Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Celestýnské Bílé bytostí - Vymazání cyklů kontroly

29. března 2015 v 7:00 |  Aktuální Informační chaneling
Žijete v nejposvátnějším období na Zemi, období aktivace a přijetí vlastních vibrací svobody od vaší duše. Prostřednictvím nepřetržité přítomnosti lásky se z vaší duše aktivuje mnoho krásných vibrací, které přinášejí do vaší reality obnovu, sílu a větší harmonii a zároveň prohlubuje vaše sladění se Stvořitelem na všech úrovních vašeho bytí. Na Zemi stále probíhá Věk lásky a toto období bude trvat tak dlouho, dokud se nepřetransformuje do Věku rozpomenutí se, až vstřebáte, zaktivujete, uvědomíte si a vtělíte veliké množství lásky. Až se budete cítit zcela naplněni láskou, přijde pocit lásky přetékající nepřetržitě z vašeho bytí. K podpoře tohoto posvátného posunu ve vašem bytí ve chvíli vašeho návratu k přirozené podstatě, se do Země ukotvuje vibrační vlna světla od Stvořitele. Tato vlna světla už k vám dosáhla, byla nazvána Vlna světla ukřižování pro svou schopnost rozpouštět všechny nepotřebné cykly a zvyky, které blokují/brzdí váš duchovní vývoj. Tato energie aktivuje a předkládá vaší pozornosti vše, co ve svém bytí neradi vidíte, jako jsou strachy, vzpomínky či emoce a také dovádí k završení cykly, na jejichž rozvolnění jste se již dříve zaměřili. Je to velmi mocná energie a má hluboký dopad na probuzení a očištění vašeho bytí. Jestliže si to tak přejete, může to být očista a nový začátek, na který jste ve své realitě a bytí čekali.

Chceme vás v této době povzbudit, abyste se během současného období vzestupuzaměřili na očišťování, uvolňování a přijímání lásky. Dokonce i když si nejste jisti, zda uvolnit nějakou energii či zvyk, můžete mentálně rozpustit pouta, o kterých máte povědomí - vrátí se k vám, pokud tato energie uvolněna být nemá. Ve skutečnosti nemůžete nechat odejít to, co je součástí vaší skutečné podstaty, ale pouze nesprávné vnímání, připoutanost (energii či myšlenku, ke které jste připoutáni), nesprávné pochopení sebe sama či zranění. To znamená, že procesem uvolňování navyšujete vibraci lásky ve svém bytí a realitě. Díky vědomému uvolňování a oddělování se od toho, co vám skutečně nepatří, děláte prostor vyšším formám lásky a to, co je vaší podstatou, se umocňuje a vrací se k vám jako větší množství lásky.

Celý proces vymazávání cyklů od vás vyžaduje, abyste umocnili jistý aspekt svého bytí na vyšší úroveň. Je třeba, abyste rozvinuli uvědomění a pozorování sebe sama a své reality. Když si dopřejete čas, abyste si uvědomili své jednání, reakce, myšlenky a emoce, přenesete se do prostoru jasnosti a harmonie, kde můžete vedeni a podporováni svou duší činit zralá rozhodnutí týkající se uvolňování energií a léčení sebe sama. Pozorování sebe sama od vás bude vyžadovat velkou disciplínu a mistrovství, protože bude třeba zažít se takřka zvenčí, všímat si a zaznamenávat své aspekty. Toto nemá být posuzování sebe sama, smyslem toho je vnášet hlubší lásku do celého svého bytí a reality.Otázka, kterou vám nyní pokládáme je: máte v sobě ten mistrovský stupeň, abyste se dokázali pozorovat a ukončit koloběhy zvyků, vzorců a rutiny, dokonce, i když je milujete a uvědomit si, že to může být příležitost pro zpřítomnění hlubší lásky?

Být si vědom sám sebe a pozorovat se znamená vidět, vnímat a uznávat sebe sama s jasností a hluboko ukotvenou láskou. Skrze tento proces s pomocí energií ukřižování žádá Stvořitel, abyste do svých emocí a myšlenek plněji vtělili lásku, včetně přístupu k sobě samým. Láska je vám k dispozici uvnitř i vně vás, abyste ji mohli vtělovat a zažívat.

Když se pozorujete, rozpouštíte koloběhy kontroly zrozené z iluze a nepochopení vaší pravdy, ve skutečnosti přijímáte zodpovědnost a rozpouštíte všechny formy kontroly.

Posilování vašeho vědomí

Rádi bychom vás vyzvali k malému cvičení, které můžete dělat po celý den, abyste zvýšili svou schopnost pozorování se a vědomí sebe sama. Tímto způsobem začnete vidět vzorce ve svém chování, reakcích, myšlenkách a emocích, které již nejsou v souladu s pravdou vaší podstaty. Tak často, jak je možné si během dne vyhraďte chvilku, abyste se jednou zhluboka nadechli a vydechli a potom si řekněte v duchu či nahlas:

"Já jsem přítomen ve svém těle s úspěchem, jaký si já, tedy má duše, přeji."

"Já jsem" znamená, že Stvořitel je přítomen tady a teď, v tomto okamžiku ve vašem fyzickém těle.Stvořitel je vaše duše, vaše duše je aspektem Stvořitele a s úspěchem působí ve vašem bytí a těle, dokončuje a dosahuje všeho, vedena boží vůlí Stvořitele. Toto je velmi silné prohlášení, které vás přenese do stavu sladění s vaší duší/ se Stvořitelem/ s láskou a umožní vám vidět jasně vše, čím jste, vše čím si přejete být a vše, co si přejete propustit. V okamžiku, kdy zvládnete toto cvičení, pokračujte v něm během dne dále a všimněte si, že čím více ho praktikujete, tím účinějším se stává při vašem vycentrování a harmonizaci.

S postupující praxí můžete zjistit, že pokaždé tak obnovíte vědomí sebe sama.

Cvičení sebepozorování

Navrhujeme vám napsat si seznam všech aspektů sebe sama, které byste rádi nechali odejít, abyste do svého života vnesli více radosti, lásky a štěstí. Váš seznam může obsahovat strachy, od kterých se chcete osvobodit, dokonce i když je zde důkaz pro důvod se bát, návyky v myšlení, které vás uvádějí ve smutek či rozčilení jakéhokoli druhu, emoce z minulosti, které vás stále provázejí, vzpomínky, které vám nepřestávají způsobovat bolest a utrpení, zvyky v jídle a pití, které poškozují vaše fyzické tělo, reakce, které nesouzní s láskou ve vašem nitru a jednání, které je prostě jen zvykem a rutinou a už vám neslouží.

Prosíme, napište si ten seznam a dopisujte ho v průběhu celého dne, abyste zvýšili vědomí sebe sama. Pak si ve chvíli klidu či meditace svůj seznam prohlédněte. Zeptejte se sebe sama, jaké je poselství, které chci sdělit sobě sama? Co bych si rád uvědomil? Je tu nějaký vzorec? Je vše v tomto seznamu odrazem energie ve mně, která si přeje být uzdravena? Dopřejte si čas na rozjímání a načerpejte inspiraci, která může přijít.

Můžete v takové chvíli požádat o léčení nás, Celestýnské Bílé bytosti, bude vám vždy poskytnuto.

Vymazání cyklů/koloběhů

Poté, co začnete nově uvažovat, budete možná žádáni, abyste rozpoznávali energie, které se staly ve vaší realitě už zvykem a tedy toto vaše uvědomění bude vyžadovat, abyste takové energie propouštěli během celého dne. Když takto rozpoznáte stejnou energii, které jste se dobrali na svém seznamu aspektů, možná budete chtít udělat toto:

Jednou se zhluboka nadechněte a vydechněte, pak si řekněte v duchu nebo nahlas:

"Já jsem přítomen ve svém těle s úspěchem, jaký si já, tedy má duše, přeji. Vzdávám se tohoto koloběhu a jeho energie zakořeněné v mém bytí a vědomí. Nyní jsem vyléčen; já jsem svoboda své duše. Objímám sebe sama s láskou."

Nadechněte se, pak vydechněte, jako byste vše ze sebe uvolňovali a nechali vše již nežádoucí proudit ven z vašeho bytí. S dalším nádechem si uvědomte sebe sama jako lásku.

Léčení s Celestýnskými Bílými bytostmi

Rádi bychom vás vyzvali, abyste vyzkoušeli hluboké dýchání našich energií, které podpoří vymazání koloběhů, které vám brání vyjadřovat se a žít jako láska. Ve chvílích ticha si jednoduše řekněte v duchu či nahlas:

"Celestýnské Bílé bytosti, volám vaše posvátné čisté láskyplné vibrace nebeského léčení, aby obklopily a zaplavily mé bytí. Prosím, uveďte celé mé bytí nejčistší vibrací lásky mého srdce a duše v harmonii a vyrovnanost. Prosím očistěte a rozpusťte veškeré cykly, ať mnou rozpoznané či nerozpoznané, které mi brání v přijímání lásky. Prosím, podpořte mne v rozpouštění...... (to, co si přejete vymazat) tím, že ukotvíte v mém bytí své čisté léčivé vibrace. Nyní vám odevzdávám energie, myšlenky, emoce a vzorce, kterých se držím na základě nepochopení své skutečné podstaty a sebe sama. Prosím, pracujte se mnou denně, dokud energie, kterou jsem se rozhodl uvolnit, nebude navždy vymazána. Otevírám se nyní zcela vašemu léčení. Děkuji vám, Celestýnské Bílé bytosti."

Možná budete chtít sedět či ležet a prodýchávat vibrace léčení, které k vám vysíláme. Vězte, že s každým výdechem vymazáváte již nepotřebné cykly. Vychutnejte si, jak vás obklopujeme naším léčivým světlem a láskou.

Léčení a podpora jsou vám vždy k dispozici.
Celstýnské Bílé bytosti

Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama