Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


TZOLKIN 30.4.2014 5 MEN kin 135

30. dubna 2014 v 9:12 |  Mayský Kalendář na každý den

Men - Orel - Síla snů, vizí, motivace, vůle, smyslu života a kolektivního Vědomí


Dobrý den smíchat všechny touhy a sny s trochou tvůrčí magie. Men - Orel vám přináší mnohem větší perspektivu vidět všechno z výšky 36.000 stop. Takže nechte tabulky Excelu a seznamy úkolů za sebou a pojďte na opojnou jízdu do sféry inspirace a tvořivosti, kde nejsou žádná omezení zatemňující vaše vize, žádné překážky, které by bránily vašemu letu. Jen čisté syrové sny a možnosti. Není dobré snít ve velkém, pokud nemáte žádnou fantazii!
V den MEN je dobré poděkovat Vesmíru za vše a vyjádřit prosbu o více prosperity. Je to příznivý den pro lásku, hojnost a analýzu mezilidských vztahů. V tento den je dobré věnovat pozornost snům, protože může dojít k významnému objevu, nebo silnému zážitku.
Dnes budeme mluvit o Soudném dnu, o němž se píše v mnoha duchovních textech. V kostele často slyšíte příběhy o Božím soudu - někteří jsou zatracováni do pekla, jiní vítáni v milující náruči Boha. Je na místě přehodnotit myšlenky týkající se pomstychtivého Boha. Jak by mohl vševědoucí a všemohoucí Stvořitel zatracovat své vlastní dílo? Proč by vytvářel život, umožňoval zažít vše, co si přejete a pak by vás navždy potrestal za vaši volbu? Proč to, co je v některých kulturách považováno za hrozný hřích je jinde uctíváno obřady a ceremoniemi? Kdo má pravdu? Kdo se mýlí?
Jestli věříte, že člověk musí poslouchat slovo Boží a vyznávat Ježíše, jako svého Spasitele, co se potom stalo se všemi narozenými dušemi, které vstoupily na Zem před Ježíšem? Proč by lidé, kteří nikdy neměli příležitost slyšet o Ježíši měli trpět? V Bibli je jeden verš, kde Ježíš říká: " Budete-li říkat mé jméno, propadnete se navždy do pekla ". Chtěl snad naznačit, že jedině jeho cesta je ta, která by měla vést k životu v radostném, milujícím a mírumilovném světě? Říci " Můj způsob je jediný způsob ", je zcela mimo charakter tohoto tajemného Mistra, který žil Zemi.
Můžete být udiveni, pokud někdo neprohlašuje Ježíše za Syna Božího, přesto Ježíš, jak je uvedeno v Písmu řekl, že všichni jsou synové Boží a prohlásil všechny za své bratry. Neznamená to snad, že všichni jsme si rovni? I když byl vysoce moudrý, žádným způsobem nikomu nikdy nenaznačil, že by byl lepší, než kdokoliv jiný. Ve skutečnosti říkal: "Cokoliv dělám, budete dělat větší." Proč toto nekázal v kazatelně?
Ježíš byl velmi skromný muž, chodil a říkal svoji vlastní pravdu druhým. To je čestné a dobrý příklad pro všechny; říkat vlastní pravdu. Nicméně odsuzovat ostatní za jejich přesvědčení a být uzavřený případným dalším názorům způsobuje oddělení, strach a mnoho nízkoenergetických emocí. To nejsou vlastnosti Božího Syna, o kterých mluvil.
Sledujte historii Svatého Písma. Tato slova byla zaznamenána mnoho let po Ježíšově smrti. Jak moc jsou přesné tyto výroky? Záznamy a pasáže byly po mnoho generací reeditovány. Kolik důvěry dáváte přesnosti těchto záznamů? Proběhlo v nich mnoho změn a překladů z jednoho jazyka do druhého a často byly vytvořeny záznamy různých interpretací. Jak víte, co je správné, dokud nebudete číst originální rukopis v původním jazyce?
Mnoho biblických záznamů je špatně pochopeno, protože byly psány jazykem v době, kdy byly různé kulturní praktiky teprve vytvářeny. Pokud plně nepochopíte, co se dělo v době, kdy byly psány, mnoho podobenství mohlo být snadno nesprávně přeloženo. V Bibli mohou být rozpory kvůli neporozumění pamětníků. Každý člověk reaguje na to, co se děje na základě jeho vlastních zkušeností. Můžeme se opřít o experiment, kdy je nahrána určitá událost a pak jsou pozorovatelé požádáni, aby příběh převyprávěli co nejpřesněji. Ve většině případů to není identický příběh celé skupiny. Důvodem je, že lidé reagují na základě toho, co zažili v minulosti, na základě strachů, očekávání, poznatků, znalostí……
Jak mohou někteří z vás, kteří se zabýváte různými profesemi říci, že jakákoliv starověká kniha je jediný zdroj pravdy? Jak si můžete být jistí? Ano, mnoho knih, zpráv a písemností byl channeling, stejně jako například tento materiál. Přesto je rozdíl mít text, který byl po staletí upravován, nebo když je z přímého původního zdroje. Všechny channelingové zprávy, včetně této, je předmět schopností interpretace a komunikačních dovedností toho, kdo je "channeluje". To je důvod, proč je ve stejné zprávě předáváno mnoho slov, ale na různé úrovni.
Není třeba odsuzovat křesťanství, nebo jiné formy náboženství, nicméně vždy dobře zvažte zdroj materiálu, který pak používáte jako základ vašich kódů víry. Zvažte možnost, že některé věci mohou být chybné a zpomalujete to vaši schopnost dosáhnout plně Lásky a soucitu. Ježíš sám říkal, abyste nesoudili druhé a teď říkáte, že jeho Otec, kterého Ježíš představuje, trestá a soudí každého po smrti.
Nikdo nebude zatracen, všichni se vrátíme zpátky ke Zdroji. Dokážete si představit Stvořitele, který záměrně vytváří nádherné bytosti, aby je pak zahubil? Pozorujte umělce a uvidíte, že to tak nemůže být. Jejich umění je rozšíření sebe sama.
Je vám doporučeno být kreativní, co se vašeho života týče. Uvolněte všechny myšlenkové formy, že jste někdo menší, než ostatní. Jste všichni Synové Boží, Bytosti Světla, které přišly zažít na Zem na nějaký čas jen malý kousek Božského Stvoření.
PÁTÝ Tón - SÍLA - DYNAMIKA - ZPLNOMOCNĚNÍ - POZITIVITA
PĚT - Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ - takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama