Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Leden 2014


Modlitba všechny sjednocuje....

17. ledna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Život bez modlitby je prázdný a bezvýznamný, protože modlitba tě spojuje s tvou nejušlechtilejší částí, která ti odhaluje plnost tohoto slavného života, který je tvým pravým dědictvím. Nechť jsou tvé modlitby opravdu pozitivní a tvořivé a děkuj za to, co máš dostat, ještě dříve, než se za to začneš modlit. Modlíš-li se, pociťuj jednotu a pospolitost v celém životě, kde není rozdělení, protože vše je jedním. Modlitba všechny sjednocuje; navzájem všechny přitahuje a vytváří dokonalou jednotu. Hovoř ke Mně a naslouchej Mi. Neztrácej čas žadoněním o to či ono, protože to není skutečná modlitba. Úpěnlivá žádost vede k rozdělení a Já chci, abys vždy vytvářel jednotu. Jsme jedno. Já jsem v tobě; nemusíš Mě hledat venku. Já jsem vždy zde a čekám, až Mě poznáš. Rozpoznej nyní naši jednotu; Já v tobě a ty ve Mně.TZOLKIN 16.1.2014 5 CHUEN kin 31

16. ledna 2014 v 9:15 Mayský Kalendář na každý den

Chuen - Opice - Síla Humoru a Lehkosti

Tak jako se ruka tkalce pohybuje obratně na tkalcovském stavu, vytváří spletitou tapiserii nit za nití, řádek po řádku, tak Chuen tká strukturu života v pěti životních etapách, které Ho symbolizuje - dětství, mládí, dospělost, zralou dospělost a stáří. Ať jste v jakékoliv fázi, obejměte, těšte se, ctěte tuto zkušenost a žijte naplno, protože jí nemůžete v tomto životě minout. Nepospíchejte z jedné etapy do druhé, mohli byste litovat, že jste si nenašli čas, jak si užít a prozkoumat vše, co každá z nich může nabídnout. Žijte svůj život tak, jako dozrává ovoce na stromech - energicky, živě, plni ovocné šťávy.

CHUEN, TO JE TKADLEC, NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK, NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE, A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ JE V PLÁTNO NAŠÍ REALITY. ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO NAŠEHO ŽIVOTA.

Dnes je závazkem pohoda ducha, lehkost a humor. Dnes je dobrý den přestat o sobě tajit pravdu a uvolnit se od pesimizmu, vztahovačnosti, vážnosti, ustavičného mlčení a začít se těšit ze života. Bez rozpaků mluvte o svých přáních a bez slz o svých bolestech a starostech. Nejsme ani lepší, ani horší, než ostatní. Jedině tak lze prolomit jakýkoliv smutek.

Osobnosti narozené v Chuen jsou jedny z nejšťastnějších - šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři…..všechny životní dary získávají bez námahy. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a " zlaté ruce", ale i velké Ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.

Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr - říká se - že bude vyslyšen. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro sňatek. Svádění je určitým druhem umění - Chuen 5 je pro toto umění jedním z nejpříznivějších dnů.

PÁTÝ Tón - Síla Vedení - Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Tón PÁTÝ je autoritou Vlny - z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA - spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Probuzení duše a tvoření Celestýnské Bílé bytostí přijala Natalie Glasson – 02-01-14

16. ledna 2014 v 8:00 Jednoduchost života

S velkou láskou vás my, Celestýnské Bílé bytosti, dnes přicházíme pozdravit. Obklopujeme vás láskou, kterou s námi sdílí Stvořitel a která vám umožňuje prohloubit vaše vlastní vyladění a propojení se Stvořitelem. Na Zemi je doba velkých zázraků a kouzel, manifestuje se mnoho významných a mocných příležitostí, které vám nejen umožní navýšit svou vnitřní sílu, ale i vaši víru ve Stvořitele ve vašem bytí i v realitě. Jak společně vstupujeme do nového cyklu roku 2014, povstává ze Stvořitele mnoho energie, které je dobré si všimnout a poznat ji. Tento čas je doba manifestace, realizace a porozumění tomu mocnému prostředku, kterým jste v této současné realitě. Jste žádáni, abyste pokračovali v prožívání Stvořitelovy energie, ale uvědomte si, že jste vyladěni na kosmickou vibraci, která se dá popsat jako kouzelná. Po celý rok 2013 jste připravovali, synchronizovali a usazovali své energie do nového cyklu a éry lásky a to bude pokračovat tak, jak si dovolíte pokračovat v uvolňování starých energií a zvyků, ale je tu i vyšší uvědomění toho, co můžete manifestovat a toho, jak se skutečně projevujete. Začněte si intenzivněji všímat spojení a mostu mezi svým vlastním tělem, způsobu jakým funguje, a mezi realitou, kterou na Zemi prožíváte. Toto může být tak zesíleno, že budete schopni vystopovat manifestace ve své realitě až k pouhým myšlenkám a uvědomíte si, jak jste se cítili a dokonce jak jste vytvořili onu myšlenku, uvědomíte si myšlenkovou formu, její zrození až k manifestaci neboli naplnění ve své realitě. Toto mocné uvědomění, které se bude v průběhu nadcházejících let navyšovat, vybuduje nový základ víry a přijetí či důvěry ve svou vnitřní pravdu, což vás podpoří v probuzení a odemčení nejposvátnějšího pokladu ve vašem bytí. Na Zemi nyní probíhá mocný čas, protože toto je vaše skutečné nové probuzení po přípravách v roce 2013, je čas hledat ve svém bytí, abyste porozuměli tomu, co si vaše duše přeje projevit, abyste rozpoznali sebe sama jako svou pravdu a naplánovali si svou cestu dál skrze zasévání mocných záměrů a záměrů plných energie, které proudí z nejčistšího zdroje vaší duše. Je čas dát své duši povolení a prostor, aby vykročila a tvořila, tkala a pokládala struktury světla, které budou vtěleny do vašeho aurického pole a energetických těl, abyste byli připraveni na další stádia svého vzestupu. Tyto energetické struktury se mohou podobat posvátné geometrii, ale budou z duše, která se bude energeticky ukotvovat do fyzické úrovně vašeho bytí a reality.

Je důležité si uvědomit, že nyní je čas, aby se duše bavila a tvořila z vyšších dimenzí světla v rámci vaší současné vibrace světla a reality.Duše se musí nejprve plněji ukotvit, je to stav vtělování duše, vznik energetické struktury, rytiny či formy ve fyzickém těle a aurickém poli. S kombinací praktikování umění záměru a manifestace jste schopni probudit ve svém bytí velkou svobodu, protože si uvědomíte, že nádherné a zázračné příležitosti se mohou manifestovat a můžete je ve své realitě zažívat. Tato víra a zkušenost vám umožní oprostit se od omezení a napojení zejména na minulost, vytvoříte si nádherný stav bytí, který dovoluje a podporuje vaši duši, aby se manifestovala a skrze vaše bytí plněji vytvářela energie vyšších dimenzí ve vaší realitě. Duše v sobě uchovává nekonečné možnosti, na které se můžete jen napojit a zažívat je skrze svou schopnost manifestace a svou vírou v prožívání svého vlastního tvoření. Protože se nacházíte na mostě pochopení, uznání a zakoušení svých schopností manifestovat, otevíráte dveře větším, neohraničeným a hlubokým možnostem, jak semínka světla z vaší duše vstupují do vaší mysli a jsou zhmotněna ve vaší realitě, abyste je mohli prožívat.

Každý záměr, každý krok a vyladění na Stvořitele je postup a vývoj svobody na mnoha úrovních vašeho bytí, ale také vás napojuje na svobodu duše a tím vám umožňuje skutečně žít v božském proudu Stvořitele. Se svobodou přicházejí neohraničené možnosti a zkušenosti, které vám dovolují přijímat Stvořitele plněji. Vaše duše je připravená na své probuzení a sjednocení s celým vaším bytím. Rozumí novému stádiu vaší reality, do kterého vstupujete a jednoduše vás žádá, abyste se poddali jejímu světlu, lásce a pravdě. Vězte, že se nevzdáváte své síly tím, že se poddáte své duši, ale natrvalo přijímáte a shromažďujete svou sílu, abyste ji rozvedli do celého svého bytí. Vaše duše se více než kdy dříve napojuje na obrovskou síť světla a Stvořitelova vesmíru, její energie cestují široko daleko, aby dosáhla sjednocení a jednoty na vnitřních rovinách, se zvláštním zaměřením na shromažďování nového vědomí. Když se poddáte své duši, dovolujete kouzelným vibracím své duše a jejího rozšířeného chápání a spojení se Stvořitelovým vesmírem, aby zesílila a vlila se hluboko do vašeho bytí, vstupovala a tryskala do celého vašeho bytí a reality.

S naším vysvětlením a vaším vlastním prožíváním této božské doby můžete vnímat, že se dějí mocné posuny v probuzení, nejen ve vašem bytí a realitě, ale pro všechny ve Stvořitelově vesmíru. Je-li na vrcholu vašeho seznamu záměr a proces manifestace, s ohledem na požadované zaměření, vás chceme povzbudit, abyste se stále ptali sami sebe na dvě věci:

"Co chci nebo co si přeji nyní manifestovat?"

Toto je adresováno vašemu fyzickému já, vašemu tělu, mysli, emocím atd. Pak si položte druhou otázku:

"Co chce nebo co si přeje má duše nyní manifestovat?"

Toto je adresováno vaší duši, duchu, vyššímu já, Stvořiteli, ve skutečnosti všemu, co je vaším božským já.

Mohli byste nám na to říci, že jste jak fyzickou formou, tak duchovní formou a proto není nutné to oddělovat. My bychom rádi, abyste začali tímto postupem a všímali si, zda odpovědi, které dostáváte, jsou stejné nebo rozdílné a vaše duše a fyzické tělo jsou synchronizovány; jsou vaše přání a vedení v harmonii a souladu? Je-li rozdíl mezi přáními vašeho fyzického bytí a vaší duše, dovolte si rozjímat nad tím, jak sem můžete vnést harmonii. Možná by vám pomohlo zaměřit se na povzbuzování vaší duše, aby plněji splynula s vaším fyzickým tělem nebo si představte integraci světla své duše.Vaším cílem je, aby se odpovědi podobaly, abyste si mohli být jisti, až se obrátíte k sobě a požádáte o vedení, že budete vědět a sami sebe si uvědomíte jako sjednocenou bytost, integrující se se svou duší. Pak nebude třeba se na nic ptát a žádat o vedení své fyzické já a své duchovní já, protože budete vědět, mít víru, důvěru i zkušenost, že jsou jedním. Toto potvrzení vyroste z vaší vlastní zkušenosti, z propojení s fyzickým i duchovním já a uvidíte, jak splývají a stávají se jedním. Vězte, že svou duši nemůžete ke splynutí přinutit, ale můžete sledovat, kde vedení energie, myšlenky a emoce jsou čerpány z tohoto procesu, což vás povzbudí k tomu, abyste si uvědomili a rozpoznali ten most svobody, kde je vaše duše schopna vytvářet božské a posvátné, nekonečné a velkolepé možnosti.

Mnozí z vás možná řeknou, že je to těžké přijímat, slyšet či uznat své vnitřní vedení, toto je ale víra z minulé doby a je zkrátka třeba se jí zbavit a uvolnit ji; není třeba se na to nějak zaměřovat či tomu věnovat pozornost, ale jednoduše se od této víry odpojit. S důvěrou a vírou v sebe sama, jako v bytí, které je schopné přijímat vedení, se dokážete osvobodit od omezení a vstoupit hlouběji do svobody a vyjádření duše. Skrze vnímání a uznávání vedení ve vás, i když nejprve to budou dvě různé cesty vedení od vašeho fyzického bytí a od vašeho duchovního já, se můžete soustředit na vytváření záměrů, které vyjádří, že již prožíváte to, co si přejete a to je nádherné. Dovolte si nejprve vytvořit dva záměry a sledujte, jak za nějakou dobu začínáte tvořit jeden záměr ze svého jednotného božského já. Možná že ihned nebo postupně přistoupí vaše duše k formování struktur božských záměrů ve vašem bytí a tím zvýší vaši vibraci a vaše intuice také bude proudit jako božský proud Stvořitele.

S láskou v tomto mocném čase probuzení

Celestýnské Bílé bytostiPoznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info.Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Vždy bys měl vědět, kam se ubíráš....

16. ledna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jsi-li v pochybnostech, máš-li něco podniknout, proč se neztišit a nepočkat na Mne a nikdy nespěchat dopředu a nedělat nic bez Mého požehnání? Vždy bys měl vědět, kam se ubíráš, a pak na cestě nezabloudíš; proto je důležité počkat, až ti dám zelenou, než vykročíš. Ztišíš-li se a počkáš na Mne, nebudeš marnit čas. Ušetříš nakonec mnoho času, když činíš správnou věc, spíše než když spěcháš kupředu, a pak uděláš věc nesprávnou a musíš své kroky napravovat a odčinit vše, cos učinil svým neuváženým jednáním. Když víš, že je něco správné, pak to neváhej ihned uskutečnit. Jakmile je zde však v něčem onen slabý pocit nejistoty, pak trpělivě čekej, až se věci vyjasní, než je začneš uskutečňovat.

UVĚDOMĚNÍ NA DNEŠNÍ DEN - HOLOGRAM

15. ledna 2014 v 22:33 Mayský Kalendář na každý den

Ve stavu transu kolektivního nevědomí je poměrně snadné uvidět sám sebe nedokonalým, či nehodnotným. Dovolte sami sobě odhodit všechna sebeomezení. Díky tomuto objektivnímu uvědomění ve světle Velkého Centrálního Slunce HUNAB-KU - Vašeho Zdroje - získáte vizionářské poznaní vaší role a místa v hologramu nazvaném realita. Vzpomínáte si na princeznu Leia a její hologram ve Star Wars? Hologram je vytvořen tehdy, když je proud koherentního světla Vědomí směrovaný na zrcadlo duchovní reality a odráží se od fotografického média, neboli hmotné reality. Výsledkem je trojrozměrný obraz - čili VY. Můžete jásat, že jste právě rozšířili pohled na realitu sebe sama. Z hlediska vyššího hologramu neexistuje pojem času a proto se vaše cesta Domů - do Jednoty - chýlí konečně ke konci. Pokud se na sebe podíváte z takovéto perspektivy, v tom okamžiku obejmete své lidství a jednoznačně rozpoznáte svoji jedinečnost v procesu Evoluce. Právě probíhající změny, které se nyní odráží ve vaší vlastní realitě, jsou nezbytné se zaměřením na CELEK. Jaké jsou zrcadlové odrazy - lidí, nebo situací - právě nyní ve vašem životě? To, co vidíte kolem sebe - to je váš domácí úkol ve škole Evoluce. Buďte si vědomi darů zasílaných vám ve formě zrcadlových odrazů. Vězte, že se nacházíte v přirozené rezonanci s hologramem Velké Harmonie. Protože tam nejsou žádné chyby, nebo chyby ve vašem životním plánu. Nemáte žádnou možnost cokoliv ve vašem životě
" zfušovat ". Zhluboka se nadechněte, relaxujte, odpočívejte. To co právě v tuto chvíli prožíváte je v současné době to nejvhodnější z hlediska Evoluce CELKU.

http://monikaczyrek.blogspot.com/2013/12/na-dzis-soczewka-swiadomosci-hologram.html

Copyright © Překlad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Obraz: Věčné nekonečno

15. ledna 2014 v 22:16 Obrazy rok 2014

Obraz: Věčné nekonečno

Věčnost je součástí naší duše a s vnitřním tichem každého z nás, se odhalí celkové sladění s Vesmírem a s tlukotem našeho Společného Srdce.

Text i obraz jsou autorské © Anna a je možné je v nezkrácené a neupravené verzi dál šířit pouze nekomerčním způsobem za podmínky uvedení aktivního odkazu www.slunecnikvet-anna.blog.cz

Papež se zhrozil: Dnes vykořisťovaní lidé představují „odpadky“! Papež se zhrozil: Dnes vykořisťovaní lidé představují „odpadky“!

15. ledna 2014 v 21:15 Vývoj vědomí bytostí

Papež se zhrozil: Dnes vykořisťovaní lidé představují „odpadky“!
Adorace starozákonního zlatého telete našla novou a nelítostnou verzi ve fetišismu peněz a v diktatuře ekonomie, která nemá tvář ani opravdový lidský účel, uvedl mimo jiné papež František se ve své encyklice EVANGELII GAUDIUM.
Papež František
7.leden 2014 - 08:30

Uvádíme pozoruhodnou část papežovy encykliky v níž říká: "Ne ekonomii vyřazování a nerovnosti. Tato ekonomie zabíjí"! Možná by si ji měli přečist nejen představitelé české katolické církve a kandidát na ministra kultury Daniel Herman (KDU-ČSL):

"Lidstvo nyní prožívá historický obrat, jenž lze spatřovat ve vývoji, který nastává v mnoha oblastech. Je třeba chválit úspěchy, které přispívají k růstu blahobytu lidí např. v oblasti zdravotnictví, školství a komunikací.

Nicméně nesmíme zapomínat, že větší část mužů a žen naší doby žije v každodenním nedostatku s neblahými důsledky. Narůstají některé patologie. Bázeň a beznaděj se zmocňují srdcí mnoha lidí dokonce i v takzvaných bohatých zemích. Radost ze života často hasne, sílí nedostatek respektu a násilí, nerovnost je stále zřetelnější. Je třeba bojovat o přežití a často se přežívá s malou důstojností. Tato epochální změna byla zapříčiněna mimořádnými kvalitativními, kvantitativními, rychlostními a kumulativními skoky, ke kterým dochází ve vědeckém pokroku, v technologických inovacích a v jejich rychlých aplikacích v různých oblastech přírody a života. Žijeme v době znalostí a informací, zdrojů nových forem moci, která je velmi často anonymní.

Ne ekonomii vyřazování

Tak jako přikázání "nezabiješ" klade jasné meze, aby zajistilo hodnotu lidského života, musíme dnes říci "ne ekonomii vyřazování a nerovnosti". Tato ekonomie zabíjí. Není možné, aby nevzbuzoval zájem fakt, že stařec nucený žít na ulici zemřel podchlazením, zatímco pokles kurzu na burze ano. Toto je vyřazování. Už nelze tolerovat fakt, že se vyhazuje jídlo, když existují lidé, kteří hladovějí. To je nerovnost.

Papež: Jedinec nemá sloužit zisku, má si uchovat svobodu!


Dnes je všechno vydáno napospas konkurenci a zákonu silnějšího, kde mocný pohlcuje slabšího. V důsledku této situace jsou obrovské masy populace vyřazovány a marginalizovány: jsou bez práce, bez perspektiv, bez východisek. Sama lidská bytost je považována za konzumní zboží, které lze použít a potom zahodit. Zavedli jsme "skartační" kulturu, která je dokonce prosazována. Nejde už jenom o fenomén vykořisťování a útlaku, ale o něco nového. Vyřazováním je zasažena příslušnost ke společnosti, ve které se žije, u samotného kořene, poněvadž spodina, periferie či bezmocnost není v ní, ale mimo ni. Vyřazovaní nepředstavují "vykořisťované", nýbrž odpadky, "zbytky".

V tomto kontextu někteří dosud hájí teorii "trickledown" předpokládající, že každý ekonomický růst favorizovaný volným trhem dokáže sám o sobě vyprodukovat ve světě větší rovnost a sociální inkluzi. Toto mínění, které nikdy nebylo potvrzeno fakty, vyjadřuje naivní a neotesanou důvěru v dobrotu těch, kteří mají ekonomickou moc, a v sakralizované mechanismy panujícího ekonomického systému. Vyřazení mezitím stále čekají. Kvůli udržení životního stylu, který druhé vyřazuje, anebo kvůli nadšení pro tento egoistický ideál, rozvinula se globalizace lhostejnosti. Téměř bez povšimnutí ztrácíme schopnost zakoušet soucit tváří v tvář výkřikům bolesti druhých, již nepláčeme nad dramaty druhých, ani nás nezajímá péče o ně, jako by to všechno byla odpovědnost, která je nám cizí a netýká se nás. Kultura blahobytu nás uspává, ale znepokojuje nás, když se na trhu objeví něco, co jsme si dosud nekoupili, zatímco všechny životy ničené nedostatkem možností pokládáme za pouhou podívanou, která nás nikterak nezneklidňuje.

Ne nové idolatrii peněz

Jedna z příčin této situace spočívá ve vztahu k penězům, který jsme zavedli, protože pokojně přijímáme jejich nadvládu nad sebou a našimi společnostmi. Finanční krize, kterou procházíme, nám umožňuje zapomínat, že u jejího původu je hluboká antropologická krize: negace primátu lidské bytosti! Stvořili jsme nové idoly. Adorace starozákonního zlatého telete (srov. Ex 32,1-35) našla novou a nelítostnou verzi ve fetišismu peněz a v diktatuře ekonomie, která nemá tvář ani opravdový lidský účel. Světová krize, která zasahuje finančnictví i ekonomii, vyjevuje nerovnosti a především vážný nedostatek antropologického směrování, které redukuje lidskou bytost na jedinou z jejích potřeb: na konzum.

Zatímco výdělky málokterých exponenciálně rostou, výdělky většiny se stále více vzdalují od blahobytu této šťastné menšiny. Tato nerovnováha plyne z ideologií, které obhajují absolutní autonomii trhů a finančních spekulací. Proto upírají právo na kontrolu státům, které jsou pověřeny tím, aby chránily obecné blaho. Nastoluje se nová, neviditelná, někdy virtuální tyranie, která jednostranně a neúprosně diktuje svoje zákony a svoje pravidla. Kromě toho dluh a jeho úroky vzdalují státy od jejich uskutečnitelných hospodářských možností a občany od jejich reálné kupní síly. K tomu všemu přibývá rozvětvená korupce a egoistické daňové úniky, které nabyly globálních dimenzí. Touha po moci a majetku nezná mezí. V tomto systému, který pohlcuje všechno za účelem navýšení zisků, se cokoli křehkého jako např. životní prostředí stává bezbranné proti zájmům zbožštěného trhu transformovaného na absolutní pravidlo.

Ne penězům, které vládnou, místo toho, aby sloužily

Za tímto postojem se skrývá odmítnutí etiky a odmítnutí Boha. Na etiku se obvykle hledí s posměšným pohrdáním. Je považována za kontraproduktivní, příliš lidskou, protože relativizuje peníze a moc. Je vnímána jako hrozba, poněvadž odsuzuje manipulaci a degradaci člověka. Etika v posledku odkazuje k Bohu, který očekává závaznou odpověď překračující tržní kategorie. Pro tyto kategorie, jsou-li absolutizovány, je Bůh nekontrolovatelný, není manipulovatelný, ba dokonce je nebezpečný, neboť volá lidskou bytost k její plné realizaci a nezávislosti na jakémkoli typu otroctví. Etika - neideologizovaná etika - umožňuje vytvářet rovnováhu a lidštější sociální řád. V tomto smyslu vybízím finanční odborníky a vlády různých zemí, aby vzali do úvahy slova starověkého mudrce: "Nedělit se s chudými o vlastní majetek, to je okrádat je a brát jim život. Majetek, který vlastníme, není náš, patří jim."

Reforma finančnictví neopomíjející etiku by vyžadovala ráznou změnu postoje politických představitelů, které povzbuzuji k tomu, aby se s touto výzvou vyrovnali rázně a prozíravě, a samozřejmě bez ignorování specifičnosti každého kontextu. Peníze mají sloužit a nikoli vládnout! Papež má rád všechny, bohaté i chudé, ale má povinnost Kristovým jménem připomínat, že bohatí mají pomáhat chudým, respektovat je a podporovat je. Vybízím vás k nezištné solidaritě a k tomu, aby se ekonomie a finančnictví navrátily k etice upřednostňující člověka.

Ne nespravedlnosti rodící násilí

Dnes je z mnoha stran vyžadována větší bezpečnost. Pokud se však neodstraní vyřazování a nerovnost ve společnosti a mezi různými národy, nebude možné vykořenit násilí. Chudí lidé a chudší národy jsou obviňováni z násilí, ale bez rovnosti příležitostí budou různé formy agrese a válek nacházet úrodný terén a dříve či později vybuchnou. Když společnost - místní, národní či světová - odsune jednu svoji část na periferii, nenajdou se žádné politické programy, ani pořádkové síly či intelligence, které by mohly zajistit neomezený klid. Neděje se tak pouze proto, že nerovnost vyvolává násilnou reakci těch, kdo jsou vyřazeni ze systému, nýbrž proto, že sociální a ekonomický systém je nespravedlivý u kořene. Jako se dobro chce sdílet, tak také zlo, kterému se povolí, tedy nespravedlnost, tíhne k šíření své škodlivé síly a tichému rozkladu základů jakéhokoli politického a sociálního systému, jakkoli se může zdát pevným. Každý čin má následky, a zlo zahnízděné ve strukturách společnosti má vždy potenciál rozkladu a smrti. Zlo vykrystalizovalo v nespravedlivé sociální struktury a nelze od něho očekávat lepší budoucnost. Jsme daleko od takzvaného "konce dějin", poněvadž podmínky udržitelného a mírumilovného rozvoje se dosud adekvátně neujaly a nerealizovaly.

Mechanismy aktuální ekonomie prosazují vyhrocování konzumu, ale ukazuje se, že bezuzdný konzumismus spojený s nerovností dvojnásobně poškozuje sociální pletivo. Sociální disparita dříve či později plodí násilí, které užití zbraní neřeší a nikdy nevyřeší. Slouží pouze snaze oklamat ty, kteří požadují větší bezpečnost, jako bychom dnes nevěděli, že zbraně a násilné represe namísto řešení vytvářejí nové a horší konflikty. Někteří si jednoduše libují v tom, že obviňují chudé lidi a chudé země ze svých vlastních špatností nepatřičnými generalizacemi, a domáhají se řešení v podobě "vzdělávání", jež je má uklidnit a proměnit na ochočené a neškodné bytosti. Provokuje to ještě více, když oni vyřazení vidí, jak se rozrůstá sociální rakovina, kterou je v mnoha zemích hluboce zakořeněná korupce u vlád, podnikatelů a institucí nezávisle na politické ideologii."

(kou, zdroj: radiovaticana, foto: arch.)

TZOLKIN 15.1.2014 4 OC kin 30

15. ledna 2014 v 11:55 Mayský Kalendář na každý denOc - Pes - Síla Srdce
Oblast činnosti : loajalita, láska, emoce, soucit

Síla a autorita Oc je podporována silou a autoritou Manik, který jako vládce této Treceny přináší senzační energie a který vládne s maximálním respektem. Ale spíš než vynakládat velké úsilí chtít dnes hory přenášet, můžete místo toho reflektovat a poznávat tuto sílu uvnitř vás, sílu - která existuje v čistém stavu. Rozmlouvejte s ní v tichu, klidu, meditaci. Umožníte tím také všem vašim buňkám zregenerovat se a omladit. Síla dnešních energií - to není ovládání skrze strachy, nebo osvícení skrze Ego - to je skutečná moc. Síla, která zplnomocňuje. Autorita, která nepotřebuje žádné policejní síly.

Dnes na scénu přichází Nižší tělo ( emocionální, fyzické a mentální). Uskromněte své emoce, buďte soucitní k sobě i vašim nejbližším. LÁSKA - to je slunce i déšť, bez kterých nemůže růst naše pozemské Semeno. Zvažte dnes všechny varianty terapie a uzdravte to, co jako první volá po regeneraci. Nastavte navigaci směrem k pozitivním pocitům, nechte ať váš život řídí INTELIGENCE SRDCE. Smích i slzy jsou garantem zdravého vývoje.
OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI - cyklus narození, smrti a znovuzrození. OC znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, kdo vede naše kroky, a který nám pomáhá přežít. OC přináší také hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině. Vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost. OC je vedle CHICCHAN a KAN další denní Znamení přetékající sexuální smyslností, Kan (4) dnes tuto energii stabilizuje a uzemňuje.

ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD
Nejstabilnější forma je krychle - stejná výška, šířka, hloubka - to jí dává její přesně daný tvar. Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů ( svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahů. ČTYŘKA znamená CELISTVOST. V jazyce Quiché je toto číslo spojováno se Sluncem. Slunce prochází každý den 4 body - svítání, poledne, západ slunce, půlnoc. Číslo ČTYŘI představuje 4 elementy - vzduch, voda, oheň, země. ČTYŘI jsou také světové strany a ČTYŘI pilíře, které podle Mayů podpírají Zemi.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
Zdroj: http://mayskykalendar.blogspot.cz/

„RITUÁL PŘECHODU DO REALITY PÁTÉ DIMENZE“ Prostřednictvím Ronny Herman, leden 2014

15. ledna 2014 v 10:00 Vývoj vědomí bytostí


Milovaní mistři, jste právě teď uprostřed toho, že se stáváte pravým, původním Já, procesem vzestupu, který zahrnuje nekonečně expandující cykly růstu Duše. Vaše NadDuše-Vyšší Já vás neustále popohání dál a nahoru do Světla úplnějších a mocnějších polí vědomí. Kvalita vašich životních zážitků je okamžik po okamžiku určována frekvencemi vibrací vašich myšlenek. Čím více energie dáte do nějaké myšlenky, zároveň s opakováním, to určuje jak rychle se myšlenkový vzorec bude zhmotňovat a jak vás to ve vaší současné realitě ovlivní. Vaše myšlenkové formy vyzařují ven do vzorců Nekonečna, a tam se spojují s odpovídajícími energetickými poli vědomí - zvláštními úrovněmi energie kolektivního vědomí, vědomí mas, a jsou součástí poddimenze hologramu života, ve kterém právě existujete. V proudu kolektivního vědomí třetí/čtvrté dimenze jsou velmi silné frekvence strachu a negativity. Ať už máte jakékoli negativní emoce, budou vám neustále různými způsoby předkládány, dokud nepřeměníte jejich neladící a falešnou energii do Světelných vzorců vyšších vibrací.

Jak stále více a více vaší reality upadá a odpadává a vy se přesunujete hlouběji do nezmapovaných území, musíte se naučit důvěřovat a mít víru v to, že se budoucnost bude rozvíjet skvěle, bez ohledu na to, jak chaoticky a narušeně to může občas vypadat. Zaprvé, musíte se naučit důvěřovat sobě, a to může být nejtěžší krok, protože vás učili, že ostatní jsou moudřejší než vy, a vědí, co je pro vás nejlepší. To mohlo platit, když jste byli dítě; avšak nyní jste dospělí a před vámi je zlatá příležitost, neboť moudrost vyšších vesmírných pravd je nyní dostupná celému lidstvu. My z vyšších říší jsme zde ve velké síle, abychom vám pomohli získat Mistrovství Já a požadovat znovu svůj stav, na který máte plné právo, stav lidské Bytosti naplněné Duchem.

V některých formách jste všichni ve většině inkarnací na Zemi odevzdali svou moc. Stali jste se podmíněnými (vše za určitých podmínek) a zvyklými na to, čemu se říká"stav stáda", kde ti, co mají autoritu tvoří pravidla a říkají vám, co máte dělat. Ať se vám to líbí nebo ne, přilnuli jste k všeobecně přijímanému omezujícímu dogmatu času, neboť to vypadalo bezpečněji než snažit se jít svou vlastní cestou.

Důležitou součástí mistrovství Sebe je naučit se fungovat prostřednictvím intelektu Svatého Srdce.Jak posilujete spojení mezi svou Svatou Myslí a Svatým Srdcem, začnete mít přístup k moudrosti Duše, svého Vyššího Já a k multidimenzionálním částem svého Já. Vaše Duše, vaše Vyšší Já, vás vede, ochranní a andělští pomocníci s vámi komunikují prostřednictvím Já vaší Duše a vašeho Svatého Srdce. Šeptání Ducha neprobuzeného se stává mocným hlasem milující moudrosti a pohodlí, útěchy, tak jak se probouzíte k síle a vznešenosti své vlastní andělskosti.

Váš systém čaker byl navržen tak, aby přitahoval a integroval do lidského těla Světlo/energii Stvořitele, a zároveň aby v sobě zahrnoval všechny znaky, kvality a přednosti vašeho božského Já.Znovu se učíte, jak dýchat způsobem, kterým jste původně dýchat měli, což vám dává přístup k Práně, dechu Života, a také pomáhá začlenění čisté Esence života Stvořitele nazývané Adamantinové částice. V prvních zlatých věcech byly tyto nástroje a techniky používány bez jakýchkoli narušení ke zhmotňování nekonečné energie a usnadňovaly tvoření čehokoli nezbytného k životu v pohodlí a hojnosti. V těch časech plných divů byla Země opravdovým rájem nazývaným Zahrada EDEN.

Abyste získali přístup k vyššímu mentálnímu tělu a spojení s ním, musíte se snažit zůstat vycentrovaní, soustředění ve svém Svatém Srdci. Tento proces může být započat pouze, pokud máte pevnou kontrolu nad svým fyzickým - emocionálním tělem. Vědomá mysl potřebuje periody ticha, aby se naladila na šepot Duše a vašeho Vyššího Já.Klidu myslidosáhnete tak, že budete vědomě dýchat skrz své Svaté Srdce (Dech Nekonečna), což se stane přirozeným způsobem dýchání, jakmile ve své fyzické loďce založíte Vzorec Nekonečna, a budete tuto techniku praktikovat, dokud se nestane zvykem. Je nanejvýš důležité, abyste se naučili dbátna to, jak dýcháte. Prostřednictvím zaměřeného dýchání - následováním stezky cechu - si postupně začnete být vědomí různých částí vašeho těla. Signály vašeho Elementála Těla o tom, že něco je nepohodlné nebo o ne-moci jsou zpočátku velmi jemné. Pokud těmto signálům nebudete naslouchat, postupně se vyvinou v bolest a možná i ve vážnou nemoc.

Při existenci v omezujících vibračních polích světa třetí/ nižší čtvrté dimenze má lidstvo přístup pouze k polovině spektra Primární Energie Síly Života - energie která tvoří hrubou hmotu a vývojová omezení. Dříve jsme mluvili o strukturách materiálních plání vědomí, a o tom, jak určitá víra, kterou jste vytvořili, vás vězní a omezuje tak účinně, jako jakákoli hmotná struktura. Vaše fyzické tělo může být loďkou potěšení, radosti a svobody, nebomůže být vězením plným bolesti a omezení. Vaše vztahy, práce, rodina nebo duchovní systémy víry mohou být krásné, přinášející odměnu a pocit vlastní hodnoty, spokojenosti a dosažení, nebo mohou být těžkým břemenem a způsobovat, že se cítíte nedocenění, bez hodnoty a bez oprávnění.

Často jsme vám říkali, že vystoupení z vaší zóny pohodlí a struktury víry kolektivního vědomí může být velmi odvážných krokem. Odvážně vykročit k tomu, aby člověk hledal a žil svou vlastní pravdu je prvním krokem k tomu, aby získal svou vlastní sílu. Jakmile uvolníte svá pouta minulosti a porozumíte, že vy máte kontrolu nad svou budoucností, začínáte proces probuzení ke svému potenciálu mistra spolutvůrce. Jakmile získáte moudrost a začnete si užívat pozitivních výsledků svého úsilí, začínáte věřit sobě a svému úsudku. Rozvíjí se tak vaše vnímání mnoha senzory a stáváte se silnějšími,a naučíte se hledět na pozitivní i negativní výsledky svých voleb z vyššího úhlu pohledu, a tím se budete stále učit rozhodovat z úhlu pohledu soustředěného v srdci.

Učíte se, že abyste vytvořili svou novou realitu radosti, harmonie a hojnosti, musíte se snažit odkrýt a začlenit do sebe své vlastní nejvyšší pravdy, a pak žít svou osobní filozofii jak nejlépe umíte. Prostřednictvím zkušenosti jste se naučili pravidla karmy, bolestný účinek výsledků příčin a následků rušivých myšlenek a akcí. Za eony času jste se stali profesionálními spolutvůrci materiálních říší bytí. Velkým úsilím a hojnou praxí jste se naučili modelovat Látku Prvotní Životní Síly do mnoha forem, z nichž mnohé byly elegantní a inspirativní, a jiné narušené, neboť byly odrazem zmenšeného pole vaší vibrační síly.

Proces vzestupu do říší většího světla vyšších dimenzí vyžaduje, abyste se snažili sjednotit vaše pozemské vědomí s každou jednotlivou vibrační úrovní Božího vědomí. Velký Plán byl navržen tak, abyste znovu vstoupili do vyšších světů tím, že do sebe začleníte Semínka Atomů Bílého Ohně uložené v Diamantovém Jádru Boží Buňky každé jednotlivé vyvinutější části vašeho Vyššího Já. Jednu po druhé, krok po kroku, do sebe začleňujete sílu vůle, moudrost, části a kvality každé rozsáhlejší části (tváře) své NadDuše. Jak rychle a snadno toho dosáhnete, je na vás, protože vám byl dán dar SVOBODNÉ VŮLE, který je důležitým prvkem velkého plánu zkušenosti tohoto Pod-vesmíru.

Každá část (tvář) vědomí Stvořitele v tomto Pod-vesmíru zažila rozpad těla Duše, a každá Duše, na každé úrovni a v každém stavu bytí je nyní v procesu léčení a znovusjednocování s mnoha částmi Sebe sama. Začleníte tolik částí Svého Já, jak jen je lidsky v současné fyzické loďce možné, a tento proces bude pokračovat, jak se budete posunovat vzhůru vyššími říšemi bytí. Jste biologickými počítači s harmonickým souzněním. Každý z vás je dokonalou vibrační Bytostí. Zvykli jste si na pomalejší, hustší energie třetí/čtvrté dimenze; avšak jste v procesu vyvažování, harmonizace a pozvednutí rezonance svého pole síly, abyste vzestoupili do čistšího a jemnějšího stavu Bytí vyšších dimenzí. Musíte si pamatovat, že jste jedinečnou částí Stvořitele a měli byste při svém usilování o návrat do Jednoty svého Andělského Já oceňovat svou jedinečnost. Máte bohaté zkušenosti a moudrost, které můžete sdílet s mnoha rozličnými částmi svého Já, a vaše úspěchy byly řádně zaznamenány ve Vesmírných Záznamech pro budoucí poučení, rady. Učíte se vymazávat z vaší paměti a osvobozovat se od pout kolektivního systému víry; a prostřednictvím svých Pyramid Světla ve vyšších dimenzích se také učíte se ponořit do čistších říší vědomé pozornosti. Pokaždé, když to uděláte, postupně s sebou zpátky přinášíte do své fyzické loďky a svého aurického pole část pozvedajících, harmonických frekvencí vyšších říší, což kolem vás buduje silné zářivější rozpínající se silové pole.

Když jste až po okraj naplněni Láskou/Světlem a vaše NadDuše-Vyšší Já řídí váš život a zážitky, nemusíte se už starat o to, abyste dostali svůj podíl lásky, bohatství, respektu atd., neboť z vás září potvrzení toho, kdo a co jste. To se stane, když se posunete do vyšších vibrací mistrovství Sebe,a malé já nebo tělo přání ega se vrátí ke své správné roli služebníka Já Duše. Víte bez jakýchkoli pochyb, že máte přístup k bohatství, ctnostem a talentům svého Andělského práva zrození, a že vy tvoříte svou vlastní realitu prostřednictvím semínek myšlenek, záměrů a akcí.Skupinové vědomí a interakce pro vás začínají být důležitější než osobní přátelství. Rozvíjíte všezahrnující bezpodmínečnou lásku a soucit s každým, a už nejste ve svém fyzickém světě úplně závislí na nikom a na ničem.

Když každý den, než vstanete zavoláte své Vyšší Já, a požádáte, abyste byli sladěni s vůlí svého Andělského Já pro vaše nejvyšší dobro, obklopí vás paprsek zlatého/bílého Světla v každém okamžiku, kdy vstoupíte do světa třetí/čtvrté dimenze. Tak dáváte své Duši-Já povolení vás vést, inspirovat a řídit. Budete posilovat spojení mezi svým Vyšším Já, andělskou říší a velkou Bytostí Světla, aby s vámi mohli začít komunikovat prostřednictvím intuice, a oni vám budou pomáhat dělat nejvyšší volby v každém okamžiku dne.

Všechno se rozpíná ze středu ven, a to platí o celém stvoření. Čím blíže jste středu, tím více Boží Moci a záře budete mít. Jak postupujete na stezce vědomí vyššího Já jako zářící bytost Světla, svaté lásky, bude u vás převažovat radostné, jasné a klidné chování, společně s přáním sloužit ostatním.

Pečlivě si vytvořte zvyk zaměřit se ve vašem každodenním životě a světě na to, co je správné, a začněte si sami sebe vizualizovat takové, jakými se chcete stát. Zdůraznili jsme, že musíte praktikovat neposuzování a to zahrnuje posuzování Sebe. Pamatujte, máte nyní přístup ke všem částicím Světla/Života Stvořitele, které můžete vytáhnout ze svého Svatého Srdce, a vždy mějte na paměti, že tyto Adamantinové Částice Stvoření mohou být aktivovány jen vaším čistým milujícím záměrem.

Víra je vnitřní, základní součástí důvěry: víra v sebe a vaše posouzení, víra v ty okolo vás, kteří prokázali, že jsou důvěryhodní a úctyhodní, víra v našeho Boha Otce/Matku, vesmírné zákony a Andělský Plán pro budoucí lidstvo. Nemluvíme o slepé víře, protože to je další způsob jak předávat svou sílu někomu jinému - jejich učením nebo zákonům. Ve vašem hmotném světě je víra postavena na akci a pozitivních výsledcích, fungování mysli je filtrováno srdcem. Srdce je jak magnetický tok tak i vyzařující vír, a je sídlem pravého zdroje lidské síly. Vaše Svatá Mysl udržuje semínka myšlenek vaší minulosti a budoucnosti, a je vaším osobním zdrojem Andělské vůle a moci od vašeho Boha Otce/Matky. Vaše semínka myšlenek musí být pro budoucnost v inkubátoru uvnitř Svatého Srdce, a Adamantinové částice Světla Stvořitele musí být zažehnuty altruistickou láskou. Proto jsou ve světě formy zhmotňovány vaším čistým záměrem a akcemi. Hojnost jakéhokoli druhu je přirozeným zhmotněním, když jste harmonicky sladěni s Duchem a Andělským Plánem pro nejvyšší dobro všech.

Draze milovaní, může se zdát, jakoby se svět kolem vás a váš osobní život rozpadaly. Vaše osobní realita se posouvá a mění tak rychle, že cítíte, jako byste žili na "tekoucím písku". Testy a výzvy jsou tak dramatické a probíhají tak rychle, že se cítíte zahlceni a často se divíte: "Co dělám špatně a kdy to skončí?"

Pamatujete si, co jsme vám říkali o Obyvateli na prahu a Anděli Přítomnosti, který hlídá Bránu Světla?Vy, Ukazatelé cesty a dotyčný hlídač, projasňujete Svatou Stezku a pokládáte základy Andělského Plánu/frekvencí Nového Věku. Abyste to udělali, musíte projasnit a harmonizovat většinu rušivých vibračních vzorců, které zůstaly v systémech vašich čtyř nižších těl: fyzickém, mentálním, emocionálním a éterickém.

To je nezbytné, abyste do sebe začlenili tolik "záření" nových, mocnějších Božích Paprsků, kolik je jen možné - mocnou a transformující Esenci Stvořitele - která nyní bombarduje Zemi a lidstvo. Říkali jsme vám, že situace, které nyní prožíváte, nejsou specifickými "karmickými akcemi", které projasňujete, neboť miliony z vás se posunuly do Stavu Milosti, a již nejsou minulostí ovlivňovány. Jde o proces čištění, abyste mohli projít vchodem nebo "Bránou Světla" do vzácných říší svého budoucího světa. Anděl Přítomnosti pomalu otvírá Bránu, aby skrz ni mohlo zářit více a více světla a pomáhat vám dokončit Rituál Projití. Blížíte se ke konci "tunelu transformace", milovaní, a my vás pobízíme, abyste "VYDRŽELI". Mezi vaše denní a noční modlitby/mantry by mělo patřit: "Ujímám se své moci!"

Jsme vždy nablízku, abychom vám dali sílu, když padáte, podělili se s vámi o naši moudrost, když jste zmateni a nevíte, jakou cestou se dát, ale hlavně, na prvním místě, jsme tu proto, abychom vás milovali nyní a navždy.

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL


Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

ROK 2014 - ROK OBRATU Alita Zaurak

15. ledna 2014 v 7:00 Vývoj vědomí bytostí


Rok Čtrnáct je rokem uskutečnění, rokem materializace našich snů, vizí a představ. Nastal čas dělat konkrétní a praktické kroky, vědomě se vydat na cestu. Svět, jak jsme jej chápali, vnímali, znali doposud, nenávratně končí...

Ano, Rok Čtrnáct je rokem Saturna a přináší nezbytnost soustředit se, trpělivě a každodenně konat, dát do pořádku své hmotné záležitosti, dát svému počínání určitý směr, uspořádat si svůj život v souladu s řádem vesmíru, v souladu se sebou samým... To, co jsme v předchozím Třináctém roce Luny, prožívali uvnitř sebe sama jako hlubinnou transformaci a proměnu, přehodnocení a změnu přístupů, práci se svými emocemi, strachy, závislostmi, jako objevování svých podivuhodných kvalit a schopností ... to vše se nyní projevuje na vnější, běžnými smysly viditelné úrovni.

Saturn je ten, kdo prověřuje, přísný, neoblomný, jednoznačný a nekompromisní vůdce a navigátor. Ten, KDO PŘESNĚ VÍ, co je pro nás opravdu dobré a smysluplné z hlediska našeho bytostného vývoje, našich budoucích perspektiv. Ať se to našemu egu líbí nebo ne, Saturn nám bere to, co už nepotřebujeme, podoben mýtické Smrtce s kosou, odsekává vše, co už do našeho života nepatří. Co nás již zatěžuje, omezuje, umrtvuje, činí ne-mocnými, neschopnými růstu a pohybu.

Pokud jsme se tedy v průběhu minulého roku Luny opravdu s něčím či s někým bytostně rozloučili, něco jsme pochopili a osvobodili se, NASTAL ČAS UDĚLAT TO V REALITĚ. Naše pokusy vrátit se ke starým mentálním a emocionálním návykům, zaběhlým reakcím na probíhající děje, zřejmě budou znemožňovány mnohem rychleji, mnohem intenzivněji nám budou nastavovány neviditelné mantinely směrující nás jednoznačně dopředu, jednoznačně vzhůru...

Saturn rovněž souvisí s první čakrou, s fyzickou, nejspodnější, konkrétní úrovní existence, kam energie shůry sestupuje, kde dochází k plnému zhmotnění nejvyšších ideí a inspirací z úrovně sedmé čakry. Určitá etapa procesu naší proměny, bytostné obrody a transformace, tedy může být v tomto roce do jisté míry završena, dovedena do hmoty, do těla... Nové vědomí sebe sama jako kosmické bytosti a tvůrce své reality se zakotvuje, sestupuje do našeho každodenního života. Vše, co jsme si tolik let osvojovali, co jsme studovali, zkoumali, prožívali, sdíleli na úrovních vyšších čaker, na úrovni intelektu, citů, meditativních stavů, to vše by mělo vstoupit doslova do každé buňky našeho fyzického těla tak, ABYCHOM SE TÍM STALI, abychom tím prostě byli... a žili.

Ano, Rok Čtrnáct již není tak zcela romantickým "vodním" rokem zázraků, je spíše rokem trpělivé každodenní práce. Zázraky, iracionálno, rozšíření vnímavosti, zření světa za oponou, tedy vše, co jsme mohli tak intenzivně prožívat v Roce Třináct, bylo nezbytně nutné pro naši psychickou výživu jako jakési božské mléko, které jsme potřebovali v dostatečné míře nasát. Naše spojení s duchovním světem však nyní nikam nemizí, jen se přelévá do našeho konání, do našich reálných projevů.

Podobni dětem, které se učí chodit, začínáme v Roce Čtrnáct i my dělat první kroky na cestě k cíli. Od první čakry, od spojení se Zemí o kterou se můžeme opřít, od které se můžeme odrazit, se nyní znovu obracíme směrem vzhůru, k nebi, směrem k Bohu. Tentokrát však jde o zcela vědomou cestu, o vědomé rozhodnutí stoupat a růst. Z druhé strany mohou záležitosti první čakry přitahovat naši pozornost více, než je obvyklé. Záležitosti zdravotní a finanční, vše okolo bydlení, obživy... pokud, jsme je dlouho neřešili, budou nyní vyžadovat opravdu "dotáhnout".

Právě v tomto roce strohého Saturna bude mnohem obtížnější unikat před sebou samým, unikat před reálnými úkoly, které život v těle přináší. Nuž, nakonec za to přece jen poděkujeme (-: Vždyť nám nic nebrání v tom, abychom přistupovali k těmto úkolům tvořivě, uvolněně, meditativně, s využitím všeho, co jsme se na duchovní cestě doposud naučili. Ano, po letech bádání, hledání, putování, poletování, se konečně můžeme plně vtělit, zabydlet, konečně jsme došli do určitého bodu. S pomocí mnohých turbulencí předchozích let, vrcholících Dvanáctým a Třináctým rokem, jsme měli možnost se skutečně hluboce a bytostně očistit od přemnohých nánosů, od očekávání okolí, odinstalovat mnohé programy a přesvědčení daná výchovou a společenskými či náboženskými vlivy. Příbytky svých těl nyní konečně zabydlujeme a do prázdných očištěných nádob vléváme nový obsah: LÁSKU A RADOST, SEBE-VĚDOMÍ...

Začátek nového roku probíhá v okamžiku Novoluní, konkrétně těsně před ním, v okamžiku, kdy se Luna přibližuje ke Slunci, kdy se Duše vrací k Duchu, do stavu Jednoty. Novoluní v Kozorohu nám tedy jasně sděluje, že konec je zároveň novým začátkem. Zakončujeme proces transformace, vše se skládá do celku. Luna v Kozorohu je v okamžiku začátku roku těsně před Sluncem, ve fázi maximálního stáří, kdy již nezbývá, než odložit všemožné zátěže, očistit se od stresu, strachu a spočinout ve stavu odevzdání, nechat zemřít vše staré, aby mohlo narodit to nové, to jiné... Saturn je osamocený poutník, zcela soběstačný a nezávislý jedinec, plně zodpovědný za každý svůj krok, za každý čin.

S takovým poselstvím a úkolem přichází i Rok Čtrnáct: den za dnem, týden za týdnem se zpevňovat, soustřeďovat, osamostatňovat, celkově odlehčovat. Tak dlouho, dokud tu nebudeme prostě sami za sebe, jen s tím, co k nám opravdu bytostně patří -dokud nebudeme prostě SAMI SEBOU... Právě samostatným, vytrvalým a vůdčím jedincům Rok Čtrnáct přeje. Přeje všem těm, kdo se nebojí osamostatnění, nezávislosti, kdo dokáží efektivně využít své schopnosti, rozpomenout se na to, co je v nich nejlepší, co je dobré, podstatné a trpělivě pracovat na skutečné sebe-realizaci, věnovat se své životní práci, svému jedinečnému projektu.

V roce Luny jsme hledali spojení se svou duší, vylaďovali jsme se na vizi toho, jak žít dále, ptali jsme se, čemu se věnovat, kudy se dále vydat. Pokud jsme obdrželi odpovědi, můžeme se směle pustit do práce, bez zbytečných otálení a pochyb a přesto stále v kontaktu se svou Duší, intuicí, niternou moudrostí, která se nikam neztrácí, je tu stále s námi...

Saturn je v lidském těle tradičně spojován s kostmi. Kostra je tím, co drží tělo pohromadě, dává mu řád a strukturu, a také je tím, co přetrvává dlouho po fyzické smrti. Snad proto nás astrologický vliv Saturna nabádá, abychom se soustředili na to, co přetrvá i po smrti, na to, co je nepomíjivé, podstatné, trvanlivé. Přísný a strohý vliv této planety dokonce bývá v tradiční astrologii spojován s velkým neštěstím, ztrátami, omezeními, které jsme často jako lidské bytosti schopni pochopit až po smrti...

Snad každý z nás někdy zažil náročnou omezující situaci, kdy přišel o něco, co miloval, nedostal to, po čem toužil, co si tolik přál. Snad každý z nás POZDĚJI pochopil hlubší smysl této ztráty, protože nakonec dostal mnohem více, snad každý z nás byl NAKONEC za tuto omezující situaci hluboce vděčný... Spolupráce se Saturnem, naladění se na jeho frekvenci tedy znamená uvědomit si včas, co skutečně potřebujeme, omezit se dobrovolně v přemíře prožitků a požitků všeho druhu, v přemíře rozhovorů, věcí, informací, nenechat se zahltit, ohlušit a oslepit, nedovolit si zapomenout na to, kdo jsme, proč tu jsme, o co nám doopravdy jde.

Stejně jako se zjara prořezávají větve stromů, můžeme i my v roce Saturna zjednodušit, očistit své myšlení, probrat mnohé své plány, úkoly, nápady. Ano, Saturn je též spojen s časem, s tím, nakolik čas efektivně využíváme, nakolik se jím necháváme omezovat, nakolik se jím stáváme, nakolik jsme s časem, nakolik jsme šťastni (viz. ruské slovo sčastje = štěstí = být s časem, být součástí). Ve chvílích, kdy se ocitáme v jakémsi nesouladu s časem, kdy s ním vlastně bojujeme, nás zákonitě postihují nejrůznější "upozornění": člověče zpomal, zastav se, zeptej se, kam to vlastně tak spěcháš, o co ti vůbec jde, co je podstatné... Právě bolesti zad a podobné potíže jsou často způsobeny pocitem, že nestíhám vykonat všechny úkoly na hřbet naložené. Odkud se vlastně bere tendence odkládat potěšení a uvolnění až na potom, až vykonám to a to, až udělám zkoušku, až vydělám peníze....až zemřu?

Saturn má číslo Sedm, sedm dává dohromady také součet čísel roku 2014. Sedmikonečná Hvězda mágů byla odpradávna jedinečnou pomůckou, jak lépe s časem pracovat. Sedm konců hvězdy je, kromě jiného, také sedm dní v týdnu, z nichž každý přináší určité úkoly, každý z nich má určitou frekvenci, náladu, každý z nich je vhodný pro určité činnosti či nečinnosti, což naznačuje třeba sám název sluneční NE-DĚLE, tedy nedělat, nedělit, shledat celistvým.... Stejně tak existují sedmiletá zodiakální období, sedmileté roční cykly... Zkrátka Saturn nás učí, že VŠE MÁ SVŮJ ČAS a za veškeré naše pokusy o narušení platíme bolestmi zad, hlavy a dalšími potížemi, způsobenými moderní městskou chorobou: stresem z nestíhání. DĚLEJ JEN TO, CO PRÁVĚ DĚLÁŠ CESTA JE CÍL SPĚCHEJ POMALU... praví východní moudrost, s níž jen obtížně můžeme nesouhlasit. Snad právě rok Saturna nás přivede k jejímu uskutečnění...

Stejně jako byl uplynulý rok Luny rokem Matky, můžeme vnímat rok Saturna jako rok Otce. Obzvláště pro muže tedy bude důležité zpracovat si vztah s otcem a harmonizovat své propojení s mužskou rodovou linií, najít své místo v ní, vydat se cestou pravého mužství. Saturn v našem horoskopu samozřejmě mnohé napoví, kromě jiného právě o vztahu s otcem a také o úkolech, které máme v této aktuální inkarnaci, o úkolech, které máme vykonat sami za sebe.

Aktuálně se planeta Saturn opět po přibližně třiceti letech nalézá ve znamení Štíra (od 6.10 2012), kde spočine až do konce Roku Čtrnáct. Už více než rok tedy sestupujeme hluboko do svého nevědomí, dotýkáme se samotného dna, svých nejhlubších strachů a traumat, můžeme zřít a přijímat a tím prozařovat i odvrácené, temné strany svých bytostí, zpracovat si zraňující události a situace z minulosti. Klíčová slova znamení Štíra jsou: SMRT, SEX, TRANSFORMACE.

V období, kdy Saturn putuje znamením Štíra, jako bychom nemohli od těchto tabuizovaných témat nikam uniknout. Pevné sevření Saturnovo nás prostě nutí se jim věnovat, ať chceme nebo ne... Jsme nuceni uvědomit si smrtelnost a pomíjivost všeho, co má formu a tvar, uvědomit si marnost svého lpění, jsme inspirováni k vnímání Síly, která vše utváří a stejně tak ničí, jsme vedeni k tomu, abychom s touto Silou tvořili, pracovali, abychom Jí dovolili proudit ve svém těle, ve svých vztazích, ve svém životě... Den za dnem jsme vedeni KE KLÍČOVÝM BYTOSTNÝM ROZHODNUTÍM, k rozhodnutí vládnout sami sobě, k rozhodnutí vědomě tvořit svou realitu...

Ano, Rok Čtrnáct skutečně přeje či bude přát všem těm, kdo se rozhodli, rozhodují, rozhodnou vydat se CESTOU BOJOVNÍKA. Přeje a bude přát těm, kdo se skutečně chtějí změnit a své rozhodnutí podpoří též konkrétními činy a akcemi. ŘEŠME TO, CO JSME DOPOSUD NEŘEŠILI A NEŘEŠME TO, CO JSME DOPOSUD ŘEŠILI! Tak nějak by mohlo znít jakési lakonické poselství Saturna ve Štíru, jedna z klíčových instrukcí napomáhající úspěšnému průchodu úzkou soutěskou či přímo uchem jehly Roku Čtrnáct... Skutečně si můžeme dovolit odložit mnohé emoční zátěže, plné batohy svých karem, můžeme rozpustit mnohé astrální nečistoty, odplavit emoční jedy čistou vodou přímo od Pramene, přímo od Zdroje...

Saturn se během Roku Čtrnáct bude pohybovat ve druhé polovině znamení Štíra v oblasti tzv. astrálního těla. Bude tedy odsekávat svou kosou především naše psychické zátěže, vše co jaksi nasáklo do našeho astrálního těla, do těla našich pocitů a emocí, čím jsme se znečistili či přímo zaneřádili během posledních třiceti let či pravděpodobně během mnohem delších období, třeba i během všech inkarnací na Zemi... Zloba, závist, ublíženost, sado-masochistické tendence, sklon k obětování se, zneužívání svých schopností.. Ať jsme byli násilníky či oběťmi či pravděpodobně obojím, nastal čas osvobození, pochopení, že nemusíme být ani na jedné straně, nemusíme se mstít, nemusíme trpět, nemusíme nic z toho. Můžeme být za tím, můžeme být svobodní... Můžeme zacelit své rány, poléčit místa psychického krvácení, kudy nám uniká obrovské množství psychické síly, kterou můžeme poté využít k mocnému posunu a osvobození z tohoto podivného vězení. Z vězení, které si sami svou myslí a jejím naprogramováním vytváříme.

Silným momentem roku OBRATU je datum 23.12. 2014 (přesně v 17:33), kdy Saturn vstupuje do znamení Střelce... Hranice vodního Štíra a ohnivého Střelce je jedním z nejcitlivějších a nejvíce tajemných, mysteriózních bodů v Zodiaku. Jen poté, kdy jsme prošli hlubinnou transformací, dotkli se dna, prohlédli si své temné a odvrácené části, plně se očistili od nánosů minulosti, přijali a začali používat svou sexuální energii, můžeme vzlétnout k nebi jako bájný Fénix rodící se znovu z popela... Teprve poté se můžeme vydat do světa a šířit radostnou zvěst. Teprve poté se můžeme plně soustředit na to, jak se podělit s ostatními o své hluboce zažité zkušenosti a prožitky, jakým způsobem využít svou nově nabytou sílu k léčení, učení, zasvěcování... Je podivuhodnou "náhodou", že vstup Saturna do Střelce probíhá v období zimního Slunovratu, že probíhá ve dnech, kdy se téměř doslova dotýkáme hlavou nebe, kdy můžeme vnímat obrovský příliv sluneční božské energie, kdy je maximálně aktivizována oblast korunní, sedmé čakry, tedy místo našeho intimního spojení s vyšším já, se Zdrojem, místa setkání Člověka a Boha a jejich prolnutí v Jedno...

Dalším významným okamžikem bude datum 25.5. 2014, kdy se Saturn již potřetí a naposled ocitne v přesném harmonickém aspektu trigon s Jupiterem. Tento aspekt vznikl poprvé 18.7. 2013, podruhé 13.12. 2013. Jde tedy o několikaměsíční období, obzvláště blahodárné a vhodné pro obnovu a stabilizaci našeho duševního zdraví, k doléčení dlouhodobých psychických potíží, a traumat táhnoucích se již od dětství. Období vhodné k soustředění se na efektivnější využití vnímavosti, intuice, převzetí zodpovědnosti za svůj osud.

Jupiter se ve znamení Raka nalézá již od 26.6. 2013 a bude zde pozitivně, léčivě a aktivně působit až do 16.7. 2014, kdy se ocitá v prvním stupni znamení Lva. Ve znamení Lva pak zůstane až do 12.8. 2015. V první polovině Roku Čtrnáct máme tedy stále ještě příležitosti k rozšiřování vnímavosti, k léčení a prozařování své psychiky, intenzivní práci s podvědomím, se sny, k posilování kontaktu se svou duší, formování své vize - jasné představy kudy se dál ve svém životě ubírat. Jupiter ve Lvu nás poté obdaruje vskutku štědře, ohnivě, královsky. Naučí nás aktivně projevit své talenty a schopnosti ve vnějším světě. Budeme se učit odpočívat, hrát si, radovat se, věnovat se tomu co nás baví, co nás energetizuje a tak dělá zdravými. Naše bytosti se budou proměňovat v živoucí energetické zářiče, přitahující přirozeně pozornost ostatních. Budeme sklízet plody vnitřní práce, kterou jsme udělali během předchozího ročního tranzitu Jupitera znamením Raka . VNITŘNÍ SE PROJEVÍ VE VNĚJŠÍM...

Jedním z významných momentů spojených s tranzitem Jupitera ve Lvu bude harmonický aspekt trigon Jupitera s Uranem v Beranu, který nastane 26.9. 2014. Uran v Beranu, urychlující již od roku 2010 naše celkové probuzení a totální restart našich bytostí, se propojí s Jupiterem, který nám bude napomáhat uplatnit své talenty ve světě, v lidské společnosti. Co to může přinést každému z nás? Možná "nečekaná" možnost osvobodit se z práce, která nás již dávno nebaví, kde setrváváme pouze ze zvyku či z důvodů hmotného zabezpečení či jiných. Možnost posunout se výrazně ve své tvořivosti, posílit sebevědomí. Sledujme nabídky a inspirace, které nám v tyto dny budou přicházet, ať už z našeho nitra, od našeho vyššího Já, nebo z vnějšího světa. Uran nás možná poněkud šokujícím a překvapivým způsobem povede k pravdě o nás samých, o tom proč tu jsme, co jsme přišli udělat, vykonat, prožít, a "hodný strýček" Jupiter bude poněkud uhlazovat tento razantní vliv, bude rozšiřovat a prozařovat, dodávat sebedůvěru, posilovat imunitu, pomáhat...Zkrátka, ať se děje v těchto dnech cokoliv, věřme si a vězme, ŽE JE TO DOBRÉ!

Jedním z momentů naopak spíše krizových, prověřujících, bude pravděpodobně konec dubna 2014, kdy Uran v Beranu, Jupiter v Raku, Mars ve Vahách a Pluto v Kozorohu vytvoří konfiguraci zvanou Velký kříž (23.4. 2014). Čtyři planety aktivizují čtyři znamení a čtyři živly tzv. Kardinálního kříže, spojeného s jednoznačným pohybem vpřed, se směřováním do budoucnosti a jejím utvářením. Velký kříž je konfigurace tzv. napjatých aspektů, tedy planetárních vztahů. Každá z planet, každý z aktérů Velkého kříže má svou představu o cestě vpřed, o tvoření budoucnosti: Uran v Beranu nabízí radikální osvobozující proměnu, nekompromisní restart celé naší bytosti, Jupiter v Raku nás učí uvolnit se a představovat si, jednat v souladu s našimi pocity, s naší intuicí, Mars ve Vahách chce formovat a uspořádávat naše záležitosti a vztahy, projevit více diplomacie, hledat kompromisy, zatímco Pluto v Kozorohu odstraňuje vnitřní i vnější překážky, nabádá nás k mobilizaci skrytých sil a projevu nadlidské vůle... Namísto spolupráce si však planety a jejich projevy mohou zdánlivě vadit, bránit si vzájemně v harmonickém pohybu vpřed. Požadavky Urana se dostávají do opozice, tedy do protikladu a rozporu s požadavky Marsu, stejně tak vliv Jupitera je v opozici s vlivem Pluta. V těchto dnech se nám může zdát, že záležitosti, na kterých pracujeme, se jaksi zbržďují, můžeme začít pochybovat, pocítit zesílení vnitřních i vnějších konfliktů, které se mohou materializovat v podobě různých překážek a omezení. Pokud se však uvolníme hlouběji, k čemuž napomáhá řada harmonických aspektů mezi vodními znameními a také s pomocí aktuální Luny ve Vodnáři, dokážeme třeba zrovna v tento den otočit "kolem karmy", změnit přístup k celé situaci, můžeme naopak uvidět možnost propojení, rozproudění energií do stavu naprostého souladu a spolupráce. Podobně jako letní Velký Vodní Trigon v Roce Třináct se tato konfigurace může stát jedním z klíčových momentů roku. Může se stát katalyzátorem či spouštěčem velkých revolučních změn, které symbolizuje první z aktérů - geniální programátor Uran v Beranu, zásadně přehodnocující naše chápání života jako takového a našeho místa v něm, našeho přístupu k sobě samým...

Významným tématem Roku Čtrnáct jsou též partnerské vztahy. Po osmnácti letech, 19.2. 2014, vstupuje Vzestupný lunární uzel do znamení Vah, zóny partnerství a spolupráce, a bude se tam nalézat ještě další rok, až do 12.11. 2015. Tato konstelace bude napomáhat aktivní vědomé práci na vztazích, založení nových přístupů ke vztahům na dalších osmnáct let a stejně tak zpracování si toho, co jsme v této oblasti zažívali v předchozích osmnácti letech! Oproti tomu Sestupný lunární uzel se bude rovněž od 19.2. nalézat v protikladném znamení Berana a můžeme se díky němu navracet do období dětství, kdy se utvářel náš žebříček hodnot, kdy jsme často přijali spolu s výchovou též řadu omezujících názorů a přesvědčení. Skutečnou prací na sobě si vytvoříme také skutečnou oporu sami v sobě. Osvobodíme se od očekávání druhých, od tendence zavděčit se, zasloužit si své místo v životě, své místo na Slunci. Uvědomíme si, nakolik ještě v dospělosti zasahují vztahy s našimi rodiči do vztahů partnerských a jiných. Linie evoluce směřující z Berana do Vah bude tedy výrazně napomáhat propojení vztahu k sobě a vztahu k druhým. Snad nám všem nakonec dojde, že se jedná o jednu a tu samou věc! O tom, jak spojit Berana a Váhy, JAK BÝT SÁM SEBOU A ZÁROVEŇ SPOLU S NĚKÝM,nás poučí Jupiter ve Lvu, který bude ve dnech kolem 23.10. 2014 podporovat obě znamení harmonickými aspekty trigonem a sextilem.

Vzestupný uzel ve Vahách se 14.7. 2014 spojí s Marsem, který se ve znamení Vah nalézá rekordně dlouho, celého půl roku, od konce roku 13 až do 26.7. 2014. Budeme mít opravdu hodně energie na "řešení vztahů" a datum 14.7. by mohlo být z tohoto hlediska klíčové, navíc rezonuje též s výše zmíněným vstupem Jupitera do Lva. V tento den možná uděláme určitá rozhodnutí - kudy se dále ve vztazích vydat, jakou podobu jim dát.

Půlroční pobyt Marsu ve Vahách může přinášet období zmítání se ze strany na stranu anebo uvádění věcí do souladu, vyrovnávání, učení se elegantnímu taoistickému tanci mezi jang a jin, a také nezbytnost vybrat si, co opravdu chceme, s kým chceme být či nebýt, spolupracovat, spolutvořit... Ano, dát věcem formu a tvar a při tom na formě a tvaru vůbec neulpívat, dělat konkrétní kroky na cestě a při tom si uvědomit, že už jsme v cíli,uspořádat si své záležitosti a při tom je shledávat již dokonale uspořádanými, využít efektivně čas a prostor a při tom být zakotven mimo ně...

Podívejme se tedy pozorně do svých hlav, těl, počítačů, příbytků, srdcí... i jinam... Jsou tam ještě nepročištěná místa, která stále přitahují naši pozornost? Jsou tam shluky informací, nedořešené věci, které nás omezují, blokují, brání Síle proudit? A začněme s uvolňováním cesty Síle třeba hned teď! S pomocí hlubokého dechu a představivosti učiňme průchozími veškeré dráhy ve svém těle... Abychom mohli plynout, proudit, tančit, v pravou chvíli se ocitali na pravém místě, dokázali rozeznat, kdy máme odpočívat, kdy tvořit, kdy jít a kdy stát... A nakonec, aby se toto vše stalo jedním celkem, kde je vše vzájemně propojeno. Abychom se stali celistvými bytostmi kosmickými...

PŘÁTELÉ, DĚKUJI, ŽE JSTE! PŘEJI VÁM MNOHO RADOSTI a také ŠŤASTNOU CESTU, KTERÁ JE CÍLEM

Zdroj: Facebook

Začni vnímat krásy přírody všude kolem sebe

15. ledna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Proč se neuvolnit? Přenech své starosti Mně, protože čím více shonu a napětí je v tvém životě, tím méně toho dokážeš. Proč nesplynout s přírodou, nesplynout s přílivem a odlivem a nedělat to, co musí být uděláno, zcela prostě, přirozeně a radostně? Proč se netěšit ze života, proč se místo toho řídit přísnou determinací a nutit se dělat to či ono bez sebemenší radosti a lásky? Život je nádherný, jsi-li s ním v harmonii a přestaneš-li se čemukoliv vzpírat. Proč si vše komplikovat? Proč si z dneška neudělat zvláštní den a nevidět ve všem to nejlepší? Vzdávej za všechno díky. Raduj se ze všeho, tak jak to má být. Chtěl bych, aby ses těšil ze života. Začni vnímat krásy přírody všude kolem sebe a zjistíš, že jedna nádherná věc tě povede k další, dokud celý tvůj život nebude jediný úžas a radost.


Mistr Hilarion Poselství pro týden 12.1. 2014 - 19.1. 2014

14. ledna 2014 v 22:23 Doteky Nového Života


Milovaní,
doba která je před vámi je plna energií nových začátků a toto vytváří pocit očekávání, ale současně i potřebu ukončit všechny otevřené záležitosti. Je zde také pocit jako byste čekali ve vzduchoprázdnu mezi dvěma světy.Je to divné období pro ty z vás, kteří jste poctivě pracovali abyste se zarovnali se svými vyššímu aspekty, protože víte že práce je ukončena, přesto se vám zdá, že cesta vpřed je nejasná a neurčitá. Je to proto, že vytváříte svůj svět, když procházíte každým svým dnem a nejste zvyklí tvořit vědomě. Tento pocit pomine a je svým způsobem přechodný, vše co je vyžadováno je připravenost k tomu být přítomný v každém okamžiku a abyste tuto novou myšlenku do sebe plně přijali. Vědomá tvořivost je dalším krokem ve vašem duchovním vývoji a vyžaduje od vás více pozornosti.

Vytvořte si plán toho, co chcete vytvořit a experimentujte si ve svém osobním (vnitřním) světě. Udělejte si seznam jak by to pro vás mohlo vypadat, včetně pociťování emocí z toho, že máte co jste si přáli, představujte si, že procházíte touto zkušeností s pocitem veselí a pohody. Představujte si každý detail jak jen můžete a tak často jak můžete. Potom, když cítíte že je to hotové, vypusťte to do univerza a vězte, že se to pro vás manifestuje.Tato metoda se pro tvoření nejlépe uplatňuje v době novoluní, pracujte na vizualizaci a na myšlence, že je to hotové do úplňku, kdy to odevzdejte vesmíru s vědomím, že se to pro vás bude manifestovat v božském načasování. Stáváte se vědomými tvůrci vašeho každodenního světa. Někteří si to budete chtít procvičovat až dokud vám to nepůjde lehce. Pamatujte, že nic, co se sotva začalo, nepřijde okamžitě, ale s větší praxí a procvičováním nabudete zdatnosti.

Ti z vás, kdo jste v uplynulém roce přibrzdili, jste nyní připraveni znovu se pohnout kupředu. Dostali jste nový impuls a začnete pracovat na svém mistrovství s novými silami a velkým nadšením. Tentokrát bude cesta vpřed mnohem lehčí než kdy předtím. Naplní vás pocit vyššího záměru a mnozí z vás se dostanou k vědomé realizaci své části božského plánu. Také začnete vidět jak dokonale jste zvládli každou zkušenost na cestě až sem a to vám pomohlo pocítit důvěru a procítit vaši vlastní sílu. Každá zkušenost vám dala svůj vlastní dar a nyní můžete využít, co jste získali a co jste se naučili, s větším porozuměním a větší dokonalostí pro sebe i pro druhé kolem vás. Obohatilo vás to tak, že víc pociťujete vlastní velkolepost a své schopnosti.

Je důležité, abyste při přemýšlení se sebou zacházeli s větší laskavostí a pamatujte, že všechno čím jste si v životě prošli, si přála zakusit vaše duše s cílem přivést vás k vyššímu stupni mistrovství. Tam se teď na vaší cestě nacházíte. Oslavte to, čeho jste docílili, odměňte se nějakou činností anebo věcí, které budou pro vás budou významné. Ať je to něco, co vám udělá velkou radost a pomůže vám připomenout si, jak daleko jste došli na cestě zasvěcení do vyššího uvědomění a pochopení. A my vás žádáme, abyste oslavili ty okamžiky, jak se před vámi budou odvíjet, protože to pomůže udržet úroveň vašich frekvencí v souladu se stále se zvyšujícími energiemi, které proudí atmosférou a bez ustání zaplavují planetu.

Denně se propojujte se Zemí a zůstaňte uzemněni. Jezte jídlo které dodá vyšší frekvence do každičké buňky vašich stále se přeměňujících těl. Denně pronášejte afirmace, že jste věčné, silné bytosti, které mohou zastavit proces stárnutí a obnovit sami sebe na každé úrovni. Myšlenky a záměr jsou věci, které budou vaši zkušenost zhmotňovat Napište si vaše záměry a denně je opakujte, ideálně na začátku dne, ale nejdůležitější je vaše neustálá vytrvalost. Tímto praktikováním vytváříte vaší novou realitu a každý den je novým začátkem. Naplňte ho těmi nejpozitivnějšími záměry pro sebe, pro vaše milované, vaši komunitu a celou vaši planetu. Láska je odpovědí na všechny situace a začíná to být ve vašem osobním světe více znatelné.

Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

TZOLKIN 14.1.2014 3 MULUC kin 29

14. ledna 2014 v 11:34 Mayský Kalendář na každý den

MULUC - Měsíc - Síla Probuzení

Když denní Znamení, nebo číslo nese těžké energie můžeme se ještě spolehnout na jinou podstatu esence symboliky k jejich vyrovnání a neutralizaci. Stejně jako v případě Muluc a Ox (3) je to trochu náročnější, protože jak denní Znamení, tak i číslo, jsou naloženy těžkými energiemi. Pokud dnes nechcete zažít negativní dopad tohoto páru, otočte Ox energii ve svůj prospěch tak, že si uděláte útočiště ze třech kamenů v ohništi - které Ox také představuje. Může to být váš fyzický domov, váš vnitřní domov, nebo emocionální domov. Bez ohledu na to, jak moc na vás dnešní energie útočí, váš vnitřní domov je neproniknutelný.

Prudký proud řeky má mocnou sílu ničení. Odhoďte vědomě do dnešního víru všechno, co vás blokuje. Léčivé impulzy vypadají často dost iracionálně, nesnažte se dnes porozumět jejich smyslu. Nechte vyplavit na povrch všechny staré usazeniny a uvolněte se od vnitřního přetížení.

MULUC v yuakatánském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť i tropickou bouři. MULUC je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. V jazyce Quiché znamená MULUC " platbu ", jinými slovy karmický dluh. To nám říká, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jsme v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jsme nashromáždili, neboli karmu. Přijměte pokorně všechny karmické dluhy se záměrem splatit je - uvedete tak život do harmonie. Odpusťte sobě i všem. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.

Buďte dnes v blízkosti krystalu jade - jadeit je posvátný kámen, který je spojen s MULUC a s vodou - modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.

Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B, jak říká Carl Gustav Jung, což se může dnes proměnit v náročný vysokohorský výstup. Komplexnost Muluc / Ox je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Jedině tak lze dnes předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. Vyhněte se záměru zahájit jakýkoliv projekt!

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

Konej své dílo a raduj se z něj......

14. ledna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Je tolik nádherných věcí, které lze v životě dělat, ale co umíš nejlépe? Objev to a potom jdi za tím, konej své dílo a raduj se z něj. Neplýtvej časem a energií v touze dělat něco jiného nebo být někde jinde s jinými možnostmi. Uvědom si, že jsi přesně na správném místě ve správný čas a že jsi zde za určitým účelem pro určitou práci. Proto dej vše, co máš, této práci a konej ji s radostí a láskou. Pohled',jak zábavný může být život, nejen pro tebe, ale také pro všechny duše kolem tebe. Nemůžeš doufat, že se staneš částí celku, aniž bys mu přispěl tím opravdu nejlepším. Odtrhneš se od něj a nebude v tobě celistvosti. Jak hluboké uspokojení nacházíš, když děláš to, co musí být uděláno, dokonale a děláš to pro blaho celku !

Andělská poselství pro rok 2014 od Doreen Virtue

13. ledna 2014 v 10:37 Doteky Nového Života


Ahoj, tady je Doreen a toto je váš roční karetní výklad pro rok 2014. Šťastný Nový rok a zdravý Nový rok! Udělám andělský výklad s celkem 12 kartami, které budou představovat nadcházejících 12 měsíců v roce, tak jako to děláme každý rok. Než si ale uděláme karetní výklad, chtěla bych vám poskytnout některá poselství, která jsem obdržela o nadcházejícím roce. O vedení pro tento rok a o tom, co můžeme očekávat.

Jsem zastánkyní víry, že myšlenky vytvářejí realitu. A že skrze modlitby a vedené kroky můžeme změnit budoucnost na nejvyšším stupni. To, co vám nyní povím, je založeno na současné energii, a my můžeme věci pozvednout. Ničeho se nebojte. Rok 2014 vyhlíží mnohem lépe než rok 2013.
Rok 2013 byl rokem, během kterého jsme se karmicky vyrovnávali. Tento rok byl pro mnoho lidí těžký. Bylo v něm mnoho ztrát a těžkostí, čelili jste svým vnitřním strachům, a učili se přebírat zodpovědnost za to, co se děje ve vašem životě, a něco s tím dělat. V roce 2013 jsme také viděli mnoho lidí z indigové generace, kteří jsou obdařeni silnou vůlí, jsou velmi citliví a přirození vůdci. Mají vnitřní "detektor lži", jímž naprosto přesně poznají, o co jde. Viděli jsme, jak se tito indigoví lidé stali informátory, kteří světu odhalili mnoho skandálů a korupce.
A andělé mi ukázali, že rok 2014 bude v tomto směru pokračovat. Ukázali mi také, že v roce 2014 bude pokračovat i aktivismus. To znamená, že lidé si budou stále více vědomi záležitostí, které se dějí v jejich společnosti i ve světě. Namísto pasivního ignorování těchto věcí a jejich přehlížení, namísto toho, aby lidé věřili masmédiím, se bude objevovat stále více pravdomluvných lidí, kteří se nebudou bát vystoupit a promluvit. Bude to tedy stále jako na houpající se loďce a bude se řešit, kdo je za co zodpovědný. Ukázali mi, že více a více pravdomluvných a indigových lidí se ujme vůdcovství, což je jejich opravdové, skupinové i osobní, životní poslání.

Téma, o které půjde v roce 2014, - jak víte, každý rok nám dávají jedno další téma, které zahrnuje celkový dojem z daného roku, stejně jako vedení a mnoho Božských úkolů, které obnáší. Pro 2014 je tímto tématem JEDNODUCHOST. Jednoduchost. "Zjednodušování" je další slovo, které mi říkají.
Řekli mi, že v roce 2014 nastává čas pustit se všeho, co není v souladu s vašimi nejvyššími prioritami. Přestat se nechat rozptylovat a přestat řešit věci, které nejsou důležité. Pokud jste se snažili dosáhnout štěstí ve vnějším světě, pak s tím během roku 2014 přestanete, protože jsme se nyní všichni hromadně naučili, že štěstí si nemůžeme koupit, honit se za ním ani si ho vynucovat silou. Štěstí je opravdu již ve vás, neboť Bůh vás sám stvořil šťastné. Štěstí leží uvnitř vás. Takže když se přestanete zaměřovat na vnější věci, stanete se díky tomu šťastnějšími.
Během roku 2014 budeme hodně opouštět nepotřebné požírače času, věci, které nás rozptylují, a opravdu se zaměřovat na to, co je důležité. Ať už je to vaše rodina, vaše spiritualita, vaše zdraví, nebo vaše priority jako je nový projekt, ať už třeba chcete jít do školy, začít psát, nebo si otevřít léčitelskou praxi,budete na to mít v roce 2014 mnohem více času. Budete cítit více... luxusu - to je slovo, které mě k tomu napadlo. Více klidu v mysli a více prostoru k tomu, abyste se mohli věnovat tomu, co je pro vás prioritní. Ukazují mi, že jakmile se soustředíte na své priority, udělá vás právě toto šťastnějšími.

Ukázali mi, že v roce 2014 zažijeme velký povznes, který nám přinese skutečné mentální a emocionální zdraví. To znamená, že si skutečně projasníte svou mysl. Bude to rok detoxikace, což je také součást programu zjednodušování. Nyní můžete začít tím, že začnete věci uvolňovat a zbavovat se nepořádku - ať už fyzického nepořádku doma nebo nepořádku ve vašem životě. Jakmile uklidíte fyzický nepořádek, pak ten energetický bude velmi brzy následovat. Budete se tedy muset vážně hluboce podívat a udělat si vnitřní inventuru svého života, včetně lidí, kteří v něm jsou. Budete se muset podívat blíže na všechny své vztahy, ať už přátelské, pracovní, rodinné nebo milostné vztahy, i na vztahy se svými mazlíčky. Budete si muset vždy říct, zda vám to energeticky vyhovuje či nikoli. A již nadále nedovolíte, aby vám v životě vznikal nepořádek. Budete hodněkrát pročišťovat svůj prostor, budete se zbavovat věcí, darovat je či prodávat. Opravdu budete setrvávat v jednoduchosti. Pro mnohé lidi to znamená, že nebudou muset tak tvrdě pracovat, aby si kupovali věci, které pro ně nejsou důležité. Budeme zažívat o mnoho více relaxace.
To všechno to pro nás znamená v osobní rovině. Hlavním heslem je JEDNODUCHOST. Zjednodušujte, zjednodušujte. Představte si sami sebe v horkovzdušném balónu, jak stoupáte na vyšší a vyšší vibrace, a odhazujete z něj všechna závaží, která vás stahovala dolů a držela vás zpátky. Co se vám vybaví jako první věc, když se sami sebe zeptáte, co je pro vás v životě zbytečnou přítěží? První věc, která vás napadne. Věřte tomu! To k vám promlouvá vaše Vyšší Já.
Zavolejme si archanděla Michaela a požádejme ho, aby přesekl všechna naše pouta k tomu, co už nepotřebujeme. Ke všemu, co nás stahuje dolů. K tomu, co je pro nás škodlivé. (Na konci videa si uděláme meditaci právě pro tento účel.)

Nyní v globální rovině - ukázali mi, že v roce 2014 bude pokračovat mnoho věcí z roku 2013. Ukázali mi mnoho srážek, coby srážek světla a temnoty, popř. zla. Stále dochází ke korupci v korporacích, které se snaží mít vládu nad světem. A mocné dolary, peníze jsou v těchto oblastech velkým vládcem.
Velkým rozdílem je však to, že my to nyní dokážeme prohlédnout. Celá desetiletí jsme si kupovali slogany a mediální manipulátory, aniž bychom viděli skutečnost. Nyní to dokážeme prohlédnout. Vidíme to. Součástí našeho zjednodušování v roce 2014 je také vidění pravdy. Otevření se naší vlastní "indigové" síle. Pokud na vás něco bude působit jako nečestná lež, věřte tomu pocitu a nezkoušejte si to vymlouvat.
Ukázali mi, že v roce 2014 bude o těchto věcech promlouvat stále více lidí. To souvisí, jak už jsem řekla, s pokračováním aktivismu.
Co se týká globálních energií a počasí, mnoho lidí si uvědomuje, že počasí je uměle osnováno geoinženýrstvím. Pokud jste si ještě nezjistili, co je geoinženýrství, prosím, učiňte tak. Geoinženýrství je "věda" (když dovolíte) o tvoření deště, vytváření bouří, posílání mraků tam, kde dochází k přílišnému globálnímu oteplování. A kdykoli se lidé snaží ovládat přírodu a zasahovat do ní, něco se stane. Věci vypadnou ze svého pořádku. Můžete vidět ještě nějaké hurikány. Ale dobrou zprávou je, že toto není dílem Boha. Je to dílem člověka, a tak to může být napraveno. Ukázali mi, že stále více komunit a zemí se vzteká kvůli geoinženýrství, neboť nás to všechny ovlivňuje. Ovlivňuje to cestovní ruch, ovlivňuje to politické klima, ovlivňuje to ekonomiku, a především se to dotýká životů lidí a jejich zdraví. Ukázali mi proto mnohem více lidí, kteří začnou mluvit proti takovým věcem jako HARP a geoinženýrství samotnému.

Tento rok je opravdu o převzetí vlastní moci, a v tom nám také pomůže zjednodušení, protože když se zbavíme rozptylování, budeme se moci soustředit.

Co se týká ekonomiky, vidím tento rok příznivě pro ty, kteří žijí v souladu se svými prioritami, a to i ve své práci. Jde opravdu jen o to překonat své strachy a získat sebedůvěru a sebeúctu k tomu, abyste podnikli potřebné kroky a podstoupili ta rizika, což je věc, kterou dělají všichni úspěšní lidé. Udělejte si ze svých priorit praxi, učiňte si z nich kariéru.
Ukazují mi, že když jste vy sami úspěšní, pozvedáváte tím všechny, kdo jsou okolo vás. Takže vězte, že když v tomto roce půjdete za svým, půjdete za svými sny, pomůžete tím všem.

Nyní tedy vezměme karty a podívejme se, jaká poselství nám chtějí dát pro tento rok. V minulých letech jsem vytahovala jednotlivé karty z 12 různých balíčků, ale nyní jsem vedena k použití pouze jedné sady, a to tarotových karet Síly archandělů. Protože tato karetní sada vám opravdu pomůže být více motivovaní a podnikat kroky podle obdržených odpovědí. Jak víte, jedna věc je dostat odpověď, ale druhá věc je opravdu něco udělat podle této odpovědi. Všechny tyto karty vždy vystihnou pravé jádro věci.
Tak jako to dělám každý týden a každý rok, modlím se nad těmito kartami a prosím Boha, Ježíše a Svatého Ducha, a archanděla Michaela, aby požehnali a chránili tyto karty během výkladu, a aby skrze ně přicházela pouze poselství v souladu s Boží vůlí. A také vše, co máme vědět o roku 2014. Pomohou nám a požehnají nám. Pomohou nám být součástí Božského úkolu - míru na Zemi. Náhodně tedy vyberu 12 karet, které budou představovat 12 měsíců v roce. Tato karta chce vyjít pro leden. Je to velmi intuitivní. Pracuji s kartami už tak dlouho, že je mi to zcela přirozené. Samozřejmě učíme lidi, jak s kartami pracovat, ale mým hlavním učením je věřit Bohu. Věřte Bohu, protože on opravdu vše ví. A tak, když nějaká karta přitáhne mou pozornost, ani o tom nepřemýšlím, prostě ji vytáhnu. Podíváme se zvlášť na každý měsíc i na hlavní téma a vedení pro tento měsíc. Pak se podíváme na všechno společně jako na celý rok. Na konec si uděláme meditaci. Ok, tady je říjen... A listopad... Tak. Dobře.

Děkuji ti. Děkuji ti. Děkuji ti.

Dobře. Tady máme leden. A začínáme s kartou SÍLA. A všimněte si, že je na ní archanděl Ariel, jehož jméno znamená lev či lvice Boží. Je tady se lvem, jenž je na kartách tradičním symbolem síly. Tato karta vám připomíná, že jste mnohem silnější, než si myslíte. Tato karta vám chce připomenout, že veškerá bolest a utrpení, jímž procházíte, jsou - jak řekl Nietzche - "Co nás nezabije, to nás posílí." Místo abyste se litovali - "Ach já chudinka, jak hrozným obdobím si procházím..." - nebo byli kvůli tomu nahněvaní, uvědomte si, že vás to posiluje! Co jste se tím naučili? Jaká požehnání k vám přišla prostřednictvím bolesti z roku 2013? Chce se po vás, abyste se spoléhali na svou sílu.
Také mi říkají, že to znamená posilovat se fyzicky. Tato karta je opravdu hlavně o detoxikaci. Říká nám, abychom si zašli do tělocvičny, zvedali nějaké činky, fyzicky se posílit... A také posílit svou mysl skrze meditaci. Tím, že si dopřejete dostatek času na přemýšlení. Nemusí to být přímo meditace, ale potřebujete čas v tichosti. Je jedno, kolik máte dětí, nebo jak moc jste vytížení. Dokážete si udělat alespoň 5 minut na setrvání v tichosti. Za to vám ručím. Já to dokázala jako svobodná matka, pracující na plný úvazek a ještě studující ve škole. Každý to dokáže. I kdybyste měli jen odejít na záchod či do koupelny a na 5 minut se tam zavřít. Zavřete oči a přemýšlejte. A mluvte k Bohu. Hovořte i ke svému Vyššímu já. A dostanete všechny odpovědi, které potřebujete.

Tady je další karta, tentokrát pro únor, a je to karta ŘEŠENÍ. Říká nám, že přichází více úspěchu. Ale je důležité být ochotni ke kompromisům, mít trpělivost sami se sebou a využívat svou sílu, jak už jsme zmínili předtím. Najděte tu sílu v sobě. To je to andělské poselství, o kterém jsem vám říkala - že rok 2014 je rokem VÁS. Přestat se rozptylovat, vyjasnit a jasně zaměřit svou mysl a chopit se sami svého života a svého štěstí, svých úspěchů a rozhodně také tohoto světa.

Jak se dostáváme k březnu, máme tady ŠESTKU MICHAELA. V kartách tarotu Síly archandělů náleží každá barva jednomu archandělovi. Toto je barva Michaela. A tato karta je něco jako světlo na konci tunelu. V březnu pocítíte, že věci se k dobrému obracejí. Že věci se zlepšují, že vaše loď připlouvá, a že vše, na čem jste pracovali, začne pěkně zapadat do sebe. Takže vydržte do března.

Leden, únor, březen... Duben! Měsíc mého narození. Miluji duben. Je tu karta KRUH a vypovídá o nových začátcích a konci odkládání. Opět tu vidíme, že to bude rychle postupující rok. Předchozí karta naznačila, že duben bude měsíc rychlého postupu, a tato karta to potvrzuje.
V čínské astrologii je rok 2014 rokem Koně. Já věřím, že je to zelený dřevěný kůň. A to znamená rok vůdcovství, chopení se moci. Objeví se nečekaně pozitivní vůdci, kteří nás povedou vpřed. Ale tento kůň také znamená rychlý pohyb. A tady to máme! Tento rok skutečně uteče jako lusknutím prstu. Za chvíli mě tu uvidíte, jak dělám výklad na rok 2015.

Dostáváme se ke květnu a zde máme kartu VELEKNĚŽKA. To jste vy. Jsou to vaše psychické schopnosti jako jasnozřivost a intuice, které budou velmi zesíleny. A hlavně, jak mi říkají, to souvisí s vaší důvěrou v ně, důvěrou ve svou intuici. Věřte těm zprávám, které k vám přicházejí. A když tak činíte, pak JSTE tou velekněžkou, nebo veleknězem. Cítíte, že spiritualita a duchovní síla je již ve vás. Ale musíte o ní přestat pochybovat.
Vy, kteří jste vedeni k tomu, abyste byli duchovními léčiteli či duchovními učiteli, se budete cítit připraveni. Konečně!
Květen bude také náležet k rychle ubíhajícímu roku, ale říkají mi k němu, že se vám v něm bude dostávat příležitostí k tomu, abyste mluvili, publikovali, vyučovali... Opravdu se vám tyto příležitosti otevřou.

Když se dostáváme k červnu, máme zde OSMIČKU ARIELA. Tato karta ukazuje vás, jak jste hrdí na příležitosti, kterých se vám dostalo. Věci se budou dít rychle, dostanete pracovní nabídky, vaše sny se budou uskutečňovat. V tomto měsíci - v červnu - budete skutečně pracovat. I když bývá červen měsícem pro dovolenou, nyní tomu tak není. Může se stát, že budete díky této práci tak šťastní, že žádnou dovolenou nebudete chtít. Budete okouzleni každým okamžikem své práce. Červen ukazuje, že do toho budete vkládat energii i čas, což je klíčovým základem úspěchu.
Před dlouhým časem, když jsem dostala svou první dohodu o publikaci, řekla jsem si: "Jupí!" a pak jsem si pomyslela: "Ou, jak tohle zvládnu?" A pak jsem na to přišla. Řekla jsem si, že úspěch je jednoduchý. Jen zjistit, co je třeba udělat, a pak to jít udělat. Měla jsem ten hrnek čaje ve své pracovně a opravdu jsem věděla, že tu práci prostě DĚLÁTE. Je to o pracovní etice - dělat tu práci.
A v červnu budete velmi šťastní, že se takové práci věnujete.

Dostáváme se k červenci, a tady máme zajímavou kartu. V tradičním tarotu je to karta Viselce, zde ji nazýváme PERSPEKTIVA. Tato karta říká, že si máte dovolit být výstřední. Říká, že si máte dovolit a být hrdí na to, že jste - jak někteří říkají - zvláštní. Dovolíte si být zkrátka odlišní. Nesnažte se tedy zapadnout a být "normální". V červenci necháte své skutečné já opravdu vyjít na povrch. Je to opravdu o tom být autentičtí, být tím, kým skutečně jste. I to je klíčem k úspěchu, protože VY jste jen jeden/jedna! A pokud se snažíte být někým jiným, utlačuje to vaši moc, utlačuje to vaši sílu. Kazí to vaši přitažlivost. A když si dovolíte být naplno tím, kým skutečně jste, a přestanete řešit, co si ostatní pomyslí, přestanete se starat o to, jestli vás ostatní nesoudí nebo se vám nevysmívají, a dovolíte si být prostě sami sebou, postoupíte výš na další úroveň k úspěchu.
Jsem tak nadšená! Celkově tento rok vypovídá o velkém posunu na další úroveň.

Zde se dostáváme k srpnu. A podívejte se na to! Karta SLUNCE. Život je úúúúúžasný! Je to karta o uznání, o síle pozitivního myšlení, inspirujícím úspěchu... Chtěla bych vám říct, že tyto karty, stejně jako všechny tarotové sady, zohledňují také stinné stránky života a trápení v něm. A tady vůbec nikde nejsou žádné z nich! Je to jako svatební pozvánka, je v tom dotek Nebes.
Je to velmi vzrušující, velmi vzrušující! Bude to zábava.

A tady se dostáváme k... červenec, srpen... k září, máme tady SEDMIČKU RAFAELA. Tato barva náleží Rafaelovi. A říká nám: "Je načase se rozhodnout." Vypovídá to o tom, že necháme něco odejít. Je to součást detoxikace. Když se dostáváme k září, dojdete možná ke zjištění, že jste tak úspěšní a vedete si tak dobře, že něco necháte jít. Pro mnoho lidí to bude znamenat, že vaše kariéra léčitele, spisovatele, učitele či umělce, či jakéhokoli vašeho snu, se vyvine na tak vysokou úroveň, že budete moci opustit své zaměstnání. Juchůů!
Budete moci nechat odejít všechno, co vás rozptylovalo. V tomto roce se už nebudeme muset nechat rozptylovat, je to hlavní téma a vedení. Je to pro nás znamení z Nebes.

Dobře, podívejme se na říjen. Říjen... Máme tu další kartu Velké arkány. Tato sada karet je velmi dobře promíchaná. A přesto tady máme již 1,2,3... 7 karet Velké arkány! Pokaždé, když se ve výkladu objeví více karet Velké arkány, vypovídá to o vskutku VELKÝCH, VELKÝCH životních změnách. A všechny, co tu jsou, ukazují na ŠŤASTNÉ velké životní změny. Andělé chtějí, abych vám řekla, že život je skutečně o tom, být ochotni se oprostit a nechat věci jít. Toto je karta NOVÉ ZAČÁTKY a vypovídá o tom, že začínáte nový život, nacházíte svůj úděl, odpuštění a soucitné ohlédnutí za minulostí. A tak - prostě buďte ochotní nechat věci jít.
Uděláme si na to meditaci, až toto skončíme. Jak je to celé vzrušující!

Když se dostáváme k listopadu, na listopad tady máme barvu Gabriela a kartu SEDMIČKA GABRIELA, která říká, že si máte stát za tím, čemu věříte. Někdy, když se tato karta objeví, poukazuje na nějakou zkoušku. Možná se s vámi někdo začne hádat, zpochybňovat vaše rozhodnutí, možná s vámi nebude souhlasit, ale tato karta říká, že jste na té správné cestě pro SEBE a SVÉ životní poslání. A stůjte si za tím! Držte se své víry! Držte se své cesty! Podívejte se na tento nádherný obraz povznesení vysoko nade všechno, vysoko nad konflikty. Může to tedy také znamenat, že se máte zdržovat dramat. Sbohem, dramata!

A když se dostáváme k prosinci... Wow! Toto je skvělý rok! Jupí! Je to ČTYŘKA GABRIELA. Je čas na oslavu! Hojná odměna za tvrdou práci! Oprostěte se od zatěžujících situací a nedělejte si starosti. Toto je karta oslavy. Můžete tu vidět tančící pár. A tato karta znamená, že budete doslova tančit se svým štěstím a oslavovat.

A nyní bych chtěla udělat meditaci, abychom si shrnuli tento rok a pomohla nám všem.

Andělé mě za celé ty roky naučili mnoho věcí a jedna z nich je ta, že nestačí pouze tvrdě pracovat na zhmotňování. Musíme být také ochotni přijímat všechny ty odměny za tvrdou práci a modlitby. Tyto odměny jsou pro nás všechny podporou od Boha a Nebes. Andělé mě naučili, že život je o dávání A přijímání. Že dávání i přijímání jsou rovnocenně posvátné, stejně zdravé a stejně důležité. Řekli, že výdech je stejně tak důležitý jako nádech. Takže meditace bude o ochotě přijímat i dávat stejnou měrou.

Pojďme si udělat chvíli na to, abychom zavřeli oči a odpoutali se od vizuálního rozptýlení. A udělejme společně několik očišťujících nádechů a výdechů. (dýchání)

S každým výdechem necháváte odejít veškerý strach o budoucnost...
Zbavujete se přesvědčení, že bolest a utrpení, které jste prožili v minulosti, vás budou pronásledovat i v budoucnosti... protože tak to není.
Propouštíte jakékoli starosti. Nechte je jít a nechte je Bohu.
A voláme vaše anděly, aby vám pomohli být silní.

Drahý Bože, Svatý Duchu, drahý Ježíši, drahá Matko Marie, archanděli Michaeli a všichni mí milovaní andělé, voláme vás nyní pro každého, kdo je teď s námi.
Pomozte nám všem, kteří chceme učinit tento svět lepším místem.
Pomoz nám všem udržet si jasnou, očištěnou mysl, která se dokáže snadno zaměřit a zůstat soustředěná.
Pomozte nám všem udržet si sebedůvěru. Pomozte nám udržet si svou sebeúctu a odvahu.
A prosím, pomozte nám všem k uvědomění, že jsme dostatečně schopní a připravení vystoupit a vykonat, co je třeba.

Dejme si chvíli...

Drahý Bože, drazí andělé, které změny chcete, abych nyní ve svém životě udělal/a?
Které změny chcete, abych nyní ve svém životě udělal/a?

Která věc vám jako první přišla na mysl? Kterou věc jste ve své mysli uviděli jako první? Jaký byl váš první fyzický pocit?

Pomoz mi, Bože, propustit vše, co již nepotřebuji, ponechat si všechny lekce a lásku a vše ostatní nechat jít.
Pomoz mi, Bože, uvědomit si, že jsem cenný/á.
Pomoz mi, Bože, uvědomit si, že si zasloužím přijímat podporu od Tebe i Nebes.
Pomoz mi, Bože, uvědomit si, že je naprosto bezpečné být šťastný/á. Protože štěstí je posvátné. Protože vy i Bůh jste láska a radost.
Pomoz mi, Bože, vzdát se mých starostí výměnou za mír.
A pomoz mi následovat kroky podle vedení, kterého se mi dostává, bez odkládání a zdržování.
Pomoz mi, Bože, uvědomit si, že jsem v tomto světě potřebný/á a že můj životní úděl je důležitý.
Není třeba dělat si starosti s každým detailem. Nepotřebuji dělat každou věc dokonale. Potřebuji jen dělat jeden krok za druhým, tak, jak mě vedeš.

Prosím o další anděly, aby obklopili každého, kdo sleduje toto video.
Prosím o to, abychom my všichni byli chráněni fyzicky, energeticky, duchovně, finančně, emocionálně i psychicky.
Prosím o to, aby vůdci v tomto světě měli čisté záměry, tak aby mysleli na větší dobro pro své potomky, stejně tak jako ty naše.
Prosím, aby se geoinženýři podívali hluboko do svého srdce, a vážně se zamysleli nad tím, co dělají našemu počasí.
Žádám, aby se korporátní potravinářské společnosti zamyslely nad tím, co je v nejlepším zájmu všech dětí světa.
A aby nám dávaly celistvá jídla, která jsou prostá chemických látek a genetické modifikace.
Žádám, aby vůdci na světě připustili, aby ekonomika byla plodná a hojná pro nás všechny, spravedlivě a čestně, tak aby každý dostal, co potřebuje.
Prosím, aby všechny děti měly mnoho, mnoho čisté vody a také zodpovědného dospělého, který se o ně postará.

Nechť rok 2014 přinese požehnání a pozitivní, blažené změny vám i vaší rodině.
Nechť je rok 2014 návratem Zlatého věku pro naši Zemi.
Nechť je rok 2014 nebem na zemi a probuzením lidských srdcí vůči soucitu, naprostému odpuštění a žití našich životů v souladu s naším životním posláním.

Moc vám děkuji za to, že jste se ke mně dnes připojili, v tomto roce. Budu s vámi během celého roku. Na hayhouseradio.com, na seminářích, které pořádám, na facebooku a na youtube.com.
Mnoho lásky! Bůh vám žehnej! Andělská požehnání! A prosím - řekněte to se mnou - ALOOOOOOOOOOOOOOHA!

Šťastný Nový rok!
Doreen Virtue ve svém 30-ti minutovém videu poskytuje andělská poselství pro nový rok 2014, karetní výklad pro jednotlivé měsíce a v závěru také meditaci ke zvýšení sebedůvěry.

JAK SPUSTIT ČESKÉ TITULKY:

1. Klikněte na tento odkaz: http://amara.org/cs/videos/cjNyAdlHZgCz/info/angel-messages-for-2014-with-doreen-virtue/

2. Pod videem klikněte na "Select language", kde vyberete "Czech".

3. Pusťte si video.

Vzhledem k tomu, že nejsem profesionál, je možné, že překlad není úplně dokonalý. Kdybyste objevili nějaké nedostatky nebo měli připomínky, napište mi

Magda http://www.terapieuovecky.cz
Zdroj: email Marta V.

TZOLKIN 13.1.2014 2 LAMAT kin 28

13. ledna 2014 v 9:30 Mayský Kalendář na každý den

Lamat - Hvězda - Síla Harmonie a Hojnosti
Oblast činnosti: estetika, krása, řád, pořádek, disciplína

Ka (2) násobí hojnost a pozitivní růst, který dnes Lamat přináší. To dává silný impuls stát se snadným všemu, o co usilujete, ať už je to rychlé a efektivní nakupování, nebo pochůzky, nebo požadavek přijít na to nejlepší nastavení vašeho investičního portfolia. Ale nechoďte příliš daleko, nebuďte příliš ambiciózní - mějte na paměti, že stejně snadno, jak můžete dnešní energie zdvojnásobit, můžete stejně lehce spadnout do nerozhodnosti, pokud máte příliš mnoho cílů, nebo zodpovědnosti.

Otevřete se lásce. Pečujte o harmonii. Pronikněte do své Hvězdné podstaty. Vnímejte vztah s přítomností - svět je krásný a dobrosrdečný. Zůstaňte v harmonii přítomnosti.

Postarejte se dnes o svůj vzhled a krásu ve vašem domě. V tichu přírody přemýšlejte, kde ve vašem životě chybí disciplína, řád a pořádek. Láskou naplněné činy, dobrý vkus a upřímná touha dosáhnout vnitřní harmonie - jsou odrazem Světelných Energií HVĚZDY.

LAMAT představuje nekonečný cyklus ve světě rostlin. Mayové ho spojují s Venuší, která se objevuje jako Večernice, zmizí a ráno jí můžeme spatřit na obloze jako Jitřenku. Je jako Bohyně Gaia, která umírá v zimním období a znovuzrodí se na jaře.

Energie LAMAT je spojována obecně s hojností a ti, kteří si zvolili vstoupit do řeky posvátného času na Zemi a narodit se v této energii mívají zpravidla šťastný osud - ví jak intuitivně vytvářet hojnost.

Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník, ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů. Je to výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod - vše se bude vyvíjet slibně. Vědomě dýchejte - dech vás spojuje se Zdrojem.

DRUHÝ Tón - Polarita. Zkuste vyvážit póly rozporů, najít cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování. Stejně jako zní známá otázka " To be, or not to be?" , mohli byste dnes vnímat vlastní nerozhodnost, oddělenost sebe sama, ale vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Nauč se vzlétat jako skřivan do výšek za zpěvu písně chvály a díkůvzdání.

13. ledna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Bez víry se nemůžeš vydat na svou duchovní cestu. Bez důvěry není lásky; a bez lásky je život prázdný. Otevři své srdce a dovol lásce plynout, ať se jeví život na povrchu sebenesnadnějši. Povznes se nad své vnější podmínky a okolnosti do těch říší, v nichž vše je světlo, vše je mír, vše je dokonalé a kde není rozdělení. Musíš se rozhodnout tak učinit, a pak tak musíš konat. Nenech se ničím z vnějšku uvést a do depresí. Pohleď na onen skvělý stříbrný obrys za každým černým mrakem a soustřeď se na něj, dokud mrak nezmizí. Nauč se vzlétat jako skřivan do výšek za zpěvu písně chvály a díkůvzdání. Nebuď zakotven ve způsobech tohoto světa, v materialismu života. Jsou to cesty Ducha, na nichž záleží. Začni hned teď žít Duchem a kráčej cestami Ducha.

Dnem 6. ledna začala velká událost

12. ledna 2014 v 22:25 Doteky Nového Života

Dorazila energie z galaktického středuToto poselství mi zaslal mailem čtenář AM, velký dík!

Dnem 6. ledna začala velká událost
Během dne se ukázal původ poselství: http://www.dobresdeleni.estranky.cz/
9.1. 2014, 20:51:03

Dnem 6. ledna začala velká událost a tak ji sdělujeme, a na vás pak bude, jak ji přijmete. Tedy 6. ledna 2014 se ve sférách vymazal a vyčistil prostor, tak jak někteří proroci, např. Mayové, předpověděli. Dokonce vědecká komunita se vyjádřila, že tento stav nechápe a snaží se vše vysvětlit. Totiž energie, která dorazila dnešním dnem na naši Planetu Zemi, je právě ta energie, které k nám putovala z galaktického středu. Někteří vědci tuto událost očekávali dříve a jiní později. Málokdo z nich však 6. ledna 2014. Inu stalo se a je to moc dobře. Dobře však jen pro někoho a nedobře pro jiného.

Vysvětlím nyní význam tohoto proudu energie z galaktického středu. Tento proud se dá přirovnat k jakémusi magnetu, který když přiložíme na CD disk, vymaže z něho údaje. Dá se říct, že ho vyčistí od informací, které na CD disku byly. To samé nebo spíše podobně se událo v meziprostorech éterických světů a sfér.

Jednoduše řečeno, dříve když jste si něco SPRÁVNĚ přáli, než se to uskutečnilo, trvalo to do realizace fyzického materiálního světa dlouho. To proto, že myšlenka, nebo emoce přání musela projít skrze úrovně až ke zdroji a pak zpět. Tyto úrovně byly plné jiných energií, které způsobovaly buď zpoždění, překážku a nebo dokonce zátaras, a tak se přání skrze překážky a různě klikatou cestou nejen přeměnilo (vzpomeňte na hru tichá pošta, slovo které bylo na začátku jasné a zřetelné, na konci pak vyšlo úplně jiné) ale také se ke zdroji díky vyčerpání vůbec nedostalo. Takže to, co se stalo 6. ledna 2014, je to, že se prostor od všech překážek a zátaras vyčistil.


Tento den 6. ledna 2014 je nejsilnější, ale jeho síla bude trvat ještě cca jeden celý rok, než ho lidé a jiné formy energií trochu svým nesprávným myšlením zase začnou naplňovat a tedy tvořit překážky. Ve své podstatě, budou časem zase tyto prostory a sféry v éterickém smyslu hustější a hustější, ale přesto díky tomuto jevu mnoho lidí změní svůj směr. Neplatí to však jen na lidstvo, ale týká se to samozřejmě i rostlinné, živočišné a jiné říše.

O co tedy jde? Tím, že je tento prostor čistý, vaše přání se začnou plnit velmi rychle, jelikož momentálně na jejich cestě není žádných zákrut, překážek a jiných zádrhelů. To vypadá velmi skvěle, ale také velmi nebezpečně, protože, kdo si neumí ještě do dnes správně přát, může tento rok a pak další zažívat doslova totální nemilé životní zvraty. Víte i vy, jak si správně přát? Pokud dodržíte to, co teď napíšu, pak se zvratů vůbec neobávejte, protože vás se to týkat nebude. Tedy základní první doporučení zní: Nic nechtěj, neboli nic si nepřej.

Zní to trochu protiřečně, ale čtěte dál. Mnoho z vás již ví, že vesmír je velké zrcadlo, nebo jeden velký kopírovací stroj. Co vyšlu myšlenkou, emocí nebo obojím, to mi vesmír vrátí. Dřív to bylo tak, že se tyto emoce a myšlenky cestou ke zdroji někde zasekly, zbloudily a ve většině případů změnily díky ovlivnění jinými energiemi, entitami, egregory, elementáry atd. svůj význam. To teď neplatí. Teď, když je čistý prostor, jde myšlenka, či emoce přímo ke zdroji a to bez překážek, takže vesmírné zrcadlo vám vrátí plnou parádou to, co vyšlete. Pokud vyšlete, že něco chcete, pak vám vesmír jako zrcadlo pošle to samé. Takže když vesmíru pošlete: "chci to a to", pak vám vesmír odpoví: "chceš to a to". Výsledek je tedy žádný, s tím rozdílem že vám vesmír vrátil pouze ještě větší touhu chtít. Je to zrcadlo, každý pohyb, který uděláte doma před zrcadlem, udělá vaše zrcadlo v koupelně naprosto to samé co vy.
Dříve to zrcadlo bylo samá šmouha a tak nebylo skoro nic vidět. Dnes je však vaše zrcadlo vyleštěné čisté, takže vidíte v něm vše, co právě děláte. Pokud nic nechcete, pak vysíláte vesmíru, že máte všeho dostatek a proto vám jako zrcadlo ten dostatek vrátí, tudíž se vám dostatek objeví i v materiálním světě. Celé kouzlo je být spokojený s tím, co již máte, být vděčný, co právě prožíváte, žijete-li v rozpadlém domě, pak buďte za něj rádi a nepřejte si nový, protože projevením (opravdové projevení) spokojenosti s vašim domem vám vesmír ve své podstatě zrcadlí nový dům, nebo starší, ale větší a opravený atd.

Chcete nebo potřebujete nový auto? Pak se spokojte s tím autem, co již máte, protože tak vesmíru vysíláte stejné vibrace spokojenosti s vaším dosavadním autem, a tím vesmír naladíte na stejné vibrace, a jak je známo a i vědci dnes potvrzeno -stejné přitahuje stejné. Vaší vděčností stvoříte ve vesmíru jiné nebo rovnou nové auto.

Teď jiné příklady. Jsou rodiče, které o svých dětech tvrdí, že jsou zlobivé. Děti nejsou zlobivé, vyjadřují pouze svoji emoci, kterou jim rodiče naprogramovali. Pokud budou rodiče tvrdit stále, že mají zlobivé děti, pak jim vesmír dá teprve zlobivé děti a až pak teprve si rodiče uvědomí, jak ty děti byly dříve hodné. Ti rodiče a jiní lidé, kteří nevědí, jak dál se svým životem, pak svou pozornost obraťte na malé děti, pozorujte jejich chování, jejich bezprostřednost, radost svého bytí, a to vše dělají v přítomném okamžiku. Učte se od nich, protože jsou to praví učitelé.

Veškeré strachy a obavy se nyní okamžitě zrcadlí a manifestují do materiálního světa, tedy do naší fyzické reality. Proto zapomeňte na strach a obavy, ať se týkají čehokoliv, protože tak dáte sami sobě šanci, aby se tyto obavy a strachy vesmírem přetransformovaly, přeměnily na bezstrachovost. Máte finační dluhy? Pak je nenazývejte dluhy, ale například čistě obyčejnou půjčkou, kterou v klidu časem po částech splatíte. Přesně tak to prociťte a vesmír, jako zrcadlo, to tak zařídí.


A co vztahy? Je to všechno stejné, kontrolujte svoji mysl a myslete klidně, přítomně, radostně, vděčně, bohatě. Je však důležité si na to nehrát. Zde nějaké afirmace nepomůžou. Zde pomůže jen upřímnost a přímé jednání.


Stejně tak již tímto dnem 6.1.2014 neplatí lidmi tak oblíbený film TAJEMSTVÍ ( THE SECRET). Tento způsob, který se prezentuje ve filmu TAJEMSTVÍ, je ve své podstatě obelhávání, jakési namlouvání něčeho, co již v tyto dny neplatí. Pokud budete takto činit, pak vám vesmír dá naprosto stejné zrcadlení, také vás bude obelhávat, takže svého cíle nedosáhnete. Dříve, pokud to člověk takto dokázal celou dobu upřímně hrát, se dalo nějakého výsledku opravdu dosáhnout. To však neplatí nyní. Nyní každý, kdo bude krást, lhát, podvádět, zneužívat a tvořit jiné gaunerství, se dočká toho samého gaunerství na sobě v několikanásobku. To platí samozřejmě i pro politiky. Zde nejde o trest. Vesmír netrestá, jen dává to, co člověk vysílá, činí, to, jak člověk smýšlí, to jak reaguje na situace atd. Proto si každý člověk může vybrat, co chce prožívat, protože od teď mu to vesmír dá s plnou parádou.

Budete-li vděční, pak vesmír je vděčný k vám, budete-li okrádat, pak vesmír okrade vás. Budete-li spokojení s tím co máte, pak vás vesmír jako zrcadlo uspokojí ještě více. Budete-li zoufalí, pak vám vesmír zoufalosti přidá. Budete-li veselí, pak vám vesmír pošle mnoho vtipů, aby jste se veselili ještě více. Budete-li např. žárliví, pak vám vesmír vaši žádost splní a učiní vám takové životní situace, aby jste teprve měli pořádný důvod k žárlivosti. Budete-li nespokojení, pak vám vesmír nespokojenost přidá atd. Mohl bych tak pokračovat až do haleluja.

Zkraťme to: od 6. 1. 2014 platí tyto vesmírné zákony, které se oproti dřívějšku okamžitě, rychle a plně realizují, jelikož již nemají překážek: Jak zaseješ, tak sklidíš, neboli stejné přitahuje stejné. Jak se chováš k druhému, tak se bude chovat on k tobě. Je důležité, abyste se spokojili i s tím, co máte a netoužili po něčem jiném, novém. Pokud budete toužit po něčem jiném, pak tím zrcadlíte naprosto stejnou věc a to touhu, takže to dopadne, že se vám ta touha znásobeně vrátí, a tak začnete toužit ještě víc, místo toho, aby jste danou věc dostali.


Opět radím: buďte vděční za vše, co máte. Pokud máte momentálně v peněžence např. stokorunu (nebo třeba jen jednu korunu), buďte za ni vděční, protože jestli ji momentálně nepotřebujete, pak to značí, že máte přebytek. Tou vděčností a byť jen jednokorunovým přebytkem vám vesmír zákonitě odrazí (vrátí) zase jen přebytek a vděčnost, neboli spokojenost. Takže se vám začne plnit peněženka.


Co se týče zdraví, je to stejné. Jste nemocní? Smiřte se s tím, nebojujte myslí proti tomu. To, jak se cítíte, opět vesmír zrcadlí, vrací. Bojujete proti nemoci? Pak vám vesmír vrátí jen další důvody, abyste mohli stále bojovat, a takový důvod je třeba ještě zhoršení zdravotního stavu. Jako dobrá pomůcka je si vždy říct nebo doslova uvědomit si jiné horší případy, nebo děje, než momentálně ve skutečnosti jsou. Jako příklad uvádím pána, co si stále stěžuje na bolest kolene. Vesmír mu to zrcadlí, a tak ho koleno stále bolí a stav se zhoršuje. Kdyby si tento pán vzal na pomoc příklad jiného pána, který přišel o celou jednu nohu, pak by se na svoji pouhou bolest kolene díval z radostí, neboli by tuto bolest, tento stav přijal a byl za něj vděčný, než aby přišel o celou nohu. Tím, že by takto přemýšlel, by vysílal vděčnost a radost, a tak by mu vesmír poslal to samé - vděčnost, radost, a jelikož vždy dává navíc, tak by mu také poslal uzdravení kolena.


Podívejte se na jiné horší situace, než momentálně prožíváte vy a buďte vděční za tu svoji. Takovýto příklad si vložte do jakékoliv situace ve vašem životě. Je jedno, co je to za situaci, jenom se musí shodovat. Například nebudu používat příklad pána z bolavým kolenem, když se jedná o zcela jinou situaci, a to takovou, že např. mi ukradli auto. V tomto případě je vhodné si říct, Bůh ví, co by se mi v tom autě mohlo stát. Např. havárie, kde bych mohl být vážně zraněn nebo i zemřít, či bych v tom autě někoho srazil atd. Takto vezmete zavděk, že vám to auto ukradli a jste rádi, že jste zdraví a žijete. Takto vyslané emoce vděku a radosti opět vesmír vrací, a zase vždy k tomu dává bonusy.

Druhé doporučení zní: žij v přítomnosti, v přítomném okamžiku.

Byť se to zdá být pro někoho nemožné, opak je pravdou. To jediné je právě možné, vše ostatní je přelud.

O přítomném okamžiku se nebudu více rozepisovat, protože na vysvětlení a pochopení tohoto jedinečného a jediného pravdivého bytí je potřeba napsat knihu. A to se již stalo a hned několik. Jeden z autorů, který přítomný okamžik sám žije a dobře to vysvětluje ve svých knihách, je možná vám již známý Eckhart TOLLE. Doporučuji jeho knihy, protože jsou opravdu dobře pochopitelné. Také stačí zadat jeho jméno na youtube a vyjede vám mnoho jeho odkazu. Pokud ještě přidáte za jeho jméno CZ ( Eckhart Tolle cz), tak je i s českými titulky. Nezapomeňte si však titulky zapnout.

Takže buďte vděční za to, co již máte, a žijte v přítomnosti. Pokud nejste zatíženi těžkou karmou, pak se odvážím tvrdit (pokud opravdu vše upřímně dodržíte), že se stanete velmi šťastnými bytostmi naplněnými všeobecným bohatstvím jak duchovním, tak třeba i finančním.

Kdo jste nepochopil, napište, rád vysvětlím. Merlain@seznam.cz

Šiřte dál tento odkaz dle libosti, pomůžete tak i své rodině, přátelům, a i jiným lidem.
S úctou k vám lidem a k samotnému bytí.

Merlain.


P.S. Orgonet:

Díky za mailový příspěvek!

Moc se mi to líbí, je to něco jako učení Ivanky v kostce.

Jen připomínám: to vše, co se zde radí, nesmíte dělat z vypočítavosti! Třeba budu dělat, že nechci nové auto, a počkám si, až ho dostanu. Tak to nefunguje. Když vy to auto budete čekat, tak vesmír taky bude čekat - zase odrazí stejné stejným (:-))) Musí to být upřímné. Upřímně se něčeho vzdát a opravdu to nechtít. Musíte sami sebe přesvědčit, že se bez toho opravdu obejdete a nepotřebujete to a jste i tak spokojení. Pak vše přijde samo, to mohu potvrdit, tak to fungovalo i dříve. Tak mi přišla třeba moje zahrádka ... A s novou energií, jak píše Merlain, by to mělo fungovat ještě lépe!!!

(Však karmická odplata taky už nějakou dobu funguje velmi rychle, a pro ty, co se už vymotávají ze 3D, i okamžitě. Třeba já, jak si něco blbého egoistického pomyslím, hned si třeba pustím něco na nohu nebo se o něco praštím, a hned vím, za co to mám (:-))