Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Květen 2014

Každá duše potřebuje najít vyrovnanost, a k tomu může dojít jen v míru a klidu.

27. května 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Každá duše se potřebuje čas od času stáhnout z okolního světa, aby našla mír, který přesahuje veškeré chápání. Každá duše potřebuje najít vyrovnanost, a k tomu může dojít jen v míru a klidu. Jakmile dojde k vnitřnímu vyrovnání, můžeš jít kamkoliv a dělat cokoliv, aniž by tě nějak ovlivnil vnější chaos. Pronikneš do tajemného místa Nejvyššího. Nalezneš svou jednotu se Mnou, která ti umožní pokračovat, když budeš mít pocit, že jsi u konce svých sil a už nemůžeš jít ani o krok dále. Tvé kroky do neznáma, umocněné vírou v Mou sílu, vykonají zázraky a změní tvůj život. Tyto kroky způsobí, že nemožné se stane možným, a snesou Mé království na Zem. Směřuj stále k tomuto cíli. Proměňuj se, a to rychle, je-li změna nutná. Já jsem vždy s tebou. Spočiň ve Mně.

TZOLKIN 26.5.2014 5 IMIX kin 161

26. května 2014 v 13:03 Mayský Kalendář na každý den

Imix - Drak - Síla počátku, zahájení, prvotního Zdroje

Ti, kteří jsou schopni připojit se na druhou stranu k alternativním realitám jsou buď napřed, nebo mimo svůj čas. Ho (5) vás může zavést do mnoha světů Imix mnohem rychleji, než si myslíte; nadechněte se, než se ponoříte. Chcete-li přežít takový výlet ze zcela neporušenou myslí, vyžaduje to velké množství psychické síly a stability. Naštěstí máte Caban - Esenci, která vás dnes uzemňuje při prozkoumávání různých dimenzí svého života, otázkách, či obavách o budoucnost, kterou si přejete vytvořit.
Imix je prvotní mysl, která dřímá pod povrchem Země, je to síla jejího srdce chránící a umožňující život - neutrální, nediferencovaná životní síla - ani dobrá, ani špatná, čistá potenciální síla potřebná pro manifestaci záměru. Nativní Imix jsou nejblíže prvotnímu Zdroji, jsou často prostě " out ", musí dávat pozor, aby se nedostali do hlubin Imix, žijí ve svém virtuálním světě fantazie. Jsou velmi kreativní a inovativní. Pozor na přílišné snění a letargii! Výzva - zůstaňte ve své realitě. Dny Imix jsou hluboce spojeny s intuitivním a mystickým vnímáním světa, kde se tvoří autentické sny a vize. Imix je prvotní oceán, takže buďte dnes v blízkosti vody.
***
Dnes bychom vás chtěli povzbudit, abyste si šli ven hrát. Je-li to možné, jděte na procházku a dávejte pozor na vše, co vidíte kolem sebe. Pokud žijete ve městě a nemůžete se dostat na venkov, sedněte si ven před dveře nejlépe na zem a poslouchejte zvuky přírody.
Naplňte Láskou Zdroje celou svojí bytost, jak se vyhříváte ve slávě své Esence.
Dýchejte ve třech cyklech: Na první nádech vnímejte, jak k vám přichází pocit míru, výdech : pošlete mír zpět celému Stvoření.
Druhý nádech: vdechujte čistou Lásku Zdroje a vnímejte, jak je každá buňka v těle naplněna Láskou. Při výdechu pošlete všechnu Lásku zpět do Zdroje.
Třetí nádech : nadechujte vděčnost Zdroje a všech Bytostí. Vydechujte vděčnost zpět ke Zdroji a všem Bytostem.
Pokračujte v těchto třech cyklech, jak jen můžete. Vnímejte uvolnění těla, mysli i duše, když přijímáte a odesíláte Mír, Lásku a Vděčnost.
Celý den i nadále dýchejte tímto způsobem tak často, jak je to jen možné. Pozorujte při tom vaše uvolnění.
Maličkosti budou méně nepříjemné. Otázky se budou snadněji řešit. Ve vztazích budete mít milující pocity. Dokonce i ty věci, které jsou obtížné, budou mnohem méně stresující.
Toto jednoduché cvičení je skvělý způsob jak se uvolnit, kdykoliv se ocitněte mimo svůj Střed.
Postupujte vpřed a vdechujte elixír života!
PÁTÝ Tón - SÍLA - DYNAMIKA - ZPLNOMOCNĚNÍ - POZITIVITA
PĚT - Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ - takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

1. Korintským 13

26. května 2014 v 7:00 Oblíbená videa

Najdi si čas, aby ses zastavil, porozhlédl se a naslouchal....

26. května 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Snes Mé nebe dolů na Zem. Je na tobě, abys to učinil tím, jak žiješ, svým přístupem k životu. Život je úžasný, ale musíš otevřít oči a vidět jeho nádheru a slávu. Musíš být ochoten vidět v životě všechno dobré a zaměřit se na to, a nevšímat si špatných, záporných a ničivých jevů a nedávat jim životní sílu. Všude kolem tebe jsou divy a krásy přírody, a přece si jich ne musíš za celý den ani povšimnout. Jak mnoho věcí míjíš v životě tím, že je prostě vyloučíš ze svého vědomí a odmítáš povznést vědomí do stavu, kdy splýváš s celým životem! Najdi si čas, aby ses zastavil, porozhlédl se a naslouchal, abys nic nepromeškal a ze všeho se radoval. Potom vzdávej za vše věčné díky. Začni ještě dnes vytvářet lepší svět kolem sebe.SKUTEČNÉ TVOŘENÍ

25. května 2014 v 20:34 Vývoj vědomí bytostí


Již dlouho si pohrávám s myšlenkou, co lze považovat skutečně za podstatné tvoření během našeho života. Jaký druh tvorby má menší či větší význam, a pro koho vůbec tvoříme, kdo z toho bude mít užitek?

Když se projdu v některých městských částech lidského obydlí, pohlédnu-li do očí starším lidem, vidím zášť, zlobu a zapšklost. Když se podívám do očí dítěte, vidím projekce ega rodičů. Když se podívám na mladé teenagery, vidím jejich ovlivněné vědomí masovým šílenstvím. Ano, toto je ten smutnější, temnější pohled na svět. Chybí v něm skutečná moudrost i pravá láska. Lidské duše k těmto důležitým aspektům ztratily spojení, či se jich bojí. I přesto - zde v houfu temnoty, uzavřenosti a posedlosti pohodlnosti raději nic nevědět a hlavně nemít odpovědnost - však vidím, že tu a tam si jiskřička vědomého světla problikává, razí si svou cestu i přes temnotu, která ji obklopuje. Září zde, aby připomněla existenci skutečné moudrosti, pravé lásky a čistoty, krásných vysokých frekvencí, skutečnou a nefalšovanou radost, která není zabarvena lidskými iluzemi a tužbami. Radost, jež je spojena s láskou a čirým bytím. Takové jiskřičky jsou vzácné, a věřím, že vy, co čtete následující řádky, jste jednou z nich.

Co je v tomto světě tedy smysluplné dělat a jak je každý z nás veden k takové činnosti?

Vidím, jak mnozí usilují o tzv. lidský úspěch či tráví většinu svého času starostmi a povinnostmi hmotného charakteru. Ovšem, co je vlastně smyslem našich činů zde na Zemi?

Když si poodstoupíme od myšlenky vážného vzezření - máme zde žít a něco vykonat. Ano, ale... nemáme také myslet na sebe, na svou vnitřní božskou jiskru - tedy myslet na to, abychom byli opravdu plně v proudu věčného světla z Nejvyššího Zdroje. a byli jsme tak vedeni v našem konání tzv. vyšší silou?

Není snad nejvyšším úspěchem a tvorbou právě to, že se plně staneme sami sebou a náš pozemský život uvedeme do dokonalé harmonie a tím i do plné božské záře? Tedy do stavu, kdy budeme věnovat stejné množství pozornosti svému duchovnímu růstu, jakož i plným vědomým žitím každé vteřiny svého života během každodenních povinností.

Znamená to tedy, že se i v běžné každodennosti budeme věnovat kvalitnímu vzdělávání, učení se novým věcem, odpočinku, spánku, jídlu, pohybu i radosti. Tímto dosáhneme, že se naše osobní i duchovní aspekty vyváží. Pouze tato životní a vnitřní rovnováha zaručí, že v naší misi uspějeme. Žít duchovně znamená především být tím, kým jsme ve své ryzosti, mít vůli i odvahu projevit sebe sama navzdory konzumnímu světu, jenž nás obklopuje.

Neboť význam slova "být" není jen pouhé přežívání, pobývání v nevědomosti bez úsilí a vůle, není to též lenost či namyšlenost o své velkoleposti či snad i určitých ezoterických psychických schopnostech - slovo "být" znamená pevnou razantní vnitřní sílu naší božské jiskry projevenou v každodenním činu. "Být" znamená "vnitřní životní jiskra - ono individualizované Já Jsem v činnosti a u toho si neustále nejen udržující své světlo, ale současně tímto světlem prozařující i svůj každodenní život.

Jistě, fyzická realita je duální a je zde nutné respektovat vyváženost sil dobra a zla, světla a temnoty, a pakliže naše intenzita jasu je příliš silná, a dostáváme vnitřní pokyn k uzemnění se, pak je právě životní rovnováha velmi důležitá. Je to také určitý vnitřní a životní řád, cosi, co udržujeme, ale co nám zároveň dává možnost se opřít o solidní základy zde na Zemi.

Zahrávám si také s myšlenkou, že každý zde máme dvě velké mise. Jednou je mise nalézt cestu sami k sobě, najít se, zacelit se a žít naplno, ať již za jakýchkoliv podmínek tohoto světa, prostě si užít co nejvíce to jde, dočistit co je potřeba, do-pochopit, co je nutné, ale žít naplno i uvnitř sebe. Abychom pak nikdy nelitovali, když tento svět opustíme. Je to jako na dovolené - vždy jednou skončí - ať již je příjemná, nepříjemná, podle našeho očekávání či naopak proti naší původní krásné a nadšené představě. Ať již je jakákoliv, je to tato a žádná jiná, a s tím se musíme smířit, a učinit z ní tu nejlepší, nejkvalitnější a nejhlubší zkušenost, zážitek, jaký je ve zdejších podmínkách možný.

A druhou misí je nechat sebou proudit dar, který nosíme, každý dle své jedinečnosti, a nechat jej projevit se, v rámci zdejších možností a dovolení, a pomoci tak k rozšiřování světla- byť by to mělo být nepatrné zablikání v nesmírnosti tohoto světa, času a prostoru. I malinká a chvilková světélka, malinké prozáření, jsou cennými poklady. Spojí-li se tato světélka ve své nadčasové síle, společně vytvoří velkou fontánu světla, gejzír, jenž vymrští všechny zde inkarnované světelné jiskry ještě do vyšších oktáv bytí a světa, či až k Nejvyššímu Zdroji.

Dalším smutným faktem, jenž shledávám je ten, že mnohé světelné jiskry nepůsobí tak, jak by skutečně měly - tj. nevěří si, nemají odvahu projevit svůj plný potenciál - tj. svůj dar - či naopak se vymlouvají na nedostatek času či nepřízeň osudu, aby mohly dělat to, co skutečně mají. A to je ono "ne-tvoření" - "netvoření" (tj. absence tvoření a současně i ničení daru, který nám byl dán), způsobeno chycením světelné duše v temných karmických i jiných pavučinách...

Prvně bychom se tedy měli zaměřit na osvobození svého světelného potenciálu z temných pavučin a spoutanosti, aby tento jedinečný dar, který v sobě každá duchovní jiskra inkarnovaná v těle člověka na Zemi nosí, byl zachráněn, osvobozen a též plně projeven i předáván dál, tak jak to bylo zamýšleno od začátku věků. Tedy tak, abychom naplnili plně své vlastní individuální mise. Jedině tímto může být naplněna i mise společná, a to různými cestami, specifickými pro každého z nás.

Kéž se nám všem podaří projevit dary, které v sobě nosíme a tvořit svým Bytím v plné Přítomnosti Života.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím autorky Mgr. Miroslavy Soukupové a majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz)
Autor článku: Miroslava Soukupová

Kryon - “Demystifikace New Age – 2”,

25. května 2014 v 6:00 Aktuální Informační chaneling

Na následujících řádcích jsou umístěny dva Kryonovy channelingy s názvem "Demystifikace New Age - 2". Jeden je úvodní tzv. mini-channeling a ten druhý je hlavní channeling. Lee Carrol, když pak takto na dvakrát přijatý channeling přepisuje, tak provádí tzv. rechannelování a za pomoci Kryona oba channelingy spojí do jednoho. To my udělat nemůžeme, proto Vám nabízíme najednou oba channelingy k danému tématu.

"Demystifikace New Age - 2"

úvodní mini-poselství
Tento živý channeling byl přijat v Thousand Oaks v Kalifornii, 19. ledna 2014

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Můj partner ustupuje stranou. A já říkám, že pro vás porozumět procesu channelování nemusí být často takové, jak myslíte. Chcete si myslet, že na druhé straně závoje je entita, kterou můžete dokonce i nakreslit. A že můj partner ustupuje stranou a potom vstupuje osobnost něčeho, někoho jiného a předává vám poselství. Tak tomu není - tak to opravdu není.Protože druhá strana závoje nemá takováto rozškatulkování. Je to singularita.

Opačná strana závoje je tím, co bychom nazvali polévkou Boha. A všechny duše, které kdy byly a kdy budou, jsou konečné a známé. Jejich počet se nikdy nezvýší ani nesníží. Jsou kompletní tak, jak jsou - a bylo to tak dokonce ještě před zbudováním vesmíru. A vy jste toho součástí. Jedna vaše část je s tělem, které máte, a část je se mnou. A já, tak jako vy, patřím do polévky Boha a tato část této polévky vás navštěvuje způsobem, na jaký možná nejste zvyklí, když channelujete. Já vím, kdo tu je, znám léčitele a channelery v této místnosti. A je jich tu několik. Někteří z vás channelují jen pro sebe a jiní se dělí s ostatními. Vím o Lemuřanech… Michelle.

Já vím, kdo je tady, takže vám můžu říci, že někteří z vás zažívají totéž - dotýkáte se té polévky, když se portál šišinky otevírá a vy umožníte, aby proběhl channeling - vědomí lidské bytosti ustoupí stranou. Není to převzetí, moji drazí, je to splynutí, které je úplné. Cítíte se kompletní. Patří to k vám. Není to nic nadbytečného, nic neobvyklého. Když jsem to poprvé prováděl s mým partnerem, nerozuměl tomu, plakal a nevěděl proč, styděl se. A později to pochopil a všechno co si myslel, že ví o Bohu, bylo špatně. Bůh byl větší než cokoliv, co ho kdy učili… co ho kdy učili.

A velkolepost té největší budovy nebo východu slunce je jako být v temné místnosti v porovnání s bytím na opačné straně se svou rodinou. A proto je channeling na planetě Zemi normální přirozenou možností, ale musíte pochopit a ocenit to spojení. Lidstvo si je tak vědomo opačné strany! Osmdesát pět procent planety věří na život po životě. Ale nevědí o spojení. Myslí si, že sem přišli, jsou v temnotě a později přijdou na jiné místo. A smrt je klíčem. To se, má drahá Lidská Bytosti, změní.

Později budu mluvit o New Age. A možná o jejích dysfunkcích. Chci demystifikovat některé věci. Co říká Duch, o čem je tato energie… Chci mluvit přesně o tomto - o spojení. Pravda je, že staré duše, ty, které toto možná uslyší, které možná sedí v této místnosti, mají spojení - nepatrné, které cítí, když meditují nebo léčí. A vědí, že je něco víc, ale to "víc" je tu TEĎ, ne až zemřou. Tento život po životě není život po životě, je to současný život, zatímco jste člověk. Je možné, že byste mohli povznést svůj život propojením s druhou stranou závoje - což jste vy s vámi - a vytvořit lepší věci, více synchronicity a něco mnohem lepší, než si dokážete představit? Je to možné? Nejen možné, je to to, co budeme od této chvíle trénovat. Ne jak channelovat, ale jak otevřít to spojení, abyste mohli mít to, co potřebujete, abyste posunuli tuto planetu kupředu. Mohla by to být větší intuice. To by byl dobrý začátek…

Můj partner to bude dnes učit, trochu víc o intuitivním procesu, o částech Lidské Bytosti, které jsem předal… bude to plné numerologických symbolů, mimochodem, devítky a trojky, abyste se na to mohli podívat, až to bude učit. Protože toto je nová doba, ještě novější než před rokem 2012.

Lidstvo po celý svůj čas stoupá směrem k vrcholu hory. Po celou dobu. Na vrcholu té hory, před 24 lety, jsem se zjevil svému partnerovi a řekl jsem mu, že kdyby přijal tu výzvu, předal bych mu poselství o hoře. A začal jsem tím, že když se dostanete na vrchol, nebudete zničeni. Všechna vaše proroctví říkala, že byste měli vystoupit na horu do roku 2012 a to se stalo.A on ani nevěděl, ani nevěděl, že na konci toho času byste měli začít sestupovat dolů druhou stranou. Konečně, s novým paradigmatem před sebou, s opatrností, abyste nezakopli a nespadli, se rekalibrujete a vítr vám bude vát do zad… A staré duše začnou mít lepší výsledky a lidstvo začne očekávat věci, které se budou lišit od těch předchozích. O tom chci mluvit později.

Ale zde sedíte konečně v té energii, a když jsem o tom minulý večer mluvil, tato energie není ještě nezbytně dokončena, protože tyto věci se dějí pomalu, moji drazí. Vy všichni žijete životní cestu, která je naprosto jedinečná a rozdílná a mnozí z vás jí procházejí s obtížemi. A teď vám říkám, abyste očekávali něco odlišného. Včera jsme vám předali tři písmena a já se je chystám zopakovat a chci, abyste je se mnou za okamžik opakovali - "UBC" (unexpected benevolent change, takže v češtině "NLZ" - pozn. př.) NEČEKANÁ LASKAVÁ (dobrotivá) ZMĚNA. Nečekaná laskavá změna - řekněte to se mnou.Nečekaná laskavá změna. Chci, abyste si to zapamatovali. TOTO je budoucnost staré duše na každodenní bázi. Místo té, kdy vždy čekáte, že se stane něco špatného.Stále čekáte, že se něco nepovede, je to tak? Na základě své svobodné vůle se s tím můžete rozloučit. Nebo ne. Více o tom dnes večer, nebo ne. Staré duše, budete muset změnit samotné paradigma toho, jak myslíte. Stále jste si hlídali záda, protože jste jiní. Museli jste si dávat pozor, kudy jste šli a s kým jste mluvili, protože jste jiní. A to se změní.

Toto jsou věci, které teď učíme a zveme vás, abyste se na tom plně účastnili. Každý bude mít jiný časový rámec, kdy se tyto věci začnou uvolňovat. Pro některé z vás, kteří přišli s velmi těžkými atributy, zvláště těmi rodinnými… se tyto věci mohou řešit velmi pomalu, ale uvidíte, že se to děje. A něco z toho bude ve vašem přístupu. Budete v míru s věcmi, se kterými jste dříve v pohodě nebyli. Dokážete se rozloučit s jistými věcmi, o kterých jste si to nikdy nemysleli. Vy víte, ke komu mluvím. K někomu, kdo to dnes potřebuje slyšet. Vím, kdo jste, protože jsem vaše rodina.

Nečekaná laskavá změna…
Vrátím se.
A tak to je.
KRYON

"Demystifikace New Age - 2"

Hlavní channeling

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Tentokrát to je oslava. Kdybyste mohli přiřadit nějaké vědomí tomu, co si myslíte, že je Kryon, byla by to oslava. Je to tak těžké, snažit se vám vysvětlit, že nejsem žádná entita. Žejsem částí Boží polévky, která přichází a na chvíli se usazuje ve vědomí mého partnera,zatímco vám předává poselství nové Země. Země, která se sama začíná postupně měnit v novém paradigmatu energie, která se teprve teď začíná projevovat. Je to oslava.
Sedím v jedné místnosti s pracovníky světla, kteří se zajímají o svou duchovní část, kteří se snaží dávat každý den smysl té skládačce každodenního života, každý na své jedinečné cestě, jak jsem řekl, a každý má nějaké řešení, které se liší od řešení toho druhého. A začíná se ukazovat to, co chceme učit, totiž že neexistuje žádná obecně použitelná pilulka, kterou by si každý vzal, a která by vyřešila všechny problémy. Naopak se jedná o koncept, o souběh myšlenek, které se propojují. Dalo by se říci, že pokud důvěřujete té části svého já, o které víte, že je částí Boha, věci zapadnou na své místo. Nemůže to být jednodušší. A přece je to pro lineární lidské bytosti složité. Protože vy v této místnosti, jste žili až doteď, bez ohledu na to, zda jste mladí nebo staří, v paradigmatu toho, jak pro vás věci fungují. A vy se k tomu budete stále znovu vracet, protože dříve to vždy fungovalo. Proto vám chceme říci, že musíte začít přemýšlet jinak, protože toto paradigma se mění.

Bude to ještě složitější. Jedním z těch nejtěžších paradigmat, které je třeba prolomit, jedysfunkční New Age. (Smích v publiku.) A právě o tom chci nyní hovořit. Zdravý "selský" rozum. Někteří pracovníci světla se budou ptát: "Kdy, Kryone, všichni přejdou na naši stranu? Kdy se probudí a uvědomí si, že jejich systém víry je špatný a náš je ten správný?" Vy víte, že to se nestane. Vůbec je to neodlišuje od těch ostatních, kteří ukazují prstem na druhé a rozhodují o tom, kdo má pravdu a kdo se mýlí. Chci vám ukázat, jak to funguje a není tak, jak jste si mysleli.

Planeta dostává prostřednictvím mřížek rozdílné atributy, které dnes popíšeme. Planeta je teď prostřednictvím systému časových fraktálů ve stavu, který více než kdy dříve podporuje zjemnění. Pro ty, kdo nechtějí válku ještě více, než kdy dříve se jedná o protimluv, protože vás je nyní na planetě víc než kdy dřív a proto je i více příležitostí k neshodám a válkám než kdy dřív… a přece se začíná dít opak. Nakonec se začne posouvat a měnit samotná lidská povaha. Stará duše je motorem této změny, ale pracovníci světla mají tu zvláštní představu, že se každý přidá na jejich stranu, že se probudí do reality, kterou mají oni. Ale tak to právě nefunguje, moji drazí. Bude to mnohem větší.

Planeta začne sama od sebe hledat svou vlastní rovnováhu. Začne pátrat po rovnováze v lidských bytostech a začne být přitahována ke zralému zdravému rozumu vyrovnaných myšlenek. To je posun! Stará duše je motorem tohoto posunu a současně je i tím, kdo to zaseje, často prací v pozadí. Ale vy musíte být při tom a ne být od toho oddělení. A o tom chci mluvit.

Takže zaprvé: planeta sama od sebe začíná posouvat vědomí do vyrovnanějšího stavu. Ostatní nebudou takoví jako vy, ani nebudou věřit tomu, čemu věříte vy. A to může být novina pro většinu těch, kdo uslyší tento channeling - že Země nebude fungovat takovýmto způsobem.

Začali jsme hovořit o duchovním zdravém rozumu a vy jste toho součástí. Tak se na okamžik podívejme na New Age a ještě jednou vám to připomínám: výraz New Age v některých zemích znamená kult. Proto často používáme i slovo esoterika. New Age a esoterika se někdy používají v jedné větě a často znamenají stejnou věc.

Chci vám dát stručný výklad historie tohoto systému víry, ke kterému patříte. Na této planetě je naprosto unikátní, neexistuje zde nic podobného. Je nelineární. Líbí se vám, protože nemá žádná pravidla. (Smích.) Je jediný, který nemá vůdce ani proroka. Je jediný, který nemá žádnou ústřední knihu nebo organizaci. Přemýšleli jste o tom někdy? A přece jsou vás milióny po celém světě, a kdybyste se spolu sešli na nějaké konferenci, tak byste zjistili, že přemýšlíte velmi podobně. Bez knihy, proroka nebo dogmat máte svůj vlastní systém, který je od člověka k člověku velice podobný, skoro jako kdyby ve všem existovala jediná šablona, kterou si intuitivně uvědomujete- pracujete podle šablony, která je v podstatě tím, co je spirituální pro každého člověka na planetě. A měli byste pravdu.

A to je základ setí v pozadí - pozemský esoterický systém víry. A to, co jej uvádí v platnost, je právě ta skutečnost, že bez vedení, knihy nebo proroka, existuje velmi, velmi podobná informace od skupiny ke skupině bez ohledu na to, jakým jazykem mluví.

Jádrem pravdy toho všeho je, že jste spojeni s hlavním prorokem, kterým je vaše Vyšší Já. A toto spojení, jak už bylo dnes řečeno, obsahuje systém toho, jak byste měli žít, pokud chcete toto spojení uchovat. A nejsou zde žádná kdyby, žádná pravidla - je jenom úplnost a vy hledající rovnováhu. Čím vyrovnanějšími se stanete s takovými esoterickými věcmi jako je vaše Vyšší Já a duchovní skupiny a jakkoli chcete nazvat to, co je kolem vás a podporuje vás… čím více jste s tím v rovnováze, tím déle budete žít, tím zdravější jste a tím více rozumíte svým vlastním bohatým Akášickým záznamům o tom, kolikrát jste byli na planetě, co jste dělali a co to znamenalo. Otevře se vám celý svět možností pro vaše zdraví, pro budoucí dění, pro synchronicitu, o kterou jste žádali.

Testuje to pevnost vaší víry. Protože pro lidskou bytost není přirozené být v klidu a očekávat nečekané a cítit se v tom dobře - ne lomit rukama v údivu nad tím, zda je to reálné nebo ne. Pro lidské bytosti není normální věřit neviděnému tak moc, aby se to stalo jejich každodenní realitou kráčet s tím, co pokládají za Boha. Pro lidskou bytost není nutně přirozené být sama bez partnera a být naprosto a kompletně spokojená, protože miluje Boha ve svém nitru. A přijde-li nějaký partner, je to v pořádku, není to něco, co POTŘEBUJE pro svůj život. Je to zdravý rozum, zralost lásky k sobě samé, je to Vyšší Já a vy, což je podstata Stvořitele.Kdybyste měli pro vesmír zvolit nějaký systém, byl by to laskavý systém úplnosti. Od hmoty k biologii až po duchovnost, všechno touží po celistvosti na vyšší úrovni. Mohli byste říci, že tento postoj laskavosti má sklon být pozitivní a budete mít pravdu. Není to nic, co by vás chtělo "dostat", lidské bytosti. Ale když máte systém víry, který je tak otevřený, kde pravidla jsou postavena na šablonách, které nedokážete vidět nebo studovat, ale jen je tušíte, pak to přitahuje jistý druh jedinců, kteří si o sobě myslí, že jsou pracovníky světla a přitom nejsou. Pracují na sobě. Chci vám o tom povědět a pojmenujeme to, a to se jim nebude líbit. Ale to není mým záměrem, nejsem tu proto, abych ranil něčí srdce. Nechci říkat jména, ale chci nastínit situace - a pokud sem zapadá vaše jméno, víte, že mluvím právě o vás.

V podstatě jsou dva druhy pracovníků světla. Jeden je zaplétač a jeden pracovník. Když o tom začínám hovořit, ptáte se, jak to myslím. Zaplétáte se v dramatu konspirace. Tyto konspirace mohou být absolutně správné, moji drazí, mohou být skutečné a mohou se opravdu dít, nemusí to být jen vaše představivost, a vy to víte a my to víme a vy se v tom zaplétáte. Zaplétáte se do toho. Celé roky chodíte kolem dokola a snažíte se o tom zjistit stále víc a pomáháte ostatním poznat o tom více, aby se mohli zaplést také. Přímo zaplétáte drama. Šíříte ho všude, kam jdete. Říkáte: "To nejsem já."Dobrá, chci se vás na něco zeptat, moji drazí - kolik máte přátel? Myslím opravdových přátel. Když jdete na večírek, vyhýbají se vám nebo si s vámi chtějí povídat? Pak řeknete: "Já nechodím na žádné večírky, Kryone," a já vám odpovím: Samozřejmě, že ne, nikdo vás nikdy nezve! (Smích v publiku.) Protože jste zaplétač a ani o tom nevíte. Ani o tom nevíte. Neuvědomujete si, že lidé k vám přijdou, povídají si s vámi a pak se vydají od vás pryč a vy už je nikdy neuvidíte? Čím si myslíš, že to může být, zaplétači? A vaše odpověď je pořád stejná: "Mám svou pravdu, a moje pravda je moje pravda a to je moje práce na této planetě." A já vám říkám - to je stará práce a ta už nefunguje, protože skutečná práce, moji drazí, je zapadnout (být přesně tím správným dílkem skládačky - pozn. př.) a to, aby ve vašem životě byla patrná Boží láska a ne drama toho, o čem si myslíte, že je to důležité.

Zajímáte se o tohle, zajímáte se o tamto… a to natolik, že jste vyloučili jakýkoli smysl pro rovnováhu, který byste mohli případně projevit. Někteří z vás jsou samotáři, protože nikdo nechce být ve vašem okolí, nikdo nechce být vaším partnerem. A vy to jen potvrzujete tím, že říkáte:"Ano, ale ve svém nitru mám vědomosti, které dal vesmír mně a jen mně… a je to takhle, a takhle, a takhle…" To je vaše svobodná vůle, a jestli chcete jen sedět a zaplétat, můžete. Ale tohle zaplétání je staré. Nezlepší se to, nebudete mít nové přátele a nejspíš nikdy nebudete mít partnera.

A já vám chci ukázat protiklad, chci vám ukázat, kam to vede. Pracovníci světla, i vy máte některé podobné atributy, dokonce i ti z vás, kteří jsou zde, protože jste se oddělili od lidí kolem vás, kvůli své víře a vy to víte. A čí je to chyba? No, vlastně neexistuje žádná vina, nejsme u soudu, my jen mluvíme o nezapadající energii. Chápete? Přesunujete se od energie, kde jste se drželi své pravdy ať se dělo co se dělo, k energii, kde se začínáte dívat na lidi jinýma očima, jinak jednat a nikdy se nebudete muset vzdát své pravdy. Nikdy.

Nikdy nemusíte nikomu říkat, čemu věříte. Nikdy. Můžete se družit s lidskými bytostmi, o kterých věříte, že se nikdy nebudou zajímat o nic z toho, co děláte, nebo můžete jít svou cestou - už jsme o tom mluvili včera. Vše, co uvidíte, budou věci, které jsou na nich dobré. Nebudete na ně hledět jako na protiklad. A nejprve začnete se svou rodinou - jak se vám to líbí? To bude vaše testovací půda. Já vím, kdo je zde. Co kdyby na vás poznali rozdíl? Mimochodem, děti to uvidí hned. Budete jemnější a budete se dívat na věci, které jsou pozitivní, a které máte společné se svou rodinou.Budete schopni o tom mluvit a přimějete je být v pohodě se skutečností, že jste v pořádku. Nechci po vás, abyste na ně zase naléhali, slyšíte mě? To je staré. Dokonce po vás ani nechci, abyste jim říkali, čemu věříte, to je staré. Chci, abyste jim ukázali, kým jste pomocí lásky Boha, který je ve vás.

Nastal čas přejít od slov k činům. A to je nové paradigma. Jak jednáte? Začnete si uvědomovat, jak si vedete, podle toho, kolik se kolem vás shromáždí těch, kteří kolem vás nikdy dřív nebyli, protože uvidí vaši vyrovnanost. Každý Mistr, který kdy kráčel po Zemi, shromažďoval ty, kteří nesmýšleli stejně, ale byli přitahováni jeho vyrovnaností. Takoví jste i vy, i vy máte tuto schopnost. Ukážete někomu svou lásku a laskavost a on se k vám začne chovat jinak. Ukážete někomu svou pravdu a on odejde. Takže nastal čas uvolnit se, vaše pravda je vaše pravda a vy ji přijímáte a mohli byste s ní udělat cokoli chcete, ale je na čase připojit se k planetě v lásce.

Prožijte čas s těmi, s kterými to běžně neděláte. Naplánujte si prožít čas s někým ve své rodině, kdo vás nemá rád. A hledejte, co máte společného. Možná si dokážete navzájem odpustit věci, které jste nikdy neudělali. (Smích.) Vidíte, o co jde? Budete jemnější. Tolerantní k věcem, u kterých byste to nikdy neřekli. Nemusíte předstírat, že jste něco jiného než mistr… trpělivý, laskavý, necháte je na sebe řvát, nadávat, mačkat vaše "tlačítka" a nebudete jim oplácet stejně jako dřív. Nebraňte se, milujte je. Velice brzy je to unaví. Nebude nic, co by mohli ještě říci, když nebudete reagovat. Můžete se jim podívat do očí a říci: "Miluji tě. Ať se děje co se děje. Miluji tě." A sledujte, jak jejich srdce změkne a vše, co řekli, odejde a splyne v nicotě. A přijde pocit vzájemnosti, jeden v druhém spatříte Boha a tak to je.

A zaplétač? Budete muset ujít dlouhou cestu, abyste upustili od paradigmatu, na kterém jste po celé ty roky závislí. "Kryone, budu se muset vzdát konspirací?" Můžete si je ponechat, pokud chcete, ale bude to muset být soukromé. Nesmíte je sdílet s ostatními. Můžete udělat víc s energií kolem toho než byste dokázali svými ústy. Rozumíte? Jestliže vidíte něco nevhodného a víte, že je to nepatřičné a cítíte, že je to konspirace proti planetě nebo vám nebo čemukoliv jinému nebo dokonce proti vládě, mohli byste udělat mnohem více, protože máte spojení s duchem a můžete na tom pracovat v éteru. Pokud to budete verbalizovat, nikdo nebude chtít být s vámi - jak to pomůže planetě?

Nejsem tady proto, abych zraňoval něčí srdce. Ale možná, že v sobě vidíte něco, co jste dříve neviděli, a nastal čas toto paradigma změnit. Je načase, abyste shromáždili mistrovství. Jak moc mluvíte o sobě? Skoncujte s tím. Ani o tom nevíte. Někdy je to jednoduše obrana, aby se vás lidé neptali, čím procházíte. Když se s nimi setkáte, musíte jim sdělit, co děláte a co se děje, co děláte a co se děje, a co děláte a co se děje… A výsledkem je, že se nikdy nezeptají: "No a čemu věříš?" Protože když pořád něco vnucujete, nikdy nemusíte poslouchat, že? A nebude to trvat dlouho, než od vás odejdou pryč.

Naučte se, jak dát najevo, o co se zajímáte, aby to bylo ve stavu vyrovnanosti a nebyl to druh útoku
. Pokud by vaše víra měla urazit jejich systém víry, buďte zticha. Nijak tím neutrpí vaše velikost, když budete mlčet. Rozumíte tomu? Vaše důležitost neutrpí tím, když jim budete naslouchat, když vám budou říkat věci, kterým nevěříte, zatímco se na ně díváte a vidíte to, co byste mohli mít společné, takže byste mohli být společně s nimi a nemít žádný problém. To je nové paradigma. Některé z těchto věcí vám mohou znít povědomě, protože to všechno vám říkali Mistři.Principy se nikdy nemění. To, co se změnilo, je polévka, ve které sedíte a které se říká realita.

Vy teď máte schopnost dělat tyto věci a dostane se vám podpory. Začnete zjišťovat, že to funguje a to vás bude šokovat a překvapovat, protože jste si to nikdy nemysleli. To stejné budete učit své děti a vnoučata a žádat je, aby dělali některé věci a sledovali ty velké změny. Osvobození od nenávisti a zloby nebo prostě jen od toho, aby mladiství dělali věci, jaké mladiství dělají - když budou stát tváří v tvář dospělosti a vyrovnanosti, nebudou to dělat. Zajímavé, jak se věci začnou měnit.

Takže stará duše je katalyzátor pro to, aby se Země začala tímto způsobem zjemňovat, ale pokud budete jen sedět a dělat to, co děláte stále, a budete se izolovat, protože jste jiní, nikdy vás nepoznají a nikdy nepoznají Boha ve vašem nitru. Mohlo by to být jasnější?

Chceme, abyste odsud odešli a přemýšleli o tom, co byste mohli udělat jinak, než jste dělali. Vězte, že cokoliv se rozhodnete udělat intuitivně, bude správné a budete v tom podporováni. My jsme zde. Podáváme vám pomocnou ruku tak jako nikdy předtím, abyste ji mohli přijmout a procházet těmito problémy. Nejprve přijde to těžké. Vše ostatní už bude snadné.

Toto je poselství dnešního dne pro všechny, kteří poslouchají, čtou nebo jsou v této místnosti… Je to nádherné poselství, viďte? Že Země se dostane do rovnováhy způsobem, na který se budete muset naladit i vy. Je načase vylézt ze skříně.

A tak to je.

KRYONNačítání...

Zdroj: www.kryon.com - MP3 nahrávka (34 minut) "De-mystifying The New Age - 2"

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro www.transformace.info a prowww.kryon.webnode.cz. Přepis audia Tereza N. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Originální MP3 nahrávka je také volně k dispozici, ale není určena k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.).

Všichni lidé jsou stvořeni k obrazu Mému

25. května 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Můžeš po pravdě říci, že miluješ své bližní, že se o ně zajímáš, že si jich ceníš a že je považuješ za svou rodinu? Nebo jsi k nim jen tolerantní a připadá ti nesmírně namáhavé muset s nimi snášet břemeno života? Nemůžeš říkat, že Mě miluješ, jestliže nemiluješ své bližní, protože všechny vztahy jsou tak těsně provázané, že není možné milovat jednoho bez druhého. Trávíš čas výběrem a volbou toho, koho budeš milovat a koho bys asi milovat nemohl? V lásce by neměla být diskriminace, protože božská láska objímá všechny stejně. Všichni lidé jsou stvořeni k obrazu Mému, bez ohledu na barvu pleti, rasu, pohlaví, světový názor či náboženské vyznání. Musíš dosáhnout bodu, kdy poznáš a pochopíš jednotu všeho života, porozumíš pravému smyslu rodiny všech lidských bytostí a Mne poznáš jako pramen toho všeho.

Solara - MALÝ FRAGMENT SOLAŘINA SDĚLENÍ NA KVĚTEN 2014

24. května 2014 v 7:00 Aktuální Informační chaneling

HLOUBĚJI DO PRAVÉ KRAJINY

Vstupujeme do května a cítíme se, jako bychom prošli obrovskou bouří a skončili v dříve neprozkoumaném prostoru Nové Krajiny. Cítíme se skrz naskrz pročištění, napůl průhlední, bez staré kůže a naprosto noví. Skoro všechny naše staré základní kameny jsou pryč. Uvolnili jsme staré mocné zvyky. Mnoho omezujících prvků našich starých způsobů, jak dělat věci, prostě zmizelo. Vypadá to, jakoby velká část minulosti byla vymazána a zářivé sluneční světlo Nového proudí dovnitř a všechny barvy jsou pod jeho svitem jasnější, čistší a pulzují životem víc než kdy dříve.

Dubnové mocné kosení A Mu´a pročistilo cestu květnu, aby mohl vstoupit s novým světlem, plný tvůrčích možnosti bez hranic. Skryté talenty jsou aktivovány. Naše vztahy odkrývají hloubky dříve neviděné. Nyní máme silně jasno o pohybu vpřed do našeho Pravdivého Směru. Tvoříme Nové každý den, tak jak se "probouzíme", spíše než abychom se každý den budili a znovu tvořili tu samou starou realitu, která je již po datu expirace, má již prošlou platnost. Všechno vypadá, jakoby to bylo čistě umyto, jako po velkém dešti, či deštné bouři.

Jak je Nové Paradigma stále hlouběji ukotveno ve fyzickém světě, konečně vidíme některé plody našeho úsilí. Nové a Pravdivé je stále více vidět. Vypadá to, jako bychom dosáhli nového vnitřního bodu odpočinku, místa uvolněného klidu, který jsme dříve necítili. Jsme naplněni pocitem čerstvosti, divů a nadšení, neboť můžeme ve vzduchu všude kolem nás cítit NOVÉ, hmatatelně živé a vibrující povýšenou láskou a opravdovostí.

V květnu nám konečně bude dána doba integrace, velmi zasloužená a dlouho potřebná. Nyní se můžeme dobře podívat na naše velkolepě zrevidované, hluboce překalibrované, naprosto vyčištěné a rozsáhle rozšířené vnitřní a vnější krajiny. Můžeme cítit významný posun, který se odehrál v planetárním kolektivu, otevřenost a připravenost ke změně, kterou nyní má. Jak se blíže seznamujeme s velkým množstvím průlomových věcí, které jsme zažili v dubnu, můžeme začít tyto významné změny začleňovat do našich životů čistou, rozhodnou akcí.

To, že nám byl dán čas pro začlenění, vstřebání a uzemnění neznamená, že budeme v květnu jen tak sedět a mít spoustu volného času. Je stále hodně co dělat a žádá si to naše plné úsilí. Ale je zde nová vlna energie a světla a lehkosti, která činí všechno lehčím. Tato doba volá po extrémní pozornosti, kterou máme věnovat myriádě nejmenších detailů. Neustále musíme vetkávat VŠE CO JSME do naší nové tapiserie. Potřebujeme vyjádřit svou Pravdivost ve svém každodenním životě. Všechny naše společenské interakce musíme dělat jako autentické, pravdivé bytosti. Zároveň musíme neustále přizpůsobovat naše tkaní neustálým posunům a změnám světa, který je ve velkém nepořádku agónie obratu od duality k Jednotě, a vyrovnávat jej s ním.

Květen bude občas divokou jízdou s otřesy a šokujícími událostmi, na které jsme si už zvykli. Mnoho mezinárodních, národních, místních a osobních situací se přibližuje ke kritickému bodu. Stále jsme jimi otřásáni až k jádru, svému středu, a svět také. Mnozí z nás stále ještě procházejí otřásajícími situacemi a více lidí opouští planetu.

Mnozí z nás již nestojí na svých starých základech. Přesunuli jsme se k základům našeho nového Opravdového Života. Tento nový základ se zdá o hodně pevnější a reálnější. To nám umožňuje cítit se více uzemnění, než jsme po dlouhou dobu byli. Probíhá nová úroveň prohloubení, prohloubení naší lásky a našeho soucitu, prohloubení našeho vzájemného spojení s ostatními.

Tvořivost, inspirace a zábava jsou silnými prvky května. Povezeme se na masivní tvořivé vlně, budeme na ní surfovat, a naše tvořivost nám přinese mnoho nových a odlišných nápadů, abychom našli řešení našich problémů. Budeme tvořit nové metody, rozvíjet nové dovednosti a dělat věci o hodně jinak než dříve.

Je čas převzít plnou odpovědnosti za to, abychom stáli v naší Pravdivosti. Tento proces, kdy se Znovu Setkáváme se Sebou Samými a Navracíme se k tomu KÝM SKUTEČNĚ JSME, začíná v nás samých. Je to počáteční bod pro všechno, co má přijít. Musíme neustále být Pravdivými Jedinci a vnášet tuto pravdivost do světa, kdekoli jsme. A pak přeložit naší vnitřní Pravdivost do vnější akce.

Solara
www.nvisible.com

Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního Surf Reportu na květen 2014. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po zapsání v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Žiješ na pokraji něčeho zcela nového.

24. května 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Vymaň se ze svých malicherných problémů a uvědom si, že ne existuje žádné omezení. Mnozí lidé nevidí nic jiného než sami sebe či skupinu nebo společnost, v níž žijí. Tím se stávají závislými na malicherných věcech a mají potíže jakkoliv se rozvinout.Tady musí dojít k zásadním změnám, a to rychle. Nespokojuj se pouze s přijímáním toho, čemu rozumíš, ale buď ochoten jít dál, vykroč ze svých hlubin a konej zdánlivě nemožné. Tímto způsobem napínáš své schopnosti. Napínej je dál, dokud necítíš, že jsou k prasknutí, a pak je napínej ještě více. Žiješ na pokraji něčeho zcela nového. Neboj se nového a neznámého, ale prostě udělej občas jeden krok v absolutní víře a důvěře a věz, že každý další krok tě povede k nádhernému novému nebi a nové Zemi.

Kam nás Ježíš směruje? (záznam ze satsangu s Kosi)

23. května 2014 v 16:52 Oblíbená videa
Publikováno 7. 9. 2013

Během satsangu se naskytla tato otázka: Jak souvisí učení Ramaneho s hinduismem a křesťanstvím? Ramana a sebezpytování nejsou náboženstvím; je to pouhý dotaz k uvědomí si co je nedotknuté vaším utrpením--poukázal na Živoucí Pravdu ve vašem Srdci--tu samou Pravdu na kterou poukazoval Ježíš když řekl: "Jste světlem světa." Ramana i Ježíš pouze chtěli aby lidé spatřili tuto věčnou Pravdu; vaši věčnou Svobodu!


Jaroslav Dušek: Falešné domněnky

23. května 2014 v 14:09 Jednoduchost života

jardusV čem si podle vás vytváříme nejsilnější domněnky?
Jedna ze silných domněnek je, že existují peníze.
Tomu nerozumím.A neexistují? Já jich mám hned několik v peněžence.
Tam máte papírky, na nichž je hodnota, které se věří. Je to podobné, jako když jste jako dítě hrála monopoly. Aby se peníze mohly z definice jmenovat peníze, musí být kryté drahým kovem. Když nejsou, tak jsou to bankovky. A bankovky jsou papíry, které vytiskne banka. Ty nemají oporu v ničem. Nebo dokonce za peníze považujete číslíčka na monitoru počítače. Dneska už to začíná být zřejmé.
Vidíte, jak rostou státní dluhy, hypotéky, vlády si berou od těch druhých půjčky. Papír, který se jmenoval peníze, byl dřív krytý zlatem nebo stříbrem, zatímco dneska je krytý dluhem. Peníze vznikly tak, že jsem napsal papír, na kterém jsem potvrdil, že vám za něco dlužím třeba kilo zlata. Vy jste tenhle papír vzala, šla do záložny a oni vám za něj dali to kilo zlata. Tím pádem byl ten dluh, který vám vznikl, krytý jasně stanoveným váhovým množstvím konkrétního drahého kovu. Dneska je jakoby krytý jiným dluhem. Je za ním nic. Dluh kryje dluh a takový systém může fungovat jen tehdy, když mu všichni věří. Jakmile v tento systém lidé věřit přestanou a rozkolísává se, začne se sesypávat zevnitř. Přesně toho jsme všichni právě svědkem, říká se tomu světová finanční krize. Jde o psychickou záležitost. Kdyby to tak bylo, tak člověk nemá motivaci pracovat.
Proč?
Protože přece lidé chodí do práce, aby ty peníze vydělali. To je právě jedna z nejsilnějších domněnek. Jakmile budou chodit do práce, aby vydělali peníze, tak jsou na cestě do pekla. Jakmile děláte něco ABY, tak už neděláte to, co děláte, ale děláte to ABY. Pak už to neděláte proto, že vás to baví, máte to ráda a naplňuje vás to, a peníze, které jsou s tím spojené, jsou jenom ta hra. Když to děláte jen proto, abyste vydělala peníze, tak jste v té známé pohádce o čertovi.
V jaké pohádce o čertovi?
Čert přijde a řekne: Dám vám všechno hned a vy mi za to po smrti dáte duši. Řeknete si, po smrti to je dobrý, a podepíšete. V tu chvíli pochopíte, že jste duši dali už teď. Proto Andreas Claus, známý ekonom, říká, že bankám jde o vaši duši. Jakmile uvěříte, že musíte vydělávat, abyste mohli žít, tak přicházíte o duši. Vy si myslíte, že lidé přišli o duši? Podívejte se, kolik lidí chodí k psychologům, protože mají duševní poruchy, nemoci, stres, nelíbí se jim život, nebaví je to, jsou nemilovaní, nemají motivaci, jsou v trvalé depresi, ztracení. Jsou to všichni ti, kteří uvěřili, že musí něco dělat, aby něco měli.
Musíte přece někde bydlet a nějak platit složenky, ne?
Tahle planeta je postavená na tom, že tu všechno je. Člověk se narodí a planeta má pro něj všechno kompletně připravené. Ví to každé zvíře a každý hmyz. Ti nepotřebují peníze -na co? Normálně žijou. To my lidi hrajeme virtuální hru, že si všechno musíme koupit.
Jak podle vás můžou každodenní lidé vypadnout z té hry?
Nemusí z ní vypadnout. Stačí, když si uvědomí, že to není život, ale hra. Stačí si uvědomit, že ve skutečnosti nemůžou nikdy nic vlastnit. Je to jen dohoda mezi lidmi. V okamžiku smrti je to zřejmé. Nic si s sebou nevezmeme. Spousta lidí se trápí kvůli penězům, protože jsou skrze svou osobní důležitost vtaženi do té nemilosrdné hry. Banky by měly být trestané za to, co lidem dělají, jak je uvrhávají do úvěrů a hypoték, zatajují jim body ze smluv.
Co banky lidem zatajují?
Uznávaný ekonom Andreas Claus na přednášce v Brně mluvil o tom, že banka, když zbankrotuje, tak má ze zákona právo od vás požadovat okamžité splacení dluhu. Když ho hned nesplatíte, může vám sebrat tu zástavu. Jistě víte, že v posvátných starých knihách je úrok označený za lichvu. Dočetl jsem se, že islámské banky dodnes nepožadují úrok. Žijí z podílu na zisku. Půjčí vám až poté, co velice dobře prozkoumají, na co si chcete půjčit. Pokud se vám daří a vyděláváte, odvádíte bance dohodnutý podíl. Když se vám nedaří, vrátíte bance, co jste si půjčili, ale ani o kousek víc. U nás to funguje tak, že jakmile si půjčíte, už musíte vracet víc. Chápete ten nesmysl? Kde se ty peníze navíc mají vzít?
Vytvoříte zisk.
Jak může planetárně vzniknout zisk? Dívejte se na to jako na celek - zisk vznikne jen tak, že jinde vznikne ztráta. Proto civilizace krachuje.
Například vy jako herec umíte něco, co já ne, a proto vám ráda dám své peníze za to, že mi to předvedete.
To ale není zisk. To je výměna. To, co my jako civilizace hrajeme, je celoplanetární letadlo. Silné ekonomiky hledají levnou pracovní sílu, která bude pracovat za málo, a ony to potom draze prodají. Z toho rozdílu takzvaně tvoří zisk, ale ten je postavený na podvodu, na neinformovanosti. Díky internetu dneska všechny pracovní síly zjišťují, jaká je cena jinde na trhu, a výrobní továrny se musí pořád posouvat do míň a míň informovaných zemí, kde jsou lidi ochotní pracovat za nižší sazbu.
V čem vám to připomíná hru letadlo?
Že i ta se jednou vyčerpá a zhroutí. Za starých dob přišla válka, nastala katastrofa, všechno se rozbilo a zmizel faktor, který vidíme teď. Systém se nasycuje a nasycuje, zároveň rostou dluhy. A teď už je jen otázka, kdo vlastně komu dluží. Jak to, že jsou ty dluhy tak obrovské, že už ani úroky z nich nejdou zaplatit? I bez složité matematiky pochopíte, že země dluží neskutečné sumy. Já jen nepochopil komu. Kdo je věřitel všech vlád? Nechápu třeba, jak může dlouhodobě fungovat schodek v rozpočtu. Představte si, že byste takhle fungovala
doma, každý rok byste byla minus sto padesát tisíc a zase si půjčila. A pak byste si půjčila, abyste to mohla splatit. Jak dlouho byste to mohla dělat?
Myslíte, že teď je ta doba, kdy se tenhle systém hroutí definitivně?
Pro mě se zhroutil už dávno. To, co se děje beru jen jako iluzi, kterou se někteří lidé rozhodli pořád hrát dokolečka.


TZOLKIN 23.5.2014 2 ETZNAB kin 158

23. května 2014 v 11:10 Mayský Kalendář na každý den

Etznab - Zrcadlo - Síla zrcadlového odrazu (vlevo, vpravo, nahoře, dole), Síla pravdy, rozlišení

Když Etznab vzrůstá v Treceně Caban, máte k dispozici mocný soutok sil - mentální jasnost Caban poskytuje velmi ostrý a pronikavý pohled do Etznab - tzn. neotřesitelné vnímání rozdílu mezi dobrem a zlem, mezi pravdou a iluzí.
Buďte opatrní, abyste nepoužili sílu pohledu jako zbraň proti druhým, mělo by to být použito jako dar, nástroj, průvodce, cesta k vyšším cílům.

Etznab je skvělý den pro introspekci a vyvážení Bytí. Pro starověké Maye Etznab symbolizuje Vědomí duality, správné a špatné, dobro a zlo, důvěru a strach, duchovního bojovníka, který prostřednictvím svých činů volí etickou a morální cestu. Symbolika je nůž - nůž, který může léčit ( skalpel chirurga ), nebo zabít ( zbraň bojovníka ).
***
Jsme rádi, že se dnes znovu setkáváme a spolupracujeme na společném procesu Vzestupu. Říkáme společném - když postupuje jeden, postupují všichni, protože zvyšování vibrací ovlivňuje všechny, jako vlny celým vesmírem.
Dnes bychom chtěli hovořit na téma pokrok. Termín sám o sobě znamená pohnout se kupředu. I když v některých případech je to přesný popis, v mnoha ohledech je zavádějící. Často mluvíme o chůzi po Cestě. Pro ty, kteří žijí v lineárních světech to obvykle znamená krok v čase a to buď dopředu, dozadu, nebo do stran. Avšak ze spirituálního hlediska se děje mnohem více. Váš pokrok se v současné době vlní ve všech směrech, neboť energie není lineární. Často jsou tyto energie vnímány jako spirály. Když uděláte změnu ve svém životě, ať už je to změna chování, nebo způsob jak se oblékáte, nebo měníte základní kódy přesvědčení, váš energetický vzorec se změní.
Často jsme říkali, že směs negativních myšlenek v konečném výsledku vytváří temnou hustotu, která je neproniknutelná, zatímco pozitivní myšlenky volně plynou hmotou a volně se pohybují. Jsou to odlišné vzorce - energetický podpis je odlišný. Každá myšlenka má svojí vlastní frekvenci podobně jako radiová stanice. Čím více laskavá a milující myšlenka je, tím rychleji vibruje.
To znamená, že milující myšlenky vibrují rychleji, než myšlenkové formy s nízkou hustotou. Rychlejší vibrace mohou skutečně pohybovat předměty, podobně jako se pohybuje auto, tak mohou procházet i zdí, ale auto jedoucí pomalu pravděpodobně neprojde zdí, ale narazí do ní. To je ubohý příklad pohybu, který je ve skutečnosti mnohem elegantnější, ale snažíme se vám poskytnout mentální obraz pro lepší pochopení.
Jak zvyšujete svojí vibrační úroveň, mnohem lépe plynete vašimi každodenními činnostmi. Je velmi nepravděpodobné, že byste uvízli v temných energiích. Například jste v parku a poblíž vás je násilník a chce někoho okrást. Ti, kteří jsou naplněni láskou a vibrují na vysokých frekvencích, nebudou nejspíš lupičem viděni. To vyplývá z Universálního Zákona - stejné přitahuje stejné. Ti, kteří nemají mentalitu oběti, neupoutají pozornost těch s mentalitou násilníka. Zločinec se rozhlédne kolem a vidí potenciální cíl. Je-li člověk alespoň částečně vědomý a jeho základem je Láska a důvěra, sice může reagovat, že by mohl být okraden, ale bude reagovat z prostoru : " Myslím, že ten člověk potřeboval mé peníze ". Bude ho soudit velmi málo, pokud vůbec se objeví nějaký strach.
Je -l i člověk zloděj, vybírá si ostatní s mentalitou oběti. A oběť pravděpodobně očekává, že bude mít problémy. Možná, že tento člověk odešel z domova jen s několika mincemi a pepřovým sprejem pro případ, kdyby narazil na zloděje. I když nechce, aby se to stalo, je na tuto situaci připraven. Stejné přitahuje stejné - takže myšlenky přitahují realitu. Cítí se požehnaný, že zloděj mohl dostat jen pár mincí a hrdě prohlašuje svým přátelům, jak moudrý je, nebo použije pepřový sprej, vrátí se domů se svými několika mincemi a cítí svoji pravomoc.
Lidé, kteří mají nálepku oběti, nebudou s největší pravděpodobností riskovat nebezpečí do parku jít. V extrémním případě se může stát, že strach jim ani nedovolí opustit svůj domov s výjimkou obstarání základních potřeb. Tito lidé budou nejspíš okradeni doma, protože jednou jsou už zaměřeni na mentalitu být oběť.
Jakmile odstraníte negativní myšlenky a kódy přesvědčení, můžete ovlivnit nejen sebe, ale všechny kolem vás. Na osobní úrovni můžete pokračovat po své lineární cestě. Pokud jste hráli roli oběti a pustíte některé obavy a strachy, které tuto roli vytvářely, začínáte tak podnikat kroky ke změně svého chování. To bude také zahrnovat chodit více mimo svůj domov a starat se o své potřeby.
Jakmile postupujete krok za krokem ( lineárně ), bude to mít vliv na ostatní. Nakonec přestanete přitahovat lupiče, jakmile se začnete pohybovat s větší sebedůvěrou - začnete se přirozeně vyhýbat situacím, které by mohly přilákat lupiče. Tím, jak postupujete v odstraňování mentality oběti, můžete ovlivnit i násilníka a to dvojím způsobem - buď se k němu chováte laskavě, nebo ho odeženete. Nemůže změnit své chování, protože jeho role pachatele je tak hluboko zakořeněná, ale je pravděpodobné, že se dvakrát zamyslí nad tím, pokud mu někdo prokáže soucit. Existuje bezpočet příběhů o tom, jak násilník změnil své chování a láska se stala jeho cílem. Je mnoho možností, které mohou nastat např. v rámci tohoto jednoduchého obrazu.
Duchovní vývoj není lineární energetické vzorce se pohybují všemi směry v celém Vesmíru. Důvod, proč jsme se pustili do tohoto tématu je pomoci vám plně pochopit, že to, co si vybíráte má vliv na všechny. Primárním cílem těchto Mayských Zpráv je pozvednout vás. Přitom vy pomáháte pozvedat ostatní. K tomu dochází nejen ve vibračním vzorci Země, ale i v neviditelných dimenzích, protože všichni jsme vzájemně propojeni. Přesto to může být ještě hlubší, když pochopíte, že my všichni jsme úplný hologram Zdroje.
Hologram je kompletní celistvost původního subjektu. Není statický, pokud se změní jakákoliv jeho část, znamená to celkovou změnu. Například pokud se díváte na člověka v holografickém poli, měli byste být schopni vidět všechny aspekty jeho Bytí. Jakmile někdo zažije událost, která změní jeho energetické pole, můžete pozorovat tuto změnu, jak okamžitě ovlivňuje holografické pole tohoto člověka. Ti, co vidí tato pole, to mohou potvrdit. Máte k dispozici vědce pracující s kvantovou úrovní, kteří zaznamenali, že je-li provedena změna u jedné částice určité substance, má to okamžitý vliv na celou substanci - bez ohledu na jejich vzdálenost od sebe. Tento fenomén se vyskytuje, provádí-li se stimulace na fyzické tak i na psychické úrovni. Může to být těžké pro vás pochopit to, pokud je tento koncept pro vás nový. Existuje mnoho fascinujících knih a filmů o vědě kvantové fyziky, které vám mohou pomoci plně pochopit tyto pojmy.
Když má někdo myšlenku - tvoří se energetické pole, které plyne pryč od něj. Stejně jako podobné přitahuje podobné, tak i tyto myšlenkové formy plují dál, dokud nenarazí na podobné myšlenkové formy. Vysoké frekvence jako je Láska a vděčnost jednoduše prochází skrz hutnou hmotu, zatímco nízké frekvence do sebe naráží. Jejich postata je lepkavá, což jim umožňuje lepit se navzájem. Když člověk začíná měnit své myšlenky, slova, činy, emoce na ty s vyšší frekvencí, ovlivňuje to nejen jeho samotného, ale všechny další a celý holografický obraz. Proto je tak důležité, abyste si byli vědomi toho, jak myslíte a co děláte.
Můžete si vybrat být ve špatné náladě, stát se obětí, nebo pachatelem, ale jakmile to uděláte, bude to mít vliv na všechny ostatní živé formy. Můžete si přitáhnout ty, kteří vám pomohou hrát roli, kterou jste si vybrali. Věřte, že toto drama je základem pozemské sféry - bylo navrženo, aby se na Zemi tímto způsobem pracovalo. Ve vyšších frekvenčních sférách se pracuje odlišně hlavně protože role nižších frekvencí jako oběť a pachatel, nejsou podporovány. Je to jako být na dvou různých radiových frekvencích - nelze komunikovat, když se kmitočty liší. Ve vaší sféře stejné přitahuje stejné a znamená to, že co děláte, nebo pro co se rozhodnete, bude podporováno těmi, kteří hrají podobné a podpůrné role. Aby bylo možné vymanit se z této role v nižší frekvenci, musíte si začít volit lehčí vibrační chování a kódy přesvědčení.
Možná jste slyšeli termín " kolektivní Vědomí ". To se vztahuje na poměrně velmi malé množství lidí, kteří mají vliv na pravidla a vibrační vzorec celku na Zemi, kteří pracují společně a staví na planetě vysoké frekvence. V současné době na Zemi každý vědomý Lightworker zastupuje obrovské množství lidí, kteří se pohybují na nižších úrovních. Jak tito Pracovníci pracují globálně, jejich schopnosti dramaticky zvyšují pozitivní změny. Tak začal pohyb směrem k bodu zvratu, kdy se energie zvýší a celá planeta se přesune do vibračně vyšší úrovně. Výsledky toho jsou měřitelné a vědci ví, že se srdeční tep Země rapidně zvyšuje. Jedná se o velké probuzení, které ovlivňuje všechny formy na Zemi. Jak tito Lightworkers získávají stále silnější postavení a zvyšují své osobní vibrace Lásky, má to vliv na hologram všech. Výsledek je, že se postupně ve vlnách stále více lidí probouzí a otevírají se pozitivním změnám ve svém životě.
Co celý proces zpomaluje je strach. Ti hluboce zapletení v negativní energii a temných myšlenkových formách musí být " očištěni ". Mnohokrát se musí všechny nánosy oddělit najednou. Když člověk ví, jak jsou tyto lepkavé vrstvy vytvořeny, je schopen rozmotat myšlenkové formy a kódy přesvědčení, které vytvořil. Jak se každá vrstva nízkofrekvenčních myšlenek odloupne, může být propuštěna s láskou, vděčností a požehnáním za poučení, které poskytovala. Tímto způsobem mění negativní energetické pole na pozitivní a tzn. přesunutí do vyšších frekvencí.
Vidíte jak je tato práce důležitá? Pokud každý z vás porozumí, že činy bezcitnosti, strachu vytváří temné nánosy a pochopí jak je odstranit, zastaví nízké energie a může vytvořit naprosto odlišný život na Zemi, než kdy před tím byl.
Tím, jak každý z vás mění chování z nízkých energií ovlivňuje to CELEK. Váš individuální pokrok ovlivňuje celý průběh všech. Prosíme, zamyslete se nad těmito slovy a provádějte další výzkum, pokud si potřebujete ověřit jak tento základní systém funguje. Jste silnější, než si myslíte. Naučte se chápat sílu svých myšlenek, slov, činů, emocí a kódů přesvědčení a použijte vše k vytvoření Rajské Zahrady na Zemi!
DRUHÝ Tón - POLARITA - Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Temná noc duše

23. května 2014 v 7:00 Vývoj vědomí bytostí

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely

Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Drazí přátelé, jsem vaše sestra, Marie Magdaléna. Jsem přímo vedle vás jako vaše blízká přítelkyně. Nejsem nad vámi vyvýšena, ale jsem tou, kterou znáte zevnitř. Pociťte na chvíli naše hluboké spojení - jsme jedním, jsme částí jedné rodiny.

Taktéž jsem na Zemi prošla cestu lidského bytí. Poznala jsem a prozkoumala jeho hloubky a byla dotčena jasným a svěžím Světlem, které mě inspirovalo, zmocnilo se mne a připomnělo mi snění a touhu po krásnějším a lepším světě na Zemi. Poznala jsem oba extrémy, Světlo stejně jako temnotu. Tyto extrémy jsou póly patřící k sobě. Dalo by se říci, že jsou vzájemnou hnací silou. Život se zdá být o protikladech: Světlo a temnota. Pocity, které vyvolávají se zdají být protiklady, a přesto je mezi nimi skryto spojení. Nemohou jeden bez druhého fungovat. Zkušenost Světla je možná pouze zažitím nedostatku Světla a v kontrastu s jeho protikladem, temnotou.

Nikdy není Světlo tak viditelné, jako když se vynořuje z temnoty. Jen pomyslete na první paprsky Slunce při probouzejícím se dni, teplé ranní světlo, které omývá svět. Jak hluboce vás může zasáhnout, zvláště, když se vynořuje ze zimní, temné noci. Kontrast vytváří dynamiku - život, pohyb, růst, změnu - a tak má temnota v našich životech význam. Leč lidé často zažívají temnotu jako pravý opak Světla. Ne jako hnací sílu pro změnu a růst, ale spíše jako past nebo jámu, do které se lapili a kde se nemůžou ani pohnout. Z tak hluboké jámy to vypadá, že jste ztratili kontakt se Světlem, jako by od vás bylo odříznuto.

Vy všichni znáte tento duševní stav, kdy jste odříznuti od Světla, postrádáte význam a smysl ve svém životě. Ve skutečnosti to znamená být mrtvý. Jediná možná cesta, jak umřít, není pouze fyzická smrt, ale zastavení jakéhokoli pohybu ve vašem srdci, pocitech, mysli. Ve skutečnosti smrt neexistuje. Vaše duše je věčná a trvá. Vše, co je, pokud jde o vás, smrtelné, je pouze forma. Vaše podstata je věčná a nemůže zemřít. Vy však můžete dočasně pustit ze zřetele svoji podstatu až do takové míry, že vnitřně ztuhnete a přestanete se hýbat. Jste uvnitř mrtví a cítíte se nesmírně deprimovaní. Tohle je extrémně bolestivý stav.

Cestujte na chvíli se mnou. Sestupte se mnou do tohoto depresivního stavu a prozkoumejte ho s otevřenou myslí. Co se děje, když někdo ztratí všechnu víru, ustoupí a cítí bezmoc vůči všem pocitům, které sídlí uvnitř? Obvykle je tato reakce spouštěna vnějšími rušivými událostmi. Událostmi, jež osoba není schopna umístit do jeho nebo jejího úhlu pohledu a jež činí to, že se vše v životě této osoby stává nejisté. Mohou to být velké věci jako je úmrtí někoho blízkého, onemocnění, ztráta práce nebo rozchod ve vztahu. Tohle jsou události, které lidi hluboce ovlivňují a mohou je přivést na okraj propasti.

Temnota se však může někdy odhalit zevnitř bez zřejmé vnější příčiny. Stará emocionální břemena, která jste jednou uložili v paměti své duše, vyplouvají na povrch. Bolestné prožitky, pravděpodobně pramenící z minulých životů, se vynořují z vašich hloubek a vy se musíte vypořádat z temnými pocity, strachy a pochybami. Hluboké zkušenosti nedostatku, osamělosti a poražení mohou vstoupit do vaší psyché bez příčiny. Mohou způsobit, že ztratíte pevné místo pod nohama tak jako při jakékoli jiné vnější události, která se přihodí.

Když se někdo lapí v depresi v temné noci duše, vždy to přichází s prožitkem být pohlcen a neschopen zvládat všechny emoce. Proud bolestných a těžkých emocí je prožíván jako příliš mocný, aby se dal unést. Jste jím přemoženi nebo se tak cítíte a z hlubokého pocitu bezmoci se uzavíráte. V tomto okamžiku se odvracíte a odmítáte čelit těmto emocím, uvízli jste. Tyto emoce chtějí proudit. Pro emoce je zásadní, aby pokračovaly v pohybu vpřed, tak jako příboj velké vlny na břeh. Vy se jim to však bojíte umožnit, odmítáte s tímto pohybem jít, a od takové záplavy emocí se stahujete. Stavíte hráz, zábranu, a říkáte: "Nemohu se s tím vyrovnat. Nechci to. Chci to mít za sebou." Vaše rekce, často z naprosté bezmoci, vytváří depresi, jež je stavem znecitlivění a uzavření před životem. Časem se tato situace stane neúnosnou a vy už nechcete dál žít.

Z pozemské perspektivy chcete zemřít, protože je život nesnesitelný. Viděno z perspektivy duše, jste mrtví a tato zkušenost je tak neúnosná, že chcete udělat cokoli, co můžete, abyste s touto situací skoncovali. Touha po smrti je v podstatě touha po změně, touha znovu žít. Lidé, kteří si přejí spáchat sebevraždu mají hlubokou touhu po životě, ne po smrti. Je to přesně tento pocit, být uvnitř mrtví, který je žene k extrémnímu zoufalství. Je to jejich naléhavá potřeba žít, která je vede k ukončení jejich fyzického života.

Když prožíváte depresi, uvnitř vás je kombinace hlubokého odporu a zároveň extrémní zranitelnosti. Deprese je způsob obrany proti enormní síle emocí, jež hrozí, že vás pohltí. Myslíte si, že vás zničí, a tak ve své bezmoci kolem sebe stavíte ulitu. Zamotáváte se do kukly, neboť nechcete nebo nejste schopni cokoli cítit. Nechcete tu už déle být stejně jako pověstný pštros s jeho hlavou v písku. Dusíte se v písku, a přesto se to zdá jako jediná možná cesta ven. Po nějaké době již nejste schopni vytáhnout svou hlavu z písku, z deprese. Tolik jste se před životem a před jakýmkoli pocitem uzavřeli, že již nejste schopni obrátit věci a udělat změnu. Volba říci "ano" svým emocím, zdá se, leží za vaší kapacitou. Deprese nyní dosáhla vrcholu.

Nemůžete na jedné straně přijmout své emoce strachu, zoufalství, smutku a osamělosti nebo se o ně dělit s ostatními, pokud na straně druhé víte a cítíte, že je mučivě bolestné žít bez emocí. Že je to forma smrti, naprosté popření svého živoucího jádra. Po čase chcete znovu cítit. Bolest necítění je větší než bolest pociťovaných emocí. To je vaše záchrana a bod zlomu. Odmítnout cítit a říkat: "Ne, já nemůžu, nechci to, chci být mrtvý/á, chci zmizet", z vás dělá duté a prázdné uvnitř, že to již déle nechcete snášet. Co se děje z perspektivy duše je to, že život se nyní stává silnější. Nemůže být zadržován natrvalo. Tam, kde je životní síla po dlouhou dobu silně zadržována, vytváří protikladnou sílu, která nakonec vybouchne. Síla přílivové vlny, která chce rozválcovat břeh, nemůže být držena věčně. V jistém momentu se zevnitř vás vynoří "ano", i když si toho nejste vědomi. V životě není nic statické. Touha po životě je nezadržitelná. Když je dosaženo vrcholu, vytváříte ve svém životě události, které poskytují změnu. Které vytváří průlom.

Někdy se tak děje ve formě pokusu o sebevraždu. Pokud selže, může zde být vzestupná spirála, protože utrpení této osoby se stane viditelné okolnímu světu. Když někdo zjistí, jak moc na něm lidem záleží, může nastat otevření se většímu Světlu a přijetí pochopení a sympatií. Může se však také přihodit to, že se někdo neotevře a v depresi zůstane. Neexistuje žádný ustálený recept, jak dojde k průlomu. Život má však průbojnou a hnací sílu, která činí nemožným nekonečně přetrvávat ve statickém stavu vědomí.

I když pozemský život končí tím, že si vezmete vlastní život, musíte okamžitě čelit novým volbám na druhé straně, neboť tam budete muset zakoušet své pocity nadále. Deprese, která zde byla, když jste byli naživu s jejími pocity bolesti a úzkosti, je nyní schopna vystoupit ještě silněji a méně zastřeným způsobem. Někdy vás astrální říše, kde po smrti skončíte, přímo konfrontuje s emocemi, které jste potlačili a přece začínají znovu proudit. Například, když někdo odjede, může se cítit zoufale a zděšeně a zjistí, že život ve skutečnosti neskončil. Nebo vidí emoce své rodiny na Zemi, jejich žal a smutek, a je tím velmi zasažen. Tím, že je tolik zasažen, může v duši toho, který odešel, nastat nový pohyb. To může vést k průlomu, k tomu, že se duše otevře pomoci průvodců, kteří jsou tu stále, jak na Zemi, tak v nebi. Pomoc je tu vždy, za předpokladu, že jí jste otevřeni.

Nezáleží na tom, jak se zapletete či zahnete, život je mnohem silnější než jakékoli přání smrti. Život vždy navazuje na své právo být, nemůžete ho zabít. Proto naděje existuje vždy. Vytrvejte kvůli sobě, ale také kvůli ostatním, které vidíte trpět. Věci se mohou občas zdát beznadějné, existuje však vždy jiný náhled, i když si nedokážete představit svou myslí, jak k tomu může dojít a jak může změna nastat. Život je vždy silnější než smrt, Světlo silnější než temnota. Voda nakonec prorazí přehradu, neboť voda má sílu se pohybovat: tlačí, je živá! Síla vody je silnější než vzdorující síla, která ji chce držet zpátky.

Pociťte na chvíli tuto hnací sílu života v sobě. Každý z vás někdy sám sebe zastihne s částmi, které uvízly, se vzorci, které se nekonečně opakují: pochyby o sobě sama, pocity podřízenosti, nejistoty, nedůvěry, vzteku, odporu. Nyní si představte, že tyto části jsou právě zde a že kolem nich zároveň vytrvale proudí život. Voda trvale proudí a ačkoliv zůstávají v proudu balvany, které se zdají být pevné a nepohyblivé, jsou přesto obrušovány pohybem a tlakem vody, která přes ně proudí. Chce to čas, nezapomeňte však na to, kdo jste: jste živoucí voda! Čím více si to budete připomínat, tím více můžete kultivovat balvany a kameny, které leží v proudu. Je zde bolest z minulosti, jež přetrvává. Nemusíte to zlehčovat nebo to činit nevýznamným, ale také nemusíte tyto balvany vláčet z řeky. Musíte si jen připomenout, že vy jste voda!

Může to být občas těžké, zejména, když jste se s těmito balvany, které blokují vaši energii, identifikovali: "Jsem ten, kdo není náležitě zakotven. Obtížně se cítím na Zemi doma. Nesu smutky a traumata z minulosti." Všechno je to pravda, představte si však na chvíli tyto myšlenky jako skály nebo kameny ve velké, široké řece - v ohromném říčním toku. Protože tím vy jste. To je vaše skutečná životní síla. Je to vaše duše, která proudí a proudí, vždy po své cestě: živoucí, bublající, hrnoucí se a burácející, prozkoumávající a objevující. Tento proud balvany, na které narazí, nesoudí, zaplaví je. Máte na výběr!

Je pochopitelné, že občas se svým vědomím v takovém zablokování uvíznete, pakliže se s ním začnete po příliš dlouhou dobu identifikovat. Vy se však můžete od tohoto zablokování odpojit tím, že jen pociťujete sami sebe jako proudící vodu. Pamatujte, že jste živoucí, jste vědomí duše, které se pohybuje a proudí, aniž by bylo s těmito balvany spojeno - jste svobodní. Čím více odtáhnete své vědomí od těchto bloků, těchto ležících kamenů, tím snadněji se podvolí proudu. Uvolní se dříve, protože je necháte být a identifikujete se s pohybující se vodou. Voda je vaše duše a nemůže být zadržována. Pociťte ji jako proudící, pohybující se a jiskřivou. Představte si, že vámi přetéká a pociťte tuto bublající sílu, Světlo, které v ní jiskří. Pociťte, jak ve své nejhlubší části vaše duše není ohrožována temnotou, kterou zakoušíte. Není ohrožována balvany, které se zdají pevné a neústupné. Vaše duše se vůbec netrápí tím, co tam je, jelikož ví, že tam balvany patří. Jsou součástí krajiny života. Pokuste se, když uvíznete uvnitř takového balvanu, poslouchat hrnoucí se vodu kolem. Vzpomeňte si na vodu a na lehkost, s kterou pluje.

Nemusíte vše dělat sami. Život vám poskytuje nekonečné možnosti a příležitosti. Může vás někdy přivést do hlubokého, temného údolí, ale taktéž vás pohání znovu nahoru ke Světlu. I když máte pocit, že už se nemůžete déle protloukat a nevidíte, jak se věci ukazují v dobrém, život vás stále pohání. Umění života je zachovat si svou víru, i když se zdá, že k víře už nezbylo nic a vše, co bylo jisté, z vašeho života zmizelo.

V tomto čase se na Zemi mnoho lidí zabývá zpracováním letité temnoty, části duše přicházejí právě nyní ke Světlu a chtějí být spatřeny. Proč se tak děje? Protože činíte skok kupředu. Je to skutečný skok v evoluci vědomí lidstva. Tento skok nemůže být učiněn bez zakoušení temných míst ve vašem vědomí, těch, které jsou naplněny strachem, nedůvěrou nebo velmi hlubokým smutkem ze všeho, co jste na Zemi zakusili. Nebojte se temnoty - přivítejte ji! Když řeknete temnotě "ano", začne se osvobozovat a proudit a to je umění žít tento život. A když cítíte: "Opravdu tomu ano říct nemůžu", vzpomeňte si, že je ve vás něco, co i přesto "ano" říká. To je to, co vás zachrání a přivede dál - důvěřujte životu.

Všechny vás miluji, jste mi drazí. Možná si myslíte: "Jak to? Nemůžeš nás znát osobně." Leč vy jako lidé nevíte nebo si neuvědomujete, jak rozsáhlá síť duší skutečně je. Když jste s druhým spojeni z duše, je to nepřetržité spojení. Pouto jednou vytvořené se nerozdělí časem, protože v naší dimenzi čas neexistuje. Existuje živoucí síť spojující nás jako duše. Sdílíme jistou historii a jistou touhu, plamen, který byl kdysi našich vědomích zažehnut. Tímto plamenem se Země postupně začíná rozsvěcet. Probuzené vědomí všech lidí nás spojuje a vytváří nový základ, z něhož se onen skok vědomí opravdu uskuteční. Nemusíte nad tím přemítat. Držte se svého vlastního vývoje, své vlastní cesty - to stačí. Pociťte silný tah života, skrze který vlna vědomí zaplavuje Zemi, nejen sami v sobě, ale i v mnoha dalších.

© Pamela Kribbe 2012
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

"Práce je láska, kterou lze vidět."

23. května 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Cokoliv děláš, dělej s láskou; dělej to k Mé poctě a slávě a nikdy se ničím neznepokojuj. Konáš-li všechno se správným postojem, dopadne to dokonale, proto si najdi správný postoj ke všemu, co děláš. Stále měj na paměti slova: "Práce je láska, kterou lze vidět." Potom budeš pracovat s radostí a spokojeností a práce se nikdy pro tebe nestane dřinou nebo něčím povinným. Jak odlišný bude výsledek, který tobě i ostatním duším kolem tebe přinese správný vztah k práci! Chceš-li být úspěšný ve svém konání, nauč se je mít rád a přistupuj k němu správným způsobem, se správným postojem. I tu nejvšednější práci můžeš povznést tím, že k ní začneš přistupovat kladně. Každý se cítí být v harmonii s jinou prací. S čím se cítíš být v harmonii ty? Existuje něco, co rád děláš? Nuže, dělej právě to!Horoskop na období 19. – 25.5.2014

22. května 2014 v 11:10 Doteky Nového Života

Ráj v mysli

Slunce se odpoutalo od opozice se Saturnem, a tím přichází uvolnění. K tomu v úterý 20. 5. končí skoro 3 měsíční retrogradita Marse. Čin, aktivita, energie, vůle může jít kupředu. Do této doby jste mohli mít pocit, že stále konáte, řešíte, pracujete, a přitom stojíte na místě. Je to stejné, jako běhat na běžeckém páse. Vydáte spousty energie, ale běžíte na místě. V úterý můžete z tohoto pásu sestoupit. Opatrně na zamotání hlavy, chvilku potrvá, než se ukotvíte na zemi, která vám neutíká pod nohama. Pak můžete sebejistě vykročit vpřed. Dostáváme se do souladu s energií. Vynaložená energie se navrátí ve hmotě. Doba investic skončila. Nyní se investice navrátí nazpět. Zároveň začnou přicházet výsledky vynaložené energie na "běžícím páse".
Pokud jste se nedokázali do této doby rozhodnout, tak právě nyní je ta správná doba. Mars ve Vahách je váhavý a nerozhodný, ale doba retrogradity, kdy jste stále běželi na místě, vás mohla natolik přehltit, že se přirozeně rozhodnete. Jasně, rychle a zásadně.
Věci se dostanou do takového pohybu, rychlosti, že se bude divit, jak se kolem vás vše snadno mění.
Slunce 21. 5. vstupuje do znamení Blíženců a po náročné době přichází odlehčení, úleva a lehkost. Buďte jako vítr, lehcí a svobodní. Doba přeje a vyžaduje vzájemné komunikování, sdílení, přijímání a předávání nových myšlenek, poznání a vizí. Je nakloněno přátelským setkáním, výletům a vzdělávání se.
Slunce se v druhé polovině týdne dostává do kvadratury s Neptunem. V této době 23. 5. - 3. 6. se zintenzivňuje vliv všech léků, drog, alkoholu z materiální úrovně, ale také na druhé straně je tu zesílený vliv a působení hudby, snů, jemnohmotného vnímání, meditací, terapeutických sezení, práce s nevědomím, kolektivním nevědomím - vědomím.
Neptun je vyšší oktáva lásky, milosti, soucítění, bezpodmínečnosti.
V této době se můžete cítit, že jste v nějakém oparu zastřenosti, že nerozumíte… Je to v pořádku, nechte vše plynout a přikládejte ruku k dílu. Víte, že máte něco vykonat, udělat, aktivovat, ale jen nevíte proč, nebo to logicky vysvětlit nedokážete, prostě jen víte. Tak to jste v souladu. Jste "nástroj" a naslouchejte a konejte.
V této době se na světlo dostanou tajemství, nepravdy, manipulace z minulosti. Proto se objeví i nějaký skandál ať v politice nebo v kultuře.
Venuše se dostává do konjunkce s mínusový uzlem (Dračím ocasem) 23. - 27. 5. Přichází velká podpora - Láska Božské Matky, soucítění, bezpodmínečnost, milost, bezpečí. Tato energie rozrezonuje, zaktivuje v našich srdcích čistotu lásky, procítění.
Z minulosti (minulých reinkarnací) vystoupí "důležité" ženy do veřejného povědomí.
Můžete se dostávat do kontaktu s vnímáním, zjevováním, prožíváním energie Panny Marie.
Merkur - mysl je v harmonii s Venuší - Láska - Boží Matka; do myšlenek vstupuje Láska, bezpodmínečnost, laskavost, milost, která rozpustí zatěžující programy. Ráj v mysli.
Ten, kdo nebude fyzicky přítomný na meditativním setkání na Bílé Hoře 24. 5., stačí se napojit - propojit v meditaci na dálku.

Krásně laskavý týden.
Petra Nel Smolová


Mistr Hilarion - Poselství pro týden 18.5. 2014 - 25.5 2014

22. května 2014 v 10:56 Mistr Hilarion

Milovaní,
změny probíhající po celém světě jdou ve zrychleném tempu. Povětrnostní extrémy ovlivňují mnoho lidí na světě a je jasné, že lidstvo musí spolupracovat, aby pomoc a prostředky do postižených oblastí přišly včas, a spolu by mělo také hledat řešení těchto problémů. Jsou to jasná znamení, že spolupráce a dobrá vůle jsou velmi potřebné, aby lidstvo překonalo a zvládlo tak velké výzvy. Mnozí lidé jsou těmito výzvami zkoušeni, neboť naléhavě zasahují do jejich osobních životů. Je na čase jít do nejhlubších a nejduchovnějších souvislostí, přes které se každý jedinec může vyrovnat. Probíhající zkoušky a výzvy se zaměřují na vyšší cíle. Je povinností všech lidí zapojit největší páky vesmíru, sílu a moc lásky.

Tak to bývá v bouřlivých časech, že moc víry a milosrdenství je vtažena do hry prostřednictvím lidských srdcí - přesně to je zapotřebí v těchto časech. Světlo uvnitř musíte držet zářivé a stálé. Ti, kteří kráčejí duchovní stezkou s cílem pečovat o světlo a navýšit jeho podíl na planetě, jsou nyní povoláni do aktivní služby. Tím máme na mysli, že každý z vás je žádán, aby (aktivně) opečovával svou vizi reality nové Země a lepší cesty pro lidstvo.Nenechte se zmást zdánlivými výstupy chaosu ve všech částech světa. Právě proto je tak důležité, aby vyšší vize ve vás byly stále centrem pozornosti a modliteb. Vaše světlo je velmi potřebné a nutné. Když udržujete a zvyšujete své vlastní světlo, my z vyšších dimenzí ho velkolepě podporujeme, aby pomohlo udržet stabilitu a rovnováhu. V těchto časech světové transformace a přetváření do vyšší úrovně pracujeme spolu.

Je mnoho přísloví na téma: "když je nejhůř, i těžké věci se podaří", což znamená, že pokud se situace ztíží, silní budou dřít, aby dosáhli změny k lepšímu, nevzdají to, budou udržovat vyšší vizi a aktivně na tom pracovat. Ti z vás, kteří již zkouškami prošli, jsou nyní v pozici dárců naděje a morální útěchy při pozvednutí planety v těchto urputných bojích a rychlých proměnách. Máte k dispozici mnoho nástrojů a musíte se všechny využít, aby vaše světlo zůstalo jasné a stálé. Udržujte rovnováhu a potřebný odstup od denních zpráv přicházejících do komunikačních sítí. Hledejte a odsouhlaste nejlepší výstupy všech situací, které se nabízejí vašemu vědomí a pracujte na plánu, na Božím plánu, který jste sem přišli uskutečnit.

Hledejte neústupně a oddaně nejvyšší dobro pro všechny, aby vaši bratři a sestry cítili podporu a sílu čelit svým těžkostem. Použijte všechny vaše Božské vlastnosti, abyste posloužili vyššímu účelu.Existuje vždy vyšší řešení každého problému, který lidstvo má a uvědomění si těchto vyšších kvalit a jejich realizace, může přinést naději tak palčivě potřebnou pro ty, kteří se cítí ztraceni a osamělí ve svých bojích. Dejte jim vědět, že není vše ztraceno, že ve své podstatě jsou nepřemožitelní a pokud zůstanou ve svém středu, v pravdě a v jednotě s Božským, je vše v pořádku i ve vnějších událostech, které se objevují s rostoucí pravidelností. Buďte zářícím vzorem coby milující vyslanec Boží vůle. Pokud jste schopni, poskytujte praktickou a účinnou pomoci těm, které máte ve sféře vlivu.

Jízda na vlně změn může být povznášející a vzrušující, pokud člověk má poznání, že jeho podstata je nezničitelná a nedotknutelná. Vězte, že vy, pracovníci světla ve světě, v sobě nesete nezdolnou sílu dobra a zůstaňte věrní jednotnému záměru. To nyní vyžaduje odhodlání a vytrvalost každého z vás.Buďte v každé chvíli největším světlem vaší planety. Máte, co potřebujete, každý z vás.

Do příštího týdne ...
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti

www.therainbowscribe.com

www.movingintoluminosity.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Oldřiška pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

TZOLKIN 22.5.2014 1 CABAN kin 157

22. května 2014 v 10:22 Mayský Kalendář na každý den

Caban - Země - Síla vedení, spolupráce, mezilidských vztahů


Trecena Caban začíná pravdou: využijte energii Hun (1) a mentální ostrost Caban k vybudování silné základny pro vaše myšlenky a nápady. Z myšlenky vzniká záměr, ze záměru touha a z touhy čin. Následujte a plujte s tímto proudem vědomi si svých schopností a dovedností, ale nesuďte, nesrovnávejte, neposuzujte, nebo nehodnoťte proces, či výsledek. Důvěřujte a věřte sami sobě. Udržujte trpělivost hluboko uvnitř. Zůstaňte vyrovnaní, v synchronizaci se svým vnitřním středem: nenechte emoce, negativní hlasy, nebo komentáře ostatních zlomit lodní kýl vaší lodě. Užijte si cestu - jste na dlouhé trati.
Nativní Caban mají spíše jangové chování a skvělou schopnost jednat, což se odráží v jejich činech. Jejich tvořivost jim umožňuje dostat se snadno k cíli - výzvou je být realističtí ve svých plánech.
Cítíme se velmi šťastní, když můžeme s vámi trávit čas tímto způsobem. Obdivujeme ty z vás, kteří pracují denně na provádění změn pro lepší život. Jsme velmi vděční, že vám můžeme pomoci rozpomenout se na vaší skutečnou spirituální Podstatu.
Chceme vám dnes poděkovat za pomoc na naší evoluční cestě. Když nám umožňujete s vámi spolupracovat, získáváme mnoho vhledů, stejně jako vy. V určitém slova smyslu, žijeme skrze vás, zažíváme to, na co vy narážíte. Práce s vámi nám umožňuje procvičovat trpělivost a soucit.
I když jsme Průvodci ve vyšším frekvenčním pásmu, také se potýkáme s chápáním čisté Lásky. Také žijeme ve sféře svobodné vůle a zkušeností jako je frustrace i netrpělivost, i když je to hodně odlišené od emocí, které můžete zažívat na Zemi.
Když s vámi spolupracujeme, vzájemně si pomáháme v chápání dynamiky ve fyzické i spirituální oblasti. V naší sféře se mnozí rozhodnout " jít do školy " učit se různé aspekty fyzické sféry. Toto vyučování je velmi různorodé a zahrnuje takové věci jako např. učení trpělivosti, schopnost být na mnoha místech najednou a schopnost pohybovat předměty ve fyzické sféře. Někteří se rozhodnou naučit dovednosti jako je ovládání počítačů, aby mohli komunikovat s lidmi. Existuje nesčetné množství dovedností, které se můžeme naučit pro naše potěšení i pro vývoj všech.
Díky úzké spolupráci s vámi máme možnost zdokonalit své dovednosti. V rámci naší skupiny byli někteří z nás vtělení ve fyzickém těle, někteří nikdy. Jsme duše na všech úrovních porozumění, zájmů a talentů. Celkově máme výhodu, že máme přímý kontakt s Akášickými Záznamy, které nám lépe pomáhají pochopit vás, jako jednotlivce i jako celé lidstvo. Máme mnoho učňů, kteří nám pomáhají s menšími detaily, například umístění předmětů na místo, kde si je přejete najít. Existuje mnoho lidí, kteří jsou odborníci způsobilí přinést nejlepší odhad toho, jaké možnosti mohou jednotlivci i skupiny dělat vzhledem k historickému významu.
Všichni jsme duchovně pokročilí, přicházíme z místa soucitu a Lásky. Přesto nikdo z nás nemá dokonalou znalost čisté Lásky Zdroje. Jelikož jsme čistými hologramy Zdroje v podstatě jsme čistí stejně jako vy. Je těžké popsat slovy zprávu, kterou se vám snažíme zprostředkovat.
Pointa je, že jsme vděční za možnost s vámi spolupracovat. Naše pomoc pomáhá nám, stejně jako vám. Není nic většího, co si přejeme dělat. Když se každý jednotlivec přestěhuje do vyšších vibrací Lásky a soucitu, znamená to filtraci v celém Vesmíru a ovlivňuje to všechny. Z tohoto důvodu získá každý mnoho, jakmile pracujeme společně.
Dnes si přejeme vás uctít. Žádáme vás na několik okamžiků utišit své vnitřní i vnější Já. Jak budete relaxovat a zhluboka dýchat, čistíte mysl od jakýchkoliv obav. Začněte cítit vděčnost a požehnaní za vše ve vašem životě. Dovolte si přijmout požehnaní, které vám v tomto okamžiku dáváme.
Vyhřívejte se tak dlouho, jak jen budete chtít v naší milující přítomnosti, přijímejte Lásku, kterou vám posíláme. Až budete hotovi, pokračujte s obnovenou energií. Kdykoliv nás můžete zavolat a získat mnohem více této láskyplné energie. Děkujeme vám za to, co děláte, a že jste aktivní součástí našeho života!
PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ -PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost - co dnes zasejete - to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace které se přejete manifestovat.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.