Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Leden 2014

TZOLKIN 31.1.2014 7 CIMI kin 46

31. ledna 2014 v 9:49 Mayský Kalendář na každý den

Cimi - Spojka, Smrt - Síla narození, smrti a znovuzrození - čili transformace

Nezapomeňte, že aby se mohlo dařit něčemu novému - staré musí zemřít: myšlenkové vzorce, emocionální reakce, vnímání reality. Nechte své staré stagnující, nebo nezdravé návyky odejít, abyste mohli přijmout více osvícený mocnější způsob bytí i myšlení. Snadno se to řekne, než udělá……….staré zvyky jsou hluboko zakořeněné v psychice, takže dnes máte co dělat.
To je výzva CIMI a Uuc (7) pro dnešní den. Chcete ji přijmout?

DNES JE DOBRÝ DEN POŽÁDAT O DLOUHÝ ŽIVOT A OCHRANU NA CESTÁCH, POŽEHNAT ROMANTICKÉMU DOBRODRUŽSTÍ

V poli dnešních energií svobodně pusťte všechny ideologické vzorce, špatné návyky, zvyky, odřízněte se od nízkých instinktů, uvolněte se od všech zátěží minulosti a buďte vděčni lidem za jejich pomoc. Dnes máte možnost přiblížit se božským kvalitám, dnes dostáváte velmi silnou podporu shora.

Síla dopadu CIMI se objeví jako mocná ENERGIE PŘEMĚNY. Klade zvláštní důraz na oddělení od starých programů, autorit a zlozvyků. CIMI přetrhává a láme vazby se vším, co je ZKOSTNATĚLÉ. . Pokud se naučíte vědomě pustit to, co bylo - CIMI vás bezbolestně vyprovodí ze starých nefungujících vztahů do nové bezpečné oblasti. CIMI je mocná podporující síla, která vás může UVOLNIT z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni.

CIMI představuje v yucatánském jazyce smrt, ale jedná se o vnitřní smrt. Je to význam pro moudrost předků, kteří nás vedou transformací, vnitřní smrtí k znovuzrození. V těle je CIMI spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme osvícení a získáváme moudrost vědomí našich předků.

Narození, smrt a znovuzrození je základním kamenem středoamerických mýtů. Pro CIMI je přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem, nativní CIMI musí dávat pozor, aby nespadli do role oběti, jsou inteligentní a romantičtí. Mottem dnešní Energie je: Nebuďte oběť a neobětujte se mnoho. CIMI je energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.

TÓN SEDM - ROVNOVÁHA - REFLEXE
Uuc je jako zrcadlo odrážejí světlo do tmy, odrážející vše co je i vše co není, je spojeno se Zdrojem veškerého Stvoření a proudem Božské vůle.
Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje, nazývaném též SEDMOU dimenzí. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. V energii SEDMIČKY je stimulovaný ŠESTÝ SMYSL, čili mimosmyslové vnímání. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abychom se nedostali do zápasů či extrémů.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

VÝSTUP KE KOSMICKÉ PYRAMIDĚ

31. ledna 2014 v 9:47 Mayský Kalendář na každý den


Autor: Carl Johan Calleman Ph.D.

Osvícení, tzv.Osvícení Zlatého Věku se završuje " koncem ČASU" a všichni se na tomto procesu musíme podílet jako jeho spolutvůrci. Toto je nejzásadnější poselství Mayského kalendáře pro dnešního člověka.

Jedním z typických omylů v souvislosti s mayským kalendářem je domněnka, že má co říci jen těm, kdo se zajímají o mayskou kulturu. Mayský kalendář obsahuje universální pravdu, která je naléhavým tématem pro dnešní globální společnost. Představuje definitivní, zcela jednoznačný časový rozvrh, který nezatemňuje žádné záludnosti. V tomto času se nacházíme v devátém posledním Podsvětí ( rok 2011), což znamená, že osud lidstva se musí zákonitě naplnit. Žijeme ve vědomém vesmíru, jehož inteligence se řídí PŘESNÝM ČASOVÝM PLÁNEM. Rozdíly v úrovni vědomí jsou skutečné a zcela nepodobné tomu Vědomí, kterým kdysi disponovali starověcí Mayové. Naděje lidstva nespočívá v tom, že budou všichni náhle samovolně změněni k lepšímu, nýbrž v tom že vývoj vědomí lidstva podléhá kosmickému plánu, s nímž nelze manipulovat. Vnoření se do tohoto plánu prostřednictvím Mayského kalendáře napomáhá jeho naplnění na individuální i kolektivní úrovni. Tento významný posun ve vědomí má nastat v přesném časovém měřítku. Naše myšlení a v jeho důsledku i naše činy se vyvíjení z převážné časti prostřednictvím rezonance s vyvíjejícím se kosmickým vědomím na naší planetě, jehož různé energetické přesuny jsou v mayském kalendáři přesně popsány. Prostřednictvím rezonance na Zemi jsme všichni více méně loutkami v rukách Kosmického plánu. Proto není nic tajemného na tvrzení, že celkový vývoj je v zásadě předvídatelný. Tento posvátný kalendář Mayů totiž představuje kód vesmíru k posvátnému času.
Pravidelný třináctidenní cyklus tzolkinu tedy představuje jakýsi mikroskopický odraz energetických změn, které přesně ovládají spirální evoluci lidstva. Tím si také můžeme vysvětlovat proč má každý den svou duchovní energii. Třináctidenní cyklus kodifikovaný jako stavební jednotka posvátného kalendáře (20 x 13), je přesným vysokofrekvenčním vývojovým cyklem.

Nalezení cesty k osvícení nám může dopomoci, abychom přestali být loutkami, rozšířili úlohu svobodné vůle ve svém životě a převzali zodpovědnost za Boží spolutvůrcovství.

Protože se vesmír může vyvíjet pouze postupně, platí totéž i pro nás a proto lze v této souvislosti hovořit o určitých časových zámcích. Proto se osud naplňuje postupně. Časové zámky ukrývají určité aspekty vývojové cesty, dokud jim nová kosmická energie neumožní, aby se otevřely a vpustily do života nový prvek. Kdybychom nebyli vybaveni těmito časovými zámky, reagovali bychom na božské impulsy příliš brzy a pak bychom jen narazili na tlusté zdi. Jedná se o zásadní body v čase definovaném v mayském kalendáři, kdy se otevírá určitý portál k vyššímu vědomí. Určité aspekty cesty nám nejspíše zůstanou skryty - dokud jim nové energie neumožní, aby vyšly na denní světlo.

Přesto existují rozdíly, jak rychle který jedinec šplhá po vývojové pyramidě; někteří se dostanou na vrchol dříve. Protože se celý vesmír připravuje na tuto cestu postupně v souladu s kosmickým plánem, musíme počínat s výkyvy, dokud celý proces nebude na kolektivní úrovni ukončen. Nemůžeme tedy nijak změnit tento časový rozvrh a nemůžeme svět přivést k rajskému stavu hned dnes; přinejmenším na kolektivní úrovni jsme zcela podřízeni toku kosmického času. Dokonalé naplnění každého kroku kosmického plánu si žádá přesně svůj čas, proto nelze žádný z nich přeskočit.

Osvícení znamená nadčasové kosmické vědomí v prožívání skutečnosti, která není ovládána jinově - jangovou polaritou vyvolávající vnitřní a vnější konflikty. Deváté - vesmírné Podsvětí je vytvořením takového vědomí. Mayský kalendář je pro popis tohoto transformačního procesu neocenitelnou časovou mapou, která zachycuje proměnlivý duchovní terén a vnímání skutečnosti mapou, která nám může dobře posloužit k výstupu na nejvyšší úroveň vědomí. Ti, kdo si Osvícení stanovili za cíl své cesty, najdou v této mapě nejcennější pomoc.
Zdroj: http://mayskykalendar.blogspot.cz/

20. leden 2014: Důležitost uzemnění

31. ledna 2014 v 7:00 MATKA ZEMĚ

ARCHANDĚL MICHAEL prostřednictvím CELIE FEN


Byl to intenzivní a spíše chaotický začátek roku 2014! Poslední úplněk ve znamení Raka/Kozoroha a vlna energie slunečních erupcí způsobila, že sílu těchto energií vnímal každý. Přídavkem k tomu je ještě přímé napojení přicházející energie Podstaty, o které mluvil Archanděl Michael. Je to prapůvodní energie Země, která vytvoří nový vztah lidstva k přírodě. Je to skutečně období vzrušující a intenzivní změny.
Nejčastější otázkou, kterou dostávám od lidí je, jak zvládnout tyto silné energie. Odpověď se vždy skládá ze dvou bodů - buď bdělý, vědomý a uvědom si co se děje.Buď plně uzemněný, což je vlastně to stejné!

Pojďme se nyní stručně podívat proč tyto energie vnímáme tak intenzivně.Zaprvé... Slunce. Jsme v období, kterému se říká "Sluneční maximum", znamená to že Slunce nepřetržitě vysílá silné erupce, který přichází na Zemi. V metafyzické terminologii to znamená, uvolnění slunečních světelných kódů a nebo informace, která je absorbována Zemí a těly, ale I světelnými těly všech živých bytostí na Zemi. Pokud je vaše světelné tělo plně aktivováno na Úroveň Sluneční Energie, pak tato informace je absorbována do světelného těla a vysílána přes podvěsek mozkový a meridiány do vašeho fyzického těla. Pokud jsou tyto světelné kódy v určité síle, pak to může vyvolat neklid ve vašem těle. Je to z toho důvodu, že Galaktický Systém Člověka je zkonstruován tak, abyUZEMNILtyto energie nebo je spustil do Zemské Mřížky. Galaktický Člověk nebo Nový Člověk je Mostem mezi rozdílnými stupni a dimenzemi.

Toto dobře funguje, pokud je člověk dobře uzemněný a dovolí aby tyto energie přes něj prošly do Země, kde jsou absorbovány a využity.Pokud nejste dostatečně uzemněni, pak se projeví to, čemu se říká "symptomy vzestupu". Pokud intenzita této energie nemůže být uzemněna, pak koluje ve vašem energetickém systému a aktivuje tak všechny vzorce, kterých se na určité úrovni držíte. Nejčastější je, že se tato energie drží v druhé a třetí čakře, kde se nachází emocionální a mentální úroveň a vaše bytost tvoří pak "staré vzorce". Hodně slyším jak lidé říkají, "Myslel jsem, že jsem to už vyčistil, ale ono se to opět vrátilo"! Ano, vyčistili jste to, ale intenzitou energie to bylo opět zaktivováno, ale ne proto že by to bylo potřeba opakovaně čistit, ale protože tato energie je hlavně kreativní a potřebuje tvořit. Takže pokud netvoříte nic nového, pak se jednoduše tvoří to staré stále znova.

Takže je to skutečně na nás, začít nově tvořit a uzemnit toto nové tvoření. Tato energie je tu proto, aby nás podpořila, ale my musíme vkročit do té Nové Reality a do nového vztahu s Přirozenosti. Pokud vidíte, že se objevují staré vzorce, proč neřekněte jednoduše - NE! a jděte dál. Nedávejte jim energii, posuňte se k něčemu novému a uzemněte tuto energii v nové tvořivosti a ne to stejné a staré znova a znova.

Je to stejně jednoduché jako s naším vývojem psychologie 20. století - vypadáme, jako že si uvědomujeme že se potřebujeme uzdravit a postoupit už na vždy. Vlastně, v Nové Realitě potřebujeme přijmout, že pokud se soustředíme na PŘITOMNOST.... TEĎ....pak minulost není problém. Nemusíme to přetvářet znova, jednoduše řekněme NE, pokud to vidíme přicházet. Můžeme se rozhodnout, ale je nutné být bdělí a vědomí abychom si uvědomovali jaké možnosti jsme zvolili.

Tímto způsobem můžeme plně vkročit do Možnosti Vzoru Nového Galaktického Člověka a užít si tak sílu tvořivé síly Slunečního Světelného Kódu, která přichází na Zem. Musíme se ale ujistit, že tato energie neuvízla v emocionálních a mentálních vzorcích z minulosti, ale je jí umožněno procházet do nově vytvořené reality.


S celým tím šťastným "Slunečním tančením", kterým jsme prošli, jsme také Tancovali podle Měsíčních energií. Úplněk ve znamení Raka měl obzvláště vysoký potenciál Solární aktivity, právě proto, že byl v Raku....vodní měsíc. Měsíce ve znamení vody aktivují proud emocí a pocitů, obzvláště týkající se Domovů a Rodin. Takže v posledních dnech jste mohli pociťovat intenzitu těchto energií. Je to energie kreativní a pocitová. Mohli jste se cítit "na měkko" a mohlo se vám chtít kdykoliv plakat. Mohli jste pociťovat intenzivní opuštěnost nebo zlobu, a nebo jakékoliv množství energie. Ano.... oslavujte že se opět spojujete se svými city.

Ve staré realitě jsme byli "mentálně"ponořeni do populární kultury televize a medií, kdy jsme často nebyli schopni rozlišit, co jsme skutečně cítili a co jsme byli kontrolou rozumu, vysílanými medii, vybízeni cítit. Nyní, jak se probouzíme, začínáme se seznamovat s vlastními city, které mohou být v některých chvílích velmi intenzivní. Učíme se srovnat s intenzitou a nedovolit si, abychom se stali nefunkčními nebo agresivními. Raději oslavujte sílu, která prochází těmito city!

V Nové Realitě je nutno abychom byli Silní a Uzemnění. Jsme Mistři Světla a Sluneční Bojovníci.Je nutno neustále se rozhodovat, tvoříme tak v každé chvíli! Tato Nová energie Podstaty "Duchovního lesa" se domáhá s námi pracovat, tak aby tvořila a projevovala se v Zemské podobě a aby se nově projevila ve hmotě a obtiskla Boží Inteligenci Tvořivosti a nové Světelné Kódy.

Je to vzrušující, silné a náročné období pro Planetu Zemi. Tak jak se posouváme k Nové Planetě Země si uvědomujeme, že jsme to my kdo tvoří to Nové každým svým učiněným rozhodnutím.


Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Renata H. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této "Poznámky" včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkujeme za pochopení a respektování této podmínky.

Zdrojem mládí je tvé vědomí; radost z žití je elixírem života.

31. ledna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Povznes své vědomí a uvědom si, že tvůj věk nemá hranic. Jsi tak mladý jako čas, tak starý jako věčnost. Žiješ-li plně a slavně v každém přítomném okamžiku, jsi vždy tak mladý jako přítomnost. Stále se znovuzrozuješ v Duchu a v pravdě. Nemůžeš zůstat stát v tomto duchovním životě; vždy je něco nového a vzrušujícího, čemu se lze učit a co lze dělat. Žití ve stavu očekávání tě udržuje stále bdělého a mladého. Když mysl stárne a otupuje se, život ztrácí všechnu jiskru a chuť. Nemůžeš-li pochopit některé nové pravdy svou myslí, ztiš se a povznes své vědomí, napoj se na nekonečné univerzální vědomí a splyň s ním, tedy se Mnou, a budeš schopen porozumět všemu. Udržuj svou mysl bdělou, a nikdy nezestárneš. Zdrojem mládí je tvé vědomí; radost z žití je elixírem života.


Kryonovy „Marshmallow Messages“ – leden 2014

30. ledna 2014 v 10:44 Vývoj vědomí bytostí
06.01.2014

PŘEPSÁNÍ
Čeho se bojíte? Všechny vaše podvědomé strachy jsou založené na zkušenostech z minulých životů. Můžete to vnímat jako "data", která si s sebou nesete, která byla zapsána před velmi dlouhou dobou a která jsou stále aktivní. Čemu se vyhýbáte? Co nechcete dělat kvůli nějaké nevysvětlitelné energii? Všechny tyto věci, některé pro vás nevysvětlitelné, mohou být vymazány a přepsány. Nedají se zakrýt. Můžete je jen přepsat. Akáša je připravená na to, že bude změněna, aby byla v souladu s vaším současným životem.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- "Rekalibrace lidstva" - z Kryonovy Knihy Třináct


13.01.2014

CO VE VÁS VYVOLÁVÁ NEJVÍC STRACHU?
Co ve vás vyvolává nejvíc strachu? Pro většinu z vás je to nevědomý strach z úspěchu, strach z toho, že půjdete po své dohodnuté cestě, strach z hojnosti. Možná je to strach ze samotného osvícení. Vyzýváme vás, abyste vzpřímeně vstoupili do tohoto strachu. Ať už se nejvíc bojíte čehokoli, o čem víte, že je to karma ve vašem životě, musíte se tomu postavit čelem, abyste se s tím vypořádali - vězte, že je to jednoduše jen pozlátko.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- Z Kryonovy Knihy Tři "Alchymie lidského ducha" -


20.01.2014

ZMĚŇTE SVĚT
Znovu vám opakuji, že změna jednoho ovlivní mnohé. Takže pokud by existovalo nějaké doporučení pro tuto novou dobu, znělo by - změňte sebe… spolutvořte pro sebe. Dovolte, aby vás ostatní pozorovali a následně se sami také změnili.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- z Kryonovy Knihy Tři "Alchymie lidského ducha" -

20.01.2014

JEDNODUCHÉ UVĚDOMĚNÍ
Vaše jednoduché uvědomění si svého duchovního já, už ve skutečnosti započalo planetární posun nezbytný pro dokončení tohoto obrazu osvícené Země. Viděli jste v poslední době nějaké změny v politice? Neříkali jsme vám, abyste to vyhlíželi?Neříkali jsme vám, že známkou změny lidského vědomí bude to, že nebudou žádná tajemství? A co vaše ekonomika a snahy "spojit se" k vytvoření celosvětové rovnováhy? Hovořili jsme o každé z těchto věcí a teď jsou tady!Je to díky tomu, že jste uvolnili svou energii pro planetu.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- z Kryonovy Knihy Sedm "Dopisy z domova" -

Zdroj: e-mailové "Monday Marshmallow Messages" od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Horoskop na období od 27.1.2014 do 2.2.2014

30. ledna 2014 v 10:27 Jednoduchost života


Na prahu nového vývoje je nutno se spolehnout na vnitřní inspiraci a vedení.


Ještě tento týden můžete využívat příznivou konstelaci hvězd z minulého týdne, než přijde zpomalení, formování či komplikace.

Merkur 31.1. vstupuje do znamení Ryb, kdy začne vytvářet konjunkci s Neptunem, a tím se naše myšlení stane více abstraktní, ovlivněné silně emocemi, budou sklony k vnímání skrytého, k silným snům. Zhorší se paměť a objeví se zapomínání a "neschopnost" vyjádřit své myšlenky, dát je do logické formy slov. "Vím to, ale logicky to nedokáži vysvětlit. Jak to, že to vím?"

Snadno se dostanete do meditací, objeví se jasnozřivost, vhledy a rozpouštění mentálních vzorců. Na druhé straně bude zastřen logický úsudek, objeví se nejasnosti, nedorozumění, klamy a zamlžování. Pozor na bujnou fantazii a DOMNĚNKY! V tomto týdnu prostě nic nebude jasné.
Až příští týden se vše bude konkretizovat.

Venuše v kvadratuře na Urana symbolizuje nečekané výkyvy v lásce, ochlazení vztahů a nečekaných zvratů a nedorozumění. Stále působí konjunkce Venuše a Pluto a proces přerodu dostane dynamičtější, rychlejší a překvapivý rozměr, ne vždy pozitivní.

30. 1. nastává novoluní ve Vodnáři na sabiánském symbolu, který ukazuje téma, které během celé fáze měsíce působí.

"Člověk ve chvíli ztišení nabývá nové inspirace, která mu možná změní celý život." Klíčová myšlenka symbolu: Na prahu nového vývoje je nutno se spolehnout na vnitřní inspiraci a vedení.

Symbol klade důraz na zásadní hodnotu trvalého otevření se sestupujícím silám Ducha či Duše. Klíčovým slovem je přesah vnitřní, transcendentní síly přes individuální vědomí.

2. 2. nastavají Hromnice. K tomuto datu se pojí několik významů: je to svátek světel a pojí se k živlu ohně, očistění, uvedení Páně do chrámu. Zároveň 2. 2. je spojován také s ochotou zasvětit svůj život poslání, které člověk dostává. Nastoupení své cesty. Jak jsem měla možnost si všimnout, již po několik let je to velmi silný den, který přináší z čistého nebe blesk uvědomění, očištění, pochopení, rozhodnutí, prozření a nastoupení své cesty.

V tento den je konjunkce Merkura s Neptunem, Luna v Rybách v harmonickém aspektu na Saturna, Černou Lunu. Nekonečnost znamení Ryb, které má v sobě ukryto hluboké tajemství kristova vědomí, je reálně možné prožít, uchopit a nechat vstoupit skrze niterný obraz vize, který se má realizovat v hmotném světě. Jít a konat. Právě propojení Saturna s Lunou dává praktičnost k uchopení poznání. Dokud niterné poznání pravdy neuvedete do hmoty, reakce, své změny chování, jako by ani nebylo. Vyjevení pravdy.

Působení z minulého týdne:

Slunce vstoupilo do znamení Vodnáře. Přichází odlehčení, schopnost nadhledu, pocítění více svobody, volnosti a naděje. V době Vodnáře se dotknete, nakolik dokážete být svobodní, sami sebou, jak dokážete projevovat svou jedinečnost a originalitu. 23.1. (do 2. 2.) se Slunce dostane do harmonického aspektu s Uranem, tento aspekt symbolizuje osvobození skrze prohlédnutí, nalezení nové cesty a rozšířené vědomí. Otevírá se v nás ,,trychtýř" k novému poznání, jsme otevření, aby mohlo přijít osvobození. Proto berte vážně inspirace, vize a sny, které v této době přicházejí.

Jupiter opozice Pluto, Venuše a v kvadratuře s Uranem vytváří T-kvadraturu, která symbolizuje napětí, které vede k poznání. Velké napětí, které vynáší niterně bolestivé prožitky, aby byly osvobozeny ze svého vězení nevědomí. Uvolňuje se velká niterná síla. Ano, můžete být otřeseni poznáním, pravdou, osudovostí. Z nitra se uvolňuje to, co je již zralé a právě doba Vodnáře přináší pravdu. Poděkujte za prožité zkušenosti, trápení a bolesti a vydejte se novou cestou. Následujte svůj sen.

Konjunkce Venuše s Plutem (do 16. 2.) je smrtí a znovuzrozením hodnot, radosti, tvoření, lásky. Venuše je do 1. 2. retrográdní a tím pádem se tato konjunkce do této doby bude projevovat více niterně. Starý hodnotový systém se v nás rozpadá. Pokud změníte své hodnoty, mění se vám celý život. Tento proces se děje v oblasti citů, lásky, vztahů, hodnot, peněz a tvoření. Proto přichází náročné období pro lásku, přerodíte vztah, projde procesem smrti, aby se mohl znovuzrodit v nové kvalitě. Pokud branou znovuzrození neprojde, je to symbolem toho, že již bylo ve vztahu vykonáno vše, co mohlo a je potřeba jít dál. Nesnažte se oživovat "mrtvé", oživování mrtvého přináší jen trápení a bolest. Vzpomeňte si na Kytici - Svatební košile.

To, co již projde branou "smrti", je potřeba nechat odejít, důležitý je proces "truchlení", vyrovnání se s koncem. Tento proces je důležitější než oživování něčeho, čemu se již naplnil čas.

Ve vztazích se objeví mocenský princip, žárlivost, lpění, smyslnost a intenzivní prožívání citů.

Ano, staré již končí a nové se bude teprve tvořit. V této době jste v podpoře Sluncem Vodnáře, který přináší nové možnosti a vhled.

Přeji vám mystický týden. Petra Nel Smolová

TZOLKIN 30.1.2014 6 CHICCHAN kin 45

30. ledna 2014 v 10:06 Mayský Kalendář na každý den

Chicchan - Had - Životní Síla, instinkt, vitální síla

Existují některé základní skutečnosti , které mají vliv na blahobyt každé rodiny bez ohledu na kulturu, náboženství, národnost, či politický systém. Tyto skutečnosti zahrnují duševní a fyzické zdraví, důstojné zaměstnání, přístup ke zdrojům, majetkovému právu a silným stabilním mezilidským vztahům. Problém však je, že v dnešním světě málo z nás může uniknout konstantnímu náporu problémů a výzev, které dělají dosažení skutečného blahobytu pro sebe a svou rodinu těžké. Všechny Uac ( 6 ) dny podporují úsilí o stabilizaci vašeho osobního, nebo rodinného prostředí, a s Chicchan na palubě je dnešek opravdu silný pro vitalitu, jasnost a porozumění v životě; k neutralizaci strachu a úzkosti, které drží vás, nebo vaši rodinu zpátky.
DOBRÝ DEN POŽÁDAT O DOBRÉ ZDRAVÍ, DUCHOVNÍ OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDNÍ I VAŠÍ OSOBNÍ OCHRANU

Dnes je dobrý den udělat selekci, začít jednat podle plánu, odhodit přehnané ambice, pýchu, falešnou tvrdohlavost a přijmout sami sebe takové jací jste. Nepřetěžujte své tělo a nepřeceňujte životní síly.

Symbol HADA zosobňuje hlubokou instinktivní moudrost, vytváří kanál mezi Nebem a Zemí. Je to energie pomoci těm, kteří tvoří prostor v srdci. HAD je síla pravdy a spravedlnosti.

Otevřete se signálům, které vám dává vaše tělo. Nepřehlédněte a neignorujte žádné znamení. Zrevidujte způsob stavování a zamyslete se, co vám přináší vaše škodlivé návyky.

Osobnosti narozené v energii Chicchan jsou obdarováni magií vidět věci pod jejich povrchem, obdařeni intenzivní sexuální energií, což jim dává přirozené charisma, jsou silní fyzicky i psychicky. V den HADA se narodil např. William Shakespeare, nebo Marilyn Monroe.

Spojte se dnes s vaším vnitřním ohněm, zaměřte se na všechno, co vám přináší duchovní i fyzickou vitalitu a sexuální rovnováhu. Použijte své tělo jako klíč k vnitřní transformaci. Podívejte se na něj, jako na ukazatel směrující vás k Vyššímu Vědomí. Řiďte se instinktem. Řiďte se vnitřním hlasem. Věřte v přirozenou schopnost rozhodnout se v tom okamžiku.

ŠESTÝ TÓN - PROUD - TOK
Plynutí tvoří pohyb - Panta Rhei - nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Uac přináší do pohybu dynamiku.

ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesněte v pozemských věcech to, co je Božské, čili svoji Hvězdnou Duši. Pouze tehdy proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Máš ze svého konání radost?

30. ledna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nalézáš opravdovou radost v práci, kterou děláš, a v životě, který žiješ? Nalézáš skutečnou hrdost v díle konaném nejen dobře, ale přímo dokonale? Vidíš nerad vše, co je uděláno nedbale a bez nadšení? Je tvé srdce plně zapojeno do všeho, co činíš, a uvědomuješ si skutečnost, že vše děláš pro Mne a Mou čest a slávu, natolik, že tě nemůže uspokojit nic, co není "to pravé"? Tak by to mělo být. Nikdy bys neměl být spokojen s prací konanou bez nadšení a ochoty. Vše, co musí být vykonáno, dělej s radostí a láskou a ať to platí pro vše, co děláš, od nejvšednější práce až po ty životně důležité. Hleď, aby tvůj postoj ve všem, co podnikáš, byl správný, abys do něj vkládal správné vibrace. A navíc shledáš, že máš ze svého konání radost.

Rok 2014: Nový vztah s Přírodou a Duchem Lesa

29. ledna 2014 v 10:11 MATKA ZEMĚ

Dobrodružství roku 2014 a možnosti: Energie Nové Země

ARCHANDĚL MICHAEL prostřednictvím CELIE FEN


Milovaná Rodino Světla, jaká to radost a potěšení vstupovat do tohoto roku 2014 ve vaší nové realitě! V tomto poselství chceme s vámi mluvit o některých možnostech, které nabývají tvar v časové ose vaší Nové Země.
Za prvé: Rok 2014 bude rokem velké změny a transformace na materiální nebo fyzické úrovni. Veškerá pozornost se teď zaměřuje na to, jak se nové energie začínají projevovat na Nové Zemi, protože Zlaté Frekvence dovolují a podporují Vyšší Vědomí a vyšší úroveň představivosti a tvořivosti.
Nový sen nabývá tvar a Krystalové Děti jsou zde, aby vás podpořily a pomohly vám při prožívání tohoto snu.
Je pravda, že tato manifestace půjde ruku v ruce se značným rozruchem v politických a ekonomických sférách společnosti. Je to proto, že se probouzí indigová generace a vydává se plnit své poslání výzvy a transformace. Budou vyzývat politické a ekonomické systémy všude, kde je nespravedlnost a utrpení, a začnou práci na skoncování s nedostatkem a utrpením na Zemi.
Nedostatek a utrpení nejsou na Zemi nevyhnutelné. Vznikají prostřednictvím nerovnováhy v sociálních a ekonomických strukturách a mohou být vyléčeny tím, že přivedeme tyto sociální struktury do nové rovnováhy.
V roce 2014 narazíte na mnoho překvapujících události, moji milovaní, protože změny se dějí s velkou rychlostí. To, co se zdálo být pevným, se najednou drobí a padá, aby to bylo nahrazeno myšlenkami a strukturami, které jsou proměnlivější, pružnější, a které podporují veškerý život na Zemi.
Milovaní, prosíme vás, abyste se nebáli, až uvidíte tyto změny. Jste Mistři a Bojovníci Světla. Vězte, že když zůstanete v jednotě se svým srdcem a svým vnitřním klidem, projdete těmito změnami s grácií a tím nejlepším možným způsobem.
Skoncování s chudobou, obhajitelná budoucnost a Duch Lesa
Milovaná Rodino Světla, při vašem vstupu do tohoto roku 2014 po vás žádáme, abyste snili a snili hodně. Ano, soustřeďte se na své vlastní životy a na vše co potřebujete k tomu, abyste byli šťastní, ale pamatujte také na to, že jste součástí globálního společenství a na to, že můžete snít i pro své společenství
Prosíme vás, abyste snili a soustředili se na skoncování s chudobou, vytvoření Hojnosti pro všechny, a vytvoření obhajitelné budoucnosti pro své děti a také děti jejich dětí!
Milovaní, tento proces léčení a transformace je spojen s vaší schopností obnovit své spojení s Přírodou a Elementárním Světem. V 19. a 20. století vás vaše evoluce a pokrok odvedly od Přírody do mechanické a technologické reality. To posloužilo vaší expanzi do pěti dimenzionálního globálního společenství, ale nebudete moci prospívat, jestliže se nenavrátíte k na vzájemném respektu založenému spolu-žití s Přírodou.
Je to otázka rovnováhy mezi potřebami lidstva jako dominantního druhu na planetě Zemi a potřebami ostatních druhů a živých bytostí. Protože vy všichni jste spojeni ve Velké Pavučině Života, a pokud nenaleznete rovnováhu, nebude se vám dařit dobře.
A je to tak, Milovaná Rodino, že společně s ukotvením Zlaté Frekvence, zažijete na Zemi také znovu oživení starobylých elementárních sil, které nazvete "Duchem lesa". Tato nádherná bytost a energie podpoří každou vaši snahu a projekty, které vznikly na vyléčení roztržky s Přírodou a vytvoření hojnosti a obhajitelné budoucnosti.
Les byl prvním "domovem" lidstva a vy jste se učili, jak být podporován touto energii, která vyživovala a zásobovala. V některých kulturách jste viděli tuto milující energii podpory jako Velkou Matku, v dalších jste zase spatřovali sílu přírody jako mužskou energii nazývanou "Pan". Existovalo pochopení Elementární Moci této Bytosti a toho, jak podporovala všechen Život na Zemi včetně, ale nejen, toho lidského.
A potom jste, v určitém bodě svého mentálního vývoje, vstoupili do "války" s touto silou a snažili jste se ji ovládnout a porazit. Ta se stáhla a Země začala strádat, protože lesy a divoká místa ustoupily a pomalu umíraly spolu s tím, jak se vyvíjela technologie.
Při zakotvování Zlaté Frekvence na Zemi jste efektivně pozvali návrat Ducha Přírody, toho "Ducha Lesa" a návrat Hojnosti a podpory do svých životů. "Válka" s přírodou skončila. Zase se učíte, jak umožnit přírodě, aby vás podporovala při vašem opětovném setkání s milující přítomností Ducha Lesa ve vašich životech. Dovolte této nádherné energii, aby se stala součástí vašich snů při spolu-vytváření Nové Země s městy, která vítají Přírodu a Ducha Lesa, aby vytvořili Hojnost a Radost.
Když otevřete svá srdce a své životy Duchu Lesa, aktivujete tuto energii ve svých životech a ve svých společenstvích. Začnete vytvářet Města Světla Nové Země, která přinesou Rovnováhu s přírodou a skoncují s nedostatkem na Zemi.
Osobní a planetární rovnováha
Milovaní, ve vašem pětirozměrném světě je vše propojeno. Abyste spatřili, jak se Duch Lesa a jeho Hojnost projevuje ve vašem společenství, musíte začít tento proces ve svých vlastních životech.
Začněte prostým otevřením svého srdce a žitím v rovnováze s Nebem a Zemí. V této rovnováze je zahrnuto přijetí podpory a lásky, které jsou neodmyslitelnou částí Božského Plánu pro život na Zemi. A potom žijte svůj život ukotvení, s pevnou vírou v proud Hojnosti, který vzniká v Přírodě a skrze proud Života, Lásky a Tvořivosti. Naučte se projevovat s lehkostí a v harmonii s přírodou jako spolu-tvořivá síla.
Až se stanete vnímavými k této milující a podporující energii, budete se cítit méně stresovaní a spokojenější ve svém životě na Zemi. Shledáte snadnějším proudění těchto nových myšlenek, nových projektů, nových prostředí, a necháte odejít to staré jako součást probíhajícího "organického" životního procesu. Ať už bude váš osobní "další krok" jakýkoliv, vězte, že dostanete podporu od této milující a všeobjímající síly přírody.
Vaše práce, Milovaná Rodino Světla, je zůstat ukotvení, soustředit se do svého srdce a propojit se se Zlatou Frekvencí Vyššího Vědomí. Toto, společně s citlivostí k Duchu Lesa, zformuje život vznešené hojnosti a prosté harmonie s přírodou a přírodními silami ve vašem těle a ve vašem prostředí.
Světelné uzly a Společenství Nové Země
Milovaní, až dosáhnete tuto úroveň Frekvence a Vědomí, stanete se "Světelným uzlem" pro Novou Zemi. Jako takoví budete přirozeně přitahovat ostatní, kteří jsou na stejné frekvenci, a začnete tvořit Společenství Světla.
Toto je organický a přirozený proces, kterým k vám budou přitahovány příležitosti a lidé, protože jste vedeni v souladu s proudem této energie.
A v souladu s těmito "Světelnými uzly" povstanou nové myšlenky a nová společenství Nové Země.
Budou se vynořovat všude, ale soustředí se na vytvoření udržitelné budoucnosti a budou pracovat na skoncování s nedostatkem a léčit vztahy s přírodou. Ale co je to nedostatek než víra, že nám příroda neposkytuje dostatek? To bude zvláště potřebné ve městech, kde bude mnoho "Bojovníků Světla", kteří začnou aktivovat "Světelné uzly" ve velkých městech, aby se projevila Nová Země.
Zjistíte, že tito "Bojovníci Světla" jsou všude tam, kde jsou sny a vize o Spravedlnosti a Hojnosti. Vytvoří zahrady a záhony a zahájí projekty na vyčištění vod a zajištění domova pro všechny bytosti. Naleznete je všude tam, kde je snaha zachránit lesy a řeky a žít v harmonii s přírodou. Najdete je, jak pracují na sladění technologie s přírodou, protože to je jejich posláním. Tou jedinou technologií, která se bude na Nové Zemi rozvíjet, bude "čistá" a obhajitelná technologie.
Tito Bojovníci Světla budou pracovat na Vyšších Rozměrech společně se strukturami Nové Země a Světelnými Radami. Rada Starších bude nad projekty dohlížet a Rada Dohlížitelů Země bude tyto projekty podporovat. Dětská Rada bude poskytovat podporu duším přicházejícím na Vyšší Frekvenci a Krystalovým Dětem, které jsou již zde, protože dávají svou energii tomuto novému projevení se na Zemi.
Toto je, Milovaná Rodino, realita Nové Země.Žádáme vás, abyste se soustředili raději zde, než ve staré realitě paranoi, rozkladu a rozpadu. Vždy pamatujte na to, že je to vaše volba, a v každém okamžiku svého života si můžete vybrat, kterou Světelnou Frekvenci chcete přenést ve svém životě a co chcete s tímto světlem vytvořit jako Spolu-tvůrci vaší Společné Reality.


Přejeme Radost, Lásku a Hojnost na vaší Cestě do roku 2014!
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této "Poznámky" včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkujeme za pochopení a respektování této podmínky.
TZOLKIN 29.1.2014 5 KAN kin 44

29. ledna 2014 v 9:38 Mayský Kalendář na každý den

KAN - ZRNO - Síla rozkvětu a schopností

Oblast činnosti: Tvůrčí principy, růst, pokrok, nadšení, sex

Moderní společnost v nás zakotvila nevysvětlitelný pohon " jak se tam dostat jako první ". A tak to všichni poslušně používáme jak v práci, tak v životě; snažíme se být tím prvním, kdo něčeho dosáhl, bez ohledu na to, co to může být. Ho (5) vám dnes pomůže " být tam jako první " anebo "být napřed", ale udělejte si čas naplánovat a promyslet vaši zamýšlenu cestu, zejména v tento den. Den KAN není tak jednoduchý; vyžaduje hlubší pochopení vašich komplexních energií - jako svojí skutečné síly. Posaďte se na chvíli s KAN a pak otevřete stavidla pro Ho.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT ZDRAVÉMU VÝVOJI DĚTÍ A TĚHOTNÝM ŽENÁM

Jen to, co vykvete, může přinést v budoucnu ovoce. Kan vám dnes přináší vzkazy, jak pečovat o své Hvězdné Zrno, jak posílit základy víry a vyjádřit své skutečné schopnosti a vnitřní krásu. Od nikoho nic neočekávejte, pusťte se sami do práce, jedině tak můžete poznat svoji skutečnou velikost a vyhnout se všem komplexům.

Uvědomte si, že životní problémy vám chtějí jen pomoci osvobodit vás od iluze bezpečí. Mějte odvahu využít nové možnosti. Zbavte se nadměrné opatrnosti. Nepříjemnosti, kterým čelíte vám to ukazují. Probuďte v sobě pole snů a přání.

Na glyfu KAN najdeme symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka, žijícího v symbióze s faunou i florou - místo plné bohatství a absolutní hojnosti, kde člověk nezabíjí živé bytosti, ale živí se plody vypěstovanými ze semene. Energie KAN podněcují probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádají vás, abyste se stali Mistry všech umění. Květina, když dozraje, nabízí nádherné květy, tak jako zralý člověk okouzluje moudrostí svých slov. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak, jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou, schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost až po bytí v plné životní a sexuální síle. Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost.

Nativní KAN jsou mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná - musí proto být dobře řízena. Měli by se vyhýbat přílišné smyslnosti a kontrolovat svůj sexuální život.

PÁTÝ Tón - PĚT představuje střed krychle. Síla Vedení - Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny jejich aspekty. Tón PÁTÝ je autoritou Vlny - z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA - spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.


Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

“ZÁHADNÁ INNATE - VROZENÁ MOUDROST TĚLA”

29. ledna 2014 v 7:00 Vývoj vědomí bytostí


Tento živý channeling byl přijat v Gaithersburgu v Marylandu
v sobotu, 31. srpna 2013Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou, a proto byl tento text následně rozšířen. Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství.Zcela Mi důvěřuj.

29. ledna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jsi připraven změnit své názory a své myšlení? Jsi připraven přijmout něco nového bez výhrad? Někteří lidé jsou přizpůsobiví a dokáží to s největším klidem, ale jiní mají velké obtíže, které způsobují v jejich životech napětí a stres. Nebo stagnaci, která je téměř stejně špatná. Musíš být odvážný a jít vpřed k novým cestám, k novým a někdy i nezmapovaným, vodám bez jakýchkoliv obav. Já tě doprovázím do těchto nových a neznámých vod a nedopustím, abys utrpěl úraz. Přijmi Mě za svého stálého průvodce a společníka. Nejsi žádán, abys vstupoval do neznámých vod bez svého kormidelníka. Já jsem tvůj kormidelník a nenechám tě nikdy ztroskotat. Zcela Mi důvěřuj. Je-li cesta drsná, ničeho se neobávej; je-li nebezpečná, nebuď znepokojen. Provedu tě tím vším. Ale pamatuj, že se máš odevzdat do Mé vůle a neodporovat.

PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ

28. ledna 2014 v 14:25 Skutečný mír je uvnitř

Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě.
Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích.
Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století.

PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ
Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory:
Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum.
Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme?

Usmál se a řekl:

"Jste světlo světa.
Jste hvězdy. Jste chrám pravdy.
V každém z vás je Vesmír.
Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku.
Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí."

Jaký je smysl života?

"Život je cesta, smysl i odměna.
Život je tanec lásky.
Vaše poslání je rozkvést.
Být je veliký dar.
Váš život je součástí historie Vesmíru.
Život je krásnější než všechny teorie.
Život je důvod k oslavě.
Život je cenný sám o sobě.
Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.

Proč nás pronásleduje neštěstí?

"Co jste zaseli, to také sklízíte.
Neštěstí je vaše volba.
Chudoba je výtvor člověka.
Hořkost je plod nevědomosti.
Když obviňujete, ztrácíte sílu.
Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí.
Probuďte se.
Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe.
Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci.
Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem.
Nedělejte ze svého života živoření.
Nedovolte davu, aby zničil vaši duši.
Ať bohatství není vaším prokletím.

Jak přemoci neštěstí?

"Neodsuzujte se.
Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští.
Nesrovnávejte a nerozdělujte.
Za všechno děkujte.
Radujte se, neboť radost koná zázraky.

Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní.
Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost.

Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne.

Modlete se, ale neobchodujte s Bohem.
A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.

Jak dosáhneme štěstí?

"Šťastní jsou ti, kdo jsou vděční.
Šťastní jsou ti, kdo jsou klidní.
Šťastní jsou ti, kdo našli ráj v sobě samém.
Šťastní jsou ti, kdo přijímají dary s radostí.
Šťastní jsou ti, kdo hledají.
Šťastní jsou ti, kdo jsou probuzení.
Šťastní jsou ti, kdo naslouchají hlasu Božímu.
Šťastní jsou ti, kdo naplňují svá poslání.
Šťastní jsou ti, kdo poznali jednotu.
Šťastní jsou ti, kdo se meditací přibližují k Bohu.
Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii.
Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa.
Šťastní jsou ti, kdo se otevřeli Slunci.
Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky.
Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí.
Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří.
Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe.
Šťastní jsou ti, kdo milují.
Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život.
Šťastní jsou ti, kdo tvoří.
Šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní.
Šťastní jsou ti, kdo odpouštějí.

V čem je tajemství hojnosti?

"Váš život je nejcennější šperk v klenotnici Boha.
Bůh je šperk lidského srdce.
Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná.
Čím více dáváte, tím více dostáváte.
Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým.
Nevyčítejte si bohatství.
Štěstí stojí na prahu vašeho domu.
Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato.
Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém.

Jak žít ve světle?

"Žijte naplno každý okamžik svého života.
Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost.
Vězte, že co je uvnitř, to je i vně.

Temnota světa pochází z Temnoty v Srdci.
Člověk je zárodek Slunce.
Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle.

Jasná mysl je jako záře tisíci Sluncí.
Blažení jsou ti, kdo touží po Světle.

Jak dosáhnout harmonie?

"Žijte prostě.
Nikomu neškoďte.
Nezáviďte.
Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují.
Zasvěťte život kráse.
Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění.
Jednejte s bližními otevřeně.
Změňte minulost.
Přinášejte do Světa něco nového.
Naplňte tělo Láskou.
Staňte se energií Lásky.
Láska vše oduševňuje.
Kde je láska, tam je Bůh.

Jak dosáhnout dokonalého života?

"Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí.
Nešťastní zůstávají otroky.
Štěstí miluje svobodu.
Radost je tam, kde je svoboda.
Pochopte podstatu štěstí.
Otevřete se světu a svět se vám otevře.
Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem.

Jaká je podstata reality?

""Já" je jméno Věčnosti.

Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality.
Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně.

Když najdete odpověď na otázku "Kdo jsem?", odpovíte si na všechny otázky.
Stanete se příčinou svého štěstí.

A podíval se na všechny s láskou a dodal:

"Ticho mnohé odhalí.Mistr Hilarion Poselství pro týden 26.1. 2014 - 2.2. 2014

28. ledna 2014 v 12:46 Mistr HilarionMilovaní,
mnozí pociťujete ve vašich tělech horkost, jak vaše fyzická těla začínají aktivovat kódy vaší DNA (kyseliny deoxyribonukleové) a RNA (kyseliny ribonukleové). Může to být pro vás dost nepříjemné období a proto je důležité, abyste byli dobře zavodnění a odpočati. Věřte, že vše je v pořádku a že, zatímco vy procházíte tímto procesem, se vaši éteričtí průvodci o vás starají. Naslouchejte radám a dělejte, co je vám doporučeno. Tento proces je začátkem urychlené transformace, která nechá za sebou všechna předchozí omezení. Minulost se ztratí a rozpustí, když se naučíte žít v přítomnosti. To přinese větší jasnost mysli a uvnitř budete vědět, že ve vašem vnímání došlo k posunu a začnete znovu nabývat božské schopnosti tak, jak je to pro vás jedinečné. My, vaši průvodci a členové vašeho týmu vám pomáháme mnoha způsoby při dalších krocích na vaší cestě. Nejste nikdy sami, drazí, protože kráčíme s vámi při těchto intenzivních a nezvratných změnách které nyní začínají.

Došli jste až sem, protože jste si hluboce přáli naplnit osud, který jste si vybrali jako váš příspěvek k božskému plánu. Tento osud se nyní odvíjí rychleji a budete žasnout jak daleko jste za tak krátký čas došli. Buňky vašeho těla se regenerují a omlazují a budete cítit jak z vás vycházejí cyklické nárazy energie, což vám může způsobovat pocity závratě. Zůstaňte klidní, zhluboka dýchejte a zůstaňte ve stavu klidné odevzdanosti vůči novým pocitům, které vás naplňují a obklopují. V lidském operačním systému a ve vašem morfogenetickém poli dochází k výrazné rekalibraci. To možná dočasně zamíchá toky energie proudící vašimi meridiány, ale to se upraví. Budete mít mnoho chvilek, kdy budete ospalí a malátní, jak se budete přizpůsobovat ještě vyšším frekvencím, které přicházejí.

Podívejte se na božská zarovnání, která oznamují změny, odehrávající se na planetě i ve vás samotných. Vše se pohybuje rychleji a lineární čas je vnímán pouze díky nástrojům a zařízením, vytvořeným dříve. Je čas pravidelně se spojovat se Zdrojem který máte uvnitř, aby se vám dostalo vedení, které potřebujete a abyste zůstali napojeni na vaše božské načasování. Každý má své vnitřní hodiny a ty jsou nyní jemně seřizovány, proto je důležité, abyste sledovali pobízení vaši intuice, protože tímto způsobem proudí pravé vedení. Všechen život se probouzí do rovin bytí, které po eony věků spaly.

Ti, kdo jsou přizpůsobeni vyšším frekvencím, jsou v souladu s mnohým změnami k nimž dochází a plní tak roli katalyzátoru všude kde jsou. Když se pohybují napříč svými běžnými životy, aktivují kódy probuzení v lidech kolem nich, známých či neznámých. Jsou kanály kosmické energie, která vyzařuje z jejich energetického pole a to se dotýká každého a nastartuje jeho vlastní individuální proces. Je velmi důležité, aby tito iniciátoři změny zůstávali vyrovnáni v každé své myšlence, v každém slovu a skutku, protože to může mít vliv na ostatní kolem. Je to velká zodpovědnost, když si uvědomíte že máte na planetě takový úkol.

Zůstaňte povzneseni, vyrovnáni a v radosti, protože to pomáhá udržet harmonickou rovnováhu těm energiím, které přicházejí přes druhé lidi tak, jak očistný proces postupuje. Je to váš úkol coby světelných majáků a většina z vás se naučila, jak se dostat rychle zpátky do zarovnání. Očišťujte své energie denně než vyjdete ven a znovu, když se vrátíte domů.

Čistěte a srovnejte všechny svoje čakry, aby vaše životní síla proudila vždy nerušeně. Když se ve vaší mysli objeví myšlenky, které by váš střed a vaší energii snižovaly, naučte se změnit je automaticky, aby povzbuzovaly život a potvrzovaly ho pozitivně. Je nyní na vás abyste uplatňovali svoji vlastní sílu.

Do příštího týdne…
Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

TZOLKIN 28.1.2014 4 AKBAL kin 43 galaktický portál

28. ledna 2014 v 12:16 Mayský Kalendář na každý den

Akbal - Noc - Síla myšlenek, představ a intuice

Pokud jste měli pocit neúplnosti a nenaplnění, pak vězte, že celiství a úplní jste od narození. Na úrovni duše je čas irelevantní - čas je v lidské realitě zkušenost, která způsobuje mnoho frustrace. Takže ty aspekty vaší cesty, které se zatím neuskutečnily, jsou stále zde, ale v utlumené formě. Pokračujte na své cestě, buďte vědomí a probuzení, ať semena vaší budoucnosti mohou vyklíčit.

DNES JE DOBRÝ DEN NA ROZJÍMÁNÍ O HVĚZDNÉM PROSTORU,
ODTUD PŘICHÁZÍ INSPIRACE

Přes kanály snů a intuice dnes stéká na Zemi celá moudrost Vesmíru. Odtud lze čerpat nové nápady pro život a uspokojit tak nedostatky. Sněte dnes novou realitu, podívejte se na život z jiné perspektivy a bez stínů strachu přijímejte nové výzvy. Dnes máte možnost kolem sebe mnoho změnit.

Buďte ochotni podstoupit test. Jak oceňujete sami sebe? Obejměte duchovním zrakem všechny negativní procesy a spusťte se až na samé dno, abyste viděli dary, které s sebou přináší….

NOC podporuje lidské úsilí v oblasti rozšiřování Vědomí a také vyprovází ze všech fyzických omezení. V této Pečeti dřímá magická síla umožňující přístup k dosud neznámým potenciálům. Dny AKBAL jsou opravdovou truhlou s pokladem, kterou posílá Božský Zdroj. Jenom ten, kdo se řídí vlastní intuicí, kdo neomezeně věří svému Zdroji, může dosáhnout kosmického bohatství a s jeho pomocí tak rozdrtit všechny pozemské nedostatky.

Lidé narození v Akbal jsou obdařeni pracovitostí, trpělivostí, dokáží tvrdě pracovat. Čím více je jejich život strukturovaný, tím více se cítí v bezpečí. Zajímají se o astrologii, matematiku, vědu, magii a tyto znalosti jim pomáhají organizovat praktické záležitosti v životě.

ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD

ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s ČASEM i PROSTOREM a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Radost přichází se službou a služba s odevzdáním se.

28. ledna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Proč se nepokusit naslouchat oněm nepostižitelným zvukům, které můžeš slyšet jen v absolutním ztišení, když se dostaneš do souladu s cestami Ducha? V tomto stavu dokonalého míru se mění celý tvůj život a hluboký vnitřní klid a mír vyzařují z nitra. Splyneš v jedno s celkem života. Budeš se cítit povznesen, inspirován a naplněn jasem, protože celá tvá bytost je naplněna Mým božským světlem. Neporozumíš myslí, ale celým vyšším vědomím a srdcem. Nebudeš už žít sám pro sebe. Tvé já je zcela zapomenuto a tvůj život je jen rozdáváním lásky a službou bližním. Jen tehdy, když dáváš, nacházíš úžasnou vnitřní radost a štěstí, které ti nic a nikdo nemůže vzít. Radost přichází se službou a služba s odevzdáním se. Odevzdej se nyní Mně a Mým službám, a pocítíš svůj růst.TZOLKIN 27.1.2014 3 IK

27. ledna 2014 v 9:45 Mayský Kalendář na každý den

Ik - Vítr - Síla Ducha, inspirace, komunikace

Nejistota a nerozhodnost tváří v tvář nestálému proudu energií mohou snadno vést k velmi pochybným krokům. Takže mějte na paměti celý den, že se může zdát, jakoby vám Ox (3) a Ik bránili: nepřikládejte velkou váhu pocitům nejistoty, pochybnostem, strachu, nebo neobvyklým ambiciózním pocitům důležitosti, nebo popularity - rozhodně podle toho nejednejte. Spíše počkejte do druhého dne, až budete myslet jasněji, prakticky a pozitivně.

VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA,…. ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA……..JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ…...VÍTR JE ENERGIE STOJÍCÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI…..EROZE

Pokud dnes chcete navázat dialog, překonat vnitřní odpor, najít odvahu vyjít lidem vstříc, vyměňovat zkušenosti, přivést do života ducha usmíření, buďte si vědomi dnešní Energie. Naučte se vnímat vztah s tím, co je Božské, následujte svojí intuici.

Ik je dech, který dává život a vše oživuje. V symbióze se stromy vytváří kyslík, což umožňuje všem tvorům dýchat. Vítr přináší také dešťové mraky, s nimi vláhu pro pěstování plodin. Ale na druhé straně může ukázat hněv a přinést bouři a povodně. Takže pokud dnes uchopíte Vítr za špatný konec můžete být vznětliví, nerozhodní, nebo vnímat, že nevíte jakým směrem se vydat.

Dny IK jsou často spojovány s impozantní silou hurikánů. Mayové považují IK za sílu, která mění a přistupují k ní s velkým respektem a opatrností. Je to dobrý den požádat o sílu, vitalitu a odhodlání plnit úkoly. Dnešní den podporuje řešení psychických problémů spojených zejména se stavem emocionální nerovnováhy.

Nativní IK ztělesňují dech života, jsou temperamentní, ostražití a aktivní. Mají tendenci dělat několik věcí najednou, běhají sem a tam. Mají zálibu v učení, komunikaci a v mluveném projevu. Jsou někdy vznětliví a nerozhodní - neví, kterým směrem se vydat. Je pro ně důležité, aby všude, kde se pohybují mohli svobodně dýchat.

Tón TŘI - AKCE. POHYB. KOMUNIKACE.
Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace celého Vesmíru, udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze dnes předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. Carl Gustav Jung považuje číslo tři za neúplné - Mayové tvrdí, že znamená pochybnosti, riziko a neúplnost. Vyhněte se záměru spustit dnes nový projekt.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Žehnej všem duším, s nimiž se stýkáš.

27. ledna 2014 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Uvědomuješ si, že to, co děláš, jak žiješ a jak myslíš, může buď pomáhat, nebo být na překážku situaci ve světě? Přestaň být nadále vtahován do víru zmatku a nepořádku, ničení a pustošení a začni se hned teď soustřeďovat na divy a krásy světa kolem sebe. Vzdávej za vše díky. Žehnej všem duším, s nimiž se stýkáš. Odmítej vidět to nejhorší v lidech, ve věcech či v podmínkách a hledej vždy to nejlepší. To však neznamená být jako pštros, který schovává svou hlavu do písku a odmítá čelit skutečnostem světa. Znamená to prostě hledat a soustřeďovat se na to opravdu nejlepší ve všem a v každém. Jsi malinkým světem sám v sobě. Jsou-li právě zde, hluboko uvnitř tvého malého světa, mír, harmonie, láska a porozumění, budou se odrážet do vnějšího světa všude kolem tebe. Až to budeš umět, začneš pomáhat veškeré situaci ve světě.