Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Únor 2014

Nikdy nezačínej den ustaraně a plný napětí.

8. února 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Probouzej se osvěžen a obnoven a očekávej jen to nejlepší od nastávajícího dne, a tím se ti dostane jen to nejlepší. Uvolni se a přenech Mi vedení. Nikdy nezačínej den ustaraně a plný napětí. Spánek a odpočinek obnovuje a oživuje Ducha. Vykroč do nového dne pravou nohou se srdcem plným lásky a vděčnosti, plným velkého očekávání. Dnešek nemá žádné poskvrny, které by ho zmařily, tak proč ho takový neuchovat? Udrž své vědomí povznesené k výšinám a uvidíš, že se ti dnes odhalí ty nejkrásnější události. Je to nový den a nová cesta. Zanech včerejšek za sebou se všemi jeho vadami a chybami a obrat list. Proč vléci staré za sebou do tohoto nového dne? Všemi způsoby se uč ze svých lekcí, ale neklaď na ně takový důraz, aby tě srážely natolik, že nebudeš moci vstoupit do nového dne s lehkým a radostným srdcem.


Rupert Spira - Proč ještě nejsem probuzená? (CZ titulky)

7. února 2014 v 20:25 Oblíbená videa

Stále očekáváme, že se něco stane.... hledáme to co už tu již je :-)


TZOLKIN 7.2.2014 1 BEN kin 53

7. února 2014 v 10:10 Mayský Kalendář na každý den

BEN - Vlna Poutníka - Síla Svobody

TEĎ je nejlepší ČAS stát se svobodným člověkem.

Začněte Trecenu Ben malým osobním obřadem, nebo ranní meditací, projevte poděkování a vděčnost za váš domov, za vaši rodinu, a především děti - pokud jste rodič. Pečujte o atmosféru klidu, pohody a radosti, abyste vy i vaše rodina měli posvátnou svatyni, která vás ochrání od stresů vnějšího světa. Uvnitř vašeho domova je váš vlastní drahý vnitřní mír. Ctěte váš vnitřní domov, tu část duše, která umocňuje vaše probouzející se Vědomí i všechny ostatní aspekty života.

Vlna POUTNÍKA přináší SVOBODU a NEZÁVISLOST.

Osobní pozorování ve Vlně POUTNÍKA byste měli porovnat s moudrostí dvou, nebo tří Pečetí v osobním mayském kalendáři. Celá Vlna vám přináší klíč k rozšíření horizontů poznání.
Problémy, které se objeví v této Vlně, vám napoví, že jedině vy sami si blokujete svůj potenciál. Vaše Vědomí lpí na omezeních, je jedno jestli se projevují spirituálně, ideologicky, nebo materiálně. Nezapomínejte, že všechny společenské a náboženské vzorce jsou často osobní ideologií ! Také morální a společenské povinnosti vůči dětem, rodičům, přátelům, které vás řekněme omezují, zde ukáží své trny. Současné inkarnace učinily mnoho z nás mistry sebeomezení. Mějte odvahu podívat se na sebe. Strach je základnou starých programů. Zralé Vědomí neuznává vězeňské zdi a především ty, které byly postaveny cizím Egem!

Přijetí zodpovědnosti za sebe a své činy znamená, že se už nikdo nemůže schovávat za jména druhých, ukrývat za legitimitu moci, nechat se podporovat autoritami, aby tímto způsobem ospravedlnil své činy. Všechno, co děláte je vaše vlastní! Není vinných na vnější straně! Jste jen VY! POUTNÍK vás vyzývá, abyste svobodně kráčeli po linii ČASU - bez rozpínání pomocných sítí. Jděte životem s důvěrou a nedovolte ležet ladem světelným polím a plýtvat vaším talentem. Směle překračujte mimo " povolené " horizonty trojdimenzionálních omezení. Zachyťte hlubší vztah, jelikož za ním se skrývá smysl vašeho života. Vaše zkušenosti ve Vlně BEN se týkají každého TEĎ. Ptají se vás: JSTE OCHOTNI JÍT DÁL - DO VYŠŠÍCH DIMENZÍ BYTÍ, NEBO SI ZVOLÍTE ZŮSTAT VE STARÉM TROJDIMENZIONÁLNÍM BAHNĚ?

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU, NEBO OPRAVOVAT DŮM
Objevte cestu z každodenní šedi, cílem života je SVOBODA. Odtrhněte se od tradic, ideologických, náboženských a společenských omezení. Zaveďte v životě vlastní myšlenky a ukončete plnění cizích programů. Hledejte nové možnosti, neopakujte chyby z minulosti. Dnes se řídíte vlastní autoritou.

Zkoumejte hranice vašich možností, přijímejte nové výzvy. Přineste SVĚTLO do svého Středu a osvěcujte ostatní. Spolehněte se na sílu citu, využijte každou příležitost, možnost, návrh. Poznejte svoji sílu. Uvěřte v sebe. Podívejte se na život, jako na nádhernou cestu do neznáma.

1. TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI
Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO. Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu. Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.

VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE!

Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu CENTRA invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku - začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu s Pečetí. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ - čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí.V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.

Přehled Vlny 7.2.-19.2.

Kin 53 odemyká 2. BÍLÝ ČASOVÝ ZÁMEK.

BEN 1
IX 2
MEN 3
CIB 4
CABAN 5
ETZNAB 6 galaktický portál
CAUAC 7
AHAU 8
IMIX 9
IK 10
AKBAL 11
KAN 12
CHICCHAN 13

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TRECENA BEN

7. února 2014 v 10:09 Mayský Kalendář na každý den

Ben symbolizuje světlo rodiny a domova. Je to Nagual dětí a rodiny. Jak začínáme tuto Trecenu, je vhodné uvědomit si, co je v našem životě opravdu důležité a smysluplné. Je to kariéra? Sláva? Finanční, nebo profesní úspěch? Nebo jsou to naši nejbližší, které často bereme jako samozřejmost - prostě tu jsou. Velmi dokonale toto dilema vykresluje film Flash of Genius. Jsme velmi překvapeni, když vzrušení nakonec pomine - jsme schopni se revanšovat svým nejbližším? Když je všechno v pořádku, máme tendenci brát své nejbližší jako samozřejmost, nemělo by to dojít tak daleko, že přijde krize a my si uvědomíme jakou podporu a lásku od našich milovaných dostáváme.
A pokud je tomu naopak - naše rodina nás dusí, stahuje nás dolů, nedovolí nám svobodně dýchat, snaží se nás ovlivňovat, potřebujeme nutně vyhledat svůj psychický a emocionální prostor - mít osobní svobodu. Obě strany mince se tedy nevylučují , vyžaduje to uvědomování, disciplínu a odhodlání. A spoustu spoustu Lásky. Všechno je vždy o rovnováze. Respektujte sebe i všechny ve vašem okolí - na rovnoprávném základě, který přináší respekt.

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.

Tato Trecena začíná Ben ( rákos) - ambice, síla, sebejistota, vnitřní síla, autorita, putování novými směry, energie spojení mezi nebem a zemí a sdílení s druhými. Mayská proroctví uvádí, že bůh Quetzalcoatl postavil ve městě Tula sloup symbolizující Strom Světa jako cestu mezi nebem a zemí. Takže Energie Ben se stává zprostředkovatelem světelné energie - fotosyntéza na spirituální úrovni - neustálé spojení mnoha úrovní - od prvotní buněčné, až po vyšší vibrace multidimenzionální existence. Tato fotosyntéza ( energie kundalini, která proudí nahoru a dolů přes naší páteř) v nás probouzí to nejlepší, co v nás je, zejména vášeň pro koncepci. Můžeme tedy začít se změnami a pokud jste se narodili v den Ben - máte v sobě dar vize měnit svět na lepší místo.

Trecena začíná číslem 1 a končí číslem 13. Čísla 6, 7, 8 představují hřeben Vlny. Hřeben může být interpretován jako silné energie - i když samotný vliv Treceny se samozřejmě počítá od počátku. Kanál světelných energií má hřeben v 6 ETZNAB ( zrcadlo, zrcadlový odraz, kde se odrazí vaše vnitřní Já), 7 CAUAC ( bouře, která vyčistí duši) a 8 AHAU ( ztělesnění světelné energie, která podporuje, aby naše duše kvetla). Tento příliv Energií je právě to, co potřebujeme k vytvoření momentálních změn.

Využijte Energii BEN, rozpoznejte a vnímejte vaší vnitřní sílu, autoritu. Nastal čas pro přístup k této vyšší vibraci, vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, kterým zároveň tvoříme změny ve světě.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Být v míru a pokoji Jennifer Hoffman/AA Uriel

7. února 2014 v 8:00 Skutečný mír je uvnitřJak poznáte mír a pokoj v duši? Tím, že pochopíte rozdíl mezi tím, zda jste ,,v klidu" nebo ,,v míru a pokoji".

Být v klidu znamená, že jste nehybní a ztišení, bez pohybu či myšlenek. To však protiřečí vaší lidské přirozenosti, což znamená, že takové ,,nicnedělání" vyžaduje určité úsilí. Přirozeností mysli je přemýšlet a pohyb je přirozeností těla, a ačkoliv můžete jejich pohyb zastavit, vyžaduje takový ,,klid" (jenž je hmotnou interpretací energie ,,míru") vynaložení úsilí. Jedná se o fyzickou interakci s energií, je to spíše něco nuceného, nikoliv proudění. Existuje vyšší aspekt míru, jenž zahrnuje vplynutí do energie míru, a to je právě to ,,v míru a pokoji".

,,V míru a pokoji" jste, jestliže se spojujete se životem ze svého středu, jímž je onen světlem naplněný Zdroj ve středu vaší bytosti. Vzhledem k tomu, že jste světelnou bytostí ve fyzickém těle, a přirozeností světla je být energií míru (mohli byste tomu říkat ,,pokojný" či ,,mírumilovný"), jde to proti přirozenosti vašeho ducha, pokud máte být v klidu, bez pohybu, neboť energie a světlo jsou v pohybu neustále. Být v ,,míru a pokoji" znamená přijmout energii míru a vědět, že je vše dle Božího řádu, vše je v pořádku, a že cokoliv, co není s v souladu s proudem světla a míru, lze uvést nazpátek do stavu míru, pokud zůstanete ve spojení se svým středem, se svým centrem míru a jste ,,v míru a pokoji".

Jste ,,v klidu" neboli v onom fyzickém prostoru míru, když se soustředíte na ,,bytí" namísto na ,,konání". Je pro vás těžké zastavit klevetění mysli, ruch, zmatek a hluk, jimiž jste obklopeni?

Pokud ano, nalezněte své centrum ,,míru a pokoje", představte si je jako jiskru zářivého světla ve svém nitru. Může být maličká nebo velká, jakkoliv se rozhodnete si ji představit. Až obrátíte svou pozornost do svého nitra, k tomuto světlu, nechte je rozpínat směrem ven, dokud nenaplní váš energetický prostor, dokud neobklopí vaše tělo do takové vzdálenosti, kam až toto světlo chcete rozšířit. Jakmile se obklopíte tímto světlem, jste v míru a pokoji.

Takto se můžete kdykoliv spojit s oním poklidem a tichostí v sobě, jestliže uznáte, že být ,,v míru a pokoji" znamená obklopit se energií míru a být v jeho proudu. I uprostřed chaosu, jste-li v míru a pokoji, vám to umožní nalézt cestu ke ztišení a klidu a dosáhnout jasného myšlení, přestože čelíte zmatku. A bez ohledu na to, jak rušivá může být energie okolo vás, jste schopni vytvořit si poklid uprostřed chaosu, pokud se stanete pouhým pozorovatelem ze své pokojné pozice.

Copyright ©2014 Jennifer Hoffman. Všechna práva vyhrazena. Můžete citovat, kopírovat, překládat či odkazovat na tento článek v jeho plném a nezměněném znění, avšak jen na bezplatných a bezpříspěvkových webech, pokud uvedete jméno autora a aktivní odkaz na původní web http://enlighteninglife.com. Jiné použití přísně zakázáno.

(Reprodukce tohoto českého překladu povolena s připojením poznámky: pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 30. 01. 14
Umění přeskakovat časové linie Poselství Hathorů z 3. srpna 2010 přijal Tom Kenyon část 2.

7. února 2014 v 7:00 Vývoj vědomí bytostí

Sbíhání časových linií a Změna pravděpodobností

Obraťme nyní pozornost k prvotní příčině této naší komunikace. Všechno, co jsme doposud řekli, je základem a doporučením k procvičování vaší vlastní mysli za účelem přeskočení časových linií.
Ale nyní obrátíme pozornost ke dvěma velmi významným časovým liniím, které nejsou závislé na vašem tvoření. Mají jiný řád existence. Nejsou vytvořeny na základě vaší osobní volby. A jsou od sebe naprosto odlišné.
Jak jsme řekli při mnoha příležitostech, vy existujete současně v mnoha časových liniích a pravděpodobnostech. Jedna z časových linií, ve které nyní žijete vy a lidstvo, naplňuje proroctví o zániku a zničení planety. Je to velmi realistická časová linie. Ale je to jenom jedna časová linie. Jste na bodu obratu, v časovém uzlu, kde je možné přeskočit z pravděpodobností zničení do nového typu Země a do nového řádu života. (a jak víme z pozdějších channelingů, po r. 2012, lidstvo překročilo ten bod, horizont událostí, a vykročili do nové perspektivy. Časová linie katastrof zůstala za námi - pozn. překl.)
Tato časová linie, kterou nazýváme Nová Země, je velmi odlišnou dimenzí zkušeností než vaše současná realita. V této časové linii velká část lidstva, která chápe a oceňuje pravdu o tom, že všechen život je propojen, Zemi hluboce ctí a vyjadřuje jí vděčnost.
Zde Země není drancována a využívána kvůli prospěchu - což škodí jejímu ekosystému. Pozvednutím lidského vědomí byly změněny technologie. Zmizely technologie ohrožující život a životu škodící uvažování vaší současné epochy. Války jsou záležitostí minulosti. Ovladatelé, kteří uplatňovali negativní vliv na váš osud prostřednictvím manipulace náboženství, ekonomiky a mezinárodních záležitostí se zřekli své moci. Život sám je považován za posvátný a lidstvo přijalo za své nové chápání posvátností věcí. V tomto novém světě neexistuje boj mezi Nebem a Zemí.
O této časové linii bychom mohli říct další věci, ale vnímáte, doufáme, ten rozdíl mezi touto časovou linií a tou druhou, která vede jedině ke zničení a destrukci.
Chtěli bychom říct ještě jednu věc o této časové linii Nové Země. Je to vlastnost, kterou si obzvlášť ceníme. V této nové časové linii jsou závoje mezi světy slabé, a je velká interakce mezi lidmi a intergalaktickými bytostmi jako jsme my - a tzv. světem víl a duchů.
Tady musíme říct, že není naším záměrem vás ovládat, protože my věříme v nezasahování. Nebudeme zasahovat do vaší svobodné vůle, nicméně, můžeme vám ukázat to, co vidíme.
Ve starém Egypte existovala bohyně zvaná Maat, která měla soustavu váh a když zasvěcenec zemřel, jeho srdce bylo položeno na váhy a na druhou stranu položili pírko. Když bylo srdce tak lehké jako pírko, zasvěcenci bylo dovoleno vstoupit do nebeských světů, tj. do vyšších stavů vědomí. Ale když bylo srdce plné negativity, lítosti a smutku, zasvěcenec se musel vrátit do nižších světů.
Opravdu, lidstvo se nyní setkává s Maat. Každý, kdo věří na časovou linii zmaru, destrukce a hororu, přidá váhu této realitě. Každý, kdo udržuje jako reálnou časovou linii Nové Země, přidá váhu této realitě.
V této situaci nejste bezmocní. Máte schopnost provést radikální změnu - pro vás a planetu - zejména pro lidstvo. Když souzníte s touto časovou linií Nové Země, a když si zvolíte život v tomto novém řádu existence, přidáváte tomu váhu, a tak řečeno, pomáháte tomu, aby se váha vychýlila tím směrem.
Chceme říct cosi, co jsme řekli již dříve, protože je to životně důležité. Je možné žít v nebi, zatímco ti kolem vás žijí v trápeních. To nemá nic společného s místem v čase a prostoru, ale spíše s vaší vibrační úrovní.
Pokud cítíte, že to, co jsme řekli, je pravda a zvolili jste si, že se chcete zarovnat s touto Novou Zemí, vítáme vás v nové časové linii a v novém osudu.
Navrhujeme, abyste si prošli těmi kroky jak přeskočit časové linie, jak jsme vám poradili dříve a začněte velký experiment. Vstupte do časové linie Nové Země a připravte se na zázrak.
Konečně, nechte Zemi, ať vás osloví. Dovolte jí, aby vás rozmazlovala a předala vám své hluboké vědomosti a moudrost. Ona bude v nastávajících změnách velkým spojencem.
Další informace o přeskočení časových linií a Nové Zemi vám dáme v příštích sděleních. Ale pro tentokrát, doufáme, že jste pochopili podstatu toho jak máte postupovat.
Jako vždy, dokonce i uprostřed takových velkých potíží jakým nyní čelíte, lidská rodino, udržujeme pro vás vyšší vizi. Vidíme vaši skrytou velikost, i když vy ji možná nevidíte. V této hodině temnoty udržujeme světlo. Je to jen připomínka toho, že velké světlo je ve vás samotných. Je čas osvobodit toto světlo které je ve vás. Příští generace budou požehnány vaším vzestupem. Kéž tomu tak bude.
Hathoři, 3. srpna 2010

Tomovy myšlenky a poznámky

V této komunikaci mne upoutalo několik věcí. Především, použili výraz transhistorický, což jsem nikdy předtím neslyšel. Když jsem se jich na to zeptal, řekli že to popisuje nahlížení na určité typy intergalaktických vlivů, které přesahují lineární čas. Tedy, že vlivy o kterých je řeč, vznikly mimo čas, jak ho chápeme my, ale pak se projevily v naší časové linii - od pravěku až do současnosti. Nerozumím úplně všemu, co zde říkají. Jenom to předávám.
Vzhledem k tomu, že tolikrát zdůraznili význam časových uzlů a rozváděli bod pojednávající jak přeskočit z jedné časové linie do druhé, zeptal jsem se jich, jak dlouho tento současný časový uzel trvá. Podle nich je tento časový uzel velmi významný, protože obsahuje mnoho souběhů možných/pravděpodobných časových linií, které ovlivní naši planetu a dějiny našeho druhu. Dvě časové linie, které zvláště zmínili, byly časová linie která naplňuje proroctví o očistě planety a destrukci, která běží souběžně s časovou linií, která vede k příznivější budoucnosti - časovou linii o které se zmiňují jako o Nové Zemi.
Tak kdy tento časový uzel začal a kdy skončí? Podle nich, ten konkrétní časový uzel dvou polaritně odlišných osudů se objevil v naší 3D realitě v červenci tohoto roku (2010 - pozn. překl.) a bude pokračovat v různých podobách až do července 2013.
Prosím všimněte si, neříkají, že časová linie Nové Země vznikla během tohoto časového uzlu. Ve skutečnosti, podle nich, tato příznivá časová linie již po nějakou dobu probíhá. Ale polaritně protichůdné časové linie planetární destrukce versus obnovy planety se nyní pohybují velmi těsně vedle sebe (aspekt časového uzlu). Takže, pokud někdo ví jak přeskočit časové linie, je mnohem snazší to udělat, když je časová linie, kterou si přejete, blízko té v níž se nacházíte.
Význam tohoto časového uzlu je v tom, že lidstvo je v bodu, kdy si volí, kterou časovou linii chce zažívat jako kolektivní realitu. A podle Hathorů, realita, která bude převládat, se ukotvuje prostřednictvím voleb, které nyní činíte, jako jednotlivci i jako kolektiv.
V tomto poselství poskytli Hathoři základní metodu jak přeskočit časové linie, která je, jak naznačili, zejména informací pro ty z nás, kdo si zvolili žít v jiné a příznivější realitě, než je stále víc surrealistická a životu nepřátelská realita v níž v současné době lidstvo žije.
Kapitola Příprava a nácvik zjejichposelství může být určitě použita jako metoda pro osobní manifestaci. Opravdu, ti kdo jsou v tomto typu záležitostí zkušení, budou pravděpodobně považovat již samotnou tuto informaci za manifestaci. Ale jednoduchost této metody je v rozporu s její hloubkou. Hathoři jsou mistry v zjednodušování složitých koncepcí a technik, a toto není výjimkou. Nicméně, důvodem proč se s námi o tuto základní metodu podělili není, aby splnili touhy jednotlivců po manifestaci, i když pro tento účel bude fungovat; ale spíše aby představili metodu, která nám umožní radikálně posunout reality na planetě - pokud ne pro větší kolektiv naší lidské rodiny, tak alespoň pro nás samotné.
Líbila se mi metafora, kterou použili na popsání naší současné situace - jako loď na moři. Opravdu, naše situace mi připomíná to, co se odehrálo na potápějícím se Titaniku. Loď narazila na ledovou kru a dolní paluby lodi se plnily vodou. Nejdříve se pokoušeli utajit nebezpečí před lidmi z horních palub. A tak zábava pokračovala, kompletně, spolu s orchestrem, dokud nebyl zánik zřejmý.
V zmanipulované hypnóze naší konzumem posedlé kultury jen nemnozí poukazují na to, že naše loď, zvaná Západní Civilizace se povážlivě naklání na bok, anebo že je ponořena nebezpečně hluboko do vody.
Hathoři věří, že když dostatečné množství lidí přeskočí časové linie, a opustí prorokovanou časovou linii zničení planety, a místo toho vstoupí do příznivější a životu vstřícnější reality, které říkáme Nová Země, mnohá katastrofická proroctví týkající se naší planety se nenaplní. (A i dnes tomu můžeme být nápomocni ukotvením své vize/víry v to, že všechny apokalyptická proroctví již neplatí, jak vyplývá z překročení horizontu událostí - pozn. překl.).
Ale jasně dávají na srozuměnou, že i když se kolektiv neposune do tohoto vyššího osudu, cosi úžasného se přihodí těm z nás, kdo měli odvahu žít odlišnou realitu od té, která je nám vnucována současnou kulturou. "Je možné žít v nebi, zatímco ti kolem vás žijí v trápeních."
V tomto poselství je něco jiného, co považuji za životně důležité - zejména pro ty z nás, kteří se nyní chtějí pokusit přeskočit časové linie. A toto "něco" souvisí s lidskými sklony k falešnému nebo "bájivému" uvažování. Pokud nevíte co to znamená, bájivé uvažování je porucha myšlení kdy osoba věří, že když si něco myslí, je to skutečné, anebo že se to může uskutečnit bez jakéhokoliv úsilí z její strany.
V myšlení New Age existuje, dle mého názoru, vysoce toxický prvek, který podporuje odmítání jako způsob, jak se vyrovnat s určitými životními potížemi (tj. bájivé uvažování). A nepochybně, současnou a zvyšující se šílenost našeho světa je pro mnohé z nás čím dále těžší zvládnout. Ale pokud si někdo, kdo toto čte myslí, že popírání je přijatelný způsob jak zacházet s realitami naší současné časové linie, chci poukázat na to, že Hathoři říkají něco zcela jiného.
Součástí umění přeskočit časové linie je udržovat vizi a vibrační otisk časové linie, kterou chceme zažívat. Ale současně musíme věnovat pozornost aktuální realitě časové linie, v níž se nacházíme. Je to žití mezi dvěma světy, a k tomuto typu mistrovství nás Hathoři vyzývají. Domnívám se, že mnozí z nás, kdo si zvolí přeskočit časové linie (mě nevyjímaje) se potkají s výukovou léčkou, kdy chvíli nebudeme schopni přejít do nové časové linie a/anebo nebudeme schopni ji udržet. Je to zcela normální, když se učíme novým dovednostem, a ano, je to v podstatě nová dovednost - i když velmi hluboká. Takže moje rada nám všem začátečníkům - skokanům do časových linií je, abychom byli k sobě laskaví, neposuzovali se a vstoupili jsme do tohoto typu výukového zážitku se smyslem pro humor. Konečně, celá záležitost je, přinejmenším z jedné perspektivy, velký kosmický fór.
Jak proplouváme realitami měnící se (někteří by řekli umírající) civilizace, a udržujeme naše srdce a mysl na časové linii, ve které si přejeme žít, stane se to nepochybně formou umění.
A tak…na vás, mí drazí Umělci Žijící Mysterie, na vás, kdo jste naplněni vizí a kdo máte odvahu skočit, zvedám svoji číši.
Zdravím vás a velkou akci, do které se chystáme vstoupit, která není ničím jiným než vzestupem do našich vlastních nejvyšších kvalit, jakožto duchovních bytostí žijících lidskou zkušenost.
Žehnám vám a vašim milovaným
Tom Kenyon
© 2010 Tom Kenyon všechna práva vyhrazena www.tomkenyon.com.

Poznámka ke kopírování:
Není dovoleno používat moji hudbu s videem, grafikou, meditaci anebo kopií tam umístěnou. Není dovoleno umístit moji hudbu na You Tube anebo jiná podobná média. Samotné poselství může být kopírováno a sdíleno, ale ne moje hudba. Mám copyright k veškeré mé hudbě která nesmí být žádným způsobem používána, distribuována anebo kopírována v žádném médiu.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Umění přeskakovat časové linie Poselství Hathorů z 3. srpna 2010 přijal Tom Kenyon část 1.

7. února 2014 v 6:55 Vývoj vědomí bytostí

I když se to někomu může zdát paradoxní, vaše časová linie - váš život - je jenom jednou z mnoha simultánních možností. A je zcela možné, opravdu je to vaše vrozené právo, abyste změnili vaši časovou linii a potenciály vašeho života.
Vaše kultura vás z mnoha důvodů zhypnotizovala abyste věřili, že jste omezeni pouze na linii jednoho času. V tomto poselství se budeme snažit diskutovat o tom, jak chápeme pojem časových linií a jak je možné je změnit.
Vždy, když nastane nárůst chaotických událostí, jde o souběh několika časových linií. Vzhledem k tomu, že vaše planeta vstoupila do Uzlu Chaosu a zakouší stále se zvyšující úroveň chaosu, zvyšuje se i počet tzv. časových uzlů.
Časové uzly se objeví, když se setkají dvě nebo víc časových linií. V důsledku jejich těsného sblížení dochází někdy k efektu oscilace, když reality jedné časové linie prosáknou anebo jsou psychicky vnímány těmi, kdo se nacházejí na vedlejší časové linii. Silné časové linie mohou doslova ovlivnit možnosti a/anebo předpoklady jiných časových linií v rámci časového uzlu. Jinými slovy,kreativní a nové účinky se v časových liniích často objevují tehdy, když vstoupí do časového uzlu (a přiblíží se k jiným časovým liniím).
Jsou to impulsy evolučních skoků, obsahující obrovskou možnost urychleného vývoje, když víte jak je použít. Jako výsledek nestabilní povahy událostí na vaší planetě se objevuje více časových uzlů. Je to velice složitá a komplexní záležitost, a budeme se snažit rozporcovat ji do malých částí, protože věříme, že tato informace má životní význam pro ty z vás, kdo jsou zapojeni do procesu vzestupu, a také proto, že tato informace je naprosto důležitá pro přežití. Navrhujeme nejdříve obrátit pozornost na větší obraz a poté na jednotlivé strategie.

Pozadí

Vaše planeta se nachází na pokraji totální transformace. Forma této transformace má několik podob a jste to vy - kolektiv - kdo více či méně ovlivní tyto výsledky.

Některé tyto výstupy, tyto možnosti, odpovídají proroctvím o zničení planety a její očistě. Jiné časové linie, jiná vyjádření, odhalují odlišný výsledek. Náhlý, neočekávaný posun v lidském vědomí by mohl dostat Ovladatele, kteří tak negativně ovlivnili váš osud, na kolena. A mezi těmito dvěma polaritami existují stovky jiných možných časových linií.
Ve vaší společnosti existuje mnoho silných zájmů, které si přejí, abyste i nadále zůstali ve stavu hypnózy, které si přejí, abyste i nadále žili v přesvědčení, že jste omezeni na jednu časovou linii, na zkušenost jednoho života, tak, jak to oni chtějí.
Ale vy máte, ve své přirozenosti, schopnost měnit časové linie a pravděpodobnosti v poslední chvilce každé události - ať osobní nebo kolektivní. Neříkáme, že je to "pozitivní." Hovoříme o tom jako o skutečnosti , která vychází z vašeho vývojového potenciálu. Zda kolektivně na tuto možnost dosáhnete anebo ne, se uvidí, ale cesta Zasvěcence je, aby dosáhl výš, na nejvyšší potenciál, bez ohledu na to, co se kolem něj děje. Takže, v tomto poselství budeme hovořit o tom, co můžete udělat a jak to udělat.
Z našeho pohledu, je váš společný osud součtem individuálních voleb, které vy jako jednotlivci, učiníte. Do toho jsou zapojeny evoluční a zemské síly, které vy ani vaši bližní nejste vůbec schopni ovládat. Do tohoto souboru sil patří kosmické energetické vzorce a zákonitosti z oblastí kosmu mimo vaši solární soustavu, protože jste součástí složité kosmické matrice, která je vašim vesmírem.
Kdybychom měli použít metaforu, řekli bychom, že vy, jako lidstvo, jste na velké zaoceánské lodi. Ale mnozí z vás spí, a u kormidla je někdo, kdo tuto loď řídí, a kdo by tam neměl být. Protože z mnoha historických a trans - historických důvodů, které zde nebudeme rozebírat, vaši loď řídily různé bytosti .
Ale, hle, jak se časy mění. Víc a víc vás procitá, i když někteří, stále napůl spící, se potácí po palubě když pozorují bouřlivou vichřici svého světa, který se před nimi mění. Ovladatelé vědí, že se mnoho z vás probouzí - příliš mnoho na to, aby byli v klidu.
Opravdu, je to zajímavá doba k žití!
Současná ekologická situace v mexickém zálivu (toto info je z r. 2010 - pozn. překl.) je jedním příkladem vícero časových linií. Přes velké úsilí vašich médií zamést věc pod koberec, mnozí cítí jak je situace zoufalá a opravdu, v oblasti Zálivu jsou potíže, které jsou pod povrchem - doslovně i obrazně.
V naší předchozí zprávě jsme v souvislosti s touto událostí zmiňovali vícero možných časových linií. Která z těchto možných časových linií se uskuteční ve vaší 3D realitě není vyryto do bláta ani do betonu, ale jde o změnitelnou událost neboli výstup. Chceme s vámi hovořit o tom, jak vy, jako jednotlivec, můžete v mžiku přeskočit časovou linií do jiného osudu. Dalo by se zde vyvodit i to, jak může přeskočit časové linie i vaše civilizace, ale to je téma na jindy.
Pro tuto chvíli chceme obrátit naši pozornost k vám, jednotlivému člověku a k tomu, jak můžete vy přeskočit z katastrofické časové linie - tj. z výstupu jaký si nepřejete - do něčeho mnohem příjemnějšího, životu vstřícnějšího a plného evolučních možností.
Poznamenáváme, že existují technologické prostředky jak překonat časové linie, ale tato naše informace pojednává o lidském vědomí, a o tom jak vy, silou vašeho vlastního uvědomění a záměru, můžete časové linie přeskočit. Pro tento záměr již máte ve vaší přirozenosti dva největší poklady - vaši svobodnou vůli (možnost volby) a vaši schopnost cítit. Když oba vhodným způsobem zkombinujete, umožní vám to přeskočit časové linie jak si přejete a být tak spolutvůrcem vaší reality a nebýt pouhou figurkou na šachovnici.

Základní pravidlo

Základním pravidlem pro přeskočení časových linií je koordinace některých důležitých oblastí záměru:

1) identifikujete časovou linii, do které se chcete přesunout
2) posunete vaši vibrační úroveň, abyste byli v souladu s touto časovou linií
3) uzamknete vibrační úroveň, aby nekolísala
4) podniknete akci, která je projevem nové časové linie
5) vytrváte
V páté fázi musíte držet vibrační úroveň nové časové linie, kterou jste si vybrali, sladit váš výběr s novou časovou linií a setrvat v něm, přestože budete smysly vnímat opak.
Tato poslední fáze vytrvání je důležitá, neboť váš současný život je akumulací vašich přesvědčení a záměrů. V závislosti na síle těchto přesvědčení a záměrů možná budete muset shromáždit velký objem energie, abyste překonali daný vzorec vašeho života.
Tato informace, o kterou se s vámi dělíme, může být použita na jakoukoliv časovou linii anebo projev ve vašem životě, až po tu nejbanálnější situaci. V tomto poselství se ale zaměříme na tuto metodologii přeskočení časových linií s ohledem na proces vzestupu a na to, jak se můžete posunout do časových linií odlišných od časových linií té kultury, v níž aktuálně žijete.
Toto je pro některé revoluční myšlenka, ale pro nás je to jednoduše pravda o vaší pravé povaze. Jste bohové a bohyně stvořitelé, a tato informace o kterou jsme se s vámi podělili, je jenom vaše právo s nímž jste se narodili. Nyní jsme vám ji věnovali s očekáváním a s nadějí, že mnozí z vás přeskočí časové linie a pohnou kýlem lodi na níž se nacházíte a zavedou loď do bezpečných a bohatých vod.
Nyní skončeme s metaforami, a přejděme k podrobnostem, jak přeskočíte časové linie.

Vzestup

Z našeho pohledu představuje proces vzestupu zenergetizování vašeho druhého těla, vašeho KA, a zvýšení jeho vibrací tak, aby vyzařovalo více světla, až případně do úrovně, že se stanete SAHUem, nesmrtelným energetickým tělem. Existuje mnoho způsobů jak zvýšit vibrace svého KA. Většina vašich duchovních tradic má své vlastní metody na zvýšení vibrací, ale, bohužel, mnohé jsou zapleveleny dogmaty, zákazy, a upřímně, infiltrovanými vzorci z myšlenkových forem vytvořených těmi, kdo si nepřáli a nepřejí vaši svobodu, ale kdo profitují z toho, že jste uvězněni.
A, ano, je smutné že musíme říct, že některé vaše duchovní tradice a zejména vaše náboženství - jsou zákeřné pasti, a pokud se chcete posunout ve vašem vzestupu , musíte oddělit pravdu od falše. Jedině vy můžete splnit tento úkol, protože toto je jedna z podmínek mistrovství. Je to rýha v písku samotného vědomí pro ty, kdo si zvolili vzestup své vlastní bytosti. Stanou se mistry pravdy a neustoupí a budou se pídit po tom, aby odlišili faleš od pravdivosti. Nejsou otroky dogmat. Neskloní se před nikým, pouze před svojí božskou podstatou.
Z hlediska energie, proces vzestupu začne, když vaše životní síla, starými Egypťany zvaná Sekhem, začne stoupat vzhůru po Djed, neboli po posvátné stezce čaker. To je vzestup ve své nejjednodušší formě. Je to rozšíření mysli a vědomí. Když vaše životní síla vstoupí do vyšších center vašeho mozku a když se zenergetizuje vaše KA tělo, vstoupíte do další fáze vzestupu. V této fázi začnete stravovat (metabolizovat) samotné světlo. Světlem myslíme duchovní světlo, světlo, které existuje v duchovních sférách. Toto světlo vyživuje tělo KA a zvyšuje jeho vibraci. Když tělo KA dosáhne určitého kmitočtu, anebo síly vibrací, bez zaváhání se vznítí s určitým éterickým plamenem, a změní ho na SAHU, nebo Nesmrtelné Energetické Tělo. Toto může být považováno za jednu z konečných fází této specifické formy vzestupu. Ale chceme jasně sdělit, že každý pohyb mysli nahoru a pohyb životní síly po Djed , bez ohledu na použitou metodu, je součástí procesu vzestupu.
Nyní chceme hovořit o některých základních myšlenkách a strategiích nácviku, které ozřejmí základní metodu přeskočení časových linií. Poté obrátíme pozornost na to, jak můžete pro sebe vytvořit novou možnost, dokonce i uprostřed toho, co se zdá být velkým problémem. A, co je důležité, vysvětlíme významnou evoluční příležitost, která existuje ve vašem současném časovém uzlu.
Jedním z prvních úkolů které jsou před vámi, pokud chcete přeskočit do jiné časové linie, je překonání strachu. Většina lidí má strach z neznáma, ale je zde ještě zákeřnější prvek. Ovladatelé - ti, co chtějí ovládat váš osud a využívat toho, jsou mistry projekcí strachu a používají obrovské prostředky kontroly mysli a hypnózy prostřednictvím médií, aby přesvědčili masy, že je mnoho důvodů k obavám. A zatímco je, upřímně řečeno, kus pravdy na tom, že jsou důvody k obavám, skutečná pravda není odhalena.
Skutečná pravda, jak to vidíme my, je vaše schopnost změnit vaši realitu, vaše vrozená schopnost používat dva poklady - vaši svobodnou vůli a vaši schopnost cítit, což jsou prostředky k tomu, abyste mířili k novým časovým liniím. Pojďme to upřesnit.
Jak jsme zmiňovali již dříve, typ vzestupu o kterém hovoříme, začíná jednoduše pohybem vaší životní síly vzhůru po djedu, neboli páteři, do vyšších mozkových center. Když se to stane, energetické kruhy vašeho těla KA, zvané čakry, se zaktivují novým způsobem. To otevře okna nových možností, a nových vhledů, nových forem inspirace a rozkvět kreativity. Ale pokud je vědomí uzamčeno strachem, je uvězněné nižšími centry - pudem sebezáchovy, sexu a moci.
Z různých historických a trans - historických důvodů, jak jsme nastínili dříve, existovala a stále trvá, tajná dohoda držet lidstvo uzamčené do nižších center, a udržovat strach coby prostředek ovládání osudu. Takže pro každého mistra, který si zvolí cestu nahoru, je jednou z prvních překážek přechod Údolím Strachu - projektovaných myšlenkových forem jeho kultury. Poté musíte přejít portály omezení, která vás svazují, rozpoznat lži, které jsou udržovány dokonce i u vašich nejposvátnějších náboženství.
Ale řekněme, že máte odvahu a sílu podniknout tento přechod a řekněme, čistě pro příklad, že časová linie, ve které si přejete žít, je laskavost: milující laskavost. Tady je návod, jak to udělat a pamatujte, že stejný princip lze uplatnit na jakoukoliv časovou linii, jakou si přejete pro sebe vytvořit.

Příprava a nácvik

Prvním krokem je určení časové linie, kterou si přejete vytvořit, v níž chcete žít. V tomto případě je to časová linie milující laskavosti. Druhým krokem je přejít do vibrační úrovně která odpovídá této časové linii. V tomto případě, je to pocit stavu milující laskavosti, takže budete pobývat v tomto stavu, nakolik jste jen schopni. Máme tím na mysli, že budete prokazovat milující laskavost vůči druhým i vůči sobě.

Třetím krokem je uzavření vibračního pole, aby nekomíhalo. Je to důležitý aspekt přeskakování časových linií, protože starý vibrační stav má svůj vlastní život. Jenom to, že jste si zvolili vytvořit novou časovou linii a vstoupili jste do vibračního stavu, který této časové linii odpovídá, vám ještě nezaručuje, že se časová linie bude manifestovat nebo že bude pokračovat. Musíte uzamknout vibrační pole na místě, protože to podpoří váš přístup k nové časové linii.
První dva kroky se týkají vaší svobodné vůle. Vybrali jste si časovou linii kterou chcete zažívat. Vybrali jste vibrační stav který odpovídá této časové linii. A třetím krokem - uzamčením vibračního stavu - využijete druhý poklad vaší povahy: vaší schopnost cítit.
Tím, že cítíte vibrační stav v jakém si přejete být, ho umocňujete, zesilujete. A když k tomu přidáte jasný emoční stav jako ocenění nebo vděčnost za vibrační realitu, uspíšíte její vznik.
Tento prostý projev ocenění anebo procítění vděčnosti za novou časovou linii, vyvolá její uskutečnění způsobem, který je mimo chápání. Je to tak, že tyto dva poklady vaší přirozenosti se spojí do těchto tří kroků. Další krok si znovu vyžaduje vaši svobodnou vůli. Musíte vytrvat v udržení vize nové časové linie a vibračního stavu, bez ohledu na to, co vám říkají vaše smysly. Toto je úsek kde mnozí neuspějí.
Manifestace nové časové linie do vaší třídimenzionální reality vyžaduje soustředěnou energii. Pokud vytrváte a udržíte vizi nové časové linie, spolu s vibračním polem (anebo s jeho procítěním), spolu s vděčností za to že již existuje, naakumulujete energii.
Nyní je úkolem být věrný své vizi, zatímco věnujete pozornost tomu, co vám ukazuje současná realita. Není to o předstírání. Jde o to, čelit realitě, jak se vám ukazuje, zatímco současně udržujete vyšší vizi. Jinými slovy, pracujete s realitou vašeho života, zatímco současně udržujete vizi jiného života. To je umění.
Abychom použili náš příklad, když si přejete vytvořit život s více milující laskavostí, přejdete do toho vibračního stavu tak, že budete projevovat milující laskavost vůči druhým. Pokud byste byli schopni pociťovat za ten vibrační stav i vděčnost, urychlilo by to vytvoření nové časové linie.
Ve skutečnosti zde bude období, kdy si uvědomíte, že ne každý je schopen milující laskavosti, ani ji přijímat. Vaše vize pak bude upravována realitou života, a toto zrání vaší mysli proběhne přirozeně, jak budete mít co dělat s realitou vaší současné časové linie spolu s vynořováním se časové linie nové.
Výsledkem tohoto postupu je, že se stanete mistrem milující laskavosti a mistrem v jednání s těmi, kdo nejsou schopni takový vibrační stav projevit. Nakonec budete zažívat život s více milující laskavostí, kdy vám bude více lidí projevovat tuto kvalitu a vy ji budete projevovat vůči nim. A když potkáte někoho kdo není schopen tuto kvalitu projevit, budete mít lepší schopnost jednat s ním, aniž byste vy tuto kvalitu ztratili.
Takže teď si můžete pro sebe vytvořit novou časovou linii a novou realitu.
Teď se vraťme ke kolektivní časové linii.
Jak jsme řekli dříve, časové uzly jsou křižovatky, kde se překrývá víc časových linií, a vy můžete přeskočit z jedné do druhé, pokud víte jak se to dělá. Právě jsme vysvětlili základní pravidlo změny individuálních časových linií. Nyní si pojďme říct, jak můžete přeskočit do jiné časové linie než je linie nějakého určitého kolektivu.
I když se to může zdát paradoxem, je docela možné žít jinou časovou linii a mít jinou životní zkušenost než ostatní kolem vás.
Řekněme si to znovu a jinak. Je možné žít v nebi zatímco ostatní žijí v trápení. Na nejhlubších úrovních vědomí je to jednoduše otázka volby.
Uznáváme, že jste byli, a stále jste, manipulováni sílami, které si přejí udržovat vás ve vězení. Ale naší volbou v této naší komunikaci je předat vám klíče, jak lze z tohoto vězení vyskočit, nenimrat se v historii toho všeho, ani v identitách těch, kdo jsou do toho zapojeni. Protože, popravdě, ty pravé Ovladatele nevidíte.Jsou mistry v ovládání figurek.
Jak eskalují chaotické události, budete mít mnoho příležitostí přeskakovat časové linie. Doporučujeme vám, abyste si zapamatovali kroky o nichž jsme mluvili dříve. Můžete s touto metodou experimentovat tak, že si zvolíte vyzkoušet nějaký experiment. Vyberte si něco, co byste rádi rozvinuli do reality vašeho života a když použijete kroky, o nichž jsme hovořili, uvidíte, co můžete vytvořit.

Fyzické a duchovní přežití

Náš prvotní důvod, proč jsme vám předali tuto zprávu, se týká něčeho, co má mnohem větší dopad než vytvoření osobních přání. To "něco" má doslovně co dělat s vašim přežitím, jak fyzickým tak i duchovním.

Jak budou eskalovat chaotické události, schopnost vaší intuice bude pro vás důležitější než kdy předtím. Někdo tomu říká "předtucha". Aniž byste věděli jak to, že to víte, najednou víte, co v nějaké situaci dělat.
Tak funguje intuice. V těchto chvilkách, kdy přijde intuice, jste na křižovatce - na časovém uzlu - kdy můžete skočit do jiné časové linie a do jiného výstupu.
Nárůst intuitivních schopností je jedním z příznaků osobního vzestupu, anebo vzestupu vědomí. Vyvinutější intuice má zřejmé výhody pro fyzické přežití.
Před chvílí jsme řekli něco, co se někomu může zdát paradoxní. Řekli jsme, že schopnost přeskočit časové linie má výhody pro jak fyzické tak i spirituální přežití.
Chtěli jsme tím říct, že schopnost přeskočit časovou linii do jiného výstupu může mít v jistých situacích za následek to, že přežijete. Duchovním přežitím máme na mysli to, že existuje ohrožení vašeho duchovního probuzení. Když ztratíte stopu vaší vlastní pravdy, když ztratíte dva poklady které máte ve své přirozenosti - vaši svobodnou vůli a schopnost cítit, jste ohroženi po duchovní stránce. Neztrácejte z očí tyto vaše poklady. Jak se množí chaotické události, a ony se budou množit - protože se rodí nový svět - Ovladatelé zvýší své úsilí. Dávejte si pozor na kontrolu mysli a na všechny myšlenkové formy, které omezují vaši svobodnou vůli a vaši schopnost cítit, bez ohledu na to, jakého budou původu - i když by přicházely od vašich "posvátných" náboženství.
Vyhněte se každé myšlenkové formě, bez ohledu na to, v jakém bude svatém šatu anebo politické korektnosti, která by omezila vaši svobodnou vůli rozhodovat se, anebo vaši schopnost cítit. Je to životně důležité pro ty z vás, kdo chtějí přežít toto období bez duchovní újmy.

Je tvůj život nepřetržitou službou bližním, nebo žádáš pro sebe jistá práva?

7. února 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Najdi si čas, abys zkoumal své srdce. Bereš něco nebo někoho jako samozřejmost? Cítíš se být stále znuděn a přesycen životem? Jsi dárce, nebo příjemce? Je tvůj život nepřetržitou službou bližním, nebo žádáš pro sebe jistá práva? Nemůžeš očekávat, že najdeš pravé a trvalé štěstí, aniž bys dával a sloužil bez jakýchkoli nároků pro sebe. Jen tehdy, když dokážeš přijmout, že tento život je život služby, život dávání, život plného odevzdání se Mně a do Mých služeb, život, kdy nižší já je zapomenuto a ty žiješ pro celek, můžeš pochopit, co míním, když říkám, že žiješ opravdu plný a slavný život a že jsi mocně požehnán. Začni tedy hned teď rozvíjet své vědomí. Začni žít a pracovat pro celek a sleduj, jak se mění tvůj celkový pohled a přístup.


TZOLKIN 6.2.2014 13 EB kin 52

6. února 2014 v 10:04 Mayský Kalendář na každý denEb- Člověk- Síla Zodpovědnosti, moudrosti, svobodné vůle

Trecena AHAU přináší do všech sfér vašeho života VĚDOMÍ KRISTA a BEZPOD MÍNEČNOU LÁSKU. TŘINÁCTÝ den vás informuje, že s pomocí svobodné vůle můžete bezbolestně rozvázat každý problém, uzdravit každý spor, každý konflikt.

Vědci se domnívají že budoucnost ovlivňuje současnost…..a to znamená, že osud, který je vaší volbou a svobodnou vůlí, skutečně může ovlivnit současný život. Pokud přijmete tento překvapující předpoklad, můžete přitáhnout právě dnes váš osud blíže k vám třeba tím, že ohnete cestu vaší duše z lineárního času, jakoby otočením do spirituálního Möbiova pásu. To je výzva pro dnešní den!

Lidství se projevuje tím, jak myslíme, co říkáme a co děláme. Dnes použijte právo svobodné vůle. Otevřený projev svobodné vůle je výzva číslo jedna. Dnes k sobě přiviňte své Ego a představte ho svému Vědomí. Vůle nasycená Světlem Krista ví, jak napravit svéhlavé Ego. Dnes se neřídíte hněvem, ale moudrostí. Teprve, když odpustíte sobě, dokážete odpustit druhým. Všichni jsme děti SLUNCE ! Nikdo není lepší, nebo horší.

Mistrem je možné stát se, když znáte své JÁ jako duchovní bytost s lidskou zkušeností. Když jste si vědomi své Světelné cesty, usilujete o Jednotu a Lásku. Po Zemi kráčelo mnoho Mistrů, tyto bytosti byly schopny dělat úžasné věci: uzdravovaly nemocné, pohybovaly předměty ve vzduchu, teleportovaly se…..V každém z vás existují schopnosti Mistra. Až překonáte všechny strachy, budete bezpodmínečně milovat, budou tyto dary obnoveny. Pravda a bezpodmínečná láska vychází z poznání, že jsme všichni ze stejného Zdroje. Neexistuje žádné místo, kam musíte jít. Neexistuje žádná věc, kterou musíte udělat. Jste tu proto, abyste získali zkušenosti a sdíleli je s těmi, kteří mají zájem. Víte, v čem spočívá vaše poslání, víte, že jste sem přišli z nějakého důvodu - Země je na pokraji katastrofy a často slyšíte, že se nedá nic dělat. Zapomněli jste, že jste přišli z mnoha konců Vesmíru pomoci z karmických dluhů?

Když jste se rozhodli inkarnovat na Zemi, obdrželi jste specifické DNA kódy, které vám umožňovaly žít jako člověk. Tato doba se chýlí ke konci, vracíte se ke své pravdivé DNA. Používejte své Mistrovství s Láskou, jinak nebudete moci vystoupat do vyšších úrovní. Udělejte si čas vyčistit všechny kouty strachů, uvolněte se od všech STÍNŮ- nemůžete stoupat na vlnách Lásky, pokud k někomu chováte temné pocity. Je čas ukončit stěžování, naříkání a lenost.

Nastavte své záměry na MÍR, RADOST, LÁSKU, LIDSKOST. Naučte se být klidní v každé situaci, veselí a vizualizujte si své sny. Není třeba nic jiného, než se probudit a uvědomit si vaše poslání v tomto vesmírném experimentu.

TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň- do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13ti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky - konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
Zdroj: http://mayskykalendar.blogspot.cz/

Aktualizace čakerního systému Archanděl Michael přijala Natalie Glasson 16-01-14

6. února 2014 v 7:00 Vývoj vědomí bytostí
Váš čakerní systém je vaše brána k vyjádření Stvořitelova vesmíru, je to váš zdroj duchovní a energetické výživy a umožňuje, aby nepřetržitý tok Stvořitelova světla podporoval vaší další existenci v jednotě se Stvořitelem. Všechny aspekty vašeho čakerního systému se neustále mění a vyvíjejí, dokonce se může změnit i jejich účel, protože vibrace energie uvnitř i kolem vás se zvyšuje. Vaše čakry jsou pro vás osobní a působí jako osobní spojení a vyjádření Stvořitele skrze vaše bytí. Někdy zažíváte v určitých čakrách blokaci a to symbolizuje, že je to oblast, kde spojení se Stvořitelem potřebuje, abyste se nad ním zamysleli a zlepšili je. Na příklad máte-li zablokovanou srdeční čakru, může to znamenat, že máte problémy s propojováním, přijímáním či vyjadřováním lásky Stvořitele, takže je třeba se vědomě se svou čakrou propojit a přijít na to, co si vaše čakra přeje vám sdělit, co se týká propojení se Stvořitelem. Pamatujte, že váš nejvyšší smysl na Zemi je vyjadřovat a vyzařovat nejčistší vibrace Stvořitelova světla, lásky a vědomí. Cokoli, co vám v tom brání, od vás žádá, abyste se podívali na aspekt Stvořitele, se kterým možná nejste dost obeznámeni nebo kterého se bojíte na základě minulých okolností. Tím jste obdarováni nejvzácnějším darem, novým pohledem a pochopením Stvořitele a novou cestou k nabytí hlubší jednoty s ním.

Čakerní systémy se podobají energetickým branám, pumpám, rozvaděčům a lapačům, jsou to nástroje, ve kterých můžete ukotvit vibrace Stvořitele na mnoha energetických a fyzických rovinách vašeho bytí. Proto je ochrana jejich čistoty a síly zásadní, máte-li záměr vtělovat svou duši a Stvořitelovy vibrace. Každý den můžete povolat koncentrované světlo archandělů k očistě a posílení, aby proudilo vaším čakerním systémem k udržení a k ochraně této čistoty a tím k udržení vysoké vibrace světla v celém vašem bytí.

"Volám Archanděla Michaela, aby dohlédl na čištění celého mého čakerního systému. Žádám o koncentrované světlo archandělů zaměřené na očistu a posílení celého mého čakerního systému. Nechť energie, kterou dostávám, je zrozena z lásky a naplňuje mé čakry požehnáním a rozšiřující se láskou. Nechť jsou veškeré nepotřebné energie, které jsem vytvořil či přijal a držel uvnitř nebo kolem mých čaker, zcela a naprosto vymazány. Přeji si, aby se mé čakry rozšiřovaly a posilovaly vhodným způsobem, abych mohl skrze své čakry vtělit a vyjadřovat nejčistší vibrace světla, lásky a vědomí své duše. Nechť mě archandělé podporují, když osvobozuji své čakry od omezení, když zažívám posuny ve svých čakrách jako blažený nenucený proces probuzení. Děkuji."

Představte si, že já, Archanděl Michael, stojím za vámi a organizuji a instruuji koncentrované světlo archandělů, aby je váš čakerní systém absorboval a ono jím protékalo. Když procházíte procesem hlubokého čištění, zaměřte se na dech,protože uvolnění těla umožní, aby se veškeré změny odehrály s lehkostí. Až budete hotovi, zaměřte se na světlo své duše, které často vyvstává právě ze srdeční čakry. Když umožňujete světlu své duše vyzařovat z vašich čaker, všimněte si, jak posílené, výrazné a rozšířené jsou vaše čakry i jejich projevy. Se zaměřením na duchovní vývoj a probuzení pravdy Stvořitele ve vašem bytí se vaše čakerní systémy a jejich účel neustále vyvíjejí, dokonce i barvy a zvuk frekvencí čaker se může značně změnit, dokonce ze dne na den. Vaša čakry nepřetržitě aktualizují své energie, jak ve vašem bytí dochází k novým posunům energie a vědomí, ale také u lidstva a v univerzu. Právě v tuto dobu vám chci říci o těchto posunech a aktualizování, které probíhá ve vašich čakrách, abyste si jich byli vědomi a mohli se sladit s tímto procesem. Nyní bylo archandělům dáno svolení, aby dohlíželi, pomáhali a inspirovali mnoho nových aktivací duší na Zemi. Archandělé tuto zodpovědnost přijali, aby mnoho nanebevzatých mistrů mohlo pracovat na obecnější úrovni na znovusladění Země a Stvořitelova vesmíru v jedno. Země a vesmír byly vždy v propojení, ale nanebevzatí mistři jsou vedeni k tomu, aby vytvořili nové stezky světla ze Země do vnitřních rovin a Stvořitelova vesmíru, kvůli rychlosti, kterou se lidstvo vyvíjí. V minulosti, když nanebevzatí mistři vzestoupili, odložili svá fyzická těla a přesunuli se do svých světelných těl a cestovali do jiných dimenzí a do vnitřních rovin, aby pokračovali ve své cestě růstu.Tím také vytvořili stezky světla podobné tunelům, které pomáhaly dalším a dalším lidem vzestoupit ze Země. Dá se to připodobnit ke stavění nové silnice. Čím více stezek nanebevzatí mistři vytvářeli, tím snazší pak bylo pro ostatní zvýšit své vibrace a dosáhnout téhož, umožnili, aby se vyšší vibrace světla přenášely na Zemi, ale také pomohli s vytvářením oblastí s vysokými vibracemi světla na Zemi, které by inspirovaly ostatní a zpřístupnili prostor, který již má silné vyladění na Stvořitele a tím je posun vzestupu snadnější. Je to stejné, jako když meditujete dlouhodobě ve stejné místnosti; tato místnost a její okolí nese vysoké vibrace a tak, kdyby vstoupili do tohoto prostoru lidé, kteří nikdy předtím nemeditovali, budou v tom podporováni již vzniklou energií.

Zásluhou procesu vzestupu vyvíjejících se duší a mnoha duší, které jsou schopné zůstat ve svých fyzických tělech i po vzestupu a díky tomu, že se požadavky pro vzestup změnily znamená, že mnoho stezek vytvořených nanebevzatými mistry, už není zapotřebí. Nyní vytvářejí nanebevzatí mistři na vnitřních rovinách nové stezky světla ze Země do Stvořitelova vesmíru. Nejen že to znamená, že vyšší vibrace světla mohou proniknout na Zemi a do vašeho bytí, znamená to také, že na Zemi vznikne posvátný prostor či energetické vědomí, ke kterému je umožněn přístup a který bude podporovat nový proces vzestupu a sladění se Stvořitelem. Zatímco nanebevzatí mistři pracují na tomto, my, Království andělů, inspirujeme a dohlížíme na aktivace světla ve vašem bytí. Proto vás žádáme, abyste si byli vědomi aktualizací probíhajících ve vašem čakerním systému.

Ze srdcí archandělů se formují energetické zlaté okvětní plátky, zrozené z vibrace svobody lásky. Tyto okvětní plátky se svinují do trychtýře, když se spojí s každou z vašich čaker a vstupují do čaker úzkou stranou trychtýře. Je to jakoby tyto energetické zlaté okvětní plátky měly pupeční šňůru, která je spojuje se srdci archandělů. Když se zlatý plátek ve tvaru trychtýře ukotví v jedné z vašich čaker, začne stahovat a vlévat velké množství světla ze srdcí archandělů do této čakry a tak aktualizuje čakru na úroveň vědomí čisté andělské lásky a svobody, která se může zrodit jen z nejvyšší a čisté lásky. Toto je proces, kterému můžete dát prostor během meditace zároveň pro všechny čakry. Pak možná zažijete, že každá z vašich čaker se stane či ponese vibraci Království andělů a vědomí nesobecké lásky a služby a bezpodmínečné lásky, což může způsobit hluboké a silné otevření a rozšíření vašich čaker, které umožní Stvořitelovu světlu, aby velmi hojně proudilo skrze vaše bytí zaplavovalo je celé světlem. Nejenže to zvýší vibrace vašich čaker, ale zaktivuje to také hlubokou vzpomínku na to, co je to být k službám, vycházející z prostoru lásky a tuto vibraci budete moci zaintegrovat do celého svého bytí a reality.

Aktualizace vašeho čakerního systému je zaměřena na to, aby vám bylo umožněno plnější zažívání Stvořitele ve vaší realitě. Když vám toto pomáhá, abyste si byli vědomi tohoto procesu, není třeba, abyste mu plně rozuměli. Můžete použít invokaci, viz níže, abyste podpořili své vědomé přijetí tohoto aktualizačního procesu vašich čaker.

"Volám Archanděla Michaela a všechny archanděly, aby mě zcela obklopili, když vstupuji do meditativního stavu. Prosím ochraňujte a dohlížejte stále nad tímto procesem. Volám světlo archandělů, aby prostoupilo do mého bytí a čakerního systému. Nechť se energie zlatých okvětních plátků ze srdečních čaker archandělů ukotví najednou ve všech mých čakrách jako trychtýře zlatého světla. Dovoluji světlu a vědomí nesobecké lásky a služby a bezpodmínečné lásce archandělů, aby se vlila do mých čaker a umožnila hluboké rozšíření a prožitek svobody zrozené z lásky, aby je můj čakerní systém a celé mé bytí vnímali a přijali. Prosím, ujistěte se, že všechny energie, které potřebuji přijmout, se ukotvují v mých čakrách a pomáhají dalšímu stadiu mého duchovního vzestupu a aby vyvstalo vědomé uvědomění mé vnitřní pravdy. Prosím, podpořte schopnosti mých čaker a proces vyjadřování a vyzařování pravdy Stvořitele. Děkuji."

Jen si dovolte dýchat a uvolnit se a buďte si vědomi svých smyslů a energie v sobě a kolem sebe, dokud nepocítíte, že byl proces dovršen. Vězte, prosím, že Království andělů vás v této době vašeho vzestupu obrovsky podporuje.

S andělskou bezpodmínečnou láskou

Archanděl Michael

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info.Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Mnohé čeká, aby se začalo rozvíjet v pravou chvíli.

6. února 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Kéž jsi veden ve všem, co děláš a co říkáš. Uč se být velmi trpělivý a čekat ve všem na pravý čas. Věz, že vše bude dokonale fungovat, když počkáš na Mne a nebudeš se neuváženě hnát vpřed. Mnohé čeká, aby se začalo rozvíjet v pravou chvíli. Vše se urychluje, ale přesto půjde o postupný proces, neboť v Mém plánu je dokonalá harmonie a rytmus. Nic není mimo řád, tak pracuj s řádem a nikoli proti němu. Jestliže zkusíš pracovat proti řádu, prostě se vyčerpáš a nikam se nedostaneš, stejně jako kdybys plaval proti proudu. Buď zůstaneš stát, i když budeš plavat ze všech sil, nebo budeš silou proudu smeten zpět. Vyvaruj se pracovat proti něčemu, co je nevyhnutelné, a místo toho se uč jít v souladu s tím v absolutním klidu a důvěře, že děláš správné věci v pravý čas.

Horoskop na období od 3.2.2014 do 9.2.2014 Zralá hodnota – boří vzorce přesvědčení v mysli.

5. února 2014 v 13:53 Vývoj vědomí bytostíVenuše přestala být retrográdní 1.2., a tím byl dokončen proces přehodnocení svých hodnot, citů a lásky.

Pokud Venuše někde nebyla ve zralosti, měla dospět a dostat se do zralé hodnoty. Pokud jste někde dávali příliš, uzrál pocit hodnoty sebe sama, svých citů a toho, co nabízíte druhým, se naplnilo a řeklo se "dost".
Pokud někdo nebyl ochoten dát, vložit, být přístupný ke změně a především k přijetí zodpovědnosti za své city, zákonitě si tím zahrává s city druhých a stává se bezohledným. Neochota dát a vytvářet přinesla odejmutí. Nedostane nic, objevila se ztráta. Vesmír neplýtvá energií. Právě ve spolupráci, ve vztazích se toto nevyhnutelně projevilo.
Dozrála hodnota.
Proto v minulém týdnu bylo uvedeno vše na správné místo. Vše, co se týká lásky, hodnot, peněz, tvoření, harmonie a radosti. Vše, co nebylo v harmonii, skončilo. Dávání a přijímání má být v rovnováze, tím je to oboustranně obohacující. Nikdo není poškozen, zneužíván, vyvýšen ani ponížen.
Právě naše vnitřní hodnoty určují směr a chování v životě. Když něco pro vás není důležité a hodnotné, nejste ochotni pro to něco udělat. Tam, kde je pro vás důležitost a hodnota, jste ochotni vkládat svoji pozornost, vůli a konání. Vaše konání ukazuje vaši vnitřní pravdu, vaše hodnoty, city. Ukazuje, čemu dáváte přednost.
Tím, že Venuše je v konjunkci s Plutem, prochází tento proces na nejhlubší úrovni a je již materializován, zviditelněn. Právě do konce ledna se vše dělo spíše tak skrytě, čemu dáte hodnotu a čemu ne. Pro co se rozhodujete - konfrontace mezi strachem, omezením, odmítáním a láskou - dáváním.
Vyhrálo u vás sobectví nebo láska?
V tomto týdnu, kdy ještě působí kvadratura Urana na Venuši, mohou proběhnout rychlé a nečekané obraty v lásce, ale je potřeba konat, realizovat. Jak přejde tento týden, možnost na rychlé řešení, vyjasnění a změnu pomine. Pak si budete muset případnou změnu dlouho "odpracovat".
Slunce, které se dostává do kvadratury se Saturnem, ukazuje na objevení překážek a komplikací. Bude potřeba v sobě objevit hodně pokory. Jste prověřováni v oblasti vnitřní svobody, být věrný sám sobě, své pravdě. Vodnářská energie je více stahována do praktického využívání. Můžete vnímat zpomalení.
Po celý týden je Merkur (mysl, komunikace) v konjunkci s Neptunem. Mysl je více abstraktní, ovlivněna pocity. Probíhání léčení mysli, rozpouštění… Zákonitě na základě změny hodnot "musí" proběhnout změna mysli, rozboření starých přesvědčení. To jde ruku v ruce.
7.2. Merkur začíná být retrográdní v Rybách (do 13. 2.): navrácení se zpátky, regrese. Budeme "nuceni" se vrátit zpátky a přehodnotit své postoje, mentální vzorce. Tím, že v tomto týdnu je Merkur v Rybách, mohou se otevírat hloubky nevědomí, kde leží mentální vzorce a postoje. Je nutno přepsat stará rozhodnutí a přesvědčení, které vás ovládají a určují okolnosti vašeho života, aniž byste o tom věděli.
Během této doby se budou objevovat velmi silné sny, které mohou mít známky právě regrese, navrácení se do minulosti. Mohou se objevit nedořešené záležitosti. To, co nebylo dovyřčené. A zároveň to může jít až do minulých životů, pokud kořen přesvědčení je až tam.
Přeji vám mystický týden.
Petra Nel Smolová


Mistr Hilarion Poselství pro týden 2.2. 2014 - 9.2. 2014

5. února 2014 v 13:25 Mistr Hilarionmnoho lidí na planetě teď procitá do pochopení toho, že každý člověk je tvůrcem své vlastní reality a že vesmír dokonale zrcadlí zpět to, co lidé vysílají prostřednictvím svých myšlenek, pocitů, emocí a postojů. To dobré, co lidé vyslali do vnějšího světa, se k nim podle zákonů vesmíru vrací. V tomto bodě rozvíjejícího se Božského Plánu platí zákon milosti a lidstvu se dostává požehnání v podobě neutralizace všech opakujících se myšlenek, které se samovolně vynořují z hloubky jejich bytí. Tato klíčová témata mají vždy své kořeny v předchozích životech, kdy jste život prožívali skrze fyzické inkarnace. Zákon milosti vám dává ujištění, že ti, kdo mají upřímné srdce, mysl a úmysly a věrně kráčí po stezce světla ve službě svým bratrům a sestrám, dostanou veškerou příležitost k tomu, aby se zbavili těch vzorců chování a vyjadřování, které vyvěrají do bdělého vědomí, takže mohou být rozpoznány, přijaty a jednou provždy propuštěny.

Časy vašeho únavného a velmi důkladného úsilí, abyste sami sebe více naplnili světlem, jsou pryč, protože jak planetu naplňuje více světla, vše se děje okamžitě a pokrok v postupování Božského Plánu přesahuje naše nejdivočejší očekávání. Ve strukturách starého paradigmatu se děje mnoho zásadních skrytých změn a na jejich místa tiše nastupují nové systémy, které umožňují, aby byla brána v úvahu práva všech. Existuje jiný přístup k řešení běžných problémů, který je v počátečním stadiu implementace. Lidé se potřebují v procesu rozpoznávání těchto oblastí rozvoje naučit rozlišovat, a to v mnoha případech vůbec není snadné, protože jen vzácně jsou prosté a čisté pravdy sdělovány tak, aby je slyšeli všichni. Spíše je potřeba pátrat, pídit se, aby člověk objevil skutečný příběh skrytý za slovy.

Vlny evoluce se zvedají, aby probíhal posun směrem do vyššího vědomí pro všechny na planetě. Skrze otevírání se vyššímu uvědomění lidstvo pokročí do osvícenější fáze interakce s ostatními svého druhu. Jak už jsme řekli dříve, jde o pohyb, který je zpočátku sotva postřehnutelný, ale v nadcházejících dnech bude stále významnější.Ty na Zemi, kdo mají vysoký světelný kvocient, žádáme, aby drželi záměr vyšší vize světa, který si přejí vytvořit. Přijde čas, kdy všechno vaše úsilí začne být zřetelné a projeví se zázračné změny pro zdokonalení všech na planetě. Začněte si zaznamenávat každou malou pozitivní změnu, které si všimnete ve světě kolem vás, a brzy uvidíte, jak bude váš seznam narůstat a rozšiřovat se.

Největších změn si všimnete ve vyjádření/projevu vyšších kvalit ducha. Lidé na celém světě začínají odkládat/uvolňovat dualistické projevy a chování a vyjadřují to, co vyzařuje z jejich srdcí. Čím více laskavosti lidé projeví a ukážou svým bližním, tím rychleji bude tento pohyb expandovat.Zahrnuje to také projevování laskavosti k sobě, protože nedostatek sebe-přijetí a lásky k sobě brání lásce k ostatním a vyjádření této lásky. Toto je proces, který právě probíhá. Sloupáváte vrstvy sebe-popírání a odmítání vlastního božství a každý jednotlivec začíná vidět a přijímat krásu a světlo, které sídlí uvnitř jeho bytosti.

Když lidé uvidí a uznají svou vlastní krásu a božské kvality, začnou rozpoznávat tyto kvality ve svých bratrech a sestrách a to brzy vytvoří posun v dynamice všech vztahů. Ti, kteří už jsou unaveni z toho, jak v lidech kolem sebe stále vidí projevování nižších kvalit, si začnou všímat změn a brzy si tento způsob projevu osvojí většina lidí na planetě. Odvrátí se od způsobů chování a vyjadřování, které jsou propagovány zábavním průmyslem jako přijatelné a uvědomí si, že toto už není cesta pro ně. Lidé budou vyhledávat místa, kde je ztvárněna velkolepost lidského ducha a tím, jak to bude dělat stále více lidí, bude toto nahlíženo jako pravá cesta a srdečně přijímáno.

Do příštího týdne…
Já JSEM Hilarion
©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
TZOLKIN 5.2.2014 12 CHUEN kin 51 galaktický portál

5. února 2014 v 13:07 Mayský Kalendář na každý den

Chuen - Opice - Síla Lehkosti, humoru, probuzení potenciálu tvořivosti

CHUEN, TO JE TKADLEC, NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK A NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE, A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ JE V PLÁTNO NAŠÍ REALITY. ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO NAŠEHO ŽIVOTA.
Vlna SLUNCE přináší do všech sfér vašeho života VĚDOMÍ KRISTA a BEZPODMÍNEČNOU LÁSKU. DVANÁCTÝ den říká, abyste se místo pojídání pilulek, smutku, únavy a řešení problémů ZASMÁLI!
Barevné vlákno, které tká jednotlivé životní zkušenosti do jedné velké tapiserie lidské evoluce, je vytvořeno ze zářivého světla vašeho Vědomí a Chuen je ten, kdo spřádá nit každého z nás. Tak, jak přemýšlíte o vašich životech dnes, tak byste měli všechny dny LaKa (12) - rozpoznejte hlubokou propojenost s lidmi, událostmi, situacemi , které utváří vaše zkušenosti na této planetě. Čím více ctíte a respektujete každého člověka, událost i situaci, a méně očekáváte na oplátku, tím osvícenější a zralejší se stáváte. Když dnes tkáte tapiserii svého života, vybírejte vlákna moudře.
Očištěné pole pocitů a myšlenek vytváří optimální podmínky pro vyzkoušení nových možností. Dnes vsaďte na komunikativnost. Nebojte se, že někoho urazíte a nemějte sklony sami se urážet. I když mluvit pravdu do očí bolí, vždy směřuje k usmíření. LÁSKA je nejsilnější magie v životě. Staňte se dnes šamanem, který odstraňuje všechny kletby a kouzla. Najděte recept na štěstí. S lehkostí odhoďte to, co jste prožili a ničeho nelitujte.
Díky smíchu se uvolňují hormony na subatomární úrovni, inhalujete více kyslíku, omlazujete své tělo i ducha a do života přichází více kreativity Smích je nejlepší lékař!
Výzva pro dnešní den: Zařaďte do svého života nový fitness program - hluboké dýchání a cvičení smíchu, který prohlubuje hravost, vytváří rovnováhu mysli, těla i ducha.
Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr - říká se - že bude vyslyšen. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro sňatek.

Osobnosti narozené v Chuen jsou jedny z nejšťastnějších - šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři…..všechny životní dary získávají bez námahy. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a " zlaté ruce", ale někdy i velké Ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.
Ve Dnech CHUEN začíná proces odpálení tvořivých myšlenek. Fyzická materie se nyní přesouvá do oblasti sféry nemateriální. Dny CHUEN vás zalívají impulsy pomáhajícími transformovat tíhu komplikací v jednoduchou lehkost. Pokud váš klaun - váš vnitřní Obr - ještě nadále spí, pokuste se ho probudit ve Dnu CHUEN. Pomalu! Nerozčilujte se - to je motto OPICE.

DVANÁCTÝ Tón - LaKa - POROZUMĚNÍ, KOMUNIKACE
Je to den " zúčtování" všech akcí, všech zážitků, zkušeností, dobrý den integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období Den sjednocení našich vlivů a myšlenek. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK.

ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI !!
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU!!

V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu nám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní Dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


Vždy si pamatuj, že na tebe nikdy nenaložím více, než jsi schopen unést....

5. února 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Je-li na tebe vložena zodpovědnost, nes ji na svých bedrech radostně a neklesej pod ní. Hleď, abys ji uskutečnil do písmene, a nikdy ji neopomeň sledovat až do konce, bez ohledu na to, jak zdánlivě obtížné se ti to v tu chvíli může jevit. Vždy si pamatuj, že na tebe nikdy nenaložím více, než jsi schopen unést, aniž bych ti přispěl pomocí a silou, abys to dokázal. Poneseš-li svoji zodpovědnost, porosteš do velikosti a síly a staneš se natolik spolehlivým, že na tebe budu moci vkládat ještě větší odpovědnost. Potřebuji stále více a více spolehlivých duší, schopných unést náklad. Potřebuji, abys byl ochoten a schopen tak činit bez jakýchkoli obav, zda to dokážeš. Nikdy za žádných okolností se nesmíš cítit poraženým. Můžeš udělat cokoli, když se pro to rozhodneš a odmítneš třeba jen uvažovat o neúspěchu. Prostě věz, že budeš úspěšný, a ono to tak bude.

TZOLKIN 4.2.2014 11 OC kin 50 galaktický portál

4. února 2014 v 9:29 Mayský Kalendář na každý den

Oc - Pes - Síla Bezpodmínečné Lásky, Emocí a Soucitu

V této Treceně testuje Ahau mentální, psychickou a fyzickou odvahu - v tom leží jádro vaší osobní autority. Použijte energii Oc a přijměte zkoušky a výzvy, kterým čelíte se vztyčeným kýlem, chladnou hlavou, pevným odhodláním a s vědomím, že to všechno představuje souhrn vaší minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Všechno, co se naučíte, co jste nuceni řešit, jsou výzvy vašeho Status Quo a komfortní úrovně. Všechno jsou to věci, které jsou vašimi největšími učiteli a nejvěrnějšími spojenci.

DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE A BAVIT S RODINOU A PŘÁTELI

Nechte dnes "zmrtvýchvstát" sílu vašeho srdce, udělejte generální úklid v pocitech a uvolněte se od přesvědčení uložených od dětství. V tomto sektoru je uloženo mnoho rušivých oblastí. Dnes máte jedinečnou možnost jako sapér odminovat nebezpečná pole. Dnes dostáváte od osudu šanci vyeliminovat všechny Stíny, které ruší vaše smysly. Vyhlaste bankrot všem předsudkům, pověrám, starým normám a zkostnatělým pravidlům. Dnes se ukáže stav vaší psychické odolnosti.

Energie Oc a Buluk (11) pronikají do emocionálního těla a diagnostikují v něm téma LÁSKA. Prověřují všechny vztahy - partnerský vztah, vztahy v rodině, pracovní vztahy a všechny další mezilidské vztahy. Bude zkontrolováno, jestli se vaše Vědomí opírá o moudrost srdce a pokud zaregistrujete emocionální stres, rozčilení či negativní reakce - spojte se s Energií Psa - pomůže vám vyrovnat se s dnešními výzvami.

Vše co není zarovnáno s Láskou se z podvědomí neustále odfiltrovává, když se spustí tento proces - ocitnete se často na jiné frekvenční úrovni, než vaši nejbližší. Přijměte tento nový úhel a nasměrujte své Bytí k LÁSCE BEZPODMÍNEČNÉ. Bezpodmínečná láska neznamená, že se necháte ovlivnit starými paradigmaty svého okolí a budete se obětovat za jakýchkoliv podmínek, znamená to, že každému poskytnete prostor být tím, kým chce být a co chce dělat - včetně sebe, vašich dětí, partnerů, rodičů, přátel…… LÁSKA je ve 3D úrovni velmi zkresleným pojmem. Obětování není součástí vyšších frekvenčních úrovní. LÁSKA nikdy nebolí. Máte strach že přijdete o přízeň, nebo podporu? Chcete za každou cenu udržet vztahy na takové úrovni? Proč?

Osobnosti narozené v den OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své " smečce", mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti, včetně přemíry sexu. Známý OC ? Al Capone.

JEDENÁCTÝ TÓN - ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc - není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE - osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku, nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Přijmi vše, co potřebuješ, ale nikdy se nepokoušej to vlastnit.

4. února 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Žít duchovním životem neznamená být připraven o všechny světské statky, které potřebuješ a které ti usnadňují život. To prostě znamená, že máš užitek z každé jednotlivé věci, kterou potřebuješ užívat ku prospěchu celku a pro Mou čest a slávu. Jestliže něco ukončíš, ať je to cokoli, vrací se to ke Mně s láskou a vděčností, protože poznáváš, že vše, co máš, je Mé. Poznáš,že čím více odevzdáš, tím větší prostor se uvolní pro to, co přichází. Přijmi vše, co potřebuješ, ale nikdy se nepokoušej to vlastnit. Čím více si něco přivlastňuješ, tím větší je pravděpodobnost, že to ztratíš. Mé sýpky jsou přeplněné. Budeš-li správně řadit své hodnoty, nebude ti scházet vůbec nic. Ale pamatuj si, že Mě máš vždy ve všem klást na první místo, vzdávat za vše díky a vracet Mi to, co jsi ukončil.


TZOLKIN 3.2.2014 10 MULUC 49

3. února 2014 v 10:02 Mayský Kalendář na každý den

Muluc - Měsíc - Síla probuzení, očištění, podvědomí, zkoušek

Díky Universálním zákonům je život plný vzestupů a pádů, v kterých se musíme naučit orientovat a instinktivně hledat harmonii a rovnováhu. Lahun (10) dnes dělá testy a zkoušky, které nám Trecena Ahau hází na stůl, poněkud těžší, ale spojíte-li své síly s Muluc, ukáže vám zlatou střední cestu směrem k vyřešení a posunu. Bez ohledu na výzvy a zdánlivé překážky, na které se díváte právě teď, důvěřujte Lahun a Muluc, kteří vám pomáhají vidět potíže bezprostředně uprostřed hluku, nebo zmatku, takže dnes se soustřeďte na dlouhodobý horizont. Pamatujte, že nejlepší způsob jak se dostat z každé složité situace není cesta kolem ní , ale skrze ní.

Trecena SLUNCE přináší do všech sfér života VĚDOMÍ KRISTA a BEZPODMÍNEČNOU LÁSKU. DESÁTÝ den říká, abyste věnovali pozornost svému Egu, pokud se chcete naučit milovat a odpouštět.

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE A VĚNOVAT SE UMĚLECKÉ ČINNOSTI

Kristovské SLUNCE vás vyživuje svojí energií. Erupce a zemětřesení, které dnes zaregistrujete, ukazují čemu je třeba věnovat zvláštní pozornost. Věnujte dnes pozornost chování mazaného Ega i impulsům vyšších spirituálních částí. Dnes uvidíte, co jste dokázali během minulých deseti dnů vlny AHAU.

MULUC v yuakatánském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. V jazyce Quiché Znamená MULUC " platbu ", jinými slovy karmický dluh. To nám říká, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jsme v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jsme nashromáždili, neboli karmu. Přijměte pokorně všechny karmické dluhy se záměrem splatit je - uvedete tak život do harmonie. Odpusťte sobě i ostatním lidem. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu. Pokud máte problémy se sebehodnotou a sebevědomím obraťte se na uzdravující moc MĚSÍCE.

Buďte dnes v blízkosti krystalu jade - jadeit je posvátný kámen, který je spojen s MULUC a s vodou - modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.

Nativní MULUC musí být připraveni neustále propouštět a ventilovat dobré i špatné emoce, jinak se všechny problémy usazují v oblasti bederní páteře. Jsou neustále přeplněni emocemi, pocity, fantazií a cítí potřebu je ventilovat. Jsou to vynikající umělci , kteří dokáží zaujmout publikum. Mezi nejznámější MULUC patří Madonna, nebo Oprah Winfrey.

LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie pomáhají léčit strachy , všechny vztahy a karmickou minulost a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí. Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu a díky MULUC budou staré záznamy z podvědomí vyplaveny dvojnásobnou silou. Pocítíte-li kolem sebe mocnou energii prolamující všechny blokády a usazeniny, jako vždy soustřeďte se na svůj Střed. Jste-li ve shodě se svým Srdcem užijte si krásný den <3

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Tvůj život se stává bohatým a mocně požehnaným.

3. února 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jestliže se řídíš Mými zákony a posloucháš je, tvůj život se stává bohatým a mocně požehnaným. Neuposlechni tyto zákony a dříve nebo později shledáš, že jsi na šikmé ploše, dokud si neuvědomíš, kdes udělal chybu, a nerozhodneš se všechno špatné napravit. To nastane, až začneš dávat důležité věci na první místo a až se zbavíš své neústupnosti a vyhledáš Mne a Mé království. Není to snadné, jestliže jsi klesl až na dno a zdá se ti, že život nemá žádný smysl. Přesto to budeš muset udělat. Vlož nohu na nejnižší příčku žebříku a začni stoupat bez ohledu na to, jakkoliv se ti to právě může jevit obtížné. Jakmile se dostaneš na vyšší příčku a postupně si najdeš cestu z beznaděje, do níž jsi klesl, život se začne pro tebe měnit a najdeš jeho skutečný smysl.