Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Listopad 2013

Rozhovor s Rosou de Sar

4. listopadu 2013 v 12:43 Skutečný mír je uvnitřUmelecké meno je vo svete umenia bežné. Verím však, že to Vaše má ešte jeden, hlbší význam. Ak to nie je príliš intímne, čo vyjadruje?
Jméno Rosa de Sar mi bylo "přiděleno" po návštěvě románského kláštera označeného za "Království Sar", který se nachází ve španělském - galicijském městě Santiago de Compostela u řeky Sar. Toto poutní místo bylo pro starobylou poutnickou "Cestu hvězdy" (až později křesťany nazvanou Svatojakubská poutnická cesta) velmi důležité a předpokládám, že s ním byla spojena i významná starověká ženská svatyně, k níž již ve starověku směřovali poutníci (hvězda byla symbolem starověkých bohyní). Pobývala zde asi i Ježíšova manželka s dcerou Sárou a další blízcí příbuzní po odchodu z Jeruzaléma. Slovo "sar" znamená ve španělštině také "úponek vinné révy", čímž se též nepřímo poukazuje na jednu větev Ježíšova rodokmene. Slovo "rosa" má mnoho významů vztahujících se k tématu mé knihy, např. rosa = růže jako ženský mariánský princip nebo terra rosa = červená země, která se nachází v oblasti Španělska, kde působili první křesťané. Existují i další důležité důvody vzniku mého pseudonymu, ale ty už nebudu prozrazovat. Symbolicky mi říkají "Růže z království Sar".
Vaša kniha "Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše" je naozaj ojedinelým počinom. Úprimná a fundovaná obhajoba ženského princípu v pôvodnom kresťanstve je ešte i dnes vzácna a Vám sa podarilo vyvarovať tomu, aby kniha bola iba zoskupením už publikovaných poznatkov v inom poradí. Kde tkvie tajomstvo úspechu?
Rozhodla jsem se postupně prověřit hlavní informace o událostech v životě Ježíše i žen v jeho okruhu, které do té doby byly nově rozšířeny a popularizovány. Znala jsem Gardnerovu knihu "Svatý Grál", která mi ve své době učarovala, samozřejmě jsem také četla román "Šifra mistra Leonarda" a mnoho dalších knih, které na toto dílo navázaly. Navštívila jsem proto i důležitá místa v Evropě, Africe i Asii, kde se mnohé historické události odehrály, a jejich energetické "ulpění" zde mi tak umožnilo hlubší "vhled" do minulosti. Pomocí "autoregrese" jsem prověřovala dějinné události a z nich pak skládala "příběh" své knihy. Obdobným způsobem jsem prověřovala i zápisy evangelií, apokryfních textů a legend.
Váš literárny prístup možno plným právom nazvať bádateľským. Akiste ste navštívila mnoho miest spájajúcich sa s témou knihy. Ktoré z nich na Vás najviac zapôsobili?
Ve spojitosti se vznikem své knihy jsem navštívila společně s nakladatelem Milanem Šimonem Turecko, Francii, Španělsko, sama jsem zavítala také do Egypta. Mocně na mě zapůsobily ruiny maloasijských starověkých řeckých měst v Turecku, a to hlavně Efesos, Milétos, Didyma a také jihoturecká oblast Olympu a Arkádie. Nejsilnějším energetickým místem byl pro mě raně křesťanský kostelík na kopci nad Efesem, kam se dnes sjíždějí poutníci z celého světa k domnělému místu dožití Panny Marie. Ověřila jsem si však, že toto místo přímo nesouvisí s Pannou Marií, ale s velekněžkou Salomé, významnou duchovní učitelkou, která sehrála důležitou roli nejen v životě Ježíše, ale i jeho starších vrstevníků, jako např. i Marie z Magdaly.
Energeticky silná místa jsme navštívili také ve Francii, jako např. poutní místo Marie Magdalény v masivu St-Baume nebo románský kostel na náhorní planině v Aubrac, které byly původně svatyněmi starověké horské bohyně Kybelé. Ve Španělsku na mě zapůsobily hlavně románské kláštery a kostely v Pyrenejích, z nichž mnohé dodnes uchovávají sochy Černých madon. Zásadním místem při badatelské pouti byl pro mě již zmíněný klášterní komplex "království Sar".
Hovorí sa, že každé posvätné miesto má pripravené určité posolstvo, častokrát originálne vždy pre konkrétneho človeka. Je to veľmi osobné, no ak sa to tak dá povedať, Genius loci ktorého miesta Vám najviac "učaroval"?
Možná to je i pravda, protože mnohá místa mi "svěřila" svá poselství či tajemství a zatím nevím o nikom dalším, kdo by byl stejně jako já "obdarován". Nemohu jednoznačně určit místo, které by mi nejvíce učarovalo. Těch úžasných lokalit, které jsme navštívili, je celá řada - některé jsem vyjmenovala již v předešlé odpovědi. Snad bych ještě doplnila pyramidy v Gize, chrám v Karnaku, Údolí králů, kláštery ve francouzském Languedoku a Provence, španělské kostely na cestě do Santiaga de Compostela i mnoho dalších míst v Turecku. Těžko se vybírá…
Určite ste počas písania knihy absolvovala množstvo konzultácií so svojimi spolupracovníkmi. Ak by ste mali menovať len jediného, kto Vám najviac pomohol, kto by to bol a prečo?
Mnoho autentických pramenů neexistuje. Důvěřovala svému více svému vyššímu vedení, vhledu i osobně získaným poznatkům, a proto jsem kupodivu příliš mnoho konzultací nepodnikla. Ale samozřejmě jsem si vždy po určité době ověřovala některé sporné výstupy se dvěma mystiky, kteří nechtějí být jmenováni. Důležité však pro mě byly pravidelné debaty s nakladatelem Milanem Šimonem v době vzniku knihy, díky nimž se mi otevíraly nové možnosti zpracování a rodily se i nové výklady a spojení. Byla jsem jím také upozorněna na mnoho důležitých momentů. Velkou oporou mi byla samozřejmě také odborná literatura, která naštěstí v současné době k danému tématu vychází v hojném počtu.
Máte rozsiahle akademické vzdelanie a umelecké talenty - pomohol Vám tento fakt, alebo ste ho v niektorých prípadoch pociťovala skôr ako čosi limitujúce?
Vzdělání mi pomohlo ve způsobu zpracování textu knihy - dá se říci, že jsem zvolila určitou populárně-vědeckou metodu, kdy jsem uvedla své poznatky a současně ctila původní a citovala cizí prameny. Za každou cenu jsem se chtěla vyvarovat "omílání staletých pravd" nebo uvedení nových neověřených poznatků, které veřejnost přijala spíše jako senzaci. Umělecko-historické vzdělání mi umožnilo nacházet odpovědi i v uměleckých dílech nebo ve filosofických a historických textech. "Své talenty" jsem uplatnila při grafickém zpracování obálky knihy i při výběru vhodných fotografií do textu i obrazové přílohy. Původně jsem chtěla zapojit i hudbu - plánovala jsem do knihy vložit své CD se středověkou hudbou z poutnické cesty do Santiaga de Compostela. Nakonec od toho nakladatelství upustilo.
V Predhovore knihy uvádzate, že ešte pred jej dokončením došlo k potvrdeniu mnohých Vašich predpokladov a hypotéz. Môžete ich tu spomenúť podrobnejšie?
Největší radost jsem měla z vydání knihy Tau Malachiho "Svatá nevěsta", kde jsem nalezla některá stvrzení mých "výzkumů" o roli několika významných žen se jménem Salomé v době Ježíšově, i když zde pouze v symbolické rovině.
Ktorá historická osobnosť spomenutá v knihe Vás počas štádia získavania informácií a údajov "najviac prekvapila"?
Nejsilněji na mě kromě Ježíše zapůsobila postava apoštola Filipa a duchovního učitele Šimona Mága, původně zvaného pro své velké činy Magnus. Z žen mě nejvíce překvapila velekněžka Salomé a Marie Salomé mladší, Ježíšova žena a hlavní autorka tzv. Janova evangelia. O duchovní velikosti Marie z Magdaly jsem mnohé tušila již dříve.
Plánujete sa knižne podeliť o niektoré ďalšie nečakané odhalenia?
Ráda bych v brzké době dopsala knihu "Boj o Mesiáše", která se bude mj. zabývat i historickými snahami různých mocenských skupin "dodat" světu Mesiáše. Toto téma je totiž živé již od dob starověkého Egypta.
Ak by ste mali jedinou vetou vyjadriť, o čom Vaša kniha je, čo by ste odkázali jej budúcim čitateľom?
To nebude jednoduché - téma mé knihy je velmi široké. Jedním z mých hlavních cílů bylo poukázat na význam ženského principu nejen ve starověku, ale i ve vznikajícím křesťanství. Na důležitou roli žen v okruhu Ježíše i na raně křesťanské duchovní učitelky a kněžky se totiž za staletí nějak pozapomnělo… Knihu bych asi také doporučila všem novodobým poutníkům do Santiaga de Compostela, aby si připomenuli, že tato pouť vede přes významné starověké ženské svatyně, jejichž silná zemská energie má dodnes transformační charakter. Připomínkou toho jsou dnes již jen sochy středověkých černých madon.
Zdroj: email Petra S.

Zamyšlení a prosba (LK)

4. listopadu 2013 v 12:35 Vývoj vědomí bytostí


Žít nový sen je velice těžké, pokud je otrávená duše tíží prožitého. Prosil jsem mnohokrát Stvořitele Všeho, ať pomůže a ukončí trápení Lidstva, protože už je všeho tak akorát. Člověk se již tíhou a lekcemi života přestal rozvíjet, byla mu otrávena Duše nekonečným utrpením, které již nemělo konce. Ti co měli člověka přezkušovat, našli místo Milosti, Soucitu a Bratrství v tomto "přezkušování" radost a potěšení z trápení a zotročování Lidstva. Prosil jsem a i činil, aby tito pověření examinátoři se znovu navrátili do pozic, které měli vykonávat. Někteří byli fatálně potrestán& ;iac ute; i pro výstrahu jiným starším bratřím, kteří se na tomto podíleli ....

Nyní je období, kdy již trápíme sami sebe a své okolí, díky svému vnitřnímu zranění Duše. Mějme tedy soucit, buďme milosrdní a buďme bratry především sami k sobě na rovinách nižšího JÁ, abychom mohli to samé být ke svému okolí. Neodsuzujme nikoho ani sebe a ani jiné... Nyní potřebujeme oživit NADĚJI, že lze snít NOVÝ SEN o NOVÉM SNU, který můžeme žít. Prosím tedy mého Otce, Stvořitele Všeho: "Otče, Stvořiteli Všeho, uzdrav naše zraněné Duše, dej nám Naději v život lepší, dej nám prosím Naději snění Nového Snu v podobě pomoci našich průvodců. Prosím tě o tvou projevenou Milost a Milosrdenství v podobě zjevení se těchto průvodců a duchovních učitelů každému z nás, ať můžeme již kráčet alespoň chvilku s nimi, než se uzdravíme a budeme moci bez pokřivenosti snít každodenní praxí to, co je Tvým záměrem s každým z nás....! Děkuji ti Otče, za nás za všechny z rodu Lidí, za tvou vyslyšenou Milost a Milosrdenství."


Prosím šiřte tento odkaz, protože pokud nepochopíme svou nemohoucnost a svá zranění Duše, nebudeme schopni naplno snít a žít NOVÝ SEN!


Zdroj: email Iva. B.


Skutečný význam času

4. listopadu 2013 v 11:55 Vývoj vědomí bytostí
A nyní se budeme věnovat faktoru čas - snad největšího nepřítele všech procesů vašeho života. V závislosti na okolnostech je vám pozitivně, nebo negativně "nakloněn". Pokud jej vnímáte v souvislosti s iluzí stárnutí a vnitřních hodin člověka, pak je spíše vaším nepřítelem. Životem procházíte většinou rychle - a příliš spěcháte. Roky plynou a vy jenom tiše přihlížíte, jak vám čas utíká.

Co se týče kvality vašeho života, propůjčili jste této uměle vytvořené iluzi obrovskou moc. Váš duch a vše kolem vás se řídí podle této iluze. Rádi byste v životě dosáhli toho nebo onoho, kdyby jste jen - což je vaše argumentace - měli trochu více času. Skláníte se před touto obrovskou lží. Ve skutečnosti však máte všechen čas světa na to, abyste svého ducha naplnili radostí z prožitků. Inkarnovali jste se na hmotnou úroveň bytí proto, abyste tento klam zrušili, rozpustili a určili času zcela nový význam. Dosud jste si jej vykládali nesprávně a nechávali od něho utláčet. Ženete se vlastním životem a neustále přitom máte pocit, že to nebo ono nestíháte, anebo že čas příliš rychle ubíhá. Podíváte-li se do zrcadla, tuto iluzi ještě posílíte, poněvadž se vám zdá, že příliš rychle stárnete - a tento váš dojem se zákonitě musí ve vašem životě také projevit.

Pravidelně své stárnutí vesele oslavujete a do každého nového "krátkého" roku si jeden druhému přejete vše nejlepší. Nevyhnutelným důsledkem je pak to, že rok od roku skutečně stárnete. A příčinou je právě vaše pokřivené a umělé pojetí faktoru čas(u). Ve skutečnosti je to iluze, jíž se nejste schopni vzdát. Význam, který jí připisujete, je pro vás příliš velký. Neustále počítáte minuty, hodiny, dny, týdny, měsíce či roky. A proč vlastně? Je to zcela nesmyslné. Kromě jiného to vašemu tělu poskytuje příčinu pro iluzi stárnutí. Vy však nemusíte stárnout!
Neustále potřebujete nějaký orientační bod, jinak se ztrácíte. Měli byste však své vnímání času, respektive pocit, jenž si s ním spojujete, přeformulovat; aby ho vaše vědomí nevnímalo jako stárnutí, ale pouze jako orientační bod, který vám umožní procítit proces naplňování vašich neustále se stupňujících vnitřních i vnějších poznatků. NIKDY byste při dosahování svých cílů neměli dopustit, aby na vás čas tlačil. Tento tlak je zhoubný, produkuje jenom negativní emoce a přináší stejné neblahé důsledky.

Čas v podobě, v jaké jej znáte, je iluze. Je to vaše míra, podle níž se orientujete na vaší úrovni bytí. Vnímáte jej pouze lineárně a rozlišujete mezi minulostí, přítomností a budoucností. Jestliže se vám jej však podaří "zakřivit", všechny časy budou probíhat současně a paralelně vedle sebe. Ten, kdo ovládne čas, rozpozná smysl a účel této iluze, ba umí s časem pracovat, je skutečným mistrem času i prostoru. Čas se stejně jako všechno ve vesmíru pohybuje kruhovými pohyby a má konstantní rychlost. Je to neustálý a neměnný rytmus. Čas sice existuje, ale má zcela jiný charakter než ten, jaký mu připisujete vy.
Čas kdysi pradávno vytvořil Prvotní zdroj, aby bylo možné rozlišovat mezi jednotlivými úrovněmi poznání. Bez času by nebylo možné rozpoznat růst ani zrání. Z toho důvodu vznikl čas v podobě myšlenky Prvotního zdroje. Ohraničuje jednotlivé zkušenosti a poskytuje jim časový rámec, okno, v nekonečném a neomezeném vesmíru. Zkušenost se tak může uložit - a teprve poté je růst viditelný. Význam času však nemá nic společného s tím, jak jej vnímáte vy. Připisujete mu zcela jinou hodnotu, než jakou ve skutečnosti má. Omezujete tak svého ducha, ovlivňujete své stárnutí i jednotlivé etapy ve svém zdánlivě krátkém životě.

Necháváte se časem tlačit a ovládat - a vůbec si přitom neuvědomujete, že jej můžete měnit podle svých představ. Pokud byste jej začali vnímat jinak, zjistili byste, že jej lze i natahovat. Čas je pouze pocit; ve skutečnosti totiž neexistuje. Je to pocitový stav vašeho bytí. Duch dovede najednou fungovat ve více časových úrovních. Vedle sebe existuje současně více pravděpodobností; jsou to nerealizované možnosti duše, které však nemají hlubší význam z hlediska poznání určité bytosti. Tyto úrovně jsou ve skutečnosti iluzorní a nereálné. Nacházejí se v nich pouze všechny možnosti duše, pro něž se nerozhodla a neuskutečnila je. Když se v určité životní situaci a v určitém okamžiku pro něco rozhodnete, potom všechny ostatní roviny možností v daném okamžiku zaniknou a přestanou vedle vaší roviny bytí existovat. Dokud se však nerozhodnete, veškerá pomyslná časová okna možností zůstanou otevřená a vaše myšlenka se bude realizovat ve všech svých aspektech. Jakmile je zkušenost dokončena, předchozí možnosti se zruší a časová okna se uzavřou.

To je důvod, proč jsou věštci a vykladači karet schopni vidět vždy jen jednu eventuální možnost. Konečný výsledek je však závislý pouze na svobodném rozhodnutí duše. Výklad současnosti a budoucnosti se řídí na základě svobodné vůle bytosti. A tudíž je to jenom jedna možnost, jak by budoucnost vypadat mohla, přičemž to ale navíc závisí na pocitech, jež dotyčný v daném okamžiku prožívá. Nedovedete-li proto zachovat neutrální (vyrovnaný) vnitřní postoj, není radno chodit ke kartářce. To, co vám vyloží, bude vždy pouhým odrazem vašich obav a emocí v daném okamžiku. Zůstanete-li však neutrální, může věštec / věštkyně postihnout i skutečné možnosti, a na jejich základě sestavit i budoucí obraz. Jestliže se nedovedete od emocí odpoutat, bude předpověď ukazovat pohled jen na jednu možnost přítomnosti či budoucnosti. Bude to možnost, která bude odrazem, zrcadlením emoce, již pociťujete při výkladu karet. Poté, co se pro jednu z možností rozhodnete, brány ostatních se navždy a neodvolatelně uzavřou. S každou novou myšlenkou se vytváří další a další časové okno spojené s celým spektrem možností, které jsou potenciálem pro formování možné budoucnosti. Jakmile je bytost prozkoumá a jednu z nich si zvolí, ostatní časová okna se opět uzavřou a možnosti v nich obsažené se smažou. Tyto možnosti lze vyvolat jen do okamžiku, v němž se rozhodnete. Každé vaše rozhodnutí, které jste kdy učinili, je navždy uloženo v jádru květu života a v Prvotním zdroji - a vy je můžete kdykoliv vyvolat.

K tomu je třeba, abyste se naučili "ohýbat" čas a vědomě se pohybovat z jedné úrovně poznání do druhé. Zdánlivá minulost s možnou budoucností poté splynou v jedno. Pro toho, kdo umí prolomit iluzorní hranice času, je snadné nahlédnout do minulosti i do budoucnosti. Jednoduše otevře jiné časové okno, které existuje současně vedle toho okamžitého a skrze něj prohlédne do paralelních světů. Nezobrazí se mu však žádné další možnosti, neboť to je zcela jiný proces. Časová okna jsou vaše uskutečněná rozhodnutí a jejich odraz v realitě.

Nicméně každé rozhodnutí, které bytost učiní, mění celkový obraz její budoucnosti. Proto je budoucnost neomezená a zdánlivě "nadčasová". Čas totiž skutečně existuje pouze na to, aby bylo možné porovnávat stupně poznání a kvůli jejich kontrole v oblasti zdánlivě pevného světa. Je to pouze kontrola procesu uvědomování si a růstu duše. Čas nikdy neměl být měřítkem stárnutí; tento význam jste mu připsali vy sami, je to pouze vaše iluze. Připravili jste se tím o nesmrtelnost a neomezenost svého těla a ducha. Žijete v sebeklamu, jestliže si myslíte - nebo ještě hůř, když jste přesvědčeni o tom -, že musíte zestárnout a zemřít. Navíc umocňujete tuto víru svými obavami, že ve stáří nebudete dostatečně materiálně zaopatřeni. Tím propůjčujete času i stárnutí váhu, což váš život zbytečně zkracuje a především hodně znepříjemňuje. Dejte si říct - naletěli jste celým svým tělem a svou duší, a nyní je třeba, abyste se od této lži osvobodili! Jste toho schopni; avšak vím, že není pro vás snadné zbavit se svých pevných přesvědčení, které každý den žijete. Ale vězte, že to, o čem vám tu vyprávím, je pravá podoba vaší skutečnosti.

Kdybyste tuto pravdu znovu dovedli přijmout, vaše epifýza a hypofýza by opět rozkvetly, rozvinuly svoji funkci - a váš duch by zazářil. Tyto překrásné květiny sídlící ve vašem mozku jste donutili k hlubokému spánku a přemluvili své tělo, aby potlačilo jejich funkci. Víte, že právě to je příčinou, proč umíráte? Víte, že jste pouze svým přesvědčením, že musíte zestárnout a zemřít, přinutili své tělo k tomu, aby omezilo funkci těchto žláz? Kdyby hypofýza začala opět naplno fungovat, uvolnil by se hormon, a ten by proces umírání okamžitě zastavil. Ve stejném okamžiku byste přestali stárnout; protože i to je pouze iluze vašeho rozumu, nikoliv skutečná realita.

Proč jste času připsali takovou nesmyslnou důležitost? Tím jste uvedli do pohybu zbytečný proces stárnutí. Je to iluze a vy ji musíte prohlédnout, jinak se nevyvážete z pout této úrovně bytí. Vaše vědomí musí tuto skutečnost přijmout jako realitu a procítit ji. Nebude pro vás snadné zlomit tuto falešnou realitu smrti. V hmotném světě jste propojeni s davovým vědomím všech inkarnovaných bytostí, a tudíž bude k rozpuštění tohoto klamu potřeba velmi silného ducha. Pochopili jste konečně, proč vaše duše tolik touží po věčnosti a proč máte neustále pocit, že rychle stárnete? Proč chcete být věčně mladí a proč z celého srdce toužíte po dlouhém životě? Vaše duše se s vámi snaží komunikovat, ale vy si to vždy vyložíte špatně. Kráčíte přesně opačným směrem a ve snaze tento proces oddálit, vyhledáváte plastické chirurgy a žárlíte na mládí druhých.

Tato touha vaší duše je jejím opravdovým voláním o pomoc. Překonejte hranice času, uskutečněte vše, co vám říkám, a dosáhnete ztracené svobody. Potom budete moci o čase volně rozhodovat a ve svém těle setrváte tak dlouho, jak si to bude vyžadovat proces vašeho uvědomění a sbírání zkušeností. Čas není mírou stárnutí, ale pomůcka pro vymezení a zachycení zakoušených úrovní poznání každé duše.

Vy jste připravili čas o jeho skutečný smysl, a proto jen vy sami se můžete z této lži také vymanit, uvědomíte-li si má slova a přijmete je za svá. Vraťte se ke svému pravému počátku a zbavte se pout, jež vás drží v zajetí jako otroky v této úrovni bytí. Chápete, co vám tu říkám? Necítíte, jak se vaše srdce touží otevřít? Naslouchejte tomu, co se vám pokouším vysvětlit, a nezavírejte svá srdce mávnutím rukou s tím, že to je jenom pohádka. Je to pravda - a já vás prosím, abyste ji pochopili! Jste uvězněni ve velké lži a celá vaše společnost tuto realitu odráží. Necháváte se pojistit, abyste byli "na stáří" materiálně zabezpečení, ale stejně se děsíte toho, co všechno se vám (ne)stane, až opravdu zestárnete. Tuto lež prožívá celá vaše společnost a vy se tímto klamem necháváte stále více spoutávat, aniž byste si připustili myšlenku, že existují i jiné možnosti. Proč se zaplétáte do této mašinerie strachu a proč tak bezmyšlenkovitě přijímáte, že vaše tělo stárne a umírá? Dovolujete "mocným", aby vás drželi v šachu, ba poslušně představujete svoji roli v jimi inscenované hře....(úryvek z kapitoly)


27. kapitola
Význam stravy pro lidstvo

Toto je velmi důležité téma pro vás i vaše děti. Dbejte na to, abyste přijímali pouze kvalitní stravu plnou světla, namísto umělých potravin. Ty obsahují škodlivé látky, které ničí váš imunitní systém. Například maso: uvědomujete si, že vám naprosto škodí? Víte, že konzumací masa si ničíte kompletní buňkovou strukturu? Dobrovolně v sobě ukládáte informaci smrti a ještě vám to chutná!
Divíte se, proč býváte nemocní, trpíte různými neduhy, topíte se v depresích a nechápete, proč se u stále více lidí vyskytují agresivní sklony a touha zabíjet. Mnozí z vás ochotně do svého těla přijímají hormony smrti, bolest a neskutečné utrpení zvířat, aniž by se nad tím kdy zamysleli. Dobrovolně si plníte své žaludky a tělo zhoubnými informacemi, které se smíchávají s vašimi buňkami. Jste závislí na hormonech smrti, a vůbec vás nenapadne položit si otázku, proč je tomu tak. Nezodpovědně se stavíte k utrpení a nekonečné bolesti zvířat. Své chování zdůvodňujete tím, že vaše tělo maso potřebuje, abyste si zachovali zdraví.
Dovolte mi říct, že je to velký omyl! Záměrně jste udržováni v této lži, abyste do svého těla přijímali smrtící informace a dobrovolně jej tak oslabovali. Bytosti lidské rasy žijící na planetě Terra jsou - s výjimkou bytostí žijících na nízkých úrovních - jediné, jež se živí masem těl jiných duší. Je to zvrácenost, která se odehrává jenom na vaší úrovni bytí. Zvířata v naprosté a nezištné lásce souhlasila kdysi s tím, že budou podporovat váš proces uvědomění. Doufají, že jednoho dne zastavíte své nedůstojné konání a uvědomíte si to. Trpí pro blaho všech bytostí v Universu a v hluboké lásce přijímají od vás, tyto nepopsatelné bolesti. Umíte si co aspoň přibližně představit, jaká muka kvůli vám podstupují? Máte třeba jen nepatrné tušení, jaká utrpení jim způsobujete? Víte vůbec, jak nesmírně trpí, než je rozporcujete a sníte?
Uvědomujete si, že jsou většinou řezána zaživa, že jsou často ještě při plném vědomí a řvou nepopsatelnými bolestmi? Jak potom můžete jejich maso bezmyšlenkovitě či v klidu pozřít a myslet si, že vás udrží zdravé? Už jenom sledovat jejich utrpení je trýznivá zkušenost. Pakliže ale tento hrůzostrašný scénář ještě "korunujete" konzumací plnou požitků, to již hraničí s těmi nejhoršími představami. Kam se podělo v momentech "požitků" vaše vědomí? Jak si můžete myslet, že kousek masa z bytosti milované Prvotním zdrojem vám může dělat dobře? Škodu, kterou tímto sobě i své duši způsobíte, nelze ani popsat lidskými slovy. Jste vskutku závislí na mase jiných tvorů. Spolu s masem vašich přátel a milovaných bytostí Prvotního zdroje však přijímáte i jejich bolest, nekonečná muka a strach. Ještě stále se podivujete nad úpadkem lidské rasy? Nechápete, proč se děti už v raném věku chovají chladnokrevně a bezcitně? Proč se láska vytrácí z planety Terra a proč zde vládnou války, nepokoje, nenávist, hněv, strach, pochyby, nemoci a jiné nízké stavy? Proč vás ovládají tyto emoce?
Kdysi tato planeta poskytovala přístřeší všem bytostem, jež vedle sebe žily v této husté rovině bytí v klidu a harmonii. Lidská rasa žila v míru se zvířecí a nedocházelo k žádnému krveprolití. To způsobila až deformace vaší dokonalé 12vláknové DNA. Od těch dob mají na vás skutečně mocní vaší úrovně bytí nesmírný vliv. Nebylo v plánu, abyste zabíjeli jiné bytosti a pojídali jejich maso. Také byste přece nesáhli na maso z mrtvol svých spolubližních! Jakmile se k vám na veřejnost dostane nějaký případ kanibalismu, na celém světě to způsobí neskutečný poplach. Otřásáte se odporem a říkáte, jak je to strašné. Ani své domácí miláčky byste si nenaložili na talíř a s chutí nepozřeli.
Děláte rozdíly tam, kde žádné nejsou. Každé zvíře má duši a prožívá stejné pocity jako lidé. Vnímá lásku, radost, smutek, má pocit, že patří k rodině, prožívá bolest, utrpení i strach ze smrti. Jak to chcete při plném vědomí zodpovědět nebo zdůvodnit, že mu tak nesmírně ubližujete? Co se to stalo s lidskou rasou? Kde jsou hranice, které jste si sami vytyčili? Jaký je váš vnitřní postoj k těmto nekonečně otřesným činům? Jak se můžete každý den podívat sami sobě do očí a být v pohodě?
Z celého srdce vás prosím, prociťte ono ve svém srdci! Na zvířata se již dlouho nedíváte jako na živé tvory, ale jako na součást vašeho jídelníčku. Chováte je a následně zpracováváte, aniž byste se zamysleli, kolik hrozného utrpení jim svou touhou po mase způsobujete. Proč se na ně díváte jako na potravu, a nikoliv jako na neoddělitelnou součást Prvotního zdroje, rovněž stvoření Pratvůrce, vaší-vašeho matky-otce Božství? Co se ve vás děje, když konzumujete jejich zhanobená těla, přičemž si myslíte, že vám utýrané maso udělá dobře? Ó, lidé, nesmírně se mýlíte, sešli jste na cestu lží a intrik. Zabíjením svých bližních držíte svého ducha v temnotě zapomnění, a bráníte tomu, aby se k vám dostalo božské světlo. Vzdálili jste se od Prvotního zdroje a neustále klesáte níž a níže.
Jak můžete zvířata připravovat o jejich dech? Způsobujete jim neskutečné strasti a škodíte tak sobě i svým dětem. Jste jediní tvorové v celém Universu, kteří jedí své spoluobyvatele a přátele. Je to pro nás vskutku otřesná podívaná. Pokud by zvířata nepřistoupila na to, že vás budou podporovat na vaší cestě k pravému a hlubokému poznání, už dávno bychom zasáhli. Jsou to velkolepá, milující stvoření, jež se z bezmezné lásky k vám obětovala, aby vám napomáhala při procesu nalezení sebe sama. Proto přijímají s nezištnou láskou všechny ty hrůzy, co jim způsobujete! A vy si to ani neuvědomujete! Umírají nesmyslnou smrtí a většina z vás se nad tím nikdy nezamyslí.
Zacházejte s respektem se všemi obyvateli vaší planety. Opravdu, neinkarnovali se na tuto úroveň, aby člověku sloužili jako jeho potrava. Dokud si toto neuvědomíte, budou vám s láskou sloužit, až to jednoho dne pochopíte a zbavíte je tohoto utrpení.
V období vrcholu vývoje kultur nové doby bylo běžné u některých rituálů obětovat zvířata nebo lidi. Kněží doufali, že si pomocí těchto obětí nakloní bohy. Tyto rituály se však prováděly pouze pro iluzorní božstva. Nebylo to však vzývání opravdového Stvořitele a bohů světla Světla. Oběťmi a krveprolitím je možné přivolat pouze nižší formy bytí obývající nižší sféry. Nedosáhnete jimi ani Prvotní zdroj, ani světelná božstva. Nízké chování vždy přitahuje jen sobě rovné, čili nízké vibrace.
V dobách světla nebyla obětována jediná duše ani nebyla prolita - jako oběť bohům - jediná kapka krvi. Zapomeňte na tuto pohádku, je to nic než lež a klam. Bohové byli vyvoláváni jedině pomocí nejrůznějších kadidel a světlých zaříkání. Magie slova a ryzost srdce poté otevřely brány světla a volání byla vyslyšena. Jestliže byla přitom prolita krev, bohové se nikdy neprojevili. Zapomeňte na to, co se píše ve vašich knihách. Nejsou v nich slova pravdy ani moudrosti. Slouží jen k tomu, aby vás svedly z cesty pravého poznání.
Mnohé z toho, co říkají knihy, je klam. Abyste se dověděli pravdu, většina z nich by musela být kompletně přepsána. Dějiny planety Terra jsou vesměs mylně zpracovány zejména ve školních učebnicích. Vy však berete poselství starých dob jako pevně dané, a jen zřídka je prověřujete svým srdcem či duchem a neptáte se, zda jsou též pravdivé. Řídíte se heslem "co je psáno, to je dáno", a bezmyšlenkovitě to přijímáte jako nezlomnou realitu.
Pozůstatky z dávných dob se pokoušela vyložit řada bytostí lidské rasy, a tak se z těchto poselství postupem času vytratily důležité části. Výsledek je ten, že v historii lidstva bylo mnoho ze starých moudrostí překrouceno. Ve své současné podobě nereflektují pravdu - a neplní svůj dávný a pravý účel.
Lidský rozum obdařený trojrozměrným úhlem pohledu není schopen vyložit starodávné vzkazy, neboť se je neustále snaží interpretovat z perspektivy profánního světonázoru. Jazyky lidstva nejsou ve stavu předat celou pravdu; čímž se pravý význam spisů vytratil. Probuďte se a vezměte plnou zodpovědnost za svůj život do svých rukou! Především naslouchejte svému srdci a nenechejte se svézt z cesty moudrosti, pravdy a živého poznání.
Dokud zůstanete zajati ve hmotě, nebudete-li respektovat své spoluobyvatele na planetě Terra a budete-li se živit jejich masem, nemůže vašimi buňkami proudit božské světlo a vaše tělo se nedokáže vymanit z pout této úrovně bytí. Inu, uvědomte si, co činíte a hlavně jak. Přemýšlejte o svých činech a nepovažujte za realitu vše, co se venku děje. Je to tak vytvořeno záměrně, aby lidská duše skrze svodné pokušení a záměrně nepřehledné okolnosti nepostupovala vpřed. Téměř vše na Zemi je nějakým způsobem manipulováno. Vaší úlohou je, abyste nahlédli za oponu zapomnění a nevěřili všemu, co vám sdělují média nebo politici.
Téměř nic z toho, co se okolo vás odehrává, neodpovídá skutečnosti. "Mocní" vámi manipulují a drží vás daleko od pravdy, tudíž je pro vás nesnadné ji vůbec rozpoznat. Od začátku je vám vštěpováno, že maso nutně potřebujete, a vy tuto cíleně překroucenou informaci bezmyšlenkovitě uplatňujete ve svém životě. A tak se vaše děti již od útlého věku dostávají do kontaktu s hormony smrti, čímž je svazují pouta této úrovně bytí. Jejich nevinné vědomí není ještě schopno se samo na základě vlastního poznání z těchto vazeb osvobodit; a je vydáno napospas přesvědčení jejich rodičů.
Opakovaně vás nabádám, abyste pozorně sledovali složení jídla a vyvarovali se škodlivých přísad, jež jsou nyní téměř ve všech potravinách na vašem trhu. Ničí vaše buňky, DNA, tím i celý imunitní systém. Je snadné vám je naservírovat, protože jste si z pohodlnosti oblíbili hotové pokrmy. A vůbec, jste příliš pohodlní, co se týká vašeho stravování. Je vskutku podivuhodné, že se nezamýšlíte nad tím, jakými jedy denně plníte své tělo. Mezitím se tiše "propašovaly" téměř do všech potravin; nic nezůstalo nedotčené. A tak jsou vaše děti již od malička konfrontovány s nejrůznějšími druhy škodlivých látek, které ničí buňky jejich malých tělíček, a proto jsou stále náchylnější k nemocem všeho druhu - včetně těch, které vám v současné době ještě nejsou známé. Na planetě Terra se objeví nové nemoci, jež vyplynou z vaší pohodlnosti; a vy je dobrovolně vpustíte do svého života!
Již dnes se objevuje stále více "nových" nemocí, avšak vy tento fakt dáváte za vinu prostředí či civilizaci. Přitom jste to vy, kdo bezmyšlenkovitě každý den plní těla vašich dětí jedy a nepřemýšlí, zdali jsou prospěšné svému nebo jejich zdraví. Neustále jsou po ruce nějaké pamlsky, ba lehkovážně je dáváte těm nejmladším. Denně tak poškozujete jejich těla. Dbejte na své zdraví, žijte vědoměji a nedovolte, aby se do vašeho těla dostaly nekontrolovaně jakékoliv škodliviny. Při nákupu potravin buďte pozorní a všímejte si na obalech textu psaného drobným písmem. Snažte se vyhnout všem umělým aromatickým látkám, barvivům, zesilovačům chuti a tzv. "éčkům". To platí i pro nápoje, a zejména ty dětské, poněvadž právě ony obsahují většinu jedů. Nápoje si raději míchejte sami.
Téměř všechny výrobky, které jsou k dostání jako hotové, obsahují substance, kvůli nimž churaví vaše těla. Jejich cílem je zničit vaše zdraví a udržet vás v zajetí této úrovně bytí. Zabýváte se svými starostmi a problémy, a mezitím svět ohrožují stále nové nemoci. Jsou vytvářeny uměle souhrou nejrůznějších faktorů. Škodlivé látky, které přijímáte ve stravě, ze vzduchu (jenž potřebujete k životu), nebo v "lécích", spolu vytvářejí jedovatý - vždy jinak namíchaný - koktejl určený ke zkáze vašeho těla.
Životem kráčejte s očima otevřenýma, věnujte větší pozornost výběru stravy a vezměte zodpovědnost za zdraví své i za zdraví svých dětí do vlastních rukou. Uvidíte, kolika alergií se najednou zbavíte, a vaše tělo se začne uzdravovat. Stále méně budete nuceni chodit k lékařům, a pokud se vaše duše z nějakého důvodu nevychýlí z rovnováhy, nemoci se vám vyhnou.
Vězte i to, že téměř všechny léky vaší úrovně bytí vznikly při utrpení mnoha milionů nevinných zvířat. Jsou mučena, zneužívána a vražděna, abyste se vy mohli léčit. Ve skutečnosti vám však tyto léky nijak nemohou pomoci, protože byly vytvořeny z negativní energie utrpení a smrti, kterou pak do sebe tímto způsobem přijímáte. Jak by vám takový lék mohl být nápomocný? Na krátkou dobu sice pocítíte zlepšení, ale další účinky na sebe nenechají dlouho čekat; systematicky tak ničíte své tělo a energeticky se vážete na tuto existenční rovinu.
Vaše tělo je zotročováno a jeho aura je krok za krokem náchylnější vůči náporu cizích energií, čímž se mimo jiné ničí zbylé neporušené řetězce DNA. Vaše tělo musí proto degenerovat a vaše buňky musí mutovat, poněvadž jste se dostali do bludného kruhu smrti. To je zákon, neboť každá příčina k sobě přitahuje odpovídající účinek. Uvědomte si, že všechny tyto procesy řídí někdo cizí. Dobrovolně oslabujete těla svých dětí tím, že dovolujete, aby byly už v raném věku konfrontovány se škodlivými látkami v podobě injekcí. Co vám nahání takový strach, že tomu bezmyšlenkovitě obětujete své nejdražší? Zaposlouchejte se do svého srdce a všimněte si, jak svého ducha zastrašujete. Cožpak nevíte, že právě z tohoto strachu pramení vaše současná realita? Jestliže vás neustále sužují obavy z určitých nemocí, automaticky začnete tyto nemoci přitahovat.
Žijte v souladu s přírodou; na vaší úrovni bytí vytvořila úžasné byliny, jež v sobě nesou energii lásky. Vznikly z lásky k lidské rase a tvorům žijících na planetě Terra.
Inspirujte se u volně žijících zvířat - hledají kolem sebe rostliny, jež jim pomáhají uzdravit se, a využívají svůj instinkt k tomu, aby je ve svém okolí našla. I vy těmito schopnostmi disponujete a víte, jak tyto prostředky využít. Je to pro vás ta výsostně nejlepší medicína. K tomu, abyste se vyléčili, není třeba utrpení a mučení zvířat. Mnoho z vás je již na správné cestě a zná moc, kterou vám poskytuje příroda. Máte k dispozici ty nejlepší pomocníky a dostáváte podněty zvenčí prodchnuté láskyplnou léčivou energií. Využívejte jejich úžasnou moc a pomáhejte si léčivými bylinami rostoucími ve volné přírodě. Vězte, že každé vaše onemocnění má nějaký důvod. Najděte tuto příčinu a pracujte s ní vědomě pozitivní silou myšlenky. Je-li to třeba, odstraňte ze svého okolí škodlivé vlivy, a vždy pamatujte, že ve zdravém těle sídlí zdravý duch! Pokud spočíváte ve svém středu a vyhnete-li se nežádoucím vnějším vlivům všeho druhu, nemoc ani jiné neštěstí vás nikdy nezastihnou.
Posilněte v sobě toto poznání a chraňte sebe i své děti před veškerými škodlivinami. Nedopusťte, aby s nimi vaši potomci přišli do styku. Vyslyšte má slova a řiďte se jimi! Získejte zpět svoji duševní svobodu a převezměte zodpovědnost za své zdraví i celistvou auru. Jestliže je s vaším tělem něco v nepořádku, ihned vám to dá najevo, a vy jej můžete sami opět uzdravit. Vaše zdraví i zdraví vašich dětí je pouze ve vašich rukou. Prosím vás, abyste si vzali k srdci, co vám zde říkám. Vylučte informaci smrti ze svého těla i vědomí a znovu se staňte jasnými bytostmi, jimiž skutečně jste.
Budete-li i nadále jíst maso, bude se ve vašem těle ukládat informace smrti, následkem čehož budete stárnout a nakonec též smrti podlehnete.
Právě tenhle fakt a víra, že jednoho dne zestárnete a budete muset zemřít, vás svazuje s iluzorní realitou smrti. Jenže vy máte možnost volby! Pro jakou cestu se rozhodnete? To, co vám tu sděluji, je absolutní pravda a způsob, jak dosáhnout věčného života v mladém, zdravém těle. Tady máte klíč! Spolu s ryzí, jasnou silou myšlenky je to cesta do věčnosti, ven ze spirály smrti.
Cítím, jak je pro vás těžké přistoupit na skutečnost, že smrt na vaší úrovni bytí je pouhou iluzí a popravdě neexistuje. Inu, není to snadné pochopit. Váš rozum proto často přemůže hledajícího ducha, přetáhne jej na svou stranu a uvězní vás v realitě vašeho vnitřního přesvědčení. Rozum je s vnějšími okolnostmi vašeho života více méně srozuměn i spokojen a z pohodlnosti se mu nechce se za pravdou honit.
Řada lidí žije v materiálním blahobytu, avšak natolik se vzdálili od cesty za světlem svého skutečného já, že hmota je v této iluzi zcela vězní. Nedokážou rozpoznat, že hmota se má využívat k radostným účelům a uchylují se k nízkému chování. Často jsou domýšliví, sobečtí či chamtiví a vymezují se vůči méně majetným osobám, než jsou oni sami; čímž se ve hmotě ještě více ukotvují. V pravém slova smyslu zaprodali svoji duši "temné stránce" života. Materiální statky by se vždy měly využívat k pozitivním účelům.
O vše, čeho má člověk nadbytek, by se měl podělit se svými bližními. Jinými slovy, měl by nechat proudit pozitivní energii nadbytku k ostatním. Bohužel, na to přijde pouze několik málo majetných jedinců. Ti ostatní buď onemocní, poněvadž hmota svazuje jejich ducha, nebo se zastaví proud energie a "ucpe" jejich vědomí. Následkem toho se jejich srdce zatvrdí a odvrátí od cesty moudrosti. Někdy se stává, že při těžké nemoci dojdou určitého vnitřního poznání, ale když ho chtějí také uplatnit, nakonec přitom ztroskotají. Mnoho z nich krátce před smrtí prožije jakýsi záblesk vědomí, načež začnou věřit v něco vyššího a mocnějšího. Vzpomenou si přitom na svůj původ, odkud přicházejí; a většinou jim tento pocit usnadní odchod z tohoto světa. Slyší, jak je k sobě povolává jejich vyšší Já, a v posledních hodinách života se takříkajíc naplňují světlem, aby se zbavili iluze strachu ze smrti. Část z nich instinktivně ví, že přechází do důvěrně známého světa, necítí bolest a odhazuje smutné vzpomínky, které je vážou na tuto úroveň bytí. Duše tak připravuje umírající tělo na přechod a osvěcuje cestu k síním přechodu i nového počátku. Od tohoto okamžiku vědomí ví, odkud kdysi přišlo a kam směřuje. Naráz si pak bytosti přejí mít více času, aby poznání, jež získaly v tomto stavu vědomí, mohly uplatnit ještě ve svém současném životě. A duše musí pochopit, že znovu naletěla iluzi smrti a že se musí opětovně vrátit na planetu Terra, aby prožila stejný proces.
Duše se tak vrací ke svému počátku a míří do síní zapomnění, aby se znovu narodila. Je jen na ní, zda ve své inkarnaci dosáhne hlubokého poznání. I přesto, že takovýto "skok" vědomí nebyl v této inkarnaci v jejím plánu, na základě svobodné vůle a jejím svobodným rozhodnutím se tento proces poznání může okamžitě spustit. Pokud je bytost schopna si tuto pravdu osvojit, může se v rámci kterékoliv inkarnace vymanit z vazeb smrti a hrubé hmoty. Svůj osud můžete ovlivnit kdykoliv - jeho podoba není nijak pevně stanovena. S dosaženou moudrostí můžete měnit vnější okolnosti ve svém životě, a sice hned. Jestliže jste toto pochopili, stali jste se skutečnými mistry hmoty. Poznali jste smysl i cíl své inkarnace ve hmotném světě a vymanili se z jeho vazeb. Nenechávejte se jimi svazovat a naučte se sami rozhodovat o tom, co bude vaší realitou, a co nikoliv!
Nenechejte si vnutit "dobře míněné" rady či přesvědčení ostatních a nevzdávejte se takto odpovědnosti nad svým životem. Rozhodnutí by mělo vycházet z hlubokého poznání vašeho srdce a ze stavu vnitřní rovnováhy; všechno ostatní není vaše realita, čili nepatří k vašemu životu. Nenechejte se vtáhnout do víru strachu permanentně hrůznými zprávami z médií, které vás "navigují" do temnoty a ještě hlouběji do materie. Vystupte z rozjetého vlaku a změňte směr jízdy svého života. Vykročte cestou, jež je pro vás ta pravá, nikoliv tou, jíž jdou tisíce jiných. Měli byste konat bezúhonně, ze svého vyrovnaného nitra - a nenechat se ostatními zviklat či donutit jít špatným směrem.
Nikdy si nenechejte vnutit názor jiné bytosti; zůstaňte věrni pouze svému vnitřnímu poznání. Všechny životní cesty jsou "rovno-cenné"; v závislosti na úrovni vývoje každé bytosti je každá cesta individuální. Vždy naslouchejte svému srdci a vnitřnímu pocitu. Žijte vědomě podle toho, co vám říká vaše nitro, a nikdy se nepodvolujte vůli někoho jiného. Zacházejte se všemi tvory žijícími na vaší domovské planetě s respektem a naplňujte svůj život světlem poznání. Vyklouznete tak ze svého "zámotku" a vkročíte do krásnější reality bytí, jež je plná světla. Držte se daleko od pout temnoty a smrti. Až se jich zbavíte, stanete se mistry života. Nesuďte jiné, kteří ještě (možná) nedosáhli vašeho stupně poznání. Buď nemohou konat, myslet či cítit jinak, nebo ještě nejsou vnitřně natolik daleko, aby tuto moudrost přijali. Rozhodli se jít jinou cestou, jež je jiná než ta vaše; a poznání dosáhnou snad v jedné z příštích inkarnací.
Tuto skutečnost nelze obejít, neboť je to pravda o vysvobození se ze spirály smrti. Teprve poté, až na to bytost přistoupí a pozná to, vymaní se ze smrtelných pout; může pak vystoupat do vyšších sfér vědomí.
Ať vás má slova upozorní na překážky na vaší životní cestě, abyste je s láskou mohli obejít! Ať moc vašeho ducha a síla lásky osvítí vaši stezku k moudrosti a pozvednou vás do vyšších sfér bytí!
Ať se tak stane!
V hluboké lásce
Thovt
Zdroj: email Petra S.

TZOLKIN 4.11.2013 10 ETZNAB – galaktický portál – kin 218

4. listopadu 2013 v 9:39 Mayský Kalendář na každý den

Etznab - Zrcadlo - Síla Rozlišení

Moudrost Energie Etznab je meč pravdy, jeho ostrý vhled je jako sonar do všech problémů a situací, probouzí schopnost rozhodovat, jasnost, reflexi, přináší schopnost podívat se stínům do očí, moudrost, pravdomluvnost, odvahu a akceptaci

Trecena MULUC ovlivňuje paměť a pomáhá osvobodit se od nadvlády Ega. DESÁTÝ Den ukazuje vaši vlastní tvář odrážející se ve tváři druhých lidí.

ETZNAB NÁM DÁVÁ SCHOPNOST ROZLIŠIT EMOCE OD FAKTŮ.
DNES JE DOBRÝ DEN PRO SEBEREFLEXI A RETROSPEKCI
KŘEMEN ETZNAB JE ZRCADLO REALITY

Lidé, s kterými se setkáváte jsou vaším vlastním odrazem a jednoznačně pro vás velkým přínosem. Dívejte se na ně, jako na sebe. Uvidíte v nich sebe. Využijte vrozené schopnosti spravedlivého vyrovnání. Použijte MEČ PRAVDY udělat rozhodující řez ve svém životě, abyste mohli odpustit a ukončit spory.

Pečeti ZRCADLA připadá zvláštní role - role NEJVYŠŠÍHO ORGÁNU KONTROLY KVALITY. Vše bude opět dáno pod lupu a pečlivě zkoumáno, zda je to vhodné pro svět, pro kolektivní Vědomí, ale především pro další stupeň Evoluce. Kromě hodnocení nejdůležitějšího, bude prosvíceno i to, co je vedlejší - a v případě potřeby vráceno zpět k opravě.

ZRCADLO je naprosto důvěryhodné, protože svůj odraz v zrcadle nemůže nikdo popřít. Na příkladu jiných lidí nám ETZNAB ukazuje naše výhody i nevýhody. Celý život jsme konfrontováni s důsledky našich myšlenek a činů. Porozumění, pochopení a přijetí této reality je první krok k pochopení nových dovedností, jako například telepatie. Dny ETZNAB nám tímto přinášejí neocenitelnou pomoc. Kdo je ochoten přijmout svůj odraz v zrcadle, tomu ZRCADLO ukáže zázračnou pilulku, jak uvolnit stres.


Čím lépe pochopíme smysl reflexe, tím rychleji zareagujeme, a tím rychleji dosáhneme mír, harmonii, vnitřní pocit bezpečí a tím snazší pro nás bude boj proti vypuknutí infekce. Odstraněním toho, co nás ruší, se tak připravíme na překročení prahu Evoluce. Síla ZRCADLA je největším spojencem na cestě k Osvícení - Hledáním Vyšší pravdy, odhalujeme tajemství příčin.

DESÍTKA otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem? Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se - o jaké struktury a systémy víry se opírá vaše realita - váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou : musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi! To je klíč k nalezení vaší pravé identity.

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM, VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD, ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT

V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Pečeť stojící vedle Tónu DESET.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Vděčnost otevírá dokořán dveře dalším a dalším zázrakům v tvém životě...

4. listopadu 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Měj oči stále otevřené. Spatřuj ve všem Mou ruku a vzdávej věčné díky. Nebudeš-li dostatečně bdělý, můžeš zmeškat mnohé z toho, co máš na dosah ruky nebo přímo v sobě. Je hodně těch, kteří jdou životem slepí k divům, jež je obklopují, slepí k zázrakům přírody, a tak míjejí i zázrak života. Budeš-li vnímat krásu, harmonii, klid a jas ve všedních věcech kolem sebe, zjistíš, že tvé vědomí se rozšiřuje, až se nakonec celý svět stává říší divů, kterou procházíš jako dítě s očima užasle upřenýma ke všemu, co se děje. Budeš očekávat ty nejskvělejší události, a tak napomůžeš jejich uskutečnění. V tvém životě nebude jediný hluchý okamžik. Nic nebudeš hrát jako samozřejmost, ale za vše budeš děkovat. Vděčnost otevírá dokořán dveře dalším a dalším zázrakům v tvém životě, proto nikdy nezapomeň děkovat.


TZOLKIN 3.11.2013 9 CABAN kin 217

3. listopadu 2013 v 11:10 Mayský Kalendář na každý den

Caban - Země - Síla Vedení


Moudrost Světla Energie Caban podporuje mezilidské vztahy, je to planetární energie, síla energie krystalů, léčivá síla podporující spolupráci, odpovědnost, aspekt vůdce a zaměření na dobro okolí

Cib je v patách Caban, což má spojení se Zemí a starodávnou moudrostí. Udělejte si chvilku čas ustoupit - i když jen ve vaší mysli - z mentality bouřlivého rytmu naší moderní společnosti, z našich kolektivních strachů a úzkostí, a připomeňte si, že máme před sebou mnohem více pomalejší a přirozený svět, který je připraven uklidnit nás, pokud si to v tuto chvíli zvolíme.

CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI

Jestli dnes máte tisíce nápadů, život bude testovat jejich užitečnost a vhodnost a pokud nejsou v souladu s přírodními zákony, zastaví vás před všemi chybami. Buďte dnes pilným posluchačem a studentem. Dnes nastává přelom - objevte chuť znovu žít. Zkoncentrujte se na okamžik přítomnosti. Podívejte se na svůj život bez vydávání ukvapených závěrů. Přemýšlejte o svých osobních plánech. Věřte, že vy sami z vlastní vůle jste se rozhodli inkarnovat na Zemi v tomto zvláštním čase. Připomeňte si, proč jste tady.

V Energii ČERVENÉ ZEMĚ se nachází zóna kontroly individuální úrovně Vědomí. Je zde testována užitečnost a škodlivost individuálního JÁ pro CELEK. Všechny pocity ve Dnu CABAN, by měly být posuzovány z pozice osobní Rezonance s CELKEM. CABAN kontroluje také vztah ČLOVĚK - PŘÍRODA, protože jako pozemský kolektiv přebíráme zodpovědnost za osud světa. Pamatujte si, že rovnováha v přírodě je daleko více narušena, než mezilidské vztahy. Kdo se naučil vidět sám sebe, jako součást CELKU, přestane soudit lidi, protože ví, že každý, koho potkáme, je odrazem v zrcadle našeho vlastního JÁ. Uzdravení světa a kolektivního Vědomí začíná pořádkem na vlastním dvorku.

Pokud chcete připojit ke svému duchovnímu JÁ všemocnou Energii CELKU, zaměřte se na Den ČERVENÉ ZEMĚ, ale nikoliv proto, aby posílil vaši pozici, či vás posunul na první místo, ale proto, aby vám pomohl vyřešit problémy ve vašem okolí. Socializace je důležitým krokem k duchovnímu růstu, tzn., že každý jednotlivý aspekt Vědomí, musí dosáhnout plnohodnotné formy, aby mohl být přijat do CELKU.

DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva! VY přinášíte nové vize světa! Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ zkostnatělé vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.

ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI !!

V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. Solární dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Slunečního Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Požehnané jsou duše, které vidí všude kolem sebe krásu, radost a harmonii...

3. listopadu 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Vstup do dnešního dne se srdcem překypujícím láskou, radostí a díkůvzdáním, šťasten, že žiješ, srozuměn s tím, co děláš a kde jsi; nahlédni dokonalost dne, který přichází. Požehnané jsou duše, které vidí všude kolem sebe krásu, radost a harmonii a plně ji oceňují; šťastni jsou ti, kteří Mě poznávají ve všech a ve všem a za vše Mi vzdávají díky. Radost je jako kámen hozený doprostřed tůně; vlnky na hladině postupují až k okraji, a pak zpět do středu, a přinášejí radost všem, s nimiž se na cestě potkají. Láska je jako léčivý balzám, hojící všechny rány, zranění a bolesti; proto miluj Mou božskou láskou, miluj vše, i to, co zdánlivě není hodno lásky, miluj své takzvané nepřátele. Je-li tvé srdce naplněno láskou, nebudeš znát žádné nepřátele. Láska je základem duchovního života.
TZOLKIN 2.11.2013 8 CIB kin 216

2. listopadu 2013 v 9:15 Mayský Kalendář na každý den

Cib - Bojovník - Síla Inteligence


Moudrost Energie Cib pomáhá probudit Vyšší Vědomí, Lásku, pravdu, mystickou moudrost, telepatii, inteligenci, operativnost, odvahu a duchovní vedení

CIB a MULUC se narodili jeden pro druhého. Propletenost činů, postoj odpuštění, touha a záměr karmické rovnováhy kolébá ve své náruči silný a stabilní OSMÝ Tón a dělá dnešní den jeden z nejsilnějších v Tzolkinu pro karmické osobní odčinění, pro všechny disharmonie, nerovnováhy, všechny hříchy, spáchané zločiny a napáchané křivdy. Spojte se se svými předky a vlastní duší a slibte sami sobě i karmické linii, že budete hledat harmonii a stav karmické milosti.

CIB, TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST.
VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU VÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYSTE SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.

Vytvořte mentální spojení s tím, co je BOŽSKÉ. Staňte se DUCHOVNÍM kanálem. Věřte ve svoji mystickou inteligenci. Nastavte se na vnitřní signály. Pusťte se matérie. Otevřete se duchovnímu vedení.

V Pečeti BOJOVNÍKA jsou zakódovány Energie probouzející INTELIGENCI TVŮRCE. Zde se dosahuje nejvyššího stupně zralosti inteligence, přičemž podmínkou k dosažení duchovního stropu inteligence CIB, je spojení třech předchozích úrovní (Poutník, Mág, Orel). Protože lidská inteligence je dvoupólová tzn. skládá se z ROZUMU a INTUICE, každá jednostrannost se stává pro člověka problémem, časem často i mučením. Ti, kteří úspěšně přešli předchozími úrovněmi ( Poutník, Mág, Orel ), se přestanou zabývat triviálními věcmi, začnou myslet perspektivně s inteligencí BOJOVNÍKA - a tak mohou odkrýt mnoho skvělých objevů a dosáhnout mnoha úspěchů. Na této úrovni je aktivován nejen racionální rozum, ale hlavně pravá mozková hemisféra - operativní intuice.
Pokud vám chybí síly, otevřete své Vědomí moudrosti BOJOVNÍKA. Nezapomínejte na tři předchozí vznešené úrovně a především aspekt Lásky a čistoty záměrů MÁGA. Síla srdce je základem zdravého vývoje - fyzického i duchovního.
Na úrovni BOJOVNÍKA zmizí jakékoliv OBAVY, STRACH i VÁHÁNÍ. Zde se začíná manifestovat Vyšší Vědomí, čili duchovní moudrost vašeho Vyššího JÁ.

Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní, bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku - VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte
VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM,
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE

Tón GALAKTICKÝ vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou.Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.
***
Pokud jste byli zvyklí uzemňovat se, určitě jste si všimli, že se změnil magnetismus Země. S uvolňováním vám pomůže napojení na svůj Střed. Přikládám odkaz jaké prvky a minerály dodávat do těla atd. Krásný víkend na vlnách Lásky vám všem <3


Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Já jsem v tobě, ty ve Mně a oba jsme jedno.

2. listopadu 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Když se poprvé něco učíš, ať je to řízení auta, plavání nebo hra na hudební nástroj, dáváš si dobrý pozor na každý počin a každý pohyb, který vykonáš. Děláš chyby, ale nikdy se nevzdáváš. Opravuješ se a snažíš se dál, dokud vše mistrně nezvládneš, ať je to cokoliv. Potom zjistíš, že už nemusíš na každý pohyb myslet; vykonáváš svou činnost automaticky, splýváš s ní a máš z ní radost, protože už tě nestojí žádné úsili. Tak je tomu i s duchovním životem. Jakmile se stane tvou součástí, nemusíš si nadále připomínat, že si máš být vědom Mne a Mojí božské přítomnosti, protože si jí už vědom jsi. Nemusíš dále usilovat o naladění na Mne, protože už jsi naladěn. To vše je pro tebe přirozené jako dech. V tomto stavu již víš, že Já jsem v tobě, ty ve Mně a oba jsme jedno.


TZOLKIN 1.11.2013 7 MEN kin 215

1. listopadu 2013 v 9:46 Mayský Kalendář na každý den


Men - Orel - Síla Vizí

Světelná Energie Men probouzí moudrost Vědomí cíle, týmové práce, spirituální vědy, pomoci, víry v sebe, vizí budoucnosti, nadšení, poslání služby druhým a kolektivního Vědomí

Jak nahoře, tak dole. Men - OREL stoupá vysoko nad silné proudy MULUC, a ten zase odráží jeho cestu. Nechte své Vyšší JÁ - nikoliv vaše Ego, vést proudy z vašeho srdce a naopak - vaše srdce, ať plní záměry Vyššího Ducha. Vaším úkolem je zpracovat všechno s pomocí SEDMÉHO Tónu, který vám může předat velmi mnoho východisek a velmi mnoho úhlů, jak budete cestovat po jeho stezce. Zůstaňte vyrovnaní a sebejistí, věřte svému Vyššímu JÁ.

Vaše osobnost odráží vaše sny a vize. Sjednoťte se s Vyšším Duchem, tělem a srdcem, aby se před vámi otevřely nové a neomezené životní horizonty. Uvědomte si své poslání na Zemi a vyrovnávejte cestu tam, kde jste dnes povinni být. Buďte osobností a příkladem plně zralého člověka pro všechny kolem vás.

Udržujete rovnováhu mezi odpočinkem, prací, spánkem a výživou. Myslete na sebe. Věnujte se svým osobním plánům, vizím a představám. Podívejte se na své záměry a sliby, které dáváte lidem, z pohledu vyššího cíle, kterým je zachování rovnováhy. Naučte se brát i dávat. Zvažte, zda vaše horlivost nebrání druhým v jejich dalším vývoji. Neberte na svá bedra zátěž ostatních lidí.Energetické pole definované symbolem MEN je charakteristické nejvyšším duchovním obsahem. Žádná lidská bytost nemůže žít beze snů. Každý člověk potřebuje vizi cíle, aby mohl vyřešit chaos a uniknout z každodenního zmatku života. Staneme-li se středně silnějšími, ztrácíme svoji SUVERENITU. Pouze dosáhne-li váš duchovní růst brány SRDCE - do energetického pole začínají proudit vizionářské perspektivy. Síla MODRÉHO ORLA vynese Vědomí cíle na první místo.

Dny MEN jsou dolem informací spirituální vědy, sahající daleko do budoucnosti. OREL otevírá kanály vizí, jejichž prostřednictvím se plně vědomý člověk kontaktuje s vyššími úrovněmi. Tento člověk se přestává zaobírat maličkostmi, starostmi o budoucnost ztrácením času neproduktivními spekulacemi. Moudrost ORLA včas pošle vzkazy, jak překonat nepříznivé situace. Pokud váš život zeje prázdnotou, pokud vám chybí cíle, pokud často registrujete prázdné přebíhání, sbližte se s ORLEM a poproste tohoto Obra, aby vám pomohl postavit magický most do vizionářských světů. Bez motivace zanikne každá chuť tvořit. Dovolte MODRÉMU ORLOVI zalít vás jeho genialitou, dovolte, aby jeho energie probudila vaši Duši.

Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny. SEDMIČKA - to je mystický sloupec - páteř Vesmíru. Na platformě rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím vás SEDMÝ Tón může obdarovat.


Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě - vězte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické do NOVÉHO SVĚTA. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebe přijetí. Otevřete se přitékajícím darům. Přijměte sami sebe BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.

Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje, nazývanou též SEDMOU dimenzí. Dny s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. V energii SEDMIČKY je stimulovaný ŠESTÝ SMYSL, čili mimosmyslové vnímání. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


Bůh Otec, Bůh Matka, Bůh Přítel

1. listopadu 2013 v 9:36 Skutečný mír je uvnitř


Bůh Otec, Bůh Matka, Bůh Přítel

Aspirace mi říká, že můj Bůh je
Matka Soucit.
Realizace mi říká, že můj Bůh je
Otec Osvobození.
Jednota s Bohem mi říká, že můj Bůh je
Přítel Dokonalost.

Bůh je zároveň naším Božským Otcem a naší Božskou Matkou. Na Západě převládá Bůh Otec, zatímco na Východě, obzvláště v Indii, přichází nejprve Bůh Matka. Jak Východ, tak Západ má naprostou pravdu. Když uskutečníme Boha Otce, musíme v Něm spatřit Boha Matku. Když uskutečníme Boha Matku, bezpochyby v Ní uvidíme Boha Otce.
Když jdeme k Bohu Otci, cítíme Jeho Moudrost, Jeho vnitřní Světlo, Jeho Rozlehlost. Když jdeme k Bohu Matce, cítíme nekonečnou Lásku, nekonečný Soucit, nekonečný Zájem. Není to tak, že by Bůh Otec neměl Soucit. On jej také má. Ale Bůh vyjadřuje Lásku, Soucit a Zájem více skrze ženskou podobu než skrze mužskou. Skrze mužskou podobu nabízí Moudrost, Světlo, Rozlehlost.
Každá z těchto božských kvalit - Láska, Soucit, Zájem, Rozlehlost, Světlo a Moudrost - má v životě každé aspirující duše prvořadou důležitost. Cítíme-li v nejvnitřnějších skrýších našeho srdce Boží Lásku, Zájem a Soucit a Jeho Moudrost, Světlo a Rozlehlost, víme, že dnešní nenaplněný člověk se brzy přemění v zítřejšího realizovaného, naplněného a projeveného Boha.
Když lidská matka objeví chyby, nedostatky a slabosti svého dítěte, co udělá? Opatrně a potají je skryje. Nikdy ani nepomyslí na to, že by je odhalila světu.
Podobně Božská Matka, která je nekonečně více milující a soucitná než kterákoliv lidská matka, nikdy své dítě neodhalí. Stejně jako lidská matka, ukryje četné nedokonalosti svého dítěte před ostatními; pak pomůže svému dítěti uvědomit si jeho nedostatky, protože nechce, aby opakovalo stejnou chybu. Bude-li znovu a znovu opakovat tutéž chybu, realizace Boha pro něj navždy zůstane vzdáleným pláčem. Když mu pomáhá uvědomit si jeho chyby, jeho nevědomost, dělá to s nejlepšími úmysly tak, aby mohlo poznat rozdíl mezi nevědomým životem a životem moudrosti. Božská Matka nemešká. Bere dítě o krok vpřed. Nevědomost dítěte přeměňuje ve světlo moudrosti. Jeho slabosti přeměňuje v s ílu. Jeho život noci přeměňuje v život světla.

Často vás slyším mluvit o Bohu jako o "Něm". Já vidím Boha jako ducha.

Dítě volá svého otce "tati". Otcovi přátelé jej nazývají jiným jménem a jeho příbuzní na něj mohou volat dalším jménem. V kanceláři mu mohou říkat ještě jiným jménem. Nicméně je to ten samý člověk. Podobně, každý aspirující může mít pro Boha své vlastní jméno. Záleží to na osobním výběru.
V mém případě, když mluvím o Bohu jako o "Něm", nepopírám, že Bůh je také Božskou Matkou, zdaleka ne. Bůh je Matka. Bůh je Otec. Bůh je Světlo. Bůh je Mír. Bůh je nekonečná Energie. Když mluvím o Bohu jako o "Něm", neberu Bohu nic. Bůh přijde se vším, čím je, bez ohledu na to, zda Mu říkám Otec, Matka nebo Brahma. Pokud je naše volání upřímné, pak Bohu nezáleží na tom, jaké jméno použijeme. Tehdy prostě přijde odpovědět na volání svého dítěte.

Tvůj Pán Nejvyšší
před tebou nestojí
s železnou rákoskou
připraven udeřit tě v okamžiku,
kdy uděláš nějakou chybu.
Zdaleka ne!
Skrze světlo své poslušnosti
si jednoho dne uvědomíš
Blaženost Jeho Jednoty s tebou.

Je lepší vidět Boha jako Matku nebo jako Otce?

Na jedné straně, tak jako duše není mužská ani ženská, stejně tak Bůh není mužský ani ženský. Mužské a ženské vidíme jen v mysli. Na nejvyšší úrovni je jen Bůh. Na druhé straně, hledající může vidět Boha a mluvit k Bohu způsobem, jakým chce. Jde-li mu o kvality Matky, potom půjde k Bohu Matce. Ale Matka a Otec jsou vždy jedním.
Když se obracíme na Boha Matku, je jako lidská matka. Lidská matka vždy cítí, že její syn je dítě, dokonce i když mu je šedesát let. Matka vždy ukazuje nesmírnou náklonnost, lásku, zájem a soucit. Matka se snaží dát dítěti vše najednou.
Otec má také bezmeznou lásku, zájem a požehnání, ale je praktičtější; nebude dítě rozmazlovat. Otec cítí, že dítě by mohlo jejich bohatství rozmařile utratit. Až bude dospělejší, zralejší, dá mu peníze. Ale matka cítí: "Ne, protože je to mé dítě, dám mu celé naše bohatství. I když je použije nesprávně, nevadí. Máme dost."
Vždy je snazší a rychlejší dosáhnout Boha Matku. Když dítě pláče, matka okamžitě přijde. Ale realizace je stejná, ať už někdo jde k Bohu Matce nebo k Bohu Otci.

Bůh Otec
je pro hledajícího veškerou ochranou.
Bůh Matka
je pro hledajícího veškerou potravou.

Můžeme Boha vidět také jako dítě?

Pokud si myslíme, že Bůh je velmi starý muž, jako dědeček nebo pradědeček, který neustále ukazuje na naše chyby a nedostatky, potom se mýlíme. Musíme cítit, že vševědoucí, všemohoucí a všudypřítomný Bůh je náš skutečný věčný Přítel a Kamarád. Musíme cítit, že jsme všichni děti a On je stejně starý. Co se týká naší realizace, všichni jsme začátečníci, protože naším cílem je nekonečné Světlo a nekonečná Blaženost, a my se ještě musíme tomuto prahu přiblížit.

V životě tvého srdce je dítě,
které pro tebe pláče.
Znáš jeho jméno?
Duše.
V lásce tvé duše je dítě,
které na tebe čeká.
Znáš jeho jméno?
Bůh.

Jsme-li upřímní sami k sobě a cítíme, že jsme všichni začátečníci, že jsme všichni děti, potom můžeme cítit, že Bůh k nám přichází jako Dítě, protože Jeho Záměrem je hrát si s námi. Dospělí si nebudou hrát, ale dítě si neustále chce hrát, neustále a všude. Cítíme-li nezbytnost zůstat vždy dětmi, potom k nám Bůh může přijít v podobě Dítěte. Bůh si věčně hraje ve své věčné Zahradě; dnes si hraje s našimi touhami, zítra si bude hrát s naší aspirací a pozítří si bude hrát s naší realizací.
Když se vědomě modlíme, koncentrujeme a meditujeme, Bůh po nás pokukuje jako dítě. Dívá se, jestli skutečně meditujeme nebo ne. Je to jako dítě, které vykukuje z okna, aby vidělo, co dělají jeho rodiče nebo starší lidé. Když vidí, že bude přistiženo, uteče pryč.
Bůh božské Dítě si s námi chce hrát svou Kosmickou hru na schovávanou. Když se Bůh schová, my Jej musíme hledat; když se my schováme, Bůh přijde a bude nás hledat. Takto se stáváme nejsladšími přáteli, věčnými přáteli. Když bude Bůh soustředěný a svou Znalostí, Moudrostí a Vizí nás vždy najde, pak to nebude žádná hra. Je-li jedna strana ve hře mnohem silnější než druhá a vždy vyhrává, potom ten, kdo prohrává, nebude hrát dál. A tak Bůh přichází v podobě dítěte a pokukuje po nás, svých dětech.

Bůh je můj neustálý společník ve hře.
Proto
mé srdce míří přímo
do Jeho Domova Ticha.

Jak můžeme nejlépe myslet na Nejvyššího jako na svého přítele?

Někdy si v duchu povídáte sami se sebou nebo se svým přítelem. Váš přítel může být stovky kilometrů daleko. Fyzicky jej nevidíte, ale můžete cítit jeho vibrace. Stejným způsobem si snažte představit, že uvnitř vás je věčný Přítel, a tím je Nejvyšší.
Když v duchu mluvíte ke svému příteli, nemusí vás slyšet. Ale když mluvíte k Nejvyššímu, On vás určitě poslouchá. Dokážete-li cítit, že je tu někdo, kdo vás poslouchá, dokážete-li cítit Jeho Přítomnost, potom bude automaticky váš způsob rozmlouvánís Nejvyšším úplný.


Zůstává-li tvé vědomí
hluboko ve tvém srdci
a neustále
myslíš na Boha,
potom všechny tvé problémy budou vyřešeny,
dokonce i když si jich prostě nevšímáš.
Zbytečné říkat,
že to platí jen pro tebe,
protože jsi oduševněle upřímný hledající.


Když mám problémy, nezdá se mi, že bych je skutečně řešil. Dokonce ani moji přátelé a rodiče vždy nevědí, co je nejlepší. Pomůže, když budu myslet na Nejvyššího jako na svého přítele a zeptám se Jej, jak problémy řešit?

Existuje někdo, kdo ví, co je pro vás nejlepší, a tím je Nejvyšší. Nejvyšší není mentální halucinací. Budeme schopni Jej vidět, budeme schopni s Ním mluvit, budeme schopni s Ním večeřet. Není jen naším Otcem; je také naším věčným Kamarádem. Musíme Mu dát za nás zodpovědnost. Pokaždé, když máme nějaký problém, namísto abychom se ho snažili řešit sami naší omezenou schopností nebo moudrostí, musíme ho nabídnout Nejvyššímu.
Jeho Oči vidí lépe než naše. Jeho Uši slyší rychleji než naše lidské uši. Mluvíme k lidským bytostem, které nemají čas nás poslouchat; ve vnějším světě mají tolik věcí na práci. Ale velmi často zapomínáme, že je zde někdo jiný, kdo je vždy dychtivý nás poslouchat, i když k Němu nemluvíme. Někdy mluvíme se svou myslí, se svým nespokojeným vitálnem, ale jen zřídka se pokoušíme mluvit se svou vnitřní bytostí. Objevíme-li tajemství, jak mluvit se svou vnitřní bytostí, potom vyřešíme všechny své problémy.

Jsi-li věrný Bohu
a bereš Jej jako svého jediného Přítele,
jak můžeš mít nějaké vážné problémy?
Nemožné!
Dokonce i o problémy tvé mysli
se postará
Obloha Zájmu a Soucitu Jeho Srdce.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Zdroj: email Iva.B.

Nikde v přírodě se nesetkáš se stresem nebo napětím.

1. listopadu 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Nikde v přírodě se nesetkáš se stresem nebo napětím. Semeno prochází celým svým cyklem; nemusí pro to nic dělat, musí pouze všemu nechat volný priiběh. I ty musíš nechat vše volně probíhat. Proč nenecháš uskutečnit svou proměnu v krásného motýla? Vyjdi ze své kukly, z onoho věznícího prostoru, a překroč omezení své smrtelné mysli. Když had mění svou kůži, pomalu se vyvlékne z té staré a opustí ji, aby uschla a rozpadla se. Když krab vyroste ze své těsné schránky, naroste mu větší, krásnější. Pták rozbije svou skořápku a objeví se v úplně nové podobě. Je volný, svobodný. To se musí stát i s tebou. Nová svoboda, nová radost, zcela nový svět čekají, až se ti otevřou, budeš-li ochoten opustit staré, omezené myšlení a proměnit se.