Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


TZOLKIN 28.4.2014 3 BEN kin 133

28. dubna 2014 v 8:57 |  Mayský Kalendář na každý den

Ben - Poutník - Síla svobody, možností a prolomení hranic
Možná se dnes setkáte na určité úrovni s nejistotou, nebo problémem na domácí půdě, nebo v menší míře s dětmi, či rodiči. Spíš, než zabývat se otázkami autoritativního stanoviska, obzvláště, pokud jste rodič - zkuste trochu hravosti, trochu kreativity vidět věci z jiného úhlu. Možná se to zdá být riskantní, ale bez rizika je jen málo objevů. Nechte Ben, podpořený přirozenou hravostí Chuen, vést vás k poněkud překvapivým odpovědím.
Jste připraveni na jízdu svého života? Jakmile uvolníte strachy, obavy, nežádoucí chování a kódy víry, budete mnohem veselejší. Po uvolnění starého zavazadla dovolíte sami sobě pohybovat se životem s mnohem větší lehkostí a komfortem. Jakmile zvýšíte schopnost manifestovat své sny, bude to vypadat, jako když letíte na kouzelném koberci! Možná jste již zažili některé z těchto dárků.
Dnes budeme pokračovat ve sdílení dalších tajemství. V předchozích zprávách jste poznali, jak vznikl Vesmír a mnoho typů uvolnění strachů a hodnocení. Dnes půjdeme ještě trochu dál a podíváme se, jak můžete pomáhat druhým. I když už dobře víte, že nejprve musíte vyklidit své vlastní nežádoucí vlastnosti, stále existuje mnoho z vás, kteří chtějí otevřít milující náruč těm, kteří trpí. Na začátku Mayských poselství vám bylo doporučeno být sobečtí, abyste sami sebe vyrovnali do stavu míru. Mnoho z vás pracovalo s velkými životními problémy pomocí těchto zpráv. Někteří z vás jsou od přírody dobrosrdeční a potřebují v určitých oblastech jen povzbudit a další stále prochází poměrně velkými životními posuny. Můžete aplikovat do svého života zde zmiňované návrhy, nebo rady z jiných zdrojů.
Většina z vás je již připravena začít dosahovat úspěchu. Tím, jak jste získali určité pokyny, už víte, že nemusíte zasahovat do oblastí, které se vás netýkají, nebo se vměšovat do cesty, kterou si zvolili druzí. Pokud k vám člověk přijde a žádá vás o modlitbu, nebo radu, je vám doporučeno s ním nejprve hluboce promluvit, zjistit, co přesně to je, čeho chce dosáhnout. Věřte, že vaše modlitby doplněné emocionálním nábojem, jsou vždy vyslyšeny Anděly i Průvodci, kteří jsou připraveni pomáhat.
Často se člověk modlí a posílá jednu modlitbu za druhou. Mnohokrát se modlí a neuvědomuje si, že požadavek už byl jednou odeslán. Takto se mohou stovky lidí modlit za návrat zdraví, zatímco se člověk chystá umřít, protože je to jeho zvolený čas. I když se někdy může plně zotavit, plán musí být přepracován a to může mezi účastníky vytvářet zmatek. Někdy jsou modlitby vyslyšeny a dotyčný dostane novou chuť do života, ale často převažují modlitby nad tím, co je pro člověka skutečně opravdu žádoucí.
Než se příště budete za někoho modlit, dostatečně hydratujte své tělo čistou vodou, nalaďte se na své Vyšší Já a zeptejte se, zda modlitba, ke které se chystáte je žádoucí a vhodná. Pokud dostanete kladnou odpověď, pak ze zeptejte Vyššího Já všech zúčastněných a položte stejnou otázku. Velice často zjistíte, že to není vaše věc.
Mnoho z vás nemá jasné spojení se svým Vyšším Já. Neznamená to, že jste něco méně, to znamená, že máte blok, který je způsoben určitými kódy víry, které vám způsobují, že jste daleko od jasného a čistého příjmu, nebo nevěříte odpovědi, kterou jste dostali. Je dobré připomenout, že když se modlíte za druhé doplňte větu " ….pro mé nejvyšší dobro i všech zúčastněných".
Pokud potřebujete v určité oblasti vyjasnění, či uzdravení, můžete provádět skupinovou modlitbu. Ačkoliv existuje v tomto způsobu modlitby exponenciální síla, některé fragmenty brání, aby modlitba byla silná. Často se spojují určité skupiny a modlí se za světový Mír, nebo za změnu vládních představitelů. I když jsou to oba čestné požadavky to, co se při tom děje je, že lidé mají často různé názory, takže se modlitby míchají v jenom kruhu. Například setkání za světový Mír. Často krásné, ale zbytečné komplikované obřady. Všichni zúčastnění se usadí, aby se spojili se Zdrojem, nebo duchovními pomocníky. Mluvčí před tím uvede záměr: " Shromáždili jsme se tu, abychom se zaměřili na vytváření světového Míru ". Ale jen velmi zřídka mají účastníci soudržné myšlenkové formy. Obecně platí, že tato setkání probíhají v tichosti, takže si lidé nejsou vědomi, že mohou negovat, co jiní vizualizují.
Světový Mír může mít mnoho podob. Někteří v kruhu si přestavují odchod vládních úředníků, dají jim nálepku zločinců, nebo si dokonce mohou představovat trest smrti. To rozhodně není mírové řešení. Někteří si vizualizují ozbrojené vojáky, či teroristy. To není mírové řešení. Jiní mohou mít vizi každého na Zemi naplněného Mírem a jak spolu všichni šťastně žijí, až do smrti. To není řešení, ale pohádka. Častý jev nesoudržnosti. Takže je vám vřele doporučeno postarat se nejprve o sebe, abyste lépe pochopili, jak mír cítit, jak uvolnit hodnocení vládních představitelů i těch, kterým říkáte teroristi. Dokud nebudete mít plné pochopení bezpodmínečné lásky a vlastního vnitřního míru, do té doby budou vaše modlitby zkreslené a bude docházet ke stále stejnému nedorozumění.
Tyto informace slouží možnosti udělat si větší obrázek. Modlitby mohou být velmi silné. Každá myšlenka, slovo, emoce disponuje energií, která proudí do celého Vesmíru, nabírá sílu a dynamiku. Jsou-li vaše myšlenky láskyplné, volně proudí a jsou požehnáním pro ty, kteří jsou otevřeni přijímání Lásky. Myšlenkami, které nenesou kvality Lásky, i když věříte ve spravedlnost, vzniká jen nenávist a rozbroje místo Míru na Zemi. I když je pochopitelné, že máte vůči těm, kteří utiskují druhé, pocity nenávisti, zloby a zlosti, rozhodně není žádným řešením někoho umučit, nebo odsoudit na smrt. Nejlepším řešením je poslat láskyplné myšlenky a snažit se pochopit, co způsobuje chuť utiskovat ostatní. Možná nakonec zjistíte, že si i oni přejí žít klidný život a neznáte všechny důvody, proč si tak přejí ublížení ostatním.
Věznice jsou plné lidí, kteří jsou hluboce zraněni z dětských traumat. I když je pochopitelné, že by bylo nejlepší odstranit je ze společnosti, je také zjevné, že systém nepodporuje jejich vnitřní uzdravení a potřeby. Mnohokrát v jejich mládí byly varovné signály, že už jako dítě scházejí na scestí, ale nebyl tam nikdo, kdo by je vyslyšel a podpořil jejich potřeby. Takže vyrůstají bičováni, aby přežili a chránili se před dalšími tresty. Tito lidé potřebují soucit, nikoliv trest. Ti z vás, kteří trávíte mnoho času na mírových shromážděních uděláte lépe, když část svého času strávíte s mladistvými v nápravných zařízeních a snahou podporovat je, aby dokázali uvolnit své strachy, nežádoucí chování a kódy víry. Podmínky ve věznicích se nezmění, dokud nevzejde veřejný požadavek, aby lidé ve věznicích dostávali mnohem více respektu.
Odstranit tyto lidi za účelem ochránit společnost, je dobrá věc, nicméně zneuctívání vězňů posiluje strach a zlost, kterých se musí vzdát, aby mohli léčit své rány. Kromě toho existuje bezpočet osob, které jsou nevinné a jejich léčení je hrozné, čímž vzniká další problém společnosti. Běžným jevem je, že ti, kteří pracují ve věznicích jsou zatvrdlí lidé a naučili se chovat neuctivě.
Každý z vás si pro sebe zaslouží lásku a úctu a není ani jeden z vás, který by nezpůsobil bolest druhému. Pokud se chcete modlit, modlete se za dozorce a vězně, aby otevřeli svá srdce, získali více lásky a soucitu.
Dopřejte všem respekt a učte to i druhé - vlastním příkladem. Dejte stranou své úsudky o lidech a přestaňte mluvit o věcech, na které nejste odborníci. Často řekne člověk něco jiného, než je skutečnost a příběh se pak stává nepravdou, která se šíří. Netrvalo to ani moc dlouho a dnes miliony lidí čtou příběhy, které jsou plné nepřesností a jsou prohlašovány za pravdu. Naučte se mluvit jen o tom, co je vaše vlastní pravda a umožněte to i druhým. Cokoliv jiného nechte raději nevyřčené, protože nepravda byla příčinou mnoha válek a odcizení mezi lidmi.
Vezměte si tato slova k srdci a zvažte, jak nejlépe můžete změnit svět pozitivním způsobem prostřednictvím vašich myšlenek, slov a činů. Při shromážděních buďte soudržnější. Vytváříte-li záměry svých snů, buďte mnohem přesnější, aby mohla být vyslyšena a splněna.
Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Vzhledem k tomu, že dnešní Energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze dnes předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V Den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama