Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Září 2014

TZOLKIN 17.9.2014 2 MEN kin 15

17. září 2014 v 9:55 Mayský Kalendář na každý den

Men - Orel - Men - Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.
Vzneste se vysoko, ale zůstaňte uzemnění; nechte své ambice vzlétnout bez omezení, ale řiďte jejich energii soustředěně - dívejte se hluboko do duše všech osobních věcí, abyste pochopili jejich fyzickou realitu. To jsou dnešní zprávy ze spojení Ka (2) a Men. Tak jako Ka zdůrazňuje vlastní dualitu, na které je postavena naše existence a universální přírodní zákony, tak Men - zprostředkovatel moudrosti, nám pomáhá pochopit, jak řešit protichůdné, nebo nevyvážené perspektivy.
Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního, nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.
Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro Lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.
***
Dnes je den Men s Tónem 2. Rádi bychom vám pomohli vystoupat k vašemu nejvyššímu potenciálu. Jedním z aspektů DVOJKY je dualita, neboli zákon protikladů. Ve vaší sféře všude tam, kde je dole, je i nahoře….. opak za opakem. Bez ohledu na to, co zažíváte, existuje vždy i opačný zážitek.
Jeden z aspektů Men je globální Vědomí. Orel krouží nad zemí a může vám pomoci získat obraz z větší výšky a vystoupat k vašemu nejvyššímu potenciálu. Kdykoliv máte nějaký problém, obraťte se na nás. Věřte, že na každý problém existuje řešení a jak dnes budete létat s Orlem, podívejte se na vaše problémy ze všech stran, můžete přijít na řešení, které vás nikdy nenapadlo.
Najděte si čas a zklidněte mysl. Pokud máte problémy s nadváhou, vezměte si nějakou dobu na řešení. Mnozí jste stále příliš zaneprázdněni a když se objeví nějaký problém, zametete ho pod koberec. Často se stává, že problém roste až se objeví zmatek, ve kterém problémy již jen odkládáte. Jeden problém přináší druhý.
Rádi bychom se s vámi podělili, jak ve vaší sféře pracují neviditelné úrovně. Pro názornost použijeme příklad rozzlobení. Někdo vám říká něco, co není laskavé. Místo, abyste mu řekli, že vás to rozzlobilo, držíte tyto pocity uvnitř sebe. Protože jste nevyřešili původní problém, stále v sobě skrýváte hněv vůči druhému člověku a pak se setkáte např. na večírku. Pokusíte se mu vyhnout, ale přesto tento člověk s vámi vstoupí do konverzace. Máte pocit oprávněného hněvu, chováte se odměřeně, nebo odejdete.
Jestli byl, nebo nebyl tento člověk na vás zpočátku hrubý, nyní jste mezi vámi postavili zeď. Pokaždé, když se mu snažíte vyhnout, nebo se chováte nepřátelsky, zeď je více a více silnější. Tato zeď je postavena z negativních myšlenek. Stejné přitahuje stejné Hněv plodí hněv. Mluvili jsme o tom v dřívějších zprávách, jak se negativní energie k sobě slepují. Jakmile tyto myšlenky vytváříte s vášní, stavíte stále silnější zdi.
Nakonec se tyto myšlenky začnou projevovat na fyzické úrovni. Možná budete říkat : " Je mi z toho špatně od žaludku ", s největší pravděpodobností budete rozvíjet onemocnění žaludku. Máte-li pocit, že vás někdo bodl do zad, budete mít problémy se zády. Máte-li pocit, že vám někdo zlomil srdce, hádejte co se stane.
To je důvod, proč je nutné řešit problémy ihned. Čím více budete na problém myslet a dávat mu energii, tím spíš se objeví na fyzické úrovni. Nevyřešené problémy se mohou snadno stát špatným návykem. Pokud chováte zášť vůči jednomu člověku, je možné, že to budete dělat i s dalšími lidmi. O co lepší by bylo sdělovat problém v okamžiku přítomnosti. Mnoho přátelství bylo rozděleno nedorozuměním. Existují desítky rodinných sporů z generace na generaci, protože na počátku někdo odmítl najít řešení.
Kolik válek je mezi národy. Kolik lidí trpí smrtí, rozdělením, bezdomovectvím jen proto, že vládní úředníci nedokázali respektovat jeden druhého. Mír může nastat jen v okamžiku, kdy se rozhodnete respektovat ostatní. Jak dlouho bude člověk vyvíjet moc nad druhým, tak dlouho bude na Zemi existovat oddělenost. Je na každém z vás, abyste se stali dospělí a naučili se lépe komunikovat.
Vrátíme se k tématu dosažení nejvyššího potenciálu. Abyste se mohli vznést jako Orel, musíte opustit hnízdo. Stejně jako Orla, vás nejprve krmí matka. To je jako přijímání informací z knih, videí, přednášek a hovorů s těmi, kteří vás živí informacemi a pomáhají vám růst. Stejně jako se malý Orel zbavuje svým mladých peříček, tak i vy se musíte zbavit svých strachů, abyste mohli létat. Každé odhozené pírko se rovná zbavení starých kódů přesvědčení. Pokud řeknete, že něco nejde udělat, pak to nikdy neuděláte.
Pozorujte lidi kolem vás, hrnou se k těm, kteří jsou milí a respektující. Těm, kteří jsou zlí a nepříjemní, se nejspíš vyhnete. To jsou také lidé, kteří páchají zločiny a obvykle nemají přátele. Nikdy se nenaučili přizpůsobit se společnosti a jsou neuctiví a nepřátelští k druhým. Ve většině případů byli zneužíváni a neměli žádný vzor, jak se naučit tvořit a následovat svou vášeň.
Jakmile shodíte negativní kódy, umožní vám to být ve své integritě, říkat vaší pravdu a stát se svobodnější. Stejně jako Orel budete stoupat výš a výš, hrát si s termikou, udržovat bystré oko směrem na další potravu, žít v přítomném okamžiku oplývající životem a starat se o své základní potřeby.
Jakmile dospějete, opustíte hnízdo, budete žít samostatný život. To je čas na introspekci, jít do svého Středu a učit se spoléhat sami na sebe. Každý z vás musí absolvovat tento let, pokud chcete dosáhnout svého nejvyššího potenciálu. Je to vaše volba kterým směrem se vydáte, jakou cestu si vytvoříte, ale musíte nést odpovědnost za každý váš krok. Jakmile se naučíte dobře se rozhodovat, půjdete směrem k vašemu požadovanému osudu, život bude hlubší a jednodušší. To je ten čas, kdy Orel zvládl své letové konfigurace a stal se odborníkem v lovení, aby se dokázal postarat sám o sebe a svou vlastní kořist.
Pak přijde den a Orel si vybere svou partnerku. Pokud máte tendenci skrývat hněv a zášť vůči svým přátelům, budete to samé dělat s partnerem. Připravte své hnízdo a vyčistěte od nepořádku, abyste k sobě přitahovali vhodného partnera. Učte se od Orla. Orel si vybírá partnerku na celý život. Neexistuje žádné srovnávání, kdo jaké nosí peří, žádné posuzování zvuků, letových schopností. V tomto vztahu je jen respekt, spolupráce a společná péče o mláďata. Střídají se v krmení, v učení svých potomků, aby se i oni o sebe dokázali postarat sami.
Jak by byl svět krásný, kdyby toto dělali všichni. Neexistovaly by dětské domovy. O všechny děti by bylo postaráno od narození, dokud nejsou připravené opustit hnízdo. Dávejte dobrý pozor, abyste nezesměšňovali vaše děti, nebo cokoliv by zpomalovalo jejich fyzický, duševní, duchovní a emocionální růst, jinak nebudou moci dosáhnout svého nejvyššího potenciálu.
Kolik mladých lidí si zvolí kariéru jen proto, že to očekávají rodiče. To ale vede jen ke hněvu, zášti a bolesti. Jak nejlépe pečovat o zájmy vašich dětí? Zkoumáním jejich zájmů, umožněním být " malí dospělí ", dát jim šanci zkoumat svou vlastní kariéru, či povolání, které je bude naplňovat.
Lidé ve vaší společnosti tráví hodně času fixováním na své povolání, zvyšováním svých příjmů, aby mohli mít perfektní auto i dům. Mnoho utkvělých představ o " správném vzhledu " vytváří zmatek především u mladých žen. Mnoho peněz a úsilí je věnováno reklamám, takže doslova onemocníte svým mládím a snažíte se udržet krok se svými vrstevníky. Kolik dětí je zesměšňováno kvůli svému oblečení, kvůli nedokonalým zubům, brýlím…..atd. Jak může ve vašem světe někdo očekávat, že dosáhnou nejvyššího potenciálu, když jsou neustále bombardovány srovnáváním a kde je tak velký důraz kladen na soutěž?
Doporučujeme vám obrátit se dovnitř a objevit svou vlastní vrozenou krásu. Zjistěte, co zahřívá vaše srdce, odstupte od tlaku vašich vrstevníků a odvažte se stát v pravdě! Rozvíjejte přátelství s těmi, kteří vám umožní být sami sebou! Stůjte ve své celistvosti, vnitřní síle a mluvte pravdu. Buďte laskaví k sobě i ostatním. Vaše schopnost stoupat vysoko nad zem a plynout s větrem je neomezená! Velká radost naplní vaše srdce, když roztáhnete křídla a budete se vznášet jako Orel!
DRUHÝ Tón - POLARITA - Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Miluj své okolí a miluj všechny duše kolem sebe...

17. září 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Já jsem láska. Abys Mě poznal, musíš mít ve svém srdci lásku, protože bez ní Mě poznat nemůžeš. Nech lásku volně plynout a uč se milovat vše, co děláš; miluj své okolí a miluj všechny duše kolem sebe. Miluj a nikdy nepočítej, co to stojí; nikdy neusiluj o odměnu. Nikdy nemůžeš dát dost lásky, tak se neboj a nesnaž se zastavit příval lásky, ani když budeš odmítnut. Jsi-li odmítnut, je snadné uzavřít své srdce a couvnout ze strachu, že budeš zraněn. Neuzavírej se; to tě jen zatvrdí a zeslabí a v tomto stavu nebudeš nikdy schopen pomoci jiné; duši, protože nikdo není přitahován k tomu, kdo má tvrdé, nemilující srdce. Používej moudrost a porozumění ve spojení s láskou, a tak si udržíš dokonalou rovnováhu. Prvotní úkol v životě je naučit se milovat. Neztrácej čas a nauč se této lekci co nejdříve.

TZOLKIN 16.9.2014 1 IX kin 14

16. září 2014 v 10:01 Mayský Kalendář na každý den

Ix - Mág, Jaguár - Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí
Dnes začíná Trecena IX tajemného a mystického Jaguára. Jako první hedvábné kroky, které tiše zní džunglí, jako prvotní čistý dech před svítáním, zahalí vaši duši teplá přítomnost Jaguára - Nagual přírody a ducha, a vy pocítíte jak jeho posvátná živá energie pulsuje celou vaší bytostí. Připojte se dnes ke svému zdroji a ctěte hluboké a staré energie kolektivní Duše, která nás všechny spojuje.
JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHEM DŽUNGLE, ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI.
Nativní Ix mají dary predátora - vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.
Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.
***
Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili za účelem dalšího vnitřního dobrodružství. Dnes bychom se s vámi chtěli podělit o způsoby jak rozvíjet své šamanské talenty. Každý z vás se narodil s darem jasnovidce. Ale obavy a kódy přesvědčení, které jste nabrali během své cesty vás odklonily od skutečnosti být šamanem, kterým ve skutečnosti jste.
Definice slova šaman je přesně moudrý člověk. I když všichni máte schopnost komunikovat se zvířaty a duchy z neviditelného světa, tyto talenty se musí neustále procvičovat, abyste se mohli stát adeptem. Ačkoliv někteří přišli na svět s těmito dary neporušenými, můžete si být jisti, že v minulých životech byli Starší a tyto dary brousili mnoho let.
Jak rozvinete tyto vrozené schopnosti? Především díky pečlivému pozorování přírody a symbiotického vztahu mezi všemi bytostmi, lidmi, zvířaty a rostlinami. Většina z vás prochází životem s klapkami na očích aniž byste viděli cíl, který jste si nastavili. Když se ráno probudíte, posloucháte zpěv ptáků? Rozeznáte jednotlivé skladby různých druhů? Když jedete do práce, všímáte si stromů? Kdy naposledy jste trávili čas v přírodě pozorováním rostlin, zvířat a brouků?
Doporučujeme vám, abyste každý den pozorovali přírodu v akci. Choďte na procházky v nejbližším okolí a pozorujte mravence, jak budují své domovy ve štěrbinách. Všímejte si jedlých rostlin. Můžete se hodně dozvědět pozorováním růstu v oblastech, kde se zdá být nemožné jejich pěstování.
Pokud nemáte snadný přístup do přírody, pozorujte rostliny v nádobách, sledujte jak rostou, jak kvetou, jak se vyvíjí. Uvažovali jste někdy o pěstování jedlých rostlin doma, nebo ve venkovním kontejneru? Pokud jste nikdy nejedli rostlinu, kterou jste sami vypěstovali, pak vám chybí zážitky, které zahřívají srdce. Velkou radost přináší, když můžete jíst potraviny, které jste si vy, nebo někdo blízký vypěstoval s Láskou.
Když se staráte o rostliny, vstřebávají vaši energii. Pokud jste mrzutí, budou tyto energie do sebe absorbovat. Doporučujeme vám nejíst tyto rostliny. Když poskytujete rostlinám láskyplnou péči, budete neuvěřitelně odměněni. Víte o tom, že rostliny umí číst vaše energetické pole a dokáží vám poskytnout konkrétní minerály a energii, které vám chybí?
Máte prostor, kde můžete pěstovat ovoce a zeleninu? Doporučujeme vám pořídit si jen to, čemu jste schopni se věnovat. Pokud se to stane břemenem, budete negativně ovlivňovat jejich růst. Opečovávaná zahrada je místem léčení. Mnoho nemocných a zoufalých lidí je vždy obdařeno nádherným požehnáním, když sedí v krásné klidné zahradě. Udělejte si na zahradě prostor, kde můžete chodit bosí, vyladit se na planetu a protáhnout své tělo.
Hodně se již hovoří o vílách, skřítcích, Dévách a maličkých lidech, kteří žijí uprostřed flory a fauny. Každý má určité schopnosti a může vám pomoci na mnoha úrovních. Každá rostlina má svého dozorce, který jim pomáhá projít z jedné fáze do druhé. Máte možnost seznámit se s těmito strážci a zjistit co která rostlina potřebuje. Nikdy nepoužívejte pesticidy a herbicidy.
Učte se od přírody, pokud se dostanete na nedotčená místa, kde lidé nestačili změnit původní přírodní krajinu. Uvidíte hojnost hmyzu a nesčetné množství různých rostlin žijících v harmonickém soužití. Vyšší rostliny vytváří stín menším, které potřebují méně slunce. Listy a vegetace poskytují výživu rostlinám a hmyzu. Ovoce roste bez dozoru a poskytuje potravu všem živočichům i hmyzu. Pokud je to možné, nechte váš dvůr, nebo zahradu co nejvíce přírodní, uvítáte mnoho živočichů, které najdou potravu a vy také.
Vaše společnost se stala závislá na vnějších zdrojích. Průmyslový věk vytvořil nevyvážený potravinový řetězec pro vás i vaše mazlíčky. Není divu, že jste plni nemocí, když denně spolykáte tolik toxinů, které vaše tělo otravují. Vaše těla byla navržena tak, aby snadno vyléčila jakoukoliv nemoc, včetně zlomenin kostí. Mnoho barviv, konzervačních látek, přísad a toxinů používaných v zemědělství jsou jako cizí tělesa. Tělo prostě neví co dělat s přetížením nečistot. Mnoho toxinů je rozpustných ve vodě, ale jejich zbytky vstupují do buněk.Většina toxinů však rozpustná není a proudí krevním řečištěm na místa jako jsou játra a tukové buňky. Jakmile se do těla dostanou cizí látky, často je prostě uloží. Bohužel většinou se jedná o potravinářské přídatné látky, pesticidy a herbicidy.
Toxiny vytváří v těle zmatek a způsobují velké problémy jako rakovinu, poruchy pozornosti a únavový syndrom. Celulitida je nepřirozená, její projevy na těle znamenají uložení toxinů v tukových buňkách. Dbejte na zdraví dětí, jejich tukové zásoby jsou určeny spíš pro vynaložení velkého množství energie během celého dne, než k celodennímu sezení. Pokud jsou děti kojeny matkami, které jí zdravou organickou stravu, budou štíhlé a mít hladkou zdravou pokožku. Tvarohový efekt ukazuje, že tukové buňky ukládají látky, s kterými se tělo nedokáže vypořádat.
Speciální hubnoucí metody se soustředí na snížení kalorií a navrhují speciální dietní výrobky. Ve skutečnosti v nich může být méně kalorií, ale množství toxinů je ohromující. Existuje mnoho výzkumů různých náhražek cukru, to jsou ale výrobky, které by neměly být na pultech potravinářských obchodů. Nejsou přírodně zpracovány a mají stejný účinek jako pití arzénového čaje.
Pečlivě zkoumejte tyto produkty. Víte, kdo financuje tento výzkum? Pracují vědci, kteří jsou financováni korporacemi pro jejich prospěch, nebo pro ty, kteří hledají pravdu? Je tolik zmatku, že mnozí z vás spínají ruce zoufalstvím. Každý tělesný systém je unikátní. Co je zdravé pro jednoho, může druhému způsobit alergii. Existuje pro to mnoho důvodů. Hlavní rozdíl vychází z genetiky kultur. Běloch se liší od Afričana. Je snadné vidět vnější rozdíly. Není pravděpodobné, že i uvnitř bude rozdíl v potřebách a způsobech zpracovávání potravin?
Na počátku byla vaše těla navržena, abyste jedli místní potraviny, kde vaše kultura pobývala. S příchodem přepravy potravin má každý přístup k potravinám, které jsou určeny ke konzumaci v jiných kulturách a které mohou způsobovat zmatek v těle. Aby toho nebylo málo, jsou chemické látky přidávány pro zachování života do těchto potravin, aby přežily transport. To také zahrnuje nepřirozený proces zrání, hybridizaci a genetickou modifikaci. Konečným výsledkem je nepřirozený produkt naložený dostatečným množstvím chemikálií, které zabijí hmyz a nic netušící lidé to konzumují na denní bázi.
Na celém světě existuje tolik prolínání, že v současné době není možný návrat do Rajské Zahrady, kde každá kultura jí potraviny vypěstované přirozeným způsobem se specifickými potřebami. Nicméně máte pořád mnoho možností pro zlepšení vaší stravy. Vřele vám doporučujeme pěstování vlastního ovoce a zeleniny. Už existuje mnoho důkazů o podpoře zdravotních faktorů lokálními potravinami i prostřednictvím organických metod. Zahrňte do toho váš talent, spolupráci s Dévami, přírodními duchy a pozorujete kouzelnou magii!
Pokud si zatím netroufáte začít se svou vlastní zahradou, podívejte se po místních zdrojích. Trend v současné době směřuje ke komunitním zahradám, kde je soukromá, nebo veřejná půda vyčleněna pro ty, kteří nemají prostor pro pěstování svých vlastních potravin. Obnovuje se způsob týdenních trhů místních zemědělců, kde mají všichni, kteří nechtějí, nebo nemohou pěstovat své vlastní jídlo, neustálý přístup k lokálně pěstovaným potravinám. Není-li nic takového ve vašem okolí, odstartuje tento způsob jako první. Všechno co potřebujete je spojení s lidmi, kteří chtějí zlepšit své zdraví.
Při cestování můžete sledovat zahrady a háje, které nikdo neobhospodařuje, nebo navštivte sousedy, kteří mají nadbytek ovoce a zeleniny ve svých zahradách. Doporučte jim, aby sdíleli své přebytky s místními potravinovými spolky, nebo se záměrem spotřebovat, co je třeba. K dispozici je mnoho hřejivých příběhů lidí, kteří dobrovolně věnují čas a energii sběru těchto potravin pro bezdomovce, místní potravinové sdružení, nebo staré lidi. Ve vaší společnosti existuje mnoho plýtvání a odpadu. Řešení je na každém z vás. Jakmile začnete plnit vaše těla živými biopotravinami a používat bioprodukty pro péči o pleť, budete se divit nad výsledky. Nejenže přijdete o nadbytečné kilogramy, ale energeticky budete vibrovat na vyšších frekvencích.
V tomto světě všechno vibruje na určité frekvenci. Vezměte v úvahu každé počínání, každý faktor - genetická modifikace, herbicidy, pesticidy, zpracovávání, ohřívání v mikrovlnné troubě atd. …..to vše velmi ovlivňuje vaší frekvenci. Naprostá většina potravin, které konzumujete, nemá žádnou životní sílu. Ve většině případů je jejich frekvence upravena tak, že působí jako jed. Když je vaše tělo bombardováno těmito nízkými frekvencemi každý den, velice snadno to změní vaše vrozené schopnosti vnímat skrze psychické smysly.
S cílem zvýšit vaše schopnosti a vidět do jiných sfér se musíte uchýlit k halucinogenům. Není divu, že drogová závislost je na vzestupu. Vaše tělo touží po vzestupu, obsahuje přirozený instinkt přežití, takže nadále přijímá i potraviny, které jsou toxické a nemají žádnou životní sílu. Tělo vyšle signál pro příjem dalšího jídla, protože se snaží získat živiny, které potřebuje pro udržení života. To je důvod proč většina z vás, kteří jste na dietních potravinách vlastně přibíráte na váze. Mohli bychom pokračovat v této diskuzi o potravinách dál a dál, ale končíme v tomto bodu.
To, na co jsme chtěli upozornit, je vliv jedovatých potravin, takže je skoro nemožné používat své vrozené šamanské schopnosti. Vaše schopnosti jsou masivním požíváním toxinů zkresleny. Je obtížné milovat a tvořit, když jste na pokraji smrti. Zbývá vám jen energie na to, abyste se postarali o své základní potřeby pro přežití. Je to jako snažit se ujet 3000 km na jednu nádrž paliva ředěného vodou.
Život je plný kouzel jakmile správně pečujete o své tělo. Postupně během roku vám ukážeme způsoby, jak můžete zlepšit zdraví i pohodu. Máte k překonání mnoho překážek, ale všechny jsou zvládnutelné! Vaše společnost je jako celek nemocná, takže je těžší změnit své vlastní kódy přesvědčení. Existuje určitá práce, kterou každý z vás může a musí udělat, aby byl vytvořen Ráj na Zemi. Všechno to začíná péčí o sebe, výchovou své rodiny, lepším rozhodováním. Ostatní to uvidí a budou chtít znát tajemství skrývající se za vaší vitalitou a chutí do života. Stanete se vzorem můžete povzbuzovat druhé, aby vyzkoušeli nové způsoby, jak se o sebe starat.
Většina z vás nemá ani tušení, co to znamená být zdravý. Vědomí lidé jsou zdraví, živí a energetičtí. Zeptejte se jich co jedí, jak udržují své myšlenky pozitivní a co je energetizuje. Jsou to vaši učitelé. Zlomte staré zvyky, vytvořte nový způsob života a spojte se s těmi, kteří žijí svůj život naplno.
Za účelem získání svých šamanských schopností, musíte vibrovat na vyšších vibracích.To lze provést prostřednictvím stravy, pozitivního myšlení a spojením s vašimi Duchovními Průvodci. Jakmile zvýšíte své rozlišovací schopnosti, budete vědět, co je pro vás dobré a vaše schopnost vědět, co je dobré pro ostatní, se bude zvyšovat. Představte si svět stejně jak o tom zpívá John Lennon v písni Imagine. To se může stát, pokud každý převezme odpovědnost sám za své činy a bude si vybírat všechno, co je pro vás zdravé. Existuje jedno rčení : jedno jablko denně vás udrží daleko od lékaře. Připomínáme, že v případě geneticky modifikovaného jablka, toxicky ošetřeného a zpracovaného tak, že jsou zabity všechny živiny, vás daleko od lékaře udržovat nebude! Udělejte si dnes čas, pozorujte přírodu a přemýšlejte o našich slovech.
PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ -PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Je to silná Energie, protože má co do činění s počátkem nové Treceny. Jednička také představuje myšlenku - nápad, který se manifestuje vytvořením.Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří vaši budoucnost - co dnes zasejete - to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TRECENA IX

16. září 2014 v 9:59 Mayský Kalendář na každý den

Trecenium Ix
Kin 14-26
16.9. - 28.9.
Rok - MANIK 3
Long Count 13.0.1.13.14
Tzolkinová Trecena vždy začíná číslem 1 a končí číslem 13. Stejně tak i tvůrčí Vlna IX. Číslo 6, 7, 8 tvoří tzv. hřeben Vlny. I když bychom mohli vyložit hřeben Vlny jako nejsilnější dopad energií, samotný vliv se počítá od počátku.
V této Treceně hřeben připadá na 6 CAUAC (Bouře), 7 AHAU (Slunce, Rozkvět) a 8 IMIX ( Drak- životodárná síla rezonující od prvotní hloubky).
Tento hřeben je velmi silný pro transformaci, stejně jako Cimi symbolizuje Narození, Smrt a Znovuzrození, energie Jaguára nabízí sílu a kouzla spolu s intuitivní moudrostí pro lidi, kteří následují Mayskou cestu transformace, nebo obnovy - tzn. ukončení obětování a přepojení Ega na vyšší Zdroj, čili probuzení k pravdě.
Ze všech znamení Ix rozšiřuje nejvíce mysl a poskytuje sílu k dosažení vyšší úrovně Vědomí. Tato síla kombinuje mentální bystrost s výhodami nejvyšších úrovní mysticismu. Den IX má zvláštní moc změnit negativní aspekty. Je to den, kdybyste se měli stáhnout, meditovat a znovu zvážit svůj život, formulovat novou strategii řešení problémů. Je to dobrý den najít vnitřní sílu a pracovat s magickými silami.
REZONANCE NA OSOBNÍ ÚROVNI
Vlnu BÍLÉHO MÁGA byste měli mít důkladně " před očima", i když si myslíte, že se nic podstatného neděje, věnujte pozornost detailům, příslovečnému běhu okolností i zdánlivě banálním zprávám. Podvádění sebe samého je perfektní hra našeho rozumu. Každá bílá Vlna s sebou nese sílu nekompromisnosti. V bílé Vlně není radno kohokoliv podvádět.
Tyto dny jsou obzvláště významné ve vztahu k sebepoznání. Zapisujte, co všechno se objevilo během 13 Dnů Vlny bez ohledu na intenzitu a druh pocitů. Přistupujte k Vlně MÁGA bez strachu a hodnocení. Zůstaňte flexibilní, abyste získali vhled do struktury komunikace s její všemocnou Energií.
Vlna MÁGA s sebou nese tzv. kněžské esence, umožňující přístup k vyšším aspektům Bytí. Kněžská esence symbolizuje čistotu záměrů a absolutní SUVERENITU. Kněžská esence dřímající v každém člověku, nás činí schopnými k přímé a vědomé komunikaci s naším Vyšším JÁ. Vědomí Bílé Magie podléhá pouze a výhradně Božským Právům, nespoutaným žádnými pozemskými zákazy, žádnou ideologií ani náboženstvím.
Sledujte všechny i nepříjemné události pohledem vlastních sebe-omezení a uzamčení v minulosti trojdimenzionálního vězení, které pravděpodobně nechcete opustit.
Zaměřte se na DVANÁCTÝ Den Vlny a soustřeďte na minulé události, dovolte jim ještě jednou jako celku otočit se před vaším duchovním zrakem, bez ohledu na to co jste zaregistrovali v daném období. Pokud vám některé zprávy zůstanou stále nejasné, poznamenejte si krátké heslo. Informace přijdou určitě, jen o něco později, až rozšíříte své Vědomí.
Pokud my - lidé - budeme nadále spolu komunikovat jako trojdimenzionálně omezené bytosti, nakonec se sníží naše faktická velikost na tyto hranice. Pokud však dokážeme překročit fyzické hranice, v relativně krátkém čase rozvážeme všechny svazující pouta a tím zdánlivě neřešitelné problémy.
V dějinách lidstva funkce BÍLÉHO MÁGA byly přeneseny zejména na Mistry, Šamany, Čaroděje, nebo Kněží zastávající vysoké úřady. V současné době roli BÍLÝCH MÁGŮ převzali samozvaní guruové. Věda Tzolkinu je věc neocenitelná, protože nám pomáhá získat svou vlastní svobodu a rozhodovat o svém vlastním životě.
Přehled Vlny IX
IX 1
MEN 2
CIB 3
CABAN 4
ETZNAB 5
CAUAC 6
AHAU 7 - galaktický portál
IMIX 8
IK 9 - galaktický portál
AK'BAL 10
KAN 11
CHICCHAN 12
CIMI 13
23.9. nastává podzimní Rovnodennost - zemská osa je přesně kolmá na průvodič Země - Slunce. Jarní i podzimní Rovnodennost odedávna byly a jsou důležitými přechody v mayské kosmologii, jsou interdimenzionálními branami - portály. Pokud si uvědomíme, že podzimní Rovnodennost, která se na nebeské sféře odehraje 23.9., spadá do Trecenia Ix (Mág!) a energeticky koresponduje s počátkem 2. uinalu (Imix 8, kin 21), znamená to podporu pro další z mnoha restartů buněčné konstrukce a zároveň podporu pro " odvirování " Par Excellence! Trecenium Ix je kontinuitou energií podporující návrat využívání aspektů multidimenzionality. DNA obsahuje všechny formy dimenzionality. Vysokovibrační energie aktivují všechny tyto prvky postupnými restarty k využívání plné paměti. Každá Energetická Matrice obsahuje konkrétní Stínové vzorce pro práci na sobě, nicméně cesta temnou nocí duše, plavba hlubokými vodami podsvětí a putování tmavou džunglí, které nám posloužily v trojdimenzionální sféře pro získání moudrosti, nejsou součástí nového paradigma - Nové Země, kde se Bytí odehrává na neporovnatelně vyšším frekvenčním kmitočtu. Energetická Matrice je neustále se měnící operační systém umožňující už nyní měnit cokoliv. Vlna Ix nese také další uvědomění, že pouze srdce a intuice nás vedou k vytváření výtvorů s vlastními originálními vzory. Takže otevřete se plně vlastní tvořivosti a přijímání blahodárných energií a nechte pracovat Inteligenci Vesmíru pro vaše nejvyšší blaho. Jste v mém srdci!
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


Je nutné zbavit se starého, a udělat tak místo pro vstup nového.

16. září 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nechť tvůj život překypuje novým; je však nutné zbavit se starého, a udělat tak místo pro vstup nového. Proces zbavování se starého může být velmi bolestivý, protože když opustíš staré, můžeš zažít pocit, že nemáš nic, čeho by ses podržel, a že jsi sám a o vše oloupen. Můžeš mít pocit, že život je úplně mrtvý a prázdný, že nemá smysl, a máš chuť rozhodit ruce v zoufalství. Uvědom si, procházíš-li takovým obdobím, že tento proces zbavování se starého je nutný k tomu, abys mohl být naplněn novým. Nikdy se nevzdávej naděje, ale stále se jí drž, dokud nebudeš zcela prázdný a všeho zbaven. Pak můžeš začít znovu v novém Duchu a v pravdě. Můžeš se jako malé dítě plně radovat z podivuhodnosti nového života, jímž budeš postupně naplňován.


TZOLKIN 15.9.2014 13 BEN

15. září 2014 v 10:04 Mayský Kalendář na každý den

Ben - Poutník - svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.
Nechte posvátné energie Oxlahun (13) prostoupit vašich 13 hlavních kloubů a spojit se s vaší podstatou - koyopou, který vám dává zvýšené vnímání a intuici. Využijte sílu tohoto dne Ben pro stabilizaci a očistu své vnitřní duše - domova všech domovů. Pokud můžete, podělte se o tuto zkušenost se svými blízkými, aby i oni mohli mít prospěch z dnešní Energie. Proto díky skutečnému vnitřnímu klidu nazýváme vnější místo domov, který může být naplněn láskou, radostí a spokojeností.
BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů - význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají Nebe - je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.
BEN je Mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více světelné energie tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimezionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší co v nás je - zejména vášeň pro koncepci, které věříme.
Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.
***
Vítáme vás v tento den spojení s námi a energií Tónu 13. Dnes vám přinášíme samé dobré zprávy a možnost strávit společně trochu času a motivovat vás k pohybu vpřed v Evoluci. Jsme si dobře vědomi, že je na planetě v této době mnoho strachu. Jsme tu, abychom vám pomohli odstranit veškeré obavy.
Budeme rádi, pokud vypnete televizor a vyladíte rádio na nějaké harmonické kanály. Programy, které většinou posloucháte, nepřinášejí pravdu. Média jsou ve vlastnictví a provozu lidí, které nezajímají vaše nejlepší zájmy. Je všeobecně známo, že média hovoří jednostranně. Jak často čtete, nebo slyšíte zprávy o pozorování UFO, chemtrails, bylinných lécích proti rakovině a dalším nemocem? Proč stále platíte předplatné za odběr médií, které záměrně zaplňují vaši mysl zbytečnými fakty a nepřesnými informacemi?
Jsme potěšeni, že je k dispozici stále více hlubších informací. Oceňujeme vás, kteří přinášíte pravdivé zprávy prostřednictvím tisku, rozhlasových stanic, webových stránek, nebo videí. Nikdy v historii nebylo k dispozici tolik globálních informací. Váš čas také můžete věnovat výzkumu zpráv a získávání skutečných zpráv o počasí.
Máte vůbec představu, jak moc ovlivňujete svými myšlenkami počasí, včetně extrémních bouřek? Když pracujete společně jako skupina, můžete ovládat počasí. Vědci to ví už dávno. Podívejte se například na práci s názvem HAARP.
Typické sdělovací prostředky jsou navrženy, aby vás udržovaly v nevědomosti co se skutečně děje ve světě kolem vás. Včera jsme mluvili jak náboženství slouží k ovládání mas. Dnes vás chceme povzbudit, abyste zkoumali sdělovací prostředky a své vlastní zdroje pro odhalení skutečné pravdy.
Zkoumejte historii vašich mediálních magnátů. Jak se dostali k moci? Jak přesné jsou jejich informace? Kolik pravdy záměrně skrývají? Proč se nepíše o paranormálních jevech, které jsou normální? Proč si lidé musí platit léčbu přírodními léky, zatímco vlády nalévají miliony do výzkumu rakoviny? Proč tolik lidí zmizelo, když objevili nové technologie, které by ohrozily ropné společnosti a jejich byznys. Mluvíme zde o větrné a sluneční energii, která by mohla zachránit přírodní zdroje na planetě. Volné energie by také pomohly každému zefektivnit život a jsou cenově dostupné.
V minulosti bylo snadné umlčet lidi, kteří vynalezli nové technologie. Byli byste překvapeni kolik patentů, metod a energetických zařízení bylo utajeno před veřejností. Historie těchto aktivit už je k dispozici na internetu. Je řada lidí, kteří jsou v bezpečí a šíří informace, které vám pomáhají získat zpět svobodu.
V minulosti byly vězněny stovky lidí, kteří zveřejňovali užitečné technologie. Jejich patenty pak zmizely a jejich rodiny byly v ohrožení. Vlády vytvořily klauzule, aby chránily vaše práva, ale podporují jen ty u moci. Je všeobecně známo, že ti, kteří vás zastupují v křeslech státních orgánů, jsou koupeni zvláštními zájmovými skupinami.
Je na tom něco divného, že svět je v takovém chaosu? Zájmy národů ani obyčejných lidí těmto lidem neleží na srdci. Proč by také měly? Obyčejní lidé slepě odevzdali svou sílu a složili zbraně k nohám všem, kteří je zastupují. Vaši předkové vás varovali před kontrolou vlád a bankovních systémů. Tím, že jste ostatním umožnili, aby vás zastupovali, jste odevzdali všechnu svou pravomoc.
Je na čase, abyste znovu získali kontrolu nad svým životem. Můžete to dělat každý den. Vyčistěte svou mysl od starostí. Poraďte se se svými Průvodci, aby vám pomohli najít způsob jak posílit sebe sama. Zvolte si život, který chcete žít. Znovu objevte co vám přináší radost a vášeň. Říkejte svůj vlastní názor. Víte co chcete? Jaká je vaše pravda. Buďte ve své vlastní integritě bez ohledu na to, co lidé kolem vás říkají. Zůstaňte věrní sami sobě.
To znamená stát v pravdě - co vám pomůže změnit svět. Nestane se to přes noc, trvalo věky, že je systém na šikmé ploše. Avšak když zůstanete vyrovnaní v každé situaci, budete se lépe rozhodovat srdcem. Už nebudete žít ve strachu, co přinese budoucnost. Už nikdy nebude trvat tak dlouho, abyste něčeho dosáhli, jako tomu bylo v minulosti.
Každý sen má šanci vykvést k okamžiku přítomnosti. Hledejte způsoby, jak udržet mír v srdci. Jakmile myšlenky bloudí k vašemu " ubohému Já", nebo syndromu "co kdyby", vraťte se do přítomnosti. Klíč ke štěstí spočívá v přítomném okamžiku a vděčnosti za všechna požehnání. Všichni jste schopni žít v radosti. Doporučujeme abyste poslouchali naše slova: jsme tu, abychom vám pomohli překonat všechny překážky, které vám brání žít radostný život.
Loučíme se dnes s nadějí, že budete dál číst naše slova a přemýšlet o nich během dne. Udělejte si čas a najděte všechny Stíny a strachy, které vám brání v radosti. Často se k nám vracejte a volejte nás, kdykoliv budete potřebovat. Kráčejte vpřed s vědomím, že vše je v pořádku a stále lepší s každým krokem, který děláte směrem k vlastní svobodě.
Mějte požehnaný den. Těšíme se na užší spolupráci!
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s třinácti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky - konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Jaká je tvá nejhlubší touha?

15. září 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Vždy si pamatuj, že když po něčem moc toužíš, můžeš toho dosáhnout. Když toužíš po jednotě, po celistvosti, může být tvá, jestliže pro ni vše uděláš. Tvá láska a touha sjednotit se se Mnou přijdou tak, jak den přichází po noci, a nic je nezastaví. To se odehrává hluboko v nitru každé duše, a jakmile je jednou ono semínko touhy zaseto, neustále poroste. Jaká je tvá nejhlubší touha? Chceš Mi všechno odevzdat? Jsi ochoten vzdát se všech těch malých slabostí a tužeb, které mohou způsobit oddělení? Záleží pouze na tobě, zda učiníš své vlastní rozhodnutí a rozpoznáš touhu svého srdce. Neočekávej, že ti ji ukáže někdo jiný. Musíš ji nalézt sám bez jakékoliv vnější pomoci. Já jsem zde, abych ti pomohl. Hledej neustále Mou pomoc.

TZOLKIN 14.9.2014 12 EB kin 12

14. září 2014 v 12:50 Mayský Kalendář na každý den

Eb - Člověk, Cesta - Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu.
Eb, posel času a dirigent osudu nás vede na cestě k našemu vlastnímu horizontu, LaKa (12) představuje souhrn našich životních zkušeností a vlivů, ať už společenských, kulturních, rodinných, nebo individuálních. Nečekejte na konec vaší cesty, abyste pochopili, viděli a uznali tyto vlivy. Váš život musíte udělat okamžitě bohatší, hlubší, silnější. Pokud budete mít dnes chvilku, ctěte ho teď i v každém dalším okamžiku.
Význam Energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje životní cestu vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to Energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi - Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.
Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.
Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet, nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.
***
Vítejte! Eb je manifestor hojnosti. Hovoříme-li o hojnosti, máme na mysli mnohem více, než jen peníze. Hojnost přichází v mnoha podobách : dobré zdraví, radost, přátelé, milující rodina, polibek vašeho štěněte………je to všechno, co vám poskytuje radost a pomáhá na cestě Evoluce směrem ke Světlu a Lásce. Všichni máte uvnitř sebe moc manifestovat všechno, co chcete. V příštích dnech budeme hovořit, jak se hojnost projevuje. Ale dnes chceme pokračovat na téma jak přijímat hojnost, když vám je poskytována a jak poznat, když je vám pokládána do vašich rukou.
Mnozí si stěžujete na nedostatek peněz, času, energie. Ale když vám někdo nabízí nějakou službu, často jí odmítnete s připomínkou jako : " Děkuji vám, to je od vás milé. Vážím si toho, ale vím, že potřebujete peníze stejně jako já." Možná jste dar přijali, ale myslíte si, že někdo jiný si ho zaslouží víc.
Nejsme tu proto, abychom soudili vaše rozhodnutí, ale musíte si uvědomit, že jste vynaložením úsilí dosáhli toho, co jste si přáli, ale mnohokrát to není přijato, nebo to věnujete někomu jinému. Toto chování je často odrazem vaší sebehodnoty. Kolika z vás se podařilo účtovat odpovídající částku za vaše nabízené služby? Kolikrát jste pracovali v zaměstnání, které vám nepřinášelo radost? Už jste někdy půjčili někomu peníze, ale nebyly vám vráceny z důvodu nulové integrity dlužníka? Jaká je vaše cena? Ceníte si sami sebe?
Všichni lidé touží po hojnosti na nějaké úrovni. Nemusí to nutně znamenat hmotné statky, protože mnoho lidí dává přednost jednoduchému životnímu stylu. Ale všichni touží po hojnosti míru, po možnosti vybírat si, co chtějí dělat.
K dispozici máte mnoho druhů náboženství. Kolik obsahují pomstychtivých bohů, kteří vzbuzují strach? Je to schopnost, jak tvořit Mír? Kolik náboženství odsuzuje lidi za to, co se rozhodnou v životě zažít? Mnoho církví trvá na tom, aby se jejich členové nestýkali se členy jiné církve, aby nezlákali své hříšníky. Moudří rodiče vždy dovolí dětem vybírat si své přátele. Přesto církve prohlašují, že by to tak nemělo být.
Chceme podpořit vás všechny, kteří chcete žít v hojnosti ve všech oblastech života, podívejte se hlouběji na přesvědčení, které vám předkládá církev; které jste přijali jako malé dítě a pak následovali jako ovce slepou víru, aniž byste intuitivně cítili, jestli je to pro vás dobré.
Je čas probudit se a podívat na tyto kódy víry, protože vám brání růstu a schopnosti manifestovat co chcete. Neustále prověřujte všechna přesvědčení, jestli pro vás stále platí. Podívejte se velmi pozorně co dnes vaše Písmo tvrdí. Budete dál slepě sledovat náboženské vůdce, nebo půjdete svou vlastní cestou?
Mějte odvahu být jiní. Udělejte si čas na prostudování vaší historie a dogma ostatních. Udělejte si čas a hledejte pravdu uvnitř vás. Je dobré podívat se blíže na jakékoliv náboženství, které po vás vyžaduje čas, energii a peníze. To jsou požadavky, které vyžadoval Hitler a další vůdci v průběhu mnoha věků k vymývání mozků obyčejných lidí, aby nad nimi získal kontrolu.
Studujte vše o vašich církvích, mohli byste být překvapeni zneužíváním peněz a moci, vraždami a nelegálními prostředky, které používají k ovládání mas. Kdyby církve mluvily pravdu, existovala by jen jedna jediná a bylo jedno náboženství. Všichni jste přišli z jednoho Zdroje, kde nikdy nebylo žádné oddělení. Pokud jsou vaše kostely způsob, jak být více s Bohem, proč jste všechny ještě nezbořili, když tvrdíte, že je Bůh krutý a pomstychtivý? Dostali jsme se příliš daleko v tomto rozhovoru a může se to zdát pro mnohé kruté, nicméně podívejte se na tato slova s otevřenou myslí a mnohem blíž jak fungují vaše církve.
Klíčem je rovnováha. To platí v každém aspektu vašeho osobního života. Pokud chcete přijímat hojnost, buďte připraveni přijímat jí ve všech možných podobách a nesčetnými způsoby. To je povaha vašeho světa polarity a je jen na vás, jestli dokážete rozlišit, kdy jste obdarováváni a požehnáni a co je vstupenkou k darům.
Neděláme žádné rozsudky o tom, co chcete zažít a dělat. Váš postoj je nejvýš důležitý. Často vám pomáháme při dosažení hojnosti, ale buď ji nepřijmete, nebo dar předáte někomu jinému. Všechno, co děláte s radostným srdcem, nám přináší hojnost. Avšak příliš často se stává, že vám postoj " špatného Já" brání vystoupat nahoru.
Věnujte pozornost svým myšlenkám a slovům. Pokud odmítáte dárky, podívejte se pozorně proč to děláte. Je to starý zvyk? Podívejte se pozorně a buďte objektivní. Nemůžete odstranit kódy přesvědčení, dokud na ně nesvítí světlo.
Není naším záměrem, abychom se strefovali do církví, či kostelů. Víme, že existuje mnoho institucí, které pomáhají v procesu Vzestupu. Ale naší touhou je podpořit každého co nejvíce, abyste se podívali kolik energie těmto institucím věnujete. Je naším přáním podpořit vás při obnově schopností, které zvyšují vaši samostatnost. Většinou jste zapomněli na své schopnosti manifestovat svou vlastní realitu. Jsme tu, abychom vám pomohli rozpomenout se kdo jste a odkud jste přišli. Máte plné právo žít život v hojnosti. Jakmile si to uvědomíte a rozhodnete se vykročit směrem k bohatému životu, oslavujeme vás a velebíme.
Povstaňte a s nadšením a radostí zakřičte nahlas:
" Jsem hoden obdržet všechna požehnání, které mi Vesmír nabízí!!"
DVANÁCTÝ Tón - POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den " zúčtování" všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Skvělý den integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Když děláš něco, co tě baví, nezáleží na tom, jak je to namáhavé

14. září 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Ať je ve všem rovnováha. Pracuj pilně, ale také se nauč pořádně si hrát a dělat to, co ti působí radost, ať je to cokoliv. Nezáleží na tom, zda tvé prožitky jsou prosté nebo výstřední, pokud v nich nalézáš opravdovou radost. Když děláš něco, co tě baví, nezáleží na tom, jak je to namáhavé; nebudeš se cítit vyčerpaný, ale rozradostněný a povznesený. Práce by nikdy neměla být dřinou, a nikdy ani nebude, bude-li tvůj vztah k ní správný a bude-li tě těšit vše, co děláš. Bude-li tvůj život vyrovnaný, objevíš v něm celistvost a nikdy nebudeš dávat přednost jen pouhé práci, nebo pouhé hře. Obojí by bylo stejně špatné. Nikdy nesrovnávej své požitky s požitky někoho jiného; z čeho máš radost možná nevyhovuje druhému. Dělej to, co těší tebe, a nech ostatní dělat to, co vyhovuje jim. Žij a nech žít.

Kryon - Nová energie léčení

13. září 2014 v 11:00 Aktuální Informační chaneling
Tento živý channeling byl přijat v Aucklandu, Nový Zéland, 19. srpna 2006

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství.

TZOLKIN 13.9.2014 11 CHUEN kin 11

13. září 2014 v 10:55 Mayský Kalendář na každý den

Chuen - Opice - Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce
Co se stane, když se Chuen namočí do psychedelik Imix? Oceán proměňuje v horu, časové linie v nekonečný oblouk a myšlenky plynou pozpátku. Je to perfektní den zbořit všechna omezení a hranice a prozkoumat zcela nové a dosud neslýchané myšlenky a koncepty. Ať už přijdete s čímkoliv, Buluk (11) to zesílí, ale ačkoliv je až děsivě silný, je to také dokonale vyvážené neutrální číslo, které nevydává žádný soud hodnot. To děláte jen vy.
Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr - říká se - že bude vyslyšen. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.
Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších - šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři…..všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a " zlaté ruce ", ale někdy i velké Ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.
Chuen žehná mimořádným schopnostem lidské bytosti a lidského těla vyjádřit emoce, promyšlený pohyb, tvořivost a rozvíjení silných duchovních a spirituálních schopností. Je čas hrát si, objevovat, tančit, prostě oslavovat, že jste naživu. Je to čistá, nesobecká, nevinná radost, která urychluje vývoj. A jak to udělat? Musíte se osvobodit od všech omezení a hranic, strachů, hrozeb a psychologických her, všech zdí, dveří a stropů. Pronikněte ke své vlastní osobní svobodě!
***
Zdravíme vás. Skrze moudrost Chuen můžete objevit své vnitřní dítě a nechat své Já plně si hrát. Na cestě tímto životem jste byli mnohokrát potrestání za to že jste hraví, protože to dospělí považují za nevhodné chování.
Mnoho z těchto jednání nebylo nevhodné, ale to bylo jen očekávání dospělých jak se máte, nebo nemáte chovat. Vzpomeňte si na dobu, kdy bylo vaše dovádění oceněno a pochopeno s tím, že jste roztomilí a legrační, ale příště jste byli potrestáni, nebo zesměšňováni. Kolikrát jste slyšeli větu: " Jak se to chováš na svůj věk?" Pak jste šli do kina, nebo do cirkusu a viděli, že dospělí jsou placeni právě za ty věci, které jste dělali vy. Jak bláznivá společnost!
Lidé jsou plni rozsudků, které promítají na ostatní. Rozmary mění jejich nálady. Když je život dobrý, všechno je bláznivé a zábavné. Když je život stresující, to samé dovádění se pro ně stává nepříjemné a otravné.
Proč tomu tak je? Je to hodně kvůli stavu amnézie, v které všichni žijí. Většina z vás zapomněla na svou duchovní povahu, která je vždy všudypřítomná. Jakmile strhnete všechny vrstvy negativních myšlenek, které jsou slepené přímo ve vašem energetickém poli, znovu objevíte své vnitřní dítě. Jakmile rozeberete všechny zdi strachů a starostí, vaše vnitřní dítě bude opět skákat v radosti a nevázanosti.
Jak se můžete přes tyto bloky dostat? Prostě buďte v okamžiku přítomnosti. Uvědomujte si zapáchající myšlení a věnujte pozornost všem rozhodnutím. Buďte všímaví a pozorní, co se děje kolem vás a nezapomeňte každé ráno projevit vděčnost. Vděčnost otevírá dveře k hojnosti. Přemýšlejte : když dáte někomu dárek, je vděčný a jakým způsobem vám poděkoval? Máte chuť dávat mu další? Když dáte někomu dárek a on jen reptá, nebo ani nepoděkuje, jaká je to pro vás motivace do budoucna?
Někteří jste rozmazlení a nároční a odmítáte to, co nechcete. Často se dávají dárky z pocitu povinnosti, nikoliv radosti z dávání. Mnozí dávají dárky svobodně, ale nejsou schopni je plně přijímat. Proč tomu tak je? Často to pochází z pocitu nehodnosti. Jindy se objeví přesvědčení : " Když jsem dostal dar, budu ho muset oplatit." To jsou myšlenky zakořeněné v dětství a obvykle pochází od rodiče, který se potýkal s touto otázkou stejně. Jedná se o naučené chování.
Když se narodíte, vaše skutečná povaha je čistá radost a Láska. Pokud je dítě nespokojené, je to způsobeno zdravotním problémem, nebo potřebuje nějakou biologickou potřebu: jídlo, ochranu, nebo vhodný oděv. Děti se vyvíjí a učí rozlišovat na základě vlastních zkušeností a reakcí druhých.
Sledujte při hře velmi malé děti: zvednou hračku, použijí všechny své smysly a zkoumají jí. Dívají se na ní, třepou s ní, dají jí do úst, čichají k ní, reagují na zvuky, používají prsty rukou i nohou, vnímají tvar, házejí s ní, nebo jí nechají opakovaně padat. Při této činnosti jejich mozek kategorizuje a integruje všechny nové informace. V případě že je předmět zaujme, vrací se k němu znovu a znovu za účelem dalšího zkoumání nebo zábavy. Sami od sebe kategorizují položky jako zajímavé, nudné, bezpečné, nebezpečné, chutné……... Často když pozorují reakce druhých, změní své vlastní kódy přesvědčení. Například dítě miluje zelené fazolky. Bratr opakované říká : " Eeee….…jsou odporné!" Když je dostatečně staré na to, aby pochopilo reakce staršího bratra je pravděpodobné, že bude odmítat jíst zelené fazolky.
Děti, které jsou smyslově handicapované se zařazují jako mentálně retardované podle standardizovaných testů a norem. To je také důvod proč má mnoho dětí nízké hodnoty IQ testů. Testy předpokládají, že dítě má zkušenosti, které považujete za normální. Když je testováno a nevykazuje zkušenosti, hodnoty jsou nižší než předepsaný standard, je označeno jako dítě s nízkým IQ. Je umístěno ve speciální třídě, nebo škole. Od této chvíle každý, včetně jeho vrstevníků se na ně dívá jako na mentálně postižené a také s ním tak zachází. Brzy si dítě samo vytvoří kód víry, že je pomalé. Ve vaší společnosti vidíme jak říkáte, že si nevíte rady s jejich chováním, protože mají poruchu pozornosti! To je tragické označit dítě jako něco nižšího, než jste vy!! Je to jen vaše naučené chování!
Vidíme také negativní dopad této kategorizace v každém z vás. Je vás jen malá hrstka, která unikla tomuto škatulkování. Jsme tu dnes s vámi a povzbuzujeme vás, abyste šli do vnitřního prostoru a podívali co nejblíže na všechny kódy přesvědčení, kterých se stále držíte. Uvolněte všechna hodnocení týkající se váhy, krásy, inteligence a všeho možného, co vás drží v pasti světa srovnávání. Všichni pocházíte ze stejného Zdroje krásy, celistvosti, Lásky a světla. Je to vaše prvorozené právo na všechny tyto věci! Náboženské instituce a vládní frakce přeškolily vaše pocity na pocity méněcennosti a nedůležitosti.
Svět, ve kterém žijete, je ve stavu neustálých změn. Velká Transformace je v plném proudu a každý z vás to vnímá. Kolem sebe vidíte chaos a vidíte jak se systém hroutí. Už bylo dost obětování vašich blízkých ve válečném stroji chamtivosti a moci. Každý den tvrdě pracujete, abyste se uživili a nakonec si uvědomíte, že je to předem prohraná bitva. Máte v sobě sílu opět získat kontrolu nad svým životem. Bude to vyžadovat čas a úsilí vrátit zpět věci, které to umožnily, ale stojí velmi za námahu udělat tyto potřebné změny, pokud si opravdu přejete žít život v radosti a míru každý den.
V průběhu kalendáře se podíváme postupně na všechny způsoby, jak udělat změny. To je také cíl proč přinášíme tato Poselství. Máme povolení pomoci vás probudit opět vnímat vůni růží. Myslíme to doslova, protože v přírodě najdete mnoho útěchy a inteligence. Podívejte se na všechny květy, jak rostou bez jakéhokoliv dozoru. Sledujte ptáky, jak se starají o své každodenní potřeby, aniž by sledovali kyvadlo hodin. Podívejte se na dešťové mraky, jak se shromažďují a uvolňují déšť bez placení účtů za vodu. Slunce vám nabízí teplo a světlo, aniž by vám poslalo účet za elektřinu. Sledujte proudy jak plují kolem překážek, aniž by je soudily. Když se podíváte z výšky, je to nádherný pohled na symbiotický vztah mezi všemi druhy. Zkoumejte tuto ekologickou symfonii v oblastech, kde člověk ještě nezničil a neznásilnil zem.
Dávejte dobrý pozor co jíte, co používáte a jak se k sobě chováte. Vybírejte si Lásku a laskavost v každém okamžiku a ve všech rozhodnutích. Najděte si čas na rozbití masky studu a strachu. Pusťte všechny pocity krutosti vůči druhým. Převezměte zodpovědnost za to co jíte, abyste byli zdraví. Najděte si práci, která vám dává radost.
Naučte se milovat sami sebe. Projevte Lásku těm, které milujete. Buďte zodpovědní v tom, kolik dětí přivedete na svět. Na Zemi je hodně smutných dětí, které mají pocit, že jsou na obtíž. V dávným mayských dobách i v jiných kulturách byl každý porod slaven. Každé dítě při vstupu na svět vědělo, že je milováno a každý věděl, že se inkarnoval na Zem za určitým účelem. Každý byl kmenem, nebo komunitou milován. O co by byl tento svět lepší, kdybyste se vrátili k milujícímu aktu bezpodmínečné Lásky. Utrpení plodí bídu a bude to tak i nadále dokud nestrhnete kódy přesvědčení, při kterých se cítíte bídně.
Je možné udělat to hned. Každý může jít do svého vnitřního prostoru a udělat domácí úklid - oprášit pavučiny iluzí, vymést myšlenky nízké sebeúcty, vyčistit vzpomínky smutku a zoufalství, umýt okna a nechat své Světlo zářit. Rozeberte stěny ochrany a vypusťte hradní příkop strachu, který brání druhým vejít do vašeho království.
Když budete procvičovat sebelásku, bude mnohem snazší dávat i přijímat dárky. Vaše potřeba soudit klesne a potřeba ocenit druhé se zvýší. Udržování rovnováhy bez ohledu na to, co se kolem vás odehrává, se stane přirozeností. Život se stane smysluplnější. Vaše tvůrčí šťáva bude přetékat a vy budete žít v Rajské Zahradě bez strachu z vyhnanství.
Všechno, co je třeba, je touha po vyčištění nepořádku. Vyhrňte si rukávy s vědomím, že jakmile budete mít svůj život pod kontrolou, bude snadné udržovat pořádek. Jakmile bude hlavní dílo dokončeno, ocitnete se s velkým množstvím energie a času pro vaše tvůrčí snahy. Buďte vděční za každý zážitek a zkušenost z minulosti. Učte se z těchto zkušeností, budete se umět lépe rozhodovat a váš život se bude nádherně vyvíjet.
Pokud máte pocit, že jste uvízli v nějaké situaci, vyhledejte ty, kteří na tom byli stejně, nebo kteří vám pomohou najít cestu z bláta. Podporujte se navzájem a to zejména během nejtemnějších nocí. Nikdy nejste sami a každá situace má nejmíň tucet řešení. Myslete na to, že jakmile vyjdete ze své ulity uzavřené svobodomyslnosti, budete usilovat o svůj sen a najdete odvahu ho také uskutečnit. Jsme tu proto, abychom vás podpořili. Nastavte jasné záměry, velké sny a přijímejte dary, které vám klademe k nohám. Naší nadějí je, že uvidíte, že jste hodni přijímat všechno, co vám nabízíme. Udělejte si čas, ztište svůj svět a přemýšlejte jak osvobodit své vnitřní dítě. Zasloužíte si život naplněný Láskou, radostí a smíchem!
JEDENÁCTÝ TÓN - ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc - není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE - osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku. Nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Věnuješ každý den, Mé službě?

13. září 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Věz s vnitřní jistotou, že ti nikdy nenaložím více, než jsi schopen unést, a že svůj náklad nemusíš nést nikdy sám, protože Já jsem vždy s tebou. Proto dovol, abychom vše dělali společně: Budeš-li si opravdu vědom, mé podpory, již nikdy se nebudeš cítit přetížen vahou své odpovědnosti, ať je jakkoliv velká. Potřebuji takové duše, které jsou ochotné nést na svých bedrech odpovědnost a neuhýbají před ní, neboť musím působit skrze oddané duše, které jsou ochotny zcela zapomenout na sebe ve službě Mně a svým bližním. Jsi ty k tomu ochoten? Duchovní život vyžaduje úplné odevzdání a důslednost. Jsi důsledný ve své práci pro Mě? Věnuješ každý den, Mé službě? Nasloucháš Mému nejjemnějšímu šepotu? Nyní si už určitě uvědomuješ, že všechno spěje k dobrému pouze tehdy, když Mě věrně miluješ a kladeš Mě ve všem na první místo.

TZOLKIN 12.9.2014 10 OC kin 10

12. září 2014 v 11:18 Mayský Kalendář na každý den

Oc - Pes - Síla Srdce, Vědomí bezpodmínečné Lásky, věrnosti, vcítění, soucitu, mezilidských vztahů, svědomitosti, věrohodnosti, věrnosti, přátelství a mimo smyslového vnímání
Vaše osobní autorita může dnes udělat velký podíl při spojování lidí za společným cílem, nebo při zlepšování vztahů - ať už vašich, nebo ostatních. Zůstaňte mentálně i emocionálně vyrovnaní při setkávání s vašimi blízkými při řešení mnoha tichých problémů, které jsou promlčené, nebo neadresné a stále způsobují tření, nebo nedorozumění. I když máte duchovní autoritu ve své komunitě, použijte jí k navazování a potvrzení silných pout mezi členy, ale nepřehánějte to a nevyužívejte k vašemu vlastnímu prospěchu, nebo zvýšení osobního statusu či moci.
OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI - cyklus narození, smrti a znovuzrození. OC znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, který vede naše kroky a pomáhá nám přežít. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost, bavte se dnes s rodinou a přáteli.
Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své " smečce ", mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti.
***
Vítejte! Jsme zde abychom vám nabídli naše služby. Dnes bychom se s vámi rádi podělili o způsob, jak můžete zlepšit vaši schopnost manifestovat své touhy. Je to naše naděje, že budete používat tyto znalosti pro své nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných. Je naším velkým přáním vidět jak se vyvíjíte na úroveň, kdy budete bezpodmínečně milovat sami sebe a všechny bytosti, malé i velké.
Dnes se podíváme na aspekt opečovávání. Když řekneme toto slovo, většinou pomyslíte na matky pečující o dítě, nebo vás napadne myšlenka na zahradníka, který pěstuje rostliny. Avšak to, co se často přehlíží je sebe-opečovávání. Kdy naposledy jste si užili masáž, manikúru, nebo den v lázních? Pokud máte partnera, kdy naposledy jste si věnovali vzájemnou pozornost? Například vzájemným česáním vlasů, nebo tišením bolavých svalů? Zastavíte se někdy a vychutnáváte si krásu přírody? Uděláte si někdy čas na čtení svých oblíbených knih, nebo časopisů ?
Mnozí jste se povýšili na otroky, nebo služebníky druhých; běžně se učí, že postarat se o své potřeby jako první je akt sobectví. Pokud je to jeden z vašich základních kódů přesvědčení, můžete až do smrti pracovat pro potěšení své rodiny, svých přátel, spolupracovníků, či cizích lidí. Není divu, že většina z vás nemá čas na péči o sebe. Když věnujete tolik času a energie druhým, nezbývá vám pak čas pro vás. Mnozí mají čas, energii i finanční prostředky, aby se mohli nechat hýčkat, ale neučiní tak z pocitu viny, studu, nebo bezvýznamnosti.
Jsme tu, abychom vás povzbudili, abyste si našli čas podívat se do svého nitra, proč dáváte přednost druhým před sebou. Je to pocit viny? Myslíte si, že nejste hodni? Snažíte se na druhé zapůsobit svými činy služby? Myslíte si, že budete odměněni, když děláte věci pro ostatní? Buďte k sobě upřímní a bez souzení se podívejte co děláte se svým časem a energií.
Než vstanete ráno z postele, zeptejte se svého těla co potřebuje, aby bylo plné energie a radosti. Jakmile se mu naučíte naslouchat zjistíte, že vaše tělo vám řekne přesně co potřebuje. Věnujte pozornost bolesti; vaše tělo bylo navrženo s poplašným systémem, který vám řekne, kdy potřebuje jídlo, vodu, klid. Vyhovuje mu teplo, nebo chlad? Používejte vhodný oblek i když to není moderní. Aby tělo regulovalo tělesnou teplotu, vyžaduje to obrovské množství energie Jsou vaše svaly přetížené? Nenamáhejte se tolik a vyživujte svaly dávkou hořčíku, masáží, nebo koupelí.
Už jste někdy hladili své tělo a děkovali mu? Je vás tolik, kteří jste byli učeni, že dotýkat se svého těla láskyplným způsobem je tabu. Stovky lidí se nemohou ani podívat na své tělo v zrcadle, když jsou nazí. Jak můžete očekávat, že budete milovat druhého, když nejste vděční za svou vlastní fyzickou schránku?
Doporučujeme vám, abyste rozvíjeli úzký a osobní vztah se svým vlastním tělem. Začněte tím, že se díváte v zrcadle do očí a říkáte si, že jste úžasní, krásní a že se milujete. Věnujte pozornost přípravě jídla a jakou výživu tělo potřebuje. Poslechněte si jeho odpovědi. Když máte pocity těžkosti, nafouknutí, slabosti, nebo únavy, uvědomte si co jste jedli a změňte jídelníček.
Věnujte čas čtení etiket na zpracovaných potravinách. S průmyslovým věkem přišlo mnoho potravinářských přísad. Většinou nejsou přírodní a pro tělo jsou toxické. Mnoho firem používá kukuřičný sirup abyste se stali na jejich výrobcích závislí. Mnoho přísad, jako je aspartam, je pro tělo tak cizí, že neví co s nimi, nebo je ukládá v tkáních a řeší velmi dlouho. To je důvod proč lidé, kteří konzumují velké množství dietních potravin, tak přibývají na váze.
Věnujte čas zkoumání amalgámu, který se používá na opravu zubů. Zkoumejte účinky toxických látek jako jsou anestetika a farmaceutika. Máte k dispozici mnoho informací jak zabránit operacím a léčit rakovinu prostřednictvím stravy a rostlin. Je čas probudit se a uvědomit, že lékaři nejsou bohové, neznají všechny odpovědi. Možná jste slyšeli legrační vtipy o lékařských praktikách. No, ve skutečnosti je to opravdu vtipné, co dělají. Přemýšleli jste někdy, proč vás objednávají na tolik testů? Stanovení diagnózy je převážně střelbou od boku. Prostřednictvím testování vyloučí různé diagnózy a léčí pacienta na to, co se zdá být specifickým problémem.
Hlavní problém metody diagnostikování přitom je, že tělo každého člověka je jedinečné. Velké množství problémů vytváří v těle stav nerovnováhy. Co však lékaři neberou v úvahu jsou myšlenky, které umožnily nemoc těla na prvním místě. Mohli bychom dál a dál pokračovat, ale v tomto bodu se zastavíme, abychom mohli pokračovat na téma opečovávání. Zdravotní problémy fyzické, emocionální i duševní budeme řešit v průběhu roku.
Naším cílem dnes je, abyste o sebe pečovali. Když o sebe pečujete, jste zdravější a živější. Jakmile je váš fyzický stav v rovnováze, jste psychicky bystřejší a svěží. Tento mentální stav rovnováhy ovlivňuje emocionální rovnováhu, takže máte čas, energii a touhu pečovat i o svou duchovní Podstatu.
Pokud jsou všechny čtyři aspekty - fyzický, mentální, emocionální a duchovní v rovnováze, teprve pak můžete pečovat o ostatní. Pak bude i vaše služba druhým hodnotnější, pravděpodobně více efektivní a pečlivá, než když vychází z místa závislosti, nepostradatelnosti, viny a studu.
Nebe na Zemi můžete vytvořit, jakmile každý bude léčit sebe i druhé vyváženým a vyživujícím způsobem, vycházející ze srdce. Nejste-li v rovnováze a nejste zdraví, bude se to všude kolem vás promítat. Vaše negativní myšlenky se budou nadále slepovat dohromady a způsobovat disharmonii ve vašem životě i celém Vesmíru. Nemůžeme nezdůraznit, jak důležité je kontrolovat myšlenky, emoce, slova, činy. Vyžaduje obrovské množství energie vytvářet slepence negativních myšlenek, tak proč je vytvářet na prvním místě?
Dali jsme vám pro dnešek dostatek " látky na trávení." Věnujte prosím pozornost a čas na přezkoumání těchto slov a začleňte do svého každodenního života to co cítíte. Žehnáme vám a chválíme za úsilí v tomto životě. Pokud jste dostatečně otevření pro čtení těchto slov, znamená to pro vás obrovský růst. Vážíme si vašeho času a úsilí, které používáte milujícím způsobem. Nejenže pečujete o sebe, ale pečujete o každého z nás ve vyšších Dimenzích. Děkujeme vám za všechno co děláte!
LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie vám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Kryon - Časové bubliny

12. září 2014 v 11:16 Aktuální Informační chaneling
Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 4.09. 2014

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.

Zdravím vás moji milí, jsem Kryon a přicházím k vám ve světle magnetické lásky, abych rozšířil vaše vnímání vašeho světa. V uplynulých týdnech jste zažili neklidné období v geomagnetické sféře Země a také jste se potýkali s vnitřními změnami, které ne pro všechny byly příjemné. Toto období neskončilo, právě vrcholí a v dalším období pocítíte, jak silné máte k Zemi kořeny. Pocítíte, zda je váš vztah se Zemí ukotven a obrátíte se sami k sobě, abyste zhodnotili svou dosavadní ušlou cestu a vše, co vás na ní dosud provázelo.

K přehodnocení vašich postojů ke světu, k vašemu okolí i k vám samotným jsme vás vybízeli již dávno. Nabádali jsme vás k úklidu vašeho nitra a k obnovení základních kamenů zdravého jádra vaší duše. Pomáhali jsme vám nalézt ztracené střípky vašeho Já a každý, kdo měl snahu o otevřené srdce, byl pozvedáván tisíci neviditelnými bytostmi, které se staly vašimi přáteli.

Blížíte se do času, který jste si sami zvolili svými činy
a my nyní můžeme jen přihlížet tomu, co se děje. Každý z vás se přitom nachází v jiné časové bublině a je více či méně spojen s okamžikem přítomnosti. Dny, které přichází, se věnují vašemu aktuálnímu času ve vaší časové bublině. Ten čas pro někoho plyne rychle, pro někoho je velmi zpomalen, někdo ve svém čase uvíznul v minulosti a někteří žijí svým časem v budoucnosti. Jsou i tací, kteří svůj život věnují času v životě některé ze svých minulých inkarnací nebo je jejich časová bublina součástí paralelních světů. Mezi lidmi se ztratila jednota časového okamžiku. Ručička na hodinách není vůbec směrodatná pro život v čase, který jste si zvolili. A jak to vypadá, když jsou časové bubliny roztříštěné a v nesouladu jednoho jediného okamžiku, vidíte, když se podíváte na dění na Zemi svýma očima, svou vlastní skutečností. Lidé si nerozumí. Ani nemohou, neboť jsou všichni v různých světech, ačkoli se jejich tváře fyzicky míjejí. Práce pracovníků světla je jednotná jen v situacích, které nežene kupředu chtíč, ale které spojuje jedna energie a tou je láska, potažmo velká láska silného kolektivu. Láska dokáže přehodit výhybku vašeho aktuálního časového okna a obdarovat vás silou přítomnosti. A v tom okamžiku se pak dějí zázraky.

Časové bubliny jednotlivců bijí v rozdílných rytmech času a váš pohled na svět je tak člověk od člověka odlišný. Nedokážete se častokrát ani shodnout, když se díváte na jednu věc. To způsobuje, že jsou vaše světy v rozporu. Ti, co zůstávají uvízlí v dualitě, zůstávají svou časovou bublinou připoutáni k minulosti. Země, se od duality vzdaluje, a proto vzniká energetická propast, která se každým okamžikem zvětšuje. To vnímáte tím, co vidíte kolem sebe a co se dotýká vašeho Já. To je svět časové projekce vaší aktuální přítomnosti, kterou jste zaměřili na svou minulost. Nějakou dobu to ještě potrvá než se posune vnímání času u všech, alespoň do přibližně stejného bodu okamžiku. A právě v tom okamžiku zjistíte, že žijete na úplně jiné Zemi než jste se dosud domnívali.

Vezměme si partnerský pár. Věc, na které lidstvo založilo svou existenci, polaritu mužské a ženské energie. Málokterý partnerský pár se dokáže na svět dívat okamžikem stejné přítomnosti. Jejich časové kapsle se zpravidla přitáhly okolnostmi, kdy se časové bubliny prolínaly stejnou časovou etapou. Ten okamžik zajiskření bylo spojení dvou bublin časoprostoru, který znamenal velké porozumění a až omámení smyslů energií, které říkáte láska. Pár si rozumí řadu měsíců a možná i let. Tak dlouho, jak spolu souzní časové okno, ve kterém se oba nachází. Když se však jeden rozhodne svou časovou kapsli přetransformovat na čas přítomnosti a druhý z tohoto páru zůstává ve svém čase, přestávají si tito dva jednotlivci rozumět. Dochází k posunu vědomí. A i když se snaží jeden druhého pochopit, je to, jako by se velryba snažila hovořit s delfínem a později s živočichem, který žije mimo její běžné prostředí. Cožpak velryba rozumí zajíci? Každý žije v jiné časové kapsli a tudíž nemohou najít společnou řeč, ačkoli se o to mohou velice snažit a to z obou stran. Zajíc může dělat vstřícný krok a každý den chodit k moři, snažit se na velrybu volat a hovořit s ní. A to samé velryba. Velryba se může z moře spojovat se zajícem a snažit se o vzájemnou komunikaci. Někdy se dokonce velryba odhodlá k velkému činu a snaží se vystoupit na břeh a naučit se žít na souši, v jiném prostředí ... v prostředí jiné časové bubliny. Pokud však oba nebudou ve stejné časové kapsli, tak ke komunikaci v jednom jediném okamžiku nikdy nedojde, nikdy si neporozumí. Změnou časové kapsle se však oba opět mohou stát stejným živočišným druhem a hovořit spolu stejnou řečí. Přirovnání se zvířaty vám mělo posloužit k vidění rozdílnosti komunikace druhů. Stejně to funguje i v lidské říši, jen ve hře zapomnění nevidíte, že jeden z vás je zajícem a druhý velrybou. (Kryon se usmívá.)

Když pár žije v okamžiku přítomnosti a obě časové kapsle se shodují, pak se tento pár nazývá hvězdným párem. Je skutečně splynutím mužské a ženské energie, vzájemně se doplňující elementy, které se podporují. Tvoří spolu časové centrum, které souzní s časovou kapslí Země a proto vidí i svět kolem sebe jinýma očima. Vidí, jak se svět pozvedá a nedotýkají se ho nepokoje, které zuří v časových oknech duality.

Takový pár je Božím požehnáním pro Zemi i pro okolí, ve kterém se nachází. Je příkladem toho, že mír na Zemi vzniká v nitru každého z vás. Ta válka, která kolem vás zuří, je válka těch, jejichž časové kapsle jsou v jiných světech než lidí, kteří jsou tzv. nad věcí. Není to o tom, že to tyto lidi nezajímá. Je to o tom, že v jejich časové kapsli se již nenachází žádné násilí, a i když ho vidí, dokáží ho svou klidnou myslí ztišit stejně jednoduše jako zklidní svůj dech. Jsou to žijící Mistři na Zemi - bytosti hvězdných párů, jež možná znáte osobně i vy.

Nepokoje neustanou dokud lidé neztiší svou mysl. Okamžik přítomnosti se zrychluje a časová okna se budou čím dál více vzdalovat. Je to, jakoby těm, jejichž časové okno je vázáno na minulost, ujížděl vlak. Dokud se vlak rozjíždí více než pomalým krokem a vy jste blízko, jste schopni dokončovat svá jednání, hnát se za materiálními statky, snažíte se toho stihnout, co nejvíce a domníváte se, že máte stále velmi mnoho času vlak doběhnout. Vlak však zrychluje, vzdaluje se a najednou se ocitáte uprostřed nástupiště, které se plní dalšími lidmi, kteří prožívají podobný příběh jako vy. Nejste sami, je vás mnoho a za nějakou dobu zapomenete na to, že vlak, do kterého jste toužili nastoupit, již odjel a vy se plně adaptujete do prostředí, ve kterém nyní jste, až vám časem naprosto vyhovuje. Je známé, duši pohodlné a jste v něm s lidmi, kteří mají podobné starosti jako vy. Vaše časová kapsle souzní s časovými kapslemi podobně naladěných lidí. Vaše příběhy jsou podobné. Zajímavé svými příběhy a historií, tragickými pády i úspěšnými vzestupy. Máte možnost vyprávět svůj příběh a nechat se litovat či obdivovat jinými, máte možnost žít životem, kde úspěch znamená hodnost, ke které ostatní vzhlíží, máte možnost hromadit svůj majetek nebo jej věnovat smysluplné organizaci, máte možnost žít více tvářemi a měnit je dle toho, s kým právě jste a kým si přejete být, máte možnost oddávat se hrám ega, ať už se týkají vaší obchodní dravosti, sexuality, strachu, lítosti, manipulace, hry na kočku a myš, rolím oběti či vítězům. Máte tisíce možností jak vést svůj život a tento život vás baví. Připomíná vám to něco? Hra duality je nesmírně zábavná, zvlášť, když jste do této hry vstoupili sami.

Přátelé, do hry duality jste sice vstoupili dobrovolně, ale s možností a s cílem, že z této hry za svého fyzického života všichni vystoupíte. A to je vzestup. Váš osobní vzestup je o tom, že zpřetrháte své staré vazby a přátelství s dualitou a začnete na Zemi žít nový život - život jednoty v časové kapsli přítomného okamžiku, který k sobě jako molekula naváže další atomy a molekuly, vytváří makromolekulu a stále své působení rozšiřuje, přičemž všechny součásti makromolekul jsou nastaveny na stejný přítomný okamžik. A tato skupina lidí vede vzestup na Zemi, vzestupují společně s Lady Gaia a drží s ní krok.

Země z velké části svého Já již vzestoupila.
Zbývají části, které jsou silně zasažené dualitou, a které otřásají děním kolem sebe. Tyto části na sebe vážou své obyvatele a lidi, kteří do těchto částí světa přichází. Jsou to části světa s jedinečnými energetickými portály, které byly zneužity stranou odvrácenou od světla. Přichází čas, kdy se bude vracet síla těchto energetických míst a místa se budou uvádět do své původní vibrace. Zatím se to děje organizovanou činností pracovníků světla převážně na dálku. Rituály, které provádí Peruanské obyvatelstvo například silně ovlivňuje situaci na východě Ruské republiky, rituály prováděné šamany v Austrálii silně ovlivňují linie zemské kůry ve střední části Ameriky. Magie proudící z Jihoafrické republiky se silně podílí na obnovení vod Tichého oceánu u Japonského souostroví. Lidé, modlící se na Ukrajině, pomáhají především zemím Blízkého východu ... Práce, které po celé Zemi probíhají lidmi, kteří se nachází v časových kapslích jednoty přítomného okamžiku, vytváří zázraky se silovými místy Země a to zpravidla vždy v dračích liniích Země, kde se nachází. Jejich práce je směřována k Zemi jako k celku. K Matce vesmíru a všech elementů Země. A ačkoli jejich práce probíhá v jejich zemi, nese vysoký užitek pro všechny bytosti na světě, ačkoli ti, co se nachází v časových kapslích mimo jednotný okamžik přítomnosti nepoznají rozdílu na Zemi před touto energetickou prací a po ní. Pro ně jsou tyto změny neviditelné. Nejsou pro ně zkrátka naladěni. A to je tím, jak jsem již vysvětlil, že energie, která je ve vysokých vibracích, je pro ně neznámá, nerozumí jí stejně jako si nerozumí velryba se zajícem. Rozdílná řeč energií, kde každá má jiný cíl. Vibračně vyšší energie dokáže prostoupit nižší a dotknout se jí, nižší se však nedokáže na vyšší energii trvale naladit a je pro ni velmi těžké ji nějakým způsobem zachytit.

Země vzestupuje rychleji, než si myslíte a ti, co jsou naladěni ve své časové kapsli na časový okamžik Země, to vidí. Přeji vám, ať tento jedinečný jev vidí čím dál více z vás a raduji se z času, který právě teď přichází.

Ten čas bude pro někoho velmi lehký a pro někoho bude o zjištění, že se vzdaluje jeho vlak. Ten vlak nedohoníte spěchem ani rychlou chůzí ega. Ten vlak dohoní jen otevřené srdce a cit, který z něj proudí. Láska je výtahem, do kterého nepotřebujete vstupenku. Jen ji prociťte a já vám přeji šťastnou cestu vašeho osobního vzestupu ke hvězdám.

S láskou Kryon

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.
Aktuální krátké channelingy Kryona na Facebooku: http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 7.9. 2014 – 14.9. 2014

12. září 2014 v 11:12 Mistr Hilarion

Milovaní,
hrajete nyní hru "na čekanou", jen nerozpoznáváte smysl tohoto čekání. Je čas, abyste postoupili do další úrovně vaší cesty. Čekáte na to, až se vy sami rozpomenete - na to, jak velkolepí a nádherní jste. Toto rozpomenutí se je ve vás zakódováno a je propojeno s událostí ve vašem životě, která se stane nebo už se stala. To, že ta vaše (událost) byla aktivována, poznáte podle svého pocitu, že nic ze starého světa už nepřitahuje váš zájem. Především jste více než připraveni nechat za sebou staré programy a přesvědčení, které doopravdy nebyly vaše. Tuto připravenost můžete někdy zažívat jako depresi, netečnost a apatii, pocit, že ve vašem každodenním životě se nikdy nic nezmění k lepšímu a že vás obklopuje pouze chaos a zánik. Když toto zažíváte, brzy se posunete do vyšší oktávy a frekvence.

Co je nyní po vás požadováno, je to, abyste pěstovali pocit vděčnosti a chvály za každý okamžik svého denního života. Na každou jednu negující myšlenku, kterou máte, najděte ve svém životě deset věcí, za které jste vděční a pochvalte se za každou z nich. Pokaždé, když se z hloubi vás vynoří sebe-pokořující myšlenka, udělejte si čas a sepište si seznam deseti věcí, které jsou dobré a které ve vašem životě fungují, i když to budete vnímat jako něco obyčejného. Smyslem toho je vytrénovat vaši mysl tak, aby měla pouze posilující a vyživující myšlenky, čímž k sobě přitáhnete to, co si přejete prožívat ve svém denním životě. Teď je třeba pracovat na tom, abyste milovali a vyživovali sebe sama. Všichni jste velmi dobří, dokonce výteční, když dáváte ostatním to, co potřebují, ale teď je čas na to, abyste dělali každý den dobře sami sobě. Zprvu to můžete vnímat jako nepříjemnou práci/povinnost a pravděpodobně to budete považovat za hloupé mrhání časem. Ale ujišťuji vás, Drazí, že je velmi klíčové, abyste v tom pokračovali.

Abyste mohli žít magický/kouzelný život, musíte tím kouzlem BÝT, a nemůžete BÝT kouzlem, pokud nedáváte lásku a úctu nejprve (na prvním místě) sami sobě. K tomu, abyste mohli tvořit život svých snů, potřebujete zdravě milovat sebe sama. Musíte vědět a cítit, že už si zasloužíte ten nejlepší život. Musíte také tuto cestu začít a dostat se z čekacího módu, protože jste to vy, na koho čekáte, božské ve vás prožívá život skrze VÁS! Všechny zdroje, které potřebujete, máte v sobě a je potřeba je připojit. K tomu je třeba se denně na chvíli ztišit, abyste se mohli napojit na svou zdrojovou esenci (core essence). I pět minut strávených v tichosti a meditaci vám přinese velký užitek a tato praxe také zvýší vaši frekvenční úroveň, kterou potřebujete udržovat a podporovat, abyste se mohli posunout na ještě vyšší úroveň.

Když se zavážete a vytrváte se svým záměrem ztišit se každý den, z vesmíru vždy přijde odměna. Jak rozkvétáte ve všech aspektech svého života, propast mezi příčinou a účinkem se zmenšuje a tok radostných událostí ve vašem životě se začíná manifestovat skrze kouzlo, jež ztělesňujete. Jak necháváte odpadnout svá dřívější omezení, uvolňujete další oblast, která umožní, aby vás naplňovala, vyživovala a podporovala větší životní síla. V tomto probíhajícím uvolňovacím a pročišťovacím procesu umožňujete svému Vyššímu Já, své Duši, aby měly ve vás silnější vliv, a váš denní život začne vyzařovat vaši opravdovou nádheru/genialitu ve všech aspektech. Tento obrat způsobí, že z vás vytryskne více vděčnosti a chvály, více upřímného nadšení a vášně a brzy si uvědomíte, že jste ve stavu trvalé radosti a požehnání.

Tento prožitek výborné nálady vás povzbudí v tom, abyste zůstali na této cestě, a návrat zpět do nižší hustoty se vám bude zdát zcela odpudivý. Umožní to také mocným a radostným tvořivým energiím, aby vás naplnily a pracovaly skrze vás. Talenty/nadání, které jste nesli ve své DNA, se aktivují a zapnou se a vy je začnete sdílet s ostatními. Získáte jasnou mysl, která je naladěna na pobídky vašeho srdce a vždy budete vědět, co je to pravé, co máte udělat. Nyní se dějí jistá počáteční otevírání/příležitosti a jak jimi budete procházet, povedou k ještě větším schopnostem/možnostem. Očekávejte ten nejlepší výsledek ve všem, co děláte, a jako nejdůležitější ze všeho, VĚŘTE sami sobě.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Ivana M. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Miluj své bližní jako Já miluji tebe.

12. září 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Mnoha duším se zdá velmi obtížné najít láskyplný vztah ke všem lidským bytostem. Toto rozdělení je příčinou všech obtíží ve světě, příčinou všech sporů a válek. Místo, odkud je třeba začít dávat věci do pořádku, je v tobě samém a v tvém osobním vztahu ke všem duším, s kterými se stýkáš. Přestaň ukazovat prstem a být kritický k těm duším, se kterými se nemůžeš shodnout. Zameť si nejdříve před vlastním prahem. Máš co dělat, aby ses vyrovnal se sebou samým, aniž bys přitom trhal na kousky své bližní a vytýkal jim jejich chyby a nedostatky. Budeš-li ochoten podívat se sám na sebe a uspořádat věci ve svém nitru, pak budeš schopen pomoci svým bližním jen svým příkladem, a nikoli kritikou, nesnášenlivostí či nadbytkem slov. Miluj své bližní jako Já miluji tebe. Pomáhej jim, žehnej jim, povzbuzuj je a v každém spatřuj to opravdu nejlepší.

TZOLKIN 11.9.2014 9 MULUC kin 9

11. září 2014 v 8:19 Mayský Kalendář na každý den

Muluc - Měsíc - Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, DHARMA, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, duchovní osvícení, síla očištění, progresivita, síla změny pohledu, podvědomí
Dnes je všechno plynoucí, tekoucí, posouvající, měnící…….což vám dává novou a jedinečnou perspektivu a pohled na všechna vaše jednání v tuto chvíli. Bez ohledu na to, jak těžká a bezvýchodná situace se může zdát, věřte v naději Bolon (9), který nese velmi pozitivní a výživné energie a Muluc ztělesňuje rovnováhu, harmonii a vnitřní mír, které potřebujete k překonání mnoha svých největších výzev. Spíš než očekávání, nebo doufání, že se životní boj zastaví, zůstaňte vyrovnaní a flexibilní, přijměte svůj karmický dluh s pokorou, takže můžete snadno pracovat se vším, co do vašeho života přichází.
MULUC v yuakatánském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i těm, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.
Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na Energii MULUC.
Nativní MULUC musí být připraveni neustále propouštět a ventilovat všechny dobré i špatné emoce, jinak se všechny problémy usazují v oblasti bederní páteře. Jsou neustále přeplněni emocemi, pocity, fantazií a cítí potřebu je ventilovat. Jsou to vynikající umělci, kteří dokáží zaujmout publikum.
Buďte dnes v blízkosti jadeitu - je to posvátný kámen, který je spojen s Energií Muluc a s vodou. Modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.
***
Vítejte v tento den milosti a míru. Je nám potěšením pomáhat vám v procesu Vzestupu. Všichni na Zemi jsou v současné době v procesu Vzestupu. Jestli jste ve stavu vědomého, či nevědomého posunu, je jen na vás. Všechny poznatky o vaší duchovní povaze jsou vám k dispozici. Někteří se rozhodnou tyto předkládané informace ignorovat, zatímco druzí si najdou čas na zkoumání možností a integraci těch, které intuitivně cítí, že jsou pro ně nejlepší.
Bez ohledu na to jestli někdo předepisuje informace na každý den, ať už my Mayští Day Keepers, nebo jiní Duchovní Průvodci, vývoj i tak bude dál pokračovat. Je to jeden ze Zákonů Vesmíru - nic nestagnuje, vše se neustále vyvíjí. Lidé jsou jediným druhem na Zemi, který je schopný vědomě zvolit tempo, kterým se chtějí vyvíjet.
I když vám naše slova nedávají smysl, je tu ještě stále mnoho dalších, které můžete získat na denní bázi, pokud půjdete do svého vnitřního prostoru. Udělejte si čas na reflexi vaší současné životní situace. Jak jste se do ní dostali a co vám brání k dosažení vašich snů? Podívejte se na všechna požehnání, která přišla z čista jasna, aniž byste věnovali svým myšlenkám nějaké úsilí. Dokonce i tiket do loterie slibuje požehnání, je-li naší zodpovězenou modlitbou.
Na Zemi neexistuje nic, co bylo vytvořeno a nebylo nejprve myšlenkou a pak akcí. Otestujte to na sobě. Myslete na něco, co chcete zažít, nebo získat. Uveďte jasný záměr a uvěřte přesvědčení, že to k vám přichází. Použijte všechny fyzické smysly a představujte si, jako by to už bylo u vašich dveří.
Pokud je třeba udělat nějaké kroky, aby se to stalo realitou, udělejte první. Po dokončení udělejte další krok. Dávejte pozor na znamení na cestě. Mnohokrát jsme vám položili k nohám dary, které jste promeškali spěcháním do cíle. Naučte se žít v okamžiku přítomnosti - plně přítomni, protože je to současnost, kdy budete dostávat dárky.
Nastavte své záměry pro nejvyšší dobro a dobro všech zúčastěných stran a požádejte, aby to k vám přišlo elegantně a hladce, jak možné to je. Očekávejte, že zažijete " náhody ", které vás povedou k cíli, nebo možnému řešení, o kterém jste se ani neodvážili snít. Pokud je vaše vášeň nějaké hluboké přání, budeme se snažit přinést vám ten největší sen, ačkoliv jste pro sebe žádali jen menší kus, protože věříme, že prorazíte obavy, které vás drží od žádání všeho, co si přejete.
Jakmile začnete chápat sílu uvnitř sebe je pravděpodobné, že se začnete zbavovat všech kódů přesvědčení, které vládnou vašemu životu a drží vás zpátky. Doporučujeme vám, abyste kráčeli vpřed s hlavou vzhůru a čelili všem strachům.
Očekávejte, že se setkáte se situacemi, v kterých se můžete cítit divně, protože jsou nové, nebo vám v minulosti byly prezentovány, jako něco špatného. Očekávejte, že vám budou předkládány podobné situace, dokud nezačnete s problémem pracovat. Přestože scénář nemusí být stejný, základ bude podobný. Opakování vzorců je znamením, že se máte nevyřešené otázce věnovat.
Kolik znáte lidí, kteří si opakovaně vybírají podobné partnery a dokonce si stěžují, jak s nimi jejich partner zachází? Pokud se jejich kódy přesvědčení vztahují k nízkému sebevědomí a cítí se nehodní, pak je velmi pravděpodobné, že budou stále hrát roli oběti. Nevědomě budou stále přitahovat partnery, kteří pracují s oběťmi. Ani jeden z nich nerozbije svůj vzorec dokud jeden, nebo oba nezmění kódy přesvědčení. Některé kódy je snadnější rozbít, než druhé. Většina je jich rozvíjena od dětství a budována postupně, jak člověk prochází různými životními situacemi.
Láska k sobě a k druhým může tyto kódy zlomit. Soucit a zacházení s druhými s respektem, bez ohledu na to, co říkají a dělají, je první krok. Laskavost a přijímání všech lidí, bez ohledu na to, jak se chovají k druhým, je druhý krok. Odpuštění všem, kteří vám umožnili zažít všechno, co jste si vybrali a to bez souzení, je třetí krok.
Nikdo plně neví s jakými kódy přesvědčení uvnitř pracují druzí lidé. Nikdo nemá kontrolu nad tím, čemu druhý člověk věří, nebo dělá. Nikdo nemá právo, či schopnost vzít svobodnou vůli druhému člověku. Akt útoku, nebo manipulace druhých ke změnám kódů přesvědčení, je podstatou problémů v rámci současné společnosti.
Spíš než soudit ostatní, by měl každý moudře věnovat svůj čas a pozornost vytváření své vlastní reality. Svět by se změnil v jednom okamžiku, pokud by každý vzal v úvahu své vlastní kódy a vyměnil za ty, které mu pomáhají udržet vnitřní klid a radost.
Kde jste na cestě ztratili soucit k ostatním? Proč nejste laskaví k lidem v každé situaci? Jaké hříchy jste spáchali na druhých, že máte pocit, že je třeba se omluvit? Co vám dává právo soudit ostatní, když nejsou dokonalé vaše vlastní standardy?
Jakmile nebude třeba nikomu odpustit a všechny budete bezpodmínečně milovat, vaše domácí úloha je splněná. To je stav Lásky, kde už není strach ani hněv vůči druhým i sobě. V tomto stavu můžete začít zažívat Nebe na Zemi bez ohledu na peklo kolem. Budete naprosto jistí, že jediná cesta míru a radosti je uvnitř vás. Vždy tam byla, jen trochu zkreslená zapáchajícím myšlením. Podívejte se zpět na přesvědčení, která byla vaší absolutní pravdou, když jste byli mladší. Která se změnila a proč? Kolik z vás ve věku tří let vehementně tvrdilo, že chce být v dospělosti hasičem, nebo zdravotní sestrou? Kolik z vás se stalo hasičem či zdravotní sestrou, jestliže jste se přestali držet těchto kódů víry?
Každý kód, kterého se držíte dnes, může být jednoduše zítra vaší vůlí změněn. Možná budete číst knihu, nebo se zapojíte do konverzace, která vytvoří AHA okamžik uvnitř vás. Podívejte na staré kódy novýma očima. Když přemýšlíte o svých přesvědčeních každý den vědomě, můžete být překvapeni, co objevíte.
V průběhu několika minulých generací do vás bušily informace, takže bylo těžké rozhodnout se co je pravda a co nikoliv. Je čas se probudit a podívat se na každý kód víry zvlášť a zjistit, jestli pro vás stále platí. Najděte si čas na prozkoumání svých duchovních kořenů. Otestujte si své názory, zapojte se do rozhovorů s druhými, kteří mají odlišné názory a zeptejte se jich proč věří tomu, čemu věří. Otevřete svou mysl pro názory druhých, můžete v nich najít i zrnko pravdy. Hledejte odpovědi a najdete je.
Zkoušejte nové věci. Pokud jste v práci, která vás nebaví, a nepřináší vám radost, najděte si jinou. Pokud jste ve vztahu, který vám přináší smutek, najděte si jiný. Pokud nejste spokojeni se svou současnou bytovou situací, najděte si jiné bydlení. Pokud je váš zdravotní stav špatný, začněte lépe jíst a změňte myšlení, místo stěžování si ostatním.
Jakýkoliv důvod proč nemůžete kráčet životem kupředu je prostě výmluva, lenost a skrytý strach, nebo starý kód víry. Nikdy nejste zahnáni do rohu, i když by se to tak mohlo zdát. Bez ohledu na to, v jaké se nacházíte situaci, budete tam pravděpodobně muset zůstat tak dlouho, dokud nepřijmete zodpovědnost za své činy, které umožnily, aby se to stalo. Možná jste měli hrozné zkušenosti v minulosti ale - převezměte zodpovědnost, odpusťte druhým, uzdravte rány a vykročte vpřed!
Není ani jeden z vás, kdo by musel upevňovat staré zvyky a žít starý život. Nicméně vyžaduje to činy a odvahu. Vaše reakce na to co se kolem vás vyskytuje, je vaše míra duchovní zralosti. Jestli padáte, nemusíte ztrácet čas bitím sami sebe. Vstaňte a zkuste to znovu. Věřte, že můžete dosáhnout všeho, čemu dáváte pozornost!
Jestliže jde pozornost na vaše " špatné Já " navždy budete oběť. Jestliže směřuje vaše pozornost na nemoci, navždy budete nemocní. Jestliže vaše pozornost směřuje na nedostatek peněz, času, energie, navždy vám budou chybět. Podívejte se upřímně čemu dáváte čas, emoce a energii a snižte tyto výdaje, pak vám budou tyto zdroje k dispozici na cestě k vašim největším touhám.
Přestaňte dávat ostatním vinu za prohřešky vůči vám. Je nemožné vrátit písek v hodinách. Odpusťte jim a pokračujte dál na cestě. Vztek a strach vám berou obrovské množství energie, kterou můžete použít pro pohyb vpřed. Buďte otevření a upřímní sami k sobě. Řekněte druhým co potřebujete a po čem toužíte. Jak vám může někdo nabídnout práci, pokud neví, že jste otevření změně pracovního místa?
Lidé, kteří si neustále stěžují a nevykazují žádné úsilí potřebné pro změny, budou přitahovat stejný druh lidí i situací. Budou se setkávat na večírcích a kňučet celou noc. O co víc by mohli zažít, pokud by se ostatní dozvěděli o jejich touhách. Místo skučení by mohli oslavovat vítězství.
Budeme velmi potěšeni, když budete mít všichni vize svých snů a pak je žít. Mnozí si vytvořili zaneprázdněný a rušný život bez času a energie, aby mohli zažít něco nového. Uvolněte některou z těchto časově i energeticky náročných činností, abyste se mohli zregenerovat a postarat o svůj vlastní život. Nic není špatné, nic není správné, svět je plný možností. Začněte teď a tady, protože přítomnost je místo, kde se nachází vaše dárky!
DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

Je to v pravdě dosud lidmi nepoznaný den.

11. září 2014 v 7:00 Skutečný mír je uvnitř


Tento den, jenž se nachází ve znamení Panny, už sám o sobě hovoří o tom, co v sobě skrývá. Je to den, jenž je velice důležitý pro všechny ženy na zemi!
V tento den proniká celým Stvořením nevýslovná krása nebeské čistoty. Jak zvonivé nádherné tóny snáší se dolů sem k nám, k maličké zemi. Nádherné posvátné proudy čistoty, jež jsou ztělesněny v květinách bílé lilie.
Jen si přivoňte k této sněhobílé květině. Jak občerstvující je její dech. Jak přísný a zároveň posilující.
Taková je čistota, drsná a občerstvující ve vyžadující očistě.
Nádherná ve svém vzoru a dokonalosti. Uprostřed kalicha nacházíme žluté světlo, ke kterému se můžeme dostat skrze čistotu.
Čistota, o které zde hovoříme, není jen pozemského druhu. Čistota, která přichází v plné síle v tento den na tuto zemi, aby posílila vše, co k ní usiluje a která by měla nalézt v první řadě nádherné čisté ženství, aby jej mohla posílit a povznést - je hlavně duchovního druhu.
Zastav se, člověče, v tento den ve své honbě všedního dne. Pozvedni svou mysl a ducha k tomuto místu, a načerpej pro své další konání onu nevýslovnou čistotu. Nech ji proniknout do své duše, mysli i těla. Neboť se tento den opakuje jen jednou za rok!
Kdo se ztiší, pozná, že i příroda je v tento den nádherně vyzdobena a umyta. Tento den je jiný pro každičkého tvora a jásavě mu spěchá vstříc. Jen člověk se někde zapomněl. Kam spěchá a za čím. Je snad honba za pozemským vším?
Vždyť člověk žije na této zemi proto, aby zušlechtěním a produchovněním projasnil svou podstatu k nejvyššímu stupni. Aby po své pozemské smrti mohl volně stoupat vstříc světlým úrovním. Nevezme si s sebou nic pozemského mimo své zkušenosti a svou zralost.
Kdo není v nitru čistým, nemůže přinést mír a požehnání. Nemůže nalézt pravou Lásku. A nenalezne také pravou službu Stvořiteli.
Žena je obdařena schopností vnímat čistotu a následovat ji. Pravá žena bez pravé čistoty ani nemůže být. Nepodbízí se mužům jako lehké ženy, je důstojná ve svém bytí a její duch jásavě stoupá k paprskům čistoty. Jen s pravou čistotou může přijít i pravá láska.
Ženy, nenechte tento posvátný den přejít bez využití. Vaše skutečné štěstí je na těchto proudech čistoty přímo závislé!
Návrat k pravé podstatě ženství je v současné době jedinou správnou cestou k rozvinutí schopnosti čistého ženství.
Důstojnost ženy spolu s vnitřní čistotou je to, co každý muž nevědomky od ženy očekává. To umožňuje, aby si jí mohl vážit a ctít ji.
Nenechte proto přejít tento den bez využití.
V tento den ve vnitřním otevření můžete načerpat tolik čistoty, kolik se jí jen dokážete otevřít. Jako kdyby lilie duchovního druhu proudily přímo do vás, aby ve zkypřené půdě mohly zakotvit a vyrůst.
Pro muže je tento den neméně důležitý, neboť i oni mají být vnitřně čistí a ryzí. Jako rytíři mají stát při ochraně čistého ženství. Čistota také přináší podporu veškerých ctností.