close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
 

Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


AA Michael - Nástroje k mistrovství pro všední den

27. března 2014 v 23:16 |  Aktuální Informační chaneling


Poselství archanděla Michaela prostřednictvím Barbary Bessen, březen 2014
Zdravím z celého srdce všechny, kteří se cítí blízce spojeni se mnou a ostatními bytostmi z duchovního světa. Jsem archanděl Michael. Jak jsem již často zmiňoval, nazývejte mě raději jen Michael. Pobýváme zde na vyšší úrovni duchovního tvoření. Tvoříme našimi myšlenkami. Děje se to během sekundy nebo spíš během nanosekundy, pokud bychom to vůbec chtěli vyjádřit v nějakém časovém měřítku. Je to možná ještě složitější na pochopení, protože u nás je minulost, přítomnost a budoucnost jedním přítomným okamžikem.
Do tohoto konceptu kosmického tvoření, materializace výtvorů myšlenek nebo také božského tvoření byste měli častěji zkoušet v duchu pronikat. Je to jako meditační mantra.Zkus se v klidu zamyslet nad tvořením myšlenkami a zabývej se tím. Budou k tobě přicházet nové poznatky. Je na čase, abys poznal, že jsi skutečně tvůrcem a žil podle toho.
Pojďme se teď na přání mé partnerky (Barbary - pozn. překl.) věnovat tvému všednímu dni, jak tomu říkáš. Otázka, kterou se dnes mnoho lidí stále víc zabývá, zní: "Jak mohu své spirituální poznatky aplikovat do každodenního života?" Dříve jste dodržovali určité duchovní rituály, čas věnovaný usebrání se, kdy jste se, alespoň to tak vypadalo, stáhli z běžného života. Tak to ale samozřejmě nefunguje, protože všechno, co děláš duchovně, se nějak projevuje. Působí to ostatně i na lidi, které znáš, kteří jsou ve tvé blízkosti. A nejen na ně, ale i na všechny lidi, kteří žijí stejně jako ty tady na Zemi, Gaie. Kdo na sobě neustále pracuje, dělá to i pro celou společnost a přispívá do akášické kroniky, z níž všichni čerpají, respektive ji mění.
Vezměme si jeden fiktivní den tvého života, v němž můžeš uplatnit pár nástrojů. Ráno sevzbudíš a hned si položíš ruku na srdce, čímž se spojíš sám se sebou. Měl by sis přitom uvědomit: Jsem duch v tomto těle. I když si budeš možná muset nejprve dojít na toaletu, zůstaň pak ještě chvíli v klidu ležet. Vnímej, jak ruka na tvé hrudi uvádí cosi do pohybu. Vnímej, jak do tebe proudí silná energie, spojená s dobrým pocitem. Dochází k tomu spojením tvé dlaňové čakry a posvátného vyššího srdce přes tvé fyzické srdce. Tato nádherná síla nyní protéká celým tvým tělem. Třeba i zaznamenáš, jak se touto energií naplňují ty části těla, které vykazují nějaké symptomy nemoci nebo jsou energeticky oslabené. Tam se božská energie chvíli pozdrží a vyrovná nedostatek.Tohoto setkání s energií z pole Jednoty, která je nyní díky změnám na Zemi pro všechny lidi stále víc k dispozici, si můžeš užívat libovolně dlouho. Poznáš, kdy budeš mít dost a budeš chtít vstát. Pro ty z vás, kteří máte ráno málo času, by bylo dobré nařídit si budík o nějakou chvíli dřív.
Dalším nástrojem je, že se při ranní koupeli v této vysoké energii můžeš zkontaktovat sám se sebou. Někteří z vás už umí komunikovat velmi dobře, ostatní se to teprve učí. Pokládej otázky, popros o motto pro ten den nebo jen vyslov: "Milé Vyšší já, sděl mi, co bych měl pro tento den vědět!" Budou k tobě proudit informace v myšlenkách, které budeš vnímat jako komunikaci nebo nečekané inspirace, myšlenky pro ten den. Mohou souviset i se starostmi a problémy, které máš v práci, v rodině, s bydlením apod. Nebo se mohou týkat symptomů nemocí, protože s těmi se potýká stále víc lidí. Jsou výrazem nerovnováhy v emocionálním těle, která zas souvisí s uloženými starými vzorci, jež se vynořují jako odezva na aktuální vnější dění nebo se uvolňují v rámci uložených otisků celé společnosti. Kdo přijímá mnoho vnějších zpráv, předpokládejme, že jde třeba o týrání dětí, může pak zakoušet bolest na základě vlastních zkušeností, čímž tyto uložené informace aktivuje a posílené je vysílá zpět do energetického pole. Tak z toho může vzniknout cosi jako ping pong.
Proto je dobré pozorně sledovat myšlenky. Co do sebe přijímáš, jakými myšlenkami se zabýváš, které z nich v tobě vyvolávají řadu nových emocionálních reakcí? Sledování vlastních myšlenek je stále důležitější. Neboť jak víš, myšlenky formují život. Takto jsi byl stvořen myšlenkou stvořitele, jenž byl zas stvořený vyšším stvořitelem a ten byl možná stvořen přímo z Jednoty. Vše je tvořeno myšlenkami, to je třeba si stále znovu uvědomovat. Napiš si na malé lístečky poznámky, které tě budou upozorňovat na důležitý úkol sledování vlastních myšlenek.
V průběhu dne, podle toho, jaké máš rodinné nebo pracovní povinnosti, se setkáváš s ostatními lidmi. Utváříte váš společný den nebo hodiny, které trávíte pohromadě. Kdo nebo co ve tvém okolí tě dokáže vykolejit, jak se tomu pěkně říká, a proč? Neboť prostřednictvím svého ranního kontaktu ses vycentroval, spočíváš ve svém středu, jsi napojen přímo na své skutečné bytí. Kdo má tu moc vyvést tě myšlenkami, výroky a činy z rovnováhy a jak se tomu můžeš bránit? Zvykni si pozorně sledovat každé setkání. Zadívej se na svůj protějšek a vnímej, jak se mu vede. Je v pohodě nebo špatně naložen, je nabručený nebo má dobrou náladu? Důvodem jsou bezpochyby jeho prožitky, související s uloženými vzorci. Vidíš, stává se to každému, nikdo není výjimkou. A to si člověk často myslí, že právě on je tou příčinou, proč je jeho protějšek mrzutý nebo dokonce agresivní. Ne, to on si jen zpracovává to, co si sám vytvořil. Když si tohle budeš stále víc uvědomovat, velmi ti to ulehčí život s ostatními lidmi. A ty už nebudeš hledat příčinu špatné nálady někoho jiného u sebe jako původce. Dívej se lidem do očí a pozoruj, že když se soustředíš na své srdce, napájí tato energie vaše společné pole. Je to způsobeno tím, že ty zůstáváš ukotven ve svém božském pocitu a ten druhý si tuto energii může stáhnout. Zda pak u něj dojde k okamžité změně, závisí na jeho vlastní otevřenosti. V každém případě se situace zklidní. Pokud se takto pevně ukotvíš ve svém světle, změní se jakákoli nepříjemná nebo napjatá situace. Určitě sis už všiml, že lidé projevují potěšení, když vstoupíš do nějaké místnosti nebo když se s tebou setkají. Vnímají tvou radost, tvé napojení na božské pole. Můžeš si dokonce říct, že jsi léčitel, neboť měníš energetické pole a dodáváš buňkám, atomům ostatních lidí magnetickou přítomnost, poskytuješ jim možnost vstoupit do léčivého procesu. Nic jiného totiž léčitelé, které vyhledáváte, nedělají. Někteří z vás tak dokonce už i pracují. A mnozí - Barbara teď vnímá, jak se usmívám - si to ani neuvědomují.

Takto setrvávat ve vlastní přítomnosti je nástrojem pro celý den
. Až se ti zas někdy přihodí, že budeš ze spojení se sebou samým vytržen, stáhni se na chvilku do ústraní a polož si ruku na srdce. Nejpozději do jedné minuty budeš opět celistvým JÁ. Tady získává slovo JÁ ještě další význam, že? Zní to vše velmi jednoduše a vlastně to i jednoduché je. Potíž je jen v tom, žetvé ego se tě neustále snaží rozptylovat. Proto mají význam lístečky s poznámkami nebo jiné pomůcky, aby ses rozpomínal. Rozpomínat se na své božské jádro je v současném období transformace to nejdůležitější.

Nezáleží vůbec na tom, zda cvičíš jógu v přírodě, zda jsi vegetarián nebo vegan za tím účelem, aby ses víc prosvětlil.
Možná se díky těmto vnějším věcem cítíš lépe. Teď však začíná nová doba, která sebou přináší nástroje, jež účinkují přímo. Dovolte, abych vám sdělil, že tvé Vyšší já ví vše, co je pro tebe dobré. Navíc jóga nemusí být pro každého vždy to nejlepší. Všichni o ní mluví a mnozí jsou jí nadšeni, avšak ty sám víš nejlépe, zda je pro tebe skutečně vhodná, nebo zda by sis možná měl raději zaplavat, aby sis protáhl tělo, abys mohl lépe přijímat světlo vycházející z Jednoty nebo prostě jen dělat něco, co je pro tvé tělo dobré. Totéž se týká i výživy. Pro některé lidi může být vhodné nepřijímat živočišné produkty, ale pro jiné ne. A nezapomínejme, že každý člověk obsahuje i část minerální a zvířecí říše, související s průběhem evoluce. Nyní si dovolím podotknout ještě něco, o čem se málokde dočtete. Nemohlo by to být i tak, že by mělo určitý smysl přijímat zvířecí energii a tím transformovat staré uložené vzorce? Byla by to služba zvířatům a celému společenství. I v tomto případě stojí za to si poslední dvě informace blíž ujasnit a pochopit je třeba prostřednictvím meditace.
Takto je tvůj běžný den naplněn mnoha zajímavými a podnětnými myšlenkami, činy a setkáními.Uměním je zpracovávat vše tak, abys neztrácel ze zřetele svůj cíl stát se prosvětlenějším, laskavějším a být naplněn vnitřním mírem - i sám vůči sobě. Taková je cesta mistrovství v průběhu všedních dnů této doby. Tak, jak to ostatně praktikoval Jeshua, který se stal Ježíšem. A tak se celý den stává meditací, neboť jsi v kontaktu s duchovními světy, které reagují na všechna tvá přání a poskytují mír a lásku tobě a všem ostatním tím, že tě pozdvihují do pole Jednoty, jež oslabuje dualitu a nakonec ji rozpustí. K tvé cestě patří každodenně zkoušet a učit se udržovat spojení k tvým vlastním vyšším světům i k nám. Není to vždy snadné, avšak je to proveditelné. Jiní před tebou to už dokázali.
Tvůj všední den pomalu končí a když zas ulehneš do postele, znovu si polož ruku na srdce, spoj se sám se sebou nebo také s Mistrem, kterého si vybereš, a v duchu si udělej rekapitulaci celého dne. Sám poznáš nebo se ti ukáže, kde byl tvůj den naplněn světlem a naopak, kde příště můžeš víc zůstat v klidu a být sám sebou, třeba při setkání s jedním ze svých dětí, s partnerem nebo zaměstnavatelem. To vše je proces, jehož cílem není dokonalost, ale cesta samotná. Jednou zaznamenáš, jak v tobě tvé světlo zesílilo. Projeví se to tak, že budeš pozorovat své myšlenky jakoby zpovzdálí a při setkání s ostatními bude skrz tebe mluvit tvé Vyšší já, protože se s tebou natolik sjednotilo, že převzalo vedení nad egem. Někteří z vás to už v malé míře prožívají častěji.
Takže v této fázi pozemského vývoje není už těch nástrojů zapotřebí tolik. Jistě se ještě nabízí otázka, která zní: "A co všechny ty staré vzorce a uložené otisky, mám je rozpouštět a jak to mám udělat?" Má odpověď je: "To vše se teď děje stále víc současně s tím, jak se učíte vlastním konáním" (learning by doing). Probíhá to tehdy, když jednáš tak, jak jsem to popsal výše. Jsi ve spojení sám se sebou skrz úroveň srdce a budeš si toho stále víc vědom. Sám si budeš vytvářet situace, ve kterých se budou objevovat staré vzorce a témata, budou se zcela nečekaně vynořovat prostřednictvím tvých bližních. Jednou se usměješ a řekneš si: "Aha, tady musím být ještě víc pozorný, zdá se, že tohle téma hraje u mne a mých předků určitou roli." Takové téma se bude vynořovat tak dlouho, jak to bude potřebné. Pak jednou zaznamenáš, že se nečekaně objeví a ty už s ním nebudeš rezonovat. Příkladem je třeba strach, že nebudeš přijímán takový, jaký jsi. Toto téma zaměstnává v současné době hodně lidí, je to tedy také jedno z kolektivních témat. Předpokládejme, že někdo je k tobě nevšímavý nebo tě okázale ignoruje. Možná tě to zlobí, možná pociťuješ tlak v žaludku nebo na srdci a tím dokonce vyvoláváš i další podobná setkání. Jednoho dne, až se taková situace opět vyskytne, zaznamenáš, že jsi zcela vyrovnaný, nenecháš se vyvést z rovnováhy a dokonce i pochopíš, proč ti to ten druhý člověk dělá. Pak je toto téma vyřešené, neboť už s ním nevstupuješ do rezonance. A tak se to nyní děje se všemi uloženými otisky mnohem snadněji než před lety, probíhá to téměř automaticky. Procházíš dlouhodobou transformací. A nyní pracuješ na tématech, která jsou obzvlášť vytrvalá, neboť mají silné kořeny. To je však už na další povídání.
Přeji vám, abyste vždy byli v sobě dobře přítomni. Žádná myšlenka nemá tu moc ani sílu, aby to změnila. Jsi božského původu a jsi tvůrce. Sleduj, jaké myšlenky bys měl nechat kolem sebe jen proplouvat, a které by sis naopak měl stáhnout z kolektivního pole do toho svého, aby ti přispěly k životu v radosti, míru a bdělosti.
Jsem Michael

Poselství obdržela Barbara Bessen v březnu 2014. Článek je k volnému nekomerčnímu využití. Změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/erzengel-michael-channeling-marz-2014/ pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama