Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Nevyhnutelnost změny a hluboké snění s Gaiou…Nové společenství Světla

22. listopadu 2013 v 0:30 |  MATKA ZEMĚ

Nové pozemské energie, říjen 2013

Archanděl Michael prostřednictvím Celie FennMilovaná Rodino Světla, uplynulo několik intenzívních a bouřlivých měsíců od červencového Planetárního Nového roku a přílivu Nového Světla skrz Hvězdnou bránu v červenci a srpnu. Tyto energetické posuny přinesly Změnu na velmi hluboké úrovni.
Tato změna je nevyhnutelná, protože je součástí procesu Života a Evoluce. Když se v prosinci 2011 (takto skutečně v originále) Země přesunula do páté dimenze, setřásla svá rigidní omezení staré trojrozměrné mřížky a dovolila sama sobě opět se spojit s nádherným tokem Božského Světla ze Srdce Kosmu. To znamená, že každá živá bytost na planetě Zemi byla také rekalibrovaná na tuto novou frekvenci akcelerované Změny.
Změna je nevyhnutelná. Je součástí procesu Života a Růstu. Je to otevírání se poupat na jaře a opadávání listů na podzim. Jsou to první zelené výhonky ve sněhu a bohatost letní sklizně. Vše má svůj okamžik v Čase, v Bohatosti a Rozkvětu fyzického života.
Ale i mimo tyto přirozené zákonitosti Růstu a Změny na Zemi, probíhají změny také na velmi hluboké úrovni Vědomí a Stvoření. Nové světelné kódy, které vstupují skrze portály Hvězdné brány, akcelerují a aktivují energie na atomární a subatomární úrovni, které budeme nazývat "Božské Částice." Tyto nano částice jsou Božskou Kosmickou Inteligencí, která je promítá do fyzické reality. Spolu s tím, jak se tyto částice vyvíjejí a mění, tak také zahajují změnu na všech úrovních Stvoření.
Takže, moji milovaní, řekli jsme, že Změna se odehrává nejprve na velmi hluboké úrovni ve Tkanivu Stvoření a v Kolektivním Vědomí Země. Ale tuto Změnu pocítíte také ve svých Fyzických Tělech a ve své Kolektivní Zkušenosti jako společenství.


Fyzické tělo a Nová Realita
Jakmile dojde k hlubokému posunu, vaše Fyzické Tělo zahájí proces adaptace na Novou Realitu a Mřížky Vyššího Vědomí. To zahrnuje dva procesy. Tím prvním je velmi hluboké čištění a odhození všeho, co je těžké, s nízkou frekvencí, toxické a omezující pro vás a ostatní. Možná si uvědomujete, že vaše tělo vyhledává změny ve stravovacích, cvičebních a spánkových vzorcích a způsobech vyjádření. Tento proces "pročištění" je nezbytný pro další krok, ve kterém tělo začíná "dýchat světlo" v buňkách.
Tento proces "dýchání světla" je buněčným procesem a probíhá spontánně v buňkách, když tělo je na dostatečně vysoké frekvenci a připraveno se přepnout. V tomto bodě bude tělo čerpat asi 50 procent své výživy ze světla při procesu mezibuněčné syntézy, a přibližně 50 procent z fyzické výživy.
Řekněme například, že tento posun může nastat jen tehdy, když je tělo čisté, uzemněno a vyladěno se světelným tělem. Je to spontánní evoluce a dojde k ní, když jste připraveni.V tomto bodě se stáváte "Zářivým Jedincem", protože jste začali vyzařovat světlo a energii z vašich buněk. Toto je první stupeň posunu ze staré, na uhlíku založené fyzické formy do nové, na křišťálovém světle založené formě.
Moji milovaní, prosíme vás, abyste se nesnažili vyvíjet tlak na tento proces, ale naslouchali svému tělu a jeho potřebám. Jestliže nejste připraveni na posun, můžete stále potřebovat tradičnější způsoby výživy, dokud není vaše tělo připraveno. Dokonce i po tomto posunu, budete muset sledovat své stravování a energetickou hladinu, aby bylo jisté, že si vaše tělo udržuje svůj nový energetický vzorec a vyzařování.
Jakmile jednou došlo k posunu, zjistíte, že je velmi těžké být v blízkém kontaktu s lidmi a prostředím, které jsou toxické a znečištěné. Vaše nová energetická struktura je navržena pro Novou Zemi a žádá si čistý vzduch, lehkou a výživnou stravu a světlem naplněné a harmonické prostředí.
Tento posun fyzikálně/energetického fungování bude pociťován také na emoční a mentální úrovni. Vaše emoční a mentální energie mohou být po nějakou dobu nestabilní a docela široce kolísat spolu s tím jak váš systém integruje akcelerované světelné energie pohybující se nervovým systémem a spouštějící hormonální systém a mozkové buňky. Zjistíte, že v některých situacích sami reagujete velmi rychle na silné emoce. Jen si uvědomte, že to bude chvíli trvat, než si zvyknete na akceleraci ve vašem systému.
Milovaná rodino, v průběhu času jsme vám ukázali, jak se zakotvit do čakry zemské hvězdy a zemského centra, a jak se vyladit s kosmickým srdcem. To je základní každodenní cvičení při vaší práci na integraci světelného dechu a akcelerace světelných impulsů v nervovém systému.
Až bude tento proces kompletní, pocítíte, že jste propojeni v novém smyslu pro sebe a vaší sílu jako Mistři světla. Budete mít větší důvěru ve svou schopnost projevovat hojnost skrze práci s Božským Světlem a jeho zformování do spolu-tvoření s Božským Zdrojem.


Pozemské společenství a Nová Realita
Milovaná rodino Světla, právě teď, když každý z vás zažívá tuto akceleraci světla, tak je to také vaše kolektivní vyjádření jako globálního společenství. V pátém rozměru je aspekt vzájemného spojení prvotním nositelem pro projevení kolektivní nebo globální reality. Takže je to tak, že zjistíte, že jste se přesunuli z kultury "národů" do globální nebo planetární civilizace, kde "národy" jsou jednoduše součástí planetární sítě.
Pro bližší vysvětlení, v minulosti o sobě každý člověk přemýšlel primárně jako o příslušníkovi určitého národa s nějakou národní identitou, která jej definovala. Také jste se identifikovali se záležitostmi svého konkrétního národa nebo státu. Teď, spolu s tím, jak se Země stává planetární kulturou nebo jedním globálním národem, který je propojený, všechny záležitosti, které mají vliv na planetu, ovlivňují každý národ a každého člověka. Existuje jakási nová identifikace se Zemí spíše než jen s nějakou její částí.
Nové indigové a křišťálové děti to již vědí a jsou "vedeny" k tomu, aby žily svůj život jako globální občané, mimo omezení daná hranicemi. Tato nová Země umožní poznání Jedné Planety spíše než mnoha národů. Je to další krok v kolektivní evoluci globálního společenství.
To neznamená, že tento globální kolektiv bude kontrolován, manipulován nebo ovládán jakoukoliv silou nebo skupinou.V přechodu roku 2012 zodpovědnost za Zemi přešla na Vyšší dimenzionální radu starších a radu dohlížitelů Země. Jsou to tyto Světelné rady, které určují směr a vývoj vaší planety. Pracujete s nimi, když meditujete za změny, mír, konec utrpení a vytvoření Nové Země. Každý člověk, který je povolán jako dohlížitel Země, bude cítit potřebu pomáhat tam, kde ho planeta povolá.
Takže to prakticky znamená, že vlády se stávají na fyzické úrovni administrátory rozhodování a nařizování, které jsou formulovány na vyšších úrovních Světelnými radami. Proto naleznete mnoho překvapivých posunů ve způsobu, jakým vlády nakládají s globálními záležitostmi.
Nejdříve spolu s akcelerací energií, budete konfrontováni s mnohými neočekávanými a překvapujícími událostmi. Všechno se mění. Ale postupně začnete vidět obrysy Nové Reality vynořující se spolu s tím, jak se začíná projevovat Světlo v reakcích a odezvách těch, kteří spravují Zemi.
Při pozorování těchto změn se neznepokojujte, prostě jen dovolte sami sobě přijmout to, že hluboké změny jsou projevem Nové Reality, která je v harmonii s Božskou Tvořivou Inteligencí. Staré jizvy a traumata Atlantidy leží v minulosti a není čeho se bát. Budoucnost bude rozpínáním do Světla, Radosti a Hojnosti Nové Reality.
Ještě jednou opakujeme, že indigová a křišťálová generace jsou zde, aby ukazovaly cestu do této Nové Reality. Budou vášnivé, starostlivé a naplněné Ohněm a Světlem, aby manifestovaly tuto Novou Realitu. Je to jejich Poslání a teď přišel jejich čas. Objeví se mnoho mladých vůdců, kteří budou pomáhat vést planetární společenství od omezujícího ekonomického "vězení Mysli" mentálních konstrukcí, do Nové Reality Možností jiných způsobů Života, Sdílení a Projevování, které jsou pro Život na Zemi potřebné.


Hluboké snění s Gaiou…Nové společenství Světla
Milovaní, ve všech těchto hlubokých změnách zde existuje jiný váš aspekt, který se také mění. V minulosti jste byli omezováni přirozeností vaší společnosti ve staré energetické mřížce. Byli jste odpojeni od Země a Nebea žili jste svůj život v "uzavřeném okruhu" mentálních a emočních představ a pocitů, které dovolovaly, abyste byli pod kontrolou těch, kteří manipulovali média kontrolující tyto představy.
V procesu Probouzení jste se dokázali odpojit od svého "uzavřeného obvodu" matrixu a rozšířili svou realitu do Multi-dimenzionální uvědomělosti, která pojme jak Nebe, tak i Zemi.
Ale na Zemi jsou stále mnozí, kteří žijí v rámci starých uzavřených obvodů, a mnozí stále vystupují do Nového Vědomí. Takže jsou zde rozdílné "úrovně" Vědomí, povrchnější mentálně/emoční obvody a mnohem hlubší Multi-dimenzionální Rozšířené Vědomí.
.Je to toto Rozšířené Vědomí, o kterém teď chceme mluvit. Je to Vědomí, které zasahuje hluboko do Země a hluboko do Kosmu. Je to Vědomí, které probouzí vaše napojení na Galaxii, ale také na Zemi.
Až expandujete do Nové Reality, zjistíte, že "sníte" se Zemí.Stanete se vědomými toho, že jste součástí Gaii a že ona k vám mluví, ne nějakým povrchním způsobem, ale v hlubokém uvědomění, kde vám Gaia předává představy a pocity. Budete cítit s ní a snit s ní.
Někdo z vás může být požádán, aby pomohl v hlubokém léčivém procesu pro Zemi na takových místech jako je Fukushima v Japonsku nebo o pomoc při práci s lesy nebo při čistění a očistě oceánů a vzduchu, aby se mohla projevit Nová Země. Ti, kteří jsou povoláni pro tuto práci, se stanou Bojovníky Světla, kteří budou koncentrovat záměr transformace starých přesvědčení a vzorců z Atlantidy do vzorců Nové Země.
Potom zde budou tací, od kterých se prostě žádá, aby snili s Gaiou a vysnili Novou Zemi Hojnosti, Lásky, Krásy a jasnosti. Vysnít čistou oblohu, čisté oceány a jezera, zdravé stromy a lesy a rostliny a všechny živé bytosti spolu-existující v Lásce a Respektu. Toto je objevující se a originální sen, protože trauma Atlantidy je léčeno a Nová země se vyvíjí do manifestace.
Přejeme vám Radost ve vašem hlubokém snění Nové Země a Nové Reality.
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této "Poznámky" včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkujeme za pochopení a respektování této podmínky.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama