Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Leden 2015

TZOLKIN 31.1.2015 8 CHUEN kin 151 galaktický portál

31. ledna 2015 v 10:17 Mayský Kalendář na každý den

Chuen - Opice - Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce

Pro Mayský kmen Quiche byl Uaxac / Chuen prvním dnem Posvátného Mayského kalendáře Tzolkinu a znamená období oslav a slavností. Není známo, proč začíná osmý den, ale je jisté, že je to velmi silný a příznivý den - je to jeden z těch dnů, kdy můžeme spatřit sami sebe v zrcadle Pravdy. Uaxac (8) a Chuen zároveň ztělesňují vlákno života, nit času a posvátnou energii zrození. To znamená, že tento den je požehnaný pro posvátné obřady, jako je svatba, výročí, narozeniny a jiné události posvěcující svazek dvou lidí, nebo narození nového života.

Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.

Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších - šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři…..všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a " zlaté ruce ", ale někdy i velké Ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.

***

Zdravím, jsem Chuen 8. Jsme velmi vděční za náš společný čas. Děkujeme, že s námi spolupracujete, jak navzájem zvedáme vibrace Lásky!

Dnes pro vás máme jednoduché cvičení, které se jmenuje " ÚSMĚV ".

Pokud čtete tyto řádky ráno, pak vás žádáme, až půjdete dnes ven, o úsměv a pokývnutí na pozdrav každému, koho potkáte a pokud je to možné i krátký oční kontakt.

Pokud dnes nepůjdete ven, pošlete telepaticky úsměvy těm, na které myslíte a to zejména těm, s kterými máte nějaké problémy. Přemýšlejte několik okamžiků při procházení vašeho adresáře a pošlete krátký úsměv nejméně dvaceti lidem.

Pokud čtete tyto řádky dnes večer, pak si udělejte pro sebe několik poznámek, abyste si vzpomněli na úsměv pro každého, koho zítra potkáte.

Usmívat se je skvělý zvyk - skvělé mentální, emocionální, fyzické i duchovní cvičení.

8. TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ
Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku - VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své Ego ze slepoty.

VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM,
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE

Tón OSM vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat, jako nepříjemný. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají jen to, k čemu jste se před narozením zavázali.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Jsi tak mladý jako čas, tak starý jako věčnost.

31. ledna 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Povznes své vědomí a uvědom si, že tvůj věk nemá hranic. Jsi tak mladý jako čas, tak starý jako věčnost. Žiješ-li plně a slavně v každém přítomném okamžiku, jsi vždy tak mladý jako přítomnost. Stále se znovuzrozuješ v Duchu a v pravdě. Nemůžeš zůstat stát v tomto duchovním životě; vždy je něco nového a vzrušujícího, čemu se lze učit a co lze dělat. Žití ve stavu očekávání tě udržuje stále bdělého a mladého. Když mysl stárne a otupuje se, život ztrácí všechnu jiskru a chuť. Nemůžeš-li pochopit některé nové pravdy svou myslí, ztiš se a povznes své vědomí, napoj se na nekonečné univerzální vědomí a splyň s ním, tedy se Mnou, a budeš schopen porozumět všemu. Udržuj svou mysl bdělou, a nikdy nezestárneš. Zdrojem mládí je tvé vědomí; radost z žití je elixírem života.

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 25.1. 2015 – 1.2. 2015

30. ledna 2015 v 18:58 Mistr Hilarion
Milovaní,
mnozí považujete rčení "poznej sám sebe" za obecné téma, kterým se teď všichni nějakým způsobem zabývají. Stále probíhá jemné dolaďování a rekalibrace a nyní se díváte ještě pozorněji dovnitř sebe, abyste hledali všechny vzorce, které jste ve vašich životech hráli a nyní se chcete podívat sami na sebe z různých úhlů. Chcete převzít plnou odpovědnost za vše, co se ve vašich životech projevilo. Víte, že jste to vy, kdo jako první vytvořil zkušenost, abyste vynesli tento vzorec na povrch jakožto ten, který vás omezoval na vaší cestě vpřed a který musí být přeměněn a propuštěn. Otevřete víc svá srdce této zkušenosti a chtějte vidět krásu daru, který vám to přineslo. Přineslo vám to osvobození od utrpení, které jste si sami způsobili a pomohlo vám to pohnout se za vaše předchozí omezení, někdy zcela nečekaným a úplně překvapivým způsobem.
Nyní se díváte na to, jak byste mohli více umožnit rozvíjení se vašeho širšího vnímání a vidíte váš život a jeho události z pohledu vašeho božského já. Vidíte dramata, která se kolem vás odehrávají, a láskyplně se od nich odpoutáváte. Uvědomujete si, že v odvíjejících se vzorech vždy existují cykly, přílivy a odlivy. Rozhodnete se, že budete s těmito energiemi pracovat v harmonii, než abyste vzdorovali darům bdělosti, které to přináší. Dostali jste se na cestu směrem k velikosti ducha a tvořivosti, které ve vás vždy byly. Vaše nové začátky překypují nekonečnými možnostmi a ve vzduchu je pocit přicházejícího kouzla, pocit něčeho nádherného, co se brzy objeví. Jak se pohybujete směrem k manifestaci vašich snů, také záříte světlem, takže jste jako pochodeň naděje pro druhé a pozvedáváte energie celku.
Když udržujete vyšší pozici, kterou jste si vybojovali, inspirujete a pozvedáváte lidi v okolí vašeho vlivu. Vězte, že vás nyní vnímají z pozice respektu a obdivu. Proud řeky života je sladký a radostný a vy zažíváte mnoho chvil úžasného štěstí, jak denně vstupujete do jádra vašeho božského já. Díváte se do světla, abyste zdolali a proměnili vaše myšlenky, jak přicházejí do vašich duchovních praktik a touto zkušeností získáváte moudrost a mnoho nových vhledů. Jak se propojujete s vyšší verzí sebe sama, snažíte se ji udělat ještě krásnější a významnější, a když to děláte, zapalujete světlo v srdcích druhých.
Vždy věřte svým schopnostem vnímání a intuice. Když budete sledovat toto vedení, zavede vás to směrem k vašemu nejvyššímu a největšímu dobru. Zůstanete v proudu pozitivních energií vesmíru, které vás neomylně zavedou na cestu božského a správného načasování a vše ve vašem životě dopadne dobře. Propojování se se svým božským já přináší sílu, krásu a vznešenost. Kousky skládanky vašeho života se začínají spojovat vzrušujícím a kouzelným způsobem a vytvářejí realitu, jakou jste hledali.
Nyní se před vám rozkládá dobrodružství mnoha životů a vy víte, že máte nástroje, potřebné k tomu, aby se počítaly. Vše, co potřebujete, máte v sobě a posouváte se k dalšímu kroku na vaší duchovní cestě s důvěrou, grácií a lehkostí. V každé chvíli buďte přítomni, jste neomylně vedeni k tomu, abyste dosáhli vaše nejvyšší dobro manifestací vašich nejvroucnějších přání. Cesta k mistrovství sebe sama se stává lehčí díky vašemu odhodlání získat všechny zkušenosti tím, že budete jejich nedílnou součástí.
Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.


TZOLKIN 30.1.2015 7 OC kin 150 galaktický portál

30. ledna 2015 v 10:27 Mayský Kalendář na každý den

Oc - Pes - Bezpodmínečná Láska, věrnost, vcítění, soucit, emocionální tělo, mezilidské vztahy, přátelství, princip loajality, zbavení se minulosti, mimosmyslové vnímání, rovnováha, spirituální síla, strážce, průvodce, věrohodnost, svědomitost
Uuc (7) představuje epicentrum, neutrální bod čehokoliv - zejména střed zákonů lidských bytostí a života samotného. Uvolněte dnes psychiku a duši z karmických vězení stavěných po generace falešnými autoritami, pravidly a povinnostmi. Skoncujte s těmito dohodnutými " zákony ", kterým jste podléhali po celý svůj život a umožněte své vlastní právoplatné autoritě růst a prospívat. Je třeba varovat - staré energie budou kopat a křičet, a budou se snažit stáhnout vás zpět s pocity viny a hrozbami, ale musíte vytrvat a vyžadovat své vrozené právo svobodného, nezávislého a důstojného člověka, člena společnosti.
OC navazuje na cyklus Akbal a Cimi - cyklus narození, smrti a znovuzrození. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost - bavte se dnes s rodinou a přáteli.
Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své " smečce ", mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti.
***
Zdravíme vás drazí. Náš společný čas je oceňován nad míru. Jsme velmi potěšeni, že věnujete čas a úsilí k obnově vašeho Já s vědomím, že jste čistí a celiství. Dnes se s vámi podělíme o deset zásad, podle který je možné žít.
1. Denně si udělejte čas na meditaci. Ať už hledáte jakékoliv způsoby zdokonalení sebe sama, jedná se o jednoduchý způsob relaxace. Většina z vás je zaneprázdněna pobíháním za světskými věcmi, které vám zbytečně odsávají energii.
2. Buďte k sobě laskaví i ke všem bytostem na Zemi, protože přináší hodně radosti, jak se začnete slaďovat mezi sebou navzájem.
3. Věnujte chvíli vděčnosti, dokud to nebude postoj na plný úvazek. Vděčnost je velmi vysoká frekvence a jde daleko za prolomení bariéry oddělenosti.
4. Vyhledejte jakékoliv metody, které vám umožňují mít na paměti, že vás Bůh miluje. Dívejte se do zrcadla a řekněte si, že jste perfektní, dokud to nepocítíte v každém vláknu vašeho Bytí.
5. Udělejte si čas změnit své stravovací návyky. Je nemožné udržet vysoké frekvence Lásky, když jsou vaše buňky plné toxických látek. Najděte si čas na výzkum ekologických metod zemědělství a začněte pěstovat a jíst tyto potraviny.
6. Buďte si vědomi všech svých myšlenek, jsou to vaše budoucí akce. Kam zaměřujete svou pozornost, to budete k sobě přitahovat. Stejné přitahuje stejné - to je Zákon tohoto Vesmíru.
7. Buďte si vědomi toho, co děláte se svým tělem. Cvičení, které buduje pevnost a pružnost stojí za námahu a vede k životní síle, obratnosti a snížení bolestí.
8. Naučte se o sebe pečovat. Naučte se techniky relaxace, bez ohledu na to jak velký stres vás nyní obklopuje. Hýčkejte sami sebe darováním věcí na sebe, které byste snadno mohli poskytnout těm, které milujete.
9. Dobře se vyspěte. Vaše těla byla navržena, aby usínala se západem slunce a vstávala ráno se sluncem.Víme, že mnozí z vás žijí v oblastech, kde to není možné. Možná to není správné místo pro vás. Pokud se probudíte s pocitem svěžesti, víte že jste obdrželi správné množství spánku. Věřte, že se to čas od času mění. Dopřejte si zdřímnutí, když jste unavení a vstaňte, když máte pocit, že jste odpočatí.
10. Milujte sami sebe! Odstraňte pocity a myšlenky, které vás udržují v pocitech " méně než ", nebo nehodnosti. Každý z vás přišel z jednoho Zdroje a do něj se také vrátí. Neexistuje žádný jiný způsob. Začněte vidět Božskou Podstatu v sobě i ve všech ostatních. Chovejte se k sobě odpovídajícím způsobem a všechny války se v okamžitě zastaví!
Vybírejte moudře, jak trávíte svůj čas. Jediné co máte, je přítomný okamžik. Každý moment přichází a odchází jako blesk a nabízí vám nekonečné množství možností, jak prožít všechny další budoucí momenty.
7. TÓN SPOJENÍ - SÍLA SOUZNĚNÍ
Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě - věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v NOVÉM světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům. PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.
Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to je mystický sloupec - páteř Vesmíru. Na platformě tohoto rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím nás Sedmý Tón může obdarovat. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abyste se nedostali do zápasů či extrémů.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Vše, co musí být vykonáno, dělej s radostí a láskou...

30. ledna 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nalézáš opravdovou radost v práci, kterou děláš, a v životě, který žiješ? Nalézáš skutečnou hrdost v díle konaném nejen dobře, ale přímo dokonale? Vidíš nerad vše, co je uděláno nedbale a bez nadšení? Je tvé srdce plně zapojeno do všeho, co činíš, a uvědomuješ si skutečnost, že vše děláš pro Mne a Mou čest a slávu, natolik, že tě nemůže uspokojit nic, co není "to pravé"? Tak by to mělo být. Nikdy bys neměl být spokojen s prací konanou bez nadšení a ochoty. Vše, co musí být vykonáno, dělej s radostí a láskou a ať to platí pro vše, co děláš, od nejvšednější práce až po ty životně důležité. Hleď, aby tvůj postoj ve všem, co podnikáš, byl správný, abys do něj vkládal správné vibrace. A navíc shledáš, že máš ze svého konání radost.

TZOLKIN 29.1.2015 6 MULUC galaktický portál

29. ledna 2015 v 11:07 Mayský Kalendář na každý den


Muluc - Měsíc - Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, Dharma, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, duchovní osvícení, Síla očištění, progresivita, Síla změny pohledu, podvědomí
Pokud je obtížné dosáhnout rovnováhy ve vašem osobním životě, pak dosažení v rámci celé rodiny se může zdát zcela nemožné. Ale dnes se Uac (6) a Muluc předhání jako o závod na záchranu unavených rodičů, nebo těch, kteří stojí v čele domácnosti, s energií, která podporuje vitalitu a stabilitu rodiny ze strany Uac a vnitřní harmonii a mír ze strany Muluc. To neznamená, že vyvážení přijde jako mávnutí kouzelného proutku. Stále je to práce - ale dnes vás podporují dvě silné energie.
MULUC v yuakatánském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i těm, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.
Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na Energii MULUC. Nativní MULUC musí být připraveni neustále propouštět a ventilovat všechny dobré i špatné emoce, jinak se všechny problémy usazují v oblasti bederní páteře. Jsou neustále přeplněni emocemi, pocity, fantazií a cítí potřebu je ventilovat. Jsou to vynikající umělci, kteří dokáží zaujmout publikum.
Buďte dnes v blízkosti jadeitu - je to posvátný kámen, který je spojen s Energií Muluc a s vodou. Modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.
***
Jsem Muluc 6. Zdravíme vás a gratulujeme! Rádi bychom vám dnes pogratulovali za všechnu tu tvrdou práci při vytváření změn, které si ve svém životě přejete. Je nám ctí a jsme požehnáni pomáhat vám a cítíme hodně radosti, protože vidíme, že jste na dobré cestě k obnově vašeho Já.
Dnes bychom chtěli přiblížit téma obnovy. Mnozí z vás jste od raného dětství sužováni různými typy závislostí. Je naším přáním, abyste dávali pozor na věci, které vás otravují - jsou to zprávy, které je třeba dekódovat.
Někteří z vás rozvinuli návyky např. alkohol, halucinogenní drogy a přejídání, jako lék na zmírnění nevyřešených bolestí. Řešte tyto bolesti, změňte chování a váš život se bude vyvíjet. Může to znít velmi jednoduše, ale je to opravdu vše, co je třeba udělat. Propusťte sami sebe z pocitů oběti, nebo sebetrestání za to, co se jiní rozhodli udělat. Ani jeden z vás není dokonalý, každý způsobil bolest jinému, i když to mohlo být neúmyslně.
Někteří si vybrali potraviny jako je cukr, nebo káva, jako svojí závislost. Možná, že když jste vyrůstali, váš život nebyl příliš sladký, nebo možná potřebujete dávku energie, takže jí hledáte v kávě, když je ta vaše vybitá. Mnozí jste se stali závislí na cigaretách jako dočasném uvolnění napětí, nebo protože jste chtěli být jako vrstevníci. Všechny tyto důvody jsou uzamčeny v kódech přesvědčení, které nejsou pro vaše nejvyšší dobro.
Mnoho z vás si vybralo sex, kariéru, nebo extrémní sport s cílem dostat se emocionálně vysoko. To je následek toho, když člověk věnuje obrovské množství času a energie věcem, které nenasytí jeho vášeň. Podívejte se na obsedantní myšlenky a jednání, přicházející do vaší pozornosti. Někdy jsou to otázky z minulosti vyvolané současnými událostmi. Některé závislosti jsou vytvořeny pomocí návyků a pochází z rodin, nebo od přátel. Nicméně jakmile se stanou pro vás problémem a vy nejste schopni se od nich odvrátit, je to údaj o hlubším problému.
Doporučujeme vám, abyste si uvědomovali, kam vkládáte svůj čas a energii. Pokud tyto zvyky nejsou v souladu s vaším nejvyšším dobrem, měli byste je změnit. Nechceme soudit, co si vybíráte. Prostě chceme jen upozornit, že neustálé myšlení a chování je založeno na kódech vaší víry. Máte sílu a moc změnit chování, kterého se nechcete pustit, nebo vyvolává pocity studu a viny.
Věřte, že jste hodni Lásky, perfektní a čistí a to vždy a ve všech směrech. Tomu je těžké pro mnoho z vás uvěřit, protože jste tolik zapleteni v této realitě. Ale rozhlédněte se kolem a podívejte se na ostatní, kteří jsou šťastní a plní radosti. Zeptejte se jich, jak je možné, že je život tak baví. Hledejte způsoby, které jsou vhodné pro vás. Neexistuje věc, kterou nelze překonat. Postavte se čelem k návykům a vychutnejte si obnovu tím, jak znovu objevujete svou pravou skutečnou Podstatu.
6. TÓN ROVNOVÁHY - SÍLA VYROVNÁNÍ
Organická rovnováha má kořeny v Celistvosti toho, kým jste. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se VŠÍM CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své Světelné Já. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s Láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesněte v pozemských věcech to, co je Božské, čili svoji Hvězdnou duši. Pouze tehdy proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.
ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.
V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu - a na druhé straně se koncentrují Energie harmonie, odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program ( naskicovaný v prvních čtyřech dnech ), doporučujeme, abyste velmi vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Jsi připraven změnit své názory a své myšlení?

29. ledna 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jsi připraven přijmout něco nového bez výhrad? Někteří lidé jsou přizpůsobiví a dokáží to s největším klidem, ale jiní mají velké obtíže, které způsobují v jejich životech napětí a stres. Nebo stagnaci, která je téměř stejně špatná. Musíš být odvážný a jít vpřed k novým cestám, k novým a někdy i nezmapovaným, vodám bez jakýchkoliv obav. Já tě doprovázím do těchto nových a neznámých vod a nedopustím, abys utrpěl úraz. Přijmi Mě za svého stálého průvodce a společníka. Nejsi žádán, abys vstupoval do neznámých vod bez svého kormidelníka. Já jsem tvůj kormidelník a nenechám tě nikdy ztroskotat. Zcela Mi důvěřuj. Je-li cesta drsná, ničeho se neobávej; je-li nebezpečná, nebuď znepokojen. Provedu tě tím vším. Ale pamatuj, že se máš odevzdat do Mé vůle a neodporovat.

TZOLKIN 28.1.2015 5 LAMAT kin 148 galaktický portál

28. ledna 2015 v 11:51 Mayský Kalendář na každý den

Lamat - Hvězda - Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, skromnost
Dnešek je obdařen dvojnásobným balíčkem plodnosti a hojnosti. Lamat schoulený v teplém pečujícím objetí Kan, korunovaný tendencemi Ho (5) vás zalije prosluněným vodopádem tvůrčích energií. Ať už žádáte, nebo toužíte po duchovní, emocionální, psychické, fyzické, biologické, či materiální hojnosti - buďte připraveni ji dnes přijmout. A především si to užijte bez strachu, viny a studu.
Energie LAMAT je spojována obecně s hojností a ti, kteří si zvolili vstoupit do řeky posvátného času na Zemi a narodili se v této Energii, mívají zpravidla šťastný osud - ví jak intuitivně vytvářet hojnost. Stejně dobře dokážou pěstovat rostliny. Musí nasměrovat svoji energii ke konstruktivní činnosti.
Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník, ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti, výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod - vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé. Výzva pro dnešní den: vyhněte se výstřelkům a extrémům. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.
***
Jsem Lamat 5. Děkujeme dnes za spojení. Dnes bychom rádi hovořili na téma důvěra. Mnozí z vás jste byli zneužíváni členy rodiny, nebo přáteli, kterým jste tak důvěřovali. Protože jste velmi trpěli, výsledek je, že váš život není postaven na důvěře. Brzy jste se naučili, že pokud budete někoho milovat, nebo mu důvěřovat, nechá vás na holičkách, nebo vás opustí.
Mnozí z vás jste byli vychováváni jedním z rodičů s vědomím, že jste nechtění. Jak jste vyrůstali, minuli jste mnoho možností, které by pro vás byly velmi blahodárné, pokud byste měli rovnováhu obou pečujících rodičů. Takže už chápete, proč mnozí tolik lpí na vztazích, když stárnou, zatímco ostatní neumožní nikomu, aby se citově přiblížil?
Ačkoliv bylo způsobeno hodně škody není nic, co by se nedalo napravit. Máte možnost vymazat mnoho kódů víry spojených s nedostatkem důvěry. Tyto problémy je nutno léčit, jestli chcete s někým plně rozvinout láskyplný vztah - včetně sebe. Není divu, že církev káže o Bohu, který je trestající, protože je to postaveno na předpokladu, že nelze nikomu věřit. Je to lidská vlastnost, co dělá Boha většího, než je člověk, protože skutečná expanze Lásky Zdroje je pro lidskou mysl nepochopitelná.
Většina z vás žije své životy v očekávání, že vám ostatní ublíží. Mnozí se stáhnou ze společnosti ve snaze zůstat v bezpečí před emocionálním a fyzickým ublížením. Často ti, kteří trpí problémy souvisejícími s důvěrou nedovolí ostatním dostat se k nim citově blíž a vytváří nesčetné množství zvyků, aby lidi odehnali pryč. Výsledek je, že se stávají velmi osamělí a projevují strach na denní bázi.
Pokud byl člověk v minulosti zraněn a bojí se, že se to může znovu stát, bude žít v očekávání, že k tomu dojde a bude žít podle tohoto kódu víry. Všechny Bytosti tvoří zážitky, jakmile se na ně vášnivě zaměřují.
Strach je jednou z nejsilnějších emocí, kterou lidé disponují. Pokud se zaměřujete na hrůzné věci s největší pravděpodobností se projeví to, čeho se obáváte. Pokud máte nějaký strach a můžete přepnout váš postoj a přesvědčení na opačný pól, budete vytvářet schopnost manifestovat zážitky vyšších vibrací.
Vesmír a Duchovní Pomocníci nedělají rozsudky nad žádným rozhodnutím, které uděláte. Jsou přitahováni k vysoce nabitým emocím, které vyzařujete, je to jako volat je telefonem. Když přijmete hovor, energeticky čtou vaše emoce. Budou reagovat otevřením dveří k různým možnostem. Je jen na vás, jestli těmi dveřmi projdete a následujete svou intuici a synchronicity, které vás dovedou ke konečnému přání.
To se stává velice často, když člověk žije život založený na kódech strachu. Stane se něco, co vyvolá emocionální odezvu a pak Průvodci upozorňují, že člověk cosi potřebuje. Možná je v bezprostředním nebezpečí a jeho strach je ve vysoké pohotovosti. Průvodci mohou reagovat zasláním myšlenek do jednoho z vašich strachů. Pokud je člověk schopen je slyšet, může se celá situace zmírnit. Existuje mnoho případů, kdy někdo má vhled, nebo něco udělá, či řekne a incident se zmírní, stane se nějaký skutek, nebo něco tajemného, co problém vyřeší.
Možná se člověk rozrušil v práci tím, že mu někdo něco udělal nebo řekl. Je vysoce emocionálně nabitý a vydává silné signály……. " Nenávidím tuhle práci a chci odsud pryč. " Andělé reagují tak, že navrhnou různé způsoby, jak se to může stát a to prostřednictvím myšlenek, slov, akcí. Je jen na člověku, aby si vybral, co si přeje dělat se svojí kariérou.
Čím více se zaměřuje na záměr s velkým nadšením, tím je pravděpodobnější, že něco změní. Pokud má svou práci celkově rád, pak je pravděpodobné, že se uklidní a usmíří s člověkem, nebo situací, která vzbudila jeho předchozí emoce. Pokud tuto práci nemá opravdu rád, nebo si přeje jinou, otevřou se mu dveře podle toho, jak se snaží. Když se rozhodne a má odvahu, pak se to stane. Pokud však strach a kódy přesvědčení vychází z myšlenek nehodnosti, strachu udělat změnu, bude pak velmi těžké učinit rozhodnutí, které je v nejlepším zájmu všech zúčastněných.
Proto je nezbytně nutné změnit staré kódy přesvědčení na ty, které umožňuji šířit Lásku a svobodu. Není vždy snadné kódy změnit, ale jakmile rozbijete staré návyky, které vás držely na místě, život se nestane ničím menším než zázrakem. Neexistuje nic co by mohlo zastavit toho, kdo vědomě vytváří svoji realitu na základě přesvědčení, že je vše možné a vše dostupné. Je mnoho Mistrů, kteří chodili po Zemi, což dokazuje, že možné to je. I vy máte schopnost stát se Mistrem. Všechno, co k tomu potřebujete máte uvnitř sebe.
Nejlepší způsob, jak změnit kódy přesvědčení, je uznat, že existují a dávat pozor na rozhodnutí, která děláte. Tyto volby vás směle a nenápadně dovedou k pochopení základů, jak přebudovat svůj život. Je jen na vás, jestli si vyberete ty, které poskytují život, nebo vedou ke smrti, je jedno jestli je to ve fyzické, mentální, emocionální či duchovní oblasti. Po Zemi chodí mnoho lidí, kteří jsou citově mrtví, které nezajímá život a mohou mít nepříjemný dopad na společnost.
Jsou i ti, kteří jsou mentálně mrtví, nestarají se o nic nového, protože nevidí žádný smysl v moudrosti a poznání. Vaše bary a uličky jsou těchto lidí plné. Nespočet lidí je mrtvých duchovně a obviňují Boha ze jejich potíže. Kdyby jen věděli, že Bůh jim umožňuje zažít všechno co si zvolí, že jen oni jsou zodpovědní za kódy víry a za funkce svého těla. Tito lidé se již odsoudili k tomu žít život v pekle a utrpení během života na Zemi.
Přejeme si, aby i tito lidé se k nám dostali a byli schopni se na nás naladit i na té nejnižší frekvenci. Je důležité, aby každý z vás prorazil přesvědčení, které vás udržuje uzamčené ve strachu a utrpení. Máte schopnost překonat tyto kódy a je mnohem více pravděpodobné, že toho dosáhnou i ti, kteří stále ještě trpí. Jste to vy, kdo může předávat tyto Zprávy těm, kteří jsou ochotni je slyšet. Jste to vy, kdo je může nasytit a obléknout. Nejsme schopni pomoci někomu, kdo se neptá a cokoliv jiného by bylo porušování svobodné vůle.
Žádáme vás, abyste si našli každý den čas na práci s vašimi problémy a to nejen ve svůj prospěch, ale pro zlepšení všech. Jsme všichni ze stejného Zdroje a všichni se do něj vrátíme. Jakmile toto plně pochopíte, bude pro vás mnohem jednodušší sdílet vše více milujícím způsobem se všemi ostatními živými Bytostmi na Zemi. Těšíme se na tento den. Do té doby věřte, že jsme vždy nablízku a těšíme se pomoci vám jakýmkoliv způsobem.
Mějte jasno ve svých záměrech. Když víte přesně, co si přejete, udržte tam zaměřené vaše oči. Pak to pro nás bude mnohem jednodušší, když vám pomáháme. Nezapomeňte nastavit parametr : " pro mé nejvyšší dobro a dobro všech zúčastěných, elegantně ", abyste zajistili, že vaše cesta bude hladší. V opačném případě je pravděpodobné, že vaše lekce budou ještě těžší, než jste čekali. Laskavost a vděčnost jsou dvě klíčová slova, pokud jde o projevení toho, co si přejete.
Došli jsme k závěru s nadějí, že budete o našich slovech přemýšlet a vezmete si je k srdci. Sněte ve velkém s jasným záměrem a zjistíte, že Země má hojnost věcí, které vám nabízí!
5. TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ
Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního Středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého SRDCE. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do STŘEDU, abyste po navrácení na Zemi mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho Středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k Pravdě - k poznání vaší Hvězdné Podstaty.
Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho Srdce. Pokud přestanete přemýšlet kým jste, nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým JÁ. Zůstaňte tichý a pokorný. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.
VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ S VAŠÍM STŘEDEM
Tón PÁTÝ je autoritou Vlny - z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA - spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role, - díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.
PÁTÝ Tón - SÍLA - DYNAMIKA - ZPLNOMOCNĚNÍ - POZITIVITA
PĚT - Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ - takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Radost přichází se službou a služba s odevzdáním se.

28. ledna 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Proč se nepokusit naslouchat oněm nepostižitelným zvukům, které můžeš slyšet jen v absolutním ztišení, když se dostaneš do souladu s cestami Ducha? V tomto stavu dokonalého míru se mění celý tvůj život a hluboký vnitřní klid a mír vyzařují z nitra. Splyneš v jedno s celkem života. Budeš se cítit povznesen, inspirován a naplněn jasem, protože celá tvá bytost je naplněna Mým božským světlem. Neporozumíš myslí, ale celým vyšším vědomím a srdcem. Nebudeš už žít sám pro sebe. Tvé já je zcela zapomenuto a tvůj život je jen rozdáváním lásky a službou bližním. Jen tehdy, když dáváš, nacházíš úžasnou vnitřní radost a štěstí, které ti nic a nikdo nemůže vzít. Radost přichází se službou a služba s odevzdáním se. Odevzdej se nyní Mně a Mým službám, a pocítíš svůj růst.


TZOLKIN 27.1.2015 4 MANIK kin 147 galaktický portál

27. ledna 2015 v 15:30 Mayský Kalendář na každý den

Manik - Ruka / Jelen - Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnost, oblast léčení, dosažení cíle i přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.
Chcete-li vládnout skutečnou silou a autoritou, musíte být vyrovnaní. Pokud dosáhnete vlivu a moci z pozice špatného záměru, chamtivosti, Ega, sobectví, nebo zloby, buďte naprosto ujištěni, že to nebude dlouho trvat. Dříve, či později trhliny karmy roztrhnou ve dví vaši falešnou pevnost. Trvale udržitelná osobní síla stojí pevně na čtyřech pilířích - respektu, etice, pokoře a vedení. Kan (4) se opírá o silné nohy Manik - Jelena a vyvažuje záměr a účel k vytvoření vaší síly navždy.
Manik je podle mayské tradice spojován s Boží Rukou, jsou to jedny z nejsilnějších dnů v kalendáři. V tyto dny byste se měli zaměřovat na prosby o harmonii pro všechny bytosti, službu druhým se zachováním vlastní rovnováhy. Nativní Manik, pokud jsou v rovnováze, mají přirozenou autoritu, jsou inspirativní. Mají schopnosti kultivovat veřejné mínění. Výzva je: chcete-li si zachovat pocity svobody, nezávislosti, musíte se cítit bezpečně v mezilidských vztazích. Dobrý den modlit se za budoucnost všech dětí.
***
Jsem Manik 4. Vítejte v tento den Lásky a Míru. Přejeme si a povzbuzujeme vás, abyste si během dne našli několik okamžiků k relaxaci a uvolnili napětí celého dne. Jděte do svého nitra a vnímejte vděčnost za všechno, co jste zažili. Dokonce i bolestné zkušenosti byly velcí učitelé a pomohly vám lépe pochopit své Já, což vám dalo příležitost dělat v budoucnosti mnohem hodnotnější rozhodnutí.
Udělejte si každý den čas vyjádřit vděčnost sobě i druhým a věnujte pozornost požehnání za všechny věci. V této praxi pokračujte, dokud se nestane součástí přirozenosti zažívat vděčnost v každém okamžiku. Můžete si vytvořit mantru a vylepit jí na místo, kde vám bude každým okamžikem připomínat pocity vděčnosti za všechno.
Nemůžeme dostatečně zdůraznit, jak je důležitá vděčnost, když dosahujete cíle, kterým je bezpodmínečná Láska. Existuje mnoho frekvencí, jak toho dosáhnout a vděčnost je nejvíce dosažitelná, obzvlášť když máte lidskou formu. Pokud je Láska čistá, základ leží vždy ve vděčnosti - nemohou bez sebe existovat, neboť se vždy prolínají.
Praktikujte činy laskavosti ne jako povinnost, ale pro čistou radost ze sdílení vašich talentů a Lásky k druhým. Udělejte to součástí své duchovní práce a brzy zjistíte, že ke všem cítíte Lásku na hlubší úrovni, než v současné době dokážete pochopit.
Věnujte pár okamžiků uvolnění těla a zaměřte se na svůj dech. Zamyslete se nad těmito slovy, myšlenkami a uveďte je do praxe ve svém každodenním životě.
Nadevšechno vás milujeme a jsme velmi vděční za vaše zkušenosti na Zemi, protože skrze vás můžeme lépe pochopit podstatu Lásky na všech úrovních. Nezapomeňte, že my všichni pocházíme z jednoho Zdroje a opět se se Zdrojem spojíme. Do té doby prožívejte život na plno!
Loučíme se pro dnešek s nadějí, že si uděláte každý den čas přemýšlet o našich slovech i slovech vašich Průvodců, jelikož se všichni snažíme vás podpořit a povzbudit. Přináší nám velké potěšení být tu pro vás. Věřte, že všechno, co potřebujete se nachází uvnitř vás. Naším cílem je pomoci vám rozpomenout se na vaše duchovní kořeny. Vyjděte dnes v míru a radosti naplněni vděčností za každou životní zkušenost.
4. TÓN TVARU A MÍRY - SÍLA VIZE CÍLE
ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s časem i prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.
Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty.V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní Dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny - v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů - se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto Dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované Znamením.
ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD
Nezapomeňte postavit stabilní a pevné základy na zemi. Postavte 4 pilíře podpírající váš život, aby byl stabilní ve všech aspektech Bytí - k vytvoření pravidel hry, práce i všech vztahů. Slunce prochází 4 body - svítání, poledne, západ a půlnoc a to dělá den úplným, celistvým, stejně tak rok je rozdělen dvěma rovnodennostmi a dvěma slunovraty na 4 roční období. Galaktičtí Mayové rozdělili Vesmír na 4 sekce a ekliptiku Mléčné dráhy dvěma průsečíky na 4 části. ČTYŘKA je stabilní základna pyramidy. Využijte dnes dar galaktického pulsu v podobě Energie ČTYŘI pro vaší osobní CELISTVOST.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Žehnej všem duším, s nimiž se stýkáš.

27. ledna 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Uvědomuješ si, že to, co děláš, jak žiješ a jak myslíš, může buď pomáhat, nebo být na překážku situaci ve světě? Přestaň být nadále vtahován do víru zmatku a nepořádku, ničení a pustošení a začni se hned teď soustřeďovat na divy a krásy světa kolem sebe. Vzdávej za vše díky. Žehnej všem duším, s nimiž se stýkáš. Odmítej vidět to nejhorší v lidech, ve věcech či v podmínkách a hledej vždy to nejlepší. To však neznamená být jako pštros, který schovává svou hlavu do písku a odmítá čelit skutečnostem světa. Znamená to prostě hledat a soustřeďovat se na to opravdu nejlepší ve všem a v každém. Jsi malinkým světem sám v sobě. Jsou-li právě zde, hluboko uvnitř tvého malého světa, mír, harmonie, láska a porozumění, budou se odrážet do vnějšího světa všude kolem tebe. Až to budeš umět, začneš pomáhat veškeré situaci ve světě.


26. 1. – 1. 2. Posvátné léčení muže a ženy

26. ledna 2015 v 12:03 Doteky Nového Života

Slunce v harmonii se Saturnen (do 28. 1.) přináší pracovitost a konstruktivnost, potřebu udělat si kolem sebe pořádek, dotáhnout rozdělanou práci a uvést do praxe nějaký nápad či ideu. Slunce během tohoto týdne vytvoří konjunkci s retrográdním Merkurem, který směřuje naproti Slunci při svém návratu - regresi. Slunce osvětlí, prozáří, osvítí mysl, která něco v minulosti nepochopila, zapomněla. Proto v tomto týdnu může proběhnout proces jasného uvědomění, pochopení, vhledu, proroctví (dle úrovně vědomí člověka). "Může se vám rozsvítit." Toto pochopení vám změní život - nebo přesněji vaše postoje, rozhodnutí a následně život, když to uchopíte a vykonáte.
Mars v Rybách se dostává do konjunkce s Chironem v Rybách (do 6. 2.). Přichází síla posvátného bojovníka. Muži, kteří jsou spojeni s Marsem, mají příležitost přiznat svoji zranitelnost, potlačený vztek, nenávist, bezmocnost, bolest, pasivitu, aby se skrze přijetí těchto pocitů dostali k posvátné síle zasvěceného bojovníka, který používá svého Marse pouze k obraně. Muž využívá svou energii k tomu, aby ničil, rozbíjel, válčil, znásilňoval nebo aby budoval, ochraňoval a moudře vládl v míru. To znamená vstup do Země s vášní ale ne její znásilnění.
V ženách se může dít léčebný proces. Vnímají muže buď jako útočníky a tím pádem se musí bránit a s nimi bojovat, a nebo muže vnímají jako ochránce a mohou se jim oddat a důvěřovat. S tím souvisí konjunkce Venuše s Neptunem a Černou Lunou.
Venuše vstupuje do znamení Ryb 27. 1. a vytváří konjunkci s Neptunem (do 5. 2.) a opozici s Černou Lunou a je v kvadratuře se Saturnem (30. 1. - 4. 2.). Venuše (láska, hodnoty, harmonie) v konjunkci s Neptunem (vyšší oktáva lásky, milost, bezpodmínečnost) prochází odevzdáním se hlubokým citům, touze po lásce a harmonii. Kvadratura se Saturnem blokuje postoj: s důvěrou odevzdat se hluboké lásce. Ženy si budou prožívat hluboké nenaplnění, zklamání, zoufalství, pokud muži neobjeví svého posvátného bojovníka.
Jediné, co skutečně muž může dát ženě, je oddaně ji milovat a chránit. To ženě dává sílu, aby skrze sebe nechala projít všechny emoce. Dokonce i ty, se kterými muž ve svém nitru není spojen. Skrze pocity ženy se vynáší to, co je skryté. Čím více je muž odpojen od svých pocitů, tím emotivnější ženu musí mít. (Muži se mně často ptají, proč mají tak hysterickou ženu? A někteří ji zkusili několikrát vyměnit, ale stále si nevědomě vybírali více a více hysterické ženy, dokud se neobrátili do svého nitra a nenavázali kontakt se svou emocionální složkou. Samozřejmě má to i opačný důvod, proč si žena nevědomě vybírá zavřeného - necitlivého muže. Jsou v tom společně.) Opozice s Černou Lunou právě vynese vše nevědomé, temné, bolestné zranění z neuznání ženy, ženy mohou působit jako žena femme fatale. Ženy odhalí své bolesti a zranění. Mohou se objevit různá pokušení, nevěry, když muž nezvládne nalézt svého posvátného bojovníka a nedokáže obejmout svou zraněnou ženu a přijmout ji s její emotivností, protože ta bolest patří i jemu - muži.
Procházíme léčením vztahu mezi mužem a ženou. Přiznejte své pocity, lásku, city, i kdyby to vás mělo stát odmítnutí - buďte pravdiví. To vše může projít velkou milostí, karmickým očistěním a nastolení rovnováhy. Ženy dejte mužům ocenění a lásku. Muži dejte ženám pocítit jejich jedinečnost a to, že ona je vyvolená. ;-) Uvidíte, jaká bude proměna vaší ženy. Přistupujte k tomu druhému, jako by to byla vaše vlastní láska či zranění.
Požehnané dny
S láskou Nel

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu.
Autor článku: Petra Nel Smolová.


TZOLKIN 26.1.2015 3 CIMI kin 146 galaktický portál

26. ledna 2015 v 10:50 Mayský Kalendář na každý den

Cimi - Spojka - vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok
Těm věcem, kterým bychom mohli za normálních okolností zabránit, například obavám, nebezpeční, nebo nejistotě, se mohou někdy ukázat požehnáním v přestrojení. Cimi má sílu zabíjet negativní energie Ox (3) a přimět je, aby se projevily ve více pozitivním provedení: takže pochybnosti mohou vyrůst v důvěru, nebezpečí se může proměnit v odvahu, nejistota v moudrost a překážky vás mohou dovést k cíli. Využijte mocnou sílu Cimi k vítězství nad překážkami a proměňte je v pilíř sebeposílení.
Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM - je jedno, s čím - dejte pokyn převozníku Cimi. Spojka je mocná podporující síla, která vás může uvolnit z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce, nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli, ale nemůžete odtrhnout.
CIMI představuje v yucatánském jazyce smrt, ale jedná se o vnitřní smrt. Je to význam pro moudrost předků, kteří nás vedou transformací, vnitřní smrtí ke znovuzrození. V těle je Cimi spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme osvícení a získáváme vědomí moudrosti našich předků.
Narození, smrt a znovuzrození je základním kamenem středoamerických mýtů. Jako je pro nativní Akbal přirozené spojení s nižšími světy, je pro Cimi přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem. Výzva: Nebuďte oběť a neobětujte se příliš mnoho. Cimi je energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.
***
Jsem Cimi 3. Děkujeme čas, který s námi sdílíte. Dnes bychom rádi diskutovali o otázkách týkajících se sexuality. Mnozí z vás máte různý postoj a kód přesvědčení týkající se této základní lidské přirozenosti. Mnoho bylo po eony let špatně chápáno. Někteří používají sexuální aktivity jako prostředek k manipulaci ostatních, výsledky toho učinily toto téma velmi nepříjemným.
Za prvé bychom chtěli řešit sexuální styk z kulturního hlediska. Mnozí z vás máte různé pojmy, nebo mravnost spojenou se sexuálním chováním, které bylo předáváno z generace na generaci. Ačkoliv některé aspekty sexuální aktivity jsou v některých kulturách považovány za tabu např. sodomie a homosexualita, jsou kultury, ve kterých jsou tyto aktivity důležitou součástí rituálů. I když jsou vám pravděpodobně odporné některé sexuální praktiky, bude moudré dovolit dospělým jejich vlastní rozhodnutí. Cokoliv menšího vytváří oddělenost, tzn. nedostatek bezpodmínečné Lásky. Může být mnoho věcí, které vám připadají spravedlivé, zatímco pro jiné jsou odporné. Je na tom něco špatného?
Často ti, kteří jsou u moci, nebo jsou duševně nevyrovnaní používají sexuální aktivity, aby získali pocit moci a manipulovali ostatní. Toto chování samozřejmě není pro nejvyšší dobro všech zúčastněných a je považováno za hluboko pod úrovní, pokud jej budeme měřit aktem laskavosti. Přesto způsob, jakým léčíte sexuální delikventy ve věznicích v mnoha případech vytváří více problémů, než je řeší. Nemáme nic proti tomu udržet tyto lidi mimo společnost, aby nemohli dál poškozovat děti i dospělé. Nicméně vám naznačujeme, že terapie a pomoc je šance pro tyto duše, které mají také nárok přijímat Lásku, po které touží.
Při zkoumání historie téměř každého sexuálního delikventa zjistíte, že téměř všichni byli zneužiti jako děti. Čím byli starší, zejména ti jejichž tajemství bylo zneužito, jejich mozky vyvinuly přesvědčení, které je udržovalo daleko od důvěry a Lásky druhých. To obzvláště převládá, byl-li pachatel rodinný příslušník, nebo důvěryhodný člen v jejich blízké společnosti. Komu mohou věřit když ti, kteří jsou jim nejblíže, je uráží? Komu mohou věřit, když ti, kteří by je měli mít pod ochranou se k nim otočí zády?
Sexuálně zneužívané osoby, zejména děti, mají velmi těžkou cestu, po které jdou. Je-li důvěra zlomena v ranném dětství, všechny názory jsou pak pokřivené. Tyto děti jak vyrůstají, nevěří nikomu a nejsou schopny přijímat Lásku. Neví jak dát, ani jak sdílet Lásku. Jejich hněv, bolest a frustrace jsou hluboce zakořeněny. Často, jakmile dorostou do sexuálního věku, začnou mít abnormální chování. Mnozí z nich jsou frigidní. Mnozí se bojí. Mnozí nechtějí, aby se jich ostatní dotýkali.
Pokud jste jedním z těchto lidí, doufáme, že budete usilovat o odbornou radu. Můžeme vám dát naději a návrhy, ale jen v písemné podobě, jako je tato služba pro vás. Nicméně vám doporučujeme zkusit se k nám dostat a komunikovat prostřednictvím myšlenek. Máte-li k odstranění mnoho bloků, budete mít možnost nás slyšet. Ale pokud jste se nikdy nezabývali těmito otázkami, uděláte dobře, když vyhledáte odbornou pomoc u druhých. Mezi tím vám doporučujeme pracovat s těmito Zprávami, protože vám mohou pomoci na denní bázi, jste-li ochotni.
Existují mnozí z vás, kteří záměrně používají sex k manipulaci. Možná jste chtěli nad někým zvítězit, možná jste chtěli dostat lepší práci. Mnozí pracovali jako prostitutky pro zdroj příjmů a mnoho je těch, kteří se snažili zjistit kolem sexu všechno. Jiní se sexu zdrželi, protože si myslí, že je to špinavý hřích. Jsou i lidé, kteří se zdrží sexu, jako způsobu zůstat čistí, aby používali energii svých čaker k jiným účelům. Ať si vyberete cokoliv, nikdy nic nesoudíme.
Nicméně doufáme, že ti z vás, kteří cítí vinu a hanbu svého sexuálního chování, které jste si nyní, nebo v minulosti dopřáli, přestanete sami sebe odsuzovat. Doporučujeme podívat se hlouběji na činnost, která vám přináší negativní myšlenky. Pokud je to problém z minulosti - odpusťte si. V případě, že je třeba odpustit druhým a omluvit se, udělejte to. Pokud není možné omluvit se druhému člověku, představte si sami sebe jak odpouštíte, nebo se omlouváte, dokud neucítíte jak vás tyto těžké energie opouští. Držíte-li dál vinu a stud, budete stále v režimu oběti. Abyste se dostali ven z této strany sebelítosti, musíte posílit sami sebe. Jestli to byl sexuální akt, který se stal v minulosti a máte i nadále pocity viny a studu, pak udělejte rozhodnutí, že už dál nechcete pocity viny a studu prožívat. Dotáhněte to do konce a dovolte si zabydlet se v nových myšlenkách.
Jestli jste v současné době zapojeni do sexuálního chování, které způsobuje, že cítíte vinu a hanbu, máte dvě možnosti. Buď se tohoto chování vzdáte, aniž byste byli v režimu sebelítosti, uvolíte své kódy přesvědčení kolem sexu a začnete si užívat tuto aktivitu. Nicméně nedoporučujeme pokračovat v jakémkoliv sexuálním chování, pokud to není pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných. Můžete si vybrat jaké chování chcete. Jsme tady a povzbuzujeme vás, abyste přerušili chování, které vám dává pocit oběti, nebo se chovat k ostatním bezcitně.
Mnozí z vás jsou sexuálně závislí a nemusíte si to ani uvědomovat. Může to být mnoho zážitků z dětství, které způsobuje, že jste sexem posedlí, nebo různými sexuálními aktivitami. Možná jste měli arogantní rodiče, kteří vás učinili " méně než ", když jste vyrůstali. To v mnoha případech může způsobit sexuální dysfunkce. Ať už je důvod nutkavé potřeby sexu jakýkoliv, pokud to zasahuje do vašeho fyzického, emocionálního, fyzického či duchovního zdraví, uděláte dobře, když to budete řešit.
Jedna věc, kterou musí každý z vás udělat je odpustit každému, kdo vám ublížil, ať sexuálně, nebo jinak. Dokud neuvolníte negativní emoce spojené s pocity nespravedlnosti a manipulací, nebudete moci dosáhnout vysoké úrovně Lásky. K určité události můžete mít jen jednu emoci - vysokofrekvenční, nebo nízkofrekvenční emoci. Kterou si vyberete?
Když se poprvé připojíte k některým svým bolestným vzpomínkám, může se zapojit strach, ale doporučujeme, abyste tomu čelili a propustili je. Je čas shodit růžovou fasádu, že je všechno v pořádku a požádat o pomoc nás, přátele, nebo terapeuty. Nikdo z vás nevedl dokonalý život. Nikdo nešel po své cestě, aniž by neobdržel bolest na určité úrovni.
Jsme tu, jako vaši bratři. Vy, jako kultura, jste se oddělili sami, kolikrát jste se stali nepřístupní jen ze strachu, nebo odvety. Je na čase zrušit rozsudky a jít cestou sebeposílení. Mnozí z vás stále chodí zraněni a neustále hledají způsoby, jak se chránit před ublížením. Vaše ochranné zdi jsou silné. Nemůže vám nikdo pomoci, dokud nejste připraveni tyto silné stěny demontovat.
Pokud by si dnes každý z vás měl vybrat laskavost, smutek může skončit přes noc. Zamyslete se nad touto myšlenkou a rozhodněte se jakou cestu si vyberete - buď zůstanete za svými zdmi ochrany, nebo se otevřete a půjdete do neznáma. Věříme, že si vyberete druhou možnost. Jsme tady, abychom vás podpořili. Jděte vpřed a udělejte pro sebe svět lepší!
3. TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU
TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné, nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržití, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz Pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.
Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetum mobile Bytí. V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu TŘI spočívá výchozí podnět Evoluce, neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se Znamením Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení. V odkazu na kalendářní Den s Tónem TŘI se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Nemůžeš žít ve dvou světech najednou.

26. ledna 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nemůžeš tvořit nové, zůstáváš-li ponořen ve starém. Novorozené dítě nemůže zůstat připoutáno ke své matce. Pupeční šňůra musí být přestřižena, aby se stalo oddělenou bytostí. Tak je tomu i s duchovním životem. Jakmile jsi vstoupil na duchovní cestu a rozhodl se žít duchovním způsobem, musíš se zřetelně rozejít se starým způsobem života. Nemůžeš žít ve dvou světech najednou. Volba je na tobě. Necht není žádná cesta zpátky v této volbě. Drž se směru vpřed. Je-li cesta příliš drsná, pak můžeš zatoužit po tak zvaných "starých dobrých časech" a chtít se vrátit. V tomto životě však není žádné cesty zpět. Dítě se nemůže vrátit do lůna své matky, stane-li se život pro ně příliš těžkým. Kuře se nemůže vrátit do své skořápky nebo motýl do své kukly. Život nemůže jít nazpět. Musí jít vpřed, vždy vpřed.

TZOLKIN 25.1.2015 2 CHICCHAN kin 145

25. ledna 2015 v 13:02 Mayský Kalendář na každý den

Chicchan - Had - Vitalita, vášeň, moudrost těla, Tělesné pocity, instinkt, síla Kundalini energie, intimita, sexualita, pevné nervy, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.
Pamatujte si, že máte sílu tvořit, nebo ničit. Můžete se rozvíjet, nebo podlehnout úpadku, je to síla spojení i rozpojení, můžete vidět, nebo ignorovat. Taková je dvojdílnost a dualita našeho života na této planetě a naším cílem je uvolnění všech vnitřních omezení tak, abychom mohli dělat správná rozhodnutí a používat svobodnou vůli. A výběr je - bez ohledu na to, jak bezmocní se nyní cítíte, bez ohledu na to, že se ostatní mohou pokoušet vás kontrolovat - VÝBĚR JE VŽDY JEN NA VÁS
Rovnováha a Jednota přináší moudrost, nikoliv velikost, nebo aspekt něčeho takového jako je sláva a bohatství. S velkou moudrostí přichází zodpovědnost. Čím vyšší Vědomí, tím vyšší zodpovědnost, přiměřené hospodaření s energií a větší síla.
Symbol Hada zosobňuje hlubokou instinktivní moudrost, vytváří kanál mezi Nebem a Zemí. Je to energie pomoci těm, kteří tvoří prostor v srdci. HAD je síla pravdy a spravedlnosti.
Nativní Chicchan mají dar vidět věci pod jejich povrchem, obdařeni intenzivní sexuální energií, což jim dává přirozené charisma a jsou silní fyzicky i psychicky.
***
Zdravím vás, jsem Chicchan 2. Vítáme vás v čase našeho sdílení. Jsme vděční, že jsme součástí vašeho života s možností sdílet s vámi naše znalosti. Jak se snažíte dosahovat svých vysokých cílů už víte, že jsme vám vždy k dispozici, jakýmkoliv způsobem si vyberete.
Dnes se podělíme o nějaké moudrosti o vývoji duše. Slovo Evoluce v nejzákladnějším slova smyslu znamená ZMĚNIT SE. Každý z vás je v každém okamžiku vaší existence v pohybu: neexistuje žádné místo v celém Stvoření, které by zůstalo delší dobu statické.
Ve speciálních podmínkách, které má člověk na Zemi, jsou pravidla odlišná, na rozdíl od jiných míst s tělesností. V této sféře máte možnost vědět, že jste převozník, který ovládá své kormidlo, bohužel mnozí z vás v tento kód přesvědčení nevěří. Nechali jste ostatní řídit svůj život, říkat vám, čemu máte věřit, jak máte přemýšlet, co na sebe, co jíst a udržují vás v oblasti otroctví.
Neexistuje nic, co by bylo s těmito věcmi v nepořádku, ačkoliv to velmi silně omezuje vaše myšlení a nutí vás hodně se vzdát vaší svobodné vůle. To je skutečně smutný stav. Věřte ale, že jste přišli na tento svět přijmout oddělenost od poznání svého Duchovního Já. Bylo to dobrodružství zkušenosti, kterou jste zde malovali. Každý z vás má zasetou touhu vědět víc a zažít něco velkolepějšího. Protože po trápení je to touha, co vytváří nutkání hledat něco lepšího. Většina z vás ale odpoví, že je to bohatství a velikost. Ale ačkoliv tyto věci zvládáte, stále v sobě můžete nacházet velkou prázdnotu. Často prázdnotu cítíte, ale i když se vrátíte domů a sejdete se svojí rodinou, či přáteli - stále se ve vaší duši nachází prázdný kout. I když se snažíte o různá dobrodružství a následujete mnoho cest, je tam vždy něco, co vám chybí.
Ten pocit nedostatku je společenství, které jste měli s duchovním Já. Mnoho z vás se snaží najít útěchu v náboženství, ale přesto se nespojíte se svým Stvořitelem. To se často stává v důsledku toho, co je kázáno v kostelech. Po konfrontaci kázání každý týden o pekle a zatracení máte uvnitř pocit nerovnováhy vytvořený těmi, u nichž hledáte pravdu. Pokud se bude v kostele vykládat o Stvořiteli, který je naplněný Láskou a milosrdenstvím, existuje naděje, že je možné pokročit ve vytvoření svazku s tímto Zdrojem.
Je na každém z vás vybrat kolik času a úsilí jste ochotni věnovat cíli, kterým je vytvoření vztahu se Stvořitelem. V tomto bodu začíná vaše spása - nemluvíme ani o nebi, ani o peklu. Vaše spása spočívá v tom, že budete uvolňovat obtěžující a otravující pocity, pocity prázdnoty a vědomě komunikovat se Zdrojem, který naplní vaše Bytí Láskou a soucitem.
Už nemusíte hledat útěchu mimo sebe. Jakmile zaklepete na Zdroj a víte, že jste nadevšechno milováni, uvolní se váš čas i energie a vy začnete žít nový život. Objevujte radost ve všem co děláte a to i v tom, co se zdá být obyčejné. Přijímejte bohatství i hojnost, kterou máte s vděčností a podělte se o ně s ostatními. Ti, jejichž čas je naplněn Láskou a vděčností nacházejí velkou radost v obyčejných zážitcích jako je například sledování východu a západu slunce.
Vaše sny se začnou vyvíjet, jakmile se naučíte využívat svůj čas a nově nabytou energii pro manifestování svých přání. Jakmile přicházíte srdcem a čistou Láskou, nemůžeme se dočkat, až vám pomůžeme s dosahováním vašich cílů. Máte v sobě sílu v tuto chvíli zapálit vaše vášně. Spojení se Zdrojem přichází zevnitř a z vědomí, že je vše v pořádku a že jste čistá Duše. Odemkněte kódy přesvědčení, které vás udržují uzamčené v pocitech " méně než " a v otroctví. Uvolněte strach a bolest, které mohou omezovat tok energie. Nechte svou energii proudit, bude to ovlivňovat všechny kolem vás, jak budete vyzařovat Lásku - to je vaše právo od narození. A to je také důvod, proč jste přišli na Zemi. Jste zde kvůli finálnímu běhu Země pohybující do vysokých vibrací. Jste součástí Jednoty Ducha s unikátními dary ke sdílení.
Už nejste zatíženi obavami z upálení na hranici, nebo potravou lvů. Je vás příliš mnoho, aby se takové věci děly. Už nebudete riskovat rodinu, nebo práci, protože vaše duchovní přesvědčení vytvořilo zákony, které vás chrání. Už nebudete v obavách, kde vezmete jídlo, když si najdete čas na pěstování svých vlastních potravin. V této historické době se jedná o obnovu a návrat k přírodě. Tím, jak se vracíte ke svým kořenům, máte jako lidé schopnost obnovit Zemi do jejího přirozeného, nedotčeného stavu a opět žít v Ráji.
Bude to vyžadovat veliké úsilí, ale existuje mnoho lidí, kteří již postavili základy. Možná jste jedním z nich. Nyní nastal čas začít na těchto základech stavět a vytvořit svět, kde je dominantní Láska, Mír a respekt. Mnozí to považují za návrat ženství. Navrhujeme vám podívat se v této době na prolínání mužské a ženské energie. Oba mají své místo a jedině spolu vytváří rovnováhu.
Žádáme vás o zamyšlení nad těmito slovy a podívat se na sebe novýma očima. Udělejte si čas podívat se do zrcadla sami sobě do očí a připomeňte si, že jste Božím dítětem - čistou Esencí. Také připomínáme cvičení, které můžete dělat s ostatními, když si dva lidé hledí do očí a naplňují se bezpodmínečnou Láskou. Připomeňte jinému člověku ústně, nebo prostřednictvím mysli, že je nadevšechno milován.
Věřte, že nejste jen Božím dítětem, ale jste součástí Celistvosti Zdroje. Představte si sami sebe jako hologram Zdroje. Nejste odděleni od Zdroje, ale jen v současné době hraje svou roli, kterou jste si sami zvolili. Vaše role na Zemi je velmi důležitá pro veškeré Stvoření, neboť druhým umožňuje zažít sami sebe skrze vás.
Ne všichni chtějí být řidiči kamionu, nebo kazatelé. Ne všichni touží zažít chudobu, nebo úspěch. Dokonce i ti, kteří se nikdy na Zemi neinkarnovali mají schopnost proniknout do pocitů a situací, které zažíváte prostřednictvím Akášických Záznamů. Každý z vás má možnost zažít něco přes druhé, aniž by musel prožít celý život na konkrétní planetě.
Dokážete si představit, že je vaší touhou být svědkem na bitevním poli u Gettysburgu a máte schopnost učinit tak bez utrpení i bez triumfu těch, kteří byli součástí události? Přemýšleli jste někdy, jaké by to bylo jít na koncert s největší Andělskou hudbou na Zemi? Nebylo by krásné dívat se z vrcholu Mount Everest, aniž byste tam vylezli?
K čemukoliv došlo, lze mít přístup přes Akašické Záznamy. Každý z vás je živoucí knihovnou. Jak vaše tělo zaznamenává informace během každodenní cesty, je vše stahováno do Záznamů, když spíte a tam je také všechno pro všechny dostupné. Většina lidí má přístup k těmto Záznamům, když spí, protože nejsou seznámeni s tímto procesem na vědomé úrovni. Existují mnozí na Zemi, kteří vědomým klepáním na tento zdroj nachází odpovědi a zkušenosti, které chtějí mít. Na toto téma budeme hovořit v dalších Zprávách.
Věřte, že jste živé knihovny. Každý čin, který uděláte, každá emoce, kterou cítíte je zapsána. To je důležité. Jste jedineční. Jen vy můžete zažít věci tak, jak je děláte vy. Tyto záznamy jsou uloženy na věčnost. Existuje mnoho těch, kteří žijí na jiných planetách a jsou schopni pro své potěšení přistupovat k těmto Záznamům a získat klíče k vytvoření jejich světa. Je velká hodnota v tom, co děláte.
Už jste někdy zkoušeli naučit se nedělat nic s tím, když sledujete bolest druhých, ke které došlo při určité události? To je jeden z důvodů, proč by někdo měl vyhledávat Záznamy, aby se zabránilo nepříjemným zážitkům. Už jste někdy měli obrovský vhled, nebo jste dostali nevysvětlitelně odpověď na problém, s kterým jste se potýkali? Je pravděpodobné, že jste během spánku vstoupili do Záznamů a našli to, co jste hledali.
Tyto Záznamy jsou vám k dispozici kdykoliv. Můžete se k nim připojit každým okamžikem. Jsou bohaté na informace a zdroje. Co dělá tuto možnost nejvyšší hodnotou je, že ostatní mohou zažívat emoce druhých stejným způsobem - na rozdíl od slovníků, které vykazují jen údaje a fotografie; můžete se skutečně vcítit do toho, když lev honí antilopu, můžete skutečně cítit zážitek, když samice ptáka líhne vejce, můžete cítit, jak klíčící semeno stoupá ke slunci.
Všechny tyto věci mají vědomí, ale na různé úrovni. Přijde čas, kdy se mnoho z vás na Zemi rozpomene a bude to zažívat znovu. To je skutečná povaha Rajské Zahrady. Všechny tyto věci byly kdysi součástí společenství. Nebylo potřeba nic, všechno bylo pro všechny volně k dispozici. Lidé a zvířata žili v harmonii. Zvířata a rostliny o sobě věděli, všechno bylo perfektní a v rovnováze. Pole byla plodná a potrava pro všechny. Voda byla čistá bez nutnosti filtrace. Bydlení bylo jednoduché, nebyly potřeba zdi ani střecha, životní podmínky nebyly kruté.
Pohybujete se zpět do této harmonie. Nejrychlejší cesta pro každého z vás je naučit se milovat a respektovat sami sebe. Jakmile znovu získáte schopnost řídit sami sebe, pak budete šířit tuto Lásku a úctu k druhým. To je váš dar lidstvu. Začněte dnes, neodkládejte to. Ach, další mantra na zrcadlo?
2. TÓN VÝZVY - SÍLA POLARITY
Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla - kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete svoje pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází. Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.
Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Znamení stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah ( vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní Energií, např. přes kin narození.
Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Nalaď se do souzvuku.

25. ledna 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nechť není chtivých myšlenek v tvém duchovním životě. Je to velmi reálný a praktický život, život plný vzrušení a očekávání. Čekej, že nemožné se stane možným. Očekávej, že nastane zázrak nad zázraky prostě proto, že naplňuješ a dokládáš Mé božské zákony. Žiješ-li podle Mých zákonů, může se kdykoliv cokoliv stát, protože jsi v souzvuku s vyšší mocí a řídíš se vyšší úrovní vědomí. Jsi sjednocen s univerzální myslí, se Mnou. Nejsme-li rozděleni, ale jednotní, pak je vše možné. Nalaď se tedy do souzvuku. Den začínej tím, že se na Mne naladíš ztišením a nalezneš onen vnitřní mír a klid, který nemůže být ničím zničen. Citlivý hudební nástroj musí být naladěn, dříve než na něj lze hrát. Oč více musíš být ty naladěn na každý den, dřív než do něj vstoupíš a zahraješ svůj part v orchestru života?

TZOLKIN 24.1.2015 1 KAN kin 144

24. ledna 2015 v 22:04 Mayský Kalendář na každý den

Kan - Zrno - Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola Ega, sex
Když způsobíte, že se něco projeví, nesete za to odpovědnost. Přijměte to ne jako břemeno, ale jako štěstí, jako akt tvoření přinášející myšlenku, koncepci - neboli nová životní tvorba je jednou z nejvíce fascinujících, ale i pokořujících událostí, kterou můžete zažít. Dnešek s podporou Hun (1) umožňuje Kan nejen klíčení nových semen a zrození nového života, ale i uvolnění dosud vězněných energií vitality, možností zmrazených časem, nebo myšlenek zamotaných v síti neschopnosti, nedostatku prostředků, nebo špatného načasování. Osvoboďte svou mysl a svět je váš!
Na glyfu KAN najdeme symbol semene z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka žijícího v symbióze s faunou i florou - místo plné bohatství a absolutní hojnosti, kde člověk nezabíjí živé bytosti, ale živí se plody vypěstovanými ze semen. Energie Kan podněcují probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádají vás, abyste se stali Mistry všech umění. Květina, když dozraje, nabízí nádherné květy, tak jako zralý člověk okouzluje moudrostí svých slov. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak, jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou, schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost, až po bytí v plné životní a sexuální síle.
Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost. Nativní Kan jsou mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná - musí proto být dobře řízena.
***
Jsem Kan 1. Děkujeme, že jste se s námi dnes spojili. Jsme velmi potěšeni, že s vámi můžeme spolupracovat, jak se stáváte uvnitř sebe silnější a tvoříte svět lepším místem. Dnešní téma obsahuje význam Lásky. Chceme, abyste se něj podívali z jiného úhlu a to jako na aspekt Božské Lásky.
Každý z vás pochází ze Zdroje. V jednu chvíli jsme byli všichni součástí energie, kterou je Zdroj. Nemůžeme vám popsat krásu této energie, protože sami nemáme plnou vzpomínku na to, jaké to bylo před tím, než jsme opustili Zdroj. Avšak víme, že mezi dimenzemi, kde v současné době bydlíte vy a tam, kde jsme my - je obrovsky propastný rozdíl chápání Lásky.
Chceme vám předat vědomí, že jste námi i Zdrojem plně milováni. Zde neexistují žádné rozsudky. Jakmile jste od Země odděleni, v jiných rovinách neexistuje rozsudek, kromě těch, které jsou vytvořeny jako součást zkušeností.
Promluvte si se svými Mistry, kteří nyní na Zemi pobývají. Ví, že je to pravda. Oni jsou ti nejblíže pochopení skutečné podstaty Vesmíru. Budete je znát, jsou pokorní a laskaví, většinu času tráví introspekcí, modlitbami a činností pro tento svět. Jejich životy jsou věnovány službě lidstvu. Nikdy nežádají žádný plat, protože ví, že všechny jejich potřeby budou splněny.
Čtěte co píšou, učte se jejich způsoby a integrujte ty aspekty, které zvyšují vaši schopnost milovat bezpodmínečně. Zjednodušte si život tím, že většinu času a energie věnujete tomu, co naplňuje vaše srdce. Když se cítíte v depresi, nebo dole, zaměřte se na mnoho požehnání ve vašem životě. Naplňte celé své Bytí vysokou frekvencí vděčnosti. To vás už samo o sobě může přivést do stavu hluboké rovnováhy. Věnujte čas a zaměření na požehnání, nikoliv na chaos, který je kolem vás a znovu získáte mnoho energie. Udělejte z toho zvyk.
Pokud přijde něco, co vás utlačuje, nebo vytváří strach, musíte tomu čelit a překonat, jak je to jen možné. Někdy toho lze dosáhnout tím, že.. " předstíráte, než se to stane ". Mějte pocit statečnosti, jednejte odvážně, mluvte odvážně a uvidíte, jak brzy překonáte draka strachu, kterého jste sami uvnitř sebe vytvořili. Loučíme se dnes a povzbuzujeme vás, abyste se zaměřovali na věci, které vás udrží v prožívání Lásky.
Věřte, že jste milováni a zasloužíte si všechno, co si jen přejete.
I když jste dočasně od Zdroje odděleni, je to touha vaší duše zažívat tyto zkušenosti. Ačkoliv hodně toho, co se na Zemi děje, je nepříjemné, zaměřujte se na dobré a další dobré k vám přijde. To je jeden ze zákonů Vesmíru - stejné se přitahuje. Jděte vpřed a přitahujte věci, které chcete zažívat. Podporujeme vás a povzbuzujeme a posíláme vám hodně Lásky!
1.TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI
Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO. Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu. Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu. Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.
VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE
Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je Zdrojem. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu CENTRA invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku - začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu se Znamením. Tón PRVNÍ zde představuje PRAZDROJ - čili původní Zdroj, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Znamením.V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Znamení se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.
PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ - PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost - co dnes zasejete - to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace které se přejete manifestovat.
Copyright © výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TRECENA KAN

24. ledna 2015 v 22:03 Mayský Kalendář na každý den

KAN - Vlna ZRNA - Síla Rozkvětu, klíčení, dynamického vzniku, sexuální zralosti a vděčnosti, která vede k hojnosti
Dnes vstupujeme do dvanáctého Trecenia, kterému vládne Kan - ZRNO, nebo Ještěrka. Tato Vlna je obzvláště Posvátná, protože vyjadřuje sílu, která dává život a řídí vývoj, ale je také obzvláště nebezpečná, protože skrývá silné vášně ve všech aspektech tvoření i plodnosti - od sexuální zdatnosti, tvůrčího génia, až po vytváření bohatství, které pokud neřídíte správně, může způsobit prostopášné mrhání, smyslnou lehkovážnost, nebo nestřídmou bezuzdnost.
Nepodceňujte sami sebe, nebo své schopnosti, buďte realističtí, pokud jde o vaše talenty, přemýšlejte kam nejlépe směřovat energii. Moderní svět, ve kterém žijeme je založen na výkonu, produktivitě a penězích, jejichž technická struktura má sloužit k vytváření skutečného bohatství pro tělo, mysl a duši, ale které vzaly duši naší společnosti a nyní vládnou jako konečný cíl v životě.
Kategoricky odmítáme toto paradigma a povzbuzujeme vás všechny znovu objevit a využívat tvůrčí sílu, kterou máte hluboko uvnitř ve své duši. Příroda sama vyjadřuje svou plodnost a kreativitu každý den v každém nádechu, v kvetoucích formách života, v péči o nejmenší, podporou největších, malováním živých barev nebe, lesů, moří, rozpoutaných inspirujících bouří, větrů a zemětřesení, a to vše s vyvážením všech svých sil, věčnou trpělivostí, tisíciletými znalostmi a moudrostí.
I vy jste silou přírody. Žijte podle toho svůj život. Klíčem v této Treceně, který umožňuje plodnost duše je RESPEKT. Respektujte Posvátnost svého života a svůj vlastní talent, fantazii a schopnost tvořit plodnost i hojnost.
REZONANCE NA OSOBNÍ I KOLEKTIVNÍ ÚROVNI
Vlna ZRNA vám pomůže odkrýt vrozené schopnosti a uvěřit ve vlastní síly, ale může se ukázat jako velmi horké období, jelikož obsahuje deset Galaktických Portálů, jejichž energie může způsobit velký pohyb v osobních přesvědčeních.
Je to druhá Vlna ( vedle Vlny HADA ) složená z deseti Portálů. Díky tomu vzroste síla působící na náš pozemský život. Zde se uzamyká také třetí ZÁMEK ČASU ( kin 156 ), který plní primární funkci ve sféře Transformace a Změn. Jeho patronem je LAMAT 5 ( kin 148 ) - Síla Umění, Disciplína, Estetika a Krása. Program MODRÉHO ČASOVÉHO ZÁMKU je také vaším umělcem. Podívejte se na něj pozorně. Podívejte se na své pocity a zkušenosti, jako na předvánoční úklid ve svém Srdci. Nenechte se zmást vystoupením a triky školitelů STARÉHO ČASU, kteří udělají všechno pro to, aby do vás zaseli strach, pochybnosti, bezmoc a nepokoj.
Pokud na všechno nenaleznete okamžitou odpověď uložte ve své paměti to, čemu nerozumíte a trpělivě čekejte na vyjasnění. Pokud zavěsíte do prostoru otázku dříve, nebo později si přitáhne odpověď. Vraťte se k tématu, které vás trápí v den se stejným Znamením. Každé Znamení se objevuje jednou za 20 dnů a pokaždé vám ukazuje stále jasnější tvář. Pokud budou vaše otázky stále bez odpovědi, musíte být trpěliví. To, co se jednou objeví v určitém Znamení, bude v něm stále přítomno. Možná za 20, 40, nebo 60 dnů, a snad až po návratu té samé Vlny najdete vysvětlení toho, co vám bylo nyní ukázáno.
Využijte energii této Treceny k naplnění vašich sítí hojností na všech úrovních.
Přehled Vlny od 24.1. - 5.2.
KAN 1
CHICCHAN 2
CIMI 3 galaktický portál
MANIK 4 g.p.
LAMAT 5 g.p.
MULUC 6 g.p.
OC 7 g.p.
CHUEN 8 g.p. - Božský střed Tzolkinu
EB 9 g.p.
BEN 10 g.p.
IX 11 g.p.
MEN 12 g.p.
CIB 13
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

AA Michael - „ČEKÁ NA VÁS VAŠE PESTROBAREVNÁ SVĚTELNÁ VESTA“

24. ledna 2015 v 7:00 Aktuální Informační chaneling

AA Michael prostřednictvím Ronny, Leden 2015

Milovaní mistři, neboť věk Ryb upadá a zcela se stává minulostí, je tu nový systém pravidel a Vesmírných zákonů, která nyní budou platit pro všechny vynořující se Duchovní Lidské Bytosti. Rozvíjí se nový, rozšířený cyklus Stvoření, vy všichni, kteří se snažíte dosáhnout jednotného stavu vědomí budete označeni jako pokročilí spolutvůrci budoucnosti. Pro Vás, jako zplnomocněného Nositele Božího Světla na rovině fyzické existence, je novým Božím posláním pomáhat v rozpuku, v expanzi, v rozšíření Božího vědomí. Vaším cílem je stát se mistrem projevení, zhmotnění,vysílání, vyzařování, vynášení Esence Tvoření ven, a aktivování této Esence vaším Svatým Srdcem. Pak, prostřednictvím zvýšené intuitivní pozornosti, začnete dostávat zvláštní myšlenky/koncepty, které budou vysílány do vaší Svaté Mysli. Postupně budete získávat schopnost vyzařovat nové Myšlenky-Semínka do svého osobního Květu Života/ Kola Tvůrce, Stvořitele, a to započne pokročilý proces tvoření věcí, které potřebujete pro radostné, zjemnělé bytí plné hojnosti. Zvuk vašeho Světla se zvětší, tak jak toto světlo postupně bude plynout ven ve vzorci Nekonečna dalekosáhlého vlivu, a bude přitom více a výhodněji ovlivňovat vaše prostředí a všechny okolo vás.

Ti z vás, kteří aktivně hledají mistrovství Sebe, jsou připravováni na to, aby vstoupili do nového Božího Plánu Věku Vodnáře a čerpali z něj, do věku, který nyní září velkým Archandělským a Dévickým královstvím a z nich vyzařuje ven. Jak čistíte své osobní prostředí od negativních, nevyvážených, nerovnovážných frekvencí Třetí a Čtvrté Dimenze, postupně procházíte zbylými pod-rovinami Čtvrté Dimenze. To je základ procesu vzestupu, který nyní lidstvo zažívá. Můžete tuto skutečnost popřít nebo ignorovat, ale dříve či později každá duše na Zemské pláni bude muset přejít stezkou vzestupu do vyššího vědomí, pozornosti. Proč nevyužít možnost, která je vám nabízena? Čím déle budete čekat, tím těžší cesta bude.

Během nadcházejících asi dvaceti let zažije podstatná část lidstva přesun od vnějšího zaměření na materiální svět k vnitřnímu zaměření na Ducha a vědomí Sebe. To započne proces vstřebávání zbylých prvků Vyššího Já, což se skládá z projasnění všech prvků nižších frekvencí, stejně jako poskytnutí prostoru prvkům vyšších frekvencí Duchovní Lidské Bytosti. Tomu se v ezoterických učeních minulosti říká zřeknutí se, neboť to s sebou často nese to, abychom nechali odejít věci, které nezapadají do rozvíjejících se vibračních vzorců na další vyšší úrovni vědomí. Proto je v tom určité nepohodlí, stejně jako jistá dávka zmatku ve vnějším světě osoby, jak se přizpůsobuje, aby byl vhodný pro "vynořující se pročištěné Já".

Duchovní oheň je základem jakékoli manifestace, jakéhokoli zhmotnění a tvoří pozadí lidského vývoje. Meditace je nejúčinnějším prostředkem jak se spojit s jemnějšími, čistšími stránkami vašeho Vyššího Já. Spojení se s Duší je začátkem procesu probuzení Sebe. Dalším krokem je postupné splývání se stránkami vyšších a vyšších frekvencí vaší NadDuše/Vyššího Já, dokud nakonec nebudou všechny zbývající zlomky znovu začleněny do fyzické loďky. Osobnost naplněná Duší pak začne ukazovat svou Duševní sílu a Účel Duše se zaměřením především na službu a časem postupně na rozvoj Kolektivního (Skupinového) vědomí.

Vězte, mí stálí, jste v konečném stádiu zvláštní jednotky času, kde všichni podléháte jednotnému systému pravidel. Naprosto svobodná vůle měla být největším darem; nicméně se stala velkým břemenem, jak se lidstvo ponořilo do širokého spektra duality, což vyústilo ve velkou bolest a utrpení.V těchto pravidlech byla napsána také věta o nezasahování, a tato fáze Stvoření měla být hrána, dokud náš Bůh Otec/Matka neřekl: "Dost, to stačí. Je čas do toho vstoupit, zasáhnout. Pro ty, kteří se snaží obdržet mistrovství Sebe, tu bude Boží odpuštění, a Vesmírné Rady a Andělská království mohou jakkoli vhodně pomáhat v rámci Vesmírného Zákona." Ve vyšších frekvencích Karmického Zákona existuje Zákon Milosti, a od této chvíle bude používán pro vynořující se skupinu Služebníků Světa i pro aspiranty a učedníky na cestě vzestupu.

Vy, kteří ukazujete cestu, jste nadějí budoucnosti. Vy kladete základy nového sociálního pořádku. Je nanejvýš důležité, abyste se snažili jít střední cestou. Mistr Sebe se nepřidává na tu nebo onu stranu, ani pro konflikty, které právě ve světě jsou, ani proti nim. Vaše osobní moc je nejsilnější, když zůstanete vycentrovaní, soustředění ve svém Svatém Srdci, a když jste vedeni moudrostí své Svaté Mysli. Vaším postojem by vždy měla být dobrá vůle a vaším programem pronejvětší dobro všech.

Jedna z nejdůležitějších změn ve fyzické struktuře vzácných Duší, které se na Zemi inkarnovaly během posledních asi třiceti let, je, že v Diamantovém Jádru Boží Buňky byly aktivovány všechny tři Boží Paprsky, a Duše/osobnost bude mít stejnou příležitost rozvíjet všechny Boží kvality, dobré vlastnosti, přednosti a talenty našeho Boha Otce/Matky. Nadále už nebude ve složité fyzické anatomii jeden hlavní Boží Paprsek hluboko v Diamantovém Jádru Boží Buňky každé osoby fungovat jako prvotní Světelná vrchní vrstva Stvořitelových kvalit po všechny inkarnace-s ostatními dvěma Božími paprsky jako sekundárními. Toto je vývojové vylepšení potřebné pro další kruh vzestupu lidstva a vprostředí Páté Dimenze je to požadavek. Bude záležet na egu/osobnosti a později na osobnosti naplněné Duší, které z dobrých vlastností, kvalit a talentů Tvoření budou zlepšovány a rozvíjeny.Cílem nadcházejícího období je ztělesnit, aktivovat a naučit se účinně používat všechDvanáct Paprsků galaktického vědomí.

Abychom osvěžili vaši paměť, stručně popíšeme každý Boží Paprsek, jeho znaky, kvality a dobré vlastnosti.

PRVNÍ BOŽÍ PAPRSEK ANDĚLSKÉ VŮLE, MOCI A TOUHY TVOŘIT: Toto je mentální Paprsek Božího/Andělského Otce. Je to dynamický Paprsek zaměřený směrem ven, ze kterého Andělský Otec vysílá Atomy Semínka Bílého Ohně nového Stvoření. Aktivuje vitalitu, iniciativu a touhu tvořit nově v říších hmotného. Přináší moc tvořit rovnováhu a harmonii, soulad, tím, že se sladí s vaším Andělským Posláním a Vůli našeho Boha Otce/Matky. Zvláštními přednostmi Prvního Paprsku jsou síla, odvaha, stálost a pravdivost. Tím, že se naučíte správně používat mocné kvality a znaky Prvního Paprsku, získáte potenciál stát se opravdovými spolutvůrci krásy, hojnosti, radosti a pokojného spolužití v míru na Zemi. Paní Archandělka Víra a Já, Archanděl Michael, jsme nositeli kvalit a předností tohoto dynamického Božího Paprsku.

DRUHÝ BOŽÍ PAPRSEK OSVÍCENÍ, MOUDROSTI A ZÁKONŮ PŘÍČINY A NÁSLEDKU, ZNÁMÝ TAKÉ JAKO KARMA: Archanděl Jofiel a Paní Constance (Stálost) jsou nositeli předností, znaků a kvalit tohoto Božího Paprsku. Je to Paprsek, který rezonuje s LÁSKOU/MOUDROSTÍ BOŽÍ/ANDĚLSKÉ MATKY, která ochraňuje ve svém vesmírném životě, ve své vesmírné děloze, Atomy Semínka vysílané z mysli Božího/Andělského Otce. Ona dodává milující energii, aby zažehla Atomy Semínka nového stvoření, aby zhmotnila Andělský Plán na hmotných úrovních bytí. Hlavním záměrem tohoto paprsku je přeměnit znalost v moudrost a zapálit tuto moudrost láskou a soucitem.

TŘETÍ BOŽÍ PAPRSEK INTELIGENCE V AKCI: Vyzařuje moc, která pomáhá lidstvu ve zdokonalování a zjemňování, pročišťování jeho emocionálních těl a vštěpuje touhu zdokonalit své spolutvůrčí schopnosti na hmotné úrovni bytí. Také nese kvality tolerance, trpělivosti, jednoty a kultury. Milovaný Archanděl Chamuel nese vibrační vzorce, kvality a přednosti Třetího Božího Paprsku. Paní Archandělka Milosrdenství nese ženské znaky Třetího Paprsku. Je to Paprsek Sluncí (synů a dcer našeho Boha Otce/Matky), Paprsek aktivní inteligence, kde dynamická energie našeho Boha Otce je spojena s vibracemi Druhého Paprsku naší Boží/Andělské Matky, a ve vesmírné děloze tvoření, se líhnou velké návrhy nového stvoření, a pak jsou vysílány, obalené její láskou a moudrostí, aby se zhmotnily ve hmotných říších tohoto Pod-Vesmíru.

ODHALILI JSME VÁM TYTO (NÁSLEDUJÍCÍ) DŮLEŽITÉ KONCEPTY JIŽ V MINULOSTI; NICMÉNĚ JSME SI VĚDOMI TOHO, ŽE JE TĚŽKÉ VSTŘEBAT A UDRŽET TOLIK NOVÝCH A POKROČILÝCH INFORMACÍ, PROTO SI PŘEJEME ZNOVU OSVĚŽIT VAŠI PAMĚŤ A POMOCI VÁM ZJEMNIT VAŠE SPOLUTVŮRČÍ SCHOPNOSTI:

Když dosáhnete určité úrovně vnitřní harmonie, vnitřního souladu, otevřete brány fyzického těla vyšším dimenzím: Čakra Vzestupu neboli Medulla Oblongata na spodině lebeční; zadní brána vašeho Svatého Srdce; vaše Svatá Mysl, sídlící v zadní horní části mozku; a rozšíření otevření Korunní Čakry. Toto jsou hlavní fyzické kroky v procesu vzestupu, neboť znovu umožňují fungovat vašemu spojení s Řekou Života, která obsahuje Žijící Světelné Částice Stvoření nazývané Adamantinovými Částicemi. V tomto bodě začínáte stavět silové pole plnospektrálního Světla, jak se snažíte stát se mistrem Sebe, a vědomým spolutvůrcem, který vytváří jen ty věci, které jsou pro největší přínos pro všechny. Od té doby budou mít vaše dechová cvičení a afirmace zcela nový význam.

Když cvičíte cvičení Nekonečného Dechu, dýcháte Svatým Srdcem, což tvoří nepřetržitý tok vesmírné energie vaším fyzickým tělem. Tento proces zaplavuje sytém Adamantinovými částicemi Světlem Andělského, Svatého Ohně.

Abyste se stali žijícím přítokem Řeky Života, musíte připravit sebe, abyste dovolili Esenci Života plynout do vás a vámi. Musíte použít, co potřebujete, a pak dovolit zbytku plynout ven, připravenému a k dispozici, aby se vytvaroval do divukrásných nových výtvorů. Tak se stanete nositeli a služebníky Světla. To je poslední zpráva všech učení, které jsme vám poskytli během těchto posledních několika let. To je cíl mistrovství Sebe. To je cesta vzestupu.

Jak se stáváte zběhlými jako spolutvůrci na zemské rovině, musíte stále sledovat své energetické vzorce a pokusit se je vylepšit, žádat jejich zlepšení, na vyšší verzi. Musíte osvobodit moc svatého ohně uvnitř, která ležela spící mnoho tisíc let. Musíte se naučit nasměrovat a zamířit svou energii do oblastí života, které si přejete změnit. Tím, že ustanovíte a stále zlepšujete svůj Dvanáctý Paprsek, Stvořitelovo Kolo Života, sázíte semínka záměrné změny, a dodáváte Svatý Oheň Tvoření potřebný k projevení, zhmotnění toho, co jste si vizualizovali. Když v tom budete zběhlí, váš osobní svět se stane kouzelným světem a vy se stanete Světelným signálem, aby to všichni viděli.

Když se majestátná síla Tvoření spojí s fyzickým mistrem jako oponující, protikladná síla, výsledkem je vždy zmatek. Ale, když je tato kouzelná síla natažena do odpovídající smyslové schránky, nádoby, se kterou si rozumí, vynoří se spousta zázraků. Musíte změnit očekávání o lidech kolem vás. Musíte uvolnit, nechat odejít strach ze zastávání určitého stanoviska, dávání hranic aříkat svou pravdu zahalenou závojem láskyplné energie. Je pro vás příkazem naučit se být vycentrovaní, když zažíváte kritiku. Nereagujte vztekem nebo energií nízké frekvence. Musíte se naučit povznést se nad každodenní stresující situace, abyste mohli transformovat okamžiky nesouladu na hodiny klidu.

Vesmír a zvláště Pod-Vesmír, ve kterém žijeme - jsou vprostřed úžasného procesu přeměny. Planety mění místo a posunují se blíže ke Slunci slunečního systému, jehož jsou součástí, galaxie a Pod-Vesmíry se rozpínají a pohybují se vzhůru, ven nebo dolů, podle úhlu pohledu pozorovatele. Formují se nové galaxie, jak je velkým přílivem Částic Světla/Života Stvořitele zažehnut podnět k rozpuku a semínka myšlenek nového Stvoření pronikají do vědomí všech smysly obdařených Bytostí.

Nikdy dříve jste neměli takovou možnost sloužit lidstvu a Stvořiteli.
Jste ve svém evolučním procesu na křižovatce, neboť svět jak jste ho znali pomalu zaniká. Jako Andělské Jiskry Stvořitele jste obdařeni velkým darem, drahocennou truhlou Esence Stvořitele, abyste ji užívali jakýmkoli způsobem si budete přát. Tento život jste začali s dávkou Adamantinových Částic Světla uložených ve vašem Svatém Srdci a s rezervou ukrytou ve vaší Kořenové Čakře, s Atomy Semínky Svatého Ohně někdy nazývané Kundalini a znázorňované jako stočený had. Vždy jste měli přístup ke Svatému Ohni uloženému ve vašem Svatém Srdci, ale musíte si pamatovat, jak používat Klíče ke Království, abyste zažehli a efektivně využívali tento mocný zdroj Božího Světla. Kundalini nebo Hadí Oheň je něco jiného, neboť musíte projasnit 51% pokřivené energie, kterou jste vytvořili v minulosti, abyste mohli čerpat z tohoto rezervoáru Stvořitelova Světla.

Jste vprostřed vesmírného procesu sjednocení, mí stateční přátelé, a budete se vyvíjet v příhodnou dobu, tak či onak
. Musíte si být vědomi toho, že tento transformační proces je dlouhý a úplný cyklus; nicméně, může to být skvělá cesta, pokud využijete výhodu moudrých učení a nástrojů, které vám nabízíme. Zákon Kruhu říká, že každé nové úsilí musí začít zevnitř z Tichého Bodu Moci Vůle, Esence Jádra Stvořitele/spolutvůrce.

Vaše Píseň Duše je tvořena vibračními vzorci nepodmíněné lásky, moudrosti, rovnováhy a souladu, harmonie střední Čtvrté a vyšších Dimenzí. Váš energetický podpis jako mistra svého Já, se sloučí s Nebeskou Mandalou Světla, zvuku a barvy, kterou budete rozpoznáni ve vyšších Říších. Jste poznáni podle jasu svého vnitřního Světla. Čím více Světelné Esence vstřebáte do své fyzické loďky, tím jasněji bude zářit vaše aura.

Pokud pohlížíte na všechno, co je v současnosti ve vašem životě, jako na přechodné, kromě Lásky/Světla a Duchovního Ohně ve vašem Svatém Srdci A v Duši, pak budete vědět, co se vám snažíme sdělit. Uvolněte svůj strach z minulosti a z budoucnosti, vyřaďte z provozu emocionální a mentální manipulaci druhých, kontrolu nad vámi a staňte se svobodným Duchem, kterým jste měli být.

Vibrační vzorce Fialového Plamene jsou jediné, ke kterým je přístup z obou stran, prostřednictvím Korunní Čakry a technik Svatého dechu i ze Země.
Vizualizujte si tento krásný Plamen planoucí z pod vašich chodidel, obklopující vaše tělo, jak přeměňuje jakékoli nesouladné vibrační frekvence, které kolem sebe můžete mít, než tento Svatý Plamen pošlete ven do světa ve větších a větších soustředných kruzích. Pamatujte, jeden člověk, který je vystředěný ve svém Svatém Srdci a Svaté Mysli může sdělit vesmírné pravdy a inspirované myšlenky miliónům lidí, zatímco milující vibrace jeho aurického pole požehná každého, s kým přijde do kontaktu.

Světová Pyramida je Stanicí ve středu (na půli) cesty pro vaše mnohočetná Duševní Já. Vaše dobré činy jsou uloženy v Pokladnici Světelného Úložiště v Pyramidě Světa. Každý rok se dobré skutky sklízí, a vaše milující myšlenky a činy jsou zvětšeny a tam uloženy. Větší část je smísena se Světlem Stvořitele, aby byla použita na největší dobro pro celé lidstvo. Vy dostanete své zvláštní dary a Boží svolení v souladu s tím, čím jste přispěli do Úložiště Světla.

Žádáme vás, abyste nás otestovali. S otevřenou myslí studujte základní vesmírné koncepty, které jsme vám poskytli, a pomalu ale věrně začleňte některé z nich do svého denního života. Dejte nám svolení, abychom vás vedli a inspirovali, a tím, že to uděláte, budete mít za sebou síly Nebe. Můžete prohrát jen tehdy, když se nebudete snažit nebo se vzdáte, milovaní.

Pamatujte: Jas vaší Boží Buňky Diamantového Jádra, plus Světlo vaší Duše a zář vašeho Svatého Srdce tvoří záření vašeho aurického pole Světla. Andělské království násobí Světlo; lidské království ho rozptyluje (vyzařuje) do široka. Můžete se vyhřívat v požehnané Lásce/Světle svého Boha Otce/Matky nyní a navždy. Vždy jsme nablízku, abychom vás vedli, směrovali, inspirovali a chránili.

JÁ JSEM Archanděl Michael

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Přestaň hledat pomoc u jiných a hledej ji v sobě, a najdeš ji.

24. ledna 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Vždy jdi pro odpověď ke zdroji a nespokojuj se s něčím druhořadým nebo s něčím, co není z toho opravdu nejvyššího. Začneš-li ode dna a budeš se propracovávat vzhůru, budeš zcela očištěn a ospravedlněn a můžeš začít se solidními základy podobnými skále, kterými nic a nikdo nemůže otřást, ani je zničit. Jakmile budou tvé základy zdravé, můžeš pokračovat ve stavění a stavět bez jakýchkoli starostí. Věz, že tvé základy jsou zakořeněny a mají svůj základ ve Mně, v duchovní cestě, a ne v takových cestách světa, které jsou pomíjivé. Žij, jednej a buď'celým svým bytím zakotven ve Mně. Necht tě naplňuje a objímá Můj mír a láska. Pozvedni své srdce k hluboké lásce, chvále a vděčnosti a buď v dokonalém míru, protože konáš Mou vůli a jdeš Mými cestami.