Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Březen 2015

Lord Melchizedek - Rozvoj intuice do síly

20. března 2015 v 7:00 Aktuální Informační chaneling
Poselství Lorda Melchizedeka převzala Natalie Glasson, 27. Února 2015

Vyjádření lásky s lehkostí a dokonalostí stále proudí z mé bytosti, Lorda Melchizedeka, do celé vaší vibrační bytosti. Rezonujeme a existujeme v jednotě; dokonalost je naše přirozená vibrace, protože my všichni zažíváme úplné procesy integrace s božským zdrojem Stvořitele. Dokonalost je vaše pravda, podstata a existence. Umožnit sami sobě existovat jako vyjádření Stvořitele v každém daném okamžiku je dokonalost vaší bytosti a Stvořitele. Dokonalost není o tom být bez chyby, precizní, správný, dokonalý ve vaší každodenní existenci, dokonalost Stvořitele spíše hovoří o integraci, rezonanci, vyrovnání a prožívání božského proudu Stvořitele tryskajícího vaší bytostí. Dokonalost Stvořitele už jste; abyste zdokonalili svou schopnost přijmout sami sebe tímto způsobem, je potřeba zlepšit svou intuici a vnitřní sílu, v pravdě rozpoznat nástroje, které už vlastníte, k vyjádření Stvořitele. Jakmile se vzdáte Stvořiteli a umožníte božímu Vesmíru skrze vás pracovat, nebude už více zapotřebí tvořit, nebo vynucovat přítomnost dokonalosti z vás nebo do vaší každodenní reality. Když umožníte Stvořiteli proudit skrze vaši bytost, poznáte, že se dokonalost ve vás a kolem vás projevuje nezávisle na vaší snaze, protože budete tančit v dokonalé harmonii v rytmu Stvořitele.

Mnozí z vás následují svůj vnitřní duchovní rozvoj a vzestup s velkou obětavostí a oddaností, možná vás může do jisté míry zajímat, jaký je výsledek a záměr současného vzestupu. Přeji si podělit se s vámi o nějaké vhledy, které můžete otisknout do své bytosti jako energetické šablony tvoření, a jestli si také přejete, pomoci projevu pravdy na Zemi.

Představte si svět, ve kterém by každý člověk včetně vás následoval svou intuici v každém okamžiku dne. Každý člověk by chápal, které jídlo a nápoje jsou vhodné pro jeho fyzické tělo, jak své fyzické tělo léčit, jak vytvořit přesně to, co potřebuje a jak žít šťastný a úspěšný život a přitom podporovat štěstí ostatních. Na okamžik se zamyslete nad tím, jak úžasné by to ve skutečnosti bylo. Vy spolu se všemi lidmi byste byli schopni prohlédnout všechny druhy iluzí na Zemi; byli byste schopni pochopit, jestli je druhý neupřímný nebo upřímný, jestli je něco škodlivé nebo výživné. Kdybyste onemocněli, byli byste schopni zeptat se uvnitř sebe a objevit nejvhodnější způsob, jak se vyléčit, dokonce byste objevili příčinu nemoci, takže by se ve vaší realitě nikdy znovu neobjevila. Už byste nepotřebovali hledat vedení mimo vás díky vašemu hlubokému spojení se svou intuicí, která je vaše vnitřní vědění, vaše vnitřní knihovna, vaše spojení s božským proudem Stvořitele. Takovým jednoduchým procesem zpřístupnění a následování vaší intuice uvnitř vás byste mohli posunout a změnit svou vlastní realitu a současně měnit svět na místo lásky.

Intuice proudí z místa lásky, aby vytvořila zkušenost a existenci lásky. Intuice je aspektem Stvořitele, který pracuje skrze vás a přeje si vytvořit příklad Stvořitele; pravdu, lásku, blaženost, harmonii, štěstí a mír. Všechny konflikty uvnitř vaší bytosti, mezi vámi a ostatními, mezi národy, mezi náboženstvími a egy by se aktivním použitím intuice rozplynuly. Naplnění by bylo záměrem, a ještě by to bylo naplnění zrozené z lásky k vytvoření více vyjádření Stvořitelovy lásky na Zemi.

V Éře Lásky je láska klíčem, jak se intuice uvnitř každé osoby zdokonaluje a vyvíjí, tak se láska uvnitř a vně každé osoby zesiluje, a tak vyjde najevo proces probuzení síly uvnitř.Tento proces, zrozený z lásky a k podpoře Éry Připomenutí na Zemi umožní každému člověku spojit se se svou vnitřní silou a porozumět jí. Zpřístupnění vaší vnitřní síly je vaše boží právo jako lidské bytosti, je to něco, od čeho jste mohli být odvedeni, abyste potlačili a udrželi kontrolu nad lidstvím. Ti na Zemi, kteří v současné době i v minulosti podporovali a tvořili potlačení lidství a individuální sílu každého člověka, mohou mít pocit, jako by lidství ochraňovali, protože je pravda, že vnitřní sílu, pokud je nezaměřená, může ovládat chaos. Avšak každý jednotlivec je úžasná bytost světla, která je schopna přinést mír a harmonii každé situaci a světu. V Éře Lásky a v Éře Připomenutí si ve vaší osobní realitě a na Zemi můžete všimnout, že kontrola a potlačení síly zrozené z lásky se začnou bortit a rozpouštět, aby umožnily svobodu vaší intuici a schopnosti vyjádřit vaši vlastní sílu.

Když jste spojeni se svou intuicí a jednáte podle ní, tak přirozeně existujete jako síla a čerpáte z ní.
Toto je zdravé, šťastné a harmonizující místo, ve kterém můžete existovat, a které řídí vaši fyzickou realitu.

Já, Lord Melchizedek, s podporou mé energie si přeji povzbudit vás, abyste popřemýšleli a uvědomili si každý okamžik, kdy jste se ve svém každodenním režimu vzdali své síly. Může to být odevzdání vaší síly, nevyužití vaší intuice, víra, že neznáte odpověď nebo jaké udělat nejvhodnější rozhodnutí, dělání něčeho, protože jiný vám to řekl, pocit, že jste pod tlakem nebo ve stresu, upřednostňování názoru druhých před vaším, pocit nedostatečnosti, vytváření negativních nebo odsuzujících myšlenek o sobě a ostatních, rozhněvanost nebo dokonce následování módy v jakékoliv formě. Je zde tolik příkladů a přesto odevzdání vaší síly znamená zmenšit ji, v každém případě oslabit se nebo ztratit spojení s pravdou a podstatou uvnitř vaší bytosti. Chci vás povzbudit, abyste si všimli jakýchkoliv okamžiků, zážitků nebo myšlenek, které vedou k tomu, že se vzdálíte lásce a přiblížíte rozpojení a potlačení. Nebo si můžete každý zážitek poznamenat, tak ho budete moci vyhodnotit a prozkoumat v klidu ve vámi zvoleném čase. Všechny vaše zážitky oslabení jsou nejpravděpodobněji kvůli vašemu přesvědčení a zvykům. Je čas nechat je jít, protože váš záměr na Zemi je být milující, silnou, intuitivní bytostí světla. V okamžicích nedostatku síly a intuice přeneste svou pozornost zpět k lásce, která je vždy přítomna ve vaší srdeční čakře a k vašim Andělským Průvodcům, kteří vás vždy po celou dobu láskyplně obklopují, zajišťují a ochraňují. Vězte, že jste milováni a váš účel je být láskou.

'Jsem milován a volím si být láskou.'

Povzbuďte se ke spojení s vaší intuicí, požádejte uvnitř o vedení a pomoc, tím okamžitě přijmete a ovládnete svou sílu, dokonce i když se zpočátku žádné vedení neutvoří. Ve své síle už jste.

S tímto postupem mohou chtít být emoce uvolněny, jako hněv, zklamání, deprese nebo frustrace, to je přirozené a je to v zásadě hlavní účel mého procesu sledování všech situací nedostatku síly. Když jakkoliv potlačíte sami sebe nebo cítíte, že jste kontrolováni i když si to neuvědomujete, energie jako hněv a nenávist mohou povstat z vaší bytosti, ty jsou pak často potlačeny, protože se necítíte schopni tyto energie rozpoznat nebo uvolnit. Tímto procesem máte šanci uvolnit takové energie, které mohly být zapouzdřeny uvnitř vaší bytosti po celý váš život. Když nyní tyto energie vzrostou nebo abyste se vyléčili, můžete si přát pracovat s mými energiemi:

'Lorde Melchizedeku, Univerzální Rovino Světla a Univerzální Andělé, žádám, aby mne obklopily vaše milující a léčivé energie. Přeji si rozpustit všechny emoce, myšlenky, pocity, zranění a jizvy, způsobené mnou a jinými, které jsou spojené s bezmocí. Ať vaše léčivé energie proudí mou bytostí a povzbuzují mě k uvolnění všech nepotřebných energií, zvyků a perspektiv, a vytvářejí léčení, lásku a zvýšenou rezonanci se Stvořitelem. Prosím podpořte mne v úspěšném uvolnění všech aspektů bezmoci tím, že mne podpoříte v dalším rozvíjení mé intuice a vyjádření lásky. Jsem uzdraven, jsem milován, přijímám svou nádhernou intuici a vnitřní sílu.'

Jednoduše seď klidně, jak pracujeme s tvými energiemi, vydechuj a vdechuj svou srdeční čakrou.
Rozpuštění veškeré bezmoci je základní klíč k formování Éry Lásky uvnitř vaší bytosti a na Zemi. Když je přítomna láska, je přítomna také síla a dokonalost Stvořitele. Skrze Éru Lásky žádá Stvořitel všechny, včetně Matky Země, aby se obrátili ke své síle, podstatě a dokonalosti uvnitř.

Rád bych vás povzbudil k poznání, jestli tvoříte vztahy bezmoci ve vaší současné realitě nebo v minulých zkušenostech. To může být, když uctíváte jiného, když povolíte sami sobě cítit se nedostatečně nebo ne dost dobří, nebo možná když dáváte sami sebe, když to není vhodné. Jakákoliv zkušenost nebo scénář, je pro vás nyní vhodné volat vaše energie a sílu zpět k vám, abyste se posílili, rozpustili spojení, které vás může vyčerpávat, a uzavřeli cykly bezmoci. Já, Lord Melchizedek, bych vás v tom rád podpořil:

'Lorde Melchizedeku, Univerzální Rovino Světla a Univerzální Andělé, žádám, aby mne obklopily vaše milující a léčivé energie. Prosím, pomáhejte a ochraňujte mě během mého obřadu přechodu od bezmoci k posílení, a dále tak ve mně probouzejte silné láskyplné vibrace.

S podporou mé duše nyní žádám a volám zpět všechnu energii a sílu, kterou jsem dal ostatním v procesech, zkušenostech a scénářích bezmoci. Ať se tato energie a síla vrátí ke mně, kompletně očištěna a vyčištěna předtím, než se ukotví v mé bytosti a obzvláště v mé sakrální čakře. Žádám Anděly, aby vyplnili mou bytost láskou a sdíleli Andělskou lásku s těmi, kdo přijali mou sílu, takže mohou být dále podporováni. Jsem připraven a ochoten plně obdržet sám sebe jako svou úplnou laskavou sílu. Děkuji.
'

Jednoduše seď klidně, jak pracujeme s tvými energiemi, vydechuj a vdechuj svou srdeční čakrou.

Vaše intuice je vaše síla, zaujímající a vyjadřující lásku Stvořitele ve vaší realitě, a tak manifestuje Éru Lásky pro vaši osobní zkušenost.

S Boží Láskou a Pravdou
Lord Melchizedek

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel J. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Vše, co si myslíš, co děláš a jak se chováš, může mít obrovský vliv na stav světa.

20. března 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Proto se začni hned teď dívat na život z té lepší stránky a hledej to opravdu nejlepší v každé situaci, která vznikne. Díváš-li se dost hluboko, najdeš to; je to tam, ale velmi skryté, až téměř ztracené. Věz, že všechno spolupůsobí pro dobro těch duší, které Mě opravdu milují a dávají Mě ve všem na první místo. Tvá víra musí být silná a neotřesitelná. Musíš být ochoten vytrvat, bez ohledu na to, jak temná nebo skličující se ti situace jeví. Může se dokonce stát, že bude muset přijít zhoršení, dřív než se situace zlepší. Prostě věz, že vše si najde cestu k pravé dokonalosti v pravý čas a že je vše v Mých rukou. Uvědom si, že Já jsem všude a ve všem, že není nic, kde bych nebyl, a že konečným cílem je dokonalost.

Intenzivní seřizování, hloubka Rovnodennosti, Brána 20.3. – 4.4.

19. března 2015 v 8:40 Mayský Kalendář na každý den

Rovnodennost je o zkoušce vyrovnávání se s NOVÝM. Přepojujeme na aktuálně nejvyšší možné vibrace. Fotonické světlo vyžaduje rovnováhu, řád a neustálý vývoj. Pravda a čistý úmysl jsou klíčem ke každé Bráně. Proč je každá Rovnodennost Bránou Vzestupu? Je to způsobeno vyšší dynamikou spirálních vln Vesmíru. Fotonické Světlo je přiváděno interdimenzionálními portály. Jeho nesmírné množství mění paradigma. Je zároveň jakýmsi nemilosrdným zesilovačem, není to rozsudek z vyšších sfér, ale přidávání hlasitosti. Je to pomoc člověku a Zemi. Tyto frekvence jsou používány pro aktivaci nové platformy pátého dimenzionálního projevu - další změny, další aktualizace. Svoboda a čistý štít jdou daleko nad rámec minulých týdnů. Je stále těžší popřít změny na všech úrovních.
Jak dlouho ještě vše potrvá závisí na fyzice Vesmíru, Nových Světelných vlnách z galaktického středu, vlivu Alcyonu, Fotonovém Pásu, transformaci našeho Slunce a návratu Vědomí Krista - není to mávnutí kouzelného proutku pro všechny, změny probíhají na individuální úrovni. Restrukturalizace - vládní, ekonomické, finanční a duchovní sféry, kterých se frekvenční posun také týká - je most k Novému paradigmatu.
To, co se nyní rychleji odehrává, je hroucení časových os. Mnoho lidí je připraveno na konečné sekvence Vzestupu. Na určitých vyšších frekvencích existuje bod, kdy váš nonfyzický doprovod ustoupí, couvne, aby bylo zjištěno, zda jste schopni jít bez zdánlivých berliček, může to trvat dny, týdny. Otázka zní: půjdete s vděčností, Láskou, v přítomnosti, nebo ustoupíte od cesty do neznáma? Ale ačkoliv to vypadá jako cesta do neznáma, dům Nanebevstoupení byl již postaven v budoucnosti, jen je třeba k němu dojít vlastním i kolektivním tvořením evoluční cesty - cestou Mistrovského školení, cestou trpělivosti a vytrvalosti. To všechno jsou dary Inteligence Zdroje a je v podstatě naprosto jedno, jestli celý proces potrvá ještě 3 týdny, 3 roky, nebo 300 let.
Lidé si zvykli vzít pilulku na každou disonanci, je třeba postavit se do pozice zodpovědnosti a také soběstačnosti. Kdo poskytuje poradenství, by měl mít vypořádány všechny své vlastní strachy. Nemůžeme sloužit starým hodnotám a strachům v Novém paradigmatu. Odejděte od všeho, co komplikuje vaši cestu. Nové Světlo vás buď tlačí k zemi, nebo doleva, doprava, dolů, nahoru ke zlepšení rovnovážných systémů.
Drahé semináře, skupinové přednášky, marketing New Age je součástí starých hodnot. Je spousta lidí, kteří prostě touží po radosti, Lásce a nových nástrojích, které jsou postaveny na vyšších vibracích a po nalezení odpovědí na své konkrétní osobní problémy - odpovědi, které vedou k řešení a nejvyššímu možnému posunu.
Mnozí se stávají stále více milující, je to radostný stav Bytí, který rozpouští vzorce ega, mysli, emocí. Teprve na této úrovni Bytí neexistují karmické hranice, které brzdí proces Vzestupu duše. Spíš než zaměřování se na vyšší stav Probuzení se ujistěte, jaké zkušenosti a jaké zážitky si vybíráte v každém teď a tady. Pozor Nulový bod je jako bumerang - hodíte nůž, vrátí se vám zpátky do srdce.
Zkoušky a lekce jsou krásné, pokud jste si vědomi jejich účelu. Nechte Nové Světlo proudit skrze vás, jsme čistým kanálem, kterým proudí Zdrojové Světlo Jednoty. Buďte vděční za vaše každodenní úsilí v procesu Nanebevzetí.
Nižší frekvence neustále mylně interpretují tento probíhající proces a jejich oblíbenou hrou je hledání někoho, kdo nese vinu za jejich problémy a obavy, vybudovali si emocionální minové pole. Můžete kolem nich chodit s otevřeným srdcem a po špičkách, ale Vzestup je něco, co zkrátka na nikoho nečeká. Záleží na hloubce jejich víry v iluzi. Nedopusťte, aby kdokoliv s nízkými vibracemi ohrožoval vaše vibrace, víra těchto lidí bojuje nyní silně o přežití.
Oddělování světů je očividné. Tím, jak se reality dvou světů stále více oddělují se můžete cítit opuštěni, nebo izolování, ale je to fáze, kterou je třeba projít, takže si nastavte hranice a zajistěte klid pro své změny. Lidé budou oslněni světlem tak moc, že nebudou vnímat, co se děje. Vysoké frekvence jsou pro mnohé nedosažitelné, ale není naším úkolem to hodnotit, nebo stanovit " kdo, co ". Rozdělování světů je rozdělování světů a může být pro někoho obtížné sledovat to. Bezpodmínečná Láska není mučednický kůl, ale věrnost Boží Vůli. Ne každý, kdo je nyní na planetě, si přál zažít být Stvořitelem inkarnovaným do člověka. Mnozí si na to nevzpomínají.
Pro Wayshowers jsou to velké kroky do neznáma. Jsou připraveni zjednodušit cokoliv kdykoliv. Tím, že čelí problémům jako první, pomáhají všem. Život mnohých je pro vedení čisté Služby veden velmi jednoduše a není to životní styl pro každého, přesto bude vše vyrovnáno. Řídí se pravidly, které stanovuje Zákon Služby a Zákon Svobodné vůle, které jsou v tomto Vesmíru nastaveny. Služba pro lidstvo a planetu se stává nyní tím nejcennějším.
Požehnání všem, kteří pomáhají v procesu a hledají na internetu o tom, co se skutečně děje. Je to velkolepý Přechod. Buďte nejvyšším vyjádřením vnitřní pravdy a nejčistší Lásky. Přeji vám radostný průchod jarní Bránou a požehnané dny. Velké poděkování těm, kdo jsou zarovnáni s Novým Světlem. Udržujte v tomto slavném čase hluboký klid, vše je vždy v pořádku. Oslavujte svou cestu, nadechujte Lásku.
V Lásce, Světle a Službě
Lenka

TZOLKIN 19.3.2015 3 ETZNAB kin 198

19. března 2015 v 8:39 Mayský Kalendář na každý den

Etznab - Zrcadlo - Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč Pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance
Existuje důvod proč použít pro dnešek výraz " dvousečný meč ". Když balancujete na jedné hraně, vše co potřebujete k naklonění na druhou stranu je mírné pošťouchnutí. Proto buďte dnes obzvláště opatrní, protože Ox (3) může obrátit Etznab z nástroje pravdy a léčení na zbraň pomsty, falše a jedu. Naštěstí máte na své straně Trecenu CIB, která vám pomůže navigovat zvířenou Energii Ox. Nepoužijte tento den pro začátek něčeho nového, nebo se pouštět do neznámého teritoria, ale usilujte o rovnováhu a harmonii a očistěte své myšlenky.
Glyf představuje vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole……Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi Vědomí duality - můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy - volí morální a etickou cestu ve všech činech. Skalpel chirurga vytvořený s obsidiánu může zachránit život, nebo čepel zbraně válečníka může zabít.
Nativní ETZNAB mohou být často v rozporu - věci jsou černé, nebo bílé? …dobré, nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé a lékaři - pokud ve svém životě využívají Světelný Vzorec a umění rozhodovat se.
Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory, skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních - v rodině, komunitě, naučte se být upřímní pokud jde o peníze, sex.
***
Vítejte! Dnes bychom chtěli mluvit o duze.
Ve vašich mýtech je symbol duhy symbolem štěstí, hojnosti a příslibu.
Soustřeďte se na tyto symboly, kdykoliv uvidíte duhu.
Zastavte všechno, co děláte, nalaďte se na tyto energie, projevte vděčnost za všechna požehnání ve vašem životě.
Představte si sami sebe, jak přijímáte hojnost všeho.
Pošlete požehnání všem lidem, aby i oni si dovolili přijímat hojnost a sdíleli své dary.
Podívejte se na oblouk duhy jako na portál, do kterého můžete vstoupit a sbírat dary, které v současné době leží uvnitř vás ladem.
Přijměte příslib, že jste milováni a podporováni Bohem, vaším Vyšším Já a Duchovními Průvodci.
Každá barva duhy má svou vlastní energetickou vibraci. Nechte tyto frekvence dopadat na vaše tělo a léčit všechny aspekty vašeho Já.
Když se díváte na krásné vodní krystalky duhy třpytící se na slunci, pošlete požehnání veškeré vodě na Zemi, včetně vody ve vašem těle.
Vzpomeňte se na skřítka Leprechuana a jeho hrnec zlata o požádejte, aby hojnost proudila do vašeho života.
Užijte si dnešní den s humorem a v hojnosti. Dělejte legrační věci a bavte se u toho!
3. TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU
TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné, nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržití, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz Pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.
DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU
Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetum mobile Bytí. V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu TŘI spočívá výchozí podnět Evoluce, neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se Znamením Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení. V odkazu na kalendářní Den s Tónem TŘI se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 15.3. - 23.3. 2015

19. března 2015 v 7:00 Mistr Hilarion
Milovaní,
jak každý z vás následuje svou hvězdu a často se ponořuje dovnitř sebe, začínáte nalézat potěšení v tom, když usednete v klidu své duše, kde je mír nade všechno chápání. Je to vaše zvláštní místečko,vaše posvátná svatyně, váš posvátný Chrám. Díky tomuto posvátnému místu je všechno, čím procházíte, cenné a důležité. Leží v něm svět nekonečných možností, jako zlatý poklad, který čeká, až bude nalezen. Můžete si vzpomenout na vše, co jste kdy znali a v tomto posvátném prostoru to prožít, můžete se spojit se svým pravým, autentickým já, nevinným já, osvobozeným já. V těchto časech na vás volá váš vnitřní život a mnozí z vás na toto volání odpovídáte. Když odkrýváte kořeny, propojující vás s Božstvím, mnoho toho objevíte, o mnohém budete přemýšlet a mnohému se budete přizpůsobovat. Jakmile dojde k tomuto božskému propojení, nebude již nic, co by vás zlákalo zpátky do podoby, v jaké jste byli předtím. Vše se stává čistším, jasnějším, vše je jiné.

Vaší každodenní písní se stane jemná radost, nepřestáváte se usmívat, protože opravdu vidíte velkou krásu, která vás obklopuje - ve vašem okolí, ve vašich vztazích, ve vašem každodenním životě a v každičkém odstínu všeho. Vašimi tepnami proudí život a vitalita, a v každém okamžiku je tak hezké být naživu. S velkým oceněním často děkujete Božství za dobro a nádheru, která je ve vašem životě, také andělským bytostem které jsou vašimi životními partnery a rodině vaší duše, která vás za všech okolností miluje. Na Zemi je to teď jako v Nebi a se světem je všechno v pořádku. Chápete, že je to vaše vlastní vnímání, které se posunulo do prociťování tohoto nového vědomí, tohoto nového propojení, tohoto nového stavu bytí. Vaše tělo doslova vibruje neustálým proudem energie a to je znamením, že jste definitivně na správné cestě, na cestě světla, po které jste si v tomto životě zvolili jít.

Nyní začínáte chápat a oceňovat cestu, která vás přivedla až sem. Kdybyste nezažili doby zkoušek, soužení a výzev, nemohli byste ocenit pocity, jaké nyní prožíváte, kontrast mezi dvěma polaritami byste nevnímali tak zřetelně. Poplácejte se po zádech a řekněte si: jsem dobrý/á! Odměňte se něčím, co pro vás představuje hodnotu, udělejte si přestávku a věnujte chvilku tomu, že ten dárek oceníte. Ano, je před námi další práce a námaha, ale nyní si uvědomujete, že to jsou takovéto chvilky a takovéto osobní objevy, které dávají životu větší smysl. Když se ve vaší božskosti víc ukotvujete do vašeho fyzického těla, změny v něm se zdají být zázračné - i vám, kdo jste pevně věřili, že je něco takového možné. Zřejmost, s jakou se to manifestuje, odstraňuje všechny pochybnosti.

Odteď vaši osobní průvodci, kteří byli s vámi od vašeho prvního nadechnutí na této planetě, i noví průvodci, kteří vám byli nedávno přiděleni, vás důkladněji a rázněji povedou k poslání, které jste si zvolili plnit. Toto poslání není nic, co by bylo téměř nemožné splnit, vaše poslání je vždy v souladu s vašim životem, je mu šito na míru, a je v souladu s vašimi nejdůležitějšími potřebami. Nyní kráčíte po cestě radosti a štěstí, a zatímco po ní kráčíte, žehnáte všem kolem s kým se dostanete do kontaktu. Energie radosti a štěstí je velmi nakažlivá a povznášející a je to vítaný balzám pro unavené duše, které tolik doufají v lepší život, v lepší cestu. Světlo, které z vás vyzařuje, inspiruje stejný stav bytí i u druhých.

Přidejte své energie do společného záměru a vězte, že se milionkrát znásobí vaší světelnou rodinou. Zaměřte se na to, že tomu tak je a ono se to uskuteční!.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Jsi čitelný pro všechny :-) !

19. března 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Buď jako otevřená kniha, jejíž každá stránka je čitelná pro všechny, a nic neskrývej. Nemáš-li co skrývat, víš, co znamená být zcela svoboden a zbaven pout. Poděl se o vše, co je v tvém srdci, a neboj se posměchu. Stále si buď silně vědom Mne a Mé božské přítomnosti a buď tak prostý jako malé dítě. Jednoduchost je hlavní znak duchovního života; není v tom nic složitého. Jestliže se ti to zdá složité, sám jsi to způsobil; změň tedy na to svůj pohled a uvidíš, co se stane. Nehoň se marně za nedosažitelným. Vše, co potřebuješ, je hluboko v tobě a čeká na své odhalení a projevení. Vše, co musíš udělat, je ztišit se a najít si čas k hledání toho, co je uvnitř, a určitě to najdeš. Odpověď je tam. Buď velmi trpělivý, čekej na Mne a vše se ti v pravý čas zjeví.TZOLKIN 18.3.2015 2 CABAN kin 197 galaktický portál

18. března 2015 v 8:22 Mayský Kalendář na každý den

Caban - Země - Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy
Ctěte dualitu rozumu a inspirace, myšlení a emocí, dualitu psychickou i fyzickou, aktivní i pasivní. Ctěte posvátný proces tvoření myšlenek, nápadů a uvědomování, neboť to vše souvisí s vaším karmickým osudem, vzorci chápání a postřehy ve výkladu, tato vlákna živé energie spřádají z dávné minulosti do nespoutané budoucnosti váš jedinečný design. Spojte se s tou částí duše, která hovoří s předky a snažte se pochopit moudrost, kterou vám přináší.
Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího ducha a vitální sílu Země - pozemský rytmus a u člověka srdeční rytmus. Tato životní síla a posvátný oheň se nachází uvnitř Země. Energie CABAN také představuje pohyb na planetě a pozemské rytmy např. zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.
V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.
Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.
***
Jsem Caban 2. Jsme velmi vděční za čas, který s vámi sdílíme. Dnes budeme mluvit na téma Láska. V celém Stvoření je jen málo míst, kde existuje schopnost milovat na tolika na úrovních, jako mají lidé. Aspekt Lásky, o kterém budeme mluvit dnes je dětská Láska mezi adolescenty, obvykle spojená s romantickými pocity.
Rodiče velmi často takovou dětskou Lásku zarazí ze strachu, že děti nebudou následovat jejich sny, nebo že by dívka mohla otěhotnět. Velmi vám dospělým doporučujeme, abyste upustili od popichování dětí, které prožívají první Lásku, abyste je neoddělovali od této zkušenosti. Mnoho rodičů se pokouší ochránit své děti před bolestí, kterou oni utrpěli, když byli mladí; vstupují jim do cesty, brání jim a snaží se je ušetřit. Výsledek je, že je dítěti odepřeno mnoho zkušeností. Nezískají důvěru ani respekt potřebný pro rozhodování umožňující žít plnohodnotný život. Jejich možnost dospět a dozrát je zakrnělá, protože se nenaučí jak řešit své problémy, nebo se naučí říkat NE svým vlastním podmínkám.
Existuje mnoho tragických příběhů jako je příběh Romea a Julie, v němž v dobrém mínění dospělí nutí děti k dodržování společenských pravidel, které nemají základ v ničem jiném, než v systému přesvědčení strachu a obav. Umožněte mladým lidem vybírat si své přátele. Místo rozhodování za ně je učte od malého věku, jak vhodně jednat. Učte je, aby si své problémy řešili od raného věku a umožněte jim prožít následek jejich voleb. Až dosáhnou věku puberty, budou mít znalosti potřebné k vybírání přátel, svých aktivit, které jsou v jejich nejlepším zájmu.
Je naší velkou nadějí, že rodiče, učitelé a všichni ti, kdo jsou jejich vzorem, integrují tyto Zprávy do svého Bytí. Jakmile vy všichni uvolníte negativní myšlenkové vzorce, změníte nežádoucí návyky a zastaralé kódy přesvědčení - budete mnohem lépe vybaveni pro výchovu dětí.
Dokážete si představit, jak by byl váš život jiný, kdybyste integrovali tyto znalosti, když jste byli malí vy? Jak by byl váš život jiný, kdybyste ve věku pěti let dokázali říci NE na cokoliv, co není pro vás v pořádku? Jaký by byl váš život, kdybyste na každém kroku měli podporu rodičů a přátel, kteří vás chrání před ublížením?
Výskyt znásilnění a zneužívání prostupující všechny kultury by byl odstraněn, kdyby pachatelé byli včas zastaveni, protože děti by měly jistotu, že se mohou kdykoliv obrátit na své pečovatele, nebo rodiče, kteří by pachatele včas zastavili. Jaká by byla vaše interakce s druhými dnes, kdybyste měli ve věku pěti let dovoleno říkat, co si myslíte, aniž by vám někdo říkal, abyste byli zticha, nebo vás prostě ignoroval? Když jsou děti terčem posměchu, nebo jsou trestány za to, že říkají co mají na mysli, rychle zjistí, že prohlašovat pravdu není dobrý nápad a učí se říkat " malé nevinné lži ".
Dokážete si představit jaký by váš život byl, kdybyste byli povzbuzování vyjadřovat své emoce ve věku batole? Často se děti učí - že pouze děti pláčou. Když dítě cítí zlost, je potlačena s rozkazem: " Jdi do svého pokoje!" Mnohokrát přirozeně ukazují své nadšení tím, že tancují, zpívají a okamžitě se setkávají s opovržením dospělých, kteří jim neustále říkají, aby se uklidnily a byly zticha.
Často v nejdůležitějším životním období, když vazba dítěte a rodičů je velmi důležitá, jsou děti posílány do mateřské školy. Před zápisem jsou vystaveny sérii očkování vytvářející zmatek v jejich imunitním systému. Pak procházejí velkým množstvím nemocí s námitkou, že se dotýkaly rukama nebo ústy nezdravých dětí. Počet učitelů předškolních zařízení schopných poskytovat každému dítěti pozornost, Lásku a potřebnou podporu, je bohužel velmi nízký.
Děti v tomto věku potřebují vědět, že se mohou spolehnout na své opatrovníky, kteří o ně pečují a chrání je. Avšak namísto podpory rodičů, je zapíší do školy, aniž by to s dítětem konzultovali. Výsledek je, že si dítě uvědomuje, že nemá jinou možnost a často se po odchodu rodičů cítí opuštěné. Pak zjistí, že jsou v místnosti plné cizích lidí a neví, co se od nich očekává a bez porozumění času neví, kdy se pro ně tatínek, nebo maminka vrátí. Většina dětí před tím, než nastoupí do mateřské školy má vyvinuté kódy přesvědčení :

děti by mělo být vidět a ne slyšet, to dělají jen miminka
nemám kontrolu nad svým životem
kdykoliv mě rodiče mohou opustit
nikdo mě neposlouchá
zlost je špatná
projevovat emoce je špatné
lidí se smějí tomu, co říkám
škola je špatná atd.

Není vám to povědomé? Jedná se o kódy přesvědčení, na kterých většina děti staví své myšlenky, slova a činy.
Když dítě vstoupí do mateřské školy učí se soutěžit a dostává nálepky v závislosti na svých schopnostech při úlohách, které jsou před ně postaveny. Očekává se, že bude sedět dlouhý čas, což je nepřirozené a ponižující. Musí se přizpůsobit novým pravidlům, a je to pro ně vysilující. Učí se potlačit sebevyjádření a podlehnou přizpůsobení. Veřejný vzdělávací systém byl nastaven, aby vytvářel miniroboty pro průmyslovou společnost. Děti jsou nuceny učit se dovednosti, které z nich mají udělat produktivního člena společnosti. Když přijde na škrty v rozpočtu v rámci systému, třídní tvořivost jako je umění, hudba, fyzické cvičení jsou první, co je z osnov odstraněno. Jsou považovány za nejméně důležité, ale přitom to jsou dovednosti, které vyvažují levou mozkovou hemisféru.
Děti se učí nejlépe v přírodě, ale pokud to není součástí osnov přírodovědeckého studia zřízeného školní radou, mají interakci s přírodou jen na hřišti, nebo autobusových zastávkách. Drtivá většina dětí neví, že mléko pochází od krav, vejce od slepic, myslí si, že hamburger je kravské maso, nebo že zeleninu a ovoce pěstují zemědělci. Většina rodičů nezná obsah toxických látek přidávaných do potravin pro zachování barvy a trvanlivosti. Přesto jsou tyto látky každý den vkládány do vašeho těla a těla vašich dětí. Zajímá vás proč je takový nárůst dětských nemocí jako je cukrovka, autismus, poruchy pozornosti a leukémie?
Takže děti vstupují do základní školy s mnoha výše uvedenými kódy přesvědčení. Jejich těla jsou ochablá v důsledku nedostatku pohybu, toxických potravin a látek oslabujících imunitní systém. Mají pocit vzteku, ale nemohou ho dát najevo. Uvědomují si, že školský systém je ponižující, ale nikdo je nechrání. Mají pocity únavy, takže jí sladkosti a pijí sladké limonády, aby zvýšily svojí energii. Dělají bizarní věci, aby získaly pozornost, přesto je nikdo neposlouchá. Jejich frustrace v nich vře, takže se často ocitají v ředitelně, nebo ústavu pro mladistvé a pořád není nikdo, kdo by jim dával Lásku, podporu a pozornost, po které touží, a kterou si zaslouží. Je divné, že počet těhotenství nezletilých stoupá?
To, co chceme říci vám rodičům, učitelům a vychovatelům je, abyste věnovali pozornost jak ovlivňujete děti svými kódy přesvědčení. Dopřejte jim to jak by se líbilo vám, aby s vámi bylo zacházeno v dětství. Jste to vy, kdo má velký vliv na děti, ačkoliv se s nimi třeba přímo nesetkáváte. Obyčejný úsměv může být zázrak pro někoho, kdo se cítí neviditelný. Když potkáte rodiče s dětmi, seznamte se a pozdravte i s dětmi. Vyhněte se povýšenému chování, jako je ťukání na čelo, nebo dětská řeč.
Dopřejte dětem respekt a laskavost .
Povzbuzujte děti, aby snily o svém vlastním životě. Za žádných okolností se jim nevysmívejte, nebo jim neříkejte, že nemají jinou možnost. Pokud se vás zeptají na radu, dejte jim jí jasně a výstižně a řekněte jim, že každý člověk má svůj názor. Povzbuzujte je, aby vyslechly ty, kteří mají odlišné názory, ale pak učinily své vlastní rozhodnutí. Zbavte se bláznivých přesvědčení, jako že kluci nosí modrou barvu a hrají si s auty, zatímco dívky nosí růžovou barvu a hrají si s panenkami.
Nechte děti, aby si zvolily svou vlastní profesní dráhu, aniž byste hodnotili mužské a ženské role, jako….. jen dívky mohou být zdravotní sestry, nebo kadeřnice, zatímco chlapci mohou být lékaři, nebo řidiči kamionů. Zacházejte s dětmi s úctou. Vyslechněte jejich slova, povzbuzujte je, aby řešily své problémy a umožněte jim vzkvétat.
Věříme, že se tato slova hluboce dotkla vašeho srdce a pomohou vám provést změny, které vám umožní uzdravit a přebudovat základy a tím zlepšit dovednosti potřebné pro svůj vlastní rozvoj a rozvoj všech dětí, s kterými se setkáváte, nebo setkáte!
2. TÓN VÝZVY - SÍLA POLARITY
Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla - kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete svoje pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.
Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.
Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Znamení stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah ( vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní Energií, např. přes kin narození.
DRUHÝ Tón - POLARITA - Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Áriové 17.2.2015 - Jak se opět propojit a oživit čisté lidství v nás

18. března 2015 v 7:00 Aktuální Informační chaneling


Obraz vašeho lidství je to nejkrásnější ve vás, vaše čistá představa o projevení lásky ve hmotě. Je na něm naneseno mnoho těžkých energií tak, že se vám zdá tato představa jako neskutečná chiméra a projev nereálného idealismu. Ale toto vše je tak skutečné, jako cokoli kolem vás. Nánosy vám brání se se svým čistým lidstvím propojit. Vaše představa, že budete všem pro smích, či jako hříčka přírody v rukou zloduchů je zcela mylná. Být láskyplný a lidský není totéž, jako být hloupý prosťáček. Je to v hlubokém soucitu a daru svobody všem ostatním tvorům na planetě Zemi. Propojte se svou představou o svém krásném životě a najděte, kde vás již nefunkční omezení, zvyky, schémata drží zpátky ve starých energiích. Je to pro každého z vás jen několik základních okruhů, kde jste omezeni. Poté si vědomě odstraňte staré a naprogramujte si svůj nový život. Přijde poznání a proměna každého z vás. První zlikvidujte to našeptávání, že se znemožníte ve společnosti. Nebudete naivní, naopak budete hluboce propojení se svou podstatou. Budete zářit jako projevená láska ve hmotě.
Áriové

Vkládáš do každé své činnosti své srdce?

18. března 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nemůžeš stvořit nové nebe a novou Zemi, jestliže to, co děláš, postrádá znaménko lásky a odevzdání. Věz, že to, co děláš, ať je to cokoli, děláš pro Mou čest a slávu. Pak to budeš chtít dělat dokonale. Pamatuj, abys nikdy nedělal práci proto, že musí být udělána. Máš-li tento postoj, dříve než začneš něco dělat; jdi do sebe, hledej milost a vylaď se. Až se změní tvůj postoj a pocítíš klid a harmonii, pak se pust do díla. Zjistíš, že bude-li tvůj postoj správný, budeš schopen udělat práci nejen dokonale, ale budeš ji moci vykonat i rychleji. Čím více je duší, které mohou dělat to, co má být uděláno, ve správném duchu, tím rychleji bude sneseno Mé nebe dolů na Zem.TRECENA CIB

17. března 2015 v 8:37 Mayský Kalendář na každý den

Tato Trecena začíná CIB 1 - Bojovník, Sup / Sova - Starověký Bojovník, Strážce svobody, ochránce Universálního Vědomí, vnitřní tichá síla přesvědčení.
Toto denní znamení je spojeno se Sovou a Supem. Sup se živí zbytky mrtvol, tzn. odstraňuje minulost, což můžeme metaforicky vnímat jako čištění starých vzorců. Supi a Sovy byli uctíváni jako velcí učitelé a Strážci antické moudrosti. V mayských překladech se dozvídáme, že je to Znamení dne, kdy Stvořitel sestoupí po dlouhém Cyklu dolů a vyčistí všechnu špínu a korupci na Matce Zemi, stejně jako pole, silnice a lesy.
Sova je symbol, který představuje moudrost našich předků a dávných předků a to nejen v naší rodové linii, ale také v lidské rodině, která obývá planetu Zemi. V naší uspěchané společnosti je zaneprázdněnost a kariéra oceňována více než zdraví a rodina a úspěch je definován materiálním bohatstvím, osobním statusem, kde zbývá jen velmi malý prostor na to, na čem opravdu záleží. Ale jste to vy, kdo může vytvořit místo pro nové plány a obnovit skutečné hodnoty.
Máte na výběr bez ohledu na to, co vaši šéfové, kolegové, přátelé a ano dokonce i vaše vlastní rodiny říkají. Jediné, co vás drží zpátky od uskutečnění vašich přání toho, co chcete dělat je iluzorní temná hlubina, strach, nejistota a síla zvyku. Proto je tak důležité a tak uzdravující být spojen s předky. Uvolněte se od minulosti a TEĎ v okamžiku přítomnosti vyživujte svou budoucnost. Znovu se spojte s předky a budete rozumět odkud jste přišli. CIB je spojení s dávnou historií těch, kteří přišli před námi a požehnali naší planetě a rozmanitosti života prostřednictvím Evoluce Posvátného Vědomí, svobodné vůle a Lásky.
REZONANCE S VLNOU NA OSOBNÍ A KOLEKTIVNÍ ÚROVNI
Ve Vlně BOJOVNÍKA končí dosah Čtvrtého Časového ZÁMKU ( kin 157-208 ). Poslední dva kiny Vlny AKBAL a prvních pět kinů Vlny CIB jsou kanály, kterými vklouzly na Zemi síly destrukce, které více než 6600 let blokovaly náš duchovní růst. V důsledku blokování sedmi kanálů ( kin 194 - 200 ) se nemohl potenciál BOJOVNÍKA projevit ve fyzickém světě po dobu asi 1300 let. Naše trojdimenzionálně omezené Ego tak mělo plný prostor k manévrům. Mezi kiny 208 a 209 odstartoval Velký Plán Uzdravení, ale paralelně se na Zemi dostala jiná Energie zvaná Babylonský Program.
Čas jsou peníze - tak znělo motto provázející babylonský vzorec ČASU. Program Evoluce > 13 : 20 < se zastavil uprostřed cesty a na jeho místo nastoupil model > 12 : 60 < , jehož hořkou úrodu stále ještě sklízíme. Vlna BOJOVNÍKA má hodně co do činění s UVOLNĚNÍM STRACHU. Vždy, když se objeví v kalendáři, podívejte se pečlivě na celou a pak sledujte jednotlivé dny, obzvláště ty, které z pohledu vašeho "narozeninového plánu" jsou spojeny s vaší Energií.
Šestnáctá Vlna definuje úroveň zralosti jednotlivých lidských Bytostí. Z tohoto důvodu učiněná pozorování jsou pro vás velmi důležitá. Nehodnoťte zpřístupněné informace, vciťte se do jejich obsahu a poslouchejte, co vám chtějí říct. Věnujte zvláštní pozornost všem vašim obavám a strachům, které se v této Vlně mohou objevit velmi výrazným způsobem.
Galaktické portály se otevírají ve Dnech CABAN 2 a AKBAL 8
CABAN 2 je bezprostředně spojena s fyzickou sférou - se světem rostlin, zvířat, lidí. V tento den proniká na Zemi silný impuls k manifestaci takového světa, jaký existoval kdysi v praplánech Zdroje. To může mít za následek čelní srážku dvou proudů Vědomí - konzervativního (babylonského) a progresivního (Božského). Utrpení utlačovaných lidí a zvířat se odráží v bolestech bezvýchodně vytrvalé situace umučené Matky Země.
AKBAL 8 je druhá aktivní sféra uzdravení skrze galaktické portály. Z hluboké úrovně může působit síla, nutící vás k ukončení případných nedostatků ve škole života. Můžeme zde zažít velké dobrodiní, ale ne ve smyslu spotřebního nasycení. Díky kanálu NOCI se před námi objeví neomezené možnosti, nové šance a příležitosti, dosud nepřístupné - jak se vypořádat s problémy.
VYUŽIJTE SVĚTELNOU ŠABLONU CIB A VYSTOUPEJTE V ŽIVOTĚ VÝŠ
Přehled Vlny 17.3-29.3.
CIB 1
CABAN 2 galaktický portál
ETZNAB 3
CAUAC 4
AHAU 5
IMIX 6
IK 7
ALBAL 8 galaktický portál
KAN 9
CHICCHAN 10
CIMI 11
MANIK 12
LAMAT 13
Ve Vlně Cib budou testovány a školeny nižší úrovně, zůstávejte vědomě ve své rovnováze a síle s díky a s vděčností všem kolem vás, kteří brousí diamant do nejvyššího třpytu vašeho lidského Božství. Mnoho Lásky a radosti vám všem. <3
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 17.3.2015 1 CIB kin 196

17. března 2015 v 8:31 Mayský Kalendář na každý den

Cib - Bojovník - Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení
Pokud je to poprvé, kdy uvažujete v životě o možnosti odpuštění, ať už sobě, nebo někomu, kdo si myslíte, že vám ukřivdil - do toho dnes. Ujišťujeme vás, že jste plně podporováni pozitivní iniciační energií Hun (1). Když myšlenka vstoupí do vašeho probuzeného Vědomí, znamená to připravenost k uskutečnění stát se realitou. A to je mnohem více léčení, mnohem více osvobození všech, kterých se to týká..... mnohem více, než jen odpuštění.
CIB znamená překonávání životních výzev, je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem živým i mrtvým.
Význam glyfu představuje moudrost. Je to světlo moudrosti, které pohlcuje tmu, konkrétně znamená vnitřní spirálu jako Universální symbol narození, smrti a znovuzrození - smrt starých vzorců myšlení a zrození moudrosti. Narození v den Cib bývají většinou velmi šťastní.
***
Jsem Cib 1. Děkujeme za spojení. Dnes chceme dál hovořit na téma komunikace. Doporučujeme, abyste si procvičili komunikační dovednosti, které jsme sdíleli včera. Zapište si klíčová slova všech bodů. Pokud je to vhodné sdílejte je s druhými.
Někteří si mohou myslet, že je to divná myšlenka, ale když si uvědomí, že s nimi skutečně chcete vylepšovat komunikační schopnosti, je možné, že se budou cítit poctěni a rozhodnou se procvičovat s vámi.
Věříme, že každý z vás integruje tyto dovednosti do všech rozhovorů. Podělte se o tyto myšlenky s druhými a všimněte si, jak se zvyšuje vaše schopnost komunikovat a vyjadřovat se čestně.
Dávejte pozor na každé slovo, které vyslovíte a naučte se vrátit tlačítko upovídanosti do polohy OFF.
1. MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI
Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO.
Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu.
Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.
VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE
Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu centra invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku - začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu se Znamením. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ - čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí.V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.
PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ -PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Jednička také představuje myšlenku - nápad, který se manifestuje vytvořením.Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost - co dnes zasejete -to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace které se přejete manifestovat.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Eckhart Tolle: Souvislost s tím, co se nám děje

17. března 2015 v 7:00 Jednoduchost života

sovaToto nebude nikdy dostatečně-krát zopakováno a promyšleno: Existuje souvislost mezi vaším stavem vědomí a tím, co se vám děje. Není to ani tolik osud nebo předurčení. To si lidé jen myslí.
Váš život je určen tím, jak reagujete na to, co se děje. A to, co se děje dále, je určeno tím, jak reagujete nebo odpovídáte na to, co se děje TEĎ.
Takže stane-li se něco na první pohled špatného, něco se nedaří, a je-li vaše reakce negativní, přitahujete další negativní věc. Jestliže je ale vaší reakcí odpověď:"Fajn, takhle to tedy je… a teď se s tím vypořádám", další věc bude odrážet tento stav vědomí.
Celý život mnoha lidí je chycen v proudu stejných nepříjemných věcí, které se jim dějí opakovaně. Protože si neuvědomují, že v jakémkoliv momentu na ně čeká v jejich životě svoboda v tom, že mohou reagovat jinak na to, co se děje.
Vaše reakce v přítomnosti určuje budoucnost. Ne to, co se vám stalo. Vaše reakce "teď" předurčuje další moment. A to je způsob, jak můžeme měnit svůj život ~ raději, než být chyceni ve špatné karmě na hodně dlouhou dobu.
Je to velice snadné, ale vyžaduje to pozornost.

Život je neustálý rozvoj.

17. března 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nemohl bys mít všechny znalosti a všechnu moudrost, aniž bys je postupně rozvíjel ze svého nitra. Život je neustálý rozvoj. Když jsi byl dítětem, musel ses naučit určitým základním úkolům. Jestliže jsi přiblížil ruku k ohni, říkali ti, že je to horké a že by ses spálil. Ale když jsi neposlechl a prosadil sis své a dotkl ses kamen, spálil ses a poznal jsi, že je to velmi bolestivé. Nicméně tě to poučilo, aby ses podruhé nedotýkal. V duchovním životě se také musíš naučit určitým základním lekcím, a když se jich nebudeš držet, musíš nést následky. Někteří lidé se učí velmi rychle a jsou připraveni postupovat k větším úkolům, až konečně zjistí, že jsou tak vyladěni, že se dále nemusí učit, ale plynou životem v dokonalé harmonii a jednotě se vším. Každý by měl dosáhnout tohoto nejvyššího stavu vědomí.


4 indiánské zákony spirituality

16. března 2015 v 20:56 Vývoj vědomí bytostí

Aztécký kalendář v Mexiku


Všichni se ve svém životě setkáváme s okamžiky, které nám dávají určitý signál, kam směřujeme. Každé setkání, každá radost i každá nemoc je pro nás zrcadlem.

Zákon číslo 1: "Člověk, kterého potkáš, je ten pravý"

To znamená, že nikdo nepřichází do našeho života náhodou. Lidé, kteří nás obklopují, se kterými sdílíme, jsou tady buď proto, aby nás něčemu naučili, nebo aby nás popostrčili dál v situaci, ve které se nacházíme.

Zákon číslo 2: "To, co se děje, je to jediné, co se mohlo stát"

Nic, ale absolutně nic z toho, co se nám děje, se nemohlo dít jinak. Ani v nejmenším detailu. Jednoduše neexistuje"Kdybych to byl býval udělal jinak, pak by to mohlo dopadnout jinak". To, co se děje, je jediné, co se mohlo a muselo stát, aby nás tato lekce něco naučila a my se mohli posunout dál. Všechno, každá jednotlivá situace, která v našem životě vyvstane, i když se jí náš rozum i Ego vzpouzí a nechce ji akceptovat.

Zákon číslo 3: "Každý moment, ve kterém něco začíná, je tou správnou chvílí"

Vše začíná v tom správném okamžiku, ne později, ne příliš brzy. Pokud jsme připraveni vnést do života něco nového, je to ten správný okamžik.

Zákon číslo 4: "Co má svůj konec, má skončit"

Opravdu je to tak jednoduché. Když v našem životě něco končí, slouží to našemu rozvoji. Proto je lepší to pustit a jít dál, s tímto darem prožité zkušenosti.
Myslím, že není náhoda, že to teď zrovna čteš. Pokud ti tento text dnes přišel do rukou, tak proto, že splňuješ předpoklady a rozumíš, že žádná kapka deště nespadne nazmar.
Dovol si jít dobrou cestou. Miluj celou svou bytostí. Buď nekonečně šťastný.


TZOLKIN 16.3.2015 13 MEN kin 195

16. března 2015 v 8:07 Mayský Kalendář na každý den

Men - Orel - Men - Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.
Dnešek představuje jeden z nejsilnějším dnů v Tzolkinu pro ostrý a pronikavý vhled do hloubky vaší duše, pro získání jasnosti k dlouho uloženým otázkám, které jste nebyli schopni vyřešit a k vizi daleko, daleko za horizont vaší životní cesty. Intenzita vhledu může být tak silná, že vás může oslepit, omráčit, paralyzovat, jak dnes vzlétnete s Oxlahun (13) a Men. Buďte otevření, nesuďte mysl ani duši; nevybírejte rozhodnutí a nedělejte žádné kroky, které by vás vrátili zpět dolů do nižších úrovní, abyste měli čas zpracovat to, co jste viděli.
Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního, nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.
Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro Lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.
***
Jsem Men 13. Vítejte v našem společném čase. Ze všeho nejvíce se těšíme na příchod dne, kdy spolu budeme moci rozmlouvat mnohem lepším způsobem. Slova, která se používají pro vyjádření myšlenek, jsou velmi vysilující pro komunikaci, kterou používáme my ve vyšších frekvencích. Mezi sebou navzájem nechceme komunikovat slovy. Je nám blíže to, čemu mnozí z vás říkají telepatická komunikace. I když to v jistém smyslu vypadá, že jsou přenášena slova, není to tak. Projevuje se skrze obrazy, myšlenky, vědomosti, pocity těla a mnoho dalších nepopsatelných interakcí.
Lidský jazyk je velmi primitivní způsob komunikace. Je to zřejmé, když si uvědomíte, jak často člověk něco říká, nebo píše a znamená to něco jiného, než bylo myšleno. Často to není kvůli slovům samotným, ale je to výsledek systému přesvědčení odesílatele. Často lidé úmyslně nemluví úplnou pravdu, což naráží na nesprávné vyložení záměru. Tomu se někdy říká " malé nevinné lži " a jsou příčinou mnoha utrpení. Mnohokrát lidé nevyjadřují svou plnou pravdu ze strachu, že budou souzeni, hodnoceni, nebo opuštěni. V tomto případě to není řeč, ale odesílatel vedoucí příjemce na scestí.
Jsou chvíle, kdy dochází k nedorozumění z důvodu mnoha filtrů, které má příjemce nastaveny. Některé filtry jsou fyzické. Možná příjemce neslyšel všechna slova v důsledku špatného sluchu. Často odesílatel začne mluvit, aniž by příjemci nejprve oznámil, že bude předávat zprávy. V případě, že příjemce mluví s někým jiným, vynechává první část zprávy. Mnohokrát konverzace pokračuje bez vyjasnění a to má za následek špatnou interpretaci.
Když příjemce poslouchá slova druhých, filtruje je přes vlastní kódy přesvědčení. Pokud žijete mentalitou oběti, je velmi pravděpodobné, že budete podezíraví ke komplimentům odesílatele a budete jeho motivy zpochybňovat. Často jsou zprávy chápány na základě předchozích životních zkušeností. Pokud odesílatel prohlašuje, že věci v minulosti nebyly dotaženy do konce, nebo parazituje neustále na věcech, které nejsou v zájmu druhého člověka, je velmi pravděpodobné, že se příjemce na něj nenaladí a propásne jinou důležitou, nebo zajímavou zprávu. Rozpětí pozornosti u člověka je poměrně malé. Pokud tedy mluvčí nesouvisle mluví, pravděpodobně ztratí zájem svého publika. Příjemce se nechá nejspíš rozptylovat děním kolem, nebo breptáním své vlastní mysli.
Další problém nastává při komunikaci psaných slov, zejména v písemných dialozích, jako jsou emaily, dopisy…. Při komunikaci se hodně používá řeč těla a intonace hlasu - což je ztraceno, když jsou slova přenášena prostřednictvím písemných zdrojů. Řeč těla chybí i během telefonních hovorů. Níže uvádíme několik jednoduchých doporučení, jak rozvíjet lepší komunikační dovednosti:
Ujistěte se, že máte plnou pozornost osoby, s kterou chcete mluvit. Zeptejte se, jestli je vhodná doba, abyste spolu konverzovali. Je vhodné domluvit si přibližný čas, pak máte větší pravděpodobnost získat plnou pozornost.
Pokud s někým komunikujete, věnujte mu plnou pozornost. Lidé často provádí více činností, včetně čmárání kresbiček, zatímco hovoří. To je jasné znamení, že vaše myšlenky a zájmy jsou v tu chvíli zaměřeny někam jinam. Soustřeďte se na téma, aby nedošlo ke zmatkům. Případně opakujte, co mluvčí říká, abyste měli jasno. Může se to zdát nudné, ale vyhnete se zmatku a emocionálnímu rozrušení.
Vyhněte se zbytečnému tlachání. Unavíte posluchače, takže se vyladí mimo vás. Udržujte téma konverzace. Za každou cenu se vyhněte planým pomluvám. To bolí nejen člověka, který je cílem, ale také snižujete svůj potenciál důvěryhodnosti. Lidé budou vědět, že stejně tak jste schopni mluvit o nich. Tím, že zůstáváte optimističtí a odmítáte se podílet na pomlouvání, si získáte respekt a důvěru.
Pokud se jedná o důležité téma, domluvte si přímou komunikaci " tváří v tvář ". Tato konverzace umožňuje každému z vás vidět přímo pohyby těla, slyšet hlas, takže je nepravděpodobné, že slova budou nesprávně vyložena.
Rozvíjejte intuitivní schopnosti. Pokud máte pocit, že druhý člověk neříká pravdu, povzbuďte ho, že vám mohou důvěřovat a mohou mluvit od srdce. Lidé obvykle reagují pocitově na to, co druzí říkají, takže je pravděpodobné, že se budou cítit v pohodě a sdílet pocity a emoce ze srdce.
Uvolněte strachy, domněnky a páchnoucí myšlení. To jsou bloky, které vám brání ve spojení s druhými přes srdce. Jakmile se naučíte milovat sami sebe a získáte sebedůvěru, budete používat přímou a produktivní konverzaci.
Pokud jsou dva lidé vědomí, zralí, nejsou reaktivní na to, co druhý říká, komunikace bude produktivní, i když se na tématu neshodnou. Jakmile se člověk naučí nechat vyjádřit druhé, aniž by cítil potřebu hodnotit, nebo obhajovat své přesvědčení, je na dobré cestě k lepší komunikaci se svými nejbližšími.
Praktikujte získávání pozornosti těch, s kterými si chcete promluvit. Dejte ostatním vědět, že vaše konverzace je kompletní a pak jim umožněte reagovat. To dává posluchači pocit, že je aktivní součástí dialogu a pravděpodobně vás nebude chtít přerušovat, když mluvíte.
Komunikace na vyšších úrovních je hodně odlišná, než řeč, kterou používají lidé. Je podobná rádiovým kmitočtům, kdy můžete pohybovat ovladačem a spojit se s konkrétní Bytostí. Plná pozornost je vždy dána, protože víme, že mluvčí chce sdělit něco důležitého a že to není žádný bezvýznamný hovor.
My, kteří nepřebýváme ve fyzických tělech, neztrácíme energii, protože víme přesně, co nám chtějí ostatní předat. Po ukončení zprávy se rozloučíme a pokračujeme ve svých životech. Nerozptylují nás slova, vnější zvuky, obavy o denní potřeby, ani vnitřní klábosení mysli.
Je hodně toho, co můžete udělat, abyste komunikovali jasněji. Navrhujeme vám, aby se to stalo vaší prioritou z důvodů nedorozumění, která jsou příčinou sporů v osobních vztazích i v globálním měřítku.
Loučíme se dnes s nadějí, že budete dbát na naše slova. Víme, že ve slovech, která nyní čtete je uloženo mnoho, je v nich hodně Lásky a požehnání. Tyto písemné Zprávy nejsou naším preferovaným způsobem komunikace, ale pro mnoho z vás to může být jediný způsob, jak získat přístup k našemu poznání. Posíláme vám hodně Lásky a požehnání a děkujeme těm, kteří s námi komunikují přímo. Podělte se o tato slova s druhými a mějte krásný den!
13. TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo s pod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co změní běh vašeho života. Věřte ale, že se vás dotýká Nejčistší Energie Universa, a nová sebeidentifikace, pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem.TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!
OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!
V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují Energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE, čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu 12:60 ,to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo "13" je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o čísle osudu.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu - opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU - čili SÍLU TRANSFORMACE.
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s třinácti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky - konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Nechovej v sobě pocity soutěživosti.

16. března 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Uvědomíš-li si, že každý má svou specifickou úlohu, již může nabídnout celku, všechen tento duch soutěživosti zmizí a ty se budeš moci uvolnit a být sám sebou. Oč jednodušší bude život, přestaneš-li se snažit být něčím jiným, než jsi. Máš svou roli v celku, tedy ji hraj podle svých nejlepších schopností. Říkám vám, abyste milovali jeden druhého. Činíš tak, nebo jsi pouze tolerantní, děláš pro sebe výjimky a říkáš, že jsou jedinci, kteří nemohou očekávat, že s nimi splyneš, protože jste si na míle vzdáleni? Všichni jste Moji milovaní, a čím drive si to uvědomíš, tím lépe, protože z Mého pohledu jste všichni stejní a Má láska proudí ke všem stejně. Přijmete-li jednotu se Mnou, budete schopni přijmout jednotu se všemi ostatními.

Směřuj k novému...

15. března 2015 v 10:33 Myšlenka Nového dne

Směřuješ-li k novému, neustále si buď vědom Mne i Mé božské přítomnosti a setrvávej svou mysli u Mne. Pomůže ti to udržet se v povzneseném stavu vědomí, takže budeš moci jít bez obtíží vpřed. Vnášej Mě do všeho, co děláš, říkáš a myslíš. Děl se se Mnou o vše. Jen tehdy, nemáš-li co skrývat, poznáš pravou svobodu Ducha. Potřebuji, abys byl svobodný, aby se ti mohly odhalit Mé zázraky a nic v tobě je nemohlo zastavit. Mnoho věcí čeká na odhalení; je třeba jen začít. Představ si všechny ty zázraky a krásy, dosud dřímající a čekající na objevení! Bude to jako vstup do nového světa s novými cestami, novými zákony, novými myšlenkami. Udržuj si svůj povznesený pohled. Měj stále před sebou představu Nového věku. Uvidíš, jak do něj vejdeš zcela přirozeně a stane se tvou součástí.

TZOLKIN 15.3.2015 12 IX kin 194

15. března 2015 v 10:25 Mayský Kalendář na každý den

Ix - Mág, Jaguár - Síla duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí

Učte se od Jaguára tichosti, trpělivosti a hlubokému pochopení džungle, uslyšíte jemnější hlasy živých věcí, které hluk strojů a mužů přehluší. Pokud utišíte hlas vlastního klábosení, zastavíte vlak svých myšlenek a vystoupíte z běžeckého pásu moderního života a to i na několik okamžiků každý den v meditaci, získáte větší a hlubší porozumění toho, kdo jste, jaký je váš životní úkol, jaké vnější vlivy - ať už je to rodina, práce, společnost, nebo kultura - obtěžují vaši cestu.

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHU DŽUNGLE, ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI……

Nativní Ix mají dary predátora - vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.

Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.
***

Vítejte v čase, který máme jen pro sebe. Dnes bychom rádi mluvili opět o cestování. Tentokrát se podíváme na zážitky mimo tělo. Na toto téma jsme hovořili hodně, takže dnes jen krátce. Byli bychom rádi, abyste věděli, že než se inkarnujete do fyzického těla, dostáváte od vašeho Vyššího Já a Recenzní Rady mnoho výstupních bodů na výběr. Výstupní bod je čas, kdy se můžete rozhodnout opustit Zemi. Je na Vyšším Já, aby zjistilo, zda v tomto období zůstáváte, nebo odcházíte. Tento výstupní bod nastává, když je pravděpodobné, že jste obsáhli všechny zážitky a zkušenosti, nebo důvod proč jste na Zemi. Vzhledem ke stavu zapomnění v této sféře, trvá mnohem déle dostat se do kontaktu s Vyšším Já, takže často na cestě bloudíte.

Mnozí už mají zvládnuté to, co sem přišli dělat, přesto se rozhodnou zůstat déle, aby bylo možné zažít další věci, nebo pokračovat ve zvolené práci. Někdy vaše Vyšší Já nastaví scénář, kdy skoro zemřete, jako způsob jak vás probudit, abyste se dostali zpátky na trať. To je důvod proč se lidé věnují duchovnímu úsilí poté, co prošli zážitkem smrti. Zatímco byli v klinické smrti, setkali se se svými Průvodci a Vyšším Já a bylo jim ukázáno, co musí udělat, aby se vrátili zpátky na svojí vybranou cestu. Bylo jim řečeno, že musí jít zpět, aby mohli dokončit svoji misi na Zemi. Obvykle se vrátí s horlivostí a vědomě si vzpomenou na důvod, proč přišli na Zemi, dostanou pokyny a souvislosti naplnit svoji cestu.

Není třeba spoléhat se na druhé, kteří by vám měli pomoci najít štěstí, nebo důvod vaší mise. Najdete ho sami, když budete tišší a budete naslouchat svému vnitřnímu hlasu, který vás povzbuzuje. Mnohokrát se lidé cítí povzbuzeni něco udělat, provést nějaké životní změny, ale pak se kvůli strachu, nebo starým kódům přesvědčení rozhodnou ignorovat vnitřní šťouchání a to je tedy opravdu smutné. Slyšeli jsme jak lidé ve svých rozhovorech říkají věci jako: " Ráda bych věděla, co mám dělat. Potřebuji nějaký pokyn pro můj život. Proč jsem tady?" Je nezbytně nutné zbavit se bloků, které vám brání v komunikaci s vašimi Průvodci a Vyšším Já. Když to uděláte, váš život vás ohromí.

Jakmile uvolníte potřebu dělat věci z povinnosti, nebo očekávání, budete mít tolik energie a tolik času, dělat všechno to co vám přináší radost.

Doporučujeme vám dnes obrátit se dovnitř a hledat tyto věci, které vám pomohou dostat se zpět na vaši cestu. Pokud ve svých modlitbách žádáte o radu, nezapomeňte o dodatek ……..pro mé nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných stran hladce a elegantně…..s vděčností. Pak bude méně pravděpodobné, že se ocitnete na nemocničním lůžku s přáním vyslechnout si svůj vnitřní hlas.

Vzdáváme čest všem, kteří jsou na cestě! Zůstávejte v neustálém spojení s vaším Vyšším Já a Původci, nadále se radujte a těšte z požehnání být na Zemi, jak se pohybujete vpřed díky své schopnosti milovat bezpodmínečně! To je váš pas na cestu do Nebe na Zemi!

12. TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY
Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé vaše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity, kde všechno patří do jednoho velkého CELKU - uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.

ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU

V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. DVANÁCT znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHOTónu vám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jste byli zapleteni karmickými vazbami - to nám odhalí vyšší nadhled. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.