Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Únor 2014

TZOLKIN 28.2.2014 9 IX kin 74

28. února 2014 v 9:50 Mayský Kalendář na každý den

Ix - Mág, Jaguár - Síla Právoplatnosti, magických schopností, poctivosti, bezčasovosti

Pokud jste těhotná, nebo si přejete otěhotnět, věnujte dnes čas posvátné meditaci vašemu nenarozenému dítěti. Pokud již děti máte, ctěte jejich nevinnost a čistotu, zacházejte s nimi s úctou, upřímně a důstojně, neboť oni ztělesňují svojí vlastní podstatu. Ix ztělesňuje životodárného ducha celého života, Bolon (9) je spojen s těhotenstvím, procesem lidského těhotenství a vývojem - jejich propletené energie představují silný a velmi příznivý den vyjádřit úctu vašim dětem - narozeným i nenarozeným.

Dnes je vaším ukazatelem SRDCE. Jen síla SRDCE vám může pomoci najít východ ze slepé uličky. Pokud "vypojíte" SRDCE, zůstanete sami, spadnete do propasti Ega, ponesete ztráty. Ukončete vyhledávání tisíců argumentů, abyste umlčeli hlas svědomí a život ovládal strach z budoucnosti, pohodlí, iluze bezpečí a JISTOTY. Je to lidská nemoc vycházející z nevědomí, vytvářející vnitřní strach, zmatek a duchovní chaos. Dívejte se VĚDOMĚ na svůj život. Jedině tak je možné stát se nezávislým na všech obecných programech, které se od dob nevolnictví na Zemi používají. Věřte, že SUVERENITA vašeho JÁ je něco, co dřív nebo později budete muset žít.

Před inkarnací jste si vybrali jaké zkušenosti chcete ve svém životě zažít - mnoho lidí si vybralo lhaní, podvádění, smutek, obětování, vraždy, nemoci, krádeže……to je třeba respektovat bez souzení - Země je škola a vy máte svobodnou vůli tzn. že se každým okamžikem rozhodujete zda reagovat a řešit záležitosti z pozice Ega, nebo Lásky. Pokud chcete změnit situaci - nemluvte o tom, ale udělejte to - ale v tom okamžiku vám život předloží zkoušku - jestli změnu skutečně chcete, nebo vás strach opět zatlačí do kouta, zůstanete v pohodlí své komfortní zóny, a dál budete hrát hru na nevolníka.To ale není podporováno v Nové Zemi.

Život neustále hází testy, výzvy, zkoušky a ptá se " JSI SI JISTÝ, ŽE CHCEŠ ODEJÍT Z PRÁCE, ZE VZTAHU, PŘESTAT SE OBĚTOVAT, JSI SI JISTÝ, ŽE CHCEŠ DĚLAT A TVOŘIT, CO MILUJEŠ"? Každý je silnou osobností a měl by, nebo spíše musí vyzkoušet vlastní tvořivost, bez pomoci druhých. Vírou ve své přirozené dary a talenty dosáhnout nezávislosti a hojnosti.

Jakmile opustíte obavy - klapky z očí budou odstraněny a vy spatříte velký obraz krásy života. Jste dirigent v orchestru vlastního života - kdy budete konečně hrát symfonii LÁSKY? LÁSKA je nejmocnější síla Universa, jejíž skutečný význam je na Zemi velmi zkreslený.
Je nezbytné probudit vnitřní potenciál, najít kořeny toho, kdo jste. Ti, kteří se budou bránit změnám se rozhodně do pekla nedostanou. Iluze Nebe a Pekla byla vytvořena pod rouškou manipulace náboženství. Zdroj nic takového nevytvořil. Budou mít příležitost své zkušenosti dál prohlubovat na odpovídajících dimenzionálních úrovních, přesně podle Universálních Zákonů. V minulých letech nebyla sluneční aktivita tak silná, je třeba vzít na vědomí, že síla fotonických částí bude stále intenzivnější a energetický podpis Země stále vyšší. Pravda nezůstane utajena a Země vzestupuje spolu s lidstvem. To je Plán Stvořitele.

Zklidněte mysl, soustřeďte se na SRDCE, klidně dýchejte - rozhodněte se TEĎ
Chcete být ukotveni ve své vnitřní síle, nebo ve strachu? - obojí zároveň není možné.

DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženského universálního principu.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


Modlitby bez víry jsou prázdné.

28. února 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jdi a obývej to království, které přichází, ale zároveň čeká, aby je stále více duší poznávalo a vyžadovalo. Modlíš se, aby Mé království přišlo, aby Má vůle byla konána na zemi; přestaň se teď za to modlit a hlas se o to. Modlitby bez víry jsou prázdné. Musíš se učit modlit a věřit celým svým srdcem, myslí a duší tak, aby tvé modlitby, ať jsou jakékoliv, byly opravdu skutečné a konkrétní a tys věděl bez jakékoliv pochybnosti, že budou vyslyšeny. Nic neomezuj. Není omezení v Mém království. Mé království přichází a v Mém království je vše možné. Uč se přesáhnout sebe a svá lidská omezení. Žij v království Ducha, kde můžeš dělat vše ve Mně. Já tě posiluji a podporuji, tak věz, že Já jsem vždy s tebou. Jak by tomu mohlo být jinak, když Já jsem v tobě?


TZOLKIN 27.2.2014 8 BEN kin 73

27. února 2014 v 12:06 Mayský Kalendář na každý den

Ben - Poutník - Síla Svobody, prolomení hranic, možností

ÚCTA a VDĚČNOST nikdy nevyjdou z módy. Pro Maye jsou to základní hodnoty - forma, která tvoří podstatu lidských vztahů a společenství. Je smutné, že v minulých několika desetiletích vykrvácely z naší příliš zaměstnané " moderní společnosti " díky dlouhotrvajícímu, neústupnému, neustálému zaměření na spotřebu, okamžité uspokojení a finanční úspěch. Ale to může být změněno počínaje každým z nás. Buďte vděční za životy a osud svých blízkých, respektujte své děti , stejně jako starší a udržujte svůj vnitřní mír.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU

Dnes prozkoumejte všechny hranice, které postavilo Ego, využívejte všechny možnosti a příležitosti a dejte novou formu způsobu myšlení. Dnes se katapultujte ke SVOBODĚ, ale jednejte uvážlivě, aby se spěch ke svobodě neproměnil ve fanatické revoluční jednání. Spoléhejte na sílu svých pocitů a na život se dívejte, jako na nádhernou cestu do neznáma, pak se před vámi otevře velký svět nových návrhů a svět úspěchu.

Energie Ben souvisí s místem, kde žijeme, s naším domem, či domovem. Domov je tam, kde je srdce, jak se říká……….a v den kterému vládne Ben, je to obzvláště pravda. Váš domov není fyzické místo nasáklé vámi, esencí vaší rodiny a vzpomínkami, ale je to velmi posvátné místo, kde pobývá vaše duše. Je to místo, které vychází z vaší energie - to jste vy a vždy to tak bude, bez ohledu na to, kde ve světě žijete.

Udělejte si dnes čas, sestupte do suterénu vaší duše, vyčistěte negativní vzpomínky, strach, nízké sebevědomí, nedůvěru, škodlivé návyky, pak pokračujte směrem nahoru a jak budete stoupat objevíte svobodu, sebelásku, sílu dynamiky a bezpodmínečné lásky - stanete se hrdinou.

Každý domov je třeba udržovat v čistotě, stejně tak i duši a planetu Zemi, která je domovem nás všech. Každý z nás je zodpovědný za stav pozemské zahrady - každý z nás je správcem, který je zodpovědný v jakém stavu ji zanecháme dalším pokolením. Dokážete si představit Zemi v její původní podobě? Nedotčená místa s původní florou i faunou? Křehká rovnováha této planety je desítky let v dysbalanci. Ekologická tvář je téměř zničena. Práce je hodně, je čas spojit se a sjednotit - všichni, kteří stojí v čele států se budou muset probrat z amnézie, spojit se se snílky a vizionáři, kteří ví, jak "přestavět" tenhle svět. Takže se dnes pohybujte po Zemi jako po vlastní zahradě, protože to ona je základem pro přežití. Stejně jako pečujete doma o krásu a pořádek - postarejte se o pořádek ve vašem okolí - ctěte váš fyzický domov, váš duchovní domov a Matku Zemi, která vás šatí i živí. Žádný domov není domovem bez rovnováhy, soucitu, něhy, odpovědnosti, respektu a lásky.

1. den Treceny je energie nejslabší, téměř nezjistitelná, později zesílí a dostává mnohem větší, později maximální sílu, až ještě později narazí na břeh a jako každá vlna zde končí, aby mohla začít a růst další. Pozice 8, 9, 10 ukazují vývojový cyklus určité události ve vašem životě, zatímco to, co potřebuje uvolnit - se projeví v 11. Dnu. I když je uzdravení spojeno nejčastěji s přechodnými bolestmi, nezaměřujte se pouze na tento směr. Zkuste se podívat především na pozitivní aspekty, na kterých roste vaše životní moudrost.

Tón OSMÝ - SPRAVEDLNOST - HARMONIE - ROVNOVÁHA - to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace - Jak nahoře tak dole - Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Číslo 8 je velmi silné 4+4 rovná se celistvost. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Prodávání a kupování lásky a hodnoty Jennifer Hoffman/AA Uriel

27. února 2014 v 7:00 Aktuální Informační chaneling


Pomáhala jsem klientovi připravit se na důležitou obchodní schůzku a on mi řekl: ,,Cítím se připraven, teď se jim už jen musím prodat." To vedlo k další diskusi na téma, proč má pocit, že je musí přesvědčit o své hodnotě a kvalitách, a prodat jim to, co jim může nabídnout. Proč by jednoduše nemohl podat co nejlepší výkon a nenechal ho být tím rozhodujícím faktem?

Když se bude příliš usilovně ,,prodávat", riskuje, že sám sebe přecení, slíbí něco, co může být obtížné dodržet, nebo vstoupí do důležitého jednání s pocitem, že prohraje, čímž vytvoří jakési proroctví, jež se samo naplní.

Proč máme dojem, že se musíme druhým ,,prodat" a přesvědčit je o tom, že jsme pro ně ,,dost dobří", když úplně stačí být ,,dost dobrý" pro nás samotné, a nechat je, aby učinili svá vlastní rozhodnutí?

Nakonec byl můj klient spokojený se svou přípravou na schůzku, což zahrnovalo nabídkový list a - což bylo důležitější - připomínku věcí, s nimiž nebude souhlasit. Takto se nepřecení a neučiní sliby, které nebude schopen dodržet.

Neděláme to všichni, když se snažíme navázat kontakt s druhými lidmi, zvláště v situacích, kdy si skutečně přejeme navázat spojení nebo chceme, aby si nás vážili, nebo v situacích, které považujeme za důležité? Přehnaně se snažíme se prodat, takřka se ,,zakláníme", věříme, že druhé musíme přesvědčit, že jsme ve všech směrech dostačující... a co se pak stane? Souhlasíme s věcmi, které později udělat nechceme, nebo ani nemůžeme, nebo zjistíme, že jsme se ocitli v situaci, která nám příliš neprospívá. Jenže jsme do té situace již investovali tolik, že považujeme za nemožné z ní vycouvat, anebo si přejeme, aby si nás druzí cenili, bez ohledu na cokoliv, a učiníme hodně pro to, abychom toho dosáhli.

Naše touha být pro ostatní dost dobří nás vede k domněnce, že se musíme ,,prodat", že je musíme přesvědčit, že by nás měli mít rádi a měli by si nás cenit, chtít s námi trávit čas, být s námi či si s námi vytvořit určitý vztah. Bojíme se, že budeme odmítnuti, opomenuti nebo ignorováni, a myslíme si, že to jsou známky toho, že nejsme dost dobří.

Nicméně, ve skutečnosti ten člověk, který nás odmítá, tak nečiní kvůli tomu, kdo jsme, nýbrž kvůli tomu, kým musí on sám být, má-li být s námi. Musí být na naší energetické úrovni a frekvenci, má-li se vytvořit smysluplný a hodnotný vztah, a to pro něj může být příliš.Pokud se na to podíváme z této perspektivy, uvědomíme si, že se prostě nemůžeme prodat někomu, kdo ví, že cena za takové spojení je pro něj příliš vysoká.

To nejlepší a asi jediné, co můžeme udělat, je být sami sebou, ve všech ohledech, být tou nejlepší verzí sebe sama a vyzařovat své nejjasnější světlo. Pokud jsme uvnitř sebe takto v souladu, řadíme se k těm či sbližujeme s těmi, kteří se mohou spojit s námi. Nemusíme se takovým lidem ,,prodávat", oni již vědí, kdo jsme. Nemusíme je přesvědčovat o své ceně či hodnotě, oni to vidí na vlastní oči.Zrcadlíme to nejlepší v nich, a platí to též naopak. A oni neočekávají ani nechtějí, abychom slibovali něco přemrštěného, nebo abychom začínali z bodu, kde nejsme dost dobří, protože oni vědí, že jsme, stejně jako oni, dokonalí, celiství a úplní každém směru.

Copyright ©2014 Jennifer Hoffman. Všechna práva vyhrazena. Můžete citovat, kopírovat, překládat či odkazovat na tento článek v jeho plném a nezměněném znění, avšak jen na bezplatných a bezpříspěvkových webech, pokud uvedete jméno autora a aktivní odkaz na původní web http://enlighteninglife.com. Jiné použití přísně zakázáno.

(Reprodukce tohoto českého překladu povolena s připojením poznámky: pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 15. 2. 14

Všechny lidské bytosti jsou svobodné

27. února 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Musíš poznat svou svobodu tak, aby ses mohl vznést do nejvyšších duchovních světů. Jinak jsi jako pták v kleci, který, ačkoli dveře jeho klece jsou doširoka rozevřené a on může svobodně letět, kam chce, nepozná svou svobodu a pokračuje v bezcílném poletování v kleci. Můžeš prožít celý svůj život jako ten pták, úplně slepý a zotročený, aniž bys poznal, že jsi svobodný, přijal svou svobodu a využil ji tak, jak by měla být využita, v království Ducha, kde nejsou žádná omezení, hranice a překážky, které by tě zadržely. Všechny lidské bytosti jsou svobodné, jen kdyby to mohly pochopit a přijmout. Takováto svoboda je ti nabídnuta, ale ty ji musíš přijmout, dříve než ji můžeš využít. Proč nepřijmout svou svobodu nyní, jestliže si uvědomíš, že nejsi nikým a ničím svázán a že jsi schopen vykonat cokoli, po čem toužíš?CHUDOBA NENÍ DUCHOVNÍ NEMOC! - Jan Menděl

26. února 2014 v 21:29 Vývoj vědomí bytostí

Chudoba ještě nikdy nebyla překážkou na duchovní cestě, zatímco bohatství téměř vždycky.
Určitě každý z vás už mnohokrát slyšel, že chudoba je duchovní nemoc. Že člověk, který má finanční problémy nebo žije z měsíce na měsíc, dělá něco špatně, především ale špatně myslí. Tento názor vzniknul v Americe v dobách, kdy se rodilo hnutí New Age, a kupodivu se v tomto hnutí nejenom udržel, ale tak silně zakořenil, že efektivní pozitivní myšlení už je dneska vlastně synonymem finančního úspěchu. A vzhledem k tomu, že se většina lidí v dnešní době dostává k duchovnu právě skrze tuto masivní vlnu New Age, dochází často k velkým zmatkům v hlavě kolem tématu peněz a bohatství. Všichni přední autoři a řečníci New Age, kteří dnes nejhlasitěji mluví o duchovních principech, jsou na prvních místech žebříčků nejprodávanějších knih, a vydělávají miliony. A aby své čtenáře ještě více oslovili, slibují jim, že pokud budou myslet jako oni, budou i oni brzy vydělávat miliony, protože se narodili proto, aby žili v blahobytu a nadbytku. Já vím, že to spektrum je široké a nejde všechny házet do jednoho pytle, ale bohužel celá tahle škála New Age se časem slila do jednoho odvaru a co se týče peněz, rozsudek zní jasně: pokud nejsi finančně hodně v pohodě, děláš něco blbě!
Na tomhle místě chci ještěříct, že nechci kritizovat žádné autory ani směry. Mnoho z těchto autorů mě na začátku hodně pozitivně ovlivnilo a právě díky nim a tomuto ohromnému hnutí se po celém světě zrodil neuvěřitelný zájem o esoteriku, byť jsou pohnutky k tomuto zájmu zpočátku čistě materialistické. Chci jenom nabídnout jiný pohled na věc:
Peníze mají z duchovního hlediska asi takovou hodnotu jako loňský sníh. Lidi vždycky museli řešit jak přežít, vždycky museli sehnat jídlo, aby uživili sebe a svoje rodiny. Na tom se nic nezměnilo. Chudoba určitě není ctnost, ale bohatství taky ne. Úspěch v životě si musíme zasloužit. Podle dnešních světských měřítek není úspěch možná vždy založený na zásluhách, ale tato měřítka jsou příliš krátkozraká. Není úspěch jako úspěch, ale kdo má v něčem opravdový zdravý úspěch, tak si ho zasloužil svými předchozími činy, ať už v tomhle nebo jiném životě.
Člověk, který zažívá úspěch nebo žije v bohatství, je v mnohem větším nebezpečí duchovního úpadku než člověk, který má akorát na to, aby přežil. Tohle se nebude líbit hodně lidem, ale je to pravda a vy to někde hluboko v sobě taky víte. Život je moudrý a často nás chrání před námi samými tím, že nám nedává věci na zlatém podnose, ale nechává nás potit krev, abychom něčeho dosáhli, protože ví, že touhle urputnou prací a utrpením se zoceluje naše duše a až bude dostatečně silná, začne se nám zase dařit, ale úspěch, který vstoupí do našeho života, nás nesvede na špatnou cestu, protože budeme už příliš prozřetelní na to, abychom se nechali zhypnotizovat třpytivým pozlátkem. Vezměte si staré lidi, kteří celý život tvrdě pracovali jenom proto, aby se mohli uživit. Kdybyste jim v osmdesáti nabídli luxus a bohatství, odmítnou ho. Život je naučil opravdovým hodnotám a díky těžkému životu zmoudřeli a jsou proti takovým lákadlům zcela imunní.
Z hlediska blahobytu žije většina z nás krásný život, o kterém se našim předkům ani nesnilo. To, že máme práci, která nás nebaví, nebože musíme počítat každou korunu, není ve skutečnosti vůbec nic nového, divného ani nezdravého. A že nás to štve? Myslíte, že našeho pra pra pra pra pradědečka neštvalo, že musí ráno brzy vstát, aby nakrmil zvířata, posekal trávu, zoral pole, nanosil vodu ze studně a tak dál? Ale štvalo! A pra pra pra pra prababičku jakbysmet, když musela podojit krávu, uvařit z mála pro deset lidí, zaštupovat ponožky, vyprat na valše atd. Je přirozenou reakcí člověka, že nemá rád to, co je namáhavé a bolestivé, a přesto je to pro jeho duši většinou to nejlepší. Jenže naši předci se s tím prostě smířili, protože neměli na výběr, většina z nich se naučila žít s tím, co měla. Nespekulovali jako my celé dny, jak by mohli přijít k rychlému zisku. Díky tvrdé práci a častému nedostatku se naučili pokoře, trpělivosti, ohleduplnosti a disciplíně. Naučili se vážit si hodnot, které stojí nad hmotou. Doba je teď jiná a nedá se všechno srovnávat, co chci ale říct je, že na našem životě není nic divného, ani špatného, pokud nežijeme v nadbytku a nemáme na rozhazování. Rozhodně to není ve většině případů chyba myšlení, ale obyčejná součást pozemského života!
Nemůžeme všichni psát knížky, točit filmy nebo vlastnit finanční impéria. Někdo musí odvézt odpadky, sedět v supermarketu za kasou, roznést poštu a utřít nemohoucímu pacientovi zadek! Pokud nás opravdu zajímá náš duchovní pokrok, přestaňme řešit peníze do té míry, do jaké je to možné. Přijměme práci, kterou máme, a soustřeďme se na opravdové životní hodnoty, na to, jak se stát lepším člověkem, na svůj duchovní růst a to, abychom si užívali svého volného času, když ho zrovna máme. Žádná noc netrvá věčně a i naše problémy a strasti jednou pominou a zase bude líp. Ale nestavme svůj život na snaze se někým stát, něco dokázat, vydělat jmění. Pokud se něco takového stát má, život nás k tomu postupně dovede. A pokud se to stát nemá, tak se to stejně nestane. Naše životy jsou stále z velké části řízeny inteligencí, která náš rozum nesčetněkrát přesahuje, a tato inteligence ví přesně, co je pro nás dobré, co nám pomůže, co nás posílí a zkvalitní. Důvěřujme jí a přijměme to, co nám dává. Pamatujme, že za všechno, co uděláme, budeme odměněni, a že vždy máme to, co si zasloužíme a co je pro nás dobré. Možná jsme zrovna ve fázi, kdy se nám nedaří, sotva přežíváme a život je opravdu těžký. Udělejme, co musíme, ale snažme se být dobří, čestní a pokorní. Málokdy víme, proč se nám děje to či ono, ale dvěma věcmi si můžeme být vždy jistí: 1) že se to děje z nějakého přesného a logického důvodu, který jenom zatím neznáme a 2) že cokoliv uděláme dnes, se nám dřív nebo později vrátí. Z toho vyplývá, že nejlepší návod na život je přijmout ho takový, jaký je, a dělat všechno proto, aby byl dál jenom lepší a lepší. Dlouhosáhle analyzovat, proč Franta odvedle má víc než my, je ztráta času. Ve světě, kde pornoherec vydělává 10x víc než zdravotní sestřička a kde hollywoodská herečka má plat jako sto vědců dohromady, je zbytečné hledat logiku. Když se ale zamyslíme nad životem z duchovního pohledu, zjistíme, že člověk vždycky dostane to, aby mohl přežít, a že všechno, co se mu v životě děje, ho zoceluje a posouvá. To, že si v nějakém životě "vybíráme" dobré skutky a narodíme se zlatou lžičkou v puse a v jiném životě zemřeme v dětství hlady, je to samé, jako když někde na světě svítí celý rok slunce, šumí moře a rostou banány, zatímco na jiném konci je jen hnusná zima, sníh a tma. Celé to řídí jeden dokonalý zákon, který se stará o to, aby vždy a za všech okolností panovala rovnováha. To, že to zatím nechápeme, ještě neznamená, že je něco špatně.
Já vím, že je spoustu lidí, kteří mají děti, a je pro ně těžké přijmout, že nemůžou svým dětem dát všechno, co by chtěli, nebo co mají ostatní děti, ale vzpomeňme si na svoje dětství. Málo vzpomínáme na značkové boty nebo drahé hodinky a mnohem víc na legraci, kterou jsme zažili, na hezké chvíle, kdy jsme si povídali, zkrátka na jednoduché lidské věci a hluboké momenty. Ještě žádné dítě duchovně neutrpělo hmotným nedostatkem (a v našich poměrech se ani nedá mluvit o nedostatku), zatímco tolik dětských charakterů zničilo bohatství.
Hojnost a nadbytek je jako příliv. Jedinci, rodiny a celé národy ho měli a zase neměli. Po každém přílivu přijde odliv a po každém odlivu přijde příliv. Co chcete vy? Chcete žít svůj život naplno, ať si moře šumí, jak chce, nebo ho chcete strávit neustálým čekáním na radost, která vás bude vždy a znovu opouštět, dokud bude měsíc růst a ubývat?
foto: Petra Rozhoňová Paličková, Indie

TZOLKIN 26.2.2014 7 EB galaktický portál

26. února 2014 v 9:29 Mayský Kalendář na každý den


Eb - Člověk, Cesta - Síla vrozené moudrosti, zodpovědnosti, nezávislosti

Stejně jako existuje mnoho cest, tak ani životní cesta není jen jedna - je mnoho konců a mnoho začátků. Vlastně je to cesta za cestou, začátek za začátkem, konec za koncem….a tak dále a tak dále …v dech beroucím orchestru životních zážitků. Užijte si a učte se naplno z každé cesty, po které jdete - od významných transatlantických plaveb, až po neplánované denní výlety; od rozsáhlých životních změn, po malá světla, která vás vedou na každém semaforu.

Silný čas pro hledání starobylé moudrosti, aby mohlo dojít k aktivaci vrozených psychických schopností. Spíš než "jít zlatou střední cestou", jděte dnes tou, kterou vám doporučí srdce, pak vás vitální Energie EB posune nejen životem vřed, ale především po cestě nahoru - nad horizont všech omezení. Podle starověkých Mayů Eb představuje posvátnou cestu po životní spirále - stoupejte dnes sebevědomě, buďte vděční a oceňte sami sebe za všechny zkušenosti, všechny testy, zážitky, lekce, kterými jste v poslední době prošli, poděkujte všem učitelům, které jste si v pozemské škole kolem sebe postavili - jejich jedinou snahou bylo, abyste otevřeli srdce a našli vlastní sebehodnotu.

Dnešním Klíčem k řešení životních nesnází je SDÍLENÍ A VYJADŘOVÁNÍ VŠECH SVÝCH POCITŮ, jinak se spolehněte, že nastane " užírání se zevnitř ".

Energie EB je Grálem - Zlatým rounem, alchymistickou transmutací, prubířský kámen, díky kterému se vše obyčejné a neušlechtilé mění na zlato. Je rohem hojnosti, paradoxem prázdnoty - otevřeným místem ležícím ladem připraveným k přijímání darů. EB nabízí dar Ducha počínající v bohatství Jednoty Bytí. EB připravuje průběh transformace. Musíte se stát prázdným, aby vaše touhy a přání mohly být upokojeny stékajícími dary z kalicha spirálně vibrující Galaxie. Otevřete se a přijměte všechno, co vám EB vlévá do těla. EB vás povzbuzuje k posílení a očištění vaší fyzické nádoby, aby byla připravena pro přijímání energií vyššího Ducha. Kalich vašeho JÁ bude povýšen do ušlechtilosti díky korekci v energetickém systému. Díky tomuto oživení bude uvnitř vás proveden subtilní posun a vaše Vědomí bude přetransformováno přirozeným způsobem. V tomto procesu můžete vnímat pocit vnitřní reorganizace a nového "pospojování drátků". Vyšší centra mozku a žlázy citlivé na světlo - šišinka a hypofýza - budou zaktivovány, protože absorbují mnohem více Světla. Takováto pronikání vás přivádí do kritického bodu - na jakýsi práh - kde se na druhé straně dokončí změny na buněčné úrovni. To povzbudí samozřejmě paměť duše a rozšíří vaše pojetí o realitě. Díky rozšířenému Vědomí se začnou očišťovat vaše nervové struktury, buňky a záznam v DNA - budou subtilně sladěny do takové míry, že budete schopni vytvořit přijímací stanici pro aktivaci kosmického Vědomí.

Pronikání vyšších frekvencí a současně využití, je jako nové naprogramování biopočítače a zaktivování skrytých čipů - tj. nepoužívaných částí mozku. Je to proces využití a zaktivování vašeho Světelného Těla, které vás tvoří díky expanzi hvězdného světla uvnitř každé buňky. Toto tělo existuje mimo čas a prostor a je schopno zažít další dimenze a jiný čas, jakož i s nimi komunikovat. Je to tělo REZONANČNÍ - až ti lidé, kteří jsou ve fyzickém těle plně realizují přání světelného těla a pospojují všechny body v lidském těle - které využívají pro světelné tělo, pak překročí elektromagnetické moře, které my nazýváme Universum.

SEDMÝ TÓN - ZRCADLO - ODHALENÍ - ROZŠÍŘENÍ. Sedmička je jako zrcadlo - vše se v něm odráží. SEDM je spojeno se Zdrojem Stvoření. SEDMIČKA je portál do světa neznáma, snů a záhad. Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to mystický sloupec - páteř Vesmíru. Na platformě rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím vás dnes SEDMÝ TÓN může obdarovat.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Vrcholy a propady současného vzestupu od Mistra Kuthumiho Přijato Natalii Glasson - 13-02-14

26. února 2014 v 7:00 Aktuální Informační chaneling


Jako vždy, tak I dnes k vám přicházím s Láskou a jako Láska vás zdravím. Prožívám tak radost z toho, že se mohu napojit na pravdu v každém z vás. Jak již víte, Láska je ten nejlepší nástroj v jakékoliv realitě, ať už jste na Zemi nebo ve vnitřním světě. Láska je to, co vás podpoří a bude vaším používaným nástrojem. Je důležité, že k vám přicházím jako Láska, abych vás s Láskou pozdravil, protože vám to může připomenout a probudit hlubší prostor vědomí a pravdy Lásky vašeho bytí.
Pokud je Láska ten nejlepší nástroj jak pomoci a podpořit vaši existenci, je to také ten nejlepší možný způsob posunu vašeho bytí.Proto Láska není jen energie, kterou bychom měli zažít, ale i kvalita kterou bychom měli plně zahrnout do svého bytí a propojit ji čistě a upřímně se svou realitou. V zájmu uzdravení, navrácení se k Jednotě a prožití radosti, už není místo pro odklánění se od Stvořitele, ale je nutností Lásku přijmout a uvědomit si, že Láska je vaším mocným nástrojem. Stvořitelova Láska je otázkou, ale zároveň i odpovědí na všechno co prožíváte. Je to jednoduché, Láska je vším a stále je tak posvátná, posilňující a inspirativní. Stvořitelova Láska je neustále přítomna na cestě vašeho vzestupu. Můžete mít konkrétní cíl, nebo cestu, ale Láska bude vždy tím cílem a cestou. Není jak se vyhnout Lásce, I když se některé duše na Zemi pokoušejí schovat a blokovat veškeré projevení Lásky. Je to vyčerpávající proces, který jen směřuje k bolesti a utrpení, jež vám přinese prožitek uvědomění si Lásky Stvořitele. Je to vaše přirozená reakce, kterou nemůžete popřít. Každá duše prožívá Lásku Stvořitele a vyzařuje ji ze svého bytí. Je to ta nepoznaná síla, která nám je vlastně tak známá. To záhadné vedení, které je tak posilňující a bezpodmínečná Láska která je ohromně uzdravující.
V každém okamžiku a v každé duši, zvláště na Zemi, je aspekt který se snaží utéct, obejít a nebo schovat před Láskou Stvořitele.
Proč si vybíráte utéct před Láskou Stvořitele? Proč existuje část vašeho bytí, která si nepřeje stát v plném světle Lásky Stvořitele?
To jsou mocné otázky, které můžete položit sami sobě. Pro vaše uvědomění - přijetí Lásky ve všech oblastech, ohledech a podobách vaší reality, vám přinese radost, svobodu, hojnost a požehnání, které není ani žádnou součástí, něčím a nebo někým předurčeno. Láska, která vám byla dána Stvořitelem a vyzařuje z vašeho bytí je vám dostupná dvacet čtyři hodin denně. Nemůže se stát, že byste prožili přemíru Lásky Stvořitele. Jsou to ta jisté součástí vašeho bytí, které si přejí se schovat, mají strach a vytvářejí bolest.
Jen vy znáte odpověď na to, co je důvodem, že se Lásky bojíte a odpověď se může lišit od odpovědí ostatních duší. Je ale třeba, uvědomit si jak jste úžasní. Ani ne tak kým jste nyní, ale jako součást Stvořitele. Proces přijetí vaší nádherné úžasnosti v úrovni vesmíru a Stvořitele, je procesem přijetí Lásky Stvořitele. Můžete to pociťovat jako obrovský úkol, ale je to postupný proces.
Otázky toho, proč se snažíte utéct před Láskou Stvořitele, i pokud jde o malichernosti - čímž může být i něco jako podrážděnost, nebo frustrace z někoho, jsou dány aktuálními vibracemi ovlivňujícími váš proces vzestupu na Zemi. Vyskytujete se na Zemi v období Lásky. Je to realita, kde je velké množství vibrací Lásky ukotveno na Zemi a to způsobilo posun ve všeobecném vědomí lidství. Energetická síť a čakry Země, každá součást Země je soustředěna na tvoření a prožití Lásky. Pokud vibrace Lásky jsou více ukotveny a zažity coby součást Země, pak budou přirozenou součástí vaší reality. Jak již víte, vaše fyzické tělo ukotvilo stejné vibrace lásky, což znamená, že vaše tělo je soustředěno na tvoření a prožívání lásky. Čím je přítomno více Lásky na Zemi, tím více je potřeba čistit, aby vznikl prostor pro Lásku. Tato Láska se ale ptá každé vaší součásti, jestli si ji přejete přijmout, event. proč ne? Ptá se, co vás zastavuje? Vibrace Lásky vás vlastně žádají, aby jste uvolnili to, co již více nepotřebujete, je to všechno to, co způsobuje že utíkáte před Láskou a žádají vás aby jste byli navždy přítomni v Lásce. Je to ta nejkrásnější otázka, protože je to něco, co vesmír i vaše duše už dlouho chtěly, aby celé vaše bytí byla Láska. To přání je, abyste zůstali navždy v přítomnosti Lásky.
Do interakce mezi vibrace Lásky a vašeho bytí se může projevit zásah neharmonické, nižší energie. Mnozí z vás mohou prožívat momenty vrcholu požehnání, které jsou úplností Lásky a pak o chvíli později propad strachu, omezení a ve skutečnosti nedostatek Lásky. Můžete zároveň prožívat Lásku i nedostatek Lásky a pak znova. Je to přirozené, je to proces - uklidňující, uzemňující a začleňovaní, ale také součást vesmíru. Stvořitel a hlavně vaše Duše si již více nepřejí prožívat nedostatek Lásky. Vibrace Lásky a realita uzemňování podněcuje rozkvět pocitů Lásky ve vašem bytí. Ve skutečnosti, je to prociťování Stvořitele. Tím jsou odhalena místa, kde chybí Láska, a tím vzniká prostor pro rozkvět Lásky. Je to vaše součást, možná je to ta část, která by před Láskou ráda utekla, nebo ta odhalená část, která se drží tam, kde není dostatek Lásky. Je to pro vás známé a bezpečné, takže se můžete vrhnout do těchto pocitů a prožít je naplno.
Vaše vědomí ale rozumí tomu, že vrhnout se tam, kde je nedostatek Lásky není stav, kde si přejete být. Takže někdy rychleji, někdy pomaleji se vrátíte zpět do Lásky a uzdravíte tu danou zkušenost. Láska se z vás pak šíří a její přítomnost tak může místa s nedostatkem Lásky vytáhnout na povrch a mohou tak být uvolněna, a tím můžete prožít výšky i propady vzestupu. Je to přirozenost procesu, kdy jste si dali za cíl, žít v přítomnosti Lásky. Někteří z vás mohou prožít tento proces v široké barevnosti, a někteří si skoro ani nevšimnou - tak je to malé v jejich realitě. Může to být jako na houpačce, která byla rozhoupána vibracemi Lásky. Houpačka se bude naklánět ze strany na stranu a pomalu zastavovat v bodě Lásky.
Všichni ti, co hluboce milují a jsou naplněni Láskou, jsou vyzýváni k hluboké očistě. Ta nejlepší cesta jak si poradit s tímto procesem, je praktikování vědomostí, přijetí a samozřejmě sebeláska. Je důležité abychom nedostatek Lásky nebrali osobně a nebo jako svou součást. Je to druh energie, kterou jste se rozhodli držet a nechat protéct skrze svoji realitu, ale není to vaše duše a nebo vy. Díky této vědomosti, se můžete jednodušeji zbavit této energie a bezpodmínečně milovat nedostatek Lásky. Je důležité si pamatovat, že otázkou i odpovědí je často Láska Stvořitele, je to problém ale i řešení. Pokud nedostatek Lásky je zkušenost, pak bezpodmínečná sebeláska je ta jediná odpověď k uzdravení.
Období Lásky vám v každé chvíli říká, abyste zůstali v přítomnosti Lásky. Není před vás postaven jiný úkol nebo záměr Stvořitele a vaší Duše. Byli jste obdarováni nástrojem Lásky, Často i před odhalením období bez Lásky. V každé okamžiku vaší reality jste podporováni, milováni a vedeni.
Je to Láska Stvořitele, která existuje ve spoustě podob a ve všem co si přejete zažít s ještě větší krásou, kterou si ani nedokážete představit.
Přeji si podělit se s vámi o jednu afirmaci:
"Rozhodl jsem se navždy zůstat v přítomnosti Lásky Stvořitele. S upřímností a pravdou si užívám nasávání Lásky Stvořitele. Rozhodl jsem se zříci se všeho co mě svazuje, všeho kde chybí Láska a naplnit Láskou místa, kde jí není dostatek, dovolit si přijmout věčné uzdravení, zaktivovat a prožít všechno ve mě i kolem mě. Rozhodl jsem se, uvědomit si všechny zkušenosti a reakce, které vznikly na základě nedostatku Lásky a najít sílu přijmout Lásku mého bytí a zůstat silný."
Můžete si představit sami sebe, jak zapouštíte svá chodidla do Země a tím se uzemňujete do období Lásky a vibrací Lásky. Tím dáváte najevo své duši a Stvořitelovi své úmysly a přání v Lásce a jako Láska zůstat, ať se s vámi a nebo kolem vás děje cokoliv. Je to silný proces, kdy navždy dochází k vašemu propojení s vibracemi Lásky.


S láskou a podporou,
Mistr Kuthumi

Je mnoho různých způsobů, jimiž se nové věci zjevují.

26. února 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jsou období, kdy nové přichází tak pozvolně, že nepostřehneš změny, které probíhají, dokud si náhle neuvědomíš, co vše se stalo, aniž by sis toho dříve všiml. Jindy můžeš sledovat změny, jak se odvíjejí krok za krokem přímo před tvýma očima. Potom jsou období, kdy věci přicházejí přes noc - podobně jako v zimě, když jdeš večer spát a svět venku je normální, a když se ráno probudíš, vše je pokryto sněhem. Nemusel jsi pro to nic udělat; stalo se to tím nejzázračnějším způsobem. Je mnoho různých způsobů, jimiž se nové věci zjevují. Vše, co musíš udělat, je jít s těmito změnami a nebránit jim. Změna nemusí být bolestná. Je nevyhnutelná, protože nic nemůže zůstávat stále stejné, a nahlédneš-li do svého srdce, zjistíš, že bys ani nechtěl, aby tomu tak bylo.TZOLKIN 25.2.2014 6 CHUEN kin 71

25. února 2014 v 9:34 Mayský Kalendář na každý den
Chuen - Opice - Síla Humoru, sebepřijetí, spirituální vědy, odhalení falše

Pro mnoho z vás je život složitá osnova nekonečných úkolů a povinností, snů a přání, cílů a ambicí. Ale čím více technologií, zdrojů a nástrojů máte, tím se vám vaše životy zdají být komplikované. Chuen je tkadlec času a v multiúrovňovém Tzolkinu vám pomáhá zvládat nesčetné menu vašeho každodenního života, téměř poskočit - má tendenci zaujmout vaši pozornost. Může ovlivňovat velkou rozmanitost osnovy v tapiserii, ale to je jen záměr a disciplína zhmotnit vše do plné reality - s praktickým úmyslem, který Uuc ( 6 ) přináší. Jen trochu pozemské Chuen reorganizace - a vy máte zlato!

Chuen je tvůrčí dokonalost, inteligence, ochránce umění a ekvivalent prastaré magie světelného Bytí - MAGIE LÁSKY.

Každý přelom vyvolává mnoho napětí, vzbuzuje strach, pochybnosti a obavy, humor je skvělý způsob, jak překonat fázi změn, místo pláče se dnes raději zasmějte.
Intriky, úskoky, honění za uznáním, závislost na učitelích a Mistrech, spoléhání na druhé - to je falešný program, který vám vlastní autoritu vytvořit nepomůže. Budete-li do nekonečna naslouchat jen svému strachu, ignorovat vnitřní moudrost a utápět se v úvahách o karmě - napětí se jen těžko zmírní. Zvolněte tempo, berte život s lehkostí a snadno dojdete do cíle. Pusťte se, pusťte otěže, pusťte nutkání kontrolovat všechno kolem, pusťte všemožné druhy ochran a umožněte duši zarovnat se se srdcem. Srdce vyzařuje do prostoru nejčistší životodárnou radiální Praenergii. Je to neustálý nádech a výdech, který udržuje při životě každou Bytost a podporuje přeměnu existence.

Chuen je jeden z nejšťastnějších dnů Tzolkinu, skvělý den vyjádřit lásku vašim milovaným dětem, partnerovi, oslavovat život v celé jeho kráse. Chuen splétá vlákno reality - buďte kreativním umělcem a tvořte nový život, jaký chcete skutečně žít, změňte design a začněte tkát novou životní tapiserii. Změnit realitu vyžaduje být vědomým tvůrcem a sdělit Vesmíru přesně, co chcete - svůj jasný záměr. Jen když začnete malovat plátno svého života barvami sebelásky, život přestane být těžký. Váš osud není neměnný, to jen záměrná manipulace 3D tvrdí, že vše je pevně dané.

Zaměřte se na započaté úkoly, snažte se je dokončit a zůstaňte u toho pokorní.

Chuen/ Uuc - magický posvátný tanec. Pohyb uvnitř dimenze. Dynamika, která přináší výkon ale zároveň vnitřní stabilitu. Dotančete dnes své poslední karmické paso doble a stoupejte v posvátném ČASU k plnému probuzení v této bezprecedentní době historie planety Země a k pochopení geniálnosti Božského Plánu!

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
Zdroj: http://mayskykalendar.blogspot.cz/

Energie – aktuálně 22. 2. 2014

25. února 2014 v 7:00 Vývoj vědomí bytostí

V prvních dnech tohoto měsíce byla zaznamenána větší sluneční aktivita, více erupcí. Pokračovalo to celkem dlouho... a ani v současnosti přílišný klid nehrozí, protože též po minulé dva dny bylo počasí kolem Země poněkud bouřlivé a dle předpovědi tento stav může setrvat i přes víkend. Takže kromě jistých planetárních vlivů (např. retrográdní Merkur) jsme znovu pod vlivem intenzivních energií ze slunce. Můžete cítit mírnou či větší nervozitu anebo únavu. Též můžete zaznamenat zvláštní chování ostatních lidí, které se odlišuje od ,,normálu". A není vyloučeno, že vy sami cítíte potřebu být jednoduše o samotě, v klidu, chvíli jen tak sedět a být, takřka se ponořit do zimního spánku...
Zajímavým vlivem tohoto týdne jsou tzv. lunární uzly, resp. jejich přechod do jiného znamení, a to 19.2. (Tyto ,,uzly" nejsou hmotné, jedná se o nějaké body, kde se protíná oběžná dráha Měsíce s drahou Země. Severní a jižní uzel se nacházejí přímo proti sobě - v protilehlých znameních a domech. Osa jižní - severní uzel údajně ukazuje karmickou cestu duše. Informací na téma uzlů i dalších vlivů je na internetu dostatek, takže si - pokud vás toto téma zajímá - můžete ledacos dohledat.) Tyto uzly se posunuly ze znamení Štíra a Býka, kde setrvaly 18 měsíců, do znamení Vah a Berana. Tento posun působí do jisté míry na všechny, ale pokud jsou vaše osobní lunární uzly v Beranu nebo Vahách, je před vámi nějaká životní změna před vámi, nebo přinejmenším existuje silný potenciál významné životní změny. Je však nutné si pamatovat, že vždy máte svobodnou vůli a svůj život změnit můžete.... i nemusíte. Ač existuje takový potenciál a je přítomna nezbytná energie, která případnou změnu podpoří, jste to vy, kdo se má neustále rozhodovat, zda ony potřebné změny učinit či nikoliv. Jste-li nerozhodní, stojíte - obrazně řečeno - někde uprostřed, nejste schopni si vybrat, nebo jste dokonce vyděšeni, nemusí vám být na první pohled zjevné, co je potřeba skutečně udělat. Jestliže je ta změna pro vás nezbytná, přijdete na to, dříve či později.
Během posledních dnů - zejména během silného úplňku (15. 2.) - jste možná pozorovali, že lidé si ještě více přestávají rozumět. Snad se vám i přihodilo, že vaše řeč přinesla posluchačům místo svého původního významu jako výsledný efekt nízké emoce - vlna energie světla nesená vaším hlasem, byť i kvalifikovaným láskou, v energetickém poli posluchače rozvířila jeho nezpracované věci a význam vašeho sdělení nabral zcela jiný, leckdy i velice překvapivý směr.
Úplněk tohoto kalendářního měsíce byl zvlášť magnetický - nižší čakry lidí na duchovní cestě jako by neměly dostatečný přísun vyšší duchovní energie, pokud člověk neprováděl dostatečný čas duchovních cvičení a meditací. Přesto i takový poněkud nepříjemný aspekt lze využít - toto období lze brát jako určitý duchovní trénink na očekávaný další přísun vysokých frekvencí, ale též hlavně interakci našeho energetického pole s narušeným magnetickým polem.
Je dobré vědět, že to, na čem přesmíru a příliš dlouho lpíme, k čemu jsme připoutáni, čeho se nechceme vzdát - ač jinak duchovně-energeticky na sobě poctivě pracujeme - spotřebovává naši energii, a tuto skutečnost můžeme pozorovat v různých oblastech svého života. Stává se pak často, že se nám dějí "divné věci", a to jen proto, abychom konečně poznali, že nám "uniká energie" k osobám, věcem nebo způsobu života, které nás vysávají. Odebírají nám duchovní i životní energii potřebnou pro harmonický vzestup našeho vědomí - což je vlastně úkol našeho bytí zde na Zemi. Dějí se nám prazvláštní a někdy značně nepříjemné věci, to jen kvůli tomu proto, abychom už konečně spatřili onu skutečnost, že nám ,,uniká" energie k věcem, místům a osobám, které nás o ni obírají.
Někdo u sebe může vnímat neobvyklý pocit, že už ,,toho má dost", že ,,skončil", ... ovšem nikoliv ve smyslu vzteku či zlosti, spíše v důsledku svítajícího pochopení či uvědomění, že se nachází na konci určité cesty (v energetickém významu) a je zapotřebí nějaké změny. Ať už je to obecný pocit nebo souvisí s konkrétní situací či osobou, kdy pro nás nezbývá žádná energie, nijak nás to neposiluje a nepřispívá našemu duchovnímu růstu, jsme někde ,,příliš dlouho", znamená to, že je nutné se posunout dál. Vymanit se z neustálého běhání v kruhu, kdy náš růst dosavadní frekvence či okolnosti už nepodporují. Tuto fázi či směr své stezky, její energii, jsme zřejmě vyčerpali, a měli bychom se vydat dál či jiným směrem. Není nezbytné se pokoušet za každou cenu uskutečnit obrovský skok (ačkoliv jistě to zkusit lze), pokud z toho nemáme dobrý pocit. Snahou o jeden obrovský skok se toho pokoušíme činit příliš mnoho najednou, je s tím spojeno množství změn, které je třeba zvládnout současně.... a koneckonců, s každou změnou je spojeno určité nepohodlí. Pro řadu lidí je přijatelnější postupovat v menších, zvládnutelných krůčcích.
A můžeme se podívat na problematiku ,,změny" ještě z jiného úhlu pohledu: Není špatné vědět, že jakmile extrémní polarita mezi silami (a jejich propojeními), které existujíspolečně s polem kolektivní energie, dosáhne bodu nejvyšší rozdílnosti či neshody, dojde v onom kolektivním poli k rozštěpení či rozlomení. Síly,které jsou spolu navzájem v souladu, jejichž frekvence spolu rezonují, se budou nadále navzájem podporovat, harmonizovat,a tedy se budou spolu v čase synchronizovat. Naopak kombinace sil, které spolu neladí, se oddělí a budou přesunuty do náhradní oblasti (oblasti jiné volby), což jim umožní se vyvíjet k harmonii na základě zlepšeného souzvuku.
Samozřejmě to závisí na tom, kdo to celé zažívá. Toto sladění bude odpovídat kvalitě frekvence vědomých a nevědomých myšlenek, chování a činů.Je-li někdo spokojen v roli oběti, nebo se obává o své bezpečí, bude mu tento postoj odrážet zkušenost s potenciálem mnohonásobného zesílení jeho zaměření (aby tyto zkušenost mohl ,,přerůst"). A tomu, kdo již roli oběti překonal, vyrostl z ní a cítí se s Nejvyšším Zdrojem v bezpečí, budou vytvořeny podmínky pro pokračování v mírumilovném rozvíjení vědomí.
Rozpadá se ,,stav věcí v daném okamžiku"- to vše se nicméně děje s cílem dodat odvahu a podnítit duchovní růst, aby mohlo dojít ke skutečnému průlomu na úrovni vědomí. Pakliže jsme se doposud nerozhýbali, nevyrostli jsme ještě ze svých starých (a povětšinou dosti bolestivých) vzorců, které brzdí náš růst, můžeme být nyní láskyplně postrčeni, abychom alespoň vybředli ze své osobní apatie nebo - ještě lépe - opustili tíživé mentální programy založené na strachu. To proto, abychom se dostali do pozice, kdy jsme schopni pokračovat v rozpínání svého vědomí, namísto abychom se stahovali.
To představuje výše zmíněné energetické rozštěpení. Jde o odděleníza účelem přeuspořádání určitého energetického úseku tak, abychom byli vedeni ke zkušenostem nezbytným pro naše poučení, jež vedou k postupnému rozšiřování našeho vědomí. Krajní protikladnostzkušeností, existující mezi mírou lásky a strachu, nás vystřelí na úroveň lekcí, jež musíme zvládnout sami v sobě, abychom mohli pokračovat v postupu. V postupu prostřednictvím cesty našeho vědomí napříč vyššími dimenzionálními pásmy... Dosáhneme-li vnitřní harmonizace, dovolí nám to dostat se v důsledku souzvuku do odpovídající synchronizace času. Nebo se díky nesouladu oddělíme, což nás zavede na jinou stezku učení, kterou bychom mohli označit jako ,,opravnou".


(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím kolektivu autorů a majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránkyNení cesty zpět....

25. února 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Dívej se na každou obtíž jako na výzvu či odrazový můstek a nikdy se nedej nikým a ničím porazit. Vytrvej v pohybu vpřed a věz, že odpověď ti bude zjevena, jestliže budeš vytrvalý a stálý. Bud' silný a odvážný a bud' si vědom toho, že se k cíli dostaneš, ať přijde cokoli. V této situaci není cesty zpět. Všechny dveře za tebou byly uzamčeny a uzavřeny na závoru, a proto musíš jít vpřed. Čas se krátí a ještě je třeba mnohé vykonat. Máš sehrát svou roli v celkovém plánu. Najdi v něm své správné místo, protože víš-li, kam patříš, můžeš být klidný a dělat vše, co má být vykonáno, s naprostou důvěrou. Je to skvělý a slavný plán, tedy se ničeho neobávej, když se na něm podílíš. Prostě vydej ze sebe to nejlepší, a tím pomoz jeho naplnění tak rychle, jak je to jen možné, a sleduj, jak se odvíjí ve své dokonalosti.

Mistr Hilarion Poselství pro týden 23.2. 2014 – 2.3. 2014

24. února 2014 v 20:33 Mistr Hilarion


Milovaní,
vanou nad vámi větry přinášející změnu.Zatímco život jde dál jako předtím, ve vás se dějí obrovské změny. Tyto změny se odehrávají v každé duši žijící na planetě. Každá duše souhlasila, že bude tyto změny zažívat. První pozorovatelnou změnou bude větší schopnost cítit emoce a vyjadřovat je.Většina lidí na planetě emoce potlačovala, aby jejich srdce ztvrdla a oni mohli fungovat ve stále stoupající hustotě a tyto filtry nyní mizí, protože je zde více světla než kdy předtím. Jak se každý stává schopným opravdu cítit a hovořit ze srdce, začne z jeho bytostí vycházet vše, co potřebuje být vyjádřeno. V určitém bodě tohoto procesu budou vyjadřovány pocity lásky, následně pocity radosti a jiné pozitivní emoce, které pohnou lidi způsobem zatím ve vašem světě neznámém.

Lidé Země se spojují ve větších počtech než předtím, aby mohli posílit ty oblasti ve svém okolí, které by měly být vylepšeny. Jednotlivci chtějí obětovat své životy za změny, které požadují. Je to bouřlivý čas týkající se záležitostí všech starých systémů paradigmatu, které již neslouží potřebám lidí. Jak se lidé stále více probouzejí, mizí iluze a jsou odhalováni ti, kdo drželi lidstvo v porobě. Neexistuje místo, kam by se tito mohli schovat, když vychází na světlo odhalení jejich pokoutných agend, protože každý musí být konfrontován se svými vlastním volbami a činy a usmířit se se svojí duší. Konečně, i když to způsobí určitý zmatek, je to pro nejvyšší dobro všech.

Na planetě jsou mnozí , kdo jsou připraveni vystoupit a začít prosazovat převratné změny ve všech podobách řízení a v jeho mnoha různých úrovních. To, co bylo zavedeno, aby nečestným způsobem odebíralo od lidí energii, bude nahrazeno systémem, který je pro všechny na Zemi spravedlivější. Monetární systém nakonec přestane ve své nynější podobě existovat. Blíží se větší svoboda pro každého a každý si bude uvědomovat svoji vlastní zodpovědnost a to, jak může cenným a čestným způsobem přispět tak, aby jeho příspěvek byl v souladu s největším dobrem všech na planetě a nebyl pouze pro vybraně a utajené jednotlivce. Navždy přestane tajné obírání lidí a lidstvo jako celek uchopí pochodeň většího sladění se se Stvořitelem Všehomíra a bude tak v souladu s univerzálními zákony chování.

Začnou se objevovat některé velmi překvapující změny. Tyto změny vytvoří efekt řetězové reakce ve všech oblastech světa a ulehčí začátky lepšího způsobu života pro celé lidstvo. Ti na čele tohoto hnutí budou mít možnost uskutečnit velké dobro. Lidé budou ve svém každodenním životě zažívat větší prosperitu a hojnost a to bude mít dalekosáhlý vliv na to, jak může lidstvo žít v míru, harmonii a prosperitě. Když budou mít všichni členové lidské rodiny vše, co potřebují pro svoji pohodu, bezpečnost a ochranu, mohou se posunout vpřed, do oblastí, které jim předtím nebyly přístupné,do oblastí ducha a objevování své vlastní duše, svých nadání, dovedností a talentů, které v nich leží jako skrytý klenot. Ty se projeví a budou láskyplným způsobem požehnáním pro všechny kolem.

Podtrhujeme důležitost setrvání v rovnováze a souladu se svými vyššími aspekty. Touha spojit se se svoji božskou podstatou hoří jasně v těch, kdo se snažili být v souladu se světlem Stvořitele v nich. Oni budou úspěšní ve svých záměrech manifestovat své Kristovské Já v sobě a přes sebe. Oni jsou předvojem nové lidské rasy, plně realizování nádherní lidé, kteří pracují s vědomím jednoty. Ve všem, co je na planetě, začíná druhý příchod Kristovského vědomí.

Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Realita zrcadlí stav naší mysli - Rozhovor s Jaroslavem Duškem

24. února 2014 v 10:17 Skutečný mír je uvnitř
V jeden příjemný podvečer jsme si tak povídali s panem Duškem na Novotného lávce, pod okny se leskla Vltava, slunce svítilo...
Měla jsem připravené otázky, dlouho předem promýšlené. Jeho odpovědi byly jiné, než jsem očekávala, a já si připomněla doporučení ze Čtyř dohod: nevytvářejte si žádné domněnky.
Až Vám bude smutno, běžte se podívat do divadla na Pátou dohodu Dona Miquela Ruize v Duškově podání. Uvidíte na vlastní oči, uslyšíte na vlastní uši, budete se hodně smát a možná trochu přemýšlet, jak jsme my lidé tak trošičku směšní, když se bereme vážně a věříme všem těm pravdám, co nám vtloukají "velcí učitelé" od dětství do hlavy. Pod vší ironií a nadsázkou k Vám proudí čistá radost, láska a pochopení. A podle výrazů odcházejících diváků si dovolím říct, že jsem nebyla sama, v kom se alespoň na chvíli rozsvítilo světlo.
Do svého pořadu Duše K zvete nejrůznější osobnosti, jejichž názory, učení či postupy léčby se většinou vymykají obvyklým způsobům. Jaký je hlavní důvod těchto setkání?
Duše K je koncept, který kdysi dávno vzniknul již v Českém rozhlase. Oslovuji lidi, kteří svůj obor bádání otevírají i dalším impulzům nebo vlivům, dívají se na svět otevřenýma očima a bez předsudků. To je smysl Duše K.
Proč dnes lidé mají tak malou víru, ať už v sebe, ideály nebo Boha, čím to je způsobené? Jak obnovit v lidech víru a charakter?
Já vůbec nevím, jestli lidé mají tak malou víru, nebo kteří lidé. Na takovéto otázky neumím odpovídat, protože nevím, co mají lidi. Můžu mluvit o sobě, o pár lidech ve svém okolí. Dokonce, kdybych se ponořil do několika blízkých lidí, které znám, a začal zkoumat, jestli mají malou nebo velkou víru, nevím, k čemu bych dospěl. Dokonce si ani nemyslím, že by lidi museli mít nějakou víru. Toltéci mají takový zvláštní přístup. Říkají, že pravda je to, co poznáme tak, že tomu nemusí nikdo věřit, a přesto to existuje. Pravda je nezávislá na systému víry. Jakou víru myslíte přesně?
Víru v duchovno, ideály, pravdu a lásku...
Člověk se často pohybuje ve svém myšlení v takových, jakoby předem daných, kladných a záporných věcech. Když někdo má velkou víru, tak je to dobré. Když má někdo malou, tak špatné. Každý člověk má ohromně velký systém přesvědčení v realitu, že je taková. Že tamto je slunce, tohle jsou mraky, tuhle jsou lidi. Tenhle systém je tak silný, že vůbec ho nahlodat je ohromně těžké. Proto přesně nevím, co na to odpovědět. Jen tak společensky můžeme říct, lidé mají malou víru. Ve skutečnosti mají v sobě systém nejrůznějších přesvědčení, víry, že tohle je realita. A jsou beze zbytku přesvědčení, že je to pravda. Například, že se musí jíst maso, to je velice silná lidská víra. Na druhou stranu, každý tlak vyvolává protitlak. Pořád se proti něčemu bojuje... Když někdo chce jíst maso, tak ať ho jí. Pro mě je zajímavé, když v člověku ten systém víry povolí.
Máte nějaký příklad?
Teď je v Praze na návštěvě Clemens Kuby. Člověk, který spadl ze střechy a porušil si míchu. Lékaři mu oznámili, že už nikdy nebude chodit. Nikdy jim neuvěřil, vyléčil se silou svého přesvědčení a nyní jezdí po celém světě přednášet a učit lidi věřit v sebe a své schopnosti. Kuby vypráví o paní, která po shlédnutí jeho filmu se zvedla ze sedadla a odcházela. Kamarádka ji zastavila a řekla: "Kde máš berle?" "A jo, nemám! A nechybí mi!" Přišla rozzářená domů a manželova první věta zněla: "Kde máš berle?" "Představ si, Karle, já vůbec nevím." Manžel: "To ses zbláznila?! Okamžitě si dojdi k doktorovi pro nový!" Doktor se na ni podíval, řekl: "Okamžitě berle!" Měsíc s nimi chodila, pak je zahodila, rozvedla se a bylo to. Takhle to je. Buď si řekneš: "Nemám berle", a chodíš bez nich. Nebo si řekneš: "Když to všichni říkají, tak to bych je asi měla mít"... a zůstanou ti do smrti.
Ale pořád můžeš čistit svůj pohled, své stanovisko. Až pak třeba potkáš někoho, kdo už ti ty berle nebude nutit. Posune tě. Realita zrcadlí stav tvojí mysli.
Vy už jste na té dobré cestě, já tomu říkám, že žijete na pravém břehu řeky. Jak jste se tam dostal? Byl nějaký bod zlomu?
Snažím se neulpět nikde, být ve vnitřním pohybu. Nevyhodnocuji, jestli to je dobré nebo špatné. Bod zlomu jsem žádný neměl. Všechny věci přicházejí synchronicitními řetězci, určitými souběhy v životě. Dostanu zajímavou knížku, vzápětí se objeví nějaká situace, seskládá se obraz... Ne, neměl jsem v životě žádnou tragédii, nemoc, něco, co by mě náhle posunulo.
Přečetl jste spousty knih a z mnoha z nich citujete. Co pro Vás knihy znamenají?
Přijde na knihu. Existují situace, kdy ta kniha promluví k nějakému aparátu, který člověk má v sobě. Může způsobit vnitřní probuzení něčeho, co má člověk v sobě připraveno a nebylo to třeba dostatečně zavlažováno. Najednou pomůže ta kniha vytvořit situaci nebo přípravu na ni a zkušenosti se začnou rozvíjet. Pro mě vždycky knihy byly zajímavé. Spoustu knih jsem ale rozečetl a nedočetl. Necítil jsem povinnost, že musím každou z nich dočíst. Pak jsem objevil pár knih, které člověku zůstávají déle a nachází v nich pořád něco nového. Ta kniha je pak vzájemnou vibrací mezi mnou a autorem, a je to moc pěkné.
Čím Vás zaujala kniha Čínská studie, že jste se stal jejím kmotrem?
Mně se líbí práce pana Campbella, a líbí se mi, že jeho osud je právě takový vtipný. Pocházel z farmy, kde měl pořád to maso, vajíčka, mléko, a že teprve vlastní vědecká poctivost ho zviklala v jeho systému víry. Teoreticky považoval vegetariánství za nesmysl, jak sám píše. Výsledky výzkumů byly ale natolik výrazné, že musel změnit své názory. Bylo by to jiné, kdyby se narodil ve vegetariánské rodině a vyrostl v obhajobě vegetariánství. Přesto, že vyrostl v přesvědčení, že musí jíst maso a všechny ty živočišné tuky. Takhle to bylo legrační, že k tomu přišel úplně z druhé strany, a to mě na tom baví. Také mě překvapilo množství výzkumů a pokusů, které uvádí. A které jasně ukazují, že je možné nahrazovat rostlinnými tuky ty živočišné. Jeho studie jsou zajímavé také tím, že jsou tak dlouholeté, chronicky známé, píše se v nich, že lidé mají výrazně omezit konzumaci živočišných bílkovin kvůli svému zdraví... Stejně ale lidi mají v hlavě systém svého přesvědčení. Říkají si: "Dobře, on to studoval 27 let, ale stejně se plete..." To je úžasné. Jak lidská mysl dokáže spláchnout ze stolu tak mnohaletý výzkum. Jen proto, že si chci dát stejk.
Která myšlenka této knihy Vám připadá nejpřínosnější?
Celá ta kniha, provázání myšlenek. Tam není žádná nová idea, která by člověka překvapila. Ale to, jak je to celé provázáno, vyargumentováno, pro lidi, kteří potřebují slyšet argumenty. Podstatné je, že se člověk může dočíst, že změnou stravy si může zprůchodnit cévy. Lidé si spíš myslí, že když mají cévy zanešené, musí jít na operaci. A tady najednou on ukazuje rentgenové snímky lidí, kteří si zprůchodnili tepny tím, že změnili stravu. To je úžasná zpráva. Spousta lidí stejně radši bude jíst léky a nechá se rozřezat. Tak to tak mají, každý si prochází svým vývojem. Někdo jde rychleji, někdo pomaleji, někdo přešlapuje na místě.
Váš vlastní způsob stravování se stále vyvíjí. V jaké etapě jste teď a řídíte se nějakou zásadou z Čínské studie?
Momentálně jím pouze bílkoviny rostlinného původu. Nejvíc mě zajímá raw strava neboli živá, tedy nevařená. To je systém, ve kterém se nepoužívají živočišné bílkoviny. Maximální teplota, při které se strava upravuje, je 42 °C, kvůli enzymům. Ne že bych jedl ortodoxně jenom tohle, ale většinou ano.
Jídlo je nejsnáze dosažitelná lidská potřeba. Mnoho z nás si jídlem léčí nedostatek lásky, nespokojenost se svojí prací, smyslem života. Nakonec se z přebytku stravy k těmto neradostem přidá ještě nemoc. Máte nějaký nápad, třeba ze svojí praxe, jak vnést světlo do svého života?
Jedna z cest, která je dostupná každému člověku, je být chvíli o samotě, být sám. Dopřát si toho, že je člověk v přírodě, odloží mobil a počítač, věci, které ho spoutávají. Ideálně v lese, u vody. Nebo jít do tmy. Světlo se nejlépe rozsvěcí ve tmě. Tam nic není, jen člověk sám. Nezvoní telefon, nepípají emaily, takhle zůstat pár dní je dobré. Člověk si srovná myšlenky ve vlastní hlavě.
Proč nemocí přibývá, místo aby jich ubývalo? Vidíte příčinu ve věcech vnějších ? stravování, způsobu života, nebo i v souvislosti s myšlením a cítěním lidí?
To je přece oboje dohromady, vnější a vnitřní, těžko to můžete oddělit. Já ani nevím, jestli přibývá tolik lidí nebo těch diagnostických metod. Před nějakou dobou se změnila doporučená hladina cholesterolu v krvi a hned přibylo nemocných. Já to nevím, nevěnuju se tomu, nechodím na nějaké vyšetření. Ale vím, že velkou sílu má vlastní představivost, mysl. Spousta lidí onemocní, protože byli nemocní jejich rodiče, říká se tomu věrnost rodu, věří, že to tak musí být. Jde o souhru, o způsob, jak organismus spolupracuje. Pokud člověk začne jinak myslet a jinak se stravovat, začnou geny pracovat pro naše zdraví, nikoli proti němu.
Proč pomáháte lidem s handicapem a máte je rád, jasně to vyzařovalo, když jste uváděl předvánoční večer pro sdružení Rolnička?
Vždycky se dohodneme s kluky z divadla pro podporu něčeho, co je nám blízké. Tam žádné proč není. Proto
Středa, 18 Prosinec 2013 17:52
Autor : B. Neoralová, N. Chvojková
Zdroj: http://www.phoenixcasopis.cz/2014/2359-realita-zrcadli-stav-nasi-mysli.html

TZOLKIN 24.2.2014 5 OC kin 70

24. února 2014 v 10:01 Mayský Kalendář na každý den

Oc - Pes - Síla Srdce, emocí, loajality

Jste součástí velkého, hlubokého a posvátného celku, kde nikdo nemůže přijít o svoji vlastní důstojnost. Nikdo nemůže zabavit vaše vlastní myšlenky, nikdo nemůže vlastnit vaše srdce, nikdo nemůže nařídit falešné zákony vaší duši. Pokud jsou mnozí z vás odpojeni od sebe, je to jen proto, že jste zapomněli, jaké je zpívat s druhými, jak naslouchat, jak mluvit bez souzení, srovnávání, falešných záměrů, nebo strachu. Nechte tyto staré obnošené vrstvy zemřít a vaše radostná mladistvá duše se vrátí zpět do vibrací života!

DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE S RODINOU A PŘÁTELI

Láska může proměnit bolestné rány jen pod podmínkou, že dokážete milovat. Každou změnu doprovází vnitřní odpor. Každou změnu doprovází často strach, nebo tichý smutek. Dnes místo čekání se založenýma rukama uzdravte příčiny všech bolestí a uvědomte si jejich význam. Oc v Pátém Tónu vám dnes pokládá otázku - jste loajální vůči sobě, lidem, partnerovi? Děláte to, co říkáte? Přejete lidem úspěch a dokážete jim k němu blahopřát?

Emocionální tělo je od dětství nejvíce v nerovnováze, proto jeho uzdravení může být bolestné. Život na Zemi je jednou z nejtěžších zkušeností a sloupnout všechny vrstvy iluzí je náročnou nutností. Ani jedna jediná vrstva, která není zarovnána s životem v Nové Zemi, se neudrží pod dynamikou vysokých vibrací. Není důležitý čas, lineární čas a logická mysl nejsou součástí Nové Země. Jde o sladění s proudem LÁSKY, s vaším srdcem.

Ve vesmíru existuje jeden Zákon - čemu věnujete pozornost to se stává realitou. Pokud jdete životem s radostí, tvoříte život v souladu s rytmem Božského Stvoření. Příkladem je matka a dítě v době kojení, jsou spolu ve stejném rytmu, jejich srdce bijí ve stejných intervalech - to je sladění - přirozené přizpůsobování.

Jde-li o řešení změn, tolika změn - tak je to prostě třeba dělat. Myslíte-li však myslí - je zde strach, pochybnosti a obavy. Pobývat v zóně svého srdce, je více jak důležité. Jak budete vědět, že je to intuice a ne mysl? Když jste napojeni na intuici, nemáte strach…....jedině klid a důvěru, intuice vás bez ohledu na okolnosti řídí a prostě ví….. Intuice je vaše osobní znalost - " jistota" - a všechny znalosti pocházejí ze Zdroje, přichází prouděním, kterým je Vědomí.

Pátý Vedoucí Tón dnes dělá solidní tlak na pozitivitu Oc. Pes je hravý, ví jak si užívat života, je spravedlivým vůdcem, trpělivou autoritou i týmovým hráčem. Prozkoumejte dnes hlubší touhy, které jste pohřbili ve snaze popřít sami sebe, prozkoumejte své léčitelské modality i smysl pro umění. Nechte v této Vlně zemřít všechno, co vám brání v sebeúctě, sebehodnotě a pravdivé vnitřní síle. Život bude neustálých chaosem, dokud vaše kroky, myšlenky a slova nebudou v souladu se SRDCEM.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Hledej svůj vlastní vnitřní směr a jednej podle něj....

24. února 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Co je dobré pro jednu duši, nemusí být dobré pro druhou. Proto je důležité, abys hledal svůj vlastní vnitřní směr a jednal podle něj, aniž by ses snažil jít ve stopách někoho jiného. Můžeš svobodně volit, protože jsem dal všem lidským bytostem svobodnou vůli. Nejsi jako loutka, která se nemůže pohnout, aniž by byla tahána za provázky. Můžeš hledat a nacházet, co je pro tebe správné, a pak už je na tobě, co s tím uděláš. Jen tehdy najdeš opravdový mír srdce a mysli, když budeš sledovat to, o čem víš, že je pro tebe správné - proto hledej, stále hledej, dokud nenajdeš svou vlastní cestu, a pak ji sleduj. Může to znamenat, že budeš trvat na svém a dělat něco podivného v očích ostatních, ale nelekej se toho. Dělej vše, ať je to cokoli, protože jsi vnitřně přesvědčen, že je to pro tebe správné a že z toho vzejde jen to nejlepší.

TZOLKIN 23.2.2014 4 MULUC galaktický portál

23. února 2014 v 23:27 Mayský Kalendář na každý den

Muluc -Měsíc - Síla Probuzení,očištění, rozpomenutí

Dnes se Muluc, Nagual vody a ohně, míchá s Kan(4) - číslem, které představuje všechny čtyři elementy. To vytváří dvojitou vodní a dvojitou ohnivou energii, takže spíše než starost o přežití a běh na vrchol, které už nějaký čas trvají - ctěte a děkujte za dvojité archetypální ztělesnění vody a ohně - jednak jako prvkům posvátných elementů při rituálech a obřadech a jako základním prostředkům pro život - ať už je to čistá pitná voda, nebo déšť pro vaši zahradu, teplo pro vaření, nebo energie důležitá pro tolik našich moderních vymožeností.

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE

Všechno je v plném procesu vývoje, ať jste si toho vědomi, či nikoliv. Někteří se rozhodnou informace o Vzestupu ignorovat, jiní se rozhodnou je prozkoumat a dříve, nebo později integrovat do svého života. Tak jako tak, celý proces pokračuje přesně podle Universálních principů. Pokračujte svým vlastním tempem a snažte udržovat okamžik přítomnosti.

Muluc dnes zkontroluje vaše přesvědčení, sebelásku, víru a sebehodnotu. V den, kdy jste přišli na tento svět, byl přesný kód světelné energie vlisován do vašeho spirituálního těla - proběhl kompletní download vzorců Světla, Stínu, kauzálních aspektů, vedoucí síly, Ego-programů, problémů, kterým jste se rozhodli čelit - široké pole pro získávání zkušeností v trojdimenzionální úrovni - přesná šablona - šablona, která však není neměnná.

Zeptejte se dnes sami sebe, jestli existuje něco, co vám brání, abyste byli krásní, talentovaní, šťastní, radostní, milováni…co brání projevit se vašemu Božskému Světlu? Vzdáváte se, ustupujete, snižujete před druhými, krčíte a hrajete roli oběti, aby se druzí cítili jistější, aby se nerozzlobili? Tím, že snižujete vlastní hodnotu světu ani sobě nesloužíte.

Čtvrtý Tón vám dnes pomůže ustát změny a Muluc mávnutím kouzelné hůlky očistí a důkladně odfiltruje všechna stará přesvědčení, hry Ega, staré programy a další části, které neladí s pětidimenzionálním rozměrem, kde je úcta a sebeúcta nejpřirozenější hodnotou. Buď držíte krok s energiemi a váš život příjemně plyne, občas se doladí drobnosti, anebo trpíte. Máte svobodnou vůli udělat rozhodnutí přestat trpět, přestat hrát roli oběti na všech úrovních, sundat masku, odložit kostým a být sami sebou.

Spojte se se Zdrojem hlubokých znalostí, rozpomeňte se na moudrost uvnitř vás. Mayský kalendář vám pomáhá znovu se napojit na svůj vnitřní Zdroj, stimuluje a usnadňuje přístup k pokladu, kterým je eony let vaše posvátná moudrost. Moudrost, s kterou jste na Zem kdysi přišli, ale po mnoho životů na ní zapomněli. Nechte zazářit vaše Světlo, aby vaši nejbližší viděli, že to mohou udělat také.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

POSELSTVÍ MISTRA SRI CHINMOYE K ROKU 2014

23. února 2014 v 7:00 Aktuální Informační chaneling
Moji milovaní, právě jste se ocitli na prahu období,ve kterém vstupujete do realizace svých vyšších cílů, do velkého střetu svého srdce a ega. Energie, které právě postupují Vaší kosmickou bránou, dávají velmi rychle do pohybu děje a události směřující k ještě rychlejšímu pročištění vaší osobní karmy, zároveň ale také karmy jednotlivých národů.

Buďte opatrní, neboť věřte, že na cokoliv pomyslíte, řeknete, nebo uděláte, dáváte tím do pohybu energii, a zároveň prakticky souhlas, aby se to stalo. Každý den stoupá vaše tvořivá síla a schopnost vnímat rady duchovních mistrů a čistých duchovních bytostí, které svým světlem obklopují celou vaši zemi. Je čas se ztišit a ještě více poslouchat svůj vnitřní hlas. Přestaňte se bát. Je stále více duší, které se probouzejí k životu. Země se už stala místem pro ty nejsilnější duše. Ty duše, které nejsou připraveny na přechod k vyšším vibracím a budou tvrdošíjně setrvávat ve svých postojích a ve své duchovní strnulosti, budou postupně odcházet. Proto se neobávejte a vypusťte ze své mysli strach, který je vám podsouvám všemi prostředky, především mediálně a také podprahovým vnímáním. Očista planety země je v plném proudu. Kolo dějin se rychleji a rychleji otáčí a síly, které nepřejí zlatému věku lidstva, slábnou. Přestaňte upínat svůj zrak k negativním událostem kolem sebe. Je čas jít, nesmíš zůstat stát a otáčet se. Nedívej se na ty, kdo zůstali stát za tebou , ale vezmi s sebou ty, kteří dokážou jít.

Není důležité prosadit se, ale sladit a sjednotit energetickou sílu dobra. Nauč se umění odpouštět. Použij ho nejprve sám na sebe. Pak bude snadné odpustit druhým. Nepoměřuj své dny na hodiny, ani na minuty. Dej si svou vlastní časovou míru a každý den se ptej sám sebe, jestli jsi dokázal sám sobě odpustit vše, co ještě tebou není odpuštěno. Dělej to tak dlouho a tak vytrvale, až sám sebe uvidíš, jako dokonalou Boží bytost. Jako schránku Božího světla. To převzácné světlo je ukryto ve tvém srdci. Kdo dokáže rozšířit a otevřít své srdce, prosvětluje tuto Zemi. Každý den přemýšlej, koho tvé srdce přijme. Prosvětluj všechny lidi okolo sebe.

Pokud je ve tvé rodině člověk, se kterým nemáš dobré vztahy, věnuj se úkolu odpuštění, dokud alespoň pomyslně neskončí ve tvé náručí, jako nejvýše milující osoba. Neprosazuj svou vlastní pravdu, protože pravda je pouhý úhel pohledu. Co je důležitější? Pravda, nebo láska? Pravda je ve všem, ale láska je VŠE. Buď laskavý, buď vším pochopením, neboť každá lidská bytost je nucena bojovat sama se sebou. Když pomlouváš druhé, v tu chvíli jsi světu odhalil svou vlastní vnitřní slabost. Svět nyní potřebuje sílu. Neplýtvej svou silou na pomluvy a hodnocení druhých. Svět potřebuje lásku, mír, toleranci a víru. Nenajdeš- li mír ve vlastním srdci a uprostřed své rodiny, nenajdeš ho nikde na světě. Oprosti se od jakéhokoliv nelaskavého projevu. Samou přirozeností laskavosti je šířit se. Budeš-li laskavý k druhým, budou dnes laskaví k tobě a zítra k někomu jinému.

Moji drazí, využijte působení očistné energie ke znovuzrození vztahů ve vaší rodině. Mír je jako zrcadlo. Je to věrný obraz vyzařování vašich vlastních vztahů, jen v širší úrovni vnímání. Jako když hodíš kámen na vodní hladinu a on vytvoří kruhy, které se šíří a tvoří stejný obraz. Nezáleží na tom, jaký má kámen tvar. Hranatý kámen vytvoří stejné kruhy na vodní hladině, jako kulatý kámen. Nehledejte ve tvoření míru nic složitého. Tvořte mír kolem sebe, házejte kamínky smíření a odpuštění na vodní hladinu vaší rodiny. Nechť se kruhy lásky a smíření šíří na všech vodních hladinách.

Sri chinmoy

Přijala Kytička 2.1.2014