Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Leden 2014

Jak můžeme změnit svět? Od Mistra St. Germaina Poselství přijala Natalie Glasson v prosinci 2013

22. ledna 2014 v 12:10 Doteky Nového ŽivotaDrahé a Milované bytosti na Zemi! Přes moji bytost je k vám posíláno mnoho lásky a úcty od milujících duší vesmíru Stvořitele, od vašich duchovních přátel a duchovní rodiny. Jste tak silně podporováni v těchto vašich současných životech a přejeme si, abyste věděli, že vás vedeme k tomu, abyste pokračovali v plnění vašeho božského záměru na Zemi. Možná ten záměr nechápete, ale my vám s hlubokou láskou říkáme, že tak opravdu kráčíte a že se zrovna v této chvíli nacházíte ve vašem božském záměru. Přijetí toho, že nyní ztělesňujete důvod vašeho žití a že důvodem vašeho žití je vaše existence, umožní, že se z vaší duše uvolní velké množství vhledů. Často spíše kvůli obsahu než kvůli snažení jsme schopni se dostat k hlubšímu poznání duše. Dovolte si to a úplně se otevřete, abyste mohli dostat lásku která k vám proudí od vaší rodiny z vesmíru Stvořitele. Přejeme vám, aby vás to nabilo, naplnilo energií a inspirovalo vás k nejjasnějšímu světlu a vysokým vibracím tak, abyste na Zemi mohli žít se vzpomínkou na Stvořitele.

V tomto čase, kdy na Zemi vládne zmatek, chci vnést jasno a také přinést některé myšlenky od Stvořitele. Uvědomujete si, že jste na Zemi od r. 2012 překonali velký posun a také se posunuli ve všech svých energetických tělech; je to něco, čemu se přizpůsobujete každým momentem vaší reality. Malé úpravy umožňují, aby se poměrně lehce odehrály větší posuny vědomí a energetických vibrací. I když se ve vás tyto změny uskutečňují a přinášejí vám tak větší rozvoj a uvědomování si vyšších úrovní uvědomění, může se stát, že se ohlédnete a budete se ptát, kdy že se ve vaší realitě tyto změny objeví. Proto chci s vámi hovořit a přednést nějaké myšlenky, jak můžeme změnit svět. Asi jste si všimli, že jsem záměrně zvolil formu, kdy hovořím o tom, že my všichni jako kolektiv, do něhož jsou zahrnuti všichni na Zemi a ti z vnitřních úrovní, můžeme změnit realitu na Zemi. Vy sami nemůžete změnit svět, je to cosi, co se dá docílit pouze ve spojení a v jednotě se vším, čím je Stvořitel. Přes moji bytost k vám proudí láska z vesmíru Stvořitele; přejeme si, abyste věděli, že jste propojeni a spojeni s námi jako jeden celek, proto přes vás a jakožto přes sjednocenou skupinu vám můžeme pomáhat a podpořit mnohé dění na Zemi. Je vzácné, když mnoho z vás na Zemi je stejného uvažování a spojíte se se záměrem změnit věci na Zemi, ale chápeme že z mnoha důvodů to není vždy možné. Vězte, prosím, že můžete sehrát božskou roli v přinášení změn na Zemi a my jsme zde, abychom vás podpořili, abyste jednali jako jednotná skupina, abyste přinesli probuzení od Stvořitele do vědomí mnoha lidí a do vědomí Země.

Když si uvědomíte že nejste sami a že můžete napomáhat posunu na Zemi ať jako jednotlivec anebo ve skupině, otevřete se velkému zdroji síly a vyšší perspektivy; to vás podpoří abyste si uvědomili svoji vnitřní sílu a smysl vašeho života na Zemi.

Prvním úkolem je pozorovat vše, co se na Zemi děje a přemýšlet, zda je změna potřebná. Tímto cvičením vlastně přemýšlíte o vaší víře ve Stvořitele. Mnozí z vás budou konstatovat, že nejsou spokojeni s tím, jaký je váš svět a velký svět kolem vás. Možná vidíte ve světe utrpení, bolest, odsuzování, omezení a negativitu a myslíte na to, jak se svět může změnit na místo, v němž bude líp. Když někdo zakouší křivdu nebo bolest, může být těžké vnímat, zda na Zemi vůbec existují vibrace Stvořitele. Prvním úkolem je, abyste uvnitř sebe přijali a uznali, že všechno kolem a uvnitř vás již je Stvořitel. Božská vůle Stvořitele se rozprostírá a proplétá každičkou okolností a každou skutečností na světě. Přijetí tohoto konstatování si může vyžádat obrovskou víru, ale když uznáte, že Stvořitel je v každé duši na Zemi, a když pochopíte že existuje důvod pro všechno, co se na Zemi děje, začnete vidět za bolest a utrpení, a uznáte, že Stvořitel je přítomen i v tom nejchaotičtějším zážitku. S tímto náhledem začnete vnímat harmonii která je přítomna v chaosu, budete vnímat uzdravování a návrat ke Stvořiteli, které lze nalézt v bolestivých situacích, jakož i ve zvládání sebe sama při výzvách, ať již je sami zažíváte nebo jste jejich svědky. Pro všechno co se kolem vás děje existuje důvod. Udržování víry, že Stvořitel je navěky přítomen ve všech aspektech reality vás inspiruje, abyste se cítili spokojeni. Již nebudete při vašich pocitech či myšlenkách reagovat negativně, posuzovačně anebo se strachem místo toho, abyste poznali pravdu Stvořitele. Již se odpoutáváte od dramat života, když si uvědomujete, že mír je přítomen v každé situaci. Pak je mnohem lehčí zacházet a pracovat s čímkoli, začíná se vytvářet vnitřní síla, která vás stále vede zpátky k lásce a míru. S tímto pohledem jste schopni podporovat změny ve světě, protože přijímáte svět a jeho lidi, učíte se milovat svět místo toho, abyste ho posuzovali a energeticky tak podporovali negativitu, když byste byli závislí na dramatech.

K druhému vhledu dojde téměř automaticky, protože začnete vnímat zázraky, krásu, laskavost a blaženost světa. Vystoupili jste se z dramatu a z reagování na vnější svět, takže zevnitř proudí spokojenost a láska, což vás povzbuzuje k tomu, abyste vnímali zázraky světa. Přitahujete do vaší reality a pozornosti z vnějšího světa totéž, co se začíná vytvářet uvnitř vaší bytosti. To způsobí, že se stanete ještě úžasnějšími, když budete ve vaší realitě vnímat zázraky a synchronicity. V tom období si uvědomíte, že ve své bytosti vytváříte realizaci Stvořitele, což se promítá do Vaší reality. I když to bude pro vaší realitu blahodárné a přinese vám to radost a lásku, můžete mít pochybnosti o tom, jak to může pomoci světu. Když si budete udržovat prociťování lásky a budete to projektovat do vaší reality, zejména tím, že budete vděčni, spokojeni a že budete ve vaší realitě hledat krásu Stvořitele, umožní to, aby se rozpustilo mnoho negativních postojů a projekcí, které jste vytvořili, váš náhled bude na jedné úrovni, v pozitivním smyslu nakažlivý, a lehkost a rozšíření vaší energie podpoří a inspiruje druhé - často, aniž byste si toho byli vědomi. Vaše energie a vaše spojení s námi na vnitřních úrovních, bude plynout do světa v úžasné volnosti a bude působit jako katalyzátor probuzení. A tímto způsobem budou vaše vibrace a způsob, jak zacházíte se světem, podporovat změnu.

Možná si všimnete změny a posuny uvnitř vaší bytosti i těch kolem vás, ale často jsou to situace a okolnosti které jsou vám cizí, které podporují ve světe pocity rozladění. Se dvěma již uvedenými přístupy byste se měli cítit silní, kompetentní, soucitní, milující a chápající. Často se stává, že mnohé chaotické nebo negativní situace ve světě jsou energie z minulosti, které chtějí být propuštěny; některá jejich uvolňování mohou způsobit jejich manifestaci, což způsobí, že mnozí si budou toho uvolnění vědomi a tak se povzbudí vysílání a ukotvení podpůrných léčivých vibrací a to napomůže ukončení energetického cyklu. Může se vám zdát, že je smutné, že tolik lidí trpí jednoduše proto, že má být uvolněna nějaká energie, ale dotčení lidé mohou být k této energii připoutáni anebo ji dokonce v jiném životě sami vytvořili a takto ukončují cyklus, který vytvoří svobodu a pochopení. Znovu se vracíme do prvního vhledu, kde je potřeba pochopit, že ve všem zde je božský záměr a když věci přijmete, umožní vám to, je pochopit.

Třetím úkolem je rozpoznat, že je vašim cílem, abyste spolu s ostatními pozvali Stvořitele k aktivnímu zapojení se do vaší reality a do událostí, odehrávajících se ve světě. Stvořitel je vždy přítomen, ale někdy musíme požádat, aby vstoupil do akce, což symbolizuje, že se otevíráme tomu, abychom jednali jako nástroje světla Stvořitele, zázračného léčení a toho, abychom pomohli vytvořit harmonii a osvícení. Zveme Stvořitele, aby se plně a vědomě ukotvil v každé osobě a situaci a žádáme, abychom mohli sloužit tím, že dovolíme Stvořiteli, aby se projevoval prostřednictvím našich činů, myšlenek, emocí a vědomí, aby se uskutečnilo léčení, posuny a větší světlo od Stvořitele.

Možná budete chtít říct: "Ať se Stvořitel projeví úplně, absolutně a přiměřeně v mé realitě a ať přinese harmonii, zázračné léčení a souznění s Ním v mé vnější zkušenosti.".

Anebo s úmyslem podpořit svět možná budete chtít říct: "Ať se Stvořitel projeví úplně, absolutně a přiměřeně skrze mně a všechny, koho se tato situace týká (pokud chcete, označte tuto situaci) aby to vyústilo ve zkušenost harmonie, zázračného léčení a souladu se Stvořitelem ve všem a v rámci vědomí Země". Ať se Stvořitel projeví tím, že přinese lásku, léčení a blaženost."
Pamatujte, že se nenabízíte jako projev božství, ale že dovolujete Stvořiteli, aby se přes vás projevil. Aby se tak stalo, je nutné si být vědom vaší božské intuice a následovat ji. Je mnoho způsobů, jak můžete léčit Zemi. Pomozte vytvořit na Zemi Epochu Lásky anebo dokonce změňte svět, ve kterém žijete. Ale pokud bychom se měli dělit o zkušenosti, nebylo by to tak účinné, jako když budete držet záměr a požádáte Stvořitele aby se projevil a aby se tak projevilo uzdravení, láska, osvícení, blaženost a harmonie. Pamatujte, že pokaždé když se soustředíte na světlo a budete pro Stvořitele prostředníkem pro cokoliv co si zvolíte, podporujete tím nárůst vědomí a zvýšení vibrací v rámci frekvencí planety a všech, kdo na ní žijí.

Ať se Stvořitel projeví - teď

Mistr Saint GermainPoznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

TZOLKIN 22.1.2014 11 CABAN

22. ledna 2014 v 12:06 Mayský Kalendář na každý den

Caban - Země - Síla Spolupráce, mezilidské vztahy, vztah ČLOVĚK - PŘÍRODA

Dnes myslete na sebe. Nenechte nikoho kolonizovat vaši mysl; žádné reklamy, žádné experty, ani autority. Na druhé straně se nepokoušejte ovlivňovat ostatní stejným způsobem bez ohledu na to, jak se cítíte vy. Udržujte stabilně svůj lodní kýl jak budete procházet dnešními proudy vod. Pokud zůstanete neutrální v myšlenkách, bez rozsudků, jasnost vašeho vnímání a hloubka vašeho porozumění desetinásobně zesílí.

CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROST

PODĚKUJTE DNES MATCE ZEMI ZA VŠECHNY DARY
Dnes je skvělý den vymazat staré nefunkční programy a myšlenkové formy, které jste o sobě vytvořili. Dnešní energie vás podporují v trpělivosti, flexibilitě a toleranci. CABAN dnes kontroluje náš vztah k přírodě, protože my všichni neseme zodpovědnost za osud celého světa. Rovnováha v přírodě je daleko více narušena, než mezilidské vztahy.

Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího ducha a vitální sílu Země - její pozemský rytmus a u člověka srdeční rytmus. Tato životní síla a posvátný oheň se nachází uvnitř Země. CABAN také představuje pohyb na planetě - zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.

V den CABAN žádejte vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.

Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.

JEDENÁCTÝ TÓN - ROZHODNUTÍ
Každé nové stvoření musí najít ve Vesmíru své místo. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc - není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE - osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku, nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Je mnoho cest k poznání...

22. ledna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Přestaň se zmítat, hledej řád a udělej něco se svým životem. Je mnoho cest k poznání, tak proč je neprozkoumat? Nikdy se neboj vykročit do neznáma, do nového. Čiň tak bez obav a očekávej vždycky to nejlepší. Život je velmi vzrušující a napínavý, ale musíš být ochoten rozvětvit se do nového v absolutní víře a důvěře. Dovol Mi, abych ti byl stálým průvodcem a společníkem. Je mnoho věcí, které čekají,aby se ti zjevily, až budeš připraven. Musíš být dobře vybaven pro tento život plný dobrodružství. Musíš se naučit životně důležitým lekcím, dříve než se odvážíš vpřed. Musíš se naučit základním lekcím poslušnosti a kázně. Proto musíš být zkoušen a prověřován. Nebuď netrpělivý, budeš-li muset projít těmito testy a zkouškami, ale buď vděčný za to, že jsi byl vybrán, abys sledoval tuto duchovní cestu.

Mistr Hilarion Poselství pro týden 19.1. 2014 - 26.1. 2014

21. ledna 2014 v 23:26 Vývoj vědomí bytostí
Milovaní,
až budete procházet koloběhem příštích dní, nezapomeňte se často chválit a odměňovat za to, že zůstáváte u svého úkolu a kráčíte po této Zemi. Každý z vás má velmi důležitou roli při odvíjení Božského Plánu a vaše přítomnost zde je nezbytná. Každý z vás je milován a obklopen více průvodci a anděly, než kdy předtím. Mluvíme k vám a těší nás, když nás slyšíte a reagujete. V průběhu roku toto bude stále více běžné. Budete také jasně komunikovat s větším množstvím vašich vyšších aspektů a to bude jednoznačně přínosné pro vás, vaše milované a svět kolem vás. Vedení, které dostáváte, přichází pomoci vám a těm, kdo jsou ve sféře vašeho působení a aktivit, s dalším krokem vpřed v momentě, kdy jsou připraveni. Netajte se s tím a nebojte se opakovat to, co od nás slyšíte, pokud půjde o vedení a rady pro lidi ve vašem blízkém okolí. To, co jim řeknete, může být tím, co právě potřebují vědět a co jim pomůže na jejich cestě rozvoje a může to pro ně být ta odpověď, vedení či vodítko/klíč, které právě hledali.

Při tomto předávání zpráv buďte nestranní, abyste se emocionálně nepřipoutávali k výsledku a smyslu sdílené zprávy. Nezapomínejte, že jste pouze prostředníkem, doručovatelem a ve chvíli, kdy zprávu sdělíte, je vaše role dokončena. Pokud to vypadá, že příjemci vašich slov to, co jim říkáte, neslyší, věřte prostě tomu, že dostávají to, co potřebují a nechte to tak. Vyšší roviny vědomí chtějí s těmi, o něž pečují a jež vedou, komunikovat víc přímo a do hloubky a to se bude uskutečňovat skrze lidi, jako jste vy. Slova, která k vám přijdou, říkejte laskavě a s láskou a nechte příjemce, aby se sami rozhodli, jak a jestli budou věřit tomu, co skrze vás přichází. Jde o láskyplnou a důležitou službu lidem kolem vás, o službu, která bude, ve většině případů, přijímána s vděčností.

Všechny duše na Zemi nyní hledají odpovědi na otázky, o kterých dosud netušili, že je mají. Náhle přišla do jejich vědomí zcela nová perspektiva a tak toho mají hodně na protřídění a zvnitřnění. Vaše pomoc bude velmi oceňována, i přesto, že od těchto lidí nedostanete přímou zpětnou vazbu. Slova, jež jim sdělíte, budou balzámem na utišení jejich zkoušeného ducha. Když jsme vás ve svých předchozích sděleních nazývali ambasadory, mysleli jsme tím toto. Svět potřebuje vaši lásku, laskavost, dobrou vůli a trpělivost teď víc než kdy dříva vy všichni jste prošli výcvikem a stali se z vás odborníci na takovou službu. Můžeme říct, že vás nikdo nemůže obviňovat z toho, že byste v práci spali, protože ve skutečnosti pracujete i ve spánku.

Multi-dimenzionální aspekty vašeho bytí jsou stále v práci, takže není důvod k vyžadování odpočinku tak, jak to lidé na Zemi dělají. Můžete totiž každý den požádat o jakoukoli asistenci/pomoc ve vašem procesu vzestupu, tak, jak si to přejete a jak to potřebujete. Vaše vyšší aspekty a bohem povolení průvodci vám začnou okamžitě přinášet vedení a odpovědi, ale musíte být otevření k přijímání odpovědí, ať přijdou jakýmkoli způsobem a podle toho, co k vám přijde, konat. To může na vaší straně vyžadovat trpělivost a vytrvalost, abyste byli pozorní k časovému posunu mezi vaší žádostí a odpovědí/vedením, jež jste hledali, ale pokud budete pečliví, zvýší se vaše vědomí toho a vaše vděčnost za to, že opravdu nekráčíte sami.

My, vaše Světelná Rodina, si přejeme pomoci vám uvolnit všechny bloky, které vám brání v posunu na vyšší úroveň vědomí, a můžeme s vámi pracovat ve dne i v noci, abychom vám pomohli porozumět tomu, co potřebujete ke svému posunu. Energie proudící z kosmu neúnavně vyzařují větší a intenzivnější světelné vlny na celou planetu, a když toto světlo přijde, vždy urychlí uvolňování dobře zabudovaných vzorců a chování, které jsou připraveny k přeměně na větší vnímání a kultivaci vašeho božství. Většina z vás začala chápat, že jste opravdu stvořeni z božské esence, každý jednotlivý člověk je. Když si to uvědomíte/opět získáte tento stav bytí, pomáháte tím otevřít cestu pro ty, kdo nyní procitli do cesty své vlastní duše a budou hledat odpovědi na stezkách, po nichž jste vy kráčeli. Tak tomu bylo vždy - ti, kdo najdou cestu ven z kola narození a smrti a osvobodí sami sebe, se obrátí a podají ruku svým bratrům a sestrám, aby mohli být všichni svobodní.

Do příštího týdne…
Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
Šesť energetických úrovní vo vzájomných vzťahoch

21. ledna 2014 v 8:43 Vývoj vědomí bytostí


Prvá úroveň

Predpokladajme, že musíte komunikovať s človekom, ktorý vám je nepríjemný, ktorý vás rozčuľuje. On neurobil nič zlé, ale vaše energetické štruktúry sú navzájom výrazne protichodné. Niekto to cíti viac, iný menej. V tomto prípade samotná prítomnosť tohto človeka s protichodnou energetickou štruktúrou je pre vás objektívne traumatizujúcim faktorom. Úplne normálne je aj obmedziť spoluprácu s týmto človekom na minimum. Ak to nie je možné (ak ste napríklad v jednej cele), situácia sa začne zhoršovať. Vzájomná nepriazeň narastá a každý z vás sám seba čoraz častejšie nachytá, že si želá fyzicky toho druhého zlikvidovať. Je jasné, že od želania do vyplnenia existuje vzdialenosť, ale samotný tento pocit - túžba zničiť všetko, čo prekáža - pozná každý. Spomeňte si na dopravné zápchy, k tomu ešte meškáte, alebo pomaly postupujúci rad - jedným slovom prosto fyzická nenávisť ku všetkému, čo vás nepustí. A vzdialenosť medzi želaním a uskutočnením nie je tak veľká: skúsenosť nútenej izolácie ukazuje, že tzv. "vysokokultúrni" ľudia ju prejdú za niekoľko mesiacov a rozhodnú sa svojho "spoluväzňa" zabiť. Na tejto úrovni človek nemá iné východisko. Alebo vražda, alebo samovražda. V reálnom živote k tomu dochádza pomerne zriedkavo. Obyčajne sa vzťahy dostávajú na druhú úroveň.

Druhá úroveň

Na tejto úrovni sa každý snaží podrobiť si svojho oponenta, aby ho "vytvoril" na svoj obraz. v tomto prípade nie je možné prerobiť energetickú štruktúru človeka, možné je ju len zničiť. A tu je pravdivý cieľ "komunikovania" - práve zničenie jeho energetickej štruktúry, jeho osobnostných kvalít. Tento proces je sprevádzaný "vycucávaním" špeciálneho druhu energie z oponenta, čo dáva pocit takmer fyzického uspokojenia. Situácia sa stáva vyriešenou: keďže silnejší môže využiť druhého na svoju vlastnú "stravu", môže kontakt s ním dokonca vyhľadávať. No akokoľvek by "vychovávateľ" utvrdzoval seba aj druhých v tom, že jeho cieľom je prevychovať druhého, urobiť ho lepším, v skutočnosti na tejto úrovni on prosto dostáva uspokojenie a energiu zo zničenia niektorých energetických štruktúr toho druhého. Ak je jeho snaha korunovaná úspechom a jemu sa podarilo "prevychovať" druhého, teda podrobiť ho svojej energetickej štruktúre, namiesto pocitu uspokojenia pocíti len rozčarovanie a nepriazeň. Nemá už čo ničiť, nemá odkiaľ dostávať energiu a koexistencia s týmto človekom stráca zmysel. V oblasti ľudských vzťahov sa táto úroveň najvýraznejšie prejavuje v partnerských, manželských, príbuzenských a pracovných vzťahoch so sadomasochistickým odtieňom. Existujú dokonca ľudia, ktorí pociťujú uspokojenie z ničenia svojej vlastnej energetickej štruktúry (napr. rola profesionálnej obete, sluhu, otroka, podriadeného, skrytá nenávisť alebo agresivita). Ale pointa je v tom, že existujú určité mechanizmy, ktoré dovoľujú človeku obnoviť zničené energetické elementy. Ak posmech, poníženie a bolesť vás neprinútili vzdať sa a úplne nezničili to energetické centrum, ktoré zabezpečuje vašu existenciu na tejto úrovni, potom sa energetické štruktúry obnovujú. Každý pozná, ako sa mení človek po prasknutí sadomasochistických vzťahov s partnerom, príbuznými, alebo zmenil prácu (šéfa, kolegov). No stáva sa aj, že ani jeden z partnerov nedokáže podrobiť druhého priamo, teda potlačiť ho vôľou, použijúc svoju silu. Potom koexistencia prechádza na tretiu úroveň.

Tretia úroveň

Je to úroveň moci. Tu je hlavné vytvoriť štruktúru vzťahov, v ktorej je jeden šéf a druhý podriadený. Na dosiahnutie tohto cieľa sa využívajú rôzne mechanizmy: vedomosti, informácie, lesť, klamstvo, status a pod., ale výsledok je vždy rovnaký. V osobnosti druhého človeka, v jeho energetickej štruktúre, sa formuje obraz, váš "odraz", ktorý stále vo väčšom stupni preberá kontrolu nad týmto človekom. .A to vám dáva pocit rozšírenia vlastného "Ja", vzrast moci a miery svojej existencie, čo sa stáva natoľko príjemným, že vám to umožňuje zmieriť sa s faktom existovania toho človeka vedľa vás. Na druhej strane väčšina ľudí má tak bezforemné a protichodné "Ja", že sa ho ľahko zriekajú a dávajú prednosť slúžiť hocikomu, kto ich oslobodí od záťaže prijímania riešení. Ale zapamätajte si: snaha o moc a snaha podrobiť sa moci druhého vychádzajú z toho istého prameňa - z labilnosti vlastného "Ja". Ak má človek sformované ozajstné "Ja", teda určitá energetická štruktúra, schopná stáleho a nezávislého existovania, vtedy už nemôže dostávať energiu tejto úrovne, lepšie povedané nepotrebuje ju. Pre tohto človeka je moc vždy bremeno, a ak ju aj použije, nikdy od toho necíti potešenie. teda možnosti spolupráce ľudí na tejto úrovni závisia od ich "nedokonalosti". Vzájomné vzťahy na úrovni moci to takmer vždy neukončené a labilné. Ak váš partner uznáva vašu prevahu v niečom jednom, okamžite požaduje uznať jeho prevahu v iných otázkach. Samozrejme sa môžete dohodnúť na spoločných pravidlách, ale to nedá úplné uspokojenie ani vám, ani vášmu partnerovi. To znamená, že sa vaše vzťahy začnú skôr či neskôr zhoršovať až ku konečnému rozchodu plus nepríjemné spomienky. Jediné konštruktívne východisko je prechod na vyššiu úroveň vzťahov.

Štvrtá úroveň

Štvrtá úroveň sa stáva hlavnou, ak vám a vášmu "spoluväzňovi" sa podarí nájsť spoločný bod uplatnenia síl, spoločnú úlohu, riešenie ktorej je veľmi dôležité pre vás oboch. Napríklad ste sa ocitli v ťažkej životnej situácii a jeden bez druhého sa z nej nedostanete. V týchto podmienkach všetko, čo nás rozdeľuje, odchádza na druhú koľaj a vy začínate fungovať ako jeden celok. Jeden z vás môže byť oveľa slabší, ale snaha oboch v rovnakej miere je nevyhnutná. Ak je cieľ životne dôležitý pre oboch, vtedy ak každý vloží všetko, čo má, znamená to, že všetci vložili rovnako. Je to rovnosť vo vyššom zmysle slova, keď je snaha každého nevyhnutná na dosiahnutie konečného cieľa a nerovnosť síl vôbec nemá význam. Tu nie je nevyhnutnosť rozkazovať a podrobovať sa, a už vôbec nie "stravovať sa" energiou toho druhého alebo ničiť ho. Nachádzať takéto spoločné ciele je v našom živote čím ďalej, tým ťažšie.

Piata úroveň

Piata úroveň vzájomných vzťahov je prítomná v našom živote iba v prekrútenej a veľmi obkliesnenej forme. Jej podstata je v nachádzaní nejakej spoločnej osnovy, idey atď., ktorá je súčasťou každého z nás a ktorá je väčšia než vy. Kedysi to bola láska k bohu, teraz sa tento pocit neobyčajne zjednodušil. Tak či onak, ono to funguje. Predstavte si, že ste vášnivý fanúšik, človek, pre ktorého úspechy a prehry milovaného tímu alebo klubu znamenajú viac, ako udalosti v osobnom živote. Ak zistíte, že druhý človek, ktorého nenávidíte, je fanúšikom vášho obľúbeného tímu, váš vzťah k nemu sa môže radikálne zmeniť k lepšiemu. Tie city, ktoré prechovávate k svojmu tímu, prejdú na toho človeka a všetky vaše problémy sa vyriešia sami. Keďže je táto úroveň v našom živote veľmi pokrivená, aj láska na tejto úrovni má odvrátenú stranu - nenávisť. Ak fandíte svojmu futbalovému klubu, fanúšikovia iných klubov sa javia ako vaši od princípu zarytí nepriatelia. Ak ste patriot vašej krajiny, tak každý, kto si myslí, že jeho krajina je lepšia, než vaša, podlieha okamžitému morálnemu a ešte lepšie fyzickému zničeniu. Takže naša láska sa zakladá na nenávisti. Vytrhávame z reality nejaký jeden kúsok a máme radi to iba v protiklade so všetkými ostatnými kúskami. V základe všetkých vojen a väčšiny zločinov stojí práve vaša "láska". Religiózny fanatizmus je pohodlnou formou na prejavenie takej lásky. Pritom láska veriacich k svojmu bohu (lepšie povedané ten cit, ktorý oni nazývajú láskou) môže byť úprimná a silná. Existuje ale neveľká výnimka z tohto pravidla. Ak sa muž a žena navzájom ľúbia, nezačínajú nenávidieť všetkých ostatných mužov a ženy. Naopak, ich vzťah k druhým sa obyčajne mení k lepšiemu. Skutočne v základe tohto citu leží nemnohé reálne, čo ešte ostalo v našom živote. Láska v jej sexuálnom prejave sa od základu javí ako spojenie s vyššou podstatou - s ľudským rodom, s jeho biologickou stránkou. Druhý človek je pre nás stelesnením síl samotného rodu a ak sa nám podarí udržať sa na tejto úrovni, tak naše city nemajú protiklad. Ale to sa nepodarí takmer nikomu. Človek začína prežívať buď žiarlivosť, alebo ľahostajnosť, alebo závislosť. Podstata je veľmi jednoduchá. - ak sa cit lásky nasmeruje na nedokonalý objekt (alebo ak je vnímanie vášho objektu nesprávne), vždy sa mení na svoj protiklad. A nenávisť, to je vždy želanie ničenia, teda návrat na druhú úroveň vzájomných vzťahov. To sú nám všetkým známe spory, škandály, konflikty, fyzické a psychické násilie, vraždy. Človeku s jeho psychologickou negramotnosťou a emocionálnou nedokonalosťou je veľmi ťažké dlhodobo sa udržať na tejto úrovni. Človek sa nachádza v neustálom konflikte so sebou samým a preto aj seba nemiluje. Schopnosť tohto citu je stratená a v súčasnej spoločnosti nežiadaná. А preto nemôžeme dlhodobo a stabilne komunikovať na tejto úrovni. A dostávame sa do začarovaného kruhu. Nemôžeme zničiť tohto človeka. Zákony, strach, morálka, a pod. nám to nedovoľujú. Nemôžeme ho donekonečna používať na svoje energetické "stravovanie". Nemôžeme si úplne podrobiť človeka. Nemôžeme zjednotiť úsilie na dosiahnutie skutočného cieľa, lebo jednoducho nevieme, čo je skutočný cieľ. A my nemôžeme pocítiť jeho časticu vyššej podstaty, ktorá žije vnútri neho, pretože ju necítime u seba. V konečnom dôsledku sa naša komunikácia s druhými ľuďmi takmer vždy mení na bohapusté nezmyselné rituály a ceremónie (napr. spoločenské zvyky, svadba, vládne ceremónie, náboženské obrady, teda forma zbavená obsahu).

Šiesta úroveň

Pravda, je ešte šiesta úroveň, ale je dostupná nemnohým a na veľmi krátky čas. Keď sa na ňu dostávame, všetko sa mení a svet okolo nás sa stáva jediným obrazom, z ktorého sa nedá nič vybrať a do ktorého sa nedá nič doplniť. My sami sme časťou tohto obrazu a toto nám dáva pocit neopísateľnej moci a dokonalosti. Na tejto úrovni nepriazeň k druhému človeku jednoducho nemôže existovať. Keď sa nachádzame v tomto stave, energetická štruktúra nášho tela sa mení tak, že sme v harmónii so všetkými stvoreniami nášho sveta. Ľudia to cítia a je im príjemné byť pri vás, byť vo vašej prítomnosti. To nie je láska, to je želanie nachádzať sa vo vašom poli, pocítiť cez vás tú celistvosť sveta, ktorú pociťujete vy. Pochopiteľne na tejto úrovni nie sú žiadne problémy vo vzájomných vzťahoch s ľuďmi.

A tak sme prebádali šesť úrovní vzájomných vzťahov s ľuďmi. Každá úroveň má svoje ohraničenia a svoju silu. A každý človek si sám vyberá úroveň svojej komunikácie.

-MUDr. Vladimír Savčenko
TZOLKIN 21.1.2014 10 CIB kin 36

21. ledna 2014 v 8:07 Mayský Kalendář na každý den
CIB - BOJOVNÍK,SUP - SÍLA INTELIGENCE

Pokud je nějaký aspekt ve vašem životě, který je ovlivněn karmickou minulostí vaší rodové linie, nebo energie nashromážděná v průběhu mnoha životů historie vaší rodiny, dnes je velký den k rozpuštění a rozptýlení mnoha těchto problémů. Cib otevírá dveře k rodině a vaším předkům a Lahun (10) posiluje vazby a vztahy mezi lidmi, což dělá snazší oslovit členy vaší rodiny a léčit dlouhodobé emocionální a psychické rány, řešit problémy, uvolnit zlost a odpustit provinění a nedorozumění.

Trecena MANIK vás obdaruje silou uzdravení a ukáže vám jak tuto sílu v sobě odhalit. DESÁTÝ Den říká, abyste překonali strach a otevřeli se spolupráci se svojí intuicí.

CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST, VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.

Zapojte obě mozkové hemisféry a vystoupejte na další úroveň na cestě ušlechtilosti a změn. Dnes se objeví nový směr spolupráce mezi vámi a okolím. Přestaňte se bát a naslouchejte hlasu intuice. Odmítněte každou formu strachu, každou pochybnost a podívejte se, co je třeba udělat v okolí.

Význam glyfu znamená moudrost a karmickou očistu, v yukatánském jazyce představuje světlo svíčky - světlo moudrosti, které pohlcuje tmu. Význam je narození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení. Glyf je spojován se supem, velmi respektovaným ptákem, který čistil svět od všech zbytečných věcí.

Osobnosti narozené v den CIB se podílí na karmické očistě planety, proto jsou často vedeni z jedné akce do druhé.

CIB znamená překonávání životních výzev, je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem živým i mrtvým.

LAHUN (10) je silná energie, která přináší ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu, symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie nám pomáhají léčit strachy , všechny vztahy, karmickou minulost a zodpovědně přistupovat k vlastnímu životu i k životu ostatních.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
Zdroj: http://mayskykalendar.blogspot.cz/

Raduj se ze života a za vše neustále děkuj.

21. ledna 2014 v 8:05 Myšlenka Nového dne

Začínej den díkůvzdáním. Uvědom si, že jsi mocně požehnán a že Mé požehnání se stále k tobě snáší. Nezáleží na tom, jak nevděčný jsi byl včera; záleží na tom, jaký je tvůj postoj dnes. Zanech minulost za sebou. Nemarni čas přemýšlením o svých minulých chybách; prostě se z nich pouč a potom pokračuj dál a raduj se ze života a za vše neustále děkuj. Jsi-li vděčný a vážíš-li si všech dobrých věcí 1, v životě, láska proudí volně do tebe i skrze tebe. Jestliže nebudeš děkovat a nebudeš si vážit Mých dobrých a dokonalých darů, budeš slábnout a usychat. Začneš se starat pouze o sebe a přestaneš se zajímat o své bližní. Nejrychlejší cesta ke změně takového špatného přístupu je začít myslet na druhé, žít pro celek a dávat celku. Najdeš sebe sama a tvá sobeckost ustoupí do pozadí a rozplyne se. Proč tak neučinit hned?


Uvědomění na dnešní den – TRANSPARENTNOST

20. ledna 2014 v 21:23 Mayský Kalendář na každý den

Vítejte v mystériu Transparentnosti - v prostoru bez vymezení. Překročte vaše transparentní Já. Objevte v sobě dobrodruha, cestovatele, herce, který má naprostou svobodu a kdykoliv může hrát svojí oblíbenou roli, aniž by se musel identifikovat s postavou, kterou hraje. Radujte se a oslavte tento objev. Uvolněte se ze všech scénářů. Máte v sobě klíč ke skladu divadelních kostýmů. Zjistěte do jaké míry se ztotožňujete s vaší rolí. Sáhněte vědomě po všech neobvyklých rolích, které vám nabízí život, abyste z nich mohli čerpat a učit se. Podívejte se na role, kterým se bráníte, nebo je odmítáte. Dovolte svému kouzelnému dítěti projevit se hrozivým, deprimovaným, vzteklým, uzavřeným, podrážděným, nebo vznětlivým způsobem. Zjistěte starou sebeidentifikaci a uvolněte se od ní. Souhlas s vyzkoušením všech možností otevírá bránu k transparentnosti, za kterou začnete minutu po minutě věřit v sebe a své jednání. Transparentnost vás obdaruje schopností odříznout se od zkušeností minulosti, stejně jako se s nimi ztotožnit - činí vás to celkově TRANSPARENTNÍM pro Světlo. Bude to znamenat, že všechno, co na vás ostatní " hází" projde přes vás bez odporu, nebo jakékoliv emocionální reakce. Jen nezapomeňte na jednu věc: pokud si všimnete, že znovu reagujete na cizí projekce, bude to pro vás neomylné znamení s čím se znovu identifikujete. Vašemu " herci " bude mnohokrát dána příležitost vyzkoušet a transformovat různé role a masky ve vašem divadle. Ve vaší TRANSPARENTNOSTI neexistuje nic, co musíte dělat, nebo vědět. Jste tu jen a jen VY!

http://monikaczyrek.blogspot.cz/2014/01/soczewka-swiadomosci-na-dzis.html

Jaroslav Dušek: Země se může restartovat

20. ledna 2014 v 20:54 MATKA ZEMĚ

Tahleta Země má takový zvláštní způsob. Ona může resetovat systém života, který na ní je. Dinosauři můžou skončit. Jo? Plmmm. Ona to může udělat. Ona má v sobě možnost, jak resetovat určitej způsob, kterej tady je.
Zdá se, že u starej civilizací to občas dělala. Zdá se, že byly události, který nejsou dodnes kloudně vysvětlený - ukončení určitejch typů civilizací, který tady evidentně byly. Byly rozvinutý, byly velice dobrý a najednou jako by skončily a teď se neví a stále se hledá proč jako. Jestli proto, že byl hladomor nebo nějaký sucho a nebo co vedlo k tomu, že opustily ty města - ty nádherný města, který měli vybudovaný.
A já mám za to, ale to je říkám moje pohádka v mý hlavě, že tahleta planeta teď dělá naprosto výjimečný manévr ve svých dějinách a že ona čeká na nás. Ona normálně čeká. My ještě furt máme tu možnost. Ona nám ji dává tentokrát. Prostě čeká na to, protože i pro ní je to novinka. Tamto ostatní už umí. Už to zažila, resetovala to a znova se to stalo. Ona pochopila, že tím resetováním to nezmění. A pakliže, se to má změnit zevnitř, tak se to musí změnit ze stavu vědomí. A stav vědomí pro planetu Zemi určují lidé. My stanovujeme stav - úroveň vědomí na týhle planetě. Tedy hru, která se hraje. To je naše práce. Ostatní udržujou určitý pole existence - pole života. Zvířata, rostliny, které dělají přesně to co mají. Přesně jedou ve svém oboru a dělají to nejlepší, co umí. A my jsme lidé, kteří můžou jako by zvláštně vibrovat. My se můžeme do toho jakoby vmezeřit a najednou se rozhodnout, že tady něco změníme, že tady vypálíme kus lesa nebo tady vytěžíme diamanty z tý země. To nedělají opice, ty nechtějí těžit diamanty. Něco snědí nebo tak, ale že by třeba zalejzaly a vynášeli ven zlato, tak to nedělají. To děláme my. To je lidská práce. Jakýsi přetváření té planety. A my vytváříme to pole vědomí.
A mě připadá, že jsme se narodili do doby, kdy ta planeta teď dělá naprosto nový opatření. Čeká na nás, prostě. To je můj pocit. A teď záleží na nás jestli mi to zvládneme. Jestli budeme ochotní to změnit a záleží na ní, jak chce dlouho čekat. Ale ona může čekat nekonečně dlouho. Pro ní čas nehraje žádnou roli.
Takže to taková zvláštní mezifáze, ve které se můžeme motat jako nudle v bandě - třeba dlouho, a nebo to můžeme změnit během krátkých chvil.
Tak asi víte, 17. listopad 1989, ještě měsíc před tím málo kdo předpokládal, že se to stane. Půl roku před tím by nikdo nepředpokládal. Kdo by na to vsadil? Všichni seděli: to nepraskne, ne, ne ty to nepustěj! Nepustěj to! To tady furt bude. A pak to najedou udělalo: blblblblblbl a bylo to pryč.
To je to, co my máme ve zkušenosti. Zažili jsme to. Můžeme si to interpretovat a vykládat si kdo to udělal, jak to udělal a jaký tam byly vlivy. Ale takhle to bylo. Ve vědomí se to takhle změnilo. A to vědomí by ještě krátkou dobu před tím nepředpokládalo, že se to stane. Ale ono se to potom může stát velice rychle během jednoho - dvou - tří dnů, se to může takzvaně semlít.
My už jsme jako lidi vyzkoušeli válku světovou. Zabíjet se navzájem jsme zkusili. Vytřískávat se, pálit se v koncentrácích jsme zkusili. Zkusili jsme už spoustu věcí a postupně jsme zjistili, že to nějak není ono. Tak teď máme tu šanci udělat jinej krok. Já si prostě myslím, že je to normálně na nás. Nikdo to za nás neudělá. Nikdo to ani nerozhodne. Je to prostě přeměna v každým člověku - uvnitř.
Přepis rozhovoru s Jaroslavem Duškem.
Zdroj: Inspirativni.TV

Naše přání se velmi často naplní jen proto, abychom zjistili, že jsme nedosáhli svého štěstí.

20. ledna 2014 v 16:51 Skutečný mír je uvnitř

Prostřednictvím našich smyslů, věcí a lidí mimo nás můžeme získat pouze pomíjivé potěšení. Naše přání se velmi často naplní jen proto, abychom zjistili, že jsme nedosáhli svého štěstí. Nemůžeme ve svém životě dosáhnout úplného štěstí, pokud bude založeno na věcech a osobách, na něčem, co je mimo nás a co je pomíjivé. Ať už získáme cokoli při své honbě za štěstím, bude to jen náhražkou za skutečné štěstí, proto s ním jednoho dne budeme nespokojeni nebo znuděni. Lidská existence je z pohledu dokonalého a trvalého uspokojení nakonec do značné míry jen určitým druhem zklamání, protože je tolik věcí, po kterých lidé touží, ale které nemohou mít.

Paul Brunton
Zdroj: email Iva B.

TZOLKIN 20.1.2014 9 MEN kin 35

20. ledna 2014 v 9:31 Mayský Kalendář na každý den


Hluboko na úrovni duše všichni instinktivně hledáme respekt , důstojnost a vnitřní mír. Věci, které zamlžují vize a spoutávají křídla, jsou v našem seznamu velmi často různorodé, ale všechny jsme si vytvořili my sami. Takže dnes vystoupejte vysoko, vysoko s Men zrozeném v extatické a vzrušující energii Bolon a uvolněte všechno, co vás tíží, co s sebou nesete, nedržte nic, jak budete stoupat. Čím výše poletíte, tím bude vaše mysl svobodnější a váš duch lehčí. Jen v těchto výšinách můžete konečně spatřit celou svou podstatu a smysl své cesty životem.

Probuďte vlastní sebedůvěru a vezměte plnou zodpovědnost za to, co děláte. Neschovávejte se za záda druhých, neskrývejte se za cizí legitimitu a přestaňte hledat ty, kteří by byli odpovědní za neúspěchy ve vašem životě. Pokud budete popírat pravdu, znásobí se problémy. Buďte dnes sami sobě kormidlem i kormidelníkem.

Naučte se udržet rovnováhu mezi odpočinkem, prací, spánkem a výživou. Myslete na sebe. Věnujte se svým osobním plánům, vizím a představám. Podívejte se na své záměry a sliby, které dáváte lidem, z pohledu vyššího cíle, kterým je zachování rovnováhy. Naučte se brát i dávat. Zvažte, zda vaše horlivost nebrání druhým v jejich dalším vývoji. Neberte na svá bedra zátěž ostatních lidí. I když prší, nezapomínáte na magické slůvko děkuji?

V yukatánském jazyce MEN znamená moudrý a v jazyce Quiché OREL. Teno glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha, je to energie bojovníka, který čelí výzvám a je soustředěný na svůj záměr. Podle mayské legendy je to jeden z nemocnějších glyfů. Mayové věří, že si mohou přát všechno z materiální i duchovní oblasti, neboť síla ducha odpovídá síle motivace a vynikajícím dovednostem. Doslova význam je ŘÍDIT SÁM SEBE.

Nativní MEN mají velké záměry, velkou vášeň a vysoké ambice, zaujímají často vedoucí pracovní pozice. Vynikají ve vědecko-technickém oboru. Velkou výzvou je pro ně udržování dobrých vztahů, neboť mají sklony být pyšní.

V den MEN je dobré poděkovat celému Vesmíru za to, co máte a vyjádřit touhu o více prosperity. Je dobré věnovat pozornost snům, může dojít k velkému odhalení, nebo silným zážitkům.

DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den byl často využívám ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Někteří mayští učitelé ho spojují s devíti kroky, které jsou nutné pro stavbu domu, devíti etapami pěstování a sklizně plodin, devíti vesmírnými cykly, devíti poschodími pyramidy. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu, často jsou to ženy daykeepers, které udržují tradici.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
Zdroj: http://mayskykalendar.blogspot.cz/

Udělej si čas hledat své Srdce....

20. ledna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Vše, co mám, je tvé, jestliže se učíš dávat na první místo nejdůležitější věci, ale musíš si udělat čas a hledat své srdce a poznat, co kladeš v životě na první místo. Nezapomeň, že přede Mnou nemůžeš nic ukrýt, a proto buď k sobě zcela upřímný a čestný. Vážíš si své práce pro Mne více než čehokoli jiného, nebo máš ve zvyku odsouvat ji do pozadí a konat Moji vůli jen tehdy, když se ti to libí a hodí? Je-li tomu tak, pak nedáváš nejdůležitější věci na první místo. Jedině tehdy, odevzdáš-li Mi vše, mohu v tobě svobodně působit a tvým prostřednictvím projevovat divy a slávu. Odevzdej se Mi z celého srdce a bez bázně. Cokoli dáváš, dávej to také z celého srdce, s opravdovou láskou a radostí a nelituj ničeho. Věz, že využiji tvého daru tak, jak má být využit, pro Mou čest a slávu a ve prospěch všech.


TZOLKIN 19.1.2014 8 IX kin 34

19. ledna 2014 v 23:07 Mayský Kalendář na každý den

IX- Mág, Jaguár - Síla Právoplatnosti

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHU DŽUNGLE, ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI……

DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE S MATKOU ZEMÍ A PROJEVIT JÍ SVOU VDĚČNOST, PODĚKOVAT MATCE PŘÍRODĚ A ZVÍŘATŮM ZA SDÍLENÍ SPOLEČNÉHO PROSTORU

Ix dnes kráčí po cestě mocného Jelena. Nabitý živou silou přírody, kterou ztělesňuje, dělá v Treceně Manik všechno silnější. Ix proplétá svoji cestu hustým podrostem životních džunglí, tak jako Uaxac (8) splétá posvátnou šňůru kolem Bytí. Sledujte jeho stopy vědomě, sledujte jeho osobitou vůni, prožívejte dnes čas s ním a můžete se setkat tváří v tvář s vlastní duší. Spojte se s vaší duší dnes, spojujte se s ní každý den - nejen ve dnech Jaguára.

Jen dobré záměry a práce v potu tváře nestačí k dosažení cíle. Odpoutejte se od vnějších závislostí, mentálních bloků a všech materiálních omezení. Dnes sáhněte po nástrojích jako je víra, důvěra, láska. Začněte používat jiné, než pozemské zákony k uzdravení nepříznivých procesů v životě.

Vybudujte stabilní most mezi vaším Božským JÁ a vůlí Boha. Zůstaňte flexibilní, poctiví, otevření v jednoduchém, téměř naivním způsobu, jak přijít na to, co je UŠLECHTILÉ, místo nutit se něco vytvořit. Otevřete se novým možnostem. Jste svobodní. Vaše moc je neomezená!

IX - Jaguár je symbolem vesmírných sil, duch džungle, hor a strážce magie Země. Představuje tajemství šamana Noci, transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.

Nativní IX lidé mají vrozený smysl pro strategii a mazanost - stejně jako Jaguár, jsou trpěliví , inteligentní, mají často talent vnímat pocity druhých lidí, jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní léčitelé a terapeuti.

Den IX je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru. Dny 6 EB, 7 BEN a 8 IX jsou podle Mayů dny dobré pro očištění celého lidstva a posvěcení všech veřejných svatyní a oltářů.

OSMÝ TÓN - SPRAVEDLNOST
Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti - JAK NAHOŘE, TAK DOLE. Číslo 8 je velmi silné 4+4 rovná se celistvost. Podle Mayských učitelů znamená číslo 8 vlákno života, neboli životní spirálu.

Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Vždy je něco nového a krásného, co lze v životě objevit....

19. ledna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nemůžeš doufat v duchovní růst, aniž by ses připravil na změny. Tyto změny mohou zpočátku být nepatrné, ale jakmile půjdeš dál a dál směrem k novému, budou stále prudší a významnější. Někdy je třeba úplného převratu, aby vznikl úplně nový způsob života. Je však ohromující, jak brzy si můžeš na změny zvyknout, pokud máš odvahu a přesvědčení, že všechny změny, k nimž dochází směřují k tomu nejlepšímu. Necht je dokonalost vždy tvým cílem. Vytrvej v úsilí. Vytrvej ve snaze po dosažení zdánlivě nemožného. Vytrvej na cestě k moudrosti a porozumění, a nikdy se za žádnou cenu nespokojuj s ustrnutím. Vždy je zde něco, čemu je možné se ještě učit. Vždy je něco nového a krásného, co lze v životě objevit, a proto rozvíjej svou mysl a svou představivost, abys pro to vytvořil prostor. Zůstaň otevřený a vnímavý, abys nic nezmeškal.


TZOLKIN 18.1.2014 7 BEN kin 33

18. ledna 2014 v 21:40 Mayský Kalendář na každý den

Ben - Domov, Rákos - Síla Svobody

Je to domov našich rodin, kde často dochází ke sporům, stíny každého z nás a skutečná pravda jsou ponechávány za dveřmi jako obvyklý závoj zdvořilosti a diplomacie. Ale je to také domov, kde by měla zakořenit nejhlubší láska, důstojnost a respekt. Uuc (7) nám pomáhá vidět rozmanitost a vícerozměrnost aspektů našich nejniternějších soukromých životů. Ben nás vede a chrání a základní proud Manik uzemňuje - působí proti potenciálně destabilizující síle Uuc. Je tedy na každém z nás, jak budeme ctít sílu těchto energií a aplikovat jí v dobré víře do našich individuálních okolností.

Význam BEN představuje podle současných Mayů rákos, nebo kukuřici rostoucí k nebi, kde se rozvíjí jejich květy, ale původní význam zůstává dodnes záhadou, přesto je to jeden z nejdůležitějších glyfů.

Jako rákos ohýbající se v proudu vody, tak i my bychom měli být přílivem a odlivem a proudit každý den s každým člověkem, s kterým se setkáme, v každém rozhovoru, který sdílíme. Toto přirozené proudění probouzí životní zkušenosti, obohacuje naše Vědomí a vyživuje naše silné Bytí. Ponořte se do svých vlastních rytmů, které jsou pro vás přirozené.

Ben přináší výjimečnou příležitost poznat chuť svobody. Taková šance se nepodaří často. Dopřejte si odpočinek, naberte sílu a vyberte jeden směr. Není třeba dezertovat před tím, co je neznámé, ale odvážit se poznat nové obzory. Za čím se v životě honíte, po čem nejvíce toužíte a jak toho dosáhnout? Zkoumejte hranice vašich možností, přijímejte nové výzvy. Přineste SVĚTLO do svého Středu a osvěcujte ostatní. Spolehněte se na sílu citu, využijte každou příležitost, možnost, návrh. Poznejte svoji sílu. Uvěřte v sebe. Podívejte se na život, jako na nádhernou cestu do neznáma.

Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje, nazývaném též SEDMOU dimenzí. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. V energii SEDMIČKY je stimulovaný ŠESTÝ SMYSL, čili mimosmyslové vnímání. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abychom se nedostali do zápasů či extrémů.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Energie v lednu 2014

18. ledna 2014 v 8:00 Doteky Nového Života

Jennifer Hoffman
Leden začal řádným třeskem, dá se říci, protože hned 1. ledna jsme měli silné novoluní, k čemuž nedošlo celých 19 let. To, ve spojení s pokračující retrográdní Venuší, což nás zavádí nazpátek na konec r. 2005 a počátek r. 2006, můžeme vnímat jako bychom putovali pozpátku namísto kupředu, a přezkoumávali minulost, na niž bychom raději zapomněli.
Ale ačkoliv je nám k dispozici spousta energie a potenciálů, musíme do nich vstoupit, přijmout příslušný potenciál, sladit se s ním a integrovat ho do svého života - což jsou všechno významná témata roku 2014. Jestli jsme mne už slyšeli přesně toto říkat 100x, buďte připraveni, že mne uslyšíte to říkat ještě 1000x, protože bez ohledu na to, jak moc si něco přejeme, musíme s tím být v souladu a mít schopnost to včlenit do svého života. Energie ledna všechny souvisí s tím, čemu věříme a co si dle svého domnění zasloužíme.
O Venuši se říká, že vládne penězům, kráse a lásce, ale ve skutečnosti se týká našich hodnot. A hodnoty souvisí s naší představou o tom, co si zasloužíme. Jsme tak ochotni věnovat svůj čas, myšlenky a energii tomu, čeho si ceníme, ale příliš často věnujeme pozornost tomu, čeho si nevážíme, co nám nepřináší radost, klid, lásku a hojnost. S retrográdní Venuší (po celý měsíc) se můžeme blíže podívat na to, čeho si ceníme, počínaje námi samotnými. Ceníme si sebe sama, své stezky, svého života a svého vlastního putování?
Všechno v našem životě je zrcadlem našich hodnot, avšak - má to pro nás nějakou cenu? Máme to rádi? Dobrým způsobem, jak si na tuto otázku odpovědět, je zeptat se sebe sama, jestli bychom toho chtěli více, v neomezeném množství. Pokud ne, pak je čas změnit svůj hodnotový systém a začít si prohlížet to, co si dle svého přesvědčení zasloužíme.
Každý se ptá: ,,Co chceš?" a je tak těžké odpovědět, protože to vlastně nevíme. Obvykle máme jasněji v tom, co nechceme, protože to je to, čeho máme ve svém životě až moc. Lepší formulace otázky by zněla: ,,Co si zasloužím?" Funguje to takto - představte si náročnou situaci ve svém životě, třeba nějaké finanční omezení, nebo že jste osamělí nebo se cítíte nenaplnění. Nyní to formulujte takto: ,,Zasloužím si finanční omezení", nebo ,,Zasloužím si být osamělý/-á", nebo ,,Zasloužím si být nenaplněn/-a". Když to postavíte takto, zní to hloupě, ale pomůže vám to zaznamenat rozdíl mezi tím, kde jste a kde být chcete.
A teď to obraťte: ,,Zasloužím si finanční hojnost", ,,Zasloužím si být v láskyplném vztahu", nebo ,,Zasloužím si nyní naplnění ve všech oblastech svého života". Získáte pak lepší výchozí bod pro zahájení procesu rozhodování o tom, jak se dostat tam, kde být chcete. A protože (snad) doopravdy nevěříte, že si zasloužíte omezení, osamělost a nenaplněnost, budete schopni stvořit účinnější přesvědčení o tom, co si zasloužíte, jež vás dostanou tam, kde být chcete. K vzestupu dochází u každého z nás, stejně jako ve světě. Vzestupujeme, neboli stoupáme, a naše frekvence je součástí tohoto procesu. A součástí procesu je též otázka, čeho jsme hodni, čeho si ceníme, zda máme svou hodnotu a co si zasloužíme.
Než se pokusíte se rozhodnout, podívejte se na své možnosti a jejich výsledky z perspektivy ,,zásluhy". Takto se spojujete s touto volbou způsobem, jímž si dodáváte sílu, a vytváříte tím současně mocný hodnotový systém. Mám dojem, že to funguje snad lépe než afirmace, které je často možno říkat bez vytvoření náležitého uvedení do souladu a integrace, aby byly důvěryhodné, uskutečnitelné a funkční.
Lednové novoluní osvětluje kvadraturu Uran/Pluto, nyní již třetí rok aktivní. Tento rok máme - v dubnu a listopadu - ještě další dva aspekty, a ten poslední je v březnu 2015. Byl to dlouhý, pomalý a polevující proces . Pokud si myslíte, že se toho moc neděje, vzpomeňte si na způsob, jak se pohybují ledovce a drtí půdu pod sebou. Můžeme říci, že Mars ve Vahách přilévá palivo do transformačního ohně, a to od této chvíle do července, kdy z Vah vystupuje. Bude nám stále připomínat, že máme stále konat, že máme mít nadále jasno ohledně toho, co si zasloužíme, že máme pobývat v energii lásky a využit ji jako impuls pohánějící změnu, kterou chceme vidět ve světě.
Jestliže jsme dovolili vytvoření světa nelidskosti, sociální nespravedlnosti, ekonomického nepoměru, krutosti, chybějící tolerance, diskriminace a apatie, budeme muset být inspirováni (neboli být ,,v duchu"), požadovat sociální spravedlnost, ekonomickou rovnost, soucit a laskavost, toleranci, zaměřit se na naši jednotu a přijmout za vlastní svou roli tvůrců reality tohoto světa, abychom vybudovali transformaci, která to obrátí vzhůru nohama, jež se stane paradigmatem nové Země.
Všechno to začíná u nás, my jsme pány 3D energie a cokoliv se rozhodneme s touto energií provést, to se stane. 3D paradigmata ,,moci nad něčím" se hroutí, ale nerozpadnou se bez boje. Výše-dimenzionální paradigmata ,,společné moci" čekají v zákulisí, ale musíme jim vyklidit prostor. Buďte silní, věřte si a mějte ve všem jasno, vězte, že máte svou cenu a hodnotu, a právě toto nám umožní, individuálně i kolektivně, být majákem změn, o něž svět usiluje.
31. leden je čínský Nový rok a je to rok Koně, což je velice slibný rok. Pomyslete na všechnu tu krásu, eleganci, rychlost a sílu koně - přesně to pro nás má v zásobě nový rok. V tento den také Venuše jde již přímo, stejně tak se Merkur 1. února připravuje na retrográdní cestu, přičemž jeho stinné období začíná 23. ledna.
Všechna aktivita tento měsíc mi připomíná velmi frekventovanou křižovatku a jedinou věcí, která brání srážce aut, je načasování přesně na vteřinu. Klíčem k proplutí tímto hektickým měsícem (a takové to bude až do května) je vyhýbat se tomu, co odvádí vaši pozornost, a soustředit se na svou stezku. Pamatujte, všechno, co učiníte ve svém životě, se dotkne též světa. Můžete způsobit změnu, protože tou změnou jste vy sami.
Přeji vám krásný měsíc.
Copyright ©2014 Jennifer Hoffman. Všechna práva vyhrazena. Můžete citovat, kopírovat, překládat či odkazovat na tento článek v jeho plném a nezměněném znění, avšak jen na bezplatných a bezpříspěvkových webech, pokud uvedete jméno autora a aktivní odkaz na původní web http://enlighteninglife.com. Jiné použití přísně zakázáno.
(Reprodukce tohoto českého překladu povolena s připojením poznámky: pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 13. 1. 14

Energie - aktuálně

18. ledna 2014 v 7:00 Vývoj vědomí bytostí
Spousta lidí, zejména těch energeticky citlivějších zcela určitě v posledních dnech vnímá, že zažíváme období, které je energeticky dosti náročné. Minulý týden proběhly dvě silné sluneční erupce, které mohly mít u všech citlivějších jedinců různorodé účinky - zvýšení hmotnosti, únavu, nervozitu, mírnou nevyrovnanost, zvýšenou potřebu cukru, soli nebo čokolády, ukrutný hlad nebo též nechuť k jídlu…
Připomeňme si, že o uplynulém víkendu dopadaly i další velmi silné energie, a zdá se, že se to může nyní opakovat každý měsíc. Tento jev souvisí s čímsi, co lze označit ,,posuny v čase" (v důsledku většího přísunu energie Zdroje). Částice fyzického těla se tedy uzpůsobují této nové a vyšší energii. Pro mnohé jsou tyto posuny vnímatelné na úrovni fyzického i emocionálního těla (a jako u všech energetických změn, účinky a pocity mohou být u jednotlivých lidí naprosto odlišné). Rozhodně je vhodné být v takových obdobích pozornější i při běžných každodenních aktivitách. Případné příznaky mohou u někoho začít již dva týdny před posunem a trvat ještě další dva týdny po něm, zatímco někdo jiný je vědomě takřka nepocítí, nicméně dotknou se ho též. Jedním z možných pocitů je např. značný žár v těle (postupující zevnitř ven), následovaný extrémním chladem (též postupujícím zevnitř ven). Je to však jen ukázka účinku rychlého nárůstu energetické hladiny, k němuž dochází díky posunu kupředu v čase - tělo se ,,rozpálí" a vzápětí chladne, a celý cyklus se opakuje, dokud posun v čase neproběhne…

Mluvíme-li o ,,posunech v čase", můžeme pro lepší pochopení použít příkladu rendlíku, v němž se vaří polévka. Pohyb v čase kupředu by představoval ,,zakoušení" času, který uběhl, než polévka dosáhla bodu varu. Pohyb nazpátek v čase by pak představoval dobu chladnutí uvařené polévky na pokojovou teplotu. Když se kdysi - z našeho pohledu v dávných dobách, během atlantského časového cyklu - udála v planetárním systému ztráta velkého množství energie, došlo doslova k rychlé cestě ,,nazpátek" v čase (což je tím, že všechna energie, která již byla v té době shromážděna, k tomu okamžiku získaný ,,přírůstek" neboli všechny ,,vteřiny", které již byly zažity, v té chvíli zmizely…. obsah rendlíku se tímto vrátil do stavu pokojové teploty).
Časové posuny, které nyní planeta zažívá každý měsíc, jsou procesem ,,opětovného získávání" vší té energie, jež byla pro vědomí v dávných časech během okamžiku ztracena - všechny ty vteřiny, které již kdysi byly zažity… Všichni cestujeme v tom nejlepším kosmickému dopravním prostředku, který je k dispozici, a putujeme ,,nazpátek do budoucnosti". Což představuje proces rozpínání se k vyššímu vědomí. Znamená to, že běžný člověk si potřebuje shromáždit všechny kousíčky svého Já a poskládat je dohromady, pokud chce lépe pochopit, co znamená ,,posun do vyššího vědomí" , které je ve skutečnosti vlastně putováním časem… Zajímavým aspektem je - protože jde o posun ,,nazpátek do budoucnosti" - že nové objevy, nové myšlenkové vzorce, nové představy, myšlenky a nápady ohledně čehokoliv jsou vlastně z této perspektivy zapnutím ztracené paměti a ztraceného vědomí pravdy.
I začátek tohoto týdne je energeticky silný, což by se dalo přičíst nějakým slunečním erupcím, kdyby ovšem slunce nebylo právě celkem klidné. Ale můžeme přihlédnout ke skutečnosti, že v prosinci došlo ke změně pólů na slunci, tudíž energie přicházející ze slunce v tomto jeho novém cyklu (11 let), je celkově poněkud odlišná od té dřívější. Navíc je 16.1. úplněk, který navazuje na zatmění v říjnu loňského roku (a objevují se k vyhodnocení různé záležitosti, které jsme tehdy započali). Díky tomu bychom mohli snáze poznat, zda jsme připraveni na další krok nebo jsme naopak někde uvízli, ať už proto, že třeba na něčem lpíme, bojíme se nebo máme dojem, že nejsme připraveni. Emoce mohou být v této době poněkud rozvířené. Též pozor na silnici, protože řada řidičů by se mohla chovat nevyzpytatelně.
A pro případ, že by úplněk nestačil, prochází Země v těchto dnech navíc ohonem komety Ison. Vědci tvrdí, že se kometa rozpadla, nicméně její obrovský ohon je stále aktivní a jeho vysoce nabité částice k nám přinášejí nové energie ze vzdálené části galaxie. Možné účinky - závrať, roztržitost, lehkomyslnost, únava, úzkost či nervozita, nebo naopak povznesenost, nabití energií a vzrušení.
Pečujte o sebe. Důležité je vědomě dýchat, odpočívat, pít hodně vody, neodbývejte se. Měli bychom se dobře starat o svá těla fyzická, stejně jako o ta energetická a duchovní, chceme-li projít současným děním co nejhladčeji. Nebude to první takové divočejší období, a zřejmě ani poslední, nicméně může nás utěšovat pomyšlení, že nás to posouvá blíže k včlenění naší multidimenzionální podstaty a k odpovídajícímu způsobu života.
(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím kolektivu autorů a majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky
http://www.reiki-centrumpraha.cz). 15. 1. 14

Nikdy nedovol problému, aby tě pohltil. .....

18. ledna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Je na tobě učinit dnešek tím nejpodivuhodnějším dnem, který jsi kdy prožil, svým správným přístupem, svým pozitivním myšlením. Dívej se na dnešek jako na Můj den, den plný Mého požehnání a sleduj, jak se ti vše odhaluje v pravé dokonalosti, bez jediné myšlenky zklamání, která by to mohla pokazit. Proč bys měl být zklamán něčím, co ti dnešek může přinést? Pamatuj si, že vše plně zvládáš. Jsi pánem situace; tudíž je na tobě, jak se bude odvíjet. Budeš-li postaven před problém, věz, že na něj existuje odpověď a nikdy nedovol problému, aby tě pohltil. Dívej se na něj jako na zkušební kámen; dívej se na něj jako na výzvu a řešení se ti samo objeví. Nikdy, nikdy nedovol problému, aby tě ovládl. Ty musíš ovládnout jej. Musíš se přimět, abys myslel pozitivně, abys myslel velkoryse, abys myslel úspěšně. Potom sleduj, jak řešení krok za krokem přichází.


TZOLKIN 17.1.2014 6 EB kin 32

17. ledna 2014 v 11:20 Mayský Kalendář na každý den

Eb - Cesta - Síla Svobodné vůle
Oblast: Nezávislost, Moudrost, Zodpovědnost

Mít cestu a následovat život neznamená sedět a dívat se, co se stane. Nemůžete tvrdit, že osud, nebo nějaká jiná forma předurčily božské přednastavení pořadí událostí. Nejen, že jste zodpovědní za své činy a rozhodnutí, ale nesete ještě větší zodpovědnost - zvolit si cestu a dobře cestovat. Dnes vyhledejte ve vašem osobním dotazníku vedení Uuc (6) a Manik, aby vaše životní cesta byla pevná, důstojná s respektem k sobě. Vyhledejte praktické reálné řešení a přístup, spíše než popírání, nerealistické očekávání, či únikové tendence.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO UŠLECHTILÉHO PRO SPOLEČNOST, ABYCHOM POZVEDLI ROZMĚR SVÉHO LIDSTVÍ.

S pomocí svobodné vůle dnes můžete vyvážit póly rozporů v chování. Mír a rovnováha jsou podmínkou na cestě k úspěchu. Jedině z pozice srdce můžete poznat své přednosti. Vyberte si dnes, jestli chcete bojovat mečem, nebo láskou. Od dnešního dne žijte vědomě, dívejte se očima srdce. S pomocí síly lásky dnes bezbolestně opusťte karmické světy.

EB znamená vylézt na vrchol pyramidy. Představuje cestu života vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starých Mayů je EB Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi - esence života - energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.

Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.

Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet, nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.

ŠESTÝ TÓN - PROUD - TOK

Plynutí tvoří pohyb - Panta Rhei - nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Aby bylo možné zobrazit pohyb v akci - například balet, nebo pohyb sportovce - Uac je energie, která vždy přináší do pohybu dynamiku.
V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučuje se, abyste velmi Vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami. Je životně důležité, abyste se také v následujících dnech zdrželi jakéhokoliv hodnocení jevů a udržovali si přátelský přístup k lidem.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Jak naplňovat nové vize pro současnou dobu Áriové – 14.1.2014

17. ledna 2014 v 8:15 Vývoj vědomí bytostíJe důležité si uvědomit, co chci ve svém životě změnit. Např. hojnost. Hojnost vesmíru se skládá z více aspektů /tvořivost, zdraví, radost, peníze, práce, lehkost bytí ad./. Všechny tyto části by bez láskyplné energie nemohly být naplněny a realizovány. V současném životě máme ještě mnoho schémat, přesvědčení, závislostí, rodinných a rodových přesvědčení, které mají ještě mnoho úhlů pohledu. Vše do sebe zapadá jako mandala. Vytvoříme si tedy současnou mandalu naší hojnosti se všemi těmito aspekty schémat..

A systematicky zdrojovou energií transformujeme všechny neláskyplné energie až do prvotních příčin. Čistíme napřed 1.úroveň - 1.čakru až do 7. To je 7 základních energií v těchto 7 úrovních. Pak čistíme 7 nadstavbových, od 8. do 12. čakry. Tam pak vkládáme již novou vizi, jak má naše hojnost vypadat a vytvoříme tím novou mandalu naší hojnosti. Tuto mandalu přijmeme do srdce a necháme v srdci působit, pak přijmeme otisk této mandaly a ukotvíme jej v našem srdci pomocí zdrojové energie. Teď je dobré si udělat transformaci prvních 7 čaker v hojnosti, lásce, tvořivosti, víry v sebe, moudrosti ad. Dalších 5 je lepší dělat po 21.1., až přijmeme novou transformační energii 5.dimenze, která přichází na Zem. Takto postupně si vytváříme nový systém pro své vize.

Áriové a bytosti Duté Země

Vize v jiné dimenzi, než 3., je realita. Vize, myšlenka ve vyšších dimenzích se stává realitou. Jak k realizaci můžete přistoupit ve vaší realitě? Hlavou vám prochází denně nespočet myšlenek, ale ty nemají charakter vize. Vize je totiž vyšší mentální útvar, který je svébytný a jako svébytný si žádá naplnění. Jak tedy svou vizi naplnit? Ale nejprve si řekněme, jak svou vizi zformulovat. Vize by měla vycházet z potřeby srdce, vnitřní touhy a přesvědčení. Svou vizi formulujeme již jako uskutečněnou. Nemělo by se v ní vyskytovat slovo chci, přeji si, tvořím. Formulujeme již naplněnou realitu. Máme-li tedy správně zformulovanou vizi, vložíme ji do svého srdce a necháme svému srdci /potažmo duši/, aby se vyjádřilo.Věřte svému cítění. Pokud vaše srdce je k této vizi chladné či vlažné, znovu se nad svou vizí zamyslete a správně ji vyjádřete. Až tedy vaše srdce vizi přijme, vložte ji buď ve slovní formě či v podobě symbolu do 12. čakry. Nechte univerzálním světlem roztočit. Tímto způsobem pokračujte čakrami až do 0.čakry. Pak vyslovte prohlášení: Toto je realita mého bytí. A tím se realizuje vaše nová vize. .

Áriové a bytosti Duté Země

Váš záměr spočívá ve víře. Vaše víra vám může otevřít brány zázraků a nebo nevíra zavře vše nové. Chcete důkazy víry, ty jsou však jen slepé ukazatele - pravou víru ve vás neprobudí.

Jak ji tedy v sobě najít?
Věříte, že jste lidé? Věříte, že vidíte Slunce, Zemi? Jste o tom úplně přesvědčeni, není pochyb. Stejnou energii tedy usaďte v plánu, který máte před sebou - skálopevnou samozřejmost. Víře se musíte naučit stejně jako jste se naučili pracovat s kyvadlem. Víte, že pochyby vše rozmělňují, víra naopak otevírá brány novým možnostem.
Reálně tedy to znamená - usadit se nejdříve ve své víře, rozšířit v sobě energii bez pochyb. Třeba toho, co vidíte před sebou, máte jistotu, že to vidíte. Tuto energii pak usaďte do svého plánu.

DŮLEŽITÉje všechny plány - vize nejdříve sladit s plánem své duše a když pocítíte disharmonii, hledejte a tvořte svou vizi dále. Poté usaďte energii jistoty do svého plánu. Se slovy "Staniž se" jej přesunete do přítomnosti a prožívejte, jako by už byl reálný.
Poté se spojte zpátky s žitou realitou, kde ještě to nové není, uchovejte však v sobě myšlenku, jako by se to už dělo.

V této fázi je důležitá opět víra - v univerzum a bytosti, které vám pomáhají, víra ve vedení duše. O víc se nestarejte, nehledejte rozumové cesty ega, protože ty vše jen blokují. Odevzdejte se proudu kosmické energie. Lucka

Áriové a bytosti Duté Země

Už dokážete rozlišovat touhu Ega a touhu srdce. Touha srdce je obrovská síla, která vás vede, směruje, dává radost i víru. Je to energie, kterou vám doporučujeme plně procítit a uvědomit si její potenciál. Budete také vnímat její čistotu a záměr, který je v souladu s vaším posláním a naplněním. A tehdy, když si uvědomíte, po čem ve svém srdci toužíte, můžete vytvářet své vize. Je to už záměr vyjádřený v určité formě, dostává už reálné rozměry. Ale pro naplnění v životě je třeba, abyste svou vizi naplnili vděčností a radostí. Pokud si sednete a zklidníte se v srdci, můžete si svou vizi představit např. jako obláček, který z vašeho srdce formou spirály stoupá vzhůru a vytváří panoramatický obraz vize, vnímejte tuto energii a pak můžete svou zdrojovou energií tuto vizi realizuji a naplňuji TEĎ.
Chceme se ale ještě vrátit k blokům, které všichni vůči vytváření a naplňování svých vizí máte. Jsou především ve 2. a 3. čakře, v oblasti vaší tvořivosti a síly, ale také v oblasti 1. čakry, kdy jste své vize v minulosti omezovali s ohledem na potřeby své rodiny, rodu, národa apod. Po uvolnění této sítě bloků se vaše energie k naplňování vizi plně otevře a propojí s energií ostatních čaker.
Áriové a bytosti Duté ZeměPro všechny poutníky na Cestě Lásky přijaly Míňa N., Eva P., Lucka N., Karin L., (www.transformace.info). Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.