát, bude dříve či později donucena před něčím ustoupit. Napínáš-li gumu jak nejvíc to jde, buď se přetrhne, nebo se náhlým uvolněním smrští zpět a zraní tě. Ale uvolňuješ-li ji pozvolna, vrací se do původní polohy, aniž by se porušila či způsobila zbytečnou bolest a utrpení. Proč neotevřít své srdce a napětí jemně neuvolňovat?

Obraz: "Vystoupení křišťálových chrámů bájné Atlantidy"

5. dubna 2015 v 21:29 Obrazy rok 2015

Obraz: "Vystoupení křišťálových chrámů bájné Atlantidy"

Přátelé, dávám dnes do prostoru druhý obraz ze série tří obrazů - Odkaz Atlantidy který se jmenuje - "Vystoupení křišťálových chrámů bájné Atlantidy"
Je hluboce propojen s dnešním dnem ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - Boží hod velikonoční 5.4.2015
www.slunecnikvet-anna.blog.cz

maok - v hladine (just in the surface)

5. dubna 2015 v 18:16 Hudba pro pohlazení dušePiesen o vnútornej Ceste .. o momente, kedy zostáva len jediná možnosť, ako zostať sebe verný.. skočiť.. do prázdna..
song about the inner path .. about the moement, when there is just one way left, to stay abide to yourselve..to jump.. to the emptiness..
www.slunecnikvet-anna.blog.cz

Marie z Nazaretu

5. dubna 2015 v 18:07 Oblíbená videa

Film ukazuje život Panny Marie od zvěstování až po ukřižování, se všemi jeho radostmi i strastmi, a lidmi, kteří Matku Boží obklopovali... (italský film z r. 2000 ve slovenském znění) Scénář příběhu však není evangelní verzí...

TZOLKIN 5.4.2015 7 MEN kin 215

5. dubna 2015 v 18:05 Mayský Kalendář na každý den

Men - Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.
Jak nahoře, tak dole. Men - Orel se vznáší vysoko nad silnými proudy Muluc, které obratem jeho cestu odráží. Nechte své Vyšší Já, nikoliv Ego, vést proudy z vašeho srdce, aby vaše srdce mohlo naplnit vyšší záměry duše. Vaším úkolem je řídit vševidoucí Uuc ( 7 ), který vám může ukázat mnoho perspektiv a velmi mnoho úhlů, jak budete dnes cestovat po své cestě. Zůstaňte vyrovnaní a sebejistí, věřte svému Vyššímu Já.
Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního, nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.
Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro Lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení

***

Jsem Men 7. Vítejte. Děkujeme za spojení. Věnujte nyní několik okamžiků vyčištění mysli od starostí.
Zavřete oči, pomalu nadechujte, vydechujte, abyste měli pocit zklidnění.
Jakmile jste uvolnění, naplňte mysl požehnáním, které se vám v životě dostalo.
Vnímejte vděčnost za všechna požehnání a nechte tryskat Lásku ze svého srdce.
Poděkujte Zemi za vaše hostování ve fyzické formě. Bez její úlohy by nebylo žádné jeviště, na kterém hrajete.
Pošlete požehnání Stvořiteli, který vám umožnil zažít tyto zkušenosti.
Poděkujte vašemu Vyššímu Já za neustálé připomínání, abyste zůstali na cestě. To vám umožňuje zažít tento okamžik.
Pošlete vděčnost vašim Duchovním Průvodcům, kteří vám pomáhají na vaší velké Cestě a podporují bez jediného rozsudku rozhodnutí, které děláte.
Spojte se od srdce k srdci s těmi, které jste milovali i s těmi, kterými jste pohrdali. Poděkujte jim za to, že hráli role umožňující vám získat zkušenosti, které jste si sami vybrali.
Poděkujte sami sobě za odvahu, že jste tváří v tvář čelili strachům a obavám.
Poděkujte svému tělu, protože vám umožňuje tu být se slibem, že ode dneška budete brát zřetel na živiny, cvičení, odpočinek a slunce, které potřebuje.
Věnujte několik okamžiků přijímání Lásky, která se nyní vlévá zpět k vám ze všech těchto zdrojů.
Vyhřívejte se v pocitech tepla umožňujících proniknout do vašeho aurického pole a každé částečky těla.
Doporučujeme vám každé ráno provádět tuto jednoduchou meditaci, ještě než zahájíte svůj den.
Jakmile se stane součástí každodenního života zjistíte, že váš pohled je jasnější, vztahy jsou posílené a tělo zdravější.
7. TÓN SPOJENÍ - SÍLA SOUZNĚNÍ
Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě - věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v Novém světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům. PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.
Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to mystický sloupec - páteř Vesmíru. Na platformě tohoto Rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím nás SEDMÝ Tón může obdarovat. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abyste se nedostali do zápasů či extrémů.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Buď vděčný za vše....

5. dubna 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Když začíná malé dítě chodit, udělá několik klopýtavých krůčků, než získá důvěru, a pak se jeho kroky stávají pevnějšími a jistějšími, až konečně může chodit bez klopýtání. Potom se učí běhat a skákat, ale každý z těchto stupňů musí být dosažen v pravý čas. Tak je tomu i s vírou. Musí být dotvářena postupně; nepřichází najednou. Začneš-li svou víru podrobovat zkouškám, poroste natolik, že podle ní budeš schopen plně žít, protože tvá jistota je zakořeněna a tkví ve Mně. Víš, že se Mnou můžeš učinit vše, protože Já pracuji v tobě a tvým prostřednictvím ku prospěchu všech kolem, ale ty sám svým úsilím bys to pro ně nebyl schopen udělat. Vždy rozpoznávej zdroj své pomoci, síly a inspirace a nikdy nezapomeň vzdát za vše díky. Nepovažuj nic za samozřejmé, ale poznávej ve všem Mou ruku.


TZOLKIN 4.4.2015 6 IX kin 2014

4. dubna 2015 v 11:20 Mayský Kalendář na každý den

Ix - Mág, Jaguár - Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle; schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí
Bez ohledu na vaše sny a představy, vaše touhy, a co-kdyby scénáře, jediný způsob, jak něčeho v životě dosáhnout je přes zaměření, odhodlání, disciplínu a praktický přístup k výzvám a obtížím. Jaguár se nevznáší ve vzduchu, je uzemněn a připojen ke skutečnému světu, stále bdí a je si vědom všeho kolem sebe. Se schopnostmi svého čichu, zraku, s jemným přirozeným instinktem neomylně postupuje k dosažení svých cílů.
JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHU DŽUNGLE, ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI……
Jaguár je symbolem vesmírných sil, Duch džungle, hor a Strážce magie Země. Představuje tajemství šamana, transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.
Nativní Ix mají dary predátora - vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.
Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.
DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE S MATKOU ZEMÍ A PROJEVIT JÍ SVOU VDĚČNOST
***
Jsem Ix 6. Jsme velmi vděční za náš společný čas. Dnes pokračujeme včerejším tématem o hojnosti a chtěli bychom se zabývat příjímáním darů na fyzické i nefyzické úrovni.
Ve vašem světě existuje stále velmi mnoho diskusí a názorů, kdo je hoden přijímat hojnost : Ti, kteří dávají, musí být rovněž otevřeni přijímat.
Toto je pravdivá víra všech věcí ve všech cyklech. Tento cyklus se vyskytuje i v jiných dimenzích. Vždy musí být vyrovnaný tok - je třeba dávat to, co přijímáte a přijímat to, co dostáváte.
Pokud je člověk, nebo duše blokována přijímání, nebo dávání, v energetickém poli se vyskytuje nerovnováha. To se stává proto, že si blokujete tok Lásky následkem strachu.
Chcete-li se podívat na tyto věci a otevřít se toku hojnosti, udělejte si čas obrátit se do svého nitra a hledat věci, které způsobily bloky jako první. Zkoumejte tato přesvědčení, až uvidíte od kdy vám slouží.
Odpusťte všem lidem, kteří se na tomto přesvědčení podíleli a umožněte jim být zodpovědní za své jednání a přesvědčení.
Uvolněte potřebu odměňování*, nebo obhajování. Jednoduše vezměte na vědomí co se stalo, požehnejte této zkušenosti, změňte svůj postoj, vyměňte negativní myšlenky za čisté a láskyplné.
Zpočátku může být obtížné to dělat, ale praxe je to, co dělá tyto věci lehčí a postupně se to stane vaší přirozeností. Přijde čas, kdy to, co druzí dělají, nebo říkají na vás nebude mít žádný vliv, protože už jste pochopili, že vaše realita se od jejich reality liší.
V tu chvíli budete okamžitě vibračně stoupat, protože dokážete vidět Lásku hlubším způsobem.
Držte slova této Zprávy neustále ve své mysli, dokud se vám nepodaří rozbít zvyk někoho soudit, nebo soudit sebe.
Věřte, že jste hodni všeho dobrého a vaše rozhodnutí vám to odráží. Uvolněte všechny pocity, že jste oběť, včetně toho, že se držíte očekávání odměny, nebo omluvy - to jsou dva hlavní bloky v přijímání darů Přítomnosti.
Takže, ať to je tak jak to má být!
* viz. Odměna je peněžní platba za poskytnuté služby.
6. TÓN ROVNOVÁHY - SÍLA VYROVNÁNÍ
Organická rovnováha má kořeny v Celosti toho, kým jste. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se vším CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své Světelné Já. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s Láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesněte v pozemských věcech to, co je Božské, čili svoji Hvězdnou duši. Pouze tehdy proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.
ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.
V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu - a na druhé straně se koncentrují Energie harmonie, odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program ( naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučujeme, abyste velmi vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami.
***
2014 - 2015 můžeme v šestiměsíčních intervalech na obloze sledovat čtyři úplná Zatmění Měsíce tzv. tetrad.
Blood Moon - krvavý, nebo červený Měsíc má červeno-oranžovou barvu, je to způsobeno rozptylem slunečního světla přes zemskou atmosféru. Tuto čtveřici berme jako výherní kombinaci pomáhající lidstvu v návratu k frekvenci Bezpodmínečné Lásky a znovunapojení na Světelný Server Zdroje. Silný tlak na všechny oblasti na globální ( politická sféra ) i individuální úrovni ( emocionální tělo ) je mnohem intenzivnější. Všechny tyto vlivy pomáhají lidstvu s vyvážením a napojením na novou realitu, je to součást pomoci v evolučním plánu. Rovnováha je mottem roku 2015.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.