Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Září 2014

Stanov si svůj cíl vysoko - čím výše, tím lépe.

30. září 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

V životě je důležité mít cíl a neustále k němu směřovat. Uvědom si skutečný účel a plán ve svém životě, i když možná nebudeš vždy jasně vidět cíl; když scházíš do údolí nebo když cesta zatáčí, nemůžeš vždy vidět za roh. Zjistíš, že se ti vždy znovu do stane povzbudivé duchovní zkušenosti, která tě přenese přes obtížná místa a umožní ti vytrvat bez ohledu na to, s čím se střetneš. Stanov si svůj cíl vysoko - čím výše, tím lépe. Potom budeš muset neustále jít vpřed, růst a rozvíjet se, aby ses k vytčenému cíli dostal. Nikdy nemůžeš sedět v pozadí a být spokojen sám se sebou, nikdy nemůžeš zůstat stát. Vždy sahej po další příčce na žebříku života a poznáš, že každá příčka tě přibližuje k cíli, ať je jakkoliv vzdálen. A tak stále jdi a jdi a nikdy se nevzdávej.

TZOLKIN 29.9.2014 1 MANIK kin 27

29. září 2014 v 17:59 Mayský Kalendář na každý den

Manik - Ruka/ Jelen - Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnost, oblast léčení, dosažení cíle i přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.
Manik má hluboký respekt ke spiritualitě, která je přítomna ve všech živých bytostech a nemá problém vyjádřit svou surovou, živou a přímou sílu. Ale s velkou silou přichází i velká zodpovědnost, neste jí dobře a s grácií, budete potřebovat silný a stabilní základ. Bez něj by se vaše síla mohla nakonec vyčerpat a vaše povinnosti by vás mohly zahltit. V tom spočívá dnešní výzva Manik; vyvažujte svou sílu a důvěru v sebe sama s pokorou, flexibilitou a porozuměním vůči ostatním.
Manik je podle mayské tradice spojován s Boží rukou, jsou to jedny z nejsilnějších dnů v kalendáři. V tyto dny byste se měli zaměřovat na prosby o harmonii pro všechny bytosti, službu druhým se zachováním vlastní rovnováhy. Nativní Manik, pokud jsou v rovnováze, mají přirozenou autoritu, jsou inspirativní. Mají schopnosti kultivovat veřejné mínění. Výzva je:chcete-li si zachovat pocity svobody, nezávislosti, musíte se cítit bezpečně v mezilidských vztazích. Dobrý den modlit se za budoucnost všech dětí.
***
Požehnání Drazí. Jsem Manik. Jako další z řady Day Keepers mám mnoho aspektů. Dnes budeme hovořit o tom, co to znamená jít s proudem. Tentokrát jste se rozhodli žít na Zemi, což je extra speciální a unikátní. Nikdo neví, co přinese budoucnost, protože jste nováčkové v učení jak vytvářet realitu. Je naším přáním pomoci vám při mnoha úskalích, které před vámi leží. Je velmi snadné obklopit se negativitou z kolapsu institucí, které jste vy jako rasa vytvořili v minulosti.
Jít s proudem - to je vše, co je důležité. Dávejte pozor na slova, myšlenky a vědomě si vybírejte všechny činy. Buďte kreativní. Dívejte se na svůj život jako na malířské plátno s možností zvolit si objekt, měnit barvy i média. Přemýšlejte jinak. Každý kód přesvědčení, každý strach, který uvolníte vám umožní být více v proudu se svým životem. Hledejte způsoby jak odstranit všechny vrstvy strachu a negativity. Jsme tu, abychom vám pomohli s těmito věcmi. Moje Energie vám pomůže uvolnit věci, které jsou vaším břemenem. Společně je budeme vyndavat ven z moře.
Ve své mysli si představte sami sebe na mořském pobřeží. Jste v pohodě, slunce hřeje, lehký slaný vítr je příjemný. Posloucháte jak vlny jemně naráží na břeh. V dálce můžete slyšet racky. Jaké problémy tíží vaši mysl právě dnes? Vyneste je ven a položte jeden po druhém na loď, která zakotvila u břehu. Podívejte se jak loď pomalu opouští přístav a míří na moře. Jak pluje pryč, pomalu sledujete jak problémy mizí jeden po druhém, atom po atomu, až nezůstane nic. Věřte tomu, že negativní problémy jsou nyní přeměněny na čisté světlo přicházející z moře možností.
Teď jděte do vody a omývejte vaši pleť i vlasy, je to jako křest, kdy se v podstatě ponoříte do léčivé vody a spláchnete všechny zbytky negativních myšlenek. Nyní jste připraveni znovu zaplnit prázdnotu novými a zázračnými kódy přesvědčení! Zůstaňte ležet chvíli na pláži, nasávejte sluneční paprsky, které vaše tělo ohřívají a omlazují. Až budete připraveni, vraťte se do okamžiku přítomnosti a můžete začít svůj den.
Obrátíme pozornost k Tónu 1 - aspektu Jednoty. Jednota je symbol, kdy se všechno stává Jedním se vším, jste sjednocení a pracujete jako jeden tým. S vaší jedinečností můžete být stále v jednotě s ostatními. Nemusíte mít obavy, že přijdete o aspekty sebe sama v novém světě, který vytváříte - to je nemožné. Pohybujete se na úrovni Vědomí, že opravdu všichni jsou stvořeni k tomu být si rovni. Všechny vaše zkušenosti jsou jedinečné a přesto je budete sdílet se všemi.
Není možné, aby každý subjekt zažil všechny možnosti, které existují, pokud netrávíte mnoho životů na všech možných planetách bez času a prostoru. Avšak to, co člověk může udělat, je vybrat si zážitky v jakékoliv sféře, nebo úrovni .Všechno ostatní můžete vyzkoušet, nebo zažít tím, že sledujete ostatní. To může být provedeno z různých dimenzí, aniž byste se museli inkarnovat na Zem. Nebeské Divadlo je podobné vašemu kinu, můžete si vybrat film, který vás zajímá. Přesto v tomto filmu máte možnost pocítit to, co herec cítí - cítíte to, co cítí on.
Můžete mít chuť zkoušet vše, aniž byste museli prožít celý zážitek. Například si nějaká Duchovní Bytost přeje vyzkoušet chuť. Mnoho z jejich přátel bylo na Zemi a mluvili o zmrzlině a párku v rohlíku, přeje si to zažít, ale nechce projít plnou inkarnaci. Takže může jít do Nebeského Divadla a může sledovat zkušenosti se zmrzlinou a párkem v rohlíku. Možná si vás ve filmu vybere jako filmovou hvězdu. Film začíná, že jste dítě a jdete s rodiči do zábavního parku, k obědu máte hranolky a párek v rohlíku a později si dáte zmrzlinový pohár. Návštěvník Divadla je schopen proniknout do pocitů a zážitků ve filmu. To umožňuje seznámit se s pozemskou zkušeností, aniž by musel přijít přes plnou inkarnaci. Když zažívá zkušenosti skrze vás, v žádném případě nečerpá vaši energii. Mimo inkarnaci máte každý tuto možnost z různých důvodů. To je jeden aspekt Jednoty, o kterém tu dnes mluvíme - sdílení s Celkem.
Zveme vás do proudu se vším, co jsme vám tu dnes prezentovali. Věřte, že i když to, co děláte se vám zdá nudné, pro někoho to bude jeden den zážitků, který si vychutná skrze vás v Nebeském Divadle. Buďte ujištěni, že toto sledování je prováděno bez narušování a zásahu do soukromí. Ti, kteří sledují obrazovku nemají zájem o vás jako o člověka, oni prostě sledují herce jak hrají svůj scénář, to je předmětem zájmu.
Vaše dny budou příjemné, pokud se soustředíte na pozitivní přístup a vyberete si činnost, která vás baví a sytí vaše nadšení a vášeň. Toho lze dosáhnout i při každodenních činnostech jako je mytí nádobí. Ať se stane cokoliv, všechno ovlivňuje Universum (uni-verse = one voice = jeden hlas). Buďte si jistí, že vše je v pořádku a že nejste sami v tomto obrovském prostoru, který nazýváme VĚČNOST.
PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ -PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Je to silná Energie, protože má co do činění s počátkem nové Treceny. Jednička také představuje myšlenku - nápad, který se manifestuje vytvořením.Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří vaši budoucnost - co dnes zasejete - to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.
Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO. Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu. Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.
VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE!
Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu CENTRA invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku - začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu s Pečetí. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ - čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí.V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TRECENA MANIK

29. září 2014 v 17:56 Mayský Kalendář na každý den

Trecenium MANIK
Kin 27-39
29.9. - 11.10.
Rok - MANIK
Long Count 13.0.1.14.7.
DŮSTOJNOST
SÍLA
POKORA
RESPEKT
POCTIVOST
ÚCTA
to jsou hodnoty MANIK.
Tato Energie představuje duchovní vedení. Je to den, který otevírá portál k projevení posvátnosti a nedotknutelnosti života. Nyní je čas svobodně mluvit, čas na změnu, čas na změnu ne společností a korporací - ale lidstva. Takže sněte a vizualizujte si svou budoucnost v Lásce a Míru.
Jelen je podle klasických Mayů koyopou energie Manik. Manik stojí s grácií, vzpřímenou hlavou, bez toxických účinků Ega, nad potyčkami lidstva. Je ztělesněním milosti, stojí tváří v tvář nebezpečí a nejistotě, která je všude kolem něj. Není to žádný slabý, nebo bezmocný Duch, ale je to bytost jemná a klidná. Ve skutečnosti ti největší duchovní mystici, učitelé a vyrovnaní jedinci nesou největší osobní sílu. Co předchází největší osobní síle? SEBEÚCTA!
V této Treceně je vaším největším úkolem najít OSOBNÍ SÍLU.
To neznamená ale, že půjdete do posilovny, nebo se přihlásíte na aikido. Znamená to, že budete vyvíjet stabilní pocit SEBEÚCTY, bez arogance, souzení, Ega, které je často závislé na stavu psychiky a blokuje vás jako mnoho dalších parazitů.
RESPEKT BEZ VÝHRAD
RESPEKT BEZ SOUZENÍ
RESPEKT BEZ POCITU VLASTNÍ DŮLEŽITOSTI
Respektujte kdo jste, co děláte, ale ne z pozice rozumu, ale protože jste tady. Respektujte své úžasné schopnosti a dovednosti, respektujte roli, kterou máte v rodině a ve společnosti a toto dědictví předejte budoucím generacím. Ctěte sami sebe a žijte tuto úctu každým pórem vašeho Bytí. Ta pak bude přirozeně proudit z vás na všechny lidi kolem vás. Objevte pro sebe vaší skutečnou úctu, ale i pro ostatní. Vybudujte skutečnou sílu - hodnotu, která vás provede všemi bouřemi a převraty a umožní vám stát na svých vlastních nohách, bez ohledu na výzvy. Hluboce spirituální a klidný MANIK se nesnaží projevovat žádnou drsnost, nebo ublížit, ale svojí surovou silou chrání sebe a ostatní, když je to třeba.
Sebeúcta a osobní síla jsou základním stavebním kamenem každého harmonického vztahu, pracovního, společenského, přátelského, rodinného a partnerského.
Jako vždy, nejdůležitější jsou dny , které vás spojují s touto Vlnou. Pozice 8, 9, 10 ukazují vývojový cyklus určité události, zatímco to, co potřebuje uvolnit, se projeví 11. den Vlny. I když je uzdravení spojeno nejčastěji s přechodnými bolestmi, nezaměřujte se na tento směr. Zkuste se podívat především na pozitivní aspekty, na kterých roste vaše životní moudrost.
Soustřeďte se na vaše AHA zkušenosti. V žádné jiné Vlně se neprojevuje tak silná moc uzdravení jako ve Vlně RUKY. Nezapomínejte na své dlaně - jsou projeveným pozemským nejcennějším nástrojem léčení. Nyní ho využijte pro sebe. Pokud vnímáte někde pocit bolesti - přiložte tam své ruce. Čakry vašich dlaní jsou kanálem, kterým proudí ŽIVOTNÍ SÍLA jednoduše přímo ze Zdroje fyzicky neustále, aniž by vás to rušilo. Dovolte projevit se tomuto zázraku. Dopřejte svému tělu tento příjemný projev a obdarujte touto láskou i své blízké.
Vlna RUKY provádí uzdravení na několika úrovních Bytí. Hlavní část uzdravení probíhá v těle emocionálním, ale také fyzickém, čili našem těle z masa a kostí.
Přehled Vlny
MANIK 1
LAMAT 2
MULUC 3
OC 4
CHUEN 5
EB 6
BEN 7
IX 8
MEN 9
CIB 10
CABAN 11
ETZNAB 12
CAUAC 13 galaktický Portál
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

" Život je takový, jakým jej učiníš "

29. září 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Mnohokrát jsi již slyšel slova " Život je takový, jakým jej učiníš ", ale co jsi pro to udělal? Nechápeš, že řídíš svůj život, své štěstí, svůj úspěch, své radosti i svá trápení? Život může být úžasný, vzrušující a slavný, ale záleží na tobě, abys ho takovým učinil tím, že od něj budeš očekávat to opravdu nejlepší. Žij pouze dneškem a plně ho prožívej, Nikdy neztrácej čas starostmi o zítřek a úvahami, co může přinést, a nedělej si starosti, když cítíš, že se nemůžeš s něčím vypořádat, ať je to cokoliv. Vždy se snaž vidět světlou stránku života a soustřeď se na ni v přítomném okamžiku. Jestliže včerejšek neproběhl hladce, neznamená to, že dnes to bude stejné. Včerejšek zanech za sebou; uč se z něho, ale nepřipusť, aby ti zkazil dnešek. Dnešek leží před tebou, nedotčený a neposkvrněný. Co s ním učiníš?

TZOLKIN 28.9.2014 13 CIMI kin 26

28. září 2014 v 9:05 Mayský Kalendář na každý den

Cimi - Spojka - vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok
Uzavřete cestu Trecenou Jaguára sebeúctou, úctou ke svému blahobytu a svému potenciálu. Ztělesňující dokončení a posvátného koyopu podstaty života, obohacuje Oxlahun (13) hluboké transformační síly Cimi. Jako posvátný vodopád ducha nechte tyto starověké energie omývat vás s požehnáním, namočte celou svou cestu až do morku vaší duše. Změnu, kterou hledáte, není dočasný stav, ale spíše další éra vaší osobní evoluce.
Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM - je jedno, s čím - dejte pokyn převozníku CIMI. SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může uvolnit z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce, nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli - ale nemůžete odtrhnout.
CIMI představuje v yucatánském jazyce smrt, ale jedná se o vnitřní smrt. Je to význam pro moudrost předků, kteří nás vedou transformací, vnitřní smrtí ke znovuzrození. V těle je CIMI spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme osvícení a získáváme vědomí moudrosti našich předků.
Narození, smrt a znovuzrození je základním kamenem středoamerických mýtů. Jako je pro nativní Akbal přirozené spojení s nižšími světy, je pro Cimi přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem. Výzva: Nebuďte oběť a neobětujte se příliš mnoho. CIMI je energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.
***
Co kdybyste se dnes dozvěděli, že toto je váš poslední den na Zemi? Jaké věci byste dnes dělali? Jak byste se chovali k ostatním? Komu byste zavolali? Jaké emoce cítíte? Existují nějaké nedodělané projekty, které byste chtěli dodělat, nebo ztratily váš zájem?
Pokud chcete opravdu každé ráno začít malou úvahou o těchto věcech, vaše dny budou mít mnohem větší význam. Dlouho by vám netrvalo zjednodušit si život. Pravděpodobně byste uklidili svojí nemovitost, aby jí ti, kteří jí po vás dostanou nemuseli uklízet. Pravděpodobně byste přestali odkládat setkání a rozhovory s členy rodiny a vašimi nejbližšími. Co všechno byste dělali jinak? Mnoho věcí, které vám berou čas by odpadlo. Výsledek toho je, že vaše vášeň a nadšení pro život se dramaticky zvýší, stejně tak čas, energie a vaše hojnost doslova eskaluje.
Toto je energie, kterou vám také Cimi nabízí: vzdání se, proměnu, uvolnění a smrt všeho, co vám nesouží. Doporučujeme vám, abyste každý absolvovali tuto krátkou cestu, dokud nepropustíte strach ze smrti a nebudete žít vášeň a nadšení ze života.
Nyní k tomu přimícháme energii Tónu 13. Existuje nesčetné množství aspektů Cimi a 13, a my jsme vybrali jeden z nich 5+5+3=13. První 5 představuje vás, jako plně vědomého člověka, který je spojen s energií vašeho Vyššího Já - to představuje druhou 5. Jedná se o vědomé spojení s tou částí mimo vás, která zůstala na Druhé Straně. Dnes se podíváme na 3 jako na Svatou Trojici, která zahrnuje všechny z Vyšších Sfér. Existuje mnoho názvů pro tuto Trojici. Otec, Syn a Duch Svatý, nebo tělo, mysl, duše. Obecné pojetí je CELISTVOST. Tón 13 představuje vás spojené s vaším Vyšším Já, čili vědomě spojené se Zdrojem Všeho. S touto silou můžete manifestovat všechno, co si přejete. Zavolejte nás a my vám pomůžeme kdykoliv s čímkoliv.
Vaši Průvodci jsou vždy nablízku a ochotně čekají, aby vám pomohli. Přináší jim to radost a je výrazem jejich vášně. Jsou poctěni a nadšeni, že vám mohou sloužit. Mnozí z vašich duchovních Pomocníků se nikdy neinkarnovali na Zem a stojí v úžasu z toho, co jste dokázali. Angažmá na Zemi není lehké, ale plné příležitostí k růstu, sdílení zkušeností a porozumění.
Udělejte si dnes čas a přemýšlejte o životě. Všimněte si co není v pořádku a tím začněte. Žádný úkol není příliš velký, nebo příliš malý. Všechno je důležité pro růst milující a laskavé duchovní bytosti. Vyberte si oblast vašeho života, kterou chcete změnit, nebo přeměnit a požádejte nás o pomoc. Doporučujeme vám začít se strachem ze smrti, pokud jste tuto oblast již nezvládli.
V mayské tradici byla celá kultura zaměřena na energii každého specifického data. Dokážete si představit důsledek, pokud by každý obyvatel Země podporoval sám sebe a pracoval na společných cílech jako je například uvolnění strachu ze smrti? To je to, co dělá mayskou kulturu tak silnou. Pracujme společně na vytváření silných jedinců. Jejich kultura se rozpadla, když na tento způsob zapomněli. Nicméně kultura je vždy celkově rekonstruována jednotlivci jako jste vy, kteří na sobě pracujete a tím tvoříte vzor pro ostatní. Tito jedinci vytváří obrovské kolektivní energie, které vytváří posun, o kterém se vám ani nezdálo. Doporučujeme vám, abyste se stali aktivní součástí této skupiny. Loučíme se a obalujeme vás Láskou!
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s třinácti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky - konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo spod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co dramaticky změní běh vašeho života. Věřte ale, že se vás dotýká Nejčistší Energie Universa, a nová sebeidentifikace, pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ a k cíli vašeho Světelného těla. Přemýšlejte o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem.TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!
OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!
V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují Energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE, čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu "12" znamenalo to, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo "13" je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o ČÍSLE OSUDU.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu - opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU - čili SÍLU TRANSFORMACE.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Požehnaní jsou ti, kteří jsou ochotni a otevřeni ke změnám....

28. září 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Vždy měj na paměti, že se stavem světa můžeš něco udělat jen tehdy, změníš-li zcela své srdce, mysl a ducha. Jakmile si to uvědomíš, vezmeš na sebe zodpovědnost a něco pro to uděláš, nastanou změny, zpočátku malé, a pak se rozšíří, až nakonec zahrnou vše. Považ, jak je to úžasné a povzbudivé vědět, že můžeš pomoci napravit stav světa změnou ve svém nitru, a tak ovlivnit změny vnější. Požehnaní jsou ti, kteří jsou ochotni a otevřeni ke změnám, vidí potřebu změn a něco pro ně dělají; jsou jako kvasnice, bez nichž by těsto nevykynulo. Bez změny by vše stagnovalo a odumřelo. Měň se tedy a rozvíjej v opravdové radosti a díkůvzdání a bud'vděčný, že tak můžeš činit. Začni s tím hned teď.

TZOLKIN 27.9.2014 12 CHICCHAN kin 25

27. září 2014 v 15:07 Mayský Kalendář na každý den

Chicchan - Had - Vitalita, vášeň, moudrost těla, Tělesné pocity, instinkt, síla Kundalini energie, intimita, sexualita, pevné nervy, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém
Jediný jeden den vám může přinést radost, nebo zklamání, dovést vás k šílenství, nebo budete pociťovat nudu, ale to je prostě život, který udržuje frekvence duše na vaší životní cestě po proudu moře. A tak jak přemýšlíte o podstatě a průběhu života, zkušenostech, které jste nabrali, o lidech, které jste potkali - požádejte Chicchan, aby vás vyvedl z jakéhokoliv zmatku, nepořádku, disharmonie, které jsou přítomny ve vašem životě právě teď, takže využijte mocné energie LaKa (12) a obnovte, nebo přesměrujte váš horizont k životu, o kterém jste vždy snili , ale nikdy vás nenapadlo, že byste toho dosáhli. Pak nalaďte všechny mentální, emocionální a fyzické schopnosti a plujte plnou rychlostí směrem k němu!!
Rovnováha a Jednota přináší moudrost, nikoliv velikost, nebo aspekt něčeho takového jako je sláva a bohatství. S velkou moudrostí přichází zodpovědnost. Čím vyšší Vědomí, tím vyšší je vaše zodpovědnost, přiměřené hospodaření s energií a větší síla.
Symbol Hada zosobňuje hlubokou instinktivní moudrost, vytváří kanál mezi Nebem a Zemí. Je to energie pomoci těm, kteří tvoří prostor v srdci. HAD je síla pravdy a spravedlnosti.
Nativní Chicchan mají dar vidět věci pod jejich povrchem, obdařeni intenzivní sexuální energií, což jim dává přirozené charisma a jsou silní fyzicky i psychicky.
***
Dobré ráno, dnes je Chicchan, Had. Je to den transformace, zbavování se starých myšlenek, starých struktur víry. Dvanáctý den je den pohledu na sebe, jako na plně schopného celistvého člověka (5), plně napojeného na vedení svého Vyššího Já (5). K této směsici přidejte sílu dvojky - polarity, duality a protikladných sil (5+5+2=12)
Utište svůj vnitřní i vnější svět. Několikrát udělejte nádech/výdech, dokud neuvolníte svaly celého těla, nechte tíhu světa proklouznout mezi prsty. Najděte něco, co tíží vaše srdce, co chcete změnit, nebo co chcete vytvořit. Musí to být něco uvnitř vás, ne uvnitř druhých, nepracujeme na ostatních proti jejich vůli, nebo bez svolení. Toto je čas jen pro vás. Dvanáctka vytváří okno, abyste se mohli podívat hluboko do vašeho nitra na konkrétní póly polarity. Možná si můžete říci něco jako : " Nechci už nikoho pomlouvat." Přesto, když vám přijde do cesty nějaký člověk, můžete snadno spadnout do starých vzorců. Pokud jste skutečně připraveni změnit tento vzorec, pak vám můžeme pomoci.
Jasně a zřetelně uveďte svůj záměr - písemně, ústně, nebo v mysli. Záměr uveďte pomocí pozitivní myšlenky např. : " O druhých říkám jen laskavá slova." Důvod, proč jsme vás požádali o pozitivní tvrzení je ten, že jako duchovní Bytosti vidíme spíš váš energetický vzorec, než slyšíme vaše slova.
Aby se mohlo cokoliv manifestovat, základní vzorec je vždy stejný. Vyčistěte svou mysl, uveďte jasný záměr a vizualizujte výsledek. Používejte smysly - hmat, čich, chuť a dívejte se jakoby jste již v té situaci byli. Jaké emoce to ve vás probouzí? Jako příklad bychom uvedli, že jste se rozhodli přestat pomlouvat druhé lidi.
Takže vyčistíte mysl, uvedete jasný záměr, pak si představíte sami sebe, jak o druhých říkáte jen samá laskavá slova. Můžete si sami sebe představit v prostředí, kde se nejčastěji přistihnete jak někoho pomlouváte. Možná je to, když jste s vašimi nejlepšími přáteli a všichni máte tendenci bavit se o druhých lidech. V tomto cvičení si představte sebe a své přátele na místě, kde se setkáváte nejčastěji, např. v kavárně. Představte si prostor kavárny, židle, stoly, vůni kávy…..atd.
Pozorujte své přátele, kteří začínají pomlouvat druhé. Vidíte sami sebe, jak jste klidní. Brzy si přátelé všimnou, že jste zticha a budou se snažit vás vtáhnout do rozhovoru. Vidíte sami sebe, jak říkáte o druhých jen samá laskavá slova. Všimnete si, že je vaše chování vašim přátelům nepříjemné. Přesto, když budete cvičit toto chování nejprve ve své mysli, pak ve skutečnosti, stanete se mnohem silnější a postupně zvyk pomlouvat skončí. Obvykle se stane jedna ze dvou věcí, rozhodnete se přestat pomlouvat a najdete si nové přátele, nebo vás vaši přátele mohou přestat zvát na setkání a budou pokračovat v pomlouvání dál.
Pro porovnání uvádíme jinou možnost pro to co nechcete. Opět zklidníte svou mysl a zavoláte své duchovní Pomocníky na pomoc. Uvedete záměr: " Nechci už více pomlouvat druhé." Představíte si, jak sedíte se svými přáteli v kavárně, cítíte vůně, slyšíte zvuky…...V této vizualizaci začnete s pomluvami, ale zastavíte se v půli věty a řeknete přátelům, že už nechcete pomlouvat druhé. Výsledek je stejný, ale přechod je odlišný. V prvním případě jste chtěli říkat o druhých jen laskavá slova, v druhém příkladu jste chtěli pomlouvat druhé, ale už jste to nepotřebovali. Vidíte ten rozdíl? Vizualizováním cvičíte, že to, co nechcete, můžete rychle a efektivně rozbít - všechny nežádoucí návyky můžete rozbít tím, že to prostě děláte, nebo tvoříte to, co chcete. Uvedením záměru a vizualizací můžete snadno zlomit jakýkoliv zvyk, nebo se můžete ocitnout v opakujících se vzorcích a situacích, které vám dávají další příležitost ke změně svého chování. Toto je ale mnohem delší proces.
DVANÁCTÝ Tón - POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den " zúčtování" všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Skvělý den integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK.
Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé naše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity a víme, že všechno patří do jednoho velkého CELKU - uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.
ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU
V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. Slovo krystalický zde znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu nám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jsme byli zapleteni karmickými vazbami - to nám odhalí vyšší nadhled. Tón 12 preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní Dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Solara - MALÝ FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA ZÁŘÍ 2014 - PRAVÉ MÍSTO, POZICE A PRAVÝ DOMOV

27. září 2014 v 7:00 Aktuální Informační chaneling

Září je mocný měsíc dokončení, ustálení, upevnění a sklizně. Stále letíme po naprosto zrychlené Rychlé Stopě ve stavu neustálé akce a potýkáme se s množstvím situací a detailů, které se stále mění. Neustále jsme vyzýváni, abychom souběžně zpracovávali úkoly na úrovních Mimo Mapu. Vlna je tak extrémně neklidná, že se učíme, že mezi jednotlivými vrcholy vln je tok, proud.

Po celé září jsme doslova tlačeni k tomu, abychom začali něco dělat pro to, abychom změnili naše životy, ať se nám to líbí nebo ne. Budeme vyhnáni ze svých zón pohodlí a hozeni na neznámé území. Mnohé prvky se buď přesunou blíž ke své Pravé Pozici nebo se na ni přímo dostanou.

Po několik minulých let to vypadalo, jako bychom procházeli Černou Dírou, ve které je z nás všechno, co už je prošlé, zastaralé, povrchní nebo nepravdivé silou seškrábnuto. Je to jako být zmítán uvnitř kamenného bubnu, ve kterém se otloukají všechny naše hrubé částečky, dokud se nevynoříme s obnovenou jasností účelu. Všechno, co stále spouští naši vnitřní spoušť nebo spouště, bylo spíš vodou na náš mlýn, která vyleštila náš kámen.

Mnozí z nás se nyní blíží k centrálnímu víru nebo Černé Díře. Vše co zbývá, je svlékáno, autentičnost. Brzy budeme vyhozeni ven na druhou stranu do úplně nové reality. Tehdy se všechny nově nastavené vrstvy našich nových bytostí vrátí po spirále k nám. Nové způsoby bytí. Nové priority. Nový Pravý Účel, Důvod. Žití v našich Pravých Domovech na našem Pravém Místě, na Pravých Pozicích.

Každý má Pravé Místo.
Někteří mají více než jedno Pravé Místo, a na každém z nich mají na práci důležité věci. V této době, když se svět duality všude kolem nás hroutí, je nejdůležitějším abychom se vyrovnali, sladili se svým Pravým Místem, jak rychle to jde. Není to jen místo, kde se cítíme pohodlně a bezpečně, naše Pravá Místa jsou tam, kde můžeme naplnit náš Pravý Účel.

Mnozí z nás po celý život touží vrátit se "Domů". Neboť většinu našeho života jsme cítili, že Domov je někde jinde, možná v jiném světě. Ale nyní se všechno změnilo. Nejen že jsme v posledních mílích duality, ale zjišťujeme, že nemusíme opustit tuto planetu, abychom se dostali Domů, můžeme vytvořit svůj Pravý Domov zde na Zemi.

Naše Pravá Místa jsou místa, kde můžeme najít své Pravé Domovy. Naše Pravé Domovy se nenacházejí jinde než naše Pravé Místo. Ne každý potřebuje právě teď žít ve svém Pravém Domově, ale každý potřebuje být na Pravém Místě.

Náš Pravý Domov není jen pohodlné, dobře známé místo, kde žít, ale představuje úplně novou úroveň vědomí. Jsou to místa pravého bytí, kde můžeme plně žít naše Pravé Životy jako Praví Jedinci. Pravé Domovy se nacházejí v Nové Krajině a jsou místy ukotvení Nového Paradigmatu. Jsou to ostrovy Naprosto Větší, Úžasnější Reality umístěné do umírajícího světa duality jako zářící klenoty, které budou stabilizovat okamžitý převrat (výměnu) mezi systémy reality.

V září je také silný prvek dokončení, dokončení věcí, které pro nás byly opravdu výzvou a spotřebovávaly spoustu naší energie. To nás přivádí k nádherné sklizni našeho nahromaděného úsilí, když sklidíme to, co jsme tak poctivě v našich životech zasadili. Mnoho osobních a kolektivních úsilí v září nebo začátkem října kulminuje, jde o takové jako dokončení nejdůležitějších projektů, přesunutí se do našich Pravých Domovů nebo dělání hlavních vnitřních nebo vnějších rozhodnutí, abychom se vyrovnali, sladili se svým Pravým Místem.

Září je další měsíc, kdy se rychle a hluboce přesouváme do Nové Krajiny. Po celý měsíc se naše bytosti budou dál rozšiřovat, expandovat a prohlubovat a naše jasnost bude stále silnější. Dál budeme projevovat svou vnitřní Opravdovost do rozhodovacích vnějších Akci. Zesílí náš závazek dostat se na svá Pravá Místa a bude o mnoho jednodušší udržet jasný úhel pohledu (perspektivu) na to, co je reálné a pravé.

Jak stále více žijeme svou vnitřní Pravdivost a jasně ji vyjadřujeme v našich vnějších akcích, Nová Krajina začíná pronikat starou krajinou. To se děje pomalu, jemně a stále. Nová Krajina je stále viditelnější všude kolem nás. Nová energie přichází a jiskří naší starou krajinou. Všude jsou jiskry Nového a Pravého. Naše vnitřní a vnější prostředí se značně mění v každém směru.

Solara
www.nvisible.com

Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního Surf Reportu na září 2014. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po zapsání v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Život je plný vzrušení a očekávání....

27. září 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nikdy neztrácej čas a energii přáním, abys byl někde jinde a dělal něco jiného. Přijmi svou situaci a uvědom si, že jsi tam, kde jsi a že děláš to, co děláš, ze zcela určitého důvodu. Uvědom si, že nic není náhodné, že se musíš naučit určitým lekcím a že situace, v níž se nacházíš, ti byla určena, aby ti umožnila poučit se z těchto lekcí tak rychle, jak je to jen možné, abys mohl jít kupředu a vzhůru na své duchovní cestě. Jistě nechceš zapadnout do vyjetých kolejí, jakkoliv bezpečné a jisté se ti mohou jevit! Pomysli na to, jak hloupý a nezajímavý by byl život, kdybys zvolil vyjeté koleje. Život je plný vzrušení a očekávání, jsi-li ochoten jít nebojácně vpřed do neznáma a další krok udělat v naprosté víře a důvěře spolu se Mnou, svým průvodcem a společníkem. Neboj se; Já jsem stále s tebou.

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 22.9. 2014 – 28.9. 2014

26. září 2014 v 11:32 Mistr Hilarion

Milovaní,
ti, kteří jsou schopni se dostat za běžné rozptýlení, se spojují a soustřeďují na mírový svět. Ve vyšších dimenzích se tato energie zvyšuje a násobí, takže, jak jsme uvedli již dříve, když se sejdou dva nebo více lidí, je tam také vědomí Kristovo. Síly světla a lásky se s potěšením připojí k těm, kteří se po celém světě soustředí na to, aby přinesli nejvyšší možný výsledek pro Zemi a celé lidstvo.V důsledku úsilí těchto sil světla se ve světě děje mnoho pozitivních a laskavých změn. Ti, kdo reagovali na výzvu, provádějí tuto posvátnou a zbožnou práci s láskou a úctou. Osvícené duše po celém světě se obracejí dovnitř sebe, aby vyslovili k Stvořiteli Všeho Co Je z hloubi svých srdcí přání, ve víře a v hlubokém pochopení, že každý z nich je božskou jiskrou božské manifestace na Zemi.

Pak se otočí, aby rozjímali nad krásou světa, který je kolem nich a oslavovali zázraky přírody, neuvěřitelný východ a západ slunce, myriády malých stvoření které je obklopují. Každé je jedinečné a neuvěřitelné ve svém jedinečném detailu. Nasávají barvy květin a pozorují, jak každá tyčinka jakoby ze sebe vyzařovala světlo. Propojují se se stromy a poslouchají jejich nadčasové zprávy o bratrství, hojnosti a podpoře. Začínají si uvědomovat, že jejich planeta překypuje životem, že vše je spojeno se Vším Co Je a že oni jsou také toho nedílnou součástí. Cítí, že každý moment, který tráví rozjímáním a obdivováním zázraků světa ve kterém žijí, je podporou a vyjádřením vděčnosti za hojnost, která byla stvořena k jejich potěše. Uvědomují si, že takto vesmír odpovídá, když jim přináší více toho, co naplňuje jejich srdce radostí.

Mír na světě je vytvářen jedním vědomím, a když toto vědomí v každé osobě chápe, že vyjádření pocty všemu, co je v jejich životě dobré, i když se to tak druhým nemusí jevit, udržuje proud vděčnosti, dobra a pozitivní energie, což představuje konstantní hlavní sílu, fungující v jejich životech. Dveře k vyššímu vědomí, k vzestupu, spočívají v trvalém a neutuchajícím pociťování jemných stavů radosti, blaženosti a vděčnosti. Prožívání a prociťování těchto stavů spojuje lidi s vyššími říšemi vnímání, a jakmile si tyto vyšší reality uvnitř sebe uvědomí, na návrat ke starým způsobům nelze ani pomyslet.

Úkolem tedy je, snažit se o dosažení těchto stavů bytí a cítění. Učit se rozpoznávat staré myšlenky, které se vynořují zdánlivě odnikud, pozorovat se, a pozvedat tyto myšlenky, a vidět, že se jedná o starou energii, kterou již v životě nepotřebujeme a propustit ji, aniž bychom tuto energii připoutali k něčemu v našem současném životě. Rychle nahradit tuto starou myšlenku nějakou novou a posilňující. Když se toto praktikuje, stává se stále jednodušším, zůstávat v jemném stavu radosti a nadšení, které automaticky vytváří pocity vděčnosti. Čím víc lidí začne ztělesňovat tento stav bytí , tím víc budou svět a lidé kolem nich odpovídat pozitivní energií. Když začne každý člověk ctít své sestry a bratry tak, jak si ctí sebe, přirozeným a vděčným následkem bude mír.

Jsou to ti, jejichž srdce jsou tváří v tvář největším výzvám klidná, kdo vytváří lepší svět pro sebe a pro druhé. Jsou to ti, kteří chápou, že když propustí roztrpčení, vztek a potřebu mstít se, podporují a pozvedávají každého a všechno v celé oblasti svého vlivu. Stačí vám podívat se na dějiny vašeho světa, abyste rozpoznali tato úžasná zářící světla, ty lidi, kteří stojí ve svém světle, ve své trvalé víře a oddanosti, kteří udržují božské plány míru, odpuštění a jednoty s obrovskou odvahou a odhodláním v tváři nebezpečí a chápejte, že vy k nim můžete také patřit. Stůjte silně a pevně v jednotě s božským a vše bude dobré. .

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryon - Urychlení

26. září 2014 v 11:29 Aktuální Informační chaneling
Tento živý channeling byl předán ve Vancouveru, v Kanadě 8. února 2014

Buďte pozdraveni drazí! Já jsem Kryon z magnetické služby.
Můj partner ustupuje stranou. Musí. Šišinka mozková se otevírá určitým způsobem a lidské bytosti si potřebují zvyknout na to, že odkládají své filtry stranou. Jsou to filtry lidství. Pokud jsou na místě a lidská bytost neustoupí plně stranou, zpráva přichází skrze její filtry a její vědomí.

Takto rozeznáte, zda je channeling čistý nebo ne. Pokud se zdá, že je lidská bytost spojená s portálem a zachovává si způsoby vyjadřování a svůj projev, víte, čemu nasloucháte. Je to částečný channeling.Někdy je to prostě způsob, kterým lidská bytost potřebuje přijímat zprávy, aby to pro ni bylo pohodlné.Ale nejčistší jsou channelingy, kde žádné filtry nejsou.

Je to obtížné a vyžaduje to cvik. Někdy lidská bytost vstupuje dovnitř a ven v průběhu channelingu!Filtry tam jsou a pak jsou zase odloženy. To je člověk, který se v průběhu channelingu učí. Dáváme vám tyto informace, protože se vztahují k vašemu každodennímu životu. Když jste v situaci, kdy procvičujete intuitivní stránku, odložte své filtry stranou. Filtry vám říkají, co chce od vás slyšet váš mozek, v protikladu k tomu, co přichází šišinkou mozkovou - což je čistá intuitivní myšlenka. Tato praxe se vyplatí. Čistá intuitivní komunikace vám přinese jasnější spojení s tím, co bychom nazvali energií života, a umožní vám být v pravý čas na pravém místě.

Oslavuji tento čas s vámi, drazí. Někteří z vás toto poslouchají ze záznamu, jiní jsou zde v místnosti. A opět vám říkám, že hovořím k vám všem ve stejný čas, protože vás vidím, jak posloucháte, drazí. Není to záhada vidět, kdo si může přát slyšet toto poselství.

Jste v nové energii a tuto skutečnost jsme již mnohokrát probírali. Řekli jsme některé úžasné věci, které potvrdí pouze čas. A to je v pořádku, protože stejně jsme začínali před 23 lety, když můj partner poprvé otevřel ústa nebo to zaznamenal na papíře, a předal informace těm, kteří chtěli slyšet, co Kryon říká. Zprávy, které jsme předali tehdy a které předáváme teď, se začínají kompletovat a potvrzovat.

Řekli jsme, že nebude žádný Armageddon, a žádný nebyl. Zkoumali jsme potenciál Třetí světové války a řekli jsme, že žádná nebude. Dávali jsme vám zprávy, které nebyly předpovídáním budoucnosti, ale byly založeny na tom, co pradávné národy na planetě, spjaté s přirozenými cykly, věděly (míněn přechod roku 2012 - pozn. překl.). Jejich proroctví se stávají skutečností.

A tak zde nyní sedíme v nové energii a dáváme vám stejný druh poselství - založeného na potenciálu, který vidíme, že se uskutečňuje, nikoli, že by se mohl uskutečnit. Řekli jsme vám, že začínáte rekalibrovat samotnou lidskou přirozenost. Pokud jste součástí ezoterické víry, metafyziky nebo směru nazývaného "New Age", informovali jsme vás, co se mění, a vyzvali jsme vás k opuštění všech starých praktik, které planetě nepomůžou. Některá sdělení bylo pro vás obtížné přijmout, pro nás obtížné sdělit. Šlo o to začít přepisovat realitu, kterou jste si mysleli, že máte.

Zde je dnešní poselství o láskyplné oslavě a pomoci. Chci vám opět předat informace, z nichž část je kontroverzní. Neříkali bychom tato slova, pokud by za nimi nebyla pravda a čistota záměru. Budeme hovořit o "urychlení". To samo o sobě JE obtížným tématem. Abyste ho správně pochopili, potřebovali byste vědět mnohem více o pomoci, která obklopuje lidstvo.

Pokud nyní nasloucháte poprvé, přišli jste o značný rozsah informací, které poskytují pozadí a jasnost následujícímu sdělení. Rád bych vás proto pozval k poslechnutí nebo přečtení některých předešlých sdělení ze začátku tohoto roku.

Jako lidstvo i jednotlivci se přesouváte k energii, která vás podporuje. Přesouváte se z energie, která vás nikdy nepodporovala. Je to opravdu přesun ze tmy do světla, a tato metafora je přiléhavá. Toto vždy bylo proroctví, které pradávné národy znaly. Všechna očekávání byla soustředěna kolem průchodu Země precesí rovnodennosti - a pokud aplikujete matematiku a astronomii, uvidíte, žeje zde 18leté okno od současnosti do konce precese, které je zásadní. Osmnáct let. Toto je druhý rok z těchto osmnácti. Je to rok struktury - tím myslíme, že je to rok, kdy sázíte semena. Je to rok ujasňování si, co je třeba dělat. Je to rok soutoku porozumění, což znamená, že si můžete začít spojovat jednotlivé body.

Řekneme vám o věcech, které vám mají pomoci. Zároveň vás tím upozorňujeme na to, abyste se těchto věcí nebáli. Urychlení - to nastává, když vám ti, kteří jsou kolem vás, podávají plášť laskavosti pro vaše dobro.

Předávali jsme vám opakovaně popisy mřížek planety a toho, že tyto systémy jsou plně součástí laskavé pomoci. Můj partner vám předal popis devíti atributů lidské bytosti a vysvětlil, že všechny tyto struktury jsou součástí laskavé fyziky. (Základní Kryonova myšlenka, že fyzikální zákony jsou kvantově tvořeny s laskavostí - jsou zde účelně pro maximalizaci prospěchu lidských bytostí. Nejsme hříčkou náhodných sil přírody, ale hýčkáni procesy, které mají nejlépe, jak je možné podporovat lidské bytosti a jejich vývoj - pozn. překl.). Je zde záměrná pomoc. Dokonce i chemie vašich těl se nyní postupně ladí tak, aby léčila sama sebe lépe než kdykoli v historii.

Tři lidé zde v obecenstvu toto potřebují slyšet, aby věděli, že jsou v pořádku a nepotřebují se bát. Dokonce i vaše buněčná struktura začíná odpovídat na novou energii. Stále používáme slovo"laskavost" - je to nejlepší slovo, jaké máme, abychom popsali všechny systémy, které vědí, kdo jste, které jsou vaším přítelem a proti všem očekáváním spolupracují s vámi. Není to běžný systém, na který se občas spolehnete a dostanete něco dobrého. Není to systém, který je proti vám a proti kterému musíte bojovat. Je to systém, který zná vaše jméno. Poprvé v lidské historii vás vidí pohybovat se směrem k cíli, který nakonec sjednotí lidstvo.

To byla Kryonova zpráva po 23 let. Tato zpráva byla až dosud zakódovaná, protože jste museli překročit mezník. To je realita, že? Mohli jsme mluvit o budoucnosti, mohli jsme vám říkat, kam jdete. Mohli jsme vám říkat, že nebude žádná "závěrečná bitva". Ale bylo zde hodně strachu díky proroctvím z minulosti, která říkala, že právě to nastane. Bylo zde mnoho dezinformací o tom, co se odehraje roku 2012, přinášených obchodníky s rokem 2012. Museli jste tím projít. Žádná slova od Kryona by nikdy nepronikla ten strach lépe, než odbíjení hodin a uvědomění toho, že se nic takového nestalo.

Tady sedíte, v nové energii. Díváte se na vaši sluneční soustavu a vnímáte věci, které mohou být zdrojem strachu, nebo pro vás děsivé. Chci vám říci, že tyto projevy jsou součástí urychlení. Pojďme začít, abyste si mohli začít spojovat věci, které mohou vypadat jako špatné zprávy, ale nejsou.

Duch ví, jak lidstvo potřebuje pracovat samo se sebou. Duch chápe, že lidstvo potřebuje řešit hádanky. Události se jeví jako negativní, stará energie. Ale děje se to, že díky řešení problémů, čistíte energii. Některé záležitosti jsou obtížné. Předáme vám pět atributů urychlování na planetě. Budou stručné.

Číslo jedna: zápas v politice a na veřejné scéně. Jak může politický zápas souviset s urychlováním benevolentní energie? Zde vás požádám, abyste pro tuto chvíli opustili lineární způsob uvažování o tom, jak věci fungují. Právě nyní probíhají války. Všechny mají něco společného, a všechny se liší od toho, jak probíhaly dříve.

Právě probíhají války, lidé jsou zabíjeni a my je vítáme na naší straně závoje. Můžeme vám říci o hororu, který se děje v určitých zemích. Ale není to země proti zemi, drazí, všimli jste si? Žádná z těchto válek není taková, vidíte to? Namísto toho jsou to konflikty uvnitř zemí. Občané státu vzájemně bojují mezi sebou, zápasí o to, co chtějí od svých vlád, a jaké se jejich země stanou.

Děje se to na místech, kde byste to nikdy nečekali, že? Nečekali byste, že vybuchnou, když mají vládu s takovou silou, která brání jejich lidu ve vzpouře. Bouří se dokonce i ti, kteří se zdají být "prozápadní" a laskaví. Děje se to stále více a vidíte ty, od kterých byste nečekali, že se budou bouřit. Co se děje? Je to vůbec poprvé, kdy vidíte mnoho zemí a jejich obyvatele, jak se rozhodli, že chtějí něco lepšího.

Podstatou není náprava korupce, nejedná se o to, zda bude nějaký hrabivý politik sesazen a nahrazen jiným. O tom to není. Cílem je zlepšení každodenního života občanů. Řekli jsme vám o Středním Východě, kde se také "vaří" určité věci, a mohou vás překvapit, až nastanou. Vše se týká běžných jedinců, kteří začínají vidět, že by mohli mít lepší zemi a lepší vládu. To zahrnuje dobré věci pro ně samotné, nemocnice a školy, šanci posunout se vpřed tam, kam nyní nemohou. Věci, které chtějí všichni lidé.

Takže politický zápas je urychlovač. Mohli bychom říci, že tlačí obal energie a způsobuje, že se věci dějí, namísto toho, aby zůstávaly na místě, byly statické a beze změny čekaly na další generaci nebo dvě, až se těchto věcí chopí a něco změní.

Někteří možná vezmou tuto informaci a řeknou: "Aha, Kryon říká, že je dobré, když lidé budou zabíjeni." To jsem ale neřekl. Říkám, že jsou nám známy lidské podmínky. Víme, jak řešíte své a "urychlení" je pro vás, abyste se konečně probudili. Někteří občané si uvědomují, že to nefunguje. A někdy se to děje mírovou cestou, a někdy ne. To je číslo jedna - urychlení skrze politický zápas.

Číslo dvě je něco, o čem jsme dosud nehovořili. Má to co dělat se změnou, rekalibrací akášické paměti. Nehovořili jsme o tom, protože dosud nebyl správný čas o tom hovořit. Můj partner napsal knihu o rekalibraci, a jak hovořím, v duchu nyní lamentuje, že jsem se o tom nezmínil dříve, aby to mohlo být v té knize. Nebyl na to vhodný čas.

Je to rekalibrace toho, jak bude vaše akášická paměť fungovat v budoucnosti. Podívejme se, jak fungovala dosud. Akášický záznam - někteří to budete chtít nazvat energií minulých životů - vám přinášel především věci k řešení. Přinášel energie z vašich minulých životů, vzpomínky na věci, které byly dramatické. Těžká úmrtí, utopení, bitvy, smrt vašich dětí. Nesli jste je do tohoto života a obávali jste se. To ovlivňuje, co děláte. Proto jdete za "čtenářem" minulých životů, jehož práce je vyléčit tyto věci ve vašem životě. Pomáhá vám je vidět a zbavit se strachu.

Bylo to něco, čemu jste se museli čelit, abyste to mohli uvolnit pryč ze svého bytí. Bylo to zahlcujícím způsobem o věcech staré energie, kterými jste se museli propracovat. Zeptejte se regresního terapeuta, co nejčastěji dělá. Odpoví vám, že se pokouší řešit problémy v energiích minulých životů, které vytvářejí strach v životě současném.

Chystám se vám říct, drahé lidské bytosti, staré duše, že toto vše se bude měnit. Řekli jsme vám, žekrystalická mřížka se rekalibruje a začíná si pamatovat odlišně. Stejné to je s vaší Akášou.Akáša vám bude přinášet některé z nejlepších zkušeností, jaké jste kdy měli! (Kryonův úsměv, pokračuje dojatě). Pomůže vám redefinovat lásku! Pomůže vám pochopit, kdo jste. Ano, drazí,řekne vám, že jste Lemuřané! A to jste! Vaše duše není dost stará? Kdo vám to řekl? To je zpochybňování vaší sebehodnoty, vaší velkoleposti. Jste velmi staré duše. Neseděli byste v této místnosti, kdybyste nebyli. Nepotkáte mladé duše, jak sedí na těchto typech shromáždění. Protože by nerozuměly naprosto ničemu, co je zde řečeno.

Vaše Akáša se přelaďuje tak, aby vám předávala vzpomínky, které vám pomohou přesunout se do laskavé energie s použitím věcí a nástrojů, které potřebujete, ne překážky, přes které se potřebujete dostat. Co vy na to? Někteří z vás začnou mít sny, staré duše, a začnete vidět Mistry. Budete levitovat. (Smích.) Budete zažívat barvy ve svých snech a budete vědět, co znamenají. Probudíte se, a budete se usmívat, protože se budete cítit dobře.

Nahradí to opak, který tolik z vás zažívalo, staré duše. Vím, kdo tu je. Uvědomujete si hrůzy, kterými jste prošli? Víte, co zneklidňuje vaši Akášu, co vám dává nedostatek sebeúcty? Chci, abyste začali chápat, že se to začíná přesouvat pozitivním směrem. Nemusíte se znovu narodit do nového života, aby se to objevilo. Překročili jste mezník a zasluhujete si to teď! To je číslo dva. Způsob, jakým vám Akáša doručuje vzpomínky, se přesune do pozitivního. Nebude vám dávat problémy, bude vám dávat řešení, návrhy, a možná i vynálezy! Tolik k druhému bodu.

O čísle tři je obtížné hovořit, protože se tolik bojíte. Gaia sama se rekalibruje k laskavosti a nenechá vás, abyste věci pokazili. Z vašeho pohledu jsou tyto informace kontroverzní. Máte velký strach z věcí, které se nedávno staly a mohou se opět stát v budoucnosti. Environmentalisté se budou u tohoto poselství kroutit.

Řekli jsme vám dříve, abyste přestali znečišťovat oceány. Řekli jsme vám, abyste skončili se znečišťováním vzduchu. Ale takovouto zprávu Kryon nepotřebuje dávat. Je to samo o sobě evidentní. A lidstvo to začíná vidět. To není Kryonovo téma. Kryonovo téma je toto: chci, abyste pochopili, že samotné oceány vaší planety jsou neskonale odolnější a pružnější, než jste si kdy vůbec uměli představit. Už dříve vám to bylo ukázáno, ale vy se stále bojíte.

Co se stane, když se nukleární zařízení roztaví a vylije se do oceánu? Na prvním místě je to zpráva pro vás - pochopili jste ji? Nukleární energie není vaše nejbezpečnější volba! (Uchechtnutí.)To je ta zpráva. Je to velmi jasná zpráva. A když si myslíte, že je to bezpečná volba, říkáme vám stále znovu, že to je ten nejnákladnější parní stroj, který lidstvo zná. Taková jsou jaderná zařízení. Můžete získat energii mnoha jinými způsoby - geotermální je jeden z nich. Máte neomezené teplo pod svými chodidly. Stačí najít způsob, jak se dostat dostatečně hluboko. A vy to dokážete.

Takové je poselství. Zatím v průběhu procesu znečišťujete oceány radioaktivitou. Je zde mnoho strachu. Co byste měli dělat? Měli byste jíst ryby? Bude radioaktivní voda cirkulovat oceány, je bezpečné koupat se ve vodě?… Něco vám řeknu, drazí. Oceán je mnohonásobně odolnější, než jste si kdy mysleli. Vraťte se kousek zpět a zamyslete se. V raném období vývoje a testování vašich jaderných zbraní se lidstvo rozhodlo, že nechá explodovat vodíkovou bombu, která byla velmi objemná, v oceánu. (Smích.) Pamatujete se? Jsou z toho fotky. Radiace, která byla tenkrát vržena do oceánu, byla mnohem masivnější ve srovnání s tím, co se nyní stalo v Japonsku.

Nyní se ptám - plavete v tom oceánu? Jíte ryby? Co se to tedy stalo, CO SE STALO? Dám vám nápovědu - Gaia je mnohem odolnější, než myslíte. Existují způsoby neutralizování a přeměny, o kterých nemáte ani potuchy, a už se to jednou stalo. Cožpak to nevidíte? Nebo si neuvědomujete, že se můžete přestat bát? Buďte obezřetní, sledujte, co se děje a zůstaňte stranou od oblastí, které jsou vzhledem k měření nejzasaženější, ale pochopte, že oceán si s tím poradí.

Zmíním další skutečnost k zamyšlení, protože jsem tu již dlouhou dobu (Kryon se směje). Byla doba, dříve než jste přišli na planetu, kdy oceány byly neustále znečišťovány ropou. Hádejte, odkud pocházela. Z ropných polí pod hladinou oceánů, která se protrhla a vylila neuvěřitelná množství ropy - přirozeným způsobem, ze dna oceánů. Mimochodem, s podobným problémem nyní zápasíte. Zkuste to domyslet… Skvrny, skvrny, skvrny a zase skvrny… tehdy nebyly žádné tankery vylévající ropu. Kde jsou následky těchto znečištění? Zruinovaly životní prostředí? A odpověď je "ne". Co se s nimi stalo? Je tu systém, a vždy byl, kdy oceán nečistoty vezme, a postará se o ně způsoby, které neznáte. Zvažte to a pospojujte si jednotlivé body. Nejste první, kdo vylévá ropu do oceánů. Je to běžný přírodní jev. Zeptejte se geologů, co je tam dole. Zeptejte se jich, zda jsou tam ložiska bublající nahoru právě teď. A ony jsou. Je to přírodní děj, oceán o něm ví, rozpoznává ho a postará se o něj.

Víte, co se děje s počasím? Upozorňovali jsme vás na to naposledy. Přichází mini doba ledová.Říkali jsme vám, že není potřeba se toho bát. Prostě je třeba pochopit, že bude chladněji. Je to součásthojivého procesu. Oceány mění teplotu, ochlazují se. Je to součást životního cyklu, který se potřebuje obnovit. A je to také součást procesu čištění.

Předal jsem vám informaci, že to může vědcům trvat generaci, než si toho všimnou, uznají to a řeknou:"Hele, ono se ochlazuje!" A až to udělají, vzpomeňte si na den, kdy jste to slyšeli ode mne. Planeta to urychluje - pomocí čištění sebe sama. Mezitím (se smíchem) neznečišťujte oceán, neznečišťujte vzduch. Místo toho pochopte, že Gaia má vědomí, které je přátelské lidstvu, vidí, co se děje, a řeší problémy s vámi. Je to jasné? To byl třetí bod. Zbývají dva.

Rád bych vám řekl o něčem, co se děje ve vaší galaxii, a je to strašidelné.

(Číslo čtyři) Váš sluneční systém se pohybuje okolo centra galaxie se stejnou rychlostí, jako všechny ostatní hvězdy. Nazvali jsme to "revy " - oběhy (revolutions - /revs/ - pozn. překl.) okolo středu. Jeden oběh trvá miliony let. Takže lidstvo za celou svou historii ještě nevidělo ani jednu otočku. Pohybujete se neustále do nových oblastí vesmíru, obíháte kolem středu své galaxie.

Pokud jste si mysleli, že solární systém je statický a zůstává ve stejném prostoru, neodpovídá to realitě. Sluneční systém vždy rotuje. Oblast, do které se chystá přesunout, se liší od oblasti, ve které dosud byl, je to dle plánu a právě včas. Pohybujete se do jiného druhu záření. Toto vyzařování ovlivní vaše slunce, vaši umělci to začínají vnímat, meteorologové o tom podávají zprávy, je to součást změny v počasí, sluneční cyklus bude jiný, množství slunečních skvrn bude odlišné, protože radiaci, do které se jako sluneční systém pohybujete, jste nikdy předtím nezažili. Ne v lidské podobě… A tak se bojíte. Díváte se a někteří říkají: "To je konec!" Jiní varují: "Bude to nebezpečné!" Já vám řeknu následující:Toto záření vplyne rovnou do magnetické mřížky vaší planety, změní vaši DNA a vy budete mít dalších deset procent (smích) efektivity, v pravý čas, podle plánu. To je laskavá fyzika, která ví, co děláte a čím procházíte!

Všímáte si toho? Čeho se ostatní bojí, je ve skutečnosti evolucí vašeho vědomí. Pokud jste se nevyladili přečtením předcházejících poselství, nebudete možná rozumět ničemu z toho, co jsem řekl. Ale jedná se o laskavý systém. Tato radiace změní věci. Uskuteční se to přirozeně a vy zdokonalíte funkčnost DNA vašeho těla. Je to systém, který ví, že přicházíte. To je číslo čtyři.

Pátým a posledním jsme se již zabývali. Napřed řeknu, co je evidentní - náš čas není váš čas. Vidíme tyto věci přicházet. Ale až se tak stane, možná řeknete, že to trvalo déle, než jste mysleli. "Déle" je slovo, které není v rozsahu našeho chápání. Prostě víme, že to přichází. "Načasování", jak byste to nazvali, není něco, čeho bychom si byli vědomi. Známe vaše chápání času. Vidíme vaši netrpělivost, protože se věci nedějí dle třídimenzionálního harmonogramu. Jaký je v tom však rozdíl? Přijde to, až to přijde. Budete tady. Někteří možná nebudou stejného věku a stejného pohlaví, ale budete tu (smích v obecenstvu). Jaký je v tom rozdíl? Uvidíte to a to, co mám na mysli, jsou vynálezy.

Jak se planeta přesouvá do toho, co jsme nazvali "urychlením", vynálezy přesáhnou hranice toho, co jste považovali za vyspělou technologii. Technologie, kterou obdržíte, bude za hranicemi 3D technologie - bude to kvantová technologie. Začne to pozvolna. Stejně jako tolik vynálezů, které posunuly vaši technologii v minulosti, budou mít i tyto zbrzděný počáteční vývoj, s bleskovým závěrečným urychlením. Jedna věc vede k druhé, ukazuje něco nového.

Řeknu to ještě jinak: Planety, které se přesouvají do statusu "vzestupu" prostě musí mít možnost chápat kvantovou energii. Počátek porozumění kvantové energii je schopnost vidět ji a měřit ji. I když ji neumíte vyrobit, měnit nebo s ní pracovat, musíte být schopni ji alespoň trochu vidět. Umíte si představit malíře, který chce namalovat překrásné plátno, má před sebou všechny potřebné barvy, ale je slepý? A to je přesně ten bod, ve kterém se nyní nacházíte.

Všechny barvy jsou vám k dispozici, vždy byly. Když uvidíte kvantovou energii přítomnou v jakékoli formě, porozumíte tomu, jak ji vidět v lepší formě. Když ji dokážete vidět v lepší formě, uvidíte vzory v ní obsažené. Pak budete mít miliony otázek, které se nedají zodpovědět. Ale zahájí to pokrok ve vynálezech, když jednu věc po druhé začnete rozumět tomu, co vidíte, a co jste nikdy předtím neviděli. Barvy budou nádherné - to je metafora.

Je to urychlovač, protože tento proces začne vyvolávat otázky, o kterých jste jako lidská rasa dosud neuvažovali. Dovedete si to představit? V momentě, kdy pomyslíte na problém, okamžitě uvidíte řešení.Fyziku to přivede do zcela nové perspektivy a uvidíte chybějící zákony. Když budete chtít, budete schopni manipulovat s věcmi, jichž se nyní cítíte být obětí. To jsou dary vzestupující planety postupující vpřed. A tím skončíme.

Drahé lidské bytosti, stále máte svobodnou volbu. Můžete to změnit, můžete se obrátit zpět, můžete se tím přestat zabývat. Přišel jsem před 23 lety. A co jsem tehdy viděl - bez hodin! - jste byli vy, jak tu dnes sedíte (Kryonův úsměv). Jinými slovy - to, co vidím za 20 let, je podobné. Jsou zde potenciály, které nemůžete vidět. Právě se začínají na této planetě rozvíjet.

Připravte se na medicínu, která se už navždy změní. Připravte se na eliminování jednoho druhu léčení a otevření prostoru pro jiný. Připravte se na inteligentní, kvantové léčení, které se objeví.Nemám nástroj, jak vám popsat tento léčebný - nikoli, není to proces, partnere (Kryon oslovuje Leeho), nepoužívej toto slovo! Léčebné paradigma, které zatím nedokážete vidět, nedokážete si ho představit, ale které je výsledkem spojení vás a vrozené inteligence vašeho těla (innate - pozn. překl.), se schopností vtisknout si představu a vyléčit se za použití svých vlastních dat ve své DNA. To je vše, co zatím mohu říci (smích).

Umíte si představit, jak popíšete internet společnosti, která ještě nepoužívá elektřinu? Ze stejného důvodu je tak obtížné předat vám nyní, co všechno tam je. Stále máte svobodnou volbu, jako vždy. Ale potenciály se již rozvíjejí - k benevolenci a k řešení. A k míru. Až si země konečně uvědomí, co chtějí, a budou mít lídry, kteří se budou řídit tím, co národy kolektivně chtějí, nebude žádná potřeba znovu se bouřit.

Proto nyní existuje v tolika oblastech tolik čištění a otřesů. Je to urychlení. Pomáhá vám dostat se na další stupeň rychleji než byste se tam dostali sami, protože jste obklopeni pomocí. Země samotná, osobnost známá jako Gaia nebo Matka příroda, se právě teď usmívá, dívá se na vás a říká:"Zasloužíte si to." A tady jsme. Všechny věci, které jsem dnes řekl - jsou pravdivé.

Tímto to uzavřeme. Je to skutečné? (Kryonův tichý smích.) Dotkla se vás zpráva? Cítili jste, co dalšího se děje v místnosti? Naslouchali jste slovům, nebo tu byla další energie, která kroužila místností, která vás třeba držela za ruku, objala vás, pokud jste to dovolili, a říkala: "Poslouchej, poslouchej, poslouchej, stará duše. Čas, o který jsi žádala, je tady. Tak toho využij. Nespokoj se pouze s tím tady sedět. Nenech se tím pouze bavit. Buď součástí toho všeho."

Jsem Kryon, milovník lidstva. Z dobrého důvodu. (Zasmání na závěr.)

A tak to je.

KRYON


Zdroj: MP3 nahrávka (37 minut)
- www.kryon.com - "Fast-tracking"

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Pavel Z.. pro www.transformace.info a prowww.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Originální MP3 nahrávka je také volně k dispozici, ale není určena k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.).

TZOLKIN 26.9. 2014 11 KAN kin 24

26. září 2014 v 11:08 Mayský Kalendář na každý den

Kan - Zrno - Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola Ega, sex
Mějte v úctě a respektujte vaši plodnou duši. Až jste muž, či žena, hluboko uvnitř vás leží posvátná schopnost tvořit život, dýchat do vašich záměrů a všech forem, které chcete vytvořit. Kreativita a plodnost jsou životně důležité síly - nepřetržitý cyklus opačných, doplňujících se a nekonečných rytmů, stejných jako východ a západ slunce, nádech a výdech, příliv a odliv vzduchu, nebo vody. Cyklus, který rozněcuje jiskru Bytí ve všech konceptech, myšlenkách a rodících se bytostech. Není větší síla než ta, která tvoří život.
Na glyfu KAN najdeme symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka, žijícího v symbióze s faunou i florou - místo plné bohatství a absolutní hojnosti, kde člověk nezabíjí živé bytosti, ale živí se plody vypěstovanými ze semene. Energie KAN podněcují probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádají vás, abyste se stali Mistry všech umění. Květina, když dozraje, nabízí nádherné květy, tak jako zralý člověk okouzluje moudrostí svých slov. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak, jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou, schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost, až po bytí v plné životní a sexuální síle.
Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost.
Nativní KAN jsou mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná - musí proto být dobře řízena.
***
Zdravíme vás v tento velký a slavný den. Dnes se vydáme opět na cestu do vašeho nitra - místa, kde se rodí nápady a sny. Vznikají nejprve v mysli a pak se stávají vědomým záměrem. K tomu, aby se cokoliv stalo ve vašem osobním životě realitou, musíte nejprve znát možnosti. Pak si mezi nesčetným množstvím možností vyberete ty, které chcete začlenit do svého života.
Použijeme analogii zahrady: aby bylo možné vytvořit zahradu, musíte mít nejprve základní představu, co zahrada vlastně je. Rozhodli jste se vytvořit svůj vlastní prostor. Co chcete v zahradě mít? Ovoce, zeleninu, bylinky, květiny? Podle čeho se rozhodnete, co do vaší zahrady dáte? Zjistíte co ostatní pěstují, co byste chtěli pěstovat k jídlu, nebo si prohlédnete katalogy se semínky? Budete také potřebovat vědět, jaké kroky je třeba podniknout, aby semínka vyrostla a uzrála. To zahrnuje informace jako teplota půdy, hodnoty pH, četnost zavlažování, potřeba slunečního záření a hnojiva.
Vytváření všeho ve vašem životě má stejný vzorec - víte co chcete, vytvoříte akční plán a přijmete potřebné kroky k vytvoření reality. Energie Kan je vám vždy k dispozici pro vaše vědomé tvoření. Na tuto energii se můžete dívat jako na semeno. Je jen na vás jaké semínko a kolik péče a pozornosti mu věnujete. Rozumíte implikaci o které tady mluvíme? Splnění snů a cílů je jen ve vašich rukou. Na Druhé Straně je mnoho Duchovních Bytostí, které čekají, aby vám pomohly plnit vaše sny, ale nejprve si musíte vybrat co chcete a požádat o pomoc.
Teď se přesuneme k Tónu, dnes je to číslo 11. Existuje mnoho způsobů jak interpretovat energii tohoto Tónu. Dnes se na to podíváme takto 5+5+1=11. První 5 je symbol bytí plného vědomí. To znamená, že plně pracujete na způsobu stát se laskavým člověkem a jste si vědomi, že jste duchovní bytost, která zažívá lidství. Druhá 5 je symbol vašeho Vyššího Já, které vědomě pracuje s vaším lidským aspektem. Pak přidáme 1, na kterou budeme pohlížet jako na Ducha Jednoty, celistvosti, kompletnosti sebe sama.
Udělejte si chvilku a spojte se se svým Vyšším Já a pociťujte sílu Bytí Jednoty se Vším. Toto je také každodenní praxe, která může být pro mnohé obtížná, protože žijete ve vytvořeném světě oddělenosti, ale Závoje stále více řídnou. Najděte si každý den a posaďte se ke stromu, ke květině, nebo zvířeti a zaměřte se na jejich energii. Po mnoha pokusech budete vnímat spojení na hluboké a nepopsatelné úrovni.
To, co vám dnes Kan 11 nabízí je vybrat si semínka a pěstovat s tím, že dohromady jste Jedno. Pro lepší pochopení vám dáme jednoduchou analogii. Vyberte si jednu věc, kterou chcete ve svém životě změnit. Může to být vyřešení nějakého problému, více hojnosti, nebo změna nějakého chování. Pokud uvedete, že nemáte sílu, nebo oprávnění požádat nás o změnu chování, nebo přesvědčení, je to v rozporu se zákonem svobodné vůle.
Řekněme, že máte zvyk mluvit o lidech za jejich zády, víte že pomlouvat není správné a že jste se v minulosti mnohokrát spálili, když druzí přišli na to, co jste o nich řekli. Vždy to budete vědět, byť třeba jen na úrovni intuice. Jak je možné, že energie Kan 11 vám pomůže to změnit?
Vybrali jste si semínko, které eliminuje pomlouvání. Teď si musíte zvolit kolik péče a pozornosti tomuto semínku věnujete. To jsou kroky nezbytné, aby se semínko plně vyvíjelo. Spolu s energií 11 a se svým Vyšším Já se podívejte na důvody pomlouvání. Ve většině případů se vrátíte ke kódu nízkého sebevědomí. Při odebrání tohoto původního kódu, ostatní vzorce postavené na tomto modelu odpadnou.
Jakmile jste našli původní kód, což může nějakou chvíli trvat, zavolejte energii Jednoty. V tomto cvičení se možná budete chtít podívat na jednoho člověka, kterého máte tendenci pomlouvat pravidelně. Stát se Jedním s tímto člověkem, přesáhne jeho fyzické Já a uznáte ho jako Duchovní Bytost, která je rovna Podstatě Ducha. To může nějaký čas trvat ale stojí to za úsilí, pokud jsou Láska a soucit vaším cílem.
Jakmile opustíte rozsudky a proniknete do Jednoty a jedinečnosti druhých, porozumíte tomu, proč tento člověk tlačí na vaše tlačítka, nebo proč je příčkou na žebříku vašeho sebevědomí. Důkladné pochopení Jednoty a lidské jedinečnosti vám pomůže zlomit zvyk pomlouvat.
JEDENÁCTÝ TÓN - ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc - není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE - osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku. Nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

V daném čase můžeš prožívat pouze jediný okamžik.

26. září 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Uvolni se a věz, že na všechno je čas. Každý má stejné množství času, ale záleží jen na tom, jak ho kdo využije. Užíváš svůj čas plně a raduješ se z něho každým okamžikem, nebo ho marníš tím, že nekladeš na první místo prvořadé věci? Přestaň být otrokem času. Proč si z něho naopak neuděláš služebníka? Potom nebude nikdy čas vládnout tobě, ale ty budeš vládnout jemu. Pochop, že můžeš dělat v určitém okamžiku pouze jedinou věc, proved'ji dokonale, a pak přejdi k další. Nikdy se nesnaž hledět moc daleko vpřed. V daném čase můžeš prožívat pouze jediný okamžik. Jestliže se snažíš plánovat příliš dopředu, můžeš být velmi zklamán, když věci nevycházejí tak, jak sis je naplánoval. Může nastat mnoho změn, a ty s nimi ve svých plánech nemůžeš počítat. Nejlepší je plně prožívat daný okamžik a nechat budoucnost, ať se o sebe postará.

TZOLKIN 25.9.2014 10 AKBAL kin 23

25. září 2014 v 8:43 Mayský Kalendář na každý den

Akbal - Noc - Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny
Věnujte dnes čas a pozornost vašemu manželství, nebo milostnému vztahu. Utvářejte silnější pouto přátelství, partnerství a spolupráce, neboť je to váš partner, kdo tu s vámi bude po zbytek života - pokud je to touha vás obou. Neberte svého partnera jako samozřejmost; ctěte ho s láskou, soucitem a pochopením, dejte mu svobodu být tím kým je, bez výhrad a posuzování. Nevyžadujte peníze, nebo materiální bohatství, ale budujte to společně. Poznejte sebe, podělte se o své sny a žijte v dokonalosti míru.
NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL; NOC, TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI…..Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE , ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A NEDOSTATEK POCITU BEZPEČÍ
Glyf Akbal představuje moudrost noci. Symbolika znamená cestování v našem prázdném vnitřním prostoru - temným podsvětím, kde opouštíme Ego a nacházíme moudrost, přicházíme na to, že testy se staly naším největším pokladem, zde se rodí nový úsvit a nové nápady. Nativní Akbal mají okouzlující chování, mnoho milostných vztahů a silný vliv na svět. Pokud prošli cestu temnou nocí duše, jsou to vynikající terapeuti. Lidé Akbal jsou velmi jemní, jak muži, tak ženy, je pro ně typická moudrost obou pólů.
***
Zdravíme, jsme Akbal. Vítáme vaši touhu dozvědět se víc o našich zvycích a váš zájem začlenit tyto informace do každodenního života. Dnes se zaměříme na váš vnitřní svět. Utište váš vnitřní i vnější prostor, abyste se mohli soustředit co nejvíce. Vyhledejte kódy přesvědčení, nebo staré struktury, které vám neslouží. To někdy vyžaduje odvahu.
Podívejte se do tmavých míst propastí ve vaší svatyni. Často jste konfrontováni se slovy ostatních, nebo s předpoklady vytvořenými ve vaší mysli, které vás vedou k tomu, udělat určitá životní rozhodnutí. Například neradi nosíte zelené oblečení a někdo vám řekne, že ta zelená košile, kterou máte, vám moc sluší. Výsledkem je, že půjdete a koupíte si několik kusů zeleného oblečení. Takže se stane, že toto oblečení vám bude nejpříjemnější. Později se někdo zeptá, proč najednou nosíte tolik zeleného oblečení, když vypadáte mnohem lépe v modré barvě, kterou jste dřív tak rádi nosili.
Nyní máte příležitost k růstu. Jeden člověk vám vštípil přesvědčení, že vypadáte dobře v zelené barvě. Další říká, že lépe vypadáte v modré. Musíte se ponořit do sebe a podívat se na důvod, proč jste dřív neměli rádi zelenou barvu na svém oblečení. Je to proto, že někdo kdysi řekl, že zelená není vaše barva? Možná se prostě cítíte lépe v jiné.
Ve své mysli se vraťte do nastavení, kdy jste si řekli, že v zelené vypadáte dobře. Proč jste se rozhodli koupit si víc zeleného? Mysleli jste si, že v ní budete vypadat lépe? Chtěli jste tím potěšit ostatní? Věřili jste své vlastní intuici, že v zelené nebudete vypadat tak dobře? Možná, že ten člověk vás chtěl jen potěšit a zahrnout komplimenty, že zelená vám sluší. Můžete se objektivně rozhodnout, která barva je pro vás nejlepší. Možná si uvědomíte, že to spíše záleží na materiálu a stylu oděvu, než na barvě. Co se rozhodnete udělat? Možná se podíváte na vaše oblečení a rozhodnete se kousek po kousku, v čem se cítíte dobře. Toto je součástí feng-shui. Než abyste byli pod vlivem názorů ostatních, tak prostě trvale zůstanete u svých priorit. Je to o tom, jak jsou kódy přesvědčení nastaveny.
To, na co jste se zeptali dnes, může být aplikováno na všechny kódy přesvědčení, které jste si zvolili. Jednoduše utište svůj vnitřní i vnější svět. Podívejte se na jakýkoliv aspekt svého života, vaši duchovní a náboženskou víru, na to, proč pečete pomocí specifické pánve, na majetek, který nikdy nevyužijete, na vaše přátelé, nebo na to, jaké máte vztahy s rodinnými příslušníky atd. Vyberte jedno po druhém a podívejte se na to hluboce, na pocity, které při tom vznikají. Pokud jsou příjemné, pociťujte za ně vděčnost. Pokud mohou způsobit neklid, nebo nějaké negativní emoce, podívejte se hlouběji.
Proč byste měli následovat určitou církevní doktrínu? Proč věříte tomu, čemu věříte? Proč nepečete na jiných pánvích? Proč máte domácí spotřebiče, které nikdy nepoužíváte? Proč se snažíte vycházet s nepříjemnými lidmi? Proč se snažíte potěšit rodinné příslušníky, kteří se vás snaží léčit neuctivě? Jedná se o přesvědčení. Kdykoliv nás zavolejte, kdykoliv můžete využít energii Akbal, kdykoliv můžete měnit všechna přesvědčení. Vyberte si hned jeden. Dýchejte zhluboka a požádejte o radu. Podívejte se na ty části, které vás drží zpátky a způsobují strach a úzkost. Pokud vám to pomůže pokročit, podívejte se, co by bylo to nejhorší, co by se mohlo stát, kdyby jste změnili konkrétní kódy víry. Pak zjistíte, co nejlépe funguje pro váš život, nastavení záměrů atd. Poznamenejte si kroky, které mohou vést k odstranění tohoto paradigmatu a pak udělejte první krok k vašemu novému záměru.
Víra se čas od času mění, podle toho jak se bude rozvíjet vaše porozumění v různých sférách života. Je moudré se vždy otevřít pohledům druhých a přemýšlet o nových informacích, které vám přijdou do cesty. Uzavřeně smýšlející lidé nemají schopnost změnit kódy přesvědčení, připravují se o šanci vývoje v různých oblastech života. Toto je 23. den v kalendáři Tzolkin, Akbal 10. Energie 10 má mnoho aspektů. Podíváme se na dnešní 5+5. První 5 je plnost vědomého bytí člověka, druhá 5 je plná duchovnost. V podstatě druhá 5 představuje plné spojení s vaším vyšším Já. Když zkombinujete tyto dvě síly vědomého žití a vědomého spojení s vaším duchovním vedením, je možné všechno! Říkáme tomu den manifestace. V kombinaci s energií Akbal můžete tento den opravdu učinit dnem manifestace.
Zaměřte se na přesvědčení, že tyto nové kódy vám už plně slouží. Co je to něco ve vašem životě, nebo ve vás, co byste chtěli změnit? Jaké kroky je třeba podniknout, abyste tuto změnu mohli provést? Manifestace je proces, když ji jednotlivec úmyslně uzná a soustředí se na něco, co chce zažít. Lze to provést tak, že si to řeknete nahlas, napíšete, uděláte nějaký obřad - to znamená, že se na to soustředíte. Mějte jasno v tom, co si přejete a probuďte svou vášeň, která vás obklopí, vášeň je totiž energie emocí - palivo procesu.
Vezměte jako příklad, že víte, že zmrzlina vám ucpe dutiny. Myslíte na to, že byste opravdu měli přestat jíst zmrzlinu. Pokud vás to přesahuje, stále zůstanete závislými. Ve skutečnosti je navíc pravděpodobné, že vaše potřeba jíst zmrzlinu ještě zesílí, protože na ní teď myslíte. Nicméně pokud jste připraveni přestat jíst zmrzlinu, abyste byli zdravější, následující slova jsou jednou z cest k dosažení oproštění od závislosti. Najděte si tiché místo a zapalte svíčku. Zatímco se na ni budete dívat, uvolněte své každodenní myšlenky. Představte si sami sebe jako zdravé, živé bytosti plné energie. Podívejte se na misku své oblíbené zmrzliny. Podívejte se znovu na sebe. Z tohoto místa si vyberte buď zdraví, nebo pohoštění pro své chuťové buňky.
Možná budete chtít přidat další pomocné způsoby, jako afirmace umístěné na viditelných místech vždy s pozitivním výrokem jako například: Jím jen zdravé dezerty. Místo negativního prohlášení, že nebudete jíst zmrzlinu. Další možností je vytvořit si nástěnku vizí, kam umístíte fotografie či textové zprávy co v životě chcete. Možná, že si vyberete fotografii toho nejlepšího vzoru pro vás, který představuje zdraví a vitalitu. Můžete také přidat fotografie zdravých, ale chutných dezertů. Cílem je připomenout a zmocnit se toho, že pro vás bude nejjednodušší zmrzlinu v budoucnu nejíst. Většina úspěchu je postavena na přáních a na emocích. Pokud máte pocit, že jste oběť, že už nikdy nemůžete jíst zmrzlinu - je to vaše přesvědčení. Je pravděpodobné, že se tento váš zvyk nikdy nezmění.
Manifestace nastane, když jsou vaše emoce silné a vaše záměry jasně uvedené.
Je vaší povinností zůstat pozitivní a soustředění. Podniknout nezbytné kroky k vytvoření požadovaného výsledku. Mnohokrát se to, co chcete, neobjeví způsobem, který očekáváte. Je vaší povinností věnovat pozornost náhodám a synchronicitě. S dnešní energií Akbal 10 vám bude nabídnuta možnost podívat se na problematiku uvnitř sebe a projevovat to, co byste měli nejraději. Jděte vpřed a mějte mocný den manifestace!
LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie vám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?
Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se - o jaké struktury a systémy víry se opírá vaše realita - váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou : musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi! To je klíč k nalezení vaší pravé identity.
V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Pečeť stojící vedle Tónu DESET. TÓN 10 VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Rozdávej ze své lásky, moudrosti a porozumění.

25. září 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jak se naučíš dávat, tak budeš dostávat. Otevři své srdce a rozdej všechno, co můžeš, z darů, které ti byly dány. Rozdávej ze své lásky, moudrosti a porozumění. Dávej nehmotné právě tak jako hmotné. Vskutku dávej a nepřestávej dávat bez jediné myšlenky na sebe sama, bez jediné myšlenky na to, kolik za to nebo co z toho budeš mít. Tvé dávání musí vycházet z celého srdce a musí být radostné; potom zjistíš, že tento pravý akt obdarovávání ti přináší nevýslovné štěstí. Každá duše má něco k darování; zjisti tedy, co máš ty, a potom to daruj. Nikdy nezapomeň, že dávat lze na mnoha úrovních. Nedávej pouze to, co je snadné dát, ale dávej, i když to bolí; jen tak porosteš a budeš se vyvíjet a z tvého dávání vzejde pouze to opravdu nejlepší.

Obraz: Živel voda - tanec pro duši

24. září 2014 v 21:27 Obrazy rok 2014

Obraz: Živel voda - tanec pro duši

Přeji krásné dny
www.slunecnikvet-anna.blog.cz

Obraz: ŽIVEL OHNĚ - ZROZENÍ

24. září 2014 v 21:17 Obrazy rok 2014

Obraz: ŽIVEL OHNĚ - ZROZENÍ

Planeta je živá bytost a její magma se hlásí o své slovo.... cítím jak dýchá, tepe.... a tlakem dostává do rovnováhy místa, kde je nakumulovaná ne-pěkná energie. Voda kolem konejší a čistí do jemnosti..... Přeji nám všem krásný dnešní den Anna

Máš pocit, že dokonale splýváš s celkem ?

24. září 2014 v 18:07 Myšlenka Nového dne

Současné období je rozhodující a každá duše je potřebná na svém pravém místě. Jako kdyby se ohromná skládanka skládala dohromady; každý nepatrný kousek má své určené místo. Jsi ty na svém správném místě? Pouze ty to budeš vědět. Máš pocit, že dokonale splýváš s celkem a že nevytváříš žádnou nelibě znějící, falešnou notu? Mír, harmonie a klid musí zavládnout v tvém nitru, aby tě upevnily a umožnily ti vyrovnat se s tím, co se má stát. Proto je nezbytné ztišit se a nalézt onen mír v nitru, aby jej nic a ni kdo nemohl narušit. Buď jako kotva, silný a pevný, aby tě žádná bouře zvenčí nemohla poškodit nebo tě vychýlit z tvého správného místa. Drž se pevně a věz, že všechno je velmi, velmi dobré a že se vše odvíjí podle Mého dokonalého plánu. Měj své srdce bezstarostné a vlož, veškerou svou důvěru, víru a jistotu ve Mne.

TZOLKIN 24.9.2014 9 IK kin 22

24. září 2014 v 10:40 Mayský Kalendář na každý den

Ik - Vítr - Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny, silných schopností a sebekázně
Vítr nefouká ze severu, jihu, východu, nebo ze západu, ale uvnitř vás. Vyhledejte základy zdroje vaší duše a veďte jí na místo, kde potřebujete být, na cestu, kterou hledáte. Nechte pršet déšť Bolon (9) - jeho zlatou podstatu a příznivé energie silného Ik do všech extrémů. Uvolněte je hluboko, široko daleko a ve všech aspektech svého života tak, aby mohly být odstraněny a vyčištěny od prachu a stagnace, nalijte do nich radost a nadšení.
Ik je dech, který dává život a vše oživuje. V symbióze se stromy vytváří kyslík, což umožňuje všem tvorům dýchat. Vítr přináší také dešťové mraky, s nimi vláhu pro pěstování plodin. Ale na druhé straně může ukázat hněv a přinést bouři a povodně. Takže pokud dnes uchopíte Vítr za špatný konec můžete být vznětliví, nerozhodní, nebo vnímat, že nevíte jakým směrem se vydat.
Mayové považují Ik za sílu, která mění a přistupují k ní s velkým respektem a opatrností. Je to dobrý den požádat o sílu, vitalitu a odhodlání plnit úkoly. Dnešní den podporuje řešení psychických problémů spojených zejména se stavem emocionální nerovnováhy.
Nativní Ik ztělesňují dech života, jsou temperamentní, ostražití a aktivní. Mají tendenci dělat několik věcí najednou, běhají sem a tam. Mají zálibu v učení, komunikaci a v mluveném projevu. Jsou někdy vznětliví a nerozhodní - neví, kterým směrem se vydat. Je pro ně důležité, aby všude, kde se pohybují mohli svobodně dýchat.
Dnešní forma Poselství je trochu jiná, než ostatní. Je to jeden z prvních rozhovorů Theresy Crabtree s Day Keepers. Theresa není mayským učencem, ale zabývá se holistickým léčebným systémem severoamerických indiánů v Medicine Wheel. http://www.t-a-d-a.com
***
Ik: Zdravíme vás, přejeme dobré ráno. Jsme Ik 9 - pokračováním Imix 8 a jsme zde, abychom vám pomohli s vaším vývojem rozpomínání na vaší plnou Duchovní Podstatu. Jako druzí ve sloupci Tzolkinu se dnes podíváme na polaritu. Aspekty polarity jsou např. světlo versus tma - přičemž světlo je vyšší, lepší, pozitivní. Jsme zde abychom vám vysvětlili, že oba aspekty jsou stejně důležité. Jak temno, tak světlo mají stejný význam; to jen lidský pohled posuzuje, co má jakou hodnotu. Jakmile budete plně chápat jak je realita na Zemi odlišná od sféry, z které jste přišli, budete více rozumět tomu co říkáme. Dovolte nám vysvětlit to na příkladu. Co se dnes chystáte dělat?
Theresa: Pracovat v Medicine Wheel a na mnoha dalších menších plánech.
Ik: Děkujeme. Ukážeme si jak použít jeden z našich aspektů, kterým je polarita, na příkladu vaší práce v Medicine Wheel. Máme i několik dalších aspektů, ale s těmi se budeme zabývat během roku.
Chtěli bychom požádat také čtenáře, aby si vybrali jeden projekt, problém, nebo vhled, abychom se na něj podívali společně. Ptáme se Theresy - Jaké jsou výhody a nevýhody budování místa Medicine Wheel? Čtenářům nabízíme zvolit si také jeden příklad a hlouběji přemýšlet o všech stranách problému.
Mnohokrát najdete části problému, které jsou velmi nepříjemné. Možná je to problém, kterého se chcete zbavit, nebo projekt je pro vás příliš velký a cítíte, že vás přesahuje. Chtěli bychom vás požádat, abyste se podívali na všechny aspekty jako na požehnání. Při rozvíjení této schopnosti brzy začnete vidět přínos polarity.
Pro příklad se opět vrátíme k Medicine Wheel. Některé z výhod, které jste uvedla jsou, že to bude místo pro klid, prostor pro vás a ostatní. Místo, kde budete meditovat, dělat obřady - krásné místo s výhledem a několika balkony. Je snadné přijmout věci, které považujete za pozitivní, takže se o nich nyní nebudeme bavit.
Mnohem náročnější je ocenit a cítit vděčnost za stínovou stranu událostí. Takže se pojďme podívat na některé negativní položky seznamu v souvislosti s Medicine Wheel. Pak se podíváme, jak můžete ke každé takové položce přistupovat tak, že může být přesunuta do seznamu pozitivních věcí.
Theresa: Je to hodně tvrdá a fyzicky namáhavá práce.
Ik: Chcete zhubnout a posílit vaše svaly? Jak skvělý cvičební program!
Theresa: Mnohokrát jsem při skupinových obřadech roztržitá. Na určité úrovni jsem samotářská a cítím, že chci více pracovat sama.
Ik: Na určité úrovni chcete být interaktivní a být s lidmi. Uvědomujete si svůj samotářský postoj, který byl vytvořen na základě kódu přesvědčení, které vás přerostly. To je úžasná příležitost prorazit tyto kódy spojením s duchovními lidmi a skrze meditaci.
Theresa: Cesta do Medicine Wheel vede po strmých kopcích. Bojím se o rozpustilé děti, aby nespadly a nezranily se.
Ik: Je to opravdu problém, nebo výmluva, tyto otázky? Neukázněné děti - to vám dává úžasnou příležitost vyzkoušet si mluvit svou pravdu a trvat na svém rodičovském vedení. Pády a zranění: To se může stát i ve vašem vlastním domě. Máte možnost využít intuici, vybrat lepší a bezpečnější cestu a věřit tomu, že každý člověk je zodpovědný za svou vlastní bezpečnost. Můžete také požádat Duchovní Průvodce o bezpečnost všech i vašeho majetku.
Theresa: Ano, přiznávám tento důvod, jsou to jen výmluvy. Problém nacházím v mé nelibosti být na očích veřejnosti. Vím, že to sahá zpátky do zážitků tohoto i minulých životů, ale tvrdě pracuji na odstranění těchto problémů. Také trpím strachem při vedení obřadů, při mluvení na veřejnosti, mám pocit, že říkám něco špatně, s čím druzí nemusí souhlasit.
Ik: Děkujeme vám za upřímnost a otevřenost, děkujeme i všem ostatním. Ano víme, že tvrdě pracujete na překonávání problémů, zaměřte se na pozitivní stranu těchto věcí, protože pak si uvědomíte, že když se dostanete přes negativní problémy, bude to pro vás opravdu nádherná doba.
Mluvili jsme nyní hodně o aspektu energie Ik a o polaritě. Pojďme stručně pohovořit o Tónu 9. Postupně se podíváme na různé aspekty, které mohou mít pro každého čtenáře různé významy.
Nyní se opět podíváme na Medicine Wheel, a na to jakou hodnotu pro vás může mít specifická energie Ik 9. Chceme říci, že toto je jen příklad. Meditujte s námi a my vám ukážeme, jak použít energii Ik 9 v běžném životě. Číslo 9 můžete vidět jako 5+4. Pět představuje plnost lidství a čtyřka je symbolem základny vaší Duchovní Podstaty. Možná bude snazší představit si 4 jako základnu pyramidy. I když základna není kompletní struktura, je to nezbytná část pro vytvoření stability a vytrvalosti. Zkombinujte je dohromady a získáte plné pochopení. Lze to interpretovat jako kvalifikovaného stavitele (5), který vytváří solidní základy (4). Jste tedy na dobré cestě k dokončení celého projektu.
Jak to celé můžete použít? Když se vrátíme k místu Medicine Wheel, vytváříte místo pro obřady, meditaci a krásu. Se zaměřením na energii 9, kterou můžete považovat za sebe, jste člověk stavitel (5) připravující místo pro fyzické a duchovní základy (4).
Při dnešní práci můžete požádat Ducha o radu, jak připravit, nebo postavit základnu (4) pro nějaké vaše místo. Potom se jako stavitel (5) pohybujete k cíli fyzickým stavěním kamenů a další prací, kterou my nemůžeme, nebo nechceme dělat za vás.
Věříme, že tento společný čas byl povzbuzením pro každého z vás, abyste se podívali na stínové aspekty a nyní jasně vidíte, na čem je třeba pracovat, aby se všechny nepříjemné věci přetvořily na krásné dílo. Budete tak odměněni mnohem více naplňujícím životem na Zemi!
DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

Plně a slavnostně prožívej každý den, každý přítomný okamžik.

24. září 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Bylo-li něco správné a vhodné včera, neznamená to, že to platí i dnes. Proto musíš plně a slavnostně prožívat každý den, každý přítomný okamžik. Když tak budeš činit bez výhrad a předsudků, budeš moci bez odporu přijmout změnu a tvůj život se bude odvíjet snadno a lehce. O těchto věcech je snazší mluvit, než je uskutečňovat, zvláště když jsi měl až dosud pocit, že vše probíhá hladce,
že jsi hluboko zakořeněn a že cítíš v přítomné chvíli jistotu. Hledej svou jistotu ve Mně, a ne v dané situaci v plánu, osobě či věci, protože to vše je pomíjivé.Já jsem zde však po celou věčnost. Proto Mne hledej a nalézej a ničeho se neobávej. Ať nastane jakákoli změna, prostě věř, že povede k lepšímu a že je nezbytná pro rozvoj celku.