close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
 

Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Lord Maitreya - Podporování duší ve Věku Lásky

29. března 2014 v 7:00 |  Aktuální Informační chaneling

Lord Maitreya prostřednictvím Natalie Glasson, 12.3.2014

Dávám vám požehnání Krista a aktivuji ho z nitra vaší bytosti. Nechť Kristova aktivní energie lásky vytváří svou cestu skrze vaše bytí a realitu a čistá láska Stvořitele tak proniká do každého aspektu vašeho bytí.

Rád bych požehnal vaší srdeční čakře světlem Kristova vědomí, aby pomohlo oživit a podpořit její účel.Vaše srdeční čakra v tomto období velmi tvrdě pracuje, posouvá/mění a uvolňuje mnoho nepotřebných energií, je centrem aktivity, ale ze všeho nejdůležitější je, že je centrem změny, pravdy, přijetí a božských posunů. Dovolte mi, abych s vaší srdeční čakrou pracoval a zesílil tak přítomnou lásku, neboť srdce vynáší na povrch vše, co už není třeba a odhazuje všechny negativní vzorce minulosti, aby přineslo do vašeho bytí svobodu a pomohlo vám posunout vibrace vašeho bytí tak, aby se srovnaly s novými dimenzionálními vibracemi světla. Toto mohutné pročišťování, vedené srdeční čakrou, vám může působit bolest a utrpení minulosti, jež se vrací, aby byla přijata nebo znovu aktivována/oživena. V této evoluční fázi je důležité přijetí a soucit, zatímco připoutanost k těmto energiím a identifikace s nimi vám pouze způsobí ještě větší utrpení. Milovaní, dovolte mi, abych s vaší srdeční čakrou pracoval a podpořil tento velký převratný proces tím, že vlévám světlo Kristova vědomí hluboko do vaší srdeční čakry. Jsem zde, abych vám sloužil, navěky věků.

Pokud si přejete, můžete říci toto:

"Lorde Maitreyo, přivolávám tvou zářivě zlatou energii, ať je nyní zde se mnou. Ukotvi, prosím, světlo Kristova vědomí hluboko do mé srdeční čakry a tvé světlo ať proniká celým mým bytím. Prosím zvětšuj dále množství Kristova vědomí pronikajícího mým bytím a mou srdeční čakrou, aby posílilo lásku a léčivé vibrace mé srdeční čakry. Má srdeční čakra přivádí do popředí všechny nepotřebné energie, návyky a vzorce, aby napomohla nezbytným změnám při mém vzestupu, a já žádám o milující podporu Lorda Maitreyi a Kristova vědomí, aby byly tyto energie pročištěny dokonale a s lehkostí. Nechť se láska mého srdce zvýší natolik, aby se všechny nepotřebné energie okamžitě rozpustily v přítomnosti mé srdeční čakry. Vím a věřím, že v rámci mého vzestupu procházím nezbytnými posuny s krásnou a radostnou lehkostí. Děkuji."

Jednoduše si dovolte pocítit, jak se ve vaší srdeční čakře vytváří zlatá záře. V době změny, nebo když se objeví jakákoli bolest, která chce být léčena a přijata, připomeňte si tuto záři a mou podporu.

Když vaše srdeční čakra vede a zažívá hluboké čištění, rozvíjí se celé vaše bytí a prochází ohromnými změnami, aktivacemi a léčebnými procesy. Poznáte to jasněji ve své realitě a také ve svém emocionálním těle. Narůstající láska na planetě a hlavně ve vašich bytích způsobuje ohromně silné a intenzivní pročišťování, při němž vše, čeho jste si v sobě zatím nepovšimli, vyplave na povrch tak, jako by svítilo světlo na celé vaše bytí. A vy musíte postupně protřídit všechny své energie, abyste věděli, co chcete uvolnit a co si přejete ve svém bytí ponechat. Může se také stát, že energie minulosti, jež jste považovali za vyléčené, se opět vynoří pro další léčení. Jak se ve vašich bytích projevuje a aktivuje stále víc a víc lásky, je to, jako když se světlo, jež na vás svítí, rozšiřuje či proniká hlouběji a ukazuje vám více ze své podstaty. Někdy mohou být energie ve vašem bytí tak zakořeněné, že je třeba mnoho úrovní léčení, než mohou být z vašeho bytí zcela odstraněny. Když se vynořují tyto energie k léčení, děje se totéž i s emocemi a vašimi mentálními stavy. Ty znáte tak důvěrně, jako své staré přátele, že se na ně někdy znovu napojíte, aniž byste si to uvědomili. Vaše staré emoce a mentální stavy se vynořují proto, aby posílily váš stav lásky a vnitřního míru. Ptají se vás, zda je umíte rozpoznat a nenechat se jimi pokoušet/vyrušit, a vstoupíte místo toho do hlubšího stavu míru a lásky, ve kterém s láskou těmto starým emocím a mentálním stavům nebudete přikládat žádný význam.

Vím, že mnoho z vás zná a chápe toto vynořující se hluboké čištění, které se v dalších letech bude dále snižovat, ale prosím vás, abyste mysleli se soucitem a vědomě na ty, kdo podobné pochopení nemají. Na Zemi je mnoho lidí, kteří se ještě plně neprobudili a nejsou si vědomi posunů a léčivých procesů probíhajících v tomto roce a letech následujících. Nemají tušení, proč jsou bombardováni negativními situacemi ve svých realitách nebo negativními stavy mysli a emocemi, které se objevují zdánlivě bez příčiny. Mnoho lidí najde svou cestu skrz tyto stavy přirozeně, často si ani neuvědomí, že něco uvolňují a léčí, hlavně proto, že si neuvědomují, jak moc se během let změnili/posunuli. A jsou lidé, kteří si nemohou pomoci a noří se do starých negativních emočních a mentálních stavů a promítají je do své reality. Jak se do nich zaplétají, nejsou schopni se osvobodit a to jim způsobuje bolest a utrpení. Vy, kdo čištěním starých energií procházíte, víte, jak je to obtížné, a víte, že bez spirituálních nástrojů, průvodců a bdělého vědomí je to náročný a zdánlivě nekonečný proces.

Věk lásky pronikne do vašeho bytí do takové hloubky, že ve vašem bytí a energiích nezůstane nic, pouze láska. Zpočátku se může tento proces čištění láskou zdát obtížný, ale s tím, jak se ve vašem bytí aktivuje více lásky, budete vkládat do lásky stále víc a víc důvěry, dokud nebudete tak pohrouženi a soustředěni na lásku, že se očistný proces stane velmi, velmi klidným, neboť budete věčně tančit v lásce.

S vědomím toho, že jsme všichni jedním, můžeme každého jednotlivého člověka vidět jako součást svého vlastního bytí. Jste schopni takto vnímat ty, jež mají podobné smýšlení, ale je třeba, abyste jako součást svého bytí viděli i ty, kteří si svůj vzestup neuvědomují. Můžete zjistit, že ve vašem bytí jsou oblasti, které ještě nejsou aktivované či ponořené v lásce. Čím víc se zaměříte na aktivaci lásky a pravdy ve svém bytí, tím víc duší na Zemi se probudí. Je také důležité si uvědomit, že můžete pomoci mnoha lidem, kteří mají pocit, že to, co teď prožívají, je peklo na Zemi. V jejich životech se objevuje mnoho negativních energií, s kterými si nevědí rady. A vy můžete tyto duše podržet ve svých srdcích s obrovským soucitem a láskou. To, že jim můžete pomoci, není tím, že kráčíte po své stezce vzestupu a tudíž jste "dále", ale protože to děláte vědomě, v tom je ten rozdíl.

Smysl/účel Kristova vědomí v této pohnuté době je v prostoupení všech bytostí, zápasících s probíhajícím očistným procesem, hluboce léčivými, vyživujícími a podporujícími energiemi Kristova vědomí. Prosím vás, abyste lidem v tomto procesu léčení a osvobozování z jejich negativních emočních a mentálních stavů z minulosti pomáhali. Je to jednoduchý proces, který bude pomáhat vám při podpoře léčení světa a procesu změny, a také s aktivací větší přítomnosti lásky ve vašem bytí.

Žádám vás, abyste ve chvíli, kdy se budete cítit vedeni, vstoupili do meditačního stavu a zhluboka dýchali;

Představte si zlatě zářící světlo v prostoru svého srdce a nechte je rozšiřovat, ať vytvoří mocnou kouli a kokon lásky a Kristova vědomí ve vašem srdci.

Požádejte mne, Lorda Maitreyu, ať vytvořím kolem celé vaší bytosti zlatý kokon, který vás podpoří a nabídne vám lásku a ochranu, z které můžete čerpat.

Pokud jsou ve vaší realitě nějací lidé, kteří trpí, můžete je zavolat k léčení, očistě a uvolnění z muk jejich starých energií, pokud si toto přejí.

Představte si je uvnitř kokonu Kristova vědomí ve vašem srdci a nechte proběhnout jejich léčení.

Pak je z vašeho srdce propusťte a požádejte mne, Lorda Maitreyu, abych prostor vašeho srdce pročistil a vyléčil.

Při praktikování tohoto postupu můžete dojít k tomu, že můžete stejným způsobem pozvat do svého srdce všechno lidstvo, které trpí, s vědomím toho, že vaše láska je nekonečná a věčně narůstá a rozšiřuje se. Je to nádherná meditace/postup, která podpoří mnoho lidí, včetně vás.

Nakonec bych s vámi rád sdílel krátkou invokaci, jež vám v této době pomůže ve vaší službě;

"Milovaný Lorde Maitreyo, Kristovské bytosti a Kristovo vědomí, volám vaše milující a aktivní vibrace lásky, nechť pronikají Zemí a přináší nám všem další lásku, která nám pomůže procesem čištění láskou projít s ohromnou lehkostí, štěstím a dokonalostí. Ať všichni zůstáváme ve stavu lásky, když v tomto procesu uvolňujeme vše, co už nepotřebujeme a co už nám neslouží. Prosím, abys obklopil láskou především ty, pro které je obtížné osvobodit se z bolesti a utrpení, pomoz všem, aby přijali lásku na hlubší rovině. Děkuji."

S kristovským požehnáním,

Lord Maitreya

Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Ivana M. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama