Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Vše o sebeúctě - část 1 část

29. října 2013 v 11:28 |  Vlastnosti i ctnosti


Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v rámci semináře
v Del Mar v Kalifornii, 30. srpna 2003
Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou, a proto byl tento text následně rozšířen. Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství.
Zdravím vás, milovaní, Já Jsem Kryon z Magnetické Služby.
Dnes jste slyšeli o proroctvích uzdravení a začátcích objevů vaší skutečné síly na této planetě. Takže, co si přesně myslíte, že je vaše úloha? Co si myslíte o entitách, které jsou s vámi nyní v této místnosti - o těch, které jsou interdimenzionální a které nemůžete vidět? Byly tu celý den, víte? A jaká si myslíte, že je naše role tady? Mnoho z nás přišlo před třemi dny, protože jsme očekávali, drahé Lidské Bytosti, že tu budete. Jakou si myslíte, že zde hrajeme roli?
Odpovím vám: Pláčeme radostí! To je naše role. Protože vidíme, jak se rovnováha na planetě začíná přesouvat od toho, kde byla po eony let, k tomu, co vidí jen ti, co čtou novou energii - a o tom budeme mluvit. Je to nové paradigma - lidstvo začíná být vnitřně silnější až do té míry, kvůli které sem přišlo. Jinými slovy, mnoho z vás právě začíná cítit, že se energie planety slaďuje s vaší, místo aby tyto energie bojovaly… to je něco, v co jste pouze doufali od doby, kdy jste se narodili.
Mnozí již oblékli plášť Ducha. Nyní mluvíme i o učitelích, kteří dnes přednášeli (Dr. Eric Pearl a Peggy Phoenix Dubro). Oba milují Ducha. Oba jsou tak zaměření na to, co jsme jim dali, že věnují jen malý čas něčemu jinému než učení. Mají plášť Ducha a vidí lidstvo jinak než vy. Vidí ty, kteří mohou být obohacení a povolaní. Nesoudí vás, vzájemně se neposuzují, protože chápou integritu a záměr srdce. A tak se nestalo náhodou, že v tento den se tito dva silní léčitelé sešli spolu ve stejné místnosti s Yaweem (Dr. Todd Ovokaitys). (Podívejte se na channeling z Mt. Shasta pro více informací o tom, co to znamená*.)
Více o DNA
Takže budeme znovu mluvit o DNA. Abychom to udělali správně, musíme mluvit o její části, které není těžké rozumět. Je to "ve vaší tváři". Budeme mluvit jasněji, více učení o základních informacích, které jste připraveni slyšet.
Během posledních tří nebo čtyř přenosů jsme vám dali jména dvou ze tří vrstev DNA, se kterými jste pracovali a studovali je. Dosud jsme vám nepředali tuto informaci o vrstvě tři. Zeptejte se léčitelů, kteří dnes prezentovali své posvátné informace: "Kolik existuje vrstev?" Jejich odpověď? "Dvanáct." Samozřejmě! Dali jsme vám stejnou informaci. Taky jsme vás učili, jak jsou tyto vrstvy organizovány. Řekli jsme vám, že to nejsou vlákna, ale spíše vrstvy. Řekli jsme vám, že ze všech 12 je jen jedna ve vaší dimenzionalitě, ale ještě jsme vám neřekli její jméno.
Říkali jsme vám o druhé vrstvě, která nese mnoho emocí. Je interdimenzionální, ale vy jí rozumíte, protože tady obvykle "cítíte". Někdy to jsou pocity hněvu nebo obav, a někdy to je pocit lásky. Někdy zažíváte Boží lásku. Je to vrstva emocí. Říkali jsme vám, ať se zamyslíte nad tím, jestli emoce ovlivňují chemii. Odpověď je jasné ano. Obavy, láska, hněv a drama - to vše výrazně ovlivňuje vaší biologii. Takže druhá vrstva je klíčová pro rovnováhu. Řekli jsme vám, že její jméno je (hebrejsky) Torah E´ser Sphirot. To znamená "Božský plán" nebo "Plán zákona".
Řekli jsme vám o třetí vrstvě** a také jsme ji pojmenovali. Nazvali jsme jí Netzach Merkava Eliyahu, což znamená "Vzestup a aktivace". Řekli jsme vám, že to je "Vrstva vzestupu", a že výrazně změnila další dvě sousedící… téměř jako to dělá katalyzátor v chemii. Pak jsme vám předali příběhy, které pro vás bylo velmi těžké pochopit. Řekli jsme vám o moudrosti Mistra a vybídli jsme vás, abyste tomu porozuměli.
Ale nikdy jsme neoznačili a nepojmenovali vrstvu číslo jedna, ačkoliv jsme o čísle jedna mluvili víc než o ostatních. Číslo jedna je lidský genom, biochemická vrstva, která je ve vašem dimenzionálním (3D) vnímání. Nyní vám předám její jméno.
Můžete se ptát: "Kryone, proč jsi nám neřekl jméno první vrstvy dříve? Dal jsi nám jména druhé a třetí, ale ne té nejběžnější? Proč teď?"A důvod je ten, že jsme vám ho chtěli dát v přítomnosti léčitelů, které jste dnes uctili, a kteří o ní vědí vše. Oni vědí, jak je ovlivněna energiemi z vesmíru. Vědí o božství v lidském těle, a co se stane, když se dotknete této posvátné energie. Jejich smyslem je zkoušet a učit to, zatímco dokazují, žeje to běžné a dostupné, že to není hrozivé ani strašidelné. Snaží se vám ukázat, jak to každý z vás může praktikovat ve své vlastní boží síle.
Jméno první vrstvy DNA jeKeter Etz Chayim. Znamená to "Strom života". Všechna tato jména jsou předávána v základním duchovním jazyce Země. Každé jméno má být slyšeno jako vyřčené spojení spojené dohromady, aby mělo úplný význam v hebrejštině.
Více o druhé vrstvě
Dnes bychom chtěli více mluvit o druhé vrstvě.V té se skrývá atribut duality, se kterým se denně setkáváte. Kdybychom mohli znovu přehrát tento den učení a poslouchat otázky, které byly položeny léčitelům na tomto pódiu, často by byly o tom, JAK a PROČ, a o pochybnostech života. Někdo řekl: "Cítím se tak, cítím se onak, proč nemůžu udělat tohle, a proč nemůžu udělat tamto?"
Kdybyste znovu mohli naslouchat léčitelům, jak vám říkají o svých životech, slyšeli byste dokonce projevy jejich vlastních pochybností. Ptali se sami sebe: "Dělám to správně? Dělám to špatně? Co bych měl dělat dál?" Popsali situace, kdy oni sami nevěděli, co dělat. Takže při zpětném pohledu se můžete zeptat sami sebe: "Proč existují takové okolnosti? Proč je tu tolik pochybností a nesnází, dokonce i v božím směru?" S touto otázkou otevíráme téma, které jsme nikdy předtím neidentifikovali takto podrobně. Je to pro Lemuřany v místnosti, kteří představují téměř každého tady (mluví o účastnících léčivého setkání).
Lidské Bytosti, prozkoumejte svá srdce. Mluvte se svou buněčnou strukturou a zeptejte se jí:"Kolikrát jsem tu byl?" Odpověď vás možná překvapí, protože většina z vás tu byla dlouho před tím, než odborníci na dějiny lidstva předpokládají vaší možnou existenci. Existují kousky a části vrstev vaší DNA, které jste dosud neobjevili, a které vědí vše o každém vašem minulém životě, a ty přicházejí na Zem s vámi. Je to součást vaší biologie, a je to část chemie, která je interdimenzionální. Ta zahrnuje všechna jména, která jste měli, a všechny životy, které jste žili. Takže máme místnost plnou starých duší a vy to víte. Máme zde mladé lidi, kteří to vědí. Máme zde seniory, kteří to vědí. Pro tuto chvíli jste všichni stejného stáří a tento věk je navždy oběma směry (do minulosti i budoucnosti). To má interdimenzionální bytost společné s ostatními interdimenzionálními bytostmi.
Předstíráte, že se v této místnosti vzájemně neznáte. Když se za pár minut postavíte a odejdete z tohoto místa, ještě stále budete předstírat, že se navzájem neznáte. Pravda však je, že jsou tu matky a otcové a bratranci a sestřenice a babičky. Nedívejte se na pohlaví, nedívejte se na rasu, nehleďte na národnost. Místo toho se dívejte na křídla. Už jsme vás předtím viděli. Vy už jste se také navzájem viděli. A tak vás právě teď zveme, abyste to vnímali, a v těchto okamžicích začíná učení.
Sebeúcta - jádro duality
Dnes se chystáme mluvit o sebeúctě, a je načase. Říkali jsme vám znovu a znovu, že dualita lidstva představuje rovnováhu energie. Nyní se chystáme na téma, které je obtížné popsat, protože máme jen několik anglických slov, která budou fungovat. Mluvili jsme o rovnováze "temnoty a světla", přesto nemáme na mysli to, co si myslíte. Někteří to nazvali rovnováhou energie. Někteří tomu dokonce říkají staré a nové. Ale žádné z těchto označení není správné. My to vidíme jako energetický kvocient, a kolísaní přidávaných a odečítaných atributů tvořených v podstatě stejným způsobem jako puzzle… puzzle, které tvoří zápas jednoho druhu energie s jiným (druhem energie).
Po eóny byla tato specifická rovnováha sebeúcty v Lidské Bytosti předpojatá směrem k temné straně. Chystám se učinit prohlášení, a doufám, že to plně uchopíte a pochopíte.
TEMNOTA:Na této planetě není větší zlo nebo víc tmy, než je možné evokovat v lidské mysli. Není žádné zlo, které by samo povstalo na planetě. Všechno zlo je obsaženo ve vědomí lidstva. Není žádná temná entita nebo skupina entit, která by stála kolem, čekající na vaše uklouznutí a pád, aby vás mohla odnést nebo ukořistit vaši duši. Takové historky jsou založeny na strachu a neodrážejí velkolepost, sílu ani zodpovědnost skutečné lidské situace.
Ale temnota existuje, že?Je tvořena svobodnou volbou těch lidí, kteří se rozhodli vzít své vědomí do temnější a hustší části. A tak, drahé Lidské Bytosti, nejtemnější místo na planetě je to, které lidé vytvořili z vlastní vůle.
Pamatujte si toto: Vy jste tvůrci energie.Lidé mají moc vytvořit temnotu stejně, jako vytvářejí světlo. Ohledně toho neexistuje žádné souzení, takže samotné živly planety budou nakonec odpovídat na tento typ energie a vytvoří druh temné magie, které se tolik lidí bojí, a ohledně které mají mnozí pocit, že přichází z nějakého temného místa či skladu zla. Tak to není. Přichází od lidí.
Také si pamatujte, co vám říkáme už léta: temnota a světlo nejsou rovnocenné energie. Jestliže máte temné místo a vstoupí tam světlo, temnota se neodplíží na jiné tmavé místo. Místo toho je transformována! Z těch dvou je světlo jediné, které má aktivní složku a fyzickou přítomnost.Nemůžete "vyzařovat temnotu" do místa, kde je světlo! Může to být jedině obráceně. Je to proto, že nejsou rovnocenné. Jedno je absencí druhého.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama