Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Energie – aktuálně 22. 2. 2014

25. února 2014 v 7:00 |  Vývoj vědomí bytostí

V prvních dnech tohoto měsíce byla zaznamenána větší sluneční aktivita, více erupcí. Pokračovalo to celkem dlouho... a ani v současnosti přílišný klid nehrozí, protože též po minulé dva dny bylo počasí kolem Země poněkud bouřlivé a dle předpovědi tento stav může setrvat i přes víkend. Takže kromě jistých planetárních vlivů (např. retrográdní Merkur) jsme znovu pod vlivem intenzivních energií ze slunce. Můžete cítit mírnou či větší nervozitu anebo únavu. Též můžete zaznamenat zvláštní chování ostatních lidí, které se odlišuje od ,,normálu". A není vyloučeno, že vy sami cítíte potřebu být jednoduše o samotě, v klidu, chvíli jen tak sedět a být, takřka se ponořit do zimního spánku...
Zajímavým vlivem tohoto týdne jsou tzv. lunární uzly, resp. jejich přechod do jiného znamení, a to 19.2. (Tyto ,,uzly" nejsou hmotné, jedná se o nějaké body, kde se protíná oběžná dráha Měsíce s drahou Země. Severní a jižní uzel se nacházejí přímo proti sobě - v protilehlých znameních a domech. Osa jižní - severní uzel údajně ukazuje karmickou cestu duše. Informací na téma uzlů i dalších vlivů je na internetu dostatek, takže si - pokud vás toto téma zajímá - můžete ledacos dohledat.) Tyto uzly se posunuly ze znamení Štíra a Býka, kde setrvaly 18 měsíců, do znamení Vah a Berana. Tento posun působí do jisté míry na všechny, ale pokud jsou vaše osobní lunární uzly v Beranu nebo Vahách, je před vámi nějaká životní změna před vámi, nebo přinejmenším existuje silný potenciál významné životní změny. Je však nutné si pamatovat, že vždy máte svobodnou vůli a svůj život změnit můžete.... i nemusíte. Ač existuje takový potenciál a je přítomna nezbytná energie, která případnou změnu podpoří, jste to vy, kdo se má neustále rozhodovat, zda ony potřebné změny učinit či nikoliv. Jste-li nerozhodní, stojíte - obrazně řečeno - někde uprostřed, nejste schopni si vybrat, nebo jste dokonce vyděšeni, nemusí vám být na první pohled zjevné, co je potřeba skutečně udělat. Jestliže je ta změna pro vás nezbytná, přijdete na to, dříve či později.
Během posledních dnů - zejména během silného úplňku (15. 2.) - jste možná pozorovali, že lidé si ještě více přestávají rozumět. Snad se vám i přihodilo, že vaše řeč přinesla posluchačům místo svého původního významu jako výsledný efekt nízké emoce - vlna energie světla nesená vaším hlasem, byť i kvalifikovaným láskou, v energetickém poli posluchače rozvířila jeho nezpracované věci a význam vašeho sdělení nabral zcela jiný, leckdy i velice překvapivý směr.
Úplněk tohoto kalendářního měsíce byl zvlášť magnetický - nižší čakry lidí na duchovní cestě jako by neměly dostatečný přísun vyšší duchovní energie, pokud člověk neprováděl dostatečný čas duchovních cvičení a meditací. Přesto i takový poněkud nepříjemný aspekt lze využít - toto období lze brát jako určitý duchovní trénink na očekávaný další přísun vysokých frekvencí, ale též hlavně interakci našeho energetického pole s narušeným magnetickým polem.
Je dobré vědět, že to, na čem přesmíru a příliš dlouho lpíme, k čemu jsme připoutáni, čeho se nechceme vzdát - ač jinak duchovně-energeticky na sobě poctivě pracujeme - spotřebovává naši energii, a tuto skutečnost můžeme pozorovat v různých oblastech svého života. Stává se pak často, že se nám dějí "divné věci", a to jen proto, abychom konečně poznali, že nám "uniká energie" k osobám, věcem nebo způsobu života, které nás vysávají. Odebírají nám duchovní i životní energii potřebnou pro harmonický vzestup našeho vědomí - což je vlastně úkol našeho bytí zde na Zemi. Dějí se nám prazvláštní a někdy značně nepříjemné věci, to jen kvůli tomu proto, abychom už konečně spatřili onu skutečnost, že nám ,,uniká" energie k věcem, místům a osobám, které nás o ni obírají.
Někdo u sebe může vnímat neobvyklý pocit, že už ,,toho má dost", že ,,skončil", ... ovšem nikoliv ve smyslu vzteku či zlosti, spíše v důsledku svítajícího pochopení či uvědomění, že se nachází na konci určité cesty (v energetickém významu) a je zapotřebí nějaké změny. Ať už je to obecný pocit nebo souvisí s konkrétní situací či osobou, kdy pro nás nezbývá žádná energie, nijak nás to neposiluje a nepřispívá našemu duchovnímu růstu, jsme někde ,,příliš dlouho", znamená to, že je nutné se posunout dál. Vymanit se z neustálého běhání v kruhu, kdy náš růst dosavadní frekvence či okolnosti už nepodporují. Tuto fázi či směr své stezky, její energii, jsme zřejmě vyčerpali, a měli bychom se vydat dál či jiným směrem. Není nezbytné se pokoušet za každou cenu uskutečnit obrovský skok (ačkoliv jistě to zkusit lze), pokud z toho nemáme dobrý pocit. Snahou o jeden obrovský skok se toho pokoušíme činit příliš mnoho najednou, je s tím spojeno množství změn, které je třeba zvládnout současně.... a koneckonců, s každou změnou je spojeno určité nepohodlí. Pro řadu lidí je přijatelnější postupovat v menších, zvládnutelných krůčcích.
A můžeme se podívat na problematiku ,,změny" ještě z jiného úhlu pohledu: Není špatné vědět, že jakmile extrémní polarita mezi silami (a jejich propojeními), které existujíspolečně s polem kolektivní energie, dosáhne bodu nejvyšší rozdílnosti či neshody, dojde v onom kolektivním poli k rozštěpení či rozlomení. Síly,které jsou spolu navzájem v souladu, jejichž frekvence spolu rezonují, se budou nadále navzájem podporovat, harmonizovat,a tedy se budou spolu v čase synchronizovat. Naopak kombinace sil, které spolu neladí, se oddělí a budou přesunuty do náhradní oblasti (oblasti jiné volby), což jim umožní se vyvíjet k harmonii na základě zlepšeného souzvuku.
Samozřejmě to závisí na tom, kdo to celé zažívá. Toto sladění bude odpovídat kvalitě frekvence vědomých a nevědomých myšlenek, chování a činů.Je-li někdo spokojen v roli oběti, nebo se obává o své bezpečí, bude mu tento postoj odrážet zkušenost s potenciálem mnohonásobného zesílení jeho zaměření (aby tyto zkušenost mohl ,,přerůst"). A tomu, kdo již roli oběti překonal, vyrostl z ní a cítí se s Nejvyšším Zdrojem v bezpečí, budou vytvořeny podmínky pro pokračování v mírumilovném rozvíjení vědomí.
Rozpadá se ,,stav věcí v daném okamžiku"- to vše se nicméně děje s cílem dodat odvahu a podnítit duchovní růst, aby mohlo dojít ke skutečnému průlomu na úrovni vědomí. Pakliže jsme se doposud nerozhýbali, nevyrostli jsme ještě ze svých starých (a povětšinou dosti bolestivých) vzorců, které brzdí náš růst, můžeme být nyní láskyplně postrčeni, abychom alespoň vybředli ze své osobní apatie nebo - ještě lépe - opustili tíživé mentální programy založené na strachu. To proto, abychom se dostali do pozice, kdy jsme schopni pokračovat v rozpínání svého vědomí, namísto abychom se stahovali.
To představuje výše zmíněné energetické rozštěpení. Jde o odděleníza účelem přeuspořádání určitého energetického úseku tak, abychom byli vedeni ke zkušenostem nezbytným pro naše poučení, jež vedou k postupnému rozšiřování našeho vědomí. Krajní protikladnostzkušeností, existující mezi mírou lásky a strachu, nás vystřelí na úroveň lekcí, jež musíme zvládnout sami v sobě, abychom mohli pokračovat v postupu. V postupu prostřednictvím cesty našeho vědomí napříč vyššími dimenzionálními pásmy... Dosáhneme-li vnitřní harmonizace, dovolí nám to dostat se v důsledku souzvuku do odpovídající synchronizace času. Nebo se díky nesouladu oddělíme, což nás zavede na jinou stezku učení, kterou bychom mohli označit jako ,,opravnou".


(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím kolektivu autorů a majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama