Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Duben 2014

V kopcích Bilých Karpat - Žitkovské paseky 5.4.2014

5. dubna 2014 v 17:56 Propojení se světem přírodních bytostí
Vysoko v kopcích Bílých Karpat žily odedávna ženy obdařené výjimečnými schopnostmi. Uměly léčit a pomáhat s kdejakým trápením, uměly poradit v nesnázích a také prý viděly do budoucnosti. Říkalo se jim bohyně a své umění si předávaly z generace na generaci.

Děkuji za dnešní nádherné tvořivé setkání žen - bohyní na Žítkovských pasekách. Pro mne tento kraj do dnešního dne nepoznaný. Přináším si velmi silné prožitky s přírodními bytostmi zdejšího kraje a také s duchem tohoto místa. Neplánovaně jsme se vydaly na Žitkovský vrch, kde nás za zpěvu skřivánka hladily bytosti větru. Děkuji vám ženy za toto nádherné setkání. Andělé jsou stále s námi. Anna

Více fotek ZDE

TZOLKIN 5.4.2014 6 OC kin 110 galaktický portál

5. dubna 2014 v 17:18

Oc - Pes - Síla Srdce, loajality, emocí, soucitu, ochoty pracovat v týmu

Oc - nagual sexuality stojí dnes v pozadí s Chicchan - Opeřeným Hadem, který ztělesňuje sexuální záležitosti. Tato kombinace přináší explozivní sexuální energii, která může rychle přetéci v nekontrolovatelnou vášeň - kdyby nebylo stabilního a uklidňujícího účinku Uac (6). Ctěte svou sexualitu, jako základní přirozenou zdravou část svého Bytí s tím, že to není žádný hřích, nebo neřest, která má být skrývána, nebo hanobena.

Je čas přestat se ohýbat pod tíhou emocí, přezkoumat přístup k tělu a k sexu a přestat popírat všechno, co je příjemné. Sex není hříchem, ale Božským darem - zdrojem životodárné energie.

Symbolika OC je stejně jako Akbal a Cimi spojována s cyklem narození, smrti a znovuzrození - práh do tmy, do podsvětí. Je to věrnost a loajalita, která nám pomáhá přežít vnitřní smrt a plamen víry osvětlující cestu v nejtemnějších chvílích.

Je v zájmu nás všech začít spolupracovat - nejen mezi sebou na Zemi, ale i s přáteli mimo Zem. Všichni jsme ze stejného Zdroje. Mnoho starých učení říká, že jsme všichni JEDNO - bratři a sestry, a je to pravda. Dokud toto nebudete vnímat srdcem, vytváříte oddělení a pád civilizace.

Pozorujte zvířata - mluví o válce? Často pracují jako tým. Když lidé vytváří oddělenost - tvoří peklo. Nebe na Zemi může být realitou, jen když se rozhodnete. Základ leží ve rčení - MILUJ BLIŽNÍHO SVÉHO, JAKO SEBE SAMA. Mnozí z vás se nenaučili sebelásce - mít rád/a sebe. Jak může někdo očekávat, že ho budete mít rádi, když nemáte rádi sami sebe? To je nemožná realita.Všechny tyto informace vám pomáhají pochopit a milovat sebe.

Mnozí z vás vynakládají mnoho času, energie a peněz na péči a vzhled svého vnějšího Já. Ale daleko méně času na potřebné věci, aby zářilo vaše vnitřní Světlo. Nejlepší způsob je hluboká meditace kdykoliv během dne, to je něco, co se pak odráží v každém okamžiku vašeho života. Toho lze dosáhnout, pokud mysl není přeplněná strachem, nebo zaneprázdněností, která vás rozptyluje od toho, co je nezbytné udělat pro sebelásku. Je vám vřele doporučeno učinit závazek a pracovat na svém vnitřním Já. Naučte se spojit s vašimi průvodci - čekají, až je požádáte o pomoc.

Mějte odvahu podívat se na bolesti z minulosti, aby bylo možné je vyléčit. Kódy víry jsou často uzamčeny v zapáchajícím myšlení. Je třeba vytvořit novou víru, která otevírá dveře k hluboké lásce k sobě a k druhým. Jen vy můžete odpustit, jen vy můžete milovat, je vy činíte rozhodnutí o úctě k přírodě, jen vy máte na starosti svůj osud. Láska je síla, která vyrovnává každé přetížení. Klíč ke spáse leží v otázce - jste ochotni vyčistit ten těžký zapáchající odpad v myšlení?

Každý z vás je nekonečně důležitý a milován těmi, o kterých ani nemusíte vědět, že existují. Mluvíme o těch, kteří žijí v jiných dimenzionálních úrovních a věřte, že jsou stále přítomni. Věřte, že jste schopni vidět je fyzicky a věřte, že nám v celém procesu Vzestupu pomáhají.

Nastal čas pohnout se vpřed do vyšších dimenzí. Mnoho bytostí touží setkat se opět s námi. Mnoho z vás se rozhodlo inkarnovat do běžného lidského těla a vzít na sebe podobu člověka. Oni vidí vaše slzy, slyší vaše prosby, i když žijete v oblasti zapomnění. Mají velkou radost, že nacházíme cestu Domů a nalézáme své kořeny. Nabízí nám pomoc a chtějí nám být blíže. Život na Zemi se stane mnohem jednodušší, když se setkáme s našimi bratry, sestrami, rodinami a přáteli, můžeme se spolehnout na jejich podporu. Jsme JEDNO, jeden hlas, jedno srdce, jedna poezie a díky nim máme na dosah všechna možná řešení včetně míru.

ŠESTÝ TÓN - PROUD - TOK
Plynutí tvoří pohyb - Panta Rhei - nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Uac přináší do každého pohybu dynamiku.
Tón ŠESTÝ vám dnes pomáhá s trpělivostí dosahovat vytyčených cílů a stabilizovat se ve svém Středu, pocítit úlevu a útěchu. Vylaďte se na frekvenci radosti, harmonie, upřímnosti, moudrosti, poznání, zdraví a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Nepovažuj nic za samozřejmé....

5. dubna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Když začíná malé dítě chodit, udělá několik klopýtavých krůčků, než získá důvěru, a pak se jeho kroky stávají pevnějšími a jistějšími, až konečně může chodit bez klopýtání. Potom se učí běhat a skákat, ale každý z těchto stupňů musí být dosažen v pravý čas. Tak je tomu i s vírou. Musí být dotvářena postupně; nepřichází najednou. Začneš-li svou víru podrobovat zkouškám, poroste natolik, že podle ní budeš schopen plně žít, protože tvá jistota je zakořeněna a tkví ve Mně. Víš, že se Mnou můžeš učinit vše, protože Já pracuji v tobě a tvým prostřednictvím ku prospěchu všech kolem, ale ty sám svým úsilím bys to pro ně nebyl schopen udělat. Vždy rozpoznávej zdroj své pomoci, síly a inspirace a nikdy nezapomeň vzdát za vše díky. Nepovažuj nic za samozřejmé, ale poznávej ve všem Mou ruku.

O Krátké stezce Paul Brunton

4. dubna 2014 v 20:59 Oblíbené knihy


Ať už člověk kráčí kteroukoli duchovní cestou, musí na jejím konci přejít na Krátkou stezku, na které je zničena iluze ega a odloženo ztotožňování s egem. Můžeme si vybrat, zdali se rozhodneme čekat, zatímco budeme pomalu postupovat od zotročení k osvobození, nebo můžeme ve svém myšlení, postojích a reakcích na události a svět přenést svou pozornost z ega na Nadjá. Všechny cesty k cíli jsou závislé na dualistickém principu, který je snižuje na nižší úroveň. Pouze krátká stezka je neduální, protože začíná i končí samotným cílem - přenesením pozornosti na Nadjá.

Praktikovat Krátkou stezku znamená uvědomovat si každý okamžik života jako zázrak. Nemůžeme kráčet touto stezkou bez zamítání světa jako iluze a následkem toho bez označování světského zla a utrpení jako iluzorního. Abychom mohli kráčet Krátkou stezkou, musí být naše víra v Nadjá neomezená, naprostá a životně důležitá. Musíme věřit v účinnost jeho milosti a mít také silnou a nekolísavou důvěru v účinnost jeho síly. Krátká stezka nám dává pocit nádherné volnosti a ten, kdo ji dokonale sleduje, zbaví se komplexů viny, trápení nad svou minulostí a svými hříchy.

Krátká stezka vyžaduje naprostou změnu myšlení, upírání pozornosti na cíl a ne na cestu k němu, přesunutí pozornosti od ega k Nadjá. Krátká stezka vede k míru, který není pouze pociťován, ale je také chápán. Na této stezce je veškeré toužení a pátrání, naděje a myšlenky obráceno jedině na Nadjá. Úspěch Krátké stezky je závislý na tom, kolik lásky věnuje člověk jejímu cíli. Bezpečný přechod na Krátkou stezku je ale možný pouze za předpokladu, že jsme nejdříve pročistili, posílili a zformovali svůj charakter prostřednictvím Dlouhé stezky.

Jestliže se do Nadjá hluboce a oddaně zamilujete z celého srdce, pak budete mít určitě úspěch. Důležité je přestat hledat Nadjá, protože ono je s námi vždy a všude. Je také nutné věřit v jeho Přítomnost, protože ono je s námi a v nás. Nemůžeme získat to, co zde již je. Opusťme tedy klamnou ideu ega a prosazujme tu skutečnou. Jestliže se odmítáme ztotožňovat s názorem a činnostmi ega, odmítáme také odsuzovat je.V podstatě se jedná o neustálé připomínání si, že máme být v Tichu, protože ono je tím, čím skutečně jsme ve svém nejvnitřnějším bytí a kde se setkáváme se Světovou Myslí

Nauka Krátké stezky je úspěšná pouze pro ty, kteří jsou pro ni připraveni. Jedním z jejich praktických závěrů je přísné odmítání každé negativní myšlenky. Část práce na této stezce spočívá také v intelektuálním studiu metafyziky Pravdy. To je nutné k odhalení iluzornosti ega, což je předběžným krokem k jeho překročení a k odlišení jeho idejí od skutečnosti. Dále je potřebné cvičit neustálou vzpomínku na Skutečnost během každodenního života ve světě a také provádět meditaci odevzdáním se myšlence na Skutečnost v tichu.

Neustálá vzpomínka na Nadjá nám připomíná jeho nádheru a tím pěstujeme radostnější postoj. Přesto by Krátká stezka neměla být nastoupena dříve, než bude proveden dostatek přípravné práce k vybudování morální a intelektuální základny a aniž by byla zajištěna dostatečná rovnováha. Jedině splněním těchto podmínek se projeví její schopnost vést hledajícího k vznešenému vrcholu jeho hledání. Pokud by byla nastoupena předčasně, bude podporovat sobectví, oživí intelektuální pýchu nebo napodobí osvícení.

Tato stezka má i svá nebezpečí, kterým je sebeklam vedoucí k duchovní domýšlivosti a také netečnost, vedoucí k nedostatku jakéhokoli úsilí očistit charakter a napravit mysl. Nastoupit krátkou stezku bez předchozí určité nápravné práce Dlouhé stezky může končit tím, že staré vady jsou nahrazeny novými. Usilování o sebenápravu prostřednictvím Dlouhé stezky má svůj význam pouze tehdy, pokud po zvládnutí potřebných disciplín následuje přechod na Krátkou stezku. Z toho vyplývá, že Dlouhá stezka nevede k samotnému cíli, ale po vykonání potřebné práce musí nakonec vyústit k přechodu na Krátkou stezku.

Paul Brunton: ,,Krátká stezka nabízí nejrychlejší cestu k požehnání duchovní radosti, pravdy a síly. A protože tyto věci jsou přítomny v Nadjá, a protože Nadjá je přítomno v nás všech, každý z nás může na ně uplatňovat nárok přímým prohlášením o své pravé identitě. Tento jednoduchý akt vyžaduje od něho obrat, opuštění závislosti na osobním já a zírání k původnímu Zdroji, odkud prýští jeho skutečný život a bytí, jeho pravá prozíravost a štěstí. Nedbaje všech opačných idejí, o kterých ho zevní svět přesvědčuje, pohrdaje emocemi a žádostmi ega ,,modlí se bez ustání" k tomuto Zdroji. To znamená, že se na něj v nitru udržuje soustředěný, dokud nepocítí jeho osvobozující vlastnosti a nerozšíří se do jeho zářivé nádhery."

TZOLKIN 4.4.2014 5 MULUC galaktický portál

4. dubna 2014 v 10:25 Mayský Kalendář na každý den

Muluc - Měsíc - Síla paměti, zkušeností, probuzení, očištění podvědomí

Někdo věří tomu, že aby v životě uspěl, musí se dostat tam, nebo tam tak rychle, jak je to jen možné, než to udělá někdo jiný. Ve skutečnosti je opak pravdou. Chcete-li cokoliv urychlit, musíte zpomalit. Totéž platí i pro dosažení rovnováhy v pracovním životě, kde se všichni honí na denním pořádku. Není to o tom, jak rychle, nebo jak brzo to uděláme. Všechno je o tom, jak hluboce milujeme, jak se chováme k ostatním a jak moc respektujeme sami sebe. Postavte dnes takto pilíře vašeho každodenního života a všechno ostatní bude následovat přirozeně.

Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn. MĚSÍC dnes vytváří příležitost jak se naučit v každé situaci udržet vnitřní mír, který potřebujete při překonávání problémů. Pamatujte, že nejlepší způsob, jak se dostat z každé složité situace není cesta kolem ní, ale skrze ní. Otočte dnešní energie ve svůj prospěch, zůstaňte v harmonii se svým vnitřním domovem.

Může se stát, že přijdou chvíle, kdy budete pozorovat co se děje s vaším těle, nebo myšlenkami, můžete mít pocity zmatenosti, nebo pocity, že vaše tělo vibruje, což jste nikdy nezažili. Nebojte se žádných fyzických změn. To vše je součástí vzestupu, o kterém bylo psáno už kdysi dávno. Je to vaše svobodná vůle a kódy přesvědčení, na jejichž základě si vybíráte cestu, kudy půjdete.

Například pokud si myslíte, že existuje peklo, kam se dostanete, když přecházíte z tohoto světa do druhého, pak zažijete peklo svých snů. To neznamená, že tam zůstanete navždy, ale zůstanete tam tak dlouho, dokud budete tuto víru držet, až dojdete k závěru, že musí existovat něco lepšího.

Vaše aktuální víra má obrovskou moc nad vašimi schopnostmi, takže je ve vašem zájmu, dělat nová rozhodnutí. Vzpomeňte si na dobu, kdy jste se drželi určité pravdy, jakkoliv byla triviální a pak jste díky myšlenkám zažili " AHA" pocit. Nová myšlenka zlikvidovala tu původní a vy jste změnili kód přesvědčení - vzorec chování, který byl součástí starého paradigmatu.

Je to stejné jako když jste např. v dětství neměli rádi špenát - máte kód - špenát je špatný, až se v dospělosti jednoho dne rozhodnete vyzkoušet špenát a zjistíte, že je vynikající. Možná budete hledat mnoho podobných přesvědčení, které jste kdysi nabrali. Změnit tyto staré vzorce je velmi jednouché a můžete jich mít tisíce. Je jen na vás, jestli tato přesvědčení budete posilovat, nebo měnit. Život se stane kouzelným, když ze zbavíte strachů, které vás zotročují. Dokud nezlikvidujete staré kódy chování, dveře k novým příležitostem se neotevřou.

Máte v sobě sílu udělat pořádek v podvědomí. Je to váš nejdůležitější úkol a výhody jsou obrovské! Mnoho lidí je znepokojeno změnami a pomáhají šetřit ostatní, ale zapomínají na své vlastní přičinění. Jedno rčení říká: " Než začneš hledat třísku v oku druhého, podívej se jestli v tvém neleží kláda", jinak prostě slepý vede slepého. Učení je zážitek - užijte si změny, které prodlužují váš čas na Zemi.

PÁTÝ Tón - SÍLA - DYNAMIKA - ZPLNOMOCNĚNÍ - POZITIVITA

PĚT - Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ - takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Podstata Mayského kalendáře

4. dubna 2014 v 10:23 Mayský Kalendář na každý den

Nejzásadnějším rysem, který MK odlišuje od jiných kalendářů je, že jeho podstata není založena na fyzické realitě. Kalendář Mayů není nástrojem astronomie, ale je popisem duchovních Energií obsažených v průběhu dějin. Toto je radikální rozdíl. Je dekódováním kosmického plánu rozvoje lidského Vědomí.

Všechny znalosti práv ČASU - to je používaní kosmologie. Nedostatečnou znalostí se jeho koncept může zdát magický. Ale magie je něčím víc, než jen používání daných práv nepostřehnutelných lidskými smysly. Kosmologie je umění interdimenzionálního tvoření prostřednictvím UNIVERSÁLNÍCH PRÁV KOSMU.

Symbolika čísel v kultuře Mayů umožňuje vhled do spirituálního obsahu. Na mapu Tzolkinu můžeme přiložit obě Fibonacciho sekvence - jak základní sekvenci - vzor všech živých forem na Zemi - 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 …..tak binární sekvenci 0,1,2,4,8,16,32……. vzorec pro všechny atomové struktury a počítače.

Pečeti:
Cíl, kterého je třeba dosáhnout - je definován Pečetí. V závislosti na stupni vývoje a úrovni Vědomí člověka, odhaluje Energie Pečeti dva póly - pól Světla a pól Stínu, nazývané rovněž vzorec Světla a vzorec Stínu. Zasažením vzorce Stínu, se může síla Pečeti zaháknout do lidských komplexů, anebo může přinést světlo do slabin a nedostatků, na kterých je třeba zapracovat - pokud se chcete posunout o krok dopředu. Projevením pólu Světla nám síla Pečeti odhalí naše vrozené schopnosti, ukáže pozitivní vlastnosti, navede na správnou kolej a ukáže nový směr myšlení.


Tóny:
Třináct Tónů je další operativní síla Tzolkinu. Obsah dvaceti Pečetí je přenášen do vnějšího světa díky dynamice třináctky. Třináctka je číslo pohybu. Tóny vyjadřují 13 impulsů vycházející bezprostředně ze Zdroje tzv. NEJVYŠŠÍ INTELIGENCE VESMÍRU. Tón zasahující Pečeť vytváří určitou situaci, která vás nutí reagovat, nebo jednat. Energie Tónu má rovněž dva póly. V závislosti na tom, ke kterému pólu se přikloníte ( vědomě / nevědomě ), takový bude další průběh. Každý Tón je přiřazen k jedné ze čtyř oblastí Bytí : fyzické, mentální, emocionální a duchovní.
Vlny - Trecenia:
Potenciály 20 Pečetí se míchají s 13 potenciály Tónů v přesně daném matematickém pořadí. V tomto řádu vzniká období 20 Vln - každá po13 jednotkách. Období Vln putující ČASEM určuje rytmus všech událostí na Zemi. Každou Vlnu otevírá MAGNETICKÝ Tón. Jméno Vlny je odvozeno od Pečeti, která stojí vedle PRVNÍHO Tónu.

Galaktické portály:
Galaktické Portály jsou kiny představující dny, ve kterých proces rozvoje na Zemi postupuje podle Práv nezávislé dynamiky - dny, ve kterých zaznamenáte přímý účinek energie z Kosmu. Tato pole odhalují velmi subtilní dokončování korekcí . V těchto dnech je síla dopadu mnohokrát větší.
Mayský kalendář vám pomáhá být v souladu s Energií dne, změnit negativní prožitky, staré 3D přesvědčení, kódy strachů. Energie dne načítá konkrétní téma do sféry vaší mysli a všech čtyřech úrovní Bytí - fyzické, mentální, emocionální, duchovní.

Mayský kalendář není analýza Bytí sama o sobě, ale rozpoznání blokád vyplývajících z lidského NEVĚDOMÍ.

Mayský kalendář není nástrojem k identifikaci negativních vzorců - naopak slouží především k hlubokému uzdravení našeho pozemského JÁ.

Copyright © Informace a překlady lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

PŘIJMI SVOU ZODPOVĚDNOST ZA SVÉ MYŠLENKY, SLOVA A ČINY

4. dubna 2014 v 7:00 Vývoj vědomí bytostí

-☼-PŘIJMI SVOU ZODPOVĚDNOST ZA SVÉ MYŠLENKY, SLOVA A ČINY -☼-
NEZAPOMÍNEJTE PŘÁTELÉ SE O SEBE STARAT O SVÉ FYZICKÉ TĚLO, MYSLET NA SEBE V DOBRÉM A JAK JSTE ÚŽASNÉ BYTOSTI, KTERÉ V DANOU DOBU DĚLAJÍ VŠE, JAK NEJLÉPE UMÍ, KTERÉ PŘIŠLI NA PLANETU ZEMI SE UČIT DO ŠKOLY.
JSME ZAŘAZENI DO TŘÍD, KDE DOSTÁVÁTE UČEBNÍ PLÁNY A JSTE TAKY PROZKOUŠENI VE VŠEM, CO DĚLÁTE. VŠICHNI JSME POD VELKÝM DROBNOHLEDEM V MYŠLENKÁCH, SLOVECH I ČINECH SKRZE SRDCE. PŘED DRUHÝMI MŮŽETE SKRÝT COKOLI, ALE PŘED VESMÍREM NIKOLI, VIDÍ VAŠE MYŠLENKY, SLOVA I ČINY, PROTOŽE SKRZE SRDCE JSME SPOJENI S VESMÍRNÝMI DIMENZEMI A HIERARCHIEMI, KTERÉ VŠE VIDÍ, JAK SE CHOVÁTE A JAKÉ MÁTE EMOCE. PRINCIP MAKROKOSMU A MIKROKOSMU - VŠE JE VE VŠEM PLATÍ V CELÉM VESMÍRU...NIKAM SE NESCHOVÁTE!!!
I KDYBY SE JEVILO, ŽE JSTE UDĚLALI "CHYBU", NEVIŇTE SE.
JEN JSTE NEZVLÁDLI ZKOUŠKU. MALÉ DÍTĚ KDYŽ SE UČÍ CHODIT, TAKY NĚKOLIKRÁT SPADNE A NEVINÍ SE, NEBO TO NEVZDÁ. A ROČNÍ DÍTĚ NEVNÍMÁ, ŽE BYSTE MU ZAKÁZALI SE UČIT CHODIT, NAUČÍ SE TO, PROTOŽE JE VEDEN PŘÍRODNÍMI ZÁKONY ČILI VESMÍREM. NEVZDÁVÁ SE A NEVINÍ SE, ŽE JE ŠPATNÝ PŘI NĚJAKÉM PÁDU....
-NEPŘEJTE JINÝM ZLOST
-NEMĚJTE RADOST, ŽE JINÉMU SE NEDAŘÍ
-NEZÁVIĎTE
-NEBUĎTE NESPOKOJENÍ, ŽE JEN VÁM SE DĚJE NĚCO HROZNÉHO,
-NEŘÍKEJTE, ŽE NIKOMU NEODPUSTÍTE
-NESPŘÁDEJTE PLÁN ODPLATY
-NEBUĎTE LENOŠNÍ VE VŠEM CO DĚLÁTE
-NEBUĎTE LENOŠNÍ, ŽE SE NEOMLUVÍTE, NEBO NEOPRAVÍTE SVOU CHYBU JINÝM ZPŮSOBEM
-NELITUJTE SEBE, ANI NIKOHO JINÉHO. VŠICHNI JSME VE ŠKOLE A DOBROVOLNĚ JSTE SI ZVOLILI, CO SE BUDETE NA ZEMI UČIT, JAKÝMI ZKOUŠKAMI BUDTE PROCHÁZET
-NELPĚTE NA NIKOM A NA NIČEM, NEHROMAĎTE MAJETKY, EMOCE A MYŠLENKY
-NEBUĎTE ZLÝ A AGRESIVNÍ VŮČI SOBĚ A DRUHÝM LIDEM
Napsala jsem jen výčet negativních emocí, které byste mohli vytvořit, když se vám něco nedaří v životě. Uvědomte si, že Zákon Karmy pracuje teď a tady. jESTLI VYTVOŘÍTE NYNÍ JEDEN Z VÝČTU NAPSANÝCH EMOCÍ, PORUŠILI JSTE VESMÍRNÉ ZÁKONY A BUDETE OPRAVOVAT.....
Protože nyní si děláte nové programy a to tím, že tvoříte a vyživujete v přítomnosti následující negativní emoce.
MÁTE DRUHÝM LIDEM POMÁHAT, ALE POKUD NECHTĚJÍ POMOC, NESMÍTE S NIKÝM MANIPULOVAT, TEN DRUHÝM ČLOVĚK, JEŠTĚ NA NENÍ PŘIPRAVENÝ POCHOPIT. ČEKÁ SE NA SPRÁVNÝ VESMÍRNÝ ČAS DUŠE A NEBOJTE SE, PŘIJDE TEN SPRÁVNÝ ČAS, KDY I DRUZÍ SI VZPOMENOU, JAK JSTE JIM VŠE ŘÍKALI A TÍM JSTE JIM POMOHLI......
NIC NENÍ KONEČNÉ, DEFINITIVNÍ....TAK MĚJTE NADĚJI A RADOST, ŽE AŤ SE VÁM DĚJE COKOLI, ŽE TO ZVLÁDNETE. kLIDNĚ SI POBREČTE, MĚJTE ZLOST, KDYŽ ZROVNA JSTE VE STAVU "ŠOKU", ALE JEN PÁR HODIN ČI DEN, PAK UŽ NEVYTVÁŘEJTE NEGATIVNÍ EMOCE, PROTOŽE TO, CO NYNÍ VYTVÁŘÍTE, SE VÁM DALŠÍ DNY VRÁTÍ. DÍKY JEDNÉ ZKOUŠCE, JSTE NYNÍ VYTVOŘILI NEGATIVNÍ REAKCI A TA SE TAKY ZÚROČÍ.
JAKÉ MÁME TEDY POSLÁNÍ NA PLANETĚ ZEMI?
PTÁTE SE MĚ, ABYCH VÁM ŘEKLA VAŠE POSLÁNÍ.....POKUD BYCH VÁM CHANELLINGEM MĚLA ŘÍCI NĚCO, TAK VÁM TO MUSÍM ŘÍCI. ALE VĚŘTE MI, ZKOUŠET VESMÍR ZE ZVĚDAVOSTI, NENÍ SPRÁVNOU CESTOU. ZAČNĚTE PRACOVAT S VESMÍRNÝMI ZÁKONY V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU A UVIDÍTE VÝSLEDKY. PAK V PRAVÝ ČAS SE DOZVÍTE I TYTO VĚCI.
JE DŮLEŽITÁ PRÁCE A NE ŘEČI.
JE MNOHO LIDÍ NA FB I VE SVĚTĚ, KTEŘÍ NABÍZÍ LIDEM, ŽE JE UZDRAVÍ A ATD......ALE POKUD SAMI NEŽIJÍ VESMÍRNÉ ZÁKONY, POKUD SE DÁLE NEUČÍ, NEMŮŽOU NIKOHO VYLÉČIT. ALE VŠE JE DOBRÉ TAKOVÉ JAKÉ TO JE A ŽÁDNÁ STEKÁNÍ NEJSOU NÁHODNÁ, TŘEBA I S TÍMTO PŘ. KARTÁŘEM SI MÁTE NAVZÁJEM PŘEDAT ZKOUŠKY. VY JSTE PROZKOUŠENI, JESTLI SI VĚŘÍTE A NEVĚŘÍTE HNED JAKÝMKOLI SLOVŮM OD JINÉHO ČLOVĚKA A KARTÁŘ BUDE PROZKOUŠEN, JESTLI NEUBLIŽUJE BLIŽNÍMU SVÉMU MYŠLENKOU, SLOVEM I ČINEM. OBA BY PAK MUSELI OPRAVOVAT.
VESMÍR JE ÚŽASNÝ STVOŘITEL A FYZIK. NEEXISTUJÍ NÁHODY A JAK MĚ UČÍ, VŠE JE ŘÍZENO VESMÍRNÝMI FYZIKÁLNÍMI ZÁKONY, MÁ SVŮJ ŘÁD. a MY DUŠE MLADÉ V NIŽŠÍCH DIMENZÍCH VÍME JEN PÁR PROCENT I FYZIKY, CHEMICKÝCH I BIOLOGICKÝCH PROCESŮ, KTERÉ VE VESMÍRU SE DĚJÍ. ALE VŠE SE JEDNOU VŠICHNI NAUČÍME.
RADA ODE MĚ:
Přátelé, nikdo po vás nechce, abyste se 100% chovali jako úžasné bytosti hned. Vše se děje postupně, čili procentuelně. Najděte své negativní vzorce chování a i pozitivní a začněte s nimi pracovat. Snažte se ignorovat negativitu kolem vás, co nejvíce dovedete.....Jeden měsíc vám to půjde lépe a další ještě lépe.
ŽIVOT JE CESTA A CESTA JE UČENÍ K UVĚDOMĚNÍ SI A NAUČENÍ SE BÝT VĚDOMĚ MOUDŘEJŠÍ BYTOSTÍ.
JEN S LÁSKOU SE DÁ VYŘEŠIT VŠE, ČILI S POZITIVNÍMI ENERGIEMI A EMOCEMI. JE TO ŠKOLA UČENÍ A VŠICHNI SE NEUSTÁLE UČÍME.
KAŽDÝ SI VOLÍ V DANÝ OKAMŽIK BUĎ CESTU LÁSKY, NEBO CESTU NEGACÍ. A KDYŽ SI I NYNÍ ZVOLÍM NEGACI, VĚZ - VESMÍR TĚ MILUJE A NEZAVRHUJE, ŽE JSI SI ŠPATNĚ VYBRAL. PŘÍŠTĚ MŮŽEŠ SE ROZHODNOUT JINAK - CESTA LÁSKY
S LÁSKOU NAPSALA
za Altai centrum - Jitka Šanca
chanellingový mystik

Umíš říci "Nechť se děje tvá vůle" a myslet to vážně ?

4. dubna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Kde jsi na žebříčku života? Dosáhl jsi pevného dna a jsi na vzestupu vzhůru? Jsi ochoten vzdát se všeho ve svém životě a dát Mě na první místo ne proto, že se bojíš, ale proto, že Mě hluboce miluješ a toužíš konat Mou vůli a jít po Mých cestách? Umíš říci "Nechť se děje tvá vůle" a myslet to vážně a být ochoten udělat cokoli, oč tě požádám, bez ohledu na to, jak podivné a pošetilé se to může jevit očím druhých lidí? To chce odvahu a takové vnitřní poznání a jistotu, že tě nic nemůže vyvést z rovnováhy. Jen ty duše, které jsou silné, budou schopny sledovat tuto duchovní cestu. Duchovní život není pro duše, které voli svou vlastní cestu a odmítají naslouchat Mému slovu. V duchovním životě nejsou žádné zkratky. Musíš hledat a nalézat svou vlastní spásu.


Z dnešního krásného společného povídání o živlu vody v KVETOUCÍM STROMĚ v Luhačovicích.

3. dubna 2014 v 21:31 ŽIVEL VODA
Z dnešního krásného společného povídání o živlu vody v KVETOUCÍM STROMĚ v Luhačovicích. Děkuji, že se mohu podělit. Přeji nádherné dny nám všem AnnaVíce fotek ZDE

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – březen 2014

3. dubna 2014 v 14:44 Aktuální Informační chaneling
10.03.2014
NAČASOVÁNÍ JE VŠÍM

Nemohli jste začít rozumět věcem, kterých jste nemohli dosáhnout, než přišla tato energie. Nebyli jste připravení a láska Boha vás držela tam, kde jste byli. Přemýšlejte o tom. Dostávali jste odpovědi od Boha v době, kdy jste si stěžovali, že vám žádné odpovědi nedává. Toto je pro lidi běžné, že "ne" od Boha často vidí jako "žádnou odpověď"… Načasování je vším a vy jste byli poctěni tímto "ne"… protože vám tím bylo zabráněno udělat určité věci, dokud tato nová energie nepřekročí milník.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
z Kryonovy Knihy Osm "Překročení milníku" -

17.03.2014
SEBE UZDRAVUJETE VY

Neexistuje žádný vnější zdroj, který by vás navštívil a vstoupil do vás, když léčíte sami sebe, nebo když se vám stane zázrak - věděli jste to? Žádný vnější zdroj. Místo toho dojde k odhalení prostřednictvím rovnováhy a vědomí - skutečné celistvosti, která vás zázračně uzdraví. Veškeré léčení a všechny zázraky přicházejí přímo z vašeho středu! Přicházejí ze samotné esence vaší buněčné úrovně jakoby "kouzlem"… Takže když prosíte Boha, aby pro vás učinil zázrak, ve skutečnosti o to žádáte svou vlastní buněčnou strukturu.


~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- Z Kryonovy Knihy Sedm "Dopisy z domova" -

24.03.2014
VĚZTE TOTO

Někteří lidé v dávných dobách žili životy dvakrát až třikrát delší než vy. Záviselo to na tom, kde byli a kolik kvantovosti ztratili. Vězte toto: případný úspěšný proces prodloužení života, který bude na této planetě vyvinut, bude mít jedno společné… informaci pro DNA, aby se vrátila k více multidimenzionálnímu stavu. Vy tomu říkáte "aktivace DNA".


~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- z Kryonovy Knihy Dvanáct "Dvanáct vrstev DNA" -

31.03.2014
ŠÍŘENÍ SVĚTLA

Jste světlem ve svém prostoru, rodině, práci a životě. Nově vybudovaná a mocná sebeúcta vaše vnitřní světlo ještě zesílí do takové míry, že od té doby začnete aktivně vysílat svou posvátnou energii.

Kamkoli půjdete, toto světlo se bude šířit, šířit, šířit. A nikdy nebude žádná energie, pro kterou by toto bylo nevhodné. Můžete kráčet nejtemnějšími energiemi, jaké si dokážete představit, a budete mít při tom úsměv na tváři a oslavu ve svém srdci s vědomím, že se vás tato temnota nemůže dotknout.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- z Kryonovy Knihy Sedm "Dopisy z domova" -


Zdroj: e-mailové "Monday Marshmallow Messages" od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz awww.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

TZOLKIN 3.4.2014 4 LAMAT galaktický portál

3. dubna 2014 v 8:21 Mayský Kalendář na každý den

Lamat - Hvězda - Síla harmonie, řádu, pořádku, estetiky a harmonie

Jednou z nejmoudřejších věcí, kterou můžete udělat, je věnovat nějaký čas během dne odpočinku - relaxovat a užívat si. Nic extrémního není zdravé - ani práce, ani produktivita, nebo zaneprázdněnost nejsou tak velké ctnosti, jak tomu Západní společnost věří. Starověké civilizace věděly, že bohatství a hojnost nejsou v životě získávány tím, že pracujete 90 hodin týdně, ale obohacováním mysli, těla i ducha a zdravou rovnováhou mezi prací, hrou, odpočinkem a aktivitou.


DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA HOJNOST VŠEHO A OSLAVOVAT, ŽE ŽIJETE NA ZEMI

Většina z vás se cítí oddělena od rodiny a přátel, kteří " krouží kolem ", ale to není pravda, protože oni žijí a pulsují kolem vás. Tyto časy se blíží ke konci. Závoje padají a stále více a více lidí je schopno vidět na druhou stranu, i když třeba jen na krátký okamžik.

I když se cítíte odděleni od rodiny a přátel, kteří jsou " daleko", má každý z vás schopnost komunikovat mnoha způsoby - nejen s pomocí elektronických zařízení. Můžete neustále zdokonalovat své schopnosti a pracovat intuitivně - a budete rozumět. Existuje mnoho knih a mnoho lidí, kteří vám mohou pomoci, pokud jste připraveni zvýšit své psychické schopnosti. Jsou to momenty, které mění život.

Bohužel mnoho lidí spojuje díky svým kódům přesvědčení psychické schopnosti s ďáblem. To je nešťastný původ pocházející z církve, která tyto síly považovala za ničivé a manipulativní. Schopnosti obyčejných lidí církev odmítala. Mnoho těchto přesvědčení má původ v náboženských dokumentech. Byl to prostředek k ovládání lidí - církev postavila Boha a náboženské vůdce jako někoho, kdo je výš než vy. Chcete-li někoho ovládat první věc, kterou musíte - je tvrdit, že máte vyšší porozumění a jen vy jste schopni rozumět. Tato hierarchie znamenala pád člověka v celé historii Země.

Jak je možné, že nevěříte v život po životě, když jste ho zažili? Jak je možné, že se necháte ovládat lidmi, kteří nemají stejně vysoké chápání jako vy?

Nadešel čas, aby se každý z vás podíval blíže na všechna přesvědčení, která považujete za pravdu. Většina z nich jsou nasáklá slepou vírou, která často neumožňuje zpochybnit autoritu těch, kteří jí hlásají. Je čas vrátit originály dokumentů a zjistit co bylo napsáno kdysi dávno. Je to velmi obtížný úkol, protože většina z nich byla zničena a vy pravděpodobně držíte v srdci mnoho " pravd ", které nemají základ ve skutečné pravdě.

Bez ohledu na to, jaká slova byla napsána, nebo ztracena - pravda je stále přítomna uvnitř vás. Hodně se můžete naučit tím, že sledujete přírodu v akci. Příroda je odrazem Stvořitele. Vše je perfektně vyvážené a v harmonii, pokud nedochází k lidskému zásahu. Už jste studovali symbiózu mezi florou, faunou a krajinou? Každý zrod, každý výhonek je zázrak sám o sobě. Vše má schopnost klíčit a nárok růst, když jsou správné podmínky.

Věříte, že Stvořitel vybírá lidi, aby je potrestal a vyhnal do zatracení? Děje se něco takového v přírodě? Vidíte stromy, které bojují o pozici autority? Můžete vidět takové věci v živočišné říši, ale to je založeno na přežití, nikoliv na nadvládě. Viděli jste někdy ptáky, aby se spojovali do války proti jiným ptačím kmenům? Viděli jste někdy ptáky, aby se snažili vykrást jiné hnízdo za účelem obživy? Ne, je to symbiotický vztah založený na udržení rovnováhy v přírodě. Lidé proti sobě bojují a předstírají, že jsou zachránci, aby jednoduše získali kontrolu nad zdroji jiných národů. Smutným faktem jsou územní mapy, hranice států a teritoria oddělující lidi. Lidé považují své teritorium za drahocenný majetek a pak uplatňují tímto způsobem svojí moc. Země byla navržena, aby ji volně všichni používali, nikoliv na parcelování malých dílů.

Bude velmi potěšující, až se všichni probudí k pravdě a ke zjištění, že žádná církev nikoho nikdy nespasí. Církev tvrdí, že vás dovede k pravdě - jak je to možné? Myslíte si, že Stvořitel nevěří vašim schopnostem spojit se s Bohem přímo? Čekáte na osobu, která vám ukáže jak se s ním spojit? Chtěli vy byste stvořit ve své rodině někoho menšího, než jste vy sami? Dává vám to smysl?

Každý si přeje najít pravdu a nemusí hledat daleko. Pravda vždy byla a je ve vás. Schopnost napojit se na Vyšší Já máte na dosah - intuice a víra vám pomáhá. Je pravda, že někdo je více zběhlý, ale to ho nedělá větším, nebo důležitějším. Všichni jsme JEDNO.

Existuje mnoho knih na téma zvýšení schopností. Když přijdete do knihkupectví vyslovte v duchu tvrzení " Ukažte mi knihu, která mi pomůže spojit se s mým Vyšším Já, nebo průvodci ", a věnujte pozornost co se děje kolem vás děje. Můžete být přitahováni k určité uličce .....atd. Ptejte se zejména těch, jejichž myšlenky jsou odlišné od ostatních.

Místo udržování oddělenosti začněte spolupracovat. Na světe neexistují dva stejné názory. Každý je jedinečný s možností měnit svojí mysl. V tom je krása lidského Bytí - vybrat si a měnit všechno, co necítíte, že je pro vás to pravé. Tímto právem jste byli obdařeni a toto právo se nazývá SVOBODNÁ VŮLE, a pokud využijete toto právo k dělání věcí s laskavostí a pokorou - ocitnete se v životě na vyšších frekvencích s názvem LÁSKA. To neznamená, že váš život bude jednodušší, nebo že budete získávat respekt druhých. To znamená, že začnete žít život v integritě a že mír, radost a laskavost jsou dary, které budete denně dostávat.

DOKÁŽETE SI PŘEDSTAVIT LEPŠÍ ZPŮSOB, JAK TRÁVIT DNY NA ZEMI?
ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů ( svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Bohyně Tamara - Probuzení srdeční čakry Bohyně Země

3. dubna 2014 v 7:00 Aktuální Informační chaneling

Poselství Bohyně Tamara přijala Natalie Glasson 19-03-14

Zdravím vás, milovaní, ctím a respektuji božskou podstatu a světlo ve vašem bytí. Díky lásce, světlu a vědomí si udržujeme důvěrnou blízkost a samu podstatu našeho bytí, která nám umožňuje rozpoznat totéž v sobě navzájem. Jsem Bohyně Tamara, znovu se k vám vracím, abych vám přineslanové zprávy o probuzení Bohyně v nitru Země i ve vašem nitru. Na vnitřních rovinách probíhají oslavy jako hlavní známka procesu vzestupu, který se projevuje významným posunem ve vibracích Země. Vibrace Bohyně se nyní na Zemi projevuje skutečně ve velké míře, ale co je důležitější, probíhá vtělování Bohyně.

Jsem Bohyně Božího řádu, skrze energetickou vibraci a zrození světla Bohyně zabezpečuji, že veškeré posuny vzestupu probíhají podle Božího řádu Bohyně, což znamená, že veškerá transformace se rodí z lásky a vytváří lásku. To je mým nejvyšším úkolem udržovat ve Stvořitelově vesmíru harmonii a vyváženost. Je mnoho bytostí, které mají podobnou roli, ale vibrace Bohyně je velice vlivná a mocná, když se prolne s aktivací transformace, protože Bohyně živí transformaci, intenzitu její přítomnosti, a zajišťuje její sladění s vibrací míru a harmonie. Invokace vibrace Bohyně Božího řádu, aby byla přítomna ve vašem bytí a každodenní realitě, vám umožní vyšší vědomé vyladění na milost, harmonii a klid ve všem vašem tvoření, transformaci a manifestaci.

Smysl toho, proč se s vámi dnes propojuji je, abych s vámi sdílela krásnou transformaci a posun, který nastal na Zemi a pokud ho přijmete, nastane i ve vašem bytí. Již nějakou dobu se zaměřuje mnoho bytostí světla a bytostí Bohyní na vylévání té nejvyšší a nejrychlejší možné vibrace světla Bohyně na Zemi. Vibrace Bohyně byla mnohými způsoby a formami v Zemi ukotvena, ale zejména byla zaměřena na srdeční čakru Země. Abychom podpořili Věk lásky, vléváme do srdeční čakry Země speciální vibraci Bohyně; tyto vibrace naplňují a zvětšují prostor srdce Matky Země a splývají s vibracemi lásky, které zde již jsou. Toto vytváří významný vzestup vibrací Země a povzbuzuje srdeční čakru Matky Země v rozvoji. Velice nás těší, že vám můžeme říci, že v prostoru srdeční čakry Země se manifestovala nová srdeční čakra Bohyně. Podobá se nejkrásnějšímu dýchajícímu klenotu světla a je něžná a čistá jako právě narozené dítě. V průběhu času s pomocí božského záměru a podpory a stále většího množství světla Bohyně, které se bude ukotvovat v srdeční čakře Bohyně, bude toto světlo stále narůstat a postupně splyne v jedno se srdeční čakrou Matky Země.

Díky integraci a jednotě srdeční čakry Bohyně, která se postupně rozvíjí do plnosti a prostupuje do energetických stěn srdeční čakry Matky Země, dojde k mocné erupci lásky, která bude vyzařovat a bude přenášena po celé Zemi a dokonce dosáhne až do dimenzí vnitřních rovin Stvořitelova vesmíru. Bude to tak významný posun, že povzbudí mnohem více lidí k tomu, aby se přesunuli do prostoru lásky v sobě, ale povzbudí i ty, kteří již v prostoru lásky jsou, aby zesílili léčení svého emocionálního těla a vytvořili ve svém bytí věčnou a stabilní vibraci lásky. Jak bude větší množství a čistší vibrace lásky tryskat ze srdeční čakry Země, umožní to emocionálnímu tělu Matky Země, aby se očistilo a vyléčilo, protože v minulosti bylo zjizveno vibracemi zmatku vinou válek a dalších podobných lidmi vytvořených záležitostí. S vyléčeným emocionálním tělem bude vibrace Matky Země jemnější a něžnější a umožní drsným vibracím, které v sobě lidstvo nese, aby byly uvolněny. Takové hluboké čištění emocionálního těla Matky Země je možné považovat za formu vymazání historie bolesti, která se do vibrace Matky Země zapustila, ale již není potřebná či oprávněná, protože si již držíme záměr přesunout se do reality lásky.Pro Matku Zemi to bude hluboce očistný proces, který její srdeční čakře a její síle dovolí posílit schopnosti a možnosti vlévat více lásky do manifestace na Zemi.

Cítili jsme potřebu se s vámi podělit o tento mocný a důležitý proces probuzení, léčení a transformace, která se nyní začíná manifestovat. Nemůžeme vám sdělit specifické údaje jako kdy dosáhne srdeční čakra Bohyně svého plného potenciálu a plně splyne se srdeční čakrou Matky Země nebo kdy propukne nová vlna lásky a vyčistí emocionální tělo Matky Země. Každý proces vyžaduje podporu, soustředění a záměr od bytostí Země a vnitřních rovin, aby došlo k manifestaci.I když toto víme, jsme hluboce potěšeni, že bylo zaseto semínko, srdeční čakra Bohyně se manifestovala a je přítomná, je kolébána v srdeční čakře Matky Země. Je čas se radovat, protože to symbolizuje, že vibrace Bohyně se vrací na Zemi a je aktivována z nitra duší na Zemi. Sdílíme s vámi tuto novinu také proto, že bychom vám rádi byli k službám a podpořili proces a zároveň měli i užitek z podobné aktivace ve vás, protože Země je zrcadlem toho, co je ve vás.

Rádi bychom, abyste si v klidném meditativním stavu představili proces, který jsme vám popsali. Rádi bychom, abyste si představili srdeční čakru Bohyně v perleťovém světle, zcela malou v srdeční čakře Matky Země. Dejte srdeční čakře Bohyně lásku Bohyně a vibraci svého vlastního bytí ze své srdeční čakry a sledujte či vnímejte, jak srdeční čakra Bohyně ve světle roste, sílí, zvětšuje se a nabírá na síle, postupně se integruje do vibrací srdeční čakry Matky Země, jakoby to byla vlákna světla proplétající se a utkávaná jako jedno. Možná byste rádi zavolali vhodné bytosti bohyní a andělů, aby se přiblížily a láskyplně obklopily srdeční čakru Matky Země jako její ochrana a udržovaly kolem ní vysokou vibraci světla.

Radíme vám, abyste si vizualizovali, procítili nebo dali svou energii do tohoto procesu a pak zaznamenáte, až bude pro vás vhodný čas, abyste napomohli další fázi, neboť rozpoznáte světelnou vlnu obsahující čistou vibraci lásky tryskající ze srdeční čakry Matky Země a v kaskádách dopadajících na Zemi. Žádáme vás, abyste nasměrovali vlnu lásky do emocionálního těla Matky Země se žádostí, aby veškeré energie minulosti, které jsou zadržovány v jejím těle, byly vyčištěny a vyléčeny. Váš záměr zajistí, že vibrace lásky dosáhne svého účelu. Můžete si také představit, jak sami zažíváte vyzařování lásky, její vdechování do svého bytí a očišťování svého emocionálního těla. Matka Země vám s hlubokou vděčností za vaši podporu poděkuje.

Je důležité si uvědomit, že můžete požádat, aby vám byla aktivována vaše vlastní srdeční čakra Bohyně ve vašem bytí. Řekněte nahlas:

"Bohyně Tamaro, prosím, obklop mě svou láskyplnou vibrací Bohyně a vibrací Bohyně božího řádu. Je mým přáním aktivovat svou vibraci Bohyně a jejích aspektů v mé duši, aby se manifestovala srdeční čakra Bohyně v centru a jádru mé vlastní srdeční čakry. Se zrozením a propojením srdeční čakry Bohyně a mé vlastní srdeční čakry umožňuji lásce Bohyně, její čistotě a pravdě, aby svým vyzařováním naplnila celé mé bytí nejvyšší boží blaženou láskou. Nechť tato láska vyzařuje z mé srdeční čakry Bohyně a podporuje ji, aby se stala jedním s mou vlastní srdeční čakrou. Toto také pomáhá hluboké očistě v mém bytí, zejména mého emocionálního těla. Bohyně Tamaro, podporuj mě v této aktivaci a zkušenosti, je-li to boží vůle mé duše a Stvořitele. Děkuji Ti."

Jenom seďte, představujte si, vnímejte či vezměte na vědomí aktivaci a dovolte si vyzařovat světlo z prostoru svého srdce s vírou a důvěrou, s každým dechem, který vydechnete.

Má láska je věčně s vámi.

Bohyně Božího řádu,

Bohyně Tamara


(Srdeční čakra Matky Země je momentálně umístěna v Glastonbury ve Velké Británii.)

Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Můžeš očekávat od nadcházejícího dne jen to nejlepší, a tím to přivolat.

3. dubna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Klíč k tvému štěstí a spokojenosti leží hluboko v tobě, v tvém vlastním srdci a mysli. Způsob, jakým začínáš každý den, je velmi důležitý; můžeš vykročit správnou, či špatnou nohou. Můžeš se probudit s písní radosti a s vděčností v srdci za nový den, za to, že jsi naživu, za opravdový zázrak života a za to, že jsi v souladu a v harmonii s rytmem všeho života. Můžeš očekávat od nadcházejícího dne jen to nejlepší, a tím to přivolat. Nebo můžeš začít den s břemenem na ramenou, rozladěn a mimo rytmus. Jsi odpovědný za to, co ti dnešek přinese, a toto vědomí na tebe klade ještě větší odpovědnost než na ty duše, které si toho nejsou vědomy, a proto nevědí, jak to činit lépe. Nemůžeš obviňovat ze stav své mysli nikoho jiného. Všechno záleží na tobě.


TZOLKIN 2.4.2014 3 MANIK kin 107 galaktický portál

2. dubna 2014 v 9:46 Mayský Kalendář na každý den

Manik - Jelen, Ruka - Síla uzdravení, pokory, sebeúcty, respektu

Dnešní den není procházkou. Ox (3) rušivé Energie vytváří silnou dysbalanci Manik a mocného Jelena vyhazují z jeho stabilní chůze v pevných kramflecích. Ale Manik je, jak se říká, příliš velký na pád. Síla a moc tohoto denního znamení může způsobit mnoho zmatku, může vás destabilizovat a vyslat na špatnou cestu. Respektuje vlastní energii, věnujte čas učení jak využít svoji sílu a dejte ji jasně najevo lidem, situacím, nebo místům, které mohou vnášet pochybnosti, riziko a nejistotu.

Každý kód víry a důvěry mění každý strach a otevírá dveře do dalšího zkoumání. Neexistuje nic, co by vás mohlo zastavit, vždy máte volbu dělat změny. Pokud otevřete dveře někam, co vás nezajímá, prostě je zavřete. Když se naučíte říkat NE na žádosti druhých, zjistíte, že máte mnohem více času, peněz a bohatství, když zrušíte všechno co děláte, abyste udělali dojem na druhé, nebo naplnili jejich očekávání. Užijte si více času a relaxujte. Spěte, když jste unavení, jezte, když máte hlad, hrajte si a tvořte, když máte chuť.

Když je vaše tělo svěží a mysl jasná - jste více kreativní. Dnes je ideální den stanovit jasné záměry pro věci, které chcete manifestovat a zkušenosti, které chcete zažít. Je velmi důležité ukončit věci, které vám ubírají čas a energii. Když více odpočíváte dáváte mnohem více sny do pohybu. Dnes vědomě nastavte jak budete trávit čas. Naučte se říkat " Ne děkuji " všem lidem, věcem, které vás " vysávají ", abyste uvolnili čas i energii jen pro sebe!

Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze dnes předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V Den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 30.3. 2013 - 6.4. 2014

2. dubna 2014 v 7:00 Mistr Hilarion
Milovaní,
doba, jež je před vámi, je plná vesmírných událostí, které přinesou ještě víc očistných energií a je nesmírně důležité, abyste ve svých každodenních životech zůstali naladění na změny a uzemnění. Říkáme tomu očistné energie, ale ve skutečnosti jde o energii bezpodmínečné lásky božského ženství, která přichází na vaši planetu. Když se tato božská energie dotkne lidí na planetě, otvírá všechny oblasti bytí člověka, které ještě potřebují vyléčit a uvést do rovnováhy.Všechna stará zranění se dostávají na povrch, aby byla konečně vyléčena a uvolněna.
Mnohá tato zranění byla v dětství pociťována jako traumata a byla uložena do podvědomí. Když dochází k jejich oživení a vyplouvají na povrch do vědomé mysli, mohou způsobit emocionální potíže. To do značné míry závisí na schopnosti jednotlivce těmto traumatům čelit s moudrostí, kterou získal v průběhu přizpůsobování se životním zkušenostem během dospělosti. Vše záleží na ochotě každého podívat se na tyto nevyřešené aspekty z doby, kdy neměl mnoho zkušeností se zvládáním složitostí svého života.

Každý člověk má svůj jedinečný pohled na každou událost ve svém osobním životě a může se na tyto události dívat buď z pohledu oběti, nebo jako na cennou poznávací zkušenost růstu,která mu přináší další nové schopnosti a silné stránky. Tímto způsobem je respektována svobodná vůle obyvatel planety. Když se člověk rozhodne dívat se na události svého života z pozice oběti, život mu přinese to, co si vybral, tzn. více takových zkušeností. Naproti tomu, pokud si člověk zvolí pohled z vyšší perspektivy/nadhledu a bude se na události svého života dívat jako na cenné a přínosné učební lekce, život mu bude zrcadlit vše, co vyjádřil svou vděčností. Tato doba je jedinečná a mimořádná, neboť lidé jsou uprostřed uvolňování a přestavování toho, co se teď už nebude stále dokola opakovat. Přichází doba, kdy síla lásky na planetě bude tak velká, že staré těžko odstranitelné záležitosti a traumata minulosti se z vědomí lidí prostě vytratí. To umožní celému lidstvu snáze přejít na nový způsob bytí. Už tu nebude nekonečný seznam toho všeho, čeho se lidé proti sobě navzájem dopustili. Bude zde pouze přijetí a odpuštění a lidé pochopí, že láska vymaže vše, co se kdy stalo.

Nastane nový začátek pro každého, kdo se rozhodne zůstat na planetě a bude to jako nádech čerstvého vzduchu do srdcí všech. Ve všech duších, tím, jak se rozpomenou a znovu spojí s božskou jiskrou v sobě, se budou manifestovat vyšší kvality lásky. Velký pokrok nastane, až lidstvo sjednotí své úsilí a začne společně pracovat na vytváření nového světa, na lepším způsobu, jak si navzájem sloužit, tak, aby se rozvinulo nejvyšší vyjádření božského potenciálu každého člověka. Toto byl původní plán pro zkušenost života v lidském těle -dovolit božské esenci Jediného (v orig. One) vyjádřit se prostřednictvím každé její jiskry, kdy každá tato jiskra je jedinečná a mimořádná a vyvíjí se úžasným a podivuhodným způsobem. Prostřednictvím těchto rozmanitých zkušeností Jedinost (One) roste a rozšiřuje se.

Dalším krokem pro vás všechny na Zemi, který už se děje, je shromažďování nových a mocných energií, jejich integrace do lidského operačního systému a současně vaše plné uzemnění v průběhu tohoto procesu. V každém člověku, v jeho těle a jeho vědomí začínají probíhat změny, a to, co už není prospěšné, je přeměněno a eliminováno. Tím vstupuje do aurického pole každého člověka více světla a zároveň se tedy zvyšuje jeho frekvenční rovina. Tento proces pomáhá při uvolňování a při přijímání většího množství světla také všem kolem vás ve sféře vašeho vlivu. Jak změny pokračují, více světla v každém z vás vytváří větší světelné pole v rámci komunity. Světlo přináší pozitivní pocity povznesení, radosti, štěstí, naděje a optimismu a lidé budou tyto pocity sdílet s větší lehkostí ve svých rodinách a s členy svých společenství/komunit.

Až přijde čas, už zde nebudou pocity a emoce nižších frekvencí a lidstvu už nebude bráněno v jeho cíli zakoušet/prožívat život v lidském těle a rozvíjet přitom své dovednosti, nadání a schopnosti, a toto vše sdílet s ostatními a obohacovat tak životní zkušenosti každého člověka. To, že se každý člověk naladí na vyšší aspekty své esence pravdy, přinese mnoho darů, které může sdílet se světem. A toto vše přinese více rovnováhy do pohybů Země a vývoje počasí a vše bude v harmonii a stabilitě.

Do příštího týdne…
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Děláš-li něco s láskou, děláš to pro Mne.

2. dubna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Všechno má svůj čas a své období. Jde jen o to, umožnit Mi vést tvůj život tak, abys poznal pravý čas a období jasným vnitřním poznáním a mohl bystře sledovat ony vnitrní impulsy s absolutní důvěrou. Jsi-li ve vnitřním míru, čas nic neznamená; když jsi nešťasten nebo v nepohodě, čas se ti jeví jako brzda a máš pocit, že den nikdy neskončí. Raduješ-li se z toho, co děláš, čas letí a ty si přeješ, aby měl den více hodin. Je důležité, aby ses učil naplno se radovat ze všeho, do čeho se pustíš, a měl k tomu správný postoj. Vykonáš tak mnohem více; bude to uděláno s láskou, a tudíž dokonale. Nechť je dokonalost vždy tvým cílem. Děláš-li něco s láskou, děláš to pro Mne.

Léčení pouze fyzického těla je jen odsouvání problému do budoucnosti - Sergej Lazarev

1. dubna 2014 v 19:37 Skutečný mír je uvnitř

Celá naše civilizace trpí vážnou nemocí, která může vést až ke smrti. Tato nemoc se může léčit, ale může se i zhoršit. Proto je otázka zdraví, která nyní stojí před celou naší civilizací, otázkou číslo jedna. Bohužel je pojem "zdraví" spojován především s tělem. Poslední století přemýšlíme pouze materialisticky a věříme, že nemoc je jen problémem těla. Ale nemoc ve skutečnosti tělem končí. Nemoc začíná v duši. Pokud má člověk špatný cíl, charakter či náhled na svět, nevyhnutelně to vede k fyzickým nemocem. Přichází ke mně hodně lidí, viděl jsem tisíce, možná desítky tisíc případů, diagnostikoval a analyzoval a všude jsem viděl to samé: Pokud člověk nezmění svůj charakter, pokud se nezmění jeho náhled na svět, je jeho fyzické uzdravení dočasné. Léčení fyzického těla je jen odsouvání problému do budoucnosti. O tom jsem se přesvědčil při každé analýze nemoci.
K jakým závěrům jste dospěl?
Vědci už konečně pochopili, že neexistuje žádný fyzický čin bez duchovního. Čili každému fyzickému činu předchází duchovní, psychický. Když jsem začínal svůj výzkum a prováděl jsem klientům diagnostiku, tak mi nevěřili a tvrdili, že jsou zdraví. Ale utekl rok či dva a začali se vracet, aby mi dali za pravdu. A tak jsem pochopil, že nemoc nezačíná na úrovni těla, kde ji ještě lékaři nemohou najít, ale začíná na jemné úrovni. Pochopil jsem, že to, co jsem nazval strukturami pole - strukturami podvědomí, je duše.
Duše je spojená s tělem, s tím, čemu říkáme biopole. Biopole je součástí naší duše. Duše zabírá mnohem více prostoru než tělo a existuje i tehdy, když zemřeme. Pokud máme problémy s duší, nevyhnutelně dříve nebo později nastanou problémy s tělem. A nezáleží na tom, onemocní-li jeden člověk, či skupina lidí - rodina, rod, nebo celý stát, či celé lidstvo - děje se to podle stejných zákonů.
V současné době existuje velké množství diagnostických metod - diagnostika podle pulzu, oční duhovky, ucha, můžete zrentgenovat člověka, udělat různé testy apod. Dnes je podle odborníků nejpřesnější diagnostika podle krve, neboť krev má tu nejúplnější informaci o stavu organismu. Pokud není krev v pořádku, nastane problém. Už ve Starém zákoně se říká, že krev je spojena s duší živé bytosti, z čehož vyplývá, že krev se kazí tehdy, když jsou problémy s duší. A problémy duše - to jsou problémy spojené se ztrátou mravnosti, lásky a víry. Bůh je Láska a Bůh stvořil člověka ze sebe a vdechl do něj život. Znamená to, že jsme ve své podstatě Božské bytosti a sestáváme z lásky. Naše vyšší já, základní a hlavní já - to je Láska a pak je vše ostatní. Z Lásky vzniká duše. V duši se pak rozvíjí vědomí a tělo je závěrečnou fází rozvoje duše. Pokud je člověk duše, ale i vědomí a tělo, pak je v první řadě třeba pečovat o duši.
Budoucnost je fyzikální veličina
Můj výzkum ukázal, že pojem "budoucnost" je fyzikální veličina. Viděl jsem, že každý člověk má svoji zásobu budoucnosti. Pokud se tato zásoba zmenšuje, člověk může dostat schizofrenii, rakovinu, cukrovku nebo může zemřít. Zásoba budoucnosti je spojená se stavem naší duše - duše vytváří budoucnost. Energie budoucnosti je vytvářená duší. Jestliže naše duše začne chřadnout - a duše hyne, když ztratíme lásku - pak u nás nepozorovaně mizí budoucnost a začínají nemoci, nejtěžší a nevyléčitelné. To, co nazýváme syndromem získaného imunodeficitu AIDS, homosexualita, rakovina, schizofrenie a autismus - to jsou nemoci lidí, kteří prakticky nemají budoucnost. Jsou to v podstatě nemoci duše. A duši je možné vyléčit.
Hlavní příčina současných nejvážnějších onemocnění
Hlavní příčiny nejčastějších úmrtí jsou mrtvice a infarkty myokardu. Současná medicína je bezmocná v prevenci těchto onemocnění. Ale lékaři už pomalu začínají chápat, že pokud není odstraněna příčina nemoci, není možné člověka vyléčit. A příčinou nemocí v poslední době stále častěji nazývají stresy, nesprávný vztah k situaci, deprese, vnitřní nespokojenost se sebou a okolním světem. Čili oficiální medicína je nucena přiznat, že příčina onemocnění spočívá v duchovně-psychické sféře. Zpočátku onemocní psychika - nepozorovaně, v hloubi duše a potom onemocní tělo. Ájurvéda říká, že charakter člověka ovlivňuje jeho zdraví. Právě v Indii vznikl pojem "karma" - zákon příčiny a následku. Pokud člověk např. raboval, kradl a zabíjel, v příštím životě budou totéž provádět ostatní jemu. Zákon příčiny a následku spojuje naše chování s pocity, se zdravím a s naším osudem. Pokud čteme Nový zákon, uvidíme totéž. Když Kristus vyléčil člověka, řekl mu: "Jdi a nehřeš více, aby se s tebou nestalo něco horšího." Takže všude vidíme jedno a totéž. Naše emoce a chování nevyhnutelně ovlivňují naše zdraví, ale i zdraví našich potomků.
Každý náš čin ovlivňuje budoucnost naši i našich dětí
Když jsem začínal svůj výzkum, neměl jsem o tom ani ponětí, ale po létech všechny moje závěry výzkumů přesně potvrzují všechno, co bylo řečeno ve Starém a Novém zákoně. Ano, skutečně existuje vnitřní spojení mezi rodiči a dětmi. Jakékoli naše slovo, pocit a chování, každý náš čin - to vše se kóduje v našich duchovně-jemných strukturách - v našem podvědomí a dříve či později se za to budeme muset zodpovídat: "Co jsme zaseli, to sklidíme." A co je nejdůležitější - viděl jsem, jak se člověk měnil, když změnil svůj postoj k okolnímu světu, tak měnil i svou minulost, přítomnost a budoucnost. Uzdravovaly se děti, mizely zhoubné nádory. Proto jsem začal psát knihy - mým hlavním cílem bylo dát lidem informace, znalosti a zkušenosti, které jim mohou pomoci, aniž by potřebovali moji přítomnost, moji diagnózu, aby se mohli sami, bez mé pomoci, změnit a překonat různé nemoci. V principu jsem výsledky uviděl již za několik let. I když už mě lidé nenavštívili osobně, sami se zbavovali rakoviny, cukrovky, jejich rodiny se obnovovaly, zlepšoval se osud, a to vše jen po přečtení knih, potom, co pochopili, že my jsme láska a nejdůležitější, co máme hromadit v duši, je láska - záchrana a zachování lásky.
Co je vlastně stres?
Stres je ztráta toho, k čemu jsme připoutaní. Čím větší je připoutanost, tím větší je stres.
V indické filosofii existuje výraz: "Nemoci jsou následkem připoutanosti k tomuto světu." Přesvědčil jsem se, že právě připoutanost k různým aspektům lidského štěstí přináší závislost, zvyšuje agresivitu a pak začínají nemoci.Stres - to je nejen bolest či něco nečekaného, je to vlastně změna obvyklého způsobu života. Je to ztráta něčeho drahého srdci, k čemu jsme připoutaní. Špatně snáší stres ti, kteří se nemohou vyrovnat se ztrátou, ti, kteří neumí dávat. Ten, kdo je zvyklý dávat, hladovět, držet půst, starat se o jiné, stres snadno překoná. Ten, kdo chápe, že Bůh je láska, že je třeba plnit přikázání, že je štěstí o někoho se starat, více dávat než brát… Takový člověk přežije ve zdraví jakkoli těžkou situaci. Zjednodušeně se všechna Boží přikázání zredukují na jedno - na první: "Bůh je láska". Proto člověk, který směřuje k lásce, nebude krást a nebude křivě svědčit. Nebude zbožšťovat jídlo, sex či peníze. Nebude plenit a zabíjet druhého. Bude srdečně a s úctou jednat s rodiči a ostatními lidmi. Jakmile se odchylujeme od přikázání, od jejich podstaty, od lásky, začínáme se připoutávat k tomuto světu, stávají se pro nás důležitějšími materiální hodnoty a při každém nezdaru nebo urážce trpíme. V podvědomí se hromadí agrese a následkem toho přichází nemoci, neštěstí a smrt.
Náš budoucí osud i osud celé planety se rodí z našeho myšlení
Naše civilizace teď vchází do období velkých změn. Brzy se má zrodit civilizace nová. My budeme jinými lidmi - těmi, co zůstanou naživu. Jsme svědky velké globální krize a jsme na jejím začátku. Za rok nebo dva se podle odborníků Amerika zhroutí a tehdy začne skutečná, vážná krize. Bude to obrovský stres pro všechny.Nyní tedy vcházíme do let, kdy nastane nepřetržitá stresová situace. A jestliže budeme na stres reagovat s pocitem strachu, odsuzování a nespokojenosti, všechno se to bude hromadit v našem podvědomí. Za pět až sedm let následkem toho můžou vypuknout nemoci i přírodní katastrofy, protože naše energie ovlivňuje Zemi. Z toho, jak správně reagujeme na okolní svět, se vytváří náš budoucí osud a zdraví. Jak vnímáme svět, takový je náš vnitřní stav nejen duchovní, ale i fyzický. Celá Evropa a Amerika zoufale snaží najít východisko ze vzniklé situace. Proč kapitalismus selhal? Proč selhal volný trh? Proč se zhroutila plánovaná socialistická ekonomika? A nyní zaniká tržní hospodářství. Politici, filosofové a zástupci náboženství setrvávají ve stavu obrovského stresu, neboť nevědí, jakým směrem se vydat, neví, co mají dělat. Už chápou, že tržní ekonomika začíná zabíjet civilizaci, ale nevidí žádné východisko. Existuje nějaká cesta z této situace? Existuje, ale oni ji nevidí, protože řešení může být pro mnohé politiky a ekonomy příliš neočekávané. Jestliže se lidé budou navzájem podvádět, trh není možný. Aby fungovala tržní ekonomika, musí se kontrolovat morálními zákony. Pokud není morálka, stává se tržní ekonomika nástrojem loupeže a násilí jednoho proti druhému. Jestliže světový bankovní systém místo toho, aby živil a rozvíjel ekonomiku, začíná loupit, okrádat a zabíjet, je taková ekonomika odsouzena k zániku. Banky jsou totiž krevním systémem ekonomiky. A pokud banky začínají porušovat morální zákony, ekonomika nevyhnutelně musí vést ke kolapsu či válce. Krize dnešní civilizace je krize tržní ekonomiky, která přivádí všechny lidí ke krachu.
Proč se hroutí tržní ekonomika?
Proč se nyní hroutí tržní ekonomika? Protože v přítomném okamžiku je ve své podstatě nemorální. Hlavní, poslední nástroj záchrany naši civilizace je mravní kontrola nad trhem a nad plánováním. Jestliže lidi přestanou uctívat mamon, nebudou pro ně hlavní hodnoty jen peníze a blahobyt, sex a jídlo, ale morálka, láska a víra, tak civilizace přežije. Všichni víme, že teď světu nevládnou carové ani králové či prezidenti, ale finanční korporace. Obchodní korporace se zmocnily celého světa a ovládají prezidenty, vlády, krále… Mohlo by se zdát, že je jedno, kdo vládne - v čem je tedy rozdíl? Vysvětlím v čem: Např. Ludvík XIV. říkal: "Stát jsem já." Čili král cítí, že stát je součástí jeho těla. Musí se postarat o stát a národ. Pokud se nebude starat, stát zahyne spolu s ním. Cíl krále je zachránit stát, posílit ho a zajistit jeho přežití v budoucnu. Samozřejmě, že myslí i na sebe. Ale když bude myslet jen na sebe, stát zahyne a on pak zemře sám. Prezident a vláda jsou v podstatě rovněž najatí proto, aby se postarali o stát. Ale jaké jsou cíle finančních korporací? Peníze a zase jen peníze. A do tohoto cíle není zahrnuté ani zdraví národa a jeho budoucnost, ani morální aspekty - není tam nic kromě peněz. Při takové orientaci nadnárodní korporace řídící státy je nevyhnutelně přivedou k zániku a rozpadu. Současná technokratická civilizace ztrácí morálku a víru. Kristus řekl: "A také kvůli porušování mnohých zákonů v lidech vychladne láska." Když odchází láska z duše, odchází i morálka. Duše začíná usychat a odchází i budoucnost. Potom zaniká stát, národ nebo i celá civilizace. Zpočátku umírá duše, potom umírá budoucnost, pak umírá tělo. Neštěstí dnešní doby je, že lidé prakticky nechápou význam pojmů, jako je duše, láska, víra a morálka, protože věří, že duše je abstraktní pojem. A láska že je náboženský pojem. Morálka překáží toleranci a demokracii. Civilizace se potápí. Proč mluvím o civilizaci? Proto, že neexistuje žádný rozdíl mezi schématem umírání jednoho člověka, či skupiny lidí. Viděl jsem lidi, kteří měli vynikající fyzickou kondici, ale budoucnost už neměli. Ale pokud pochopili a chtěli se změnit, žili dál, pokud se nechtěli změnit, pak umírali - a je jedno jestli z důvodu nemoci nebo nehody.
Moderní medicína neví, proč je člověk nemocný
Moderní medicína neví, proč je člověk nemocný. Moderní medicína neví, co je to duše. Moderní medicína neví, jak jsou naše pocity a jednání spojené se zdravím a osudem. Náboženství na nejvýš tuší a ukazuje se, že jediná cesta pro současnou civilizaci je uzavřena. Náboženství také neví, neboť téměř všechna náboženství světa lásku a víru nahradila rituály a politikou. Čili forma se dále vyvíjí, ale obsah se ztrácí. Setkal jsem se s věřícími, kteří umírali na rakovinu. Viděl jsem, že víru mají, ale lásku ne. V co tedy věřili? Věřili ve své zdraví, v to, že Bůh je ochrání, v to, že když se budou modlit, budou mít peníze i zdraví. V toto věřili. Ale podstatou víry je láska. Jen prostřednictvím lásky můžeme pocítit jednotu s Bohem. Pokud láska chybí, žádné ostatní atributy nemají smysl. Jestliže jsou zákony, podle kterých se pohybují planety, pokud existují zákony fyziologie našeho těla, tak potom jsou i zákony fyziologie duše. Když je nedodržujeme, tak dříve nebo později budeme mít problémy. Jestliže se neustále opíjíme, přejídáme, nehýbáme se, jinými slovy škodíme svému tělu nesprávným způsobem života a nesprávným postojem k sobě sama, tak máme zaručeno, že budeme nemocní a předčasně zemřeme. To ví každý. Ale existují také zákony duše, a pokud se k duši budeme chovat nesprávně, také onemocníme a zemřeme. Přitom zpravidla když pijeme, přejídáme se, nechceme se rozvíjet a vedeme pasivní způsob života, čili zabíjíme své tělo, máme problémy s duší.
Vždy ztratíme to, co dáváme na první místo
Všichni máme pouze dva instinkty: pud sebezáchovy a instinkt pokračování rodu. Pud sebezáchovy je potřebný, bez něho bychom zemřeli. Ale když ho začínáme stavět na první místo, pak je pro nás nejdůležitější osobní ochrana, vlastní území, postavení, peníze, moc, spravedlnost a nadřazenost. A pokud nás někdo v něčem omezí, budeme ho nenávidět a budeme připravení ho zabít. Pokud máme nenávist, urážku ve své hlavě, není to ještě nemoc, když ale přechází do duše, do podvědomí a pokud to děláme často, je to nebezpečné. Protože na úrovni duše, v hloubi našeho podvědomí, jsme všichni sjednocení. Nenávist k jednomu člověku zabíjí všechny. Když začneme nenávidět jednoho člověka, můžeme zabít celé lidstvo. Proto, když v nás agresivita začne pronikat do hloubi duše, tak je zastavena nemocí, neštěstím nebo smrtí. Agresivita se však objevuje i tehdy, když se naše duše příliš připoutává k pozemským hodnotám. A jediný nástroj, jenž může pomoci překonat závislost na lidském štěstí a instinktech, je láska k Bohu. Jednoduše řečeno je člověk zvíře, které uvěřilo v Boha. Zvíře žije instinkty. Bez nich není možné žít. Jestliže se obracíme k Bohu a směřujeme k Němu, pak se zvíře v nás stáhne do pozadí a božské vyjde napovrch. Viděl jsem i takové lidi, kteří se modlí jen za své zdraví a ztrácí ho. Ale vše, co stavíme na první místo na úkor lásky k Bohu, musíme ztratit, aby zůstala naživu naše duše. Pokud máme peníze na prvním místě, tak o ně přijdeme. Jestliže máme na prvním místě rodinu, ztratíme ji. Když na prvním místě máme blahobyt, postavení či moc, ztratíme je také. Je to jen otázkou času. Zloděj na začátku vyhrává, ale nakonec vždy prohraje. Když budeme porušovat přikázání, nevyhnutelně to povede ke zdravotním problémům. O tom se mluví v Bibli a já to vidím každý den. A nyní to již začínají vidět i lékaři a vědci. Čili se vracíme k těm pravdám, které jsme už dávno zapomněli. Takže, abychom fyzicky v nejbližší době přežili, bude zapotřebí obnovit ten pořádek věcí, jenž existoval vždy. Smysl života a nejvyšší štěstí - to je láska v duši, která nás spojuje s Bohem. Všechno ostatní následuje až pak. Pokud máme správný systém cílů, uzdravíme se.
Cíl je jednota se Stvořitelem
Člověk se skládá z lásky. Podvědomě si uvědomuje, že veškerou energii, hlavní a životní dostává prostřednictvím lásky od Boha. Proto podvědomě pro každého z nás je cílem jednota se Stvořitelem. Bez toho nemůžeme přežít. Láska k Bohu je cíl. Ona rodí funkci - náš život a poté se formuje naše tělo a fyzické zdraví. Co se děje, když vědomě ztrácíme víru v Boha a zříkáme se lásky? Jde o to, že se můžeme zřící víry a být zdravým - to je otázka rétoriky, protože podstata víry je láska. Jestliže se zříkáme lásky, umíráme. Dnešní civilizace při ztrátě víry ztrácí lásku. Co se děje, když ztratíme cíl, když ztratíme lásku? Začínají se zhoršovat a postupně selhávat všechny funkce. Začíná trpět náboženství, ekonomika a politika. To je to, co dnes nazýváme "krizí". Když funkce úplně zanikne, začíná se rozpadat tělo - forma. V zásadě se k tomu již přibližujeme. Proto, když ke mně do ordinace přijde vážně nemocný člověk a říká: "Umírám", vysvětluji mu: "Pokud se nenaučíte milovat, nemáte šanci přežít. Abyste se naučil milovat, potřebujete se nejprve naučit vyrovnat se se ztrátou. Proto přezkoumejte svůj život a každou ztrátu nevnímejte jako neštěstí a utrpení, ale berte ji jako pomoc shora pro záchranu vaší lásky. Např. jakákoliv urážka je vaší léčbou. Urazí-li vás někdo blízký nebo už nikoho blízkého nemáte, tak jděte k Bohu. A je to skutečně tak - osoba, která ztratila vše, buď spáchá sebevraždu, nebo začne věřit v Boha. Ten kdo začíná věřit v Boha, přežije."
Proč potřebujeme nemoci?
Proč musíme prožívat ztráty? Z jakého důvodu potřebujeme nemoci? V Bibli se říká: nemoc nedovoluje lidem hřešit ("Ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem." ).
Co je to hřích? Hřích je takové chování člověka, jež zabíjí lásku. Ať je to jakékoliv chování, pokud při tom mizí láska - je to hřích. Hřích je ztráta jednoty s Bohem. Proč nemoc neumožňuje lidem hřešit? Protože nemoc zastavuje lidské funkce, omezuje instinkty a energie už nesměřuje k instinktu, ale k Bohu.Proto nemoc, neštěstí, urážky a ztráty vytváří stres, a pokud na něj budeme správně reagovat, bude lékem i léčbou. Jestliže budeme upadat do deprese a hledat viníky, efekt bude opačný - stres bude zabíjet. Život bez stresu není možný a právě náš postoj k němu nás dělá buď silnějšími, nebo slabšími. Stres nás může uzdravit, ale také může učinit nemocnými. V našem vnímání se skrývá naše zdraví či naše neštěstí nebo nemoc. Občas ke mně přichází pacienti a říkají: "Přečetli jsme Vaše knihy, ale výsledky nejsou žádné." Dívám se na jejich pole a říkám: "A proč jste ještě stále neodpustili blízké osobě?" - "A jak mu mám odpustit, když se takhle zachoval?" Vysvětluji: "Co je to odpuštění? Nikdy nedokážete odpustit, pokud si myslíte, že jen dotyčná osoba nese vinu. Jestliže chápete, že ne, že prostřednictvím této osoby vás Bůh léčí, pak jí odpustíte." Proto, aby bylo možné někomu odpustit, je třeba vidět ve všem Boží vůli. Toto realizovat je pro většinu z nás velmi obtížné, protože nás dnes učí, že Boží vůle není, je jenom ďábelská vůle kolem nás, že svět je krutý a nespravedlivý. Pokud věříme, že svět je krutý a nespravedlivý a nevidíme Boží vůli ve všem, šanci na odpuštění, na přijetí toho, co se děje, nemáme. Když odpouštíme, pociťujeme lásku v duši a sami se uzdravujeme. Následně se uzdravují i naše děti a teprve pak se začíná měnit náš osud. Viděl jsem mnoho zanikajících rodů, které byly na jemné úrovni již prakticky mrtvé. Když ale začne člověk měnit svůj postoj k minulosti, odpouští všem a vid í v tom Boží vůli, učí se milovat, tak začínají změny a já vidím, jak se u něj tvoří budoucnost. Je pravda, že při tomto procesu může probíhat to, čemu říkám "očista". Jestliže máme uvnitř v duši spoustu špíny a přitom se začínáme měnit, pak je cesta k Bohu doprovázena očištěním duše. Můžeme být nemocní, mohou se objevovat nepříjemnosti a také nezasloužené urážky - to je normální proces očištění. Nyní musí věda dobrovolně či nedobrovolně dospět k pochopení toho, že naše city, pocity, naše jednání ovlivňují naše zdraví a osud.
Reklama související se sexem vede k neplodnosti mužů
Pokud se podíváme na nynější televizní vysílání, vidíme kult instinktů. Všude vidíme sex a násilí - vítězství sexu a násilí. Někdo dokazuje postavení a sílu, někdo demonstruje svůj sexuální výkon atd. K čemu to vede? Jsme svědky triumfu dvou instinktů a začínáme ztrácet pojetí víry, lásky a mravnosti a začínají se rodit nemocné dětí. Dnes se v západních zemích při obrovském pokroku moderní medicíny už prakticky nerodí zdravé děti. Téměř všechny dětí se rodí s nějakým problémem. Je hodně mentálně postižených a dětí s psychickými problémy. Proč? Proto, že dítě je naše budoucnost. Jestliže dospělá osoba nemá budoucnost, může onemocnět. Může ale také zůstat zdravá, ale její dítě onemocní nebo zemře, nebo se prostě nenarodí. A tak se občas stane, když nemáme budoucnost, že sice můžeme zůstat zdraví, ale náš rod zanikne. A právě tuto tendenci dnes pozorujeme. Je těžké uvěřit, že reklama související se sexem vede k neplodnosti mužů, ale je to fakt.
Návod k uzdravení: Láska
K překonání nejtěžších nemocí a problémů stačí pouze pocítit lásku v duši. Je třeba pocítit Boží vůli, jež je přítomná ve všem. Je nutné přehodnotit svou minulost z nového hlediska. Když nám hoří dům, zachraňujeme to, co je pro nás nejdůležitější a nejdražší. Když nás někdo ohrožuje, budeme bránit to, co doopravdy jsme. Tím pádem, pokud si myslíme, že jsme peníze, budeme se vrhat zachraňovat peníze a zahyneme v plamenech. Jestliže si myslíme, že jsme důležitost, postavení a rozum, budeme chránit svůj rozum a nenávidět ty, kteří oněm budou mluvit špatně. Jedině, co nemusíme zachraňovat, je láska, protože je věčná. Proto, když chápeme, že jsme láskou, nemůžeme být agresivní. Láska je věčnost. Lásku nemůžete urazit. Pokud chápeme, že jsme láska, pak nebudeme mít vnitřní agresi a jakákoliv stresující situace nebude snižovat lásku, ale naopak ji zvyšovat. Abychom přežili v nejbližších letech, budeme muset správně vnímat svět a správně reagovat na okolní události. Proto, když za mnou chodí lidé s malými problémy nebo lidé umírající, každému říkám to stejné: "Oprostěte se od vašich problémů. Pochopte, že jste Láska. Jste božské povahy. Vzpomeňte si na všechny své životní problémy, ztráty a urážky. Odpusťte všem a očistíte si vaši duši. Přijměte všechno, co se vám stalo, jako dané shora." A já pak pozoruji, jak se u pacienta vše mění: i duše i zdraví i osud.
Sergej Lazarev je známý ruský spisovatel, psycholog, badatel, léčitel a bioenergoterapeut. Objevil a popsal karmický mechanismus, který již byl v mnoha pramenech popisován, ale dosud nikým neprozkoumán. Jako první v historii nejenom rozpoznal nejhlubší struktury duše ovlivňující náš osud a zdraví, ale také na základě nesčetných studií dokázal, že působením na chování a emoce člověka můžeme měnit k lepšímu jeho osud, charakter i zdraví. Ve výzkumech S. N. Lazareva se věda a náboženství spojují v jeden harmonický celek.
Článek z časopisu Pfoenix 8 2012

Z dnešní léčivé procházky.

1. dubna 2014 v 19:09 Propojení se světem přírodních bytostí


Tento kraj jsem před pěti lety vůbec neznala a tak jsem se nechala vést svým srdcem a zdejší přírodní bytosti, hlavně velcí modří elfové mě ukázali pár zajímavých míst. Jednou jsem šla po lese a hejno motýlů mě ukázalo směr kudy jít, nebo zaštěkal srneček, nebo přeběhl zajíc, nebo směr ukázala káně, nebo ornamenty z mraků.... kouzelná přítomnost v propojení s přírodou, patří k naši přirozenosti. Přeji vám krásný podvečer v dnešní aprílový

Více fotek najdete v galerii z našeho putování - ZDE


TZOLKIN 1.4.2014 2 CIMI kin 106 galaktický portál

1. dubna 2014 v 14:23 Mayský Kalendář na každý den


Cimi - Spojka - Síla života, smrti a znovuzrození - transformace

Snad nejvíce bolestně dojemné na dualitě života a smrti je, že nic není tak pulzující extatické, tak naprosto strhující, jako život a jeho nekonečné škály barev, forem a rytmů a nic není tak nehybné, tak tiché jako smrt, která se dotýká všeho, co žije. Berte smrt jako přirozený aspekt určitých úrovní. Užívejte si život a respektujte smrt.

Den CIMI - silný čas pro hledání starobylé moudrosti, aby mohlo dojít k aktivaci vrozených schopností. Nechte vaše srdce a intuici být vedoucí silou v transformaci života. Tento zvláštní den můžete kontaktovat vaše předky pro pomoc vyléčení potenciálně smrtelných onemocnění, prevenci nehod, požádat o ochranu na cestách a pomoc najít přístup k duchovnímu poznání. Komunikace s Vyššími Bytostmi je v tento den možná, stejně jako přístup do dimenzionální brány.

Všichni jsme v podstatě sourozenci - bratři a sestry, i když ne všichni pocházíme ze stejného lidského rodu. Přesto je v každém z nás běžná forma DNA. Existuje mnoho parametrů tzv. kódů, které lze zapnou a vypnout. V dětství máte mnoho kódů v poloze "ON ". Pokud jsou kódy zapnuty v dospělosti můžete mít mnoho schopností, jako je telekineze, vnitřní vize, telepatie, jasnovidnost atd. Aby bylo možné aktivovat všechny kódy, musíte zapnout spínač, kterým je LÁSKA, musíte projít zkušenostmi. Je to druh LÁSKY, která předčí všechny dřívější zkušenosti. Jsou tzv. "AHA" duchovní momenty.

LÁSKA jako všechny emoce má energetickou vibraci. Jakmile dosáhnete vyšší úrovně, mohou být zapnuty další kódy. Vaším tělem vedou určité energetické obvody - je to stejné jako elektřina - přidáte-li více proudu vyhodíte pojistky. Dokud plně nechápete určité úrovně LÁSKY, kódy jsou v poloze " OFF ". Pokud ano, máte mnoho schopností např. dokážete komunikovat s bytostmi jiných úrovní. To, co se děje v současné době je vylepšování schopností, aby mohlo dojít k aktivaci telekineze, telepatie.....

Schopnosti jsou dary, které nemohou být použity pro účely chamtivosti, nebo obdiv, či slávu. Můžete mít pocit, že díky těmto schopnostem můžete zlepšit svět, ale je to to samé, jako když vlády ovlivňují psychiku dětí a vnímavost dospělých - mají pocit, že pomáhají zlepšit svět, přitom je to obyčejné vymývání mozků, ale naším úkolem není je soudit. Jejich cesta je jedinečná a vede stejně jako naše zpět ke Zdroji.

Jak zapnout své vnitřní kódy? Projít mnoha zkušenostmi a pátrat po pravdě a integrovat je do svého Bytí. Nepočítají se zkušenosti, které jste slyšeli, četli, ale které jste pochopili a implementovali do každodenního života. Tělo začíná mnohem rychleji vibrovat a dochází ke změnám často bez vašeho povšimnutí. Čím více se díváte skrze srdce, tím více máte zapnutích kódů, vidíte stále více krásnějších věcí, máte více a více pocitů JEDNOTY. Všem se díváte do očí a uvědomujete si obraz sebe.

Existuje mnoho příznaků při změnách kódů - např.vyrážky, unavené oči, apatie, chřipka, horečka, střevní potíže, nebo problémy s dutinami. Dochází k detoxikaci, aby každá buňka mohla být naplněna Světlem a Láskou. Nepoužívejte léky, které nemoci jen zamaskují. Spíše se obraťte na ty, kteří mají zkušenosti s bylinkami a přírodními přípravky. Pravděpodobně se určité potraviny pro vás stanou nestravitelné, obzvláště ty s nízkou hustotou, tělo je nebude tolerovat. Hodně odpočívejte a pijte dostatečně velké množství čisté vody - voda je vodič.

Jakmile se tělo usadí v nových frekvencích, budete vyrovnaní a více v klidu. Změny nastávají v mnoha oblastech života. Na svět se díváte " novýma " očima, mění se chování, vztahy, odpočinkové aktivity, zaměstnání atd. Můžete mít kolem sebe mnoho přátel, kteří vás budou nutit, abyste s nimi nadále trávili čas, nebo vás budou zesměšňovat, obviňovat, nebo řeknou, že jste " osvícenější ", než oni. Respektuje je, ale převezměte kormidlo vlastního života. Možná se stanete zanedlouho jejich vzorem, až budou připraveni probudit se do plného potenciálu.

Na Zemi je mnoho dětí a mnoho lidí, kteří mají mnoho kódů zapnutých, než předchozí generace, jejich chápání LÁSKY je velmi vysoké. Inkarnovali se v době změn a jsou jako " sprcha ", která přináší možnost dělat kvantové skoky v chápání bezpodmínečné lásky. To se nikdy na Zemi nestalo. I když dříve existovaly mystické školy a lidé měli znalosti o Kosmu, stavěli neuvěřitelné stavby, používali velmi vyspělé technologie, nebyli schopni LÁSKY na vyšší úrovni.

Dívejte se na ostatní jako na rozšíření sebe sama, uvolněte všechny úsudky a emoce. Vybírejte si vždy situace, které vás dovedou k lásce a váš život se bude magicky odvíjet. Dívejte se novýma očima na všechny, s nimiž se setkáváte. Mějte odvahu prolomit bariéry, které vás drží v oddělenosti.

DRUHÝ Tón - POLARITA - Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Jak mnoho věcí probíhá na všech úrovních v tomto čase!

1. dubna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jaro se rozvíjí v pravé dokonalosti. Toto je jaro Nového věku a ten se rovněž rozvíjí v pravé dokonalosti. Jsi jeho součástí a on ti přináší nový život. S ním přichází slavnostní pocit úplné svobody a volnosti, zpřetrhání starých pout a objevování nových prostorů, kde neexistují žádná omezení. Prožívej svůj růst a rozvoj v každém směru s pocitem, že se každým okamžikem může cokoli přihodit. Buď jako běžec na startovní čáře, připraven vyrazit na signál startéra. Jak mnoho věcí probíhá na všech úrovních v tomto čase! Změny přicházejí a ty jsi jejich součástí, jdi tedy v souladu s nimi. Buď ochoten se měnit a měň se rychle vždy a všude, kde je to třeba. Neváhej a neotálej. Vykroč hned do všeho, co se děje, rychle a jistě, s absolutní důvěrou a vírou.