Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Listopad 2013

Zbav se rychle svých rozporů a nech ze svého srdce plynout lásku.

30. listopadu 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Nemůžeš postoupit k většímu úkolu, dokud si neuspořádáš vztahy, nežiješ s každým v lásce, míru a harmonii a nepřestaneš v sobě chovat zášť či nevoli k druhým. Plevel musí být vytrhán ze země dřív, než udusí okolní rostliny. Vytrhej hned teď všechen plevel ze svého života, dřív než se trvale zakoření a udusí všechny krásné rostliny, které v tobě vyrůstají. Nemůžeš duchovně růst a sílit, jestliže ve svém srdci chováš nějakou nenávist, žárlivost, nelibost, netoleranci či nedorozumění. Zbav se rychle svých rozporů a nech ze svého srdce plynout lásku. Nikdy nečekej, až udělá první krok někdo jiný. Vždy v tom můžeš něco udělat sám, tak proč tak neučiníš, a to hned? Nikdy neodkládej na zítřek, co může být vykonáno dnes. Mnohé skutečnosti čekají na odhalení, ale musí být odhaleny ve správné atmosféře, v atmosféře umocněné lásky.


Eckhart Tolle: Jak pomoci dětem proti masové nevědomosti

29. listopadu 2013 v 17:18 Děti Nové doby

Eckhart Tolle: Jak pomoci dětem proti masové nevědomosti


eckhartDobrý den. Chtěla bych vědět, jestli můžeme nějak pomoci dětem, nebo komukoli, koho milujeme, překonat ono období nevědomosti, kterým jsme myslím prošli všichni zde přítomní, nebo je nutné, aby jím prošli sami? Někdy cítim bezmocnost, když se moje děti trápí, a velmi snadno se nechám vtáhnout do toho trápení. Chtěla bych být schopna jim pomoci, aby rychleji překonaly nevědomost, pokud to vůbec jde. Mojí dceři je sedm a synovi čtyři.

Eckhart Tolle:
Především musím říci, že mají velké štěstí, že mají vědomou matku, vás. A jejich otec je vědomý?

Ne tak vědomý. Ale dost vědomý na to, že mi pomáhá, právě je s dětmi, abych mohla být tady, a to už je něco.

V dnešní době je více dětí, nevím jaké procento, které možná nebudou muset projít obdobím hluboké nevědomosti, kterým jsme museli projít my. Alespoň já určitě. A také se dnes rodí více dětí rodičům, kteří jsou v procesu probuzení, takže jsou to relativně vědomí rodiče. V mé generaci si nevzpomínám na žádné vědomé rodiče. Možná nějací byli, ale nesmírně vzácně. Pořád jsou ještě vzácní, ale už ne tak jako dřív. Moji rodiče byli hodní, miloval jsem je, ale byli hluboce nevědomí. A to byl normální stav.

Otázka tedy je, jak dětem pomoci, aby zůstaly relativně vědomé, aby se nenechaly vtáhnout do masové nevědomosti, která stále ovládá masovou kulturu. Také technologie podporují u dětí nevědomost a závislostní chování na věcech.

Nejúčinnějším učením není říkat dětem, co mají dělat, ale stav vědomí doma. To je úplný základ toho, jak učit děti, a nemá ani nic společného s učením. Je to základ pro předávání vědomí. Znamená to vlastně ani nechtít jim předávat vědomí, ale udržovat prostor přítomnosti, když s nimi doma jednáte. A také co nejvíce udržovat přítomnost, když jednáte se svým manželem. Je tady ten vztah, že je nakazíme buď přítomností, nebo emocionálním tělem (Pozn. překl. To je soubor emocí a psychických poranění, které si člověk nese v sobě, a který se aktivuje nějakou situací, takže člověk zareaguje prudkou emoci, během níž trpí). Takže hlavní věc, ještě předtím, než pomyslíme, že začneme něco dělat, je vědomé bytí v přítomnosti. Protože děti pozorují, jak se chováte, a přejímají to. Samozřejmě, je tady také masová kultura, děti tráví hodně času ve škole.

Občas mohou nastat věci, na které jim můžete ukázat, tak, aby zůstaly v kontaktu s bezprostřední zkušeností, například se smyslovou zkušeností. Nedovolte, aby ztratily kontakt s přírodou. Mnohé děti jsou dnes tak zabrány do technologických her, že vůbec nezakusí přírodu. Ta je pro ně nečím úplně cizím. A to je velmi škodlivá věc. Je to velká deprivace, být zbaven bezprostřední zkušenosti s přírodním světem, který vás uvádí do kontaktu s hlubší úrovní vašeho vlastního bytí. I domácí zvířata jsou velkou pomocí. Doufám, že máte doma nějaké zvíře.

Ano, máme psa.
Takže to je jeden způsob. Když jsou děti v kontaktu se psem, je to bezkonceptuální vztah, dotýkají se psa, starají se o něj.
Také berte děti často do přírody, bez těch jejich hračiček, které obvykle mají. Po celé hodiny ťukají do tlačítek. Dříve bývalo více televize, ale dnes je možná více těchto her, a ve zbylém čase je to televize, což je stav polokomatózní hypnózy. To může být těžké, protože všichni ostatní ty věci mají. Neříkám, že je máte úplně odstranit, ale odrazujte je od toho, aby trávily 100% času s těmito věcmi. Vezměte je do přírody, bez hračiček, a podporujte je v přímém smyslovém vnímání. Aby se dotýkaly, cítily, dívaly se na věci. Nepleťte si konceptuální nálepkování s opravdovým poznáním skkrze vlastní zkušenost. Vašemu mladšímu jsou čtyři roky. V tom věku už děti vědí, jak se věci jmenují. Když se učí jazyku, nedělejte rovnítko mezi pojmem a realitou. Když je učíte, co to je, podněcujte je, aby se dotýkaly, aby se dívaly, aby cítily, místo abyste pouze řekla: Tohle se jmenuje tak a tak. Jakmile věc dostane nálepku, přestanou ji zažívat, spokojí se s mentální nálepkou.

Ony samy taky nálepkují. Mnohem více moje dcera, protože syn je ještě malý. Přijde domů a řekne: Já to nikdy nedokážu. Jsem hloupá.

Ano, to je příležitost ukázat, aby se děti neztotožňovaly s myšlenkou, říci jim, že je to jenom myšlenka, a že nemají věřit každé myšlence, která přijde. Aby si uvědomily, že nejsou ta myšlenka, ale jsou prostorem mezi myšlenkami, a aby pozorovaly své myšlenky. Když nějaká myšlenka přijde, je to jenom myšlenka, není to realita, není to pravda.

Emocionální tělo - mají ho? Ano, jako většina lidí. Ať se neztotožňují s emocionálním tělem, ukažte jim, že je to emocionální tělo. Nenazývejte to pro děti tak, dejte tomu nějaké jméno. Protože občas je to ovládne. Potom jim řekněte: Co to bylo, co tě ovládlo? Jak bys to nazval? Tak se rozvíjí uvědomování - tady to je emoce a tady to je bdělost. Podněcujte je, aby se uměly dívat na tuto věc, na tu emoci, která je čas od času ovládne, protože je spojena s určitými vzorci myšlení. A po té události - ne během ní - se jich zeptejte: Co to bylo, co tě ovládlo, že jsi začal včera tak křičet? Pak se zeptejte, jaký to byl pocit, vymyslete si něco, abyste z toho udělali něco, na co si mohu dát pozor. A pak počkejte, až to přijde příště, a zase se zeptejte, jaký to je pocit. Když to máte vy, počkejte, až se probudíte ze svého emocionálního těla, a řekněte, vidíš, mně se stala stejná věc.

Klíčovou věcí je ukázat možnost, že můžeme být vědomí, a nemusíme se stále ztotožňovat s tím, co vzniká v naší mysli. Když jsem byl loni v říjnu a listopadu ve Vancouveru na události s dalajlámou, někdo se zeptal na výchovu. A já jsem navrhl zavést do učebních osnov nový předmět, který je důležitější pro život než mnohé další předměty, a přesahoval by do všech dalších předmětů, a tím předmětem je Uvědomování. Kdybychom z Uvědomování udělali nejdůležitější předmět ze školních osnov, naučili bychom děti, aby si byly vědomy svých myšlenek při když vznikají, svých emocí, když vznikají, aby si byly více vědomy smyslových vjemů, aby si byly vědomy vašich pocitů a pocitů jiných lidí. Možná bychom mohli mít hry na podporu uvědomování, mít takové hry na Internetu, jak jsme o tom už mluvili. Já nepracuji s dětmi, jiní lidé jsou kvalifikovanější pro tyto věci.

Takže Uvědomování je klíčové, ale nemusíte to tak ani nazývat, jenom to praktikujte. Protože pokud děti umějí zůstat vědomými, v jejich životě bude vše snadnější. Když ztratí uvědomění, budou muset procházet trápením. A potom případně opět najdou uvědomění prostřednictvím trápení, kterým prošly.
Takže, je to zajímavá věc. Rád bych si poslechl názory lidí, kteří pracují s dětmi, jak je učit přítomnosti a uvědomění.

I já bych si je ráda poslechla.

Pokud jde o školy, vím, že jsou některé speciální, třeba waldorfské, které zejména podněcují studenty, aby se neztráceli v abstraktním myšlení, aby dělali spíše věci rukama, třeba keramiku, to je nádherná věc, nebo jednoduché věci ze dřeva, aby zůstaly v kontaktu se základními smyslovými zážitky. Ani je neučí číst a psát příliš brzo, aby brzo nezůstaly v pojmech. Dřív jsme se učili číst a psát v šesti letech, a teď se to myslím učí mnohem dříve, a to asi není dobrá věc.

Je toho mnoho, co se dá dělat, ale hlavním bodem všeho je přítomnost a uvědomění. To je učení.
Děkuji mnohokrát.
Více: http://dotekticha.blogspot.ie/


Kryonovy „Marshmallow Messages“ – listopad 2013

29. listopadu 2013 v 16:47 Vývoj vědomí bytostí


5.11.2013

ŽÁDNÝ SOUD

Skládanka vašeho života je o tom, do jaké míry dokážete přijmout tuto pravdu, že jste součástí Stvořitele. Jak dalece ve svém životě dokážete otevřít kvantové dveře, abyste tuto pravdu uviděli? Tento atribut určuje, jak moc osvícenými se v průběhu tohoto života stanete.

Poslouchejte: Není to o tom, kolik znalostí a zkušeností je ve vaší Akáše, ale o tom, nakolik si dovolíte tomu uvěřit.

Na této planetě je mnoho starých duší, které prošly úžasným množstvím duchovního učení, přesto se v tomto bodě svého života nechtějí dotknout té "duchovní nádoby" ve svém nitru. To je svobodná volba lidské bytosti, o které hovoříme.~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- Kryonův živý channeling "Tři větry" - únor 2013 -


11.11.2013

POTĚŠIT BOHA

Chci, abyste něco pochopili: Bůh nemá lidské emoce. Bůh nesedí a nedoufá v něco, ani si nepřeje, abyste udělali toto nebo tamto. Bůh je tvořivý zdroj vesmíru a vy jste součástí tohoto Boha. Proto "potěšit Boha" znamená milovat sebe natolik, abyste byli součást Boží celistvosti.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- Z Kryonova živého channelingu "Rekalibrace sebe" - duben 2013

18.11.2013

ZVONÍ TO PRAVDOU?

Lidé vytvářejí "krabice duchovní izolace", aby ochránili svou kulturu. Je to běžné a byla to podstata staré energie. Nijak nesoudíme to, co muži (a ženy) udělali ze základní duchovní informace, kterou je láska Boha. Bylo to způsobeno mnoha lety, po které muži a ženy ochraňovali svou kulturu a mělo to velmi málo co do činění s Bohem. Má to hodně co dělat s lidmi. Je na čase, abyste použili svou "schopnost rozlišení integrity". Pokud to "nezvoní pravdou", pak to pravda není. Pokud to nezní jako styl vaší (duchovní) rodiny, pak to tak není. Pokud máte pocit, že to je spíš lidský atribut, pak to tak je.


~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Sedm "Dopisy z domova" -


25.11.2013

BÝT, NE DĚLAT

Rekalibrace Pracovníka Světla je definována jako jeho objevení svého vlastního světla, světla Stvořitele. Pracovníci Světla zjišťují, že sem patří, že je to jejich čas a že své světlo mohou rozsvítit. Temnota nebude mít žádnou šanci existovat kdekoli kolem nich, dokud budou sami sebe osvětlovat svým soucitem a trpělivostí.

Dovolte, aby božství zářilo skrze každého z vás, jak kráčíte po této planetě a chápete tyto věci. Chcete vědět, proč jste sem přišli? Kvůli tomuhle. Není to o dělání, ale spíše o bytí. O bytí světlem tam, kde bývala temnota. Toto je poselství dnešního dne.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.


~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova živého channelingu "Rekalibrace sebe - 1. část", duben 2012 -


Zdroj: e-mailové "Monday Marshmallow Messages" od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Velmi zajímavý rozhovor s Jardou Duškem v České televizi

29. listopadu 2013 v 12:38 Oblíbená videa

Před půlnocí


Téma: Řídí se srdcem…
Host: Jaroslav Dušek, herec
Moderuje: Šárka Bednářová
Považuje se spíše za autorského hráče v divadle, než za herce. Je vynikající improvizátor. Koneckonců improvizacemi se o sobě dovídá nejvíc. Zajímá ho spíše přítomnost, než budoucnost a minulost. Čerpá z moudrosti amerického kmene Toltéků, které v Jižní Americe také navštívil. Sepětí člověka s přírodou obdivuje, snad i proto si na svém pozemku postavil domek z hlíny, zkusil si i chůzi po žhavém uhlí a občas se i rád postí. Herec Jaroslav Dušek bude ponělním hostem Před půlnocí.


NOVÉ DESATERO

29. listopadu 2013 v 11:28 Vývoj vědomí bytostí

NOVÉ DESATERO

1. zpomaluji - zpomal proto, aby sis uvědomil/a, co děláš, co tvoříš, jak žiješ

2. zapojuji se - zapoj se do proměny světa kolem sebe

3. spolu-tvořím - každý jsme tvůrce, každý jsme zodpovědný za to, v čem žijeme

4. komunikuji - uč se mluvit s ostatními, vést dialog, diskutovat,říkej pravdu a neber si věci osobně

5. nenechám se manipulovat - proti bezhlavé spotřebě postav své skutečné touhy a sny, piď se po pravdě

6. dělím se - kolik a co opravdu opravdu potřebuješ? nemůžeš se o to ostatní podělit? děl se o nejen o věci, ale i o informace a prožitky, a nejen na FB

7. jsem soběstačný/á - spokoj se s tím, co dokážeš sám/sama a co dokáže naše země

8. usmívám se - úsměv posiluje, propojuje, otevírá možnosti

9. žiju v realitě - martix je zajímavý, ale skutečný život nenahradí, prožívej a užívej si darů přírody a svého těla

10. jsem přející - nezáviď věci, zážitky, uvědom si, že myšlenky, kterými se zaobíráš, ovlivňují celé tvé vnitřní prostředí


Zdroj: https://www.facebook.com/pages/Pravda-BEZ-Kompromis%C5%AF/369237749824828

TZOLKIN 29.11.2013 9 AKBAL kin 243

29. listopadu 2013 v 11:04 Mayský Kalendář na každý den

Akbal - Noc - Síla Myšlenky, Intuice, Snů

Pokud jste zasnoubení, nastavte datum svatby na dnešní den. Bolon ( 9 ) v Akbal je nejvhodnější den pro lásku, romantiku, manželství - Bolon je nejoblíbenějším dnem Mayů pro důležité obřady. Můžete také navrhnout, aby váš partner oznámil váš závazek, nebo oslavu vašeho výročí v tento den. A pokud nemáte naplánované žádné takové události, nebo obřady, nemějte pocit, že jste o něco přišli, je to velký den, kdy můžete říct ženě, nebo muži, kterého milujete, že tak učiníte.

DNES JE DOBRÝ DEN NA ROZJÍMÁNÍ O HVĚZDNÉM PROSTORU,
ODTUD PŘICHÁZÍ INSPIRACE

NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL; NOC, TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI…..Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE , ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A NEDOSTATEK POCITU BEZPEČÍ

Pole snů je nekonečným zdrojem informací. Dnes vás inspiruje intuice. Problémy a duchovní rozpory vyplývají z rozdvojení osobnosti. Obejměte všechny vaše milované i nemilované aspekty. Zůstaňte upřímní především vůči sobě.

Buďte ochotni podstoupit test. Jak oceňujete sami sebe? Obejměte duchovním zrakem všechny negativní procesy a spusťte se až na samé dno, abyste viděli dary, které s sebou přináší….

Dny nesené energií NOCI, odhalí velmi iracionální obrazy. Jako první ze všech světů odhalí nedostatky vyplývající z přerušení kontaktu s Božským Zdrojem. Pokud je lidské Vědomí zaměřeno pouze na materiální dobro, Energie NOCI musí udělat řez, abyste skoncovali s těmito dary.Ve dnech NOCI se může objevit pocit bezmoci, malichernosti, a také silná frustrace i pocit nedostatku smyslu života. Pokud člověk najde cestu do vnitřních světů, dny NOCI v něm uvolní tvůrčí impulsy, zašlou zázračné nápady a pomohou s vynalézavostí při překonávání obtíží a nedostatkem na všech úrovních Bytí. MODRÁ NOC podporuje lidské úsilí v oblasti rozšiřování Vědomí a také vyprovází ze všech fyzických omezení. V této Pečeti dřímá magická síla umožňující přístup k dosud neznámým potenciálům. Dny NOCI jsou opravdovou truhlou s pokladem, kterou nám posílá Božský Zdroj. Jenom ten, kdo se řídí vlastní intuicí, kdo neomezeně věří svému Zdroji, může dosáhnout kosmického bohatství, a s jeho pomocí tak rozdrtit všechny pozemské nedostatky.

9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ

DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu,co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ zkostnatělé vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.

ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI !!

V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. SOLÁRNÍ dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Slunečního Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Jsi svobodný a můžeš si sám zvolit......

29. listopadu 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jaké jsou tvé životní hodnoty? Jsou-li to jen hmotné statky, které tu dnes jsou a zítra pominou, můžeš strávit svůj život jako veverka v kleci, běhající odnikud nikam. Když však hledáš cesty Ducha, musíš je hledat v sobě, a nalezneš je jen tehdy, když se ztišíš a budeš čerpat z drahocenných pokladů hluboko v tvém nitru. Nenajdeš je venku, protože vše, co je důležité pro život,obsahuješ v sobě. Jsi svobodný a můžeš si sám zvolit, co je podstatné. Nikdo se nebude snažit tě ovlivňovat, protože každý má svobodnou vůli. Je na tobě, zda učiníš svůj život chaotickým, či úspěšným. Je zde světlo; proč jej nenásleduješ? Je zde láska; proč ji nepřijmeš? Nic ti není odepřeno, když to hledáš ze všech sil, celým svým srdcem, myslí a duší.

28.11.2013 - ISON

28. listopadu 2013 v 17:27 Mayský Kalendář na každý den

28. 11. 2013 dosáhla kometa ISON svého peryhelia. Ve dnech 24. - 26. 12 bude na cestě zpět a po " pročesání " Slunce se bude nacházet nejblíže Zemi a vracet na svoji oběžnou dráhu.

S každým dalším dnem se nám bude více a více ztrácet z očí. To bude konec sledu událostí v roce 2013, které stimulovaly, podporovaly a posilovaly rozvoj Vědomí na Zemi během minulých 12 měsíců roku 2013 - roku změn.

Rok 2013 je velmi zvláštním rokem - vzhledem k tomu, že je to první rok Nového Věku, přináší s sebou nové energie vyšších frekvencí, které vytvářejí novou realitu a podporují rozvoj Vědomí každého jednotlivce, a umožňující nastavit celou novou biosféru Země.

Navíc číselně rok 2013 podle gregoriánského kalendáře představuje frekvenci neutrálního Mayského paradigmatu. Kód >13:20< Mayové skryli v 260 denním Posvátném Mayském kalendáři Tzolkinu. 260 jednotek nazývaných kiny vzniká z kombinace 13 Čísel a 20 Pečetí - glyfů. Tento kód každý člověk nosí v sobě, což se odráží např. ve 13 sekvencích DNA kódujících proteiny, 20 základních aminokyselinách, 13 hlavních kloubech, 20 prstech na rukou a nohou. Devět měsíců lidského těhotenství - 260 dnů od početí a celý rozvoj potvrzuje, že Tzolkin je v nás - my jsme Tzolkin, a že jsme byli stvořeni k obrazu a podobě Stvořitele. Rok 2013 představuje změnu paradigmatu nad Babylonskou frekvenci programu >12:60< - změnu frekvence fraktální struktury Kolektivního Vědomí.

V roce 2013 mají místo nejen jedinečné astrologické konstelace v podobě Velkého Sextilu, ale i objevení komety ISON a přepólování Slunce. Stejné jevy vyskytující se každý rok jako je svatý Vesak v květnu, letní Slunovrat v červnu a konečně i podzimní rovnodennost, získaly v roce 2013 zvláštní moc ve vztahu k novým vysokofrekvenčním energiím přicházejících ze středu Vesmíru. Právě všechny tyto události, které jsem vyjmenovala výše, doprovázela zvýšena aktivita Slunce, což posílilo tyto energetické procesy v průběhu těchto událostí. V tom také pomáhalo a nadále pomáhá slábnoucí geomagnetické pole Země, které propouští stále více Sluncem vysílaného elektromagnetického záření včetně UV-B záření pro stimulaci epifýzy

http://www.youtube.com/watch?v=3dxkhqA7tLU

Autor : Monika Czyrek
http://monikaczyrek.blogspot.cz/2013/11/28-listopada-ison.html
Copyright © Překlad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

U svých dětí se vyhýbáme opakování svého dětství Jennifer Hoffman

28. listopadu 2013 v 17:14 Děti Nové doby
Když jsem dospívala, vytvořila jsem si mentální seznam věcí, kterým nikdy své děti nevystavím, což zahrnovalo všechno, co dle mého názoru mí rodiče dělali špatně. Dala jsem si záležet, abych svým dětem řekla, o co lepší to mají než já a jak moc se snažím být ,,lepším" rodičem. Jsem si jista, že existují věci, které jsem udělala a o nichž mé děti říkají, že je nikdy neprovedou svým vlastním dětem, takže cyklus pokračuje. Později jsem si uvědomila, že jsem strávila spoustu času řečněním o věcech, které by vlastně nikdy nepoznaly (takže jim chybí referenční bod), tudíž jsem řadu z tohoto dělala pro sebe, nikoliv pro ně.

Věřím, že každá generace si myslí, že může zlepšit rodičovský přístup, jehož se dostalo jí samotné, a ačkoliv motivace některých rodičů je opravdu sporná, vlastně odvádějí správnou práci pro své děti, podle dohod duší. Jakmile si všimneme, čemu se u svých dětí chceme vyhnout, nastavujeme nový model pro nové generace.Obzvláštědůležité je to pro indigové a křišťálové děti, což je přesně ten důvod, proč se tolik snažíme být bdělými, angažovanými rodiči, kteří jsou vždy k dispozici. Ale ve své snaze být lepšími rodiči, než byli ti naši, se pokoušíme komunikovat se svými dětmi způsobem, jemuž nerozumějí, protože my jsme těmi jedinými rodiči, které znají... a náš způsob rodičovství je ten jediný, s nímž jsou obeznámeny.

Zatímco svým dětem vykládáme, jak moc se kvůli nim snažíme být ,,lepšími" rodiči, vlastně jim sdělujeme, že nebudou muset projít tím, čím jsme prošli my. Jenže to byla stejně naše dohoda duší, ne jejich. Když jim připomínáme, oč jsme pozornější a oč více je podporujeme, mluvíme sami k sobě, protože dohoda s našimi dětmi zahrnovala právě schopnost nabídnout tyto kvality. A jestliže zajišťujeme, abychom nijak neomezovali sny nebo potenciál svých dětí, je to proto, že naši rodiče nám to dělali. Naše děti však nemají tušení, o čem mluvíme, protože my plníme svou dohodu s nimi, a to je vše, co můžeme dělat.

Být dobrým rodičem je pro vás důležité a čím více si myslíte, že vaši rodiče vás ,,nechali ve štychu", nevyhověli vašim potřebám, dost vám nepomáhali a nepodpořili vás, tímvíce se budete soustředit na to, aby vaše děti netrpěly stejně. Což stejně nehrozí, protože vy jste se již rozhodli je vychovávat jinak.

Vězte, že jste pro ně dokonalými rodiči, že všechno, co činíte, je v souladu s vaší společnou dohodou duší a vy jste právě tím rodičem kterého potřebují a vybraly si ho, aby je připravil na život, jenž budou žít. Samozřejmě, bez ohledu na to, co uděláte, vždy budou existovat věci, které se jim nebudou líbit nebo si jich nebudou vážit, avšak to pouze znamená, že oni to zase doladí pro své děti a naplní v rolích rodičů potřeby další generace.
Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. http://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 13.11.2013
Progrese České republiky

28. listopadu 2013 v 17:10 Doteky Nového Života

Procházející Saturn ve 2.domě (10. 2012 - 12. 2014) horoskopu České republiky. Saturn symbolizuje potřebu zralosti, která přichází přes zkoušky, překážky a výzvy. Druhý dům symbolizuje hodnoty a finance. Procházíme zkouškami právě v hodnotách, ve finanční otázce fungování ekonomiky, financování a úniku peněz. Saturn symbolizuje učební lekci, kterou máme zvládnout. Máme si udělat pořádek a nastavit nový systém v oblasti lidských hodnot a přehodnocení vztahu k penězům.
Černá Luna procházející 10.domem, který symbolizuje veřejnost, politiku, zodpovědnost, společenský řád a životní směr, ukazuje, že nastávající karmické události vynášejí skutečnost o skrytém fungování státu, podplácení, černých investorech a úplatcích. Tam, kde není zodpovědnost a pořádek, tam bude tato skutečnost vynesena na veřejnost. Objevuje se zde zviditelnění skutečných hodnot. Jak jsme na tom? Je zajímavé, že v době padnutí vlády stála Černá Luna v Raku, což symbolizuje "temnou ženu", která přinese pád. Opozice se Sluncem ukazuje na pád vlivného muže - premiér. Černá Luna stála na hrotu 10.domu, což je nejsilnější postavení. Žena, která skrytě manipulovala, "rozpoutala" vynesení pravdy na povrch.
Naše hodnoty a hodnota českého národa je velmi poškozená. Pluto, které stojí v druhém domě, ukazuje na poníženost, pošlapanou důstojnost a úctu. Pro získání toho všeho zpátky jsme ochotni prodat cokoliv z českého bohatství a dokonce prodat sami sebe. Přitom si neuvědomujeme, že právě tím, že prodáme svou hodnotu, pak onu hodnotu a úctu ničíme. Myslíme si, že když prodáme "bohatství" českého národa, tak tím zpátky získáme zvenku ocenění, důležitost a důstojnost. Zvenčí ale nemůžeme získat nic, co sami necítíme.
Když se podíváme na historii českého národa, pak uvidíme, že již několikrát byl pošpiněn, prodán, obětován a i zrazen v zájmu mocnějšího, většího. Oběť!
Dříve to bylo "pro zachování míru", ale nyní to došlo tak daleko, že jde jen o peníze a moc.
Rozkládáme republiku zevnitř. Už to není o vnějším vlivu, a proto je to dno, ke kterému jsme se dostali. Přichází doba, kdy se ukazují velmi sporné kauzy, aby byl zviditelněn koloběh peněz, financování a obohacování jednotlivců a skrytých individuí.
V době leden - březen 2014 a říjen - prosinec 2014 se tranzitní Saturn dostává do konjunkce s Plutem v 2.domě nativity horoskopu České republiky. Velmi zásadní doba, kdy se setkává skryté, destruktivní s řádem a nastolením spravedlnosti. Co se stane? Vynesou se strachy o existenčních záležitostech. Dá se očekávat velký finanční propad, skandál nějakého tunelu, který přinese hodně strachu lidem o své vlastní majetky. Můžeme se dostat na svou finanční mez, která způsobí otázku: "Co bude dál?" Před svítáním je největší tma a právě tato doba je tou tmou. Je potřeba se vypořádat s tajemnými manipulátory, kteří skutečně ovládají politiku. Tato doba to vynese na povrch a my občané z toho můžeme být velmi vyděšeni. Důležité je udržet si víru. Je možné, že nás natolik zahltí starosti a strachy, že v tom nedokážeme žít. Může to být tak neúnosné, že to vše pustíme a zůstane nám jen to, že můžeme věřit vyšší moci, Bohu a tím se probudí správné hodnoty v nás a budeme je vyžadovat i po těch, kteří nás zastupují. Je možné, že lidem již dojde trpělivost a konečně budou požadovat zodpovědnost za důsledky rozhodnutí politiků a mocných. Přerod hodnot a zacházení s financemi.
Když tato konjunkce probíhá u člověka, je to vždy velký životní zlom, kdy se život začne rozdělovat na část před konjunkcí a po konjunkci. Lidem končí jedna životní fáze a nastupují druhou, kde přijímají více zodpovědnosti. Musí se vyrovnat se svou temnou minulostí, strachem a omezením, které jim brání žít vědomější, celistvější život.
Leden až březen 2014 je počátek. Tím nás to může hodně zaskočit a "podrazit nohy". Dokončení tohoto procesu se týká doby říjen až prosinec 2014.
Máme velkou šanci se v těchto termínech vypořádat se skrytými mocenskými strukturami, které ovládají politicko-ekonomickou oblast v České republice. Pokud nenajdeme skutečné ryzí hodnoty lidství a vyhraje chamtivost, ego a strach, můžeme se stát "mafiánským" státem, kde vládnou ekonomické a mocenské zájmy.
V horoskopu České republiky se objevuje rok 2013 a 2014 jako nejnáročnější. Máme projít "smrtí a znovuzrozením" společenské, politické, mocenské struktury a vládnoucích osobností (tr. Pluto konjunkce Slunce v Kozorohu). Nechat padnout staré, dospět a přijmout každý sám za sebe zodpovědnost. Je potřeba se vyrovnat s minulostí národa, udělat tlustou čáru, smířit se s viníky a obětmi a jít dál. Není oběť bez viníka, není viník bez oběti! Jsou to dvě spojené "nádoby". Dokud neuděláme za minulostí "čáru" (bylo to, jak bylo a k něčemu to posloužilo), nepohneme se z místa. Stálé navracení se k minulosti je jen ztráta energie a nikdy nás neposune vpřed.
  1. Retrográdní Mars v Raku ukazuje, že jsme v pozici malého dítěte, které požaduje: "Postarej se o mě!" a v pocitu práva na braní, požadování (dožadování se) naplnění svých potřeb. Za dob komunismu bylo vše "zajištěno"- bydlení, práce, ale zároveň bylo diktováno, co se smí a co ne, co se má říkat a co se nemá říkat, kam se smí jet a kam ne. To byla daň za "jistotu" mít práci a byt. V dnešní době zákazy starých časů neplatí a my si užíváme plnými doušky svobody. Ale stále jsme jako to nezralé dítě, které jen bere a bere. Se svobodou je spojena i odpovědnost začít dávat a obohacovat společnost. Je potřeba, aby děti dospěly. Konjunkce tranzitní Černé Luny a Jupitera - listopad až prosinec 2013 - právě s retrográdním Marsem v 10.domě ukazuje na "osudové" početí nového postoje v politice.
  2. Luna, která symbolizuje lid, je v konjunkci s Uranem - změnou, tato konjunkce působí již od dubna 2012 do března 2014. Lidé touží po změně.
  3. Od ledna 2012 do 2035 tranzitní Pluto ve 4.domě znamená, že kořeny českého národa mají projít smrtí a znovuzrozením. Obrodou. Tím, že je tranzitní Pluto v konjunkci se Sluncem 2. 2012 - 1. 2014 a 7.- 12.2014, procházíme krizí osobností, které nás vedou. Krizí cesty českého národa. Potřebujeme nalézt novou zralou osobnost, která má charisma a hlavně morální kodex a schopnost zvládnout svou moc. K tomu, aby člověk ustál postavení moci, je potřeba velmi moudrá a vyzrálá osobnost, která je již nad svými osobními zájmy.
  4. 9. 2013 - 1. 2014 a 4. - 6. 2014 - tranzitní Jupiter opozice Uran, Neptun ve 4.domě - Jupiter symbolizuje pravdu, víru, hojnost, moudrost a vývoj. Jupiter prochází 10.domem a zviditelňuje vynesení pravdy na veřejnost. Vše, co probíhá ve lži, je vzápětí hned postaveno do světla pravdy. Jupiter ve spojení s Uranem a Neptun ve 4.domě horoskopu České republiky vynáší na povrch pravdu o záměrech. Jaká je skutečná vize českého národa, co je v základu podstaty naší nové republiky, která vznikla 1.1. 1993? Jaká je její vize, záměr? Uran v konjunkci s Neptunem v Kozorohu symbolizuje, že ideály byly veliké. Je zajímavé, že tato konjunkce symbolizuje politický ideál zakládající se na náboženském prožitku. Duchovní aspekt vize našeho směřování. Velká touha po svobodě, volnosti, respektování lidských práv. Právě Neptun tomu dává aspekt duchovnosti, hlubšího smyslu bytí a hlubokého rozměru neviditelného, něčeho vyššího, co nás přesahuje. Můžeme to nazvat Bůh. V kořenech českého národa je silně zakořeněná duchovnost, svoboda, originalita, jedinečnost a zodpovědnost. V termínech aspektů od tranzitního Jupitera se vynáší hledání smyslu směřování, nový rozměr fungování, hodnoty, pravdy a nové uspořádání. Je to rozvzpomenutí se na skutečné jádro našeho národa. K růstu je potřeba udělat potřebný nový směr na základě hlubšího rozměru pravdy a víry, našeho způsobu přístupu k politice, zodpovědnosti, hodnotám a směřování českého národa. Nastal čas, kdy je potřeba uznat víru, nechat vstoupit duchovní rozměr do běžného života, politiky a lidských hodnot. Proč se v této době právě věnujeme navrácení majetku církvím? Jak sami v sobě máte postavenou víru, duchovní rozměr, vztah k něčemu většímu, ať to máme pojmenované jakkoliv?
  5. Listopad 2013 - tranzitní Černá Luna v opozici právě na konjunkci Urana, Neptuna vytváří osudovou otázku. Čemu věřím? Protože podle toho, čemu věřím, tak žiji a konám.
V období 2016 - 2018 budeme procházet velkým přerodem duchovního základu našeho národa, kdy se bude muset naplnit skutečná idea českého národa. Tehdy postavíme vše na pravdivých a hlubokých základech duchovního bytí. Vše, co se nyní děje, jsou potřebné kroky, aby v letech 2016- 2018 mohlo proběhnout zhmotnění obrody českého národa.
  1. Březen 2014 až listopad 2014 - tranzitní Černá Luna vstupuje do znamení Lva. Český národ je pod vládou znamení Lva. To ukazuje na zásadní a osudovou dobu pro naši republiku. Kdo nebude ušetřen zkouškám a výzvám je prezident a vysocí politikové. Dobře dopadne pouze to, co bude děláno srdcem, s čistým záměrem. Zkouškou bude pýcha, dokazování a moc, která povede k pádu, pokud se tím člověk nechá pohltit. Všeobecně nás okolnosti povedou ke schopnosti nalézt svůj střed, být v centru svého bytí, tím pádem být vědomým a svobodným člověkem, který nepodléhá hrám ega. V této době se objeví osobnosti, které jsou ve svém středu a schopné rozpoznat nástrahy ega. Zviditelní se nám nové, silné, moudré a vědomé osobnosti, které si přirozeně získají důvěru.
Nel
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu

MERLINOVA MYSTICKÁ PŘEDPOVĚĎ OD 25.11. DO 2.12. 2013

28. listopadu 2013 v 17:03 Doteky Nového ŽivotaTento týden od 25. do 2.12. bude patřit spíše k těm hektičtějším, ale hlavně tento týden jakoby začnou na světlo proudit všechny bloky, naše skryté chyby, lži a faleš začne vylézat na světlo, ale také zároveň můžeme dát průchod svým nápadům, chytrým reakcím a rozhodnutím, neboť celý tento týden je pod znamením karty "LIŠKA".Přelamuje se listopad s prosincem, nastává čas větší hektičnosti a psychického vypětí, ne vždy se vám může podařit splnit to, co jste si předsevzali nebo slíbili druhým, pozor si dejte na jakékoliv plánování, sliby, které nemusíte dodržet, na pracovištích, ale i jinde se může objevit falešná společnost, intriky, lži, ale také se můžete připravit, že mnohé lži sami odhalíte a zjednáte si tak pořádek nejen v partnerských, ale také přátelských a kolegiálních vztazích. Dávejte si pozor, pokud jste zaměstnanci na náladovost svých nadřízených a šéfů, mohli byste se tím dostat do zbytečného stresu, kvůli nesmyslným splněním jejich úkolů.
Více se snažte v tomto týdnu dbát o sebe a své zdraví, po duševní stránce na tom nebudete zrovna nejlépe, hrozí rozkolísanost nálad, silné citové výkyvy, rozruch, stres, emoční výpady vůči druhým, dělání a přidělávání si zbytečných starostí, kolísání vaší energie. Také se v tomto týdnu připravte na náhlé a neočekávané situace nebo okolnosti, které vás mohou mile ale i jinak překvapit, rozhodně se nesnažte jakéhokoliv cíle dosáhnout byť jen drobným podvodem, nevyplatí se vám to a za další starosti to rozhodně nestojí. připravte se že budete muset víc konverzovat a komunikovat, očekávejte zprávy, mnoho zpráv v tomto týdnu, ale nezapomeňte že mohou přicházet jakékoliv, pozitivní, radostné, úspěšné i vroucí, ale také zprávy, u kterých je důvěryhodnost a pravda na místě k přezkoumání, neboť ne vše co k vám přijde, musí být pravdivé, pozor si dejte také na pomluvy, falešné povídačky jak o vás, tak i o druhých a sami se vyvarujte o komkoliv stejně hovořit.
Očekávejte ale také náhlé štěstí, uznání nebo pozvání na akci rodinného typu nebo jinou společenskou akci, kde si aspoň na chvíli můžete dopřát odreagování. Tento týden může být také ve znamení odhazování masek, které nosíme, nebo poznáte u druhých jak fungují 2 tváře a můžete si tak sami udělat názor a obrázek o tom, v jaké se pohybujete společnosti. Ať už tento týden bude jakýkoliv, nevsázejte na důvěřivost, ale spíše se snažte tímto týdnem proplout bez větších problému, nenalhávejte nic sobě ani druhým, berte život jako dar a i když se vám vše bude zdát nad vaše síly, zachovejte si víru, že i po takovém týdnu, přijdou ty lepší, neboť náš život je jednou velkou hrou osudu a já vám přeji, ať tento týden zvládnete s co nejmenší újmou, neboť máte sílu k překonávání jakýkoliv překážek....

S láskou Merlin

Horoskop na období od 25.11.2013 do 1.12.2013 VÍRA TVÁ TĚ UZDRAVÍ

28. listopadu 2013 v 16:56 Doteky Nového ŽivotaSlunce se pomalu odpoutává od aspektu Neptuna, nejasností, pasivních až apatických pocitů. Stále se na úrovni nevědomí dějí hluboké a zásadní proměny.Silnějším aspektem v tomto týdnu je Slunce v trigonu s Uranem.Otevírá se nová cesta, nové poznání, vědomí. Začíná vše plynout v rychlosti, svobodě a lehkosti. Uran podporuje změnu, daleké cesty, nové projekty, nové plány, pravdu, vize, spontánnost a svobodu. Otevírá se nové uvědomění, rychlý úsudek, prožití nové pravdy, které promění v budoucnosti vaši realitu. Nyní se to ukazuje v oblasti impulsu nových vizí. Objeví se více odvahy, optimismu, přímosti a svobody.


I když může Merkur v konjunkci se Saturnem ve Štírupodněcovat pesimismus a tíhu života, jak se projevilo minulý týden, tak právě aspekt Slunce a Urana odlehčí a uvolní více naděje. A konjunkce bude využita více prakticky a systematicky.

Silné spojení konjunkce Merkura a Saturna s harmonickým aspektem Jupitera s Černou Lunou, která symbolizuje zkoušku víry, důvěry a pravdy. Budeme si klást otázku: "Jaký to má smysl? Čemu vlastně věřím?" Objeví se pochybnosti, abyste si mohli uvědomit, čemu věříte. Díky těmto aspektům se upevní vaše víra, důvěra a uvědomění si podstatného: to, co pro vás má hodnotu a smysl. Bez důvěry a víry ztrácí člověk pocit bezpečí a smysl. ,,Víra Tvá Tě uzdraví."Je zde přítomna harmonie mezi stabilitou a růstem. Hmotný i duchovní růst.

Vše, co se začne a bude konat, má pevný a stabilní základ. Dobře půjdou obchody s nemovitostmi, opravy nemovitostí, investice peněz a zakládání nového.

Merkur v harmonii s Černou Lunou a Jupiteremdává sílu myšlenky, slova, víry a důvěry. Na počátku byla myšlenka, pak slovo…. Vše, začíná impulsem v mysli, myšlenkou….

Venuše v trigonu s Marsempodporuje harmonii v lásce, partnerství, spolupráci a navazování nových vztahů. Venuše a Mars je přitažlivost, jiskření, tvořivost, hravost a radost. Obě planety stojí v zemských znameních, což značí, že tvořivost a láska bude smyslná, zralá, praktická, pevná a stabilní.

Venuše v opozici s Jupiterem a Černou Lunoupřinese hodně smyslnosti, osudovosti a probuzení ženskosti a síly v ženách. Ženy si budou procházet důležitým obdobím, kdy se mají možnost dotknout své ženské síly tvořivosti a své "moci". Láska a přijetí sama sebe. Přijetí toho, jaká žena je, přinese osvobození od sebeodsuzování. Pokud se objeví pocity odmítání - ať uvnitř sama sebe nebo zvenku - přetvořte to v lásku a něhu. Tam leží největší síla ženy - v lásce a něze.

Díky tomuto procesu v ženě se muži budou otevírat a nalézat svou sílu, odvahu a jedinečnost. Muži budou silně reagovat na podněty a inspiraci od žen.

1.12. nastává první adventní neděle. Advent má být o rozjímání, obrácení pozornosti k sobě, do svého nitra a pomalu se připravit na přichod zrození nového. Luna ve Štíru v tento den symbolizuje hluboký, emocionálně intenzivní den plný důvěry a naplnění.

Přeji vám krásný týden a adventní čas.


Nel

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu


S čím jste v souzvuku?

28. listopadu 2013 v 16:33 Doteky Nového Života


V průběhu reklamy na nějaký nový film jsem zaslechla hlasatele říkat: ,,S tímto filmem budou rezonovat všichni." To mne opravdu upoutalo. Ne proto, že bych ten film považovala za dobrý, nýbrž proto, že použil slovo ,,rezonovat". Znamená to být v souladu s něčím, mít s něčím stejnou frekvenci, sdílet určitou vibraci, jde o termín definující nové druhy našeho vzájemného navazování spojení. Prostřednictvím rezonance či souzvuku se nyní spojujeme s lidmi a situacemi, a ovlivňuje to i skutečnost, s čím jsme schopni se spojit, protože více než kdy jindy platí, že pokud neexistuje žádný souzvuk, neexistuje ani žádná možnost nebo potenciál navázání spojení.

Dokud byli všichni více či méně na stejné energetické úrovni a frekvenci, nepřemýšleli jsme o rezonanci a vlastně k tomu ani nebyl důvod. Byli lidé a situace, k nimž jsme byli přirozeně přitahováni, a jiným jsme se vyhýbali, měli jsme z různých věcí dobrý nebo špatný pocit, líbilo se nám to nebo ne.

Nyní však o sobě víme, že jsme energetické bytosti, a naše uvědomování si různých frekvencí a vibrací je mnohem silnější. Darem našeho zesíleného uvědomování si energií je zvýšená citlivost vůči rozdílům mezi frekvencemi, stejně jako neomezená dodávka frekvencí, z nichž si můžeme vybírat. A tento nový úhel pohledu nám ztěžuje, nečiní-li to úplně nemožným, být v souzvuku s něčím, co neodpovídá naší vlastní energetické frekvenci. Rozebírá to všechna spojení až na úroveň frekvence, a právě tam si vybíráme, s kým se můžeme či nemůžeme spojit, podle toho, s čím rezonujeme.

Pro někoho může být smutným zjištěním, že jsme překonali svou 3D blaženou nevědomost ohledně všeho - kromě toho, jak jsme něco nebo někoho ,,vnímali", nebo co a jak jsme dříve podnikali na základě svých závazků, odpovědností nebo povinností. Nyní jde o souzvuk a energii a každé spojení, jež navážeme, vznikne v návaznosti na jednu ze dvou otázek:

1. Rezonuji s tímto člověkem (místem, věcí...)?

2. Může být tento člověk (místo, věc...) v souladu s mou energií a je pro něj (pro to) místo v mém energetickém poli nebo energetickém prostoru?

Kdysi jsme udržovali energetický prostor pro lidi s jinou energetickou frekvencí a poskytovali jsme jim tak šanci ,,dohnat" nás nebo dosáhnout podobné úrovně. To již dělat nemůžeme, protože energetický rozdíl je už příliš velký a je věcí každého z nás si individuálně vybrat svou frekvenci a to, s čím jsme v souzvuku. Přestože onen dar v podobě udržování energetického prostoru pro druhého člověka byl něčím, co jsme si zvolili jako součást své léčebné stezky s ním spojené, jde o něco, co už činit nemůžeme, protože to zasahuje do jeho stezky i do té naší.

Nyní jsme hluboko uvnitř přechodu, kdy existuje jen pohyb kupředu. Není možno se obrátit a jít zpátky... a vlastně už ani není kam ,,zpátky". Ty nejhutnější aspekty 3D paradigmatu zmizely a každým okamžikem odpadávají další z nich. Jsou nahrazovány novou škálou lehčích, světelnějších modelů s vyšší frekvencí, které můžeme prozkoumat a vybrat si to, co ladí s naší energií a s čím jsme v souzvuku. Proto již nejsme schopni držet energetický prostor pro druhé, neboť oni by pak nebyli schopni si vybrat, co s nimi rezonuje - volili by to, co rezonuje s člověkem, který jim tento prostor udržuje. A to je něco, co by nebyli schopni si udržet, co pro ně nemá žádnou hodnotu ani význam, a nerezonuje to s nimi, jejich životní cestou, jejich energií nebo záměrem jejich života.

Souzvuk je aspektem multi-dimenzionality, jenž se musíme naučit používat. Je součástí našeho nového pozemského paradigmatu a je oním výchozím bodem, z něhož budeme od této chvíle dále tvořit všechno ostatní ve svém životě. Bude pro nás stále těžší si uvědomovat, vybrat a spojit se s něčím, s čím ,,neladíme". Používáme-li rezonance k provádění svých rozhodnutí, máme na paměti, že všechno je energetickou záležitostí a že rozhodování na základě rezonance nás udržuje uvnitř rámce našeho záměru, takže vše, co si manifestujeme, je aspektem našeho nejsilnějšího, srdcem procítěného záměru pro nás a náš život.
Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. http://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 21. 11. 2013

TZOLKIN 28.11.2013 8 IK kin 242

28. listopadu 2013 v 11:15 Mayský Kalendář na každý den

Ik - Vítr - Ducha, Inspirace, Komunikace

Pokud situace ve vašem životě volají po diplomacii - dnes je pro to dobrý den. OSMÝ Tón vám pomůže vidět a chápat věci z celostního pohledu, zatímco IK - energie propojenosti a komunikace - držené nahoře MEN s roztaženými křídly - umožňují jasnost vizí a stručného konkrétního vyjádření. Vaším úkolem je navigovat situaci, kterou držíte ve vašich rukou rovnoměrně, jako neutrální loď, vyhýbající se osobnímu egoismu, manipulativním tendencím - ať už vašich, ostatních, nebo obojí.

DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE SE ZDROJEM

VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA,…. ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE, ZASÍVÁ A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA……..JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ…...VÍTR JE ENERGIE STOJÍCÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI…..EROZE

Dnes je testována síla Ducha. Každý je tvůrcem svého osudu. Dnes zharmonizujte své ženské a mužské stránky a uvolněte se od všech komplexů. Jaká je vaše schopnost komunikovat s ostatními? Dnes můžete odhalit, proč se cítíte stále tak osamělí. Objevte v sobě sílu JEDNOTY a VELIKOSTI. Naučte se vnímat vztah s tím, co je Božské, následujte svojí intuici.

Dny označené symbolem IK mají velmi bouřlivý průběh, pokud se dostanou do vzorce Stínu vašeho kauzálního těla. VÍTR přináší pořadí, ve kterém jsou jednotlivé programy uzdravovány. Především bude zkontrolováno, jak dalece se Ego brání realizaci programů vybraných vaší duší. Obzvláště bolestným způsobem je kladen důraz na nedisciplinovanost, nepoctivost a nízké oceňování vlastního JÁ.

Jelikož VÍTR víří bezprostřední Energií Zdroje, u osob spirituálně pokročilých se může v tento den rozzářit síla duchovní zralosti, která nejen produchovní jejich fyzický svět, ale vyvede je z obecného chaosu. Energie IK může velmi specifickým způsobem odhalit aspekty komunikace s Vyšším JÁ a rovněž nám s přátelským úsměvem na tváři ukázat výjimečnou drsnost. V Pečeti IK, který je bezprostředně spojen se Zdrojem, vibruje duchovní čistota a síla, která vás neustále vede osobním procesem rozvoje. Vibrují zde také všechny Prvovzory - díky kterým můžete navázat kontakt s Vyšším Vědomím.


8. TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ

Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku - VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své Ego ze slepoty.

VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM, DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE

Tón OSM vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat, jako velmi nepříjemný. Bolest a utrpení se mohou objevit v oblasti mentální, emocionální, fyzické, nebo také v podobě překážek, nepříznivého průběhu věcí, nešťastných událostí doma, ve společnosti i v povolání. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají po nás jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky!

Život je takový, jaký jej uděláš...

28. listopadu 2013 v 11:06 Myšlenka Nového dne


Dnes je nový den a je na tobě, co z něho uděláš. Tvé první myšlenky po probuzení mohou určit zabarvení celého dne. Mohou to být myšlenky šťastné, pozitivní, nebo nešťastné, negativní. Nikdy se nedej ovlivnit vnějšími podmínkami, např. počasím. Může lít jako z konve, avšak je-li tvé srdce naplněno láskou a vděčností, celý tvůj postoj bude jako sluneční světlo a modré nebe. Vidíš, jak velká zodpovědnost spočívá na tvých bedrech? Život je takový, jaký jej uděláš, proto nikdy neobviňuj nikoho jiného za stav, v němž se nacházíš, ale věz, že jde o tvé vlastní dílo. Změň svůj postoj, a změníš celý náhled. Přijmi konstruktivní přístup k životu. Vytvářej to nejlepší ze všeho, co tě obklopuje, a ostatní skutečnosti nevnímej. Nevěnuj jim žádnou životní sílu a ony zmizí. Čekej na Mne v tichosti a důvěře a věz, že dnešní den má Mé požehnání


Mistr Hilarion Poselství pro týden 24.11. 2013 - 30.11. 2013

27. listopadu 2013 v 11:00 Doteky Nového Života
Milovaní,

Jak se noříte do vln probíhajících změn, myšleno energeticky, učíte se směřovat a tvořit konečné výsledky a výstupy větší rychlostí než kdy dřív. To od vás vyžaduje určitou kontemplaci, díky které vidíte a chápete sami sebe jako tvůrce všeho, co se děje ve vašem světě. Tato doba je velkolepou příležitostí k projevení/manifestaci všeho, o co jste usilovali ve svých individuálních a kolektivních životech. To vyžaduje, abyste propustili omezení, která vám brání v pohybu vpřed. Je vás mnoho, kdo společně pracujete na jiných rovinách existence, abyste přivedli změny na svou fyzickou planetu a do svých osobních světů.

Všechno to, co se právě děje, vyžaduje vaše zapojení, aby se to mohlo projevit na Zemi. Od této chvíle je potřeba vaše píle. Chápeme, že velmi mnoho z vás pociťuje účinky zvýšených energií a že je těžké brát to s nadhledem, ale zdůrazňujeme, jak je důležité, abyste udržovali své soustředění, zatímco nalézáte rovnováhu mezi polaritami božského ženství a božského mužství. Mnoho vláken osobního předurčení se blíží naplnění a mnoho z nich je ve fázi dokončení. Rozhlédněte se kolem sebe, podívejte se, kdo je stále s vámi a vězte, že tito lidé jsou schopní ve zvýšených energiích pracovat s vámi v souladu. Jejich role ve vašem životě je důležitá, jinak by už vedle vás nebyli.Je čas, abyste pohlédli na tyto jedince a jejich příspěvek k vašemu osobnímu růstu s vděčností, i když to s největší pravděpodobností byli ti, kdo vám "poskytli" ty nejnáročnější situace/výzvy k zvládnutí. Není snadné na sebe vzít takovouto roli, roli iniciátora, který spouští a podněcuje růst a naplnění vaší duše. Ti samí lidé si vás vybrali, abyste byli katalyzátory v jejich vlastním růstu a posunu paradigmat, takže jste jeden druhému nabídli příležitost podívat se do svého srdce na ty oblasti, které potřebovaly změnit, které potřebovaly být vyneseny na světlo pravdy a mohly tak podnítit vhodné změny. V každém z vás probíhá mohutný zrychlený proces růstu a to, co bylo pravda včera, nemusí být pravda dnes, takže je důležité, abyste se zdrželi posuzování z minulosti a zkusili se podívat na toho druhého novýma očima, očima nevinnosti, důvěry a lásky.Buďte zde jeden pro druhého v dobrém i ve zlém, protože cesty, jež jsou před vámi, vyžadují spolehlivé společníky, kteří s vámi půjdou bez ohledu na dramata odehrávající se ve světě kolem vás a ve vás. Mnoho minulých paradigmat měnili a mění lidé jako vy, kteří jsou stejně jako vy ochotní přijmout za úkol jejich přeměnu Kristovou láskou a Kristovým vědomím. Při tom je třeba porozumět tomu, že role, které každý z vás hraje, jsou nezbytné pro proces dalšího většího rozvíjení změn ve světě. Vy všichni se přesouváte do časů větší transparentnosti ve všech vašich interakcích s druhými.Mezi jedinci pak nemůže docházet k žádným podvodům a klamům, protože ty rychle vyjdou na světlo odhalení. Děje se tak proto, že energie, které nyní pronikají atmosférou a které vy všichni přijímáte, integrujete, už nepodporují duplicitu v žádné podobě a všechno bude neseno na světle pravdy.Pro to, aby se do vyšších dimenzí přesunuli příjemně a bezpečně, musí všichni na planetě očistit svá srdce a duše od všech pozůstatků nízko-dimenzionálních myšlenek, pocitů, pohnutek a chování. Všichni jedinci musí mezi sebou navzájem vyjadřovat a cítit vyšší kvality lásky, úcty a vznešenosti duše. Božská jiskra světla, která se nachází uvnitř každé duše na planetě, byla zažehnuta, a ve všech aspektech života na Zemi bude docházet k mnoha úžasným transformacím. Začněte tyto transformace pozorovat v lidech a situacích kolem vás. Ti, kdo byli vzdáleni, se k vám nyní přiblíží, protože hledají světlo lásky, které nesete a kterým jste. Mnoho rodin duší se spojuje a shromažďuje, aby zvýšily sílu všech. Je to čas hlubokých probuzení a realizací.

Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložil Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

TZOLKIN 27.11.2013 7 IMIX – galaktický portál – kin 241

27. listopadu 2013 v 10:40 Mayský Kalendář na každý den

Imix - Drak - Síla Víry a Důvěry

Opatrně tento den.…. den ovinutý kolem světského Imix, roztáčí top energie
SEDMÉHO Tónu, můžete létat z jedné reality do druhé a spouštět více myšlenek na stejné trati. Pokud jste nechali všechno mimo kontrolu, můžete snadno ztratit sami sebe. Takže kráčejte svým vlastním tempem a poslouchejte co Imix opravdu říká. SEDMIČKA také přestavuje zakončení, což by mohlo ohrozit stav mysli, vztahů, celého způsobu života i další inspirace. Spíše, než strach z konce, nebo čehokoliv - obejměte to a přijměte, jako přirozenou součást života a Vědomí.

DRAK 7 je silným pilířem Tzolkinu. V tento den do hry vstupuje Matka - Země, naše Božská Pramatka, která tryskající mocnou energií, počíná velké čištění, už bez žádného kompromisu.

DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU
IMIX, TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY

Chcete-li realizovat své vize v životě, je třeba disponovat dostatečnou silou vůle. Božská manna stále padá z Nebe. Těžké časy neexistují. Dnes v sobě objevte " ženskou" citlivost, buďte cituplní k druhým.

Důvěřujte moudrosti osudu. Uvěřte v nádhernou fantazii, že v životě dostanete to, co potřebujete. Otevřete se volnému toku přijímání a dávání. Mluvte o svých snech, přáních, potřebách.

DRAK - bez ohledu na doprovodný Tón - vždy přináší otázky důvěry. Dny označené touto Pečetí se dotýkají pole Stínů, a mohou se projevit strachem, bezmocí, ztrátou, MACHO postojem, nebo namyšleným Egem. Jelikož DRAK symbolizuje svět hmoty, pod vlivem Energie Stínu se může projevit silným impulsem k postraním úmyslům ( nadvláda, lakota, chamtivost).

Pozitivní dopad IMIX se projevuje jako OCHOTA JEDNAT, AKTIVITA, NADŠENÍ, SEBEDŮVĚRA, SEBEÚCTA. Energie Dne může zdůraznit poskytování "mateřského tepla", péči a klid.Otázky, kterým DRAK přikládá zvláštní význam, jsou otázky matérie, otázky obživy, stejně jako radosti ze života.

7. TÓN SPOJENÍ - SÍLA SOUZNĚNÍ

Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě - věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v NOVÉM světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům. PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.

STAŇTE SE JEDNÍM S MYSTICKOU SEDMIČKOU
JEDNÍM SE SEDMI ČAKRAMI TĚLA
SEDMI ÚROVNĚMI PYRAMIDY,
KTERÉ SPOJUJE VĚDOMÍ SEDMI

Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje, nazývaném též SEDMOU dimenzí. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. V energii SEDMIČKY je stimulovaný ŠESTÝ SMYSL, čili mimosmyslové vnímání. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abychom se nedostali do zápasů či extrémů.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Nemůžeš očekávat, že se dítě bude vyvíjet, když za ně vše uděláš.

27. listopadu 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Milujte se a důvěřujte si navzájem, protože láska a důvěra umožňují duši rozkvést a vyvinout se tak, aby mohla převzít zodpovědnost a vyrůst do síly a velikosti. Nemůžeš očekávat, že se dítě bude vyvíjet, když za ně vše uděláš. Musí se učit myslet samostatně, činit samostatná rozhodnutí a nespoléhat na rodiče, že budou myslet za ně. Není snadné nechat milované bytosti dělat špatná rozhodnutí, avšak přesto se to musí občas udělat, aby dostaly určitou lekci. Lekci se lze naučit i snadno, avšak lekce nabyté tvrdým úsilím nebývají nikdy zapomenuty. Proto nebuď přehnaně starostlivý. Uč se nezasahovat do cesty těch duší, které máš na starosti, bez ohledu na to, kdo jsou a jakého jsou staří. Nechť se učí nést na svých bedrech zodpovědnost, a co je důležitější, těšit se z ní a pomáhat ostatním k růstu.


TZOLKIN 26.11.2013 6 AHAU kin 240

26. listopadu 2013 v 14:55 Mayský Kalendář na každý den

Ahau - Slunce - Síla Lásky

Nikdy není lepší spojení - bojovník & zbraň. ŠESTÝ Tón je zlaté kopí v arzenálu Ahau - ztělesňující maximální stabilitu a praktický přístup k životním výzvám. ŠESTKA představuje pevnou půdu pod nohama, kterou potřebujete k vyřešení mnoha zkoušek, mnoha bojů. Ahau - PÁN SLUNCE pro vás dnes vypaluje jasnou cestu do této země intenzitou vhledu a intuice, která může vzejít pouze z nejvýhodnějších úhlů. Tak jako MEN - OREL, vládce této Treceny, krouží nad vaší životní cestou a vaší duší, otočte tvář ke slunci a dobijte svou mysl, tělo i ducha.

DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT O MOUDROST A NEUSTÁLOU PODPORU NAŠE PŘEDKY

ALFA a OMEGA stabilizuje vaši cestu a vyhlazuje to, co nevidíte. Dnes obejměte duchovním zrakem svá přání a vyberte z nich to, co je prospěšné pro všechny. Dnes máte sílu BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY a s její pomocí zaveďte pořádek ve svém životě, najděte svůj zlatý Střed, abyste mohli složit zkoušku zralosti.

Pokud jste ztělesněním LÁSKY - TADY & TEĎ - jste celkově volní. Podívejte se na obraz vlastního JÁ pojetím Božskosti. Získejte toto umění přijetím BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY a BEZPODMÍNEČNÉHO ODPUŠTĚNÍ.

ALFA & OMEGA. KONEC & ZAČÁTEK - to vše leží v Pečeti SLUNCE. AHAU je řídící centrum, ze kterého jsou průběžně zasílány tvůrčí impulsy, a do kterého se vrací zpět každý výsledek. Zde se zaměřují na úspěchy akcí za posledních devatenáct Dnů Unialu; tady musí být výsledky přezkoumány, tady se utváří celková bilance. Dny AHAU hrají důležitou roli v oblasti vlivu Rezonance. Síla vyzařování, kterou mají, je výrazem vaší evoluční zralosti, odrazem stupně integrace s životním prostředím a vlivem skupiny, ve které se otáčejí. Pokud máte pocit osamělosti uprostřed lidí, sbližte se s Energií AHAU.

Odtrhněte se od falešných očekávání a závazného pojetí lásky. Přestaňte se milovat " za něco ", naučte se odpouštět. Skoncujte s neustálými negacemi, vydáváním soudů a oblíbených argumentů ANO-ALE. Uvolněte se, zavřete oči a zamyslete se, co byste chtěli ve svém životě změnit. AHAU je magickým klíčem do Kristova Srdce. V těchto dnech se magie stává vaším denním chlebem. Indicií jsou dvě prostá slova : MILUJI a ODPOUŠTÍM. Nezapomínejte, že jste na velké cestě, a že vaším cílem je stát se centrem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY, jako AHAU. SLUNCEM, které svítí pro všechny stejně - pro dobré i špatné, chudé i bohaté. Rozsviťte SLUNEČNÍ JÁ ve svém srdci.

Organická rovnováha má kořeny v Celosti toho, kým jste. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se vším CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své Světelné JÁ. Zkontrolujte stav vašeho pozemského JÁ v tuto chvíli. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i Hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.

ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesněte v pozemských věcech to, co je Božské, čili svoji Hvězdnou Duši. Pouze tehdy proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.

ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.

V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu - a na druhé straně se koncentrují Energie harmonie, odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy.Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučuje se, abyste velmi Vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami. Je životně důležité, abyste se také v následujících dnech zdrželi jakéhokoliv hodnocení jevů a udržovali si přátelský přístup k lidem.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Jsi vždy v pravou chvíli na pravém místě?

26. listopadu 2013 v 14:35 Myšlenka Nového dne


Potřebuji vytrvalé a spolehlivé duše, které jsou vždy na pravém místě a dělají v pravý čas to, co je třeba. Potřebuji takové duše, které nic nesklátí, protože mají každou situaci pevně v rukou a žijí a jednají z onoho vnitřního centra míru a klidu. Jejich jistota je ve Mně; nic je tedy nemůže vyvést z rovnováhy. Vědí, co činí a proč tak činí, a mají opravdový smysl pro zodpovědnost. Je na ně naprosté spolehnutí, že dokončí každé dílo, bez ohledu na to, oč se jedná, a provedou ho dokonale. Zpytuj své srdce. Jsi spolehlivý? Máš takový cit pro zodpovědnost, že dokončíš každé dílo? Jsi vždy v pravou chvíli na pravém místě? Je důležité, aby sis našel čas a zjistil, kde chybuješ, a pak uvidíš, co můžeš udělat, abys vše napravil