Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Duben 2014

TZOLKIN 30.4.2014 5 MEN kin 135

30. dubna 2014 v 9:12 Mayský Kalendář na každý den

Men - Orel - Síla snů, vizí, motivace, vůle, smyslu života a kolektivního Vědomí


Dobrý den smíchat všechny touhy a sny s trochou tvůrčí magie. Men - Orel vám přináší mnohem větší perspektivu vidět všechno z výšky 36.000 stop. Takže nechte tabulky Excelu a seznamy úkolů za sebou a pojďte na opojnou jízdu do sféry inspirace a tvořivosti, kde nejsou žádná omezení zatemňující vaše vize, žádné překážky, které by bránily vašemu letu. Jen čisté syrové sny a možnosti. Není dobré snít ve velkém, pokud nemáte žádnou fantazii!
V den MEN je dobré poděkovat Vesmíru za vše a vyjádřit prosbu o více prosperity. Je to příznivý den pro lásku, hojnost a analýzu mezilidských vztahů. V tento den je dobré věnovat pozornost snům, protože může dojít k významnému objevu, nebo silnému zážitku.
Dnes budeme mluvit o Soudném dnu, o němž se píše v mnoha duchovních textech. V kostele často slyšíte příběhy o Božím soudu - někteří jsou zatracováni do pekla, jiní vítáni v milující náruči Boha. Je na místě přehodnotit myšlenky týkající se pomstychtivého Boha. Jak by mohl vševědoucí a všemohoucí Stvořitel zatracovat své vlastní dílo? Proč by vytvářel život, umožňoval zažít vše, co si přejete a pak by vás navždy potrestal za vaši volbu? Proč to, co je v některých kulturách považováno za hrozný hřích je jinde uctíváno obřady a ceremoniemi? Kdo má pravdu? Kdo se mýlí?
Jestli věříte, že člověk musí poslouchat slovo Boží a vyznávat Ježíše, jako svého Spasitele, co se potom stalo se všemi narozenými dušemi, které vstoupily na Zem před Ježíšem? Proč by lidé, kteří nikdy neměli příležitost slyšet o Ježíši měli trpět? V Bibli je jeden verš, kde Ježíš říká: " Budete-li říkat mé jméno, propadnete se navždy do pekla ". Chtěl snad naznačit, že jedině jeho cesta je ta, která by měla vést k životu v radostném, milujícím a mírumilovném světě? Říci " Můj způsob je jediný způsob ", je zcela mimo charakter tohoto tajemného Mistra, který žil Zemi.
Můžete být udiveni, pokud někdo neprohlašuje Ježíše za Syna Božího, přesto Ježíš, jak je uvedeno v Písmu řekl, že všichni jsou synové Boží a prohlásil všechny za své bratry. Neznamená to snad, že všichni jsme si rovni? I když byl vysoce moudrý, žádným způsobem nikomu nikdy nenaznačil, že by byl lepší, než kdokoliv jiný. Ve skutečnosti říkal: "Cokoliv dělám, budete dělat větší." Proč toto nekázal v kazatelně?
Ježíš byl velmi skromný muž, chodil a říkal svoji vlastní pravdu druhým. To je čestné a dobrý příklad pro všechny; říkat vlastní pravdu. Nicméně odsuzovat ostatní za jejich přesvědčení a být uzavřený případným dalším názorům způsobuje oddělení, strach a mnoho nízkoenergetických emocí. To nejsou vlastnosti Božího Syna, o kterých mluvil.
Sledujte historii Svatého Písma. Tato slova byla zaznamenána mnoho let po Ježíšově smrti. Jak moc jsou přesné tyto výroky? Záznamy a pasáže byly po mnoho generací reeditovány. Kolik důvěry dáváte přesnosti těchto záznamů? Proběhlo v nich mnoho změn a překladů z jednoho jazyka do druhého a často byly vytvořeny záznamy různých interpretací. Jak víte, co je správné, dokud nebudete číst originální rukopis v původním jazyce?
Mnoho biblických záznamů je špatně pochopeno, protože byly psány jazykem v době, kdy byly různé kulturní praktiky teprve vytvářeny. Pokud plně nepochopíte, co se dělo v době, kdy byly psány, mnoho podobenství mohlo být snadno nesprávně přeloženo. V Bibli mohou být rozpory kvůli neporozumění pamětníků. Každý člověk reaguje na to, co se děje na základě jeho vlastních zkušeností. Můžeme se opřít o experiment, kdy je nahrána určitá událost a pak jsou pozorovatelé požádáni, aby příběh převyprávěli co nejpřesněji. Ve většině případů to není identický příběh celé skupiny. Důvodem je, že lidé reagují na základě toho, co zažili v minulosti, na základě strachů, očekávání, poznatků, znalostí……
Jak mohou někteří z vás, kteří se zabýváte různými profesemi říci, že jakákoliv starověká kniha je jediný zdroj pravdy? Jak si můžete být jistí? Ano, mnoho knih, zpráv a písemností byl channeling, stejně jako například tento materiál. Přesto je rozdíl mít text, který byl po staletí upravován, nebo když je z přímého původního zdroje. Všechny channelingové zprávy, včetně této, je předmět schopností interpretace a komunikačních dovedností toho, kdo je "channeluje". To je důvod, proč je ve stejné zprávě předáváno mnoho slov, ale na různé úrovni.
Není třeba odsuzovat křesťanství, nebo jiné formy náboženství, nicméně vždy dobře zvažte zdroj materiálu, který pak používáte jako základ vašich kódů víry. Zvažte možnost, že některé věci mohou být chybné a zpomalujete to vaši schopnost dosáhnout plně Lásky a soucitu. Ježíš sám říkal, abyste nesoudili druhé a teď říkáte, že jeho Otec, kterého Ježíš představuje, trestá a soudí každého po smrti.
Nikdo nebude zatracen, všichni se vrátíme zpátky ke Zdroji. Dokážete si představit Stvořitele, který záměrně vytváří nádherné bytosti, aby je pak zahubil? Pozorujte umělce a uvidíte, že to tak nemůže být. Jejich umění je rozšíření sebe sama.
Je vám doporučeno být kreativní, co se vašeho života týče. Uvolněte všechny myšlenkové formy, že jste někdo menší, než ostatní. Jste všichni Synové Boží, Bytosti Světla, které přišly zažít na Zem na nějaký čas jen malý kousek Božského Stvoření.
PÁTÝ Tón - SÍLA - DYNAMIKA - ZPLNOMOCNĚNÍ - POZITIVITA
PĚT - Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ - takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Horoskop na období 28. 4. – 4. 5. 2014

30. dubna 2014 v 7:30 Vývoj vědomí bytostí

Horoskop na období 28. 4. - 4. 5. 2014

Navrací se Svatý grál, který vstupuje do jádra buňky

Poslední týden Kosmického kříže ovlivňuje silné novoluní, prstencové zatměni Slunce, trigon Slunce s Plutem a trigon Jupitera se Saturnem.

Novoluní nastává v Býku 29. 4. v 8 hodin 15 minut. Zároveň nastává prstencové zatmění Slunce (z naší země není pozorovatelné).

Sabiánský symbol novoluní : Ozdobený vánoční stromeček

Klíčová myšlenka: V těžkých vnějších okolnostech je potřeba probudit a udržet si vnitřní pocit štěstí.

Luna je symbolika ženství, přijímání, duše, citů, emocí, matky, dětí, mateřství, minulosti, paměti duše, poslední reinkarnace, nevědomí, tajemství… To vše se dostane na povrch, před Slunce.

Návrat minulosti do přítomnosti, kde nastává možnost přepsat minulost, udělat to jinak. Existuje pouze to, co si pamatujeme.

Z nevědomí se uvolní to, co vám brání opustit starý život. Vědomí, abyste mohli udělat kvantový skok.

Vynesení pocitů do vědomí, přiznání si svých citů, bolestí a především tajemství.

Ženství je v plné síle a ve schopnosti projevení se ve své přirozenosti, nespoutanosti vnějškem a v naprostém souladu s novým plozením. Tím, že novoluní a zatmění je v Býku, které je spojené s živlem země, plodností, hmotou, tělem, penězi, smysly, hojností a plnosti života, tak je potřeba nové "zasadit" do hmoty, začít pracovat na novém životě. Novoluní symbolizuje spojení ženského a mužského principu, početí. Co bude počato, to záleží na vás. Tím, že novoluní nastává v Býku, tak je to především trvalé, pevné, života schopné, stabilní a neměnné.

Skrze ženskou energii počalo nové vědomí, které se má projevit, zhmotnit, zviditelnit. Skrze ženu, ať fyzickou či vnitřní, se muž dostává k propojení se se svou duší, pocity, tajemstvím, naplněním svého života. Uvědomují si to muži?
4. Filipojakubská noc, dřívě Beltine - oslava jara, plodnosti země a otevírání zemských- přírodních pokladů. Ve spojení s prstencovým zatměním je tato doba zesílena a 1.máj - lásky čas - nevyjímaje. I v nás se otevíraji naše poklady.

Tento týden je tak mocný, že se otevřou až staletí "zamčená" tajemství a dary.

Přichází Nová víra.

"Při jarní rovnodennosti byla počata Nová víra, proto byla letošní rovnodennost tak silná a radostná. Nyní je zjištěno těhotenství ve hmotě."

Je potřeba ještě hodně péče, starostlivosti a ohleduplnosti. Přistupujte tak i k sobě.

Tento proces je ve spojení s lety předešlými. Jak lidé, tak i Země má 7 energetických "pláštů". Duchem bylo již prostoupeno mentální tělo - mysl, což značí nové vědomí; astrální tělo - srdce, které je spojeno s prožíváním a v tomto roce má být prostoupena hmota - fyzické tělo. Čím blíže je Energetický "plášť" k hmotě, tím je plášť hustší a hůře prostupný.

Poslední fáze proměny vždy prochází hmotou, tělem, činem, aby byla hmota produchovněna a tím zjemněna její hustota. Když odlehčíme hmotu, může dojít k opuštění těžkých lidských prožitků. A my se blíže dostaneme k prvotnímu záměru stvoření: Ráj na Zemi.

Nemohu napsat všechny souvislosti, protože tyto souvislosti jsou nekonečné…

Silné harmonické spojení Pluta se Sluncen (do 10. 5.) přináší sílu Ducha, tvoření, schopnosti zhmotňovat. Budete mít pocit, že je vše možné uskutečnit. Projde vámi mocná síla, která podpoří naplnění vlastní cesty, rozzáření svého božství v sobě. Protože se setkáme s tak mocnou silou, bude každému dáno jen tolik, kolik moci unese a pozitivně využije.

V době působení Kosmického kříže tato síla přichází, aby člověk měl schopnosti naplnit a vykonat to, co si jeho osud žádá! Ucítíte tak silné vedení, že se naplní jasnost, co a jak máte udělat.

Udělejte to, ať to navenek vypadá jakkoliv bláznivě, naslouchejte vedení. Velmi silné jsou do 30. 4. myšlenky, slovo, které se můžou ihned projevit.

Harmonický aspekt mezi Jupiterm a Saturnem symbolizuje harmonii mezi přijímáním a dáváním.

Tento aspekt symbolizuje stavění pevných a trvalých základů jak v citech, v duši, ve víře, tak ve hmotě.

Přichází růst a expanze, která přichází skrze zralost a moudrost. Objeví se vždy něco, o co se můžete opřít, načerpat stabilitu a důvěru.

A jak je to s láskou, když nastává ten lásky čas? Venuše prochází znamením Ryb, navrací se do celistvosti, do naplnění skrze romantiku, oddanost a tiché odevzdání. Skutečná láska je klidná, tichá, něžná a laskavá. Skoro ani nevíte, že u vás je, protože si myslíme, že láska je hromobití, vášen, ohňostroj….to je jen Erós. Ne, láska je pochopení, podpora, podání ruky, když to potřebujete, soucítění a objetí….

V této době se ji můžete dotknout, procítit, prožít.

3. 5. Venuše vstupuje do nového zrození, do počátku, do projevení. Vstupuje do Berana a tady se symbolicky s radostí a vášní může projevit, aby srdce zahořelo láskou k životu.

Požehnaný týden. S láskou Petra Nel SmolováUPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Nové DNA. DR.BERRENDA FOX potvrdzuje evolúciu DNA a symptómy.

30. dubna 2014 v 7:00 Doteky Nového Života

Nové DNA. DR.BERRENDA FOX potvrdzuje evolúciu DNA a symptómy.

V tomto článku, doktorka BERRENDA FOX poskytuje dôkazy o zmene ľudskej DNA a buniek. Doktorka Fox pracuje v Avalon wellness centre v Mounth Shasta, California. Doktorka podala dôkazy analýzou krvi, v ktorej sa v skutočnosti vyvíja veľmi spontánnym spôsobom, nový reťazec DNA.
Pohovorme si na chvíľku o jej životopise.
" Mám doktorát z fyziológie a prírodných vied a počas môjho štúdia som bola zapojená do médií a pokračuje to až ku kinám. Spolupracujem s televíziou FOX na jednom programe o mimozemských civilizáciách a ich úlohe v tom čo sa všeobecne deje s ľudstvom v tomto čase.
O: Aké sú zmeny, ktoré sa dejú v tomto čase na našej planéte a aký dopad to má na naše telá?
Dr: Sú to obrovské zmeny, mutácie, ktoré sa podľa genetikou začali už od kedy sme vyšli z vody. Nejaký ten rok späť v meste Mexico, bola konferencia genetikov z celého sveta, s hlavnou témou "Zmena DNA". Žijeme v revolučnej zmene avšak nevieme presne v čo konkrétne sa meníme.
O: Aká je naša zmena DNA?
Dr: Každý z nás má dvojitú špirálu DNA. To čo mi vidíme je , že sa začínajú vytvárať ďalšie nové špirály. V dvojitej špirále sú dva reťazce, alebo ak chcete dve vlákna v jej vnútri a tak ako to chápem ja je , že sa nám ich vyvíja dvanásť. Vyzerá to tak, že tento proces sa začal zhruba 5-10 rokov dozadu. My mutujeme! Toto je vedecké vysvetlenie. Je to mutácia druhu na niečo, čo ešte nie je známe. Tieto zmeny ešte nie sú zverejnené, pretože vedecká komunita cíti že by to zalarmovalo ľudstvo. Rovnako ale sa menia aj naše bunky. Teraz pracujem s troma deťmi, ktoré majú 3 vlákna DNA. Veľa náboženstiev už hovorilo o týchto zmenách a vie sa že v nejakej forme prídu. Vieme že je to pozitívna mutácia, ako fyzická tak aj mentálna a emocionálna ale môže byť zle pochopená alebo vystrašiť.
O: Prejavujú sa na týchto deťoch nejaké rozdieli, ktoré ich odlišujú od ostatných?
Dr: Sú to deti, ktoré môžu pohybovať objektami v dome ak sa koncentrujú, alebo si vziať pohár s vodou iba pohľadom. Sú to telepatické bytosti. Vzhľadom k tomu si môžete myslieť, že sú nadľudia alebo poloviční anjeli, ale nie je to tak. Podľa mňa sú tým, čím budeme aj my v najbližších desaťročiach.
O: Myslíte si, že toto sa stane každému z nás?
Dr: Zdá sa, že väčšina ľudí narodených pred rokom 1940, nebola schopná realizovať túto zmenu avšak začali niečo ako "nasledujúcu generáciu" čo im dalo možnosť formovať ďalšie vlákno v priebehu nášho života. Náš imunologický a endokrinný systém predstavuje najväčší dôkaz o tejto zmene. Toto je jedne z dôvodov,. pre ktoré pracujem vo výskume s testami a imunologickou terapiou. Niektorý dospelí, ktorých som testovala, majú ďalšie vlákno ktoré sa im práve formuje a niektorý už toto tretie vlákno majú. Tieto osoby žijú vo veľkom počte zmien fyzického tela a vedomia s ohľadom na to, že všetko je Jedno. Moje stanovisko je, že Zem a jej obyvatelia, zvyšujú svoje vibrácie. Mnohí z posledne narodených majú telá po magnetickej stránke žiarivé. Tí medzi nami, ktorí sú už starší a vyberú si zmenu, musia prejsť mnohými fyzickými zmenami.
O: Aká je príčina zmien v telách. narodených s normálnou dvojitou špirálou?
Dr: Najľahšia forma mutácie DNA je skrz vírus, a vírusy nie sú vždy zlé. Vírus žije len na živom tkanive. Vírus DNA známy ako " Epstein barr" a "herpes 6" menia bunečnú štruktúru. Retrovírus HIV ne je vírus DNA avšak zmení telo a zničí ho. Takmer všetky osoby, ktoré žijú v tomto procese a sú ešte nažive, majú novú profesiu, alebo nový spôsob myslenia, alebo začínajú novú formu života. Aj keď sa môžu cítiť chorí, alebo nešťastní, toto je dar. Tu bola daná možnosť zmeny štruktúry DNA a ich tela na telo viac svetelné, viac zdravé, ktoré bude môcť žiť v následujúcej generácii. Aj anjeli, ktorí sú už viditeľní sú znamením, že sa meníme. Podľa toho ako to chápem ja, bude tento proces kompletný ešte pred koncom roka 2012.
O: Aké zmeny máme očakávať?
Dr: Nebudú choroby,nebude nutné umrieť. Budeme schopní prežiť naše lekcie nie skrz utrpenie a bolesť, ale skrz lásku a pochopenie. Starý systém bude musieť skolabovať, aby sa zrodilo niečo nové. Teraz sú vojny, vlády nefungujú, systémy zdravotnej starostlivosti taktiež. Mnohé staré paradigmy už nebudú môcť existovať, aj keď bojujú aby sa udržali. Je evidentné že tak či onak sa to mení. Tí z nás, ktorí sa rozhodli v tomto momente žiť, sú prekurzory nového druhu. Sme v čase kedy sa manifestuje nebo na Zemi. Prijímame pomoc od tých, ktorých nazývame majstri, mimozemšťania, anjelské bytosti a oni nás učia ísť do nášho vnútra. Mnohí z nás sú už schopní počuvať tento tichý hlások a mnohý z nás sú v symfónii so zmenami ktoré prichádzajú.
O: Aké sú sekundárne efekty týchto zmien?
Dr: S bunkovou zmenou sa môže niekedy osoba cítiť ako keby nebola tu, môže sa cítiť vyčerpaná, pretože pomaly sa nám menia bunky a konvertujú nás do iných bytostí. Ako práve narodené deti, ľudia môžu pociťovať potrebu veľa oddychovať, môže nastať mentálny zmätok, kedy nie sú schopní sa sústrediť napríklad v každodenných činnostiach. Ako keby boli preprogamovávaní na niečo väčšie. Všeobecne môžu mať bolesti celého tela, bez zjavného či konkrétneho dôvodu. Mnoho ľudí sa cíti divne a mnoho z nich chodí ku doktorom dať si predpisovať Prozac (liek) pretože nerozumejú tomu čo sa deje. Toto je ťažká chvíľa pre medicínu, pretože medicína nie je zvyknutá na prácu s energetickými telami. Ženy žijú v hormonálnych zmenách. Viem že čakry súvisia s našim endokrinným systémom, preto môžu bezdôvodne plakať, pretože hormóny sa uvoľňujú. Mnoho žien ide do menopauzy skôr ako je to bežné a to z dôvodu, že akcelerujeme. Muži sa môžu cítiť flustrovaní únavou, pretože sú zvyknutí byť aktívni. Môžu cítiť že ich ženská stránka sa začína prejavovať v zmysle intuície a vývoja. Emocionálna terapia ktorá sa vyvinula v posledných 30-tich rokoch, vyvinula na tieto zmeny nové techniky. V skutočnosti robíme obrovský kus emocionálnej práce vo veľmi krátkom čase!
O: Ako jednáte s ľudmi, ktorí prechádzajú týmito zmenami?
Dr: Približujem sa k ich individualitám. nezaobchádzam s nimi zle. Doktor v latinčine znamená: "Jediná efektívna služba, ktorú pravý liečiteľ môže ponúknuť, je tá posilniť individuum, dať mu nevyhnutné nástroje a ukľudniť ho v tom čo sa deje a vysvetliť mu, že je možné sa uzdraviť a oslobodiť od negatívnych symptómov v tomto procese zmeny." V prvom rade si vyžiadam imunologické testy, niečo čo sa normálne nerobí, potom všetko týmto osobám vysvetlím a informujem ich v zmysle toho ako sa môžu sami o seba postarať. Ja nie som liečiteľ ktorý ich vylieči, ale iba nástroj ich individuálneho procesu hojenia. V ľudoch je istá sila, ktorú je vidieť aj v ich krvných testoch. Oni vidia čo sa deje a to vyvoláva niečo v podvedomí. Skutočný kľúč je vo fakte, že osoba prevezme svoju zodpovednosť a splní si prácu na sebe samej. Používam orgánoterapiu, európsku terapiu pre konštrukciu hormonálneho systému a pre akceptovanie zmien DNA. Používam tiež homeopatiu bylinky, vitamíny, laser..všetko v závislosti od potreby.
O: Ako vidíte pokrok vo Vašej práci?
Dr: Vidím ho ako bod, ako prechod. Je to veda a umenia zároveň. Liečiteľstvo je skôr umenie ako veda. Neverím, že budem liečiteľkou celý život, pretože choroby budú eliminované. My vedomé osoby eliminujeme choroby a utrpenie.
DNA a zmeny tela: Prostriedky
Fyzicky sa meníme zo "základných" bytostí s dvojitou špirálou DNA na krištalické bytosti so štruktúrou DNA 1024 pretože krištálové štruktúry môžu existovať jedine vo vyšších dimenzionálnych leveloch. V skutočnosti zlučujeme naše telá s vyššou štruktúrou, ktorá je celkom blízko štruktúre našej preto sme schopní integrovať vedľajšie účinky relatívne dobre. Nemeníme sa iba mi ľudia. všetky formy života na Zemi sa konvertujú na krištálové bytosti. Ryby, kvety, stromy, psi, mačky...všetko sa mení. Nič neumrie a nebude zničené pretože sa všetci spoločne presúvame k novému stavu bytia.
Tento nový stav vyžaduje aby sme nezaostali ako fyzicky, tak aj mentálne a emocionálne v konceptoch tretej dimenzie. Rovnako ako smrť, treba to nechať ísť. Je to dôležitá súčasť procesu zmeny pretože staré pravidlá sa nemôžu preniesť do budúceho života, ktprý bude kompletne nový a odlišný. Tieto pokroky a zmeny spôsobia že ľudia nechajú za sebou vzťahy, domy, závislosti, jednoducho všetko čo nebude v súlade s novou formou bytia. Na druhej strane je v podstate dobré že je aj trochu strach a úzkosť, pretože to dokazuje že tieto zmeny sa dejú aj keď nie všetci sú si ich vedomí. Je niekoľko symptómov, ktoré sa objavujú na našich telách a sú to:
Symptómy zmeny DNA:
Nachladnutie
Horúčky
Bolesti kostí a kĺbov a lieky nezaberajú
Bolesti hlavy ktoré neprechádzajú ani po utlmujúcich liekoch
Neustále kýchanie, ktoré nie je spôsobené nádchou ani alergiou
Závrate
Pískanie v ušiach
Búšenie srdca
Pocit vibrovania celého tela hlavne počas noci
Silné svalové spazmy
Bolesti chrbta- krížov
Brnenie
Strata svalovej sily v rukách
Zmeny v obehovom systéme
Zmeny v imunitnom systéme
Zmeny lymfatického systému
Zmena dýchania
Pocit únavy aj pri minimálnej záťaži
Veľká potreba spánku
Zrýchlený rast vlasov a nechtov
Depresie bez zjavného dôvodu
Tlak, stres
Veľa ľudí zažíva tieto symptómy a s panikou chodia ku doktorom, kde im povedia že nič zvláštne s nimi nie je. A taká je pravda. Všetky tieto symptómy sú iba dočasné a a jednoducho znamenajú že sa dejú veľké psychologické zmeny.
Pár prostriedkov pre vyššie uvedené symptómy:
Nechajte to prúdiť, lebo inak bojujete proti tomu.
Ak sa cítite unavení odpočívajte a spite koľko potrebujete
Pite veľa vody, napomáha to dostať toxíny von z tela
Používajte valeriánu na ukľudnenie pri emocionálnom tlaku
Grécke seno pomôže lymfatickému systému zbaviť sa toxínov
Veľká časť týchto symptómov trvá niekoľko týždňov a potom sa stratia. Môžu sa ale vrátiť. Malé percento dospelých má už túto zmenu za sebou . Zmenu DNA ktoré už u nich obsahuje 1024 vlákien. Jedna pani narástla o 3 palce a zväčšilo sa jej číslo nôh. Všetci mladší ako 7 rokov už ukončili zmenu alebo ju práve dokončujú. Naopak niektoré osoby ešte len začínajú s touto zmenou. Táto zmena má mnoho mien a je známa ako "Prebudenie" ako proces vzostupu a ako realizácia Mer-ka-by.
V každom prípade každý z nás musí prekonať svoje obavy a prijať lásku, pravú lásku ktorá začína v nás. Pokiaľ nebudeme milovať samých seba a mať dôveru v samých seba, nebudeme môcť milovať a mať dôveru v iných.
Dr. BERRENDA FOX
Dr. Claudio Capozza- holistik
Medicína, homeopatia, homotoxikológia
kineziológia
orthomolekulárna medicína

Preklad Lindush Aliana Povinská
www stránka Lindush: http://www.pomoczosvetla.sk/

"Jak zaseješ, tak budeš sklízet."

30. dubna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Radost z dávám je neskonalá. Když se naučíš dávat celým srdcem ze svých darů a vloh (každý má jiné a všechny působí na různých úrovních), pak porosteš do laskavosti a velikosti. Máš-li šťastnou a jasnou povahu a rozdáváš z ní, kamkoli přijdeš, vrátí se ti vše tisíceronásobně, protože každý rád odpovídá na slunečnou, jasnou náladu. Vždy měj na paměti: "Jak zaseješ, tak budeš sklízet." Zaséváš-li kritičnost, netoleranci, zradu a negaci, budeš tyto vlastnosti i sklízet, protože je k sobě přivoláváš. Proč nezačít právě teď zasévat semínka radosti, štěstí, lásky, něhy a porozumění a nepočkat, co to s tebou udělá? Celý tvůj postoj k životu se změní a ty poznáš, že k sobě přivoláváš v životě jen to nejlepší. Na radost, kterou dáváš, budou kladně reagovat všechny duše kolem tebe, protože každý má rád dárce radosti a jejich dar rád oplácí.

Aktuálně

29. dubna 2014 v 23:48 Aktuální novinky
Aktuálně

Aktuálně

Přátelé, jak se teď máte? Bylo to Velké! Máme téměř dva týdny od úplňku; úplné Lunární zatmění nás dovedlo k raketovámu startu s radikálními posuny a změnami. Vrchol Velkého Kardinálního Kříže vynesl ven hodně skrytého a zároveň do našich životů nechává proudit více světla a jasnosti. Máme před sebou Zatmění Slunce, které nastane 29.4.2014. ( pozn. u nás nebude viditelné)

Co očekávat příštích několik dní…
~ Náladu bude stoupat, zvláště pokud se skutečně zbavujete staré kůže a věnujete se plně tomu, abyste odhalili své skutečné, autentické Já. Udělejte to teď, opravdu stojí za to, být v souladu s energií, která je nám posílána na pomoc.Vše jde mnohem snáz (když už se člověk rozhodne).

~ Někteří lidé se mohou dále cítit frustrovaní nebo rozzlobení, obzvlášť když se neustále snaží udržet kontrolu buď nad sebou nebo lidmi kolem sebe v marné snaze zachovat status quo. Buďte odvážní a nadšení jako malé děti, očekávejte a vyhlížejte lepší časy, vítejte to, co přichází. Vy sami nejlépe víte, co je třeba propustit a co si pozvat do života.

~ Spánek může být v tomto období přerušovaný,protože na planetu proudí velmi silná energie, která aktivuje velmi silně náš mozek, hlavně hypofýzu a epifýzu. Mnoho lidí v této době zažívá astrální cestování ve snaze plně se propojit se všemi částmi své duše a obnovit všechny své schopnosti k naplnění účelu tohoto života na zemi.

~ Moje rada do následujících dnů - udržujte si svůj vlastní prostor, zůstávejte sami v sobě, v tichu, s ničím nebojujte a z tohoto ticha, z tohoto středu konejte patřičné kroky ke změnám ve svém životě - k naplnění vašich přání, které jste měli pro tento rok. Vraťte se v duchu zpět na začátek roku, vzpomeňte si na předsevzetí, které jste si dali. Nyní je čas, abyse se jím řídili a skutečně podnikali kroky ke svému novému Já. Vesmír vám pomůže.

http://www.deltawaves.com.au/

Pro www.novoucestou.cz volně přeložila Sofie Natarani. Pokud chcete, sdílejte, prosím, s uvedením této poznámky. Děkuji.

Potok, který přestane být napájen svým pramenem, vysychá.

29. dubna 2014 v 10:58 Myšlenka Nového dne

Otevři se přílivu Mé božské lásky a světla. Otevři dveře svého srdce a nedovol ničemu tento proud zastavit. Drž tyto dveře široce otevřené tak, aby láska a světlo mohly do tebe i skrze tebe svobodně proudit a abys měl vždy dost životní síly. Je-li brána k tvému srdci uzavřena a tok lásky a světla se zastaví, znehybní celý, tvůj život, a v nehybném prostředí nemůže nic žít. Proto musíš vědomě, udržovat tyto dveře široce otevřené a čerpat ze Mne, pramene všeho života, po celý čas tak, aby tvé srdce nikdy nevyschlo a neustrnulo. Potok, který přestane být napájen svým pramenem, vysychá. Tak také ty, když přestaneš čerpat svou sílu ze Mne, brzy vyschneš a staneš se zbytečným. Proto na Mne vědomě mysli a stále ode Mne čerpej svou životní sílu. Tuto svou volbu uskutečňuj každý den, každou hodinu, každou minutu.


TZOLKIN 29.4.2014 IX kin 134

29. dubna 2014 v 10:49 Mayský Kalendář na každý den

IX - Mág, Jaguár - Síla pravomoci, poctivosti, spravedlnosti, podpory


DEN JAGUÁRA! Probuďte svého vrozeného umělce, který je uvnitř každého z vás a kráčejte s IX - Jaguárem do všech čtyřech koutů vaší duše - na sever, jih, východ i západ a znovu se seznamte se svojí podstatou, kreativitou, schopnostmi a talenty, že můžete znovu růst, jako dokonalá lidská bytost, nikoliv krabice, nebo jiné označení, které vám moderní společnost dává. SPOJTE SE ZNOVU SE SVÝM ZDROJEM!
DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE S MATKOU ZEMÍ A PROJEVIT JÍ SVOU VDĚČNOST
Existuje mnoho změn, které právě probíhají na Zemi a to je velká událost být součástí Probuzení. Mnozí se cítíte zrychlení a ačkoliv nezbývá čas dělat všechny věci, na konci dne se divíte, jak to uteklo.
Jakmile vystoupáte do vibrací vyšších frekvencí, nastává rozpad času. Čas, jak ho známe na Zemi, je lineární pojetí a byl stvořen tak, aby bylo možné spřádat vlákno tohoto Vesmíru. Ve světě polarity existují protiklady jako je tam a tady, teď a potom…..
Ve vyšších dimenzích je čas brán mnohem volněji, než jak ho zažíváme na Zemi. Je možné pohybovat se v čase z jednoho Vesmíru do druhého a to v jednom okamžiku. Je těžké popsat slovy časové posuny, snad nejlépe to pochopíte na příkladu spánku - spíte osm hodin a po probuzení máte pocit, že uplynulo pár minut.
Čas je relativní s ohledem na činnost, kterou děláte. Určitě máte zkušenost, když jste dělali práci, kterou nemáte rádi a zdálo se vám, že to nikdy neskončí. Ale pokud jste strávili stejné množství času činností, která vás velmi zajímala, byli jste překvapeni: " Jak ten čas utekl!".
Každý z vás má schopnost hýbat časem, bez toho, aniž by to někoho poškodilo. To se stává např. lidem, kteří se zaměřují na zelené světlo při průjezdu městem. Neznamená to, že světla mění načasování, nebo, že se zelená zastaví, když přijíždí řidič. To znamená, že řidič projíždí v rytmu zelených světel, jeho rychlost je s nimi synchronizována.
Mnoho z vás nemůže nosit hodinky, protože jste ztratili, nebo zastavili schopnost dodržovat správný čas. To se stává, jakmile si člověk vytvoří kód víry a potřebu být řízen - dodržovat pravidla společnosti : " Musíte tady být včas!".
Jakmile se rozhodnete následovat intuici a umožňuje sami sobě být v proudu toho co se kolem děje, pak tento kód víry vytváří vyšší frekvenci Lásky, po které také přirozeně plujete. Co to znamená? To znamená, že čas na hodinkách se s touto frekvencí hádá a hodinky nebudou pracovat "správně ".
Všimli jste si že ti, kteří se tímto řídí, jsou vždy na místě včas? Často se objeví někde nečekaným způsobem, ale vždy včas. Vzhledem k tomu, že se rozhodli nenechat hodinky ovládat svůj život, mají mnoho úžasných zážitků, často daleko krásnějších, než původně plánovali.
V návaznosti na intuici a pocity, jste vedeni zkušenostmi, které jste si nastavili ve svých modlitbách a přáních. Zdokonalováním schopností poznáte, kam vás to táhne. Sledujte pozorně synchronicity, které se začnou objevovat, jakmile se uvolníte od omezení času a půjdete s proudem. Ocitnete se na místech, kam jste ani neměli v plánu jít. Následujte svoji předtuchu a uvidíte, co se bude dít. Naučte se sledovat, co se děje i co se říká kolem vás - můžete zaslechnout rozhovor, nebo se objeví nápis, který s vámi rezonuje.
ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů ( svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Anděl na Zemi

28. dubna 2014 v 21:20 MATKA ZEMĚ
Kolik něhy a Lásky máme, kolik soucitu a pochopení máme, kolik lidskosti a ušlechtilosti máme, jsme Andělé v lidském těle, jsme propojení s Matkou Zemí JSME !!!

TZOLKIN 28.4.2014 3 BEN kin 133

28. dubna 2014 v 8:57 Mayský Kalendář na každý den

Ben - Poutník - Síla svobody, možností a prolomení hranic
Možná se dnes setkáte na určité úrovni s nejistotou, nebo problémem na domácí půdě, nebo v menší míře s dětmi, či rodiči. Spíš, než zabývat se otázkami autoritativního stanoviska, obzvláště, pokud jste rodič - zkuste trochu hravosti, trochu kreativity vidět věci z jiného úhlu. Možná se to zdá být riskantní, ale bez rizika je jen málo objevů. Nechte Ben, podpořený přirozenou hravostí Chuen, vést vás k poněkud překvapivým odpovědím.
Jste připraveni na jízdu svého života? Jakmile uvolníte strachy, obavy, nežádoucí chování a kódy víry, budete mnohem veselejší. Po uvolnění starého zavazadla dovolíte sami sobě pohybovat se životem s mnohem větší lehkostí a komfortem. Jakmile zvýšíte schopnost manifestovat své sny, bude to vypadat, jako když letíte na kouzelném koberci! Možná jste již zažili některé z těchto dárků.
Dnes budeme pokračovat ve sdílení dalších tajemství. V předchozích zprávách jste poznali, jak vznikl Vesmír a mnoho typů uvolnění strachů a hodnocení. Dnes půjdeme ještě trochu dál a podíváme se, jak můžete pomáhat druhým. I když už dobře víte, že nejprve musíte vyklidit své vlastní nežádoucí vlastnosti, stále existuje mnoho z vás, kteří chtějí otevřít milující náruč těm, kteří trpí. Na začátku Mayských poselství vám bylo doporučeno být sobečtí, abyste sami sebe vyrovnali do stavu míru. Mnoho z vás pracovalo s velkými životními problémy pomocí těchto zpráv. Někteří z vás jsou od přírody dobrosrdeční a potřebují v určitých oblastech jen povzbudit a další stále prochází poměrně velkými životními posuny. Můžete aplikovat do svého života zde zmiňované návrhy, nebo rady z jiných zdrojů.
Většina z vás je již připravena začít dosahovat úspěchu. Tím, jak jste získali určité pokyny, už víte, že nemusíte zasahovat do oblastí, které se vás netýkají, nebo se vměšovat do cesty, kterou si zvolili druzí. Pokud k vám člověk přijde a žádá vás o modlitbu, nebo radu, je vám doporučeno s ním nejprve hluboce promluvit, zjistit, co přesně to je, čeho chce dosáhnout. Věřte, že vaše modlitby doplněné emocionálním nábojem, jsou vždy vyslyšeny Anděly i Průvodci, kteří jsou připraveni pomáhat.
Často se člověk modlí a posílá jednu modlitbu za druhou. Mnohokrát se modlí a neuvědomuje si, že požadavek už byl jednou odeslán. Takto se mohou stovky lidí modlit za návrat zdraví, zatímco se člověk chystá umřít, protože je to jeho zvolený čas. I když se někdy může plně zotavit, plán musí být přepracován a to může mezi účastníky vytvářet zmatek. Někdy jsou modlitby vyslyšeny a dotyčný dostane novou chuť do života, ale často převažují modlitby nad tím, co je pro člověka skutečně opravdu žádoucí.
Než se příště budete za někoho modlit, dostatečně hydratujte své tělo čistou vodou, nalaďte se na své Vyšší Já a zeptejte se, zda modlitba, ke které se chystáte je žádoucí a vhodná. Pokud dostanete kladnou odpověď, pak ze zeptejte Vyššího Já všech zúčastněných a položte stejnou otázku. Velice často zjistíte, že to není vaše věc.
Mnoho z vás nemá jasné spojení se svým Vyšším Já. Neznamená to, že jste něco méně, to znamená, že máte blok, který je způsoben určitými kódy víry, které vám způsobují, že jste daleko od jasného a čistého příjmu, nebo nevěříte odpovědi, kterou jste dostali. Je dobré připomenout, že když se modlíte za druhé doplňte větu " ….pro mé nejvyšší dobro i všech zúčastněných".
Pokud potřebujete v určité oblasti vyjasnění, či uzdravení, můžete provádět skupinovou modlitbu. Ačkoliv existuje v tomto způsobu modlitby exponenciální síla, některé fragmenty brání, aby modlitba byla silná. Často se spojují určité skupiny a modlí se za světový Mír, nebo za změnu vládních představitelů. I když jsou to oba čestné požadavky to, co se při tom děje je, že lidé mají často různé názory, takže se modlitby míchají v jenom kruhu. Například setkání za světový Mír. Často krásné, ale zbytečné komplikované obřady. Všichni zúčastnění se usadí, aby se spojili se Zdrojem, nebo duchovními pomocníky. Mluvčí před tím uvede záměr: " Shromáždili jsme se tu, abychom se zaměřili na vytváření světového Míru ". Ale jen velmi zřídka mají účastníci soudržné myšlenkové formy. Obecně platí, že tato setkání probíhají v tichosti, takže si lidé nejsou vědomi, že mohou negovat, co jiní vizualizují.
Světový Mír může mít mnoho podob. Někteří v kruhu si přestavují odchod vládních úředníků, dají jim nálepku zločinců, nebo si dokonce mohou představovat trest smrti. To rozhodně není mírové řešení. Někteří si vizualizují ozbrojené vojáky, či teroristy. To není mírové řešení. Jiní mohou mít vizi každého na Zemi naplněného Mírem a jak spolu všichni šťastně žijí, až do smrti. To není řešení, ale pohádka. Častý jev nesoudržnosti. Takže je vám vřele doporučeno postarat se nejprve o sebe, abyste lépe pochopili, jak mír cítit, jak uvolnit hodnocení vládních představitelů i těch, kterým říkáte teroristi. Dokud nebudete mít plné pochopení bezpodmínečné lásky a vlastního vnitřního míru, do té doby budou vaše modlitby zkreslené a bude docházet ke stále stejnému nedorozumění.
Tyto informace slouží možnosti udělat si větší obrázek. Modlitby mohou být velmi silné. Každá myšlenka, slovo, emoce disponuje energií, která proudí do celého Vesmíru, nabírá sílu a dynamiku. Jsou-li vaše myšlenky láskyplné, volně proudí a jsou požehnáním pro ty, kteří jsou otevřeni přijímání Lásky. Myšlenkami, které nenesou kvality Lásky, i když věříte ve spravedlnost, vzniká jen nenávist a rozbroje místo Míru na Zemi. I když je pochopitelné, že máte vůči těm, kteří utiskují druhé, pocity nenávisti, zloby a zlosti, rozhodně není žádným řešením někoho umučit, nebo odsoudit na smrt. Nejlepším řešením je poslat láskyplné myšlenky a snažit se pochopit, co způsobuje chuť utiskovat ostatní. Možná nakonec zjistíte, že si i oni přejí žít klidný život a neznáte všechny důvody, proč si tak přejí ublížení ostatním.
Věznice jsou plné lidí, kteří jsou hluboce zraněni z dětských traumat. I když je pochopitelné, že by bylo nejlepší odstranit je ze společnosti, je také zjevné, že systém nepodporuje jejich vnitřní uzdravení a potřeby. Mnohokrát v jejich mládí byly varovné signály, že už jako dítě scházejí na scestí, ale nebyl tam nikdo, kdo by je vyslyšel a podpořil jejich potřeby. Takže vyrůstají bičováni, aby přežili a chránili se před dalšími tresty. Tito lidé potřebují soucit, nikoliv trest. Ti z vás, kteří trávíte mnoho času na mírových shromážděních uděláte lépe, když část svého času strávíte s mladistvými v nápravných zařízeních a snahou podporovat je, aby dokázali uvolnit své strachy, nežádoucí chování a kódy víry. Podmínky ve věznicích se nezmění, dokud nevzejde veřejný požadavek, aby lidé ve věznicích dostávali mnohem více respektu.
Odstranit tyto lidi za účelem ochránit společnost, je dobrá věc, nicméně zneuctívání vězňů posiluje strach a zlost, kterých se musí vzdát, aby mohli léčit své rány. Kromě toho existuje bezpočet osob, které jsou nevinné a jejich léčení je hrozné, čímž vzniká další problém společnosti. Běžným jevem je, že ti, kteří pracují ve věznicích jsou zatvrdlí lidé a naučili se chovat neuctivě.
Každý z vás si pro sebe zaslouží lásku a úctu a není ani jeden z vás, který by nezpůsobil bolest druhému. Pokud se chcete modlit, modlete se za dozorce a vězně, aby otevřeli svá srdce, získali více lásky a soucitu.
Dopřejte všem respekt a učte to i druhé - vlastním příkladem. Dejte stranou své úsudky o lidech a přestaňte mluvit o věcech, na které nejste odborníci. Často řekne člověk něco jiného, než je skutečnost a příběh se pak stává nepravdou, která se šíří. Netrvalo to ani moc dlouho a dnes miliony lidí čtou příběhy, které jsou plné nepřesností a jsou prohlašovány za pravdu. Naučte se mluvit jen o tom, co je vaše vlastní pravda a umožněte to i druhým. Cokoliv jiného nechte raději nevyřčené, protože nepravda byla příčinou mnoha válek a odcizení mezi lidmi.
Vezměte si tato slova k srdci a zvažte, jak nejlépe můžete změnit svět pozitivním způsobem prostřednictvím vašich myšlenek, slov a činů. Při shromážděních buďte soudržnější. Vytváříte-li záměry svých snů, buďte mnohem přesnější, aby mohla být vyslyšena a splněna.
Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Vzhledem k tomu, že dnešní Energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze dnes předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V Den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Kryon - UZLY A NULY PLANETY ZEMĚ, část 2 - Monika Muranyi

28. dubna 2014 v 7:00 Aktuální Informační chaneling

Úplné vysvětlení uzlů a nul od autorky knihy "Vliv Gaii" - Kryonova kniha"

Už jste někdy byli na nějakém úchvatném místě naší planety a cítili, jako by vás obalila sladká energie a příjemné vřelé objetí? Mohl to být portál? Co je to portál? A vlastně, co jsou to uzly a nuly na Zemi? Proč existují? Mohly by být součástí nějakého systému? Pokud jsou součástí systému, jak fungují?

Věda mě vždy fascinovala, zejména provázanost, která existuje, ať už je to v mikroskopickém nebo makroskopickém měřítku, od atomů po galaxie. Téměř každý pozemský vědec ví o obrovském rozsahupropojenosti přírodních systémů. Tyto systémy jsou dynamické, neustále se mění, k čemuž přispívají průběžné změny různých faktorů. Příkladem je teorie tektoniky (zemských) desek. Tektonika desek popisuje rozsáhlé pohyby zemské litosféry. Objasňuje pohyby kontinentů. Na spojích zemských desek se odehrávají největší geologické aktivity - například zemětřesení, sopečné erupce, vrásnění hor.

Jako bakalářka studující aplikovanou vědu na univerzitě a později jako strážce národního parku, kde jsem byla zaměstnaná, jsem pracovala s přírodními systémy naší Země a studovala je, ale vždycky jsem vylučovala myšlenku Boha. Neměla jsem zájem o esoterické věci a neuznávala jsem ani organizovaný systém víry (náboženství). Viděla jsem jen vědu v 3D. Ještě je tu ale přítomna další energie, zdánlivě skrytá, neboť je multidimenzionální. Například gravitace. Věda ji může studovat a měřit, ačkoli je neviditelná. Multidimenzionální energie Boha je také neviditelná, ale přes 85% obyvatel planety ji cítí.

Když začalo moje duchovní probouzení, vedlo mě to ke Kryonovým zprávám channelovaným Lee Carrollem (tedy k původnímu Kryonovu kanálu). Kryonova práce se dotkla životů mnoha starých duší celé planety. Jedním z aspektů, které na Kryonových zprávách miluji, je blízký vztah vysokého duchovního vědomí s pokročilou vědou. Miliony lidí mohou pociťovat lásku Boha v samotné víře, ale já jsem chtěla víc. Potřebovala jsem vědět, jak to všechno funguje, má‒li to v sobě nějaký řád. Již více než 24 let Kryon posílá lidstvu zprávy o velkém a elegantním systému. V mnoha případech vědci potvrzují Kryonovy informace několik let poté, co je Kryon zveřejnil!

Zde je vědecký důkaz: astronom a fyzik Michael Denton objevil, že vesmír je předpojatý pro život a dal vzniknout teorii inteligentního designu. Kryon používá výstižnější název ‒ říká, že vesmír jelaskavý ‒ benevolentní k designu života. Ale co to všechno vypovídá o systémech a co má benevolentní design společného s uzly a nulami na planetě? Ve skutečnosti s tím má společné vše.

Uzly a nuly na planetě jsou součástí systému Gaii, který byl vytvořen Plejáďany a je "závislý" na benevolentním designu vesmíru.

Přijměte na chvíli myšlenku, že planeta Země se již dostala do stavu duchovního vzestupu a vy, osvícení lidé, jste připraveni osévat jinou planetu božstvím. Jak byste takovou planetu připravili? Které věci byste zavedli? Jaký systém by tam měl být? Pokud se tento proces opakuje, myslíte, že by to bylo vždy podobné? Pokud byste tvořili budoucí planetu podle sebe, jak byste pomáhali humanoidním tvorům, aby si vybrali cestu duchovního vzestupu? Tyto otázky jsou velmi esoterické a docela složité, ale kladu je proto, abyste mohli začít spojovat body systému Gaii, které Plejáďané vytvořili, když zasévali semena božství na Zemi.

Moje kniha "Vliv Gaii" je sestavená z informací poskytnutých Kryonem o vztazích Země a lidstva. Nicméně tato kniha byla napsána a publikována v roce 2013. Lidstvo čerstvě prošlo milníkem konečného rozhodnutí, 21. prosince 2012. Lidé si zvolili, že planeta absolvuje duchovní vzestup. To znamená, že detailní informace o uzlech a nulách nebyly ještě připraveny k předání, stejně jako lidstvo nebylo připraveno je přijmout. Představte si, že byste zkusili lidem, kteří žili před sto lety, vysvětlit Facebook. Je to podobné.

Nyní už jsme připraveni informace o uzlech a nulách přijímat. Poprvé je Kryon začal odhalovat v průběhu roku 2012 na "Kryonově kundalíní Tour" v Jižní Americe. Toto cesta začala v Argentině, pokračovala přes Andy do Chile, dále na sever do Bolívie a skončila v Peru. Tato skupina navštívila mnoho posvátných a duchovních míst, z nichž některé byly uzly a jiné nuly.

Uzly a nuly spolupracují v tandemu, nikoli jednotlivě. Působí jako polarizovaný pár. Mechanismy polarizovaných dvojic uzlů a nul jsou spouštěny energií krystalické mřížky. Co to znamená? Vnímejte uzly jako vysavače. Uzly pomalu odnášejí věci, které jsou již lidstvu nepotřebné, jako strach, války a dramata. Nuly vnímejte jako úschovnu plejádských energií,odkud jsou nové informace, třeba myšlenky a nápady, pomalu předávány lidstvu. Tak funguje dvojčinná ("push‒pull" = doslova "tlak - tah") spouštěcí energie uzlů a nul (něco je odebráno, něco předáno - pozn. př.).

Co jsou tedy uzly a nuly a jaký je mezi nimi rozdíl?

Konkrétní definice poskytnuté Kryonem jsou tyto:

UZLY se vyskytují tam, kde se překrývají tři mřížky lidského vědomí. Mřížka planety Země má pole oddělené od krystalické mřížky, ale pokud se krystalická mřížka s mřížkou Gaii překrývá, dochází k nahromadění energie a vytvoří se uzel. Existují tři druhy uzlů: portál, vír (vortex) a vortál. Portálje uzel, který přesahuje a zesiluje Gaiu. Vír je uzel, kde energie kolidují a jsou stále v pohybu. Někdo se ve víru může na chvíli cítit dobře, ale je těžké v tom místě trvale žít. Vortál je uzel, který je směsí portálu a víru (vortexu).

Jedním z atributů uzlů je, že absorbují energii, která již není zapotřebí.
Toto je mechanika toho, jak se krystalická mřížka rekalibruje a proč už na bojištích není třeba držet energii strachu, války a smrti.

Uzly jsou místa nesmírné intenzity, často v oblastech méně přístupných, nebo méně vhodných pro lidské osídlení. Ale lidé jsou jimi velmi přitahováni a domorodé obyvatelstvo tam často staví chrámy.

Některé známé lokality, kde se vyskytují uzly: Mt. Shasta, Kalifornie; Sedona, Arizona; Machu Picchu, Peru.


NULY se také vyskytují v místech, kde dochází k překrývání tří mřížek lidského vědomí.Nicméně v tomto případě se energie krystalické mřížky s mřížkou Gaii navzájem energeticky vyruší a dostanete nulu. Nula je tedy místo, kde není žádná energie krystalické mřížky, takže co dostanete, je čistá energie Gaii. Dalo by se dokonce říci, že díra v krystalické mřížce vytváří ideální místo pro Plejáďany, aby tam mohli vmáčknout energii a informace. Tyto informace budou zdrojem nových vynálezů a nového vědomí na planetě.

Nuly můžeme pociťovat úžasně, ale je příliš ohromující pobývat v nich dlouhou dobu. Představují čistou tvořivou energii. Je mnohem těžší v této energii žít. Místa na Zemi, kde nuly působí, jsou proto často neobývaná (některá z nich jsou dokonce v oceánu). Také mívají divné vlastnosti magnetického pole, takže je obtížné udržet zde životní sílu a vyváženost mozkových synapsí. Jejich výsledkem je nevyváženost a zmatek (jakož i poruchy v navigačních zařízeních).

K některým známým lokalitám, kde se nuly vyskytují, patří: Měsíční údolí (San Pedro de Atacama, Chile); hora Kilimandžáro, Tanzanie (Afrika) a Bermudský trojúhelník.

Ve výskytu těchto linií není žádná symetrie, vyskytují se pod zemí i na zemi, takže je to složitější, než si myslíme. Všechny tyto linie jsou vytvořeny krystalickou mřížkou a krystalická mřížka je tvořena lidským vědomím. Lidské vědomí se výrazně posunulo, což vedlo k rekalibraci všeho: Gaii, krystalické mřížky i lidské přirozenosti, jak ji známe. Tato rekalibrace je popsána v Kryonově knize Třináct: Rekalibrace lidstva 2013 a dál, napsal Lee Carroll.

Jak byly uzly a nuly vytvořeny


Kryon řekl, že když Plejáďané přišli na Zemi, uvedli se do kvantového stavu v různých oblastech na celé planetě. Uzly a nuly představují různé atributy energie na planetě (umístěné sem Plejáďany). Je zde mnoho uzlů a nul. Najdete je v nejvyšších pohořích, nejsušších pouštích a také někde mezi tím.

Kdysi dávno se Plejáďané rozhlíželi po naší planetě a vybrali 12 párů energetických bodů, aby reprezentovaly dualitu. Těchto 12 energetických bodů se nachází v 24 geografických lokalitách. Celkem 24 uzlů a nul na vrcholcích hor a v pouštích mělo zastupovat ty nejslibnější části planety.Kryon nazval těchto 12 polarizovaných uzlů a nul časovými kapslemi. V případě, že lidstvo navýší vědomí, uvolní se informace z těchto míst - jak pro jednotlivce, tak i pro celou planetu. Výběr těchto párů proběhl v součinnosti s posvátnou geometrií. Kryon říká, že to ještě není viditelné, ale je to tam. Tvary, barvy, zvuky a čísla v této posvátné geometrii odhalí všem posvátné božství. Plejáďané vybrali tyto body dlouho předtím, než se objevila jakákoliv civilizace. Dnes bychom se měli zamyslet, jaký význam má to, co se právě v těchto oblastech děje.

Co jsou časové kapsle?

Většina lidí považuje časové kapsle za jakýsi kontejner, který byl pohřben do země, nebo poslán do vesmíru s úmyslem, že obsah bude otevřen v budoucnosti. Když Kryon mluví o časových kapslích vytvořených Plejáďany, má na mysli přímé spojení s multidimenzionálními informacemi v tomto našem čase. Existují časové kapsle v Gaii umístěné v krystalické mřížce a v kytovcích (velrybách a delfínech). Existují také časové kapsle uvnitř naší DNA (v naší Akáše). Každá z těchto časových kapslí má jiný účel, ale všechny spolupracují podle jednoho plánu. Tento plán má odhalit, zda lidstvo dokáže vytvořit vzestoupenou planetu.

Překročili jsme milník 2012, kdy posun v lidském vědomí vyslal signál, že lidstvo je nyní připraveno absolvovat vzestup planety. To znamená, že všechny časové kapsle uvnitř Gaii i lidstva jsou připraveny k otevření a osvobození. Kvantové informace (v časových kapslích Gaii) se týkají podstaty vědy a života a posunou lidstvo do nového paradigmatu.

Tyto časové kapsle musí být na planetě jako vodítko či šablona pro začínající kreativní energie Gaii (šablony tvoření). Kryon řekl, že jak se časové kapsle pomalu uvolňují, upravují krystalickou mřížku a napomáhají posunu vědomí lidí a za určitých podmínek i vzestupu planety.

Šablony nejsou jen informace. Jsou to kvantové portály plejádského života. To je těžké vysvětlit, ale uvědomte si, že kvantová energie může existovat na dvou místech současně. To je dokonce i atribut vaší kvantové fyziky, takže to nemusí být pro vás tak zvláštní. Uvědomte si, že i život může mít tyto atributy. Také vězte, že vaše tvůrčí semínka zde určitým kvantovým způsobem vždy byla a nyní se nacházejí v časových kapslích.

Pokud cítíte tyto energie ve 3D, máte tendenci je všechny linearizovat. Proto ti, kteří jsou citliví, uvidí "město" nebo pocítí entity, se kterými budou dokonce mluvit. Skutečnost je však taková, že tyto pocity jsou jen zbytkovou kvantovou energií, na kterou hledíte ze 3D.

Stručně řečeno, časové kapsle uvnitř Gaii jsou souborem dvanácti specifických uzlů a nul. Těchto dvanáct časových kapslí se nachází na posvátné půdě, vytvářejí spouštěcí energii pro planetu a systém evolučních změn, jsou-li aktivovány. Časové kapsle jsou posvátné, většinou nedotčené, chráněné a představují původní plejádské šablony tvoření.

Nejedná se o "kapsle z minulosti". Jsou to "kapsle pro budoucnost". Nic v nich není k nalezení! Otevřou se a vydají v určitém čase kvantovou energii do mřížek, což umožní vyšší vědomí, nápady, vynálezy a evoluci lidské DNA

Kde jsou časové kapsle uvnitř Gaii?

12 plejádských časových kapslí uvnitř Země se vyskytuje ve 24 geografických lokalitách. Následuje tabulka… ALE… Pamatujte si: uzly a nuly jsou SPOLUPRACUJÍCÍ PÁRY a Kryon odhalil tři z nich! Úplné odhalení bude s největší pravděpodobností pokračovat podle možností v příštích 18 letech.
Poznámka: Pokaždé, když Kryon odhalí další dvojici, bude tato stránka aktualizována, takže se možná budete chtít na tuto stránku vracet a aktualizovat obrazovku!

Uzly, nuly
1a ostrov Maui, Havaj; 1b horský masiv Tibesti, Čad, Afrika
2a jezero Titicaca, Bolívie/Peru; 2b posvátná hora Kailás, západní Tibet/Indie
3a poloostrov Yucatan, Mexiko; 3b hora Kilimandžáro, Tanzanie, Afrika

Nespárované uzly, nespárované nuly
4a Mt. Shasta, Kalifornie, USA ? pohoří Ural, Rusko
5a Uluru, Austrálie ? arménský národní symbol, hora Ararat, ležící v Turecku
6a Machu Picchu, Peru ? Aneto, Pyreneje, Španělsko
7a Glastonbury, Anglie ? Gunnbjørn Fjeld, Grónsko
8a Mont Blanc, Francouzské Alpy, Francie ? hora Meili v Sněžných horách, Čína
9a Mount Cook, Nový Zéland ? Mt. Aconcagua, Argentina
10a Mt. Ida a Hot Springs, Arkansas, USA ? Mt. Fitz Roy, Patagonia, Argentina
11a Rila Mountain, Bulharsko ? nejvyšší hora Kanady, Logan, Yukon Northern Territories, Canada
12a Stolová hora, Jižní Afrika ? Štít Vítězství, nejvyšší hora masivu Tian Shan, Kyrgyzstán


Jak komunikovat s časovými kapslemi?

Stručná odpověď je, že komunikace je možná skrze naše vědomí. Nicméně, existuje několik způsobů, jak to lze udělat. Časové kapsle byly na Zemi, protože Plejáďané přišli a zasadili semena božství do Země, do lidstva a do kytovců (delfínů a velryb). Pokud by lidstvo neobstálo, časové kapsle by zde zůstaly, ale nebyly by nikdy aktivovány. Rozhodnutí lidstva o posunu vědomí uvolnilo mnoho nových nápadů a vynálezů, které přišly na tuto planetu. To byl důvod, proč Kryon, magnetický mistr, začal komunikovat s Lee Carrollem. Přibližně v téže době, kdy Kryon začal komunikovat s Leem, jeden lékařský výzkumník začal pracovat na laserových technikách (multidimenzionálním laseru). Když tento výzkumník, Dr. Todd Ovokaitys, četl Kryonovu Knihu Jedna - Konec času, zjistil, že Kryon předával zprávu o všem, co on objevil. Dr. Todd a Lee se setkali a vznikl vztah, který trvá více než 20 let. Kryon často dává channelované zprávy, ve kterých zmiňuje Dr. Todda Ovokaityse. Avšak Kryon Dr. Toddovi říká Yawee.

V roce 2001 se Dr. Todd začal rozpomínat na starobylé posvátný zvyk zpívání tónů, které aktivují šišinku, epifýzu, a učinil rozsáhlé pokusy. V následujících letech Dr. Todd začal jiné učit tyto tóny. V roce 2010 Kryon Yaweemu (Dr. Toddovi) sdělil pokyn, co by měl s tóny udělat. V té době Dr. Todd vyvinul šestnáct šišinkových tónů. Kryon řekl Yaweemu, aby jich vyvinul dvacet čtyři, protože v nich je dvanáct energií, které tvoří pár a vzájemnou soudržnost (součinnost). Kryon dal Dr. Toddovi pokyny, aby dal dohromady sbor, který spárované tóny zazpívá 21. prosince 2012, a určil, že nejlepším místem pro toto pěvecké vystoupení bude Havaj (původní jádro Lemurie). Když jsou specifické šišinkové tóny zpívané proti sobě (v párech), vytvářejí třetí jazyk.

Proč bychom měli vědět o šišinkových tónech a jejich sborovém zpívání? Kryon vysvětlil, že v Lemurii se Lemuřané jednou v roce (o slunovratu 21. prosince) sešli a zpívali 12 sad šišinkových tónů. Tím vytvořili vědomí masového kvantového signálu. Signál byl vyslán do galaxie. Tentokrát znamenal sdělení pro naše duchovní rodiče - doslova: "Děkujeme vám, Plejáďané". Poslední takové zprávy do galaxie šly před více než 20.000 lety.

Dne 21. prosince 2012 shromáždil Dr. Todd Ovokaitys přes 900 účastníků, aby zazpívali šišinkové tóny. Akci lemurijského sboru zahájila duchovní havajská velekněžka Kahuna Kalei'iliahi. Kryon se o Kahuně Kalei'iliahi vyjádřil takto: "Duch vložil na Kahunu Kalei'iliahi vysokou energii zodpovědnosti, kterou získala prostřednictvím své Akáši. Ona v sobě nese původní královskou krev čistého Lemuřana a probudila se do jádra duchovní setby."

Sbor Lemuřanů zpíval specifické tóny v párech, které vyslaly kvantový signál do celého vesmíru. Tento sbor zpíval přesně tytéž tóny, jaké zpívali Lemuřané před 26 000 lety. Kryon uvedl, že Dr. Todd se rozpomněl na tóny "překvapivě přesně." Dále vysvětlil, že původní lemurijský sbor vytvořil "zámek" na krystalické mřížce zpěvem 12 párů tónů. Výraz "zámek" je metaforou "časové kapsle" v krystalické mřížce. Informace uložené v tomto "zámku" nemohla být uvolněna před koncem 26000letého cyklu.Proto tóny zpívané v roce 2012 lemurijským sborem byly událostí, která otočila klíčem v zámku. "Událost" je další metaforou, která představuje volbu lidstva rekalibrovat krystalickou mřížku prostřednictvím soucitu. Otočením klíče v zámku se začalo probouzet 12 "časových kapslí" v mřížce. Po akci sboru Lemuřanů Kryon podotkl, že ostrov Maui na Havaji, tedy uzel, byl spárován s horským masivem Tibesti v Čadu (Afrika) ‒ tedy nulou.

Otevření časových kapslí

Kryon o akci sboru Lemuřanů v roce 2012 hovoří jako o metaforickém vložení klíče do zámku s cílem otevřít přístup ke všem časovým kapslím. Během Kryonovy cesty Kundalíní Tour v roce 2013 se konala velmi hluboká a významná událost na ostrově Slunce u jezera Titicaca, Bolívie.Úplně poprvé byla otevřena kapsle a její obsah byl vypuštěn ven.

Průběh této akce se vztahuje ke starověkému proroctví z doby před tisíci lety. Proroctví bylo zmíněno v Kryonově Knize Osm ‒ Překročení milníku, a detailně v mé knize Vliv Gaii. Toto proroctví se v zásadě týká planety procházející procesem vyrovnání. Severní polokoule s mužskou energií se znovu spojí s jižní polokoulí ženské energie, aby byla planeta opět v rovnováze. Starodávní tím v tomto případě poukazovali na pohyb Kundalíní. Několik proroctví tento proces nazvalo Cestou opeřeného hada, Probuzením pumy nebo Setkáním orla a kondora. Proroctví uvedla, že pohyb Kundalíní proběhne v roce 2012. A to se stalo!

Dříve jsem se zmínila, že Plejáďané nastavili energii v časových kapslích tak, aby se lidstvu otevřely při dosažení určitých vibrací. V roce 2013 jsme byli v požadované vibraci. Mezitím Kryon na ostrově Slunce odhalil, že první kapsle na planetě je připravena k aktivaci a otevření. Nulou do páru byla posvátná hora Kailás v Tibetu. Kapsle v numerologickém smyslu čekala na rok "šest", tedy na rok 2013. V numerologii "šest" představuje posvátnost, komunikaci, harmonii, rovnováhu a lásku (také Vyšší Já)

Kryonovu sdělení předcházel obřad a zpěv pod záštitou velekněžky Kahuna Kalei'iliahi, což byla významná součást aktivace. Kryon uvedl, že energie 900 sboristů z lemurijského chóru tehdy vstoupila do Kahuny Kalei'iliahi, aby pak ona mohla tuto energii přinést na tuto událost (Kundalíní Tour).(Zajímavé je, že o účasti Kahuny nikdo z organizátorů předem nevěděl. Nebyla původně ani pozvána. Ale souhrou synchronicit se zde "ocitla" a Kryon při jiném channelingu řekl, že to tak všechno bylo záměrně. Tím, že poslechla svou intuici, umožnila splnění tohoto velkého úkolu. To byl pro všechny silný okamžik - poznámka Marie Kuchařové.) Navíc bylo tomuto channelingu přítomno asi 20 původních Lemuřanů. Ti, kteří se osobně účastnili u jezera Titicaca a další tisíce lidí, kteří poslouchali audio kanál, otevřeli časovou kapsli přesně tak, jak naši předkové předpovídali před tisíci lety!

Dvojice časových kapslí reagují na "záměrné soucitné akce". K vystoupení lemurijského sboru na ostrově Maui Kryon Dr. Toddu Ovokaitysovi řekl, že pokud si přeje dále posílit planetární posun, měl by tuto choreografii zopakovat s použitím jiných kombinací tónů. Během prosince 2013 tento Soucitný chór zpíval konkrétní dvojice šišinkových tónů v mexickém Cancúnu. Toto setkání bylo uspořádáno předtím, než Kryon podal vysvětlení o uzlech a nulách na planetě. Jaká to "náhoda",že sbor zpíval na jednom z uzlů - na poloostrově Yucatan v Mexiku! Kryon odhalil odpovídající nulu pro tento uzel ‒ je jí nejvyšší hora Afriky ‒ Kilimandžáro v Tanzanii.Zajímavé, že tato hora je v těsné blízkosti místa, kde Dr. Todd provádí výzkum ke zlepšení zdraví a pohody lidstva!

K dispozici jsou tři další vystoupení Soucitných chórů, které má Dr. Todd v plánu. V Cancúnu doporučil Kryon Dr. Toddovi názvy tří naplánovaných sborů. Chcete se o nich dovědět více?
Mt. Shasta, Kalifornie je plánována na červen 2014, s názvem Oslava.
Vystoupení v Uluru, Austrálie je plánováno na březen 2015, s názvem Tvoření.
Izrael je naplánován na říjen 2015 pod jménem Léčení.

Máte-li zájem dozvědět se více o šišinkových tónech nebo navštívit některou z plánovaných akcí sboru, informace naleznete na následujících webových stránkách: www.kryon.com/schedule
Článek Uzly a Nuly na Planetě Zemi, část 1 naleznete ZDE.
Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Oldřiška (www.transformace.info awww.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Čím více bude dobré vůle a lásky, tím rychleji nastane změna.

28. dubna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Není snadné nastavit druhou tvář, když tě někdo udeří slovem či skutkem. Bezprostřední reakce je úder vrátit, ale právě v tomto okamžiku je zapotřebí reakcí s co největší pečlivostí zvážit a uplatnit sebekontrolu a naprostou nesobeckost. Ty duše, které se nenaučily sebekázni, odplácejí stejným způsobem a cítí se k tomu oprávněny. Potom se diví, proč je ve světě tolik chaosu a zmatku. Jsou slepé a nevidí, že dokud se nenaučí zcela změnit své postoje a nezačnou milovat svého bližního jako sebe sama, nemohou doufat, že se to, co se děje ve světě, změní. Čím více bude dobré vůle a lásky, tím rychleji nastane změna. Ale vše začíná v tobě. Čím dříve si to uvědomíš, tím dříve nastanou změny kolem tebe, a tím i v celém světě. Proč s tím nezačneš něco dělat již nyní?

AA Michael - PODPORA TÝMU ZEMĚ - ENERGIE LINIE ČASU A ÚČINKY PTD

27. dubna 2014 v 23:23 Aktuální Informační chaneling
ARCHANDĚL MICHAEL prostřednictvím CELIE FEN

Milovaná světelná rodino, víme, že mnozí z vás mají v současných energiích potíže. "O co jde?"..... ptají se mnozí z vás, když se vypořádáváte s fyzickou realitou, která vypadá, že probíhá bláznivě.
"Co tady dělám?"... je další otázka, na kterou se nás ptáte, a my budeme odpovídat na vaše otázkyv pojmech Nové reality a nového Vnímání Času a Prostoru.

Pochopte, prosím, že když jste prošli onou Velkou Bránou roku 2012, vstoupili jste do docela nového vztahu s Časem a Prostorem. Mnozí z vás se stali bojovníky Světla Duhy a začali jste také pracovat s Časem, s liniemi Času a s Kvantovými Skoky mezi Časovými liniemi. Je to tento nový aspekt vaší práce na Zemi, co vytváří tyto hluboké pocity zmatku a strachu. Je to poprvé, kdy jste se v Lidské Podobě pokusili o tuto formu Vnímání Času a Tvoření. Protože jste nyní aktivovali své Světelné Tělo a svou Multidimenzionální Bytost, máte přístup k novému vnímání Reality.

Multidimenzionální realita časových linií Země a Kvantové skoky


Nejdříve se zaměříme v tomto novém prožívání Času a Prostoru na povahu "reality". Milovaná světelná rodino, ve vaší staré realitě třetí dimenze jste věřili, že existuje pouze jedna "Planeta Země" a jedna časová linie, která se pohybuje po přímé linii z minulosti do přítomnosti a do budoucnosti.

Nyní, v nové multidimenzionální realitě vás žádáme, abyste uvažovali o tom, že existují vlastně multiplicitní verze Reality Země, a ve všech se odehrávají v procesu vzestupu různé možnosti a pravděpodobnosti, a tyto možnosti jsou zkoumány v časových liniích probíhajících Prostorem ve formě Spirály a tvořících Čas.

Co kdybychom vám řekli, že jste součástí těchto různých verzí reality Země, a že zároveň zažíváte mnohé z těchto časových linií? A co kdybychom vám řekli, že máte schopnost se přesouvat mezi těmito liniemi Času, když je to nezbytné? A co kdybychom vám řekli, že jstecestovateli Časem a že procesem Vzestupu jste byli požádáni a povoláni, abyste přijali více odpovědnosti za Vědomé Tvoření těchto Časových linií?

A co kdybychom vám řekli, že tým Duhových bojovníků Světla právě udělal ten největší pokusný "Kvantový skok časovými liniemi", o který se kdy kdo v Poli Zemské Reality pokusil.

Potřeba posunu časových linií a skoky


V minulosti, když se vaše Vyšší Já potřebovalo přesunout do jiné Časové linie, potřebovali jste k odchodu z Reality Země proces "smrti", a pak reinkarnace do jiného těla na jiné linii Času. To se dělo proto, protože frekvence každé Časové linie je jiná. V minulosti každý radikální přesun z jedné Časové linie na druhou, znamenal rozdělení duše a těla.

Nyní, když jste prošli procesem Vzestupu a Transformace a aktivovali své Světelné Tělo a "přesouvací mechanismus" své Šišinky mozkové, jste schopni přepnout nebo skákat časovými liniemi s minimem nesnází. Nedá se říct, že nyní by nebyly žádné nesnáze, mnozí z vás nějaké nesnáze cítí, ale brzy zjistíte, pokud postupujete podle návodů, které vám poskytujeme v "Diamantových kódech", že se usadíte ve své nové Časové linii*.

Žádáme vás, abyste chápali, milovaní, že váš mozek je navržen jako "Projektor reality", a slouží k tomu, aby vytvářel myšlenku "kontinuity" ze všech těch impulzů a zážitků, které vás v každém okamžiku dne bombardují. To vám umožňuje žít v "iluzi" kontinuity, i když zkušenost a realita jsou fakticky nekontinuální a iluzorní. Vaši vědci si jsou této funkce lidského mozku vědomi.

Takže, mnozí z vás si v podstatě nejsou zcela vědomi toho, že jste vlastně přeskočili do jiných Časových linií a udělali Kvantový skok, abyste sloužili Andělskému Světlu a Transformačnímu procesu na jiné úrovni.

Nejste na tom samém místě …. a přece jste. Postupujete vpřed a tvoříte na Nové Spirále..... Novou Časovou linii, která bude přispívat ke Vzestupu všech verzí Země do Nové Reality Míru a Rovnováhy.

Přesouvání mezi Časovými liniemi a jak se člověk při tom cítí


V únoru tohoto roku byla snaha o první vědomý posun mezi Časovými liniemi.
To se uskutečnilo a splnilo ve všech Časových liniích Země, aby se posunulo směřování hnací síly Pozemského vývoje od násilí a ovládání k Míru a Harmonii.

Tohoto posunu bylo dosaženo 2.2. 2014.

Tento Hlavní posun Časových linií způsobil mnoha lidem zmatení a dezorientaci, doprovázené "mentální únavou" a krátkodobou ztrátou paměti. Jak se fyzické tělo a duševno snažily přizpůsobit se této radikální změně směru, objevily se také potíže se spánkem, stres a obavy.

Na pocitové úrovni se objevila ztráta smyslu pro účel, tak jak staré cíle na staré časové linii prostě zmizely! Vztahy a smlouvy duše naráz skončily nebo začaly nové, které lépe zapadaly do nových možností a pravděpodobností nového směru Časové linie.

Tento pocit obav a zmatku se usadí, uklidní, když začnete oceňovat výhody Nové Časové linie a její nové cesty k Míru a Harmonii.

Nicméně, mnozí se budou cítit neschopni se přeorientovat na novou Časovou linii a možná využijí této příležitosti, aby na čas opustili Zemské sféry.

Skoky mezi Časovými liniemi a jaký pocit při nich je


Nyní milovaná Světelná rodino, tato informace přichází zvláště proto, aby podpořila Pozemský tým bojovníků, kteří právě Kvantově přeskočili Časové linie jako tým, aby pracovali ve verzi Země, která je momentálně nejvíce chaotická a matoucí.

Mnozí se ptají "Proč", protože se připravovali na vzestup to Ráje Reality Míru a Pokoje, proč jste byli vhozeni na toto chaotické a stresující místo? Možná to nedává smysl, dokud nezjistíte, že vy, jako člen Týmu Bojovníků Světla, jste tam byli poslání, aby bylo zajištěno, že Vzestup a Transformace Země proběhnou na všech úrovních. Je potřeba, aby VŠECHNY verze Reality Země vzestoupily a posunuly se do Vyšších Frekvencí, aby se všechny "pravděpodobné" budoucnosti Země synchronizovaly se stejným nulovým bodem Lásky, Míru a Harmonie.

Tak jaký z toho máte pocit? Pro zkušeného Skokana Časovými liniemi to může být velmi vzrušující a naplnit ho to nadšením, když skáčete, a dokonce vědomě. Budete si vědomi určitých posunů, zvláště na svém fyzickém těle, zvláště ve vztahu k nervovému a oběhovému systému. Ale, řekněme, že síla vašeho fyzického dopravního prostředku bude určovat to, jak rychle budete schopni se adaptovat na svojí Novou Frekvenci a svou Novou Časovou linii.

V tomto případě, jste museli snížit frekvenci, abyste se "spojili" se současnou Časovou linií, a pak jste začali pracovat na jejím "zvyšování" až na frekvenci požadovanou pro to, aby byla uzemněna Nová Realita.

Ti z vás, kteří si stále ještě nejste vědomi své práce jako Skokani Časem a Cestovatelé, se možná cítí velmi divně a vaše fyzické tělo může být pod velkým stresem. Pokud nejste fyzicky v nejlepší formě, váš nervový systém může být ve stresu a vy budete cítit obavy, strach a budete mít bušení srdce. Také můžete mít záchvat panického strachu, nedostatek spánku a špatné sny, jak se vaše hluboké vědomí snaží spojit s kolektivním hlubokým vědomím na této Časové linii.

Také můžete cítit, jako byste byli na "špatném místě" nebo že jste stále se špatnými lidmi nebo že nějak už "nepatříte" do této reality. Všechno může vypadat stejně, ale "na pocit" je to jiné.

Vaše Fyzické a Emocionální Tělo se může snažit zpracovat ve fyzickém vozidle intenzivní stres Kvantového Skoku Časovými liniemi. To nazýváme efektem PTD (Post Timeline Jump Distress), stresem následujícím po Skoku Časovými liniemi.

Podpůrné Pozemské týmy a efekt Skoku Časovými liniemi


Milovaná Světelná rodino, přišli jste na tuto časovou linii proto, abyste byli Vědomými Tvůrci Nové Reality a ukotvili Tvořivou Moc Diamantového Světla a Diamantové kódy.

Moc tohoto procesu bude vyzařovat ven do všech Časových linií Pozemské Reality a bude je uvádět do Harmonie a vzájemné Rovnováhy.

Drazí Milovaní Bojovníci Světla, pokud se po svém skoku cítíte ztracení a dezorientovaní, vězte, že máte k ruce obrovský Podpůrný tým Andělských Bytostí Světla, aby vás vedl a podporoval a uvedl vás zpátky do rovnováhy.

Odpočívejte, pokud potřebujete. Je čas na vaši Novou Práci a na to, aby si vás našli Noví Lidé, se kterými budete pracovat. Vaše "Týmy" se shromažďují kolem nových projektů a nových myšlenek pro další fázi práce.

Pamatujte vždy na to, abyste čerpali z Diamantového Světla ve svém Srdci a cítili Andělskou lásku a Soucit, které skrz Diamantové Světlo proudí, a pracovali s nimi. Vězte, že Země vás podporuje a otevírá vám cestu do této Nové Reality. Příroda vás podporuje. Všechno je dobře!

Diamantové kódy: Návod pro Novou Realitu


Milovaní Bojovníci Světla, tady shrneme informace, která jsme vám dali v "Diamantových kódech", aby vám pomohly uvést vaše tělo zpátky do rovnováhy.

1. Fyzická úroveň:
Tady je důležité se UZEMNIT a ukotvit se do Země v nové Časové linii. To vás žádá, abyste se spojili se Zemí, s přírodou a svou fyzickou realitou prostřednictvím dobré stravy a pravidelných fyzických cvičení. Meditujte a modlete se v přírodě a spojte se s energií Dév a Elementálů, která vám bude pomáhat na vaší cestě.

2. Emocionální úroveň:
Pamatujte na to, abyste zůstali ve stavu Emocionální Rovnováhy, soustředění a klidní. Nedovolte si, abyste byli vtaženi do emocionálních dramat, protože to by víc stresovalo váš nervový systém .

3. Mentální úroveň: Zůstaňte optimističtí a pozitivní, nedovolte vzteku, strachu a depresi, smutku, aby vás ovládl. To vás uvede do nízkých frekvencí a budete se muset hodně snažit, abyste své vibrace zvýšili.

4. Soucit a Láska:
To jsou centrální frekvence Diamantového Světla, tak pamatujte na to, abyste zůstali zaměření na své Srdce jako centrum Rovnováhy a plyňte s energiemi Lásky a Soucitu. To vám okamžitě dovolí začít zvyšovat vaše vibrace a pomůže to všem kolem vás.

5. Spojení s Duší/Tělem: Pamatujte, že jako pro Probuzenou Bytost, je vaše tělo dopravním prostředkem vaší Duše a Ducha. Používejte své fyzické tělo, abyste vyjadřovali svého Ducha a Duši ve Světě. Pamatujte, že jako reprezentant Vesmírné Kristovy energie jste "Světlem Světu".

6. Jste Duchovní Bytost... Lidský Anděl:
Pamatujte, abyste se vždy vyladili na Pravdu. Snažte se vždy vidět Větší Obraz!

UŽIJTE si to DOBRODRUŽSTVÍ!


© Celia Fenn, http://www.starchildglobal.com
Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této "Poznámky" včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkujeme za pochopení a respektování této podmínky.

Ráda se s vámi dělím o atmosféru ze včerejšího 4. esoterickáho festivalu Jesenické nebe

27. dubna 2014 v 20:31 Aktuální novinky
Ráda se s vámi dělím o atmosféru ze včerejšího 4. esoterickáho festivalu
Jesenické nebe http://jesenickenebe.webnode.cz/
Opět jsem se setkala s nádhernými lidmi a obdivovala jedinečnost jejich tvorby. Děkuji za skvělou organizaci a příjemné prostření paní Ester. Mějte krásný večer. S Láskou AnnaVíce fotografií si můžete prohlédnout v GALERII ZDE


TZOLKIN 27.4.2014 2EB kin 132

27. dubna 2014 v 17:35 Mayský Kalendář na každý den

Eb - Člověk,Cesta - Síla vrozené moudrosti, zodpovědnosti, svobodné vůle
Dříve, či později vedou všechny cesty na křižovatku. Kudy teď? Ka (2) v tomto bodu vaší životní cesty nabízí cestu volby mezi dvěma možnostmi - v tomto případě to pečlivě zvažte. Jakmile jednou odbočíte a čím dál jste, tím těžší je vrátit se. Příliš dlouho neotálejte a to proto, že nerozhodnost může vést ke stagnaci………a Ka vám nebude držet otevřené dveře věčně.
EB SYMBOLIZUJE CESTU ŽIVOTA
Dnes oslavujeme půl cesty, kterou máme v tomto kole za sebou. Pokud sledujete zprávy od počátku, patří vám vděčnost a gratulace za čas a úsilí věnované každodenním změnám a zvýšení osobního potenciálu, což je nezbytné pro radostný způsob života na Zemi. Když se ponoříte hlouběji do minulosti, mnoho lekcí vám přineslo těžké problémy. Dnes budeme oslavovat a trénovat radost.
Jste připraveni? Snažte se uvolnit všechny zábrany a zazpívejte si. Doplňujte slova, která vás napadnou. Složte si své vlastní crescendo, hrajte si s melodií a zvuky. Může to být zvuk OM, nebo můžete křičet radostí.
Uvolněte se a bavte se. Tančete doma, nebo ještě lépe v přírodě. Objevte své vnitřní dítě a nevšímejte si druhých, kteří vás mohou sledovat. Pokud je někdo v okolí, pozvěte ho, aby se k vám přidal. Chcete-li se smát, smějte se. Chcete-li plakat, uvolněte pláč. Uvolněte všechny emoce, které se vyplavují. Není nutné chápat, co je to za emoce a kde se vzaly - prostě si je uvědomte a nechte je projít.
Smějte se, tančete a pokračujte, jak dlouho chcete. Když se cítíte unaveni odpočiňte si a vypijte dostatek čisté vody. Zklidněte se asi na 15 minut a vyjádřete vděčnost všem, kteří vám nyní, nebo dříve v životě na Zemi i mimo Zem pomohli. Opět se vyplaví další emoce.
Když vše dokončíte, jděte a tvořte pro sebe skvostný den! Alespoň jednou týdně to opakujte, osvoboďte a uvolněte všechny potlačované emoce.
Vedete-li nějaké semináře zvažte, zda by nebylo dobré tato cvičení využít. Můžete probudit své publikum, aby bylo živější a bystřejší. Takto je možné pomoci lidem propustit mnoho hluboko zakořeněných emocí, které čekají na uvolnění. Z tak jednoduchého cvičení může přijít mnoho uzdravení.
Jestli máte potíže přijmout tento druh cvičení podívejte se na stránky Dr. Madhuri Katarii, jejíž videa pomáhají z uvolňováním zábran. Obrovská síla smíchu a jeho účinnost je jedno z nejlepších wellnes cvičení. Tzv. Kluby Jógy Smíchu přinesly smích a úsměv do života mnoha lidem, kteří trpí těžkým fyzickým, nebo psychickým emocionálním rozrušením.
DRUHÝ Tón - POLARITA - Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TRECENA CHUEN

27. dubna 2014 v 17:21 Mayský Kalendář na každý den

CHUEN - Vlna OPICE - Síla Lehkosti

TEĎ je nejlepší ČAS přistupovat k životu s humorem.

Konečně zábavná Trecena! Jedenáctému Treceniu vládne CHUEN - hravá Opice. Nadcházejících třináct dnů představuje kouzelné období kreativity, umění, tance, hudby a her. Je čas vyklouznout z přísné korporační pózy! Nechte dnes kravatu a sako zavřené ve skříni a buďte sami sebou - nechte vzkvétat vaši kreativitu.


TEĎ JE NEJLEPŠÍ ČAS ZMĚNIT PŘÍSTUP
K ŽIVOTU,
JE TO DOBRÝ DEN NA POČÁTEK
NĚČEHO NOVÉHO VE VAŠEM ŽIVOTĚ
Investiční zprostředkovatel Wall Street opustil svojí práci a zasvětil svůj život fotografování. Ředitel Personálního oddělení, který proléval krev pro jednu firmu, se stal malířem, kterým chtěl vždycky být. Spisovatel na volné noze založil společnost krásy a udržitelného rozvoje
Každou tvůrčí, či magickou sílu je třeba respektovat a ctít, propůjčit jí svůj nejhlubší talent, dovednost a řídit jí jako každou divokou a nezkrotnou sílu přírody. Jakmile ztratíte smysl proč něco děláte, začnete propadat chaosu.
Máte odvahu být sami sebou?
Tato Trecena pomůže proměnit váš život z plnění světských úkolů moderního života v jeden nekonečně živoucí radostný zážitek. Je známo mnoho takových transformací!
Tato Trecena začíná CHUEN - MISTR UMĚLEC, ŘEMESLNÍK. Je nápaditý, zlomyslný a získává moudrost skrze zvědavost. Toto znamení symbolizuje Opici jako Mistra všech umění, vrozených talentů a moudrosti. Tento den je považován za jeden z nejšťastnějších dnů.
Umělecká dokonalost byla starověkými Mayi velmi uctívána, o čemž svědčí zbylé nápisy na kulturních památkách, jeskyních, stěnách a keramice. Klasičtí Mayští zákoníci byli malíři, literární umělci a strážci posvátné tradice. Členové Mayských královských Domů, kteří se specializovali na vědu a znalosti, uznali Opici jako svého Božského Patrona a zařadili jí do kalendáře.
Vzhledem k jejímu blízkému vztahu k posvátné vědě a tvůrčímu umění není překvapením, že je kalendářní den OPICE považován za DEN MISTRŮ VŠEHO UMĚNÍ. Je to duchovní tvořivá síla, ale na opačném pólu to může být projev přehnaného egoismu uměleckého temperamentu.
Mayové zobrazují čas jako vlákno ovinuté kolem obřího rákosu vyrůstajícího ze Země. Toto vlákno se vine stejně, jako plyne čas. Historie je tkána časem, stejně jako oděv je utkán z vlákna. Tvůrčí záměr Vlny Chuen zahrnuje také aspekty čištění, odevzdávání, uzemňování nás samotných, a může kreativitu v této Treceně lehce proměnit v realitu. Nezapomeňte, že egoismus je odvrácená strana tohoto příznivého a šťastného dne, takže nebuďte moc sobečtí, až budete myslet na druhé.
Využijte tvůrčí a duchovní Energie Opice k možnosti utkat něco nového a pozitivního ve vašem osobním čase i prostoru.
OSOBNÍ KONTINUITA S VLNOU CHUEN
Dovolte Vlně svobodně proplout vaším životem. Dny, které se z důvodu nátlaku událostí dostanou do popředí, přijměte vědomě a zeptejte se: jaké informace vám přinášejí, jaké podněty chtějí vyvolat, co by se mělo dostat na povrch. Zvláštní pozornost by měla být věnována dvěma, nebo třem dnům, které náleží do vašeho osobního programu. Přistupujte k této oblasti bez hodnocení jevů a zcela bez strachu. Sledujte průběh událostí, ale nic nesuďte!
V každé události se skrývají důležité informace, sloužící vašemu dobru, bez ohledu na to, zda pozorování pro vás bude smutné, či veselé. Vlna OPICE nahraje do vašeho života něco velmi cenného. Zejména první tři dny ( náležící do PUPKU TZOLKINU ) jsou specifickým nositelem informací. Nejdůležitější je EB 2. Soustředí se zde kvintesence programu polarity lidské materie.
To, že Vlna OPICE až do desátého dne běží uvnitř mystického sloupce TZOLKINU, jí dává zvláštní postavení. Celou váhu nyní nese spodní část centrálního sloupce, čili váš centrální sloupec. Zamyslete se, jestli na svých bedrech nezvedáte břemena druhých.
Vlna OPICE přináší do hry lehkost a bezstarostnost. OPICE zkontroluje váš vztah k humoru. Věřte, že Stvořitelovo Dílo nepotřebuje smutné lidi. Stvořiteli lepších zítřků jsou pouze ti, kteří jsou schopni přijmout každé řízení osudu v klidu, často humorným způsobem. Dívejte se na dopad celé Vlny z té klidné stránky.Poslouchejte volání toho, co je v Bytí zábavné, co se skutečně skrývá ve Vlně OPICE. Možná, že až příliš vážně berete svůj život.

Uvědomte si, že jste Boží dítě, které jako všechny děti se chtějí smát a bavit!
Každá modrá Vlna pulsuje Energií Transformace. Její velikost posílí DVANÁCTÝ Tón - Tón kulatého stolu - s Pečetí IK - VĚTRU. Tento kin definuje váš aktuální úspěch současného pobytu na Zemi. Užijte si to, že vám ČAS dal tolik prostoru k přemýšlení. V tento den vám bude ukázána vaše cesta duchovního vývoje - od čistě zvířecí podoby, až k Božskému člověku.
Charakteristickým znakem této Vlny je rozvoj vysoké citlivosti. Váš soucit ke VŠEMU, CO JE - nyní vejde do rezonance se VŠÍM, CO JE. Vlna CHUEN to učiní důkladně a pokud bude třeba, vrátí vás až ke dni vzniku veškerého stvoření na Zemi.
Přehled Vlny 26.4. - 8.5.
CHUEN 1
EB 2
BEN 3
IX 4
MEN 5
CIB 6
CABAN 7
ETZNAB 8
CAUAC 9
AHAU 10
IMIX 11
IK 12
AKBAL 13


Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

TZOLKIN 26.4.2014 1 CHUEN kin 131

27. dubna 2014 v 17:19 Mayský Kalendář na každý den

Chuen - Opice - Síla humoru a lehkosti

Velký den pro otevření plechovek s barvami, které máte uložené v podvědomí, nechte barvy vzlétnout! Fantazie, inspirace a inovace vládnou tomuto nezkrotnému, nespoutanému, nefiltrovanému dni. Takže se nemusíte držet zpátky, buďte trochu divocí! Postříkejte plátno vašeho života vším a uvidíte, co se stane! Pokud je váš život příliš strukturovaný, nebo nevíte, kde začít, začněte tím, že spoustu času věnujete sami sobě - budete se divit, jak rychle se vaše vrozené schopnosti obnoví. Vše, co potřebujete, je být sami sebou!

Chcete dnes rozveselit?

Takže, zahrajme si hru.

Zavřete oči a pomalu počítejte do sta.

Věnujte pozornost každému nádechu a výdechu.

Otevřete oči a všimněte si, jak jste se uvolnili.

Vyhledávejte radost a smích v průběhu celého dne!

Pro dnešek konec učení.


PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ - PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost - co dnes zasejete - to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

V životě je vždy naděje, i když je to zpočátku pouze nepatrná doutnající jiskra.

27. dubna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Proč nebýt v tomto životě optimistou, vždy očekávat to nejlepší, vždy nalézat to nejlepší a vždy tvořit to nejlepší? Optimismus dává sílu; pesimismus vede k slabosti a prohře. Nechť v tobě a skrze tebe září síla Ducha, která kolem tebe vytvoří svět krásy, míru a harmonie. Je-li tvůj pohled na život optimistický, povzneseš všechny duše kolem sebe a dáš jim naději, víru a důvěru v život. Stále si budeš, ověřovat, že podobné věci se navzájem přitahují, že optimismus vytváří optimismus a nabaluje se jako sněhová koule. V životě je vždy naděje, i když je to zpočátku pouze nepatrná doutnající jiskra. Je-li však tato malá jiskřička obklopena nadějí a láskou ve správném prostředí, vzplane v plamen; a bude růst a růst, až ty sám se staneš ohněm, živeným Duchem, který je neuhasitelný a nezničitelný. Jakmile oheň jednou vzplanul, nic nezastaví jeho šíření.


Mír přichází, když složíš všechny své starosti a obavy na Mne ....

26. dubna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Proč neučiníš právě z dnešního dne slavný den tím, že vykročíš správnou nohou a spojíš se se Mnou už v okamžiku, kdy se probudíš? Proč nenaplníš své srdce láskou a vděčností za den plný očekávání toho opravdu nejlepšího a nejvyššího? Jsou-li prvé okamžiky nového dne šťastné a povznášející, zjistíš, že další budou právě takové, a až tyto okamžiky přerostou v hodiny, poznáš, že radost a mír tě budou provázet celý den. Když se probudíš s těžkou myslí, s pocitem malosti a deprese, může se stát, že tento stav duše poneseš celý den, pokud s tím něco neučiníš. Vyhledej Mne, a nalezneš dokonalý mír srdce a mysli, mír, který přichází, když složíš všechny své starosti a obavy na Mne a jedinou tvou touhou bude plnit Mou vůli a kráčet po Mých cestách.

Obraz: Rovnováha

25. dubna 2014 v 19:39 Obrazy rok 2014

Obraz: Rovnováha

Před týdnem jsem domalovala obraz s křížem uprostřed a posléze jsem se dozvěděla o mimořádném seskupení planet tvořící právě kříž.... Vždy jsem mile překvapena, jak vše funguje a do sebe zapadá. Mějte krásný večer. AnnaTZOLKIN 25.4.2014 13 OC kin 130

25. dubna 2014 v 10:19 Mayský Kalendář na každý den

Oc - Pes - Síla Srdce, loajality, emocí, soucitu, ochoty pracovat v týmu
Východní medicína se domnívá, že pacient je více méně odpovědný za své zdraví. To znamená mít nejen znalosti, ale i moc rozhodovat, jak nejlépe léčit své tělo, udržovat ho silné a zářivě zdravé dlouho do budoucnosti. Dnes je dobré využít duchovní Energii Oxlahun (13) a naladit se na své tělo, jít rovnou k jádru toho, co vás trápí, nebo vyžaduje pozornost. Vyslechněte si radu od svých lékařů, nebo zdravotnického personálu, zejména pokud pracují v holistické Východní medicíně, ale udělejte si vlastní průzkum a konečné rozhodnutí udělejte sami!
Vítejte s velkou vděčností, neboť mnoho z vás integruje do svého života potřebné změny. Jakmile se začne rozšiřovat vaše vědomí, otevíráte se neomezeným možnostem. Jste více ve své vnitřní síle, přesto obaleni fyzickým tělem. Teď už se nemůžete zastavovat.
Za připomenutí stojí, že myšlenkové formy Lásky stále proudí lehce Vesmírem a jsou to povznášející okamžiky na vaší cestě. Mnozí vnímáte různé pocity, aniž byste věděli odkud přichází. Mohou to být myšlenky z paměťového fondu lidí a v tom okamžiku cestují např. k vám. Na druhé straně zeměkoule někdo z neznámého důvodu vnímá zvonění v uších, možná se objeví letmá myšlenka na časy, které jste spolu prožili a v tu chvíli vám zavolá a vy řeknete : " Zrovna jsem na tebe myslel!"
Vy všichni máte dar telepatie a tuto dovednost můžete zdokonalovat. Jak jsou Závoje stále průhlednější, mnoho lidí zjišťuje, že se jejich psychické dovednosti rozvíjí. Znáte bezpočet příběhů o lidech, kteří vnímají mimozemské bytosti, duchy, nebo mají pocity de javu, či jasnou telepatickou komunikaci. Existuje mnoho knih, nebo informací, jak tyto dovednosti rozvíjet. Snížení strachů a schopnost zvýšit lásku k veškerému životu je kouzelnou indicií k možnosti proniknout do vyšších sfér Lásky, kde je možné tyto schopnosti projevovat mnohem intenzivněji a snadněji.
Je nutné čelit strachům, které po částech dobýváte. Strachy se budou postupně zmenšovat a ustupovat, když se jim odvážně postavíte, je to stejné jako když násilník začne couvat, jakmile se k němu začne jeho cíl přibližovat. Změna chování, které vás udržuje v obavách a strachu, vyžaduje úsilí a odvahu, je to veřejné prohlášení, že měníte uvnitř sebe něco, co vám už neslouží. Někteří vás budou podporovat, jiní zesměšňovat. Je třeba stát si za svojí pravdou a rychle zmáčknout tlačítko VPŘED!
Vaše Láska se bude exponenciálně zvyšovat s každým uvolněním strachu - nemůžete být na obou stranách současně. Pokud máte problém s milovaným člověkem, ke kterému cítíte hněv, nenávist, či frustraci - blokujete tok Lásky. Určité množství Lásky se může filtrovat, když je vám spolu dobře, ale její tok je stále nízký v důsledku emocí nízkých frekvencí, které zaměřujete na tuto osobu.
Je to podobné, jako když pijete brčkem jahodové smoothie. Zpočátku koktejl volně protéká, než malé kousíčky jahod začnou brčko ucpávat. Stále můžete popíjet lahodný drink, ale vyžaduje to více úsilí. Pak uvíznou v brčku vetší kousky a průchod je kompletně blokován. Ačkoliv kousky koktejlu jsou sladké a žádoucí, je třeba velké úsilí a pít lahodný nápoj začíná být frustrující. Když je brčko zcela ucpané vzteky ho odhodíte. To se stává ve vztazích. Jakmile jeden člověk vybouchne, nastává frustrace. Napětí nezmizí, dokud budou kousky jahod ucpávat průchod. Když se brčko opakovaně ucpává, přijde čas, kdy řeknete : "To stačí !", a pijete koktejl bez použití brčka v plném rozsahu.

Ve vztazích je to často velmi podobné. Např. se jeden snaží něčeho dosáhnout a po několika neúspěšných pokusech reaguje z pozice frustrace a nahromaděného hněvu a bičuje druhého různými tresty. V tomto bodu se on cítí překvapený, neví proč je ona tak rozrušená.
V začátcích vztahu nosí každý růžové brýle a vše je v pořádku, dokud partner nejde proti vaší vůli. Jak jdete životem, jsou vaše základy založeny na očekávání, že ostatní vás budou jen zraňovat, že jste neschopní a nemilovaní, takže čím dál více reagujete na základě těchto kódů přesvědčení. I když partner nemá vůči vám žádné škodlivé myšlenky díky scénáři, který jste si kdysi vytvořili, můžete reagovat, jako by jeho úmysly byly záludné. Pak si budete vybírat partnery na základě vlastního strachu, a budete reagovat na něco, co ve vás spouští - spolehněte se, že to tak bude. Přesně takto se vedou války na území škol, ložnic i zasedacích místností.
Každý z vás v této době čelí obavám a pocitům méněcennosti a překonává je - takže začněte žít fungující vztahy. Je nutné, abyste milovali a ctili na prvním místě sami sebe, než dokážete totéž s druhými.
Neexistuje žádný jiný způsob, jak někoho milovat, než ze SRDCE.

Mnozí si myslí, že to dělají, dokud objekt jejich citů nezačne odmítat očekávání. Udělejte si každý den čas najít obavy, strachy, nízkoenergetické kódy a uvolněte je. Jedině tak si otevřete dveře ke kódům na vyšší úrovni, které vám pomohou přiblížit se k rozhodnutím založených na LÁSCE.
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13ti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky - konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.