Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Únor 2015

Horoskop na období 9. – 15. 2. 2015

9. února 2015 v 14:46 Doteky Nového Života

Jsme poutníci mezi světy
Slunce se odpoutává od opozice Jupitera a vstupuje do třetí (poslední) dekády Vodnáře, které vládne Venuše. Archetyp Vodnáře, který našel sám sebe, došel ke své svobodě, nezávislosti a schopnosti naplnit hluboký vztah, odevzdat se lásce, vřelému procítěnému lidství. Vodnář je vzdušné znamení a působí chladně, málo emotivně a ve třetí dekádě získává vřelost, procítění a lásku.
V tomto týdnu ( až do 20. 2.) jsme vedeni, abychom všichni v sobě našli vřelé lidství, ohleduplnost, soucítění. Kolem nás je tolik krutosti, bezohlednosti, tvrdosti. Bohužel to vše děláme my sami lidé. Proč je svět takový, jaký je? Takový jsme ho vytvořili. Proto každý z nás máme možnost se rozhodnout, co budeme tady na Zemi tvořit. Znamení Vodnáře je zosobněný vědomý člověk, který má znalost světa, a který má přinést novou vizi světa - Novou Zemi.
Tento archetyp má v sobě každý. Myslíte si, že musíte udělat něco velkého, přinést nějaký vynález, udělat něco výjimečného? Není to o velkých gestech, jde o to rozhodnout se ve svém nitru žít lidství, sounáležitost, bratrství, pochopení a soucítění a dokázat to projevit ven. Jedině svým chováním změníte svět. Někomu přidržíte dveře, pomůžete do schodů, podpoříte druhé….
Venuše dokončuje léčení, aby mohla vstoupit do konjunkce s Marsem na konci znamení Ryb.
Ta, která vládne třetímu dekanu Vodnáře: milující člověk prochází světem a připravuje se na návrat do celistvosti, aby se naplnilo to, co se naplnit má, aby se navrátilo to, co k sobě patří. Dva poutníci, muž a žena, se setkávají na cestě. Jejich cesty se střetávají do 19.2. Vnitřně se v nás střetává vnitřní žena a vnitřní muž, setkává se rozum a cit, mysl a srdce. Je možné naplnit celistvost, propojení a harmonizace polarit, které jen spolu mohou tvořit. Jeden bez druhého jste jen na holé poušti, kde nelze tvořit nebeskou alchymii. K tomu byl stvořen muž (impuls, mysl) a k němu žena (cit, srdce). Jeden bez druhého - zůstane vše plané. Můžeme nalézt svou vnitřní harmonii, harmonii v lásce, s lidmi.
Jupiter v harmonickém aspektu na Urana (2. - 5. 2015) symbolizuje otevírání, rozšiřování vědomí, nového poznání, moudrosti a svobody. Nastává rozšiřování kolektivního vědomí, možný kvantový skok. Tento aspekt symbolizuje "náhlé štěstí", lehkost, štěstěnu, vyřešení problému, protože člověk najde nové cesty díky novému pochopení, uvědomění. Jen projde uvědomění, které do této chvíle neviděl, neuvědomil si. Rozvíjí se intuice, vnímavost, přichází vývoj a pokrok.
Retrográdní Merkur dokončuje a od 11. 2. se ujasní myšlenky a formy, jak realizovat. Harmonický aspekt mezi Saturnem a Merkurem přinese potřebu řádu, systému a schopnosti realisticky si naplánovat budoucí kroky a dokázat je zhmotnit. Při tom všem pevně stát nohama na zemi a konat, snášet na zem a vše ukotvit a tím vytvořit nové matrice života.
Požehnaný týden. Nel
---------------------------------------------------------------
UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj:www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Padání Závojů, energetická stabilizace

9. února 2015 v 12:00 Mayský Kalendář na každý den

Trecena Caban je první Trecena mimo tři předchozí intenzivní uinaly 6,7 a 8, ve kterých jsou konsekutivní portály, nebo silné základní dny. Trecena Caban začala v závěrečných kapitolách 8. uinalu, z nichž většina se odehrává v 9. uinalu a spolu s následující Vlnou Oc můžeme zažít stabilizaci a energetické pozvednutí.
Kvantum elektromagnetické energie doslova vytahuje lidstvo z inertnosti, starých zvyků, sjednocuje, sbližuje, spojuje, slučuje na osobní i globální úrovni. Nejbližší okolí vám může stále předkládat svoji starou víru, která není zarovnána s Pravdou. Trojdimenzionální rovina je postavena na pravidlech fragmentace - rozdělování a oddělování, v jejímž systému základních parametrů neexistuje ekvivalent Jednoty.
Osobní přesvědčení a vysoká frekvenční úroveň mění VĚŘÍM na VÍM. Čím vyšší je osobní frekvenční vibrace, tím více a rychleji přichází podpora na cestě. Komfortní cesta zahrnuje každodenní pobyt v přírodě s absorpcí fotonů, které uzdravují a vyživují.
Zrychlující rozpad a rozklad nejspodnějších frekvenčních úrovní akceleruje nenávratně - staré musí udělat místo novému. Závoje rychle padají, otevírá se cesta pro všechno, co se nemohlo na nízkých úrovních manifestovat, včetně vrozených schopností telepatické komunikace.
Vědomí se přirozeným způsobem přetransformovává. Můžete vnímat pocit vnitřní reorganizace a nového " pospojování drátků ". Vyšší centra mozku a žlázy citlivé na světlo - šišinka a hypofýza se aktivují, protože absorbují mnohem více Světla. To povzbuzuje samozřejmě paměť duše a rozšiřuje pojetí o nové realitě. Díky rozšířenému Vědomí se očišťují nervové struktury, buňky a záznamy v DNA - vše se subtilně slaďuje do takové míry, že budete schopni vytvořit přijímací stanici pro aktivaci kosmického Vědomí.
Vysoký kmitočet je alchymistickou transmutací - obyčejné se mění na zlato. Roh hojnosti počínající v bohatství Jednoty Bytí nabízí stékající dary z kalicha spirálně vibrující Galaxie. Otevřete se a přijměte všechno, co vám energie vlévají do těla. Jste 24/7 povzbuzováni k posílení a očištění fyzické nádoby, aby byla připravena pro přijímání energií vyššího Ducha, tomu přirozeně předchází a je nutná korekce energetického systému, aby mohlo přijít oživení a subtilní posun.
Pronikání vyšších frekvencí a současně využití znamená nové naprogramování biopočítače a zaktivování skrytých čipů - tj. nepoužívaných částí mozku. Je to proces aktivování Světelného těla, které vás tvoří díky expanzi Vesmírného světla uvnitř každé buňky. Jakmile ve fyzickém těle plně realizujete přání vašeho Světelného těla a pospojujete všechny body v těle, překročíte elektromagnetické moře, které nazýváme Universum.
2014 - 2015 probíhá v šestiměsíčních intervalech na obloze TETRAD - čtyři úplná Zatmění Měsíce.
15.4.2014
8.10.2014
4.4.2015
28.9.2015
Blood Moon - krvavý, nebo červený Měsíc. Tuto čtveřici berme jako výherní kombinaci pomáhající lidstvu v návratu k Pravdě. Silný tlak na všechny oblasti na globální i individuální úrovni je mnohem intenzivnější. Astronomické vlivy, včetně očekávané a oslavované Jarní Rovnodennosti, která je doširoka otevřenou náručí Lásky Zdroje, pomáhají lidstvu s kroky do vyšší dimenzionální reality.
Je to vylaďování na biocentrický způsob myšlení, kdy mysl začíná naslouchat duši. Mysl v koherenci s duší vytváří osobní originalitu a tím jasný úspěch. Každý přišel na Zemi s unikátním talentem, není to doba napodobování a kopírování.
FAQ : Děti - vzdělávání, výchova? Všechny děti mají neporušenou paměť, vysoké chápání Míru, Jednoty a Lásky. Pomáhají udržovat a zvyšovat frekvenční úrovně Země, lidstva, nesou uvnitř sebe vizi Nové Země. Nejsou zatížené karmickými konsekvencemi. Jsou to vysoce vědomé Bytosti s otevřenými vrozenými schopnostmi - telepatie, komunikace s Průvodci, královstvím elementálů, mají aktivované jasnocity, schopnost předvídat budoucí události, s pamětí na domovskou planetu, včetně informací jak funguje Universum, často mají přehled o dimenzionálním posunu. Víceméně jim klasický školský systém nevyhovuje. Jsou plně vyladěné na svoji duši, jejíž potřebou, záměrem a touhou je rozvíjet se na mnohem vyšších úrovních vyjádření Lásky ( přírodní, kvantové, vesmírné zákony, mimosmyslové vnímání, hry, umění, tanec, pohyb atd.)
Nechápou a často odmítají omezující systém vzdělávání a klasický školský řád, což je přirozené, protože je to příští generace Země pětidimenzionální roviny, nikoliv trojdimenzionální. Jsou to malé velké Bytosti, které jednoduše samy VÍ, CO JE PRO NĚ NEJLEPŠÍ. Touží a potřebují žít v láskyplných vztazích, jsou nekompromisním zrcadlem jakékoliv disonance nejbližších, harmonizuje je strava, která prošla přírodním přirozeným biochemickým procesem, potřebují být vyladěné na svůj individuální biorytmus atd.
Nový způsob edukace jim může poskytnout ten, kdo je na vysoké úrovni chápání Lásky a porozumění jako ony, potřebují vnímat láskyplnou náruč, všeobjímající harmonii a mít prostor pro vyjádření sebe sama, svou nekonečnou tvořivost, vnitřní talenty a moudrost. Je to plná akceptace osobnosti, rovnocenná komunikace, stejná práva, co očekávají od všech, včetně pedagogů a rodičů.
Návrh a realizace vzdělávání může přijít od vás - rodičů těchto dětí, pokud vnímáte, že to je, nebo by mohlo být vaše poslání, protože máte pochopení a zkušenosti s těmito dušemi s vysokým stupněm moudrosti, které přichází na Zemi, aby byly šťastné.
Osobní cesta: v lednu jsem byla vyvázána z intenzivní každodenní práce. Od Brány 12/12/12 probíhala stavba základů frekvenční konstrukce Nové Země, ukončuji práci na úrovni workshopů, dostávám mnoho osobního prostoru pro rejuvenaci a odpočinek. Některé dny závěrečných kapitol Vzestupu budou náročné pro fyzické tělo, které je kotvou frekvenčních vln pro planetu. Mým záměrem v dalším období je pokračovat s konzultacemi a pomocí na osobní úrovni přes Vědomí Mayského kalendáře, který otevírá, ukazuje směr cesty a potenciál darů, s kterými každý do této inkarnace vstoupil.
Lidská rasa je jedna rodina spojující se v bouřlivých časech.
Velká úcta vám všem, kteří se podílíte na hladkém a elegantním posunu lidstva v tomto náročném a unikátním procesu. Je pro mě pocta asistovat v tomto procesu skrze vlastní cestu. Jste hluboko v mém srdci. Děkuji, že JSTE! Mnoho milující Lásky vám všem.

***
Je mi ctí, že mohu sdílet nádherný obraz mandaly - aktuální kód - dar pro vás a Matku Zemi od autora Martina Zezuly:
374. Nová Zem pod nohami, otvára náruč pre všetkých.
Je to mandala vytvorená na časové obdobie od zimného slnovratu 2014 do jarnej rovnodennosti 2015. Vytvára energeticky podporu pre každého, otvára jasný vhľad do vecí a umožňuje vidieť pravdu, taká aká je. Dodáva silu a podporuje každého, aby úspešne zvládol všetky výzvy a skúšky a zotrval v svojom srdci, pod vedením duše. Jasné a pevné základy vo všetkom, čo je.
Alexandra Zezulová & Martin Zezula . www.zezula-art.sk Copyright text / obraz.
V Lásce, Světle, Službě
Lenka

TZOLKIN 9.2.2015 4 AHAU kin 160

9. února 2015 v 11:56 Mayský Kalendář na každý den

Ahau - Slunce - Osvícení, bezpodmínečná Láska, odpuštění, Kristovo Vědomí, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, Vědomí cíle, Uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost
Po dešti se mraky rozplynou a pronikne sluneční světlo. Bez ohledu na bolest, bez ohledu na potíže, kterými nyní procházíte, pamatujte, že jsou jen dočasné, stejně jako květ letní růže. Tato Trecena je o čištění vašeho fyzického a psychického prostoru. Dnes Ahau osvěcuje tento posvátný prostor, který si pro sebe tvoříte a vrhá nové světlo na staré problémy, nebo situace, přináší nový svěží pohled a vizi toho, kam potřebujete jít, nebo kde potřebujete být.
Ahau je podle Mayů nejposvátnější glyf. Znamená Osvícení, vyšší Vědomí, propojení kolektivního Vědomí a vědomí spolutvoření. Ahau je energie bezpodmínečné Lásky. Nativní Ahau jsou romantici a idealisté, jsou často umělci harmonie a krásy - materiální i duchovní. Ve vztazích jsou oddaní a každá zrada je velmi bolí. Výzva je: Naučte se přijímat nedostatky.
Žádejte dnes o moudrost a ctěte své předky. Je to skvělý den vyjádřit záměr, aby byl váš domov naplněný harmonií a krásou, skvělý den postavit základy svého domu, nebo se nastěhovat do nového.
***
Jsem Ahau 4. Jsme vděční, že můžeme tento čas sdílet společně s vámi. Dnes bychom vám chtěli přiblížit téma nuda. Mnozí z vás se ve svém životě nudí. Neexistuje žádný smysl, žádný význam, žádná touha proč být svázáni v této sféře s nízkou hustotou. Mnozí jste cestovali po své cestě a měli jste mnoho zkušeností. Neexistuje žádná radost v tom, co jste zažili a chybí dokonce přesvědčení, že je něco lepšího, než říkají vaše současné kódy víry. Ale rádi bychom vás ujistili, že je opravdu mnohem více toho, co vám můžeme nabídnout, kromě vašeho každodenního života. To, co je k tomu potřeba, je vyjít ze své ulity a otevřít dveře vedoucí ke široké škále možností, které jsou vám volně k dispozici.
Možná budete muset vypnout televizi a další zdroje informací, které vás utápí ve smutku a pocitech zoufalství, které v současné době bombardují vaši energetickou síť. Zaměřte se na své vášně. Mnozí jste odsunuli věci, které vám přinášely nadšení, nebo si dokonce už ani nepamatujete, co vám nadšení přináší.
Mnozí nacházíte uspokojení v tom, že se navracíte do společnosti. To je v pořádku a dobré, pokud vám to neubírá čas ani energii pro vykonávání dalších činností. Podívejte se na tyto možnosti otevřeně, bez nastavování parametrů jako " To je moc drahé. Nikdy jsem si nemohl dovolit to dělat. Co by tomu řekli ostatní."
Nechte své myšlenky cestovat k tomu, o čem jste vždy snili. Přemýšlejte o věcech, které by vám přinesly spokojenost. Jak chcete trávit svůj čas? Kolik energie vydáváte na aktuální projekty? Jaký talent byste chtěli vyjádřit? Existuje projekt, kterého byste chtěli být součástí? Jakou dovednost chcete zdokonalovat? Odložte stranou všechny důvody, které vám v současné době brání pohybovat se vpřed.
Začněte si psát seznam věcí, které vám dávají energii a naplňují vás. Zkoumejte kroky, které je třeba provést, abyste naplnili své sny. Vytvořte si způsoby jak si splnit své cíle. Jen proto, že se něco dělá tradičním způsobem neznamená, že budete muset následovat " zaručené a vyzkoušené vzorce". Najděte odvahu se odlišovat, vyjít ze své ulity a vyzkoušet věci novým způsobem. Zarovnejte se s těmi, kteří mají odvahu vystoupit z řady a podporují své cíle.
Jakmile objevíte své vášně, budete mít nesmírné množství energie. Ponuré myšlenky žijící v chaotickém světě se rozpustí, jakmile budete trávit svůj čas pomáháním vytvářet Nový svět. Každý z vás je jedinečný a disponuje hojností talentů a nápadů, aby se Země stala Rajskou Zahradou, kterou byla původně navržena.
Tím, že podléháte ideálům mas, jsou mnozí z vás zapojeni v pracovních místech, které vám ubírají čas, takže věnujete jen velmi málo energie věcem, které vám přináší nadšení a povzbuzují vás. Riskujte a změňte toto paradigma. Mnozí již šli touto cestou. Změnou svých myšlenek a činů se můžete pohybovat dopředu a vytvořit naplňující život. Tím, že zůstanete ve své ulitě, jen zvyšujete šanci setrvávat v nudě. Pokud jste znudění, vytváříte ve svém životě chaos. Objevte své vášně a udělejte všechno možné pro potřebné změny, které můžete zařadit do své každodenní rutiny. Bavte se a tvořte!
4. TÓN TVARU A MÍRY - SÍLA VIZE CÍLE
ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s časem i prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.
KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ
Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty.V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní Dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny - v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů - se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto Dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované Znamením.
ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD
Nezapomeňte postavit stabilní a pevné základy na zemi. Postavte 4 pilíře podpírající váš život, aby byl stabilní ve všech aspektech Bytí - k vytvoření pravidel hry, práce i všech vztahů. Slunce prochází 4 body - svítání, poledne, západ a půlnoc a to dělá den úplným, celistvým, stejně tak rok je rozdělen dvěma rovnodennostmi a dvěma slunovraty na 4 roční období. Galaktičtí Mayové rozdělili Vesmír na 4 sekce a ekliptiku Mléčné dráhy dvěma průsečíky na 4 části. ČTYŘKA je stabilní základna pyramidy. Využijte dnes dar galaktického pulsu v podobě Energie ČTYŘI pro vaší osobní CELISTVOST.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Spatřuješ zázrak nebe na Zemi....

9. února 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nové nebe a nová Země jsou nyní zde. Jde prostě jen o to rozpoznat a přijmout vše, co se děje, a povznést své vědomí tak, aby sis plně uvědomoval všechno, co se odehrává v tobě i kolem tebe. Jestliže si neuvědomuješ vše, co se právě děje, neznamená to, že se to nekoná. To prostě znamená, žes to vyloučil svou vlastní pýchou a domýšlivostí, která tě oslepila a znemožnila ti vidět zázraky kolem tebe. Proto své vědomí stále povznášej. Čím výše je povzneseš, tím zřetelněji poznáš pravdu a nebude nic, co by zastřelo tvou dokonalou vizi. Jestliže jsi spatřil zázrak této vize, pak ji přenes dolů a uveď ji ve skutek; nechť se stane součástí tvého každodenního života. Dokud není vize ztvárněna, nestane se skutečností. Pravím ti, abys pohleděl na Mé nové nebe a novou Zemi, které teď dostávají tvar.

TZOLKIN 8.2.2015 3 CAUAC kin 159

8. února 2015 v 9:36 Mayský Kalendář na každý den

Cauac - Bouře - Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu
Stejně jako Imix, je dnes Ox (3) jedním z nejtěkavějších dnů Tzolkinu. Cauac je nagual ohně a vody, a denní znamení sporů, vnitřního neklidu a konfliktů, není dobré v kombinaci s energiemi Ox - to je nejistota, nestálost a riziko, a pokud si dnes nebudete dávat pozor, jejich kombinace vás může vybičovat k zuřivému uragánu emocí, nebo myšlenek. Ale nezoufejte, požádejte vyrovnávací Caban - vládce této Treceny, aby vám pomohl zdolat vířící bouři Ox a Cauac, kterou máte dnes nad hlavou.
Symbolika představuje bouři, déšť, blesky - čištění, aktivaci, dynamickou sílu i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí. Cauac je také symbolem komunity, která se někdy nazývá "Universální společenství ", nebo " nebeský domov Bohů ". Je to znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem ( vnitřní bouře, která přináší život ).
Nativní CAUAC mají silný soucit s ostatními a jsou hypersenzitivní. Přecitlivělost jim dává velkou představivost a vznešené srdce. Umělecké vyjádření je často způsob jak směrovat svoji přecitlivělost.
Požádejte o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše co nese ženské energie.
***
Jsem Cauac 3. Děkujeme, že jste se s námi dnes spojili. Rádi bychom se dnes ještě více ponořili do významu Vzestupu. Existuje mnoho z vás, kteří se domníváte, že fyzická smrt je nezbytnou součástí vývoje duše. To není pravda. Je mnoho lidí, kteří chodí mezi vámi a kteří jsou vysoce osvícení. Pobývají na Zemi, aby pomohli druhým, jako jste vy, k dosažení vyššího stupně Lásky a pochopení svého Já.
Mnozí se klaní guruům, ale věřte, že jsou stejní jako vy. Už není třeba uctívat tyto duše, stejně tak byste se mohli poklonit vašemu psovi - všichni jste Jedno. Všichni jste schopní dosahovat vysokých frekvencí Lásky, stejně jako je zažívají guruové. Měli byste posedět s těmito dušemi, nebo číst původní spisy těch, kteří přešli na druhou stranu, abyste získali vhled, jak můžete změnit svůj život.
Není třeba držet se jednoho řádu. Není třeba žít minimalistický život. Můžete se těšit z krásy a divů tohoto světa - to je záměr původního projektu Země. Vše co je třeba, je opravdová touha zbavit se věcí, které vás udržují uzamčené v negativních myšlenkových vzorcích a činech založených na strachu. Máte uvnitř sebe schopnost tyto změny provádět.
Potřebujete jednoduše sledovat a věnovat pozornost věcem, které říkáte a děláte. Většina z vás funguje na automatický pohon, zcela běžně následujete pokyny druhých, nebo slepě přijímáte jejich přesvědčení. Najděte si každý den čas přemýšlet o svých aktivitách. Buďte naplněni vděčností za ty věci, které plynule proudí do vašeho života, není třeba se trestat a vinit za volby, které jste provedli a které byly méně než laskavé.
Začínejte každý den znovu a znovu a pevně dodržujte své záměry na každý den. Postupujte s grácií, dávejte pozor na každé slovo, které pronesete, každou myšlenku, každý čin a každou reakci. Zpočátku se to může zdát nudné, ale jakmile změníte chování, které je vám nepříjemné, budete mít mnohem menší potřebu toto chování monitorovat, protože integrujete nové, které se stane přirozeně vaší součástí.
Zapište si věci, které chcete změnit a často je přezkoumejte. Provádějte pozitivní prohlášení jako " budu jíst pouze potraviny, které jsou zdravé ", spíš než " už nebudu jíst čokoládu ". To jen udržuje pozornost toho, co nechcete, zatímco předchozí prohlášení vás udrží v tom, co chcete. Rozdíl se může zdát subtilní, ale podvědomá mysl vytváří realitu, na kterou se zaměřujete.
Loučíme se a posíláme vám hodně Lásky, jsme vděční, že vám můžeme poskytovat naše služby. Přemýšlejte o těchto slovech, buďte odvážní a přijměte opatření pro zvýšení úrovně Lásky ve vašem životě!
3. TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU
TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné, nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržití, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz Pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.
Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetum mobile Bytí. V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu TŘI spočívá výchozí podnět Evoluce, neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se Znamením Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení. V odkazu na kalendářní Den s Tónem TŘI se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Nikdy nezačínej den ustaraně a plný napětí.

8. února 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Probouzej se osvěžen a obnoven a očekávej jen to nejlepší od nastávajícího dne, a tím se ti dostane jen to nejlepší. Uvolni se a přenech Mi vedení. Nikdy nezačínej den ustaraně a plný napětí. Spánek a odpočinek obnovuje a oživuje Ducha. Vykroč do nového dne pravou nohou se srdcem plným lásky a vděčnosti, plným velkého očekávání. Dnešek nemá žádné poskvrny, které by ho zmařily, tak proč ho takový neuchovat? Udrž své vědomí povznesené k výšinám a uvidíš, že se ti dnes odhalí ty nejkrásnější události. Je to nový den a nová cesta. Zanech včerejšek za sebou se všemi jeho vadami a chybami a obrat list. Proč vléci staré za sebou do tohoto nového dne? Všemi způsoby se uč ze svých lekcí, ale neklaď na ně takový důraz, aby tě srážely natolik, že nebudeš moci vstoupit do nového dne s lehkým a radostným srdcem.

TZOLKIN 7.2.2015 2 ETZNAB kin 158

7. února 2015 v 9:56 Mayský Kalendář na každý den

Etznab - Zrcadlo - Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč Pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance
Když Etznab vyrůstá v Treceně Caban, máte k dispozici mocný soutok sil. Mentální jasnost Caban poskytuje velmi ostrý a pronikavý pohled do Etznab - jeho neotřesitelného vnímání rozdílu mezi dobrem a zlem, mezi Pravdou a iluzí. Buďte opatrní, abyste nepoužili sílu pohledu jako zbraň proti druhým, měla by být použita jako dar, nástroj, průvodce, cesta k vyšším cílům.
Glyf představuje vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole……Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi Vědomí duality - můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy - volí vždy morální a etickou cestu. Skalpel chirurga vytvořený s obsidiánu může zachránit život, nebo čepel zbraně válečníka může zabít.
Nativní ETZNAB mohou být často v rozporu - věci jsou černé, nebo bílé? …dobré, nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé, terapeuti, lékaři - pokud ve svém životě využívají Světelný Vzorec a umění rozhodovat se.
Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory, skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních - v rodině, komunitě, naučte se být upřímní pokud jde o peníze, sex.
***
Zdravíme, vítejte v tento den! Jsme rádi, že se dnes znovu setkáváme a spolupracujeme na společném procesu Vzestupu. Říkáme společném - když postupuje jeden, postupují všichni, protože zvyšování vibrací ovlivňuje všechny, jako vlny celým Vesmírem.
Dnes bychom chtěli hovořit na téma pokrok. Termín sám o sobě znamená pohnout se kupředu. I když v některých případech je to přesný popis, v mnoha ohledech je zavádějící. Často mluvíme o chůzi po Cestě. Pro ty, kteří žijí v lineárních světech, to obvykle znamená krok v čase a to buď dopředu, dozadu, nebo do stran. Avšak ze spirituálního hlediska se děje mnohem více. Váš pokrok se v současné době vlní ve všech směrech, neboť energie není lineární. Často jsou tyto energie vnímány jako spirály. Když uděláte změnu ve svém životě, ať už je to změna chování, nebo způsob jak se oblékáte, nebo změníte základní kódy přesvědčení, váš energetický vzorec se změní.
Často jsme říkali, že směs negativních myšlenek v konečném výsledku vytváří temnou hustotu, která je neproniknutelná, zatímco pozitivní myšlenky volně plynou hmotou a volně se pohybují. Jsou to odlišné vzorce - energetický podpis je odlišný. Každá myšlenka má svojí vlastní frekvenci podobně jako radiová stanice. Čím více laskavá a milující myšlenka je, tím rychleji vibruje.
To znamená, že milující myšlenky vibrují rychleji, než myšlenkové formy s nízkou hustotou. Rychlejší vibrace mohu skutečně pohybovat předměty, podobně jako se pohybuje auto, mohou procházet i zdí, auto jedoucí pomalu pravděpodobně neprojde zdí, ale narazí do ní. To je jen ubohý příklad pohybu, který je ve skutečnosti mnohem elegantnější, ale snažíme se vám poskytnout mentální obraz pro lepší pochopení.
Jak zvyšujete svojí vibrační úroveň, mnohem lépe plynete vašimi každodenními činnostmi. Je velmi nepravděpodobné, že byste uvízli v temných energiích. Například jste v parku a poblíž vás je zločinec a chce někoho okrást. Ti, kteří jsou naplněni Láskou a vibrují na vysokých frekvencích, nebudou nejspíš lupičem viděni. To vyplývá z Universálního Zákona - podobné se přitahuje. Ti, kteří nemají mentalitu oběti, neupoutají pozornost těch s mentalitou zločince. Zločinec se rozhlédne kolem a vidí potenciální cíl. Je-li člověk alespoň částečně vědomý a jeho základem je Láska a důvěra, sice může reagovat, že by mohl být stále okraden, ale bude reagovat z prostoru : " Možná, že by ten člověk mohl potřebovat mé peníze ". Bude ho soudit velmi málo, pokud vůbec se objeví nějaký strach.
Je-li člověk zloděj, vybírá si druhé s mentalitou oběti. A oběť pravděpodobně očekává, že bude mít problémy. Možná, že tento člověk odešel z domova jen s několika mincemi a pepřovým sprejem pro případ, kdyby narazil na zloděje. I když nechce, aby se to stalo, je na tuto situaci připraven. Podobné se přitahuje - takže myšlenky přitahují realitu. Cítí se požehnaný, že by zloděj mohl dostat jen pár mincí a hrdě prohlašuje svým přátelům, jak moudrý je, nebo použije pepřový sprej, hrdě se vrátí domů se svými několika mincemi a cítí svoji sílu.
Lidé, kteří mají nálepku oběti, nebudou s největší pravděpodobností ani riskovat nebezpečí do parku jít. V extrémním případě se může stát, že jim strach ani nedovolí opustit svůj domov s výjimkou obstarání základních potřeb. Tito lidé budou nejspíš vykradeni doma, protože jednou jsou už zaměřeni na mentalitu oběti.
Jakmile odstraníte negativní myšlenky a kódy přesvědčení, můžete ovlivnit nejen sebe, ale všechny kolem vás. Na osobní úrovni můžete pokračovat po své cestě v lineární formě. Pokud jste hráli roli oběti a pustíte některé obavy a strachy, které tuto roli vytvářely, začínáte tak podnikat kroky ke změně svého chování. To bude také zahrnovat možnost chodit více mimo svůj domov a starat se o své potřeby.
Jakmile postupujete krok za krokem ( lineárně ), bude to mít vliv na ostatní. Nakonec přestanete přitahovat lupiče, jakmile se začnete pohybovat s větší sebedůvěrou - začnete se přirozeně vyhýbat situacím, které by mohly přilákat zloděje. Tím, jak postupujete v odstraňování mentality oběti, můžete ovlivnit i násilníka a to dvojím způsobem - buď se k němu chováte laskavě, nebo ho odeženete. Nemůže změnit své chování, protože jeho role pachatele je tak hluboko zakořeněná, ale je pravděpodobné, že se dvakrát zamyslí nad tím, pokud mu někdo prokáže soucit. Existuje mnoho příběhů o tom, jak násilník změnil své chování a Láska se stala jeho cílem. Je mnoho možností, které mohou nastat např. v rámci tohoto jednoduchého příkladu.
Duchovní vývoj není lineární, energetické vzorce se pohybují všemi směry v celém Vesmíru. Důvod, proč jsme se pustili do tohoto tématu, je pomoci vám plně pochopit, že to, co si vybíráte má vliv na všechny. Primárním cílem těchto Mayských Zpráv je pozvednout vás. Přitom vy pomáháte pozvedat ostatní. K tomu dochází nejen ve vibračním vzorci Země, ale i v neviditelných dimenzích, protože všichni jsme vzájemně propojeni. Přesto to může být ještě hlubší, když pochopíte, že my všichni jsme hologram Zdroje.
Hologram je kompletní celistvost původního subjektu. Není statický, ale pokud se změní jakákoliv jeho část, znamená to celkovou změnu. Například pokud se díváte na člověka v holografickém poli, měli byste být schopni vidět všechny aspekty jeho Bytí. Jakmile někdo zažije událost, která změní jeho energetické pole, můžete pozorovat tuto změnu, jak okamžitě ovlivňuje holografické pole tohoto člověka. Ti, co vidí tato pole, to mohou potvrdit. Máte k dispozici vědce pracující s kvantovou úrovní, kteří zaznamenali, že je-li provedena změna u jedné částice určité substance, má to okamžitý vliv na celou substanci - bez ohledu na jejich vzdálenost od sebe. Tento fenomén se vyskytuje, když se stimulace provádí jak na fyzické tak na psychické úrovni. Může to být těžké pro vás to pochopit, pokud je tento koncept pro vás nový. Existuje mnoho fascinujících knih a filmů o vědě kvantové fyzicky, které vám mohou pomoci plně pochopit tyto pojmy.
Když má nějaký člověk myšlenku, vytváří se energetické pole, které plyne pryč od něj. Stejně jako podobné se přitahuje, tak i tyto myšlenkové formy plují dál, dokud nenarazí na podobné myšlenkové formy. Vysoké frekvence jako je Láska a vděčnost jednoduše prochází skrz hutnou hmotu, zatímco nízké frekvence do sebe naráží. Jejich postata je lepkavá, což jim umožňuje lepit se navzájem. Když člověk začíná měnit své myšlenky, slova, činy, emoce na ty s vyšší frekvencí, ovlivňuje to nejen jeho samotného, ale všechny další a celý holografický obraz. Proto je tak důležité, abyste si byli vědomi toho, jak myslíte a co děláte.
Můžete si vybrat být ve špatné náladě, stát se obětí, nebo pachatelem, ale jakmile to uděláte, bude to mít vliv na všechny ostatní živé formy, které podporují vaší svobodnou vůli. Můžete si přitáhnout ty, kteří vám pomohou hrát roli, kterou jste si vybrali. Věřte, že toto drama je základem v pozemské sféře, bylo navrženo, aby se na Zemi tímto způsobem pracovalo. Ve vyšších frekvenčních sférách se pracuje odlišně, hlavně protože tyto role nižších frekvencí jako oběť a pachatel zde nejsou podporovány. Je to jako být na dvou různých radiových frekvencích - nelze komunikovat, když se kmitočet liší. Ve vaší sféře se podobné přitahuje a to znamená, že to, co děláte, nebo pro co se rozhodnete, bude podporováno těmi, kteří hrají podobné a podpůrné role. Aby bylo možné vymanit se z této role v nižších frekvencích, musíte si začít volit lehčí vibrační chování a kódy přesvědčení.
Možná jste slyšeli termín "kolektivní Vědomí" - to se vztahuje na poměrně velmi malé množství lidských bytostí, které mají vliv na Pravidla a vibrační Vzorec Celku na Zemi - pracují společně a staví na planetě vyšší frekvence. V současné době na Zemi každý vědomý Lightworker zastupuje obrovské množství lidí, kteří se pohybují na nižších úrovních. Jak tito Lightworkers pracují globálně, jejich schopnosti dramaticky zvyšují pozitivní změny. Tak začínal pohyb směrem k bodu zvratu, kdy se energie zvýší a celá planeta se přesune do vibračně vyšší úrovně. Výsledky toho jsou měřitelné a vědci ví, že se srdeční tep Země rapidně zvyšuje. Jedná se o velké Probuzení, které ovlivňuje všechny formy na Zemi. Jak tito Lightworkers získávají stále silnější postavení a zvyšují své osobní vibrace Lásky, má to vliv na hologram všech. Výsledek je, že se stále více lidí ve vlnách postupně probouzí a otevírají se pozitivním změnám ve svém životě.
To, co celý proces zpomaluje - je strach. Ti hluboce zapletení v negativní energii a temných myšlenkových formách musí být " očištěni ". Mnohokrát se musí všechny nánosy oddělit najednou. Když člověk ví, jak jsou tyto lepkavé vrstvy vytvořeny, je schopen rozmotat myšlenkové formy a kódy přesvědčení, které vytvořil. Jak se každá vrstva nízkofrekvenčních myšlenek odloupne, může být propuštěna s Láskou, vděčností a požehnáním za poučení, které poskytovala. Když se vše provádí tímto způsobem, mění se negativní energetické pole na pozitivní a tzn. přesun do vyšších frekvencí.
Vidíte jak je tato práce důležitá? Pokud každý z vás porozumí, že všechny činy bezcitnosti, strachu vytváří temné nánosy a pochopí jak je odstranit, zastaví vytváření nízkých energií a může vytvořit naprosto odlišný život na Zemi, než zde kdy před tím byl.
Tím, jak každý z vás změní chování z nízkých energií na vyšší frekvence, může to uvolnit CELEK. Váš individuální pokrok ovlivňuje celý průběh všech. Prosíme, přemýšlejte o těchto slovech a provádějte další výzkum, pokud si potřebujete ověřit jak tento základní systém funguje. Jste silnější, než si myslíte. Naučte se chápat sílu svých myšlenek, slov, činů, emocí a kódů přesvědčení a použijte vše k vytvoření Rajské Zahrady na Zemi!
2. TÓN VÝZVY - SÍLA POLARITY
Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla - kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete svoje pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.
Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.
Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Znamení stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah ( vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní Energií, např. přes kin narození.
DRUHÝ Tón - POLARITA - Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Tvůj slavný život je požehnán !

7. února 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Najdi si čas, abys zkoumal své srdce. Bereš něco nebo někoho jako samozřejmost? Cítíš se být stále znuděn a přesycen životem? Jsi dárce, nebo příjemce? Je tvůj život nepřetržitou službou bližním, nebo žádáš pro sebe jistá práva? Nemůžeš očekávat, že najdeš pravé a trvalé štěstí, aniž bys dával a sloužil bez jakýchkoli nároků pro sebe. Jen tehdy, když dokážeš přijmout, že tento život je život služby, život dávání, život plného odevzdání se Mně a do Mých služeb, život, kdy nižší já je zapomenuto a ty žiješ pro celek, můžeš pochopit, co míním, když říkám, že žiješ opravdu plný a slavný život a že jsi mocně požehnán. Začni tedy hned teď rozvíjet své vědomí. Začni žít a pracovat pro celek a sleduj, jak se mění tvůj celkový pohled a přístup.

Hormonální Jóga

6. února 2015 v 17:07 Oblíbená videa
S láskou doporučuji, paní Alenka je skvělý člověk a jsem šťastná, že jsem obklopena tak krásnými lidmi, jako je ona Usmívající se . Přeji nádherné dny. Anna


TZOLKIN 6.1.2015 1 CABAN kin 157

6. února 2015 v 13:19 Mayský Kalendář na každý den

Caban - Země - Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy
Trecena Caban začíná Pravdou - využijte energii Hun (1) a mentální ostrost Caban k vybudování silné základny pro vaše myšlenky a nápady. Z myšlenky vzniká záměr, ze záměru touha a z touhy čin. Následujte a plujte s tímto proudem vědomi si svých schopností a dovedností, ale nesuďte, nesrovnávejte, neposuzujte, nebo nehodnoťte proces, či výsledek. Důvěřujte a věřte sami sobě. Udržujte trpělivost hluboko uvnitř. Zůstaňte vyrovnaní, v synchronizaci se svým vnitřním středem: nenechte emoce, negativní hlasy, nebo komentáře ostatních zlomit lodní kýl vaší lodě. Užijte si cestu - jste na dlouhé trati.
CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI
V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.
Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.
***
Jsem Caban 1. Cítíme se velmi šťastní, když s vámi můžeme trávit čas tímto způsobem. Obdivujeme vás, kteří pracujete denně na provádění změn pro lepší život. Jsme velmi vděční, že vám můžeme pomáhat rozpomenout se na vaší skutečnou duchovní Podstatu.
Chceme vám dnes poděkovat za pomoc na naší Evoluční cestě. Když nám umožňujete s vámi spolupracovat, získáváme mnoho vhledů, stejně jako vy. V určitém slova smyslu, žijeme skrze vás, zažíváme to, na co vy narážíte. Práce s vámi nám umožňuje procvičovat trpělivost a soucit.
I když jsme Průvodci ve vyšším frekvenčním pásmu. Také se potýkáme s chápáním čisté Lásky. Také žijeme ve sféře svobodné vůle a zkušeností jako je frustrace i netrpělivost, i když je to hodně odlišené od emocí, které můžete zažívat na Zemi.
Když s vámi spolupracujeme, vzájemně si pomáháme v chápáni dynamiky ve fyzické i spirituální oblasti. V naší sféře se mnozí rozhodnou jít do " školy " učit se různé aspekty ve fyzické sféře. Toto vyučování je velmi různorodé a zahrnuje takové věci jako např. učení trpělivosti, schopnost být na mnoha místech najednou a schopnost pohybovat předměty ve fyzické sféře. Někteří se rozhodnou naučit dovednosti jako je ovládání počítačů, aby mohli komunikovat s lidmi. Existuje nesčetné množství dovedností, které se můžeme naučit pro naše potěšení, stejně jako pro vývoj všech.
Díky úzké spolupráci s vámi máme možnost zdokonalit své dovednosti. V rámci naší skupiny byli někteří z nás vtělení ve fyzickém těle, někteří nikdy. Jsme duše na všech úrovních porozumění, zájmů a talentů. Celkově máme výhodu, že máme přímý kontakt s Akášickými Záznamy, které nám lépe pomáhají pochopit vás, jako jednotlivce i jako celé lidstvo. Máme mnoho učňů, kteří nám pomáhají s menšími detaily, jako je například umístění předmětů na místo, kde si je přejete najít. Existuje mnoho lidí, kteří jsou odborníci a jsou způsobilí dělat nejlepší odhady toho, jaké možnosti mohou jednotlivci i skupiny dělat vzhledem k historickému významu.
Všichni jsme duchovně pokročilí, přicházíme z místa soucitu a Lásky. Přesto nikdo z nás nemá dokonalou znalost čisté Lásky Zdroje. Jelikož jsme čistými hologramy Zdroje, v podstatě jsme čistí stejně jako vy. Je těžké popsat slovy zprávu, kterou se vám snažíme zprostředkovat.
Sečteno, podtrženo - jsme vděční za možnost s vámi spolupracovat. Naše pomoc pomáhá vám, stejně jako nám. Není nic většího, co si přejeme dělat. Když se každý jednotlivec přestěhuje do vyšších vibrací Lásky a soucitu, znamená to filtraci v celém Vesmíru, což ovlivňuje všechny. Z tohoto důvodu získá každý mnoho, jakmile pracujeme společně.
Dnes si přejeme vás uctít. Žádáme vás, abyste na několik okamžiků utišili své vnitřní i vnější Já. Jak budete relaxovat, nadechujte a vydechujte, zatímco čistíte mysl od jakýchkoliv obav. Pociťujte vděčnost a požehnaní za vše ve vašem životě. Dovolte si přijmout požehnaní, které vám v tomto okamžiku dáváme.
Vyhřívejte se tak dlouho, jak jen budete chtít v naší milující přítomnosti, přijímejte Lásku, kterou vám posíláme. Až budete hotovi, pokračujte s obnovenou energií. Kdykoliv nás můžete zavolat a získat mnohem více této láskyplné energie. Děkujeme vám za to, co děláte a že jste aktivní součástí našeho života!
1. MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI
Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO.
Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu. Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.
VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE
Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu centra invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku - začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu se Znamením. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ - čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí.V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.
PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ -PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY. Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Jednička také představuje myšlenku - nápad, který se manifestuje vytvořením.Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost - co dnes zasejete -to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace které se přejete manifestovat.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Trecena Caban

6. února 2015 v 13:18 Mayský Kalendář na každý den

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající Energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto Energií a umožnit, aby se projevila.
CABAN 1 - ZEMĚ / POHYB - INSPIRACE, INTELIGENTNÍ MYŠLENKY, JEDNÁNÍ A NÁVYKY, SYNCHRONIZACE NAŠEHO SRDCE S POZEMSKÝMI RYTMY
Tématem této periody je porozumění a pochopení, jak příroda a její fáze mohou být uspořádány na makro/ globální úrovni, aby Země byla sama vyvážená.
Caban je jako náš společný srdeční tep. Z další symboliky, která je spojena se Znameními je jasné, že má Caban, hodně co do činění s planetou, jako živým vyvíjejícím se organismem s vlastním srdcem. Zemské srdce je starověké, hluboké. Co je také zvláštní na Caban, že bez ohledu na to, kde se na Zemi nacházíme - nad atmosférou, nebo hluboko pod vodou, v centru města, nebo na pobřeží - jsme neustále spojeni s touto všeobjímající hlubokou frekvencí.
S Caban, jako základní energií nastává v Tzolkinu změna a vyrovnávání našeho srdečního rytmu s rytmem Země. Caban představuje pohyb uvnitř i na povrchu Země, což přinese s sebou mnoho zemětřesení a u člověka silné proudění krve do srdce a Chi - životní energie, která se projevuje v lidském těle jako teyolia - substance duše obsažená v centru srdce, když jste vtělení na Zemi.
Země se bude vyvažovat přibližně týden - od 8. dne Trecenia Caban do 1. dne Trecenia Oc.
Co nám to vše říká?
Během příštích 13 dnů budete potřebovat velké množství osobní a mentální svobody, abyste měli dostatečný prostor pro vás, vaši duši, vaše srdce a vaši mysl. Zrušte svůj diář a požádejte o více volného času pro sebe i svoji rodinu.
Je čas využívat své intelektuální schopnosti a vnímání, použít vše racionální, čili energii levé mozkové hemisféry pro osobní růst, nebo vedení druhých, pokud je to vaše poslání. Ale stejně jako u všeho v dualitě nemůže jedna strana fungovat bez druhé, tzn. jako vždy je třeba hledat rovnováhu, i když se můžete soustředit pouze na jednu stranu.
Uspořádejte svojí ložnici, kancelář, nebo místo ke čtení a věnujte se tomu v době, nebo den, který je pro vás přirozený - jen a jen pro vás - může to být za svítání, dopoledne, odpoledne, večer, o půlnoci. Jen vy znáte své přirozené vnitřní rytmy. Respektuje své cirkadiánní rytmy.
Co je tedy to, na čem záleží?
Budoucnost leží ve vašich rukou. Je to pouze vaše rozhodnutí, co v současné době určuje vaši budoucnost. ŽIJTE KAŽDÝM OKAMŽIKEM PŘÍTOMNOSTÍ. Nepřemýšlejte ani o budoucnosti, ani o minulosti - jsou již obsaženy v tom jednom věčně plujícím přítomném okamžiku. Věřte své inteligenci. Věřte svým instinktům. Ujišťujte se 24/7, že jste v rovnováze, svobodě, pravdě a čistotě Bytí.
REZONANCE NA OSOBNÍ A GLOBÁLNÍ ÚROVNI
Vlna ZEMĚ vám dává k dispozici celé pozemské bohatství a kontroluje, jak ho využíváte. Ve Vlně Země byste měli přijmout postoj pozorovatele. Věnujte pozornost tomu, jak vnímáte Rezonanci s pozemským Programem. Dovolte projít všem dnům bez zvláštního očekávání a strachu.
Na konci Vlny - DVANÁCTÝ den - až vstoupíte do Energie LAMAT 12, se podívejte zpět na celou Vlnu - na její vstup a výstup a zamyslete se, jak jste cestovali tímto časovým úsekem. Zkuste přistupovat k celé Vlně bez hodnocení, i když zatím nevidíte osobní vztah v sérii minulých událostí. Podívejte se na dvě, nebo tři Znamení specificky vás spojující s Vlnou Země. Podívejte se na ně pečlivě a zjistíte, které z jejich Energií pocítíte na vlastní kůži. To, co zažijete, co se bude dít ve vašem životě, co přitáhne vaší pozornost, bude přesně to, co vám chtěla daná Energie sdělit. Nejdůležitější je, abyste nic nesoudili, nehodnotili. Každé cizí, nebo vlastní hodnocení by zatemnilo velmi subtilní cestu, jak se STÁT VĚDOMÝM.
Vlna ZEMĚ zahajující program iniciovaný 3. ČASOVÝM ZÁMKEM, umožňuje start ke zralosti uvnitř 4. ZÁMKU ČASU. Vlastně zde dozrává vámi vypěstované ovoce, které teď musíte posbírat. Bylo by velmi užitečné podívat se na osobní poklady nahromaděné během minulých 52 dnů ( počínající Vlnou HADA).
Dvě Pozice s galaktickými portály (165, 168) odhalují důležitou úlohu v této Vlně: HAD 9 (165) představuje zápalnou sílu. Podívejte se na informace získané v tento den pohledem zrcadla a zjistíte, co je ve vás rozpálené. Zde bude také patrně aktivována Energie Kundalini ( kosmická energie Tvoření ). V tento den bude také testována vaše vitalita - Slunce vašeho Středu.
LAMAT 12 ( 168 ) operuje silnou mocí osvícení dne i celé Vlny. V jejím Světle - na příkaz Zdroje - budou vyhledávány Nové lidské bytosti , které se naučily žít v harmonii, a jejichž vibrace je zcela stabilní, a které mohou pomoci slabším udělat rozhodující krok vpřed. ZEMĚ testuje každé individuální Vědomí okem planetární zralosti. Tímto způsobem se můžete podívat na splnění vašich vybraných úkolů a na úroveň vaší zralosti s ohledem na globální program. ZEMĚ zobrazí Božský Program, kterému vy dáváte fyzickou podobu.
Přehled Vlny od 6.2. - 18.2.
CABAN 1
ETZNAB 2
CAUAC 3
AHAU 4
IMIX 5
IK 6
AKBAL 7
KAN 8
CHICCHAN 9 galaktický portál
CIMI 10
MANIK 11
LAMAT 12 galaktický portál
MULUC 13
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

V Mém plánu je dokonalá harmonie a rytmus.

6. února 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Kéž jsi veden ve všem, co děláš a co říkáš. Uč se být velmi trpělivý a čekat ve všem na pravý čas. Věz, že vše bude dokonale fungovat, když počkáš na Mne a nebudeš se neuváženě hnát vpřed. Mnohé čeká, aby se začalo rozvíjet v pravou chvíli. Vše se urychluje, ale přesto půjde o postupný proces, neboť v Mém plánu je dokonalá harmonie a rytmus. Nic není mimo řád, tak pracuj s řádem a nikoli proti němu. Jestliže zkusíš pracovat proti řádu, prostě se vyčerpáš a nikam se nedostaneš, stejně jako kdybys plaval proti proudu. Buď zůstaneš stát, i když budeš plavat ze všech sil, nebo budeš silou proudu smeten zpět. Vyvaruj se pracovat proti něčemu, co je nevyhnutelné, a místo toho se uč jít v souladu s tím v absolutním klidu a důvěře, že děláš správné věci v pravý čas.

Obraz: Pozdrav od bytosti vzduchu Sylfy

5. února 2015 v 18:45 Obrazy rok 2015

Obraz: Pozdrav od bytosti vzduchu Sylfy

V obraze je zachycena energie zvuku vytvořeného větrem v druidských harfách, které se zavěšují na stromy, aby vydaly vznešenou hudbu. S Láskou pro nás Anna

TZOLKIN 5.2.2015 13 CIB kin 156

5. února 2015 v 16:18 Mayský Kalendář na každý den

Cib - Bojovník - Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení
Neuvěřitelně silný den s nábojem Cib, přirozeným spojením s rodovými a evolučními liniemi, schopností zlepšit a zostřit vnímání a intuici; Oxlahun (13) představuje přístup k jiným dimenzionálním realitám - to vše s podporou Treceny Kan, která pečuje, uzdravuje a propouští z vězení viditelných i neviditelných. Pokud hledáte jak vyléčit bolest a utrpení zděděné z vaší rodové linie - pak se osvoboďte od strachu, útlaku, kontroly, nenaplněného, či nerealizovaného potenciálu - dnešek vás k tomu vyzývá a přináší silnou směs Energií.
CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST,VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.
Význam glyfu znamená moudrost a karmickou očistu, v yukatánském jazyce představuje světlo svíčky - světlo moudrosti, které pohlcuje tmu. Význam je narození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení. Glyf je spojován se supem, velmi respektovaným ptákem, který čistil svět od všech zbytečných věcí.
Osobnosti narozené v den Cib se podílí na energetické očistě planety, proto jsou často vedeni z jedné akce do druhé. Cib znamená překonávání životních výzev, je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem živým i mrtvým.
***
Zdravím jsem Cib 13 a jsem velmi vděčný, že mám příležitost s vámi komunikovat. My v naší Sféře jsme tak nadšeni, když vidíme, že se lidé vědomě pohybují dopředu a navazují s námi spojení. Jsme zde, abychom vám pomáhali při probuzení vaší duchovní Podstaty, abyste se mohli pohybovat vpřed a stoupat do vyšších frekvencí, zatímco jste ve fyzické formě. Nikdy před tím se to na Zemi nestalo v tak velikém počtu jako v této době.
Jsme rádi, že jsme součástí tohoto procesu, stejně jako naši Hvězdní kolegové. Čekali jsme celé věky na tento okamžik a doufáme, že rozumíte významu a vzrušení této doby. Někteří jste stále ztraceni v amnézii a zůstáváte ve strachu v důsledku změn, které se dějí na Zemi. Naše role je pomáhat vám rozpomenout se na své kořeny, abyste mohli dát stranou všechny strachy a obavy a žít v úžasu krásy této planety, která vše nabízí z pozice Lásky a milosti.
Chceme vám poblahopřát k tomu, jak se probouzíte a pokračujete po cestě k Osvícení. Existuje zde mnoho guruů, kteří vás vedou na cestě, ale mnoho jich zachází příliš daleko, když vám tlačí své myšlenky. Jedna věc je nabídnout radu a svůj názor, zatímco někteří vás bezelstně vedou k přesvědčení, že musíte následovat cestu jednoho guru.
Věřte, že každý z vás chodí po jedinečné cestě. Je moudré a uklidňující studovat slova druhých - včetně našich. Přesto je nutné, abyste si vybírali věci, které intuitivně cítíte, že jsou pro vás nejlepší. V opačném případě se můžete ocitnout v poušti, jak popíjíte arzén ochucený šťávou s ostatními, kteří byli oklamáni.
Každý duchovní lídr, který vás zbavuje vaší vlastní síly a rozhodnutí, je falešný lídr. Každá církev, která tvrdí, že jen ona má jediný způsob vedení, vás vede dolů s jediným koncem - a to do jejich reality . Vyhledejte ty, kteří jsou vzorem Lásky a soucitu, neboť oni znají tajemství šťastného života.
Dokonce i ti z vás, kteří trpíte a strádáte, zatímco děláte to nejlepší, co právě můžete dělat, můžete být mnohem šťastnější a žít v míru, když budete ve svém Středu a s vědomím, že máte pod kontrolou vaše přesvědčení. Jste to vy, kdo má pravomoc vybrat si realitu, kterou chcete žít.
Jedním ze způsobů, jak zůstat vyrovnaný je začít svůj den meditací a modlitbou. Požádejte své Vyšší Já o vedení po celý den a buďte ochotni sledovat synchronicity kolem vás. Uveďte své záměry pro celý den a nechte věci plynout, aby k nim mohlo dojít. Buďte připraveni říci NE rozptýlení, protože to vás udrží v pohybu vpřed k vaším cílům. Buďte na pozoru před nečekanými návrhy a událostmi, které se mohou objevit, jak kráčíte ke svým cílům. Buďte vědomí a selektivní!
Odcházíme a necháváme vám čas na zamyšlení o těchto slovech. Vezměte si je k srdci - vy, kteří této melodii rozumíte. Už víte, že když čtete tyto Zprávy poprvé, vejde se zatím jen pár slov do vašeho Vědomí. Jak se k nim opakovaně můžete vracet, získáte větší vhled - to je jeden ze způsobů jak rozpoznat váš růst a chápání. Každý potřebuje slyšet a zažít věci v určitém čase a z různých zdrojů, než je plně integruje do svého Bytí. To je součástí zábavy, svobodné vůle a životních zkušeností.
Jděte vpřed a udělejte pro sebe tento den zázračným a radostným hledáním věcí, při kterých vaše duše i srdce zpívá!
13. TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo s pod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co změní běh vašeho života. Věřte ale, že se vás dotýká Nejčistší Energie Universa, a nová sebeidentifikace, pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem.TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!
OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!
V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují Energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE, čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu 12:60, to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo "13" je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o ČÍSLE OSUDU.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu - opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU - čili SÍLU TRANSFORMACE.
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s třinácti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky - konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Věz, že budeš úspěšný, a ono to tak bude.

5. února 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Je-li na tebe vložena zodpovědnost, nes ji na svých bedrech radostně a neklesej pod ní. Hleď, abys ji uskutečnil do písmene, a nikdy ji neopomeň sledovat až do konce, bez ohledu na to, jak zdánlivě obtížné se ti to v tu chvíli může jevit. Vždy si pamatuj, že na tebe nikdy nenaložím více, než jsi schopen unést, aniž bych ti přispěl pomocí a silou, abys to dokázal. Poneseš-li svoji zodpovědnost, porosteš do velikosti a síly a staneš se natolik spolehlivým, že na tebe budu moci vkládat ještě větší odpovědnost. Potřebuji stále více a více spolehlivých duší, schopných unést náklad. Potřebuji, abys byl ochoten a schopen tak činit bez jakýchkoli obav, zda to dokážeš. Nikdy za žádných okolností se nesmíš cítit poraženým. Můžeš udělat cokoli, když se pro to rozhodneš a odmítneš třeba jen uvažovat o neúspěchu. Prostě věz, že budeš úspěšný, a ono to tak bude.


TZOLKIN 4.2.2015 12 MEN kin 155 galaktický portál

4. února 2015 v 18:34 Mayský Kalendář na každý den

Men - Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.
Semínko, které nosíte hluboko uvnitř, může být lehce vyneseno Men - Orlem vysoko do nebe. Je to Semeno ( Zrno ), které obsahuje celou vaši minulost, přítomnost a budoucnost, jako souhrn vašeho života zabaleného ve slupce. Vy, kdo víte, kde vás drží velký ptačí pařát, pusťte se - jedině tak může vyklíčit a vyrůst vaše nové ztělesnění. Jak to uděláte je jen na vás: Men vás může vést k vašim novým cílům a záměrům, nebo může nechat spadnout semínko, kam chcete.
Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního, nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabostí.
Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro Lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.
***
Jsem Men 12. Jsme velmi potěšeni, že jsme opět s vámi. Děkujeme vám, že jste součástí zvyšování Vědomí na Zemi. Všichni máte schopnost povznést se sami nad sebe a být mnohem více Jedním s ostatními a Vším Co Je. Prvním krokem je uvědomit si, že tuto schopnost máte. To je také důvod, proč jsme v tomto okamžiku s vámi.
Dnes bychom chtěli více hovořit o procesu Vzestupu. Mnoho z vás žije v neporozumění, že Vzestup je o odchodu z tohoto světa, a že se vracíte domů ke Stvořiteli. To není pravda. Pochopte prosím, že ani v tuto chvíli nejste odděleni od Zdroje - jste hologramem Stvořitele. I když jsou na Zemi časy, kdy se cítíte vyčerpaní a unavení z bolesti vyskytující se ve vašem současném životě, víme, že jakmile se vrátíte do Sféry Ducha, kde máte možnost osvěžit své Já, pravděpodobně nebude trvat dlouho a skočíte zpět do inkarnace na Zemi, nebo kamkoliv jinam.
Máme výhodu, že vidíme větší obraz a důvěrně známe své Vyšší Já. Jsme schopni pochopit, co se děje na Zemi i mimo ni. Víme, že trápení vám pomáhá dělat volby, které vám přináší mnohem více míru a radosti. Je mnoho z vás, kteří jste Probuzení. I když vedeme vaše cesty, můžete sami vyzkoušet jakékoliv touhy a nemusíte naše vedení zaznamenat. Víme, že jsou to vaše kódy přesvědčení a strach, co vás drží od přijetí možnosti dělat změny.
Nemůžeme nezdůraznit nutnost, abyste se dívali dovnitř sebe a vytrhávali všechny myšlenky, které vás drží od prožívání snů. Je mimo jakoukoliv pochybnost, že jste milováni a zasloužíte si všechno, co jen může Země nabídnout. Nepřišli jste sem žít v bídě, nebo řešit všechny problémy světa. Nepřišli jste ani zachraňovat duše druhých. Přišli jste sem užívat si tuto Sféru a být součástí řešení, ale když si budete libovat v negativním řešení, budete vytvářet další problémy.
Máte možnost změnit své myšlenky tím, že se zaměříte na věci, které si přejete. Máte možnost změnit své jednání tím, že nebudete dělat věci, které nechcete. Máte možnost změnit svá slova, když budete vyjadřovat svou Pravdu, máte možnost změnit svůj postoj tím, že se zaměříte na Vděčnost.
Pouze vy můžete udělat sami sebe šťastné. Nedávejte tuto pravomoc druhým. Uvědomujte si v každém okamžiku, že každý z vás dělá vždy to nejlepší, co může. Někdy možná víte, že to, co děláte, je pro ostatní škodlivé, ale jen strach a kódy přesvědčení vás motivují pokračovat. Všichni máte sílu podporovat jeden druhého a získat vzájemnou důvěru, takže každý může žít plně v Pravdě. Zapamatujte si, že nemůžete měnit lidi, můžete je ale podpořit. Nechte je dělat volby, kterým dávají přednost - chcete přece to samé i pro sebe.
Když necháte ostatní vybírat si jejich činy, budete mnohem lépe chápat smysl odpuštění, které je aktem bezpodmínečné Lásky. Odpuštění je jednoduše dovolení druhým, aby byli sami sebou. Není třeba je trestat, chránit od přestupků, nebo je nutit měnit cestu. To jsou akty manipulace. Raději zvažte podporu toho, co si volí. Pokud se rozhodnou pro činy bezcitnosti, buďte pro ně vzorem laskavosti. Pokud narazíte na někoho, kdo překračuje vaši komfortní zónu, stáhněte se od něj bez rozsudků. Jednoduše to, co musíte dělat je - vždy zůstat ve své vlastní integritě a Celistvosti.
Rozumíme tomu, že existuje mnoho zlých lidí, kteří přenáší krutou realitu na druhé. Jsou chvíle, kdy by bylo nejlepší odstranit tyto lidi ze společnosti. Doporučujeme vám pomoci raději zneužívaným a zanedbávaným dětem, protože mají sklony být pachateli zla na druhých. Vezměte tyto děti pod svá křídla a pečujte o ně.
Zakažte programy v televizi a filmy, kde se páchá zlo a vyvolávají myšlenky stahující dolů strukturu celé společnosti. Média krmí mysl myšlenkami, které nejsou v souladu se světem, jenž chcete vytvořit. Dávejte pozor na místa, které navštěvujete, knihy, které čtete, rozhovory, kterých se zúčastňujete. Vyhýbejte se lidem, kteří se snaží vás odtrhnout z reality, kterou si přejete vytvořit. Pokud se opravdu chcete uvolnit z bídy, zdržte se činností, které vás drží uzamčené v nízkoenergetických myšlenkách.
Vy, co jste méně než laskaví a přejete si být laskavější, musíte porazit strachy, které vás drží uzamčené v tom, jakým způsobem reagujete v současné době. To platí pro všechny emoce, postoje, myšlenky, slova, činy. Přiznejte si bloky, rozpoznejte problémy a přijměte opatření k jejich řešení. Přejeme si vás dnes povzbudit k překročení pohledu na jednu oblast, kterou chcete změnit. Zapište si kroky nutné pro podniknutí toho, aby nastala změna. Využijte možnost udělat změnu!
12. TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY
Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé vaše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity, kde všechno patří do jednoho velkého CELKU - uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.
ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU
V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. DVANÁCT znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu vám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jste byli zapleteni karmickými vazbami - to vám odhalí vyšší nadhled. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Obraz: Květ Nového Života od Matky Země

4. února 2015 v 18:29 Obrazy rok 2015

Obraz: Květ Nového Života od Matky Země

Milý přátelé, měla jsem tu čest namalovat obraz od naši Matky Země. Je to Květ Nového Života pro všechny obyvatele planety Země. Jsme požehnaní. S Láskou pro nás Anna
Na přírodě jsme závislí nejenom kvůli fyzickému přežití.Potřebujeme ji také proto, aby nám ukázala cestu domů, cestu z vězení naší vlastní mysli. Jsme totiž ztraceni ve své činnosti a myšlení - ztraceni v bludišti zdánlivě neřešitelných problémů. Zapomněli jsme něco, co stále ještě vědí kameny, rostliny a zvířata. Zapomněli jsme, jak být - jak být sami sebou, jak být tam, kde je život: tady a teď.Přijmi vše, co potřebuješ, ale nikdy se nepokoušej to vlastnit.

4. února 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Žít duchovním životem neznamená být připraven o všechny světské statky, které potřebuješ a které ti usnadňují život. To prostě znamená, že máš užitek z každé jednotlivé věci, kterou potřebuješ užívat ku prospěchu celku a pro Mou čest a slávu. Jestliže něco ukončíš, ať je to cokoli, vrací se to ke Mně s láskou a vděčností, protože poznáváš, že vše, co máš, je Mé. Poznáš,že čím více odevzdáš, tím větší prostor se uvolní pro to, co přichází. Přijmi vše, co potřebuješ, ale nikdy se nepokoušej to vlastnit. Čím více si něco přivlastňuješ, tím větší je pravděpodobnost, že to ztratíš. Mé sýpky jsou přeplněné. Budeš-li správně řadit své hodnoty, nebude ti scházet vůbec nic. Ale pamatuj si, že Mě máš vždy ve všem klást na první místo, vzdávat za vše díky a vracet Mi to, co jsi ukončil.

Horoskop na období 2. – 8. 2. 2015

3. února 2015 v 21:44 Doteky Nového Života


Hromnice, které jsou 2. 2., symbolizují den zasvěceného života - Uvedení Páně do chrámu.
Svátek připomíná událost z evangelií (Lk 2,22-38), kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna čtyřicátého dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila Bohu jako prvorozeného. Zde se setkává s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval "světlem osvícení národů".
Tento den je silný a člověk může mít prožitek ujasnění, blesk z čistého nebe ve svém vědomí, pocitu, myšlence. Ozývá se vyšší vědomí v člověku, které můžete vnímat, když se ztišíte a jste jen sami se sebou.
Nastává úplněk 3. 2., kdy se propojí mysl ze srdcem.
Dobíhají aspekty z minulého týdne a k tomu se přidává Slunce ve Vodnáři v opozici s Jupiterem ve Lvu. Nalezení rovnováhy srdce a mysli, nové kroky dělat s radostí, důvěrou a ze srdce. Důležité je udržet rovnováhu, nic nezveličovat a nic neshazovat. Jupiter ve Lvu je nebezpečím na zveličování ega nebo podceňování se. V tomto týdnu máte možnost díky Slunci ve Vodnáři udělat změny, inovace, nové kroky, nové začátky. Vodnářský princip by měl být opatrný na přehánění své nezávislosti. Mohl by tím ztratit i to, o co by nechtěl přijít.
Tento aspekt bude ovlivňovat všechny, ne jen Vodnáře. Opusťte "chtění více, než je v dané chvíli možné". Buďte vděční za to, co máte, oceňte to a buďte trpěliví v tom, kde se chcete rozvíjet. To, že něco nepůjde tak hladce, jak byste chtěli nebo si představovali, je zkouškou, která vede k ryzosti srdce. Jak moc o danou věc stojíte a co jste ochotni udělat pro to, co chcete rozvíjet? Je to pravdivé? Je to hluboké? Nebo je to jen váš rozmar. Retrográdní Merkur se dostává do harmonického aspektu se Saturnem do 10.2. Mysl je hluboce soustředěna, prochází zralostí, ujasněním, které se ještě děje v tichu, v samotě, soustředění. Dochází k prohloubení, zmoudření, které zraje. Něco nového ve vás zraje. To, co bude trvalé, pevné a moudré. Zatím se to děje skrytě. Po 11. 2. přestane být Merkur retrográdní, a tím se bude moci vše projevit, realizovat, zhmotnit.
Venuše v Rybách se dostává do konjunkce s Chironem 5. - 12. 2. Jak muži procházeli léčením a nalézáním svého posvátného bojovníka, tak také ženy si v této době budou procházet léčením. Mají v sobě nalézt svou Bohyni lásky. Ženy se dotknou své chudinky, své zraněné ženy. Buď v ní můžete zůstat nebo si svá zranění můžete přiznat, pojmenovat, přijmout a opustit. Pak se dostanete ke své Bohyni, která miluje samu sebe a tím miluje ostatní a umí léčit svou něhou, laskavostí a Láskou.
Přeji vám laskavý týden.
Nel
---------------------------------------------------------------
UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj:www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

TZOLKIN 3.2.2015 11 IX kin 154 galaktický portál

3. února 2015 v 8:44 Mayský Kalendář na každý den

Ix - Mág, Jaguár - Síla duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí
Tmavší než noc, kroky tiššími než dech měsíce, plíží se Jaguár prostorem mezi fantazií a vědomím. Jeho pronikavý vhled vás vyvádí z neustálého opakování obnošených nápadů směrem k nové svěží inspiraci a změnám vašich vlastních evolučních témat. Pokud můžete soustředit obrovskou sílu Buluk (11) a sladit ji s cestou Jaguára, obnovíte svůj Zdroj, svou vnitřní sílu a prolomíte všechny překážky, které se stále snaží držet vás zpátky, ať je to ego, pýcha, závist, lež, nevděk, neznalost, nebo lenost.
JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHEM DŽUNGLE, ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI.
Jaguár představuje tajemství šamana, transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.
Nativní Ix mají dary predátora - vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako Službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést Světlo tam, kde je Tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.
Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.

***
Zdravím, jsem Ix 11. Je nám velkým potěšením se opět s vámi setkat. Dnes bychom rádi hovořili na téma Láska. Frekvence Lásky je nejvyšší možná vibrace. Čím výš je člověk schopen vibrovat, tím se stává méně hustým. Tato lehkost umožňuje vědomě pohybovat předměty, volně se pohybovat mezi dimenzemi a v jakékoliv fyzické sféře obrovskou expanzi tvoření. Výhodou je, že jste schopni žít ve fyzické sféře a můžete zažít věci takovým způsobem, kterým nyní nemůžete.
Mnoho z vás vidí pozemskou rovinu jako školu, nebo místo pro výuku. Ale to bylo nastaveno jako místo, kde je možné získat zkušenosti, protože ve Sféře Ducha jsou všichni ve stavu vševědoucnosti. Tam se není co učit. Stačí si vybrat zažívat Lásku v široké škále různých situací.
Každý, kdo je nyní na Zemi, se rozhodl se sem inkarnovat. Než jste dorazili, vybrali jste si roli, kterou budete hrát. Šli jste před Recenzní Radu a diskutovali o životě, který si přejete zažít. Zde probíhá mnoho diskuzí ohledně vašich minutých životů na Zemi. Zaznamenáváte si příspěvky, nebo signály, které vám budou pomáhat prostřednictvím akcí, kdybyste měli potíže. To je původ proč máte někdy déjá vu zážitky, nebo silnou intuici. Někdy můžete mít pocit " volání " a tak víte, že je třeba provést určité změny v životě. To je způsob, jak vás vaše vedení a Vyšší Já pomáhají udržet na cestě, kterou jste si zvolili. V minulosti byla velká část paměti vymazána, abyste mohli na Zemi hrát roli nedokonalosti.
Tato doba skončila a mnoho duší inakarovaných do tohoto Času má paměť neporušenou. Jsou zde, aby pomohly vládám a institucím změnit svět. Všimli jste si, že velká většina dětí je moudřejších než rodiče? Už jste se dívali do očí vašim domácím mazlíčkům a " cizincům " a spatřili, že se na vás dívají moudré duše?
Tato planeta může podporovat jen určité množství lidí a v současné době počet přesahuje tuto úroveň. Je zde mnoho Bytostí, které chtějí pomoci, nebo chtějí zažít tento svět v libovolném těle: zvířecím, nebo lidském. Existuje také mnoho stromů, nebo skal, jako vnímajících Bytostí. To je opravdu jedinečná doba i místo.
Na vaší obloze je nesčetné množství pozorování UFO. Přicházejí z dalekých Galaxií a sledují rozvoj a to, co nyní na Zemi vychází najevo. Nikdy před tím se planeta neprobudila z amnézie do stavu plného Vědomí. Někteří z vašich Hvězdných kolegů jsou zde v roli pozorovatelů, zatímco pro převážnou většinu není možné zde pomáhat. Ale lidé už jsou v rostoucím počtu schopní komunikovat s hvězdnými Bytostmi. Je zde mnoho Bytostí v lidské podobě, než kdy před tím. I když všichni jste z Hvězd, tyto Bytosti jsou zde jako dočasní hosté, narozdíl od vás, kteří tu trávíte mnoho životů.
Budete potřebovat podporu těchto Hvězdných kolegů a mnoho z nich má velké potíže s udržením na Zemi. Existuje pro to mnoho důvodů. Někteří nikdy před tím nebyli v husté fyzické formě a mají potíže s jednoduchými úkoly jako chodit, nebo mluvit. Jiní neví jak sami sebe finančně uživit. Jsou velmi inteligentní a funkcionální na svých domovských planetách, ale život tady je velmi odlišný. Jiní mají potíže žít zde kvůli krutosti a rozhodování jiných lidí. Často jsou tito kolegové z Hvězd vyloučeni a označeni jako zvláštní. Potřebují přátelství, jsou to skvělí lidé, kteří praktikují metody bezpodmínečné Lásky, o kterých jsme mluvili poslední dva dny.
Mnoho lidí se mimozemšťanů bojí, kvůli propagandě týkající se únosů atd. Věřte, že tyto programy jsou již ukončeny a ve většině případů se jedná o pomoc při Vzestupu. Jestli chcete rozeznat motivy mimozemšťanů, můžete s nimi navázat kontakt, dělejte to od srdce k srdci a sledujte vaši intuici.
Není se čeho bát, jen strachu samotného.
Je zde mnoho moudrých slov, které by mohly představovat další nádherné mantry : Postavte se čelem strachu a překonejte ho. Naučte se žít kouzlem okamžiku přítomnosti, to je místo, kde začíná život. Žijte svůj život s radostí a uvolněte veškerou negativitu myšlenek, kódů přesvědčení a činů. Pokud jste každým okamžikem ve svém středu, umožňujete ostatním dělat svoji práci, budete mnohem více schopní dělat pozitivní změny ve světě. Jakmile jste získali respekt i kontrolu sami nad sebou, budete schopni podpořit ty kolem vás, aby učinili totéž.
11. TÓN OČISTNÉ SÍLY - SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ
JEDENÁCTKA - to je proces rozpouštění - proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO CO JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vynáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se s nadhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy. Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti Vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu!
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu 11. se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou Dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím Energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v pocitech, emocích a myšlenkách.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.