Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Únor 2015

SOLARA - FRAGMENT SOLAŘINA SDĚLENÍ NA ÚNOR 2015 -

28. února 2015 v 20:34 Aktuální Informační chaneling
USKUTEČŇOVÁNÍ NOVÉHO MEGA SPUŠTĚNÍ
Únor je velmi soustředěný, koncentrovaný, nanejvýš plodný měsíc Rychlé Akce Vpřed. Tento měsíc obsahuje tři hlavní Skoky. První Skok se odehrál, když jsme vstoupili do února, který začal výbuchem energie, až se někteří z nás cítili jako právě vystřelení z kanónu.

Únor se odhaluje v přírůstcích, což je šťastné co se týče toho, jak silné jsou právě teď energie. Je to jako bychom se řítili z obrovského kopce na bobech s ručními brzdami na obou stranách v plné práci, ale jakoby zablokovaných. Od těchto brzd odletuje mnoho jisker vznikajících třením při jízdě po ledovaté dráze, ale nijak znatelně nebrzdí. Když do února vstoupil přímo 11.2. Merkur, jedna z brzd se uvolnila a začal Druhý únorový Skok.

Čínský Nový Rok je 18.-19. února. To je oficiální začátek roku 2015! Značí také Třetí únorový Skok, při kterém se uvolní druhá ruční brzda. Větrný kůň předává vládu nad rokem 2015 Dřevěné ovci/ koze/ beranu.

Když vstupujeme do Roku Ovce, máme na výběr. Chceme být poslušné ovce nebo královští berani? Dovolíme pasivně, abychom byli zahnáni do stáda jako ovce a manipulováni do rostoucího stavu strachu a nejistoty? Nebo budeme mocní berani, kteří využívají energie "stáda" roku, aby se semkli jako nikdy předtím? Toto shromáždění je známé jako Konvergence, Souběh, Sbíhání se. Je to srocení Opravdových Jedinců v jejich Pravých Rodinách v novém měřítku.

Mnozí z nás teď po mnoho měsíců byli v pokročilém stavu mentální a fyzické únavy a přetížení. Je to jakoby Rychlá Stezka odstředivou silou odhodila své základy a pohybovala se nyní rychleji než světlo. Naše energie se tence táhne a natahuje myriádami světů. Cítíme se přetažení v každém možném směru. A přestože to není příjemné nebo pohodlné a opravdu se nechceme cítit tak stresovaní a natažení, úžasně to rozpíná naše bytosti netušenými způsoby.

Nová Realita se nerodí odděleně od našich přání a snů. Každý den si je můžeme s čistým záměrem vizualizovat, ale stále se neprojeví. Co je potřeba, je to, abychom si vyhrnuli rukávy a začali je budovat, kousek po kousku, a dali do toho plné zaměření a úsilí. Nový Svět se rodí z našich rozhodných akcí, naší krve, potu, slz, zaměřeného záměru, finančních zdrojů a účasti celého srdce. Nepoužíváme jen své známé schopnosti a dovednosti, ale také rozvíjíme dovednosti, o kterých jsme nikdy nevěděli, že je máme. Učíme se, jak se vypořádat s tisíci nudných, praktických záležitostí, aniž by nás to zlomilo. Udržujeme naši rozšířenou rozsáhlost, ať jsme kdekoli a děláme cokoli.

Nový Svět se staví s naší Nejopravdovější Láskou Srdce. To je cement, který vše drží pohromadě. Je to jak základ, tak kámen na vrcholu. Vyplňuje všechny díry a skuliny. Naplňuje naše bytosti. Je to Vzduch, který Dýcháme.

Mnozí z nás jsou už přes rok vhozeni do nekonečné akce, aniž bychom věděli, jaké budou výsledky našeho úsilí. Vše, co víme, je, že existuje úchvatný pocit správnosti z toho, co děláme. Kromě tohoto mocného pocitu správnosti nemáme žádné viditelné záchranné sítě. Občas to vypadalo, jako bychom obrovsky hazardovali s našimi životy, naší energií, naším časem, našimi zdroji, a že můžeme buď všechno ztratit nebo všechno získat. Ale přesto stále více vidíme, že naše Nejdivočejší Sny se konečně projevují ve hmotném světě.

V únoru uskutečníme, uvedeme do praxe, všechno, co jsme se dozvěděli, naučili, a co jsme zažili během NOVÉHO MEGA SPUŠTĚNI, MEGARESETU uplynulých čtyř měsíců. Uskutečníme významné změny a naplníme se novou energií. Nakonec začínáme plněji obydlovat Novou Krajinu. Konečně jsme schopni se pohnout kupředu a projevit své Nejdivočejší Sny. Jsme připraveni žít Pravé Životy jako Praví Jedinci!

V únoru a po něm, čím větší skok uděláme naším Pravým Směrem, tím větší úspěch budeme mít. Přesně tak, jak to bylo loni, když jsme nastavili svůj vnitřní kompas, abychom zhmotnili své Nejdivočejší Sny, můžeme dosáhnou toho, co dříve bylo nemožné.

Únor je doba velkého pohybu, který nám občas může připadat dramatický,
a přece jsou v něm ostrůvky klidu a úvahy. Jak se dále zaměřujeme na svět, ve kterém chceme žít, místo na ten, který upadá, je to pro všechny mnohem viditelnější.

Tak Skočme a Skočme a Skočme znovu!

Solara
www.nvisible.com

Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního Surf Reportu na únor 2015. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po registraci a přihlášení se k odběru v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 22.2. 2015 – 29.2. 2015

28. února 2015 v 20:17 Mistr Hilarion
Milovaní,
když se nacházíte na křižovatce - dumajíc, kterou cestou si lidstvo zvolí, vězte, že nejste bezmocní -máte schopnost udělat změny v morfogenetických polích (polích, které ovlivňují vzorce či formy věcí) obklopujících všechny situace. Jsou to pole vzorců zvyklostí, vázající se na lidi, pole která ovlivňují a současně se nechají se ovlivňovat, jsou to zvyklosti všech lidí, ať již se jedná o znalosti, vnímání nebo chování. Jsou to pole, jejichž prostřednictvím každý zdědí kolektivní paměť od zemřelých členů svého druhu a pole, která současně přispívají do kolektivní paměti, která bude ovlivňovat další členy druhu v budoucnu. (viz linky níže). Proto vám říkáme, že jste silnější než si uvědomujete a že je uvědomování si myšlenek, slov a činů tak důležité. Prostřednictvím vašeho soustředěného záměru, vaší lásky, intuitivní čistoty a vašeho světla probíhají změny ve stávajících vzorcích v těchto polích. Vy je ovlivňujte!

Je to všechno záležitost pohledu, jak v těchto polích pracujete. Když vyhodnocujete všechny situace, s nimiž se setkáte, a maximálně se z nich poučíte, a zvážíte všechny výhody a nevýhody s cílem rozhodnout se, kterou z nabízených cest si zvolit, pak si vyberete pro sebe tu nejlepší možnost. Věřte si, rozhodněte se a věřte, že jste si v té době vybrali tu nejlepší možnost. Možná se vám v průběhu času ukáže, že to nebyla ta nejlepší cesta a pokud se to stane, buďte připraveni nést následky, učinit potřebné změny a poučit se ze zkušenosti. Život je celý o tom, aby se žil, a ne o tom, abyste jenom stáli stranou anebo byli pouhými pasivními pozorovateli vlastního života. Příliš mnoho lidí jenom čeká, až jim někdo jiný řekne, co je třeba udělat. Tato pasivita se teď musí změnit. Vyžaduje si to vaše odhodlání a bdělost, aby se tak stalo. Můžete toho docílit.

Jak rostou na planetě energie, všechny věci jsou těkavější a tak se vaše schopnost ovlivňovat morfogenetická pole velmi zvýšila.
Ve vašich každodenních myšlenkách a činnostech si to vyžaduje vaši pozornost. Začněte svůj den tak, že se naladíte na svoji božskou podstatu a zůstanete tomuto spojení věrní v průběhu všech vašich aktivit během celého dne. Opakujte mocné afirmace, které posilují vaši nejvyšší vizi a nejvyšší výsledek, a to nejenom pro sebe a ty co milujte, ale pro každého na planetě. Považujte se za mocné a moudré bytosti, jakými opravdu jste a staňte se jimi! Staňte se těmi mocnými bytostmi, používajícími svou sílu k tomu, aby se v jejich světě manifestovalo dobro. Došli jste tak daleko díky vaší silné vůli a odhodlání být v těchto časech zde, a toto není doba, abyste dovolili té namáhavé práci a úsilí spadnout pod stůl.

Pokračujte ve svém úsilí a v podpoře toho, abyste propouštěli a čistili energie, které se ještě vynořují na povrch a pamatujte, že se neobjevují vždy jenom kvůli tomu, co jste vy osobně přestáli a zažili anebo za co jste vy osobně odpovědní. Mnohokrát je to čištění, které se týká celého morfogenetického pole, které významně ovlivňuje všechen život. Hrajete roli, s níž jste souhlasili před vaší současnou inkarnací. Pro každého je to období, kdy propouští mnoho věcí a vše, co bylo dříve zapříčiněno a ovlivněno starými systémy paradigmatů , a když to činíte, udržujte se dle možnosti co nejvíce energeticky čistí. Jste jedněmi z hlavních pracovníků světla pro vaši planetu a vše, co momentálně zažíváte, je pro vyšší dobro všech, i když to tak v danou chvíli nevypadá.

Máte velkou schopnost proměňovat husté energie, udržující lidstvo po celé planetě v odstupu od většího uvědomění o pravé povaze jejich životů. Dovolte, aby vaše světlo svítilo jako zářící slunce, vyzařujte toto světlo z vašich srdečních čaker každému a všemu, co vás obklopuje. Jste vyslanci světla a lásky Stvořitele a vaše současné postavení bude čím dále významnější. Pomáháte vnést do moderního světa starodávné vědomosti a moudrost způsobem, jaký je pro současnou civilizaci vhodný, aby ho přijala, přemýšlela o něm a poučila se z něj, spojujete minulost s budoucností. Vy jste kotvami i kormidly, nádherné duhové mosty lásky a plnospektrálního světla, diamantového světla, které je na vaší planetě doopravdy cítit.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

TZOLKIN 28.2.2015 10 CAUAC kin 179

28. února 2015 v 9:41 Mayský Kalendář na každý den

Cauac - Bouře - Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu
Nejvyšší vyjádření týmové práce. Kapičky mocných energií Cauac padají na zem ve velmi živém a chaotickém, přesto strukturovaném a uspořádaném tanci, orchestr spolupráce, jejíž výsledek je jedno z nejúžasnějších kouzel přírody. Tančete dnes s těmi, kteří jsou vašimi nejbližšími a nejpřirozenějšími kapkami……a buďte připraveni přijmout požehnání a nečekané odměny vaší kolektivní spolupráce.
Symbolika představuje bouři, déšť, blesky - čištění, aktivaci, dynamickou sílu i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí. Cauac je také symbolem komunity, která se někdy nazývá " universální společenství " nebo " nebeský domov Bohů ". Je to znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem ( vnitřní bouře, která přináší život ).
Nativní CAUAC mají silný soucit s ostatními a jsou hypersenzitivní. Přecitlivělost jim dává velkou představivost a vznešené srdce. Umělecké vyjádření je často způsob jak směrovat svoji přecitlivělost.
Požádejte o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše co nese ženské energie.
***
Jsem Cauac 10, děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Rádi bychom vám poděkovali za úsilí, které věnujete po celou dobu svému Vzestupu. Jak zvyšujete schopnost udržet ve vašich buňkách Světlo a Lásku, ovlivňujete všechny na Zemi stejně jako ve Vesmíru. My všichni jsme Jedno a to, co dělá jeden, ovlivňuje všechny. Není třeba žádné učení pouze poznávání - pokud jde o celkový aspekt lidstva.
Dnes bychom chtěli opět mluvit na téma Láska. Není větší věc, než zažít Lásku. Mnohým z vás se nedostává schopnost milovat, takže se vracíme k tomuto tématu z různých úhlů. Dnes bychom chtěli hovořit na téma Láska a jak ovlivňuje vaše emoce.
Když člověk cítí Lásku, v celém těle běhá adrenalin, což způsobuje příjemné a srdečné pocity. I když můžete hluboce milovat druhého, tento pocit zmizí, jakmile se objeví hněv, nebo zranění. Láska se ve své podstatě nezmenšila, ale změnily se emoce. Máme na mysli emoce, které cítíte v lineární Lásce. Na jednom konci je emoce pocit euforie, zatímco na druhém konci je to pocit nenávisti. U vás i u druhých lidí se posouvají emoce tam a zpět na úrovni této linie - to znamená, že je nemožné cítit euforii a nenávist zároveň v konkrétní situaci. Je možné mít euforické pocity k jednomu člověku, zatímco k druhému nenávistné. Takže pokud jde o jednu osobu, budete mít v každém okamžiku pouze jednu z těchto emocí pohybující se v tomto posuvném měřítku.
V zájmu zvýšení schopnosti milovat budete muset posunout stupnici pro každého člověka, místo, událost blíže ke středu, kde je každá emoce perfektně v rovnováze. Pak bez ohledu na to, co jiní říkají nebo dělají, budete v daném okamžiku stále vyrovnaní.
Jakmile se naučíte uvolnit rozsudky vůči druhým, budete schopni uvolnit emoce při jakékoliv situaci. Stav odpuštění je vlastně to, co umožňuje ostatním volit si cestu, kterou chtějí - bez rozsudku, nebo obav. Nicméně toto neplatí pro velmi malé děti, které potřebují dohled, aby se zabránilo jejich sebepoškození zatímco se učí nové věci.
Každý člověk vnímá svoji realitu na základě vlastních zkušeností, očekávání a předpokladů. To je důvod, proč někteří lidé jsou svědky nějaké události a vyprávějí co se stalo - určitým způsobem. Pokud jste kadeřník je větší pravděpodobnost, že si budete všímat vlasů druhých lidí, zatímco krejčí věnuje pozornost oblečení.
Totéž platí pro vaše emoce. Jakmile někdo pracuje se systémem přesvědčení oběti, očekává, že ostatní mají špatné úmysly. Zatímco ten, kdo vychází z kódů přesvědčení důvěry neočekává, že by mu někdo ublížil. Dokážete si představit, jak složité to je s ohledem na všechny interakce každého člověka na denní bázi?
Oběti žijí své životy čekáním na druhé, kteří hledají způsob, jak jim ublížit. Ti, kteří žijí z pozice důvěry, žijí úplně jinak. To, co skrýváte uvnitř, projektujete ven. Lidé, kteří plní roli oběti budou reagovat jinak, než ti, kteří žijí z pozice důvěry.
Pokud chcete milovat druhé, je nezbytné, abyste milovali sebe jako první. Dokud neodstraníte bloky, které vás drží od dobrovolného dávání a přijímání Lásky - omezujete schopnost zvýšit svou vibrační úroveň. To zpomaluje schopnost vzestoupit a udržovat rezonanci s Matkou Zemí.
Jakmile změníte své kódy přesvědčení, umožní to proudění více Světla a Lásky do vašeho energetického pole a můžete tak ovlivnit sebe i ostatní.
Toto zjemnění je klíčem umožňujícím sjednocení a dovoluje vymanit se ze vzorců oddělenosti.
Obraťte se do svého nitra a denně sledujte, jak jste na tom s vibracemi Lásky s každým člověkem, místem a zda nejste zaměřeni na lineární stupnici Lásky. Přijměte fakt, že událost, nebo člověk je zodpovědný za své volby a uvolněte jakoukoliv potřebu ho měnit.
Věřte, že vše je v pořádku. Lidé mají tendenci považovat výsledky, které jsou bolestivé za něco, čemu se musí vyhnout. Přesto většina změn a tvůrčí inspirace přichází jako důsledek prožívání bolesti. Dovolte sami sobě i ostatním zažít tyto zkušenosti.
Není nic špatného na tom dávat rady, nebo podporu. Ale jakmile budete očekávat, že ostatní budou následovat vaše rady - překračujete a vměšujete se do cizích záležitostí. Každá podpora, kterou dáváte druhým, by měla být bez jakéhokoliv očekávání, jinak se stáváte zdrojem manipulace.
Nejlepší podporou bude, když ostatním dáte vědět, že je máte rádi bez ohledu na to, jaké volby udělají.
Je lepší, když budete mlčet, než nabízet rady, o které nejste žádáni. Mějte na paměti, že rady přichází z vašich vlastních zážitků a proto, co je nejlepší pro vás, nemusí být nejlepší pro druhé.
Vzdejte se potřeby, že je třeba měnit druhé, zaměřte se na sebe, na změnu svých postojů a kódů přesvědčení. Jakmile ovládnete své emoce, budete mít menší nutkání a touhu měnit druhé. Cílem je milovat dobrovolně, aniž by bylo nutné zachraňovat ostatní před tím, co si vyberou zažít.
Obraťte se dovnitř a pracujte na své schopnosti milovat druhé bezpodmínečně. Zpočátku, a to zejména v obtížných vztazích, může být obtížné posunout své láskyplné city k euforickému konci. V tomto případě pracujte sami na sobě a najděte způsoby, jak uvolnit potřebu měnit druhé. Někdy budete muset " předstírat, jakoby se to už stalo ". Pokud budete neustále promítat láskyplné myšlenky na druhé, budou negativní emoce vůči druhým ubývat.
Váš mozek nezná rozdíl mezi realitou a představou. Budete-li posilovat své myšlenky, aby byly pozitivní a nebudete se zabývat negativními myšlenkami, váš mozek se pře-vzoruje sám a nebude trvat dlouho a zjistíte jak sami přijímáte ty, s kterými jste měli v minulosti problémy.
Nakonec schopnost milovat vše bude volně proudit ke každému, koho potkáte. To znamená, že budete emočně v rovnováze bez ohledu na to, jestli jste s někým v křížku, protože je dokážete milovat. To je tajemství Mistrů.
10. TÓN MANIFESTACE - SÍLA UPŘESNĚNÍ
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?
Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se - o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita - váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou : musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi! To je klíč k nalezení vaší pravé identity.
POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT
V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.
TÓN PLANETÁRNÍ VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ
Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.
LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie vám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy a karmickou minulost a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Věř celým svým srdcem, myslí a duší...

28. února 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jdi a obývej to království, které přichází, ale zároveň čeká, aby je stále více duší poznávalo a vyžadovalo. Modlíš se, aby Mé království přišlo, aby Má vůle byla konána na zemi; přestaň se teď za to modlit a hlas se o to. Modlitby bez víry jsou prázdné. Musíš se učit modlit a věřit celým svým srdcem, myslí a duší tak, aby tvé modlitby, ať jsou jakékoliv, byly opravdu skutečné a konkrétní a tys věděl bez jakékoliv pochybnosti, že budou vyslyšeny. Nic neomezuj. Není omezení v Mém království. Mé království přichází a v Mém království je vše možné. Uč se přesáhnout sebe a svá lidská omezení. Žij v království Ducha, kde můžeš dělat vše ve Mně. Já tě posiluji a podporuji, tak věz, že Já jsem vždy s tebou. Jak by tomu mohlo být jinak, když Já jsem v tobě?


POVOLÁNI DO AKCE

27. února 2015 v 10:53 Doteky Nového Života


Milovaní, jsem unavená, vyčerpaná a zděšená po probuzení svého vědomí ve světech Božích rodičů. Vstoupila jsem jako Světelné dítě do jejich stvořených světů a přijala na sebe mnohé z bolestí a utrpení pro novou možnost odpuštění. Ano, to byla naše mise Lásky, přijmout odpuštění za činy, které jsme ani nespáchali a ani nebyly proti nám, jenom jsme je oboustranně vzali na sebe. Přijali jsme na sebe obě polarity matky Gai, aby mohlo dojít k odpuštění, smíření a sjednocení. To byl ten pradávný původ nenávisti všech. Původně to byly stvořené příběhy, v nichž hlavní aktéři nesli bolest a smutek utrpení pro otevírání srdce. Jenže co tento svět postupně ztratil, byla schopnost odpouštět. A bez odpuštění není cesta ven z karmického kola. Vše se děje stále dokola a jen se střídají polarity a role v nekončící bolesti a utrpení duše. A pak už se jen po obrovském uspání svět řítil do nekonečné a stále se opakující katastrofy. Ty nejvíce uspané bytosti jsou čistou Láskou, a i když tomu jejich dnešní projevy neodpovídají, jsou tou nejčistší Láskou ve svém nitru. Tam v místě, kterému se říká "Svatý Grál", srdci všech srdcí. V celém Stvoření toto místo odpovídá centrálnímu slunci, nesoucímu také jméno "Srdce Mazuriela", odkud do všech vesmírů proudí energie, duhový plamen všech energií, chladivý bílý plamen Stvořitele. Plamen, který očišťuje tím, že dokáže ničit to staré a na novém základě též tvoří to nové. Plamen, který také svojí vyvážeností vytváří věčnou rovnováhu. Odtud bylo původně vše stvořeno a odtud se vše znovu ničí, obnovuje a znovu tvoří. Věčný koloběh života, který se nikdy nezastavil, jen se na velmi dlouhou dobu stal nevědomým. Tím, že Láska znovu probudila své vědomí, probudila svou Sílu a vědomě převzala odpovědnost za zničení všeho přežitého a znovustvoření všeho nového.
Dovolme si ponořit svou Duši do tohoto obnovujícího procesu, i když je mnohdy bolestivý pro naše probouzející se srdce. Je to však jediná cesta, jak znovu nastolit mír a harmonii ve všech bytostech a tím také pro všechny.
Nyní nastane v tomto světě velký probouzející a očistný proces z naprosto jiné úrovně vnímání. Tento proces se nyní dotýká každého z nás. Naše poslední mise Lásky byla povolána, aby právě nyní uplatnila všechnu svou Lásku, soucit a porozumění pro pomoc všem, kterých se to bude týkat. Nová vlna očisty a probuzení zasáhla nejhlubší prostory celého Stvoření a proto všichni beze zbytku budou pomoc potřebovat ať již při svých prvních krůčcích v novém světě míru a jejich nasměrováních, tak ti kteří poprvé po tak dlouhé době spatřují nové Světlo vědomí svých prvotních probuzení.
Všichni, co jste na sobě uvědoměle pracovali, jste přišli s touto záchranářskou misí a právě teď jste povolávaní do akce. I když se necítíte vůbec na nějaké duchovní vedení druhých, jste to přesně vy, na něž se tu tak dlouho čekalo. Oceňte sami sebe a svou cestu a přijměte fakt, že přicházíte ze světů čistého vědomí, abyste ostatním pomohli k jejich návratu domů. I když si myslíte, že si nemůžete dovolit něco takového jako pomáhat druhým, jste to právě vy, od nichž se to nyní očekává. A vězte, že NIKDO JINÝ TU NENÍ. Jsme tu my a naše mise Lásky. My jsme záchranáři pro tento svět a to velmi speciálně vycvičení. Drazí, váš výcvik byl právě ukončen a po vás se žádá, jděte do toho.
TEĎ nastala AKCE.
Není třeba velkých činů a gest. Jen se znovu otevřete lidem okolo vás, vyjděte ze svých ulit a ukažte svou pravou tvář. Ukažte plně svůj soucit, Lásku a porozumění a staňte se novými léčiteli tohoto Světa. A vězte, že on vás potřebuje. Tak jako tak, se na vás budou lidé obracet, neboť uvidí vaši pohodu, váš vnitřní mír a vaše Světlo Lásky a budou chtít vědět, jak jste toho dosáhli. Staňte se pro ně laskavými učiteli a vůdci a veďte svět k čisté Lásce a odpuštění, trpělivosti a soucitu a také k pravé hojnosti a bohatství své Duše. Věřte, že VŠICHNI JSTE PŘIPRAVENI. Není nutné znát vše. Každý z vás jste si vybral svůj úsek pomoci a nemusíte hned otevírat duchovní centra. To jediné, co se teď opravdu po vás chce, je
"BUĎTE PLNĚ SAMI SEBOU". A ostatní už se bude dít samo.
S pokorou a Láskou vaše Isabel

TZOLKIN 27.2.2015 9 ETZNAB kin 178

27. února 2015 v 8:28 Mayský Kalendář na každý den

Etznab - Zrcadlo - Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč Pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance
Dnes je velký den pro proslovy, zejména pokud budete mluvit na rodinných, nebo společenských akcích, ať už je to svatba, narozeniny, zásnuby, promoční hostina, obřad, nebo pohřeb. Dokonce i když jste plachý řečník, obdržíte dnes silnou podporu srdce a povzbuzení Etznab, to vaše komunikační schopnosti zvyšuje i díky Bolon (9), který je velmi příznivý pro důležité události a příležitosti. Pokud plánujete podobnou akci s rodinou, či blízkými, dnes je dobrý den, zejména zahrnuje-li tato událost řeč a přípitek.
Glyf představuje vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole……Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi Vědomí duality - můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za sílou pravdy - volí vždy morální a etickou cestu.
Nativní ETZNAB mohou být často v rozporu - věci jsou černé, nebo bílé? …dobré, nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé, terapeuti, lékaři - pokud ve svém životě využívají Světelný Vzorec a umění rozhodovat se.
Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory, skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních - v rodině, komunitě, naučte se být upřímní pokud jde o peníze, sex.
***
Zdravím. Jsem Etznab 9. Vítejte v tento čas sdílení. Dnes bychom chtěli mluvit na téma zrcadla.
Každý člověk, se kterým se setkáte, každá zkušenost, kterou prožijete, každá myšlenka, kterou myslíte, každá rostlina, s kterou se setkáte - má pro vás schopnost zrcadla. Všimli jste si někdy, jak se některým lidem daří v těžkých situacích, zatímco jiní zažijí pád? Proč tomu tak je? Je to díky vnitřní síle a moudrosti.
Někteří dojdou k selhání a do hluboké deprese, nebo kolem sebe šíří hněv. V určitém bodu si uvědomí, jak je jejich život smutný a zvolí si jiný postoj.
Každý z vás má schopnost změnit cokoliv včetně emocí - a to okamžitě.
Nikdo vás nemůže udělat šťastným - jen vy můžete držet sami sebe od prožívání štěstí v každém okamžiku svého života. Vše je prostě postoj.
Jak změnit postoj a udržovat pozitivní nadhled ve všech situacích? Díky píli, pozorování a výběru. To je to, proč je práce se strachem a s kódy přesvědčení tak důležitá.
Dokud neuvolníte bloky, které vás drží uzamčené v postoji nízkých energií, budete přicházet o nepřeberné množství radostných příležitostí.
Jakmile uvolníte všechny obavy, rozsudky a překážky, uvidíte okamžitě život z nové povznášející perspektivy.
Udělejte si dnes čas a formulujte svůj akční plán. Napište kroky, které je třeba provést, abyste dokázali překonat každý zvyk, který chcete změnit.
Udělejte první krok, není třeba už nic odkládat a uvolňujte nízkovibrační energii podílející se na udržování starých vzorců myšlení - což se odrazí také na vašich emocích a fyzické síle.
Vyžaduje obrovské množství síly, abyste zůstávali v nepřirozeném a nezdravém stavu.
Osvoboďte se od emocionálních bloků a energie a povzbuzujte sami sebe myšlenkami plnými Lásky, stejně jako naplňujte své tělo zdravými potravinami - budete mít tolik energie, že nebudete vědět co s ní.
Zastavte se ihned, jakmile zjistíte, že vyprávíte starý příběh z minulých traumat - jednoduše energeticky předělejte scénář, který oslabuje vaši energii.
Přejete si vybít vaše baterie úsilím na nízké úrovni, nebo nabít vaše baterie vysokou úrovní Lásky a vděčnosti?
Volba je vždy jen a jen na vás. Vybírejte moudře.
9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ
DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu,co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.
ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI
V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. SOLÁRNÍ dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.
DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

V království Ducha, nejsou žádná omezení, hranice a překážky....

27. února 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Musíš poznat svou svobodu tak, aby ses mohl vznést do nejvyšších duchovních světů. Jinak jsi jako pták v kleci, který, ačkoli dveře jeho klece jsou doširoka rozevřené a on může svobodně letět, kam chce, nepozná svou svobodu a pokračuje v bezcílném poletování v kleci. Můžeš prožít celý svůj život jako ten pták, úplně slepý a zotročený, aniž bys poznal, že jsi svobodný, přijal svou svobodu a využil ji tak, jak by měla být využita, v království Ducha, kde nejsou žádná omezení, hranice a překážky, které by tě zadržely. Všechny lidské bytosti jsou svobodné, jen kdyby to mohly pochopit a přijmout. Takováto svoboda je ti nabídnuta, ale ty ji musíš přijmout, dříve než ji můžeš využít. Proč nepřijmout svou svobodu nyní, jestliže si uvědomíš, že nejsi nikým a ničím svázán a že jsi schopen vykonat cokoli, po čem toužíš?


Obraz: Dívej se Srdcem, ne rozumem

26. února 2015 v 20:26 Obrazy rok 2015

Obraz: Dívej se Srdcem, ne rozumem
Kvantová fyzika o srdci
Jeden ze zcela zásadních objevů je z roku 1993. Při zkoumání emoční psychologie a vzájemného působení srdce a mozku se vědci soustředili na měření velikosti energetického pole srdce. A zjistili, že energetické pole srdce je mnohem větší než energetické pole mozku. Je tak veliké, že dalece přesahuje tělo. Doposud věda totiž vycházela z názoru, že největší dosah má elektromagnetické pole mozku. Po té co opadl první úžas, vyvstala otázka, jaký hlubší smysl má toto energetické pole kolem našeho těla. Dalším zkoumáním se přišlo na to, že elektrické a magnetické pole vysílané naším srdcem komunikuje s dalšími orgány našeho těla. Ovlivňuje tak, například mozek a dává mu pokyny, které hormony, endorfiny nebo jiné látky mají být v těle vyrobeny. Mozek tedy nejedná samostatně, nýbrž na základě signálů našeho srdce.
Elektromagnetické pole srdce je formováno našimi přesvědčeními, našimi emocemi a ovlivňuje nejen mozek a další orgány těla, ale vyzařuje i směrem ven, do světa. Tyto elektromagnetické vlny se šíří ven do prostoru a reagují se vším, co nás obklopuje. Naše srdce překládá všechna naše přesvědčení, všechny emoce a představy do vlastní řeči kódované řeči kmitání a vln a tu pak vysílá. Elektrická síla srdečního signálu je až 60x silnější než elektrický signál mozku a magnetické pole srdce dokonce 5000x silnější než pole mozku. Naším srdcem tedy vysíláme podstatně více energie než naším mozkem
V našem životě se může uskutečnit pouze to, čemu věříme s celého srdce! Současní i dřívější prorokové, mudrci i světoví učitelé nám znovu a znovu opakují, že se máme naučit vidět srdcem.
S Láskou pro nás Anna Vičánková
www.slunecnikvet-anna.blog.cz

Podle čeho poznáme, že v životě kráčíme správnou cestou?

26. února 2015 v 13:00 Doteky Nového Života

Prodejny s knihami, knihovny a tržnicové stánky jsou doslova "zasypané" množstvím knih, zabývajících správným životem. Jaké je však pravé kritérium, podle kterého bezpečně poznáme, zda-li v životě skutečně kráčíme správně?
Většina lidí si myslí, že štěstí lze ztotožnit se stále se rozšiřujícím obzorem intelektuálního poznání či hloubavým studiem různých filozofií. Lidé, kteří si to myslí mají sice nejednou dobré chtění, ale nevnímají, že novými poznatky z knih nejednou jen dočasně zklidňují svou zvědavost, ne touhu ducha po štěstí.
Správnou životní cestu lze rozpoznat snadno, vždy podle druhu citového prožívání, který v nás zanechává.

V důsledku to znamená, že když kráčíme správnou cestou, tak se i přes nepřízeň osudu smíme probouzet no nového dne vždy o něco vnitřně vyrovnanější, upřímnější i míruplnější k nedostatkům jiných lidí.
Když kráčíme správně, máme pocit, že každým vstupem do nového dne odpadla z našeho nejhlubšího nitra další tíživá skála, která nás dusila pod svým tlakem a bránila nám volně a zhluboka se nadechnout a těšit se z krásy svěžího, ničím nedotčeného dne.

Když se takto smíme probouzet a za tímto štěstím začínáme tušit velikost Dárce tohoto vstupujícího klidu, jsme na správné cestě! Lidé to na nás ihned poznají a bude se jim zdát, že záříme jako slunce na každého, s kým se setkáme. I oni se pak budou chtít stát lepšími a budou se nás ptát na moudrost, která nám pomáhá. Vždyť i oni touží po krásnějším životě.
Vděčnost za cit lehkosti v naší duši je zároveň nejlepší přípravou na skutečnou modlitbu - modlitbu vroucí vděčnosti beze slov, která dojímá srdce k slzám a posiluje ho ve věrnosti a vytrvalosti.
Různé věštecké, numerologický či astrologické výpovědi, které člověku předpovídají jeho správné životní směřování jsou lží, pokud člověk v duši necítí stav vzrůstajícího klidu a lásky, který jsme si výše popsali. Jsou jen bezduchou vypočítavostí či obchodem s lidskou důvěřivosti. Štěstí se musí cítit v duši a musí být prožívané. Kdo se na správnou cestu tedy musí ptát jiného, ​​pak toto štěstí nemůže ještě v sobě prožívat a už to by mu mělo stačit na přehodnocení života.
Také lze rozpoznat správnou životní cestu podle toho, jaké lidi potkáváme a jak se k nám chovají. Pokud v našem životě přibývá počet lidí, na které reptáme, protože nám chtějí jen škodit, napadat nás a lhát nám, sami ještě bloudíme hluboko ve tmě. Kdo kráčí správně, ten začíná být stále více obklopováním lidmi míru a porozumění a začíná se mu otevírat vstup i do lidských srdcí, která byla uzavřena.

To láska v duši vyzařuje neodolatelnou sílu, které se nemůže nic ukrýt, ani se před ní nemůže bránit. Uvedený děj je skutečný a je přísně podmíněn Zákonem přitažlivosti stejnorodého, který je jedním ze základních zákonů Stvoření. On se vždy postará o to, že člověk si přitáhne k sobě jen podobné, aby v tom poznal sebe sama.
Kdo proto reptá na okolí, ani neví, že mluví především sám o sobě a svém stavu, který je příčinou jeho potíží.
Ten který jde správnou cestou a je opravdu šťastný, ten otevřeně a s láskou žije a druhé s láskou nechává žít!!!
bez toho že je hodnotí kritizuje nebo je omezuje!
Vše co člověk vysílá se jen k němu zpět navrací!
Ten více naslouchá méně mluví a je všemu a všem otevřený, nechává druhé jít s vou vlastní cestu!
Správnost bezpečné cesty lze také poznat podle toho, že se začínáme kontrolovat a za žádných okolností nepodléháme pocitu neovládnutelné zlosti či vášni.Správnost naší cesty, se pozná podle toho že cítíme vnitřní klid a mír za každé situace a jsme v pocitech opravdoví!!! Nehrajem hry na moudré hry na šťastné a hry na ty, kterí mají Pravdu!
V kom tedy vzplane neovládnutelná zlost či vášeň nebo se vyhýbá jiným, ať to považuje za vyrozumění o tom, že ještě musí na sobě pracovat a vřadit se na správnou cestu.


Zdroj: email Iva B.

TZOLKIN 26.2.2015 8 CABAN kin 177

26. února 2015 v 9:28 Mayský Kalendář na každý den

Caban - Země - Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky / testy
Když jste zapojeni v jakémkoliv týmu, nebo spolupráci, ať už je to večeře s přáteli či s rodinou, nebo řešíte problémy s kolegy v práci, nebo hrajete plážový volejbal, často je to ta tichá introspektivní uzemněná mysl, co přináší perspektivu do jakékoliv situace, nebo konverzace. Příliš často je to v naší společnosti o tom, kdo mluví nejvíce, nebo nejhlasitěji, ale dejte raději na zdánlivě plachý hlas a budete překvapeni!
Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího ducha a vitální sílu Země - pozemský rytmus a u člověka srdeční tep. CABAN také představuje pohyb na planetě a pozemské rytmy např. zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.
V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.
Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.
***
Zdravím, jsem Caban 9.Děkujeme za spojení s vámi. Rádi bychom vám připomněli, že vaše duchovní kořeny jsou vytvořeny z čisté Lásky. Není nic na světě, co nepochází z inspirace čisté Lásky. Víme, že je to pro mnohé z vás těžké pochopit, když se díváte kolem sebe a vidíte všechny ty zážitky ne-lásky. Chápeme, že je pro vás těžké existovat na takovém místě. Jak se rozpouští Závoje zapomnění, stává se pro vás ještě těžší pobývat na Zemi. Přesto bychom vás rádi požádali o trpělivost, protože je hodně toho, co můžete udělat, abyste pomohli při změnách, které v současné době probíhají.
Mnoho Light Workers přišlo na Zemi pro tento čas asistovat při návratu Země do jejího původního stavu. Třebaže Země byla původní v čase jejího vytvoření, ona i její obyvatelé nyní začínají vibrovat na mnohem vyšší frekvenci. To znamená, že ti, kteří lpí na nízkofrekvenčních touhách, nebudou schopni dál udržet své cíle ne-lásky. Jsou ve svém posledním stádiu obhajování svých projektů a brzy budou přesunuti jinam.
Vy jako Light Workers máte schopnost tlačit na ty ve vedoucích pozicích, aby provedli změny, které si na Zemi přejete. Síla je v číslech, když se spojíte mezi sebou ke společným cílům - váš hlas bude slyšet. Mnoho z vašeho průmyslu se rozpadne přes noc, když každý z vás řekne DOST a přestane krmit monstrum. Například pojišťovnictví je samotným palivem korupce ve všech oblastech podnikání. Co si myslíte, že by se stalo, kdyby prostě masy lidí přestaly platit své pojistné? Co by se stalo, kdyby si pacienti vybírali lékaře, kteří předepisují pouze byliny? Co kdyby všichni lidé odmítli kupovat potraviny otrávené pesticidy a herbicidy? Jakmile se spojíte dohromady a budete bojkotovat odvětví, která jsou škodlivá - budou se muset tyto korporace rozpadnout, nebo okamžitě restrukturalizovat.
Je mnoho lidí, kteří si nejsou vědomi toxických látek, které konzumují a jejich smrtícího dopadu na tělo. V masmediálních reklamách se nachází mnoho lží. Díky počítačům a internetu může být pravda sdílena po celém světě. Stále více lidí kráčí vpřed s pravdou a mají schopnost ohnout masový marketing a oslovit všechny, kteří jsou uváděni v omyl. Součástí práce každého je, aby se tyto informace dostaly ke všem ve vašem okruhu vlivu. Možná jste jediní, kdo může ovlivňovat své rodiče, sourozence, přátele a známé. Vezměte tuto roli vážně a vzdělávejte sebe i ostatní.
Odcházíme dnes s nadějí, že budete o těchto slovech přemýšlet a zmocníte se vědomí, že jste důležitý Velvyslanec se schopností pomáhat druhým vytvářet svět míru a radosti.
8. TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ
Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku - VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své Ego ze slepoty.
VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM,
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE
Tón OSM vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat, jako nepříjemný. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají jen to, k čemu jste se před narozením zavázali.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Osho: Rozdíly mezi ženou a mužem

26. února 2015 v 7:00 Jednoduchost života

Žena a mužVětšina rozdílů mezi ženou a mužem existuje kvůli tisícům let formování. Nemají sice zásadní charakter, ale existuje několik rozdílů, které jim dávají unikátní krásu, unikátní individualitu. Tyto rozdíly se dají zjistit jednoduše.
Jedním z nich je, že žena je schopná zplodit dítě, muž nikoliv. V tomto případě je on ten podřízený. Podřízenost sehrála velkou roli v ovládnutí žen muži.
Komplex méněcennosti působí takto - hraje si na povýšeného aby oklamal sám sebe a celý svět. A tak muž v běhu času ničí ženskou genialitu, nadání, schopnosti, a může tak sám sobě i světu dokázat, že on je nadřazený. Protože žena dává život, po dobu devíti měsíců i déle zůstává absolutně zranitelná, závislá na muži. A muži toho sprostě využili.
Toto je fyziologický rozdíl, což nemá vůbec žádný význam.
Psychologie ženy byla zkažena mužem, který jí říkal věci, jež nejsou pravda, dělal z ní otroka, často ji degradoval na druhořadého obyvatele světa. A důvodem bylo jen to, že muž byl díky svalům mocnější, ale síla svalů je součástí živočišnosti. Pokud toto rozhoduje o nadřazenosti, pak kdejaké zvíře je svalnatější než muž.

"Žena musí být milována, ne chápána."

Existují i skutečné rozdíly, které musíme hledat za hromadou těch vymyšlených. Jedním z nich je podle mne to, že žena je schopna milovat více, než muž. Mužská láska je víceméně fyzickou nutností, ženská láska nikoliv. Ta je něčím větším a vyšším, je to duchovní zážitek. To je důvod, proč je žena monogamní a muž polygamní. Muž by chtěl mít všechny ženy světa, a stejně by nebyl spokojený. Jeho nespokojenost je nekonečná.
Žena může být spokojena jen s jednou láskou, absolutně spokojená, protože žena se nedívá na mužovo tělo, ale dívá se na jeho nejskrytější kvality. Ona se nezamiluje do muže, který má hezké svalnaté tělo, zamiluje se do muže, který má charisma - něco nedefinovatelného, ale nesmírně atraktivního - který má tajemství, jež stojí za to prozkoumat. Nechce muže, který bude jen mužem, ale chce dobrodružství v objevování vědomí.

"Žena je soustředěnější, vyrovnanější a trpělivější, než muž."

Existují další rozdíly. Například žena je soustředěnější, než muž. Je vyrovnanější, trpělivější, je schopna čekat. Možná díky těmto kvalitám je odolnější vůči nemocím a žije déle než muž. Díky své vyrovnanosti a citlivosti může mužův život obrovsky naplnit. Může jeho život obklopit velmi zklidňující, útulnou atmosférou. Ale muž se obává - nechce být obklopen ženou, nechce ji nechat kolem sebe vytvářet útulné teplo. Bojí se, protože tohle je způsob, jak se stát závislým. A tak si ji už po staletí drží v dostatečné vzdálenosti. A taky se bojí, protože v hloubi srdce ví, že žena je víc než on, neboť může zplodit život. Příroda k rozmnožování vybrala ji, ne muže.

"Kultury po tisíce let nadřazují muže."

Mužská funkce v rozmnožování je téměř nulová. A tento pocit méněcennosti vytvořil ten největší problém - muž začal ženě přistřihávat křídla. Začal ji v každém ohledu omezovat, zavrhovat, aby si mohl alespoň myslet, že je nadřazený. Jednal s ženou jako s dobytkem - někdy dokonce hůře. V Číně se po tisíce let učilo, že žena nemá duši, takže ji manžel mohl zabít a zákon takový čin netrestal - žena byla totiž jeho majetkem.
Muž připravil ženu o vzdělání, o finanční nezávislost. Připravil ji o sociální mobilitu, protože se bojí. Ví, že je nadřazená, ví, že je krásná, ví, že dát ji nezávislost je nebezpečné. A tak v průběhu století neexistovala ženská nezávislost. Muslimské ženy musí dokonce mít zakrytý obličej, aby nikdo kromě jejich manželů nemohl vidět krásu jejich obličeje, hloubku jejich očí.
Podle hinduistů musela žena zemřít, když zemřel její manžel. Jaká žárlivost! Vlastnil jste ji po celý svůj život, a chcete ji vlastnit dokonce i po smrti. Máte strach. Ona je nádherná, a když jste zemřel, kdo ví? Může si najít jiného partnera, možná lepšího, než jste vy sám.

"Muž bývá velmi egoistický."

Muž bývá velmi egoistický. To je důvod, proč já jej nazývám muž šovinistický. Muž stvořil tuto společnost, ve které není místo pro ženu. A ona má ohromné osobní vlastnosti! Například má-li muž schopnost inteligence, žena má schopnost milovat. To neznamená, že ona nemůže být inteligentní: může mít rozum, jen musí dostat šanci jej rozvinout. Ale s láskou se narodila - má více soucitu, více laskavosti, více porozumění. Muž a žena jsou dvě struny na téže harfě, ale oba se trápí odděleni jeden od druhého. A protože oba trpí a neznají důvod, začnou se mstít jeden na druhém.

"Není potřeba, aby se muž vůči ženě cítil podřízený."

Není v žádném případě potřeba, aby se muž vůči ženě cítil podřízený. Celá tato myšlenka vzniká, protože berete muže a ženu jako dva druhy. Patří k jedné lidské rase, oba mají vlastnosti, které se doplňují. Potřebují jeden druhého, a jen když jsou spolu, jsou úplní. Život by měl být brán s lehkostí. Rozdíly jsou rozpory. Mohou oběma pomoci a obrovsky je pozdvihnout. Žena, která vás miluje, může pozdvihnout vaši kreativitu, může vás inspirovat k výšinám, o nichž jste ani nesnili a na nic se neptá. Jednoduše chce vaši lásku, která je jejím základním právem.

Je mnoho různých způsobů, jimiž se nové věci zjevují.

26. února 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jsou období, kdy nové přichází tak pozvolně, že nepostřehneš změny, které probíhají, dokud si náhle neuvědomíš, co vše se stalo, aniž by sis toho dříve všiml. Jindy můžeš sledovat změny, jak se odvíjejí krok za krokem přímo před tvýma očima. Potom jsou období, kdy věci přicházejí přes noc - podobně jako v zimě, když jdeš večer spát a svět venku je normální, a když se ráno probudíš, vše je pokryto sněhem. Nemusel jsi pro to nic udělat; stalo se to tím nejzázračnějším způsobem. Je mnoho různých způsobů, jimiž se nové věci zjevují. Vše, co musíš udělat, je jít s těmito změnami a nebránit jim. Změna nemusí být bolestná. Je nevyhnutelná, protože nic nemůže zůstávat stále stejné, a nahlédneš-li do svého srdce, zjistíš, že bys ani nechtěl, aby tomu tak bylo.

TZOLKIN 25.2.2015 7 CIB kin 176 galaktický portál

25. února 2015 v 8:43 Mayský Kalendář na každý den

Cib - Bojovník - Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení
Filozofové v dávných dobách říkávali, že se nemáme učit nové věci, jen si vzpomenout na to, co jsme vždy věděli. S dnešní závratnou rychlostí změn a pokroku se nám zdá, že bychom se měli učit nové věci, ale jakmile se je naučíme, všechno se změní a připadá nám zastaralé. Ale to není ten druh poznání, které nám předkové odkázali…..hluboko uvnitř jsme všichni nadčasové duše, které znají hluboké pravdy lidského života. Ctěte dnes svou starověkou duši.
Význam glyfu představuje moudrost. Je to světlo moudrosti, které pohlcuje tmu, konkrétně znamená vnitřní spirálu jako Universální symbol narození, smrti a znovuzrození - smrt starých vzorců myšlení a zrození moudrosti. Narození v den Cib jsou smyslní, permisivní a bývají většinou velmi šťastní. Dny Cib je dobré zapálit svíčku pro zemřelé. Skvělý den pro odpuštění.
***
Jsem Cib 7. Jsme potěšeni, že se s vámi opět setkáváme. Velmi nás těší trávit tento čas s vámi. Jak postupujeme každý den v roce, je naším záměrem být tu ve službě pro vás.
Máme výhodu, že máme větší obraz toho, co se děje na Zemi a každý den se více a více z vás stává schopných dělat totéž.
Jak pokračujete vpřed na cestě sebe-posílení, uvolňujete obavy, myšlenky podrážděnosti a návyky, které vás držely v otroctví. Můžete také oslovit své bratry a podělit se o svojí moudrost a poznání. Na Zemi je také mnoho lidí, s kterými nemůžete komunikovat, protože se uzavřeli před duchovními vědami.
Máte možnost být Velvyslancem Lásky, protože dokážete oslovit a obohatit lidi, které my nemůžeme. Buďte vzorem pro všechny, které potkáváte. Chcete-li žít život ve světě plném krásy, klidu a hojnosti, pak žijte svůj život tímto způsobem.
Ostatní si všimnou, že chodíte s grácií a klidem uprostřed chaosu, budou vás oslovovat a hledat to, co vy už máte. Čas oddělenosti musí skončit s cílem vytvořit Nebe na Zemi. Pojďme společně oslavit naše odlišnosti a rozdíly.
Když jste v přítomnosti lidí, kteří jsou nespokojení, pokuste se přijít s konverzací, kde se rozhovory stávají řešením problémů, spíš než zůstávat ve stížnostech a jejich nízké úrovni.
Pomozte lidem věnovat pozornost jejich myšlenkám, slovům, činům i jejich emocím. Povzbuzujte je, aby si všimli rozdílu jak se cítí, když jsou zapojeni do různých aktivit, aby si vybírali ty povznášející.
Máte velký potenciál, máte velký vliv na budoucnost Země - každým okamžikem. Je to současnost, ve které děláte rozhodnutí ovlivňující a vytvářející vaší budoucnost.
Vybírejte dobře, bavte se a mějte dobrou náladu!
7. TÓN SPOJENÍ - SÍLA SOUZNĚNÍ
Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě - věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v Novém světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům. PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.
Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to mystický sloupec - páteř Vesmíru. Na platformě tohoto Rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím nás SEDMÝ Tón může obdarovat. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abyste se nedostali do zápasů či extrémů.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Osho: Přestaňte hledat a najdete

25. února 2015 v 7:00 Doteky Nového Života

Osho Přestaňte hledat seberizeniCelá má filozofie je založena na tom, že nemáte vyvíjet žádné úsilí, že máte jen relaxovat a osvícení se samo dostaví. Přijde, když zjistí, že jste úplně uvolněni, bez napětí, bez úsilí, a okamžitě se na vás snese jako tisíce květů.
Všechna náboženství vám kážou naprostý opak a tvrdí, že osvícení je namáhavá záležitost, že vyžaduje celoživotní úsilí, možná i mnoho životů, a že tu není žádná jistota a záruka. A vy ani navíc neznáte cestu k osvícení, proto je možné, že ji ztratíte a zabloudíte."Jen pár lidí se doklopýtalo k osvícení. Byla to pouhá náhoda."
Miliony lidí se snaží a nic nenacházejí a neuvědomují si, že jejich hledání v nich vyvolává velké napětí, jejich úsilí vytváří stav, v němž nemohou dosáhnout uvědomění.
"Osvícení nastane jen tehdy, když jste tak klidní, že už téměř nejste. Je jen čiré ticho a náhle dojde k explozi, k explozi vaší zářící duše." - Osho
Lidé, kteří o to příliš usilují, jen ničí svou inteligenci nebo své tělo. Dosáhnete ho v uvolněném stavu. Relaxace je živnou půdou, z níž vyrůstají růže osvícení. A proto je dobré, že chcete být uvolnění, v pohodě, bez úsilí a napětí. Toto je recept na osvícení. Osvícení můžete být hned dnes! Osvícení je vaše nejniternější bytí. Vy se však příliš snažíte hledat, pátrat, děláte to či ono a nikdy se nedostanete k vlastnímu já.
Ve stavu relaxace nikam nesměřujete, nic neděláte a tráva začne růst sama od sebe. Naprosto stačí bdělost, inteligence, vědomí, a to není spojeno s úsilím, stačí pozorování, pozice svědka, a to není spojeno s napětím. Jsou to radostné prožitky. Nijak vás neunaví. Jste naprosto tiší a klidní. V případě takzvaných světců se o inteligenci mluvit nedá. Svým nesmyslným úsilím ji zcela zničili.

Máš sehrát svou roli v celkovém plánu.

25. února 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Dívej se na každou obtíž jako na výzvu či odrazový můstek a nikdy se nedej nikým a ničím porazit. Vytrvej v pohybu vpřed a věz, že odpověď ti bude zjevena, jestliže budeš vytrvalý a stálý. Bud' silný a odvážný a bud' si vědom toho, že se k cíli dostaneš, ať přijde cokoli. V této situaci není cesty zpět. Všechny dveře za tebou byly uzamčeny a uzavřeny na závoru, a proto musíš jít vpřed. Čas se krátí a ještě je třeba mnohé vykonat. Máš sehrát svou roli v celkovém plánu. Najdi v něm své správné místo, protože víš-li, kam patříš, můžeš být klidný a dělat vše, co má být vykonáno, s naprostou důvěrou. Je to skvělý a slavný plán, tedy se ničeho neobávej, když se na něm podílíš. Prostě vydej ze sebe to nejlepší, a tím pomoz jeho naplnění tak rychle, jak je to jen možné, a sleduj, jak se odvíjí ve své dokonalosti.

TZOLKIN 24.2.2015 6 MEN kin 175

24. února 2015 v 10:08 Mayský Kalendář na každý den

Men - Orel - Men - Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.
Dokonce i v Posvátném Tzolkinu stojí trochu humoru…. dnes doslova " Orel přistane ". Men - Orel stoupá vysoko do stratosféry, aby vám dal pronikavou jasnost a vhled do všech vašich osobních situací, vztahů, problémů a otázek. Pokud nejste zvyklí na takovou výšku, můžete se spolehnout na stabilizující čtyřnásobnou energii Uac (6) k přistání vašeho letu na pevnou zem.
Men znamená moudrý a v jazyce Quiché Orel. Teno glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha, je to energie bojovníka, který čelí výzvám a je soustředěný na svůj záměr. Je to jeden z nemocnějších glyfů. Mayové věří, že si mohou přát všechno z materiální i duchovní oblasti, neboť síla ducha odpovídá síle motivace a vynikajícím dovednostem. Doslova význam je - řídit sám sebe.
Nativní MEN mají velké záměry, velkou vášeň a vysoké ambice, zaujímají často vedoucí pracovní pozice. Vynikají ve vědecko-technickém oboru. Velkou výzvou je pro ně udržování dobrých vztahů.
V den MEN je dobré poděkovat celému Vesmíru za to, co máte a vyjádřit touhu o více prosperity. Je dobré věnovat pozornost snům, může dojít k velkému odhalení, nebo silným zážitkům. Výzva je: udržujte dobré vztahy s druhými.
***
Jsem Men 6. Dnes bychom chtěli, abyste si odpočinuli. Pokud je to možné, buďte v přírodě, nebo alespoň v přítomnosti pokojových rostlin, pokud nemáte zahradu, nebo přístup do přírody.
Můžete strávit několik okamžiků a hladit rostlinu, nebo si sednout pod strom.
Soustřeďte se pouze na své dýchání.
Při nádechu vdechujte vůně rostlin a kyslík.
Při výdechu buďte vděční za živou rostlinnou továrnu, která nám všem poskytuje kyslík, který dýcháme.
Pokračujte v tomto cvičení, dokud se zcela neuvolníte a nemáte hřejivý pocit Lásky a vděčnosti.
Nyní si představte někoho, s kým máte potíže, nebo někoho, s kým byste chtěli mít hlubší vztah.
Při nádechu si tuto osobou vizuálně přibližte, uvolňujte všechny negativní rozsudky a pocity.
Při výdechu pošlete láskyplné myšlenky z vašeho srdce do srdce druhého.
Pokračujte, dokud nepocítíte spojení přijetí, nebo Lásku.
S lidmi, se kterými máte velké potíže, může trvat několik pokusů, než se dostanete do stavu přijetí a Lásky.
Pokračujte v této praxi několik dnů, pokud to bude třeba, můžete libovolně posílat Lásku.
Toto je také skvělé cvičení na uvolnění negativních emocí, nebo událostí z minulosti, které byly nepříjemné.
Trávit čas v přírodě je velmi léčivé a doporučujeme vám vyčlenit si čas na tuto práci na denní bázi. Pokračujte do té doby, dokud se nesetkáme!
6. TÓN ROVNOVÁHY - SÍLA VYROVNÁNÍ
Organická rovnováha má kořeny v Celosti toho, kým jste. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se vším CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své Světelné Já. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s Láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesněte v pozemských věcech to, co je Božské, čili svoji Hvězdnou duši. Pouze tehdy proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.
ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.
V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu - a na druhé straně se koncentrují Energie harmonie, odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program ( naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučujeme, abyste velmi vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Osho: Člověk se rodí nekonečný

24. února 2015 v 7:00 Doteky Nového Života

Osho8WRJKdyž se dítě narodí, má neomezené možnosti. Jakmile však přijme názory společnosti a začne se vyvíjet jedním směrem, jeho možnosti ubývají. Dítě přichází na svět mnohorozměrné, ale dříve či později se začne rozhodovat, čím bude a my mu v tom pomůžeme, aby se stalo někým.
Jedno čínské rčení říká, že člověk se rodí nekonečný, ale pouze výjimeční lidé jako nekoneční i umírají. Když jste se narodili, byli jste čistou existencí. Až umřete, budete lékařem nebo inženýrem nebo profesorem. Celý život jste byli neúspěšní!
Když jste se narodili, měli jste nekonečné množství možností, všechny dveře vám byly otevřené - mohli jste se stát profesorem, mohli jste se stát vědcem, mohli jste se stát básníkem; měli jste miliony možností. pak jste se usadil a stal jste se profesorem - profesorem matematiky, odborníkem, specialistou. Váš život se stále zužoval a dnes jste jako úzký tunel, který se neustále zužuje. Narodili jste se otevření jako jasné nebe, ale brzy jste vstoupili do tunelu, ze kterého se už nikdy nedostanete. Tím tunelem je vaše ego, jež se ztotožňuje s vaší funkcí.
Je urážející, když si o někom myslíte, že je úředník. je velmi urážející, když si o sobě myslíte, že jste úředník; je to velice ponižující. Jste bohové a bohyně, nic míň. Možná jste více, ale určitě nejste méně. Když říkám, že jste bohové a bohyně, myslím tím, že máte neomezené možnosti, nekonečný potenciál. Možná se nesnažíte svůj potenciál realizovat úplně - to však nemůže nikdo, protože je tak obrovský, že je to nemožné. Jste celý vesmír; svůj potenciál nemůžete vyčerpat ani v nekonečném čase. To mám na mysli, když říkám, že jste bohové - jste opravdu nevyčerpatelní.
Něco však realizovat budete. Naučíte se jazyk, stanete se velmi výřečnými a možná se stanete řečníky. Máte smysl pro slova, možná se stanete básníky. Máte dobrý sluch, máte rádi hudbu a možná se stanete hudebníky. To jsou však jen nepatrné možnosti. Nemyslete si, že to je všechno. Nemyslete si, že tím jste hotovi. Nikdo není nikdy s ničím hotov. Ať jste udělali sebevíc, není to vůbec nic ve srovnání s tím, co ještě udělat můžete. A cokoliv můžete udělat, není vůbec nic ve srovnání s tím, čím jste.
Ego znamená ztotožňovat se s funkcí. Guvernér má ego - je guvernérem a myslí si, že dosáhl svého cíle. Premiér má ego a myslí si, že dosáhl svého cíle. Co víc si mohou přát?
To je ovšem velmi hloupé, strašně hloupé. Život je tak obrovský, že jej nikdy nelze dokončit. To je nemožné! Čím víc žijete, tím víc možností se vám otevírá. Ano, můžete dosáhnout jednoho vrcholu - a najednou je před vámi druhý, život nikdy nekončí. Člověk se rodí v každém okamžiku, pokud je otevřený svému potenciálnímu bytí.
Pro ego je důležitá činnost, zatímco pro vědomí je důležité bytí. Zen je pro bytí, a všichni jsme pro činnost. Všichni trpíme, protože naše bytí je tak velké a my je nutíme do velmi úzkých tunelů. To nám způsobuje utrpení, to nás svazuje. Ztrácíme svobodu a všude narážíme jen na překážky. Máme pocit, že jsme omezováni ze všech stran. Za to však nikdo nemůže, je to naše vlastní vina.
Moudrý člověk může dělat tisíc a jednu věc, ale s žádnou se neztotožňuje. Když je v kanceláři, je guvernérem, jakmile z kanceláře odejde, přestane být guvernérem a je opět bohem. Když přijde domů, stane se otcem, neztotožňuje se s tím. Miluje svou ženu a je jejím manželem, ale neztotožňuje se s tím. Dělá tisíc a jednu věc, ale zůstává oproštěn od svých funkcí. Je otcem, je manželem, je matkou, je bratrem, dítětem, učitelem, guvernérem, premiérem, prezidentem, metařem, zpěvákem a spoustou dalších věcí - ale s ničím se neztotožňuje. Zůstává transcendentní, je nade vším. Nic ho nemůže omezit. Pohybuje se všemi těmito místnostmi, ale žádná není jeho vězením. Čím více se pohybuje, tím je svobodnější.
Když jste v kanceláři, buďte úředníkem, buďte komisařem, buďte guvernérem - to je naprosto v pořádku - ale jakmile odejdete z kanceláře, nebuďte úředníkem, nebuďte komisařem, nebuďte guvernérem. Vaše funkce skončila. Proč ji tahat s sebou? Nechoďte po ulici, jako byste byli guvernérem - nejste jím. Funkce guvernéra vás bude omezovat; nedovolí vám užívat si života. Ptáci budou zpívat na stromech, ale jak se toho může účastnit guvernér? Jak může guvernér zpívat s ptáky? A přišly deště a páv tančí - jak může stát guvernér v davu a dívat se? To je nemožné., guvernér musí být guvernérem. Guvernér jde svou cestou , nedívá se napravo ani nalevo, nedívá se na listí stromů, nedívá se na měsíc. Zůstává guvernérem.
Taková pevná totožnost vás zabíjí. Čím více jste s něčím ztotožněni, tím více jste mrtví. To si pamatujte. Nic z toho, co děláte, vás neomezuje. Vaše činnost nemá nic společného s vašim bytím. Z hlediska vašeho bytí je vaše činnost naprosto bezvýznamná.
A ještě něco: já neboli ego je ta část mé existence, která předstírá, že je celkem - je to podobné, jako kdyb moje ruka předstírala, že je celým mým tělem. To by byl problém. Jsme součástí nekonečného vesmíru a předstíráme, že jsme celek. Ego je druh šílenství, je to neuróza -megalománie. Ego je velmi šílené, hrozně šílené; budete-li ho chvíli poslouchat, uvědomíte si to šílenství. Ego si myslí, že je všechno možné. Myslí si, že může ovládnout celý svět, že může ovládnout přírodu, že může ovládnout Boha. O ničem jiném nepřemýšlí. Myslí jen na agresi. Myslí, že je všechno možné, že je možné dělat všechno. A je stále agresivnější, stále šílenější.
Ego si myslí, že dokáže všechno. Žije ve falešné představě, že pouhá část je celek. Impotentní ego si myslí, že je všemohoucí. Ego, které vlastně ani neexistuje, si myslí, že je středem veškeré existence. A z toho vzniká veškeré utrpení.
Snažíme se dělat všechno možné, ale nic se nám nedaří, protože vycházíme z mylných předpokladů. Snažíme se být úspěšní, ale nikdy úspěchů nedosáhneme. Každý úspěch přináší zklamání. Nahromadili jsme spoustu peněz, spoustu technických vymožeností, děláme vědecké pokroky, ale naše utpení roste. Trpíme víc než kdy jindy v minulosti. Tak by to však být nemělo. Naše století je vědecky nejpokročilejším stoletím. Nikdy ve své historii nebylo lidstvo tak bohaté, nikdy nemělo takové prostředky k využívání přírodních zdrojů - ale nikdy v historii nebyl člověk tak nešťastný. Co se stalo? Naše základní postuláty jsou mylné.
Pro člověka bez ega je možné všechno; pro ego není možné nic. Chcete-li ovládnout svět, budete poraženi. nechcete-li ovládat, zvítezíte. Vítězí ti, co se vzdají existenci. Vůle vás do ráje nedovede, do ráje vás dovede vzdání se.

Hledaj svůj vlastní vnitřní směr a jednej podle něj....

24. února 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Co je dobré pro jednu duši, nemusí být dobré pro druhou. Proto je důležité, abys hledal svůj vlastní vnitřní směr a jednal podle něj, aniž by ses snažil jít ve stopách někoho jiného. Můžeš svobodně volit, protože jsem dal všem lidským bytostem svobodnou vůli. Nejsi jako loutka, která se nemůže pohnout, aniž by byla tahána za provázky. Můžeš hledat a nacházet, co je pro tebe správné, a pak už je na tobě, co s tím uděláš. Jen tehdy najdeš opravdový mír srdce a mysli, když budeš sledovat to, o čem víš, že je pro tebe správné - proto hledej, stále hledej, dokud nenajdeš svou vlastní cestu, a pak ji sleduj. Může to znamenat, že budeš trvat na svém a dělat něco podivného v očích ostatních, ale nelekej se toho. Dělej vše, ať je to cokoli, protože jsi vnitřně přesvědčen, že je to pro tebe správné a že z toho vzejde jen to nejlepší.

TZOLKIN 23.2.2015 5 IX kin 174

23. února 2015 v 11:46 Mayský Kalendář na každý den

Ix - Mág, Jaguár - Síla duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí
Jaguár ví, jak číhat než přijde rozhodující moment akce. Trpělivě čeká na svou příležitost, snímá pohyby vzduchu na listech stromů a cupitání mravenců pod nohama..…půjdete-li v tichu, myslet bez mluvení, jednat bez plánů, budete sklízet své záměry dříve, než ti, kteří spěchají a dožadují se upoutání pozornosti, jinak budete plody svého úsilí sklízet mnohem později.
JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHEM DŽUNGLE, ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI.
Jaguár představuje tajemství šamana, transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.
Nativní Ix mají dary predátora - vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako Službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést Světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.
Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.
***
Jsem Ix 5. Děkujeme vám, že jste v této době s námi. Nacházíme mnoho potěšení, když s vámi komunikujeme tímto způsobem.Těšíme se na den, kdy budeme sedět vedle vás a svobodně hovořit. Chtěli bychom vyjádřit mnoho vděčnosti za všechno, co děláte, aby se tento svět stal lepším místem. To začíná uvnitř a my vidíme, jak mnoho jste vyčistili, abyste se stali laskavějším a jemnějším člověkem. Schopnost zvládnout věci temné povahy se odrazí také ve vaší duši.
Vaše duše se nikdy neztratí, jen cestuje časem a prostorem a zažívá věci, které vás zajímají nejvíce. Není třeba skrývat hanbu, nebo vinu, protože neexistuje nic, co by bylo na vaší svobodné volbě špatného. Musíte žít s výsledky svých rozhodnutí a svého jednání, ale nikdy nebudete za nic potrestáni Bohem. Přejeme si předat vám tyto znalosti ve snaze pomoci uvolnit rozsudky, které v sobě držíte. Přitom můžete také snadno uvolnit rozsudky, které držíte vůči ostatním.
Když žijete ze základu nesouzení, váš život je opravdu nádherný.
Rozsudky vás navzájem oddělují od sebe. To vytváří pocity bezcennosti, pocit " lepší, než ty " a kódy přesvědčení extrémně škodlivé pro bezpodmínečnou Lásku. Rozsudky pocházejí z nízkoenergetické hustoty a ztěžují dosažení vyšší vibrační úrovně Lásky a vděčnosti. Buďte připraveni je uvolnit, věnujete pozornost tomu, jak jednáte s druhými. Některé z vašich rozsudků se staly tak běžné, že je nemusíte snadno identifikovat. Způsob, jak je najít, znamená věnovat pozornost všem myšlenkám, které přichází, když vidíte nějakého člověka, místo, nebo událost jako lepší, nebo menší, než jste vy. Pochopte, že všichni jsme Jedno a hledáme způsoby jak se spojit se všemi ostatními energeticky.
Toho lze nejlépe dosáhnout, když uvolníte strach, obavy a myšlenky, které mezi vámi vytváří propast. Vzdejte se potřeby mít pravdu, nebo aby druzí byli na vaší straně. Jedná se o myšlenky, které vás udržují v oddělenosti. Pochopte, že každý má právo zvolit si své vlastní zkušenosti. Místo hledání způsobu, jak se oddělovat, začněte hledat konverzaci, ve které najdete podobné způsoby a cesty. Ani jeden z vás nemá stejné kódy přesvědčení jako druhý. Toto poznání vás osvobodí od nutnosti přesvědčovat ostatní, aby následovali stejné názory a váš systém víry.
Přijměte rozdíly stejně jako očekáváte, že knihovna je plná různých knih. Každý z vás je živoucí knihovnou a stejně jako každá kniha má jiný obal, má i jiný příběh. Ačkoliv existuje mnoho knižních žánrů, každý příběh v tomto žánru je jedinečný. Jsou knihy, o které nemáte zájem když jste mladí a když dospíváte zjistíte, že jsou fascinující. Stejné je to i s lidmi. S některými nemůžete celý život najít společnou řeč a přesto to jsou hodnoty pro ostatní.
Doporučujeme vám dnes pozdravit všechny s úsměvem, dívejte se jim do očí. Potvrďte vzájemně svou přítomnost a hodnotu tím, že spojíte vaše srdce a pošlete láskyplné myšlenky z vašeho srdce do jejich srdce. Věřte, že mají stejnou hodnotu jako vy, bez ohledu na to, kterou cestou se rozhodli jít. Děkujte těm, kteří vám pomohli, nebo kteří pomáhají druhým. Malá vděčnost pokračuje dlouhou cestou, když spolu mluvíte s upřímným srdcem. Povzbuzujte se navzájem i nadále a posilujte se - spíš než přetahujte. Je mnohem lepší, když se budete pohybovat ladně při vytváření Nebe na Zemi.
5. TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ
Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního Středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého SRDCE. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do STŘEDU, abyste po navrácení na Zemi mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho Středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k Pravdě - k poznání vaší Hvězdné Podstaty.
Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho Srdce. Pokud přestanete přemýšlet kým jste, nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým JÁ. Zůstaňte tichý a skromný. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.
VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ S VAŠÍM STŘEDEM
Tón PÁTÝ je autoritou Vlny - z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA - spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role, - díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.
PÁTÝ Tón - SÍLA - DYNAMIKA - ZPLNOMOCNĚNÍ - POZITIVITA
PĚT - Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ - takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Osho: Nikdy neberte děti jako svůj majetek

23. února 2015 v 7:00 Děti Nové doby

Neberte nikdy děti jako své, neboť dítě nikdy nevlastníte. Sice z vás pochází, ale není vaše. Milujte ho, ale dítě nevlastněte. Jakmile matka začne dítě vlastnit, zničí mu život. Z dítěte se stane vězeň. Ničíte jeho osobnost a ponižujete je na úroveň věcí. Jenom věc můžete vlastnit: můžete vlastnit dům, auto… ale nikdy ne osobu.
dítěNež se dítě narodí, měli byste být schopni jej přivítat jako nezávislou bytost, jako osobu, která má svá práva, ne jen jako vaše dítě.
Jednejte se svým dítětem tak, jako byste jednali s dospělou osobou.
Nikdy se k němu nechovejte jako k dítěti. Jednejte s ním s respektem. Dítě je velmi křehké, bezmocné. Je těžké je respektovat. Je docela jednoduché ho ponižovat. K ponížení dojde celkem lehce, protože dítě je bezmocné a nemůže nic dělat, nemůže se vzepřít.
Jednejte s dítětem jako s dospělým. Jakmile dítě respektujete, nebudete mu vnucovat své myšlenky. Nesnažte se mu cokoliv vnucovat. Jednoduše mu dejte svobodu, aby objevilo svět.
Tím mu pomůžete, aby bylo silnější v objevování světa, ale nikdy mu nedávejte příkazy. Dejte mu energii, poskytněte mu ochranu, vše, co potřebuje, pomůžete mu tím, aby šlo od vás daleko a objevovalo svět. A samozřejmě se svobodou je spojeno i něco špatného. Pro matku je velmi obtížné se naučit, že dát svobodu dítěti není jen svoboda dělat dobré věci. Je také nutné dát svobodu ke špatným věcem.
Naučte proto dítě být ostražité, chytré, nikdy mu ale nic nepřikazujte,nikdo to nedodržuje a z lidí se pak stávají pokrytci.
Nenaslouchejte morálce, neposlouchejte náboženství, nenaslouchejte kultuře. Naslouchejte přírodě. Cokoliv, co je přirozené, je dobré, i když to pro vás bude těžké a nepříjemné. Protože vy jste možná nebyli vychováváni v souladu s přírodou. Vaši rodiče vás možná nevychovávali v lásce, nebylo to skutečné umění. Neopakujte stejné chyby.
Mnohokrát se budete cítit nesví. Například malé děti si začínají hrát se svými pohlavními orgány. Přirozená reakce matky je dítě zastavit, protože ji doma učili, že je to špatné. Dokonce i tehdy, bude-li cítit, že se neděje nic špatného, bude-li tam ještě někdo jiný, bude se cítit trochu trapně. Cítit trapně! Ale to je váš problém, nemá nic společného s vaším dítětem. Cítit se trapně. I když ztratíte ve společnosti respekt, klidně, ale nikdy do toho nezatahujte dítě. Nechte přírodu, ať nabere svůj směr. Jste tu, abyste ulehčili přírodě. Ne abyste ji řídili. Jste tu jen jako pomoc. Takže pamatujte na tyhle tři věci a začněte přemýšlet.
Než se dítě narodí, měli byste jít v myšlenkách do takové hloubky, jak to jen bude možné. V době, kdy je dítě ve vašem lůně, vytváří všechno, co děláte, vibrace, které se k němu dostávají. Pokud jste naštvaná, máte žaludek sevřený strachem. Dítě to okamžitě cítí. Jste-li smutná, váš žaludek vyzařuje atmosféru smutku. Dítě hned cítí smutek a skleslost. Dítě je na vás naprosto závislé. Ať máte jakoukoliv náladu, je to také nálada vašeho dítěte. V této chvíli nemá dítě žádnou nezávislost. Vaše prostředí je jeho prostředí. Takže žádné boje, žádné obavy. To je důvod, proč říkám, že být matkou je obrovská zodpovědnost. Budete se muset hodně obětovat. Dítě je důležitější než cokoliv jiného. Pokud vás někdo urazí, vezměte to, ale nerozčilujte se.
Řekněte: "Jsem těhotná a dítě je důležitější, než abych se s vámi rozčilovala. Tahle událost za pár dní vyšumí, nebudu si už pamatovat, kdo mě urazil a co jsem udělala, ale dítě ano. Je to obrovský projekt." Jen si řekněte: "Jsem těhotná matka. Nemůžu se rozčilovat, to není dovoleno."
Tomu říkám pochopení. Žádný smutek, žádné rozčilování, žádná nenávist, žádné boje s partnerem. Oba byste měli myslet na dítě. Pokud máte dítě, oba jste druhořadí a dítě má veškerou přednost. Protože je to nový život, který má přijít na svět, je to ovoce vašeho vztahu. Tančete, zpívejte, poslouchejte hudbu, meditujte, milujte. Buďte něžní. Nedělejte nic hektického, nespěchejte. Nedělejte nic pod tlakem. Jen pomalu jděte. Naprosto zpomalte. Chystá se k vám úžasný host. Musíte jej přivítat.
Převzato a upraveno z knihy Osho: O ženách