Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Září 2013

Nasloucháš Mému nejjemnějšímu šepotu?

13. září 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Věz s vnitřní jistotou, že ti nikdy nenaložím více, než jsi schopen unést, a že svůj náklad nemusíš nést nikdy sám, protože Já jsem vždy s tebou. Proto dovol, abychom vše dělali společně: Budeš-li si opravdu vědom, mé podpory, již nikdy se nebudeš cítit přetížen vahou své odpovědnosti, ať je jakkoliv velká. Potřebuji takové duše, které jsou ochotné nést na svých bedrech odpovědnost a neuhýbají před ní, neboť musím působit skrze oddané duše, které jsou ochotny zcela zapomenout na sebe ve službě Mně a svým bližním. Jsi ty k tomu ochoten? Duchovní život vyžaduje úplné odevzdání a důslednost. Jsi důsledný ve své práci pro Mě? Věnuješ každý den, Mé službě? Nasloucháš Mému nejjemnějšímu šepotu? Nyní si už určitě uvědomuješ, že všechno spěje k dobrému pouze tehdy, když Mě věrně miluješ a kladeš Mě ve všem na první místo.

Kdykoliv někdo opravdu potřebuje vaši pomoc, musí tam být vaše přítomnost.

12. září 2013 v 13:09 Skutečný mír je uvnitř
Ježíš je člověkem obrovské lásky. Ta láska je neuvěřitelná. Když umíral, disponoval neuvěřitelnou silou. Uměl dělat zázraky, ale nikdy svou sílu nepoužil pro sebe. Vždycky myslel na ostatní: "Jak jim mohou pomoci? S čím jim mohu pomoci?" Nikdy nikoho neproklel, a i když na něho někdo křičel, jeho prostou odpovědí byl - úsměv. Zkrátka miloval lidi a akceptoval jakoukoli energii, kterou na něho házeli. Ježíš nikdy nepoužil svou sílu pro uspokojení vlastního ega. Jeho srdce bylo prostě otevřené, usměvavé a přijímající. To proto se stal nejvyšším, nejsilnějším mistrem ve vesmíru. Žádný mistr se neobětoval a neodevzdal takovým způsobem, jakým to udělal Ježíš.
To nejhlavnější co Ježíš učil - jak jen můžete, snažte se pomáhat lidem okolo, aby byli šťastní. Rozdávejte jídlo. Vařte pro ty, co mají zlomené srdce. Abyste dělali zázraky, nemusíte být žádný zázračný chlapík. Kolik nevidomých lidí Ježíš vyléčil? Pochopil mechanismus, ale pak opět ustoupil o krok zpět do opravdové lásky. To, co potřebujeme, je pochopit pravou lásku a mít odpouštějící povahu.
Musíte být naprostým symbolem lásky. Ani úmyslně ani neúmyslně nezraňujte své partnery, své přátele, svého obchodního partnera, svého mistra, žádného ptáka ani žádné zvíře, protože za tu bolest budete zodpovědní vy. I když jste nepředstavitelně naštvaní, dejte to najevo mírným způsobem. I když jste opravdu frustrovaní, protože vás někdo podvedl, dobře. Dejte to najevo to mírným způsobem. Odpusťte jim a odejděte. Když nechcete vidět jejich tvář, dobře, prostě odejděte. Nevracejte jim úder. To nedělejte.
Nemáte žádné právo zranit svoji partnerku, ani kdyby udělala chybu nebo vás zranila. Nejste otrokem jeden druhého. Jste dobří přátelé. Když vás má ráda, dobře. Když dělá chyby, prostě jí řekněte: "Prosím, takhle se přizpůsob. Mám rád tento styl." Když vám naslouchá a následuje vás, dobře. Když nenaslouchá, není třeba se hádat. Zkuste poznat, kdy je v dobré náladě, a pak se snažte vysvětlovat. Nebojujte a zbytečně ji nezraňujte, pak pláče a vy pláčete a cítíte se zraněný.
Nevytvářejte v ničím životě bolest. To je obrovské nebezpečí. Věřte mi, když člověku zlomíte srdce, musíte zaplatit v tomto životě i s desetinásobnými úroky, bez ohledu na to, jak silný mistr je s vámi. I když vy sami jste velice silným mistrem, nemůžete to vyléčit. Staňte se prostým člověkem - symbolem lásky - jen pomáhajícím, pomáhajícím, pomáhajícím.
Takže to hlavní - snažte se mít velikou pomáhající povahu. Kdykoliv někdo opravdu potřebuje vaši pomoc, musí tam být vaše přítomnost. Máte dobré srdce. Musíte to provést v pravý čas. Rozvine se to. Pomůže to. To bylo Ježíšovo poselství.
by Šrí Káléšvara

Šrí Káléšvara, jeden z nejoblíbenějších indických světců, píše knihu o životě Ježíše v Indii. Ve svém ášramu Šrí Káléšvara učí své studenty stejnou duchovní praxi, kterou se Ježíš naučil od různých světců, když pobýval v Indii. Kromě výuky stojí Šrí Káléšvara v čele mnoha charitativních aktivit.
Zdroj: email Iva B.

ANDĚLSKÁ FREKVENCE ČÍSLA 888

12. září 2013 v 12:53 Doteky Nového ŽivotaBez ohledu na to, jaký máme dnes k nim vztah, byla čísla odjakživa považována za posvátná. Pythagoras prohlásil, že "svět je postaven na síle čísel". Mystika čísel vždy měla vliv na teologické koncepty. V Bibli se vyskytují tři čísla, která jsou dosud velice významná. Jsou jimi 666, 777 a 888. Bůh (nebo to, co někteří nazývají Bohem) mluví (nejenom v Bibli) v podobenstvích a jen ti, kteří jsou duchovně smýšlející pochopí plný dopad těchto podobenství, rovněž tak dopad mystických čísel i jmen.
Číslo 666 by mělo symbolizovat "nedokonalost". Je číslem člověka, jak je popsáno ve Zjevení 13:18 ("To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.")
Číslo 777 je popisováno jako "dokonalé", úplné číslo, číslo završení, dokonání, dokončení a čiré pravdy. Má své kořeny v tvoření a stvoření. Představuje požehnání, posvěcení a odpočinek. Duše musí na cestě k vykoupení projít sedmi nebesy sedmi planet. Pak se dostane do osmé sféry, do nebe stálic, do říše bohů a andělů.
Číslo 888 zastupovalo ve starověkých řeckých mysteriích "VYŠŠÍ MYSL" (číslo 666 symbolizuje pak "mysl smrtelnou"). V antice bylo číslo osm bráno jako žádoucí cíl a zároveň a číslo spravedlnosti, neboť ho lze rozdělit na dvě stejné části. Ve starém Egyptě čtyři páry bohů, tedy osm, ztělesňovalo v mýtech o stvoření světa prasíly tvořící začátek. Buddhizmus vypráví o čtyřech ryzích pravdách a o osmi způsobech, jak se z bolestí popisovaných těmito pravdami vykoupit. Osm dní po porodu se v židovské tradici dodržuje rituál obřízky, který je čímsi podobným, jako v křesťanské víře křest. Ležící osmička znázorňuje trvalé spojení světů nebeských i pozemských, času a věčnosti, "jak nahoře, tak dole", "jak na nebi, taka i na zemi", věčnost. Severský bůh Odin cestuje mezi nebem a zemí na osminohém oři zvaném Sleipnir. Germánská féma, tajný soud, měla osm soudců. Oktávou, osmým tónem, se vrací stupnice zpět ke svému začátku a 8 je číslem nového začátku na vyšší úrovni. Vyjadřuje probuzené vědomí a probouzející se uvědomění, zvědomění nevědomého, transformaci skrytého, velikodušné dělení se o požehnání s jinými, zdroj síly, otevírání pokladů pozemských i nebeských, přijímání darů andělů, východ slunce poznání a milosti, světlo andělské říše, cestu za pravým posláním naplňujícím vlastní dobro i dobro pro všechny ostatní, sestup a vzestup, určení hranic a koordinaci časového faktoru, most k hájemství spirituality. Řecká podoba Ježíšova jména "Iesous" odpovídá vibraci čísla 888 (i když někteří mystifikátoři ve snaze skrýt spirituální význam tohoto čísla sesnovali "tažení" proti jeho duchovní hloubce a uměle nacházeli či vytvářeli důkazy, že je to číslo smrti).
Podívejme se na propočet řecké obdoby Ježíšova jména: I = 10, E = 8; S = 200; 0 = 70; U = 400; S = 200 = 888.
Takže co je skutečným významem čísla, které popisuje jméno Ježíšovo (krále andělů) v řečtině? Podle Bible Ježíš vstal z hrobu na 1. den v týdnu. 1. den týdne lze také označit jako 8. den v týdnu, a to je také den zmrtvýchvstání , vzkříšení. 8 je tedy číslo, které přináší život všem, a nikoli smrt. Osmý den nemá konec, jelikož je dnem zmrtvýchvstání a tím i otevření bran věčnosti pro člověka. A na začátku, z něhož mnohé povstalo, hvězda, která ohlásila v čase vánočním příchod Ježíše, byla - jak jinak, osmicípá. Počet lidí, kteří na Noemově arše přežili potopu a znovu osídlili Zemi, byl osm. Je šťastným číslem, snad proto má kolo štěstí osm paprsků. Čínská bagua z Feng Shui, která reprezentuje integraci všech protikladů a též všech možností manifestace má tvar osmiúhelníku. Mnoho křtitelnic a renesančních chrámů je osmibokých, k církevních stavbách bylo číslo osm obecně často skryto jako mystérium, jelikož bylo symbolem zasvěcení.
Osmiúhelník symbolizuje práh, přes nějž se můžeme přiblížit k věčnosti a ke všemi, co nás přesahuje, taktéž aspekt nebe, které nám vychází vstříc. Je pojítkem mezi světem nebeským a pozemským. Kolo štěstí mívá osm paprsků. V sofijském pojetí léčení vibracemi čísel se osmička vyskytuje ve velké míře a často se opakuje v léčivých číselných kombinacích., dokonce stojí takřka ve všech případech na začátku všech léčivých číselných řad. Sílou osmičky je světlo, kvalitou soucit a jasné vidění, či spíš jasnovidění, barvou zelená (barva nových začátků, svěžesti, rovnováhy, plodnosti, naděje, schopnosti načerpat nové síly, ochoty rozdávat lásku, motivovat ostatní, umět se odevzdat, prosperity a u Keltů barva ostrova blahoslavených, pravděpodobně tedy Avalonu, což jsou i vlastnosti čísla 8)…
*
888 má však mnoho dalších mystických a spirituálních významů a ukrývá v sobě kosmické i andělské frekvence. Podstatně hlubší vhled a napojení na andělské, archandělské a kosmické vibrace 888 zažijeme společně na EXLUSIVNÍM SEMINÁŘI "ANDĚLSKÁ A ARCHANDĚLSKÁ FREKVENCE ČÍSLA 888, KÓD 888"…

judita.andele@gmail.com, www.juditapeschlova.blogspot.cz

TZOLKIN 12.9.2013 9CHICCHAN - Bolon / Chicchan - galaktický portál – kin 165

12. září 2013 v 10:07 Mayský Kalendář na každý den

ČERVENÝ SOLÁRNÍ HAD

Mayové spojovali číslo devět s životem a posvátnými obřady. Spojení Devítky s intenzivními Energiemi Chicchan představuje den velmi příznivý pro vlastní osobní rituály. Žádejte o vitalitu, jasnost, porozumění vaší duši a účel cesty. Pracujte na vaší spirituální, fyzické a mentální síle tím, že cvičíte, ctíte právo zdraví, řešíte osobní i mezilidské problémy, vybíráte si štěstí a radost, a věnujete čas meditaci a vnitřnímu klidu.

Dvě Pozice s Galaktickými Portály ( kin 165, 168) odhalují důležitou úlohu v této Vlně: SOLÁRNÍ HAD ( kin 165) představuje zápalnou sílu. Podívejte se na informace získané v tento den pohledem zrcadla a zjistíte, co je ve vás rozpálené. Zde bude také patrně aktivována Energie Kundalini ( kosmická Energie tvoření ). V tento den bude také testována vaše vitalita - SLUNCE vašeho Středu.

DNES JE DOBRÝ DEN PEČOVAT O SVÉ TĚLO, O JEHO PRUŽNOST A TOK ENERGIE,
CHICCHAN TO JE POHYB, TVOŘENÍ ČASOPROSTORU A SPRAVEDLNOSTI
Dnes cítím velkou chuť jednat, ale budu dělat jen to, co mi napovídá instinkt. Dnes nebudu dělat jen to, co je pro mě výhodné, ale to, co bude prospěšně nejen pro mě, ale i pro ostatní. Dnes se podívám na svůj postoj vůči druhým, abych zjistil, kde přepínám své síly a zda nedělám nic pro obdiv.

TRANSFORMACE STÍNU

Použijte své tělo jako klíč k vnitřní transformaci. Podívejte se na něj, jako na ukazatel směrující vás k Vyššímu Vědomí. Řiďte se instinktem. Řiďte se vnitřním hlasem.Věřte v přirozenou schopnost rozhodnout se v tom okamžiku….

Instinkt, vitální síla…..

ČERVENÝ HAD náleží k nejrychleji konající síle Prasíly. Pokud je lidské Vědomí založeno na právech duchovních, energie HADA vám nabídne vynikající fyzickou i psychickou kondici. Ten, kdo se řídí pravidly stanovenými Egem, se nemůže divit, pokud ho ČERVENÝ HAD konfrontuje se skutky egoistického chování. HAD přistupuje velmi přísně k chování lidského Ega, jelikož v samovůli Ega vzniká nejvíce karmického odpadu. Všechny nepříjemné pocity ve dnech ČERVENÉHO HADA jsou znakem nedostatku lásky k sobě a k druhým lidem. Kdo se nachází v harmonii se svým Středem, kdo respektuje své zdraví i tělo, tomu HAD zašle životní sílu na všech možných úrovních, zejména na úrovni fyzického a mentálního těla. Doplňkovou odměnou HADA za laskavý přístup k našemu vlastnímu životu a životu všech ostatních bytostí, bude skvělá nálada. Pamatujte si, naše laskavost a skvělá nálada je poskytována všem lidem, se kterými se setkáváme. Nepřímo tak budeme obdarováni také jejich energií v podobě úsměvu. Člověk pohrdající dary života, závislostmi, špatnou životosprávou, nedostatkem hygieny, nebo negativním postojem k životu, by se měl co nejrychleji spojit s Energií ČERVENÉHO HADA, než se objeví nemoc.

9. SOLÁRNÍ TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ

DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ zkostnatělé vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.

ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI !!
V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. Solární dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou.Doporučuje se využít energii tohoto Slunečního Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Maya Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Miluj své bližní jako Já miluji tebe.

12. září 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Mnoha duším se zdá velmi obtížné najít láskyplný vztah ke všem lidským bytostem. Toto rozdělení je příčinou všech obtíží ve světě, příčinou všech sporů a válek. Místo, odkud je třeba začít dávat věci do pořádku, je v tobě samém a v tvém osobním vztahu ke všem duším, s kterými se stýkáš. Přestaň ukazovat prstem a být kritický k těm duším, se kterými se nemůžeš shodnout. Zameť si nejdříve před vlastním prahem. Máš co dělat, aby ses vyrovnal se sebou samým, aniž bys přitom trhal na kousky své bližní a vytýkal jim jejich chyby a nedostatky. Budeš-li ochoten podívat se sám na sebe a uspořádat věci ve svém nitru, pak budeš schopen pomoci svým bližním jen svým příkladem, a nikoli kritikou, nesnášenlivostí či nadbytkem slov. Miluj své bližní jako Já miluji tebe. Pomáhej jim, žehnej jim, povzbuzuj je a v každém spatřuj to opravdu nejlepší.

Čas Panny podrobí vztahy konfrontaci

11. září 2013 v 15:56 Doteky Nového Života
Čas Panny podrobí vztahy konfrontaci

Čas Panny podrobí vztahy konfrontaci

Panna je zemské znamení spojené se sklizní, a třídí, co si ponechat do příštího cyklu a co naopak vyloučit. Bývá proto nejčastěji znázorňována jako panenská dívka s klasy. K Pannám patří i spojení těla a duše, k jejich vlastnostem pak náleží střídmost, sebekázeň, kritika, stud, sebeanalýza, zdrženlivost a introvertní způsob chování. Bývají spojovány s očistou, zdravotnictvím, službami, ale třeba i s účetnictvím.

Z pohádkové říše připomíná jejich povahu Popelka. V egyptské mytologii je to božská Isis, manželka boha Osirise, v řecké mytologii potom Démétér - bohyně plodnosti země a rolnictví, matka Persefony, kterou unesl bůh podsvětí Hádés.

Z hlediska psychosomatiky patří k Panně střeva, která mají již zmíněnou funkci třídění - tzn. - některé živiny v těle ponechají a jiné vyloučí ven. V těle těchto zrozenců může vznikat i napětí, a to pod vlivem mentálního napětí, protože k Pannám náleží i noční Merkur - Epimetheus, a pokud přemýšlení Panen přerůstá do myšlenkových konstrukcí, může se projevovat úzkostmi právě ve střevech a trávicích orgánech.

Mezi známé Panny patří například kardinál Richelieu (1585 - 1642), francouzský šlechtic, duchovní a státník, první ministr francouzského krále Ludvíka XIII., který je obecně považován za jednoho z nejvýznamnějších francouzských politiků 17. století a za mistra zákulisních intrik. Mezi další věhlasné Panny patří český hudební skladatel Antonín Dvořák (1841 - 1904), jeden z nejvýznamnějších hudebních skladatelů všech dob, který je světově nejproslulejším a nejhranějším českým skladatelem vůbec. Další proslulou Pannou byl ruský spisovatel a filosof Lev Nikolajevič Tolstoj (1828 - 1910). Z žen potom švédská filmová herečka Greta Garbo (1905 - 1990), která se stala jednou z hollywoodských legend.

A jakými zkušenostmi si máme projít v období, kdy vstoupí Slunce do znamení Panny? Panna, jak má ve zvyku, vyhodnocuje, třídí a analyzuje. K tomu se na nebi přidává Velký kříž, složený z Jupitera v Raku, Venuše ve Vahách, Pluta v Kozorohu a Urana v Beranu - trochu kruciánská pozemská cesta ve smyslu opravdu ty věci dodělat.

A co to představuje? Do začátku září v podstatě zkušenost mezi tím co je rodina a jistoty - osa Raka, a také co jsem já a co jsi ty - konfrontace mezi sdílením a sobectvím - osa Vah a Berana, takže se vztahové záležitosti dostanou do konfrontace s celým rodinným systémem. Stejně tak funguje tato konstalace v oblasti kolektivního vědomí, tudíž se týká nejen rodiny, ale i společenských záležitostí a politiky.

Uvedený Velký kříž, složený ze čtyř kvadratur a dvou opozic, měli ve svém horoskopu také zesnulý český prezident Václav Havel (1936 - 2011) nebo český král a císař Svaté říše římské Karel IV. (1316 - 1378). Jde o velmi zajímavou konstalaci pro český národ a české státníky, která se rozpadne díky Venuši, jež poputuje dál ve Vahách do intenzivního Štíra začátkem září, ovšem s dozvuky. Venuši totiž v tomto úřadě vystřídá planeta Merkur, takže můžeme tento Velký kříž opět pocítit kolem 15. září. Merkur všechny tyto záležitosti pojmenuje a dá jim tvar slova, takže nás ještě čekají dost zajímavé zkušenosti. Dne 5. 9. budeme mít na nebi novoluní a 19. 9. úplněk.

Dagmar Kocůrková, astroložka, lektorka jógy a výtvarnice
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz

AA Michael - „CESTA VZESTUPU JE CESTA KE SVOBODĚ“

11. září 2013 v 11:52 Skutečný mír je uvnitř

Uveřejnil(a) Láďa
Pondělí, 09 Září 2013 21:26
AA Michael prostřednictvím Ronny Herman, září 2013

Milovaní mistři, potom co jste vstoupili do individualizovaného vědomí a zjistili, že jste Andělskou Jiskrou Nejvyššího stvořitele, VŠEHO, CO JE, vám byla naprogramována znalost toho, že jako vyslanci Světla jste byli předurčeni k cestě vpřed do úžasné neprojevené prázdnoty. Vaše Andělské Poslání bylo zakódováno hluboko do vaší Nesmrtelné Duše - Já, stejně jako do vašeho Atomu Semínka Svatého Srdce. Vy, společně se všemi ostatními "probuzenými Jiskrami vědomí Já," jste byli předurčeni k tomu, abyste zažili všechny divukrásné různorodosti stvoření pro Stvořitele, našeho Boha Otce/Matku, a všechny nádherné bytosti Světla, jejichž předurčeným posláním bylo, aby zůstali ve vyšších říších Světla.

Říkáme vám to, protože si přejeme udělat na vás dojem tím, jak pradávní a úplní jste. Přišli jste do tohoto období života s bohatstvím znalostí a bohatým, smíšeným původem zakódovaným do vaší DNA, vaší buněčné struktury, vašeho mentálního a emocionálního těla, stejně jako do rozpínajícího se systému čaker ctností, vlastností a talentů. Může vás udivit, jak členové některých rodin mohou být tak rozdílní fyzicky, mentálně a emocionálně, když z pozemského úhlu pohledu mají stejné rodiče a původ. Původ vaší fyzické rodiny je v této době jen malinkou částí vaší rozsáhlé historie a je to dědictví k nezaplacení - dědictví toho, kým opravdu jste.

Miliónkrát jste oddělovali své vědomí nebo se dělili na malé části, abyste zakusili úžasnou různorodost Stvoření a také jste se znovu sjednotili s mnoha z nesčetných stránek sebe sama vícekrát, než se dá vůbec spočítat. Pokaždé když jste tak učinili, jste přidali do své paměťové banky úplnější informaci a jedinečnou zkušenost. Čím dále jste se odklonili od dokonalosti Nejvyššího Stvořitele a čím hlouběji jste se přesunuli do mnohadimenzionality, tím hustší a méně dokonalé bylo to, co jste vytvořili, protože jste měli méně látky čistého Světla, se kterou byste mohli pracovat. Proto není na koho svalovat vinu a neměli byste mít žádné pocity viny a neúspěchu, neboť každá doba života byla navržena jako pečlivě naplánovaná životní zkušenost. Nicméně, tento kruh Vesmírného Tvořivého Rozpínání se nyní uzavírá. Teď je čas, abyste vyžadovali a potvrdili své mistrovství Sebe a svou schopnost tvořit krásné a harmonické věci v souladu s původním Andělským plánem vyšších dimenzí.

Nyní, když víte, že máte sílu zaklepat a vstoupit do nekonečného zdroje Látky/Substance Čistého Vesmírného Světla - Lásky/Světla celého Stvoření - na co čekáte? Odhození, odmítnutí vašeho Andělského práva zrození je přetvářkou a výsměchem a vaše Vyšší Já nebude ustupovat ve svém šťouchání a povzbuzování, aby vám pomohlo probudit se a znovu požadovat své královské dědictví. Vy, Duše Hvězdných Semínek, které vedete ostatní po cestě vzestupu, jste dosáhli nejzazšího bodu své cesty oddělení, a ještě jednou jste hluboce ponořeni do procesu sjednocení s mnoha stránkami svého Andělského Já, které jsou rozesety po celém Pod-vesmíru, a jejich začlenění do sebe.

Když začnete rozumět opravdovému procesu tvoření, vaše realita se okamžitě bude rozpínat do širší perspektivy. Jak se budete stávat mistrem, naučíte se přestat soudit, tak jak se budete snažit rozvinout tichou odpoutanost, tiché oddělení. Časem si vytvoříte pocit oddělení od dramatu a událostí všedního dne. Mistr méně mluví, poslouchá pozorněji a udržuje oddělený postoj k tomu, co se kolem něj/ní děje. Máte hledat pokoj a vyrovnanost uvnitř Svatého Srdce. V něm sídlí Síla a Andělská Vůle.

Nezáleží na postavení, okolnostech nebo úrovni vědomí, se kterým jste se inkarnovali do tohoto (času života) života. Hluboko v Já vaší Duše vždy hořelo přání začlenit zpět mnohé stránky vašich Bytostí, dokonce i ty stránky, které vibrují a zní na nižších frekvencích než ty, které nesete ve své současné pozemské loďce a ve svém aurickém poli. Jsou to přídavky, falešné pravdy a koncepty, které jste přijali za své, společně s různými hluboko usídlenými pocity, že něco nemáte rádi, že se vám to nelíbí, pocity pomsty nebo odsouzení, které jste vytvořili v mnoha pozemských zážitcích. Nicméně, nejdříve musí být uzdraveny a harmonizovány, aby mohly být naplněny Světlem. Tak nebudete muset zažívat nepohodlí a výzvy nebo karmické interakce těchto minulých zážitků třetí/čtvrté dimenze, protože to je stará cesta. Když dovolíte svému Božskému Já, aby vás Prozářilo Světlem a vedlo vás, bude k vám přicházet více a více inspirovaných myšlenek. Je mnoho cest, jak dovolit Duchu, aby se zhmotnil skrze vás; jen to nechte, ať se to stane přirozeně, drazí. Co způsobí, aby se vaše srdce smálo a Duše zpívala? Co vás přivede do hlubokého pocitu vnitřního uspokojení? Jak si přejete sloužit? Je mnoho cest a vy máte mnoho talentů (více než uznáte); nicméně volba je vždycky vaše, jestli chcete rozvíjet a využívat skryté dary, kterými jste byli obdařeni, nebo ne.

Je absolutně nezbytné, aby zde byli Mistři Světla / Bojovníci Ducha, připravení vkročit do vedoucích rolí - ti, kteří jsou ochotni směle vést ostatní po cestě do říší existence, které byly připraveny pro vzestoupené lidstvo. Jste ochotni vykročit vpřed? Jste mezi těmi, kteří jsou připraveni a ochotni navigovat a řídit, stabilně držet zaměření na novou vizi - nový Andělský Plán pro Ráj a Zemi - a pak pozorovat, jak se uskutečňuje, manifestuje pro nejvyšší dobro všech!

Pamatujte, mí odvážní, musíte kolem sebe rozhodit svůj plášť nepřemožitelnosti; musíte posílit svoji rozhodnost a pozvednout své vědomí nad ostny, semena pochyb a kritiky, které budou k vám promítány. Masy jsou stále svázány s utiskujícím světem duality a fyzickou formou. Jak se jejich duše začínají hýbat a postrkovat je k probuzení, propast mezi vědomím třetí, čtvrté a páté dimenze se bude rozšiřovat. Výsledkem toho bude, že energie odporu, odmítnutí, a vzpoury budou těmi, kteří jsou stále ještě pevně v sevření nižších frekvencích negativity, omezení a pocitu zoufalství, vrženy vpřed. Zažijí velký strach ze změn, které probíhají. Budou odmítat to, aby byli vytlačeni ze svých zón pohodlí, i kdyby se jednalo o opravdové omezení a utrpení. Budou se snažit, aby vám nikdo nevěřil a osočovat vás, pomlouvat a jinak škodit, ale vy nesmíte kolísat nebo váhat. Musíte pevně stát ve své integritě, nesoudit, ale vyzařovat láskyplnou energii ke všem, být si vědomi toho, že změny se objevují na nejhlubší buněčné úrovni každého druhu na Zemské pláni - nikdo a nic není imunní vůči vyšším frekvencím Stvořitelova Světla, které vás bombardují a pronikají vámi do nejhlubšího středu každého člověka, Země a celého stvoření.

Během doby, kdy jste v lidské formě, neopustíte první čtyři dimenze: minerální, rostlinnou, živočišnou a lidskou planinu vědomí. Musíte je vyvážit a harmonizovat zpět do určených frekvencí harmonie a rovnováhy, abyste se dostali do vyšších planin Světla. Vesmírné zákony zhmotňování vám dovolí začlenit do sebe energetické vibrace vyšších dimenzí jen pokud se každá jednotlivá nižší subdimenze vrátí do patřičných, harmonických frekvenčních vzorců. Učit se žít vědomě bude v počáteční fázi vyžadovat hodně disciplíny; nicméně, jak jde čas, zjistíte, že sídlo vaší mysli se rozšířilo do větší vnitřní hloubky vědomí toho, o co se jedná kolem vás i ve vás. Opustit starý svět může být hořce sladké. Pamatujte, nejdete k bodu smrti - procházíte bránou k novému začátku. Vy se musíte rozhodnout, co si přejete vzít si s sebou do vašeho nového světa, a musíte láskyplně rozeznat, ale pevně, co musíte zanechat za sebou, opustit. Jak rozpínáte své vědomí a vstupujete do moudrosti své Svaté Mysli, kde jsou uloženy vyšší frekvence vědomí Boha, vaše realita se velmi rychle změní. Důležité koncepty procesu vzestupu jsou ty, které jsme vám vysvětlovali po mnoho minulých let, jak jsme vám postupně předkládali různá učení a techniky Mistrovství Sebe.

Jak jsou si mnozí z vás, kteří jste věrně následovali naše učení, vědomi, prostředí každé dimenze souzní, rezonuje s určitým okruhem frekvenčních vzorců, vibrujících v každé další dimenzi v rozsahu jemnější, pročištěné oktávy. Jak cestujete do prázdnoty vnějšího prostoru vesmíru a do nižších dimenzí, do určité míry každá úroveň má za následek oddělení vědomí z vašeho Vyššího Já. Jinými slovy, ve vašem mentálním těle byly uloženy frekvenční vzorce pro každou úroveň vědomí (nebo dimenzi) do něčeho, co jsme nazvali Světelné balíčky moudrosti. Ty byly uzavřeny do membrán Světla nebo závoje, který omezoval přístup do úrovní vědomí různých vyšších dimenzí, dokud jste se znovu s danou úrovní vědomí nesladili. Je čas, aby závoje nevědomí byly nadzvednuty, milovaní, abyste si pamatovali rozsah toho, kým jste, obrovské zkušenosti, které máte a zářivou budoucnost, která je před vámi.

Vědomí/tvoření/zhmotňování ve vyšších říších jsou tekuté a tvárné, a na úrovni každé vyšší dimenze jsou znovu definovány a znovu konstruonány, aby byly kompatibilní s vyššími vibračními vzorci té dané reality. To je proces, který nyní probíhá na Zemi, a v i vně každé lidské Bytosti na pozemských pláních. Čím více je osoba nepřizpůsobivá, vystrašená a čím víc klade odpor změnám, tím těžší pro ni/ho proces přechodu bude. Milovaní, musíte být ochotni ve svém životě nechat jít ty věci, což zahrnuje vztahy stejně jako materiálních věcí, které už nejsou v souladu, kompatibilní s vaším novým Stavem Bytí. Zjistíte, že jak se rychle pohybujete vpřed a nahoru na cestě vzestupu, tak cokoli necháte za sebou, bude nahrazeno lidmi a věcmi jemnější a čistší úrovně, která bude mnohem významnější a důležitější ve vašem budoucím životě.

Je důležité, abyste dobře rozuměli těmto pokročilým konceptům, co znamenají a jak ovlivňují celé Stvoření ve zkušenosti tohoto Pod-vesmíru. Je vaší povinností hledat a studovat tyto informace dokud se pevně nevtisknou do vaší mysli. Jak se vracíte k mistrovství Sebe a ještě jednou plně přijímáte svou roli jako spolutvůrci nové galaktické zkušenosti, je nanejvýš důležité, abyste všeobecně chápali vesmírné zákony a jak efektivně používat svůj příděl Adamantinových Částic Stvořitelova Světla. Jak uvolňujete nevyvážené, omezující životní vzorce, myšlenky a činy nižších hustot, bude se vaše cesta do vyšších říší Světla automaticky zrychlovat.

Můžete sledovat a určovat, jaký druh myšlenkových forem vyzařujete podle toho, jaký druh lidí přitáhnete do svého vědomí. Zažíváte hodně negativní zpětné vazby nebo interakce s těmi kolem vás? Stále ještě dovolujete lidem, aby vás využívali, abyste měli pocit, že máte hodnotu? Když s ostatními sdílíte své dary hojnosti a pozornosti, jak často se pak cítíte harmonizovaní a lákyplní? Jak často se cítíte odmítaví a využití? Mnohokrát jsme zdůrazňovali: "Bylo by lepší pro někoho jiného něco nedělat, než to dělat ze špatného důvodu." Pamatujte, jsou to vibrační vzorce, které promítáte, co určuje správnost akce, ne akce sama. V procesu návratu do rovnováhy a harmonie musí být rovnováha ve všem. V každé myšlence, kterou máte, a ve všem, co děláte, je výměna energie. Pokud druhé osobě neustále dáváte, aniž byste dostali jakousi pozitivní energii výměnou zpátky, vytvoří se nerovnováha, která se brzy projevuje, zhmotňuje, jako odmítnutí nebo vina, a často pocit povýšenosti nebo podřadnosti. V takových podmínkách je nemožné vyzařovat ke druhé osobě bezpodmínečnou lásku.

Musíte se naučit vstoupit do ticha Sebe, abyste se spojili s Duchem. Vaše vyšší Já a Boží Já čekají, až vstoupíte do magického proudu Světla Andělského vědomí. Cítíme touhu mnoha miliónů drahých Duší, které si přejí komunikovat se svým Vyšším Já a s námi. Říkáme vám, že to není tak těžké, jak mnozí z vás věří. Vše, co musíte udělat, je ustanovit svůj záměr a pak praktikovat vstoupení do ticha a klidu uvnitř sebe, abychom mohli projasnit cesty a posílit spojení, které tam již je - spojení, které atrofovalo, odumřelo tím, že se užívalo špatně nebo vůbec.

Často vám dáváme nové informace, které musejí být přijaty nebo odmítnuty vaším darem rozlišování. Pokud mají být přijaty jako vaše pravda, musejí být plně pochopeny a přizpůsobeny, aby se staly částí vaší životní filozofie, a pak musejí být uvedeny do praxe. Je také důležité, abychom vám předali praktické způsoby použití našich učení moudrosti, abyste dobře chápali příčinu a následek situací, které mohou vzniknout při tom, jak se snažíte začlenit do sebe každou novou úroveň myšlení. Nikdy nezapomeňte, mysl může být odborný sluha, ale bez spojení se Svatým Srdcem to může být ovládající a destruktivní mistr. Proto je velmi nutné, abyste získali přístup k aktivování a posílení obojího, Svatého Srdce i Svaté Mysli

Učili jsme vás, jak se modlit beze slov tím, že vyzařujete bezpodmínečnou lásku lidstvu, světu a celému stvoření, a když k tomu přidáte myšlenky vděčnosti a ocenění za všechna požehnání která jste dostali, modlíte se nejefektivnějším možným způsobem. Jak znovu ožije vaše Svaté Srdce, stane se citlivějším na Adamantinové Částice plynoucí do a z centra Solární Síly.

Nemůžete znát nebo cítit našeho Boha Otce/Matku nebo Stvořitele prostřednictvím nápadu nebo nejasné myšlenky nebo teorie.
Nestačí jen vědět o Bohu nebo na něj myslet, musíte cítit Esenci, nepřekonatelnou lásku Stvořitele ve svém Centru Svatého Srdce. Pak není pochyb ve vaší mysli, že jste se znovu spojili se svým Bohem-Já a Jednotou celého Stvoření.

Toto je doba velké změny, milovaní, a vy jste uprostřed zrychlujícího se procesu spojení s mnoha stránkami svého Andělského Já a s jejich začleněním do sebe. Vězte, že výzvy, testy a příležitosti před vámi, vám přinesou odměnu, která překoná cokoli, co si dovedete představit, a tak se nebojte vykročit ze své zóny pohodlí, když se natahujete ke hvězdám. Přijměte svůj plášť ze zářícího Světla, protože jste si to zasloužili. Následujte svoji vlastní cestu a nebojte se být jiní, než ti kolem vás.

Zavolejte nás, a my vás povedeme a budeme vám pomáhat všemožnými způsoby. Buďte smělí a neotřesitelní, mí odvážní válečníci míru. Vězte, že já jsem stále s vámi a jste velmi milovaní.

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Áriové - Jak pracovat novým způsobem s energiemi, abychom neupadli do starých schémat.

11. září 2013 v 11:49 Vývoj vědomí bytostí

Uveřejnil(a) Láďa
Pondělí, 09 Září 2013 21:18
Áriové prostřednictvím Evy P., Lenky Z. Karin L. a Lucky N., 27.8.20113

Nádherná otázka. Každé vnímání má svou energii. Vnímání světa, které jste měli doposud, bylo důsledkem vaší energetické úrovně. Každá energetická, čili i duchovní úroveň nese určitou vibraci. Na tuto vibraci je navázáno vnímání a vědomí.

Tedy -jestli se teď ptáte, jak nově pracovat s energiemi, znamená to, že jste postoupili, či chcete postoupit, o jednu energetickou úroveń výš. Čím vyšší vibrační úroveň, tím lépe dokážete řešit své záležitosti z nadhledu, čili do jisté míry máte zpracované své ego. A navíc, cítíte se stále přirozeněji jako součást velkého Bytí. Vaše vědomí je více otevřené a zažívá své zkušenosti se Zdrojovou energií. Právě zkušenosti se Zdrojovou energií jsou významným mezníkem v práci s energií tvoření. Většina z vás je právě v této fázi získávání zkušeností se Zdrojovou energií. Nyní je to už jen otázka vašeho vnitřního přesvědčení a času, abyste pochopili jak mocný nástroj tvoření máte.

Udržujte si svou vnitřní čistotu, vnitřní pravdu, své propojení se Zdrojem.
Vše ostatní vám vaše duše zprostředkuje. Až získáte dostatek praxe s energií Zdroje, sami opustíte stará schémata. Ztratí pro vás smysl. Vyvstanou před vámi nové obzory, nové možnosti, které vás zaujmou. A vy, tvůrci, za nimi půjdete.

Mnoho zdrau naši milí přátelé.
Áriové

TZOLKIN 11.9.2013 8 KAN - Uaxac / Kan - kin 164

11. září 2013 v 11:44 Mayský Kalendář na každý den

ŽLUTÉ GALAKTICKÉ ZRNO
Dnešek je obzvláště příznivý pro naplnění hojnosti a plodnosti : Kan představuje nové potomstvo, růst a zvyšování budoucí generace, zatímco Uaxac je pro Maye jedním z nejposvátnějších čísel, obsahující energii celistvosti a dovršení. Společně Uaxac a Kan vytváří hojnost ve všech formách, nejen fyzických, či finančních zdrojů, ale i hojnost lásky, radosti, potěšení, svěžích nápadů a nové energie, respektu, úcty a důstojnosti, volného času a pevného zdraví. Otevřete se těmto darům!

DNES JE DOBRÝ DEN OČISTIT VZTAHY A NAVÁZAT NOVÉ
ZRNO - TO JE MAGIE KLÍČENÍ, RODINA, SEXUÁLNÍ AKTIVITA……
Život mi vytváří mnoho vhodných příležitostí k získání toho, po čem toužím z čistého srdce. Dnes se zamyslím, jestli dosažení cíle závisí na mé vůli, nebo také na schopnosti spolupracovat s ostatními. Dnes se zeptám svých nejbližších, jak podle nich vypadá ideální rodina, a co by chtěli doma změnit.

TRANSFORMACE STÍNU

Uvědomte si, že životní problémy vám chtějí jen pomoci osvobodit vás od ILUZE BEZPEČÍ. Mějte odvahu využít nové možnosti. Zbavte se nadměrné opatrnosti. Nepříjemnosti, kterým čelíte vám to ukazují. Probuďte v sobě pole snů a přání.

Cíl, schopnost, příležitost….

Dny označené KAN bolestně odhalí jakoukoliv nedbalost tím, že nepoužíváte vaše přirozené schopnosti, nevyužíváte životní příležitosti a jedinečné možnosti. Země je evoluční scéna, na které musíme zdokonalit naše Hvězdné ZRNO. KAN klade zvláštní důraz na všechno, co je Božské, a co nejvíce opomíjíme. Ten, kdo se honí za iluzemi a zanedbává svoje poslání, spatří ve dnech ŽLUTÉHO ZRNA bolestný odraz svých činů. Zatímco ten, kdo se řídí moudrostí srdce, toho podpoří Energie KAN zápalnou silou, nasměruje ho k cíli, ukáže efektivitu jednání a odkloní ho od karmických úkolů, které si sám vybral. Lidem, kteří zjistí, že jejich síla je výrazně snížená, se doporučuje věnovat zvláštní pozornost informacím, které přináší Dny označené symbolem ŽLUTÉHO ZRNA. Díky tak jednoduché magii se před vámi otevře duchovní pole nabízející okamžitou pomoc v každé situaci. Síla KAN je obsažená v každém TADY & TEĎ, objevuje se vždy v pravý čas, vždy přináší nejvyšší energetický obsah a je nejvíce pokroková. Obr KAN vás nikdy nezklame, když jste v nouzi - nabídne vám to nejlepší řešení, ale musíte ho k sobě vědomě přivolat.

8. GALAKTICKÝ TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ

Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní, bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku - VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené.Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své Ego ze slepoty.

VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE
Tón GALAKTICKÝ vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces,Tón OSM se může ukázat, jako velmi nepříjemný. Bolest a utrpení se mohou objevit v oblasti mentální, emocionální, fyzické, nebo také v podobě překážek, nepříznivého průběhu věcí, nešťastných událostí doma, ve společnosti i v povolání. Práva spirituální jsou velmi konzistentní ,vymáhají po nás jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Maya Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Nikdo tě nemůže přimět žít duchovně.

11. září 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Dokud nezačneš vše, co se naučíš, uvádět do praxe, nepoznáš, zda to má pro tebe smysl. Může to být vhodné pro jiné, ale co ty? Pamatuj si, že nemůžeš těžit z hlubokých vnitřních duchovních zkušeností někoho druhého. Pomůže ti, když o nich budeš číst, když se o nich budeš učit, a dokonce jim jen naslouchat a hovořit o nich. Ale pouze na tobě záleží, abys je realizoval ve svém vlastním životě, toužíš-li žít podle Ducha a podle víry. Nikdo tě nemůže přimět žít duchovně. Každá duše je ve své volbě na prosto svobodná. Co sis zvolil ty? Pouze sedět v pozadí a strávit zbytek života nasloucháním zkušenostem ostatních? Nebo se právě zde a nyní svým životem zcela oddáš Mně a proměníš ve skutek všechny ty úžasné lekce, kterým ses naučil, a přitom budeš sledovat jejich účinnost?

TZOLKIN 10.9.2013 7 AKBAL – Uuc/Akbal - kin 163

10. září 2013 v 10:35 Mayský Kalendář na každý den


MODRÁ REZONANČNÍ NOC
Když padne noc a všechny věci obklopí tma, budete muset vyladit vaše smysly a navigovat svět jinak. Věci nejsou takové, jakými se zdají být: zvuky, které slyšíte, věci, které vidíte, myšlenky, které myslíte jsou hlubší, temnější a více tajemné, magické a zabarvené bez přítomnosti světla. K řízení cesty hlubokou a temnou Nocí Akbal rozvážně a smysluplně, je akutní využít Caban. Především se zbavte strachu a nejistoty na cestě. Noc je oslavovaná stejně jako den.

DNES JE DOBRÝ DEN NA ROZJÍMÁNÍ O HVĚZDNÉM PROSTORU,
ODTUD PŘICHÁZÍ NADŠENÍ

NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL, NOC TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI…..Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE , ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A NEDOSTATEK POCITU BEZPEČÍ

Dnes přemohu svět nedostatků a začínám se těšit z toho, co mám, místo stěžování, že něco nemám. Dnes nikomu nic nezávidím. Dnes se zamyslím, co mi v životě chybí a proč to ještě nemám? Jestli to, po čem toužím skutečně zaplní prázdnotu a dodá pocit naplnění?

TRANSFORMACE STÍNU

Buďte ochotni podstoupit test. Jak oceňujete sami sebe? Obejměte duchovním okem všechny negativní procesy a spusťte se až na samé dno, abyste viděli dary, které s sebou přináší….

Přání, sny….

Dny nesené energií MODRÉ NOCI, odhalí velmi iracionální obrazy. Jako první ze všech světů odhalí nedostatky vyplývající z přerušení kontaktu s Božským Zdrojem. Pokud je lidské Vědomí zaměřeno pouze na materiální dobro, Energie NOCI musí udělat řez, abyste skoncovali s těmito dary.Ve dnech MODRÉ NOCI se může objevit pocit bezmoci, malichernosti, a také silná frustrace i pocit nedostatku smyslu života.Pokud člověk najde cestu do vnitřních světů, dny NOCI v něm uvolní tvůrčí impulsy, zašlou zázračné nápady a pomohou s vynalézavostí při překonávání obtíží a nedostatkem na všech úrovních Bytí.MODRÁ NOC podporuje lidské úsilí v oblasti rozšiřování Vědomí a také vyprovází ze všech fyzických omezení.V této Pečeti dřímá magická síla umožňující přístup k dosud neznámým potenciálům. Dny MODRÉ NOCI jsou opravdovou truhlou s pokladem, kterou nám posílá Božský Zdroj. Jenom ten, kdo se řídí vlastní intuicí,kdo neomezeně věří svému Zdroji, může dosáhnout kosmického bohatství, a s jeho pomocí tak rozdrtit všechny pozemské nedostatky.

7. REZONANČNÍ TÓN SPOJENÍ - SÍLA SOUZNĚNÍ

Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě - vězte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v NOVÉM světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebe přijetí.Otevřete se přitékajícím darům. Přijměte sami sebe BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.

STAŇTE SE JEDNÍM S MYSTICKOU SEDMIČKOU
JEDNÍM SE SEDMI ČAKRAMI TĚLA
SEDMI ÚROVNĚMI PYRAMIDY,
KTERÉ SPOJUJE VĚDOMÍ SEDMI

Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje, nazývaném též SEDMOU dimenzí. Dny Kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité Nejčistší Energií,která proniká až do vaší tělesnosti.SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. V energii SEDMIČKY je stimulovaný ŠESTÝ SMYSL, čili mimosmyslové vnímání. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2,7,12,doporučujeme být ve svém Středu,abychom se nedostali do zápasů či extrémů.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Maya Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

Já jsem v tvém nitru.

10. září 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Dříve než zaseješ semeno do země, vypadá jako každé jiné semeno, hnědé a vysušené, jako by v něm nebyla vůbec žádná životní síla. A přesto ho dáš do země s důvěrou a ono v pravou chvíli začne růst. Ví, v co se chystá vyrůst. Ty víš, co jsi dal do země pouze podle toho, co je napsáno na baličku, ale věříš, že z tohoto určitého semínka vyroste určitá rostlina, a skutečně se tak stane. Když zasadíš správné myšlenky a ideje do své mysli, musíš to učinit s naprostou důvěrou, s vědomím, že z nich vzejde pouze dokonalost. Když tvá víra zesílí a stane se neotřesitelnou, tyto konstruktivní myšlenky a ideje začnou růst a rozvíjet se. Pak můžeš dokázat vše. Za tím vší je ona vnitřní síla uvnitř každého jedince. Vše způsobuje ono Já jsem v tvém nitru.

SOFIIN SVĚT

9. září 2013 v 23:22 Oblíbená videa

Norský učitel Jostein Gaarder kombinací zdánlivě neatraktivních témat, jako jsou dějiny filosofie a příběh dospívání patnáctileté dívky, vytvořil knížku, která slaví mezi čtenáři velký úspěch. V zápětí po svém norském vydání vyšla v desítkách zemí a v roce 1995 se stala nejprodávanější knihou na světě. Sofiin svět je zároveň krásná literatura i přemítání o záhadě vesmíru a o Bohu, ušlechtilá zábava i návod k tomu, jak se orientovat v životě. V roce 1998 se tohoto nesnadného tématu chopil švédský režisér Erik Gustavson a natočil stejnojmenný film. Čtrnáctiletá Sofie najde ve schránce lístek, kde je napsané "Kdo jsi?". Začne o tom přemýšlet a uvědomí si, že vlastně ani nezná odpověď. Začnou chodit dopisy od neznámého filozofa Alberta Knoxe, který jí prostřednictvím těch dopisů poskytuje kurs filosofie. Zvídavá Sofie se postupně dozvídá o historii filosofie od předsókratovských myslitelů, přes antiku, středověk, osvícenství, romantismus, Marxe, Freuda i Darwina až po současnost.

TZOLKIN 9.9.2013 6IK – Uac / Ik - kin 162

9. září 2013 v 9:23 Mayský Kalendář na každý den

BÍLÝ RYTMICKÝ VÍTR
Ó snílci fantastických letů, projektanti velkých věcí, architekti alternativních realit, nedovolte Větru Ik, aby rozptýlil vaše nákresy, nebo rozlomil dobře promazané motory, které pohánějí vaše záměry. Využijte tuto skvělou přírodní sílu, která řídí divoké koně ve vás, řiďte jí rozumně a chytře, abyste mohli trvale zažívat vyšší úroveň úspěchu, než jste doposud zažívali.
Toto je také den očisty a čištění. Nechte vítr jasnosti jemně profouknout vaším Bytím a s vyvažující Energií ŠESTKY vrátit vaši duši zpět na její pravou cestu.

DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE SE ZDROJEM VŠEHO

VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA,…. ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE, ZASÍVÁ A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA……..JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ…...VÍTR JE ENERGIE STOJÍCÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI…….EROZE

Dnes vstupuje do mého domu " nejvyšší orgán kontroly". Dnes síla Ducha vyhlazuje všechny nerovnosti a ukáže mi můj zlatý Střed. Dnes žiji jen TEĎ a TADY. Nelituji toho, co bylo a neočekávám nic v budoucnosti. Nechť se děje…… Jedině tak dosáhnu vnitřní mír.

TRANSFORMACE STÍNU

Naučte se vnímat vztah s tím, co je Božské, následujte svojí intuici....

Komunikace…..

Dny označené symbolem IK mají velmi bouřlivý průběh, pokud se dostanou do vzorce stínu vašeho kauzálního těla. BÍLÝ VÍTR přináší pořadí, ve kterém jsou jednotlivé programy uzdravovány. Zkušenosti získané v tento den mohou být velmi nepříjemné. Především bude zkontrolováno, jak dalece se Ego brání realizaci programů vybraných vaší duší. Obzvláště bolestným způsobem je kladen důraz na nedisciplinovanost, nepoctivost a nízké oceňování vlastního JÁ. Jelikož BÍLÝ VÍTR víří bezprostřední Energií Zdroje, u osob spirituálně pokročilých se může v tento den rozzářit síla duchovní zralosti, která nejen produchovní jejich fyzický svět, ale vyvede je z obecného chaosu. Energie BÍLÉHO VĚTRU může velmi specifickým způsobem odhalit aspekty komunikace s Vyšším JÁ a rovněž nám s přátelským úsměvem na tváři ukázat vyjímečnou drsnost.
V Tónu IK, který je bezprostředně spojen se Zdrojem, vibruje duchovní čistota a síla, která vás neustále vede osobním procesem rozvoje.Vibrují zde také všechny Prvovzory - díky kterým můžete navázat kontakt s Vyšším Vědomím.

6. RYTMICKÝ TÓN ROVNOVÁHY - SÍLA VYROVNÁNÍ

Organická rovnováha má kořeny v Celosti toho, kým jste. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se vším CO JE. Stojíc pevně na Zemi, dovolte vyjádřit své Světelné JÁ. Zkontrolujte stav vašeho pozemského JÁ v tuto chvíli. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Vězte, že i Hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte s kým chcete rezonovat.Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesněte v pozemských věcech to, co je Božské, čili svoji Hvězdnou Duši. Pouze tehdy proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.

ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.

V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu - a na druhé straně se koncentrují Energie harmonie, odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučuje se, abyste velmi vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami. Je životně důležité, abyste se také v následujících dnech zdrželi jakéhokoliv hodnocení událostí a udržovali si přátelský přístup k lidem.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

DUCHOVNÍ PROSTOR – cesta do vašeho vědomí

9. září 2013 v 9:09 Oblíbená videa

Vydejte se v tomto filmu ještě hlouběji, abyste zjistili, kam až vede králičí nora. Zkoumejte odpovědi na nejstarší otázky a prozkoumejte pozoruhodné možnosti toho co se děje s naším vědomím před a po smrti. Ve filmu vystoupí mimo jiné toltécký autor don Miguel Ruiz, kvantový fyzik Fred Alan Wolf a lunární astronaut Edgar Mitchell.

http://rutube.ru/video/361229e1599c1d07126c73f724aa3629/


Mnoho duší je v nouzi, takže se vždy najde něco, co můžeš dělat pro někoho jiného.

9. září 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Když se nějaká duše snaží získat ze života co nejvíce, aniž by dávala, nemůže najít pravé a trvalé štěstí a radost; neboť aby někdo nalezl hlubokou vnitřní radost a spokojenost, musí myslet na jiné a žít pro ně. Nikdo nemůže žít pro sebe sama a být šťastný. Kdykoliv ve svém životě zjistíš, že máš pocit nesouladu a neuspokojení, můžeš si být jist, že je to proto, že jsi přestal myslet na jiné a příliš ses zaměřil na sebe sama. Cesta ke změně spočívá v tom, že začneš myslet na někoho jiného a dělat něco pro druhé a zcela zapomeneš na sebe. Mnoho duší je v nouzi, takže se vždy najde něco, co můžeš dělat pro někoho jiného. Otevři tedy své oči a srdce a nech světlo, ať ti ukáže cestu, a láska ať vede tvé činy. Dovol, ať tě naplní a zahrne Má láska, a buď v naprostém pokoji.

TZOLKIN 8.9.2013 5 IMIX kin 161

8. září 2013 v 19:35 Mayský Kalendář na každý den


ČERVENÝ VEDOUCÍ DRAK

DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU
IMIX TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY

Dnes uskromním své Ego a správně využívám právo svobodné vůle. Dnes se řídím pocity, které mi nedovolují nikoho zranit. Pýcha a tvrdohlavost jen zhoršují problémy a přináší bolest. Dnes se zamyslím, co znamená kompromis.

TRANSFORMACE STÍNU

Uvěřte v nádhernou fantazii, že v životě dostanete to, co potřebujete. Otevřete se přijímání. Mluvte o svých snech, přáních, potřebách.

Obživa, důvěra, víra….

ČERVENÝ DRAK - bez ohledu na doprovodný Tón - vždy přináší otázky důvěry. Dny označené touto Pečetí se dotýkají pole stínů, mohou se projevit strachem, bezmocí, ztrátou, MACHO postojem, nebo namyšleným Egem. Jelikož ČERVENÝ DRAK symbolizuje svět hmoty, pod vlivem energie stínu, se může projevit silným impulsem k postraním úmyslům (nadvláda, lakota, chamtivost). Pozitivní dopad IMIX se projevuje jako ochota jednat, aktivita, nadšení, sebedůvěra, sebeúcta. Energie Dne může zvýraznit poskytování "mateřského tepla", péči a klid. Otázky, kterým ČERVENÝ DRAK přikládá zvláštní význam, jsou otázky matérie, otázky obživy, stejně jako radost ze života.

5.VEDOUCÍ TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ

Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního Středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého srdce. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do STŘEDU, abyste po navrácení na Zem mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce.Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho Středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k pravdě - k poznání vaší Hvězdné Podstaty. Vyšší pravda je k nalezení na Zemi. Díky přijetí vašeho lidství a pozemského Bytí najdete smysl i moudrost NOVÉHO Vyššího Bytí.
Vraťte se do Středu a vneste více Světla do vašeho fyzického těla. Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho Středu. Pokud přestanete přemýšlet kým jste, nebo kým byste mohli být ,stanete se pravdivým JÁ.Zůstaňte tichý a skromný.Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.

VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU !!
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ VAŠEHO STŘEDU !!

Tón PÁTÝ je autoritou Vlny - z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA - spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se tu všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá vyjímečná role - díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin.Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Ať Moje láska a světlo volně proudí do tebe a skrze tebe ven do světa.

8. září 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Dovol, abych působil v tobě a skrze tebe. Ať Moje láska a světlo volně proudí do tebe a skrze tebe ven do světa. Uvědom si, že vše je jako na počátku, když jsme spolu kráčeli a hovořili, a že jsi prošel celým cyklem a znovu ses vrátil a sjednotil se Mnou, se svým Milovaným. Nesni o tom, netouži po tom; jednoduše si uvědom, že už se tak stalo a že již nikdy nedojde k žádnému rozdělení. Už se nemusíš nadále toulat po divočině, ztracený a sám, aniž bys věděl, jak se vrátit. Uvědom si, že každý tvůj krok je veden a řízen Mnou a že tím, jak si stále více uvědomuješ Mne a Mou božskou přítomnost, nemůžeš už nikdy ztratit svou cestu. Vzdávej za to věčné díky a nech své srdce tak naplnit radostí a vděčností, abys ji stále dával najevo a aby každý tvůj dech říkal "Děkuji ti, můj Milovaný".

TZOLKIN 7.9.2013 4 AHAU - Kan /Ahau - kin 160

7. září 2013 v 22:22 Mayský Kalendář na každý den


ŽLUTÉ NEZÁVISLÉ SLUNCE

Po dešti se mraky rozplynou a pronikne sluneční záře. Bez ohledu na bolest, bez ohledu na potíže, kterými nyní procházíte, pamatujte, že jsou jen dočasné, stejně jako květ letní růže.
Tato Trecena je o čištění vašeho fyzického a psychického prostoru. Dnes Ahau osvěcuje tento posvátný prostor, který si pro sebe tvoříte a vrhá nové světlo na staré problémy, nebo situace, přináší nový svěží pohled a vizi toho, kam potřebujete jít, nebo kde potřebujete být.

DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT O MOUDROST A NEUSTÁLOU PODPORU NAŠE PŘEDKY

Dnes jde o mé dobro a jednoznačně o dobro všech. Dnes mě osvěcuje Kristovské Vědomí. Dnes se zbavuji závisti a podávám ruku ke shodě. Řídím se LÁSKOU, životními zkušenostmi a přináším SLUNCE nejen do svého domova, ale do okolního prostředí, kde žiji.

TRANSFORMACE STÍNU

Pokud jste ztělesněním LÁSKY - TADY & TEĎ - jste celkově volní. Podívejte se na obraz vlastního JÁ pojetím Božskosti. Získejte toto umění přijetím BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY a BEZPODMÍNEČNÉHO ODPUŠTĚNÍ.

Osvícení, láska, odpuštění…

ALFA & OMEGA. KONEC & ZAČÁTEK - to vše leží v Pečeti ŽLUTÉHO SLUNCE. AHAU je řídící centrum, ze kterého jsou průběžně zasílány tvůrčí impulsy, a do kterého se vrací zpět každý výsledek. Zde se zaměřují na úspěchy akcí za posledních devatenáct Dnů Vlny, výsledky musí být přezkoumány, tady se utváří celková bilance. Dny AHAU hrají důležitou roli v oblasti vlivu rezonance. Síla vyzařování, kterou mají, je výrazem vaší evoluční zralosti, odrazem stupně integrace se životním prostředím a vlivem skupiny, ve které se otáčejí. Pokud máte pocit osamělosti uprostřed lidí, sbližte se s Energií AHAU. Odtrhněte se od falešných očekávání a závazného pojetí lásky. Přestaňte se milovat "za něco", naučte se odpouštět. Skoncujte s neustálými negacemi, vydáváním soudů a oblíbených argumentů ANO-ALE. Uvolněte se, zavřete oči a zamyslete se, co byste chtěli ve svém životě změnit. AHAU je magickým klíčem do Kristova Srdce. V těchto dnech se magie stává vaším denním chlebem.Indícií jsou dvě prostá slova : MILUJI a ODPOUŠTÍM. Nezapomínejte, že jste na velké cestě, a že vaším cílem je stát se centrem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY, jako AHAU. SLUNCEM, které svítí pro všechny stejně - pro dobré i špatné, chudé i bohaté. Rozsviťte SLUNEČNÍ JÁ ve svém srdci.

4. NEZÁVISLÝ TÓN TVARU A MÍRY - SÍLA VIZE CÍLE

ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s Časem i Prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.

KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ

Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty.V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní Dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny - v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů - se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto Dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované SOLÁRNÍ Pečetí.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

Ať tvůj život plyne hladce a v míru, bez jakéhokoliv pocitu spěchu.

7. září 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Příště, až budeš postaven před práci, která se ti nelíbí, si nejdřív, než ji začneš vykonávat, najdi čas, abys k ní změnil svůj celkový přístup. Uvědom si, že ji děláš pro Mne, a je-li tvá láska ke Mně taková, jaká by měla být, nalezneš skutečnou radost a potěšení ve všem, co děláš dokonale. A navíc zjistíš, že máš spoustu času, abys udělal všechno, co musíš udělat. Nikdy nemař čas přesvědčováním sebe sama, že nemáš čas a že jsi příliš zaměstnán. Jednoduše se do toho dej a udělej vše potřebné. Ať tvůj život plyne hladce a v míru, bez jakéhokoliv pocitu spěchu. Když začneš den správně, se srdcem naplněným láskou a vděčností a s pocitem očekávání, že přichází skvělý den, že vše dokonale zapadne na své místo, všechno očekávané k sobě přivoláš.