Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Únor 2014

TZOLKIN 17.2.2014 11 AKBAL kin 63

17. února 2014 v 8:51 Mayský Kalendář na každý den

Akbal - Noc - Síla intuice, snů, hojnosti

Pečujte o svůj vnitřní domov - srdce vaší duše. Tam je zdroj síly, jádro vašeho životního záměru. Ctěte ho a respektujte, protože je skutečně posvátné. Vy jste jediný, kdo může ochraňovat integritu vaší duše.
Dnes je dobrý den pro uzemnění, pečujte o svůj dům, domov a rodinu. Pokud máte děti, udělejte si trochu času a promluvte s nimi o posvátném semínku - potenciálu, který v sobě nosí. Řekněte jim, jak je důležité milovat a nikdy se nevzdat svých vlastních nadějí. Dítě je jako nekonečně kvetoucí rostlina - období za obdobím, vrstva po vrstvě, semínko květu a ovocný plod, a stejně jako květina, potřebuje slunce a vodu sebelásky a sebeúcty.

Dnes je skvělý den pro odpuštění, opuštění minulosti a skvělý den pro tvoření budoucnosti. Vaše budoucnost začíná TEĎ, bez ohledu na to, co jste si vybrali v minulosti. Udělejte si klidný čas a uvolněte mysl i tělo. Uvolněte svaly a soustřeďte se na svůj dech. Přemýšlejte o okolnostech svého života. Vnímejte vděčnost a požehnání za všechno, co vám přijde na mysl. Existuje něco, co byste chtěli změnit? Vyberte si jednu věc a později se vraťte k dalším.

Jaká to byla událost a jak jste v té době reagovali? Jaké další subjekty byly v této věci ještě zapojeny? Existovalo něco, co mohlo v té době věc vyřešit, nebo problému předejít? Vezměte to na vědomí a berte to jako připomínku, že příště najdete odvahu říci, co je třeba, než nechat vzniknout problém. Nikdo nemá kontrolu nad tím, co si druhý člověk myslí, nebo jak se chová. Máte kontrolu jen vy sami nad sebou.

Dnes je skvělý den uvolnit fyzickou nemoc - nemoc je vždy způsobena zapáchajícím myšlením. Je to myšlenková forma bahna, kterou si člověk do svého aurického pole přenese sám. A dalším podílem jsou toxické potraviny. Podívejte se blíže na celkové znečištění životního prostředí a aktivně začněte u sebe. Založte zahradu a naučte se pěstovat potraviny bez pesticidů a herbicidů. To je nejlepší způsob, jak trávit čas pro sebe a naučit se pečovat o Zemi.

Takže zpět. Vždy se snažte kontrolovat situaci a vyřešit problém ihned. Pokud jste schopní řešit situaci, dokážete odpustit lidem jejich přestupky. Stačí si uvědomit co dělali, byla v tu chvíli jejich nejlepší volba za daných okolností. V tu chvíli to byl jejich kód přesvědčení. Je přirozené, že každý reaguje na základě své zóny pohodlí. To je důvod, proč je tak důležité , abyste si byli vědomě vědomi kódů přesvědčení , která řídí váš život. Mnoho terapeutů doporučuje psát dopis lidem, s kterými máte nevyřešené problémy - to pomáhá vyjasnit situaci - ať už dopis pošlete, či nikoliv. Přijměte plnou zodpovědnost za to, co se přihodilo, neznamená to, že se budete vinit, ale pomůže vám to uvědomit si podíl. Obecně platí, že nevyřešené otázky jsou prožívány a používány opakovaně. Naučte se říkat příště pravdu, buďte loajální a mějte integritu, to pomůže vašim vztahům kvést.

Zamyslete se, co byste udělali v minulých situacích dnes a příště taková nenastane. To je Vzestup - naučit ovládat sami sebe. Podívejte se dnes hlouběji na určitý problém, a odpusťte druhým, odpusťte sobě. Příště budete vědět jak reagovat. Vymažte veškerou negativní energii ať už formou konverzace, nebo skrze odpuštění. Události minulé považujte za cennou zkušenost, kterou můžete sdílet s druhými, popřípadě jim pomoci a podpořit je. Máte v sobě sílu vyřešit naprosto každý problém. Jednoduše najděte odvahu a všechny situace naplňte láskou.

JEDENÁCTÝ TÓN - ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc - není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE - osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku, nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Nech své vědomí volně plynout a rozvíjet.

17. února 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jsi-li ochoten všechno Mi odevzdat a nic si neponechat, pak každá tvá potřeba bude zázračně splněna a tvůj život bude oplývat hojností, nebo otevřeš zdymadla, když se všeho pro Mne vzdáš. Přijímej tento zákon celou svou bytostí, až se stane tvou součástí a ty se budeš rozechvívat rytmem všeho života a poznáš význam celistvosti, význam bytí v souladu s celkem stvoření, a tedy i v souladu se Mnou. Já jsem tvůrcem všeho stvoření; Já jsem celistvostí všeho života. Povznes své vědomí a uvědom si, že Já jsem v tobě, že tato celistvost je v tobě a že tě nic nemůže oddělit od tohoto zázraku, jen tvé vlastní omezené vědomí. Nech své vědomí volně plynout a rozvíjet. Nedopusť, aby cokoli zastavilo tento rozvoj vědomí, dokud nedokážeš přijmout, že Já jsem v tobě, ty jsi ve Mně, a že jsme jedno.


Vlídnost, krása a ušlechtilost

16. února 2014 v 19:12 Krása ženy

Každá žena, ať již v mladém nebo i ve zralém věku, by měla působit svou vlídností a krásnou ušlechtilostí, se kterou se snoubí moudré poznání plně prožitého života. K takové ženě by pak s radostí přicházeli mnozí a čerpali by od ní její hluboké životní zkušenosti, a ona by měla možnost svojí moudrostí i svým vzorem krásy moudrého stáří podporovat a posilovat mládí, jež tuto podporu nutně pro svůj plnocenný život potřebuje.

M. Štokrová
Zdroj: FB

TZOLKIN 16.2.2014 10 IK kin 62

16. února 2014 v 18:37 Mayský Kalendář na každý den

Ik - Vítr - Síla Ducha, inspirace, komunikace

Čas postarat se o tvář domova - obrazně i doslova. Lahun (10) vám pomůže pečovat o vztahy a vazby mezi členy rodiny poskytující stabilitu a spolupráci, zatímco Ik umožňuje čistit, čistit, čistit všechna nedorozumění, rozmrzelost, nebo nedávné hádky a osvěžit vztahy novými perspektivami. Lahun nám připomíná, že čas strávený s těmi, které máme rádi, je ze všeho nejcennější.

Dnes je den nepřeberných možností, z kterých si můžete vybrat. Víte, že máte kontrolu nad svým osudem? Uvědomujete si jak důležitá jsou vaše slova, která říkáte a myšlenky, které se vlní celým Vesmírem? Má nějaká skutečnost právě teď vliv na vaše myšlenky? Myšlenky a slova ovlivňují emoce a vše projevené kolem vás. Postoupit na vyšší úroveň znamená odfiltrovat všechny vzorce myšlení, přesvědčení, očekávání, které nejsou v souladu s vyššími frekvencemi. Tón DESET je energie manifestace a materializace.

Je-li vaším snem získat nové přátelé, nebo se chcete přestěhovat, chcete zažít den svých snů, nebo najít partnera - dnešní Energie silně podporují materializaci všeho, čemu věnujete pozornost. Důležité je, aby se vaše touhy vyplnily, zbourat všechny zdi viny, obviňování, negativních myšlenek, obav, strachů a pocitů, že si něco nezasloužíte. Pusťte se všech obav, co si o vašich snech myslí ostatní - toto je váš život. Váš záměr musí být jasný. Zapojte všechny smysly, abyste vnímali jakoby to byla realita. Musíte cítit vůni, slyšet zvuky, vnímat doteky milované osoby, nebo látku na sedadlech vašeho nového auta - denně. Nacházejte radost ve všem co děláte i v těch nejobyčejnějších věcech, vzpomínáte na včerejší příklad? Dnes, ale i další dny, si představujte, že váš sen je již skutečnost a dávejte pozor na synchronicity!

Velmi důležitou složkou tohoto procesu je vděčnost. Buďte vděční za každý okamžik vašeho života. Snažte se najít způsoby, jak si život zjednodušit, aby byl plný radosti pro vás i vaše blízké. Nezapomeňte, že vaše myšlenky mají obrovskou sílu a mohou být škodlivější než odhazování plastů do moře! Je to velká zodpovědnost. Udržujte kontrolu nad myšlenkami a emocemi - bez ohledu na to, co se děje kolem vás. Postupně časem zjistíte, že je stále snadnější soustředit se na tvoření života a být ve svém Středu. Místo stěžování, obviňování, nebo demonstrace za lepší změny - věnujte pozornost změnám, které můžete udělat vy sami ve svém životě a změnit tak svět na lepší místo.

Obraťte se kdykoliv na vaše průvodce a NIKDY TO NEVZDÁVEJTE - VŠECHNO JE MOŽNÉ!

LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST. MATERIALIZACE.
Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie nám pomáhají léčit strachy , všechny vztahy a karmickou minulost a zodpovědně přistupovat nejen k vašemu životu, ale životu všech bytostí. Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Byl to ráj nebo nirvána? - Robert Monroe

16. února 2014 v 7:00 Oblíbené knihy
Při svém cestování mimo tělo poznal autor vrcholný stav bytí Existence.
Zde je úryvek z knihy, kde popisuje tento "prostor",v kterém se ocitl:
Třikrát jsem "šel" na místo, pro jehož přesnější popis se mi nedostá­vá slov. Opět je to ta vize, ta interpretace, dočasná návštěva tohoto "mís­ta" nebo stavu bytí, která přináší v historii lidstva tolikrát opakovaný vzkaz. Jsem si jistý, že by to mohla být část ráje, jak ho chápe naše nábo­ženství. Určitě to také musí být nirvána, samádhí, vrcholná zkušenost, tak jak nám ji prezentují mystikové všech dob. Rozhodně je to stav bytí, který různé osoby popisují velmi různě.
Pro mě to bylo místo nebo stav naprostého čistého klidu a míru a přes­to intenzivních, nádherných emocí. Bylo to jako vznášet se v teplých, měkkých mracích, kde není ani nahoře, ani dole, kde nic neexistuje jako samostatná část hmoty. To teplo není jen kolem vás, ale je i na vás a ve vás. Vaše vnímání je zamlžené a zcela okouzlené dokonalým prostředím.
Mraky, ve kterých se vznášíte, jsou prozařovány paprsky světla, jejichž tvary a odstíny se neustále proměňují. Koupete se v nich, když přes vás přecházejí, a každý z nich je nádherný. Rubínově červené paprsky světla, nebo něčeho víc, než je světlo tak, jak ho známe, protože žádné světlo vám nepřinese takový pocit smysluplnosti. Všechny barvy spektra se ne­ustále objevují a zase mizí, nikdy náhle nebo prudce, a každá z nich s se­bou přináší jiný druh uklidňujícího a mírného štěstí. Jako byste byli v mra­cích obklopujících věčně zářící západ slunce a zároveň i jejich součástí; s každou proměnou té živoucí zářící barvy se zároveň měníte i vy sami. Reagujete a vstřebáváte do sebe tu nekonečnou modř, žluť, zeleň a čer­veň a všechny odstíny mezi tím. Všechny jsou vám blízké a známé. Cítí­te, že sem patříte. Tady jste doma.
Pohybujete se volně a bez námahy skrze mraky a kolem sebe slyšíte hudbu. Není to něco, co si začnete uvědomovat. Je to tu pořád a vy vib­rujete v souzvuku s hudbou. A zase, je to víc než hudba, tak jak ji zná­me. Jsou to jen ty harmonie, jemné a dynamické melodické pasáže, mnohohlasý kontrapunkt, hluboce dojímavý podtext - jsou to jen ty části hudby, které ve vás vyvolávají hluboké emoce. Nic obyčejného, všední­ho, nudného. Sbory jakoby lidských hlasů se ozývají v písních beze slov. Nekonečné melodie smyčců všech odstínů se v jemné harmonii prolína­jí s cyklickými, neustále se vyvíjejícími tématy a vy s nimi rezonujete. Ne­ní tam žádný zdroj, ze kterého by ta hudba vycházela. Je všude - kolem vás, ve vás, vy jste její součástí a ona je vámi.
Je to nejčistší pravda, kterou vám bylo dopřáno pouze zahlédnout. To­hle je hostina a ty mrňavé drobky, které jste ochutnali předtím, ve vás vzbudily naději, že existuje celek. Nepojmenovatelné emoce, touha, nos­talgie, pocit osudovosti, které jste cítili ve vašem známém světě, když jste se na Havaji dívali na mraky zbarvené zapadajícím sluncem, když jste ti­še stáli mezi vysokými stromy, kývajícími se ve větru, když ve vás úryvek hudby, nějaká melodie vyvolala vzpomínky na minulost, nebo jste při ní pocítili touhu, která se vám s žádnou vzpomínkou nespojovala, když jste toužili po místě, kam patříte, ať už to bylo město, země, národ nebo ro­dina - ty všechny jsou tady teď naplněny. Jste doma. Jste tam, kam pat­říte. Tam, kde jste vždycky měli být.
A hlavně - nejste sami. S vámi, vedle vás, ve vás propleteni, jsou dal­ší. Nemají jména, neuvědomujete si ani, že by měli nějaké tvary, ale zná­te je a jste s nimi spojeni. Oni jsou úplně stejní jako vy, oni jsou vy a stej­ně jako vy jsou doma. Cítíte s nimi, jako by mezi vámi probíhaly něžné elektrické vlny, dokonalá láska, z níž jste dosud měli možnost zakusit jen nepatrné segmenty a neúplné části. Jenže tady ty emoce nepotřebují inten­zivní vyjádření ani teatrální demonstrace. Dáváte a přijímáte automatic­ky, bez záměrné snahy. Není to něco, co potřebujete, nebo co potřebuje vás. Ono "dosahování" je pryč. Výměna probíhá přirozeně. Neuvědomu­jete si žádné rozdíly v pohlaví, vy sami, jakožto část celku, jste obojí, muž i žena, pozitivní i negativní, elektron i proton. Zažíváte dokonalou har­monii, protože jste tam, kam patříte. Jste doma.
V tom všem, ale nikoli jako součást toho všeho, si uvědomujete zdroj všech vašich zážitků a zkušeností, vás samých, toho všeho, co je tak ob­rovské, že to nejste schopni ani pochopit, ani si to nedovedete předsta­vit. Tady víte o existenci Otce, vašeho pravého Otce, a přijímáte ho bez potíží. Otec, Stvořitel všeho, co je, bylo a bude. A vy jste jen jedním z je­ho nespočetných výtvorů. Jak nebo proč, to nevíte. Není to důležité. Jste šťastní prostě proto, že jste na správném místě, na místě, kam opravdu patříte.
Byl jsem tam třikrát a ani jednou jsem se nevracel zpět do fyzické­ho těla dobrovolně. Vracel jsem se neochotně a byl jsem z toho smutný. Kdosi mi pomohl se vrátit. Pokaždé, když jsem se vrátil, trpěl jsem celé dny silnou nostalgií a pocity opuštěnosti. Připadal jsem si, jako se asi cítí návštěvník mezi cizinci, v zemi, kde nic není úplně "správně", kde všechno a všichni působí "špatně" ve srovnání s místem, kam patříte. Akutní osamělost, nostalgie a cosi jako stýskání. Bylo to tak těžké, že jsem se již znovu nepokoušel se tam vrátit.
úryvek z knihy Cesty mimo tělo - Robert Monroe

Přestaň marnit čas pouhým přemýšlením....

16. února 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jak nakládáš s věcmi, na kterých v životě záleží? Řadíš správně své hodnoty? Proč si nenajít čas ke ztišení se, k prozkoumání svých pohnutek, abys tak zjistil, zda jsou to ty nejvyšší hodnoty? Jen ty tak můžeš učinit. Nikdo jiný tak nemůže udělat za tebe. Může to pro tebe znamenat i čekání na Mě, aniž by se ti dostalo bezprostřední odpovědi. Možná, že pro tebe budou důležité lekce, kterým se můžeš naučit jen při klidném čekání na Mne, zvláště když jsi netrpělivá a náročná duše. Proč pro sebe dělat výjimky? Znáš na vše teoretické odpovědi. Nyní je čas, abys je uvedl do praxe a viděl, jak působí. Nikdy se nenaučíš těmto životně důležitým lekcím, aniž bys je na sobě vyzkoušel. Proč to neuděláš hned a nepřestaneš marnit čas pouhým přemýšlením? Uč se řadit své hodnoty správně a klást pravé věci na první místo. Dovol Mi působit v tobě a skrze tebe.


TZOLKIN 15.2.2014 9 IMIX kin 61

15. února 2014 v 9:18 Mayský Kalendář na každý den

Imix - Drak - Síla tvoření, počátku, důvěry

Když venku zuří bouře, není lepší místo, než se ohřát doma u ohně, v uklidňujícím objetí naší matky. Stejně tak můžeme najít útočiště v pohodlí našich myšlenkových vzorců a reakcí, když lidé, životní události, nebo situace atakují naše vnímání reality. Ale stejně jako musí všechny děti jednoho dne opustit bezpečí své matky, tak i my všichni musíme čelit výzvám, abychom se vyvíjeli a postupovali na cestě naší duše. Dnes je velký den psychického znovuzrození: Bolon (9) silné a pozitivní energie zjemňují dopad Imix a vedou vás k vašemu životnímu cíli.

Dnes je den nových počátků, dnes se otevírají nové dveře. Udělejte si dnes čas zamyslet se, co jste v poslední době dokončili. Může to být velký projekt, nebo rozloučení s milovaným člověkem, nebo to může být tak jednoduché, jako dokončení mytí nádobí po večeři. Jak se cítíte, když skončíte nějaký úkol, nebo událost? Jaký máte pocit z vykonané práce? Máte někdy pocity viny? Máte pocit radosti, nebo zoufalství? Věnujete každý okamžik pozornost tomu, co se právě děje? Cítíte vděčnost, když se vám podaří něco dokončit? Když jste myli nádobí a uklízeli po večeři, kde jste byli myšlenkami? Děkujete za všechna požehnání v životě?

Věnovat pozornost ukončování cyklů se může zdát triviální. Často je to jen pocit spěchu a soustředění se na další projekt. Tak se to učí i ve škole. Úkoly, termíny….den za dnem. Pokud jste něco nedokončili ve škole včas, byli jste potrestáni špatnou známkou, bez ohledu na to, jak dobrý výsledek byl. To se přenáší i do pracovního života. Termíny, termíny, termíny……..a kvalita?.....nevadí….důležitý je termín! Hlavním cílem se stal termín. Nemáte ani čas podívat se co jste vytvořili, protože jste tlačeni novými lhůtami. Není divu, že tolik lidí umírá na stres. Není divu, že nám chybí radost v životě. Nemáme ani čas přivonět si k růži, jít do přírody. Přitom příroda nás regeneruje a léčí. Najdete zde klid a rovnováhu. Podívejte se na les a přírodní divy světa. Příroda nemá žádné termíny. Semena ví, kdy mají klíčit. Listy ví, kdy mají opadat. Ptáci ví, kdy musí migrovat. Medvědi ví, kdy je čas na zimní spánek. V přírodě se můžete dozvědět mnoho - ztište se a vstupte do svého vnitřního světa. Zamyslete se, jak se stát vyrovnanější. Jak být více v souladu.

Je tedy důležité věnovat pozornost tomu, co děláte, i mytí nádobí. Je důležité kolik času věnujete práci. Je vaše práce prospěšná, nebo je jen prostředkem k dosažení cíle, který stejně nakonec nepřijde? Kolik času vám zabere příprava, cesta a nacházíte uspokojení a radost? Pokud je procento nízké, najděte si jiný způsob jak podporovat sami sebe. Mnoho lidí má strach ze změny zaměstnání, nebo práce v jiné oblasti, protože jsou závislí na odměně. Jsou závislí na tom, co od nich druzí očekávají.

Existuje mnoho lidí, kteří vystoupili ze systému, kde pracovali jako robot a finanční úspory často žádné. Jste odloučeni od svých milovaných a mnoho lidí, žije osaměle. Zapomněli jsme na smysl kmene, na sousedy. Obklopili jsme se technologií a sledujeme v domácnosti čtyři televize najednou. Proč? Přemýšlíte, kde vzít tedy peníze na hračky pro své děti, dům, nebo auto. Udělejte krok zpět a kultivujte svá přání z dětství. Čím jste chtěli být, kde jste chtěli žít, a co jste chtěli dělat? Všechny své sny jste zasunuli pod koberec. Ty sny jsou stále platné! Chcete objet zeměkouli na motocyklu, vylézt na Mount Everest, chcete mít srub u lesa? Co vám brání ve splnění vašich snů?

Hledejte ty, kteří vystoupili z jistot a šli za svým snem. Oni vás budou podporovat, oni ví jak překonat strachy a výsměch druhých. Budete muset najít odvahu, ale výsledek stojí za to. Nejste li spokojeni - mějte odvahu změnit to.

Proč někteří lidé odpustí druhým velké prohřešky, nebo proč se lidé dokáží radovat bez ohledu na okolnosti? Protože se naučili být zodpovědní za své činy a umožňují druhým totéž. Mluvte nimi - jsou to vaši učitelé. Až budete mýt dnes nádobí, budete vědět, že všechno je možné a že štěstí a radost je opravdu dar od narození.

DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Někteří mayští učitelé ho spojují s devíti kroky, které jsou nutné pro stavbu domu, s devíti etapami pěstování a sklizně plodin, devíti vesmírnými cykly, devíti poschodími pyramidy. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

Vědci dokázali, že naše myšlenky mohou způsobovat genetické změny

15. února 2014 v 7:00 Vývoj vědomí bytostí
S přibývajícími důkazy o tom, že cvičení mysli nebo aplikace určitých režimů vědomí může mít pozitivní vliv na naše zdraví, se vědci snaží přijít na to, jak tyto praktiky fyzicky ovlivňují tělo. Nová studie výzkumníků z Wisconsinu, Španělska a Francie přináší první fakta o molekulárních změnách v těle následujících po intenzivních cvičeních bdělé pozornosti.

Studie zkoumala účinky celodenního intenzivního cvičení bdělé pozornosti ve skupině zkušených mediátorů ve srovnání se skupinou netrénovaných kontrolních subjektů, které praktikovaly tiché, nemeditativní aktivity.

Po osmi hodinách cvičení bdělé pozornosti se u mediátorů projevily různé genetické a molekulární odchylky, včetně změněných úrovní mechanismu genetické regulace a snížených úrovní prozánětlivých genů, což souviselo s rychlejším fyzickým zotavením ze stresové situace.

"Pokud víme, jde o vůbec první doklad prudkých změn genetických informací u subjektů podrobených cvičení bdělé pozornosti, říká jeden z autorů studie Richard J. Davidson, zakladatel Centra pro výzkum zdravé mysli a profesor psychologie a psychiatrie na Wisconsinsko-Madisonské univerzitě.

"Nejpozoruhodnějším zjištěním je to, že tyto změny byly zaznamenány u genů, které jsou běžným cílem protizánětlivých a analgetických léků," uvedla Perla Kaliman, hlavní autorka studie z Institutu biomedicínského výzkumu v Barceloně (IIBB-CSIC-IDIBAPS), kde byly provedeny molekulární analýzy.

Studie byla publikována v časopisu Psychoneuroendocrinology.

Preklinické studie prokázaly, že cvičení pozorné bdělosti mají blahodárné účinky na zánětlivé poruchy, a Americká kardiologická asociace (American Heart Association) je schválila jako preventivní intervenci.

Genetická aktivita se může měnit v souladu s vnímáním

Podle dr. Bruce Liptona se genetická aktivita může den po dni měnit. Jestliže se naše vnímání odráží v chemickém složení těla a náš nervový systém vnímá a interpretuje okolní prostředí a poté ovládá chemické složení krve, pak můžeme doslova změnit osud svých buněk změnou myšlenek.

Výzkum dr. Liptona vlastně ukazuje, že když změníme vnímání, naše mysl může změnit aktivitu genů a vytvořit přes třicet tisíc různých produktů každého genu. Lipton tvrdí, že genetické kódy jsou obsaženy v jádru buňky a že tyto kódy můžeme přepsat, jestliže změníme chemické složení krve.

Jednoduše řečeno to znamená, že chceme-li léčit rakovinu, musíme změnit způsob myšlení. "Úkolem mysli je dosáhnout soudržnosti mezi tím, čemu věříme, a realitou, kterou prožíváme," říká Lipton. "Znamená to, že naše mysl uspořádá biologii a funkce těla tak, aby ladily s myšlením. Pokud vám bylo řečeno, že do šesti měsíců zemřete, a vaše mysl tomu věří, pak s největší pravděpodobností do šesti měsíců opravdu skonáte. Říká se tomu nocebo efekt a je to výsledek negativního myšlení, jedná se tedy o opak placebo efektu, v rámci kterého se léčení dosáhne díky myšlení pozitivnímu."

Tato dynamika ukazuje na třístranný systém: část našeho já přísahá, že nechce zemřít (vědomá mysl), je však přebíjena jinou částí, přesvědčenou, že zemřeme (lékařská prognóza přenášená podvědomím), která následně spouští chemickou reakci (zprostředkovanou chemií mozku), jež zajistí, aby se tělo podřídilo dominantnímu přesvědčení. (Neurochirurgie již uznala, že podvědomí ovládá 95 procent našeho života).

Jak je to ale s částí našeho já, která nechce zemřít - vědomou myslí? Má i ona vliv na chemii těla? Podle dr. Liptona je nejpodstatnější to, jak je naprogramováno naše podvědomí, jež obsahuje ta nejhlubší přesvědčení. Právě tato přesvědčení mají rozhodující hlas.

"Je to složité," říká dr. Lipton. Lidé jsou naprogramováni k tomu, aby věřili, že jsou oběťmi a že jsou bezmocní. Jsme programováni od samotného počátku přesvědčeními svých rodičů. Když například onemocníme, rodiče nám říkají, že musíme jít k lékaři, neboť on je autoritou ohledně našeho zdraví. Každému z nás v dětství říkali, že lékaři jsou autoritami a že jsme oběti tělesných pochodů, jež jsou mimo naši kontrolu. Je nicméně ironií, že se lidem často udělá lépe už cestou k lékaři. V tu chvíli se totiž nastartuje instinktivní samoléčivý proces, další příklad placebo efektu.

Cvičení bdělé pozornosti má vliv na regulační dráhy

Výsledky Davidsonovy studie vypovídají o regulaci genů, které se podílí na zánětech. Jedná se o prozánětlivé geny RIPK2 a COX2 a některé histony deacetylázy (HDAC), které regulují aktivitu jiných genů epigeneticky.

Biologové se už mnoho let domnívají, že na buněčné úrovni existuje určitá epigenetická dědičnost. Příkladem jsou různé typy buněk v našem těle. Kožní a mozkové buňky mají různé formy a funkce, přestože mají zcela shodnou DNA. Musejí existovat mechanismy - jiné než DNA - které zajistí, že kožní buňky zůstanou kožními buňkami, když se rozdělí.

Pro vědce bylo například překvapením, že na začátku studie se testované geny u obou skupin subjektů nijak nelišily. Změny byly patrné jen u mediátorů, kteří absolvovali cvičení bdělé pozornosti. Nebyly zaznamenání žádné odlišnosti u několika dalších genů modifikujících DNA mezi oběma skupinami, z čehož vyplývá, že cvičené bdělé pozornosti má vliv jen na určité regulační dráhy.

Hlavním výsledkem je to, že u mediátorů došlo vlivem cvičení bdělé pozornosti ke genetickým změnám, které nebyly zaznamenány u druhé skupiny provádějící jiná meditační cvičení - což dokazuje, že cvičení bdělé pozornosti může vést k epigenetickým alternacím v rámci genomu.

Dřívější studie prováděné u hlodavců a lidí poukázaly na dynamické epigenetické reakce na fyzické stimuly, jako je stres, dieta nebo cvičení, již po několika hodinách.

"Naše geny jsou poměrně dynamické ve svém vyjádření a z těchto výsledků vyplývá, že klid mysli může mít vliv na jejich vyjádření," tvrdí Davidson.

"Regulace genů HDAC a prozánětlivé dráhy mohou reprezentovat mechanismy podtrhující léčebný potenciál bdělé pozornosti," uvedla Kaliman. "Naše zjištění jsou základem pro budoucí výzkum léčby chronických zánětů."

Rozhodující jsou podvědomá přesvědčení

Mnoho lidí praktikujících pozitivní myšlení ví, že pozitivní myšlenky - a dlouhé opakování afirmací - nevedou vždy k výsledkům, které nám slibují dotyčné knihy.

Dr. Lipton to nepopírá, neboť pozitivní myšlenky vycházejí z vědomé mysli, zatímco negativní myšlenky jsou obvykle programovány do mocnější podvědomé mysli.

"Hlavní problém tkví v tom, že lidé znají svá vědomá přesvědčení a reakce, nikoli však podvědomá přesvědčení a reakce. Většina lidí si ani nepřipouští, že podvědomí hraje nějakou roli, přičemž podvědomí je ve skutečnosti milionkrát mocnější než vědomá mysl. Naše podvědomá přesvědčení pracují buď pro nás, nebo proti nám, je však pravdou, že neřídíme svůj život, protože naše podvědomí vytlačuje veškerou vědomou kontrolu. Když se tedy snažíte uzdravit na vědomé úrovni - opakováním afirmací a přesvědčováním se, že jste zdraví - může ve vás působit neviditelný podvědomý program, který toto úsilí sabotuje."


Poznámka k poslednímu odstavci:

Poslední věta posledního odstavce je velmi relativní. Může být pravdivá, ale za určitých konkrétních podmínek. Za jiných konkrétních podmínek se ukáže jako nepravdivá. Ale především poukazuje na to, že v hloubi své psychoenergetické struktury máme uloženy informace, které mohou jít z opravdu dávné naší minulosti a které jsou v protikladu s naším současným záměrem a představou života z pohledu vědomé mysli. A když toto víme, uvědomíme si to, nalezneme o jaké blokující energie jde, co vyjadřují, jakou mají spojitost s naší individualitou, pak lze při uzdravování našeho života s úspěchem využít i afirmací a vizualizací apod. (pozn. LM)

Nechť je vše, k čemu se odhodláš, konáno celým srdcem...

15. února 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Tajemství úspěšné činnosti spočívá v tom, že chceme, aby byla úspěšná, a máme k ní tak kladný vztah, že tomu ani nemůže být jinak. Pustit se do obtížné práce s polovičatostí nemůže přivolat úspěch; když však do ní vložíš celé své srdce a opravdovou touhu vidět dobré dílo, dopadne tvé dílo jen i tím skutečně nejlepším způsobem. Nechť je vše, k čemu se odhodláš, konáno celým srdcem, od těch nejmenších všedních prací k těm nejobtížnějším a nejsložitějším. Buď ochoten I přijmout od života skutečné výzvy a nikdy se jich neobávej. Jestliže čelíš těmto výzvám ve správném duchu a s vnitřním vědomím, že jsem to Já, kdo působí v tobě a skrze tebe a kdo ti pomůže dokončit úkol, může se stát cokoliv. Změň svůj přístup, a otevřeš tak dveře proudu silné kladné a tvořivé energie pro celou svou bytost. Uvědom si, že se můžeš změnit, a to velmi rychle, ale záleží to na tobě.TZOLKIN 14.2.2014 8 AHAU kin 60

14. února 2014 v 8:52 Mayský Kalendář na každý den

Ahau - Slunce - Síla Bezpodmínečné lásky

Obzvláště rozhodující den pro dokončení, vyřešení a uzavření. Neodcházejte z něčeho, co jste začali, nebo k čemu jste se zavázali jen proto, že jsou věci ještě těžší. Tím se učíte, kdo jste. Takže posilte své odhodlání, přitáhněte kořeny domova a rodiny, které Trecena Ben posiluje a využijte vysoce nabitou sluneční energii Ahau k posunutí vpřed a k protažení potížemi ve vašem životě.

Symbol nekonečna vypadá jako ležatá osmička. Symbol nekonečna také představuje nekonečnou zásobu hojnosti. Co vám přijde na mysl, když slyšíte, nebo čtete slovo HOJNOST? Nejspíš se objeví před vaším zrakem seznam materiálních věcí, ale dnes se zaměříme na jiné typy hojnosti a jak se ve vašem životě mohou projevit.

Když se vás někdo zeptá " Co je nejvyšší forma hojnosti? ", co odpovíte? Zdraví, bohatství, moudrost, poznání…..Všechny tyto věci jsou formy hojnosti. Přesto jen málokdo považuje přátele, rodinu, domácí mazlíčky za projev hojnosti. Jeden z největších darů hojnosti je bezpodmínečná láska. Ve svých modlitbách hledáte způsoby jak zvýšit hojnost, ale vaše strachy a obavy tok hojnosti blokují. Mnoho moudrých sdílelo Zákon Vesmíru, který říká " Co dáte, to dostanete ". Věříte těmto slovům uvnitř - ve vaše srdci?

Mnoho lidí trpí nízkým sebevědomím - věří, že mají co nabídnout, ale nevěří, že jsou hodni přijímat velké dary. Jejich přesvědčení vytvořilo blok přijímat dary od cizích lidí i těch, kteří je milují. Pokud se s tím ztotožňujete, dovolte si dnes koupel lásky a věřte, že jste hodni přijímat dary.

Mnoho lidí zažívá i opačný extrém, dávají až do vyčerpání a neustále odmítají přijmout laskavost od druhých, protože mají pocit, že druzí si zaslouží víc, než oni. Jiní hlásají o své štědrosti, ale pak jsou překvapeni, že nedostali nic na oplátku. První, na co byste měli myslet je důvod, proč dárek dáváte. Dárky, které nejsou od srdce, nebo jsou spojené s očekáváním, není nic jiného než podplácení.

Udělejte si malý test. Dejte dárky druhým v podobě hmotných předmětů, nějakých činů, či modliteb - bez jejich vědomí, nikomu neříkejte, co jste udělali. Věnujte pozornost tomu, jak se cítíte. Trápí vás, že vás nikdo nechválí, neděkuje vám, nebo jste naštvaní, pokud nikdo nezjistí, co jste udělali? Pokud ano, víte, že máte problém s dáváním. Pokud můžete s druhými sdílet dárky bez touhy přijímat uznání - budete vědět, že jste se naučili dávat opravdu ze srdce. Získáváte příslib hojnosti!

Už staří Mistři učili, že co dáte, to se vám vrátí. Jakou hojnost chcete? Zdraví, bohatství, moudrost, pak sdílejte dary zdraví, bohatství, moudrosti. Pokud je to láska, radost, laskavost, sdílejte lásku, radost, laskavost. Pokud jsou to hmotné věci, sdílejte hmotné věci. To je zákon Vesmíru - Co zasejete - to sklidíte. Nebo si myslíte, že když zasejete semínko rajčete, vyroste mrkev?

Uvolněte všechny emoce, které vám způsobují očekávat něco na oplátku. Uvolněte všechny příčiny a myšlenky, které vás oddělují od čisté lásky a dobré vůle. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno - to nejsou jen planá slova, ale tajná chodba k neuvěřitelnému poznání moudrosti. Tento svět byl stvořen jako dokonalý projev hojnosti - bez omezení! Uvolněte okovy a vychutnejte si svobodu. Dveře jsou odemčené, stačí jen projít a požádat o spravedlivé dědictví.

OSMÝ TÓN - SPRAVEDLNOST, VYROVNÁNÍ,VYVÁŽENOST
Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti - JAK NAHOŘE, TAK DOLE. Číslo 8 je velmi silné 4+4 rovná se celistvost. Podle Mayských učitelů znamená číslo 8 vlákno života, neboli životní spirálu.
Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Vědci potvrdili a doložili mimosmyslové vlastnosti a ovlivňování naší DNA.

14. února 2014 v 7:00 Vývoj vědomí bytostí


Spirituální a ezoteričtí učitelé věděli po věky, že naše tělo je programovatelné jazykem, slovy a myšlenkami. To bylo nyní vědecky dokázáno a vysvětleno.

Lidská DNA je biologický internet a v porovnání s tím umělým v mnoha aspektech mnohem dokonalejší

Poslední ruský vědecký výzkum přímo nebo nepřímo vysvětluje fenomény jako jasnovidectví, intuici, spontánní a dálkové léčení, sebeléčbu, afirmační techniky, neobvyklá světla/aury kolem lidí , vliv mysli na vzor počasí a mnoho dalších. Navíc existují důkazy o zcela novém typu medicíny, kde může být DNA přímo ovlivněna a přeprogramována slovy a frekvencemi, aniž by byl vyjmut nebo nahrazen jediný gen.

Pouze 10% naší DNA je používáno pro tvorby proteinů.Je to tato podmnožina DNA, která je předmětem zájmu vědců a která je zkoumána a kategorizována. Zbývajících 90% je považováno za "nadbytečnou/odpadní DNA.

Ruští výzkumníci jsou nicméně přesvědčeni, že příroda tak hloupá nebyla, a spojili se s lingvisty a genetiky ve snaze prozkoumat oněch 90% "nadbytečné/odpadní DNA". Jejich výsledky, nálezy a závěry jsou jednoduše revoluční!

Podle jejich zjištění není naše DNA zodpovědná pouze za stavbu našeho těla, ale také slouží jako úložiště dat a pro komunikaci. Ruští lingvisté zjistili, že se genetický kód - obzvláště v rámci zjevně "neužitečných" 90% -- řídí stejnými pravidly, jako všechny naše lidské jazyky. V tomto ohledu porovnali pravidla syntaxe (způsob, jakými jsou skládány slova do frází a vět), sémantiky (studium významu jazykových forem) a základní pravidla gramatiky. Zjistili, že zásady v naší DNA se řídí klasickou gramatikou a mají řadu pravidel, stejně jako naše jazyky. Proto se lidské jazyky neobjevily náhodou, ale jsou odrazem naší vlastní DNA.

Ruský biofyzik a molekulární biolog Pjotr Garjajev a jeho kolegové zkoumali také vibrační chování DNA.

Ve stručnosti bylo hlavním toto: "Živé chromozomy fungují jako holografický počítač používající endogenní laserovou radiaci DNA. To znamená, že jsou řízeny například tak, aby modulovaly jisté frekvenční vzorce (zvuk) do laseru podobných paprsků, které ovlivňují frekvenci DNA a tím samotné genetické informace.

Protože základní struktura zásaditých párů DNA a jazyka ((jak bylo vysvětleno dříve) má stejnou strukturu, není třeba žádného dekódování DNA. Člověk může prostě použít slova a věty lidského jazyka!To také bylo prokázáno experimentálně!

Živé substance DNA (v živých tkáních, nikoliv in vitro) budou vždy reagovat na jazykem modulované laserové paprsky a dokonce i na rádiové vlny, pokud jsou použity správné frekvence (zvuk). To konečně a vědecky vysvětluje, proč mohou afirmace, hypnóza a podobné věci mít tak silný vliv na lidi a jejich těla. Je to naprosto normální a přirozené, že naše DNA reaguje na jazyk.

Zatímco západní výzkumníci vyjímají z vláken DNA jednotlivé geny a vkládají je někam jinam, Rusové nadšeně vytvořili zařízení, která ovlivňují buněčný metabolismus prostřednictvím modulovaných rádiových a světelných frekvencí, a tím opravují genetické defekty. Dokonce zachytili informační vzorce konkrétní DNA a přenesli je na jinou, a tím přeprogramovali buňky na jiný genom.

Takže úspěšně například transformovali embrya žab na embrya mloků jednoduše tím, že přenesli informační vzorce DNA!

Tím byly přeneseny veškeré informace, aniž by došlo k vedlejším účinkům nebo disharmoniím, ke kterým dochází, když se z DNA vyjmou a znovu zavedou jednotlivé geny.

To představuje neuvěřitelnou, svět měnící revoluci a senzaci: pouhou aplikací vibrací "zvukových frekvencí" a jazyka, namísto archaických procedur vyjímání! Tento experiment poukazuje na obrovskou moc vlnové genetiky, která má zjevně větší vliv na formování organizmu, než biochemické procesy zásaditých sekvencí.

Ezoteričtí a spirituální učitelé věděli věky, že naše tělo je programovatelné jazykem, slovy a myšlenkami.

To bylo nyní vědecky dokázáno a vysvětleno.

Ruští výzkumníci pracují na metodě, která na těchto faktorech nezávisí, ale bude fungovat vždy, za předpokladu, že člověk použije správnou frekvenci.

Ale čím vyvinutější vědomí jedince je, tím menší existuje potřeba jakéhokoliv typu zařízení: člověk může těchto výsledků dosáhnout sám. Věda se konečně přestala takovým myšlenkám smát.

A tím to nekončí.

Ruští vědci také zjistili, že naše DNA může způsobit rušivé vzory ve vakuu,a tím vytvořit zmagnetizované červí díry! Červí díry jsou mikroskopické ekvivalenty tak zvaných Einsteinovo-Rosenových mostů v blízkosti černých děr (zanechaných vyhořelými hvězdami). Jsou to tunelovitá spojení mezi zcela odlišnými oblastmi vesmíru, jejichž prostřednictvím lze přenášet informace mimo prostor a čas.

DNA tyto kousky informací přitahuje a předává je našemu vědomí. Tento proces hyper komunikace (telepatie, channelling) je nejúčinnější ve stavu uvolnění.

V přírodě byla hyper komunikace úspěšně uplatňována miliony let.Organizovaný tok života u hmyzu to dramaticky dokazuje. Moderní člověk to zná pouze na mnohem jemnější úrovni jako "intuici".Ale i my můžeme znovu získat její plné využití.

Jako příklad z přírody lze uvést to, že když je královna oddělena od své kolonie, zbývající mravenci dělníci pokračují ve stavbě podle plánu. Nicméně když je královna zabita, veškeré práce v kolonii se zastaví.Žádný mravenec neví, co dělat. Královna očividně vysílá "stavební plány", i když je velmi daleko - prostřednictvím skupinového vědomí se svými podřízenými. Může být daleko jak chce, ale musí být naživu.

U lidí k hyper komunikaci dochází ponejvíce tehdy, když člověk znenadání získá přístup k informacím, které jsou mimo jeho znalostní základnu. Taková hyper komunikace je pak zažita jako inspirace nebo intuice.

Ruští vědci ozářili vzorky DNA laserovým světlem. Na obrazovce se vytvořil typický vlnový vzorec. Když vzorek DNA odstranili, vlnový vzorec nezmizel, zůstal. Mnoho kontrolovaných experimentů prokázalo, že vzorce nadále přicházely z odstraněného vzorku, jehož energetické pole zůstalo zachováno. Tento efekt se nyní nazývá efekt fantomové DNA.

Předpokládá se, že energie mimo prostor a čas stále proudí prostřednictvím aktivovaných červích děr i poté, co je DNA odstraněna. Vedlejšími účinky, ke kterým dochází většinou u hyper komunikace u lidí, jsou nevysvětlitelná elektromagnetická pole v blízkosti dotyčné osoby. Elektronická zařízení jsou v tu chvíli narušena a přestávají fungovat na hodiny. Když se elektromagnetické pole pomalu rozpadne, zařízení pak fungují opět normálně.

Možná je to pro mnohé uklidňující, když se dočtou, že to nemá nic společného s jejich technickou nešikovností; znamená to, že jsou dobří v hyper komunikaci.

Nyní, když jsme celkem stabilní ve svém individuálním vědomí, můžeme vytvořit novou formu skupinového vědomí - zejména takové, kde můžeme získat přístup ke všem informacím prostřednictvím naší vlastní DNA.

Dnes tedy díky vědeckým testům víme, že stejně jako používáme internet, může nám do sítě patřičné informace dodávat naše DNA. Dálkové uzdravování, telepatie nebo "dálkové vnímání" stavu jiných tím tak lze vysvětlit.

Některá zvířata vědí na dálku, že se jejich vlastník chystá vrátit domů.To lze vysvětlit právě prostřednictvím konceptů skupinového vědomí a hyper komunikace. Jakékoliv kolektivní vědomí může být racionálně použito v jakémkoliv časovém období bez rozlišení individuality.

Hyper komunikace v novém tisíciletí znamená zvrat.Výzkumníci si myslí, že když lidé s úplnou individualitou znovu získají skupinové vědomí, budou mít bohům podobnou moc vytvářet, měnit a utvářet věci na Zemi!A lidstvo kolektivně směřuje k takovému skupinovému vědomí nového druhu.

Padesát procent dětí se stane problematických, jakmile přijdou do školy, protože systém shlukuje všechny dohromady a vyžaduje si přizpůsobení. Ale individualita dnešních dětí je tak silná, že toto přizpůsobení odmítají a vzdorují vzdání se svých výstředností nejrůznějšími způsoby. Zároveň se rodí čím dál více jasnovidných dětí.Něco v těchto dětech usiluje o posun ke skupinovému vědomí nového druhu, a již to nelze potlačovat.

Počasí je například zpravidla poměrně obtížné na ovlivnění jedním člověkem. Ale lze ho ovlivnit skupinovým vědomím (pro některé domorodé kmeny nic nového). Počasí je silně ovlivňováno frekvencemi zemské rezonance.Ale stejné frekvence jsou vytvářeny také v našem mozku, a když mnoho lidí synchronizuje své myšlení nebo když se jedinci soustředí své myšlenky podobným způsobem, pak není vůbec nijak překvapivé, že mohou ovlivnit počasí.

Moderní civilizace, která si vyvine skupinové vědomí, nebude mít ani problémy s životním prostředím, ani nedostatek energie: protože pokud bude používat takové duchovní schopnosti jako sjednocená civilizace, bude mít kontrolu nad energiemi své domovské planety, coby přirozený důsledek.

Když se s vyšším záměrem sjednotí velký počet lidí, jako při meditaci za mír - potenciály násilí se také rozpustí.

DNA je zjevně také organickým supravodičem, který může fungovat za normální tělesné teploty, na rozdíl od umělých supravodičů, které si pro své fungování vyžadují extrémně nízké teploty mezi -200 a -140°C. navíc, všechny supravodiče jsou schopné ukládat světlo a tím informace.To dále vysvětluje, jak může DNA ukládat informace.

Dřívější generace, které hyper komunikaci zažily, byly přesvědčeny, že se před nimi objevil anděl či s ním komunikovali. Vzhledem k rozdílnosti kultur, šlo například o komunikaci s bohy či jinými formami vyšší inteligence: a ani my si nemůžeme být jisti, k jakým formám vědomí můžeme získat přístup, když použijeme hyper komunikaci. Mnozí to znají.

Učinili jsme další obří skok směrem k pochopení naší reality. Oficiální věda také ví o gravitačních anomáliích na Zemi, které přispívají k vytvoření vakuových domén. V poslední době byla gravitační anomálie nalezena v Rocca di Papa, jižně od Říma.

Veškeré informace pocházejí z knihy "Vernetzte Intellgenz" (Zasíťovaná inteligence), ISBN 3930243237, Grazyny Fosar a Franze Bludorfa.

Autory lze zastihnout zde: Kontext - Fórum pro širší vědu http://www.fosar-bludorf.com.


Nech Mou božskou lásku protékat vším...

14. února 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Láska je ve vzduchu. Pociťuj její vřelost, radost z ní a svobodu, která s ní přichází. Láska je vnitřní stav bytí. Není třeba o ní mluvit, protože se projevuje sama tisícero způsoby: pohledem, dotykem, jednáním. Láska je všude, ale musíš si jí být vědom, abys ji mohl plně ocenit. Vzduch, který vdechuješ, je všude, ale ty jej bereš všechen samozřejmě, dokud se nezastavíš a nezačneš si jej uvědomovat spolu se skutečností, že tě udržuje při životě. Nic neber jako samozřejmost, protože když tak činíš, život ztrácí všechnu radost a jiskru. Láska začíná z malých počátků a roste a roste. Jestliže se opravdově navzájem milujete, máte jeden v druhého víru a důvěru. Nech takovou lásku plynout a nedovol, aby se jí cokoli stavělo v cestu. Nech Mou božskou lásku protékat vším a poznej onen mír, který přesahuje veškeré chápání.


Jsem malíř, jsem mistr svého snu

13. února 2014 v 20:11 Jednoduchost života

Všichni jsme umělci - všichni máme moc změnit svůj sen
Přišla jsem sem na tento svět jako umělec - všichni přicházíme na tento svět jako umělci. Nerodíme se s paletou barev ani se štětcem v ruce, nemůžeme tvrdit, že všichni dokážeme namalovat překrásné obrazy, jako to dokáží opravdoví mistři. Avšak i tak jsme pořád mistři, umělci - všichni bez rozdílu.
Jsme mistři a umělci svého vlastního života. Utváříme svůj vlastní život stejně tak jako to dělá malíř se svým obrazem. Pravda je taková, že jsme toto umění zapomněli, že jsme zapomněli moc, kterou bez rozdílu my všichni máme. Zapomněli jsme být mistry a umělci našeho života. Nechali jsme naše plátno veřejně přístupné a dovolili jsme všem okolo, aby na něj mohli nanášet své vlastní obrazce, své vlastní barvy. A tak žijeme život, který nám utvořili ostatní, jsme nespokojení a nešťastní.
Povězte, nechtěli byste se zase zmocnit svého plátna, vzít do ruky štětec a barvy a malovat? Malovat svůj vlastní život, být umělcem svého vlastního života? Protože můžete, jen stačí vzít do ruky štětec a barvy. Nemusíte žít ten starý "sen", to pláto, které žijete nyní - můžete jej odhodit a můžete si začít malovat nový obraz. Obraz, z kterého pro vás bude vyzařovat radost, láska, štěstí.
Můj nový sen
Beru do rukou barvy, beru štětec a dávám tím pomalu vzniknout novému životu. Již nechci žít ten starý život, ten, který mi namalovali rodiče, příbuzní, učitelé a všichni ti lidé, s kterými jsem přišla kdy do styku. Už nechci svůj obraz dávat druhým, aby do něj mohli vnášet své vlastní barvy a své vlastní obrazy. Tento obraz je můj a já si ho utvořím podle svých vlastních představ. Už nebudu žít cizí obraz, cizí barvy, cizí "sen" - odteď už budu žít své vlastní barvy, své vlastní obrazy. Odteď budu sama sebou.
Svůj obraz, kterým jsem do teď žila, dávám pryč. Na stojan stavím čisté plátno a ze mě se stává mistr, mistr mého vlastního snu. Odteď jsem mistrem svého života, jsem mistrem barev i obrazců, jsem strážcem vlastního plátna.
Na své plátno nanáším světlé a jasné barvy - můj život je nyní světlo, můj život je nyní jasné a krásné světlo, je to ráj. Jsem mistrem svého snu. Vím, kdo jsem, kdo doopravdy jsem a stejně tak jako přijímám samu sebe, přijímám se stejnou láskou i všechny kolem sebe. Nehodnotím ani nesoudím. Nehodnotím sebe ani druhé. Jen pozoruji, pozoruji bez hodnocení, bez kritiky, bez odsuzování. Pozoruji a naslouchám všemu, co ke mně přichází. Nemusím bojovat o svou pravdu, pravda je a to nikdo a nic nezmění. Projevuji své potřeby bez pocitu viny, studu a odsuzování. Projevuji své city a lásku k druhým lidem bez strachu - bez strachu z odmítnutí. Dávám svou lásku a přijímám lásku, která se mi navrací. Přijímám lásku od zvířat, stromů, květin. Cítím lásku všude kolem sebe. Žiji svůj život v lásce - je to krásné místo, krásné místo pro život.
Jsem v každém okamžiku přítomná - neexistuje pro mě minulost ani budoucnost. Žiji v tuto chvíli, v tento okamžik a je to ten okamžik, v kterém si tvořím svůj sen, svůj život - můj nádherný život v lásce.
Miluji své tělo a jsem vděčná za to s jakou láskou a péčí se o mě stará. Naslouchám svému tělu a jsem s ním v jednotě - nebojuji proti němu. Jsem jeho společník, jsem jeho přítel a prokazuji mu svou lásku a vděčnost každým okamžikem. Děkuji svému tělu, děkuji každé jeho části - děkuji, že je, děkuji za jeho krásu a za jeho dokonalost.
Miluji sama sebe taková, jaká jsem - přijímám se, taková jaká jsem. Jsem sama sebou - nesnažím se být tím, kým mě chtějí mít ostatní, tím kým mě chce mít má rodina, přátelé či společnost. Jsem sama sebou a jsem šťastná. Miluji to, kým jsem a jsem vděčná za to, že mohu žít v tomto světě, ve svém světě lásky.
Dělám, co mě baví a co mě naplňuje - má práce je pro mě hrou. Mé tvoření mi přináší velké množství finančních prostředků - přesto svou práci dělám, proto, že mě baví, dělám ji s láskou a nemám od ní žádná očekávání. Má práce přináší prospěch druhým lidem - vnáším do jejich života kousek z mého vlastního plátna, z mého vlastního snu, vnáším do jejich života lásku.
Žiji v souladu s přírodou, žiji v souladu se všemi zvířaty, rostlinami. Rozumím jejím potřebám a dokážu jim vyjádřit svou lásku a vděčnost. Dokážu vnímat potřeby zvířat - vnímám jejich pocity a projevuji jim úctu a respekt. Dopřávám jim svobodu a volnost.
Život prožívám v lásce - bez strachu. Strach v mém snu nemá místo. Důvěřuji životu a důvěřuji své víře, své lásce, která mnou proudí. Dokážu milovat, opravdově milovat - bez vlastnění, bez strachu. Dokážu milovat, svobodně milovat a stejná láska, kterou dávám druhým, se mi navrací zpět.
Nechávám lidem jejich svobodu, nesnažím se je vlastnit, nesnažím se jich zmocňovat. Svoboda je forma lásky, kterou všem dávám. Stejně jako lidé kolem mě jsou svobodní i já jsem svobodná.
Miluji svůj život a lidi kolem mě zapomínají na bolesti, na trápení, která hrají hlavní roli v jejich plátně, v jejich snu. Cítí lásku a cítí tam někde hluboko uvnitř, svou dětskou nevinnost. Nechávám všechny lidi, všechna zvířata projevovat jejich pravou podstatu - nesoudím je a nesnažím se je změnit. Vidím za jejich masku, vidím do jejich podstaty. Nehodnotím.
Volím svá slova uvážlivě - mluvím spíše méně, než více. Neubližuji lidem svými slovy, moje slova jsou jako lék, je to lék lásky, má slova hřejí. Slova jsou síla, je to moc a já využívám této síly v dobré víře, využívám je pro lásku. Svými slovy šířím světlo, šířím lásku.
Cestuji a poznávám různá místa, lidi, kultury, přírodu i zvířata. Poznávám různé sny, sny jednotlivců, sny území, sny národů, sny kultur. A vnáším do těchto snů kus svého vlastního snu - mého snu o lásce, o světle.
Žiji svůj život nejlépe, jak dovedu. Každý okamžik žiji naplno. Žiji, tvořím - zasívám v lidech oheň, oheň lásky, oheň světla, oheň tvořivosti. Zasévám v nich plamen pochybnosti - pochybnosti v sen, který žijí.

Myšlení, slova, skutky

13. února 2014 v 10:00 Skutečný mír je uvnitř


I. Myšlení...

Na začátku každého dění ve Stvoření je myšlenka. O její síle bylo napsáno již mnoho knih, natočena řada filmů a hlavně namluveno spoustu řečí. Přenos myšlenek (telepatie) je věcí všeobecně známou a funguje více či méně u každého z nás, ať si to již uvědomujeme či nikoliv. Málokdo si však připustí, že drtivá většina všeho kolem nás, ať je to dobré nebo špatné, je právě dílem našeho myšlení. Právě naše myšlenky nám můžou pomoci nebo nás zničit. Bez nich nemůže být nic hmotného. Jakou sílu v myšlence vysíláme, taková se k nám vrací a je mnohonásobně větš&i acute;.
Podivujeme se, jak je naše Země vydrancovaná, jak špatné je životní prostředí, všude kolem je spoustu zla, vraždy a krádeže jsou na denním pořádku, násilí, drogy, potraty... to všechno odsuzujeme a raději o tom nechceme ani slyšet. Ani na chvíli si však nepřipustíme, že i my na tom máme svůj díl viny.
"Za to můžou ti ostatní, já přece nic špatného nedělám, chodím poctivě do práce, také do kostela a pravidelně se modlím, nikoho jsem nezabil a nic neukradl, tak co." Každý z nás si něco podobného také určitě řekne. A přesto to není pravda. Neustále vysíláme různé druhy myšlenek a ony, když už byly jednou vytvořeny, tak se jen tak nemohou ztratit, proto hledají svůj cíl. Stejné přitahuje stejné. Dobré a světlé myšlenky jsou lehké a letí vzhůru do shromaždišť dobra, odkud se k nám pak zesílené dobro, pokud si jej zasloužíme, zase vrací. Jin é je to s těmi špatnými myšlenkami. Ty jsou těžké a proto se nevznesou, ale "povalují" se kolem nás v podobných shromaždištích. Jako je Země dnes zamořena kdejakým pozemským odpadem, tak je také zamořena odpadem myšlenkovým.
"Nechoď tam, něco se ti stane, někdo tě přepadne, nikomu nevěř. Támhle to kolo není zamknuté, určitě ho někdo ukradne. Nelez tam, spadneš a rozbiješ si hlavu. Stopaře neberu, ještě by mě okradli. Musíš jít na potrat, v osmnácti těhotná a ještě s "takovým", co by si o nás řekli lidé. To není "náš" člověk, má jiné názory, jiné zvyky, jinou pleť, je členem jiné strany, jiné církve a kdoví jestli ne nějaké sekty. Ten tomu vůbec nerozumí, je to buran. Ten má titul, ale kolik ho to stálo vína a úplatků. To nové auto má stejně z nakradeného. Všichni podnikatelé jsou zloději. Když si sem tam n ěco vezmu z práce, tak to přece není krádež. Tak nám málo platí a okrádají nás, musím to přece nějak dorovnat. A nakonec "vždyť se z toho vyzpovídám". "
Jistě známé a úsměvné věty. Nemusí být však vůbec vysloveny, nemusíme ani nic z toho špatného udělat. Stačí jen na to pomyslet a již se to stává činem ať chceme nebo ne. Vystřelený šíp se nedá zastavit a musíme počkat až dopadne. Stejné je to i s našimi myšlenkami. Když několik lidí projde kolem nezamčeného kola a všechny napadne stejná myšlenka "mohl by ho někdo ukrást", s největší pravděpodobností jej také někdo skutečně ukradne. Myšlenka na krádež je zesílena a nakonec "napadne" někoho, kdo se právě podobnými myšlenkami zaobírá a ten čin vykoná - myšlenka se tedy zhmotnila. Ste jné je to se závistí, pomluvami a vším kolem nás.
Máme-li z něčeho velký strach, právě to se nám pravděpodobně stane. On totiž přitahuje přesně to, čeho se obáváme. Strach je ztráta víry a nepochopení fungování věčných (Božích) zákonů.
Každý máme v sobě dobro i zlo a je na nás, co v nás zvítězí. Naše svědomí nám jasně říká co a jak máme dělat, co je dobré a co ne. Je to skutečně neomylný rádce, pokud jej ještě alespoň trochu slyšíme a mluví k nám z nitra našeho citu, naší duše. Právě ty dobré myšlenky pochází od něj. Není sice špatné být dobrým a nikomu neubližovat, je to ale hrozně málo. V tomto životě máme udělat mnohem víc a právě myšlenky nás mají vést. Podívejme se kolem sebe, kam nás dovedly. Ony však za to nemohou. Uskutečnily jen to, co jsme my sami vyprodukovali. Ti kteří jsou obdaření ; jasnovidným zrakem, jsou někdy zcela zděšeni co naše myšlení dokáže. Děláme něco jiného než co mluvíme a myslíme zase úplně jinak než co děláme i mluvíme. Do hloubky našich myšlenek není sice vidět, ale přesto jsme za ně plně odpovědni, lhostejno jak se chováme nebo mluvíme a zda-li vládneme sobě, rodině, obci nebo státu.
Naučili jsme se létat vzduchem jako ptáci, naučili jsme se plavat ve vodě jako ryby a zbývá nám jediné - naučit se žít na Zemi jako lidé!
Všichni dobře víme, že pokud dáme do práce málo lásky, pak se nám moc nedaří. Pokud však nedáme hodně lásky do našeho myšlení, pak se nám nebude dařit vůbec nic. Ne náhodou je psáno:
"Udržuj krb svých myšlenek čistý, založíš mír a budeš šťastný."

II. ...slova...

Má-li myšlenka obrovskou sílu, jak mocné je pak slovo - to ani nedokážeme domyslet. A přesto jej tak nepochopitelně zneužíváme. Nevážíme slova a bez rozmyslu s nimi zacházíme jako s něčím bezvýznamným. Mluviti stříbro, mlčeti zlato - málo které přísloví je tak pravdivé. Ale my mluvíme a mluvíme (nebo spíše žvaníme), o všem a o všech. Ty "dobré" se snažíme pošpinit, aby nebyli náhodou lepší než my, těmi "horšími" pro jistotu opovrhneme, abychom nebyli zařazeni mezi ně. Naše milé "JÁ" musí přece být na stupni nejvyšším, protože jsme chytřejší, zku& scaron;enější, vzdělanější než ostatní, máme známosti až tam nahoře, ne-li u samého Boha a možná, že víme i víc než on...
A proto žvaníme a mudrujeme... "Ten má nevychované děcka, ten zarostlé pole, ten dlouhé vlasy a tamten zas holou hlavu, ten nechodí do práce, ten druhý zas neví kdy přestat, ta má krátkou sukni a ta dlouhou, červenou, modrou, zelenou... Ten jen hrabe peníze a tamten je zas lenoch, jak ti nahoře to dělají špatně a jak "my" bychom to dělali lépe, ale co my chudáci tady dole, když nahoře je to samý darebák, co my můžeme dělat. Schody se taky zametají od vrchu ...", a tak se vrť můj kolovrátku.
K smíchu i pláči zároveň a přece tak pravdivé. Kde však začít to klubko rozmotávat? A má to vůbec smysl?
Ano, má. A začít musíme každý u sebe. A přesto, že se to nezdá, je to právě to nejtěžší co v tomto životě máme každý vykonat. Schody se zametají od vrchu, to je nepochybně pravda, ale když je poctivě zameteme, tak zjistíme, že dole je nejvíc špíny. Je možné to také udělat jinak, udržovat "pod schodama" perfektní pořádek, a pak se žádná špína nemůže dostat až nahoru …
Slovo je svaté - léčí i zraňuje. A nám byla dána ta milost s ním zacházet, proto si dejme velký pozor než cokoli vyslovíme. Všichni ti, které tak rádi kritizujeme či pomlouváme, jsou nám přivedeni do cesty právě proto, abychom na nich poznali své chyby, na jejichž odstranění máme pracovat. Ty chyby, které nám na druhých nejvíce vadí (a je jedno zda na cizích lidech nebo na našich dětech), právě ty máme my sami a ještě daleko ve větší míře, jen být k sobě upřímní. Co si myslíme a co mluvíme o svých bližních, to čerpáme ze sebe.
Opravdu dobrý člověk bude u druhých chtít nacházet nejdříve vždycky jenom to dobré, zatímco špatný je schopný zcela samozřejmě předpokládat jenom špatné u svých bližních, především v těch věcech, jimž sám nemůže ještě porozumět.
Špatný člověk bude všechno to, čemu dosud nerozumí, chápat u druhého jako špatný úmysl, neboť ve shodě se svým druhem neočekává nic jiného. Nemůže nikdy uvěřit v dobré chtění, nemůže je spatřovat jako základ nějakého jednání, protože sám toho není schopen. O ušlechtilé řeči a nezištném jednání si pomyslí, že patří do říše pohádek nebo dokonce lží, poněvadž jemu samému je to cizí a nepochopitelné.
U dobrého člověka je tomu však naopak. Bude na všechno pohlížet nejdříve podle svého druhu, který je dobrý. Jenom takový tedy může věřit v ušlechtilost či nezištné jednání, neboť sám je schopný mluvit a jednat podobně.
A tak je každý náš úsudek o druhých vždy jenom zrcadlovým obrazem naší vlastní povahy, kterou tak zcela zřetelně dáváme najevo.
Lidé, kteří o druhých mluví špatně a rozšiřují to, jsou zcela jistě také vnitřně špatní (lhostejno zda se navenek dokáží jakkoliv přetvařovat), jinak by něco takového nedělali! To je zákon stvoření, zachvívající se ve stejnorodosti. Tímto zákonem je každý přinucen, aby před sebou zjevně nesl zrcadlo, v němž klidný pozorovatel naprosto zřetelně poznává jeho vnitřní život.
I v běžné hovorové řeči vyslovujeme věci, které vůbec nejdou k sobě a ani si to neuvědomujeme. : " Je to strašně krásné. To je hrozně dobrý člověk..." a podobně, příkladů by bylo jistě moc. Krása ale přece nemůže být strašná, ba právě naopak. Stejně tak skutečně dobrý člověk nemůže být hrozný. Diametrálně odlišné věci jednoduše spojujeme dohromady, ale ono to přece nejde. Spojíme-li vodu s ohněm, nezbude ani jedno, ani druhé - oheň zadusíme a voda se vypaří. Stejné je to i se slovy. "To se jen tak říká", to je často používaná věta k omluvě již vyřčeného. Avšak není omluvy. Hrubá slova vyvol& aacute;vají hrubé vibrace a ty zase vše negativní kolem nás. Kdo není zcela slepý a otupělý, ten to vidí a cítí.
Ponořme se tedy do svého nitra a pozorujme nejdříve každý sám sebe, než něco vyslovíme o druhém. A věru, že mezi námi není žádný, kdo by s tím byl již hotov a mohl ukazovat na druhé.
Neptejme se nikdy na autora, ale nejdříve zkoumejme S L O V O , v něm pak nepochybně poznáme i autora samého.
"Na počátku bylo S L O V O ..."

III. ...skutky

Od myšlenek a slov jsme se přenesly až ke skutkům. Jejich vlastní podstata nemůže být nikdy jiná, než právě ta síla, která je vyvolala - naše vnitřní cítění a úroveň poznání. Pouze většina z nás nedokáže tu podstatu ihned rozpoznat. Kolik špatných skutků bylo často ve své době považováno za správné, a až čas ukázal, jaký to byl omyl. Vzpomeňme jen hrůzy středověku, inkvizice apod. Ale i 20 století, jenž se chýlí ke svému konci, ač považováno za vyspělé a téměř dokonalé, má své hrůzy stejného, ne-li většího kalibru - milióny mrtvých ve dvou světových válkách a stovkách válek lokálních, totalitní vlády, bolševismus, fašismus, komunismus i další -ismy, které "Homo sapiens - člověk moudrý" dokázal vyprodukovat.
Bylo také spoustu dobrých činů, avšak zdaleka ne u všech byl jejich smysl ve své době správně pochopen a autoři byly mnohdy zesměšňováni, mučeni i zabíjeni. Dokonce ani dnes se jim nevede jinak, jejich odsuzování má pouze jiné formy. Zase až čas ukázal a ještě ukáže jejich velikost a pravdu. Proč jsme tak nepoučitelní?!
Přestože někdy "vyvádíme pěkné psí kusy", je nám stále ponechána svobodná vůle. Ani Bůh (Alláh, Vesmír, nebo jakákoliv Vyšší moc v kterou věříme) ve své velikosti nám naši svobodnou vůli nebere - NIKDY. A my při své malosti a nicotnosti se opovažujeme být moudřejší než ten Nejvyšší, a chceme brát svobodnou vůli těm ostatním - jak pošetilé. Stačí se podívat kolem sebe. Jenom taková maličkost: Jak často se rozčilujeme, že ten dělá to, či ono a nám se to nelíbí a měl by to dělat jinak. Uvědomme si, co je to za děj. V ten okamžik totiž "já" chci, aby ten druhý dělal to co já chci a ne to, co c hce on sám. Vnucuji mu svůj názor. Chci mu tedy vzít jeho svobodnou vůli. Nepodezřívejme každého, kdo dělá zrovna to, co nám nevyhovuje, že to chce vědomě dělat špatně. To jenom z našeho pohledu to tak vypadá. Možná ten dotyčný ještě nedozrál na takovou úroveň, aby rozpoznal, že to co dělá není dobré. My mu můžeme pouze sdělit náš názor nebo radu, stojí-li o ni. Jinak jej nechejme kráčet jeho cestou. Může tomu totiž být také právě naopak. To my jsme možná ještě na nižší úrovni a proto to nechápeme. Kdo z nás může zhodnotit duchovní úroveň toho druhého, když nejsme schopni správně zhodnotit ani sami sebe. Jakékoliv rozčilování tedy není na míst� � a je to zase pouze naše nepochopení reality a věčné Pravdy.
Co je Pravda? Tvrdí se, že každý má svou pravdu. To je však velký omyl. Není tisíce pravd. Je jen jediná Pravda, jen my se na ni díváme z různých úhlů. Je jako krystal ve kterém se paprsek světla rozloží na spektrum barev, které každý z nás vidí z jiné strany, a tedy vnímá jinak. Když se však opět spojí, znovu vytvoří jediný paprsek. Můžeme to kroutit jakkoliv, nic naplat. Ona ta jediná a pravá pravda vyjde vždy najevo, většinou však později, než jak by z našeho pohledu v danou chvíli bylo dobré. Mnohdy až po letech, kdy jsme už zapomněli, či kdy už ani onen dotčený nežije. Pak býváme rozčarováni a krčíme ramen y. Většinou ti, kteří "jsou dnes oslavováni a vysoce ceněni", za jistou dobu - po ukázání právě té nezkalené pravdy - při konfrontaci s ní neobstojí. Jakož i naopak: Ti, dnes opovrhovaní v zrcadle téže pravdy nás donutí k hanbě nad sebou samými.
Chováme se totiž "pragmaticky". Dnes toto slovo slýcháme především v souvislosti s politikou. Co to však ten pragmatismus je? "Co vyhovuje jednotlivci (tedy mně), to přece musí vyhovovat i ostatním", nebo také jednodušeji: "účel světí prostředky". Ano to je podstata pragmatismu a objevuje-li se v politice, je to jenom nepatrný vrcholek obrovského ledovce. Je všude kam se podíváme - na všech možných (i nemožných) úřadech státní správy i všech samospráv, ve školách, podnicích, v zájmových, sportovních i jiných organizacích, ale i v církvích, v rodinách a především právě v&nbs p;nás samotných. Jen málokdo si to chce však přiznat. Motáme se stále v kruhu a jsme hrdí na svoji neschopnost poznat smysl bytí. Jsme pyšní na vědomosti, techniku a všechno to, co jsme dokázali, přestože to je jen malinká kapka v obrovském moři vědění a poznání duchovní Pravdy.
Buď přistoupíme na to, že existence světa je směsicí náhod, tedy pouze jakýsi chaos, tak jak to tvrdí většina (především českých) "učenců". Nebo se přikloníme k tomu, že všechno má jisté řízení a svůj pevný řád a pořádek, v němž jsou ovšem náhody - natož pak chaos - vyloučeny. Jak již bylo řečeno, každý má svobodnou vůli a může se rozhodnout co je mu bližší a pokud není duchovně líný, může se dokonce přesvědčit, co je reálnější. Pozorujeme-li současná dění na celém světě, zdá se, jakoby skutky lidstva podávaly důkaz o zmíněném chaosu. Je to však pouze sklizeň naší dřívěj&scaron ;í špatné setby!
Naše prožívání není živé - nebo spíše není skoro žádné. Většina lidí totiž žije v budoucnosti, neustále přemýšlí co bude, až bude, jak bude, kdy bude, už se nemůže dočkat až… Menší část naopak v minulosti, jak to bylo tehdy, za nás, když jsme my byli mladí, to byla jiná doba, opájí se minulými úspěchy… Jen nepatrná hrstka dokáže žít přítomností a tak ji opravdu prožít. A to je nesmírně důležité, neboť jenom to skutečně prožité si s sebou vezmeme na věčnost. Jenom z prožité přítomnosti se správně formuje budoucnost.
Rozumová chytrost a vědění jsou dvě různé věci. Dnes je více ceněna rozumová chytrost. V budoucnu však tomu bude naopak, neboť vědění je rozhodující. Všechno to rozumově naučené zde zanecháme, jenom vědění a prožití nám zůstává i po smrti.
Člověče, buď opravdový ve všem, v prožívání, v myšlení, slovech i skutcích.
Udělej si čas a rozhlédni se, zda jdeš správnou cestou.
Zastav se nebo budeš zastaven!
Pro Zpravodaj obecního úřadu Dolní Bojanovice
zpracoval Vít Ištvánek
Zdroj: email Iva B.

TZOLKIN 13.2.2014 7 CAUAC kin 59

13. února 2014 v 8:01 Mayský Kalendář na každý den

Cauac - Bouře - Síla obnovy, regenerace, inovace

Často je to uprostřed bouře, kdy najdete vnitřní klid, vhled, nebo inspiraci, kterou hledáte ……bouře smývá všechno, ale i příčiny. Díky schopnosti Uuc (7) vidíte věci ze všech úhlů a díky Cauac - čistící masivní síle, dostane dnes vaše duše silnou očistu. Všechno, čeho jste se dřív drželi se odplaví : všechny vrstvy sebeklamu, nejistoty, strachu, veškeré nečistoty, špína viny a hanby, a všechny toxiny ostatních jedů. Dopad není jednoduchý, zejména pokud máte vytvořených hodně vrstev, může to trvat několik kol Tzolkinu, ale věřte Energii a její očistné práci - vyjdete naprosto čistí!

Existuje mnoho zkreslených informací o procesu Vzestupu. Proces Vzestupu je pohyb směrem k pochopení bezpodmínečné lásky a soucitu. Každým okamžikem vašeho života. Je mnoho lidí, kteří se horečně zaměřují na dosažení cíle DOKONALOSTI, pokud je toto vaše cesta pravděpodobně přijdete o mnoho těch, kteří jdou vedle vás, nebo s vámi. Není žádný spěch, kromě toho, který si ukládáte vy sami na sebe. Naučte se relaxovat a chopte se příležitosti naučit se milovat všechno - každého člověka, květinu, zvíře, událost, která vyžaduje vaši pozornost. Během dne narazíte na mnoho zkušeností, jak si bezpodmínečnou lásku procvičovat.

Čištění jednoduše znamená čištění. Co všechno potřebuje čistit? Vaše tělo potřebuje koupel. Lidská kůže je navržena tak, aby absorbovala všechny živiny ze slunečního záření a ze Země. Když zlepšíte jídelníček, vaše tělo bude příjemně vonět i bez umělých vůní. Pokud cítíte únavu dejte si koupel bez používání toxinů. Pijte hodně vody - tělo se čistí, buňky se obnovují.

Dalším čištěním je čištění myšlenek. Věnujte pozornost svým myšlenkám, pocitům - máte sílu očistit své tělo, mysl i duši.

Nezapomínejme na čištění psychické. Mnohokrát jsou to slova, co znečišťuje energetické pole a vytváří nemoc - emoce a slova spouští nemoc. Např. se vám nelíbí vaše práce, je těžší a těžší být veselý - na nevědomé úrovni si začnete stěžovat, na vědomé úrovni budete tvořit záměry a rozhodovat se jak to změnit. Budete-li stále negativně přemýšlet o práci, bude pro vás těžší a těžší ráno vstát….budete unavení a nemocní. Budete-li se držet kódů přesvědčení , že vám zaměstnavatel neplatí dost, že máte hrozné spolupracovníky……jak se má váš život změnit? Kolik zbytečných svárů, ego-jednání je mezi lidmi.

Duchovní pomocníci, kteří vás obklopují nemají fyzické tělo, ale jste to vy, kdo jim pomáhá zažít pozemskou zkušenost. A velmi rádi vám pomohou vystoupit ze zóny pohodlí. Abyste našli uspokojivé zaměstnaní podívejte se na vaši víru - určuje budoucnost. Podívejte se na důvod proč zůstáváte - je to pocit bezpečí, výhody? Osvoboďte se a zvolte si kariéru, kde se budete usmívat, budete mít radost. Nerozhodujte se pro práci, kterou vám doporučuje rodina, partner, přátelé, rodiče - kteří vám tvrdí, že toto je pro vás to pravé. Jděte pomalu po stopách, které vás zavedou k vysněné práci - každý krok má svůj význam, synchronicity, "náhody". OČEKÁVEJTE ZÁZRAKY!

Myšlenky jsou vlákno, které tká vaši budoucnost. Tím ovlivňujete i život na Zemi. Každý z nás je zodpovědný jak bude vypadat svět. Mnozí učinili nezbytné kroky k očištění sebe a sdílí své zkušenosti. Celý svět se koupe ve světle čištění - to je skutečný Vzestup. Není to cíl, ale cesta - změňte způsob přemýšlení o sobě a jděte za svými sny, které v tuto chvíli pociťujete už jako skutečnou realitu, velké sny jsou pro vás k dispozici každý den, každou hodinu, každou minutu - HOJNOST MÁTE ZAPSANOU V DNA!

Tón SEDMÝ dnes vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje, nazývaném též SEDMOU dimenzí. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. V energii SEDMIČKY je stimulovaný ŠESTÝ SMYSL, čili mimosmyslové vnímání. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abychom se nedostali do zápasů či extrémů.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Informační dopis Barbary Bessen s poselstvím archanděla Michaela, únor 2014

13. února 2014 v 7:00 Aktuální Informační chanelingMilí přátelé,

tak se nám přehoupnul rok 2014. Stále pokračujeme v transformaci a cvičíme se v propouštění starých a výchovou vštípených vzorců, zaběhnutých postojů a názorů. Vnímáme, jak se rozpadají naše zóny pohodlí, které se k nám už nehodí. (Zóna pohodlí vyjadřuje dlouhodobé stereotypy, které nemusí být vůbec pohodlné nebo výhodné, ale na které jsme zvyklí a nechce se nám je opustit kvůli změnám - pozn. překl.) Proto se někdy cítíme tak trochu jako vysvlečeni do naha, jako by se rozpadal náš ochranný krunýř. Je to však docela pochopitelné, že? Když přichází něco nového, staré musí odejít. Někdy to může být i dost bolestivé, zejména jedná-li se o lidi, kteří buď opustí pozemský život nebo se vzdálí z naší blízkosti. Přesto cítíme velký závan nového. Voní po vizích, které v sobě už dlouho rozvíjíme: vnitřní klid, mír a radost pro ostatní kolem nás, nové nápady pro práci a povolání, pro nové vztahy, přátelství nebo pracovní svazky. Cítíme a vidíme to nové a trochu v tom ještě tápeme. Někdy se ohlížíme zpět s trochou nostalgie či smutku a pak zas hledíme dopředu na to, co se zatím ještě jeví jako nereálné. Jak rádi říkají naši duchovní přátelé: Rok 2014 a roky následující budou léty stanovování cílů. Kryon hovoří o časovém okně, které pro nás bude po 21.12.2012 otevřené ještě dalších 18 let. Je to nasměrování na centrum galaxie, které nám dává mnoho možností k růstu. Myslím, že 2014 je rokem vytrhávání kořenů. V posledních letech jsme my všichni, každý svým způsobem, toho hodně přetransformovali a propustili. Nyní chceme přesekat kořeny. Chceme se ještě víc projasňovat a dosahovat vnitřního míru a pokoje. Jak hezky říká Saint Germain: Opravdovou svobodou je mír v nás samotných, v každém z nás začíná světový mír.Na rok 2014 se mimořádně těším. Cítím, že mnohé půjde a že svoboda mává svým velkým praporem. Jen musíme projekt týkající se míru vzít do vlastních rukou. Měli bychom si ve svém každodenním životě vytvářet okamžiky míru, třeba tak, že si položíme ruku na srdce, jak se to často na seminářích učíme. Můžeme v duchu vstoupit na naši louku a kontaktovat se s Vyšším já. Vnímáme toto vnitřní a rostoucí spojení stále víc a víme, že nikdy nejsme sami. Naše Vyšší já je nejbližší vyšší reprezentant božské instance, Jednoty. To je naše cesta. Možná bude v příštích letech tu a tam ještě kamenitá, avšak když se soustředíme na vnitřní mír ve svém srdci, každý krok bude snadnější. Přeji všem, aby se nám to dařilo!Mým úkolem je nabízet pomocné prostředky a energie z duchovního světa pro proces, v němž se nalézáme. V uplynulém roce bylo takříkajíc hitem narovnávání páteře nabízené Kryonem a archandělem Michaelem. Ať už na seminářích, na cestách nebo prostřednictvím CD nás toto sezení pozvedává do pole Jednoty, které nás podle toho, jak dalece jsme připraveni, začleňuje (zasazuje) do našeho božského modrotisku. Dostávám na toto téma velice mnoho reakcí. Úplně mě dojalo, jak to účinkuje. Pro naši cestu domů existují skutečně nádherné nástroje. Stačí je jen využívat.Zachovávám tradici a na tomto místě předávám přímé poselství. Doporučuji, abyste si text vytiskli, pohodlně se usadili a hluboce se do poselství ponořili. Dnes k vám promluví archanděl Michael.Srdečně tě vítám v mé energii, jsem archanděl Michael. Klidně ale můžete titul archanděl vynechat a říkat mi prostě Michael. Archanděl je lidský pojem, kterým jste mě a mé kolegy zaškatulkovali. Jsem strážce tohoto kvadrantu vesmíru a kdybych se v dimenzi, kde se nacházím, nechal titulovat jako archanděl, všichni kolem by se usmívali. Já, Michael, jsem tím, koho byste mohli nazvat starostou správní oblasti. Starám se o pořádek a harmonii v této sféře. V mé rozsáhlé práci mě podporuje mnoho dalších duší, vysoko vibrujících bytostí, které nemusí bezpodmínečně mít fyzické tělo. Možná i ty patříš mezi mé pomocníky?! Ucítíš to ve svém srdci, když budeš sloužit blízko mého pole. Sloužit je opět slovo, které pro vás může mít nahořklou pachuť, pokud se spojuje se starými otisky. V mé dimenzi se všichni naopak těší z toho, že mohou například v tomto období sloužit Zemi a pomáhat jí na její další cestě. Vím, že někteří z vás též s nadšením pomáhají, ať už přímo lidem nebo při čištění Země. Jste na cestě, kdy svým tvořením vytváříte a podporujete Novou Zemi.Rád bych vám něco ukázal: Zavřete na chvíli oči a soustřeďte se na obraz, který vám posílám. Uvidíte zeměkouli, vaši nádhernou modrou planetu. Při soustředěném pohledu však zjistíte, že to jsou dvě Země. Druhá Země přesahuje tu první, starou Zemi. Je to velmi zajímavé, protože se to podobá konceptu květu života, když se na to pozorněji zaměříte. Je to akt tvoření, na kterém se podílí každý jednotlivý člověk. Někteří si toho jsou vědomi, většina však spíš ne.Situace, kdy se obě Země překrývají, je kreativní proces, který ještě nějakou dobu potrvá. Jednou, v ne až tak vzdálené době, se obě Země sjednotí. Ta výše vibrující Země pak do sebe pojme starou Zemi. Do té doby je třeba pilně transformovat a propouštět. To platí pro Zemi i pro člověka zároveň, protože jsou od sebe neoddělitelní. Jak se ti ten obraz líbí? Je to působivé, že? Tvůj rozum to bude chtít zpracovat a klást otázky, protože chce přesně vědět, co a jak se bude dít. Tento proces transformace však není nic, co by se dalo snadno pochopit pozemsky vědeckým způsobem, natolik to překračuje rámec toho všeho, co by mohla věda požadující důkazy nějak objasnit. Přesto to však existuje a děje se to.Tvůj rozum bude promítat obavy, které pramení ze starých zakořeněných strachů.Není však zapotřebí jim podléhat. Pro každého člověka bude správná ta cesta, kterou si zvolí. Mnoho lidí se nyní bude silněji orientovat na sebe, na to, kým skutečně jsou. Na této planetě budou však i nadále probíhat vnější dualistická dramata. Patří to k tomu. Zda se staré Zemi podaří tato dramata mírnit a zcela se nastavit Světlu, záleží na jejím rozhodnutí, resp. na rozhodnutí lidí.Avšak ani Země v tom není "zcela nevinně", neboť uchovává mnohé staré uložené vzorce, které stále podněcují lidi, aby přehrávali staré role. Toto krásné období cesty Země do vyšší vibrace je velkým divadlem, velkolepým představením, které pozorně sledují obyvatelé jiných planet a soustav. Tam, kde je pomoc z naší strany potřebná a povolená, jsme Zemi a lidem k dispozici. Avšak procesy, kterými společně procházíte, nesmíme měnit, smíme jen dramata a jejich výplody směrovat do správných kolejí a zmírňovat je.A kromě toho vám nabízíme mnohé nástroje, které vám umožňují, abyste rozpoznali vaše skutečné postavení. Ještě chvíli setrvej u obrazu sjednocujících se Zemí. Otázka, která ti teď určitě vytane, zní: "Co mohu udělat pro sebe, pro lidstvo a pro Zemi?" To je dobrá otázka.Odpověď zní: "Považuj se za důležitou bytost, uvědomuj si svůj význam, rozpoznávej, že jsi světelnou bytostí, která tu žije v mezistanici a časem se bude rozvíjet někde úplně jinde, na jiné úrovni a na jiné planetě, zcela určitě v nějakém výše vibrujícím bytí Jednoty. Žij naplněn takovým světlem, jak to jen považuješ za správné. Říkej si stop sám sobě vždy, kdykoli zjistíš, že ses zapletl do nějakého dramatu. Vyhledávej si ten nejvyšší cíl, jaký si umíš představit, pro všechny oblasti svého života i své milé kolem tebe. Udělej si čas pro chvíle klidu a duševní harmonie. Věnuj se průzkumu svých vnitřních světů a inspirace z nich převáděj do svého vnějšího života.Pečuj o sebe, čiň sám sobě dobře, protože to bude prospěšné i pro ostatní. Buď jasným tvůrcem svého života a to každou sekundu. Neboť ty jsi ten, kdo si přitahuje do svého života všechno, co chce. Jen ty, nikdo jiný. Buď si toho vždy vědom a přebírej odpovědnost za vše ve svém životě. Taková je cesta!"My tady na vyšší úrovni děkujeme vám, našim pozemským pomocníkům, za vaši službu, protože každý z vás, kdo se zaměřuje na to nejvyšší, je nepostradatelný pro konečný cíl. A nezapomeň: Osvícený a dokonalý už vlastně jsi. Jen tomu ještě nevěříš a pokoušíš se dokonalosti dosáhnout. Je to jen pláštík iluze, jenž způsobuje, že si to stále myslíš. Skláním se před tebou, před tvou dokonalostí, neboť Bůh je dokonalý.Jsem MichaelVelké díky, Michaeli. Při opakovaném čtení tohoto poselství se mi opět potvrdilo, že mezi řádky je ukryto nejen hodně energie, ale i určité klíče. Povzbuzují nás, abychom se oběma Zeměmi víc zabývali. Otázky, které se přitom vynoří, si můžeme zodpovědět s pomocí vlastního vyššího Bytí. Všechny odpovědi už tu jsou, jen si je musíme vyvolat. A to jde mnohem lépe, když se nacházíme v této energii. Tady a teď v tomto okamžiku čtení. Hodně radosti při ponořování!Přeji vám všem čas plný síly a pokoje.Srdečně zdraví

Barbara BessenČlánek je k volnému nekomerčnímu užití. Změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2014/01/Infobrief-1-2014.pdf

pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

Řídíš se Mými božskými zákony?

13. února 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Čerpej z nekonečného vnitřního zdroje moci a síly a shledáš, že děláš zdánlivě nadpřirozené věci prostě proto, že se řídíš Mými božskými zákony. Cokoli se může stát, protože Mé zákony jsou klíčem, který otevírá všechny dveře a činí všechno možným. Poznej je jako Mé zákony, nikdy neopomeň vzdát za ně věčné díky a užívej je k Mé cti a slávě a ku prospěchu celku. Jejich správným použitím mohou nastat jen ty nejúžasnější události a všichni z nich budou mít užitek. Moc užitá správně pod Mým vedením může změnit chod dějin a vytvořit nové nebe a novou Zemi. Nesprávně užitá moc může přinést jenom zpustošení a zkázu. Moc je něco, s čím si nelze zahrávat, s čím se musí zacházet s velkou vážností. Já jsem moc. Mám všechno tvorstvo ve svých rukou a ty jsi součástí tohoto celku. Splyň s ním a najdi si v něm správné místo.

TZOLKIN 12.2.2014 6 ETZNAB kin 58 galaktický portál

12. února 2014 v 9:43 Mayský Kalendář na každý den

Etznab - Zrcadlo - Síla zrcadlového odrazu, rozlišení, pravdy

Ať už se trápíte vy, nebo vaši milovaní, ať už je to psychicky, fyzicky, nebo emocionálně, dnešní Energie vám dávají silný stabilní základ pro zajištění a zabezpečení péče. Přesto to ale neznamená, že bychom měli hýčkat, nebo rozmazlovat ty, kteří potřebují naši pomoc, protože Etznab nás učí říkat slova, která jak se říká - pravda někdy bolí. Nakonec je to někdy věc, která může skutečně vyřešit problém, nebo obtíže : přímou neskrývanou pravdou. Pokud budete mít jistotu svého vlastního vnitřního stabilního jádra, pak budete schopni ustát pravdu. Buďte majákem stability pro vás a vaši rodinu.

Náš život je jako zrcadlový sál v zábavném domě. Kamkoliv se podíváte, všude jste vy. Někdy se vám odrazy líbí, jindy jsou groteskní. Někdy se budete smát, někdy budete chtít odejít. Před zrcadlem můžete stát, nebo sedět jak jen chcete blízko. Sundejte si brýle, klidně dýchejte a odpočívejte….

.....dívejte se sami sobě do očí. Podívejte se hluboko, velmi hluboko. Snažte se neuhýbat. Zeptejte se sami sebe " Kdo jsem? " …..a poslouchejte odpovědi, které uslyšíte v hlavě. Možná uslyšíte mnoho odpovědí. Můžete slyšet jmenuji se, jsem rodič, jsem unavený, jsem smutný, jsem Boží dítě…….to se váš vnitřní hlas spojil s vámi. Na jedné úrovni se spojíte s mozkem, na jiné úrovni to bude hlas vašeho Vědomí. Pokud začnete slyšet rozsáhlejší popis, který se vám může zdát divný, je pravděpodobné, že jste se naladili na vaše Vyšší Já, neberte zpočátku vše doslova………..postupně se naučíte rozpoznat, jestli jde o myšlenky vašeho těla, nebo vašeho Vyššího Já, nebo které vychází z tlachající mysli. Soustřeďte se na myšlenky, při kterých se cítíte nepříjemně a sledujte, kde ve se ve vašem těle vytváří napětí - blok. Je to krk, dolní část zad, nebo břicho? Bolavá místa i nepříjemné myšlenky obalte láskou, nebo použijte knihu od Louise Hay - Uzdrav své tělo, kde najdete popis, kde se přesně v těle ukládají specifické myšlenkové vzorce.

Všechny konkrétní události, potíže, emoce, hluboké rány, pocity oběti vyžadují léčení. Strachy, hněv, nenávist se zobrazují v těle jako nemoc. Až se budete dívat hluboko, buďte jen pozorovatel, abyste necítili negativní emoce znovu - nicméně je třeba je propustit. Nahraďte vědomě všechny bolestné pocity. Existuje mnoho cvičení, které vám pomohou odpustit sobě i ostatním. Změňte způsob myšlení tak, abyste dosáhli vyšších vibrací. Naprogramujte podvědomí pozitivními afirmacemi. Při léčení stále usilujte o nejvyšší emoce lásky a vděčnosti. Přijde čas, kdy budete vnímat energetický posun, nebo budete vědět, že je problém vyřešen. Můžete rozpustit rakovinu i jiné nemoci, které byly uzamčeny ve vašem aurickém poli. Pohybujte se při léčení svým vlastním tempem.

Jak se pohybujeme v kalendáři Tzolkinu, každý den se sloupne vrstva, která vám brání prožívat Nebe na Zemi. Vždy požádejte duchovní bytosti a průvodce o pomoc.

ŠESTÝ TÓN - PROUD - TOK
Plynutí tvoří pohyb - Panta Rhei - nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility, střed každé Vlny.Uac přináší do každého pohybu dynamiku.
Ve starověké mayské mytologii je číslo ŠEST nazýváno Nejvyšší Obloha, nebo také Axis Mundi - Osa, nebo Střed Světa.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.