Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Listopad 2013

Nevyhnutelnost změny a hluboké snění s Gaiou…Nové společenství Světla

22. listopadu 2013 v 0:30 MATKA ZEMĚ

Nové pozemské energie, říjen 2013

Archanděl Michael prostřednictvím Celie FennMilovaná Rodino Světla, uplynulo několik intenzívních a bouřlivých měsíců od červencového Planetárního Nového roku a přílivu Nového Světla skrz Hvězdnou bránu v červenci a srpnu. Tyto energetické posuny přinesly Změnu na velmi hluboké úrovni.
Tato změna je nevyhnutelná, protože je součástí procesu Života a Evoluce. Když se v prosinci 2011 (takto skutečně v originále) Země přesunula do páté dimenze, setřásla svá rigidní omezení staré trojrozměrné mřížky a dovolila sama sobě opět se spojit s nádherným tokem Božského Světla ze Srdce Kosmu. To znamená, že každá živá bytost na planetě Zemi byla také rekalibrovaná na tuto novou frekvenci akcelerované Změny.
Změna je nevyhnutelná. Je součástí procesu Života a Růstu. Je to otevírání se poupat na jaře a opadávání listů na podzim. Jsou to první zelené výhonky ve sněhu a bohatost letní sklizně. Vše má svůj okamžik v Čase, v Bohatosti a Rozkvětu fyzického života.
Ale i mimo tyto přirozené zákonitosti Růstu a Změny na Zemi, probíhají změny také na velmi hluboké úrovni Vědomí a Stvoření. Nové světelné kódy, které vstupují skrze portály Hvězdné brány, akcelerují a aktivují energie na atomární a subatomární úrovni, které budeme nazývat "Božské Částice." Tyto nano částice jsou Božskou Kosmickou Inteligencí, která je promítá do fyzické reality. Spolu s tím, jak se tyto částice vyvíjejí a mění, tak také zahajují změnu na všech úrovních Stvoření.
Takže, moji milovaní, řekli jsme, že Změna se odehrává nejprve na velmi hluboké úrovni ve Tkanivu Stvoření a v Kolektivním Vědomí Země. Ale tuto Změnu pocítíte také ve svých Fyzických Tělech a ve své Kolektivní Zkušenosti jako společenství.


Fyzické tělo a Nová Realita
Jakmile dojde k hlubokému posunu, vaše Fyzické Tělo zahájí proces adaptace na Novou Realitu a Mřížky Vyššího Vědomí. To zahrnuje dva procesy. Tím prvním je velmi hluboké čištění a odhození všeho, co je těžké, s nízkou frekvencí, toxické a omezující pro vás a ostatní. Možná si uvědomujete, že vaše tělo vyhledává změny ve stravovacích, cvičebních a spánkových vzorcích a způsobech vyjádření. Tento proces "pročištění" je nezbytný pro další krok, ve kterém tělo začíná "dýchat světlo" v buňkách.
Tento proces "dýchání světla" je buněčným procesem a probíhá spontánně v buňkách, když tělo je na dostatečně vysoké frekvenci a připraveno se přepnout. V tomto bodě bude tělo čerpat asi 50 procent své výživy ze světla při procesu mezibuněčné syntézy, a přibližně 50 procent z fyzické výživy.
Řekněme například, že tento posun může nastat jen tehdy, když je tělo čisté, uzemněno a vyladěno se světelným tělem. Je to spontánní evoluce a dojde k ní, když jste připraveni.V tomto bodě se stáváte "Zářivým Jedincem", protože jste začali vyzařovat světlo a energii z vašich buněk. Toto je první stupeň posunu ze staré, na uhlíku založené fyzické formy do nové, na křišťálovém světle založené formě.
Moji milovaní, prosíme vás, abyste se nesnažili vyvíjet tlak na tento proces, ale naslouchali svému tělu a jeho potřebám. Jestliže nejste připraveni na posun, můžete stále potřebovat tradičnější způsoby výživy, dokud není vaše tělo připraveno. Dokonce i po tomto posunu, budete muset sledovat své stravování a energetickou hladinu, aby bylo jisté, že si vaše tělo udržuje svůj nový energetický vzorec a vyzařování.
Jakmile jednou došlo k posunu, zjistíte, že je velmi těžké být v blízkém kontaktu s lidmi a prostředím, které jsou toxické a znečištěné. Vaše nová energetická struktura je navržena pro Novou Zemi a žádá si čistý vzduch, lehkou a výživnou stravu a světlem naplněné a harmonické prostředí.
Tento posun fyzikálně/energetického fungování bude pociťován také na emoční a mentální úrovni. Vaše emoční a mentální energie mohou být po nějakou dobu nestabilní a docela široce kolísat spolu s tím jak váš systém integruje akcelerované světelné energie pohybující se nervovým systémem a spouštějící hormonální systém a mozkové buňky. Zjistíte, že v některých situacích sami reagujete velmi rychle na silné emoce. Jen si uvědomte, že to bude chvíli trvat, než si zvyknete na akceleraci ve vašem systému.
Milovaná rodino, v průběhu času jsme vám ukázali, jak se zakotvit do čakry zemské hvězdy a zemského centra, a jak se vyladit s kosmickým srdcem. To je základní každodenní cvičení při vaší práci na integraci světelného dechu a akcelerace světelných impulsů v nervovém systému.
Až bude tento proces kompletní, pocítíte, že jste propojeni v novém smyslu pro sebe a vaší sílu jako Mistři světla. Budete mít větší důvěru ve svou schopnost projevovat hojnost skrze práci s Božským Světlem a jeho zformování do spolu-tvoření s Božským Zdrojem.


Pozemské společenství a Nová Realita
Milovaná rodino Světla, právě teď, když každý z vás zažívá tuto akceleraci světla, tak je to také vaše kolektivní vyjádření jako globálního společenství. V pátém rozměru je aspekt vzájemného spojení prvotním nositelem pro projevení kolektivní nebo globální reality. Takže je to tak, že zjistíte, že jste se přesunuli z kultury "národů" do globální nebo planetární civilizace, kde "národy" jsou jednoduše součástí planetární sítě.
Pro bližší vysvětlení, v minulosti o sobě každý člověk přemýšlel primárně jako o příslušníkovi určitého národa s nějakou národní identitou, která jej definovala. Také jste se identifikovali se záležitostmi svého konkrétního národa nebo státu. Teď, spolu s tím, jak se Země stává planetární kulturou nebo jedním globálním národem, který je propojený, všechny záležitosti, které mají vliv na planetu, ovlivňují každý národ a každého člověka. Existuje jakási nová identifikace se Zemí spíše než jen s nějakou její částí.
Nové indigové a křišťálové děti to již vědí a jsou "vedeny" k tomu, aby žily svůj život jako globální občané, mimo omezení daná hranicemi. Tato nová Země umožní poznání Jedné Planety spíše než mnoha národů. Je to další krok v kolektivní evoluci globálního společenství.
To neznamená, že tento globální kolektiv bude kontrolován, manipulován nebo ovládán jakoukoliv silou nebo skupinou.V přechodu roku 2012 zodpovědnost za Zemi přešla na Vyšší dimenzionální radu starších a radu dohlížitelů Země. Jsou to tyto Světelné rady, které určují směr a vývoj vaší planety. Pracujete s nimi, když meditujete za změny, mír, konec utrpení a vytvoření Nové Země. Každý člověk, který je povolán jako dohlížitel Země, bude cítit potřebu pomáhat tam, kde ho planeta povolá.
Takže to prakticky znamená, že vlády se stávají na fyzické úrovni administrátory rozhodování a nařizování, které jsou formulovány na vyšších úrovních Světelnými radami. Proto naleznete mnoho překvapivých posunů ve způsobu, jakým vlády nakládají s globálními záležitostmi.
Nejdříve spolu s akcelerací energií, budete konfrontováni s mnohými neočekávanými a překvapujícími událostmi. Všechno se mění. Ale postupně začnete vidět obrysy Nové Reality vynořující se spolu s tím, jak se začíná projevovat Světlo v reakcích a odezvách těch, kteří spravují Zemi.
Při pozorování těchto změn se neznepokojujte, prostě jen dovolte sami sobě přijmout to, že hluboké změny jsou projevem Nové Reality, která je v harmonii s Božskou Tvořivou Inteligencí. Staré jizvy a traumata Atlantidy leží v minulosti a není čeho se bát. Budoucnost bude rozpínáním do Světla, Radosti a Hojnosti Nové Reality.
Ještě jednou opakujeme, že indigová a křišťálová generace jsou zde, aby ukazovaly cestu do této Nové Reality. Budou vášnivé, starostlivé a naplněné Ohněm a Světlem, aby manifestovaly tuto Novou Realitu. Je to jejich Poslání a teď přišel jejich čas. Objeví se mnoho mladých vůdců, kteří budou pomáhat vést planetární společenství od omezujícího ekonomického "vězení Mysli" mentálních konstrukcí, do Nové Reality Možností jiných způsobů Života, Sdílení a Projevování, které jsou pro Život na Zemi potřebné.


Hluboké snění s Gaiou…Nové společenství Světla
Milovaní, ve všech těchto hlubokých změnách zde existuje jiný váš aspekt, který se také mění. V minulosti jste byli omezováni přirozeností vaší společnosti ve staré energetické mřížce. Byli jste odpojeni od Země a Nebea žili jste svůj život v "uzavřeném okruhu" mentálních a emočních představ a pocitů, které dovolovaly, abyste byli pod kontrolou těch, kteří manipulovali média kontrolující tyto představy.
V procesu Probouzení jste se dokázali odpojit od svého "uzavřeného obvodu" matrixu a rozšířili svou realitu do Multi-dimenzionální uvědomělosti, která pojme jak Nebe, tak i Zemi.
Ale na Zemi jsou stále mnozí, kteří žijí v rámci starých uzavřených obvodů, a mnozí stále vystupují do Nového Vědomí. Takže jsou zde rozdílné "úrovně" Vědomí, povrchnější mentálně/emoční obvody a mnohem hlubší Multi-dimenzionální Rozšířené Vědomí.
.Je to toto Rozšířené Vědomí, o kterém teď chceme mluvit. Je to Vědomí, které zasahuje hluboko do Země a hluboko do Kosmu. Je to Vědomí, které probouzí vaše napojení na Galaxii, ale také na Zemi.
Až expandujete do Nové Reality, zjistíte, že "sníte" se Zemí.Stanete se vědomými toho, že jste součástí Gaii a že ona k vám mluví, ne nějakým povrchním způsobem, ale v hlubokém uvědomění, kde vám Gaia předává představy a pocity. Budete cítit s ní a snit s ní.
Někdo z vás může být požádán, aby pomohl v hlubokém léčivém procesu pro Zemi na takových místech jako je Fukushima v Japonsku nebo o pomoc při práci s lesy nebo při čistění a očistě oceánů a vzduchu, aby se mohla projevit Nová Země. Ti, kteří jsou povoláni pro tuto práci, se stanou Bojovníky Světla, kteří budou koncentrovat záměr transformace starých přesvědčení a vzorců z Atlantidy do vzorců Nové Země.
Potom zde budou tací, od kterých se prostě žádá, aby snili s Gaiou a vysnili Novou Zemi Hojnosti, Lásky, Krásy a jasnosti. Vysnít čistou oblohu, čisté oceány a jezera, zdravé stromy a lesy a rostliny a všechny živé bytosti spolu-existující v Lásce a Respektu. Toto je objevující se a originální sen, protože trauma Atlantidy je léčeno a Nová země se vyvíjí do manifestace.
Přejeme vám Radost ve vašem hlubokém snění Nové Země a Nové Reality.
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této "Poznámky" včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkujeme za pochopení a respektování této podmínky.

Poselství na rok 2014

21. listopadu 2013 v 11:27 Doteky Nového Života

- přijala Zdenka Blechová 20. 11. 2013 v 8.26 hod.

V příštím roce vás čeká ještě více vřavy než v letošním roce. Lidé, kteří si nevážili svého zdraví a zaprodávali ho druhým skrze pomoc jim, budou stále více chřadnout a budou se cítit nespokojeni ve svém žití. Nebudou vědět proč, ale bude to v rámci vztahů, které je třeba opustit a ne se stále doprošovat vzájemné pomoci. Vždyť oni si vzájemnou pomocí škodí a jejich stav se stále více dostává do bodu vzkříšení, kdy si uvědomí, že už takto nemůžu dál, a tím se můžou začít zabývat jinými cestami.
Dokud se budou zabývat jen cestou k druhým, budou se potýkat stále více s nedostatky ve svém životě, a to nejen ve formě financí, ale i ve formě zdraví. Každá duše si bude muset vybrat, buď svoji tvořivost, a tím se dostat k uzdravení a stálé radosti, to je ten Ráj, o kterém sníte, nebo si bude moci vybrat vztahy, a tudíž bude stále žít v černé díře, ze které se nebude moci dostat ven, protože jí v tom budou bránit vztahy s ostatními, se kterými se nechce rozejít.
Jen duše, která bude odhodlaná se pustit a jít si svojí cestou, se může dostat z černé díry do Světla. Ve Světle bude žít sama za sebe, s odpovědností k sobě a tím i k druhým, nebude se bát, že se neuživí a bude se snažit pro to udělat maximum. Každá duše ví, že její podstatou je tvořivost, skrze kterou přišla na Zemi, a že se ztratila ve vztazích, ji odvedlo od její podstaty. Přišel čas se vrátit ke své podstatě a ke svému cíli, skrze který má být prospěšná nejen sobě, ale i druhým. Druzí jí budou v jejím úkolu nápomocni a všichni se stále více budou cítit dobře ve vesmírné rodině, kterou budou vytvářet.
Už to nejde být jen ve své rodině, je čas se rozpustit ve všem, aby vše bylo součástí vás, a vy jste se mohli stát součástí všeho. Jen tak dokážete pochopit vesmírné zákony a přírodu v jejím bytí. Vždyť příroda je vám také neustále nápomocná a nerozlišuje, zda bude svítit na pohodlného či pracovitého člověka. Svítí na všechny stejně a nikoho neposuzuje. Vše je jen v rámci vědomí každého jednotlivce, co zvolí pro sebe do budoucnosti. Příroda ví, že se v rámci zákonů vše vypořádává samo, a proto nesoudí.
A tak každý by měl mít toto na zřeteli, aby jeho další cesta byla dlážděna růžemi a ne kamením, které za sebou nezanechává žádné stopy a spíše je to cesta útrpná pro další, kteří kráčí za ním a on za dalšími. Růže vám můžou dát nádech svěžesti, radosti, dokonalosti, pochopení, lásky a sounáležitosti. Není třeba se ptát, půjde druhý se mnou? Je třeba se ptát, chci jít sám? A pokud se odhodláte jít sami dál, nebudete sami, budete cítit podporu celého Vesmíru, celý Vesmír půjde s vámi a vy půjdete s dalšími dušemi, které už také vykročily, takže vás bude stále více a vy se nebudete cítit sami, protože ve skutečnosti vám nebude dáno moc času na to, abyste byli sami.
Přes tvořivost se člověk dostává do vesmírného reje, ve kterém není čas na smutek a nudu, tvořivost člověka pohltí a on se neustále sytí vším, co mu přichází do života a má z toho užitek, takže je rád, když je chvíli o samotě sám se sebou. Všichni tvoří a všichni jsou si blízko sebe. Když člověk netvoří, nudí se, stýská se mu po ostatních, ale ti ostatní na něho budou mít stále méněčasu, protože budou tvořit. Když člověk nebude tvořit, bude upadat do beznaděje a depresí, ze kterých si bude muset pomoci sám, protože nebude nikdo, kdo by mu pomohl, když bude tvořit.
Takže buď se někdo uvolí pomoci pohodlnému člověku a sám spadne do propasti, nebo ho opustí a půjde si dál svojí cestou. Vztahy budou nabírat nové roviny žití, a to tvoření. Už nebude důležité, kdo s kým a kdo pro koho, ale bude důležité jak, kdo sám pro sebe. A tak se nebojte nového žití, protože vám přináší bohatství a radost. Když budete všichni tvořiví, můžete se dostat do stálé energie Slunce, kde není čas na pláč a smutek, protože duše žije z minuty na minutu a ona se řídí svým srdcem a ne už hodinami a tím, že bych měla být s někým, s kým mi bude blízko. Toto duše bude přestávat vnímat a stále více bude vnímat, že je mi dobře se sebou, a tím i s ostatními.
Budou vznikat svazky, které budou pevné, ale nebudou si zpočátku tak nablízku, jak byste chtěli. Svazky budou prověřovat každou duši, zda je jí důležitější vztah s druhým, nebo její činorodost. Jen ty duše, které obstojí ve svém tvoření, se můžou setkat se svým dvojpaprskem, který s nimi časem bude tvořit. Tvořivost je tedy mottem příštích dnů a není třeba se nadále ploužit ve vztazích, ve kterých netvoříte, ale živoříte.
Ve Vesmíru žije mnoho duší, které čekají, až přijde jejich čas pro jejich tvořivost, a mnoho z nich se už těší, až začne tvořit. Škoda, že duše někdy skrze druhého zapomenou na svůj úkol a těžko se pak přes věky k němu dostávají. Vy máte nyní tu šanci vzpomenout si a dostat se ven z černé díry, do které jste spadli díky vztahům. Stačí se vzhlídnout v někom a už je po tvoření. Je třeba si zachovávat svůj cíl a ten druhý pak se mnou může žít ve Světle. To Světlo, které si představujete, není nic jiného než vaše tvořivost. Je to zdroj, ze kterého se vše tvoří, a když se netvoří, přestává existovat Světlo, protože se vše ponoří do tmy, ze které není úniku. Jen Světlo vám může dát radost. Všichni ve Vesmíru tvoří a žádná duše zde není proto, aby se vezla na úkor druhých, a proto pomoci vůči druhým duším, které se rozhodly lelkovat, bude stále méně.
Každá duše si bude postupně rozpomínat na svůj cíl a bude se mu náležitě věnovat. Bude jí dělat radost, že může tvořit pro sebe a pro druhé, už to nebude brát jako oběť, ale jako dar. A tam budou všechny duše zdravé a radostné. Každá duše přijme s láskou svůj dar tvořivosti a všichni se budete moci stále více vzájemně radovat z toho, co jste vytvořili. Tím zmizí faleš, přetvářka a iluze vztahů. Chápeme, že je to pro vás bolestné přijmout, ale věřte, že to co žijete, je větší bolestí než to, co se máte naučit žít. Záleží na každém z vás, co si vybere, dle toho se bude vyvíjet jeho další cesta.
Andělé již nyní hlídají každou bytost a dávají jí znát její nový směr, ale některé duše nenaslouchají, ještě to neumí, je zapotřebí se to učit. Tyto duše by měly častěji pobývat samy o samotě, aby mohly slyšet. Další duše se nyní loučí se svými vztahy a učí se žít nově. Je zapotřebí být stále obezřetný v tom, co jsem už pochopil a neopakovat stejné chyby. Vědět, kam která cesta vede a neslibovat si od ní, že povede jinudy. Být dostatečně bdělý. A pak jsou duše, které už tvoří a radují se ze své činnosti a žijí už Ráj na Zemi. Těmto duším je vše dáno a je jim dostatečně vždy požehnáno. Jsou pod neustálou ochranou Vesmíru.
Zdraví člověka se bude prohlubovat v rámci vztahů. Buď bude člověk uvězněn ve svých pochybnostech o sobě a bude stále nemocen svojí duší, a tím i vztahy s ostatními. Nebo si člověk bude vážit svého těla, které bude využívat pro vše, co se mu nabízí k obohacení a bude se o něj s láskou starat, protože si bude uvědomovat, že díky jemu zde může žít naplno a nemusí strádat.
Děti se budou stále méně podvolovat vůli rodičů a budou od nich chtít více, než jim můžou dát. Bude to zkouška pro rodiče, zda podlehnou iluzi, nebo se naučí se svými dětmi zacházet jako s rovnocennými partnery, které k sobě váže láska citů a ne láska pomoci. Je zapotřebí být obezřetný k požadavkům dítěte, abychom společně nespadli do černé díry svojí závislostí. Když si dopřeje každý svoji samostatnost, můžou žít v rámci citů v lásce a v nezávislosti. Mnohé maminky, které se shlédly ve svých dětech, budou trpět, aby se naučily žít pro sebe a ne pro děti, což jim nedovoluje se rozvíjet.
Každý, kdo bude cítit, že chce tvořit, nebude mít nouzi o práci, každý, který bude chtít žít na úkor druhých, bude mít stále větší problémy v práci. Vše okolo vás je jen taková realita, jakou chováte ve svém srdci. Pokud už máte v srdci lásku, vše okolo vás je v lásce, pokud máte v srdci negace, vše okolo vás je negací. Negativní stav neexistuje, je to jen vaše odsuzování věcí, které nechcete pochopit a naučit se. Pokud přijmete svojí sílu, budete se stále více zbavovat strachu. Člověk, který se nebude poutat na vztahy, bude daleko tvořivější než člověk, který se bude poutat na vztahy. Vztahy ho budou obírat o energii.
V roce 2014 vše bude dozrávat a v dalším roce se bude sklízet. A tak začněte sázet plody, ať máte co sklízet.

Toto poselství můžete v nezměněné formě šířit s uvedením autora - Zdenka Blechová www.zdenkablechova.cz
Zdroj: email Monika K.TZOLKIN 21.11. 2013 1 MEN kin 235

21. listopadu 2013 v 9:59 Mayský Kalendář na každý den

MEN - Vlna ORLA - Síla Vize
TEĎ je nejlepší ČAS rozhodovat o svém osudu.

19. Vlna - Vlna ORLA nám pomáhá rozšířit planetární Vědomí a pocítit zodpovědnost za osud celého světa.

Vlna ORLA je " předposlední " Vlnou Tzolkinu.

Pečeť ORLA ztělesňuje sílu vize, jejíž prohloubení je naším evolučním úkolem. PLANETÁRNÍ VĚDOMÍ znamená rozšíření stávajícího Vědomí - vynést ho nad omezení obecných horizontů.

Jste povinni pochopit, že celé lidstvo ( samozřejmě i vy), je zodpovědné za současný stav planety. Jednotlivé výsledky dosažené v regionálních oblastech mají obrovský vliv na osud celého světa. Samotné znalosti tématu o významu dopadu energetických Rezonančních Práv zapojujících do hry vytváření reality nejsou žádným důkazem životní zralosti. Katastrofy a všechny negativní zvraty osudu nás uvědomují, že už nemůžeme uniknout před odpovědností. Jako kolektiv jsme se ocitli na křižovatce - v místě, kde už není žádné "hřiště pro zábavu". TEĎ musíme vkročit na cestu BEZPODMÍNEČNÉ ZODPOVĚDNOSTI ZA CELÉ POZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ. Nejsou tu vinní, nevinní, nebo nepřátele. JSME TU JEN MY - POZEMSKÝ KOLEKTIV!

Pokud zjistíte dvě, nebo tři rodinné Pečeti, poznáte osobní vztah s Vlnou. Vycházejíc z tohoto bodu, dívejte se pozorně na 13 dnů Vlny, nechte projít konkrétní zkušenosti bez vydávání soudů. Situace, dojmy, reakce jsou aspekty zrcadlící váš individuální podíl v komplexu pozemského zavirování. Přijměte všechno, co vás potká v této Vlně, ( také to, co se zdá být druhořadé ) jako cennou informaci. Přistupujte s láskou především k sobě. Každé hodnocení sebe, nebo jiných lidí zastíní výhled poznání pravdy. Díky Energii ORLA se přestanete honit za iluzemi. Tímto způsobem se dostanete z pout EGA, zbavíte se iluzí, uvolníte se od každodenních závislostí, lásky-nelásky druhých.

V této Vlně už nic nestojí v cestě udělat kvantový skok do Sebe - Uvědomění. Ukáže se v ní plná odpovědnost každé lidské bytosti za vlastní činy. Nikdo se více neschová za záda druhého, nezastíní tvář divadelní maskou. Každý stvořitel zde uzří své dílo. Všechno se vrací zpět k majiteli - bez make-upu, bez obalu, bez zamlžených očí s osobní etiketou.

Zcela odlišně probíhá " dozrávání " u člověka, vědomého si své role na Zemi. Každý pozemský " suverén" je chráněn právem nedotknutelnosti, právem svodné vůle. Žádný jiný člověk ho nemůže donutit jednat proti své vůli, nebo ho nutit k závislosti na cizích iluzích, protože je naprosto svobodný, vědomý a nezávislý! Právo svobodné vůle je nedotknutelné!
Ve Vlně ORLA jsou umístěny dva Galaktické Portály.

BOUŘE 5 ukazuje bez stínu pochybností v jakém směru se pohybují stopy vašeho osudu. Osvobozený zde bude impuls samo obnovy, kterou můžete jasně pocítit na fyzické úrovni, a co více - tento impuls je schopen (na úrovni nemoci) zahájit proces duchovního uzdravení.

DRAK 7 je silným pilířem Tzolkinu. V tento den do hry vstupuje Matka Země - naše Božská Pramatka, která tryskající mocnou energií, rozpočíná velké čištění, už bez žádného kompromisu.

DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU PRO VHLED DO VYŠŠÍ PRAVDY

Naučte se udržet rovnováhu mezi odpočinkem, prací, spánkem a výživou. Myslete na sebe. Věnujte se svým osobním plánům, vizím a představám. Podívejte se na své záměry a sliby, které dáváte lidem, z pohledu vyššího cíle, kterým je zachování rovnováhy. Naučte se brát i dávat. Zvažte, zda vaše horlivost nebrání druhým v jejich dalším vývoji. Neberte na svá bedra zátěž ostatních lidí. I když prší, nezapomínáte na magické slůvko děkuji?

Energetické pole definované symbolem MEN je charakteristické nejvyšším duchovním obsahem. Žádná lidská bytost nemůže žít beze snů. Každý člověk potřebuje vizi cíle, aby mohl vyřešit chaos a uniknout z každodenního zmatku života. Pokud nám chybí vize, honíme se za iluzemi. V nejkrajnějším případu nedostatku vizí propadáme závislosti na ostatních. Staneme-li se středně silnějšími, ztrácíme svoji SUVERENITU. Pouze dosáhne-li náš duchovní růst brány SRDCE - do našeho energetického pole začínají proudit vizionářské perspektivy. Síla ORLA vynese Vědomí cíle na první místo.

Dny MEN jsou dolem informací spirituální vědy, sahající daleko do budoucnosti. OREL otevírá kanály vizí, jejichž prostřednictvím se plně vědomý člověk kontaktuje s vyššími úrovněmi. Tento člověk se přestává zaobírat maličkostmi, starostmi o budoucnost ztrácením času neproduktivními spekulacemi. Moudrost ORLA včas pošle vzkazy, jak překonat nepříznivé situace. Pokud váš život zeje prázdnotou, pokud vám chybí cíle, pokud často registrujete prázdné přebíhání, sbližte se s ORLEM a poproste tohoto Obra, aby vám pomohl postavit magický most do vizionářských světů. Bez motivace zanikne každá chuť tvořit. Dovolte ORLOVI zalít vás jeho genialitou, dovolte, aby jeho energie probudila vaši Duši.

Dnes vidíte, jak dalece jste nezávislí. To, co budete dělat dnes, odráží vaši velikost. Dnes dáme pod lupu bolestný egocentrický svět. Dnes se staneme vykonavatelem, nikoliv vykonávajícím cizí přání. Dnes nepodlehneme psychóze strachu, ani zdánlivě ohrožené budoucnosti.


1.TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI

Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO. Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu. Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.

VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE!

Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu CENTRA invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku - začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu s Pečetí. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ - čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí.V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.

Přehled Vlny MEN 21.11. - 3.12.2013

MEN 1
CIB 2
CABAN 3
ETZNAB 4
CAUAC 5 Galaktický Portál
AHAU 6
IMIX 7 Galaktický Portál
IK 8
AKBAL 9
KAN 10
CHICCHAN 11
CIMI 12
MANIK 13

Tento přehled poskytuje rovněž rámec osudu osob narozených ve Vlně MEN, nebo jejichž životním Průvodcem je MEN.

* Galaktický Portál - dny, ve kterých zaznamenáte přímý účinek Energií. Tato pole v modulu Tzolkin odhalují vedení na subtilní úrovni energií - dokončování korekcí pomocí kosmických energií. V těchto dnech je síla dopadu Pečeti mnohokrát větší.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Se svobodou v práci ve svobodné společnosti...

21. listopadu 2013 v 9:48 Děti Nové doby

Pokud je cílem vzdělávání spokojený - svobodný člověk a aktivní občan - jaké školy tento cíl dnes naplňují?
Příběh rodiny - která si právě svobodu vybrala jako klíč k hledání školy pro své dítě a v rámci filmu se snaží objevit dostupné varianty vzdělávání v jejichž DNA je jednotlivec, jeho potenciál a svoboda.

http://vimeo.com/52953660


O dětech

21. listopadu 2013 v 8:00 Děti Nové doby

Jsou částí naší bytosti, kterou jsme poztráceli v dětství. Kolik se toho od nich můžeme naučit a kolik jim můžeme dát. Díky přímému účastenství při tomto mystériu růstu lidské osobnosti můžeme spontánně pochopit spoustu motivů a reakcí našich vlastních rodičů, které by nám jinak zůstaly ukryty.
Můžeme znovuprožít své dětské příběhy, můžeme znovuobjevit radost ze hry a vzpomenout, jak plynul čas jinak, než nyní. Jak dlouhá byla hodina, jak nekonečný byl měsíc a nepředstavitelný čas od Ježíška k Ježíšku. Jsem opravdu vděčný, za každý prožitý den s nimi - což ovšem neznamemá, že si od nich čas od času rád neodpočinu. Děti totiž představují nepřetržitý příval energie a jak tělo stárne, tak občas potřebuje na chvilku vypnout.
Vaše děti nejsou vašimi dětmi. Jsou syny a dcerami života, toužících po sobě samém. Přicházejí skrze vás, ale ne od vás. A třebaže jsou s vámi, přece vám nepatří. Můžete jim dát svou lásku, ne však své myšlenky, neboť ony mají vlastní myšlenky.
Můžete dát domov jejich tělům, ne však jejich duším, neboť jejich duše přebývají v domově zítřka, který vy nemůžete navštívit dokonce ani ve svých snech. Můžete se snažit být jako ony, nepokoušejte se však učinit je podobné sobě. Neboť život nekráčí zpět a nezastavuje se u včerejška.
Jste luky, z nichž jsou vaše děti vystřelovány jako živé šípy. Lučištník vidí na stezce nekonečna terč a napíná vás svou silou, aby jeho šípy letěly rychle a daleko. Ať napínání rukou Lučištníka je pro vás radostí. Neboť jak miluje šíp, který letí, tak miluje také luk, který je pevný.

Chalíl Džibrán - Prorok
Zdroj: email Iva B.

Nikdy nepoznáš, zda něco funguje, dokud to nevyzkoušíš.

21. listopadu 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nikdy nepoznáš, zda něco funguje, dokud to nevyzkoušíš. Nikdy nepoznáš, zda jde proud, dokud nepoložíš ruku na vypínač a neotočíš jím; musíš vyvinout nějakou činnost, abys dokázal, zda věc funguje. Stejně je tomu s vírou. Je zbytečné vysedávat a o víře jen hovořit, když podle ní nežiješ a nikomu nezjevíš, co pro tebe znamená. Je zbytečné hovořit o žití ve víře, když tvá jistota spočívá ve vyrovnanosti tvého bankovního konta, z něhož můžeš čerpat, kdykoli se ti zlíbí. Jen tehdy můžeš mluvit o víře a být jejím živoucím příkladem, když nic nemáš, když můžeš riskovat a dokázat zdánlivě nemožné, protože tvoje víra a jistota jsou zakořeněny a zakotveny ve Mně. Vykroč vpřed, podrob svou víru zkoušce a sleduj, co se stane.MERLINOVA MYSTICKÁ PŘEDPOVĚĎ OD 17.11. DO 24.11. 2013

20. listopadu 2013 v 16:46 Jednoduchost životaTento týden od 17. do 24.11. bude patřit díky kartě "KVĚTINY" mezi ty veselejší a pozitivnější, všechny události v tomto týdnu budou více méně prostoupeny radostí a veselím, láskou, štěstím a připravit se můžete na nejrůznější setkání, návštěvy nebo posezení s přáteli, rodinné oslavy, očekávat můžete také radostná překvapení, dárky nebo pozvání, neočekávané a překvapivé situace...

V tomto týdnu se také bude spousta věcí točit kolem dětí, můžete se dostat do drobných zmatků nebo starostí kvůli svým dětem, můžete také zjistit jinou radostnou událost ohledně dětí a tou může být těhotenství, které jste dlouho plánovali a nyní se vám to již konečně mohlo podařit uskutečnit nebo budete také řešit nějakou drobnou dětskou oslavu a i kvůli ní se můžete dostat tak trochu do nervozity nebo zmatku.

Štěstí a jistota také budou v tomto týdnu hrát velkou roli, můžete se cítit šťastni v okruhu rodiny, kolegů, partnerů nebo přátel, zažijete mnoho radosti, připravte se na telefonické konverzace, mnoho zpráv a novinek, pozvání po telefonu na oběd či večeři, můžete pokud plánujete nějakou cestu vycestovat dokonce i do zahraničí, ale co se tento týden týká cest celkově, tak se mějte trochu na pozoru, neboť hrozí drobné komplikace, jako zácpy, zpoždění, drobné závady, celkově je tento týden ne příliš nakloněný cestování, i když zrovna kvůli tomu důležité cesty rušit nemusíte, jen více buďte obezřetní a pečlivý na doklady, finance i technický stav vašeho vozu.

Pozor si také dejte na drobné neupřímnosti,kterých se můžete dopustit sami nebo je někdo může použít vůči vám, vyvarujte se oklik, jednejte férově jinak vám přinese starosti, věnujte se v tomto týdnu více svému zdraví, počasí je náchylnější na virózy, nachlazení a oslabení imunity, je vhodné aspoň jednou týdně se věnovat jen sami sobě, pít bylinné čaje, dopřát si bylinné koupele.

Celkově tento týden bude velmi příznivý, pro mnohé prožitý opravdu z nezkaleným štěstím, ale také spojený s cestou k léčiteli, věštci nebo kartáři, věřte své intuici, vždy vás správně navede, také si ale můžete dělat starosti o přátele, které jste již delší dobu neviděli, nebo i oni o Vás, ale nic není vhodnějšího než se setkat, vyvarujte se tento týden celkově nervozitě, hektičnosti a stresu, nesvědčilo by to vašemu zdraví, milujte sebe i své děti, rozdávejte kolem sebe radost a lásku, vnímejte ji od druhých a očekávejte jen samé pozitivní noviny a zprávy..

Energie budou mírně kolísavé, dostavit by se mohli proto občasné bolesti hlavy, únava, proto nepřepínejte své síly víc než zvládnete...


S láskou Merlin


Horoskop na období od 18.11.2013 do 24.11.2013 Neviditelné nitky nevědomí

20. listopadu 2013 v 16:36 Vývoj vědomí bytostí


Slunce prochází posledními stupni Štíra a 22.11. vstupuje do znamení Střelce. Slunce se odpoutává od Jupitera a vytváří neharmonický aspekt k Neptunu, který symbolizuje pasivitu, přecitlivělost, nejasnosti a zklamání. Nastává týden klidu až apatie. Je to tak v pořádku, potřebují se rozpustit falešné představy, iluze a očekávání. Ukáže se vše, co není pravdivé, aby se další týden mohla otevřít nová vize, nová cesta.

Venuše v Kozorohu v kvadratuře - dynamický aspekt s Uranem 10.11.-23.11. ukazuje na zásadní změny v lásce a v hodnotách. Venuše se dostává do konjunkce s Plutem ve stejném čase jako nastává kvadratura s Uranem. Láska, radost, hodnoty, hmota procházejí přerodem. Něco starého v nás zemře a zrodí se nové. Měli bychom se odpoutat od bolesti. Pluto podporuje vynesení z podvědomí vše bolestivé, co kdy bylo zasunuto, odmítnuto, popřeno, nepřiznáno - vše, co se týká citů, lásky a hodnot.

Důležité jsou formy, představy, které nás velmi omezují a zabraňují skutečnému prožívání radosti a naplnění. V této době je možnost tyto formy rozbít a to velmi náhle. Může přijít z čistého nebe blesk, který způsobí změnu.

Merkur se dostává do konjunkce se Saturnem během 20.11., a tím se objeví trudomyslnost. Sklon příliš vše kontrolovat, být pod strachem, obavami. Je to zbytečné, raději využijte konstruktivnost Saturna a věnujte se práci, úklidu - jak v sobě tak kolem sebe.

Věnujte se svému životu. Dokud nepochopíte sami sebe, nedokážete pochopit a využit nic z toho, co přichází zvenku. Utíkání od reality je zbytečné a především je to jen plýtvání energie. Ono vás to stejně vrátí zpátky k tomu, k čemu je potřeba, abyste to v sobě a ve svém životě řešili. Jen si prodlužujete cestu. A v tomto týdnu je velmi silný sklon zase sejít z cesty.
Je lákavé se zabývat něčím tajemným: energiemi, elfy, 3D, 4D, 5D, různými energetickými portály atd….k čemu vám to slouží, když neznáte sebe?

Nejrychlejší cestou (ale i nejtěžší) je, když poznáte (prožijete) sebe, své mentální přesvědčení, čím a jak si tvoříte život a to ostatní vám bude přidáno. Je smutné vidět, jak si zbytečně lidé komplikují život jen tím, že se odmítají podívat do svého nitra, prožít a následně proměnit svůj základní program, který je nevědomě ovládá v každé životní situaci již od narození. Ať se pak snaží sebe více, nemohou svůj život proměnit. Drží je neviditelné nitky nevědomí, které jim neumožní žít jinak.

Tím, že rozpustíte mentální, emoční vzorce, přesvědčení a falešné postoje, vytvoříte v sobě volné místo, aby mohla vstoupit svoboda, lehkost, blaženost a prozřetelnost. Stanete se nástrojem prozřetelnosti. Vstoupíte do jiné reality zákonitostí.

Krásné dny.
Nel
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu


Mistr Hilarion Poselství pro týden 17.11. 2013 - 24.11. 2013

20. listopadu 2013 v 16:08 Doteky Nového Života


Milovaní,
Po týdnech se přibližuje zimní slunovrat na severní polokouli a letní slunovrat na jižní polokouli. V průběhu času, který do nich zbývá, nastane v srdcích lidstva mnoho pohybu, jak budou přijímat silné paprsky světla z kosmu. Mnoho srdcí bude transformováno vibracemi lásky v tomto mnohotvárném světle bílé barvy a jiných barev. Do slunovratu je důležité v sobě pevně držet světlo a zachovávat rovnováhu a soustředění.
V každodenním průběhu si všimněte myšlenek a pocitů, které proudí do vašeho vědomí. Některé z nich nejsou součástí vašeho životního proudu, ale spíše toho od lidí okolo vás. Je dobré začít každý den vyčištěním svého energetického pole. Když se vydáte za aktivitami svého života, uvědomíte si, kdy divné myšlenky a pocity vstupují do vašeho pole, a budete schopni rozlišit, kdy přicházejí od druhých. V těchto momentech si představte Fialový plamen, jak plane a očišťuje tyto myšlenky a pocity, a posílejte je do Velkého Centrálního Slunce, aby byly přeměněny na světlo. Mnozí z vás jste příliš citliví na energie druhých a také na energie Země, a potřebovali byste pravidelně trénovat sebeochranu a čištění svého pole. Vysoké energie mnohým z vás přináší potřebu dlouhých období odpočinku a spánku. Uvědomte si, že se toho mnoho děje na jiných úrovních vašeho bytí. Není s vámi tedy nic v nepořádku. Dovolte si tato období odpočinku, když se objeví.
Ti z vás, kteří pravidelně navštěvují tyto stránky, jsou nositelé světla, kteří jsou aktivní v procesu vzestupu na této planetě. Vyžaduje to zapojení a účast na mnoha úkolech na dalších rovinách bytí. Vaše milující aktivita a práce je v tomto čase velmi oceňována a vysoce potřebná. Jste ti, kteří chtějí pravdivě pomáhat planetě a všem živým formám na ní a v ní. Když takto pracujete, podílíte se na svých galaktických iniciacích.
Najděte si čas vyjádřit vděčnost svým galaktickým bratrům a sestrám za jejich podporu, dobrou vůli a vibrační povznesení, které dávají hravě a nezištně. Propojte se s jejich energiemi, když jsou vedle vás, a prociťte si radost a smích v jejich energetickém vyzařování. Je to stav bytí, do kterého se všichni přesouváte; cestujete uličkami vědomí k vyššímu způsobu bytí a vyjádření. Dovolte, aby byla váha mnoha tisíciletí zkušeností v dualitě sundána z vašich ramen a nechejte se kolébat vibracemi lásky Božské Matky, které přicházejí ve stále mocnějších proudech, dokud ve vás nezůstane pouze světlo.
Přihlásili jste se k tomu ještě předtím, než jste vůbec poprvé vkročili na tuto planetu. Všechny vaše zkušenosti v jakýchkoli situacích duality vás přivedly do tohoto klíčového bodu transformace a k výpravě zpět ke Zdroji, odkud jste před mnoha eony věků vyšli. Je to vpravdě radostný čas a nadcházející věk Země a lidstva. Jediné, co je nyní požadováno, je pokračovat neochvějně v udržování záměru, že tato mise bude dokončena. Prorazili jste stezku, aby ostatní mohli cestovat snadněji a bezpečněji, ve větších počtech, než jste si kdy představovali.
Do příštího týdne…
Já JSEM Hilarion
©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložil Pavel Z. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Dotek Pravdy

20. listopadu 2013 v 15:48 Doteky Nového Života


Máme mnoho inspirací, nápadů a předsevzetí, jak změnit svůj život. Znáte to také, že i když si něco skutečně přejeme změnit, přesto nevědomky opět a zase sklouzáváme do starých kolejí a do širokých, pohodlných vyšlapaných cest. My ale chceme jít cestou novou, chceme přehodit výhybku. Toužíme natočit kormidlo lodi svého života někam jinam, výš než se nachází naše Země.

Říkali jsme si, že každý okamžik je jedinečný, neboť se právě teď můžeme rozhodnout, co uděláme, a podle našeho rozhodnutí, činu, myšlenky nebo citu se odvíjí osudová vlákna, která řídí a ovlivňují naši budoucnost.
Avšak novou šancí pro nás a ještě větším darem než každý okamžik je nový den. Všimli jste si někdy, že každý den se ladí v jiném tónu, jiných barvách, zachvívá se v jiné atmosféře a my cítíme určitou náladu, kterou přináší jen tento dnešní den? Velmi záleží na tom, jak každý den začneme. Zda dovolíme, aby se do něj vloudila všednost a šeď. A jestli ten krásný nový den bude pro nás těžkopádný a stejný jako každý jiný, nebo naopak jedinečný, úžasný, naplněný příjemnou atmosférou, novými prožitky, radostí a doteky Pravdy, které sytí naši duši.

Všední těžkopádný den začíná asi takto: zazvoní budík a my jej nevrle vypínáme. Vadí nám, že už je ráno a my ještě nemůžeme spát. Vždyť jsme tak unavené. Ruce a nohy máme jako z olova. Avšak povinnosti už nás volají. Rychle, rychle, aby děti přišly včas do školy! Vidíme se jako z dálky, že samovolně vydáváme rozkazy, automaticky vykonáváme ranní povinnosti, zachmuřeny se díváme do zrcadla: "Ach jo, hlavně, abych to dneska všechno zvládla."
A už cítíme, že se vezeme jako ve vlaku, který nás unáší jako každodenně po kolejích, které tak dobře známe, ba co víc, někdy nás dokonce překvapí nečekané události, se kterými se musíme zase tvrdě poprat. Jsme vláčeny vírem událostí a jen tu a tam si utrhneme chvíli na nějakou tu zábavu. Večer jsme rády, že to všechno dopadlo alespoň takto. Musíme všechno uklidit, porovnat a nachystat na druhý den.
(V této souvislosti mě napadá, že jsem kdysi dostala trefný E-mail: Manželé se večer dívají na televizi a žena řekne: "Jdu spát." Vstane, porovná deku na gauči, jde odnést hrníčky do kuchyně, tam uvidí neumyté neádobí a umyje je, vzpomene si, že neudělala dětem svačinu a namaže chleba, v koupelně vidí poházené bačkory po dětech a srovná je... seznam pokračuje ještě alespoň ve dvou odstavcích. Muž vstane a jde spát.)

Náš nový krásný den má začínat docela jinak.
Každé ráno má svou zvláštní atmosféru. Něco nového se rodí, začíná. Máme-li okna do zahrady či do parku, můžeme slyšet každé ráno radostný zpěv ptáků. Oni vítají nový den zpěvem! Vše v přírodě je plné života, přímo srší radostí a zní vděčností za krásu a opět darovanou možnost žití.
Už samotné svítání a východ slunce je něčím zázračným. A mohu s jistotou říct, že každý východ slunce je jedinečný. Nikdy není stejný, jako v předešlý den.
Žijeme-li uprostřed města v rušné ulici, skutečně nic venku za okny nepřipomíná ono nadšení, jedinečnost a neopakovatelnost, jako v přírodě, ba právě naopak. To jen příroda vyjadřuje svůj dík a radost každým svým dechem. Proč bychom se k ní také nepřipojili?

Protože člověk bývá často unavený, myslí si, že musí co nejdéle spát, aby si odpočinul. Dostatek spánku je samozřejmě nutný. Nejlepší však je, dobře si zorganizovat věci tak, abychom mohli jít spát včas, aby nás ráno nebudil budík v dobu, kdy už nemáme ani minutku volného času a v rychlosti naskočíme do vlaku svých povinností.
Krásné je, když se vzbudíme sami, nebo lépe řečeno, jakoby nás něco vzbudilo- snad nějaký vnitřní impulz. A my cítíme, že jsme svěží, plni síly. Zamžouráme na budík, a zjistíme, že máme ještě čas! Mnohdy se převalíme, příjemně zachumláme a usneme znovu. Zazvoní budík a my zjistíme, že jsme vlastně unavení, a hluboko uvnitř nyní litujeme, že jsme nevstali již před tím. Je nám, jako bychom o něco přišli, jako kdyby nám uteklo něco, co se již nevrátí.

Zkusme však někdy onen neznámý impulz poslechnout a v okamžiku, kdy se samovolně vzbudíme, s chutí vyskočit. Nemusíme vstávat hned, ale můžeme se zprvu pohodlně narovnat a vychutnat si nové krásné ráno. Cítíme, že je nám dobře na duši. Že hluboko uvnitř prožíváme také tu zvláštní náladu, jako ti zpívající ptáci. Jedinečnou atmosféru zrodu nového dne, která za nějakou dobu odplyne a dnes se již nezopakuje.

Pošleme dík vzhůru za tu nádhernou milost, že se smíme opět probouzet zdraví, v míru, ve svém domově, se svou rodinou. Poděkujme za vše krásné, co je nám dáno. Vždyť toho, co máme, je mnohem více než toho, čeho se nám nedostává nebo co nám chybí. Každé ráno tak začneme tím, že jsme krásně naladěni a posíleni pro všechna prožití nového dne.

Doteky Pravdy č.6

Jakmile vstaneme včas, máme výjimečných pár chvil jen pro sebe. Ještě nezačínejme s žádnými povinnostmi, abychom je měli dříve hotové. Ono kouzlo prvních okamžiků rána se nevrací! Zeptejme se sami sebe, co máme na prvním místě- hmotu nebo to krásné, byť neviditelné, co však naplňuje naše nitro radostí? Věnujme toto ráno trochu času své duši a dejme prostor jen jí. Naslouchejme, děkujme, otevřme se a přijímejme...
Pokud jsme vstali, můžeme si najít nějaké krásné místo, kde můžeme nerušeni rozjímat. Můžeme vyběhnout na zahradu, otevřít si okno, ze kterého vidíme krásné nebe a oblažující paprsky slunce, nebo si doma utvořme svůj koutek či malý oltář, místo, kde je nám dobře a my zde cítíme krásné spojení naší duše s vyššími proudy sil.

Své myšlenky nechme ještě spát. Nedovolme jim, aby na nás již nyní hrnuly množství informací, starostí a rutinních záležitostí! Vstali jsme přece včas a máme ještě volnou chvíli jen a jen pro sebe.
V tichosti myšlenek, uvolněme své tělo a nechme hovořit svou duši. Otevřme se a uvolněme se. Uvědommme si, že jsme na Zemi, která je naším domovem jen po krátký čas. Náš duch je věčný a volá ho to vzhůru, do jeho skutečného domova, kde je cíl naší cesty Stvořením.
Když si toto uvědomíme a vtlačíme to i do našich dosud tak neukázněných myšlenek, začneme vidět všechny věci, svět kolem nás, ale i své každodenní povinnosti, priority, a také hodnoty ve zcela jiném světle.

Nyní vidíme, co je skutečně důležité, a co je jen povinnost vůči hmotě, ve které se nyní na nějaký čas nacházíme.

Cítíme, že námi proudí pulsující osvěžující síla. Otevřme se cele a s důvěrou tomuto překrásnému proudu, který rozechvívá všechny, i ty skryté a spící struny v naší duši.
Pomůže nám, když se postavíme tváří v tvář rannímu zářícímu slunci. Cítíme, jak jeho životodárné světlo prozařuje každou naši buňku a dává jí sílu. Stejně tak můžeme vnímat, že pravěčné Světlo ze zřídla veškerého života vstupuje do naší duše. Slaďme své nitro s paprsky, které k nám proudí a vpíjejme je do sebe.Cítíme, že se nás dotýká, byť z nepředstavitelné dálky ona živoucí síla, která je prapodstatou všeho bytí. Je nám, jako bychom vnímali tep Stvoření.
Nyní poznáváme hybnou sílu, která proudí také přírodou. Můžeme pochopit, jak se vše děje- v přírodě není spěch, ani zemdlení a lenost. Vše se neustále pohybuje v souladu s pravěčným pulsováním Stvoření.
Je to vnitřní pohyb, který nás pohání. Impulz k veškerému našemu konání máme dávat zevnitř silou své vůle. Nemáme dopustit, abychom byli omíláni a vláčeni vnějšími událostmi.

V přírodě má také všechno svůj čas a děje se v přesně danou dobu. My mnohdy věci tlačíme násilím dopředu nebo naopak necháváme proplynout ten nejsprávnější čas, kdy nám jsou všechny okolnosti a pomoci nakloněny. Musíme se naučit poznávat svým nitrem impulz k tomu, kdy a co máme udělat. Potom vše konáme s mnohem menším úsilím, vše se nám daří a my cítíme že nese svůj díl požehnání.
Každé ráno můžeme v tomto propojení s vyšší moudrostí nejen děkovat, ale také ptát se co a jak máme v tento den udělat. Co je tím nejlepším pro nás i pro celek? Kde je pro nás předchystána moudrým vedením shůry ta nejlepší cesta? Kde dnes máme přiložit svou ruku ku pomoci?
Vždyť naše vnitřní vedení, naše nitro a světlé bytosti kolem nás mají mnohem větší rozhled, než náš k zemi zaměřený rozum. Proto je lepší méně plánavoat a více naslouchat...

Zdroj: email Iva.B.

Desatero sv. Františka z Asissi

20. listopadu 2013 v 15:361. Buď člověkem uprostřed tvorů, bratrem mezi bratry.

2. Jednej se vším stvořeným bytím s láskou a úctou.

3. Tobě byla svěřena země jako zahrada: Pečuj o ni s moudrostí.

4. Starej se o člověka, zvíře, bylinu, vodu a vzduch, aby země nezůstala zcela bez nich.

5. Užívej věci s mírou, protože marnotratnost nemá budoucnost.

6. Je ti dáno poslání odhalit mystérium pokrmu: Aby se život naplnil životem.

7. Přetrhni uzel násilí, abys porozuměl, jaké jsou zákony existence.

8.Pamatuj, že svět není jen odrazem tvé představy, ale nosí v sobě vyobrazení Nejvyššího Boha.

9. Když porážíš strom, nechej jeden výhonek, aby život pokračoval.

10. Našlapuj na kameny s úctou, neboť každá věc má svou hodnotu.

Zdroj: email Iva B.
Obraz: Dotek stromové dévy

20. listopadu 2013 v 15:17 Obrazy rok 2013

Obraz: Dotek stromové dévy ZDE V GALERII

"Radost a žal jsou jedno pro toho, kdo je dovede pochopit. Neboť co jiného je žal, než radost z učení se životu. Proto přijímej žal stejně jako radost a raduj se....Tak pro tebe splynou v jednotu a budeš šťastná." Cesta, kterou nám dévové ukazují, je tatáž, jakou ukazovali k překonání nesnází moudří všech věků.

Děkuji Vám všem, svou přítomností jste nechali zrodit jednotnou přítomnost Lásky do tvaru a barev.
S Láskou pro nás všechny AnnaText i obraz jsou autorské © Anna a je možné je v nezkrácené a neupravené verzi dál šířit pouze nekomerčním způsobem za podmínky uvedení aktivních odkazů www.slunecnikvet-anna.blog.cz
www.tetovanianna.blog.czCo se děje v listopadu aneb Je čas vykopnout míč.

20. listopadu 2013 v 12:55 Jednoduchost života
Inelia Benz
Co se děje v listopadu
aneb Je čas vykopnout míč.

Je listopad. A je to už mnoho měsíců, co jsme ze všech médií známých v moderní společnosti zaplavováni kampaněmi strachu. Děje se tak skrze televizi, rádio, alternativní zprávy, internetové stránky, reklamy, technologie ovlivňující globální postoje a rozpoložení, i skrze chemickou manipulaci s vodou a potravinami, rozprašované látky, …a další. Ať se podíváme kamkoli, všude je nám říkáno, že se děje "zlo" a "špatnost".Jestliže si chceme zachovat čistotu těla a mysli, musíme pracovat velmi, velmi usilovně: vypnout televizi a rádio, omezit a pečlivě vybírat zdroje při užívání internetu, pít destilovanou nebo filtrovanou vodu, jíst neznečištěné, zdravé potraviny, zůstat doma během rozstřikování chemických látek, dělat obvyklé čistící procedury… Na seznamu je toho hodně. Ale všechna tato snaha nebude mít žádný účinek, pokud zůstaneme ve stavu strachu.
To je chvíle, kdy potřebujeme svoji pevnost a integritu. PROČ podstupujeme takové úsilí, abychom se očistili a zůstali čistí? Odpověď je velmi důležitá, neboť jaký je důvod, takový je výsledek. Jestliže je důvodem strach, můžeme si dělat nekonečné množství solných koupelí a jíst zdravou stravu, stejně zůstáváme v energetickém poli nízkovibračních her. Jestliže je důvodem skutečnost, že nám očista dělá dobře, cítíme se vitální a naplnění životem, energií a akceschopností, potom jsme v tom pravém poli.
Když piji alkohol, nejprve mi začne hučet v hlavě a motám se, potom je vše rozmazané. Má schopnost řídit auto klesne na nulu (ačkoliv bych vám tvrdila, že to v pohodě dokážu), má schopnost dělat dobrá rozhodnutí je snížena, má schopnost o někoho pečovat je v háji. Zkrátka přežívání ve stavu opilosti vytváří život odlišný od života ve střízlivém stavu. Život ve stavu opilosti není funkční, vyžaduje lidi, kteří se o mne starají: odvezou mne, kam potřebuji, udělají mi jídlo, postarají se o mé ještě malé dítě, a tak podobně. Jinými slovy, žiji jako dítě. Nejsem za nic odpovědná, jsem neschopná cokoli udělat a zatěžuji ty, kdo mne milují, zatěžuji společnost - a zatěžuji sebe. Po tu dobu, co dostávám alkohol, zůstávám v omámeném stavu, nedám nikomu nic a všechno na tomto světě se mi zdá skvělé. Je plný fyzického potěšení, uspokojení a dětské energie "postarejte-se-o-všechny-mé-potřeby." A to je způsob, jakým žije své životy většina lidí na této planetě. Zvolili si stav opilé neodpovědnosti.
Jsme to my, lidský kolektiv, kdo si tuto cestu vybral. Nikoliv "bílý muž", který násilím ovládl "domorodce"…I domorodci se podílí na ničení planety tím, že si tak oblíbili alkohol. Vzdali se své role planetárních ochránců a raději upadli do stavu opilého otupění. Kdokoli z vás v západním světě, kdo má ve svých žilách krev domorodců či žije blízko domorodců, ví, o čem mluvím. Každý z nás má nejméně jednoho příbuzného či přítele, který je závislý na alkoholu či drogách a pustoší tím svoji či naši rodinu. Problém alkoholu a drog je úděsný. Zraňuje. Nicméně tento bolestný příklad není ve skutečnosti o bílých mužích a domorodcích. Je o nás. Je o každém člověku, který čte tento článek. Už to dávno není o tom, KDO ZA TO MŮŽE, kdo je vinen či se cítí vinen, už to dávno není o hněvu, boji, útěku, strachu, útoku či obraně. Není to o vzdání se své síly nebo své vlastní autority ve prospěch domorodého šamana, duchovního vůdce nebo bílé vlády. Je to o nás a o našem uvědomění, že jsme silní a můžeme vytvářet realitu, jakou chceme - a můžeme to udělat právě teď.
Jak je to možné? MY jsme domorodci na této planetě. Nezáleží na tom, jaké rasy je naše tělo, jaká je původní evoluční cesta naší duše, jaký je domov naší duše. NYNÍ JSME LIDÉ A NAŠE TĚLO JE TĚLEM ZEMĚ. Jsme stvořeni ze země a vody Gaii. Zvučíme a souzníme s energií pečovatelů. My, kteří nyní čteme tento článek, víme, že jsme zde, abychom spoluvytvářeli čistý, jasný, zdravý, hojný a svobodný svět. VÍME TO. Žijeme, dýcháme, milujeme, zde na této planetě. Jinak bychom tento článek nečetli…
Povolání k činu: Takže co máme dělat?

1. Uznejme, že všichni aktivně spolutvoříme tento svět, ve kterém dnes žijeme. Nikomu nic nevyčítejme, na nikoho včetně sebe nesvalujme žádnou vinu.
2. Pochopme, že ať se nám do cesty postaví jakékoliv znečišťování a strachy, NEMUSÍME je přijmout, strávit, být jimi ovlivněni.
3. Zpracovávejme svůj strach, svoji vinu, svůj hněv, svoji hanbu, svoje posuzování.
4. Stávejme se planetou, osobností, bytostí, usilujme zakoušet to vše ve svých vlastních životech. Je to čin volby a záměru.
5. Postupujme krok za krokem, vedeni energií integrity a čistoty záměru (viz. článek I.Benz "Čistý záměr a naše schopnost ho uskutečnit"). Denně volme slova, činy, myšlenky a emoce se zřetelem k Zemi takové, jakou chceme zakoušet, na jaké chceme žít.
6. Angažujme se ve svém okruhu, v místě, kde žijeme. Pišme, mluvme, čiňme! Tím spolutvoříme svět, který existuje uvnitř nás všech. Dělejme to z pozice neposuzování.
Odmítněme dále přijímat drogy dramatu, strachu, nenávisti, hněvu, posuzování a samolibosti! Připojme se ke Gaie a buďme sami sebou ve své pravdivé podstatě, svrchovanou a mocnou lidskou bytostí. K tomu jsme se narodili. Jste připraveni?
Já jsem … Inelia Benz


Originál textu najdete zde: http://ascension101.com/cs/home/free-articles/84-november-2013/384-its-time-we-picked-up-the-ball-call-to-action.html
Překlad: Terezie Dubinová, PhD. pro www.oheladom.cz
Pokud překlad přebíráte na své weby, dělejte tak včetně této poznámky a odkazu na web www.oheladom.cz .

TZOLKIN 20.11.2013 13 IX kin 234

20. listopadu 2013 v 8:10 Mayský Kalendář na každý den

Ix - Mág, Jaguár - Síla Právoplatnosti

V den IX se zjevuje Jaguár. Vystupuje z hlubokých stínů vlhké džungle. Zrcadlo vaší duše je v jeho očích; pusťte všechny obavy a pocítíte hluboko uvnitř vás archetypální sílu.

Takže se dostáváme k hlubokému a hladkému závěru Treceny IK, naučili jsme se držet v blízkosti vnitřních osobních a důvěrných vhledů - a můžeme doufat, že na dlouhou dobu dopředu. To je klíč k Trecenám Tzolkinu….pomalu dosahovat znalostí.

Vlna VĚTRU vás obdaruje silou Ducha a pomůže překonat všechny životní těžkosti. TŘINÁCTÝ DEN vás informuje, že všechny životní zkoušky skládáte před nejvyšším orgánem spravedlnosti - ŽIVOTEM - proto zde nezůstane nic, co je v rozporu s Božskými zákony.

DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE S MATKOU ZEMÍ A PROJEVIT JÍ SVOU VDĚČNOST

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHEM DŽUNGLE, ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI……

Vybudujte stabilní most mezi vaším Božským JÁ a vůlí Boha. Zůstaňte flexibilní, poctiví, otevření v jednoduchém, téměř naivním způsobu, jak přijít na to, co je UŠLECHTILÉ, místo nutit se něco vytvořit. Otevřete se novým možnostem. Jste svobodní.Vaše moc je neomezená!

BÍLÝ MÁG umožňuje udělat kvantový skok v poli Vědomí a překročit práh SVĚTA MAGIE. Za tímto symbolem se skrývá Energie zodpovědná za magii tvoření. Mágem je možné stát se díky síle srdce, nikoliv s pomocí těžké hlavy. Všechny přízemní touhy člověka uvězněného ve světe dogmat mohou vyvolat jedině bolest a duchovní utrpení. U mnoha nezralých osob - osob stavějících na první místo dobro materiální - Dny BÍLÉHO MÁGA mohou bolestně zdůraznit bezmoc vůči nepřízni osudu.

Pro toho, kdo otevřel srdce, naučil se dívat na svět prizmatem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY, nikoliv racionální inteligencí, dny MÁGA navrhnou geniální řešení - zašlou duchovní pomoc a podporu k rozpletení mnoha složitých otázek. Problémy se vyřeší téměř spontánně, neplodné honění za obživou, úporné běhání, boj a strádání náhle ztratí svůj význam. Tento člověk nemající nic jiného na práci, bude připravovat půdu pro nové tvořivé síly. To je úkol BÍLÉHO MÁGA.


Pokud si nejste jisti, kdo má pravdu - rozum či srdce - spojte se s polem vibrací energie BÍLÉHO MÁGA. Dny IX pulzují pozemskou moudrostí a stále hledají příjemce na Zemi. Věřte, že vaše vědomé úvahy podporují šíření BÍLÉ MAGIE v životě. Žijte Láskou a otevřou se před vámi všechny brány. Váš Obr MÁG čeká po eony let, aby s vámi navázal spolupráci a vyvedl vás ze světa neustálých bojů. Materiální situace a neustálé honění za chlebem se automaticky vrátí do normálního stavu, ztratí na mimořádné důležitosti.

TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo spod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co dramaticky změní běh vašeho života. Věřte, ale, že se vás dotýká Nejčistší Energie Universa, a nová sebeidentifikace, pomáhající otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ a k cíli vašeho Světelného Těla. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem.TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změny četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!
OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!

V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují Energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE, čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu "12" ,to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo "13" je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13, jako o LÉČBĚ PŘÍČIN.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu - opuštěním STARÉHO a připojení se k NOVÉMU - čili SÍLU TRANSFORMACE.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Žij v míru a spočívej v Mé lásce.

20. listopadu 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Žij v míru a spočívej v Mé lásce. Slyšel jsi tato slova již mnohokrát a divíš se, proč musí být opakována. Jsou jako voda: velmi pomalu a tiše odnášejí starou cestu a nalézají novou. Pronikají dál a dál, postupně klesají hlouběji a hlouběji do tvého nitra, až zjistíš, že se stala tvojí součástí. Už to nejsou jen slova, ale žijí, působí v tobě a nalézají v tobě své bytí a ty shledáváš, že je uskutečňuješ ve svém životě a že v dokonalém míru spočíváš v Mé lásce. Nebraň se ve svém životě opakování, ale buď stále vděčný, že Moje láska je tak velká, že jsem ochoten trpělivě a vytrvale pokračovat a nikdy tě neopustím. Kladu na tebe svou ruku; potřebuji tě. Zaujímáš výjimečné místo v Mém nesmírném, všezahrnujícím plánu a Já čekám, abych ti jej odhalil, až k tomu budeš připraven.TZOLKIN 19.11.2013 12 BEN kin 233

19. listopadu 2013 v 23:07 Mayský Kalendář na každý den

Ben - Poutník, Domov - Síla Svobody

Všechno je mnohem snazší kritizováním a vyjadřováním názoru o druhých, ale když jde o naše vlastní činy a slova najednou se zdá být všechno mnohem růžovější a odpustitelné. Dnes vezměte v úvahu dopad vašich slov nebo činů - jaký to může vliv na vaši rodinu, milovaného člověka, nebo kolektiv - ať už v současnosti, nebo dávné minulosti. Pokud přijmete odpovědnost za to, že budete komunikovat s rodinou opravdu přímo, můžete být překvapeni kolik míru a dobré vůle vytváříte.

Vlna VĚTRU vás obdaruje silou Ducha a pomůže vám překonat všechny životní těžkosti. DVANÁCTÝ Den odhaluje nové možnosti, a odkrývá panorama toho, co vás omezuje na cestě ke svobodě.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU

Váš Duch dnes podporuje vaše úsilí a pomůže vám vidět vlastní perspektivy. Jen vy stavíte most ke smíru a osobním úspěchům. Buďte dnes koncentrovaní a pozorní, abyste se nenechali svést z cesty. Řiďte se moudrostí, kterou vám ukazuje vaše tělo.

Zkoumejte hranice vašich možností, přijímejte nové výzvy. Přineste SVĚTLO do svého Středu a osvěcujte ostatní. Spolehněte se na sílu citu, využijte každou příležitost, možnost, návrh. Poznejte svoji sílu. Uvěřte v sebe. Podívejte se na život, jako na nádhernou cestu do neznáma.

Pečeť BEN otevírá brány do Vyšších světů. Energie BEN pomáhá uniknout z karmických otroctví. Kdo vystoupil z karmického otroctví, ten prožije den BEN velmi příjemně. Před tímto člověkem se otevře velký Svět - Svět nových možností, úspěchů a zajímavých návrhů. Objeví se zde krása každého dne, mnohobarevnost a všestrannost lidského Bytí. Tento člověk započne novou etapu života daleko od karmických výmolů. Pokud trpíte vězením v dramatu života, je to neomylné znamení toho, že váš Obr BEN ještě spí na prahu vašeho života. Otevřete se impulsu tohoto Dne a probuďte vnitřního Obra. Po celý čas dávejte pozor na "řídící věž" a karmické strážce. Můžete je bezpečně obejít pouze s pomocí BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Nezapomeňte, že na cestě nic nebudete soudit! Nesuďte lidi, kteří vám ublížili! Nevracejte se do minulosti a nepříjemných vzpomínek. Přijměte vše tak, jak to je! To je nejkratší cesta ke SVOBODĚ.


Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé naše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity a víme, že všechno patří do jednoho velkého CELKU - uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny si přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.

ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU

V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. Slovo krystalický zde znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu vám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jste byli zapleteni karmickými vazbami - to odhalí vyšší nadhled. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní Dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Některé duše zřetelně uslyší Můj hlas....

19. listopadu 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dneNení třeba, aby ses snažil řešit všechny své problémy v životě sám, abys využíval jen svého vlivu. Vše, co musíš udělat, je v klidu a s důvěrou následovat Mé pokyny, které obdržíš ve ztišení. Některé duše zřetelně uslyší Můj hlas, jiné budou jednat intuitivně; některé duše budou vedeny při svém jednání. Formy mého působení jsou různé, ale každý pozná mé vedení, protože na všem bude patrný punc lásky a pravdy. Jestliže uposlechneš Mých rad, spatříš zázrak za zázrakem a ve všem poznáš Mou ruku. Pochopíš, že sám bys nemohl uskutečnit všechny ty divy kolem a že v tobě skutečně působím Já, a budeš Mi za vše vzdávat čest a slávu a věčné díky. Rozpoznej, odkud pochází tvá moudrost, láska a pochopení, odkud pochází sám život. Já jsem veškerenstvo a ve Mně je ukryt tvůj život. Ty a já jsme jedno.Božský zdroj – pravé umenie.

18. listopadu 2013 v 11:34 Vývoj vědomí bytostí

O kráse a umení, ktoré nás zduchovňujú a zušľachťujú. Božský zdroj - pravé umenie.


cítenie krásy, lásky a dobra

Hľadanie krásy odpovedá ľudskej potrebe, pretože je iným aspektom hľadania pravdy a dobra. Jedným z cieľov života je rozvíjať v sebe estetické city, pretože tie vedú k vyššiemu ja. Umenie môže byť použité k tomu, aby zušľachtilo a inšpirovalo človeka, oživilo božské myšlienky v jeho mysli. Keď krása inšpirovaného umenia hlboko zapôsobí, môže byť použitá ako pomoc k prekročeniu svojej prítomnej úrovne a k priblíženiu sa k Bohu vo svojom vnútri.


Pravé umenie nepúta pozornosť iba k samotnému dielu, ale k duchu, ktorý toto inšpiruje, k božskému zdroju, ktorý nám pripomína. Plní svoje poslanie, keď otvára naše srdce vzácnemu citu pokojného mieru.

Umenie prináša krásu našim zmyslom. To, čo nás priťahuje ku krásam Prírody a umeniu človeka, je spôsobené dokonalou krásou Nadja. Rozširuje to náš rozhľad, ponúka nám menej egoistické ideje a obdarúva nás vznešenejším srdcom. Estetické vnímanie umeleckých diel a harmonický vzťah k Prírode nás vedú stále bližšie k božstvu v nás. Výtvarné umenie, ktoré nám odhaľuje úchvatný svet krásy, pokiaľ nás zušľachťuje a povznáša, súčasne odhaľuje aj duchovnú cestu.


Prostredníctvom inšpirovanej maľby, hudby či literárneho štýlu môžeme dosiahnuť kontakt s jeho nadzemským zdrojom. Je to forma zdieľania myšlienok a pocitov. Krásne srdce alebo čistá myseľ sú predpokladom k tvorbe diela pravej krásy. Pokiaľ sú stvoritelia umeleckým diel otvorení pravej inšpirácii, môžeme byť prostredníctvom ich tvorby povznesení. Kúzlo hudby nás môže pozdvihnúť na vysokú úroveň a prostredníctvom iného umenia môžeme vidieť krásu, ktorá zjemňuje pocity a povznáša emócie. Divadlo dramatizuje ľudskú skúsenosť a to nám umožňuje čerpať z jej poučenia. To všetko by malo vytvárať pojem krásy, ktorá priťahuje človeka k stále vzrastajúcej kultivovanosti. Tí, ktorí sú senzitívni, budú pokračovať vo svojich dielach, pretože ich predstavivosť vytvára krásu alebo napodobňuje Prírodu a tým pomáha zjemňovať ľudské bytosti, aby sa odpútali od šeliem v sebe a povzniesli sa nad ne.

kultivácia povahy,zdokonaľovanie


Krása priťahuje naše hľadanie a našu lásku. Keďže je naše vnímanie spočiatku tak hrubé, nachádzame ju najskôr v umeleckých formách a v prírode a až neskôr v nehmotnom bytí a nehmatateľnej skutočnosti duchovného vnímania. Všetky inšpirované umenia by mali byť prijímané ako hlas vyššieho ja (Nadja) vyjadrujúce posolstvo. Pokiaľ sledujeme pravdivý ideál umenia, zjemňuje sa naše cítenie. Skutočne inšpirované a hodnotné umelecké dielo je schopné pomôcť človeku zabudnúť na seba a stať sa tým druhým.


Umelecké dielo by sme mali posudzovať podľa toho, ako na nás pôsobí. Keď umenie vyvoláva negatívne vášne, preukazuje zlú službu. Ak ich však prečistí, správne zameria a povznesie, poskytuje službu nielen kultúrnu, ale aj vývojovú.


Zdroj:
Zápisky Paula Bruntona - Svazek 9. Lidská zkušenost, umění v kultuře.