close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
 

Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Březen 2014

TZOLKIN 4.3.2014 13 ETZNAB kin 78

4. března 2014 v 9:40 Mayský Kalendář na každý den
Etznab - Zrcadlo - Síla odrazu, rozlišení, rozpoznávání a pravdy

Zapojte se do mocných energií Etznab / Oxlahun (13), posvátného duchovního spojení a uzavřete manželství s touto hluboce hojivou silou - k vyvážení a očištění své mysli i těla na elementární, psychické a spirituální úrovni, protože tam je to místo - základní jádro všech nemocí, utrpení a lží. Jděte hluboko do všeho, co vás trápí, nebo bolí, co je zdrojem vaší nemoci, nebo bolesti. Ale to nestačí k uzdravení - k dokončení vašeho uzdravení je třeba závazek - přijmout osobní zodpovědnost za své vlastní blaho i nadále.

Vlna SPOJKY pomáhá vyrovnat průběh života, odsunout z cesty to, co se stalo reliktem minulosti a co stále ruší váš klid. TŘINÁCTÝ den odhalí slabiny, na kterých musíte zapracovat a které si nechcete přiznat.

Dnes máte příležitost rozpoznat, co je užitečné a vhodné pro život, co je zbytečné a bolestné, čeho se nechcete pustit, k čemu se stále vracíte a čeho se stále pevně držíte. V životě jsme se nedopustili žádných hříchů, ale udělali mnoho neúspěšných pokusů. Dnes skládáte zkoušku zralosti - změňte vztah k penězům, k vlastní sebehodnotě, rozlučte se se starými hodnotami, opusťte zklamání a prolomte bariéry a neochotu k lidem.

Etznab je jako kontrolní orgán kvality. Energie Etznab preferuje znalosti, hledání životní moudrosti, rozvíjení schopností - je to hloubková analýza faktů. Jeho síla se odvíjí od úrovně inteligence srdce člověka. Vzorec Stínu naservírovaný Etznab chutná hořce. Popíráte - li stále svůj vlastní odraz v zrcadle, ignorujete informace, které vám sděluje, život vám bude předkládat lekce v megajednotkách tak dlouho, dokud nepochopíte jejich význam.

Jen to, co proudí a plyne hladce je PRAVDA.Tajemství k naplněnému životu spočívá v rozvíjení schopností - tady leží možnost odemknout dveře ke změnám. Jen když vyčistíte negativní myšlenky, zvyky, strach - DNA se může plně aktivovat. Jakmile se vám podaří překonat určitý strach - otevřou se dveře do nové životní oblasti. Je to jako byste stiskli knoflík START.

Snažte se při každé příležitosti mluvit pravdu - pravdu, která je vaším vnitřním osobním přesvědčením, buďte k sobě loajální. Během života jsme o sobě nashromáždili mnoho negativních myšlenek a emocí - na základě výchovy a víry - teď to vše musíme od základu smazat, změnit, přestavět a tím reorganizovat celý nahraný soubor. POTOM SE DĚJÍ KOUZLA A CELÝM VAŠÍM BYTÍM PROUDÍ LÁSKA. Hlubším pochopením tohoto základního principu transformace přepnete knoflík z OFF na ON DNA. Jakmile uvolníte obavy nastává magie.

Stále hledáte dokonalost - ale dokonalí jste, a vždy jste byli!

TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s třinácti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky - konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.

Copyright © Překlad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
Zdroj: http://mayskykalendar.blogspot.cz/

Denní světlo je zde, ale dokud nerozhrneš záclony, zůstaneš ve tmě.

4. března 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Kolik času a energie se promarní, protože si nenajdeš čas a neobtěžuješ se, aby ses ztišil a počkal na Mne! To je tajemství řešení každé situace. Proč si toto ztišení nevyzkoušet v praxi, abys poznal, jak funguje? Dokud něco nevyzkoušíš a neprověříš, zůstává to teorií. Tento život je velmi reálný, velmi praktický, život činů. Není na něm nic teoretického, ale je na tobě, abys pro to něco udělal, abys vyzkoušel, že tomu tak je. Denní světlo je zde, ale dokud nerozhrneš záclony, zůstaneš ve tmě. Voda je ve vodovodu, ale dokud neotočíš kohoutkem a nenecháš ji téci, zůstane v klidu. Jídlo může ležet před tebou na talíři, ale dokud je nevezmeš do úst a nesníš, nic z něj nebudeš mít. Tak se měj k činu, a to hned.


TZOLKIN 3.3.2014 12 CABAN kin 77 galaktický portál

3. března 2014 v 9:55 Mayský Kalendář na každý den

Caban - Země - Síla Zaměření , spolupráce, souznění, navigace

LaKa představuje souhrn jednoho života - součet všech jednání a zážitků. V kontextu se spojením s Cimi, rodovou linií a hlubokou introspekcí Caban , je tato energie masivně zesílena a dnes je třeba jí uctít.
Aby bylo možné pochopit různé kusy a části vašeho života a vztahů, potřebujete klid a svobodu. Potřebujete klid o samotě. Vystupte z kola zodpovědnosti za ostatní a užívejte si svůj vnitřní prostor, který je jen váš ……..a vždycky bude.

Jak dosáhnout stability, dodržet sliby, čemu se vyhnout a co podpořit - odpovědi na každou otázku nosíme v sobě. Dávejte pozor na každé vnější znamení - na červené a zelené světlo na cestě - buď směle kráčíte dál, nebo trpělivě čekáte.

Vlna CIMI pomáhá vyrovnat průběh života, odsunout z cesty to, co se stalo reliktem minulosti a co stále ruší váš klid. DVANÁCTÝ den ukazuje, že není vinných na vnější straně: to vy vnášíte harmonii do světa, ve kterém žijete.

Třetím Portálem v této Vlně je CABAN 12 ( v tento den bude specificky zvýšena vibrace planety ). ČERVENÁ ZEMĚ s sebou přináší mnoho informací souvisejících s Programem Uzdravení, s kterým chtě nechtě jste bezprostředně spojeni od té doby, co chodíte po Zemi. V tento den máte bezprostřední vhled do Kroniky Akáši ( kniha vtělení na Zemi). Může se mnohem více prosvětlit váš individuální vztah s CELKEM. Otevřený Portál zlepšuje schopnost rozpoznání mnoha vztahů. Z tohoto důvodu Vlna CIMI hraje výjimečnou roli v TZOLKINU. Z jedné strany síla pomáhající vyrovnat zátěže, z druhé strany umožňuje prostřednictvím Portálu vhled do vašeho Středu a odhalí vaši roli na Zemi. DVANÁCTÝ Den je třeba se zamyslet, zda byl ve vašem bezprostředním okolí zahájen proces oddělení od minulosti, nebo se vyjasnila nějaká komplikovaná věc, nebo jestli se manifestovalo něco nového a jestli už víte, čeho se musíte pustit, abyste uskutečnili na Zemi váš Světelný Kód.

Caban je jako náš společný srdeční tep. Z další symboliky, která je spojena se slunečními znameními je jasné, že má Caban, hodně co do činění s planetou, jako živým vyvíjejícím se organismem s vlastním srdcem. Zemské srdce je starověké, hluboké s velmi nízkými frekvencemi. Co je také zvláštní na Caban, že bez ohledu na to, kde se na zemi nacházíme - jestli nad atmosférou, nebo hluboko pod vodou, v centru města, nebo na pobřeží - jsme neustále spojeni s touto všeobjímající hlubokou frekvencí.

Další výklad pro Caban je kadidlo, které souvisí s mayskou tradicí. Myšlenky stoupají až k nebi, jako dým z kadidla, jako vypařovaná kapalina, která nakonec rychle klesne dolů, kde se manifestuje, když je její cyklus a vývoj dokončen.

DVANÁCTÝ Tón - LaKa - POROZUMĚNÍ, KOMUNIKACE
Je to den " zúčtování" všech akcí, všech zážitků, zkušeností - integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období Den sjednocení našich vlivů a myšlenek. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Připrav se na podivuhodné změny....

3. března 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Musíš být připraven na podivuhodné změny, které nastanou v Nové době. Jestliže je dokážeš přijmout a jednoduše vstřebat jako kousek savého papíru, změny v tobě i kolem tebe nastanou v naprostém klidu a harmonii. Shledáš, že ty sám se měníš s těmito změnami, aniž bys byl jimi příliš postižen, a budeš přitom žít a pohybovat se a dýchat tak přirozeně jako ryba ve vodě. Budeš schopen přijmout své nové prostředí a dokonale se mu přizpůsobíš bez jakéhokoli úsilí. Dítě postupuje z mateřské školky do základní školy a ze základní školy do střední bez jakýchkoli potíží, protože tak činí pozvolně, postupuje vpřed krok za krokem a přijímá každý nový předmět a přizpůsobování tak, jak přicházejí. Nemohlo by přecházet z mateřské školy přímo do střední, protože by bylo úplně ztraceno. Nebuď znepokojen; Já nezpůsobím tvou změnu příliš rychle. Vše je Mnou dokonale načasováno.


TZOLKIN 2.3.2014 11 CIB kin 76

2. března 2014 v 21:25 Mayský Kalendář na každý den

Cib - Bojovník - Síla Inteligence, odvahy, nezávislosti

Jděte ještě hlouběji s Cib a velkou silou Buluk(11) - ponořte se do obrovské hlubiny oceánu minulosti vaší rodiny k pochopení základních proudů energií, které ovlivňují váš život a vaši životní cestu. Pokud můžete porozumět a přijmout duchovní dědictví své pokrevní linie bez soudu a odsuzování, můžete vyčistit svou karmu a cestu své vlastní evoluce.

CIB je Energie karmické očisty, inteligence intuice, narození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení - můžeme bez pochyby říci, že dnes to platí trojnásobně - energetická korelace CIB 11 v CIMI - hluboké odfiltrování všech nefunkčních myšlenkových vzorců a hluboké čištění těla emocionálního - dnešní den je jako stvořený pro změny na všech úrovních - fyzické, buněčné, tvůrčí, emocionální, duchovní a pohání nás k uvědomění nového způsobu Bytí a myšlení. Musíme se ponořit hlouběji do sebeuvědomění, opustit staré a posunout o stupínek výš - na úroveň INTELIGENCE SRDCE.

Dnes se může objevit strach ze změn, nebo strach pustit se do jakékoliv změny, nedostatek sebedůvěry, přetížení, únava, ale také můžete zaznamenat Ego projevy, vypočítavost ve vztazích a strach o materiální stránku. Rozdělte si problémy na malé části a vymažte dnes položku za položkou.

Nechte uvolnit vše, co se potřebuje uvolnit včetně pláče, lítosti, strachu, jejichž původ souvisí s kauzálnimi principy, rodinnou karmou, či zátěžemi z minulosti - nechte odejít všechny tyto zbytečné věci - BEZ HLEDÁNÍ LOGICKÝCH DŮVODŮ! Stejným způsobem nechte uvolnit smích či radost. Na úrovni kolektivního Vědomí probíhá hluboké uvolňování starých babylonských programů - je třeba rozpustit strachy, z nevědomého chování se posunout k vědomému tvoření života. Zpytujte dnes své svědomí a odpusťte sobě, všem živým i mrtvým.

VYUŽIJTE TUTO TRECENU K JEMNÉMU DOLADĚNÍ VAŠÍ CESTY. BUĎTE VDĚČNÍ. PUSŤTE SE, NÁSLEDUJTE VYŠŠÍ JÁ, INTUICI A SRDCE DĚLAT SPRÁVNÁ ROZHODNUTÍ VE SPRÁVNÝ ČAS.

JEDENÁCTÝ TÓN - ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. JEDENÁCTKA je dynamická síla. Je to je spojení mezi prostorem a pohybem. Změna je nezbytná pro uskutečnění nových věcí a v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc - není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. Stejně tak i vy, kteří jste vycentrovaní, ukotvení v nejčistších vibracích Lásky - vysoké Vědomí Srdce vám umožňuje pohybovat se v neutrálnosti Bytí - tzn. máte vysokou hladinu vnitřní síly a obrovský tvůrčí potenciál - není nikdo, kdo by měl nad vámi moc, kdo by vás mohl ovládat!

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Je marněním času hovořit o lásce když ji nežiješ....

2. března 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Mnohé duše hovoří o víře, ale zapomínají podle ní žít. Tytéž duše hovoří o lásce ke Mně, ale nevědí o lásce to nejdůležitější. Je marněním času hovořit o lásce k někomu, koho jsi neviděl, nejsi-li schopen milovat všechny ty duše, které máš kolem sebe a které potřebují tvoji lásku, moudrost a porozumění. Nejprve se nauč milovat ty duše, které jsem umístil do tvého bezprostředního okolí; pak poznáš, co znamená opravdu Mě milovat. Proč tápeš na své cestě životem, když vše, co musíš udělat, je kráčet pevně s vírou a v důvěře, s vědomím, že Já jsem s tebou? Já jsem zde a nabízím ti všechny své dobré a dokonalé dary, ale jestliže je nepřijmeš, nemůžeš z nich mít užitek. Svobodně ti je dávám, svobodně je tedy musíš přijmout a potom jich moudře užívat ku prospěchu celku.

TZOLKIN 1.3.2014 10 MEN kin 75

1. března 2014 v 15:23 Mayský Kalendář na každý den
Men - Orel - Síla vizí, kolektivního Vědomí, smyslu života, vůle jednat, motivace

Jako mnoho jiných mimořádně mocných sil přírody, tak i Men - Orel - létá sám. Ale i Orel patří ke svému vlastnímu rodu, vlastnímu druhu. Je to sounáležitost k rodině, společnosti, druhu, která inspiruje, a která nám umožňuje stoupat a usilovat o větší věci a zanechat živý odkaz pro naší rasu a planetu. Pojďme všichni usilovat nejen o naše individuální cíle a sny, ale snažit se o vyšší, hlubší a chytřejší kolektivní evoluci tak, že zkušenost lidství na této planetě může opravdu něco znamenat. Pojďme být všichni Orly.

Třináctidenní Vlna CIMI pomáhá vyrovnat průběh života, odsunout z cesty to, co se stalo reliktem minulosti a co stále ruší váš klid. DESÁTÝ Den napovídá, abyste se zbavili strachu, sami rozhodovali o svém osudu a nepodléhali zdánlivě ohrožené budoucnosti.

Vize a sny pomáhají uspořádat životní chaos. Dnes uvidíte, jak dalece jste nezávislí, to co budete dělat dnes odráží vaši velikost. Dejte pod lupu bojácný egocentrický svět a buďte nejvyšší instancí, která nevykonává cizí příkazy. Dnes se podívejte na své osobní vize, představy, perspektivy, zkontrolujte sliby, které dáváte lidem kolem vás z pohledu vyšší pravdy. Podívejte se, jestli vaše snaha a horlivost nebrání druhým v jejich vývoji. Zamyslete se, proč na sebe berete zátěž druhých.. Vzneste se dnes s Orlem vysoko a dovolte této Energii probudit vaší Duši. Dnešní výzvou je ČISTOTA MYŠLENEK A ÚMYSLŮ.

Energie - mohli bychom to chápat, jako tok informací - které každý den přichází na scénu, vám masově připomínají důkladné čištění. Jejich úkolem je prolamování blokád, probouzení paměti, každodenní připomínání, kdo jste - proč jste přišli na Zemi. Vyplavují se na povrch všechny sedimenty z podvědomí, které brání na cestě k plnému Vědomí. Nejvíce sedimentů je uloženo v těle emocionálním a mentálním. Zde leží nezpracované a uložené jako na pevném disku počítače a čekají, až je vysvobodíte.

Uzdravují se mezilidské vztahy na všech úrovních - hluboce se léčí vztahy Muž - Žena.
Být silnou osobností, to znamená udržet si svoji individualitu, ale nepovyšovat se, neprosazovat svoji " jinakost ". Respektovat a ctít. Spolupracovat se skupinou a zůstat sám sebou.

Naše myšlenky a slova tvoří energetickou hladinu kolektivního Vědomí. Jaký je význam kolektivního Vědomí a jak se léčí kolektivní Vědomí? Především začneme od svých vlastních nechvalných příspěvků. Přestaneme naříkat na vládu, politiku, zdravotnictví, úředníky, přátele, rodinu. Negativním vyjadřováním o nich, jim dáváte vaši pozornost a nevědomě dodáváte energii. Pak se divíte, že nad vámi mají moc.

Zamyslete se tedy, jak přistupujete k záležitostem, které zaujaly vaši pozornost. Mnohdy jsou to banální věci. Banalitami začíná šíření Stínů do kolektivního Vědomí a stejně tak banalitami začíná uzdravování.

LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie nám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy a karmickou minulost a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
Zdroj: http://mayskykalendar.blogspot.cz/

Čím otevřenější jsi, tím lépe....

1. března 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

0čekávej zázrak. Očekávej, že nastane zázrak za zázrakem, a žádným způsobem se nespoutávej. Čím otevřenější jsi, tím lépe, neboť pak nestojí nic v cestě proudu Mých zákonů, protože zázraky jsou prostě Mé zákony v akci. Plyň s těmito zákony, ať se stane cokoliv! Pohleď, jak dokonale se rozvíjí můj plán. Není tu pocit shonu a spěchu. Když se něco rozvíjí může se to dít velkou rychlostí, ale s velkým pocitem míru a klidu, dokonalého načasování a přesnosti. Ničeho se neobávej, protože neexistuje nic, čeho by ses měl bát, jestliže ve Mne věříš a máš ke Mně důvěru. Já jsem v tobě, tak sleduj, jak se Můj dokonalý plán naplňuje v tobě i mimo tebe. Vše začíná uvnitř a razí si svou cestu navenek; ať tedy nic v tobě nebrání tomuto rozvoji. Nechť se vše dostaví a ty spatříš nové nebe a novou Zemi.