Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Duben 2014

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 13.4. 2013 - 20.4. 2014

16. dubna 2014 v 21:06 Mistr Hilarion
Milovaní,
nyní je dokonalý čas pro to, abyste pro sebe udělali něco hezkého, protože každý z vás je toho hoden! Dejte si pauzu od běžné rutiny a udělejte něco jinak, protože to duši pomáhá osvěžit se a zregenerovat. Pro ty z vás, kdo jste sem přišli sloužit, je to často těžké, protože starat se sami o sebe je až na posledním místě vašeho seznamu povinností. Ale je to jedna z novinek, které byste se měli více věnovat a rozvíjet ji. Když si nejdříve dá člověk lásku sobě samému, je pak jednodušší dávat lásku druhým a ona nerušeně proudí ze svobodné duše. Když si v složitostech a výzvách života, které jsou pak dále obohacovány velkými dávkami energií z nebeských říší, najdete svoji cestu, mohou se stát vaše životní zkušenosti zajímavější a kvalitnější a tehdy přijdou nové informace, a když si je zapíšete, velmi vám to pomůže, protože je budete moct později využít a rozjímat nad nimi.

V současné době je svět sužován spoustou náročných událostí, které se přetahují o vaši pozornost a je důležité je analyzovat z hlediska pocitů vašeho srdce. Pokud existuje něco, co s tím můžete udělat, jako například posílat do těch situací světlo a modlitby, tak to v každém případě dělejte pravidelně. Pokud to ale rozviřuje myšlenkové vzorce, patřící do starého světa, anebo to představuje něco, co vás omezuje a snižuje vaši energii, tak od toho vaše vědomí pečlivě očistěte, protože vám to neslouží v začátcích vašeho nového způsobu života na Zemi. Nahraďte tyto vzorce vyživujícími a život vylepšujícími myšlenkami a zvyky, podporujícími koncepce, které vám pomohou posunout se do života, o kterém jste vždy snili, že ho budete žít. Jste tvůrci každého aspektu vašeho života a když budete podporovat všechno dobro, které chcete v životě zažít, dobře vám to poslouží. Opusťte vše, co vás zdržuje od žití takového života, jaký chcete žít.

Každý den žehnejte každému a všemu kolem vás. Když si osvojíte tento nový návyk a budete ho provádět denně, vytvoříte nové vzorce myšlení, které jsou odrazem vyšší vize, jakou si přejete ukotvit v nové realitě. Časem uvidíte, že to přináší požehnání i druhým, kteří navštěvují vaši realitu.Ve skutečnosti přinášíte na Zemi nebe, a opravdu jste zde kvůli tomu. Co vysíláte do Vesmíru se k vám vrací a když žijete a ztělesňujete vyšší vizi vašeho života, umožňujete všem kolem, aby činili totéž, protože pamatujte, že vaše energetické pole se rozprostírá na všechny strany na mnoho mil od vás a dotýká se všeho života v tomto poli. Nejste zde, abyste dělali tuto práci sami, jste zde, abyste byli v jednotě s ostatními pracovníky světla a dělali tuto práci vytvářejíc větší světelné pole, ovlivňující všechen život na této planetě.

Ano, je hodně těch, kdo jsou stále ovlivněni a zasahování nižšími energiemi předchozích cyklů a to, co se děje, když denně zaměříte, spolu s dalšími pracovníky světla, vaši pozornost na nové myšlenkové vzorce laskavosti, velkorysosti, sdílení, péče, hojnosti a blahobytu, je resetování a obnovení vědomí lidstva směrem k těmto vlastnostem, na které se soustředíte. Jste bořiči vzorců a také jejich tvůrci. Vytváříte svět, když denně prožíváte vaše životy. Kdyby každý člověk na Zemi převzal zodpovědnost za všechny vlastní činy, které denně vykoná, úžasný nový svět by se manifestoval rychleji.

A proto žádáme, abyste pokračovali v práci na sobě, abyste měnili své myšlení a své činy a to zpětně změní osudy všeho života na této planetě. Natolik jste důležití v celkovém systému věcí a proto chceme, abyste sami sebe milovali a sebe ctili každým dnem. Pramen vašeho života nesmí vyschnout, ale musí být denně obnovován - s radostí a nadšením, aby, tak řečeno, dobíjel vaše baterie.

Do příštího týdne…
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

TZOLKIN 16.4.2014 4 IMIX kin 121

16. dubna 2014 v 19:37 Mayský Kalendář na každý den

Ix - Drak - Síla Počátku, důvěry a víry

Kan (4) kompletuje Imix. Čtyřka je číslo dimenze, ve které zažíváme fyzickou realitu, takže pokud něco destabilizuje vás, váš duševní stav, nebo nějaký jiný aspekt vašeho života, použijte Kan podporující energii dát věci znovu do pořádku. Stejně tak, pokud jsou světové události, chování vašich přátel, či milovaných, nebo jiných okolností, mimo vaši kontrolu, nebo se cítíte bezmocní, frustrovaní, ztrácíte mysl - postavte se na pevnou kamennou základnu Kan a požádejte Imix o nějaké alternativní řešení toho, co vypadá jako nemožný úkol.

DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU
IMIX TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY

Dnes se ponoříme hlouběji do tajemství lidských zkušeností a chování. Mnozí vypadáte šťastně, ale hluboko uvnitř vás tečou slzy smutku. Mnozí jste zmateni, protože jdete mimo vaši cestu a ještě předstíráte plné porozumění všem otázkám. Proč tomu tak je?

Jedním z důvodů je strach, že něco nevíte, že nejste dokonalí. Smutek je považován za slabost, nedostatek znalostí je považován za znamení nevědomosti, takže ve svých " maskách " a " kostýmech " skrýváte všechno, co se uvnitř vás děje. Tyto myšlenkové formy jsou tak hluboko zakořeněny, že vytvořily scénář, kterému věříte. Existuje rčení : " na co myslíte, to se stane ", to je hodně pravdivé. Emoce sladěné s těmito scénáři se stávají realitou.

Aby bylo možné prolomit staré kódy víry, budete se muset vrátit ke své pravdě. Podívejte se na zvyky, které pro vás už nemají smysl. Když si začnete být vědomě vědomi toho, jak myslíte, co říkáte a děláte, začnete si všímat těchto nesrovnalostí. Jakmile zjistíte jednu, podívejte se blíže na další a rozhodněte se vědomě jak reagovat na podobné budoucí situace.

Například vás přítel obdaruje poklonou, nebo vděčností, nebo obdivuje vaše dary - budete se vymlouvat a popírat své schopnosti? Naučte se, jak přijímat komplimenty. Než dojde k další podobné události, cvičte pocity vděčnosti a uznání toho, co je vám dáno a přijměte poklony s grácií. Mnoho lidí také trpí neschopností přijmout dobře míněné rady. Podívejte se do svého nitra, proč se stáváte defenzivní, když někdo poukazuje na něco, co považuje za vadu.

Přijde čas, kdy vám nebude záležet na tom, co si druzí myslí. Ať jsou jejich poznámky negativní, nebo pozitivní - budete 24/7 plně a vědomě ve svém Středu, klidní a vyrovnaní, protože víte, kdo jste. Je to neutralita, co vám dává obrovskou sílu. Vyžaduje to čas a úsilí odhalit kdo skutečně jste - a je to velmi důležité. V minulosti jste umožnili druhým lidem, aby určovali, nebo schvalovali vaši cestu, která mnohdy nebyla čestná.

Tento typ chování už není třeba a ve skutečnosti už to není ani možné, protože to jsou mnohem nižší frekvence, než je frekvence Země. Už s ní nerezonují a navíc vytváříte disharmonii, nemoc v těle a oddělenost ve vztahu k sobě, přírodě i ostatním. To je v této době nesmírně důležité, a na denním pořádku je, abyste se zbavovali emocí a přesvědčení, které vás drží od toho, že jste skutečně milující a milováni. Chcete-li vystoupat do vyšších úrovní - je to naprosto nezbytné.

Pokud každodenní zprávy sdílíte, můžeme takto oslovit i ty, kteří zatím s námi nehrají stejnou melodii. Bylo by skvělé, kdyby vzestoupili všichni, nicméně víme, že čas se blíží ke konci a ne všichni půjdeme po stejné cestě. Neexistuje žádný smutek pro ty, kteří se k nám nepřipojí, neboť oni budou také pokračovat na cestě podle svého vlastního výběru, až do doby, než se znovu sjednotíme.

ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD
Nezapomeňte postavit stabilní a pevné základy na zemi. Postavte 4 pilíře podpírající váš život, aby byl stabilní ve všech aspektech Bytí - k vytvoření pravidel hry, práce i všech vztahů. Slunce prochází 4 body - svítání, poledne, západ a půlnoc a to dělá den úplným, celistvým, stejně tak rok je rozdělen dvěma rovnodennostmi a dvěma slunovraty na 4 roční období. Galaktičtí Mayové rozdělili Vesmír na 4 sekce a ekliptiku Mléčné dráhy dvěma průsečíky na 4 části. ČTYŘKA je stabilní základna pyramidy. Využijte dnes dar galaktického pulsu v podobě Energie ČTYŘI pro vaší osobní CELISTVOST.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Malé děti se umí ze života radovat.

16. dubna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Proč nekonat v životě to, co tě těší, pokud tím neubližuješ bližnímu a přinášíš dobro sobě samému i všem těm, s nimiž se stýkáš? Uč se dělat vše ve vhodný čas a vhodným způsobem, bez velkého napětí a úsilí. Malé děti se umí ze života radovat. Staň se tedy malým dítětem, které nezná zábrany, a uč se užívat života bez omezování a přílišného soustředění na sebe sama. Nedělej věci proto, že cítíš, že musí být udělány nebo že ty je musíš vykonat. Je-li nějaká činnost dělána z donucení, mizí z ní všechna radost a potěšení. Uč se dělat vše proto, že to děláš rád. Rozdej vše, co máš k dávání, z čiré obdarující lásky, z čisté lásky k životu, a zjistíš, jak se změní celý tvůj život.


Obraz: Jednorožec jednoty vědomí

15. dubna 2014 v 20:40 Obrazy rok 2014

Obraz: Jednorožec jednoty vědomí
Jednorožec, nositel nejvyšších vibrací ( Kristova světla ) zvířecích dév, chodil kdysi po zemi, ale opustil ji, když jeden ze dvou Měsíců Země (oči nebes) zničily války. Nyní se vrací, neboť obnovujeme energii ztraceného (ženského) Měsíce prostřednictvím našich čím dál mocnějších vibrací Lásky a světla.Jeho hříva je plamen centrálního univerzálního Slunce a jeho roh protíná noční oblohu, přičemž jeho zářící hrot vám osvětluje cestu, prostřednictvím spojené energie obou měsíců k hvězdám zvěrokruhu a ještě dál. Nabízí vám spirálovou cestu ke hvězdám a znovuzrození v podobě klidné, vyrovnané, úplné a sjednocené bytosti světla. Neboť vy jste spojovací článek mezi dévickým královstvím, našim vlastním světem a vizí nadcházející nové Země. S Láskou Anna www.slunecnikvet-anna.blog.cz

Buďte alespoň trochu inteligentní - Osho

15. dubna 2014 v 19:06 Skutečný mír je uvnitř

Celá má filozofie je založena na tom, že nemáte vyvíjet žádné úsilí, že máte jen relaxovat a osvícení se samo dostaví. Přijde, když zjistí, že jste úplně uvolněni, bez napětí, bez úsilí, a okamžitě se na vás snese jako tisíce květů. Všechna náboženství vám kážou naprostý opak a tvrdí, že osvícení je namáhavá záležitost, že vyžaduje celoživotní úsilí, možná i mnoho životů, a že tu není žádná jistota a záruka. A vy ani navíc neznáte cestu k osvícení, proto je možné, že ji ztratíte a zabloudíte. Jen pár lidí se doklopýtalo k osvícení. Byla to pouhá náhoda.
Miliony lidí se snaží a nic nenacházejí a neuvědomují si, že jejich hledání v nich vyvolává velké napětí, jejich úsilí vytváří stav, v němž nemohou dosáhnout osvícení. Osvícení nastane jen tehdy, když jste tak klidní, že už téměř nejste. Je jen čiré ticho a náhle dojde k explozi, k explozi vaší zářící duše. Lidé, kteří o to příliš usilují, jen ničí svou inteligenci nebo své tělo. Dosáhnete ho v uvolněném stavu. Relaxace je živnou půdou, z níž vyrůstají růže osvícení. A proto je dobré, že chcete být uvolnění, v pohodě, bez úsilí a napětí. Toto je recept na osvícení. Osvícení můžete být hned dnes! Osvícení je vaše nejniternější bytí. Vy se však příliš snažíte hledat, pátrat, děláte to či ono a nikdy se nedostanete k vlastnímu já.
Ve stavu relaxace nikam nesměřujete, nic neděláte a tráva začne růst sama od sebe. Naprosto stačí bdělost, inteligence, vědomí, a to není spojeno s úsilím, stačí pozorování, pozice svědka, a to není spojeno s napětím. Jsou to radostné prožitky. Nijak vás neunaví. Jste naprosto tiší a klidní. V případě takzvaných světců se o inteligenci mluvit nedá. Svým nesmyslným úsilím ji zcela zničili.
A já vám říkám, že veškeré usilování o osvícení je nesmyslné!
Neboť Osvícení je vaše přirozená podstata!
Vy už tím vším jste!
Když se dívám na vás, nevidím vaše tělo, vidím vaše bytí, jež je jako nádherný plamen. Gautamu Buddhu překvapilo, že jakmile dosáhl osvícení, byla náhle osvícena celá existence, protože jeho pohled se změnil, jeho vidění se změnilo. Viděl, že všichni směřují k osvícení. Je třeba poznat vlastní podstatu. Bez toho není život radostí, bez toho není život oslavou. Buďte alespoň trochu inteligentní a osvícení se dostaví samo. Tenhle svět není inteligentní. Funguje velmi inteligentně a přináší lidem spíš utrpení než štěstí. Lidé se navzájem klamou a upadají do ještě větší temnoty, do hlubšího bahna, do větších nesnází.
Vypadá to, jako by lidé na tomto světě měli radost z jediné věci-způsobovat neštěstí druhým. Proto je Země obklopena mrakem temnoty. Jinak by se tu konaly věčné oslavy světla - nikoli oslavy běžného světla, ale světla vašeho bytí. Proč se kněžím daří přesvědčit lidi, že osvícení je velmi obtížná záležitost, že je to téměř nemožný úkol? Příčina je ve vaší mysli. Vaši mysl zajímá jen to, co je obtížné, nemožné, protože je to výzva a ego (falešné-já) potřebuje výzvy, aby bylo stále větší a větší a větší. Kněžím se podařilo přesvědčit lidi, že dosáhnout osvícení je obtížné a téměř nemožné. Představitelé církví vám brání v dosažení osvícení velmi rafinovaným způsobem. Neboť podněcují vaše ego (falešné - já) a vy se pak začnete zajímat o různé obřady a rituály, žijete v odříkání a trýzníte sami sebe. Učiníte si z vlastního života co největší utrpení. Nicméně lidé, kteří si z vlastního života učinili utrpení, jsou masochisté a nemohou dosáhnout osvícení. Noří se do stále větší a větší temnoty (nevědomí). A lidé žijící v temnotě se brzy začnou plazit jako otroci (bečet jako ovce), protože je toto podivné úsilí připravilo o inteligenci a o VĚDOMÍ SEBE SAMA.
OSVÍCENÍ NENÍ NIC TĚŽKÉHO NEBO NEMOŽNÉHO. CHCETE-LI HO DOSÁHNOUT, NEMUSÍTE NIC DĚLAT. JE TO VAŠE PŘIROZENÁ PODSTATA, JE TO VAŠE SUBJEKTIVITA. NAPROSTO STAČÍ SE NA CHVÍLI ÚPLNĚ UVOLNIT, ZAPOMENOUT NA VEŠKERÉ ČINNOSTI A USILOVÁNÍ, NIČÍM SE NEZABÝVAT. A NEZATÍŽENÉ VĚDOMÍ SI NÁHLE UVĚDOMÍ, ŽE JÁ JSEM TO.
OSVÍCENÍ JE VAŠÍ PRAVOU PODSTATOU!
Neznamená to církev, neznamená to teologii, PROSTĚ TO ZNAMENÁ VAŠE PODSTATA.
POZNEJTE SVOU PODSTATU SNADNO A BEZ JAKÉHOKOLI ÚSILÍ (DOSÁHNOUT OSVÍCENÍ A POZNAT SVOU BOŽSKOST).
Podle mě jste inteligentní jen tehdy, dokážete-li to pochopit, pokud to nepochopíte, nejste inteligentní a jste jen egoisté, kteří se o to snaží... NĚKTEŘÍ EGOISTÉ SE SNAŽÍ BÝT NEJBOHATŠÍ, NEJMOCNĚJŠÍ, A PŘESNĚ TAK SE NĚKTEŘÍ EGOISTÉ SNAŽÍ BÝT OSVÍCENÍ. ALE EGO (FALEŠNÉ-JÁ) NEMŮŽE DOSÁHNOUT OSVÍCENÍ, MŮŽE DOSÁHNOUT BOHATSTVÍ, VYSOKÉHO POSTAVENÍ A PRESTIŽE, PROTOŽE TO NEJDE SNADNO, JE TO VELMI OBTÍŽNÉ.
VŠICHNI SE RODÍTE OSVÍCENI, AŤ SI TO UVĚDOMUJETE, NEBO NE. JE TO VAŠE PRAVÁ PODSTATA.
Náboženství nechtějí, abyste si to uvědomili. Politici nechtějí, abyste si to uvědomili, protože to odporuje jejich zájmům. Žijí tak, že vám vysávají krev, protože jste neosvícení. Jsou schopni zredukovat celé lidstvo na nesmyslné NÁLEPKY - křesťan, hinduista, muslim, vlastenec - jako by jste byli věci, majetek.
BUDETE-LI VŠICHNI OSVÍCENÍ - VŠICHNI SAMI SEBOU A ZÁŘIT SKRZE VAŠI PRAVOU PODSTATU - NIKDO VÁS NEMŮŽE VYUŽÍVAT - NIKDO VÁS NEMŮŽE ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ZOTROČOVAT.
Nikdo nechce abyste byli osvíceni a sami sebou. Dokud si tohle neuvědomíte, budete dál nahrávat lidem majícím své vlastní zájmy, kteří jsou ve skutečnosti paraziti. Jejich jediným cílem je parazitovat a vysávat vám krev.
CHCETE-LI BÝT SVOBODNÍ - JEDINOU OSOBITOSTÍ JE OSVÍCENÍ - A JE TO VELMI SNADNÉ - NESMÍRNĚ SNADNÉ!
JE TO JEDINÁ VĚC, PRO KTEROU NEMUSÍTE VŮBEC NIC UDĚLAT, PROTOŽE UŽ TÍM JSTE. VY JSTE SVĚTLO SVĚTA !!!
STAČÍ SE UVOLNIT A UVĚDOMIT SI TO, NEBOŤ O PRAVDĚ SE NEMÁ PŘEMÝŠLET, JE TŘEBA JI VIDĚT!!!
JE TŘEBA VYTVOŘIT VOLNÝ PROSTOR, ABY SE SVĚTLO DŘÍMAJÍCÍ VE VÁS (UKRYTÉ VE VÁS) MOHLO ŠÍŘIT A VYZAŘOVAT Z VAŠEHO BYTÍ. VÁŠ ŽIVOT BUDE KRÁSNÝ, ALE NEBUDE TO TĚLESNÁ KRÁSA, ALE KRÁSA VYZAŘUJÍCÍ ZEVNITŘ, KRÁSA VAŠEHO VĚDOMÍ.

TZOLKIN 15.4.2014 3 AHAU kin 120

15. dubna 2014 v 18:00 Mayský Kalendář na každý den

Ahau - Slunce - Síla odpuštění, osvícení a bezpodmínečné lásky

V každém konfliktu, nebo problému přichází nejvíce oslabující síla v nejisté, neznámé a neočekávané podobě. Dnešní Ox (3) představuje vašeho oponenta, ať už je to člověk, nebo fyzická, psychická či duchovní situace. Pokud se již zabýváte něčím takovým, Ox může jako jeden z trojice razit cestu, nebo vás třikrát obdaruje silou a řešením. Bez ohledu na to, jak těžká je situace, Ahau - vládce tohoto dne, vás posiluje vynikající intuicí a vedením vybrousit řešení a ještě více vás podporuje s Etznab - Mečem Pravdy - k posílení síly vůle a důvěry, které potřebujete k vítězství.

DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT O MOUDROST A NEUSTÁLOU PODPORU NAŠE PŘEDKY

Ahau je poslední v sérii denních Průvodců ( poslední znamení vertikálního pilíře - Uinalu ) a je vždy spojován se Vzestupem. Existuje mnoho forem Vzestupu a dnes se budeme bavit o přechodu z jedné hustoty do druhé. Je to stejné, jako když se vařící voda mění v páru. Jako energetická pára se budete fyzicky na Zemi pohybovat s grácií a lehkostí. To je království, kam většina z vás míří.

I když budete stále ve fyzické podobě, molekuly ve vašem těle budou změněny, budou " volnější " s větším prostorem mezi sebou. Genetické kódy se mění, aby mohlo přicházet do těchto prostor více Světla. V lidském jazyce neexistují žádná slova, která by popsala, co se s námi na této úrovni děje. Mnoho z vás dlouhé roky pracovalo na této Cestě k osvícení, takže je velmi pravděpodobné, že váš přechod probíhá s větší lehkostí. Dokonce i mezi Lightworkery existuje hodně strachu a zmatku, jak proces Vzestupu probíhá.

V současné době je na Zemi kladen velký důraz na materiální bohatství, potřeby a za ujištění stojí, že jak se budete stále více přibližovat a uvědomovat vaše schopnosti pro manifestování věcí, nebudete již potřebovat hmotné předměty, které jsou vám teď drahé. Nejdůležitější věc, kterou můžete v tomto čase udělat, je zůstat v okamžiku přítomnosti a věnovat pozornost tomu, co se děje kolem vás. Rozhodněte se, jestli chcete věnovat svůj čas a energii tomu, co vám přináší nadšení. Uvolněte všechny potřeby zachránit ostatní i svět. Zaměřte se na sebe. Jakmile jste plně v rovnováze a okamžiku přítomnosti, pak můžete pomáhat ostatním, kteří chtějí zaživat to samé.

Do té doby budou všechny snahy o záchranu druhých vycházet z pocitu nadřazenosti, nebo podmíněné lásky. Umožněte druhým zvolit si cestu a pomozte těm, kteří jsou připraveni vaši pomoc přijmout. Cokoliv jiného zasahuje do jejich svobodné vůle a může vyvolat pocit, jako by byli podřízeni, což způsobuje oddělenost. Zamyslete se dnes nad těmito zprávami a podívejte se, jak budete komunikovat s ostatními.

Odkud vychází pocity, že potřebujete druhým pomáhat? Nutíte svojí pomoc? Dáváte nevyžádané rady a informace, které oni nejsou připraveni vnímat? Najděte způsob, jak komunikovat s ostatními tím, že budete hledat věci, které máte společné. Pokud máte oba mysl otevřenou, můžete vřele diskutovat o vašich společných aspektech, názorech a duchovních tématech.

Většina rozhovorů mezi lidmi je povrchní a omezená. Velké procento slov je lepší nechat nevyslovené. Vždy přemýšlejte, než začnete mluvit, podělte se o informace s otevřeným srdcem. Jakmile se přiblížíte nutkání poučovat, automaticky se spustí poplach, který v nich vzbudí signál varování. " Pozor, někdo se mě snaží změnit! " To uvede druhého člověka do režimu obrany a zavřou se dveře před dalším hodnotným rozhovorem.

Otázka zní " Jak mohou ostatní, které mám rád, porozumět tomu, co bych jim rád řekl? " Vlastním příkladem. Když se lidé dívají, jak zůstáváte klidní tváří v tvář nepřízni, jste plni radosti, bude to pro ně jako Midasův dotek a získáte jejich plnou pozornost. Když se vás zeptají, jak je možné, že jste schopni žít tímto způsobem, budete mít dveře otevřené. Nechte dveře otevřené, aby ostatní věděli, že také mají schopnost splnit si, co si přejí.

Je to stejné jako když bytosti z vyšších úrovní sdělují své zprávy. Jak byste asi reagovali, kdyby vám neustále říkaly, co máte dělat - s pocitem nadřazenosti? Dopřejte si dnes čas o tom přemýšlet. Všimněte si rozdílu, když vás někdo podporuje a nebo říká co máte dělat. Chovejte se k druhým s úctou a cesta pro další setkávání je otevřená.

Kdykoliv stačí pomyslet a zavolat vaše Průvodce, jsou okamžitě s vámi. Máte také přístup k Vyššímu Já - okamžitě. Dávejte pozor na mentální a emocionální bloky, které vás blokují v konverzaci s nimi. Když jsou ve vaší blízkosti, cítíte pocity Lásky. Jakmile uvolníte stres, smutek emoce strachu - budete je vnímat mnohem silněji. To vám slibují.

Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze dnes předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V Den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Můžeš rozvíjet své vědomí tak, abys byl schopen vidět život z odlišného a širšího zorného úhlu.

15. dubna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jak snadné je vybuchnout v různých situacích a stěžovat si na ně a vinit za ně každého mimo sebe. Je snadné říci: "Proč se pro to něco neudělá?" A což kdybys s tím něco udělal ty sám? Nikdy nezůstávej stranou, nepociťuj bezmocnost a nedomnívej se, že pro to nemůžeš nic udělat. Pomoci můžeš vždy a můžeš začít okamžitě. Můžeš začít tím, že dáš do pořádku svůj vlastní dům. Můžeš urovnat všechna nedorozumění a pokusit se napravit všechny chyby. Můžeš rozvíjet své vědomí tak, abys byl schopen vidět život z odlišného a širšího zorného úhlu. Můžeš se učit být snášenlivější, otevřenější, více milovat a vidět vždy obě stránky věci. Můžeš začít hned teď potlačovat všechnu hořkost, kritičnost a negaci ve svém myšlení. Zjistíš, že když splníš svou roli, pomůžeš celku. Nemůžeš to však učinit jen ty sám. Čiň to s Mou pomocí.


TZOLKIN 14.4.2014 2 CAUAC kin 119

14. dubna 2014 v 21:44 Mayský Kalendář na každý den

Cauac - Bouře- Síla obnovy, inovace a regenerace

Bouře může přinést dar úrodné půdy pro vyprahlá pole, nebo může ničit celá města. Neznamená to však, že se životodárný déšť promění v ničivý tajfun. Protože je zde tak tenká hranice mezi těmito dvěma extrémy síly Cauac, všechno, co potřebujete udělat je - řídit všudypřítomnost potenciálu dramat a otřesů tohoto denního znamení směrem k pozitivním věcem, po kterých toužíte. Všechno, co musíte udělat je - vidět velmi daleko za horizont cesty, po které jdete a použít tu samou sílu Cauac k vyčištění Zrcadla Etznab - Vládce této Treceny a vidět jasnější, čistší a hlubší pravdu.

ESENCE CAUAC, TO JE POCIT BEZPEČÍ, JEDNOTY A MÍRU V ČASE, KDY ZUŘÍ BOUŘE VE VNĚJŠÍM SVĚTE

Mnoho bytostí, které nám pomáhají v procesu Velkého Probuzení, se nikdy nepokusilo žít v husté pozemské rovině a obdivují vás, kteří se pro to rozhodli a učinili tak. Mnoho z vás zažívá rychlé časové posuny a čas plyne tak rychle, že nemáte ani ponětí, že k posunu došlo - můžete mít pocit, že mnoho věcí nebylo uděláno.

Dnes máte možnost podívat se na to, jak trávíte čas. Děláte věci, které podporují vaše nadšení? Děláte věci z povinnosti? Máte pocit, že děláte věci zbytečně nebo, že byste raději měli dělat něco jiného?

Je hodně věcí, které můžete udělat, aby Země byla lepším místem. Nicméně pokud trávíte čas sténáním, jste unudění, nebo si stěžujete na nedostatek integrity druhých, předáváte tuto negativitu Vesmíru. Jste ti, co si stěžují na životní prostřední, nebo nedostatek morálky vládních představitelů? Co děláte pro změny ve svém životě a ve společnosti? Trávíte čas vzděláváním o skutečné pravdě a o tom, co se děje s ekologickou rovnováhou ve světě, nebo máte nos zabořený v nejnovějším milostném románu, či sledujte západní telenovelu?

Každý člověk má stejný počet hodin a je rozdíl, čeho jeden může dosáhnout za jeden den - to může být ve srovnání zcela odlišné. Úspěšný a pracovitý člověk zná své priority a svůj čas na ně zaměřuje. Líný člověk, nebo člověk v depresi využívá svůj čas naříkáním na okolní svět, který je součástí jeho problémů.

Existují miliony lidí v důchodovém věku, kteří mají nespočet hodin ve svých rukou. Trávit méně času mícháním karet, posunováním šachových figurek, nebo vyžíváním se v drbech a klevetách, by mohlo uvolnit nepřeberné množství hodin strávených na budování komunity na hlubší úrovni. Není účelem nikoho soudit, ale povzbudit ty, kteří svojí nečinnost mohou využívat moudře. Ti, kteří nemají volný čas, by se měli podívat na to, co mohou udělat, aby měli méně práce.

Kolik z vás si vezme každý den čas na uvolnění a osvěžení? Stavíte své potřeby na první místo, nebo se vyčerpáváte přáními druhých? Dokážete požádat o pomoc, když se právě nacházíte v bažině? Myslíte, si že je dobré odkládat věci, které vyžadují okamžitou pozornost? Mnoho z vás si najde čas na řešení problémů, až když vás začnou trýznit, hromadí se do bodu, kde se stávají zátěží. Je vám doporučeno věnovat těmto tématům prioritní pozornost. Jakmile se stanou tyto energie obtěžující, stejně jako negativní myšlenky, začnou zatěžovat vaše srdce.

Říkat vlastní pravdu, může nějaký čas trvat. Vzdejte se snahy zachránit svět, nebo ostatní. Objevte priority vašeho života a zajistěte si svůj denní režim tak, aby se do něj vešlo vše důležité pro váš životní styl. Odfiltrujte všechny vztahy a události, které odsávají vaší energii i čas. Jak chcete ovlivnit svět?

Mnoho z vás tráví všechen čas ve službě lidstvu, ujistěte se, že budete mít dostatek prostoru se také občerstvit. Nevěnujte čas zbytečným slovům, ale tomu, co děláte se svým volným časem - oba tyto aspekty mají obrovský vliv na celý svět.

To není o tom, že to, co děláte je důležité, ale i to, co nechcete udělat, může být stejně důležité. Tím, že řeknete NE věcem, které vás stahují dolů, otevřete dveře k příležitosti říci ANO, věcem, které vás povzbuzují a mají stejný význam pro svět. Začněte dnešní den pohledem na svůj rozvrh. Jak nejlépe můžete trávit čas? Pozvěte své vyšší Já i andělské Průvodce na pomoc při uvolnění svého času, dělat věci, které vám přinášejí rovnováhu a vnitřní mír.

DRUHÝ Tón - POLARITA - Zkuste vyvážit póly rozporů, najít cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


Je důležité, aby pro každou situaci existovala v každé době rovnováha.

14. dubna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Je důležité, aby pro každou situaci existovala v každé době rovnováha. Budeš-li vše, do čeho se pustíš, dělat pod Mým vedením, bude to vždy v dokonalé rovnováze. To je důvod, proč musíš nechat život odvíjet se, aniž by ses pokoušel cokoli ovlivňovat násilím. Budeš-li se tím řídit, nic nemůže špatně dopadnout a nic se nemůže stát v nevhodnou dobu. To neznamená, že budeš sedět a nic nedělat a jen čekat, až ti vše spadne do klina. Musíš být stále bdělý; musíš udržovat své vědomí povzneseně; musíš očekávat to opravdu nejlepší; musíš věřit, že vše je velmi, velmi dobré. Musíš čekat na Mne v absolutní víře a důvěře. Musíš vědět bez stínu pochyb, že Já jsem tvým stálým vůdcem a společníkem. Musíš vědět, že tvé cesty jsou řízeny Mnou a jen Mnou, takže každý tvůj krok je pevný a jistý, a vše, co učiníš, bude učiněno v lásce.

Co není Probuzení - Robert Saltzman

13. dubna 2014 v 21:34 Jednoduchost života
psychoterapeut a duchovního učitel žijícího v Mexiku
Co podle mého není duchovní probuzení:
1. Není to náboženství a nemá to co dočinění s "Bohem". Bůh, jako myšlenka, je výtvorem ega. Po probuzení je tohle zcela patrné. A co se týče nenáboženského náboženství buddhismu, jeho sútry měli sloužit jako trn k vyjmutí jiného trnu z chodidla. Jakmile se zbavíš problematického trnu, oba je zahodíš.
Nemá to co dočinění ani s "vírou", což je jen další, lépe znějící slovo, pro vyjádření slova "důvěřivost". Buddha sám (Buddha znamená "probuzený") radil, abychom nicnepřijímali na základě víry, či proto, že o tom hovořil někdo vážený.
2. Nemá to co dočinění s kouzly, pavědou nebo odmítáním racionální logiky. Jestliže se ti jeví astrologie, agrosymboly, léčitelství, rok 2012, inteligentní plán, atd. jako něco "hlubokého", jsi tak omámen, jak jen člověk může být a k dispozici máš dostatek materiálu, který tě v tomto stavu může udržovat tak dlouho, jak se ti jen zlíbí.
3. Nemá to co dočinění s mystickými zážitky, jako třeba, když jsi v meditační hale "splynul v jedno se vším". Mystické zážitky jsou lehce vyvolatelné pomocí nespočtu metod. Týden strávený v tichosti a o hladu zplodí různé stavy změněného vědomí, stejně tak jako točení se dokola, požití psychedelické houby či pobyt v deprivační nádrži. Ale nic z toho nemá co dočinění s vnímáním věcí tak, jak jsou.
4. Probuzení není produktem nějakého "cvičení". Praktiky jako modlitba, chvalozpěvy, meditace, atd. jenom zaměstnávají ego a oddalují duchovní probuzení - oddalují vnímání iluzí vytvořených egem. Nějaká tradiční meditace tě snad uklidní natolik, že budeš schopen vnímat své myšlenky, ale jakmile k tomu dojde, jakékoli další "sezení" se podle mého stává dalším projektem posilující ego, neumožňující ho prohlídnout.
Žák se snaží zapůsobit na svého učitele hodinami nehybného sezení v dokonalé pozici.
Učitel tuto podívanou již nemůže déle vydržet, zvedne uvolněnou dlaždici a začne ji leštit.
"Co děláte, Mistře?" zeptá se student.
"Inu," odpoví učitel, "vyrábím zrcadlo."
"Ale leštěním té dlaždice přeci zrcadlo nikdy nezískáte," řekne student.
"Pravda," odvětil učitel, "a ani ty se nikdy nestaneš Buddhou tím, že budeš sedět na podlaze."
Co bych doporučil - a to se dá jen stěží považovat za metodu - je vnitřně se zklidnit. Nemusíš meditovat v ašramu, ztišit se můžeš i uprostřed hlavního nádraží. Přestaň lpět na svých obvyklých názorech, úsudcích, touhách, libostech a nelibostech, přáních a obavách. Umožni tomuto hluku ustoupit do pozadí a pak si všimni jak prázdné a beztvaré "já" je. Když tohle skutečně uvidíš, jsi probuzen.
5. Probuzení neznamená, že najednou budeš znát odpovědi na všechny otázky, získáš mimosmyslové vnímání nebo schopnost zhmotnit své touhy pouhou silou vůle. To jsou jen pohádky, takové, kterým buddhisté říkají "nabízení dítěti žluté listí, aby přestalo plakat po zlatu." Probuzený člověk není "bohem" a už vůbec ne všemocný a vševědoucí. Skvělé je, že probuzený člověk dokonce ani nechce znát otázky na odpovědi a netouží po nadpřirozených schopnostech. Když se při mé práci řeč skloní k tomuto tématu, rád povídám následující historku:
K císařovi se dostaly zvěsti o zenovém mistru žijícím daleko od hlavního města. Tento muž byl znám široko daleko pro svou hlubokou moudrost a rozsáhlé vědomosti. Toužíce po odpovědi na svou nejpalčivější esoterickou otázku, dal císař starce předvolat. Když muž dorazil ke dvoru, císař se začal vyptávat:
"Říká se, že jsi velký učitel Zenu, zenový mistr," začal císař. Stařec se pouze uklonil. "Nuže, pokud jsi tak velký zenový mistr, pověz mi tohle," poručil císař. "Jaké to bude po smrti?" "Omluvám se Pane," odvětil stařec, "ale nemohu vám říct, jaké to bude po smrti. Třebaže jsem zenový mistr, nejsem mrtvý zenový mistr."
6. Probuzení nemá co dočinění s místem, kde žiješ. To možná nepotěší ty, kteří se přestěhovaly do dolní (Baja) Kalifornie a teď mají pocit, že žijí v "ráji", ale dolní Kalifornie není nirvána. Nechápej mě špatně; Todos Santos je mým domovem už víc než dvacet let a moc se mi tu líbí. San Ignacio, Cataviňa, nádhera! Jen říkám...
7. Probuzení není, co si myslíš. Jako mnozí, i já jsem slyšel a četl o osvícení a měl mnoho představ o tom, jaké to bude. Některé z těchto představ pramenily z bizarního fantazírování různých knih a jiné byly plodem mé vlastní divoké a romantické představivosti. Všechny se mýlily. Byly dokonce tak mimo, že když jsem procitl, myslel jsem, že si ze mě někdo dělá legraci. Je to tak jednoduché! Bylo to přímo tady, celou tu dobu, ale já jsem to prostě neviděl! Neexistuje žádné vysvětlení ani návod. Jen když sami procitnete, porozumíte slovům těch, kteří se již probudili. Je to tak trošku paradox, že jo? Tyto slova pochopíme, až když je k ničemu nepotřebujeme.
Pravda je územím bez cest.
--Krišnamurti
8. Probuzení není o tom, co děláš či neděláš. Není to o tom, co si oblékáš, co jíš, čím se živíš, zda upřednostňuješ fotbal nebo operu. Nic z toho. Dokonce to není ani o činění dobrých skutků, zachraňování planety nebo o snaze být dobrým člověkem. To neznamená, že po probuzení se již nebudeš snažit zachraňovat velryby, nebo cokoli jiného - možná budeš, a možná také ne. Znamená to, že dělání nebo nedělání se děje, protože to je to, co se děje, ne proto, že "ty" to děláš.
Pro mnohé lidi, včetně některých mých studentů, se tohle jeví jako ta největší překážka na cestě k probuzení. Svým způsobem se každý chce probudit. Něco v nás skutečně touží po svobodě, zdravém rozumu a bezpodmínečné lásce. Ale obáváme se, že když zmizí mé "já", vše, čeho si nejvíc ceníme, zmizí s ním: mé vztahy, mé cíle, mé zájmy, můj intelekt, mé dobré jméno, má práce, mé peníze, mé sebeovládání, atd. Je pravda, že něco z toho ztratit můžeme. Ale jakákoli skutečná láska v životě člověka - nemám na mysli lpění, nebo zvyk, ale skutečnou lásku, ať už k druhému člověku nebo k čemukoli jinému - nezmizí po probuzení, ale je naopak o to lépe vyjádřena, neboť teď už má volnost, v podstatě poprvé, milovat bez zábran.
9. K duchovnímu probuzení nedojde po přečtení další knihy nebo při dalším satsangu. Můžete se probuditTEĎ, a ne díky tomu, že něco přidáte nebo změníte, ale kdykoli si uvědomíte iluzornost ega. Je to stejné, jako když teď vnímáte tato patrná písmena na obrazovce jako shluk pixelů, které podvědomě přetváříte do slov ze zvyku a také proto, že rádi čtete. Pokusme se ještě držet této analogie a pokračovat ve čtení slov s vědomím a připomínajíce si, že tato obrazovka je ve skutečnosti jen spleť bodů. Díky tomu si vlastně uvědomíme realitu monitoru.
10. Probuzení není o moudrosti, dokonce ani o "trvalé moudrosti". Moudrost nám zajisté může pomoci překonat útrapy všedního života, vypořádat se s bolestí či ztrátou - všechno tohle - a prostřednictvím slov mistra můžeme dokonce i zakusithlubší vědomí, ale stejně jako dobro je nepřítelem dokonalého, nadbytek vědomostí může samo o sobě působit jako hypnotikum a člověk pak stráví celý život studováním morálních zásad. Je lepší si uvědomit, že to, co víte, za moc nestojí, a že vaše egoistické já není ve skutečnosti moudré, ale naopak zatraceně pošetilé. Gurdžijev svým žákům neustále opakoval: "Ty jsi ale skutečně tupec! Jen výjimečně se setkám s tupcem tupějším, než jsi ty, ty tupče!"
10. Tento seznam není ani zdaleka úplný, ale přidám ještě poslední větu. Probuzením nicnezískáte. Kdybyste probuzením něco získali, nejednalo by se o probuzení, ale jen pokračování toho starého snu, ve kterém něco dostáváte nebo se něčím stáváte. Po duchovním probuzení nebudete mít pocit, že jste něčeho dosáhli nebo něco získali. Život půjde dál jako předtím.
Před osvícením, sekáš dřevo, nosíš vodu
Po osvícení, sekáš dřevo, nosíš vodu
Život se zkrátka odvíjí tak jak má. Krišnamurti tomu říkal "vědomí bez volby". Trefná slova. Zatímco se okolní svět jeví jako předtím, ty začínáš vnímat věci tak, jak jsou, ne tak, jak by si ego přálo, aby byly.
Pravděpodobně budeš prožívat pocity prázdnoty a samoty a zároveň vnímat, že jsi jedno se vším ostatním, což se kupodivu nebude jevit jako paradox, ale jednoduše pravda.
-------------
Pokud jsi jeden z těch, kteří hledají osvícení kvůli touze po nějakém téměř nesnesitelném uspokojení - jako třeba po trvalém orgasmu, nebo životu s anděly v nebesích, po moci uspokojit veškeré své touhy, po poznaní tajemství vesmíru - asi budeš má slova brát jako blábolení nějakého chlapíka z Todos Santos, což je v pořádku. Jestli si ale myslíš, že by na tom všem přeci jen mohlo něco být, dovol mně ještě přidat pár slov pronesených samotným Buddhou, tím nejznámějším z osvícených. Ještě před tím, než budu citovat Siddhárthu Gautamu, bych rád přidal několik slov na závěr. Gautamu necituji, protože ho považuji za autoritu, ale protože ty ano - a jestli ne, tak jsi okamžitě pochopil vše, co jsem napsal a vlastně jsi to ani vůbec nemusel číst. Po duchovním probuzení ti bude nad slunce jasné, že ty a Buddha jste jedno. Ty a Dalajláma jste jedno bez jakéhokoli podstatného rozdílu. A není ani žádný podstatný rozdíl mezi tebou a opilým bezdomovcem válejícím se ve škarpě. Vnímání rozdílů, kde žádné nejsou je přesně to, co vytváří mříže žaláře, který nazýváme "já".
Subhuti se znovu otázal, "Vznešený, když jsi dosáhl nejvyššího, dokonalého osvícení, uvědomil sis ve své mysli, že jsi ničeho nedosáhl?
Buddha odvětil: "Přesně tak. Když jsem dosáhl nejvyššího, dokonalého osvícení, neuchopoval jsem ve své mysli žádné představy o dharmě, ani ty nejjemnější. Dokonce i označení nejvyšší, dokonalé osvícení jsou pouhá slova."
-- Diamantová sútra
přeložil Onlynow, zdroj: http://www.dr-robert.com/

ℒℴνℯ Optimismus Ch. Hansard

13. dubna 2014 v 11:48 Vývoj vědomí bytostí


Trvalý optimismus rozvíjí a rozšiřuje myšlení i sílu vůle, upevňuje duševní sílu a učí nás sebekontrole.
Musíme se však pro něj vědomě rozhodnout a vynaložit určité úsilí. Optimismus je stav duše, který můžeme přirovnat k jaru: optimistický člověk je jako znovuzrozený, svěží a regenerovaný. Navíc je pro něho mnohem snazší vyrovnat se s různými událostmi i jednat s lidmi.

Pozitivní naladění nemá nic společného s nevědoucností a slepou vírou, nýbrž člověka ponouká, aby vždy, za každé situace a při jakékoli události, věřil v nejlepší možné výsledky.
Optimismus v sobě musíte pěstovat a hýčkat, protože je to nejhodnotnější způsob, jak přistupovat k životu, a nejjistější cesta, jak rozvíjet vnitřní sílu.

Hojnost Diana Cooper

13. dubna 2014 v 11:02 Aktuální Informační chaneling


Vědomí chudoby pochází ze slibů žít v chudobě, které jsme přijali v minulých životech, nebo ze systémů přesvědčení uložených v podvědomí, že jsme bezcenní, nebo ze společenského povědomí, že je špatné žít v hojnosti. Opak je pravdou. Podstatou zdroje je žít v hojnosti. Hojnost je žít v lásce, štěstí, prosperitě a naplnění, což přirozeně vede ke zdraví. Vědomí 5D je vědomí hojnosti. Znamená to dýchat, myslet, mluvit a jednat jako člověk, který ví, že je vždy podporován.

Prosperita neznamená mít v bance peníze a hromadit je ze strachu, že vám budou odebrány nebo že jich bude nedostatek - to je být ovládán penězi. Prosperita je mít víc než dost s vědomím, že přijde ještě víc. Vědomí prosperity je víra, že budeme mít víc než dost. Myslet, mluvit a jednat na základě hojnosti. Poté peníze ovládáme my.

Láska není být připoután k partnerskému nebo přátelskému vztahu, nebo manipulovat a vydírat ostatní, aby s vámi zůstali. Neznamená to dělat lidi na sobě závislé, aby vás neopustili, nebo se jim chtít zalíbit, aby vás měli rádi. Láska je být pravdivý a užívat si vztah k partnerovi, rodině, dětem a přátelům, dávat všem volnost s vědomím, že tu pořád budou lidé, kteří vás budou mít rádi. Je to chovat se k lidem v bezpodmínečné lásce. Mít sebe rád a cítit se dobře, když jsme sami.

Úspěch není jednat tak, abychom získali uznání a materiální věci. Je to pocit naplnění a vlastní hodnoty, míru, klidu, radosti a spokojenosti.

Štěstí nezávisí na tom, jak se k vám chovají druzí. Štěstí je pocit lehkosti a radosti uvnitř sebe. Hojnost k vám přichází na základě myšlenek a činů. Uvolněte strach, že je něčeho málo. Je tu vše pro všechny. Pokud něco dáváte a myslíte si přitom: "Pořád mu dávám peníze" nebo "Vždy platím já", zadržujete průtok energie.

Štědrost je 5D kvalita a znamená dávání od srdce, což umožňuje, aby k vám přišlo ještě víc. Dávali byste více druhým, kdybyste věřili, že ještě více přijde k vám? Pak dávejte od srdce a ono přijde.

Bezpodmínečná láska je 5D kvalita, je to magnetická síla. Nechali byste odejít nějaké přátele nebo svého partnera, pokud byste věděli, že to místo bude zaplněno lidmi, se kterými si více rozumíte? Jste spokojeni se svou prací, koníčky, domovem? Přinášejí vám radost a naplnění? Je ve vašem životě něco, co byste rádi změnili, kdybyste věděli, že je něco lepšího na obzoru? Strach, který vás připoutává k tomu starému, vás může blokovat ve spojení s hojností. Jako řeka nepřetržitě plyne, tak Zákon toku zajišťuje, že v životě není prázdnota. Pokud něco nebo někoho necháte odejít, přijdou na jejich místo nové věci a noví lidé, i když bude třeba chvíli počkat. Samozřejmě, pokud necháte někoho jít a pořád vysíláte podvědomě tu samou zprávu, dostanete ty samé podmínky. Ale pokud jste uvolnili nižší vibrace a teď vysíláte vyšší vibrace, automaticky k vašim dveřím přijde něco nového a lepšího.

Hojnost je rozhodnout se, co chceme a mít jasno v tom, že si to zasloužíme. Hojnost je dávat a přijímat. Na základě Zákona toku nemůžeme dávat bez braní a brát bez dávání, tím bychom blokovali tok hojnosti. Ve 3D to, co dáváme, se vrací tím samým způsobem. Ve 4D to, co dáváme, se vrací třikrát. V 5D to, co dáváme, se vrací desetkrát. Cokoli, co dáme od srdce, se nám desetinásobně vrátí. Můžeme dát někomu jídlo a někdo jiný nám dá knihu. Dáme někomu peníze a někdo nám dá dovolenou. Můžeme někomu pomoci a dostat náležitou péči od někoho jiného. Neočekávejte, že osoba, které něco dáváte, vám to vrátí. Tento princip porušuje Zákon hojnosti. Přijímejte cokoli, co k vám přichází s pocitem vděčnosti a s tím, že si to zasloužíte. Pak budete mít klíč k většímu bohatství, než si teď dovedete představit. Jste člověkem, který pracuje se zákonem desetinásobného vrácení.
Ve vědomí 5D vás zajímá výhradně to, co slouží všemu, co je a od toho se odvíjejí všechny vaše žádosti. Pokud to není k největšímu prospěchu všech, rádi to necháte být. V tomto proudu vědomí jsou všechna zhmotnění ku prospěchu všech. Pak vaše soustředěnost přináší prosperitu a hojnost všeho druhu "v souladu". Pokud zhmotňujete tímto způsobem, máte ze svého života radost. Pokud si něco chcete do života přivolat, je důležité, abyste si přesně ujasnili, co chcete.

Abychom mohli žít v hojnosti, je třeba se přirozeně mít rád a dávat sobě. Pokud dáváme ostatním a sobě ne, je na čase se zeptat, jaký máme k tomu motiv. Většinou si tito lidé kompenzují svůj nedostatek lásky k sobě a své ceny a tímto přirozeně blokují tok. Přijímejte a dávejte v rovnováze. Pokud jste naštvaní, že někoho podporujete, zastavte se a zeptejte se sami sebe: "Zachraňuji tuto osobu?" Jinými slovy "Jste s tímto člověkem na sobě emocionálně závislí?" nebo "Dodržuji dohodu nebo slib z minulosti?"

Některé poznatky převzaty z knihy A new light on ascension a 2012 and beyond od Diany Cooper

http://www.atlantskaskola.cz/clanky/hojnost.htm

TZOLKIN 13.4.2014 1 ETZNAB kin 118

13. dubna 2014 v 10:35 Mayský Kalendář na každý den

Etznab - Zrcadlo - Síla rozlišení a pravdy

Dnes se budeme zabývat tématem LÁSKA, neboť je to ten nejdůležitější faktor. Pokud jste následovali doporučení předchozích zpráv, nacházíte se v mnohem vyšším stavu Lásky, než jste byli na začátku. Mnoho zpráv pracuje s otázkami, které vám umožňují přiblížit se svému potenciálu. Dnešní nabídkou je jít ještě o krok výš v pochopení a realizaci bezpodmínečné lásky.

LÁSKA je těžko pochopitelná emoce. Je to něco víc, než jen lidská emoce. Je to látka stvoření všeho. Esenci LÁSKY je velmi těžké popsat běžným jazykem.

Na začátku byl Zdroj - jak vznikl, je za hranicemi lidského chápání. A znát historii není důležité. Co je důležité uvědomit si, že jste byli stvořeni podle vlastního výběru se schopností pohybovat se dimenzemi. Jste součástí původního Zdroje čisté Lásky, Světla a Energie.

Jeden ze způsobů, jak si to představit je Zdroj jako Slunce. Přišel čas a Zdroj rozhodl zažít sám sebe jinak, než plně dokonalou Esenci a v tu chvíli roztříštil sám sebe na fragmenty, ale věděl, že kdykoli může tyto fragmenty odvolat, nebo zrušit a překonfigurovat se znovu do naprosté CELISTVOSTI.

Každá z těchto částeček - fragmentů si udržela plnou paměť a podstatu Zdroje - jako hologram. Každý z těchto fragmentů měl možnost si ještě vybrat, co chce zažít. Některé z těchto částeček zůstaly na této první úrovni dělení. Většina energetické látky zůstala v původním stavu jako Zdroj. Každá úroveň fragmentů, až na vás, kteří čtete tento odkaz, si udržela vždy plný rozsah Lásky, Světla a Energie. Každý z vás je původní částečkou Zdroje - nejste odděleni jako čtvrtka z dortu - jste holografická část Zdroje, v níž je stále podstata Zdroje.

Co to znamená, že každý z vás je Bůh, nebo Zdroj? To znamená, že jste stále v každém okamžiku nejčistším Světlem, prodchnuti všemi možnostmi Zdroje jako je vševědoucnost, všudypřítomnost a dokonalá Láska. Jinými slovy máte tyto schopnosti v sobě, ale byly uzamčeny a nepřístupné díky smlouvě s Vesmírem, kde teď žijete.

V tomto Vesmíru, stejně jako v jiných, existují zvláštní pravidla, zkušenosti, které je možné zažít. V předchozích odkazech jste našli zprávu o povinném vymazání paměti vaší plné spirituální povahy a možnost zažít plně nelásku. Tato planeta byla navržena jako cvičiště, nebo experiment, kde je umožněno zažívat nelásku. Země je jedna z vibračně nejhustějších planet od dob vzniku existence. Slovo " je " znamená, že je a bude, protože většina planet s nízkou hustotou zničila sama sebe.

Náš svět je na pokraji zkázy a existuje mnoho mnoho bytostí, na všech úrovních, které pracují, aby se zabránilo katastrofálnímu konci. Mnoho galaktických Mayů bylo součástí původního Stvoření této planety a velmi dobře si pamatují Zemi jako Rajskou Zahradu a i teď nám pomáhají dát planetu do původního stavu, než bude pozdě.

Vzhledem ke smlouvám o svobodné vůli, nemůže nikdo nutit svoji vůli druhému, takže museli nechat dojít Zemi do tohoto chaosu. Přesto, když byla Země stvořena, nastavily se dva hlavní parametry. První z nich byl stanovit čas konce experimentu nelásky. Ten čas je teď a tady. Druhý parametr byl, že ti z jiných dimenzí nesmí zasahovat před stanovenou dobou, jedině pokud by lidské chování mohlo poškodit a ovlivnit nejbližší kosmickou rovinu.

Země je v přechodové fázi z jedné dimenze do druhé a nyní je pomáháno v úsilí těm, kteří přišli na Zemi, aby pomohli s přechodem, než nastane přesun z jedné dimenze do druhé, než bude svět zničen. Donedávna existoval štít, který dočasně zakazoval paměť spojení se Zdrojem.

Každý z vás má schopnost a touhu najít Zdroj, ale zatím nikdo není schopen v tuto chvíli plné integrace. V okamžiku, kdy máte plnou paměť, vaše frekvence se zvýší do bodu, kdy budete chtít opustit planetu, protože s plnými funkcemi nelze být na Zemi. Tyto informace znáte od Nanebevzatých Mistrů, kteří se o tom často zmiňují a i když o tom nevíte stále pomáhají lidstvu najít cestu ke Zdroji.

Ti z vás, kteří se snažíte uklidit a vyčistit své životy, máte plnou podporu " shora", abyste se stali více milující, vyrovnaní a pečující. Mnozí jste na této cestě, jen co vám často brání, jsou obavy zakořeněné hluboko v těle, které musí být rozpuštěny.

Je doba Velkého Probuzení a čas experimentu končí. To je také důvod rostoucího pozorování na nebi, tak i pomoci pozemského personálu v lidské podobě. Mnohem více vidíte duchy, anděly. Stále více se rodí děti s otevřenou pamětí, které mají schopnost vidět za závoj.

Mnoho planet bylo zničeno. Byly také součástí nelásky - zničily samy sebe, chamtivost, moc, nedostatek respektu k sobě i k planetě je přivedl do záhuby. Mnoho bytostí z těchto planet se inkarnovalo na Zemi, aby napravily chyby z minulých životů. Už neexistuje žádný čas na znečišťování nebe ani země. Každý z vás se probudí do své plné Esence. Proces Vzestupu probíhá pro každého jiným tempem. Nikdo nemůže nikoho nutit udělat změnu, jen podělit se o pravdu a ukázat možnosti.

Svobodná vůle neumožňuje pomoci těm, kteří odmítají naslouchat. Neexistuje žádné peklo ani zatracení, jen následky vaší svobodné vůle. Jak bylo předpovězeno v mnoha Starých Písmech, nastane doba, kdy ti, kteří stoupají na vysokou úroveň čisté Lásky, opustí stejně jako Nanebevzatí Mistři pozemskou rovinu. Jen ti, kteří vibrují na frekvencích Lásky budou moci vzestoupit spolu se Zemí. Nejedná se o žádný fyzický pohyb planety, je to změna frekvence - stejně jako změna frekvence v rádiu. A to se stane během okamžiku.

Ti, kteří nechtějí měnit své volby se přesunou na jiné místo, kde dál budou moci hrát hry nelásky. Cílem Mayů je objasnit vám co nejvíce všechny otázky. Chcete-li se opravdu rozhodnout zůstat v říši nelásky, nikdo vás nebude soudit. Nicméně účelem je oslovit ty , kteří chtějí vzestoupit i ty, kteří v současné době vědomě neví - aby věděli, že i oni mají na výběr.

Mnoho z vás cítí neklid, to je jen vnitřní spoušť Vyššího Já, že je třeba věnovat pozornost tomu, co se děje. Pokud následujete intuici, váš život je naplňující. Mnoho z vás si uvědomuje, že kdyby ignorovalo intuici, může jim to způsobit silnou úzkost, dokonce smrt.

Takže je čas si vzpomenout, že každý z vás je hologramem Zdroje. Každý z vás má schopnost vzestoupit, aby to bylo možné, musíte opustit obavy. Využijte meditace, modlitby, spojení s Průvodci. Budete muset integrovat vnitřní změny do okolního světa. Jinými slovy budete se muset naučit říkat pravdu. CO ŘÍKÁTE - TO TAKY DĚLÁTE.

Za připomenutí stojí, že všechno co potřebujete máte, sílu máte v sobě. Mnoho lidí se spoléhá na jasnovidce a guru, aby jim řekli, co mají dělat. Tento čas končí. Jste to vy, kdo se musí rozhodnout. Je sice užitečné požádat ostatní, kteří jsou na cestě dál, ale jejich cesta je jiná než vaše. Změňte myšlenky, slova, činy, emoce, obavy spojené s peklem a zničením Země a vstoupejte do vyšších úrovní Lásky.

Copyright © Překlad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TRECENA ETZNAB

13. dubna 2014 v 10:26 Mayský Kalendář na každý den

ETZNAB - Vlna ZRCADLA - Síla rozlišení
TEĎ je nejlepší ČAS poznat pravdu.

Vlna ZRCADLA přináší do života nezvratnou pravdu a absolutní jasnost.
Pro starověké Maye ETZNAB symbolizuje vědomí duality, správné a špatné, dobro a zlo,víru a strach, duchovního bojovníka, který prostřednictvím svých činů volí etickou a morální cestu. Symbolika je nůž, který může léčit ( skalpel chirurga), nebo zabít ( zbraň bojovníka).
Využijte energii této Treceny k překročení duality, kterou nabízí třetí dimenze a přestěhujte se do vyšších vibrací, neboli dimenze CELISTVOSTI A JEDNOTY.
Na konci Vlny ZRCADLA dosáhneme ve svém životě momentu zvaném OSA ČASU, neboli ČASOVÝ PŘELOM. Mezi Vlnou OPICE a Vlnou ZRCADLA se nachází tzv. PUPEK TZOLKINU, který je tvořen čtyřmi kiny 129, 130, 131 a 132. Chápeme-li ČAS vertikálně a bereme-li ho z hlediska fraktálního období - máme možnost připomenout si úspěchy minulého období, obohatit svůj potenciál a rovněž zkorigovat současné chyby v životě. ČASOVÁ OSA protíná naše životy cyklicky, ale světy existují i paralelně.

Pokud vezmeme v úvahu TZOLKIN, jako velký kalendář, uvidíme, že OSA ČASU učinila první řez v Evoluci před 13.000 lety ( přechod z Geneze DRAKA do Geneze OPICE). Zvláštní pozornost by také měla být věnována prvnímu tisíciletí před narozením Krista - přesně období 747 př.n.l. - 353 př.n.l. ( polovina cyklu 3115 př.n.l - 2012 n.l.).

To byl čas inkarnace Budhy v Indii, Lao Tse a Konfucia v Číně, a řeckých filozofů Pythagora, Sokrata, Platóna a Aristotela.V tomto časovém období se objevila první vlna klasických Mayů, v Mexiku bylo vybudováno město Monte Alban, a zde také odstartoval systém Mayského Kalendáře.

Pokud se zaměříte na Vlnu ZRCADLA, nedívejte se jen na minulých 13 Dnů, ale podívejte se na celý Cyklus Geneze Draka zaměřující se na minulých 130 Dnů kalendářního vývoje. Ponořte se do tohoto časového období a přemýšlejte o něm.

Cílem Vlny ZRCADLA je rozvíjení SVOBODNÉ VŮLE přes výzvy vyvolané osudem. V této Vlně nejsou galaktické portály, každá Pečeť je stejně důležitá.

Nezapomeňte také, že předposlední a poslední pozice Vlny vyznačují polovinu pupku ČASU. Z tohoto důvodu je důležité pozorovat vlastní Střed. Je to Universální Centrum, kolem kterého se točí také vaše JÁ. Tyto dva Dny - odpovídají adekvátně přímo, či nepřímo - skutečnému zlatému dolu znalostí. Takže využijte tuto příležitost!
Nenechte si ujít " ostré hrany " bílé Vlny, protože žádný detail zde nebude opomenut.

Vlna ZRCADLA vám nedovolí klamat, ani přehlížet sebe samého! Je neúprosně očišťující! Nerozčilujte se na ZRCADLO, protože se z něho dívá pouze někdo, kdo stojí na druhé straně odrazu. Ten někdo jste VY! Radujte se, pokud vás z druhé strany uvítá bytost dobrosrdečná, veselá a šťastná. To, co tam TEĎ vidíte, je odraz vašeho JÁ. Všechny informace, na které narazíte v této Vlně mají co do činění s vaším Středem. Přistupujte k nim vážně.

Lidé, s kterými se setkáváte jsou vaším vlastním odrazem a jednoznačně pro vás velkým přínosem. Dívejte se na ně, jako na sebe. Uvidíte v nich sebe. Uvidíte, jak si pěstujete v životě iluze. Využijte vrozené schopnosti spravedlivého vyrovnání. Použijte MEČ PRAVDY udělat rozhodující řez ve svém životě, abyste mohli odpustit a ukončit spory.

PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ -PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost - co dnes zasejete -to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace které se přejete manifestovat.

MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ - čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí.V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.

Přehled Vlny 13.4. -25.4.

ETZNAB 1
CAUAC 2
AHAU 3
IMIX 4
IK 5
AKBAL 6
KAN 7
CHICCHAN 8
CIMI 9
MANIK 10
LAMAT 11
MULUC 12
OC 13

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Mé nekonečné bohatství je přístupné všem....

13. dubna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Já jsem zdrojem tvé hojnosti a vše, co mám, je tvé. Mé nekonečné bohatství je přístupné všem, ale musíš si být vědom hojnosti bez jediné myšlenky na bídu či nedostatek. Pociťuj, jak se tvé vědomí stále rozvíjí, a nech je rozšiřovat se bez omezení, protože tato omezení způsobují překážky v jeho plynulém toku. S omezením přicházejí obavy a s obavami stagnace; a když něco stagnuje, přeruší se možnost komunikace a nastává konec. Udržuj plynulou komunikaci. Neustále dávej a přijímej na všech úrovních a poznávej význam nekonečné hojnosti. Věz, že ty a Já jsme jedno, že jsi jednotný s veškerým bohatstvím světa a že nic nemáš vztahovat pouze k sobě, nic hromadit. Všeho má být užíváno moudře. Buď dobrým správcem všech Mých dobrých a dokonalých darů. Hledej Mé vedení a pokyny, jak správně užívat Mých nekonečných zásob.

TZOLKIN 12.4.2014 13 CABAN kin 117

12. dubna 2014 v 21:49 Mayský Kalendář na každý den

Caban - Země - Síla Zaměření , spolupráce, souznění

Posvátná energie Oxlahun ( 13 ) je dnes pojistkou pro silný vnitřní oheň Caban, vytvářející mocný potenciál pro explozivní průlom - poznání, probuzení, osvětlení nějakého aspektu vašeho života, nebo někoho, kdo je vám velmi blízký. Ale nesnažte se, nebo neusilujte příliš silně o poznaní, protože to musí přijít samo o sobě, bez očekávání, nebo vyžadování. Vaše mysl je velmi silná věc a v těchto posvátných okamžicích jasnosti to musí přijít naprosto bez Ega, souzení a žádostivosti.

CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI

Nezbývá, než blahopřát vám k volbě zlepšit svůj život na Zemi tím, jak měníte věci uvnitř sebe, blahopřát, že jste se nerozhodli pro nic menšího, než je vaše CELISTVOST. Dnes jsou na řadě nesrovnalosti .
Říkáte něco jiného, než co vnímáte jako pravdu?

Kolikrát vám někdo položil otázku, nebo chtěl radu, ale vám bylo nepříjemné, říkat co si myslíte? Možná jste byli někdy zesměšňováni, nebo váš vztah byl rozedraný, protože jste neměli odvahu říkat pravdu. Ve snaze chránit sami sebe jste vytvořili kód víry " Říkat pravdu není bezpečné ". Nevinné lži se staly zvykem. Další pravdy byly na těchto nevinných lžích postaveny, dokud jste pochybovali o své pravdě. Mnoho z vás žije svůj život založený na základech, které nejsou stabilní, podvědomě vytváříte hradby, které jsou předurčeny ke zhroucení.

Máte na výběr. Strhnout nestabilní zdi a přestavět základy. Bude to vyžadovat odvahu, ale máte možnost objevit znovu své pravé Já, začít dělat rozhodnutí a přijmout nezbytná opatření k vytvoření vašich snů. Nejlepší čas pro to je TEĎ. Nebo můžete dál pokračovat v budování života plného lží. Jste připraveni vynaložit úsilí k vytvoření života v pravdě?

Říkejte svoji pravdu, bez ohledu na to, co si druzí myslí! Vaše vztahy se tak mohou narušit, ale ti, kteří vás takové přijmou, zůstanou blízko vás. Všechny další vztahy zmizí v dáli, protože byly vytvářeny na základě vašeho " falešného" Já. Může to být těžké, protože jste naprogramováni tak, abyste ostatní potěšili. Mnozí hrajete roli, ochránce/zachránce, což může být namáhavé změnit. Nicméně pokud jste věrní sami sobě, budete mít mnohem větší schopnost obohatit ostatní, kteří také procházejí hlubším pochopením lásky a soucitu.

Může to znamenat hrát novou roli, když začnete ostatním říkat, co si myslíte a udržovat vlastní integritu. Buďte připraveni mluvit pravdu. Např. máte přítele, který vám každé ráno volá a pravděpodobně se naštve, když s ním odmítnete mluvit. Některá rána prostě chcete jinak nakládat se svým časem, a máte strach říct svému příteli pravdu, protože by se vztah mohl narušit. Takže, až vám příště zavolá mějte odvahu říct mu pravdu. Oslovte ho upřímně a laskavě. Jakmile to dokážete v jedné oblasti, zjistíte, že je mnohem jednodušší být věrný sám sobě ve všech oblastech života.

Klíčem je znát svojí pravdu. Mnohokrát je pravda pohřbena uvnitř vás tak hluboko, že ani nevíte, čemu vlastně věříte. Je skvělé mít otevřenou mysl při rozhovorech s druhými, poslouchat jejich názory a integrovat jen ty, které s vám rezonují. Uvědomte si, že jakmile přijmete nové kódy víry, máte vždy možnost měnit názory. Když se člověk drží falešných kódů, bez ohledu jak malicherné se mohou zdát, později v životě se stanou často velkým problémem. Život je o učení, poznávání a změnách.

TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k (nad)přirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s třinácti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky - konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.

Copyright © Překlad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Když dáváš, vytváříš prostor, aby ti ještě více mohlo být vráceno.

12. dubna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Děkuj za všechno, co máš, za všechno, co dostáváš, i za vše, co v budoucnu dostaneš. Vlastně nikdy nepřestaň vzdávat díky, protože pozitivní přistup k životu a pravý akt vzdávání díků k tobě přitahuje to opravdu nejlepší. Pomáhá uchovat tvé srdce i mysl otevřené; pomáhá udržovat rozvoj tvého vědomí. Vždy nalezneš něco, za co lze děkovat, a začneš-li tak činit a začneš-li počítat všechna ta požehnání, budou narůstat. Uvědomíš si, Jak mocné jsi požehnán a že vše, co mám, je i tvé, že Má zásobárna hojnosti je plná, až přetéká, a ty nic nepostrádáš. Každá tvá potřeba je obdivuhodně uspokojována a v takovém stavu vědomí jsi schopen rozdávat a rozdávat a nikdy nepočítat cenu, protože dáváš-1i, pak také dostáváš. Když dáváš, vytváříš prostor, aby ti ještě více mohlo být vráceno.