close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
 

Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Březen 2014


Je zde jen jedno Vědomí

13. března 2014 v 9:26 Vývoj vědomí bytostí
Jde o to uvědomit si situaci, v níž se nacházíte. Jste Vědomí. V nejvyšších centrech jste Jediné Vědomí. Skrze jistá vysoká centra jste se individualizovali a stali jste se tedy individualizovanými verzemi Vědomí. Jste to, čemu se říká duše. Vše kolem vás je mentální povahy. Tyto hory, hvězdy... Pokud se vaše vibrace zrychlí, musíte si při pohledu na tyto hory nebo hvězdy uvědomovat, že pozoruje pouhé pohyby Vědomí. Vůbec všechno, co se děje, je to, že Mysl pozoruje Mysl. Nic jiného se nikdy nedělo. Pokud více aktivizujete svá vyšší energetická centra, budete schopni uvědomovat si Realitu jaká je - a to neustále…
Normálně vnímající bytost není možné nachytat na iluzi existence hmoty. V podstatě jen bytost nacházející se ve velmi alterovaném stavu vědomí může v tomto Bytí doopravdy uvěřit, že hmota je skutečná. Vědomí bytosti musí být v tomto Bytí velmi změněno, aby bytost mohla žít na Zemi jako člověk a nepřišlo jí to divné. Bytost musí mít zablokovanou schopnost přirozeně analyzovat, aby bez výhrad akceptovala tak očividné absurdity, jako je hmota, lidský život, své narození, stárnutí nebo smrt. Jen bytost trpící amnézií může bez výhrad existovat v podobě takzvaného člověka.
Vy nejste lidé. Jste duše. Do tohoto systému reality vcházejí bytosti, které si uvědomují realitu. Jsou to probouzeči. V podmínkách tohoto systému pseudoreality je ale těžké pracovat. Probouzeči jsou zde považováni za lovnou zvěř. Obyvatelé iluze je například ukřižují a jejich sdělení poté obrátí docela naruby. Nebo je zneškodní nějakým jiným způsobem, který odpovídá "duchu doby". Lidé jsou šílení.
Takzvaná planeta Země je místo, kde se šílené kosmické bytosti, považující se za lidi, posměšně chechtají každému, kdo nezapomněl na Realitu. Je to unikátně dekadentní prostředí, kde bytosti vyhlásily šílenství za normu. Napojením na fyzické tělo se vaše já skryje pod silné vrstvy zvířecích mentálních reflexů. Zapomenete, kdo jste. Stáváte se zajatci mocných zvířecích pravzorů chování, které v kombinaci s energií vaší duše vytvoří "lidské osobnosti", s nimiž se na Zemi ztotožňujete. Jste vystaveni vlivu řady parazitních kódů, kódy biologických nutností počínaje a kódy náboženských věrouk a lidských ideologií konče. Je to v pořádku - právě TO jste přišli na Zemi zažít. Člověk je virtuální klec, v níž je uvězněna bytost, kterou skutečně jste. Energie, ztuhlá do podoby takzvaného mužského nebo ženského těla zakrývá vaši osobnost.
Je zde jen jedno Vědomí - a to, ať dělá cokoliv, nedělá nic jiného, než že medituje. Všechny vesmírné objekty jsou pouze meditačními pomůckami Vědomí.
Mysl se může na každý svůj projev podívat z nepřeberného množství úhlů pohledu… Když se ukotvíte v nejvyšších centrech, je vám rázem jasné, že všechno se děje JEN v Mysli a že se to děje TEĎ. Nejpodivnější ze všeho je, že se vůbec něco děje. Vše je jen pohyb Ničeho. Doopravdy je bytí vysvětlitelné jen v povrchním smyslu. V nejhlubším smyslu zůstává nevysvětlitelné, protože jeho zdroj je nevysvětlitelný. Podstata nemá žádné vysvětlení. V kontaktu s Podstatou nelze nic tvrdit. Věci se dějí a neděje se nic. Takto vnímáte existenci skrze vyšší centra. Všechno, co se může dít, se děje. Děje se to zároveň, v nekonečně dlouhém okamžiku přítomnosti.
Je zajímavé, že na Bytí není vůbec nic starého… Jakákoliv takzvaná starobylost Bytí je vždy jen naše iluze. Bytí je věčně nové. Bytí je skutečně Věčné Teď. Toto TEĎ je Absolutní Začátek. Bytí lze popsat jako permanentní absolutní Počátek Všeho. Bytí je doslova věčné začínání. Bytí je věčně mladý Totální Začátek všeho myslitelného. Veškerá "starobylost" je hříčkou vědomí a je v nás tvořena právě teď.
Žijeme na Začátku. Nic jiného, než tento absolutní Začátek tu není… Můžeme si vymýšlet, že je tu "čas", nebo to, čemu říkáme minulost. Ale libovolný konkrétní projev Bytí - třeba takzvaný vesmír - je v každém okamžiku kdy ho vnímáme zcela nový. V každém následujícím okamžiku je znova složen z částic Ničeho přímo v naší mysli. Je doslova znova vytvořen. Je bleskově sestaven do své současné podoby, je zcela komplexně vypěstován ze svých absolutních základů. Mysl doopravdy nepotřebuje žádný čas k vytvoření čehokoliv. Bytí je věčná novost. Letité nánosy prachu na ztrouchnivělých prastarých knihách, dinosauří kosti, prastaré tradice - to vše jsme si vymysleli doslova teď. Vznik vesmíru je každodenní záležitost. Čas je věcí rafinované imaginace a rodí se v nás z permanentního TEĎ.
Co bylo dřív - tato planeta, nebo ty? Považuješ-li se za panáka z organické hmoty, pak jsou pro tebe miliony let staré hory velice starobylé… Pokud si jen trošku - byť i velmi neúplně - uvědomíš co jsi, chápeš okamžitě, že i miliardy let jsou ve skutečnosti jen "zlomkem sekundy" tvého bytí… Ve vyšších centrech pochopíš, že jsi to byl ty sám, kdo s ostatními vesmírnými hráči na konkrétní projevy před docela malou chvílí vymyslel celou tuto planetu, Slunce, tento typ vesmíru… Pokud v sobě jako Mysl najdeš odvahu si opravdu vzpomenout, naráz bez sebemenších pochyb víš, že VŠE - včetně iluze takzvaného času - vzniká právě teď, teď a tady v tobě...
Jen nicotně malá část TEBE je biosociální součástkou lidstva. Na planetě Zemi se inkarnuje tvůj výstupek. To, čemu tě naučili říkat osobnost, je pouze určitá verze tvého já, které je mnohem dokonalejší, než jakákoliv lidská bytost. Můžeš pochopit svoji osobnost jako svůj výčnělek, vtáhnout ji do sebe a trvat dál s vědomím své nesmrtelnosti. To, čemu tě naučili říkat osobnost, může ještě během tvého lidského života splynout s tvým daleko, daleko skutečnějším já… "Vesmír" je složitý systém, který ti doopravdy zviditelňuje tvé vlastní představy o tom, čím jsi nebo čím můžeš být. Lidská těla jsou pouhá energie, která krystalizuje skrz tvá spodní energetická centra do určité podby. Jste schopni učinit své hmotné formy zcela průzračnými. Pokud se silně soustředíte do svého nitra, začne se vaše hmotné tělo rozpouštět. Vaše lebky jsou náhle jen lehoučké bubliny plné explodujícího Světla... Jste Nesmrtelná Prasíla sama. Můžete ovládat každý atom své tělesné hmoty. Vaše těla jsou jen mihotavě křehké přízraky, které se zjevují v prostoru. Obejdete se snadno bez nich - ale pokud je máte, stojí za to si s nimi pohrát a to tak, aby vás to opravdu bavilo. Bez těla se mysl svobodně vznáší a proniká až do hyperprostoru. Ale teď jste na hmotné planetě a máte navíc k dispozici tyto úžasné aparáty - lidská těla!
PCH Promluvy

TZOLKIN 13.3.2014 9 MANIK kin 87

13. března 2014 v 8:55 Mayský Kalendář na každý den
Manik - Ruka, Jelen - Síla uzdravení, spirituální vědy a úspěchu

Jaký je to život, který stojí za to žít, když ne naplno, nejhlouběji a bolestně krásně? Skrze duchovní lekce mocného Jelena, který je ztělesněním milosti, nechte dnes volně odejít bolest. Bolon ( 9 ) prší zlatý vodopád čisté energie na silný Manik. Zakloňte hlavu a nechte, ať vaši duši zaplaví jeho divoká pozitivní energie. Dnes jste korunováni strážcem lesa, který není žádný slabý, nebo bezmocný Duch, ale je to bytost jemná a klidná. Ve skutečnosti ti největší duchovní mystici, učitelé a vyrovnaní jedinci nesou největší osobní sílu. Co předchází největší osobní síle? SEBEÚCTA!

Respektujte kdo jste, co děláte, ale ne z pozice rozumu, ale protože jste nádherná bytost. Respektujte své úžasné schopnosti a dovednosti, respektujte roli, kterou máte v rodině a ve společnosti a toto dědictví zanechte budoucím generacím.Vybudujte skutečnou sílu - hodnotu, která vás povede nejen touto třináctidenní Vlnou Bouře, ale umožní vám stát na svých vlastních nohách.

Ženská energie je hlavní vedoucí a uzdravující silou v tvořivé Transformaci Vědomí, navrací Zemi prapůvodní vzorec Ráje, léčí tisíciletou bolest, uvolňuje karmu postihující lidstvo od dob vpádu destruktivních sil na Zemi, uzdravuje hluboké rány v srdcích Mužů a Žen, probouzí Lásku a úctu ke všemu živému, respekt člověka k člověku, lidskost a vrací důstojný život na jednu z nejkrásnějších planet Universa.

Karmické partnerské vztahy neladí s energiemi Nové Země, pomalu ukončují svůj smysl, rozpadají se, aby mohl každý na individuální úrovni uzdravit sám sebe a po cestě sebelásky vkročit do posvátného vztahu na zcela jiné úrovni. Na úrovni, kde se dva lidé milují bez podmínek, respektují jedinečné aspekty osobnosti a ctí jeden druhého. Dokud žena nenalezne sílu srdce, úctu k sebe sama, sebelásku, sebehodnotu, dokud neuzdraví hlubokou bolest a nutkání obětovat se, neodpustí mužům a otcům - dveře k vysněnému vztahu zůstanou zavřené.

Manik/Bolon - naprosto požehnaný den, který vplétá životodárné energie do vašich životů. Neberte tento den jako samozřejmost. Je to den, který nese hojivou sílu uzdravit vás, vaše srdce, vaše vztahy, váš život.

DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Někteří mayští učitelé ho spojují s devíti kroky, které jsou nutné pro stavbu domu, s devíti etapami pěstování a sklizně plodin, devíti vesmírnými cykly, devíti poschodími pyramidy. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky
***********

Na Zemi je v současné době mnoho a mnoho úrovní Vědomí a miliony těch, jejichž inkarnačním záměrem NENÍ PROBUZENÍ. Je to volba duše, která chtěla zažít tuto pozemskou zkušenost. Je mnoho těch, kteří se rozhodli pro jinou úroveň Vědomí, pokud máte pocit, že by se měli probudit - je to iluze. Soustřeďte se na svoji vlastní cestu, na své srdce, respektujte jejich volbu, nezapomeňte, že i vy máte svobodnou volbu být v přítomnosti těch, s kterými je vám dobře, být s těmi, jejichž chápání světa je stejné jako vaše. Situace a lidé, kteří vám ještě udělují učební lekce, jsou jako váš osobní "tester", "testovači" vašeho Ega a sebehodnoty. Je to hra, kterou můžete hrát mnoho let dokud vás bude bavit, nebo otevřít srdce a TEĎ a TADY jí ukončit. Mnoho Lásky vám <3

Rusko jako zlaté vejce Antonín Baudyš

13. března 2014 v 7:00 Aktuální novinkyPřemýšleli jste někdy, odkud se berou všechny věci? Všechny věci v obchodech? Odkud teče všechna ta nafta? Odkud se bere všechen ten zemní plyn? Ano, z nitra Matky Země. By měla znít první správná odpověď. Anebo z Číny. Může znít druhá, skoro správná odpověď. Ale odkud berou všechen ten výrobní materiál Číňané? Odevšad. Z celé planety. Z Evropy však zrovna ne. A ze Spojených států a Kanady také zrovna ne. Odněkud jej ale brát musí. Když Evropané vybombardovali Libyi, mj. i proto že jí dlužili příliš moc peněz za neproplacenou naftu, zjistili, že čtvrtinu nerostných nalezišť v Libyi si už koupila Čína. To byl trochu problém. Říkal mi český vojenský přidělenec v nejmenované severoafrické zemi. A pro změnu český velvyslanec v Austrálii zase na místě shledal, že většinu tamních nerostných nalezišť - a patří k těm největším na světě - mají koupeno opět Číňané. Na 50 let dopředu.

Jeden zdroj rezerv & jeden výrobce

Jinými slovy, máme na planetě relativní materiálovou nouzi. Máme jednoho globálního výrobce, který skoupil většinu hmotných zdrojů. Poradce prezidentů Cartera a Obamy, Zbygniew Brzezinski, napsal už v roce 1997 ve své pravdomluvné knize Velká šachovnice - aneb náčrt světové diktatury (celý text knihy ZDE), že Spojené státy pro udržení své pozice globálního lídra, potřebují splnit jednu podmínku: ovládnout Eurasii. Eurasie je totiž klíčovým kontinentem planety, držícím 60% globálních nerostných surovin a 75% obyvatelstva. Brzezinski říká dosti srozumitelně na straně 30: "Pro Ameriku je hlavní geopolitickou kořistí Eurasie … nyní má hlavní slovo v Eurasii neeurasijská mocnost - ale americký globální primát přímo závisí na tom, jak dlouho a jak efektivně si převahu na eurasijském kontinentě udrží."

Hlad po Rusku

Rusko bylo cílem expanzivních snah posledních dvě stě let v kuse. Napoleonovo velikášství si na Rusku vylámalo zuby. První světová válka vznikla na objednávku bank a exportu, aby otevřela trh čtyř monarchií: Německa, Rakouska-Uherska, Turecka a ... Ruska. O tom, jakým způsobem byli Lenin a Trockij financováni a podporování zejména Rockefellerem a jeho koncernem US Steel, už se lze dočíst. Pokud čtete a trochu hledáte. Stanfordský historik ekonomie, Antony C. Sutton toto ukázal přesvědčivým způsobem, ve své knize Wall Street And The Bolshevik Revolution. A je to vysvětlení, které dává smysl. Na rozdíl od vysvětlení jiných. Historie se opakovala s Adolfem Hitlerem. Pro nacisty bylo obsazení ukrajinského, ruského a kavkazského prostoru úkolem, který si mohli ušetřit, ale investovali do něj naopak největší část svého vojenského potenciálu. A ne jinak je Rusko finálním cílem tzv. čtvrté říše, představované globálním kapitálem a jeho prozatímním centrem, ležícím ve Spojených státech.

Rozpad koloniálního systému

Nejdůležitější událostí dvacátého století byl rozpad koloniálního systému. Není to samozřejmé všem, protože média nám soustavně nabízejí optiku, ve které nejdůležitější událostí byla druhá světová válka, respektive holocaust. Byla to nejvýznamnější válka, největší tragédie, ale nikoliv nejvýznamnější událost. Západní svět parazitoval na třetím světě od dob Kryštofa Kolumba až po vzepření se Mahatmy Gandhiho. A nejdůležitějším mužem 20. století byl právě Gandhi. Jak bývá cudně neříkáno. Jednotlivec zboural vládu Velké Británie, tehdejšího planetárního hegemona a nastartoval dominový efekt, který se dosud nezastavil. Podporován universem. Universum totiž miluje spravedlnost. A vývoj.

Rusko jako hlavní zásobárna

Stačí letmý vhled do wikipedie, abyste zjistili, že Rusko je největším výrobcem nafty a držitelem největších zásob zemního plynu na planetě. Třetí největší zásobárnou uhlí, třetím největším producentem energie, 4. největším producentem jaderné energie. Čtvrtým největším zemědělstvím. Největším producentem ovsa, žita, ječmene a slunečnicových semen. Největším producentem azbestu, diamantů, niklu a paladia. Osmou největší ekonomikou světa, a zemí s nejvyšším procentem vysokoškolského vzdělání z celého eurasijského prostoru. Země je na tom prachbídně s kvalitou života, s korupcí a se svobodou slova. Nechali byste si však takové zlaté vejce nechat utéct před očima? Když je kapitalismus se svojí nekontrolovanou výrobou a neomezenou produkcí právě na nerostných surovinách absolutně závislý? Když už máte největší armádu na světě, vojáky rozmístěné v osmdesáti zemích světa a skrytě kontrolujete většinu vlád? Když otevřeně kontrolujete veškerý elektronický a informační pohyb na planetě? Když už jste prostřednictvím Světové banky a Mezinárodního měnového fondu úspěšně zplundrovali a vykradli tolik ekonomik světa? Když si můžete zaplatit převrat v kterékoliv zemi světa, protože jej platíte nekrytou měnou?

Překážka jménem Putin

Jediný důvod, proč síly korporátního fašismu zatím ještě Rusko neovládly, ekonomicky ani vojensky, se jmenuje Vladimir Putin. Do jeho nástupu šlo všechno jako po drátkách. A dodnes nikdo nenapsal, že Putin je nejschopnějším vládcem, jakého Rusko mělo od Petra Velikého. Nejsem jeho vyznavačem ani obdivovatelem. Ale elementární intelekt by měl stačit komukoliv k tomu, aby tento prostý fakt rozpoznal. A pak tu je ještě největší největší arzenál jaderných hlavic, pět tisíc aktivních, z celkových osmi tisíc. Jaderné zbraně chrání Rusko před agresí. A právě radar, který měl stát v Brdech, byl schopen neutralizovat ruské jaderné rakety, které by Rusko odpálilo v případě svého napadení. Radar však zatím nestojí, útok se konat nemůže. Vázne i spuštění války proti Iránu, třetího největšího vývozce nafty a druhého největšího zemního plynu. Vázne totiž zničení íránského partnera, Sýrie. Která by v případě napadení Iránu smazala Izrael z mapy. Tak to je. Pokrytecké řeči o demokracii a lidských právech se však budou omílat ještě dlouho a pod povrchem se bude nadále odehrávat tento evidentní boj o suroviny.


Rusko a peníze
Jisté je však jedno. Do Ruska bude proudit stále více peněz. Už nyní je Rusko třetím největším držitelem devizových rezerv na planetě. Po Japonsku a Číně. Tak jako enormně zbohatla a podražila Austrálie, v důsledku masivní těžby, tak je v podstatě jisté, že se Rusko časem nejbohatší zemí na planetě. Předpověděl to v českém prostředí už Miroslav Dolejší, ve své slavné Zprávě o 17. listopadu, napsané v roce 1990. V té zprávě se mimochodem zmínil už tehdy, že dojde k rozpadu Československé federace, protože Rusko vznese nárok na Slovensko. A že dříve nebo podějí se Libye a Syrie stanou obětí vojenské agrese. Klobouk dolů před jeho jasnozřivostí.

- pokračování příště -

Povznes své srdce, vzdej díky za tyto změny a staň se jejich součástí.

13. března 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Proměň se obnovením své mysli. Had nemůže vyrůst, aniž by svlékl svou starou kůži. Kuře se nemůže vylíhnout ze své skořápky, aniž by ji rozbilo. Dítě se nemůže narodit, aniž by vyšlo z matčina lůna. Tyto přirozené postupy musí nastat, aby přinesly změnu. Přicházejí krůček po krůčku a nic je nemůže zastavit. Jestliže kuře nemá silu, aby rozbilo skořápku, zemře. Všechno má svůj pravý čas. Můžeš se pokusit zabránit změnám, protože se cítíš bezpečný a jistý tam, kde jsi, a raději bys zůstal připoután k tomu, co znáš, než abys šel do neznáma; ale v poutech se zadusíš a zemřeš. Zkus tomu porozumět a přijmout nutnost změny se vším; co s sebou přináší. Povznes své srdce, vzdej díky za tyto změny a staň se jejich součástí.


Realita zrcadlí stav naší mysli – Rozhovor s Jaroslavem Duškem

12. března 2014 v 21:07 Jednoduchost života

V jeden příjemný podvečer jsme si tak povídali s panem Duškem na Novotného lávce, pod okny se leskla Vltava, slunce svítilo…

Měla jsem připravené otázky, dlouho předem promýšlené. Jeho odpovědi byly jiné, než jsem očekávala, a já si připomněla doporučení ze Čtyř dohod: nevytvářejte si žádné domněnky.

Až Vám bude smutno, běžte se podívat do divadla na Pátou dohodu Dona Miquela Ruize v Duškově podání. Uvidíte na vlastní oči, uslyšíte na vlastní uši, budete se hodně smát a možná trochu přemýšlet, jak jsme my lidé tak trošičku směšní, když se bereme vážně a věříme všem těm pravdám, co nám vtloukají "velcí učitelé" od dětství do hlavy. Pod vší ironií a nadsázkou k Vám proudí čistá radost, láska a pochopení. A podle výrazů odcházejících diváků si dovolím říct, že jsem nebyla sama, v kom se alespoň na chvíli rozsvítilo světlo.

Do svého pořadu Duše K zvete nejrůznější osobnosti, jejichž názory, učení či postupy léčby se většinou vymykají obvyklým způsobům. Jaký je hlavní důvod těchto setkání?

Duše K je koncept, který kdysi dávno vzniknul již v Českém rozhlase. Oslovuji lidi, kteří svůj obor bádání otevírají i dalším impulzům nebo vlivům, dívají se na svět otevřenýma očima a bez předsudků. To je smysl Duše K.

Proč dnes lidé mají tak malou víru, ať už v sebe, ideály nebo Boha, čím to je způsobené? Jak obnovit v lidech víru a charakter?

Já vůbec nevím, jestli lidé mají tak malou víru, nebo kteří lidé. Na takovéto otázky neumím odpovídat, protože nevím, co mají lidi. Můžu mluvit o sobě, o pár lidech ve svém okolí. Dokonce, kdybych se ponořil do několika blízkých lidí, které znám, a začal zkoumat, jestli mají malou nebo velkou víru, nevím, k čemu bych dospěl. Dokonce si ani nemyslím, že by lidi museli mít nějakou víru. Toltéci mají takový zvláštní přístup. Říkají, že pravda je to, co poznáme tak, že tomu nemusí nikdo věřit, a přesto to existuje. Pravda je nezávislá na systému víry. Jakou víru myslíte přesně?

Víru v duchovno, ideály, pravdu a lásku…

Člověk se často pohybuje ve svém myšlení v takových, jakoby předem daných, kladných a záporných věcech. Když někdo má velkou víru, tak je to dobré. Když má někdo malou, tak špatné. Každý člověk má ohromně velký systém přesvědčení v realitu, že je taková. Že tamto je slunce, tohle jsou mraky, tuhle jsou lidi. Tenhle systém je tak silný, že vůbec ho nahlodat je ohromně těžké. Proto přesně nevím, co na to odpovědět. Jen tak společensky můžeme říct, lidé mají malou víru. Ve skutečnosti mají v sobě systém nejrůznějších přesvědčení, víry, že tohle je realita. A jsou beze zbytku přesvědčení, že je to pravda. Například, že se musí jíst maso, to je velice silná lidská víra. Na druhou stranu, každý tlak vyvolává protitlak. Pořád se proti něčemu bojuje… Když někdo chce jíst maso, tak ať ho jí. Pro mě je zajímavé, když v člověku ten systém víry povolí.

Máte nějaký příklad?

Teď je v Praze na návštěvě Clemens Kuby. Člověk, který spadl ze střechy a porušil si míchu. Lékaři mu oznámili, že už nikdy nebude chodit. Nikdy jim neuvěřil, vyléčil se silou svého přesvědčení a nyní jezdí po celém světě přednášet a učit lidi věřit v sebe a své schopnosti. Kuby vypráví o paní, která po shlédnutí jeho filmu se zvedla ze sedadla a odcházela. Kamarádka ji zastavila a řekla: "Kde máš berle?" "A jo, nemám! A nechybí mi!" Přišla rozzářená domů a manželova první věta zněla: "Kde máš berle?" "Představ si, Karle, já vůbec nevím." Manžel: "To ses zbláznila?! Okamžitě si dojdi k doktorovi pro nový!" Doktor se na ni podíval, řekl: "Okamžitě berle!" Měsíc s nimi chodila, pak je zahodila, rozvedla se a bylo to. Takhle to je. Buď si řekneš: "Nemám berle", a chodíš bez nich. Nebo si řekneš: "Když to všichni říkají, tak to bych je asi měla mít"… a zůstanou ti do smrti.

Ale pořád můžeš čistit svůj pohled, své stanovisko. Až pak třeba potkáš někoho, kdo už ti ty berle nebude nutit. Posune tě. Realita zrcadlí stav tvojí mysli.

Vy už jste na té dobré cestě, já tomu říkám, že žijete na pravém břehu řeky. Jak jste se tam dostal? Byl nějaký bod zlomu?

Snažím se neulpět nikde, být ve vnitřním pohybu. Nevyhodnocuji, jestli to je dobré nebo špatné. Bod zlomu jsem žádný neměl. Všechny věci přicházejí synchronicitními řetězci, určitými souběhy v životě. Dostanu zajímavou knížku, vzápětí se objeví nějaká situace, seskládá se obraz… Ne, neměl jsem v životě žádnou tragédii, nemoc, něco, co by mě náhle posunulo.

Přečetl jste spousty knih a z mnoha z nich citujete. Co pro Vás knihy znamenají?

Přijde na knihu. Existují situace, kdy ta kniha promluví k nějakému aparátu, který člověk má v sobě. Může způsobit vnitřní probuzení něčeho, co má člověk v sobě připraveno a nebylo to třeba dostatečně zavlažováno. Najednou pomůže ta kniha vytvořit situaci nebo přípravu na ni a zkušenosti se začnou rozvíjet. Pro mě vždycky knihy byly zajímavé. Spoustu knih jsem ale rozečetl a nedočetl. Necítil jsem povinnost, že musím každou z nich dočíst. Pak jsem objevil pár knih, které člověku zůstávají déle a nachází v nich pořád něco nového. Ta kniha je pak vzájemnou vibrací mezi mnou a autorem, a je to moc pěkné.

Čím Vás zaujala kniha Čínská studie, že jste se stal jejím kmotrem?

Mně se líbí práce pana Campbella, a líbí se mi, že jeho osud je právě takový vtipný. Pocházel z farmy, kde měl pořád to maso, vajíčka, mléko, a že teprve vlastní vědecká poctivost ho zviklala v jeho systému víry. Teoreticky považoval vegetariánství za nesmysl, jak sám píše. Výsledky výzkumů byly ale natolik výrazné, že musel změnit své názory. Bylo by to jiné, kdyby se narodil ve vegetariánské rodině a vyrostl v obhajobě vegetariánství. Přesto, že vyrostl v přesvědčení, že musí jíst maso a všechny ty živočišné tuky. Takhle to bylo legrační, že k tomu přišel úplně z druhé strany, a to mě na tom baví. Také mě překvapilo množství výzkumů a pokusů, které uvádí. A které jasně ukazují, že je možné nahrazovat rostlinnými tuky ty živočišné. Jeho studie jsou zajímavé také tím, že jsou tak dlouholeté, chronicky známé, píše se v nich, že lidé mají výrazně omezit konzumaci živočišných bílkovin kvůli svému zdraví… Stejně ale lidi mají v hlavě systém svého přesvědčení. Říkají si: "Dobře, on to studoval 27 let, ale stejně se plete…" To je úžasné. Jak lidská mysl dokáže spláchnout ze stolu tak mnohaletý výzkum. Jen proto, že si chci dát stejk.

Která myšlenka této knihy Vám připadá nejpřínosnější?

Celá ta kniha, provázání myšlenek. Tam není žádná nová idea, která by člověka překvapila. Ale to, jak je to celé provázáno, vyargumentováno, pro lidi, kteří potřebují slyšet argumenty. Podstatné je, že se člověk může dočíst, že změnou stravy si může zprůchodnit cévy. Lidé si spíš myslí, že když mají cévy zanešené, musí jít na operaci. A tady najednou on ukazuje rentgenové snímky lidí, kteří si zprůchodnili tepny tím, že změnili stravu. To je úžasná zpráva. Spousta lidí stejně radši bude jíst léky a nechá se rozřezat. Tak to tak mají, každý si prochází svým vývojem. Někdo jde rychleji, někdo pomaleji, někdo přešlapuje na místě.

Váš vlastní způsob stravování se stále vyvíjí. V jaké etapě jste teď a řídíte se nějakou zásadou z Čínské studie?

Momentálně jím pouze bílkoviny rostlinného původu. Nejvíc mě zajímá raw strava neboli živá, tedy nevařená. To je systém, ve kterém se nepoužívají živočišné bílkoviny. Maximální teplota, při které se strava upravuje, je 42 °C, kvůli enzymům. Ne že bych jedl ortodoxně jenom tohle, ale většinou ano.

Jídlo je nejsnáze dosažitelná lidská potřeba. Mnoho z nás si jídlem léčí nedostatek lásky, nespokojenost se svojí prací, smyslem života. Nakonec se z přebytku stravy k těmto neradostem přidá ještě nemoc. Máte nějaký nápad, třeba ze svojí praxe, jak vnést světlo do svého života?

Jedna z cest, která je dostupná každému člověku, je být chvíli o samotě, být sám. Dopřát si toho, že je člověk v přírodě, odloží mobil a počítač, věci, které ho spoutávají. Ideálně v lese, u vody. Nebo jít do tmy. Světlo se nejlépe rozsvěcí ve tmě. Tam nic není, jen člověk sám. Nezvoní telefon, nepípají emaily, takhle zůstat pár dní je dobré. Člověk si srovná myšlenky ve vlastní hlavě.

Proč nemocí přibývá, místo aby jich ubývalo? Vidíte příčinu ve věcech vnějších ? stravování, způsobu života, nebo i v souvislosti s myšlením a cítěním lidí?

To je přece oboje dohromady, vnější a vnitřní, těžko to můžete oddělit. Já ani nevím, jestli přibývá tolik lidí nebo těch diagnostických metod. Před nějakou dobou se změnila doporučená hladina cholesterolu v krvi a hned přibylo nemocných. Já to nevím, nevěnuju se tomu, nechodím na nějaké vyšetření. Ale vím, že velkou sílu má vlastní představivost, mysl. Spousta lidí onemocní, protože byli nemocní jejich rodiče, říká se tomu věrnost rodu, věří, že to tak musí být. Jde o souhru, o způsob, jak organismus spolupracuje. Pokud člověk začne jinak myslet a jinak se stravovat, začnou geny pracovat pro naše zdraví, nikoli proti němu.

Proč pomáháte lidem s handicapem a máte je rád, jasně to vyzařovalo, když jste uváděl předvánoční večer pro sdružení Rolnička?

Vždycky se dohodneme s kluky z divadla pro podporu něčeho, co je nám blízké. Tam žádné proč není. Proto


Středa, 18 Prosinec 2013 17:52

Autor : B. Neoralová, N. Chvojková

TZOLKIN 12.3.2014 8 CIMI kin 86

12. března 2014 v 9:49 Mayský Kalendář na každý den

Cimi - Spojka - Síla života smrti a znovuzrození - transformace

Posvátný tajemný koloběh života, smrti a znovuzrození. Každý den ve spánku zemřeme, každý den se probudíme a jsme znovuzrozeni. Uaxac (8) je časová šňůra spletená na cestě věčnosti, kterou ztělesňuje Cimi - použijte je jako vodítko, záchranné lano, jak při práci s životními přechody, nebo transformací. Nikdy nezapomeňte na silné a hluboké spojení se svou pokrevní linií, rodinnou karmou, vašimi předky, kteří jsou i vašimi průvodci, chrání vás a pomáhají na každém kroku ……..jsou tam vždy bez ohledu na to, jak sami se cítíte. Stejně jako proudí vlny přílivu a odlivu přes písek, tak se pohybují proudy našich životů s rytmy obrovského oceánu kolektivního vědomí.

Přijímejte všechny změny, které k vám přichází, uvolněte se od zátěží: ………..a s lehkostí se dnes vydejte na další cestu. Nedovolte, aby vás zraňovaly potíže - buď je vyřešte, nebo si vyberte novou cestu. Co vám přináší hádky, spory, bezesné noci a vnitřní boj? Udělejte pořádek v oblasti myšlení.

Den CIMI - silný čas pro hledání starobylé moudrosti, aby mohlo dojít k aktivaci vrozených schopností. Nechte vaše srdce a intuici být vedoucí silou v transformaci života. Tento zvláštní den můžete kontaktovat vaše předky pro pomoc vyléčení potenciálně smrtelných onemocnění, prevenci nehod, požádat o ochranu na cestách a pomoc najít přístup k duchovnímu poznání. Komunikace s Vyššími Bytostmi je v tento den možná, stejně jako přístup do dimenzionální brány.

Vše, co vášnivě děláte, nebo o něčem vášnivě přemýšlíte je vchod ke STVOŘENÍ, čili ZROZENÍ NOVÉHO. Co si dnes vyberete vytvořit? Bude to utrpení, bolest, neláska, vina, strach, hra na oběť? Chcete se stát bezdomovcem, bez peněz, jídla a přístřeší? Je to stejné, jako zplodit dítě - neuvažujete o tom, že byste přivedli na svět neúspěšné a nejzlobivější dítě na světě. Jste milující rodič naplněný Láskou, opravdovou Láskou, skutečnou uctivou bezpodmínečnou Láskou Soustřeďte se na to, že jste milovaní, vyrovnaní, veselí, kreativní a vášniví - jste děti Stvořitele s jedinečným neopakovatelným darem úspěšně tvořit vše, na co se zaměříte. Když se probudí vaše Vědomí - objevíte jak obrovskou sílu máte!

Tón OSMÝ - SPRAVEDLNOST - HARMONIE - ROVNOVÁHA - to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace - Jak nahoře tak dole - Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

„OSLAVOVÁNÍ DUCHOVNÍHO SJEDNOCENÍ“ Prostřednictvím Ronny Herman, březen 2014

12. března 2014 v 7:00 Aktuální Informační chanelingMilovaní mistři, spojme se dohromady během těchto svatých časů, když sdílíme své naděje, sny a to, čeho bychom v budoucnosti rádi dosáhli. Ano, děláme si také velké naděje a máme vize toho, jaké zázraky uskutečníte a jaké budou uskutečněny pro vás, hvězdná semínka na planetě Zemi.

Zavřete na okamžik oči a hluboce dýchejte, usaďte své vědomí do centra Svatého Srdce. Nyní si představte, pokud chcete, že v tomto bezčasovém okamžiku se všichni scházíme, abychom se potěšili, připamatovali si a znovu ustanovili náš vzájemný Andělský vztah. Hleďte uvnitř svého oka mysli, a prociťte pocity poznání toho, co dobře znáte, prýštící zevnitř Svatého Srdce, tak jak se vaše rozsáhlá duchovní rodina, minulá, současná i budoucí, blíží, aby vás pozdravila. Dívejte se, jak se zářící části, tváře, našeho Boha Otce/Matky a všechny zářící, vyzařující Bytosti z celého tohoto Pod-vesmíru, až k nejmenším elementálním Bytostem, ukazují v nádherné záři, jak ve vlnách přicházejí, aby mohli kráčet mezi vámi. Nejsou žádná omezení, nikdo není vyloučen, neboť v tomto velkém scházení se ve vyšších dimenzích je místo pro všechny - každá duše, která se na Zemi v současné době inkarnovala, je zde ve formě svého éterického těla, stejně jako všechny drahocenné Bytosti z celé sluneční soustavy a galaxie. Vidíte, že to je vzpomínka na velké sjednocení z doby, kdy jste se všichni sešli na oslavě, než jste začali své mnohé dlouhé pobyty ve fyzickém světě na planetě Zemi.

Milovaní, pochybovali jste, jestli jste vítáni a jestli patříte k tomuto setkání. Vidíme vás všechny ve vaší nádherné záři - váš jedinečný vzorec aurických barev září, abychom ho všichni viděli a sladké tóny vaší zvláštní vibrační harmonie - vaše osobní Píseň Duše - se připojují k andělské hudbě sfér, mísí se a noří se do Jednoty. Přirozeně se přesouváte k těm, kteří září stejnými barvami a zní stejnou harmonií - těm, jejichž andělské tóny se perfektně mísí s vašimi, neboť to jsou vaši nejdražší a nejbližší průvodci duše, od nichž jste byli tak dávno odděleni. Nechte svou mysl chvilku putovat: jaké nové vhledy vám přicházejí na mysl, jaká moudrá slova se vynořují, co si pamatujete z toho, co je pro vás velmi důležité? Svolte k možnosti toho, aby vaše vědomí vstoupilo tak daleko, až budete mít přístup k novým informacím, pokročilým myšlenkovým vzorcům, tvořivým nápadům a moudrosti, které byly ukryty v balíčcích světla ve vaší Svaté Mysli a čekali na to, až budou během těchto důležitých a jedinečných časů zažehnuty.

Jak se mísíte a splýváte dohromady, vnořujete se do další a další skupiny, získáte výhodu jejich zkušeností a zvláštních vhledů,stejně tak vy nabídnete svou vlastní moudrost jim. Pohleďte na sebe, jak sedíte mezi milovanými mistry, kteří jsou vašemu srdci nejdražší, jak vás s láskou a soucitem obklopují a zaplavují vaše aurické pole svou září. Každý z nich na oplátku nabízí své zvláštní znaky: pravdu, víru a ochranu; jasné vnímání a osvícení; vděčnost a zdrženlivost, shovívavost; jasnost a pokoru; soustředění a věnování se něčemu; mír a klid; a přeměnu a pročištění, pokud budeme jmenovat alespoň některé. To je několik ze znaků a kvalit sedmi Paprsků naší Sluneční soustavy, o kterých jsme tak často hovořili. Které z těchto znaků vám chybí? Co je vaší "slabostí na Duchu?"

Znovu se obraťte dovnitř a proveďte inventuru svých silných a slabých stránek - žádné souzení, drahá srdce - jen pozorujte. Nabízíme vám obrovskou příležitost vstoupit do Andělského Proudu Božího Světla, do Zdroje, ze kterého plynou všechna požehnání. Vezměte si všechno, co se do vás v tuto dobu vejde, všechno, co můžete obsáhnout; avšak, žádáme vás, abyste to, co si vezmete používali k tomu, abyste pomohli ostatním se probudit a znovu požadovat to, co je jejich rodným právem.

Naším největším přáním je, aby se všichni na Zemi probudili a vzpomněli si na to Andělské, co každá Duše nese uvnitř sebe. Je nanejvýš důležité, abyste odstranili bloky, hranice a omezení, které vás od sebe navzájem oddělují. Představujeme si vás každého a všechny, jak léčíte své tělo, mysl a duši a vracíte se do svatosti a harmonie ducha. Vidíme vaši Zemi, jak se vrací do své ryzí krásy, znovu čistá jiskřivá voda, čerstvý, čistý vzduch, úrodná země. Budeme dodávat odvahu a pomáhat každému a komukoli, kdo bude ochoten chovat a starat se o království zvířat a rostlin, jak jistě pamatujete, bylo vám dáno hospodaření s těmito velkými dary Stvoření. Nabízíme vám vedení, směr a pomoc pokaždé, když se přesunete na vyšší úroveň vědomí a vykročíte do neznáma. Dáváme vám útěchu a pečujeme o vás, když uvolňujete mnoho věcí ve svém životě, které jsou vám drahé. Pomáháme vám ve vašem úsilí překonat své vady, nedostatky a nerovnováhy, jak nejvíce to Svatý Vesmírný Zákon povoluje. Nevidíme vaše nedokonalosti, milovaní, jen vaše vyzařování a jeho sílu, intenzitu.

Sledujeme, jak nesměle a pak taky občas odvážně a směle dosahujete vnitřně i zevně vyšších frekvencí dimenzí; jak rychle nahlédnete a cítíte, někdy i jen na okamžik divukrásnou radost Jednoty. Vy z vás, kteří jste někdy zažili tento zázrak, vy víte, že nikdy nebudete stejní - vždycky se budete snažit vrátit se do tohoto stavu blaženosti. Jste tlačeni až k hranici toho, co je pro vás fyzicky snesitelné, vaší fyzické výdrže, jak uvolňujete zakódování staré energie, které nejsou pro vaše nejvyšší dobro; jak vědomým či nevědomým souhlasem urychlujete proces přeměny, mutace. Necháváte za sebou svou živočišnou intuitivní povahu; zjemňujete a uvolňujete své lidské negativní impulzy, závislosti a omezení, tak jak začleňujete všechny znaky svého Bytí do zcela vědomého mistra Sebe fyzické roviny. Ještě jednou, stáváte se Duchovní Bytostí Světla v oděvu lidského masa.

Než jste před mnoha eony let začali své velké dobrodružství, nechali jste větší část svého Světelného oděvu v úschově své Přítomnosti JÁ JSEM, právě tak jak jste nám dovolili vytáhnout z vaší paměti většinu vaší pravé identity. Souhlasili jste, že si do každé z inkarnací vezmete jen část svých talentů a moudrosti, a uložili jste zbytek do jádra srdce svého Boha Sebe. Po mnoho eónů let jste se dychtivě a radostně podíleli jako spolutvůrce na velkém dramatu, které se odehrávalo na planetě Zemi, když jste experimentovali a zažívali celou bohatou různorodost, kterou vám hmotný svět mohl nabídnout. Ale jak Země a lidstvo klesli do hustších frekvenčních vzorců Světla a stínu nižší čtvrté a třetí dimenze, vaše životy začaly být tak bolestivé a stresující, že jste se posunuli k odmítnutí, strachu, zlobě a pocitu oddělení, a tam jste zůstali po mnoho tisíc let. Ale tento čas je teď u konce, tak jak odpadávají okovy a pouta strachu a omezení, a každý z vás jde odvážně mlhou iluze do zářícího Světla pravdy a vědomí Sebe. Staňte se pozorovatelem z vyššího úhlu pohledu a pozorujte, jak se vaše staré vzpomínky přeměňují na světlo, milovaní, s tím jak léčíme a znovu spřádáme minulost.

Nezáleží na vzhledu nebo okolnostech, zda nejnižší nebo nejvyšší; každý z vás je krásná, jedinečná Jiskra Boha, požehnané Stvoření. Vy jste odražený Paprsek Světla vyslaný od jednoho z velkých Paprsků vyjádření, které září z Boží mysli, aby náš Bůh Otec/Matka zažíval a vyjádřil více své nikdy neutuchající jedinečnosti. To je kouzlo a zázrak vašeho dlouhého pozemského pobytu - Nejvyšší Stvořitel vyjadřující a zažívající skrze vás, požehnanou Jiskru SEBE. Nyní si vzpomínáte?

Všechny znaky Stvoření na vaší Zemi se probouzejí, Království minerálů a zvířat, stejně jako Království Dév a Elementálů, a oni znovu zaujímají své pravé role ochránců a opatrovníků Království Přírody. Velryby a delfíni*, kteří udržují záznamy historie planety Země a jsou vesmírnými komunikátory mezi Zemí a touto galaxií, si přejí znovu založit svůj vztah s lidstvem. Zapomněli jste; nicméně oni ne. Ochotně a s láskou sloužili po věky lidstvu, a byli jen zabíjeni a mrzačeni. Prosím, pomozte zastavit toto opovržení, milovaní. Delfíni a velryby souzní s elementem vody, a proto si jsou velmi vědomi vašich emocionálních frekvenčních vzorců. Trpěli po věky s vámi. Mnoho požehnaných duší smísilo své energie s těmito nádhernými Bytostmi, a snaží se, abyste si byli vědomi toho, jak drahocenné a důležité v celkovém schématu evoluce jsou.

Zaznělo volání pro ty z vás, kteří si pamatujete; pro ty, kteří jste tu byli na začátku, abyste se sjednotili ve hmotě, abyste se probudili ke své velkoleposti a dědictví, a znovu se spojili s bratry a sestrami, velrybami a delfíny. Existuje spojení ve vyšších říších, ale právě tak důležitá jsou mnohá velká spojení odehrávající se na vaší planetě. Jste spojováni s mnoha drahými členy vaší rodiny duše, s některými z vašich intimních druhů duše a se skupinami, se kterými jste putovali od počátku času, a se kterými jste zažili mnoho divů. Vězte, že tato sjednocení jsou dary, které jste si zasloužili, příležitost ke sdílení, podpoře a zažití harmonie a krásy společníků duše, kteří s vámi souzní, jsou s vámi kompatibilní.

Mohli byste se od tohoto dne snažit ve svém každodenním životě vnímat úplněji naši přítomnost? Pokud ano a pokud nám dáte svolení, můžeme převzít aktivnější roli a pomáhat vám v časech nejistoty, smutku a stresu. Jak usilujete o harmonii, můžeme k vám promítat více láskyplné energie a umístit kolem vás ochranný nárazník. Mohli byste se na okamžik zastavit, než budete hubovat na sebe nebo na někoho jiného, a pomyslet si: "Jak by filtr milující energie změnil tuto situaci? Co je na této události dobré a jak můžu uskutečnit nejlepší výsledek?"Darujte dar lásky a soucitu, milovaní - ne více materiálních darů. Udělejte z vděčnosti a poděkování nedílnou součást svých každodenních myšlenkových zvyků. Hledejte Jiskru Ducha v očích těch, které potkáte a potvrďte tuto Jiskru úsměvem nebo laskavým slovem. Vyjděte z oddělenosti a separatizmu do vnímání sjednocení a Jednoty s ostatními, které se neustále rozvíjí. Nebudete tak rychle soudit a kritizovat, když zjistíte, že přicházejí ze stejného Zdroje - oni jsou jinou tváří Andělského.

Nyní se pojďme podívat na téma filozofií New Age v porovnání s náboženskými filozofiemi, abyste mohli lépe porozumět, co je duchovnost a co ne. V řadách těch, kdo následují některé oficiální náboženské filozofie a těch, kteří vyznávají koncepty tzv. New Age, je mnoho strachu, odmítání a kritiky.Naneštěstí, náboženská víra vede do oddělenosti a separatismu místo ke sjednocení, a celé věky jsou zde konflikty a války ve jménu Boha nebo určitého náboženství.Stvořitel nezahrnuje, nepodporuje ani neodsuzuje žádné náboženství. V očích našeho Boha Otce/Matky jsou všechny Bytosti svaté a požehnané, a existuje mnoho cest, které vedou zpátky do Jednoty.

Osoba naladěná na své Vyšší Já ví, že krása a pravda jsou v každém náboženství, ale také si je vědoma toho, že duchovnost není o dogmatu, etických kodexech nebo o určité zkostnatělé morálce. Duchovnost přeměňuje všechna náboženství na něco vyššího a spojuje každou duši s její vlastní Andělskou pravdou. Duchovnost miluje a objímá život a nikoho neodsuzuje ani neodhání. Duch funguje v rámci svatých Vesmírných Zákonů a ty jsou neměnné. A jádrem je zákon lásky - lásky k Sobě a lásky ke všem Božím Stvořením. Duchovnost není o tom, aby člověk byl duševní, psychický, měl psychické schopnosti, jako je vnitřní vidění, jasnozřivost, a vnitřní slyšení (jasnoslyšení) nebo telepatické schopnosti. Tyto schopnosti jsou vaším rodným právem, jen jste je zapomněli a tyto schopnosti atrofovaly, odumíraly, protože nebyly používány. Vaše mimosmyslové vnímání se přirozeně vrátí, když vyčistíte své aurické pole od statických a negativních energetických vzorců a znovu se spojíte se svým Duchovním Já. Můžete být věřící lidská bytost, patřit k nějakému náboženství, a nemusíte být duchovní, ale nemůžete být opravdu duchovní, pokud nejste ochotni obejmout dobro v každém náboženství a každou uctívající osobu a dovolit každému, aby vyjádřil duchovnost svým vlastním jedinečným způsobem. Uvidíte Jiskru Božství v každém a ve všem, a začleníte do sebe a zhmotníte v sobě všechny divukrásné znaky Stvořitele, tak jak se stáváte pro ostatní živoucím příkladem k následování.

Tak jak se postupně nalaďujete na svou Přítomnost JÁ JSEM, prostřednictvím každé další úrovně NadDuše Já (Sebe), začleníte do sebe více Esence našeho Boha Otce/Matky. Pak vaše pravdivé Božské Já začne vyzařovat celou svou slávu. To se děje právě teď, milovaní. Vidíte to a vnímáte to v sobě a v mnoha těch okolo vás, neboť vaše počty rostou mílovými skoky. Po Zemi kráčí Duch, milovaní, a to jste VY.

Vězte, že jste nadmíru milovaní,

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL.

* zde připomínáme poselství Kryona - "Devět aspektů lidské bytosti", kde o kytovcích a jejich významu při vzniku života a pro existenci života lidské bytosti Kryon hovoří.

"Já a můj Milovaný jsme jedno"

12. března 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Věz bez stínu pochybnosti, že jsi dokonalý stejně jako Já a že jsi bez poskvrny. Začni si hned teď uvědomovat v sobě to opravdu nejlepší, a pak budeš ze sebe jen to nejlepší vydávat. Je to hluboko v tobě, ale bylo to ukryto tak, že je to obtížné spatřit. Najdeš-li si čas, aby sis uvědomil, že jsme spolu jedno, poznáš v sobě to opravdu nejlepší, přestaneš se podceňovat a zbavíš se všech mylných představ o tom, jaký skutečně jsi. Stále znovu si opakuj "Já a můj Milovaný jsme jedno", dokud to nebude pro tebe něco znamenat. Upadneš-li do hluboké deprese, říkej si to tiše a pocítíš, jak se postupně zvedáš z bahna malomyslnosti a sebelítosti. Nepřestaň si to říkat, dokud nepoznáš pravdivost těchto slov, nespatříš jednotu celého života a nezjistíš, že jsi jeho součástí.


TZOLKIN 11.3.2014 7 CHICCHAN kin 85 galaktický portál

11. března 2014 v 11:30 Mayský Kalendář na každý den

Chicchan - Had - Životní síla, nervový systém, životní styl, tělesná stránka, instinkt

VY jste zodpovědní za váš vlastní osud. Vy sami držíte otěže vaší životní cesty. Bez ohledu na to, čím jste prošli, nebo kdo vás kam dovedl, nakonec jste to vy, kdo má navrch v každém aspektu vašeho života. Vy sami sedíte na vrcholu hory a máte možnost vidět obrovský horizont své duše z 360° - cítit celý rozsah lidských zkušeností - rozhodovat, jaký život skutečně chcete. Je to otázka změny vašeho vnímání, způsobu myšlení, reakcí, zvyků, předpokladů. Obtížné? Ano, velmi. Ale mimořádně posilující.

Dnes budou vyneseny na povrch všechny škodlivé usazeniny. Dnes najdou ústí všechny škodlivé myšlenky. Váš fyzický stav odráží stav vaší duše. Všechno, co děláme, závisí na naší síle. Dnes je dobrý den řídit se instinktem, který vám řekne, jak nabrat sílu.Tělo je klíč k osobní transformaci, je to ukazatel směrující vás k Vyššímu Vědomí. Řiďte se instinktem - vnitřním hlasem..
Starých kódů víry a přesvědčení se můžete zbavit stejně jako se HAD zbavuje mnoha starých vrstev kůže. Každá vrstva znamená ochranný obal. Staré kódy víry musíme shodit a nahradit novými. Když si uvědomíte, že je vám vrstva strachu už "malá" - uvolní se mnoho energie, začnete jasněji myslet, být mnohem více tvořiví a zdraví. Rozpomeňte se, kde leží kořeny starých přesvědčení - může to být i mnoho zážitků. Svět je plný lidí, kteří si nesou zranění z dětství. Jakmile najdete základ - kódy padají jako domino.

Je to synapse mozku, která sepne jakmile se ocitněte v podobné situaci. Nastavili jste si kód víry, že jste bezmocní? Pak se všechny situace budou filtrovat přes tento kód, takže např. nakonec budete vykonávat podřadnou práci. Zbavte se pocitu bezmoci, chvilku potrvá změna receptorů v mozku, ale dříve nebo později začnete pracovat na vlastní pěst. Buďte se sebou trpěliví.

HAD je spojen s energii Kundalini - tento symbol zosobňuje hlubokou instinktivní moudrost, vytváří spojovací kanál mezi Nebem a Zemí. Je to energie milosrdenství a štědrá pomoc těm, kteří tvoří prostor v SRDCI. HAD přivádí SÍLU a PRAVDU, aby rychle a spolehlivě stanovil SPRAVEDLNOST.

ROVNOVÁHA a JEDNOTA přináší MOUDROST - nikoliv objem, nebo velikost něčeho takového jako sláva a bohatství. S velkou moudrostí přichází velká zodpovědnost, čím více víte, tím více máte úkolů a je třeba přiměřeně hospodařit s životní energií. Čím větší síla, tím více těch, kteří vás chtějí vytlačit z vaší cesty.

Když se probouzí vnitřní energie, umře to, čím jste byli před jeho probuzením; zrodí se z vás zcela nový člověk - člověk, kterým jste předtím nikdy nebyli.

Je ČAS hlubokých emocí a rychlých změn - dokonce revolučních změn. Cesta k Božství je ve skutečnosti výlet do nedostatku pocitu bezpečí. Je třeba si uvědomit, že není dobré se zastavovat. Co cennějšího si můžete koupit, než je Božství. Většina lidí je skoupá ve věcech Božství, kde chamtivost nefunguje. U dveří Božskosti není místo pro lidi se založenýma rukama. Je třeba vsadit na jednu kartu!

SEDMÝ TÓN - ZRCADLO - ODHALENÍ - ROZŠÍŘENÍ. Sedmička je jako zrcadlo - vše se v něm odráží. Sedm je spojeno se Zdrojem Stvoření. SEDMIČKA je portál do světa neznáma, snů a záhad. Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to je mystický sloupec - páteř Vesmíru. Na platformě rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím Sedmý Tón může obdarovat své studenty. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

MATKA ZEMĚ A PŘÍRODNÍ CHRÁMY

11. března 2014 v 11:12 Propojení se světem přírodních bytostíPři své dlouholeté léčebné praxi jsem byla často žádána bytostmi přírody
o propojení světa lidí s jemno-hmotnými úrovněmi elfů, víl, skřítků, dévů, sylf, salamandrů, dryád a mnoho dalších, které jsou nedílnou součástí našeho společného života na planetě Zemi.
Vždy se mi nabízelo vícero cest realizace této myšlenky. Nakonec jsem zvolila cestu nejosobnější - formou vlastního prožitku a předávání zkušeností, kterou bych s vámi ráda sdílela.
Nabízím vám tedy podporu vašeho osobního duchovního růstu formou pouti po posvátných místechpřírody, propojení se světem elementárních bytostí, při němž dochází k hlubokému prožitku uvědomění se sám(a) sebe v neoddělitelném celku s Matkou Zemí.
Na vlastních cestách využívám posvátné moudrosti Druidů a přírodních živlů. Dle stejné moudrosti je také intuitivně určen výběr místa, v okamžiku našeho prvního společného setkání.
Doba trvání cesty a sdílení je přibližně půl dne. Den a hodinu je možno dohodnout po telefonické domluvě. Dobré je základní vybavení na výlet - pohodlné oblečení a vhodná obuv, deka nebo podložka na sezení, lehká svačina, voda, osobní krystaly nebo amulety, pastelky a papír s podložkou. Doporučuji nejlépe tři dny před setkáním nejíst maso.
Nabízím sdílení pro skupinu maximálně 5 lidí
Cena ve skupině je 800 Kč za jednotlivce.
Považujte prosím tuto cenu za směnu energií.
Předávám dál své celoživotní zkušenosti s přírodními bytostmi a prožitky
mého osobního růstu.

" Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat"


Anna Vičánková
terapeutka, výtvarnice a průvodkyně
světem přírodních bytostí
Luhačovice

INELIA BENZ - o útisku ženské polarity … a jak ji osvobodit

11. března 2014 v 7:00 Krása ženy


Pátrali jste někdy, co se skrývá za útiskem naší ženské polarity?

Je snadné uvíznout v kruhu oběť/agresor, když přemýšlíme o útlaku ženského pólu reality. A nemyslím tím jenom útlak našich vlastních osobních ženských rysů, ať jsme muž nebo žena, ale fyzický a často brutální útlak žen a mužů se silnou ženskou stránkou po celém světě. Je snadné podlehnout zuřivosti, hněvu, frustraci, strachu a beznaději, když otevřeme oči a podíváme se, co se děje kolem nás. Jak říkáme našim chlapcům, aby "byli muži", neplakali, neběhali, nesmáli se, nehráli si "jako holka". Jak programujeme naše děvčata, aby byla pasivní, bezmocná, submisivní, krásná, a soutěžila o pozornost mužů (která byla až donedávna - a v mnoha zemích stále je - podmínkou fyzického přežití jich samých i jejich dětí).

Útlak žen nenastal náhodou ani soubojem o "přežití silnějšího". Je to program, který do nás všech a na nás všechny byl krutě vložen před tisíci lety.A tento program nyní končí. Pokud znáte moji práci, víte, že vám řeknu: "Jste věčné božské bytosti, mocné nad všechny představy, Stvořitelé této reality." Vězte, že je to pravda. V tuto chvíli jsou mnozí z nás na mostě od reality, kde byl útlak žen nezbytný k udržení fungování paradigmatu duality světla/temnoty, k realitě, kde toto staré paradigma už neexistuje. Vše, co potřebujeme udělat, je uvědomit si různé klíčové aspekty, "kotvy", které drží staré paradigma při životě, a rozhodnout se je rozpustit.

Tím, že si uvědomíme, kde máme tyto kotvy v našich vlastních energetických polích, v našich vlastních myslích, v našich vlastních tělech a systémech víry, se stávámeprůkopníky vytyčujícími cestu pro kolektivní rozpuštění jednoho z nejzákeřnějších a nejvíce zotročujících programů známých lidstvu. Můžeme si uvědomit tyto programy (které jsou obvykle spojené s našimi představami o mužích nebo ženách a zvláště o určitém daném pohlaví), když cítíme, myslíme nebo vnímáme emoci, myšlenku nebo pocit, který "není dovolen". Něco, co automaticky potlačujeme. Něco, o čem jsme byli učeni, že je to zlé, špatné, nemravné, zakázané. Něco, co bylo ve stejnou chvíli vloženo do našich těl a spojeno s energií vystavení, podoby nebo účelu. To nám brání ve vyjádření naší plné síly, protože se bojíme, že tato konkrétní věc se vynoří ve chvíli, kdy budeme silní, a nepůjde zastavit.

Ale co je podstatné je skutečnost, že lidé jsou jedni z mála zvířat na planetě, která nereagují pouze podle programů. Jsme jedni z mála druhů, kteří mohou chtít, myslet, cítit, toužit.Můžeme být programování k reakci na vnější podnět,ale MŮŽEME SI VYBRATa udělat místo naprogramované reakce něco jiného. A když si dovolíme cítit, myslet, vnímat, toužit nebo se bát, ať je to cokoli, ale nereagujeme na to a místo toho tuto energii uvnitř nás jednodušePOZORUJEME, program se ROZPUSTÍ.

Zvu vás ke sledování sebe sama v zrcadle. Představte si, věřte tomu a poznávejte to, že jste opačného pohlaví než je vaše současné fyzické tělo, nejméně deset minut každý den po celý týden. Také vás zvu ke zkoumání někoho, kdo je vám blízko, ať už je to partner, kolega, příbuzný nebo přítel, a nejméně deset minut VĚZTE, že jsou opačného pohlaví než je jejich současné tělo. Můžete začít tato cvičení dodržovat nejprve několik sekund a postupně se propracujte až k deseti minutám.

Jiným cvičením je přečíst si následující větu a sledovat svoji reakci: "Inelia Benz je silná, velmi vlivná a nebojácná žena."Co cítíte? Co si pomyslíte? Jak to vnímáte? Zvláště u těchto kombinací slov: "silná žena", "velmi vlivná žena", "nebojácná žena". A nyní si přečtěte jinou větu a sledujte, zda je ve vašich reakcích nějaký rozdíl: "Dalajláma je silný, velmi vlivný a nebojácný muž." Cítíte nějaký rozdíl? Zvláště u kombinací slov "silný muž", "velmi vlivný muž", "nebojácný muž". Zajímavé, ne? Když budete dělat tato cvičení, sledujte a zkoumejte své reakce, ať už emoční, mentální, fyzické, energetické, či reakce ega. Můžete se psát deník….a žasněte.

TEPRVE AŽ SE VYMANÍME ZE SVÝCH PROGRAMŮ, můžeme začít konat na společenské úrovni.Výsledkem útisku naší ženské strany není jen podřízenost žen.

Je to také z velké části důvod, proč většina lidských bytostí, muži i ženy, přijímá válku, týrá zvířata a necítí empatii k živým bytostem a k planetě jako celku.

Když jedna probuzená bytost - VY - rozpustí své programy útisku, vytváří energetickou mapu, rezonanci, která začne aktivovat ženskou stránku stovek dalších lidí. A když jsme aktivní na společenské úrovni a podílíme se na nové definici chování vůči ženám, zvířatům a dalším týraným bytostem, děláme to z pozice NEBOJÁCNOSTI A PLNÉ INTEGRITY, KTERÁ JE NEPORAZITELNÁ. Už nejsme jejich "zachránci", nepřidáváme se k jejich šikaně tím, že je považujeme za oběti. Doslova zastavíme, co se děje, protože to nepatří do námi zvolené reality.

Jak to uděláme? To je na nás! Můžeme se sdružovat a organizovat s druhými, používat sociální i osobní nástroje, které máme k dispozici. Ale NEJPRVEmusíme osvobodit sebe sama, svá vlastní těla, energetická pole, mysli a emoční těla od těchto zotročujících programů. Pojďme v následujících měsících zkoumat naše sobecké programy přežití a troufněme si aktivně zlomit tento článek v řetězu otroctví. Vyveďme naši ženskou stránku ven z její klece! Co říkáte? Jste ve hře?


Zdroj:www.oheladom.czZažij ten pocit opravdové svobody, svobody srdce, mysli a Ducha.

11. března 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jednej podle Mých zákonů, nikoli proti nim. Jednáš-li proti nim, bojuješ předem prohranou bitvu a nikam se tak nedostaneš. Máš-li v sobě napětí, hledej ve svém nitru, proti čemu bojuješ, co způsobuje toto napětí. Můžeš si být jist, že je tam něco, co zdržuje tvůj vývoj a brání ti v dosažení tvého nejvyššího dobra. Nechť jedinou tvou touhou je konat Mou vůli a jít Mými cestami. Nedovol, aby ti v tom cokoliv bránilo a stálo v cestě. Najdeš-li si čas, abys hledal, poznáš, co je Má vůle, a pak je na tobě, abys jí byl poslušen bez váhání. Budeš-li pracovat a žít v harmonii, poznáš význam opravdové svobody, svobody srdce, mysli a Ducha. Bude z tebe vycházet nevýslovná moudrost a porozumění. Jsi-li v tomto stavu vědomí, mohu tě využívat k tomu, abys Mi pomohl nastolit nové nebe a novou Zemi.

Země

10. března 2014 v 11:47 MATKA ZEMĚ


Proč bych si ještě měla dělat starosti děti, když máte tolik Lásky ve svých probuzených srdcích. Vy, kteří nesete zodpovědnost za mé uzdravení již plníte plán své duše nad mé i Boží očekávání. Jste sluníčka. Taková Radost, jaká proudí mým srdcem se nedá ani jen popsat. Taková medicína, jaká nyní proudí v mích žilách se nedá ani jen pochopit, jen ji smím přijímat a žít. Tolik mízy, kolik nyní protéká mými lymfatickými cestami jsem neměla po dlouhá léta takto v provozu. Srdce mi bije jako zvon. Kolikrát jsem ho téměř neslyšela a lekala jsem se sama své bolesti, neboť jsem byla velmi unavenou planetou. Tělem i duší. Síla, která je mi ale daná by nemohla uhasnout, neboť jsem silně propojená s vámi, kteří jste si vědomí již sami sebou a ta mne opět probudila k životu.
Je ještě spousta dětí na mém těle, které vůbec nevnímají mé stromy a kořeny mého těla, než že stále přemýšlí o tom, jaký vynález ještě stvořit, aby poznali, čeho je člověk schopen, když zapomenete na svou důstojnost. Ze záplavy svých mozkových závitů, jak přišli vědci vybaveni se pokouší sami sebe překonat a obelstít tak Boha. Neboť v něj nevěří. V jeho spravedlnost. Podceňují tuto víru sami v sobě. Pokoření ega bude velmi bolet ty, kteří mi nevidí do tváře.
Vidíte mé oči, když díváte se do vod oceánů. Místy průzračná tekutina , místy ještě hodně zanesená a zakalená se také vyčistí, neboť mé tělo se uzdravuje zevnitř. Na povrch krásná budu, až vyčistí se mé tělo od toho, co mne zamořuje. Vždyť i já potřebuji ke svému životu čistý vzduch. Jak by se asi líbilo těm, co staví jaderné elektrárny, kdyby věděli, že jejich monstra chrlící zplodiny k zadušení budou zastavena. Jak by asi pochopili, kdyby věděli, že na vyšší úrovni o které nemají ani jen ponětí se zcela dobrovolně oddali tomu, že propustí své myšlenky od těchto úmyslů a zcela povolili své programy podřídit se vědomí vás, kteří jste přišli napravovat, co jiné duše způsobili. Děj je již v plném proudu a na vyšší úrovni odstartován. Lemurie, která stále je a jejíž oblast sahá do míst Tichého oceánu se brzy vynoří z vod, neboť mé tělo se bude postupně zmenšovat
a vytlačí tak tato místa. Odhalí tajemství, o kterých nemáte ještě ani jen ponětí. Ani vy, kteří máte již velmi rozevřenou sedmou čakru a slyšíte mnoho nových informací, které jsou vám postupně a vhodně dovolovány sdílet. Vy víte, že není vhodné vypustit vše, co k vám přichází, neboť jste uvědomělí a já ani Bůh nechceme způsobit větší strach, než se vás stále ještě drží jako hutná energie z minulých životů navýšená o vaše nepohodlí, které mnozí odžíváte. Odžitá energie strachu zcela propustí mou bolest těla a opustí mne ještě spousta těch, co se k tomu zcela dobrovolně odhodlali. Nejen před svou inkarnací, ale chci abys věděl, že přibývá těch, co odchází předčasně mimo plán své duše. Po domluvě se svou skupinou duší v prostoru, kam odcházíte ve stavu spánku. Takto může být mnohem dříve osvobozena karma vašich životů. Za tuto službu budou duše náležitě odměněny a bude jim odpuštěno. Jaká že může být odměna těch, kteří odchází mimo svůj plán? Budou jim dány do budoucí inkarnace k dispozici životy, které odžili v minulých inkarnacích z těch, kde byli nejsilnější. Probuzení těchto svých entit. Neboť toto rozhodnutí patří mezi velmi odvážné. Budete-li chtít trvat na svém potupném nic nepřinášejícím životě jako spáči, bude vaše tato entita ze současného života zcela rozpuštěna. Neponesete z ní žádnou zkušenost a vaše duše se již v oslabení nebude moct vrátit. Měj toto prosím na paměti. Nemohu si již vyžádat návrat těch, kteří se rozhodli mne nepodpořit. Nejde o neodpuštění. Je to jinak drahý. Je to zcela nové rozhodnutí vašeho otce Boha - Stvořitele, který již bude na mé tělo za zkušeností posílat jen své nejsilnější kousky sebe sama, kam patříte.
Jeho vědomí je zcela neomezené jako i jeho tvorba. Tvořit s nově nabitou silou nemůže být krokem zpět.
Mnoho nových silných sdělení nyní budete dostávat zdaleka nejen tímto perem. Vím, jak silné máš pochybnosti o pravdě podobných slov. Vím, že potřebuješ vše prožít, aby jsi uvěřil. Proto bude velmi oceněna odvaha všech chanellerů, sdílet nové, jak k nim přichází, aniž by viděli výsledek. Jejich oddanost a víra je dovede tam, kam si zaslouží.
Chci abys to věděl. Posloužit své duši je nejvíc, co můžeš udělat pro blaho všech i mé. Z rezervy Světla, které je vytvořeno a navyšováno si mohou ti, kteří se o to nejvíc zaslouží již nyní vybrat a tvořit svou budoucnost. Vědomě. Ve spolupráci s Bohem. Musíš ho ale nejdříve zcela jasně slyšet a hovořit s ním. Nebudu již do toho zasahovat, neboť si zde nebudeš už muset odžívat karmu. Svou budoucnost si tak můžeš přichystat i pro pobyt v jiných galaxiích. I toto je zcela nová informace. Bůh bude nadělovat, neboť sám sebe překonal nad míru očekávání.
Světlo, které vámi nyní proudí navyšuje vaši schopnost přitahovat do přítomného času to, co je stvořeno, jak již víte. Síla a odhodlanost se kterou jste se pustili do toho, proč jste zde, je pro mne i otce dojemná a zcela nově vnímaná energie vašich duchovních srdcí, neboť těmi jsou propojeny naše city, pocity a čisté emoce. Jinak neslyšíme vás zřetelně a cítíme jen rozladění z nepochopení sebe sama těch, kteří zapomněli, jak úžasnou jiskru v sobě nosí. Přesto díky duchu svatému nám neunikne ani jen myšlenka. Mnozí nenechali rozhořet svůj fialový plamen, aby smyl vše, co již nenáleží do tohoto času. Nehoň se dítě za úspěchem, počkej až tě osloví. Čeká na tebe a podáte si ruce v pravý čas. Neskač, ať si nepolémeš nohy, neboť musíte ještě někteří ujít kus cesty k vytouženému cíli, někteří kousek a malá skupina už střihá pásku. Vlastně je odstraněna pomyslná páska, která stála v cestě za Svobodou k Míru. Ano. Dotkla se mě už jedna ruka a pohladila mé srdce zevnitř. Objala jsem ji a dnes požádala, aby se ujala těch, co to potřebují. Mé ruce vás objímají z celé mé mateřské Lásky, kterou k vám nosím. Ke všem a to my věřte. Nerozhoduji já o tom, vrátíte-li se, jen vy a já každého ráda obejmu, jen musím se podvolit vůli Stvořitele a neustoupit od toho, že jen osvoboditele budu vítat zpět.
Je to možná pro vás nelibé, ale věř dítě, že Vesmír je veliký a vy můžete poznávat své zkušenosti duší na jiných planetách. Veškeré vaše zkušenosti z pozemských životů jsou zapsány v Akaši jako vaše vzpomínky, které nikdy nic nemůže zničit a duše osvobozená od těla do nich může kdykoliv nahlížet a prožít znovu to, co si budete přát. Bude to sice jen iluzionární prožitek, avšak zcela uvědomělý.
Velikáni jsou zpět a vy jste velcí. Jste mistři svých životů a mistři svých hazardů. Tak si zvolte to, co vás nejvíc přitahuje a žijte to. Nemusí to být naposled ani v jednom případě, to my věřte. Ještě je čas napravit svůj poslední hřích a alespoň nebrzdit ty, co neúnavně pracují na tom, co je nyní tolik sledované. To postačí k tomu, aby jsi se zase mohl vrátit, rozhodneš-li tak. Dle vlastního svobodného uvážení. Nyní. Můžeš žádat stále své vyšší Já o nápovědu, o vedení. Věř, že na vyšší úrovni jsi velmi moudrý, byť ne vždy se zde tak projevuješ. Nezůstávej sám v zasunutém davu a protlač se davem do popředí tak, aby jsi nikomu a ani sobě nezpůsobil újmu. Miluji vás.

Přijala: Hana Fialová dne 8. 3. 2014

chanelling je možné sdílet v nezkrácené podobě
obsah nese silné energie sdílející bytosti

Posvátný posun Matky Země Od Ducha Vody přijala Natalie Galsson - 26-02-14

10. března 2014 v 11:06 MATKA ZEMĚ


Krásné bytosti současné Země, tolik posunů v této době probíhá, že není možné se o všechny s vámi podělit, tak abyste si jich ve své realitě všimli. V tuto chvíli se na Zemi připravuje jeden důležitý posun, který se týká božské mřížky a původního plánu Země a vašeho vlastního bytí.
Tak, jak se Období Lásky na Zemi stává skutečností a láska je skutečně přítomna ve všem a v každém na Zemi, tak Země je na cestě obrovským posunem k probuzení. Díky mnoha světelným bytostem se začal rozvíjet energetický vzorec a plán Země tak, aby došlo k posunutí současného vědomí a způsob jak se planeta Země projevuje. Vzorce a plán Země se nalaďují na lásku. Mnoho starých energetických vzorců, bolestí a problémů, které tu vznikly, budou uzdraveny tak, aby vznikly a projevily se vzorce lásky na Matce Zemi. Ty budou pomalu naladěny tak, aby byly podobny vaším vlastním vzorcům a plánům vašeho bytí. Všechno a každý bude zharmonizován láskou, za účelem tvoření a prožívání více lásky.
Až Matka Země a většina lidstva dovolí, aby velké množství jejich energií byly plně naladěny na lásku, pak Země a lidstvo bude povzneseno do nových frekvencí lásky. Díky přítomnosti ohromného množství lásky v každém a v okolí každého, mnoho lidí může prožívat tento velký přerod jako vzestup a dosáhnout osvícení. Zvláště ti, kteří si vybrali podpořit posun lidstva, stejně tak jako sebe. Toto vzrůstání lásky tu hlavně bude pro ty, kteří stále ještě nevěří, že nastala Éra Lásky a že je možno vyzařovat a prožívat Lásku - prožívat hluboké probuzení a realizovat lásku. Bude to obrovský posun, který umožní tuto Éru Lásky prožívat pravdivě s úžasnou intensitou.Někteří lidé pojmenovali tento posun, návrat Krista, což je správné, ale je nutné vědět, že láska vás dovede do větší hloubky lásky, kde láska vyzařuje milující vědomí ke všemu. Tak, jak více a více lidí bude přijímat sílu a přítomnost lásky na Zemi a v každé bytosti, tak dojde v božském načasování k posunu, který se stane skutečností.
Všechno na planetě, včetně vás se překódovává a harmonizuje láskou, abyste tvoření nové reality, které se ve vás rodí, mohli prožívat všichni. Je důležité si pamatovat, že vy jste vašimi myšlenkami a vaše představivost tvoří vaši realitu.Stejně tak novou realitu, která se rodí z lásky a bude nejdříve prožívána a vyzařována skrze vaše myšlenky a pak se objeví ve vašem okolí a prožitcích.
Tento posun a přeměny zemské mřížky tvořivosti a plánů Matky Země, byly tvořeny světelnými bytostmi božského vesmíru, což projevuje a podporuje krásu Země a je přímo napojen na božský proud Stvořitele. Zemský vzorec byl zdokonalen tak, aby Země a lidstvo bylo schopno přijmout silnější a rychlejší frekvence božského proudu Stvořitele. Znamená to, že mnoho zákazů a omezení které na Zemi a ve vás byly, jsou uvolněny, vymazány a odstraněny (například ochrana, která měla zajistit, že nevznikne chaos z nedorozumění vaší vnitřní síly). Popravdě, jste bytosti, kterým byla dána zodpovědnost za své vlastní tvoření, stejně tak jako váš smysl a služba na Zemi.
V době, kdy nové vibrace svobody byly ukotvovány do Zemské mřížky, Zemi bylo umožněno přijmout obrovské množství Zdrojové energie. Nejen vůle, kterou Země bude vyzařovat, může mnohé inspirovat, ale stejně tak i může dojít ke zneužití a nepochopení zvlášť, pokud si nejste plně vědomi, že tvoříte. Máte velkou svobodu a sílu tvořit a mohlo by se stát, že vytvoříte to, co si nepřejete prožívat. To, o co se s vámi nyní dělím je, že pokud spočíváte ve starých energetických zvycích, které nevznikly z lásky, mají nyní příležitost, aby se projevily. Je ale mnohem více důležité soustředit se každou svou buňkou vašeho bytí, na to, co se udržuje a existuje v lásce v každé buňce vašeho bytí. To je vaší posláním na Zemi v této nové epoše.
Tak jak se mění a zvyšují vibrace božského proudu v mřížce a v původním plánu Matky Země, tak to silně ovlivňuje vodu, která se vyskytuje na Matce Zemi. Vývoj Božského proudu Stvořitele a původního plánu Matky Země se projeví v urychleném hlubokém procesu očišťování, kdekoliv bude přítomna voda. Voda na planetě Zemi je silným zdrojem energie pro zemské vibrace a tvoření.Někdo může v zemské vodě objevit moudrost Matky Země a Stvořitele. Voda je "příbuzná" duchovní knihovně a Zdroji osvícení. Pokud božský proud Stvořitele pronikne do zemské vody, vibrace vody budou přizpůsobeny a božský Stvořitel bude ve vodě přítomen. Během ukotvování hlubšího prostoru Lásky bude struktura vody pozměněna tak, aby udržela rychlé vibrace naladěné Stvořitelem a bude mít za úkol fungovat jako zesilovač vibrací Stvořitele. Tak jak se voda posune do vyšších vibrací a pročistí se, bude jakoby zrcadlem Stvořitele a umožní tak vidět, pochopit, rozeznat, poznat a přiblížit se Stvořiteli na hlubší úrovni, kde roste síla lásky na Zemi. Pročišťování vody bude symbolizovat pročistění všeho. Božský záměr a proud Zdroje se vloží do vody a tím se stane více přítomným.
Božský proud je posvátné pokračování a nekonečnost Zdroje. Božské vedení a aktivní přítomnost Stvořitele tvoří dokonalost na Zemi. Je to mocný proces zemské mřížky, původního plánu a schopnosti přijímat božský proud Stvořitele, kdy tyto vysoké vibrace vejdou do vody na planetě.
Vaše fyzické tělo je naplněno vodou, znamená to, že jak se přeměňuje zemská mřížka a voda nese božský proud, tak to stejné se děje ve vás a vodě vašeho těla. Díky přítomnosti vody ve vašem těle budete schopni přijmout, zpracovat a vyzařovat velké množství Božského proudu. Tím, že voda je prostředkem Zdroje, projdete i vy velkým pročištěním vody ve vašem těle a celého vašeho bytí.
V této době transformace je důležité podporovat vodu na Zemi a sami sebe - představami, cítěním, uvědomováním a žádáním o Božský proud a vibrace světla, která jsou vhodná pro tuto dobu vzestupu. Představte si jak vesmírné světlo proniká do veškeré vody na Zemi a pomáhá přestavět zemskou mřížku a přerod původního pra-plánu Země a pročišťuje a očišťuje energie vody tak, aby byla naladěna ve stejné energii se Stvořitelem.Představte si velké množství zdrojového světla a Matky Země, jak se vlévá do vašeho bytí a proniká do vody ve vašem těle a do vody kolem vás. Vše se proměňuje v jednotu Lásky a prochází do větší hloubky přítomnosti Stvořitele. Dovolte, aby došlo k silnému očištění. Je to mocný proces, který umožňuje všemu, co existuje, prožít přítomnost lásky ve větší rozsahu.
V meditacích věnujte čas vizualizaci božského proudu a přítomnosti Stvořitele ve vodě, dovolte si procítit, vnímat a poznat jak krásné a významné to je pro lidstvo na Planetě. Pokud jste v přítomnosti vody, projdete kolem ni nebo ji budete dokonce pít, požehnejte ji tím, že si představíte přítomnost Stvořitele ve vodě. Pro podporu toho procesu, můžete vodě poslat božský zvuk, tón, slova, hudbu, obrazy, představy nebo cokoliv, co vás bude inspirovat. Čím víc lidskosti zvedne vibrace vody na Zemi, tím lehčí bude proces posunu Matky Země a tím víc božské energie, přímo ze Zdroje, bude přítomno a schopno proniknout do vody.
Voda, která byla požehnána nebo která je považována za posvátnou, přinese zpět přítomnost božské pravdy. Představte si, že by všechna voda na planetě i ve vás, byla požehnána a zároveň byla posvátná. Voda by byla poctěna, že má možnost projevit Stvořitele. V této jednoduché realizaci a pohledu se větší božská pravda bude schopna rozvinout.
S láskou a požehnáním
Duch Vody

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata H.. pro www.transformace.info.Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Mistr Hilarion Poselství pro týden 9.3. 2013 - 16.3. 2014

10. března 2014 v 10:53 Mistr Hilarion


Milovaní,
na povrchu planety se odehrává mnoho změn. Počasí vytváří anomálie v oblastech, které se obvykle mohly spolehnout na stabilní projevy počasí. Vodní zdroje planety jsou čištěny a obnovovány snahou mnoha lidí na celé planetě, kteří pracují společně, aby vodě dodali energii a pomohli vodním elementálům. V mnoha oblastech je sucho a ti, kdo tam žijí, mají starosti. Jiné oblasti světa jsou zaplavovány mimořádnými dešti, které vytvářejí povodně. Zvířata na celém světe jsou zmatena a dezorientována a mnohé druhy si nachází jiné oblasti k žití, protože instinktivně cítí energetické vlny pulzující napříč krajinou.

Lidé na celém světě jsou nabíjeni dávkami energie a světla, které vstupují do jejich individuálních polí a zapříčiňují změny v jejich lidských operačních systémech. Vědomí lidstva je posouváno na vyšší úroveň, jak jsou denně do atmosféry uvolňovány nové informace. Každý den přináší nová odhalení, které světovou populaci přivádějí do zmatku a ohromení. Když se lidé snaží strávit tu neutuchající záplavu odhalených informací, jejich energetická pole prochází obdobími zahlcení a je mimořádně nutné, aby odpočívali a relaxovali. Mnozí pociťují potřebu zjednodušit svoji denní rutinu, aby se mohli přizpůsobit zvyšování frekvencí a pociťují během dne malátnost.

Lidé na celém světe čelí mnoha výzvám a jejich víra v lidstvo a ve své schopnosti je zkoušena na maximum. Energie probuzení přinášejí s sebou větší uvědomování si, že je od nich požadováno víc než s jenom slepá víra v to, že ti, na které se spolehli, budou dohlížet na fungování světových systémů a že splní jejich očekávání. Lidé na celém světě přebírají zodpovědnost za události odehrávající se v jejich části světa a požadují změny v oblastech, kde je to potřeba, a trvají na tom, aby jimi vybraní zástupci nesli zodpovědnost. Ti, kdo zneužili svoji moc, jsou odstraňováni z funkcí a mnohé řídící systémy jsou měněny tak, aby přinášely víc čestnosti a spravedlnosti pro všechny.

Každý člověk je vyzýván, aby se choval v souladu se svoji nejvyšší integritou, aby konal co je správné a pro nejvyšší dobro všech.Aby si vzpomněl na vnitřní bohyni, která žije v našich srdcích a věřil tomu přes všechny vnější vlivy, které se různým způsobem pokouší ovlivnit naše vědomí. Konec konců, každý skutek, každá volba a každé rozhodnutí jsou činěny mezi člověkem a Stvořitelem s tím nejlepším úmyslem. Když člověk činí to, co považuje za správné, udržuje ho to v propojení s duchovním směrováním a v souladu s Božským plánem, bez ohledu na to, jaký bude výsledek. Aby člověk dělal to, co považuje za správné, je vším, co po něm můžeme chtít.

Zůstaňte pevní ve svoji pravdě a integritě a posílejte lásku a odpuštění druhým, aniž byste je chtěli ovlivnit či změnit - tak se všichni dostanete na cestu usmíření a postoupíte vpřed. Je důležité pamatovat na lásku, protože to je vodítko pro všechny situace, které prověřují našeho Ducha, smysl pro čest, spravedlnost a odhodlání. Věřte, že vaše propojení s vyššími aspekty vaší bytosti bude mít navrch jak v dobrých časech, tak i v těch náročných

Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

TZOLKIN 10.3.2014 6 KAN kin 84

10. března 2014 v 9:27 Mayský Kalendář na každý den

Kan - Zrno - Síla schopností, smyslu hodnot, příležitostí, možností, sexuální magie a plodnosti

Uvolněte se z vězení, které jste postavili kolem sebe, vaší mysli , těla i duše, rozmotejte těžké sítě svazující schopnost snít a uzdravte hluboké rány, které stále leží skryté pod lety bolesti, strachu a traumat. To je více než jen zbožné přání, více než přicházející Osvícení, než ukončování dlouhého počtu Mayského kalendáře - co vás osvobodí. Myslíte si, že chcete být opravdu svobodní? Pak jediné co potřebujete je udělat to, protože vy jste jediný, kdo vás může vysvobodit.

Postavte stabilní základy svého života na svých vrozených schopnostech - v tom se skrývá tajemství svobody, radosti, hojnosti a osobní síly. Využívejte všechny příležitosti, možnosti, které k vám denně přichází. Každý má právo na štěstí, ale na štěstí je třeba zapracovat. Jak se můžete zbavit smůly, chudoby, problémů, když nevyužíváte své přirozené talenty? Oblíbené argumenty - "nevím si rady", "to nedokážu", "nemůžu" - vaše Hvězdné Zrno zdokonalit nepomohou. To vy jste strůjcem svého osudu!

Pokud je vaše osobní síla výrazně snížená - využijte informace, které přináší dny KAN. Síla KAN je silně pokroková a musí být dobře řízena, je obsažena pouze v každém TEĎ & TADY, objevuje se vždy v pravý čas a přináší nejsilnější energetický obsah. Jste-li v nouzi, KAN vás nikdy nezklame - nabídne vám řešení, ale musíte ho k sobě vědomě přivolat. Řídí-li se srdcem - energie KAN vás podpoří zápalnou silou a nasměruje k cíli.

Připravte dnes půdu pro zasetí nových myšlenek. Udržujte kontrolu nad svým Egem - jedině tak se můžete osvobodit z karmických konsekvencí. Inspirujte se přírodou - když dozraje květina, nabízí mnoho krásných květů - stejně jako moudrý člověk okouzluje moudrostí svých slov - KAN vám dnes nabízí bohatství a moudrost, schopnost nechat vyklíčit nové nápady, dynamiku, plodnost a smyslnou sexuální energii. Tato Energie nese mnoho aspektů - od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak, jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou, schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost, až po bytí v plné životní a sexuální síle. Udržujte však přirozenou smyslnost, jejíž nadbytek by mohl vést ke zkáze, udržujte rovnováhu a vyhněte se excesům. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost.

ŠESTÝ TÓN - PROUD - TOK
Plynutí tvoří pohyb - Panta Rhei - nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Uac přináší do každého pohybu dynamiku.
Tón ŠESTÝ vám dnes pomáhá s trpělivostí dosahovat vytýčených cílů a stabilizovat se ve svém Středu, pocítit úlevu a útěchu. Vylaďte se na frekvenci radosti, harmonie, upřímnosti, moudrosti, poznání, zdraví a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Nedovol, aby cokoli negativního v tobě zatemnilo tvé světlo.

10. března 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Proč neužívat toho, co je pro tebe určeno? K čemu je ti elektrické osvětlení v místnosti, když opomeneš otočit vypínačem a naplnit místnost světlem? Proč nezůstáváš obrácen ke Mně se žádostí o pomoc a sílu a neužíváš všechny ty zázračné dary, které na tebe čekají? Přestaň se namáhat sám, protože když Mě znáš a miluješ Mě, budeš si vždy přát být si vědom Mne i Mé božské přítomnosti. Budeš chtít chodit ve světle, protože kde je světlo, mizí temnota. Tvoříš světlo svým pozitivním, konstruktivním životem a bytím; proto nedovol, aby cokoli negativního v tobě zatemnilo toto světlo. Možná to budeš muset dělat vědomě tak dlouho, dokud se nezbavíš všeho negativního v sobě a nenaučíš se stále žít pozitivně. Zpočátku to možná bude pro tebe opravdu výkon, ale postupně se to stane pro tebe tak samozřejmé jako dýchání.

TZOLKIN 9.3.2014 5 AKBAL kin 83

9. března 2014 v 10:30 Mayský Kalendář na každý den

Akbal - Noc - Síla myšlenek, intuice, zdánlivého nedostatku

Buďte noční snílek, který volá po prvních paprscích ranního světla. Buďte prázdnotou, v které se rodí příslib a potenciál. Buďte píseň, která dává hlas slovům uvnitř vaší duše. Toto je čas pro zrození idejí, záměrů, myšlenek, které se vyvíjí v teplé tmavé noci vašeho podvědomí, k jejich přípravě a proměně do jednání a reality.

Všechna omezení a chyby se rodí ve Vědomí. Dnes je skvělý den změnit směr myšlení, doplnit všechny nedostatky a přestat se bát toho, co je NEZNÁMÉ. Bohatství není možné hledat venku, ale uvnitř. Teprve pak bude proudit dostatek - rovněž materiální.

NOC podporuje úsilí v rozšiřování Vědomí a vyprovází z fyzických omezení.V této Pečeti dřímá magická síla umožňující přístup k neznámým potenciálům. Dny NOCI jsou truhlou s pokladem, kterou posílá Božský Zdroj. Řiďte se dnes vlastní intuicí a důvěřujte svému vnitřnímu Zdroji - tak můžete dosáhnout kosmického bohatství

Akbal je cesta naším vlastním " podsvětím ", kde hledáme moudrost, čelíme strachu, opouštíme Ego. Znovuzrození přichází, když si uvědomíme, že naše lekce a testy jsou naším pokladem. Akbal představuje cestování naším prázdným vnitřním prostorem, kde se rodí nové nápady. Je Strážce Úsvitu i Strážce Soumraku - dvou magických přechodů kdy se tma stává světlem a světlo tmou. Je symbolem obnovy - zejména v oblasti Lásky. Každá nová Láska je nový úsvit. Výzva AKBAL pro dnešní den: Jak se stát Stvořitelem ? Stabilizujte své základy.

Ujasněte si dnes nový záměr a jednejte s dokonalou jasností. Je to příznivý den pro Lásku, manželství, najít novou práci…….. Vděčnost je možnost, jak vytvářet realitu velmi lehce. Pokud jste za cokoliv vděční, činíte Vesmír správcem situací. Jestli jste vděčni za něco, co ještě ve vašem okolí neexistuje, díky vděčnosti to budete k sobě přitahovat a vesmír nemá jinou možnost, než všechno zrealizovat. Vděčnost, to je též významné poděkování sobě, svým vyšším aspektům a Stvořiteli, že tady můžete být, za zázrak života a krásy, kterou kolem sebe vidíte. Vděčnost, to je alchymie reality.

PÁTÝ Tón - SÍLA - DYNAMIKA - ZPLNOMOCNĚNÍ - POZITIVITA
PĚT - Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ - takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Čím více lásky dáváš, tím více jí dostaneš.

9. března 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Učíš-li se prokazovat jiným službu, otvíráš tak své srdce a udržuješ je otevřené. Čím svobodněji a radostněji dáváš, tím více lásky vyzařuješ i přitahuješ. Čím více lásky dáváš, tím více jí dostaneš. Je to zákon. Nikdy neztrácej odvahu, jestliže láska nebude bezprostředně opětována. Prostě věz, že dříve nebo později se tak stane, a proto nech dál lásku plynout, protože láska nikdy neodpoví záporně. Láska není nikdy poražena. Láska není jako hlemýžď, nikdy se nestáhne, když je odmrštěna nebo odmítnuta. Nastaví ještě druhou tvář a stále vytrvává. Dokážeš to? Nemůžeš to zvládnout sám, ale se Mnou dokážeš cokoli. Hledej stále Mou pomoc, a Já na tebe nikdy nezapomenu. Poznáš, že můžeš milovat, milovat a stále milovat bez jakýchkoliv obtíží.