Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Březen 2014

TZOLKIN 31.3.2014 1 CHICHAN kin 105

31. března 2014 v 12:01 Mayský Kalendář na každý den

Vlna Chicchan - Božská životní síla, nositel deště, smyslnosti, vášně, prvotních znaků duality a rozšíření srdce skrze službu druhým

TEĎ je nejlepší ČAS pečovat o zdraví a zvýšit sílu. Vlna HADA vás obdaruje silou přežití a ukazuje, jak důležité je vaše tělo.

Otevřete své srdce, duši a pohled do svých vlastních očí. V tom tkví věčné rytmy Vesmíru. Nikdy nezapomínejte, že jste součástí velkých cyklů života - spojeni a propojeni se všemi ostatními živými bytostmi. Popírání a ignorování tohoto zásadního spojení vás odtrhává od ostatních. Přerušení kontaktu s přírodou vás odřízne od hlavních zdrojů a podpůrných sítí, vede k sociálním nemocem a destruktivním vzorcům převládajících dnes tolik na všech úrovních moderního života. Znovu se napojte, obejměte a slaďte s vnitřním ohněm. Nechte ho znovu hořet jasně.

Zvláštností Vlny HADA je, že deset ze třinácti pozicí jsou Galaktické Portály.V těchto dnech působí na Zemi nejvyšší síla z Vesmíru. Může se tedy stát, že toto období nebude pro vás příjemné a zcela bezproblémové. Druhou kuriozitou je symbol CHICCHAN sám o sobě, protože zde představuje formu celého života. HAD uchovává přesnou kopii vzorce Galaktického Programu Uzdravení, ukazuje nám ty prvky, které je třeba plně vyléčit, aby přesně odpovídaly světelnému vzorci CELKU. Prakticky není žádná oblast, která neporušuje hodnotu života na Zemi.

To, že respektování spirituálních práv veškerého života na Zemi je zanedbáváno v důsledku lidské nedbalosti, nebo vnějšího omezování - je věc druhořadá. V našem svévolném karmickém poli jsme rozvinuli různé iluze, které nás opravňovaly k ničení forem života zvířat, které se nám zdály nepohodlné. Legitimovali jsme se právem zabíjení lidských životů v době válek . ZABÍJENÍ jsme také vnesli do právních kodexů, jako ( legální ) způsob při vykonávání spravedlnosti. V mnoha zemích stále udržují trest smrti, ale i tam, kde zákonodárce zrušil tento nesmyslný trest, je v přesvědčení lidí považován za spravedlivý.

Podívejte se na Vlnu HADA z pohledu životního postoje, ale ne toho vnějšího, ale toho vnitřního.To, na co je kladen důraz v této Vlně - to je vztah a respekt k vlastnímu životu. Podívejte se na sebe a odpovězte velmi krátce ANO, nebo NE. To, co bude nahráno (načteno) v této Vlně pronikne až do morku kostí.

Životní síla je základem zdravé existence. Je třeba přizpůsobit své jednání úrovni životní síly. Instinkt a moudrost vám pomáhají pohybovat se ve světě. Dnes věnujte pozornost znamením, které vám dává tělo. Symptomy nemocí přináší cennou informaci na téma úroveň vašeho Vědomí. Zkontrolujte své touhy, zamyslete se nad vztahem k opačnému pohlaví a sexu. Použijte své tělo jako klíč k vnitřní transformaci. Podívejte se na něj, jako na ukazatel směrující vás k Vyššímu Vědomí. Řiďte se instinktem. Řiďte se vnitřním hlasem.Věřte v přirozenou schopnost rozhodnout se v tom okamžiku.

Had ztělesňuje hlubokou instinktivní moudrost, inteligenci, ale také hluboké emoce a energie, které mohou způsobit velké pozdvižení a změny. Nedá se říci, jestli je to dobré, nebo špatné. Nemůžeme nic předpokládat: co je pro někoho nežádoucí změnou, je pro druhého poselstvím z Nebe. Ideální je vždy rovnováha a jednota - spíš než množství, objem, bohatství, sláva či moc. V tom tkví posvátnost a to je výzva Hada. Buďte otevřeni celoživotnímu učení, životním objevům i dopadům. S velkou silou přichází i velká zodpovědnost. Čím více víte, tím více vládnete a tím je větší vaše zodpovědnost vládnout dobře a moudře. Čím větší je vaše síla, tím lépe se musíte rozhodovat, žít vyrovnaný a klidný život, aby vaše rozhodnutí měla dopad na stabilitu vaší cesty. V Indii existuje jedno krásné rčení…..MOUDROST NENÍ NĚCO, CO JSTE ZÍSKALI, ALE ČÍM JSTE SE STALI.

Had spojuje naši prvotní původní plazí podstatu s duchovními touhami. Když se dotýkáme a vnímáme tuto Energii, žijeme ve dvou realitách - materiální 3D ( každodenní světské) a duchovní ( magické ) realitě, kde je možné všechno. V současné době je to velmi relevantní, protože žijeme mezi dvěma paradigmaty - starým a novým. V Nové Zemi a nové úrovni Vědomí jsou éterické energie s hmotnou rovinou spojeny.

Využijte tuto Energii ke spojení své duše s duchovními aspiracemi. MĚJTE VÍRU V OSUD, VDĚČNOST V SRDCI A LÁSKU VE VAŠICH ČINECH.......... NECHŤ VÁS VEDE INTUICE.

PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ -PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost - co dnes zasejete - to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které si přejete manifestovat.

Přehled Vlny 31.3.- 12.4.

CHICCHAN 1
CIMI 2 galaktický portál
MANIK 3 galaktický portál
LAMAT 4 galaktický portál
MULUC 5 galaktický portál
OC 6 galaktický portál
CHUEN 7 galaktický portál
EB 8 galaktický portál
BEN 9 galaktický portál
IX 10 galaktický portál
MEN 11 galaktický portál
CIB 12
CABAN 13

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 30.3.2014 13 KAN kin 104

31. března 2014 v 12:00 Mayský Kalendář na každý den

Kan - Zrno - Síla rozkvětu a schopností. Tvůrčí principy, růst, pokrok, nadšení, sexuální aktivita


Ať už pracujete s karmou z minulých životů, nebo generací, nebo na otázkách a obtížích, které na vás působí v současné době v tomto životě, obvykle procházíte stejnými cykly uvědomění, přijetí, činů, rozhodnutí, až k finální svobodě. Pravděpodobně zjistíte, že je to běh přes několik iterací těchto cyklů, pokud je to náročné a obtížné,……….je to stejný způsob, jako vyprat košili, když je velmi znečištěná! Oxlahun (13) zvyšuje vaše vnímání, zostřuje vaší intuici a pomáhá rozplétat uzly vašeho duchovního i mentálního těla. Čím více žijete z prostoru srdce, tím vaše práce postupují rychleji!

TŘINÁCTÝ Den Vlny EB ukazuje, že život s vámi dělá jen to, co mu dovolíte; tak, jak oceňujete sami sebe, tak si vás váží i okolí. Na glyfu KAN je symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost.

Dnes je dobrý den podívat se na to, co můžete dělat, co vás zajímá, co ve skutečnosti v životě děláte a jestli využíváte vaše talenty. Zamyslete se jestli nemarníte svůj talent a nehoníte se za něčím, co je k ničemu. Plného štěstí lze dosáhnout jedině tehdy, až se stanete člověkem vědomým si svých hodnot. Až si začnete sami sebe cenit, začne vás oceňovat i vaše okolí.

Existuje určitý proces, jak dosáhnout toho, co chcete. Prvním krokem je mít cíl - tzv. klauzuli. Je důležité jestli jde skutečně o vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných. Když jsou nastaveny parametry, vyšší duchovní síly vám buď v tomto procesu elegantně pomáhají, záměr je posílen, nebo ne. Pak je důležité vnímat emoce a pocity, jakoby to byla realita. Můžete si přát i za vaše nejbližší, ale tady hraje hlavní roli svobodná vůle zúčastněných. Pokud to není v souladu s nejvyšším dobrem vás obou - přání není energeticky podporováno.

Je velmi důležité co nejvíce přání specifikovat. Často se stane, že je přání v jiné podobě položeno přímo k vašim nohám, ale vy je nedokážete rozpoznat. Pokud se modlíte za druhé a žádáte pro ně zdraví, bohatství, osvícení, je důležité obrátit se také na jejich Vyšší Já. Vaše přání může být totiž v energetické disharmonii s druhým člověkem - nemusí to být to nejlepší právě v tu chvíli.

Už jste někdy slyšeli příběh o člověku, který změnil život po dramatickém zážitku? Často je to tak, že si přál udělat změnu, ale nevěděl jak. Trauma bylo v tu chvíli prostředkem, jak změnu provést, byla to odpověď na jeho modlitby. Mnozí z vás jste dobrodruzi s divokou a dobrodružnou povahou, kteří milují drama a akční jízdu off-roadem. Ale většina lidí usiluje o klidný a vyvážený život. Lidé často říkají, že jejich modlitby nejsou vyslyšeny - vyslyšeny jsou, ale nejsou provedeny, anebo k nim přišly v podobě, kterou nerozeznali. Nikdy nejsou vyslyšena přání, která by ublížila, nebo ovládala. V duchovních sférách se pracuje se Světlem i tam existuje svobodná vůle.

Vaše Vyšší Já nemá fyzickou podobu, ale zůstává ve vyšších sférách. Ač si to uvědomujete, nebo ne, jste s ním stále ve spojení. To ono napsalo scénář toho, co chcete zažít. Je nezbytně nutné, abyste se naučili s Vyšším Já komunikovat pro stanovení vědomých záměrů.Vyšší Já je vaším nejlepším poradcem. Když jste s ním v souladu, okamžitě víte, co máte dělat.

Takže, až si budete dnes něco přát, vybavte žádost vizualizací a poproste Vyšší Já. Žádné emoce napětí nesmí tento proces doprovázet. Přání může být splněno v úplně jiné podobě - celé je to tvůrčí proces. Buďte vděční a v povznesené náladě. I když lidé horlivě tvrdí, že si budou v tomto životě pamatovat své duchovní kořeny, je drtivá většina vzpomínek vymazána a teď se nyní snaží opět napojit na své Vyšší Já. Využijte korelaci Kan / Oxlahun, abyste poznali jakou máte skutečně sílu.

Mnoho a mnoho bytostí z vyšších úrovní vám pomáhá a chrání vás - bez nároku na bonusové body, či kredit..... Z ČISTÉ LÁSKY K VÁM.

TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13ti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky - konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.

Copyright © Překlad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Okamžiky míru a ztišení jsou pro tebe životně důležité!!!!

31. března 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jsi-li v souladu se životem, zjistíš, že děláš vše v pravý čas. Vše, co musíš udělat, aby ses naladil, je najít si čas pro ztišení, abys našel přímý kontakt se Mnou. Z tohoto důvodu jsou ony okamžiky míru a ztišení pro tebe tak životně důležité, mnohem důležitější, než si uvědomuješ. Hudební nástroj, není-li naladěn, vydává, falešný tón; ty, nejsi-li naladěn, děláš totéž. Hudební nástroj musí být udržován stále naladěný; také ty se musíš udržovat v naladění a to nedokážeš, aniž by sis našel čas se ztišit. To se ti nepodaří, jestliže se za něčím ženeš, stejně jako hudební nástroj nemůže být laděn, když se na něj právě hraje. Jen v tichu můžeme tóny slyšet a znovu vyladit. Jen v tichosti můžeš slyšet Můj slabý, tichý hlas a Já ti mohu říci, co máš udělat.


Kryon – Otázky a odpovědi 7 - Jiné civilizace a Doby

30. března 2014 v 7:00 Aktuální Informační chaneling

Agartha, Shamballa, Hitler atd.

Otázka: Drahý Kryone, rád bych věděl o Hitlerovi, pravdu o Holocaustu, Agarthě a Shamballe. Mají nějakou spojitost s Atlantidou a Lemurií?

Odpověď: Drahý, Hitler existoval, aby naplnil proroctví o Židech, a tlačil je na místo, kde eventuelně mohli mít své vlastní území. Holocaust byl každopádně přesně tak strašlivou událostí, jak říká historie, že byl, a je to příkladem zla, které je v rámci každé jednotlivé lidské bytosti na planetě. Říkali jsme vám, že "ďábel i nebeští andělé, všichni sídlí v každém z vás". Musíte to vidět zcela jasně u Holocaustu.

Agartha (Dutá Země): To je interdimenzionální atribut planety a NENÍ 4D. Uvnitř Země nenajdete Lidi. Ale spousta života tam JE a je interdimenzionální. To zahrnuje i Lemuřany z Mt.Shasty, a mnohem víc. Je tu vždy tendence lidí k "4Dimenzionování" všeho, co cítí intuitivně. Mnohé z toho, co je zde, je reálné, ale v multidimenzionálním stavu.

Shamballa: Váš pohled se může lišit, ale řekněme, že je to jméno jádra léčivé energie Univerza. Mnozí ji objevují a pojmenovávají ji mnoha jmény. Všechno toto je vhodné, protože jméno není důležité. Co je důležité, je to, že ji teď používáte!

Přeložila JaniAtlantida


Otázka: Drahý Kryone, právě jsem na internetu četl informaci, kterou Kryon předal přibližně v listopadu 2001 v Nové Anglii. Přesně jsi datoval časovou linii Atlantidy a tehdy dodal i nesporný důkaz o tom, že Atlantida byla v Arkansasu. To není to, co jsem četl v Knize 9. Mluvili jste o artefaktech. Nevěděl jsem, které skupině lidí jsi to říkal, ale myslel jsem, že by to mohlo být trochu víc kontroverzní, jelikož jsi to nerozváděl. Můžeš to upřesnit?

A také: Žiji na vodě, na jezeře, které spojuje vnitřní pobřeží regionu. Viděl jsem ptáky létající v kruzích po celém obvodu jezera po dlouhou dobu mezi 2. a 3. hodinou ranní. Neobvyklé?


Odpověď: Nedělejte Lidské závěry o minulosti. Za prvé, uvědomte si, že "Atlantida" nebyla jen město (ačkoliv spousta si myslí, že ano). Je to rasa. Je to filosofie, a je to vědomí. To jsou prostá fakta. Kombinujte toto v cokoliv, jak si to přejete nazývat, ale neomezujte to do mytologie, kterou nyní nazýváte Atlantida.

Existují důkazy o rase žijící na Zemi před 10 000 lety. Na planetě se nacházejí artefakty, které to dokazují. Některé z nich, které jsou blíže povrchu, jsou v Arkansasu. Jednoduché. Tato informace nemá cílenou polohu, Země se změnila poté, co tu ta původní civilizace byla. Na místo toho to dává důkaz... na zkušenosti založený důkaz, že vaše současná historie je nekompletní, a že tedy nerozumíte tomu, kdy Lidstvo začalo. Pevninské plochy byly spojené, existovaly rasy a náboženství, kterým nepřipisujete důvěryhodnost, a věda byla rozvinuta daleko nad rámec toho, co byste mohli očekávat.

Chápali světovou navigaci a také koncept vašeho solárního systému byl znám. Artefakty, které by mohly být nalezeny, vám to dokáží. Některé již byly objeveny, ale jsou právě izolovány. Pokud v tom budete pokračovat, nic z toho nebude odhaleno. Toto izolování vzniká na základě strachu a ničeho jiného.

Kontroverzní? Velmi. Jiní najdou tyto artefakty a představí je světu, jen aby se jim ostatní vysmáli skrz obrovské zkreslení toho, co vás učili. Dokonce i když pro to budou důkazy, otočí se jiným směrem. Očekávejte to, ale eventuálně může dojít k pochopení, když dostatek lidí uvidí pravdu, pak ta může zvítězit. Tak je to pokaždé. Pak mohou být učebnice pomalu přepisovány.

O ptácích? Jsou zmatení. Jejich migrační scénáře sledují vzory staré mřížky, které už neexistují. Vytvořte pro ně útočiště, nebo nepřežijí. Jednoduše nevědí, kterým směrem letět.

Přeložila Jani


Egypt

Otázka: Drahý Kryone, ve Tvých knihách a Otázkách a Odpovědích jsem ještě nenarazil na informace o starověkém Egyptě nebo o pyramidách. Jsou některá poslední tvrzení, že by se proslulá Síň Záznamů mohla nacházet pod Sfingou, pravdivá? Je zde nějaká náležitost, kterou nám nyní můžeš říct o starověkém Egyptě, nebo o Síni Záznamů?

Odpověď: Nezaměňujte Síň Záznamů s Jeskyní Stvoření, kde jsou uloženy Akášické záznamy. Ačkoliv je fyzická, nikdy nebude nalezena, není nikde blízko Egypta.

Sfinga není ničím víc než tím, čím se zdá. Co je pod ní, může být objeveno, ale bude to důležité pouze pro egyptology. Pyramidy jsou pro vás také zajímavé, obzvláště vztahy mezi matematickými výpočty a polohou Slunce, ale většina z toho je výsledek pověr, kulturního náboženství doby a zaujetí solárním systémem. Přidejte tam něco, co je velmi mystické a některé důležité chybějící kousky vaší historie, a toto puzzle naléhavě volá po objevení. Nicméně, jsou velmi kompetentní lidé, kteří jsou v procesu odhalení něčeho z toho. Naše učení se raději zaměřují na velmi odlišný druh lidí na planetě v této době... na vás. To je důvod, proč naše informace tráví velmi málo času ve vaší starověké minulosti.

Některé z věcí, které jsme vám říkali, vztahující se k vaší historii, dokonce uvedly rozpory uvnitř vašeho vlastního systému přesvědčení. Někteří dokonce zpochybňují Kryona a porovnávají, co jim bylo řečeno o minulosti s tím, co odhalil. Moje informace nebyly stejné; tudíž staré informace "vyhrály".To je způsobeno "závislostí" mnohých z vás na tom, co si myslíte, že se stalo. "Nosíte své spirituální klobouky" toho, co vám někteří řekli, že se stalo, což vás odvádí od paradigmatu "teď" a od toho, abyste zjistili, co se opravdu mohlo stát. Tyto sklony některých z vás - opírat se o něco, co cítíte, že se stalo - jsou důvodem, proč vám nedáváme příliš často informace o tom, co se opravdu stalo. Místo toho si přejeme, abyste se kolem sebe rozhlédli teď, a zažívali to, co se děje dnes.Dodáváme vám odvahu upustit od starých strachů.

Nechejme na důkaz toho, co vám říkáme nyní, ukotvit vaši víru. Podívejte se, jestli to, co jsme vám říkali v uplynulých deseti letech, dává smysl pro energii Země v uplynulých deseti letech. Používejte intelekt, logiku a intuici dohromady k vytvoření rozhodnutí, a ne to, co vám kdo říkal v minulých diskuzích. Vy jste ve zcela novém paradigmatu existence. Žádný z vašich proroků vám neřekl nic o tom, co se teď děje, všimli jste si toho? Není proto možné, že se změnila i vaše spirituální realita? Jsou někteří z vás tak zaseknutí ve staré realitě, že jakákoli další informace musí být "podvod"? Přemýšlejte o tom. Někteří z vás by byli šokováni, kdyby věděli, jaká vaše historie opravdu je. Pokud to případně zjistíte, co uděláte? Popřete všechny důkazy, které Země vydá?

Co se stalo ve vaší dávné minulosti už není hlavním tématem. Nechme to ostatním. Jediné, co je v tuto chvíli důležité, je práce, kterou máte jako Pracovník Světla teď.

Přeložila Jani


Lemurie

Na začátku, mnozí z vás, kteří jsou dnes nazýváni Pracovníci Světla (Lightworkers) byli součásti Lemurské zkušenosti na Zemi, života v čase a prostoru, o kterém vaši historici tvrdí, že se nikdy nestal. Byl to jiný druh společnosti a bylo to "zahřívací kolo" k tomu, co mate dnes. Vaše těla nejsou úplně stejná jako byla tehdy, a mnohé je dnes jinak. Je to také důvod, proč vám říkáme, abyste se nedívali tak daleko do minulosti, pokud chcete vědět o své "současné historii". Protože Lemurie existovala v době, kdy dualita nebyla tak výrazná, nebo energie nebyla tak nízká (frekvence) jako dnes. Planeta byla zcela zbavena teto společnosti (katastrofa, která zničila Lemurii) a restartována. Všichni jste k tomu dali svoleni, ale na jiné významné úrovni, jako Lemuřane, abyste se připravili na tuto dobu, kterou žijete na této planetě. Vaše Lemurské vlastnosti (pokud je máte) jsou vlastnosti té zkušenosti na počátku Země, která byla plná velkého vědeckého poznání a rozdílu v DNA. Existuje dnes mnoho Lemuřanů, ale jen malá část z nich se dozví o Kryonovi. Jste roztroušení po celé Zemi, ale všichni se do určité míry probouzíte.

Lemurská civilizace byla největší jakou kdy tato planeta viděla - ne velká co do počtu, ale co do VĚDOMÍ. Trvala 20.000 let a žila v míru. Jejich pojem času byl velmi jiný než dnes, neboť měli kvantové vědomí, věčný stav bytí. Nic takového se nestalo v zaznamenané historii lidstva. Neznáte nic, co by se ji podobalo. Vědci říkají "To je nemožné. Tak dávno neexistovaly žádné civilizace."To, že neexistuje žádný důkaz je záměrné, protože planeta Země je velice dobrá v tom, že zahlazuje stopy lidstva. Jen se podívejte na to, co studujete dnes. Neboť nemůžete najít nic staršího než 4.000 let. Všechno ostatní bylo zničeno, potopeno, odplaveno, probořeno, zničeno navždy. A aby to vymazání bylo ještě víc dokonalé, civilizace tehdy byla na suché zemi uprostřed Pacifického oceánu - dnes tomu tak není.

Přeložila Satu Satu


Otázka: Jak můžeme vědět, jestli jsme Lemuřané? Je to důležité?

Odpověď: Ne, to opravdu není důležité, vzít na vědomí, co si myslíte, že je vaše minulost.Spirituální realita je, že jestliže jste byli Lemuřané, je to vaše současnost, na co byste se měli dívat.

Nejdůležitější věcí o vás je to, kdo jste nyní. Jestliže jsi byl ve vzdálené minulosti Lemuřan, tak to již není "minulý" atribut. Energie planety je otevřená lemurské energii, a spirituální semínka byla vsazena zpět než budou nyní zalévána. To znamená, že "Lemuřané ve vás" se začínají rozvíjet, kvést. Vůbec to není atribut "minulosti". Je to tu nyní.

Nezaměřujte se nebo neuvažujte o těchto věcech. Není to důležité pro vaše studium. Máte toho dost co dělat, abyste zvládli "těžké pozvednutí", které všichni Lemuřané cítí v tuto dobu.

Přeložila JaniOtázka: Kryon se zmiňuje o některých posluchačích jako o Lemuřanech a někdy jako o andělech. Prosím o vysvětlení. Znamená to, že pouze lidé, kteří prošli specifickým setkáním jsou Lemuřané?

Odpověď: To není tak těžké. Vy všichni jste andělé, protože jste všichni božští a také věční. Vždy jste byli a vždy budete částmi Boha.

Ale na začátku, mnoho z vás, kteří jsou nyní nazýváni Pracovníci Světla, bylo součástí Lemurské zkušenosti Země, a žili v čase a místě, které vaši historici popřeli. Byl to odlišný druh společnosti a byl "rozcvičkou" pro to, co máte nyní. Vaše těla nejsou přesně stejná jako byla tenkrát, a mnohé je nyní odlišné. To je také důvod proč vám říkáme, abyste se nedívali tak daleko zpátky, když se chcete dozvědět o vaší "současné historii". Protože Lemurie existovala v době, kdy dualita nebyla tak velká, nebo energie tak nízká, jako nyní. Planeta byla "čistě uklizená" od této společnosti, a byl proveden restart. Toto jsou staré zprávy, a my vám je již předali. Vy všichni jste pro to dali svolení, ale na velmi hluboké úrovni, coby Lemuřané, jste se připravili pro tento čas na planetě.

Vaše andělské vlastnosti jsou vlastnostmi Boha. Vaše lemurské vlastnosti (jestliže je máte) jsou vlastnostmi rané zkušenosti na Zemi, které byly plné vysoké vědy a DNA rozdílů.Skupina, která přijde na Kryonův channeling, je často plná bývalých Lemuřanů, protože mnoho z vás, kteří se "probouzíte" do nových spirituálních pravd, má tento Lemurský původ starých duší. Z mého pohledu jste ale také všichni andělé. Když se k vám takto obracím na setkáních, jde o pozdrav a vyjádření úcty. Žádám vás tím, abyste se rozvzpomněli na to, kdo jste. Je mnoho bývalých Lemuřanů a pouze zlomek z nich se kdy dozví o Kryonovi. Jste po celé planetě, ale všichni se probouzíte na určité úrovni.

Přeložila Jani


Historie Lidstva na Zemi

Země je velmi stará, ale lidstvo není.
Byl zde velmi dlouhý biologický vývoj, který mnozí nazývají evoluce. Ano, biologie planety se vyvíjela, což je posvátný způsob, jak ji Bůh rozvíjí. Není to v rozporu s ničím, kromě omezeného myšlení mnoha lidí, kteří si přejí, aby to tak nebylo. Zavedu vás do velmi nedávné minulosti… nedávnou ji vidím já a kameny. Chci vám představit obraz planety.

Před 100.000 lety byl počátek toho, čemu říkáte osvíceny člověk. Pouze před 100.000 lety. Vývoj lidských bytostí existoval dlouho předtím, ale člověk neměl duchovní schopnosti ve své DNA. Byl jen biologie. Vaši antropologové vám to potvrdí. Najdou mnoho kostí a řeknou vám, jak staré lidstvo je. Jsou to jen biologicky vyvinutí tvorové, kteří ještě nebyli součástí scénáře, kdy andělské bytosti jsou součástí lidské DNA. (Kryon říká, že na druhé straně závoje jsme andělé - duchovní, božské bytosti, které se reinkarnují jako lidé na Zemi, a v lidském životě si většinou nejsme vědomi toho andělského v nás, které je v nás stále, jenomže po dobu naší 3D mise na Zemi je to zakryté - pozn.př.).

Tehdy existovalo 20 druhů lidských bytostí na planetě a vaši antropologové mnohé z nich identifikovali. Všichni jsou velmi rozdílní. Někteří měli hlavy, které byly jinak tvarované, někteří měli dokonce ocasy. 20 druhů humanoidních bytostí existovalo na Zemi společně. Je to fakt běžné evoluce, protože když se podíváte na kterékoli savce, existují v mnoha druzích. Tak pracuje příroda a fungovala stejně i před 100.000 lety. Rozvíjelo se zde 20 druhů humanoidních bytostí. Na několika místech se vyvíjely rychleji a antropologové o tom vědí. Lidé nežili na jednom místě na planetě. Evoluce pomalu tvořila mnoho druhů lidských bytostí jako to příroda dělá se vším - v Západní Evropě, na Středním Východě a na jednom zvláštním místě uprostřed Pacifického Oceánu (Mu-Lemurie).

A potom byla planeta najednou záměrně oseta - dle posvátného plánů, designu. Dle tohoto posvátného designu byla planeta navštívena kvantovým způsobem osvícenými tvory,kteří nebyli andělé. Je to těžké vysvětlit, ale stalo se to. Poslouchejte, ve Vesmíru je hojnost života. Některý prochází lekcemi jako vy, některý ne. Biologičtí tvorové žijí na planetách jako je vaše, s atmosférou jako je vaše, ale bez válek. Žiji v kvantovém stavu, ve kterém jsou v dohodě s tím, proč existují na tom místě, planetě. Reprezentují společnosti dvakrát tak staré jako Země. Lidstvo a takto osvícená skupina existovala před 100.000 lety a stále existuje. Je vzdálená světelné roky, přesto vás lehce navštívila. Přišli na tuto planetu, aby zasadili semínka svatosti do vaší DNA. Přišli s povolením, podle plánu a se souhlasem všech andělských bytostí ve vesmíru. Nebyla to náhoda ani to nebylo součástí obléhání vaší planety. Byla to jejich práce lásky.

Mluvím o Plejáďanech. Mnoho o nich bylo řečeno, protože když se mluví o těchto věcech, kdy jeden druh tvorů přijde a ovlivní celou planetu, někteří říkají: "To není správné, je to ďábelské, musí to být špatné." Ale nebylo. Existuje mnoho dezinformací o Plejáďanech. Chci vám říct, že kdybyste je měli možnost dnes vidět, vypadají velmi jako vy! A jednou, pokud se dostanete do bodu, kde je to vhodné, setkáte se spolu. Budou vám říkat bratře, sestro, a pokud byste měli vzorek jejich buněčné struktury, bude vypadat hodně jako vaše. Protože oni mají samé osvícené lidské rasy a mají moudrost a lásku k Zemi, protože jste jejich setba. Co dali této planete je těžké vyjádřit v 3D rozhovoru. Použitím daru "být se vším v kvantovém stavu", dali lidstvu na Zemi navíc dvě vrstvy DNA. A stalo se to najednou jen jednomu z 20 druhů tehdy žijících lidských tvorů; druhu, který žije dnes. Jenom jeden druh byl připravený k přijetí tohoto daru.

Zeptejte se na to antropologů. Neptejte se je na Plejáďany! Místo toho se jich zeptejte, co se stalo před 100.000 lety lidským tvorům. Řeknou vám, že v protikladu s přírodou, se na Zemi vyvinul pouze jeden druh lidských tvorů. Co se stalo s ostatními 19? Pomalu vymřeli, neschopni konkurovat s druhem, který měl novou DNA. Je to naprosto protichůdné k tomu, jak funguje příroda, a mělo by to zvednout obočí těch, kteří se zabývají přirozeným výběrem. Je to něco, čeho byste si měli všimnout a je to důkaz toho, co vám říkám.

Z tohoto vznikl příběh o Stvoření, který je součástí lidské mytologie. Protože se to stalo tak rychle a tak relativně nedávno v historii Země, vypadá to, že se to stalo v okamžiku, bez toho, aby tomu předcházel nějaký vývoj. Proto si mnozí myslí, že evoluce neexistovala a že Bůh najednou stvořil člověka. Vidíte? Kousek pravdy existuje ve všem, ale většinou je omezen 3D šuplíkem, aby se to lehce vysvětlilo. Rajská zahrada, pokušení dobra a zla - to je metaforický obraz toho, co se stalo, když jedna skupina lidí dostala dvě nové DNA vrstvy poznání. Protože najednou se začali chovat mimo proces duality, vědomí světla a temna.

Ty dvě DNA vrstvy navíc slouží k testu na Zemi, která se stala jedinou planetou svobodné volby ve své době. Jedna vrstva obsahuje Akášické záznamy všech andělských duší, které se budou reinkarnovat přes lidské tělo. Lidstvo se stávalo duchovním - ne najednou, ale velmi, velmi pomalu v období 50.000 let. Andělé začali proces přicházení na planetu Zemi přes lidské tělo jako nástroj k tomuto testu na Zemi. Teprve tehdy se člověk stával takovým, jak ho známe dnes. To znamená, že skutečně osvícené lidstvo je pouhých 50.000 let staré - vlastně velmi mladé!

Přeložila Satu Satu 11/2008Poznámka ke kopírování:
Původní zdroj: www.kryon.com - Otázky a odpovědi (Q&A)
Překlad Jani (www.vedomisvetla.webnode.cz) a Satu Satu pro www.kryon.webnode.cz.

Jednotlivé otázky a odpovědi i celý text je možné použít za předpokladu, že zůstane zachován původní smysl a že bude připojena tato poznámka včetně aktivních zdrojů.

Mým znamením je jednoduchost....

30. března 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nic není náhoda. Existuje dokonalý vzor a plán celého života a ty jsi součástí tohoto celku, a tedy i součástí tohoto dokonalého vzoru a plánu. Když vidíš, že se v tvém životě dějí podivné věci, a divíš se, proč se ti přihodily, najdi si čas, abys viděl, jak vše do sebe zapadá, a najdeš pro všechno příčinu. Příčiny mohou být někdy zcela neočekávané, ale přesto buď ochoten je přijmout a poučit se jimi a nebojuj proti nim. Život by neměl být namáhavý. Květina se nenamáhá, aby se rozvila ve slunečních paprscích, tak proč ty bys měl zápasit o to, aby ses rozvinul v paprscích Mé bezmezné lásky? Jestliže tak činíš, je to tvoje věc a není to část Mého dokonalého vzoru a plánu pro tebe. Mým znamením je jednoduchost, proto veď prostý život. Buď ve stálém spojení se Mnou a pozoruj, jak se v Mé lásce rozvíjíš.

TZOLKIN 29.3.2014 12 AKBAL kin 103

29. března 2014 v 9:15 Mayský Kalendář na každý den

Akbal - Noc - Síla myšlenek, intuice, zdánlivého nedostatku

Dnešek přináší velmi zajímavý mix Energií. Akbal ztělesňuje možnosti a LaKa (12) představuje celkové zúčtování toho, co jste prožili a udělali. Ale protože jsme v Treceně Eb, to je nagual všech cest, zjevně propast mezi možností a realizovanou zkušeností se mění a stává se jednou kontinuální linií přetvářející relativitu nehmotného času. Jinými slovy můžete vyjádřit a zažít úplný souhrnný potenciál celého vašeho života, a to jen speciálně dnes!

Tento glyf reprezentuje moudrost stoupající temnou nocí k rannímu úsvitu, je to cesta naší vnitřní prázdnotou, odkud přichází nové nápady a nové myšlenky. Procházíme svým vlastním podsvětím, čelíme strachu, opouštíme Ego a nacházíme moudrost a znovuzrození po té, co se všechny naše testy staly duchovními poklady. Akbal je Strážce Úsvitu a Strážce Soumraku, dvou magických přechodů, kdy se tma mění ve světlo a světlo v tmu. Stabilizuje dnes váš život od základů.

V den Akbal je dobré vyjádřit svůj čistý záměr, myslet i jednat s dokonalou jasností. Je to skvělý den pro nový počátek, příznivý den pro lásku, manželství, najít práci, uctít a uklidit domov. DVANÁCTÝ Den Vlny EB vám říká, že pokud chcete překonat svět nedostatku, musíte prolomit staré vzorce přesvědčení a myšlení, naučit se brát a dávat.

Sny plynoucí z roviny kosmické noci jsou dolem znalostí o životě. Dnes máte možnost proniknout do hlubších vrstev Vědomí a odtud čerpat informace. Odkazy metafyziky existují na úrovni světa snů. Noc je ukazatelem k překonání fyzických nedostatků, duchovní chudoby i všech životních extrémů.

Mnohokrát se spojuje identita člověka s jeho majetkem a často je to majetek, který lidi zotročuje a táhne dolů. Všechno, co se nachází ve vašem osobním prostoru, nese energii a tyto předměty také obsahují energii těch, kteří je vyrobili, nebo ve vás vyvolávají různé vzpomínky, které se vyplavují na povrch. Je důležité očistit svůj domov od všeho, co vám přináší špatné vzpomínky, nebo snižuje vibrace, protože jste na cestě života plného čisté radosti. Obklopte se věcmi, které vám přináší radost.

Přemýšleli jste, proč si vybíráte oblečení v určitých barvách? Jste oblečeni podle sebe, nebo se řídíte tím co společnost očekává? Pokud existuje něco, co vám vadí na vašem osobním vzhledu - snažte se najít příčinu, kdy to vzniklo, najděte spouštěč těchto přesvědčení hluboko uvnitř vás. Když se na sebe díváte do zrcadla věnujte pozornost detailům, kterými prezentujete sami sebe - vlasy, make-up, šperky, styl oblékání, nehty…..atd. a uvědomte si jak se cítíte. Pokud jste spokojeni držte tento pocit 24/7. Pokud máte nějaké výhrady - udělejte vědomou volbu změny a zamyslete se, kde a kdy jste získali vzory, které chcete změnit. To samé udělejte se svým šatníkem i domovem. Projděte každou věc a nechte si jen to, co vám přináší dobrý pocit. Tím, že v šatníku i doma budete mít jen to, co pozvedává vaší energii, budete se cítit dobře.

Tím jak chodíte, mluvíte, jak držíte tělo, jak se oblékáte, prezentuje to, co je uvnitř vás - to celé tvoří váš osobní energetický podpis. Jak nahoře tak dole. Jste otevření, nebo úskoční? Myslíte si, že mluvíte s druhými laskavě? Působíte pocitem méněcennosti, nebo nadřazenosti? Když se s vámi podělí někdo o své problémy, jste ten, kdo má vždy odpověď, nebo poskytuje nevyžádané rady? Dokážete naslouchat? Jste ten, kdo má kontrolu nad každou situací, nebo sedíte a čekáte, že vám někdo nabídne pomoc? Najděte vzorce, příčiny, emoce, kódy přesvědčení, které vám byly předány pravděpodobně v dětství. Změňte vše, co snižuje vaší sebehodnotu.

Sebedůvěra je základ vaší osobnosti - bez ohledu na všechny, kteří se snaží s vámi manipulovat, vy jste si stále vědomi své sebehodnoty. Naučte se být autentičtí, učiňte vědomé rozhodnutí o tom - kdo jste uvnitř a jak budete prezentovat sami sebe. Věřte plně svým vlastním rozhodnutím - a to ve všech oblastech Bytí.

DVANÁCTÝ Tón - LaKa - POROZUMĚNÍ, KOMUNIKACE, BILANCOVÁNÍ
Je to den " zúčtování" všech akcí, všech zážitků, zkušeností - integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení našich vlivů a myšlenek. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Lord Maitreya - Podporování duší ve Věku Lásky

29. března 2014 v 7:00 Aktuální Informační chaneling

Lord Maitreya prostřednictvím Natalie Glasson, 12.3.2014

Dávám vám požehnání Krista a aktivuji ho z nitra vaší bytosti. Nechť Kristova aktivní energie lásky vytváří svou cestu skrze vaše bytí a realitu a čistá láska Stvořitele tak proniká do každého aspektu vašeho bytí.

Rád bych požehnal vaší srdeční čakře světlem Kristova vědomí, aby pomohlo oživit a podpořit její účel.Vaše srdeční čakra v tomto období velmi tvrdě pracuje, posouvá/mění a uvolňuje mnoho nepotřebných energií, je centrem aktivity, ale ze všeho nejdůležitější je, že je centrem změny, pravdy, přijetí a božských posunů. Dovolte mi, abych s vaší srdeční čakrou pracoval a zesílil tak přítomnou lásku, neboť srdce vynáší na povrch vše, co už není třeba a odhazuje všechny negativní vzorce minulosti, aby přineslo do vašeho bytí svobodu a pomohlo vám posunout vibrace vašeho bytí tak, aby se srovnaly s novými dimenzionálními vibracemi světla. Toto mohutné pročišťování, vedené srdeční čakrou, vám může působit bolest a utrpení minulosti, jež se vrací, aby byla přijata nebo znovu aktivována/oživena. V této evoluční fázi je důležité přijetí a soucit, zatímco připoutanost k těmto energiím a identifikace s nimi vám pouze způsobí ještě větší utrpení. Milovaní, dovolte mi, abych s vaší srdeční čakrou pracoval a podpořil tento velký převratný proces tím, že vlévám světlo Kristova vědomí hluboko do vaší srdeční čakry. Jsem zde, abych vám sloužil, navěky věků.

Pokud si přejete, můžete říci toto:

"Lorde Maitreyo, přivolávám tvou zářivě zlatou energii, ať je nyní zde se mnou. Ukotvi, prosím, světlo Kristova vědomí hluboko do mé srdeční čakry a tvé světlo ať proniká celým mým bytím. Prosím zvětšuj dále množství Kristova vědomí pronikajícího mým bytím a mou srdeční čakrou, aby posílilo lásku a léčivé vibrace mé srdeční čakry. Má srdeční čakra přivádí do popředí všechny nepotřebné energie, návyky a vzorce, aby napomohla nezbytným změnám při mém vzestupu, a já žádám o milující podporu Lorda Maitreyi a Kristova vědomí, aby byly tyto energie pročištěny dokonale a s lehkostí. Nechť se láska mého srdce zvýší natolik, aby se všechny nepotřebné energie okamžitě rozpustily v přítomnosti mé srdeční čakry. Vím a věřím, že v rámci mého vzestupu procházím nezbytnými posuny s krásnou a radostnou lehkostí. Děkuji."

Jednoduše si dovolte pocítit, jak se ve vaší srdeční čakře vytváří zlatá záře. V době změny, nebo když se objeví jakákoli bolest, která chce být léčena a přijata, připomeňte si tuto záři a mou podporu.

Když vaše srdeční čakra vede a zažívá hluboké čištění, rozvíjí se celé vaše bytí a prochází ohromnými změnami, aktivacemi a léčebnými procesy. Poznáte to jasněji ve své realitě a také ve svém emocionálním těle. Narůstající láska na planetě a hlavně ve vašich bytích způsobuje ohromně silné a intenzivní pročišťování, při němž vše, čeho jste si v sobě zatím nepovšimli, vyplave na povrch tak, jako by svítilo světlo na celé vaše bytí. A vy musíte postupně protřídit všechny své energie, abyste věděli, co chcete uvolnit a co si přejete ve svém bytí ponechat. Může se také stát, že energie minulosti, jež jste považovali za vyléčené, se opět vynoří pro další léčení. Jak se ve vašich bytích projevuje a aktivuje stále víc a víc lásky, je to, jako když se světlo, jež na vás svítí, rozšiřuje či proniká hlouběji a ukazuje vám více ze své podstaty. Někdy mohou být energie ve vašem bytí tak zakořeněné, že je třeba mnoho úrovní léčení, než mohou být z vašeho bytí zcela odstraněny. Když se vynořují tyto energie k léčení, děje se totéž i s emocemi a vašimi mentálními stavy. Ty znáte tak důvěrně, jako své staré přátele, že se na ně někdy znovu napojíte, aniž byste si to uvědomili. Vaše staré emoce a mentální stavy se vynořují proto, aby posílily váš stav lásky a vnitřního míru. Ptají se vás, zda je umíte rozpoznat a nenechat se jimi pokoušet/vyrušit, a vstoupíte místo toho do hlubšího stavu míru a lásky, ve kterém s láskou těmto starým emocím a mentálním stavům nebudete přikládat žádný význam.

Vím, že mnoho z vás zná a chápe toto vynořující se hluboké čištění, které se v dalších letech bude dále snižovat, ale prosím vás, abyste mysleli se soucitem a vědomě na ty, kdo podobné pochopení nemají. Na Zemi je mnoho lidí, kteří se ještě plně neprobudili a nejsou si vědomi posunů a léčivých procesů probíhajících v tomto roce a letech následujících. Nemají tušení, proč jsou bombardováni negativními situacemi ve svých realitách nebo negativními stavy mysli a emocemi, které se objevují zdánlivě bez příčiny. Mnoho lidí najde svou cestu skrz tyto stavy přirozeně, často si ani neuvědomí, že něco uvolňují a léčí, hlavně proto, že si neuvědomují, jak moc se během let změnili/posunuli. A jsou lidé, kteří si nemohou pomoci a noří se do starých negativních emočních a mentálních stavů a promítají je do své reality. Jak se do nich zaplétají, nejsou schopni se osvobodit a to jim způsobuje bolest a utrpení. Vy, kdo čištěním starých energií procházíte, víte, jak je to obtížné, a víte, že bez spirituálních nástrojů, průvodců a bdělého vědomí je to náročný a zdánlivě nekonečný proces.

Věk lásky pronikne do vašeho bytí do takové hloubky, že ve vašem bytí a energiích nezůstane nic, pouze láska. Zpočátku se může tento proces čištění láskou zdát obtížný, ale s tím, jak se ve vašem bytí aktivuje více lásky, budete vkládat do lásky stále víc a víc důvěry, dokud nebudete tak pohrouženi a soustředěni na lásku, že se očistný proces stane velmi, velmi klidným, neboť budete věčně tančit v lásce.

S vědomím toho, že jsme všichni jedním, můžeme každého jednotlivého člověka vidět jako součást svého vlastního bytí. Jste schopni takto vnímat ty, jež mají podobné smýšlení, ale je třeba, abyste jako součást svého bytí viděli i ty, kteří si svůj vzestup neuvědomují. Můžete zjistit, že ve vašem bytí jsou oblasti, které ještě nejsou aktivované či ponořené v lásce. Čím víc se zaměříte na aktivaci lásky a pravdy ve svém bytí, tím víc duší na Zemi se probudí. Je také důležité si uvědomit, že můžete pomoci mnoha lidem, kteří mají pocit, že to, co teď prožívají, je peklo na Zemi. V jejich životech se objevuje mnoho negativních energií, s kterými si nevědí rady. A vy můžete tyto duše podržet ve svých srdcích s obrovským soucitem a láskou. To, že jim můžete pomoci, není tím, že kráčíte po své stezce vzestupu a tudíž jste "dále", ale protože to děláte vědomě, v tom je ten rozdíl.

Smysl/účel Kristova vědomí v této pohnuté době je v prostoupení všech bytostí, zápasících s probíhajícím očistným procesem, hluboce léčivými, vyživujícími a podporujícími energiemi Kristova vědomí. Prosím vás, abyste lidem v tomto procesu léčení a osvobozování z jejich negativních emočních a mentálních stavů z minulosti pomáhali. Je to jednoduchý proces, který bude pomáhat vám při podpoře léčení světa a procesu změny, a také s aktivací větší přítomnosti lásky ve vašem bytí.

Žádám vás, abyste ve chvíli, kdy se budete cítit vedeni, vstoupili do meditačního stavu a zhluboka dýchali;

Představte si zlatě zářící světlo v prostoru svého srdce a nechte je rozšiřovat, ať vytvoří mocnou kouli a kokon lásky a Kristova vědomí ve vašem srdci.

Požádejte mne, Lorda Maitreyu, ať vytvořím kolem celé vaší bytosti zlatý kokon, který vás podpoří a nabídne vám lásku a ochranu, z které můžete čerpat.

Pokud jsou ve vaší realitě nějací lidé, kteří trpí, můžete je zavolat k léčení, očistě a uvolnění z muk jejich starých energií, pokud si toto přejí.

Představte si je uvnitř kokonu Kristova vědomí ve vašem srdci a nechte proběhnout jejich léčení.

Pak je z vašeho srdce propusťte a požádejte mne, Lorda Maitreyu, abych prostor vašeho srdce pročistil a vyléčil.

Při praktikování tohoto postupu můžete dojít k tomu, že můžete stejným způsobem pozvat do svého srdce všechno lidstvo, které trpí, s vědomím toho, že vaše láska je nekonečná a věčně narůstá a rozšiřuje se. Je to nádherná meditace/postup, která podpoří mnoho lidí, včetně vás.

Nakonec bych s vámi rád sdílel krátkou invokaci, jež vám v této době pomůže ve vaší službě;

"Milovaný Lorde Maitreyo, Kristovské bytosti a Kristovo vědomí, volám vaše milující a aktivní vibrace lásky, nechť pronikají Zemí a přináší nám všem další lásku, která nám pomůže procesem čištění láskou projít s ohromnou lehkostí, štěstím a dokonalostí. Ať všichni zůstáváme ve stavu lásky, když v tomto procesu uvolňujeme vše, co už nepotřebujeme a co už nám neslouží. Prosím, abys obklopil láskou především ty, pro které je obtížné osvobodit se z bolesti a utrpení, pomoz všem, aby přijali lásku na hlubší rovině. Děkuji."

S kristovským požehnáním,

Lord Maitreya

Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Ivana M. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Vidíš všechny Mé zázraky a krásy kolem sebe?

29. března 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Žij tak prostě, jak je to jen možné, a plně užívej prostých divů a krás, které jsou zde pro všechny, aby se o ně dělili, ale které jsou tak často brány jako samozřejmost. Buď jako dítě schopen vidět a radovat se z malých, zdánlivě bezvýznamných zázraků v životě: z krásy květiny, zpěvu ptáka, slavnostního východu slunce, dešťových kapek stékajících po okenním skle. Jak prosté a přitom opravdu krásné jsou tyto zázraky, když se na ně díváš očima, které opravdu vidí, a přestaneš se hnát životem v takovém spěchu, že si jich opomeneš povšimnout! Vidíš všechny Mé zázraky a krásy kolem sebe? Nebo je tvá mysl tak plná všedních starostí a obav, že jsi slepý a hluchý a sklíčený a nic nevidíš, protože jsi tak ponořen do sebe? Proč se již dnes nepokusíš být stále bdělý ke všemu, co se kolem tebe děje?

TZOLKIN 28.3.2014 11 IK

28. března 2014 v 10:40 Mayský Kalendář na každý den

Ik - Vítr - Síla Ducha, komunikace, inspirace

Dnešní Ik řídí podtón Eb a velkou a mocnou sílu Buluk (11). Pokud znáte cestu a smysl vašeho života, využijte dnešní silné energie jako pohon vpřed pro kvantový skok. Pokud si nejste jistí, pak použijte energie k jejímu objevení. Především nezapomeňte, že jeden nebo druhý - Ik, nebo Buluk - nejsou ve své podstatě jen negativní, nebo pozitivní; jsou jako síly přírody: čisté energie, kterých může být využito pro záměr. Takže bez ohledu na svou vůli, nebo záměr, ujistěte se, že je to to pravé.

Často se mluví o Jednotě a existuje o ní mnoho frakcí. Ve skutečnosti to znamená propojení jedinců za účelem spojení v JEDNOTĚ VŠEHO - sloučení lidí za účelem tvoření, nebo znovuvytváření něčeho nového.

Základem Jednoty je RODINA. Každá rodina, která žije v neporušeném stavu, má základní předpoklad fungovat jako tým, vzájemně se podporují v oblasti obživy a v radosti. Dále je to Jednota Kmene, kde rodiny pracují na stejných společných cílech pro obživu a radost ze života. Když se sjednotí kmeny, pracují jako jeden řídící orgán - tato úroveň se v současnosti na Zemi skoro nevyskytuje.Tam odkud jste přišli pracují sjednocené skupiny velmi dobře dohromady, základ a podstata je LÁSKA. Je těžké představit si takový svět míru a harmonie, protože na Zemi v podstatě není žádný vzor.

Jak tedy vytvořit na Zemi Jednotu. V první řadě musíme začít od sebe - naučit milovat sami sebe - tělo, myšlenky, duši. To stojí určité úsilí, protože je třeba mnoho odpustit a uvolnit, abychom se mohli pohnout vpřed. Každý den je třeba čelit strachu, přeprogramovat staré vzorce výchovy z rodin, škol, náboženských institucí, přijmout své stíny, až se bude naše povaha třpytit jako křišťál na slunci.

Jakmile budete skutečně hluboce milovat sami sebe, dokážete totéž u ostatních. Když cvičíte přijímání druhých, dokonce i těch, kteří vám ublížili, budete schopni se pohnout vpřed i v komunitním myšlení. To neznamená, že spolu budete fyzicky žít, nebo budovat komunitu. To znamená, že jste připraveni pomáhat druhým, když se objeví potřeba. Pojem " já " se začne měnit na vnímání " my " a najednou uvidíte svět v jiném světle. S tím přichází i porozumění, zodpovědnost a péče o děti, prarodiče a o potřeby všech, kteří žijí na této planetě. Matka Země nemůže být tolerantní do nekonečna - pomalu umírá, musíme ukončit veškeré znečišťování a staré technologie. Zeptejte se dnes sami sebe. Co mohu udělat pro Zemi? Co mohu udělat pro sousedy? Co mohu udělat, abych pomohl/a sobě?

Mnozí máte zapnutého autopilota. Budík vám ráno řekne, kdy se máte probudit. Absolvujete ranní rutinu, pak pracovní rutinu. Přijdete domů a na řadě je večerní rutina a pak vám hodiny řeknou, kdy máte jít do postele, abyste mohli toto kolo absolvovat druhý den. O víkend jste spokojenější, ale buď vám nevyjde počasí, nebo se cítíte tak vyčerpaní, že musíte změnit plán. Je toto způsob, jak si přejete žít?

Buďte člověkem, kterým chcete být. Nekonečné zaobírání problémy vám jen ubírá sebevědomí a přidává sebepochybnosti. Uvolněte pocity méněcennosti a nadřazenosti. Jakmile dosáhneme těchto cílů, můžeme vymazat pocity odloučenosti a oddělenosti a vytvořit JEDNOTU. Zbavte se myšlenek na černou a bílou rasu, jazyk, hranice mezi státy, náboženství - všichni pocházíme z jednoho Zdroje.

Pokud už vám stačí pocity viny a studu a celý ten náklad co nesete na zádech je už dostatečně těžký, můžete ho kdykoliv shodit. Nevyřešené problémy nemůžete dál brát s sebou, nemohou zůstat dál pod povrchem. Všichni, kteří jdou po cestě Jednoty mají obrovskou podporu Světla, čím více jste sami sebou, tím více podpory dostáváte, pro ty co kráčí cestou chamtivosti a válek je tento světelný servis duchovních sfér nedostupný.

Začněte snít ve velkém! Jak má váš život vypadat? Jaké jsou vaše záliby a jak se mohou vejít do každodenního života? Začněte tvořit život pomocí JASNÝCH VIZUALIZACÍ. Když věci vidíte ve vaši mysli - můžete je stvořit v realitě - JSTE STVOŘITEL a NÁDHERNÁ BYTOST SVĚTLA získávající zkušenosti na Zemi. Jste kapka slunečního svitu, která probouzí sebe i Zemi z tisícileté kletby.

JEDENÁCTÝ TÓN - ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc - není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE - osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku, nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Musíš se učit podle Mého slova žít, a ne mu jen naslouchat.

28. března 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jsem Duch. Jsem všude. Jsem ve všem. Není místo, kde bych nebyl. Když si zcela uvědomíš tuto skutečnost a dokážeš ji přijmout, poznáš, že království nebeské je v tobě, a budeš moci zanechat hledání a obrátit se dovnitř. Potom najdeš v sobě vše, co hledáš. Jak málo dnešních lidí tak činí! Jsou tolik zaměstnáni hledáním odpovědí všude kromě svého nitra. Dokážeš-li přijmout, že Já jsem v tobě, nikdy více se nebudeš cítit osamocen; nikdy více nebudeš muset hledat odpovědi na své problémy vně. Když vyvstane cokoli, co si žádá odpovědi, vyhledáš v sobě mír a klid, předložíš své otázky a problémy přede Mne a Já ti dám odpověď. Potom se budeš muset naučit následovat a přesně provést, co ti odhalím zevnitř. Musíš se učit podle Mého slova žít, a ne mu jen naslouchat.


AA Michael - Nástroje k mistrovství pro všední den

27. března 2014 v 23:16 Aktuální Informační chaneling


Poselství archanděla Michaela prostřednictvím Barbary Bessen, březen 2014
Zdravím z celého srdce všechny, kteří se cítí blízce spojeni se mnou a ostatními bytostmi z duchovního světa. Jsem archanděl Michael. Jak jsem již často zmiňoval, nazývejte mě raději jen Michael. Pobýváme zde na vyšší úrovni duchovního tvoření. Tvoříme našimi myšlenkami. Děje se to během sekundy nebo spíš během nanosekundy, pokud bychom to vůbec chtěli vyjádřit v nějakém časovém měřítku. Je to možná ještě složitější na pochopení, protože u nás je minulost, přítomnost a budoucnost jedním přítomným okamžikem.
Do tohoto konceptu kosmického tvoření, materializace výtvorů myšlenek nebo také božského tvoření byste měli častěji zkoušet v duchu pronikat. Je to jako meditační mantra.Zkus se v klidu zamyslet nad tvořením myšlenkami a zabývej se tím. Budou k tobě přicházet nové poznatky. Je na čase, abys poznal, že jsi skutečně tvůrcem a žil podle toho.
Pojďme se teď na přání mé partnerky (Barbary - pozn. překl.) věnovat tvému všednímu dni, jak tomu říkáš. Otázka, kterou se dnes mnoho lidí stále víc zabývá, zní: "Jak mohu své spirituální poznatky aplikovat do každodenního života?" Dříve jste dodržovali určité duchovní rituály, čas věnovaný usebrání se, kdy jste se, alespoň to tak vypadalo, stáhli z běžného života. Tak to ale samozřejmě nefunguje, protože všechno, co děláš duchovně, se nějak projevuje. Působí to ostatně i na lidi, které znáš, kteří jsou ve tvé blízkosti. A nejen na ně, ale i na všechny lidi, kteří žijí stejně jako ty tady na Zemi, Gaie. Kdo na sobě neustále pracuje, dělá to i pro celou společnost a přispívá do akášické kroniky, z níž všichni čerpají, respektive ji mění.
Vezměme si jeden fiktivní den tvého života, v němž můžeš uplatnit pár nástrojů. Ráno sevzbudíš a hned si položíš ruku na srdce, čímž se spojíš sám se sebou. Měl by sis přitom uvědomit: Jsem duch v tomto těle. I když si budeš možná muset nejprve dojít na toaletu, zůstaň pak ještě chvíli v klidu ležet. Vnímej, jak ruka na tvé hrudi uvádí cosi do pohybu. Vnímej, jak do tebe proudí silná energie, spojená s dobrým pocitem. Dochází k tomu spojením tvé dlaňové čakry a posvátného vyššího srdce přes tvé fyzické srdce. Tato nádherná síla nyní protéká celým tvým tělem. Třeba i zaznamenáš, jak se touto energií naplňují ty části těla, které vykazují nějaké symptomy nemoci nebo jsou energeticky oslabené. Tam se božská energie chvíli pozdrží a vyrovná nedostatek.Tohoto setkání s energií z pole Jednoty, která je nyní díky změnám na Zemi pro všechny lidi stále víc k dispozici, si můžeš užívat libovolně dlouho. Poznáš, kdy budeš mít dost a budeš chtít vstát. Pro ty z vás, kteří máte ráno málo času, by bylo dobré nařídit si budík o nějakou chvíli dřív.
Dalším nástrojem je, že se při ranní koupeli v této vysoké energii můžeš zkontaktovat sám se sebou. Někteří z vás už umí komunikovat velmi dobře, ostatní se to teprve učí. Pokládej otázky, popros o motto pro ten den nebo jen vyslov: "Milé Vyšší já, sděl mi, co bych měl pro tento den vědět!" Budou k tobě proudit informace v myšlenkách, které budeš vnímat jako komunikaci nebo nečekané inspirace, myšlenky pro ten den. Mohou souviset i se starostmi a problémy, které máš v práci, v rodině, s bydlením apod. Nebo se mohou týkat symptomů nemocí, protože s těmi se potýká stále víc lidí. Jsou výrazem nerovnováhy v emocionálním těle, která zas souvisí s uloženými starými vzorci, jež se vynořují jako odezva na aktuální vnější dění nebo se uvolňují v rámci uložených otisků celé společnosti. Kdo přijímá mnoho vnějších zpráv, předpokládejme, že jde třeba o týrání dětí, může pak zakoušet bolest na základě vlastních zkušeností, čímž tyto uložené informace aktivuje a posílené je vysílá zpět do energetického pole. Tak z toho může vzniknout cosi jako ping pong.
Proto je dobré pozorně sledovat myšlenky. Co do sebe přijímáš, jakými myšlenkami se zabýváš, které z nich v tobě vyvolávají řadu nových emocionálních reakcí? Sledování vlastních myšlenek je stále důležitější. Neboť jak víš, myšlenky formují život. Takto jsi byl stvořen myšlenkou stvořitele, jenž byl zas stvořený vyšším stvořitelem a ten byl možná stvořen přímo z Jednoty. Vše je tvořeno myšlenkami, to je třeba si stále znovu uvědomovat. Napiš si na malé lístečky poznámky, které tě budou upozorňovat na důležitý úkol sledování vlastních myšlenek.
V průběhu dne, podle toho, jaké máš rodinné nebo pracovní povinnosti, se setkáváš s ostatními lidmi. Utváříte váš společný den nebo hodiny, které trávíte pohromadě. Kdo nebo co ve tvém okolí tě dokáže vykolejit, jak se tomu pěkně říká, a proč? Neboť prostřednictvím svého ranního kontaktu ses vycentroval, spočíváš ve svém středu, jsi napojen přímo na své skutečné bytí. Kdo má tu moc vyvést tě myšlenkami, výroky a činy z rovnováhy a jak se tomu můžeš bránit? Zvykni si pozorně sledovat každé setkání. Zadívej se na svůj protějšek a vnímej, jak se mu vede. Je v pohodě nebo špatně naložen, je nabručený nebo má dobrou náladu? Důvodem jsou bezpochyby jeho prožitky, související s uloženými vzorci. Vidíš, stává se to každému, nikdo není výjimkou. A to si člověk často myslí, že právě on je tou příčinou, proč je jeho protějšek mrzutý nebo dokonce agresivní. Ne, to on si jen zpracovává to, co si sám vytvořil. Když si tohle budeš stále víc uvědomovat, velmi ti to ulehčí život s ostatními lidmi. A ty už nebudeš hledat příčinu špatné nálady někoho jiného u sebe jako původce. Dívej se lidem do očí a pozoruj, že když se soustředíš na své srdce, napájí tato energie vaše společné pole. Je to způsobeno tím, že ty zůstáváš ukotven ve svém božském pocitu a ten druhý si tuto energii může stáhnout. Zda pak u něj dojde k okamžité změně, závisí na jeho vlastní otevřenosti. V každém případě se situace zklidní. Pokud se takto pevně ukotvíš ve svém světle, změní se jakákoli nepříjemná nebo napjatá situace. Určitě sis už všiml, že lidé projevují potěšení, když vstoupíš do nějaké místnosti nebo když se s tebou setkají. Vnímají tvou radost, tvé napojení na božské pole. Můžeš si dokonce říct, že jsi léčitel, neboť měníš energetické pole a dodáváš buňkám, atomům ostatních lidí magnetickou přítomnost, poskytuješ jim možnost vstoupit do léčivého procesu. Nic jiného totiž léčitelé, které vyhledáváte, nedělají. Někteří z vás tak dokonce už i pracují. A mnozí - Barbara teď vnímá, jak se usmívám - si to ani neuvědomují.

Takto setrvávat ve vlastní přítomnosti je nástrojem pro celý den
. Až se ti zas někdy přihodí, že budeš ze spojení se sebou samým vytržen, stáhni se na chvilku do ústraní a polož si ruku na srdce. Nejpozději do jedné minuty budeš opět celistvým JÁ. Tady získává slovo JÁ ještě další význam, že? Zní to vše velmi jednoduše a vlastně to i jednoduché je. Potíž je jen v tom, žetvé ego se tě neustále snaží rozptylovat. Proto mají význam lístečky s poznámkami nebo jiné pomůcky, aby ses rozpomínal. Rozpomínat se na své božské jádro je v současném období transformace to nejdůležitější.

Nezáleží vůbec na tom, zda cvičíš jógu v přírodě, zda jsi vegetarián nebo vegan za tím účelem, aby ses víc prosvětlil.
Možná se díky těmto vnějším věcem cítíš lépe. Teď však začíná nová doba, která sebou přináší nástroje, jež účinkují přímo. Dovolte, abych vám sdělil, že tvé Vyšší já ví vše, co je pro tebe dobré. Navíc jóga nemusí být pro každého vždy to nejlepší. Všichni o ní mluví a mnozí jsou jí nadšeni, avšak ty sám víš nejlépe, zda je pro tebe skutečně vhodná, nebo zda by sis možná měl raději zaplavat, aby sis protáhl tělo, abys mohl lépe přijímat světlo vycházející z Jednoty nebo prostě jen dělat něco, co je pro tvé tělo dobré. Totéž se týká i výživy. Pro některé lidi může být vhodné nepřijímat živočišné produkty, ale pro jiné ne. A nezapomínejme, že každý člověk obsahuje i část minerální a zvířecí říše, související s průběhem evoluce. Nyní si dovolím podotknout ještě něco, o čem se málokde dočtete. Nemohlo by to být i tak, že by mělo určitý smysl přijímat zvířecí energii a tím transformovat staré uložené vzorce? Byla by to služba zvířatům a celému společenství. I v tomto případě stojí za to si poslední dvě informace blíž ujasnit a pochopit je třeba prostřednictvím meditace.
Takto je tvůj běžný den naplněn mnoha zajímavými a podnětnými myšlenkami, činy a setkáními.Uměním je zpracovávat vše tak, abys neztrácel ze zřetele svůj cíl stát se prosvětlenějším, laskavějším a být naplněn vnitřním mírem - i sám vůči sobě. Taková je cesta mistrovství v průběhu všedních dnů této doby. Tak, jak to ostatně praktikoval Jeshua, který se stal Ježíšem. A tak se celý den stává meditací, neboť jsi v kontaktu s duchovními světy, které reagují na všechna tvá přání a poskytují mír a lásku tobě a všem ostatním tím, že tě pozdvihují do pole Jednoty, jež oslabuje dualitu a nakonec ji rozpustí. K tvé cestě patří každodenně zkoušet a učit se udržovat spojení k tvým vlastním vyšším světům i k nám. Není to vždy snadné, avšak je to proveditelné. Jiní před tebou to už dokázali.
Tvůj všední den pomalu končí a když zas ulehneš do postele, znovu si polož ruku na srdce, spoj se sám se sebou nebo také s Mistrem, kterého si vybereš, a v duchu si udělej rekapitulaci celého dne. Sám poznáš nebo se ti ukáže, kde byl tvůj den naplněn světlem a naopak, kde příště můžeš víc zůstat v klidu a být sám sebou, třeba při setkání s jedním ze svých dětí, s partnerem nebo zaměstnavatelem. To vše je proces, jehož cílem není dokonalost, ale cesta samotná. Jednou zaznamenáš, jak v tobě tvé světlo zesílilo. Projeví se to tak, že budeš pozorovat své myšlenky jakoby zpovzdálí a při setkání s ostatními bude skrz tebe mluvit tvé Vyšší já, protože se s tebou natolik sjednotilo, že převzalo vedení nad egem. Někteří z vás to už v malé míře prožívají častěji.
Takže v této fázi pozemského vývoje není už těch nástrojů zapotřebí tolik. Jistě se ještě nabízí otázka, která zní: "A co všechny ty staré vzorce a uložené otisky, mám je rozpouštět a jak to mám udělat?" Má odpověď je: "To vše se teď děje stále víc současně s tím, jak se učíte vlastním konáním" (learning by doing). Probíhá to tehdy, když jednáš tak, jak jsem to popsal výše. Jsi ve spojení sám se sebou skrz úroveň srdce a budeš si toho stále víc vědom. Sám si budeš vytvářet situace, ve kterých se budou objevovat staré vzorce a témata, budou se zcela nečekaně vynořovat prostřednictvím tvých bližních. Jednou se usměješ a řekneš si: "Aha, tady musím být ještě víc pozorný, zdá se, že tohle téma hraje u mne a mých předků určitou roli." Takové téma se bude vynořovat tak dlouho, jak to bude potřebné. Pak jednou zaznamenáš, že se nečekaně objeví a ty už s ním nebudeš rezonovat. Příkladem je třeba strach, že nebudeš přijímán takový, jaký jsi. Toto téma zaměstnává v současné době hodně lidí, je to tedy také jedno z kolektivních témat. Předpokládejme, že někdo je k tobě nevšímavý nebo tě okázale ignoruje. Možná tě to zlobí, možná pociťuješ tlak v žaludku nebo na srdci a tím dokonce vyvoláváš i další podobná setkání. Jednoho dne, až se taková situace opět vyskytne, zaznamenáš, že jsi zcela vyrovnaný, nenecháš se vyvést z rovnováhy a dokonce i pochopíš, proč ti to ten druhý člověk dělá. Pak je toto téma vyřešené, neboť už s ním nevstupuješ do rezonance. A tak se to nyní děje se všemi uloženými otisky mnohem snadněji než před lety, probíhá to téměř automaticky. Procházíš dlouhodobou transformací. A nyní pracuješ na tématech, která jsou obzvlášť vytrvalá, neboť mají silné kořeny. To je však už na další povídání.
Přeji vám, abyste vždy byli v sobě dobře přítomni. Žádná myšlenka nemá tu moc ani sílu, aby to změnila. Jsi božského původu a jsi tvůrce. Sleduj, jaké myšlenky bys měl nechat kolem sebe jen proplouvat, a které by sis naopak měl stáhnout z kolektivního pole do toho svého, aby ti přispěly k životu v radosti, míru a bdělosti.
Jsem Michael

Poselství obdržela Barbara Bessen v březnu 2014. Článek je k volnému nekomerčnímu využití. Změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/erzengel-michael-channeling-marz-2014/ pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

TZOLKIN 27.3.2014 10 IMIX kin 101

27. března 2014 v 20:58 Mayský Kalendář na každý den

Imix - Drak - Síla počátku tvoření , důvěry, víry

Dnešek je dobrý den pro pomoc příteli, nebo milovanému člověku, který možná trpí úzkostí, trápením, nebo nějakým jiným druhem psychické tísně, poruchou, citovým zmatkem, ať už chronickým, nebo dočasným. Hodně hlubokého neštěstí, které dnes postihuje lidi vychází z rozdělení naší sociální struktury, hodnot, a kritické podpory struktury společnosti. Lahun (10) pomáhá obnovit vztahy a vazby, obzvláště ty zpřetrhané od vířivých proudů Imix.

Vlna EB vás obdaruje moudrostí, zodpovědností a silou svobodné vůle. DESÁTÝ Den napovídá, abyste důvěřovali přirozeným procesům, nedělali nic na sílu a projevili úctu všem bytostem.

Ve svém životě můžete dosáhnout cokoliv - pokud budete pozorní k tomu, co říkáte a jak myslíte. Laskavost a soucit jsou dva největší dary, které můžete dát sobě i druhým. Laskavost nemůže existovat bez soucitu a soucit bez laskavosti.
Bez soucitu a laskavosti nikdy nemůžete poznat pravou Lásku.

Laskavost daleko přesahuje cestu k druhému; vychází ze srdce, když jí poskytujete a neočekáváte nic na oplátku. Když budete reagovat laskavě - vaše slova i činy se budou vlnit celým Vesmírem. Na hlubší úrovni, která je hlubší než všechny oceány světa, to pocítí všichni. Den za dnem můžete prokazovat laskavost druhým. Jak procházíte celým dnem pozorujte jak na vás lidé reagují. Když se podělíte s lidmi o věci, které naplní jejich srdce - podporujete jejich způsob cesty, ale i váš.

Problémy druhých vyřešit nemůžete. Ať je vaše vzájemná konverzace jakákoliv, buďte si stále vědomi laskavosti a soucitu. Tím si přirozeně vytváříte síť přátel. Všichni máme schopnost vyjít z každé situace s grácií. Raději, než zbytečně klábosit - sdělte si užitečné informace, kterými se můžete navzájem podpořit - komunikujte na hlubší úrovni a naslouchejte druhému - to je laskavost.

Vždy se najde příležitost na omluvu za nevlídné jednání v minulosti. Tím se čistí energie na Zemi a kolektivní Vědomí. Představte si, že bychom takto jednali všichni - jaký rozdíl by asi ve světě nastal? Přirozeně by došlo k restrukturalizaci celého systému - od nezaměstnanosti po hladomor, vojáci by složili zbraně, rozpustila by se chamtivost, zmizely všechny toxické látky z planety - a to v jednom okamžiku!

Pravda začíná přicházet i k lidem, kteří věřili, že nad sebou musí mít kontrolu, instituce i jejich věčné výmluvy se hroutí - je třeba jim věnovat hodně energie odpuštění. Poslední generace byly velmi líné, nechaly za sebe rozhodovat druhé - odevzdaly zodpovědnost za své zdraví, peníze, životní prostředí, svobodu i životy dětí do rukou jiných, odevzdaly zodpovědnost přemýšlet - obyčejná lenost! Proto je teď pro mnoho lidí tak těžké vyjít ze zóny pohodlnosti, změnit vztah, práci, bydlení….. Začněte dnes prvními kroky z prostoru laskavosti, úcty, respektu a soucitu a to ke všem - bez vyjímky.

" Nedělejte nic, co nechcete, aby lidé dělali vám ", to nejsou prázdná slova, ale základní kámen světa plného Míru. Pokud chcete skutečně v takovém světě žít - udělejte laskavost svým cílem.

LAHUN (10) je silná energie, která přináší ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie nám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 23.3. 2013 - 30.3. 2014

27. března 2014 v 19:37 Mistr Hilarion

Milovaní,
více a více lidí na Zemi se probouzí a zjišťuje, že svět se rychle mění. Rozhlížejí se kolem a vidí, že se jejich sousedé zabývají věcmi, které předtím nebyly přístupné. Tato probouzející energie očišťuje vědomí lidstva od prastarých pavučin a je to proces obtížný. Je velmi nepříjemné, pozorovat jaké události se na planetě i v našem osobním světě odehrávají, a každý se nyní snaží vytvořit a udržet si vnitřní rovnováhu. V energetickém poli kolektivního vědomí to vytváří pocity stresu a napětí, což ovlivňuje jedince, kteří jsou citliví na energie které kolem nich proudí.
V lidském těle jsou tato napětí a obavy pociťovány v oblasti solar plexu/žaludku a je to znamení, že je čas jít do přírody a stoupnout si anebo posadit se poblíž člena rodiny stromů a požádat, aby byly tyto pocity napětí a strachu láskyplně proměněny a rozpuštěny. Rodina stromů má mimořádné nadání pro to, aby poskytovaly tuto službu celému lidstvu a to jim umožňuje nádherně sloužit a pracovat tak na své evoluci.
Velmi pomáhá věnovat pozornost všem životním formám, které kolem vás žijí a všem živlům. Protože se odehrávají tyto nestabilní energetické posuny, je nejlepší zjednodušit si život do té míry, jak jen to je možné. Cvičte se ve zklidňování mysli a nenechte se vtahovat do složitých abstraktních vzorců myšlení, které ve vás neustále vyvolává každodenní interakce se světem. Když budete kolem domu nebo zahrady vykonávat jednoduché úkony, vyhnete se pocitům přetížení, které ničí vaši životní sílu a vyšší energie. Častý odpočinek je velmi důležitý a když si lehnete a na půl hodinky si vyložíte nohy nahoru, pomůže vám to obnovit síly. Ve všech těch nádherných tvarech hledejte krásu a čiňte tak s nadšením v srdci. Pozorujte východ a západ slunce, tvary mraků, hvězdy na nočním nebi, ptáky a hmyz, flóru a faunu. Život pulzuje kolem vás, ale musíte se to naučit vnímat a získat tak jemné dary, které vám to přinese.

Musíte využít čas zklidnění, abyste se spojili s vyšším já a s vnitřním vedením. Dělejte každý den dýchací cvičení - dýchejte zhluboka až po kořenovou čakru, na chvilku zadržte dech a pak vydechněte s vědomím, že je uvolňována všechna zatuhlá energie. Když se mnohokrát denně budete hýbat v různých natahovacích cvičeních anebo při chůzi, pomůže to energiím, aby protékaly vašimi meridiány a nestagnovaly a nevytvářely bloky. Ukliďte komory, skříně, garáže a další prostory vašeho domova a zbavte se všeho co již není potřeba a když tak učiníte, zjistíte, že se cítíte lépe a vaše energie to udrží pozitivním a konstruktivním způsobem v chodu. Když uvolníte místo novému - fyzicky, energeticky a symbolicky, naplní to vaši duši duchovním znovuzrozením a obnovou.

Zatím co je zemské jádro aktivováno a podporováno velkým světelným zářením z kosmu silné intenzity,vy, jakožto božské energie, musíte denně pokračovat v ukotvování a uzemňování vašeho světla. Když toto provádíte několikrát denně, pomáhá to udržovat zemské energie ve větší stabilitě, víc, než si můžete představit. Opravdu, dáte tak Zemi energetickou vzpruhu, kterou velmi potřebuje. Vaše láska tuto nádhernou bytost podporuje na její cestě z nižší hustoty to vyšší, do vyšších úrovní světla a vědomí. Na oplátku vy zjišťujete, že je postaráno a každou vaši potřebu, jak a kdy to máte zapotřebí, a když to bude zřetelnější, naplní vás to poznáním, že jste nade vše milováni.

Jak rychle se pohne svět do nového paradigmatu, když se zvýší frekvenční úroveň energie božské lásky! Když bude každý ve stavu radosti a nadšení, bude velmi těžké přesvědčit ho o pravdivosti starých příběhů, které se vyprávěly po celé věky. Když se bude každý člen lidské rodiny cítit sám se sebou v pohodě, bude se to k němu odrážet a bude učiněn velký pokrok, když se Země posune do úsvitu nové éry zlatého věku, kde neexistují hranice pozitivních možností a potenciálů, které se mohou rozvinout.
Do příštího týdne…
Já JSEM Hilarion
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Citrony přispívají ke štěstí a euforii

27. března 2014 v 8:00 Jednoduchost života

ℒℴνℯ


Citron je především známý a cenný pro svou vysokou koncentraci vitaminu C. Kyselina askorbová stimuluje v žaludeční sliznici tvorbu kyseliny solné a pepsinu, čímž zvyšuje zužitkování bílkovin, železa a vápníku v těle. Vápník potřebují kosti a zuby, bílkoviny dodávají potřebnou energii a železo přivádí kyslík do všech buněk. Vitamin C pomáhá při tvorbě noradrenalinu a betaendorfinu, což jsou hormony štěstí a euforie.

Léčivé účinky citronu v bodech:
1. urychluje metabolismus bílkovin
2. posiluje imunitní systém a obranyschopnost
3. posiluje tepny
4. podporuje růst a omlazení buněk
5. posiluje vlasy, pokožku a nehty
6. zvyšuje výkonnost
7. působí preventivně proti křečovým žilám
8. odstraňuje krvácení z dásní
9. urychluje hojení ran
10. zvyšuje odolnost vůči infekcím

Další naše citronové tipy:
Potírání nehtů kouskem citrónu pomáhá při záděrkách a lámání nehtů.
Citrónovou šťávou můžete potřít kůži po hmyzím štípnutí nebo včelím bodnutí, při svědění či výskytu akné.
Vtírání citrónové šťávy do pokožky hlavy pomáhá při padání vlasů.
Citrónová šťáva odstraňuje usazené soli z organismu. Při dně a jiných kloubních potížích se doporučuje každodenní pití zředěné šťávy z citrónů a potírání kostních výrůstků.
Citróny obsahují éterické oleje, které pomáhají rozpouštět žlučové kameny, mají antibakteriální účinky a snižují horečku. Pití citrónové šťávy a její přidávání do rozličných salátů pročisťuje játra i ledviny.

10 dobrých důvodů proč pít vodu s citrónem

Když vypijete každé ráno sklenici vody se šťávou z citrónu, udělá to s vámi zázraky : ) Pomáhá vyrovnat PH, udržuje čistou a zářivou pleť, startuje zažívací systém a pomáhá redukovat váhu.
Proč se doporučuje raději vlažná voda než studená? Jednoduše proto, že studená voda způsobuje našemu organismu teplotní šok, což je hlavně po ránu zbytečný stresový faktor.

Recept je jednoduchý. Na sklenici vody (cca 2 dcl) si vymačkejte šťávu z poloviny citrónu.

1. Vynikající účinky pro hubnutí
Voda s citrónem pomáhá urychlovat hubnutí, protože obsahuje pektinovou vlákninu. Také se prokázalo, že lidé, kteří se zaměřují při dietě na zásadité potraviny, hubnou rychleji. Pro tyto účely se doporučuje pít před jídlem sklenici s teplou vodou a s citrónem. Přípustná je i přidaná 1/2 lžičky medu. Ale lepší je to bez slazení, i med je cukr : )

2. Je to dobré pro váš žaludek
Citrónová šťáva společně s horkou vodou pomáhá s mnoha zažívacími problémy jako je pálení žáhy, zácpa nebo žaludeční nevolnost. Pomáhá játrům produkovat žluč, která je nezbytná pro dobré zažívání. Citrón má vynikající detoxikační - čistící účinky. Citrón obsahuje kyselinu citronovou, když je však naším tělem metabolizován nevytváří žádné kyseliny. Citrón proto patří k nejvíce alkalickým (zásaditým) potravinám. Proto srovnává PH.

3. Pomocník v péči o pleť
Citrón je znám pro své dezinfekční účiky, proto pomáhá řešit problémy s pletí. Pokud máte poraněnou kůži popálením, potíráním citrónovou vodou snížíte vznik jizev. Denní konzumace vody s citrónem, která zajistí pravidelný přísun vitamínu C, omladí a prozáří pleť.

4. Pomáhá v péči o zuby
Čerstvá citrónová šťáva aplikovaná na dásně pomáhá zastavit krvácení a mírnit bolest zubů. Také pomáhá s problémy se špatným dechem.

5. Léčí infekce krku
Citrónová voda pomáhá s bolestmi v krku. Pro itenzivní účinek si připravte stejné množství vody a citrónové šťávy a to potom opakovaně kloktejte.

6. Kontroluje vysoký tlak
Citrónová voda dělá zázraky i pro lidi se srdečními problémy. Kontroluje vysoký tlak a pomáhá k relaxaci mysli i těla, čímž redukuje stres a sklony k depresím.

7. Pomáhá s dýchacími problémy
Teplá citrónová voda uvolňuje dýchací cesty. Pomáhá s alergiemi a uvolňuje astma.

8. Pomáhá léčir revmatismus
Pomáhá léčit artritidu, vyplachuje bakterie a toxiny z těla i díky častějšímu vylučování. Citrónová voda udržuje naše močové cesty zdravé.

9. Snižuje horečku
Citrónová voda pomáhá léčit chřipku nebo nachlazení pomocí zvýšeného pocení a posílení imunitního systému.

10. Funguje jako čistič krve
Citrónová voda funguje jako čistič krve. Je excelentním zdrojem antioxidantů a vitamínu C.

(zdroj: Dieta)

Mír buď s tebou!!!

27. března 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Mír buď s tebou. Aby ses mohl se Mnou sjednotit, je třeba být v míru, protože mír začíná hluboko v duši, a potom se odráží navenek. Jakmile najdeš vnitřní mír a stabilitu, můžeš jít kamkoliv a odolat čemukoliv. Můžeš se dokonce procházet údolím stínu smrti a ničeho se nebát, protože s vnitřním mírem přichází jas a klid, který nic a nikdo nemůže narušit nebo překazit. Jakmile poznáš a přijmeš svůj pravý vztah ke Mně a uděláš to tak prostě jako dítě bez jakýchkoliv komplikací, celý tvůj život bude naplněn radostí a díkůvzdáním. Potom nemůže přijít žádná obava a ty budeš žít kouzelný život a budeš zcela chráněn, protože kde není bázně, tam je plná ochrana. Strach otvírá dveře do nebezpečí a způsobuje tvou zranitelnost. Zbav se tedy strachu, nech se prostoupit Mým mírem a láskou a vzdávej věčné díky.


Zákon reality

27. března 2014 v 1:36 Vývoj vědomí bytostí

ℒℴνℯ


Když se snažíme měnit svět podle svých přání a snů, často slyšíme: Nebuď takový snílek, musíš být přece realista! Jak můžeme uskutečnit své sny a zároveň být realističtí? Sny se přece nedají realizovat nikde jinde než právě v realitě. Jak se tedy sny stávají realitou?

Věda ukázala, že člověk nevnímá to, co tu je, nýbrž to, o čem se domnívá, že tu je. Každý nosí své brýle, skrz něž vnímá svět jinak. Nevidíme očima, nýbrž ve skutečnosti mozkem. Oko totiž mozku zprostředkovává jen signály přijatých světelných vjemů. Teprve v mozku jsou tyto podněty zpracovávány na barvy a tvary a interpretovány.

Ve skutečnosti tedy neexistuje ani světlo, ani barva, nýbrž pouze energie různých vibrací. V podstatě bychom mohli klidně říct, že realita sama o sobě neexistuje. Vzniká teprve naším "překladem", tím, jak "interpretujeme" vibrace. Realita je také ale zdáním jen zdánlivě. Jakmile se zabýváme skutečností za tímto zdáním, musíme se připravit na to, že vstoupíme do úplně jiného světa. V tomto novém světě zjistíme, že stvoření v každém okamžiku začíná "v hlavě" a že každý si svou realitu sám vymýšlí neboli "tvoří". To současně ukazuje jednotu hmoty, ducha a skutečnosti.

Přesto je realita mnohem víc než jenom zdáním. To nám ukazuje i moudrost řeči.
Slovo "realita" obsahuje slabiky re a al. Re nebo ra bylo ve starém Egyptě označení slunečního boha, platilo jako symbol zdroje energie, vibrace, světla. Al poukazuje na univerzum, na celek. Slovo realita tedy znamená "celek" neboli "všechno je energie různých vibrací". To je realita.

V bibli, v knize Genesis, se píše: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. "Na počátku" tam ale nestojí. Originál zní:
berašt. Be znamená "v" a raš "hlava" Správný překlad by tedy měl znít: "V hlavě stvořil Bůh nebe a zemi".

Na jiné místě se píše: Na počátku bylo slovo. Originál zní: "Na počátku bylo logos". To sice znamená také slovo, ale v první řadě je to myšlenka. Správně by tedy mělo být: "Na počátku byla myšlenka".
Realita tedy vzniká v hlavě, je produktem myšlenky a projevuje se ve vnějším světě.

Zákon reality:
Realita je to, co bylo stvořeno, skutečnost je to, co vytváří.
Skutečná realita tedy není hmota, nýbrž energie, která na základě rozličných vibrací umožňuje "projevení se" různých forem ve vnějším světě.

Prapůvodcem reality je ale duch, který onu realitu "vymýšlí". Proto jsou právě snílci těmi pravými realisty. A "realisté" jsou lidmi včerejška, kteří se při řízení aut místo dopředu dívají jen do zpětného zrcátka.
Naše myšlenky jsou energie, které svými vibracemi vytvářejí události ve vnějším světě anebo je mění. Myšlenky tedy nejsou něco, co se odehrává jen v naší hlavě, nýbrž veškeré stvoření "v naší hlavě" vzniká a stává se REALITOU.

Protože každá myšlenka má energetický potenciál, má také tendenci se uskutečnit. Čím větší je přitom potenciál myšlenek, tím mocněji se prosadí i proti odporu zvenčí. Všechno, co si myslíte nebo jste si kdy pomysleli, zůstává zachováno, nic se neztrácí, všechno se k vám vrátí: jako zážitek, situace nebo okolnost. Energie se totiž nikdy neztratí, naopak, hledá si stejně jako horský potůček cestu do reality.
V důsledku toho neexistuje nespravedlnost, neboť se vám může vrátit jedině to, co jste předtím vědomě nebo spíš nevědomě vyslali. Jste dokonce původcem každé příhody, která se vám přihodí.

Realitu lze tedy duchem kdykoliv svobodně určit. Existuje nekonečně mnoho možností, mnoho "filmů", ale jen jeden videorekordér. Musíte se proto rozhodnout, co chcete nechat projevit v realitě, a měli byste to udělat vědomě.

(zdroj: Cesta ke štěstí)

Co je Sri Bhagavan

27. března 2014 v 1:31 Jednoduchost života

ℒℴνℯ

Ve skutečnosti neexistuje problém se situací, která je. Problém je, že ty nemůžeš přijmout to ,,co je."

,,Co je": Cokoliv tady je,je právě teď a nic se na tom nedá změnit. Když to jednou poznáš, tak to přijmeš. A když to přijmeš, tak ve tvém srdci sama od sebe vykvete láska.

Kultivovat cnost, to nic nepřinese. Tedy kromě toho, že se zařadíš do společnosti. Zkoušet, abys byl dobrý, přátelský, velkorysý: to všechno ti nepomůže, aby ses probudil, neboť to není tvoje pravda. Proto často říkáme: Když nejsi probuzený, nechovej se jako probuzený. Když nejsi Mahatma (velká duše), tak se nechovej jako Mahatma. Nemusíš se srovnávat s Gándím, Kristem nebo Buddhou.

Není důvod, proč by ses měl cítit špatně. Ty jsi ty a nikdo jako ty, není. Ty jsi jedinečný i s tvojí žárlivostí, tvým vztekem, tvojí nenávistí a čímkoliv, co tady ještě je.

Měl bys být schopen vidět: vlastní zlobu, vlastní žárlivost stejně tak, jako vidíš jejich opak. To je možné, pokud nehodnotíš/nesoudíš; neboť pak vše zůstane tak, jak je.Intuitivně malovaný léčivý obrazec.

26. března 2014 v 20:03 ŽIVEL VODA

Intuitivně malovaný léčivý obrazec.

Je v něm informace od krásné světelné bytosti vodní říše hlubokého oceánu. Tato esence přináší poselství pro lidské bytosti. Máme se vyhýbat destruktivním myšlenkám a stále je proměňovat v laskavé a plnohodnotné myšlenky, které pozvednou nás samotné, ale také pomohou pozvedávat blíže k harmonii i ostatní. Jsme tu především pro to, abychom zušlechťovali našeho ducha v lidském těle. Pokud se nám to bude dařit, pomůžeme tím i bytostem v přírodě, nejenom v říši zvířat, ale také elementárním bytostem zemského, vodního vzdušného i ohnivého světa. Důvěřujte svým schopnostem a vězte, že váš potenciál je nevyčerpatelný. S Láskou pro nás Anna

Pro Vás ženy krásné

26. března 2014 v 12:44 Krása ženy