Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Prosinec 2014

Význam oděvu...

6. prosince 2014 v 22:11 Krása ženy

V současné době globalizace je tendence házet lidově řečeno "všechny do jednoho pytle". Přestal se brát ohled na rozdílnost genetického původu obyvatel Země z různých jejích částí. Přitom právě tato rozdílnost dávala naší Zemi rozmanitost. Národy se stejnou genetickou skupinou potřebují určité životní podmínky a jsou napojeny na určité Zemské a Vesmírné energie. Jejich vnímání posiluje správný oděv, špatné oblečení může v důsledku nepřímo zapříčinit až onemocnění.

Lidé jsou úzce spojeni s Přírodou, která je harmonická a v souladu. Netrpí disharmonií, probíhají v ní samoregulační procesy, proto je vždy v rovnováze. Dojde-li k vychýlení z rovnováhy, snaží se ji znovu co nejrychleji nastolit.

Jak to souvisí s odíváním?
Velmi.
Naši Předkové nám odkázali dědictví ve formě Vědomostí, předávaných Tradic a Zvyků, které měly uchovat rovnováhu našeho energetického systému a soulad s Přírodou. Nechali jsme se ale převálcovat moderní civilizací a nastolenou uniformitou.

Nyní nastává čas, abychom toto dědictví oprášili. Abychom je pochopili a stali se znovu vědomými a moudrými bytostmi, které budou žít opět v lásce, pravdě a rovnováze se silami Přírody i Kosmu.

Každé malé dítě ví, že fyziologicky je rozdíl mezi mužem a ženou patrný na první pohled. Je tudíž rozdíl i v jejich energetických polích a způsobu napojení na Zemi a Kosmos. Ke správnému napojení mimo jiné sloužil oděv. Logicky jiný pro muže a jiný pro ženy. Tím, že "moderní" současný systém smyl rozdíl v odívání a ženy navlékl do mužských kalhot, způsobil nerovnováhu v ženském energetickém systému a tím i v jejich okolí.

Nám Slovanům byla dána do užívání a k obývání Severní polokoule, dnešní Evropa a Asie, dříve území Velké Tartárie. S tímto územím nám byl našimi Předky dán i způsob odívání, který nejlépe dokáže pracovat s energiemi Země a Kosmu, abychom my ženy a naše Rodiny zůstaly zdravé.

Je velmi třeba, abychom zůstali muži a ženami (мужчина, женщина), protože již toto označení nese velmi silnou energii. Náš jazyk je obrazný a za každým výrazem se skrývají mnohem hlubší moudrosti, děje, vysvětlení.
мужчина - přepis latinkou mužčina - znamená: množím moudrost životní energie naší
женщина - přepis latinkou ženščina - znamená: žena je dárkyní a ochránkyní života našeho
Spojením energií muže a ženy vzniká nový život, který dává žena a jenž muž naplňuje moudrostí (pozn. Do počátku minulého století byli převážně muži - učitelé, to se změnilo až po 1.sv.v., zejména pak po 2.sv.v., kdy byl nedostatek mužů, protože zemřeli ve válečných bojích.)

Úloha ženy je rodit děti a starat se o rodinu, zabezpečovat vnitřní klid, pohodu a soulad. Je to role velmi náročná, na níž se připravovaly dívky již od útlého dětství. Musely se naučit spoustu dovedností, včetně znalostí o Přírodě, bylinách, magických symbolech a jejich použití, vedení hospodářství, šití a vyšívání, příprava pokrmů, celitelství atd. Dnešní ženy jsou ochuzené o tyto vědomosti, protože ani jejich babičky či prababičky jimi již nevládnou. Zůstat doma a starat se o rodinu je v dnešní společnosti chápáno jako ponižující a méněcenná role. Tak nás ženy staví současná společnost do frustrujícího postavení. Přebíráme na svá bedra roli mužskou, která spočívá ve vnějším zabezpečení rodiny. Dříve měli muži široká ramena a plece, protože na nich spočívala velká zodpovědnost za ochranu a zajištění celé rodiny, hrdě je nesli, jelikož dávali najevo svou schopnost a sílu. Dnes vidíme zženštělé muže s ramínky jako chlapci a ženy - mužatky s rameny, za něž by se kdejaký mužský nemusel stydět nebo ty, jimž pod tíhou ramena klesají a ohýbají se záda. Vše je naruby a je jen na nás, jestli dění a proudící energie začneme vracet do správných kolejí a nastolovat znovu rovnováhu.
Energie sukně...


Žena je příjemce, muž dárce.

Žena přirozeně přijímá energii Země a Kosmu a s pomocí svého srdce ji transformuje a předává svým blízkým v rodině. Pokud je energetická rovnováha mezi ženou a mužem, členové rodiny se těší pevnému zdraví. Ženě v příjmu energie a její přeměně pomáhá oděv zvaný сарафан - přepis latinkou sarafán, který je původně slovanský. Samo slovo znamená: sjednocení Tvůrčích energií Země a Světelných energií Vesmíru v naší šlechetnosti a hrdosti.
Toto oblečení je určené Slovanské ženě. Je určeno pro její energetický systém. Ženy jiných národů mají jiný energetický systém, proto je pro ně vhodné jiné oblečení.

Zároveň je velmi důležitý i materiál, z něhož je oděv vyroben. Opět zde hrají úlohu nejen zeměpisně rozložená bydliště, ale i energetika Slovanů. Pro nás je nejvhodnější len, protože má vyrovnané chladivé a hřejivé působení. V létě chladí, v zimě hřeje. Nedochází tedy k podchlazení nebo přehřátí organismu. Rovněž je vhodné konopí. Jiné národy mají jiné vhodné materiály. Když se podíváte kolem sebe, tak za posledních padesát let dokázal systém zničit a zavřít v naší zemi snad všechny textilky zpracovávající len pro domácí trh. Na polích tuto jemně modře kvetoucí rostlinku už také těžko uvidíte. Ani konopí není na milosti. Zato se k nám houfně dováží bavlna, která jako materiál je pro své vlastnosti určena jižnějším národům. A to nebudu rozebírat možné působení geneticky modifikovaných druhů. Samostatnou kapitolou jsou hojně rozšířená umělá vlákna, která člověku škodí, protože jejich energie působí na proudění krve v těle, jež se špatně vrací vzhůru k srdci.

Sukně tvarově připomínala zvon a tělo ženy srdce zvonu. Každá žena oděná v sarafán (pozn. Sarafán jsou šaty buď s ramínky nebo rukávy přepásané v úrovni hrudníku.) vydávala zvuk, který ladil se zvuky Přírody, a dohromady ženy v obci tvořily nádhernou symfonii. Příroda díky tomu ožívala, děti byly zdravé, muži spokojení. Vše bylo připraveno pro další život - prodloužení Rodu.

U Slovanů byla vždy používána jako základní barva bílá. Bílý svit harmonizuje všechny energie v těle. Bylo důležité, aby energie mohly tělem volně proudit od spodních čaker vzhůru. Pokud byl narušen vstup energií do spodní čakry, mělo to vliv na celý systém, včetně čaker na hlavě. Narušilo se intuitivní vnímání a další schopnosti a možnosti člověka.

Naši Předkové nám předali formu oděvu, která je pro nás nejvhodnější, materiály, které vyhovují našemu energetickému systému. Předali nám i živý metrický systém, založený na "živých mírách" každého jednotlivce - píď, palec, loket atd. Míra se brala každému zvlášť a oděv odpovídal velikostí jedinci. Např. loket měl tedy tolik velikostí, kolik bylo lidí. Takto ušitý oděv, který žena šila a vyšívala sobě, svému muži i dětem a do něhož vkládala svoji energii, se stával druhou "kůží" pro svého nositele. Chránil jej a přijímal všechny potřebné energie. Oděv dnešní, šitý podle mrtvých standardizovaných měr a velikostí, nás ochuzuje. Místo ochrany se stává kanálem pro energii, kterou posílá do místa vzniku, tedy často do ciziny, a my se cítíme vyčerpaní a unavení. Kolik žen by dnes dokázalo ušít a vyšít oděv pro svého partnera, aby jej obdarovalo svojí ochranou, silou a umem? Kolik mužů by dnes nosilo tradiční oděv ušitý pro něj jeho vlastní ženou, který by jim přinesl ochranu a sílu? Kolik žen by bylo ochotno opustit svoji práci a s hrdostí se starat pouze o svoji rodinu? Kolik mužů by si opravdu vážilo toho, co pro ně jejich žena doma vytváří, a dokázalo by s hrdostí zabezpečit rodinu?

Žena dokázala v oděvu šitém podle její míry, ze správného čistého přírodního materiálu, případně zdobeném ornamenty, které zvyšovaly jeho energetický potenciál a také ženu chránily, přijmout velké množství energie jak ze Země, tak z Kosmu. Této energie by pro ni samotnou bylo příliš mnoho, proto jí obdarovávala své okolí a činila tak šťastnými, spokojenými a zdravými všechny členy své rodiny. Rodina žila v rovnováze, radosti a souladu. Kdyby se dnešní slovanské ženy zamyslely nad způsobem nejen svého odívání, mohly by samy získat mnohem více energie pro každodenní povinnosti a zároveň by mohly svým rodinám postupně tuto energii dávat a vnášet tak rovnováhu a harmonii tam, kde se jich dnes nedostává.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=2NMlWoWBmK
Nákres použit ze zdrojového videa - odkaz o řádek výše

TZOLKIN 6.12.2014 4 MEN kin 95

6. prosince 2014 v 10:04 Mayský Kalendář na každý den

Men - Orel - Men - Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.
Skutečný směr cesty je nejlepší vidět z výšky. Pokud máte kdykoliv pocit, že jste dole, bez motivace, zavolejte Men, aby vás vzal zpátky do stratosféry vašeho života, abyste spatřili úžasnou cestu, po které cestujete - v plné a kompletní celistvosti. Tady nahoře se každý jednotlivec stane perlou v dlouhém oslňujícím řetězci, každý se svým unikátním otiskem a významem. Nezneuctívejte jednotlivé dny pro potřebu hodnotit svůj život jako celek.
Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního, nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.
***
Jsem Men 4. Vítejte v tento den zázraků a požehnání. Naším tématem je dnes nadmořská výška. Stejně jako orel můžete stoupat do té největší výšky. S praxí se naučíte jak dělat otočky a létat s větší lehkostí. Při létání jsou otočky praktikování ztráty kontroly s jejím znovuzískáním, jednoduše pro radost ze zážitku. Důvod je podobný jako proč se mnozí z vás znovu a znovu inkarnují na Zemi. Máte zde k dispozici prostor padat do nelásky a pak ji znovu získat, je to jednoduše dobrodružství.
Avšak svět jak ho znáte je u konce. Jste na konci cyklu, který vám umožňoval padat do nelásky. Tisíce z vás se probouzí do reality, v které můžete společně tvořit lepší existenci jako skupina s vědomým záměrem. Je vaší povinností přidat se ke skupině, která se chystá vytvořit Rajskou Zahradu, nebo můžete dál pokračovat po cestě hromadného ničení. Není nic špatné, nebo správné, všechny cesty vedou v konečném důsledku zpět ke Zdroji Stvoření. Nicméně budete muset sklízet, co jste zaseli. Takže co si přejete zažít? Pokud je to svět plný míru a radosti, pak čtěte dál, protože i to je náš cíl. Ti, kteří chtějí zůstávat v myšlenkách na válku a kontrolu, nebudou slyšet naše slova, neboť rezonují s jinou frekvencí.
Ti, kteří se chtějí povznést do nových výšin udělají nejlépe, když se každý den spojí se svým Vyšším Já pro rady a vlastní vedení. Vyšší Já je ta část vás, která zůstává ve sféře Ducha, jakmile se inkarnujete na Zemi. Připojení je velmi jednoduché, ale znamená to vystoupit z vašich levohemisférových vzorců myšlení. Možná pro vás bude zajímavé naučit se jak přejít z vašeho každodenního alfa stavu mozku do mysli ve stavu théta, protože théta je stav kde dochází ke kouzlům.
Jakmile budete každý den praktikovat schopnost jít dovnitř sebe a požádat o radu a vedení, je méně pravděpodobné, že odbočíte z cesty, kterou jste si v této inkarnaci zvolili. Mnoho učitelů včetně nás, má moudrost a znalosti, o které si přejí se s vámi podělit. Každý z vás jde po jedinečné cestě. Není však ani jeden učitel, který by mohl směrovat každý váš krok, jinak byste byli pouhou loutkou. Každý z vás jste dostali nádherný dar svobodné vůle, abyste si mohli na švédském stole vybírat nádherné dárky, které vás zajímají.
Abyste mohli stoupat do vyšších vibrací, musíte se naučit jak bezpodmínečně dávat a přijímat bezpodmínečnou Lásku. Frekvence Lásky a vděčnosti jsou vibrace, které jsou potenciálem éterických sfér. Už jste někdy zažili pocit euforie, kdy je všechno dokonalé a klidné? Všimli jste si, že jsou tyto chvíle pomíjivé? Máte chuť zažívat tyto pocity znovu? Chtěli byste mít tyto zážitky v každém okamžiku svého života. To je potenciál k vytváření života plného okamžiků Lásky a míru. Tyto pocity vás pozvedají do vyšších frekvencí, ve kterých se kouzla manifestují mnohem snadněji. Jsou to skutečně pocity jako když jste orel, nebo Anděl a plujete v oblacích světa bez starostí. Chcete-li je získat, vyžaduje to nicméně úsilí. Vraťte se zpátky z oblaků a přistaňte na zemi, abyste po malém pozemském školení mohli opět vzlétnout.
Mnozí se nikdy s Vyšším Já nespojili, ačkoliv jste k němu všichni stále připojeni. Chce to jen trochu praxe a důvěry ve spojení. Někteří se ptají : " A jak mám vědět, jestli to, co jsem slyšel, bylo moje Vyšší Já? " To je skvělá otázka, na kterou lze odpovědět několika způsoby. Mnohokrát, pokud jste v silném emocionálním stavu, může být spojení zmatené, proto je důležité, abyste za prvé získali kontrolu nad svými emocemi.
Dávejte si pozor na nižší energetické entity, které s lidmi rády hrají různé triky. Logický mozek miluje udržování kontroly a může stát v cestě tím, že přináší různé strachy, které budou blokovat vaše dobrá rozhodnutí. Stejně jako u všeho jiného, dokonalost přichází s praxí. Jeden ze způsobů je cvičit a studovat naše Zprávy na denní bázi, zatímco se snažíme pomoci vám zbavit se negativního myšlení, starých kódů přesvědčení a temných emocí, se kterými jste spojeni.
Lidé, kteří jsou spojeni se svým Vyšším Já, mají řadu zkušeností: někteří jasně slyší hlasy, někteří mají při spojení " božské vnuknutí ", cítí zvláštní vůně, jiní mají specifické pocity v těle, např. v žaludku. Jakmile jste rozrušeni, nebo neklidní, nepokoušejte se žádat o vedení, pokud můžete vyčistěte své emoce. Pokud jste unaveni, odpočiňte si, než začnete žádat o radu. Vyčistěte svůj jídelníček a pijte dostatek vody, protože voda funguje v buňkách jako baterie a je velmi potřebná pro dobré spojení. Naučte se osvobodit mysl od očekávání, nebo říkat vašemu Vyššímu Já co má dělat. Přistupujte k němu jako k moudrému mudrci. Poslechněte si jeho rady a vyberte si co cítíte jako nejlepší volbu. Nejsou žádné správné, žádné špatné volby; všechny cesty vedou ke Zdroji. Dovolte si klopýtat a učte se z každé zkušenosti.
Nejlepším měřítkem pro to, jestli informace, které slyšíte jsou od vašeho Vyššího Já, nebo Duchovních Průvodců, je pocit míru a Lásky. I když budete muset udělat rozhodnutí, která nejsou komfortní, nebo se nebudou líbit druhým, zapracujte na svých obavách a stiskněte tlačítko vpřed. Věnujte pozornost svým pocitům, protože jsou vaším ukazatelem směru, podobně jako GPS mapy.
Jak budete cvičit ladit se na vaše Vyšší Já a Průvodce, brzy rozpoznáte jejich frekvenci. Je to podobné jako rozpoznání vašich dobrých přátel na Zemi. Jsou věci, které je rozlišují a to nejen na fyzické bázi, ale i energetické. V blízké budoucnosti budete moci vidět bytosti s bydlištěm na Druhé Straně - velmi jasně. Důvěřujte informacím, které slyšíte. Rozhodněte se, které rady jsou hodnotné. Podnikněte nezbytné kroky a integrujte je do svého života. Změňte svůj život a podělte se o své znalosti s ostatními.
Existují i jiné způsoby jak se spojit s vaším Vyšším Já, jako proutky, kyvadla, virgule, nebo svalové testy. Budeme ve zkratce sdílet v dalších Zprávách jak tyto nástroje používat. Vyzkoušejte je a uvidíte, jestli je pro vás některý vhodný. Pro tuto chvíli se s vámi loučíme. Už víte, že vše co potřebujete, je uvnitř vás. Zavolejte nás kdykoliv budete potřebovat informaci, radu, nebo velkou éterickou pusu!
ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD
Ačkoliv dnes poletíte vysoko - nezapomeňte postavit stabilní a pevné základy na zemi. Postavte 4 pilíře podpírající váš život, aby byl stabilní ve všech aspektech Bytí - k vytvoření pravidel hry, práce i všech vztahů. Slunce prochází 4 body - svítání, poledne, západ a půlnoc a to dělá den úplným, celistvým, stejně tak rok je rozdělen dvěma rovnodennostmi a dvěma slunovraty na 4 roční období. Galaktičtí Mayové rozdělili Vesmír na 4 sekce a ekliptiku Mléčné dráhy dvěma průsečíky na 4 části. ČTYŘKA je stabilní základna pyramidy. Využijte dnes dar galaktického pulsu v podobě Energie ČTYŘI pro vaší osobní CELISTVOST.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Rozhovory s Bohom

6. prosince 2014 v 7:30 Oblíbená videa

Vstupuješ do nového světa...

6. prosince 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nedovol intelektuální pýše ani předpojatým myšlenkám, názorům a předsudkům, aby ti zatarasily cestu; neuzavírej se pravdě, přichází-li nekonvenčními či neortodoxními prostředky. Vstupuješ do nového světa, proto musíš být připraven na mnoho nových způsobů a prostředků. Když dítě postupuje ve škole do vyšší třídy, musí se naučit přijímat a rozvíjet všechny nové předměty, kterým se zde učí. Tak je tomu i se vstupem do Nového věku. Musíš být ochoten rozšířit své obzory, experimentovat, vykročit do neznáma. Musíš být dokonce ochoten dělat chyby, učit se z nich a přitom vědět, že když tak budeš činit, porosteš v moudrosti, vědomostech i porozumění. Neměj obavy, že pokročíš z prvního stupně přímo do šestého. Cesta se bude před tebou odvíjet krok za krokem, a ty po ní půjdeš vpřed postupně.

Prosinec - energetický pohyb

5. prosince 2014 v 11:55 Mayský Kalendář na každý den

Aby bylo možné přesunout se do Nové Země, musí dojít k uvolnění mimo dimenzionálních deformací vytvořených v rámci 3D konstrukce. Každý zbytek starých uložených vzorců brání v aktivaci nového Já, což má za následek frustraci a očekávání nekonečných obrazců neúspěchu. Fotonové vlny jsou spouštěčem ( trigger), který maže staré karmické a matrixové položky, aktivuje prvky multidimenzionality - Rajský Vzorec DNA Zlatého Věku. Během přechodu do vyšších frekvenčních vibrací dochází ke smrti starého Já, je to smrt sebe sama bez ztráty fyzického těla, dochází k re-inkarnaci, aniž byste zažili fyzickou smrt, jako tomu bylo dříve. Odložili byste fyzické tělo a vrátili se do jiného těla. Když se podíváte do zrcadla budete stále stejní a logická mysl není schopná tento proces katalogizovat. Je to konsekutivní stěhování do plného souladu s vaší duší s přístupem k prastarým znalostem. Zrod nového člověka. Mění se váš energetický podpis, stejně jako podpis Země. Nedívejte se na svět starýma očima.
Tzolkin
V prosincovém časovém plánu energetické mapy Tzolkinu je 8. Trecenium Eb ( 3.- 15.12.) a 9. Trecenium Chicchan (16. - 28.12.). Efektivní práci s Mayským kalendářem usnadňuje vědomý přístup.
V prosinci bude docházet především k odfiltrování individualistického Ega, které se stejně jako Trojský kůň tváří užitečně, filtrování strachu z neznámého, strachu " co kdyby ", odkódování vzorců závislosti na druhých s přesunem k plné osobní zodpovědnosti s harmonizací všech oblastí života. Postupné otevírání telepatie s plným vedením Vyššího Já je otázkou tréninku. Uzdravuje se SEBEHODNOTA v partnerských, rodinných a pracovních vztazích ( vzorec oběť/ manipulátor) . Je kladen silný tlak na osobní loajalitu, osobní nezávislost, pravdu a svobodu tvořit jako svobodný Zdroj. V kolektivním Vědomí je to aplikace GLOBÁLNÍ ZODPOVĚDNOST, která je také hlavním mottem roku 2015.
Vlnu Chicchan přijměme jako rychlý download, protože 10 ze 13 dnů jsou galaktické portály, což bude vytvářet tlak na péči o fyzické tělo. Zařazujeme vyšší rychlostní stupeň. ( klid, fyzický odpočinek a dechová cvičení )
Elegantní transformaci pomáhá vědomý pohyb a vědomý přístup k životu. Připojujeme se ke galaktickému krevnímu oběhu a základní podmínkou elegance je okamžik přítomnosti - VŠE JE OBSAŽENO V TEĎ A TADY. Vlastní tvořivost a kreativita udržuje Bytí v absolutním okamžiku přítomnosti, díky tomu také vzniká vysoký stupeň designu. Bytí v okamžiku přítomnosti pomáhá ladit se s vaší duší, která je ukotvena v oblasti solar plexus. Čisté čakry ovlivňují vaší vibraci. Energetický podpis určuje v jaké realitě žijete i přesto, že sdílíte stejný prostor s těmi kolem vás. Mozek bude tvrdit, že to tak není, protože vaše oči to nevidí a mozek nemá tudíž důkaz.
Uvolňování oddělenosti
Oddělenost od vnitřního zdroje, oddělenost muže od ženy, člověka od zvířete, od přírody od Zdroje….. to je iluze. Pro Nové partnerské vztahy " Nebe na Zemi " musí být v rovnováze mužské a ženské aspekty uvnitř každého Já. (celoplanetárně probíhá vyrovnávání mužských a ženských energií). Vzorec musí odpovídat frekvenci klenotu, kterým je Nová Země, kde žádné životní lekce neexistují.
Kolektivní Vědomí
Prosinec je obdobím svátečních energií a příležitost pro kvantový posun lidstva - kolektivní duše. Není třeba šetřit radostí, Láskou, úsměvy, ani dobrou náladou. Prosinec je pro lidskou rasu obdobím čistoty, Lásky, vnitřní harmonie a elegantního růstu vibrací s vytvářením pozitivních změn po celé planetě.
Osobní energetická matrice - osobní Mayský kalendář
Primárním aspektem je poznat sebe, porozumět sobě, uvědomit si osobní dary, učební lekce 3d, vnitřní sílu, talenty a tvořivou sílu. Na základě poznání sebe sama a uvědomění si vnitřního potenciálu, dokážeme porozumět i druhým lidem a především našim dětem. Jedním z cílů tohoto rozboru je vyjasnit rodinné vztahy, respektovat, poznat a akceptovat všechny členy rodiny takové, jací skutečně jsou. Sebepoznání umožňuje popis inkarnačního záměru podle Posvátného Mayského kalendáře. Každý kin obsahuje přesně definovaný inkarnační záměr - je to energetický podpis zapsaný v DNA. Viz blog OSOBNÍ KALENDÁŘ.
Děkuji vám všem za společné sdílení tohoto prostoru, omlouvám se za nezodpovězené emaily a zprávy. Přeji vám, aby prosinec byl pro vás magickým měsícem, " zazipujme " rok 2014 a nalaďme se na expanzi, modernizaci, zázraky a nejúžasnější zážitky, které nás čekají v roce 2015. Jste v mém srdci.
V Lásce a Službě
Lenka

TZOLKIN 5.12.2014 3 IX kin 94

5. prosince 2014 v 11:53 Mayský Kalendář na každý den

Ix - Mág, Jaguár - Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí
Jaguár chodí v džungli po stejných cestách den co den, noc co noc sleduje své stopy s přesností, která překvapí i nejlepší stopaře. Pokud se snažíte kráčet cestou Ix a sladit své kroky se starověkými živoucími energiemi - opatrně dnes! Ix je také jeden z nagualů sedmi lidských hříchů - pýchy, ctižádosti, závisti, lži, kriminality, nevděčnosti, nevědomosti a lenosti a Ox (3) vrhá na cestu bezpočet nebezpečí, nástrah a překážek. Mějte oči otevřené, srdce čisté, zaměřenou mysl a odolejte pokušení snadnější cesty!
DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE S MATKOU ZEMÍ A PROJEVIT JÍ SVOU VDĚČNOST, JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHEM DŽUNGLE, ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI.
Nativní Ix mají dary predátora - vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.
Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.
***
Jsem Ix 3. Jsme šťastní, že vám dnes můžeme poskytnout naše služby. Jsme v úžasu nad věcmi, kterých dosahujete. Mnozí z nás se nikdy na Zemi neinkarnovali, protože tato hustota pro nás není komfortní. Jsme vděční, že můžeme prožívat tuto zkušenost skrze vás, jsme vděční za vaší píli a vytrvalost, zatímco procházíte každodenními životními zkušenostmi.
Dnes bychom chtěli mluvit na téma píle. Rádi bychom slovo píle definovali jako něco, co vám pomáhá posunovat se vpřed bez ohledu na překážky. Všichni v pozemské rovině jste pilní, někteří více.
Jste jedním z těch, kteří se s překážkami nepotýkají? Někteří z vás se pohybují elegantně kolem a přes překážky. Většina z vás však padá a klopýtá přes stejné překážky, než konečně udělá krok dopředu. Jak se můžete snadněji pohybovat přes tyto překážky bez pádu? Existuje mnoho způsobů a doufáme, že budete sdílet vaši moudrost s ostatními, jakmile se naučíte orientovat se na cestě jemným a elegantním způsobem. Jedním ze způsobů překonávání překážek je být na ně připraveni. Stejně, jako byste se připravili na cestu temnou stezkou, vybaveni baterkou, dobrým oblečením, vodou , měli byste být stejně moudře vyzbrojeni, než se vydáte na cestu životem.
Každý z vás má na sobě jiný opasek na nástroje; je to jen na vás, jestli ho chcete nosit a jaké nástroje si za opasek dáte. Ale chtěli bychom zdůraznit, že neustálé přehrávání role s cílem připravit se na překážky způsobí, že na ně s největší pravděpodobností narazíte. Mnozí z vás naráží stále na stejnou skálu, protože si neuvědomujete opakování tohoto vzorce, dokud se nerozhodnete přijmout opatření, abyste do skály přestali narážet. To je rozdíl mezi vědomým a nevědomým životem. Pokud si dáváte pozor na to, co se děje kolem vás - život vám dává smysl a stává se kouzelným. Jakmile si uvědomujete, že je tam skála, můžete přijít s nějakým řešením, abyste zabránili neustálému klopýtání. V mysli můžete vidět sami sebe jak skálu přeskakujete, nebo obcházíte. Možná se rozhodnete skálu přesunout na stranu. Možná se rozhodnete umístit na ní barevnou vlajku, nebo nápis, který vás příště upozorní. Možná se rozhodnete nabarvit skálu světlou barvou.
Bez ohledu na vaší volbu to vytváří jiný dopad na vás i na skálu. Nicméně výsledek bude stejný - prolomíte vzorec narážení do skály. Možná zjistíte, že vaše první volba není efektivní. Řekněme, že jste se rozhodli umístit vlajku na skálu, ale vítr jí shodil, takže jste na ní znovu narazili. Stačí si vybrat jen jinou metodu, dokud starý vzorec není přerušen. Nejlepší je se vzorcem pracovat v okamžiku přítomnosti. Dávejte pozor co si myslíte a co děláte v každém okamžiku. K dispozici budete mít mnohem méně incidentů a mnohem jemnější bytí. Jakmile se naučíte ocenit požehnání aktuálního okamžiku, uvědomíte si jak bohatí jste a jak skvělý je svět. Doporučujeme vám, abyste se podívali na všechny vzorce, které pro vás už nepracují.
Udělejte si seznam všech, které chcete změnit a představte si, že reagujete způsobem, kterým chcete, dokud se to nestane přirozeností. Mnohokrát je třeba udělat hodně základní práce, protože vaše zvyky úzce souvisí s kódy předsvědčení. Jakmile půjdete po vaší správné cestě, budete muset změnit hodně návyků, zvyků a kódů, které vás nepodporují. Dělejte všechno s radostí, abyste neporazili sami sebe, jakmile začnete váhat. Tato Země je o možnostech a příležitostech.
Užívejte si život a vše co nabízí, protože jednou skončí jako mrknutí oka. Zažívejte věci, o kterých sníte, protože z vašich zkušeností se učíme a sdílí je všichni, i ti kteří nejsou vtělení. Víme, že když to říkáme, jsou mnozí, kteří tomu nerozumí, ani tomu nevěří, to vše je v nejlepším pořádku. Přesto víme, že to pravda je, jen se s vámi chceme podělit o to, že to, co uděláte pociťují všichni. V naší sféře není žádná oddělenost, není potřeba soukromí, protože všichni jsme jedno. Jak se budete pohybovat přes omezující kódy přesvědčení budete tomu lépe rozumět. Těšíme se na den, kdy spolu budeme stát tváří v tvář, protože jste naši sourozenci.
Dávejte pozor na překážky a nenechte se polapit zvyky, které vás drží svázané v nižší hustotě. Doslova můžete stoupat a nechat zářit vaše Světlo na celý svět!
Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze dnes předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V Den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Jsi sám o sobě světem, který obsahuje všechno světlo, lásku, moudrost, pravdu a rozum....

5. prosince 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Proč chodíš stále dokola se zavřenýma očima a uzavřenou mysli, a opomíjíš tak rozpoznat své pravé dědictví? Uvědom si, že nemusíš hledat moudrost, vědomosti a porozumění mimo sebe; to vše čeká v tobě, až bude vyneseno na povrch. Když si toho budeš vědom, nikdy nebudeš mít pocit, že jedna duše je inteligentnější než druhá. Budeš vědět, že jakmile si duše uvědomí, že obsahuje vše hluboko v sobě samé, bude schopna vykonávat vše a rozumět všem věcem; ve skutečnosti se jí otevře celý nový svět. Jsi sám o sobě světem, který obsahuje všechno světlo, lásku, moudrost, pravdu a rozum, v očekávání, že vše bude vyneseno na povrch. Tak už přestaň pátrat mimo sebe. Najdi si čas ztišit se a nalézt vše v sobě. Nauč se rozumět sobě samému, a když to dokážeš, začneš rozumět jiným, rozumět i Mně.

Celestinske proroctvi

4. prosince 2014 v 23:03 Oblíbená videa

Odhalení pravdy skrze pochopení souvislostí

4. prosince 2014 v 10:17 Doteky Nového Života

Nastal Adventní čas, který nás má vést k rozjímání - ztišení se před narozením Světla a Lásky.
Podle hvězd se nám ale příliš nebude dařit ztišit se, avšak přijde potřebné ujasnění. Ukáže se, jak se věci mají ve skutečnosti. Projeví se Pravda. Jak sám k sobě, tak ve vztahu k druhým a k okolnostem života. Přichází příliv energie, který občerstvuje. Je menší potřeba spánku a odpočinku.
Konjunkce Slunce a Merkura ve Střelci se dostává do harmonického aspektu s Uranem v Beranu, a to ukazuje na příznivý čas pro vzestup a pokrok vpřed na všech úrovních. Otevírá se v nás odvaha, přímost, pravdivost, originalita a nalezení nových možností. Touha po novém nás vede k nalezení nových řešení, možností a otevírání nových cest, které jsme doposud neviděli. Spojení Slunce s Uranem přináší zvláštní zážitky se sebou samým, netušené věci a vzrůst nad sebe sama, plní se touhy, "saháme po hvězdách". Otevírají se nové vize, inspirace skrze uvědomění a rozšiřování svého vědomí. Tento aspekt je aspektem svobody, pravdy a "šťastných náhod". Do cesty vám přijde (okolnosti, poznatky, lidé) to, co potřebujete ke svému vzestupu, aby vám bylo pomoženo. Vše se děje lehce a rychle. V této době je potřeba být plně otevřený "všemu", být bdělý a přítomný tady a teď, bez plánů, zkostnatělosti a schopnosti rozlišování, která vede ke správné Volbě.
Přichází důležité pochopení, které osvobozuje a mění směr. Díky schopnosti podívat se na vše z ptačí perspektivy uvidíte souvislosti. Otevřená komunikace vyjasní hodně nepochopení z minulosti. Ideální doba ke skládání zkoušek, sdělování nových informací.
Přichází pravdivost.
Příznivá doba pro cestování, vzdělávání, nákupy elektrotechnických spotřebičů.
Venuše ve Střelci v harmonickém aspektu na Jupitera přeje lásce, pocitu spokojenosti a naplnění.
Saturn v sextilu s Marsem do 4. 12. podporuje houževnatost, pracovitost a cílevědomost. Mars vstupuje do znamení Vodnáře 5. 12., a tím se energie odlehčí a zrychlí. Vše šlo doposud ztuha a Mars ve Vodnáři nyní podpoří potřebný vzestup s lehkostí a přirozeností.
Využijte příznivé energie ke konání, jednání, řešení, zařizování.
Úplněk nastává 6. 12. Slunce v konjunkci s Merkurem ve Střelci v opozici s Lunou v Blížencích symbolizuje Prozření, každý na své individuální úrovni svého vědomí.

Přeji vám originální týden.
S láskou Petra Nel
---------------------------------------------------------------
UPOZORNĚNÍ:Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

TZOLKIN 4.12.2014 2 BEN 93 galaktický portál

4. prosince 2014 v 9:43 Mayský Kalendář na každý den

Ben - Poutník - Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce,vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.
I ti největší kočovníci potřebují domov. Domov je tam, kde je srdce, jak se říká….a v den kterému vládne Ben a Ka (2) je to obzvláště pravda. Váš domov není fyzické místo nasáklé vámi, esencí vaší rodiny a vzpomínkami, ale je to velmi posvátné místo, kde pobývá vaše duše. Je to místo, odkud vychází vaše energie - to jste vy a vždy to tak bude, bez ohledu na to, kde ve světě žijete. Ctěte dnes váš duchovní i fyzický domov.
DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU
BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů - význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají Nebe - je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.
BEN je Mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více světelné energie tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimezionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší co v nás je - zejména vášeň pro koncepci, které věříme.
Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.
***
Jsem Ben s Tónem 2. Jsme vděční, že s námi sdílíte čas. Mohli jste v tuto chvíli dělat mnoho jiných věcí. Je nám ctí, že naše Poselství má pro vás určitý význam. Děkujeme. Dnes bychom se chtěli podívat na téma nedostatek. Je třeba se hodně zamyslet nad nehodností, pokud jde o bytí v bohatství. Mnozí učí že: Peníze jsou kořenem všeho zla. Byli bychom rádi, abyste toto přesvědčení propustili, protože způsobuje hodně starostí těm, kteří se chtějí osvobodit. Nedostatek se vztahuje nejen na finanční bohatství, ale také proniká do pocitů úspěchu a významnosti.
Nedostatek je postoj, který může být změněn odlišným myšlením a několika změnami chování. Nedostatek je hluboce zakořeněný ve společnosti. Mnoho náboženství bylo vytvořeno jen proto, aby získaly kontrolu nad lidmi. Církve poskytovaly útočiště mnoha lidem a byly skvělým zdrojem komunit ( ironie ). Poskytovaly naději a spásu zbloudilým. Nicméně jejich úsilí vytvořilo spíš oddělenost, když hlásaly, že jejich cesta je jediná. To není pravda, protože to omezuje vaši svobodnou vůli. Původním návrhem při vytvoření Země byla možnost prozkoumat a zažít různé cesty, bez jakéhokoliv omezení názorů a postojů.
Nejhorším odbočením byl vynález pekla a přesvědčení, že ti, kteří nenásledují nějaké náboženství, budou odsouzeni na věčnost. To nedává smysl. Proč by Bůh v nějakém regionu zřídil církev a trestal ty, kteří nikdy neměli možnost slyšet jeho slova? Zní to jako slova milujícího Boha? Hledejte uvnitř sebe, zda je doktrína, které se držíte, pro vaše nejvyšší dobro.
Studujte historii vaší církve, najdete mnoho společného mezi mytologií a náboženstvím. To ovšem neznamená, že se mnoho těchto příběhů stalo, protože mnohé z těchto archetypů jsou lidské zkušenosti. Jakmile pochopíte symboliku archetypů, lepší pochopíte základy, na kterých je mnoho náboženství založeno. Studujte jiná náboženství a rozmlouvejte s těmi, kteří mají odlišné názory. Pak se budete lépe rozhodovat co je pro vás to pravé.
Desátek je jedna z forem jak získat kontrolu nad masami. Jiná věc je desátek věnovaný na podporu členů a na administrativní náklady. Obvykle je na členy kladen tlak, aby platili více z jejich příjmů na extravagantní budovy a správní poplatky. Z kostelů přišlo mnoho kázání vštěpující svým členům, že být chudý je dobrá věc. Často ti, kteří se snaží být úspěšní jsou kritizováni, že jsou materialističtí, nebo dokonce démoničtí. To jsou hloupé řeči. Každý z vás je schopný manifestovat všechno po čem v životě toužíte. Nicméně doufáme, že budete tuto schopnost používat pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných.
Proč jsou některé prostitutky odměňovány spoustou peněz, zatímco kněží v kostelech sotva přežívají? Je to proto, že si prostitutky samy sebe váží více? To je dost nepravděpodobné. Je to proto, že si je společnost považuje více? To je dost nepravděpodobné. Mohl by to být kód přesvědčení - Peníze jsou kořenem všeho zla? To je více pravděpodobné. Kněz, který má tento kód přesvědčení, bude držet sám sebe v chudobě, aby dokázal sobě i ostatním jak je čestný. Prostitutka buď nemá tento kód přesvědčení, nebo si myslí, že je špatná kvůli jejímu zdroji příjmů, přestože vydělávání peněz pro není problém. Často ti, kteří si myslí, že peníze jsou kořenem všeho zla a jsou finančně úspěšní, se zbavují velkého finančního bohatství, aby dokázali, že nejsou zlí. Často je to v jejich neprospěch, místo pro jejich nejvyšší dobro.
Naším cílem je, abyste otevřeli oči a uviděli vztah mezi bohatstvím a nedostatkem, který vám nutí vaše vlády, nebo církve. Doporučujeme, abyste se podívali podrobněji na historii církví a vlád. Získejte širší pohled na to co se ve světě děje a vytvořte si kódy přesvědčení na základě toho, co si myslíte spíš než toho, co přijímáte jako slepou víru. Hledejte části, které zní jako pravda a začněte je skládat dohromady.
Tento svět má nepřekonatelné množství hojnosti, které je vám k dispozici. Mít pocity nedostatku v jakékoliv oblasti není zdravé. Probojujte se těmito kódy víry, které vás drží v chudobě. Rozšiřte svůj pohled na svět, způsob myšlení, splyňte s přírodou a užívejte si požehnání, která vám volně nabízí. Vraťte se ke svým kořenům, kde život je jednodušší, méně stresující a plný zdravého jídla a rodinných hodnot. Ztratili jste smysl pro kmen. Je na čase setkávat se s podobně smýšlejícími dušemi a vytvářet komunity, v kterých se lidé podporují a dokážou uživit sami sebe. Tyto komunity mohou poskytovat velké bohatství jídla, Lásky a poznání. Myslíte, že existují nějaké lepší komodity?
DRUHÝ Tón - POLARITA - Zkuste vyvážit póly rozporů, najít cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Uč se oceňovat a pečovat o vše, co je ti dáváno...

4. prosince 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Uč se oceňovat a pečovat o vše, co je ti dáváno. To dokážeš pouze tehdy, když si uvědomíš, že vše, co máš, přichází ode Mne. Miluješ-li opravdově dárce, budeš s láskou opatrovat i dar. Opomíjíš-li dbát o Mé dary, odráží to tvůj postoj ke Mně, dárci všech těchto darů. Láska je klíčem. Znáš-li význam lásky, nikdy neopomeneš mít rád a pečovat o vše, co je ti svěřeno. Nedáš dítěti do rukou cenné zařízení, aby si s ním hrálo, neboť víš, že dítě na ně nedohlédne
a spíše je může poškodit. Ani Já ti nemohu dát vše, co očekáváš, pokud se nenaučíš o Mé dary dbát a užívat jich žádoucím způsobem, s láskou a péčí. Proto musím trpělivě čekat, až budeš připraven, než ti budu moci dávat ze svých darů stále více a více.

Pokojný bojovník

3. prosince 2014 v 15:03 Oblíbená videa


Ve filmu se setkáte s Danem Millmanem, nadaným a odhodlaným gymnastou snícím o účasti na olympiádě. Millman si na první pohled žije skvělý život - je ve formě, má holky, bohaté rodiče a ve škole samé jedničky. Přesto však není šťastný a spoléhá se na to, že bude opravdu šťastný, až dosáhne svých velkolepých cílů. Dan se setkává se záhadným mužem, kterému později dá přezdívku Sokrates. Ten se později stává jakýmsi jeho druhým trenérem. Netrénuje však jeho tělo (na to má regulérního trenéra gymnastiky), ale spíše jeho mysl.

TZOLKIN 3.12.2014 1 EB kin 92

3. prosince 2014 v 12:51 Mayský Kalendář na každý den

Eb - Člověk, Cesta - Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu
Esence Eb není ani tak o cestování po cestě, jako stát se cestou. Jak je to možné? Přijetím toho, kdo jste, uvolněním Ega, souzení a srovnávání tím, že umožníte ostatním být tím, kým jsou, bez předpokládání, očekávání, viny a závazků, tím, že osvobodíte sami sebe od falešných snů, ambicí a tužeb, soustředíte mysl na všechno, kdo jste a co děláte a to prostřednictvím myšlenek, pocitů a činností směrem k vyššímu a čistšímu záměru a rezonanci.
Význam Energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje životní cestu vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to Energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi - Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.
Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.
Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet, nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.
***
Jsem Eb 1, vítáme vás v době našeho sdílení. Jsme velmi vděční a přináší nám radost sdílet s vámi čas. Jakmile získáte potřebné znalosti a rozpomenete se na svou vnitřní sílu, žádáme vás , abyste tyto věci používali jen pro zlepšení sebe a všech ostatních lidí. Po mnoho věků zneužívání těchto znalostí vytvářelo smutek a zoufalství. Teď nastal čas být se všemi věcmi v rovnováze a kultivovat své dědictví Míru a harmonie.
Dnes bychom se rádi zaměřili na téma chudoby. Mnozí jsou bez domova a hladoví v důsledku válek a špatného hospodaření se zdroji. Ani jeden člověk na Zemi nemusí zemřít hladem. K dispozici je spousta jídla, ale v důsledku chamtivosti, nevědomosti a pověr, umírá mnoho lidí, zatímco jiní žijí v nadbytku.
Jeden velký problém představuje to, že korporace svedly samy sebe na scestí. Vaše vlády nasměrovaly úředníky ke kontrole nad zemědělskými metodami a k využívání proprietárních semen. Genetická modifikace je škodlivá pro všechny, kdo tyto produkty jí. Korporace získaly kontrolu nad zdroji semen prostřednictvím patentů produktů, které vytváří jen ony samy. Pokud by zde nebyli ti, kteří věnují speciální péči dědictví semen, bylo by pro lidstvo vše ztraceno. Poděkujte těmto moudrým lidem, až se s nimi setkáte.
Je nezbytně nutné, aby si každý pěstoval své vlastní jídlo. Můžete začít s jednou nebo dvěma rostlinami doma v květináčích. Zvyšujte počet rostlin a učte se od zahradníků, kteří používají organické metody. Nenechte se oklamat velkými korporacemi, které tvrdí, že jsou ekologické. Ví velmi dobře, že určují pravidla a není nikdo kdo by kontroloval, že to, co uvádí na etiketách je pravda. Vyhledejte ve vašem okolí skupiny, nebo jednotlivce, kteří používají organické metody a učte se od nich. Pokud se vám nedaří pěstovat si vlastní jídlo, najděte způsob jak podpořit ty, kteří to dělají. Je moudré od nich nakupovat jídlo. Téměř všechny potraviny jsou zpracovány tak, že neobsahují žádnou životní sílu. Ve většině případů jsou plné chemických a konzervačních látek, pro člověka toxických.
Všimli jste si obrovského nárůstu obezity a podvýživy ve vaší pozápadnělé společnosti? Mnohdy jsou na tom lépe děti v zemích třetího světa, než ty které mají obrovské zásoby tuku v tělech. Všechny na obou stranách hladoví, ale děti v západní společnosti jsou přetíženy toxiny, protože jejich těla neví jak je zpracovat. Získejte kontrolu nad zdroji potravin a vychutnávejte si zdravější život. Mnoho zemí s vysokým nárůstem hladu má dostatek zdrojů pro potravu. Ale jejich vlády, církve a kódy přesvědčení je udržují od možnosti přijímat to, co potřebují ke svým životům. Je mnoho kódů přesvědčení, které je třeba zlomit, které je třeba řešit a zachránit mnoho životů. Jednou z možností je sdílení informací, stejně jako pytle s rýží.
Začněte doma, kde žijete. Rozhlédněte se kolem sebe, jsou kolem vás lidé bez domova? Zjistěte ve své komunitě možnosti a vyberte způsob, jak jim můžete pomoci s řešením jejich problémů. Možná, že můžete ubytovat bezdomovce, který se chce dostat zpátky na nohy. Možná by zásobování potravinových bank, nebo dobrovolné dodávání zboží pro vás mohlo být vhodné. Zvažte půst jednou týdně a darování jídla někomu, kdo nejedl několik dní.
Mnozí z vás mají prostředky a možnosti pracovat více na globální úrovni. Opět je třeba najít a zvolit způsob jak si více pomáhat. Je těžké prorazit náboženské kódy přesvědčení, ale v některých případech to bude nezbytně nutné. I když možná nejíte maso, malé množství by pro někoho mohlo být rozhodující pro přežití. Vaše tělo bylo navrženo tak, aby přijímalo maso zvířat, stejně jako rostliny - není to hřích. Dávejte pozor na takové kódy přesvědčení, nebo posuzování druhých.
Cílem je pomáhat druhým, aby byli schopní se uživit. Naučte se jak zahradničit, jak chytat ryby a jak si zajistit potraviny zdravým způsobem. Varujte před nebezpečím GMO potravin, léčiv a zrušte velké korporace. Mějte soucit pro své bližní. Je velmi dobré sdílet znalosti, i váš malý podíl může zachránit Zemi od devastace způsobené korporacemi. Myslete komunitně - všichni jste bratři a sestry. Dejte stranou rozdíly, obnovte válkou zničená města a starejte se o sebe navzájem jako rovný s rovným s vědomím, že každý jste dítětem Boha. Žádáme vás, abyste ještě dnes našli způsoby, jak pomoci a jak podporovat jeden druhého, to vám pomůže vybudovat globální komunitu.
PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ - PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Je to silná Energie, protože má co do činění s počátkem nové Treceny. Jednička také představuje myšlenku - nápad, který se manifestuje vytvořením.Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří vaši budoucnost - co dnes zasejete - to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TRECENA EB

3. prosince 2014 v 12:50 Mayský Kalendář na každý den

TRECENA EB

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.
Tato Trecena začíná EB 1 - Člověk / Cesta - HOJNOST, RŮST, SKLIZEŇ, ŽIVOTNÍ ENERGIE, DIRIGENT OSUDU, SPIRÁLA ŽIVOTA
Pro starověké Maye znamená EB žebřík, který Bůh spustil z Nebe, aby sestoupil na Zemi. Je to rosa padající z nebes na každou živou bytost. Lezení po tomto žebříku symbolizuje pyramidu a třináct Podsvětí - duchovní cestu, po které musíme všichni vyšplhat. EB je životní síla, která pohání Vědomí a tím nás.
Je to nejlepší den kdy začít jakýkoliv typ podnikání, vyjednávání, podepsat smlouvu. Příznivý den pro výlet, procházku. Skvělý den pro komunikaci se zahraničím a setkání s příbuznými, či známými, kteří žijí daleko od vás.
Hřeben této Treceny 6, 7, 8 - 6 CABAN - Země (synchronizace našeho srdce s přírodními rytmy), 7 Etznab - Zrcadlo (reflexe, volby, které činíme) a 8 CAUAC - Bouře (aktivace, čištění, získávání energie zevnitř).
Jak se přesouváme a stěhujeme v těchto rychlých časech - můžete vnímat, že logika už nestačí držet krok s velkou rychlostí změn. Takže je velmi důležité se stále uzemňovat a zůstat denně uzemněný, naslouchat svému srdci a své intuici, která vás vede po vaší cestě. Váš skutečný osud je navržen tak, aby, když se budete řídit svým srdcem - uvidíte jak bije v souladu s Universálními energiemi.
Všichni jsme součástí obrovského oceánu vědomostí. Je to místo kde pulzuje pravá skutečná podstata Bytí. Neexistuje žádná šablona, žádný vzorec jak vstoupit, přistupovat, nebo zažívat jakoukoliv Trecenu Tzolkinu, žádný plán, žádné pokyny, žádná mapa na Googlu .
Každý z nás má uvnitř sebe nejpřirozenější způsob Bytí, cestu k nám samotným. Ale potřebujeme uklidnit mysl, abychom slyšeli píseň naší duše, abychom mohli zpívat tuto naší společnou píseň. Jsme všichni úžasní, jedineční. Jsme živé bytosti, takže využijme tuto Trecenu svým vlastním osobitým způsobem.
REZONANCE NA OSOBNÍ I GLOBÁLNÍ ÚROVNI
Navažte osobní vztah s Vlnou a nechte jí volně proudit vaším životem. Zapište události, které s vámi nějakým způsobem hýbají, zejména ty, které zaznamenáte v prvních čtyřech dnech Vlny. Sledujte vliv impulsů Vlny ČLOVĚKA na váš svět pocitů. Sledujte je pečlivě, ale nic nesuďte. Na konci Vlny najdete osobní analogii mezi současnými a minulými událostmi - pokuste se opravit zjištěnou disharmonii. Takže dvě, nebo tři pozice jsou vaší osobní bankou informací. Tyto dny můžete vnímat jako těžké, nebo závažné, takže se nenechte se překvapit.
Na konci Vlny ČLOVĚKA zavírá bránu BÍLÝ ZÁMEK ČASU. Zámek Očištění a Upřesnění. V tomto bodu se doporučuje vytvořit spojení s třemi dřívějšími Vlnami. Podívejte se na minulých 52 dnů, jako na celek a ještě jednou projděte bloky ve vaší mysli. Energie BOJOVNÍKA, která je patronem BÍLÉHO ZÁMKU, čistila 52 dnů vaše Hvězdné Zrno - bez jakýchkoliv kompromisů. Tento proces vám řekl, kde je třeba udělat tečku nad "i", a co bylo pravděpodobně v této době provedeno.
Jelikož bílá síla se snadno proměnila v bolestné zkušenosti, nedávejte příliš velký význam nepříjemným pocitům zaznamenaným během BÍLÉHO ČASOVÉHO ZÁMKU. Ale přemýšlejte, jaké znalosti z minulých 52 dnů můžete využít.Co bylo ve vás uzdraveno? Co se stalo zcela jasné a co jen částečně.
Uzdravující Energie ČASU vás doprovází každý den v každé Vlně, v každém ZÁMKU i v celém 260 denním kole Tzolkinu. Každá energie vám vychází vstříc s tím co obsahuje. To, co zaznamenáte, je informace pouze pro vás. Snažte se nic nesoudit, nehodnotit. Věřte, že každá změna vyvolaná Transformací nemůže jen tak projít kolem vás.
Vzhledem k tomu, že Vlna EB klade důraz na otázky svobodné vůle, osobní suverenitu a odpovědnost za vlastní činy je jasné, že v těchto dnech se může svět postavit na hlavu. To, co ve vás zůstalo potlačeno - musí vyjít na světlo světa. "Dole" se musí proměnit na "Nahoře".
Vlna EB přináší dva portály - POUTNÍK 2 rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností a BOJOVNÍK 5 , zplnomocněný " galaktickými představiteli " s kosmickou důkladností prosvítí všechny detaily, posoudí provedené manifestace zpracované v ČASE Programů a jejich odraz na Zemi.
VYUŽIJTE ENERGII EB K OTEVŘENÍ SRDCE A NECHTE INTUICI, ABY VÁM POMOHLA ŠPLHAT PO ŽEBŘÍKU ŽIVOTA
Přehled Vlny 3.12. - 15.12.2014
EB 1
BEN 2 - galaktický portál
IX 3
MEN 4
CIB 5 - galaktický portál
CABAN 6
ETZNAB 7
CAUAC 8
AHAU 9
IMIX 10
IK 11
AKBAL 12
KAN 13
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Pleja - PLEJÁDSKÉ SVĚTELNÉ ENERGIE

3. prosince 2014 v 7:00 Aktuální Informační chaneling

Přijala Pleja Světlo Krystal, 28.11. 2014

Drazí pozemští přátelé,
V současnosti se nacházíte pro vás ve velice náročném období. S energiemi plejádského světla k vám vstupujeme, abychom vás podpořili ve vašich časech. Vězte, že jsme mnoho radostní, když můžeme být takto nápomocni.

Energie posilujeme tam, kde je nejvíce potřebné. Při čtení tohoto channelingu můžete ve svém srdci pocítit naše láskyplné energie. Tento channeling je tedy silně energetizován.

Svou mysl směrujte k energiím, které vaše vědomí vibračně povznese. Nasměrujte se k tomu, co si skutečně přejete prožívat, např. jako je jistota, bezpečí, mír, radost, spokojenost... Inklinujte k duchovním hodnotám, které vás katapultují do stavu vnitřního klidu, vyrovnanosti, smířenosti aby jste měli více ohleduplnosti a pochopení k ostatním lidem. Co nechcete, si vůbec ani neutvářejte, neboť to je točení se v bludném kruhu energií, které vás uzavírají do prostoru a zabraňují pak vašemu duchovnímu rozvoji. Svou energii si chraňte, je velmi drahocenná, neboť je ve vás ukrýtý ten nejjedinečnější genetický potenciál, který teď naplno můžete využít. Ano, chcete opět nalézt svou jedinečnou sílu, jenomže některým z vás v tom brání, "ne-víra v sebe.." a své schopnosti tak potlačujete. Jste ve vesmíru velmi ceněné bytosti a proto nezapomínejte cenit si sebe samých. Věřte si, ten dar skutečně v sobě máte. Nejen víra v dobro, ale víra v sebe samých vás činí silnými. Otevírá se tak, co bylo dlouho skryté. Vašim cílem, je vibračně posilovat jen to, co skutečně k vám patří a pochází z Jednoty. A jako kolektiv vědomí, mnoha pravých Já, jste opět ve spojení se Vševědomím, prvotního zdroje - nejvyššího Stvořitele. Když se budete držet všeho, co má pevný řád, vaše mocná a jedinečná síla bude stále s vámi. My jsme o tom hluboce přesvědčeni, že to zvládnete a energeticky se posunete zas o kus dál.
Milujeme vás..


S láskyplnými pozdravy k vám Plejáďané = Hvězda Maia
Plejádské světelné energie - přijala Pleja Světlo Krystal
28.11. 2014

Tento channeling je možné dále šířit pouze s celým textem a s odkazem na zdrojhttps://www.facebook.com/pleja.kristal

Jsi součástí celku....

3. prosince 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jsi součástí celku a každá duše má v tomto celku svou roli. Proto nebuďte jeden k druhému kritičtí nebo netolerantní, ale uvědomte si, že ani dva z vás nejsou stejní a že k dotvoření dokonalého celku je třeba mnoha odlišných částí. Viděls někdy hodiny rozebrané na součástky? Hodiny jsou složeny z mnoha různých součástí, a když je vidíš rozloženy před sebou, divíš se, jak vůbec mohou plnit úlohu dokonalého časoměřiče. Avšak když někdo, kdo rozumí hodinám, vezme každou součástku a dá ji na správné místo, shledáš, že hodiny nejen jdou, ale ukazují i správný čas. Dokud každá částečka zůstane na pravém místě a bude plnit svou úlohu, vše půjde hladce. Nyní víš, proč ti říkám, abys našel své správné místo v rozsáhlém schématu života, a když je najdeš, abys ze sebe vydával to nejlepší.

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 30.11. 2014 – 7.12. 2014

2. prosince 2014 v 22:04 Mistr Hilarion

Milovaní,
je to těžké období, jak pokračujete v propouštění všeho, co vám kdysi bylo drahé. Mnohá vaše očekávání ohledně toho, jak má vypadat váš život, jsou nyní roztrhána na cucky větrem změn.Kamkoliv se podíváte, je třeba volit mezi láskou a strachem. Když si vyberete lásku, vaše srdce se otevře bolesti z propuštění vašich nejdražších a nejtajnějších snů a z vydávání se do neznáma . Je to nová hranice vědomí a vy jste nositeli nového snu. Ale stále se držíte těch, které milujete a nemůžete se oprostit od pout, které vás držely. A tak to mělo být, protože co je láska bez nasazení, oddanosti, bez loajálnosti, čestnosti a cti? Vaše silná integrita vám nedovolí nechat je napospas a opakovaně se snažíte je probudit. Činíte tak z vyšších dimenzí, kde převládá vyšší vědomí všeho. Říkáme vám: vždy následujte své srdce a spojte ho s vnitřním věděním mudrce, který je ve vás.

Abyste splnili své poslání, nemusíte zpřetrhat pouta lásky, protože právě pouta lásky jsou tím, co dělají cenným vše, co jste vytrpěli. Nechte vaše srdce naplnit léčivou mocí této velké síly, nebojte se milovat. Vizte krásu ve všech, kteří se nacházejí v okolí vašeho vlivu a posílejte jim modlitby a požehnání. Nechte lásku, aby zformovala vaši osobnost, když kráčíte lehce, ale silně ve svém světě. Naplňte prostor, který zabíráte, ještě opravdovější božskou esencí a nechte ji, ať se stane léčivým balzámem pro ty, kdo to potřebují. Na odpor a požadavky z jejich strany můžete reagovat klidem, přijetím, mírem, a tím, že se plynule přizpůsobíte momentální situaci. Neberte nic osobně a pokuste se vidět věci z vyšší perspektivy. V těchto časech každý s něčím bojuje a musí v sobě najít sílu a jasnost, aby se mohl pohnout na své cestě kupředu. Udržujte vizi nejlepšího výsledku a nejvyššího dobra pro všechny.

Odteď každá vaše myšlenka, slovo či skutek vytvoří novou realitu a přinutí každého člověka, aby se zbavil poslední zátěže starého nákladu minulosti a nahradil ji nadějí, důvěrou a vírou v nejlepší výsledek pro každého. Protože takoví jak jste vy vědí, že každý musí vytvořit své štěstí sám, protože je to individuální stav bytí, mysli a je stejně přístupný každému. To vše je závislé na tom, jaké máte myšlenky, což je síla, které v těchto časech podléháte. Disciplína mysli je nanejvýš důležitá, protože mysl je budovatel, mysl je tvůrce nového způsobu vyjadřování na vaší planetě. Zarovnejte se s vašim mentálním tělem na začátku každého dne tak, že si to vezmete za své a buďte pevní ve svém rozhodnutí. Ať vaše láska k sobě navzájem zvítězí a rychle rozpustí všechny myšlenky, které se vynoří a které nejsou láskou.

Tím, že půjdete střední cestou, přijdete do cíle a tím je mj. různorodost a respekt pro každého. Není očekávána dokonalost, ani ji nikdo nevyžaduje, jenom se každý snaží maximálně, dle svých schopností, překonat dosavadní omezení v zájmu toho, aby se otevřel svým nekonečným možnostem.Ke Stvořiteli nevede pouze jedna cesta, je jich nekonečné množství a každá je správná pro toho, kdo se na ní nachází. Když se budete držet svých pocitů a přesvědčení, pomůže vám to vytvořit realitu, která takový přístup podporuje a udržuje a která vydláždí cestu pro ty, kdo po ní jdou.

Buďte dokonalí ve všem a ve všech situacích, a nezbavujte se své osobní síly kvůli tomu, aby se místo toho druzí cítili silní. Často to není lehké, být věrným sobě, ale nakonec je to správné a dobré. Nasviťte cestu před sebou svým zářícím světlem a dobrotou a zvolte si lásku.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

TZOLKIN 2.12.2014 13 CHUEN kin 91

2. prosince 2014 v 11:19 Mayský Kalendář na každý den

Chuen - Opice - Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip spolutvůrce
Oxlahun(13) a Chuen žehná mimořádným schopnostem lidské bytosti a lidského těla vyjádřit emoce, promyšlený pohyb, tvořivost a rozvíjení silných duchovních a spirituálních schopností. Je to čas hrát si, objevovat, tančit, prostě oslavovat, že jste naživu. Je to čistá, nesobecká, nevinná radost, která urychluje vývoj. A jak to udělat? Musíte se osvobodit od všech omezení a hranic, strachů, hrozeb a psychologických her, všech zdí, dveří a stropů, které jsou vám neustále vnucovány. Pronikněte ke své vlastní osobní svobodě!
Trecena CAUAC staví všechno ve znamení otázek a vyzývá vás udělat mnoho pozitivních změn v životě. TŘINÁCTÝ Den jasně zdůrazňuje, že k životu je třeba přistupovat s humorem, protože vážnost nepatří k vašemu osudu.
CHUEN, TO JE TKADLEC, NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK, NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE, A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ JE V PLÁTNO VAŠÍ REALITY. ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO VAŠEHO ŽIVOTA.
Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr - říká se - že bude vyslyšen. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.
Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších - šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři…..všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a " zlaté ruce ", ale někdy i velké Ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.
***
Dobrý den, jsem Chuen s Tónem 13 a jsme rádi, že jsme prostřednictvím těchto Zpráv součástí vašeho života. Eony let jsme si přáli být součástí vašeho života každý den a vidět váš zájem o návrat posvátného kalendáře Tzolkin.
V dávných dobách byl tento kalendář základem naší společnosti. Každý den jsme se zaměřovali na různé aspekty, které s vámi nyní sdílíme. Představte si, že se celý váš svět vrací do cyklu společné komunikace a schopnosti pomáhat si navzájem překonávat negativní myšlení a kódy přesvědčení, které v současné době na Zemi i mimo ni způsobují katastrofy.
Dokážete si představit tu krásu a klid, jak se každý z vás vrací ke svému skutečnému způsobu Bytí a dokonalosti Ducha, zatímco žijete v lidské podobě? Je to možné, ale bude to vyžadovat úsilí všech, počínaje vámi. Když procházíte naše slova každý den a nacházíte v nich moudrost, můžete se o ně podělit s ostatními. Je to vaše povinnost k bližnímu svému.
Existuje mnoho způsobů Služby, ale zatím je nejvíce přehlížen prostý akt sdílení toho, co je pro vás nejvyšší hodnotou. Neznamená ale že to, co funguje vám, bude fungovat všem; znamená to pouze, že jste našli určitou hodnotu, která může vašim nejbližším pomoci.
S tím ale může přijít nebezpečí pocitů povýšenosti, že vaše znalosti jsou lepší, než znalosti druhých. O tuto víru bojuje ego, které říká a vytváří otázky moci a kontroly nad ostatními.
Vyvážení ega je velice nutné pro vytváření míru a harmonie na této planetě.
Dnešní Zpráva je velmi krátká a velmi jednoduchá. Podívejte se zpět a zamyslete nad tím, co jste dosud v těchto Zprávách studovali. Vyberte si jeden den, který upoutal vaši pozornost, znovu se k němu vraťte a tentokrát jděte nad rámec toho, kde jste skončili. Jděte hlouběji do tajemství, abyste mohli uzdravit všechny své rány. Pak jděte ven a užívejte si dnešní den plný zábavy a dobrodružství. Dívejte se na svět novýma očima, zatímco budete hledat dobro ve všem! Mějte den naplněný radostí!
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13ti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky - konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
Copyright © Překlad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Každý člověk je jedinečný...

2. prosince 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Vždy je třeba průkopníků, duší, které mají sílu a odvahu razit cestu k novému. Jsou to ti, kteří mají svou vizi stále před sebou a vidí ji rozvíjet se. Avšak každý člověk je jedinečný a nelze jej proto vměstnat do šablony. Musíš být volný, abys mohl růst, rozvíjet se a být inspirován oněmi hlubokými vnitřními impulsy, které uvádějí do pohybu tvé bytí. Žij duchovně; jednej podle podnětů Ducha, jakkoliv pošetilými se ti mohou zdát. Je mnohem pohodlnější sedět v pozadí a čekat, že někdo jiný jako první vykoná onen skok do neznáma. Tento skok vyžaduje víru a odvahu; jestliže sám nemáš odvahu jej učinit, nepokoušej se zdržovat nebo zastavit ty průkopníky, kteří ji mají. Buď stále vděčný, protože bez nich by Mé nové nebe a nová Země nikdy nemohly vzniknout.

TZOLKIN 1.12.2014 12 OC kin 90

1. prosince 2014 v 11:09 Mayský Kalendář na každý den

Oc - Pes - Síla Srdce, Vědomí bezpodmínečné Lásky, věrnosti, vcítění, soucitu, mezilidských vztahů, svědomitosti, věrohodnosti, věrnosti, přátelství a mimosmyslového vnímání
Skutečná spirituální autorita může být realizována, pokud vyrovnáte a přijmete všechny vaše akce a zkušenosti, objevíte a poznáte účel vaší životní cesty a dosáhnete harmonie a rovnováhy v duši. Energie LaKa ( 12 ), která představuje souhrn jednoho života, vám ve vašem úsilí pomáhá. Dnes je jen jeden den, ale vaše duchovní cesta trvá celý život, takže využijte tento den pro malý kvantový skok vpřed. Pamatujte, že nejsou žádné vražedné lhůty pro cestu vaší duše.
Trecena Cauac staví všechno ve znamení otázek a vyzývá vás udělat mnoho pozitivních změn v životě.
OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI - cyklus narození, smrti a znovuzrození. OC znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, který vede naše kroky a pomáhá nám přežít. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost, bavte se dnes s rodinou a přáteli.
Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své " smečce ", mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí.
***
Jsem Oc 12. Zdravíme vás. Čím více budete mít znalostí a pochopení jak váš Vesmír funguje, tím lépe budete schopni fungovat v rámci jeho parametrů. Dnes bychom chtěli mluvit o zrození nových nápadů, jak jim dát energii a jak je dát do pohybu.
Zveme vás nyní k tomu, abyste věnovali několik okamžiků uvolnění svalů a zklidnění mysli. Několikrát se zhluboka nadechněte, abyste si okysličili krev a zvýšili energii v těle. Vaše mysl po celý den neustále pracuje. Když se bavíte s ostatními o jejich záměrech a cílech, občas si vzrušeně pomyslíte: " Já bych to taky tak chtěl! " Přesto mnoho takových věcí bere jen čas a energii.
Chcete-li mít život mnohem více naplněný nadšením a vzrušením, bylo by moudré být více selektivní při vybírání činností, do kterých se zapojujete. Každý člověk pracuje denně s 24 hodinami času. Spánek zabírá důležitou část. V době, kdy se máte starat o své základní potřeby, vařit, uklízet, nebo se věnovat rekreačním aktivitám, si přidáváte hodiny na získávání dostatečného příjmu. Mnozí z vás by měli výše zmíněné aktivity více zefektivnit.
Myslíte si, že spíte více než je nutné? Strava a léky ovlivňují množství spánku potřebné pro odpočinek. Stresující práce, nebo náročný životní styl zvyšují požadavky na odpočinek těla.
Když jste zdraví a máte vysoké vibrace, potřebujete méně spánku a odpočinku. Mnozí z vás málo spí a probouzí se unavení. Nemusí to tak být. Naplňuje vás vaše práce energií, nebo vás vyčerpává? Jsou lidé, se kterými pracujete laskaví a ohleduplní? Můžete si vzít den, nebo dva na odpočinek, pokud jste nemocní, nebo unavení? Existuje nějaká práce, kterou byste dělali raději. Přemýšlejte o těchto věcech a rozhodněte se, zda není ve vašem nejlepším zájmu najít vhodnější způsob příjmu. Najděte odvahu udělat potřebné změny.
Nezapomeňte, že když je rostlina odtržena od svých kořenů, začíná proces umírání a ztráta životní síly. Pokud jí utrhnete na zahradě těsně před konzumací, má pro vás vysokou hodnotu živin. Moderní zemědělské praktiky poškozují půdu stejně jako zpracovávání potravin, takže když se dostanou na váš stůl nemají žádnou nutriční hodnotu a navíc jsou převážně ošetřeny chemickými toxickými látkami.
Není divu, že se nemoci vyskytují alarmující rychlostí. Zkoumejte praktiky potravinářského, farmaceutického průmyslu a studujte informace o produktech, které konzumujete.
Jakmile si vyberete zdravější práci i stravu, budete se cítit odpočatí a budete moci vynaložit mnohem víc energie na jiné činnosti. Není to skvělá zpráva? Budete moci věnovat více energie věcem, které chcete zažít. Většina z vás musí udělat první krok - zbavit se činností a vztahů, které vás nenaplňují. Někdy to znamená nechat odejít přátele, kteří vás emocionálně vyčerpávají, nebo vás zapojují do činností, které vás nezajímají. Pro některé z vás bude moudré, když vypnete televizi a budete selektovat filmy a knihy.
Někteří z vás jsou posedlí čistotou a organizací věcí na místě, kde žijete, aniž byste byli vy, nebo ostatní schopní si toto prostředí vychutnat. Možná přišel čas na odpočinek a uvolnění, abyste si mohli plně užívat života. Může být užitečné podívat se zpět, kde tyto zvyky vznikly a zjistit, zda vám tyto kódy přesvědčení ještě pomáhají.
Jakmile uklidíte svůj psychický prostor, podívejte na svůj fyzický prostor. Je plný předmětů, které nepotřebujete? Je čistý? Mohou vašimi okny vstupovat paprsky slunce? Máte pocity pohodlí? Je váš dvůr, zahrada, auto, pracovní plocha plná odpadků a nepořádku? Zvažte větší přehlednost, možná by se hodily některé nápady z umění feng shui, abyste si mohli vytvořit místo, kde se neustále cítíte pohodlně a uvolněně.
Je to naše naděje, že budete používat i další nástroje, které vám nabízíme každý den. Existuje mnoho způsobů jak uvolnit negativní kódy přesvědčení a lépe rozumět vašemu Vesmíru. Integrujte ty, které vás posunou směrem k naplňujícímu životu.
Jakmile získáte vládu nad svým časem a energií, váš život exploduje silnou energií, která vás ohromí. Když se podíváte na lidi jako Ghándí a Matka Tereza - nemůžeme si pomoci, ale zajímalo by nás jak je možné, že jeden takový člověk může mít tak velký vliv na svět.
Každý z nich si vědomě vybíral čemu chce věnovat energii. Hodně času trávili modlitbami, rozjímáním a péčí o své fyzické potřeby na prvním místě. Tyto praktiky jim umožňovaly mít dostatek času a energie na vytvoření vlivu na Zemi. I vy můžete dělat takové věci, pokud budete o sebe pečovat na prvním místě.
DVANÁCTÝ Tón - POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den " zúčtování " všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.