Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Srpen 2014

TZOLKIN 31.8.2014 11 ETZNAB kin 258

31. srpna 2014 v 11:25 Mayský Kalendář na každý den

Etznab - Zrcadlo - Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč Pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance
Nazývejte věci správnými jmény. Neutěšujte se ve fantaziích, sebeklamu, nebo zbožných přáních bez ohledu na to, jak lákavé to je. Bolestné to může být v daném okamžiku, ale pravda je jediná věc, která vás může osvobodit. Nerealistickými ideály, popíráním a únikem si můžete koupit čas v krátkém horizontu, ale ve skutečnosti se nedá ukrást, neboť vás vrátí zpět a popíráte čas, který potřebujete pro realizaci vašich snů. Buluk (11) posiluje Etznab Energii o několik řádů významnosti, a protože je to neutrální síla, nemusí vám přinést právě růžový obrázek, v který jste doufali. Buďte silní! Někdy může být drsná pravda to, co potřebujete, abyste se posunuli v životě vpřed.
Glyf představuje vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole……Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi Vědomí duality - můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy - volí vždy morální a etickou cestu. Skalpel chirurga vytvořený s obsidiánu může zachránit život, nebo čepel zbraně válečníka může ničit.
Nativní ETZNAB mohou být často v rozporu - věci jsou černé, nebo bílé? …dobré, nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé, terapeuti, lékaři - pokud ve svém životě využívají Světelný Vzorec a umění rozhodovat se.
Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory, skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních - v rodině, komunitě, naučte se být upřímní pokud jde o peníze, sex.
***
Toto je poslední Poselství Etznab v tomto cyklu. Nemůžeme dostatečně zdůraznit, jak je důležité vyčistit vaše tělo od toxických látek, mysl od toxických myšlenek, které nejsou zaměřené na Lásku, prostředí kde se pohybujete včetně vztahů, činností a chování, které jsou méně než laskavé.
Věřte, že máte sílu vybírat si vždy to, co je pro vás nejlepší. Je mnoho znamení, které vám umožní poznat jestli jste na nejlepší cestě vedoucí k tomu, co jste si vybrali a zda jsou to volby vědomé, nebo nevědomé. Patří mezi ně pocit vědomí, že všechno do sebe zapadá, jasnost a zářivost ( kdy se zdá, že věcí září ), husí kůže, mimořádné události, shody okolností a synchronicity atd.
Vybírejte si Lásku ve všech situacích. Pokud se zdá, že je Láska mimo váš dosah, zaměřte se na laskavost k sobě i k druhým.
Mějte stále radost
Vyhledejte radu těch, kteří zvládli cokoliv, s čím se potýkáte vy. Udělejte si čas na meditaci, otočte váš život do jedné nepřetržité modlitby, díků a vděčnosti. Dívejte se na všechny věci pozitivně. Dělejte to, co přináší nadšení vašemu srdci a zvyšuje vášeň pro věci, které máte rádi.
Život na Zemi se chystá k dramatické změně. Mnozí z vás to tak cítí, někteří jsou naplněni hrůzou, zatímco druzí jsou plní vzrušení. Výsledek, s kterým se setkáte, bude ovlivněn tím, jak se cítíte v tomto okamžiku a v každém dalším.
Vyberte si pocit vzrušení, protože to co je za ním je krásnější a kouzelnější, než si dokážete představit. Buďte připraveni sdílet své naděje a poselství Lásky s těmi, kteří jsou ochotni naslouchat. Ty, kteří nejsou připraveni zkrátka držte s Láskou ve svém srdci, protože to jsou pocity na úrovni, na které jsou schopni přijímat.
Všechno je v nejlepším pořádku. Nikdo neví, v který den a v který čas nastane " Konec Času." Není třeba se ničeho obávat, nebo na to zaměřovat svou pozornost, protože je to mimo vaši kontrolu. Nicméně žijte v radosti a zaměřeni na radost, Lásku a mír, protože to máte pod kontrolou a to je také klíč k otevření dveří vašeho Vzestupu!
JEDENÁCTÝ TÓN - ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc - není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE - osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku. Nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Tady a teď...

31. srpna 2014 v 7:00 Jednoduchost života

Možná věříte, že žijete v přítomném okamžiku, ale ve skutečnosti žijete v čase. Nemůžete být nešťastný a zároveň žít v přítomném okamžiku. To, čemu říkáte váš "život", byste měl nazývat svou "životní situací". Je to psychologický čas: minulost a budoucnost. Některé věci v minulosti nedopadly přesně tak, jak jste si přáli, a vy se stále bráníte tomu, co se stalo, a teď se bráníte tomu, co je dnes. Doufáte, že se něco změní, ale vaše soustředění na budoucnost vás nutí odmítat přítomný okamžik.

Zapomeňte na chvíli na svou životní situaci a soustřeďte se na svůj život. Jaký je v tom rozdíl? Vaše životní situace existuje v čase. Váš život je teď. Vaše životní situace je imaginární. Váš život je reálný. Hledejte onu "úzkou bránu, která vede k životu". Touto bránou je přítomný okamžik. Soustřeďte se na tento okamžik. Vaše životní situace může být plná problémů - to je ostatně běžné -, ale snažte se zjistit, zda máte nějaký problém v tomto okamžiku. Nikoli zítra nebo za deset minut, ale teď. Máte nějaký problém teď? Máte-li jen samé problémy, nemůžete se věnovat ničemu jinému, nemůžete najít řešení. Proto se snažte vytvořit si prostor k tomu, abyste našli svůj život pod povrchem své životní situace. Plně užívejte svých smyslů. Buďte tam, kde jste. Dívejte se kolem sebe. Jen se dívejte, nic neanalyzujte. Vnímejte světlo, barvy a tvary. Uvědomujte si mlčenlivou existenci všech věcí. Uvědomujte si prostor, který všemu umožňuje být. Naslouchejte zvukům; neposuzujte je. Naslouchejte tichu za nimi. Dotýkejte se různých předmětů - čehokoli - a vnímejte jejich Bytí. Sledujte rytmus svého dechu, vnímejte proudění životní energie ve svém těle. Dovolte všemu být, všemu ve svém nitru i v okolním světě. Uznejte "jsoucnost" všeho. Hluboce se ponořte do přítomného okamžiku. Opouštíte umrtvující svět racionálních abstrakcí, svět času. Opouštíte sféru šílené mysli, která vám vysává životní energii, stejně jako znečišťuje a ničí Zemi. Probouzíte se do přítomnosti z iluze času.

(Eckhart Tolle)

Pouhé mluvení o víře je málo.

31. srpna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

K poznání Mých zákonů je velmi důležitá trpělivost, vytrvalost a důslednost. Musíš se naučit bezpodmínečné poslušnosti a musíš být ochoten plnit Mé příkazy, bez ohledu na to, jak bláhové se ti mohou zdát. Pouze tehdy, když tyto úkoly zvládneš a proměníš je ve skutky, mohou se začít dít ty nejúžasnější věci v tvém životě a ty skutečně spatříš, jak Mé zákony začínají žít a působit. Vždy pamatuj, že musíš něco vykonat, že musíš svůj život žít, a nikoli jej pouze trávit v modlitbách a doufat, že se něco stane. Modlitba je nutná, ale nestačí. Pouhé mluvení o víře je málo. Musíš žít tak, aby všechny duše kolem tebe viděly, co znamená žít ve víře, co znamená vložit celou svou víru a důvěru ve Mne, tvého Boha a Pána, v božství v tobě.

NEVÍTÁNI

30. srpna 2014 v 13:16 Vývoj vědomí bytostí

Zuzana Soukupová
Na své cestě osobně-duchovního rozvoje se často setkáváme s tím, že světlo vyzařující z našeho nitra a tím i z našeho energetického pole, je pro naše okolí "nevítané" .
Málo lidí, jejichž vědomí je uzavřeno v hmotných záležitostech, je otevřeno zvýšenému přílivu světla, vyzařujícího z energetického pole osoby, jež například po hluboké niterné meditaci se touží podělit o nádheru přílivu světla z vyšších energetických dimenzí. Může se setkat s odmítavým postojem, nevraživostí, nebo dokonce až s agresivitou.
Ano, světlo může "bolet"… Jsou-li naše oči přivyknuté tmě, po prudkém rozsvícení silného světla se cítíme obvykle nepříjemně. Stejně tomu může být tak, chcete-li svým světelně-energetickým přílivem byť pouhým setkáním, přátelským hovorem - obdařit jiného člověka, jehož vědomí je zatemněno nízkými vibracemi nižších psychicko-energetických center - čaker (strach, smutek, zloba, ale i lítost).
"Nevítáni" - dokonce silně odmítáni byli již v dějinách všichni ti, kdož vynikali "nad-přirozenými" schopnostmi - tedy měli zvýšené frekvence energetického pole - v temném starověku a později ve středověku byli též upalováni, mučeni, krutě trestáni.
A právě tato zkušenost, jež se obtiskla do naší duše z dávných věků, nás nutí podvědomě své světlo tlumit, ukrývat - čímž se však oslabujeme, neboť naší přirozeností je "zářit" a snížením energií se oslabujeme, poskytujeme vstup energiím nižších frekvencí, které nás následně mohou oslabit.
Současná společnost může na lidi kráčející po cestě duchovně-energetického rozvoje nahlížet jako na bláhové osoby, nemající nic jiného na práci, než vymýšlet si vědecky neověřené zkušenosti.
Ale proč tolik lidí - resp. jejich duší touží po vnitřním klidu, osobní spokojenosti, trvalém štěstí a nemůžou je nalézt?
Schází jim k tomu ono "světlo" - přesněji napsáno, kontakt se svým vnitřním světlem, použití rozšířeného vědomí, spojeného s jedinečným informačním polem oceánu vědomí Nejvyššího Zdroje. Pokud vlastníme dostatek informací - světla, jsme schopni každou méně i více nepříjemnou okolnost vyřešit velmi operativně a bez prožitku utrpení.
A proč ti, kdož "svítí", ti kteří chtějí podat pomocnou světelnou ruku, proč jsou tedy "nevítáni"?…
Odpověď zní: "Setkání s člověkem, jenž se již "probudil" a jehož energetické pole a vědomí působí jako ostré světlo, je vynesena temnota na povrch z koutů, o nichž se někdo domnívá, že jsou úhledné, čisté… Vycházejí na povrch nezpracovaná témata, bolesti, potlačené emoce i nevědomé myšlenky, činy.
Přirozenou lidskou reakcí je tedy ihned vinit dotyčnou osobu, že se v její blízkosti cítíme divně, že v nás vyvolává nízké emoce - ba dokonce že to vlastně způsobila vše ona - že trpíme jen a jen kvůli jejímu světlu, které v nás osvítilo temné kouty, děláme, jako by ta temná zákoutí nepatřila nám, ale byla nám "naložena" někým jiným.. A tak se pak raději stáhneme, chceme své osvědčené temno, hlavně nic nevědět, necítit, netrpět..
Vysoké energie, které v posledních dnech dopadají na planetu, však odkrývání temných zákoutí duší lidí zesilují.. I tyto energie jsou "nevítané" - málo lidí o nich ale vůbec ví, nicméně před nimi již není se kam ukrýt.
"Nevítané" jsou též na cestě duchovně-energetického rozvoje informace, které svým obsahem "narušují" již zavedenou současnou ezoterickou scénu. I zde má tendenci se rozvinout určitá forma norem - jen to co je již ověřené, to, co píší v duchovních knihách či je populární na internetu, v ezoterických TV - je snadnou a jistou cestou k duchovním sférám.
Vybočíte-li i z těchto "norem", jste opět "nevítáni"… I mezi ezoterickou scénou panují nesváry, posuzování, přátelství či nepřátelství…Již tento fakt nahrává mnoha lidem, že raději zůstanou v pohodlí zajetí svého vědomí v hmotných záležitostech, proč by se vydávali na cestu duchovně-energetického rozvoje, když i v těchto sférách se vyskytují nepříjemné okolnosti, které znají z osobní i pracovní oblasti…
Úzká a nepohodlná je cesta ke skutečnému Světlu - ten, kdož prochází širokou a pohodlnou branou, ať ví, že kráčí do nižších astrálních dimenzí, nikoliv k Nejvyššímu Zdroji…
A vy, kdož se častokrát cítíte "nevítáni", pamatujte, že ač vaše světlo občas způsobí ve vašem okolí chaos, po určité době bude nastolen dokonalejší řád, přinášející všem vnitřní harmonii, zdraví i povznesení duše.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz) 28. 8. 14
 

Pramen Života

30. srpna 2014 v 13:03 Skutečný mír je uvnitř

Mír světa závisí především na vnitřních podmínkách, ne na zevních. Jaký je a bude člověk, takový je a bude i jeho svět. V hlubších úrovních duše je každý z nás už teď božský, jenomže to doposud neví. Ponořme se tedy co nejhlouběji do tajných vnitřních úrovní sebe sama a vynesme na povrch, co je v nich utajeno: lásku, soucit a mír. Upněme pozornost jedině na čisté bytí. Ke všem nežádoucím myšlenkám se stavme indiferentně, nezaujatě: ztratí se neznámo kam - jako pravá iluze, vždyť právě jen iluzí vpravdě jsou. Nakonec pronesme potichu tuto silnou mantru: Šťastny ať jsou všechny bytosti! Rozumějme tomu dobře: i ty, které nám dříve byly lhostejné, i ty, které jsme snad někdy nenáviděli. Všechny, protože jest jednota.
(Eduard Tomáš)

TZOLKIN 30.8.2014 10 CABAN kin 257

30. srpna 2014 v 11:36 Mayský Kalendář na každý den

Caban - Země - Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy
Povzbuzena vyživující energií Lamat a hřejivými lidskými vztahy symbolizovanými Lahun (10) nás dnes Caban povzbuzuje, abychom se těšili ze společnosti našich přátel a milovaných, dokonce abychom se zamysleli nad těmito vztahy v celé jejich rozmanitosti a bohatosti. Čím méně egem a emocemi zabarvíme naše myšlenky, čím větší Láskou naplníme naše vnímání, tím hlubšího pochopení a jasnosti můžeme dosáhnout.
CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI
Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího ducha a vitální sílu planety - pozemský rytmus a u člověka srdeční rytmus. Tato životní síla a posvátný oheň se nachází uvnitř Země. CABAN také představuje pohyb na planetě a pozemské rytmy např. zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.
V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.
Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.
***
Zdravím, jsem Caban 10, zaměstnanec života, požádejte mě kdykoliv se potřebujete opřít o mé rameno.
Ve vašem vnitřním prostoru leží všechny odpovědi na jakýkoliv problém, nebo situaci, na kterou narazíte.
Věřte, že nepotřebujete nikoho, aby vám řekl co máte dělat, nebo co je pro vás nejlepší.
Věřte své intuici a svému vedení.
Všichni jsme tu, abychom pomáhali a podporovali jeden druhého, ale konečný výběr toho, co je pro vás v tomto okamžiku nejlepší, má hodně co do činění s preferencí, kterou se rozhodnete zažít.
Nejlepší řešení může být zakaleno strachem a kódy přesvědčení, která blokují rozhodnutí přinášející radost.
Čistěte tyto bloky na denní bázi, spojujte se svým Vyšším Vedením a vyberte si vždy, co je pro vás to nejlepší.
Pokud je Vzestup, neboli evoluce na vyšší úroveň Lásky vaším přáním, pak je to rozhodnutí, které přináší do vaší duše radost.
Buďte laskaví k sobě i druhým vždy a ve všech situacích a obracejte se denně do svého vnitřního prostoru, pomůže vám to udržet rovnováhu ve všech oblastech života.
Posuďte ještě jednou včerejší Poselství a realizujte tyto návrhy ve svém životě.
Žijte život naplno. Jakmile jste na Zemi ve fyzické formě, čas běží rychle, protože je pomíjivý.
Snažte se rozveselit, pokud vás něco zatěžuje fyzicky, emocionálně, mentálně i duchovně.
Jakmile budete celiství, budete žít život jako Avatar, a to stále, v klidu, v každém okamžiku své existence.
Obavy z minulosti, nebo budoucnosti se rozplynou, jsou to jen pomíjivé vzpomínky v paměti, které nemají nic společného s tím, co si vybíráte TEĎ a TADY.
Budete-li žít život v okamžiku přítomnosti, nebudou vás zajímat činy minulosti, nebo prohřešky.
Budete vědět, že vaše budoucnost je zajištěna rozhodnutími, které vytváříte v přítomném okamžiku.
Vybírejte vědomě na co chcete myslet, co chcete říkat, co chcete dělat a vychutnávejte si zážitky, které vám přichází do cesty s uznáním, že jsou vaším požehnáním.
LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie vám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Proč jsi tam, kde jsi, a děláš to, co děláš?

30. srpna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Divíš se někdy, proč jsi tam, kde jsi, a děláš to, co děláš? Pochyboval jsi někdy ve své mysli? Hledej hluboko ve svém srdci a poctivě si na tyto otázky odpověz. Potom, jestliže stále cítíš, že jsi jedním z těch nevěřících Tomášů, si udělej čas na ztišení, abys našel osvícení z nitra a zjistil, kam v celém tom ohromném plánu patříš. Mohu tě ujistit, že není náhoda, že jsi tam, kde jsi. Možná, že je život pro tebe velmi těžký. Možná, že musíš procházet mnohými zkouškami. Možná, že jsi dokonce prošel ohnivou pecí. Můžeš si být jist, že to vše se děje proto, aby všechna nečistota mohla být spálena a aby nezůstalo nic než čiré zlato - ono Já jsem v tvém nitru, a Já abych tak mohl pracovat uvnitř a skrze ono Já jsem, aby se všem zjevily Mé zázraky a sláva.

Rožnov pod Radhoštěm - valašské muzeum v přírodě

29. srpna 2014 v 12:51 Aktuální novinkyRáda se s Vámi dělím o okamžiky prožité ve Skanzenu v Rožnov pod Radhoštěm - valašské muzeum v přírodě 24.8. 2014
Více fotek najdete v GALERII - z našeho putování

TZOLKIN 29.8.2014 9 CIB kin 256

29. srpna 2014 v 9:57 Mayský Kalendář na každý den

Cib - Bojovník - Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení
Existují určité posvátné energie, které nemají žádné hranice, žádné limity, žádná omezení. Odpuštění je jednou z nich. V kontextu s Trecenou Lamat pulzuje Cib velkou mírou odpuštění a pochopení. Pokud budete hledat propuštění, nebo odpuštění viny vyplývající z vaší role, nezapomeňte že je třeba odpustit sobě jako první. Přítomnost Bolon (9) zajišťuje pozitivní odezvu ze strany vašich předků a starých energií, které jsou přítomny ve vašem životě.
CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST,VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.
Význam glyfu znamená moudrost a karmickou očistu, v yukatánském jazyce představuje světlo svíčky - světlo moudrosti, které pohlcuje tmu. Význam je narození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení. Glyf je spojován se supem, velmi respektovaným ptákem, který čistil svět od všech zbytečných věcí.
Osobnosti narozené v den Cib se podílí na energetické očistě planety, proto jsou často vedeni z jedné akce do druhé. Cib znamená překonávání životních výzev, je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem živým i mrtvým.
***
Požehnání, Milovaní! Jak se pomalu uzavírá tento cyklus a připravujeme se na další, vítáme Lásku, kterou vysíláte. Jakmile otevřete své srdce, jste jako anténa schopná vysílat a přijímat jasné emise Lásky, radosti a všechny ty další emoce, které jsou na Zemi jedinečné. Jsme vděční za každou chvilku, kdy se vědomě rozhodnete být s námi.
Dnes bychom chtěli sdílet více informací na téma emoce. Mnozí na Zemi se snaží udělat všechno proto, aby otupili své emoce, kterým říkáte negativní. Nicméně vám doporučujeme, abyste přijali všechny emoce, protože v nich spočívá nalezení pravého štěstí.
Když jste smutní, přijde čas, kdy řeknete : " Dost bylo smutku, změním své chování a postoj, takže budu moci zažívat štěstí. " To znamená, že smutek vás vede k vašemu vytouženému cíli zažívat štěstí. Občas je dobré vyjádřit zármutek, nebo bolest, protože pomocí těchto emocí se spojujete na hluboké úrovni s těmi, jejich základ je Láska. Doporučujeme dávat pozor na všechny vaše emoce. Je to vzkaz, že máte něčemu věnovat pozornost? Je to znamení, že máte vyjádřit Lásku sobě, nebo ostatním?
Soucit se projevuje činy Lásky a vytváří pocity radosti. Zármutek je emoce hlubokého smutku. Ačkoliv to má své opodstatnění, je to vnější spektrum, které může způsobit nerovnováhu. Lidé se velmi často ponoří do smutku, protože nemyslí za sebe a zaplétají se tak celé roky. Jakákoliv emoce může být hnána do extrému, ať negativní, nebo pozitivní. Klíčem je rovnováha, protože pokud je člověk ve svém Středu, má vše pod kontrolou. Jestliže se rozhodne zůstat ve stavu extrémní emoce, jako je smutek, nebo zármutek, snadno může ztratit kontrolu nad realitou a odbočí na vedlejší cestu.
To je dobře vidět na někom, kdo užívá drogy, aby se dostal z deprese. Droga mu přináší pocity euforie a on udělá všechno co je v jeho silách, aby se dostal z jednoho emocionálního stavu do druhého. Ačkoliv se může nacházet ve své vysoké integritě, než se dostane do deprese, bude teď krást, lhát a vraždit, jen aby se jí zbavil.
Proto je důležité řešit problémy hned jak se vyskytnou. To znamená zdravě se stravovat, odpočívat a cvičit. Pokud je vaše tělo v dobrém zdravotním stavu, jste schopní mnohem lépe zvládat stres. Tím, že udržujete emocionální rovnováhu na své každodenní cestě, budete moci lépe zůstat ve svém Středu, když se potýkáte s problémy, které by váš klid mohly snadno narušit.
Vaše emocionální, fyzické a duševní zdraví je propojené. Jakmile je jeden aspekt mimo rovnováhu, ovlivňuje to celek. Udělejte všechno pro to, abyste udrželi rovnováhu ve všech oblastech.
Najděte si čas meditovat o způsobu, jak udržet rovnováhu bojovníka v různých situacích. Například, pokud u vás v práci dělá někdo něco co se vám nelíbí a jeho přítomnost vás rozčiluje každý den, najděte způsoby, jak můžete změnit chování a postoj, abyste neztratili rovnováhu.
Nacvičte si předem, co řeknete a co uděláte, jakmile na tohoto člověka narazíte. Pošlete mu spojení od-srdce-k-srdci, i když to na první pohled cítíte falešné. S praxí přijde okamžik, kdy tohoto člověka budete přijímat bezpodmínečně. Není neobvyklé, že se tyto vztahy rozvinou v hluboké přátelství, protože jste se spojili na úrovni duše, což je za hranicí kritiky a rozsudku.


Dávejte pozor na své emoce, protože jsou vaši nejlepší učitelé!


DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

Ze svých chyb máš vždy prospěch... nic není marné...

29. srpna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Na duchovním životě se musíš podílet svou vlastní prací. Já jsem vždy zde, abych pomáhal těm duším, které jsou ochotny pomoci si samy, a učinit tak první krok. Nikdy se ničemu nepřiučíš, jestliže se vše udělá za tebe. Nemůžeš vychovat dítě, když za ně vše uděláš. Musíš je nechat dělat věci samostatně. I když jsou jeho činy zpočátku pomalé či neobratné, musíš stát stranou a být velmi trpělivý. S velkou trpělivostí a láskou musím i Já stát v pozadí a dívat se, jak děláš svou vlastní práci a přitom chybuješ. Vždy však měj na paměti, že ze svých chyb budeš mít prospěch; nic není marné. Po celý ten čas se učíš novým lekcím a kráčíš dál po duchovní cestě. Každý krůček, ať je jakkoliv malý, tě přibližuje k tvému cíli, k uskutečnění jednoty se Mnou, dokud si konečně neuvědomíš, že neexistuje žádné odloučení, že vše je jedno a že jsi součástí tohoto jedinečného slavného života.

TZOLKIN 28.8.2014 8 MEN kin 255

28. srpna 2014 v 10:32 Mayský Kalendář na každý den

Men - Orel - Men - Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.

Velký den vyjádřit poděkování za blaho, bohatství a hojnost ve vašem životě a žádat o více bez viny a bázlivosti. Navzdory Západním hodnotám o pokoře a skromnosti je to naše společnost, která uctívá bezohlednou spotřebu a materializmus, který překračuje hranice udržitelné prosperity. Na druhé straně nativní lidé jako jsou Mayové, nemají žádný problém s bohatstvím. Pro ně je prosperita naprosto přirozenou a žádoucí součástí života. Ale oni vědí, jak vyvážit potřeby a touhy s tím, co může Země a jejich komunity poskytnout.

DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE PRO VYŠŠÍ PRAVDU

Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního, nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.
Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.
***
Děkujeme za spojení v tento den. Dnes bychom vám chtěli říci DĚKUJEME, že jste se rozhodli přijít na Zemi. S touto volbou jste se zároveň rozhodli udělat spoustu věcí.
Ti z vás, kteří čtou tato slova, si vybrali cestu Osvícení. V určitém smyslu jste již dokonalí a čistí, ale na druhou stranu je hodně toho co chcete zažít, takže jste se oddělili od Zdroje.
Věřte ale, že ve skutečnosti nejste odděleni od Zdroje, protože Jednota sídlí uvnitř vás. Individuaci jste si vybrali jen na nějaký čas. Bylo rozhodnuto, že ve sféře Země bude umožněno zažívat oddělenost. Ačkoliv se nikdo vědomě nerozhodne pro oddělenost, bylo vám to umožněno, když jste si zvolili dráhu Evoluce.
Mnozí z vás cítí, že čas je téměř u konce a tak poháníte sami sebe vpřed rychlostí, která v historii Vesmíru nebyla nikdy zaznamenána. Tam je velký zájem ze strany hvězdných bratrů, kteří sledují rozvoj dění na Zemi i uvnitř vás.
Abyste byli co nejvíce úspěšní v tomto dění, zatímco máte stále lidskou formu, zvažte následující možnosti:
Odpočívejte, když jste unavení.
Jezte potraviny, které jsou co nejblíže jejich přírodnímu stavu.
Buďte laskaví k sobě i k druhým.
Často se smějte.
Užívejte si život.
Vyberte si práci, která vám přináší radost.
Respektujte rozhodnutí druhých.
Věnujte pozornost svým vlastním kódům přesvědčení.
Meditujte a modlete se.
Vnímejte vděčnost každým okamžikem.
Jedná se o deset klíčových bodů pro váš Vzestup. Rozvíjejte je v každodenní praxi a sledujte, jak váš každodenní život rozkvétá jako otevírající se lotosový květ.
Tón OSMÝ - SPRAVEDLNOST - HARMONIE - ROVNOVÁHA - to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace - Jak nahoře tak dole - Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Solara - MALÝ FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA SRPEN 2014 - ZVÝŠENÁ PRAVDIVOST

28. srpna 2014 v 7:00 Aktuální Informační chaneling

Srpen začíná s rostoucím napětím pod povrchem, což vytváří rostoucí pocit tlaku. Tyto energie napětí, stresu a intenzity se vytvářejí jako skryté kapsy a po celém světě se v nich dělají praskliny a otvírají se,což vede ke mnoha zhroucením a průlomům. Některé situace se blíží ke kritickému bodu, ve kterém se má objevit dramatická změna. Srpen je jeden z měsíců "Udělej nebo prolom", ve kterém se může stát absolutně cokoli, takže vždy musíme být připraveni na Nečekané. Pořád musíme být Nanejvýš Pozorní a přitom udržovat své zaměření na rození Nového Světa.

Zrychlený srpen je plný Rychlých akcí, ve kterých je možné mnohého dosáhnout! Během této doby se bude zdát, jakoby zkrátka den neměl dost hodin na to, aby se všechno stihlo. Srpen vyžaduje víc úsilí, víc akce a abychom na sebe vzali více zodpovědnosti. Budeme dělat mnoho rozhodnutí, od malých po ty co mění život. Po celý měsíc bude onen tvořivý vír července ještě silnější. To vynese z hloubi na povrch naše dlouho spící talenty. Budeme hledat řešení různých situací. Tato řešení budou nalezena tím, že se budeme dívat na obrovsky expandovaná místa Mimo Mapu. Zároveň začnou být mnohem víc vidět naše Nové Směry a Pravá Místa.

Měsíc srpen umocní a zvýší vědomí Pravdivosti. Pokud v našich životech ignorujeme prvky, které nejsou na svém Pravém Místě, bude nám to připadat jako skřípání nehty po tabuli. Můžeme vstoupit do bazénu zrychlujících se energií, které jsou tu zvláště nyní, abychom popohnali sebe i svět dopředu. Mnoho z toho, co se děje uvnitř i vně nás, probíhá roky a roky, ale právě teď je to nanejvýš zřejmé a je možné to hluboce pocítit, protože Pravdivost má velmi odlišný a jasný zvuk, a sílí.

Zvýšená pravdivost přeložená v Jasnou, Rozhodnou Akci je klíčovým tématem srpna. Už déle nemůžeme pasivně čekat, až k nám věci přijdou; Musíme začít akci a zrodit naše Nejdivočejší Sny.Toto je měsíc zhmotňování, ve kterém začnou mnohé věci být více REÁLNÉ. Naše dlouhodobé projekty začnou být mnohem více schopné života a zakotvené ve hmotném. Když jsme ve styku s lidmi, není to rozhovor o ničem; mluvíme o reálných věcech. To proto, že jsme ve velmi reálné době.Reálná doba si žádá, abychom byli reálnými lidmi. REÁLNÝMI a PRAVDIVÝMI.

Jízda na Větrném koni je opravdu intenzivní. Může také být velmi únavná, stejně jako vzrušující. Přestože se toho hodně udělá, je tu neustálý pocit naléhavosti, jako by se nesměl ztrácet čas. Zdá se, jako bychom měli zakódovaný v naší buněčné bance tajný termín, ve kterém se musíme dostat na svá Pravá Místa. Víme, že čím dříve se tam dostaneme, nastanou kvantové mega skoky, jeden za druhým. A my opravdu tuto schůzku s osudem nechceme zmeškat.

I když jsme plně zavázáni jízdě na našem Větrném koni do našeho správného cíle a nechceme zastavit, dokud nebudeme na našem Správném Místě, někdy je nutné, abychom měli čas na vstřebání, uzemnění, ukotvení, nebo jednoduše zhroucení. Proto jsme občas vrženi do silného stavu Kvantové Hloubky a nemůžeme ničeho dosáhnout. Tyto "Dny mimo Čas", kdy nemáme žádné nové vstupy ze světa kolem nás, nás chrání, abychom nebyli příliš rozhození nebo opilí na mol z toho, že najednou jdeme v neustálém větrném víru intenzity do příliš mnoha směrů.

Toto je měsíc Zvýšené Pravdivosti, kdy jsme mnohem více Autentičtí a Reální než kdy dříve.Očekávejte, že spadnou mnohé závoje a odkryjí a rozpustí v nás i ve světě ještě více vrstev iluzí. Masky padají ve velkých řadách a velkou rychlostí ve všech oblastech našich životů.

Tento měsíc proběhnou významné změny. To, co jsme dělali začátkem měsíce může být docela jiné, než to, co děláme na konci měsíce. Naše priority, to co jsme na začátku měsíce cítili jako důležité, nemusí být stejné jako to, co cítíme jako důležité na konci měsíce.

Vlákno naší Zvýšené Pravdivosti je mnohem silnější než dříve. Tak také to, co naše Jedna Bytost tká po celém světě. Zůstaňme Nanejvýš Pozorní, velmi Pravdiví a tvořme Nový Svět!

Solara
www.nvisible.com

Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního Surf Reportu na srpen 2014. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po zapsání v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Pravím ti, že když dáš nejdůležitější věci na první místo, je čas na všechno.

28. srpna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Je velmi důležité naučit se klást na první místo ty nejdůležitější věci, protože pouze tehdy vychází vše dokonale. Prozkoumej své srdce a zjisti, co dáváš na první místo. Jsi to ty sám a tvé vlastní blaho? Je to tvá práce a tvé hmotné podmínky? Jsi spokojen, když procházíš životem s naprostou nevědomostí o Mně, a spoléháš, že si vystačíš stejně dobře i bez Mé pomoci a že Mě nepotřebuješ? Můžeš naprosto svobodně přijmout jakýkoliv postoj,který si zvolíš. Nikdo tě nezastaví. Musíš však být ochoten nést následky, když se zmýlíš. Pamatuj si, že když víš, co je správné, a když si zvolíš svou vlastní cestu, tvá odpovědnost je ještě větší, protože se nemůžeš hájit neznalostí. Nikdy se nevymlouvej, že máš mnoho práce, že nemáš čas, abys vše stačil. Pravím ti, že když dáš nejdůležitější věci na první místo, je čas na všechno.

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 24.8. 2014 – 31.8. 2014

27. srpna 2014 v 20:12 Mistr Hilarion
Milovaní,
čas, jak ho znáte, plyne, a každý z vás pocítil, že se samotný čas zastavil a potom se náhle zrychlil.Přicházíte do bodu, kdy se vaše tělesné procesy intenzivně přenastavují tak, aby se vaše fyzická těla lépe proměňovala, obnovovala a regenerovala v souladu s energiemi vyšších dimenzí, v zájmu postupování procesu vzestupu. To vám pomůže přijímat do éterického pole více světla a jedině to ovlivní každou buňku, aby se regeneroval celý váš lidský operační systém. To vám pomůže procítit a zahájit vaše záměry na začátku každého dne, abyste se naladili na esenci celistvosti a mladistvé dokonalosti, zatímco prociťujete a obklopujete se fialovým plamenem. Věnujte co nejvíce času jak můžete, vizualizaci a obklopujte celé vaše aurické pole fialovým plamenem. Když to všichni uvidíte vnitřním zrakem, soustřeďte se na to a udržujte jak jen můžete; když to budete praktikovat denně, nesmírně vám to pomůže ve vašem procesu čištění. Věnujte čas také tomu, že před zahájením tohoto cvičení si budete vizualizovat Zemi, obklopenou nádherným fialovým paprskem.

Ve všem vyjadřujte svoji pravdu. Nyní je doba, pokoušející vás k tomu, abyste utlumili své světlo, abyste se zalíbili druhým. Když budete vyslovovat svoji pravdu, může to urazit ty, kteří jsou zvyklí zalíbit se druhým, aby získali jejich souhlas, ale teď je důležité udržet si vlastní integritu tím, že budete zcela čestní k sobě samým. Když jste k sobě dokonale čestní, není možný žádný zmatek ani iluze a vyhnete se léčkám v podobě svedení z cesty vaší služby světlu. Dlužíte sami sobě, abyste byli k sobě pravdiví. Nemusíte být při tom hrubí, můžete k druhým hovořit s láskou a soucitem. Někdy je pravda vyslovena s výbuchem vzteku, a tehdy je důležité si uvědomit, že ten, kdo mluví, je pod vlivem transformující se energie kundalini stoupající z jejich kořenové čakry a tato energie je vskutku velmi silná. Proto doporučujeme, aby se každý z vás denně uzemňoval, protože to pomáhá udržovat rovnováhu a stabilitu. Když je tato energie na vzestupu, vytváří to pocity napětí a vznětlivosti, a když klesá, přináší pocit radosti, proto vám chůze a procházky pomohou zklidnit se a vyvážit vaše aurické pole.

Když se naladíte na Zemi pod vašimi chodidly, dá vám to stabilitu ve všech oblastech vašeho života.
Když je úroveň energie ve vás velmi vysoká, můžete vyjádřit svoji kreativitu tím, že ji aktivně projevíte, což vám může pomoct přizpůsobit se energiím klidu a harmonie. Otevřete se psaní poezie, malování, channelování, komponování, zpěvu anebo dokonce prozpěvování. Dovolte, aby se vaše kreativní energie vyjádřila v jakékoliv formě a brzy se budete cítit šťastnější a radostnější. Když jste v radostném rozpoložení, proudí do vašeho vědomí kreativní myšlenky, které jsou výbuchem inspirace, expanze a blažených synchronicit. Následujte své vnitřní vedení a signály, což učiní z vašeho života úžasné dobrodružství objevování. Svět je jako mušle - najděte v ní vzácnou perlu!

Ti, kdo již dlouho jdou duchovní cestou, budou pociťoval obnovu a osvěžení, klid, harmonii a radost.Když budete chránit své energetické pole a nebudete stahovat energie od druhých, můžete si tento stav udržet, bez ohledu na to, co se kolem vás děje. Udržujte si otevřené srdce a mysl a zůstávejte soustředěni na to, co si přejete vytvořit a dosáhnout. Mějte trpělivost a víru v to, že jste propojeni s nejvyšší vibrací, která je pro vás v této době bezpečná. Udržujte si láskyplný postoj a radujte se ze své cesty, protože vesmír vám pomůže manifestovat vaše sny. Místo spoléhání se na to, co říkají druzí, následujte svou vlastní intuici a pocity, protože to je vedení které k vám přichází od vaší vlastní duše. Ať je před vámi jakákoliv překážka anebo výzva, vězte, že to pro vás dobře dopadne. Začněte přijímat vše, čím jste a jací jste, a uvidíte, jak se váš život mění dokonalým a božským způsobem.

Vyhýbejte se tomu, abyste byli chyceni do vnějšího zdání a do rozptýlení života, nalezněte pravou podstatu, pravou esenci toho, co si přejete a přijměte, že vše je ve stavu božského řádu. Ujasněte si, jaké jsou vaše vlastní hranice a kde končí a kde začínají hranice druhých. Mějte své emoce a nechte druhé, aby měli své, protože to je důležité pro zdravý pocit sebeúcty. Buďte hrdí na vše co jste dosáhli a oslavujte každé malé vítězství. Čiňte vědomá rozhodnutí, což vytváří a udržuje ve vašem životě rovnováhu, a to následně vytváří podmínky a možnosti vedoucí k nejlepšímu naplnění vašeho dosavadního života.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

TAKE MAGICKEE

27. srpna 2014 v 19:51 Jednoduchost života

Prečo je potrebné nosiť sukňu a obliekať aj vyzliekať si ju cez hlavu.
Sukňa vždy bývala nezameniteľnou súčasťou odevu žien.
Až posledné desiatky rokov zmenili mnoho tisícročnú tradíciu.
Sukne z nás žien robia ženy.
Hlavne dlhé sukne v rôznom prevedení nám pomáhajú pocítiť, že sme žiadúcimi, milými a krehkými krásavicami.
Vďaka tomu, že sa vrátime k noseniu sukní, umožníme mužom ponechať si právo byť silnými, smelými a chrabrými. A hlavne, nosenie dlhých sukní upevňuje naše fyzické zdravie. Ak ponecháme mužom ich úlohu vonkajšej ochrany, získavame vnútorný chránený priestor pre seba, priestor pre šírenie ženskej mágie a pre naplnenie ženskej a materskej úlohy.
Ako teda správne nosiť sukne?
Naše mamy a babičky ešte vravievali, že sukňa sa oblieka výhradne cez hlavu, pretože sa verilo, že "sa inak nevydáš". Ako malé dievčatá sme sa tomu len smiali. Neskôr sme odpovedali, že to je aj tak len povera. Teraz sa nám chce znovu smiať, pretože v súčasnej modernej ére technického sveta a veľkomiest nebudeme predsa veriť na nejaké báchorky. Niekto verí, niekto neverí - berie to ako prežitok a sukňu si oblieka tak, ako mu je pohodlne.
ALE … Pre tie z vás, ktoré vnímate súvislosti, toky energií a dávne MÚDROSTI prijímate s úctou a nie ako báchorky starcov, sú určené nasledujúce odpovede na prvotnú otázku: PREČO JE POTREBNÉ NOSIŤ SUKNE A OBLIEKAŤ I VYZLIEKAŤ JU VŽDY CEZ HLAVU?
Ak sa obrátite k Védyckej (vedieť) kultúre, môžete sa dozvedieť veľa zaujímavých a užitočných rád a informácií. U Védov, čo sú prapôvodne Slovania, sa počíta s tým, že žena získava svoju energiu od Zeme Živy - je to energia hmoty, ktorá je vyjadrená vo všetkých hmotných statkoch. Zem v sebe predstavuje hojnosť, jej sila je v plodoch. Všetkým, čo dáva, pomáha žene "upevniť svoje korene v Zemi" a prijať silu pre materstvo a roľu ženy - matky, ženy - manželky, ženy - ochrankyne. Pre ženu je dôležité, aby energie šla dole, teda zostupujúci energetický potok, ktorý je viazaný s materstvom, pretože ženské hormóny sú produkované v spodnej časti tela. Cez spodok dlhej sukne žena prij íma pre ňu dôležitú energiu. Sukňa, ktorá siaha takmer až k zemi, vytvára kužeľ, ktorý pomáha viesť a zhromažďovať dôležitú a potrebnú silu pre ženu. Spodok sukne, ktorý je široký a pri chôdzi sa vlní a krúti, vytvára torzné pole, ktoré uľahčuje vstup a zosilnenie energie živlu Zeme. Z toho vyplýva, že ak si budete sukňu vyzliekať cez nohy, rozptýlite energetický stĺp stúpajúci od zeme a ochraňujúci celú vašu bytosť. Energia sa rozprestrie pri zemi s dokonale nepôvabným pohybom a vaša sukňa tak bude slúžiť leda ak k zametaniu podlahy. Pokiaľ teda vyzlečieme sukňu cez nohy, zostávame absolútne nechránené. Dobrovoľne sa zbavujeme magickej energie Zeme, ktorú nám dlhá a široká s u kňa pomáha nazhromaždiť. Ale ak si vyzliekame sukňu cez hlavu, zabalíme sa týmto pohybom celé do sily Zeme, ktorá nám dáva ochranu. Vďaka tomu sa cítime spokojené, šťastné a silné. A čo hlavne, naše energetické pole zostane čisté.
Keď si potom znovu oblečieme sukňu správne cez hlavu, je táto sukňa pripravená znovu súznieť s Prírodou, Zemou i Ženou, ktorá ju nosí.
Ak si obliekame sukňu cez nohy, priberáme nežiaduce energie ulice, po ktorej sme chodili. Energetický odpad, ktorý sa prichytil na našich nohách. Preto nám naši Predkovia radili, aby sme si hneď, ako prídeme z ulice (nezáleží na počasí ani na typu obuvi), umyli nohy a neznečisťovali tak naše obydlie (to platí i pre mužov). Voda dokáže zmyť i energetický balast a premeniť ju na Svetlo, pokiaľ ju o to požiadame.
Aké je moje doporučenie? Či ste mladé dievčatá alebo zrelé ženy, noste stále častejšie dlhé sukne! NOSTE ICH S HRDOSŤOU! Noste ich nielen kvôli svojmu vzhľadu, ale i pre svoje zdravie! Správne ich obliekajte aj vyzliekajte. Zachádzajte s nimi opatrne. A ďakujte Matke Zemi za jej Silu a Ochranu. Potom pocítite seba ako nádhernú bytosť, ktorá je súčasťou prekrásnej Prírody.

Zdroj: email Jana

TZOLKIN 27.8.2014 7 IX kin 254

27. srpna 2014 v 10:29 Mayský Kalendář na každý den

Ix - Mág, Jaguár - Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí
Zákon džungle je nemilosrdný. Někdo musí zemřít, aby druhý mohl žít. Nemilosrdný závod o zdroj. Nekonečný zápas, jak zajistit přežití svému vlastnímu druhu. Přesto je zde také dech beroucí krása, harmonie, rovnováha a velkolepá hojnost slunečního světla, vody a živin pro všechny zúčastněné. Všechno záleží na tom, jak se díváte na život……...Uuc ( 7) vám dnes pomůže vidět věci ze všech stran a Ix vás vede k dosažení vašich vlastních cílů v souladu s intuicí, vrozenými smysly, záměry a talenty…… jak v džungli, tak i v životě.
JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHU DŽUNGLE, ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI.
Jaguár je symbolem vesmírných sil, Duch džungle, hor a Strážce magie Země. Představuje tajemství šamana, transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.
Nativní Ix mají dary predátora - vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.
Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.
***
Vítejte!Je nám potěšením strávit několik chvil s vámi.
Jak se ukončuje tento cyklus Tzolkinu, velmi se těšíme na nový cyklus společně s vámi.
Mnoho z vás se velmi zrychluje na cestě pochopení a porozumění.
Pomoc můžete nacházet také v knížkách, filmech, jasnější komunikaci s Vyšším Já, Průvodci, nebo s námi na Druhé Straně.
Pokud máte pocity zoufalství ze světových událostí, nebo situace doma, najděte si čas být ve svém středu.
Jakmile jste vyrovnaní, budete připraveni lépe naslouchat svému vedení a jednat, spíše než jen reagovat na situace, které vás dříve rozrušily.
To je celé naše dnešní Poselství.
Obracejte se do svého vnitřního prostoru ráno, večer a každý okamžik mezi tím, pokud vnímáte něco menšího než radost a dokonalou Lásku.
Brzy se to stane přirozeností a váš život začne vzkvétat.
Užijte si tento den v radosti!
SEDMÝ TÓN - ZRCADLO - ODHALENÍ - ROZŠÍŘENÍ. Sedmička je jako zrcadlo - vše se v něm odráží. Sedm je spojeno se Zdrojem Stvoření. SEDMIČKA je portál do světa neznáma, snů a záhad. Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to je mystický sloupec - páteř Vesmíru. Na platformě rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím Sedmý Tón může obdarovat své studenty. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Je toho mnoho, zač je třeba být vděčný.

27. srpna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Za všechno děkuj. Měj srdce stále dokořán otevřené a nechej z něj v nekonečném proudu vytékat své pocity vděku. Je toho mnoho, zač je třeba být vděčný. Vděčnost udržuje tvé oči otevřené ke Mně a k Mým zázrakům. Proto nic nepromeškej a spatřuj Mě ve všem, co se děje. Víš, že tvůj život se odehrává podle jistého vzoru a plánu; nic tedy není náhodné. Každý tvůj kontakt je správný, každá tvá činnost je řízená. Musíš mít naprostou víru, abys byl schopen takto žít, víru, že tvůj život je řízen a veden Mnou. To znamená, že se musíš nejprve všeho; pro Mne vzdát, aby to bylo užíváno tak, jak Já chci. Musíš pochopit, že jen když vše dáš, všeho se ti dostane. A to se ti podaří pouze tehdy, když se naučíš milovat Mě z celého srdce, celou svou myslí, duší a silou; bez lásky totiž nemůžeš udělat tyto kroky, nemůžeš žít duchovní život. Otevři tedy své srdce.

TZOLKIN 26.8.2014 6 BEN kin 253

26. srpna 2014 v 9:05 Mayský Kalendář na každý den

Ben - Poutník - Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.
Jeden z nejvíce blahodárných a bohatých dnů Tzolkinu. Ben je vsazen do výživného objetí Lamat a oba spolu jsou obklopeni silnou a stabilní Energií Uac (6). Výsledná energie je o několik řádů bohatší, léčivější, kompletnější, než každá ze tří samostatně. Uzemněte svého ducha ve vašem vnitřním domově - podstatě své duše. Protože odtud, z tohoto jediného elementárního zdroje, mohou být všechny aspekty vašeho života uzdraveny, uceleny, oživeny a obnoveny.
DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU
BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů - význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají Nebe - je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.
BEN je Mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více světelné energie tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimezionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší co v nás je - zejména vášeň pro koncepci, které věříme.
Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.
***
Požehnání, drazí! Jsme velmi vděční za tuto příležitost, podělit se s vámi o získané znalosti a moudrost. Vězte, že ve vás spočívá schopnost shromáždit všechny moudrosti Vesmíru. Nejprve musíte uvěřit, že máte schopnost vyčistit systém obvodů, které zastavují tok Lásky k vám.
Lze to provést pomocí zdravého stravování, jasného myšlení, emocí Lásky a vděčnosti. Pokud některá z těchto emocí chybí, spojení je zmatené, což ovlivňuje schopnost příjmu. Někteří jsou od narození psychičtí ( jasnovidnost, jasnozřivost, telepatie ….), ale jejich obvody můžou být zmatené kvůli stravě a nahromaděné emocionální bolesti. To je důvod, proč je nutné vyčistit energetické pole od základu.
Každé ráno když vstanete, věnujte několik okamžiků vděčnosti za vše. Děkujte Stvořiteli za příležitost chodit po Zemi ve fyzické formě. Pošlete vlny vděčnosti zástupu Průvodců, kteří vás podporují a pomáhají vám. Buďte vděční za své tělo a věnujte pozornost jeho potřebám. Začněte pracovat společně jako tým se svým tělem, abyste zlepšili svůj blahobyt a obvody, což umožňuje přístup ke Všemu. V každém okamžiku se na sebe dívejte jako na úplný a dokonalý celek. Vězte, že vaše tělo je dočasný příbytek, chrám a zaslouží si tak s ním být zacházeno.
Po celý den dbejte na to, co říkáte a co děláte. Buďte laskaví k ostatním, bez ohledu na to, jak vás " školí ". Buďte opatrní, nesuďte ostatní a nepředpokládejte jejich chování. Jakmile získáte sebekontrolu a Lásku k sobě, budete vyzařovat kódy přesvědčení každým pórem a rezonovat s druhými.
Usmívejte se na každého. Spojujte se se všemi, které potkáte od-srdce-k-srdci. Když se dostanou nevlídné myšlenky na úroveň vědomého uvědomění, požehnejte jim a znovu se zamyslete. Pokud myslíte na jiné, kteří se cítí nevlídně, vyšlete jim Lásku do jejich srdce. Budou dostávat pocity Lásky, bez ohledu na to, kde ve Vesmíru se v současnosti nachází. Jakmile jste uvolnili špatné pocity vůči ostatním, můžete zvýšit kapacitu Lásky, aby mezi vámi volně proudila. Tato Láska vyzařuje vlny, které proudí celým Vesmírem.
Máte plnou kontrolu nad tím, jak se cítíte a jak budete reagovat na ostatní. Cokoliv menšího než Láska, je získaný návyk, který může být okamžitě změněn. Často tam jsou spory, které začaly před staletími, ale nenávist žije ve vaší generaci. Tyto vazby mohou být zlomeny, takže Láska může proudit mezi všemi rodinami, kulturami a rasami. Přijměte rozdíly druhých, užívejte si rozmanitost, každý z vás má co nabídnout.
Není mezi vámi nikdo, kdo je důležitější, než druhý. Uvolněte všechny pocity bezcennosti a nadřazenosti, které pronikají vaší Bytost. Mnoho lidí je pod kontrolou a snaží se zamaskovat své pocity. Tyto způsoby chování jsou nebezpečné pro všechny zúčastněné strany a způsobuje to oddělení od sebe a odpojení od Zdroje.
Každý den je ve vašich silách zůstat ve spojení s pocity Lásky Božského Zdroje. Je to Vaše právo od narození, abyste byli šťastní a měli radost v každém okamžiku. Způsoby lidského života škodily tomuto spojení, ale mohou být ihned změněny. Volba je jen na vás.
Chápeme, že je obtížné žít ve sféře, která existuje dnes. Přesto existuje na vaší planetě mnoho lidí, kteří vystoupali nad tlachání o nevlídnosti a v současné době se nacházejí ve stavu blaženosti. Vyhledejte tyto Avatary, ať už osobně, nebo prostřednictvím jejich vlastních rukopisů a objevte způsoby, které získali konstantním spojením se Zdrojem.
Zjistíte, že každý z nich následuje svou jedinečnou cestu, každý z nich jde po stopách, které vám mohou pomoci k získání stejného osudu. Použijte svůj zdravý rozum a intuici a jděte svou vlastní cestou. Bude to vyžadovat píli, dávat pozor na vše, co říkáte a co děláte a obrovské množství sebelásky, Lásky a disciplíny, abyste se stali milující s radostí v každém okamžiku. Napadá vás něco důležitějšího ve vašem životě?
Zaměřte se na své úmysly a věnujte pozornost věcem, které vám přinášejí radost. Pak budete odrazem Boha, kterého hledáte. Neobávejte se o jídlo nebo obživu, protože vše co potřebujete, vám bude poskytnuto, jakmile půjdete s proudem Lásky. Může to znít jako vzdušné zámky, nicméně je to Pravda. Můžete nalézt hodně blaženosti, pokud váš životní styl a hmotné statky budou zjednodušeny. Tím nechceme říci, že bohatý člověk nemůže být blažený, ačkoliv péče o majetek může vyžadovat mnoho času a pozornosti.
Vyhledávání většího a lepšího majetku může pro mnohé znamenat úmrtí, nebo se získávání majetku často může stát zbožné. Toto neustálé vyhledávání vyžaduje hodně času a svedlo mnoho lidí z jejich cesty radosti a rovnováhy. Ti, kteří získávají své bohatství tím, že využívají druhé, potřebují ještě více času pro jejich kontrolu. Proto doporučujeme buďte vždy laskaví k druhým a vděční za službu všem. Pokud máte přístup služby a sdílení, vaše srdce plně expanduje.
Nemáme na mysli, abyste dbali na potřeby druhých na prvním místě, protože tak vytváříte nerovnováhu. Nicméně vám doporučujeme využívat své talenty a dovednosti pro péči o vaše potřeby i potřeby ostatních, protože tak zvýšíte vaši schopnost radovat se. Dokonce i ti, kteří zneužívají práva druhých by měli využívat ocenění, takže postoj vděčnosti má velký význam.
Mnoho lidí hledá své posláni na Zemi. Přesto vám říkáme, že mnozí jste tu jen pro zkušenost života ve fyzickém vozidle. Jiní jsou zde, aby prožili Lásku a radost. Najděte si takovou práci, která vám vyhojuje. Dokonce i práce, která může být považována ze nedůležitou, má vysokou hodnotu, pokud je prováděna s Láskou a radostí.
Mnoho duší může být osvíceno pouhým úsměvem neznámého člověka. Nevíte jaký vliv mají na druhé vaše činy a slova. Když opustíte tuto rovinu, půjdete před Recenzní Radu* a budete se zamýšlet nad svým životem na Zemi. Nezapomínejte na to a dělejte rozhodnutí, která zahřívají vaše srdce. Co byste změnili v tuto chvíli, pokud by měla být přezkoumána každá myšlenka, slovo i skutek?
Praktikujte Bytí člověka, kterým si přejete být v každém okamžiku. Představte si ve své mysli, jak reagujte ve chvílích, které vám v minulosti přinesly bolest a smutek? Jak budete reagovat na ty, kteří k vám byli krutí? Vybírejte laskavost a činy Lásky v každém okamžiku a váš život bude výrazně posílen.
Končíme pro tuto chvíli i když bychom vás mohli povzbuzovat navždy, abyste poznali dokonalost, kterou jste. Jsme přešťastní, když v každém z vás vidíme záblesky vašeho přirozeného ducha přírody. Jsme velmi šťastní, když se tyto záblesky stávají vaším způsobem života. Je to vaše právo od narození žít každý moment život v radosti, Lásce a míru. Buďte vždy vděční za vše co k vám přijde a soustřeďte svou pozornost na pozitivní cestu. Mnoho požehnání vám!
*Recenzní Rada je osobní zkušenost, kde přezkoumáváte váš život. Nejedná se o žádný akt rozsudku, je to jen přehled vašich činů a reakcí v průběhu života. Všechny věci, které říkáte a děláte jsou zaznamenány v osobním životním záznamu. Proces přezkumu je podobný jako sledovat svůj život na obrazovce. Jednu věc si zapamatujte, že při přezkumu budete vidět věci z jiného úhlu pohledu - budete zažívat i cítit vše, co všichni kolem vás zažívali a to zejména ve vašich osobních vztazích. Pokud s nimi zacházíte nespravedlivě bez laskavosti, během přezkumu zažijete to, co oni cítili jako důsledek vašich činů. Hlavním cílem této revize je zjistit co funguje a co nefunguje. V důsledku toho si vyberete, nebo můžete být přiřazeni na Druhé Straně na různá místa. Recenzní proces je také nedílnou součástí plánovacího procesu pro ty, kteří se znovu inkarnují na Zemi, nebo na podobné planety.
ŠESTÝ TÓN - PROUD - TOK
Plynutí tvoří pohyb - Panta Rhei - nic nestojí na místě. Dech je život a život je pohyb. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Uac přináší do každého pohybu dynamiku.
Tón ŠESTÝ vám dnes pomáhá s trpělivostí dosahovat vytýčených cílů a stabilizovat se ve svém Středu, pocítit úlevu a útěchu. Vylaďte se na frekvenci radosti, harmonie, upřímnosti, moudrosti, poznání, zdraví a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Áriové - "Co znamená na sobě pracovat?" a "Co znamená žít jako Tvůrce"

26. srpna 2014 v 7:00 Aktuální Informační chaneling
Áriové - srpen 2014

Co znamená na sobě pracovat?

V současné době je vaší cestou zejména vnímat přicházející energie a splývat s nimi. Mnoho vašich "čištění" vyplývá z toho, že s měnícími se energiemi nesplýváte, ale naopak s nimi bojujete. Tím se ve vás otevírají energie. Které vás následně vyhodí z klidu a harmonie a vy se zpět musíte složitě dostávat.

Navázání se na nové energie, jejich otevření, přijetí a v ideálním případě i využití ve vašich životech, je v současné době nejdůležitější práce na sobě. Vše se mění i vaše zažité představy o tom, že práce na sobě spočívá v meditacích a čištění, jsou jinak.

2) pasivita vs. aktivita a jak žít jako tvůrce

Už zase ty vaše protiklady PASIVITA vs. AKTIVITA. Vše přijímat jste si alibisticky zaměnili se zalezením do ulity s jakýmsi příkazem "musím to přijmout". Toto není obsah sdělení.

Přijímat znamená splývat s proudem, plavat v něm, využívat jeho darů v radosti, prozkoumávat jej, transformovat a hrát si s ním. Aktivně přijímat, nikoli pasivně.

Tvůrce, to je další stupeň. Tvůrce vybírá z nabídky dostupných energií a aktivně ji transformuje do svých vizí, přání a záměrů. Tedy nejen že tyto energie aktivně přijme, ale vybere si z nich pro sebe v danou chvíli ty nejlepší a dále je použije.

Zní to trochu abstraktně, ale představte si to jako prostřený stůl. Také nejdříve prozkoumáte, prohlédnete, očicháte a event. ochutnáte, a pak si vyberete v tu danou chvíli to pro sebe nejlepší, co budete jíst s ohledem na svůj zdravotní stav, okolní teplotu, plánovanou aktivitu denní dobu a podobně. Takto je třeba nyní zacházet se všemi energiemi, které jsou k dispozici. Takto tvořit své záměry, vize, přání i současnou chvíli. Bude to chtít zpočátku určité krátké zamyšlení před činem, ale postupně se to zlepší a budete snadněji vnímat nabídky a vnímat ty nejvhodnější.
Vaši Áriové

Láska přináší prvek lehkosti tam, kde předtím byla tíha a temnota.

26. srpna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Máš toho mnoho na práci. Tvým úkolem je potichu vytvářet více lásky ve světě. Miluj své bližní, miluj svou práci, miluj své prostředí a miluj ty duše, které jsou tvými zdánlivými nepřáteli. Je daleko záslužnější milovat ty, které zdánlivě milovat nelze, než ty, kteří milují tebe. Pociťuj potřebu lásky v každé duši a umožni, aby ses stal cestou, kterou protéká láska k uspokojení těchto potřeb. Až se každý jednotlivec naučí lásce pro lásku samu, budou těžkosti světa odlehčeny, protože láska přináší prvek lehkosti tam, kde předtím byla tíha a temnota. Láska začíná u každého jednotlivce, a proto se zadívej do svého vlastního srdce a nech ji odsud proudit. Rozdávej ji svobodně a se skutečnou radostí.