Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Září 2013

10 svitků

19. září 2013 v 22:33 Doteky Nového Života
1. Dnes začnu nový život
Dnes jsem se znovu narodil a mým rodištem je vinice, na níž je dostatek plodu pro každého. Vypěstuji si dobré zvyky a stanu se jejich otrokem. Dnes začnu nový život.

2. Dnešek přivítám s láskou v srdci
Začnu mít rád všechny lidi, protože každý z nich má vlastnosti hodné obdivu, třebaže jsou skryté. Pomocí lásky strhnu zeď podezírání a nenávisti, kterou obestavěli svá srdce a místo ní vybuduji mosty, aby má láska mohla vstoupit do jejich duší. Dnešek přivítám s láskou v srdci.

3. Vytrvám, dokud neuspěji
Nepřišel jsem na tento svět pro porážku a v mých žilách nekoluje neúspěch. Nejsem ovce, která čeká, až jí pastýř pobídne. Jsem lev a s ovcemi odmítám mluvit, kráčet i spát. NEBUDU NASLOUCHAT TĚM, KDO vzlykají a stýskají si, protože tato choroba je nakažlivá. Takoví ať se připojí k ovcím. Mým osudem nejsou jatka nezdaru. Vytrvám, dokud neuspěji.

4. Jsem jedinečný výtvor Boha
Všichni lidé jsou mými bratry, od každého z nich se však liším. Jsem jedinečná bytost.

5. Dnešek prožiji tak, jakoby to byl můj poslední den
Každou minutu dneška uchopím oběma rukama a budu jí s láskou hýčkat, neboť její hodnota je neocenitelná. Těm, kteří zabíjejí čas se s hněvem vyhnu. Otálení zničím činem, pochyby pohřbím pod vírou, strach rozptýlím odvahou. Ode dneška vím, že vyhledávat zahálku znamená krást potravu, šaty a teplo těm, které miluji. Já nejsem zloděj. Jsem milující človek a dnes mám poslední příležitost dokázat svou lásku a velikost. Dnešek prožiji tak, jakoby to byl můj poslední den.

Jsem pramenem všeho života.

19. září 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jsem pramenem všeho života. Vejdeš-li se Mnou do souladu, všechno půjde hladce. Mnohé duše se podivují, proč je jejich život plný zvratu nebo proč se mnohé věci vyvíjejí špatně a jsou hned ochotny svalovat vinu na všechno a všechny mimo sebe sama. Když si uděláš čas, abys zjistil, proč nejsi v harmonii se životem, velmi často shledáš, že nekladeš prvořadé věci na první místo a že opomíjíš nalézt si chvíli, aby ses ztišil a v klidu a tichosti poznal, co od tebe žádám. Chce to čas, trpělivost, víru a důvěru. Znamená to, že se musíš naučit ztišení. Chci, aby ses naučil nacházet odpovědi na své problémy spolu se Mnou. Toužím po tom, abys ve všem zcela spoléhal na Mne, aby sis uvědomil, že všechna tvá síla, moudrost a pochopení pocházejí ode Mne.

kryon - Intuice, průvodci a andělé

18. září 2013 v 23:43 Skutečný mír je uvnitř

Uveřejnil(a) Láďa
Úterý, 17 Září 2013 14:10
Tento živý channelling byl předán Lee Carrollem v Sacramento, Kalifornie
v neděli, 3. července 2011.

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

Mému partnerovi trvalo dlouho, než pochopil proces, jehož jste teď svědky (channeling). Určitým způsobem musíte projít tímto procesem, protože i během krátkého cvičení, které jste právě dokončili, vezmete to, co je první intuitivní myšlenka, a přeložíte ji, jak nejlépe dovedete do lineárního konceptu, věty, skupiny slov nebo jediného slova. Často jsou to metafory - je to běžné. Je to skládanka, kterou musíte složit, obraz, který je třeba interpretovat. I slova, která vám nedávají smysl, mohou něco znamenat v jiných jazycích. To je velmi, velmi běžné.

Možná jste si všimli, že když Duch mluví k lidem, mluví k jednomu po druhém. Přestože je toto poselství předáváno skupině, není určené skupině jako celku - je určené každému jedinci zvlášť. Je to spojení toho, co je kvantové, metaforické, je to takzvaný třetí jazyk. Tímto třetím jazykem je intuice, která reaguje na signál, přejete-li si, na komunikaci, kterou jste se rozhodli slyšet v této místnosti. Nemám na mysli zvuk, ale fakt, že jste záměrně naladěni. Proto má každý channeling atribut více než jedné komunikace. Někteří uslyší stejná slova a ucítí stejné energie a odejdou s pocitem, že se nic nestalo. Další lidská bytost sedící vedle nich naopak obdrží léčení, o které prosila.

Nejedná se tedy nikdy o skupinovou energii. Proto mluvím ke každému z vás zvlášť. Je to složité. Naladíte se na slova, vaše logická mysl rozumí linearitě větné skladby a zároveň jsou vám intuitivně předávány další myšlenky.

Říkáme tomu třetí jazyk jako metaforu. Není to třetí jazyk následující po dvou jiných. Třetí jazyk je to proto, že je spojený s číslem tři. A číslo tři je v numerologickém významu katalyzátor. Co by ale na jazyku mohlo být katalyzátorem? Byla by to energie, která něco mění a přitom sama zůstává stejná. Když přijde s něčím do styku, to něco změní, ale sama zůstává stabilní. Proto v tuto chvíli, na jakékoli úrovni chcete, dostáváte katalytické poselství.

Někdy je toto poselství prosté: nacházíte se na bezpečném místě, jste mezi blízkými lidmi, případně že toto všechno je skutečné. S poselstvím se ale běžně objevuje i jedna z největších překážek, které si lidé kladou: "Nemůže to ten muž sedící před námi jenom hrát? Nebo opravdu dělá to, co si myslím, že dělá?"

Rád bych vám řekl, co ten muž opravdu dělá. Trvalo mu roky, než tomuto procesu porozuměl a než jej doplnil o svou vlastní energii. Na začátku, když byl čas, aby Kryon vstoupil do jeho života, jsem mu totiž podle jeho slov předával informace v návalech. Byly mu předány vždy všechny najednou, jako skupina myšlenek, jako ucelený koncept, který on musel interpretovat po svém, avšak ne v reálném čase. Vypadalo to tak, že já jsem mu předal informace, nastala pauza a on poselství zopakoval tak, jak mu porozuměl. Předal jsem mu další informace, znovu nastala pauza a on zopakoval poselství, jak mu porozuměl. Šlo to tam a zpátky. A bylo to oddělené, tehdy byl Kryon a mimo něj byl Lee.

O několik let později, asi o čtyři, začal spojovat to, co jsem byl já a to, co byl on, do systému, který nyní plyne. Rád bych vám vysvětlil, jak tento systém vypadá a jak funguje. Já mu mohu během okamžiku předat intuitivní myšlenky. Mohu mu je předávat rychleji, než on dokáže mluvit. Takhle pak systém funguje - channeling je výsledkem překladu intuitivní linearity.

Já jsem se naučil zpomalit předávání informací, které chci, aby lidské bytosti věděly, aby je on mohl překládat v reálném čase. A to šlo docela dobře. Až do chvíle asi před čtyřmi lety, kdy jsem se ho zeptal, jestli chce postoupit na další úroveň. Zeptal se mě, jaká úroveň by to byla, a já odpověděl, že úplné spojení. To znamená, že byste mě mohli slyšet a pocítit lásku, kterou k lidstvu chovám, soucit z druhé strany závoje, ne jen samotná slova. Proto přicházelo víc než jen intuitivní myšlenky, byly to celé široké pojmy spolu s lineárním hlasovým poselstvím, s city pocházejícími od Boha, to vše spojené do komplexního celku, který musel Lee roky poznávat a začít mu důvěřovat. Každopádně slova, která nyní slyšíte, on předem netuší, dokud nejsou pronesena nahlas. Trvalo dlouho, než toho docílil.

Lidé na tohle nejsou zvyklí. Chtějí vědět, co je čeká. Chtějí mít předem alespoň představu. A někteří lidé jsou v představách a vyprávění o nich dobří a spolupracují přitom s Duchem. To je také channeling. Někteří si uchopí konkrétní představy a směřují svůj channeling na téma těchto představ s tím, že v průběhu jsou jim předány i konkrétnější informace. I to je skutečný channeling. Někteří poselství zapisují. I to je plnohodnotný channeling. Někteří malují obrazy. To je také channeling. Někteří skládají hudbu, která je nádherná a dotýká se vaší duše - a to je také channeling. Někteří tvoří sochy, které vzejdou z channelingu. Všechno, co je na této planetě kreativní, co naplňuje vášeň předáním krásy jiné lidské bytosti, může být channelováno.

Léčitel, který sedí před pacientem a získává informace z pacientova těla od toho, co nazýváme innate* (vrozené), umožňuje přijetí řešení léčby channelingem. Když se setkáte s někým, s kým je těžké vyjít, a přejete si najít ta správná slova, která by ukázala lásku Boha, ale i neochvějnost pravdy, hledáte hluboko ve své slovní zásobě a najednou vás napadne něco trefného a krásného. Oni pak nemají co odpovědět, protože jste jim ukázali Pravdu. Sami se pak budete říkat: "To bych rád věděl, kde se ta slova vzala." To je channeling.

Proto když se setkáváte ve skupinách tak jako dnes a žádáte o poselství, které by třeba nebylo jen pro vás, ale i pro další lidi, které neznáte, takové cvičení prověřuje, co je pro vás ještě nepříjemné. Nejdřív se totiž musíte vyrovnat s touto společenskou situací. Říkáte si: "Co když mě nic nenapadne? Budu vypadat jako hlupák. Co když se jim podívám do očí a nic nepřijde?" Pak si řeknete: "Vlastně kdybych měl něco v záloze, budu mít co moudrého říct, kdyby mě nic nenapadlo." Tohle všechno je součást procesu a my to víme! Když to budete zkoušet dostatečně často, naučíte se klidně se posadit a nemít nic v rezervě. Víte totiž, že vám Duch něco předá. A že to něco bude dostatečně dobré. A důvěřujete tomu.

Když můj partner začínal pracovat, měl své obavy: "Co když pozve lidi, kteří zaplní přednáškový sál, a já se neukážu? Myslíte, že ho to nikdy nenapadlo? Co by pak měl v záloze?" Tímhle vším si musel projít a já jsem ho nechal. Nechal jsem ho, aby o tom přemýšlel a dělal si obavy - do té chvíle, kdy jsme se skutečně propojili. A nejlepší věc, která se mu kdy stala, bylo, když to všechno pustil z hlavy. Když se zbavil obav, studu, společenské potřeby dělat dobrý dojem. A právě v této chvíli zafungovala intuice. Otevřel se mu portál. A pak se může spojení zesilovat.

Nastíním vám teď, jak tento proces probíhá a kde má svůj původ. Říkají vám, že to samozřejmě začíná v mozku - ale není to tak. Totiž přes všechna vysvětlení psychologů nejsou tyto věci, které prožíváte, biologického původu. Stejně vám ale říkají, že všechny myšlenky vznikají a zpracovávají se v mozku, v seskupeních, kterým říkají synapse. Možná budou dokonce mluvit o pevně daných projevech vědomí, které jsou přenášeny nervovými spojeními a tvoří lidské myšlenky. Takto je to linearita vtěsnaná do slov, nebo jak tomu chcete říkat. Ale nic z toho to není. Tohle všechno jde zvenku dovnitř.

Možná si teď řeknete: "Počkat, ale kam zmizelo Vyšší Já?" Což nás vede k otázce - kde je vlastně Vyšší Já? Možná odpovíte, že přeci uvnitř vás. Ale co kdybyste to byli VY? Co když se skrývá v tom, čemu říkáme innate? V této chvíli se dostáváme na složitější úroveň, bavíme se totiž o kvantovém poli, které obklopuje každou lidskou bytost a ví o těle všechno. Ví dokonce víc, než tělo samo.

Rád bych se vás zeptal znovu. Dává vám smysl, že byste měli v těle nemoc a tělo o tom nevědělo? Nemá být tělo náhodou inteligentní? Dostatečně inteligentní, aby vědělo, jakou má nemoc, co snese a co ne? Beztak pod vlivem základních předpokladů metafyziky provozujete kineziologii, což je testování pomocí svalů. Ptáte se innate: "Jsem alergický na tohle, můžu si vzít tamto, jaké je dávkování, jsem nemocný…?" Není zvláštní, že tyto informace zevnitř nedostáváte? Váš imunitní systém bojuje s obtížemi, ale někdy ani neví, že má s čím bojovat.

Všechny vaše bílé krvinky mohou proudit do jednoho místa a bojovat s rakovinou, ale vy ani nemusíte vědět, že rakovinu máte. Protože tělo vám to neřekne. Mohli byte říci, že někde je přerušené spojení. Ale k tomu přerušení nemělo vůbec dojít, správně byste měli být propojeni s innate, tedy s tou částí těla, která není biologická. Je velmi těžké to vysvětlit. Jste sice sjednoceni, ale k čemu vám to slouží, když je vaše innate ve vedlejším pokoji, za zavřenými dveřmi? Co tedy ve skutečnosti žádáte, je otevření dveří mezi vámi a vaším tělem, abyste věděli vše, co ví vaše innate.

V biologii je spousta nezodpovězených otázek, které ještě ani nebyly položeny. Stovky biliónů molekul DNA jsou ve vašem těle identické. Váš palec na noze má stejnou DNA jako vršek vaší hlavy. Není to jako u vaší buněčné struktury, která si je vědoma, jestli tvoří ledvinu nebo nehet. Vaše DNA je v celém těle shodná. V těle probíhá proces, kdy DNA sto bilionkrát komunikuje. Je to veličina, která komunikuje samo se sebou - a ví o vás všechno! Právě o takové DNA mluvíme. Obsahuje vědomí. To je innate. Můžete říci, že uvnitř vás je ještě jedno vy, se kterým jste ve styku. A budete mít pravdu.

Mluvili jsme o vašich božských částech - toto je jejich intuitivní generátor. Innate je kvantové. Pole okolo vás a vaší DNA je kvantové. A to znamená, že jde vlastně o multidimenzionální stav. Lidská intuice je innate, které k vám hovoří, když to nejméně čekáte. Channeling je naladění se do té míry, že vaše innate (přirozenost) vždy pracuje a stává se lineární.

Může vám někdo pomoci?
Ó ano! A toto je nejobtížnější věc, kterou jsme kdy učili. Rádi byste si mysleli, že máte průvodce a anděly. Klidně si to myslete, pokud vám to dělá radost. Klidně si je pojmenujte, pokud vám to dělá radost. Klidně je počítejte, pokud vám to dělá radost. Lidské bytosti totiž často potřebují linearizovat kvantové koncepty, aby jim zapadly do toho, čemu rozumějí a co mohou využít. I když skutečnost je taková, že je nemůžete vyjmenovat ani spočítat. Je to velmi obtížné.

Jednou jsme vám v rámci Kryonových učení sdělili, že máte tři průvodce. To je ale jen metafora. Stejně jako je metafora pojem třetí jazyk. Důležité je zde číslo tři. Všimli jste si celků o třech částech, které jsou božské? I přísně daná učení na Zemi a mytologie některých vašich náboženství oslavují číslo tři. Bůh je trojjediný. Je tři v jednom. Toto pojetí najdete všude na planetě, je to část Božství, je to trilogie energií.

Máte tři průvodce… Vlastně ne tak docela. Je to energie tří. A trojka je katalytické, urychlující číslo,. Jinými slovy, to, čemu říkáte pomoc, ať je to cokoli, co je okolo vás, vás katalyzuje a vše okolo vás ladí do synchronicity. Varoval jsem vás, že to nebude moc dávat smysl. Někteří z vás to chápou, jiní ne. Můžeme znovu zmínit polévku, je to jediné metafora, kterou pro to máme. Kdyby byl váš život miska polévky, spočítejte příchuť. Spočítejte v ní sůl. Nejde to. Ale vy víte, že tam přesto jsou! "Oslovuji soli, všechny tři." Vidíte? "Oslovuji chuť, která vím, že se jmenuje Joe, Henry a Mildred." Oni se tak nejmenují a takhle to nejde provést.

Spočítejte mi lásku. Kolik lásek cítíte ke svým dětem? Chápete, co tím chci říct? Pochopili jste ten koncept? Je to pro vás až moc éterické, opravdu potřebujete vidět jejich tváře? A kdybyste je viděli, jak by asi vypadali? Jak vypadá tvář Boha? Znovu vám řeknu, že kdybyste jejich tváře uviděli, ještě víc by vás to zmátlo. Jejich tvář je totiž vaše tvář. Viděli byste se třikrát. Vyšší Já je v každé molekule vaší "polévky". Je součástí innate, nesídlí ve vašem srdci nebo mozku, je vně vás i uvnitř vás, prostupuje vás v kvantovém poli. Nemůžete určit, kde je. Je Vyšší. A někdo z vás teď řekne: "V tom případě to znamená, že je nade mnou! Samozřejmě, že není uvnitř mě." To je ale špatně. Nazývá se Vyšší Já, protože vibruje výše než vy. (Smích.) Je to tedy vaše část na takové vibrační úrovni, že tvoří multidimenzionální realitu. Kdybyste jen mohli otevřít dveře mezi vaším tělesným já a vaším kvantovým já zvaným Vyšší Já, byli byste kompletní. A k tomu celé vaše učení směřuje, nebo ne?

Pojďme si to shrnout. Pomáhá vám někdo? Ano. Jsou to průvodci a andělé? Pokud si to přejete. Je to ale mnohem víc.Je to polévka energie, jste to částečně vy a částečně vaše Vyšší Já, je to božské. Všechny božské věci jsou spojeny se Zdrojem; tvůrčí Zdroj univerza je vaší součástí. Jste spojeni!

Pomáhá vám někdo? Ano! A odkud tedy pomoc přesně pochází? Ano! (Smích.) - Přesné místo zkrátka nemůžete určit. Existuje nebe nebo ne? Pokud chcete, tak ano. Anebo je nebe přítomno v každé molekule? Je to život přírody? Prostupuje Gaiou? Je to vše, co okolo sebe vidíte? Je to světlo? ANO!

To znamená, že nikdy nejste sami.
Řeknu vám, co vědí mistři a šamani: "Kamkoli kráčím, mám pomocníky. Mají všichni moji tvář, jsou nádherní. Jsem část Boha. Jsem kvantový. Moji průvodci jsou nekoneční. Mám pomoc. Moje intuice přichází z tvůrčího Zdroje. Přichází mi pomoc ze vzduchu, od zvířat, od stromů, od hlíny, po které chodím. Láska prostupuje všechno okolo mě, je to součást innate. Neptám se "kde", protože žádné "kde" není. Neptám se "kdo", protože "kdo" je On. A to jsem Já."

Možná vám to nedává smysl, protože to není vysvětleno ve 3D. Ale cítíte tu nádheru? Cítíte ten soucit, který ji vytvořil? A hlavně, můžete to cítit v SOBĚ a použít to? A to je pozvání.

V den, kdy můj partner vzdal svoji snahu to pochopit, mu to najednou došlo. Nesnažte se to pochopit. Pokud jste pohlceni láskou ke zvířeti, k dítěti, k jiné lidské bytosti, zastavíte se a snažíte se to pochopit? Anebo to prostě přenesete do slov a řeknete to všem ve vesmíru: "Miluji a jsem proto šťastný!" Co jiného byste mohli říct? Když píšete dopis své milované osobě, co píšete? Co můžete napsat? Nic není dost! Je to ohromující. Je to kvantové. Je to část Boha!

Co je to, co může zvíře cítit a co mu můžete dát kromě potravy, péče, přístřešku? Je to láska. A je to pravda nebo ne, že se vám pak zvíře podívá do očí a také vás miluje? Je to tak. Je to univerzální kvantová energie, kterou nelze popřít. Zkrotí divokého koně. Je to přijatelné, je to nádherné a je to kvantové. A nesnažíte se to pochopit, že? Tak proč tento přístup nemáte i sami k sobě? "Nesnažím se zjistit, kolik mám průvodců, jak vypadají moji andělé a jestli přicházejí a odcházejí. Jsem spojený s Duchem tak, že tohle nikdy dělat nemusím."

Můj partner ví toto: dokud bude udržovat svůj portál čistý, pak tak dlouho, jak bude živý, jakmile si sedne na židli, budu tam. Ví to. A teď, když se připravuje na channeling, neobává se, jaké to bude, jak dlouho to bude trvat, co bude obsahem a jestli tam budu. Chápete to? Takže cvičení, které jste právě zkoušeli, vám ukazuje několik věcí. Vím, kdo je přítomen, znám vaše myšlenkové pochody. Nechte je být. Když potřebujete někomu něco říct, ať už to má být trefné, správné, přiměřené, krásné, nejlepší je zbavit se v mysli všeho, co byste nejspíš měli říct. A pak řekněte to, co k vám přijde. Je k tomu potřeba důvěra a víra. Pak to bude řeč innate. Bude to plná zkušenost těla, které bude spojeno s vaším vědomím. Přinese vám to do života změnu. Je to pokročilé učení pro pokročilou skupinu lidí, kteří si dnes sednou na židle a budou klást obtížné otázky.

Takže co se chystáte dělat teď? Doufám, že to budete zkoušet. Pokud ano, něco zjistíte. Zjistíte, že to funguje. Je to úplně nový způsob myšlení, úplně nový jazyk. Důvěřujte. Nesnažte se to pochopit. Jen vězte, že nikdy nejste sami. A tak to je.

A tak to je.

KRYON

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D (www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz z audio záznamu mp3. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

* Bližší, podrobnou informaci k pojmu "innate (vrozené), naleznete v Kryonově poselství s názvem "Tři části" z 26.2. 2011 zde nebo zde.


Mistr Hilarion - Poselství pro týden 15.9. 2013 - 22.9. 2013

18. září 2013 v 23:32 Doteky Nového Života
Milovaní,
V tomto měsíci zaznamenáváme, že dosahujete pokroků, když uvolňujete mnoho vzorců myšlení, které vás držely zpět a bránily vám v posunu do nových výhledů a začátků. Volejte nás, abychom vám pomohli v propouštění těchto vzorů z vašeho vědomí a buněk těla. Udělejte z toho svůj denní zvyk. Žádejte nás tak dlouho, dokud nebude splněn váš cíl osvobození od těchto vzorců. Vězte, že jsme vždy po vašem boku a přinášíme rovnováhu, balanc a vyhasnutí nesourodých energií. Jsou to staré energie, které potřebují být nyní rozpuštěny. Opravdu chceme, abyste nás žádali o pomoc v těchto výzvách, protože čím dříve od nich budete osvobozeni, tím dříve můžete přijmout a plně integrovat vyšší energie a své světlo.

Těmito akcemi očišťujete mnoho neladu a disharmonie také ze širšího kolektivního pole, což umožní větší části lidstva se probudit a osvobodit od starých způsobů vnímání a iluzí, které neslouží vyvíjející se duši. Jak je na Zemi ukotvováno stále více světla, stoupá síla Světla, která může být použita pro vytvoření nových řešení a začátků. Proces vzestupu do vyšších stavů vědomí, při kterém procházíme čtvrtou dimenzí, se nyní přesunul do své závěrečné fáze. Zvyšuje se tím intenzita myšlenkových vzorců a emocí, které se vylévají ze všech jednotlivců. Pro pracovníky světla to znamená uvědomit si, jak důležité je stále pevně držet světlo během těchto chaotických energetických proudů.

Staňte se vědomějšími, co se týká měsíčních fází a božských pohybů na nebi. Je zde mnoho k poznání a učení a můžete tyto síly používat, aby vám pomohly pohnout se vpřed ve správný čas. Toto praktikování bude důležitější, až zkušenost lineárního času projde radikálními změnami. Pozorováním cyklů byli starověcí lidé schopni zůstat vyladěni na síly Vesmíru a uměli dosáhnout za svět, který obývali. Postupně se stane klíčové naučit se tomuto umění a sladit se s energetickými cykly, které se objevují. Je to další z důvodů, proč je prospěšné trávit velké množství času venku v přírodě. Srovnávají se tak vnitřní cykly každého člověka s většími cykly.

Když se naučíte navigovat v nové realitě, budete více v míru a v kontaktu se svým zdrojem a středem. Budete přirozeně vědět, jaký je krok, který následuje a který potřebujete udělat. Také se otevřou duchovní schopnosti a dary každého člověka, které zůstávaly v nečinnosti po mnoho cyklů. Tyto vnitřní poklady čekají na objevení, jakmile bude přeměněn nános odpadů starého paradigmatu. Dostat se na úroveň větších kvalit duše, které se dostávají na povrch, aby byly rozpoznány a využity a obdařily silou a zplnomocnily každého jednotlivce i širší celek lidstva, vyžaduje motivaci, záměr a vytrvalost. Když začnou být tyto dary a schopnosti využívány pro obohacení a rozmnožení nádhery života pro všechny duše, na individuální i kolektivní rovině bude dosahováno velkých pokroků.

Je na místě, aby každý člověk pravdivě poznal sebe a byl k sobě pravdivý, protože co může být dobré a správné pro jednoho, nemusí být dobré pro jiného. Každá duše je na jedinečné výpravě. Jak se spojí se svou Nadduší a se svou skupinou duší, na světě bude manifestováno mnoho zázraků tvoření. Každá duše má krásné, jedinečné dary, které může přidat do kolektivní zkušenosti. Uvědomte si prosím, že vaše milující přítomnost zde v průběhu těchto časů je potřebná, protože umocňuje pozitivní zkušenost pro všechny.

Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložil Pavel Z. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


TZOLKIN 18.9.2013 2CHUEN – Ka / Chuen – kin 171

18. září 2013 v 9:43 Mayský Kalendář na každý den
MODRÁ POLARITNÍ OPICE

Na rozdíl od všech divokých dovádění, ukazuje dnes Chuen svoji velmi seriozní stranu. Toto je nejpříznivější denní znamení pro uzavření manželství. Dnešek je mimořádně příznivý - kdy kráčí Chuen ruku v ruce s Ka (2) - číslem duality jin jangu. Pokud plánujete svatbu, výročí, nebo zasnoubení - nastavte je na den Chuen / Ka. Jestli to není možné, budou v pohodě všechny dny Chuen. Pokud ve vašem životě není nikdo takový speciální - dnes je velmi příznivý den požádat, aby do vašeho života vstoupil.

DNES JE DOBRÝ DEN NA POČÁTEK NĚČEHO NOVÉHO V ŽIVOTĚ

CHUEN, TO JE TKADLEC, NEBO JINAK - NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK, NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNA A SVĚTELNÉ LINIE, A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ JE, JAK PLÁTNO NAŠÍ REALITY.

ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO NAŠEHO ŽIVOTA.


Radost a duchovní pohoda jsou magnetem, který ke mně přitahuje lidi. Jen na mě záleží, jestli se ponořím do smutku a budu sám, nebo přijmu radost a otevřu se svému okolí. Dnes se zamyslím, jaká práce by mně přinesla vnitřní uspokojení. Dnes se necítím ani mučedníkem, ani obětí. Vyhodím se srdce smutek i zranění od druhých. Dnes jsem veselý, lehký, bezstarostný jako dítě.


TRANSFORMACE STÍNU


Buďte SVĚTLEM! Mluvte bezprostřední pravdu! Zůstaňte citliví, srdeční, příjemní! Naučte se, jak v klidu přijmout všechny neúspěchy, zvraty osudu, či náhlé zásahy do života. Použijte vrozenou schopnost uzdravit svoji přecitlivělost!


CHUEN… humor, lehkost


Ve Dnech CHUEN začíná proces odpálení tvořivých myšlenek. Fyzická materie se nyní přesouvá do oblasti sféry nemateriální. Dny MODRÉ OPICE vás zalívají impulsy pomáhajícími transformovat tíhu komplikací v jednoduchou lehkost. Pokud jste velmi silně spojeni se světem fyzické materie (majetek, postavení, autorita), Dny MODRÉ OPICE se mohou ukázat velmi únavné. Pokud jste v životě zapomněli na hlubší smysl pro humor, CHUEN vám to připomene dosti bolestně. V případě, že jste našli svoji lehkost - svého vnitřního klauna - otevře se před vámi svět BÍLÉ MAGIE. Budete vyvedeni do reality, ze které přichází vaše tvořivost. Obtížné životní situace se vyřeší téměř spontánně - především ty, v kterých vaše staré Vědomí vidělo Gordický Uzel. Dny MODRÉ OPICE probouzí vaše magické schopnosti a vynáší na povrch váš tvůrčí potenciál dřímající v podvědomí. Tady poznáte zákon Rezonance, možnosti mysli, moc slova a sílu vůle. Pokud vám chybí svoboda a lehkost, pokud stále namáhavě bojujete se životem, přijměte úvahy MODRÉ OPICE. Její moudrost vám pomůže bezbolestně se uvolnit od těžkostí, s kterými se setkáváte. Zátěží je úplně všechno, co vám překáží v radosti ze života! Pokud váš klaun - váš vnitřní Obr - ještě nadále spí, pokuste se ho probudit ve Dnu CHUEN. Pomalu! Nerozčilujte se - to je motto MODRÉ OPICE.


2. POLARITNÍ TÓN VÝZVY - SÍLA POLARITY


Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla - kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory.Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete své pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází. Všechny výzvy ( póly) jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.


POLARITA JE PULSEM ZDROJE UNIVERSA


Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Pečeť stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě.V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah ( vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s Polaritní Energií, např. přes kin narození.


Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Maya Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Připadá ti obtížné žít v harmonii s dušemi kolem sebe?

18. září 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Probíhá tvůj život hladce? Jsi spokojen s tím, co děláš? Cítíš se být v souladu se světem, nebo je tvůj život plný zvratů? Jsi nespokojen se svým životním stylem nebo s prací, kterou děláš? Připadá ti obtížné žít v harmonii s dušemi kolem sebe? Svaluješ vinu za svou nespokojenost na lidi, s kterými se stýkáš, a na svou životní situaci? Máš pocit, že kdybys byl někde jinde, všechno by bylo dobré a ty bys žil v klidu? Jsi-li hluboko ve svém nitru v naprostém klidu, nezáleží na tom, kde jsi, s kým jsi, nebo zda vykonáváš nějakou zcela obyčejnou všední práci. Nic tě nevyruší ani nevyvede z míry, protože jsi ve svém nitru dokonale vyrovnán a v harmonii. Místo abys bojoval proti svým životním podmínkám, nauč se s nimi splývat, a tak nalezneš onen vnitřní klid a porozumění v hloubi svého nitra.

Horoskop na období od 16.9.2013 do 22.9.2013

17. září 2013 v 19:27 Aktuální novinky
Horoskop na období od 16.9.2013 do 22.9.2013

Horoskop na období od 16.9.2013 do 22.9.2013

Příroda je Živoucí kniha moudrosti Života

Venuše symbolizuje Bohyni - Matku zemi, tvořitelku života, krásu, harmonii a Lásku. Být si vědom své jedinečnosti ve velkém celku božského stvoření. Setkání a prožití přírody přirozeně probouzí v člověku bytí celistvosti. Uvědoměním si své "malé" jedinečnosti ve velkém celku Života - tím se propojuji s energií vyššího záměru tvoření a jsem veden. Pracuji pro celek.

Od 9. 9. Merkur je ve znamení Vah a během pátku 13. 9. vytvořil Velký kříž (vliv do 18.9.), neharmonické aspekty s Plutem, Uranem, Jupiterem a Černou Lunou. Během tohoto aspektu bude velmi těžká komunikace, objeví se nedorozumění, pomluvy a domněnky. Pokud se k vám dostane nějaká informace, především si ji ověřte. Dejte si pozor na domněnky. Raději se jděte zeptat přímo člověka, kterého se vše týká! Bude vznikat hodně manipulace mysli. Sami buďte opatrní na to, co a komu říkáte. Proto je velmi důležité v této době být pravdivý, otevřený a ptát se, pokud něco nevím nebo mi není jasné. Promluvte si z očí do očí, jedině tak se vyhnete falešným, zavádějícím a překrouceným informacím. V médiích se objeví spoustu spekulací, pochybností a "falešných" informací. Vaše mysl bude pod "palbou" negativního myšlení, pesimismu a strachu. Uvidíte kolem sebe jen to špatné. Mysl je nástroj ega. "Samo od sebe" se objeví obtěžující negativní myšlenky. Můžete si pomoci, když se na chvíli zastavíte, zavřete oči a své mysli na hlas řeknete: " Do každé mé myšlenky vstupuje světlo." A toto prohlášení podpoříte obrazovou představou světla - Slunce…

Tento týden je velmi zásadní v pohledu našich hodnot. Podle toho, jaké hodnoty upřednostníme, jaké je máme, to se odrazí v naší budoucnosti. Z kolektivního hlediska to velmi ovlivní vývoj na Zemi. A nyní je to na lidech, jak a co projevíme, žijeme a upřednostníme. Čemu dáme skutečnou hodnotu v našem životě. Procházíme zkouškou zralosti a dospělosti. Skládáme maturitu nebo doktorát?

Hlavním slovem v tomto týdnu má Venuše, procházejíci Saturnem na Dračí hlavě, v trigonu na Černou Lunu a Chirona a vytváří Velký vodní trigon. Potěšení, povrchnost, sladkosti života, harmonie, krása, tvořivost,hodnoty, láska má projít prohloubením, zralostí a nalezení soucitu a odpuštění. Každý člověk má svou individuální cestu, své vědomí a zkušenost. Podle postavení Venuše ve svém horoskopu prožívá úroveň archetypu Venuše ve svém životě a z této výchozí "stanice" se požaduje další prohloubení. Je možné se dostat k nové hlubší úrovni prožívání Venuše - lásky. Z pohledu kolektivního vědomí je "potřebné" projít odpuštěním. Odpuštění je největší síla, která rozpouští bolesti bytí, je postaveno nad vše "lidské". Odpuštění má obrovskou "nepředstavitelnou" sílu.

Když prožijete odpuštění (ať odpouštíte či je vám odpuštěno), propojujete se se vším. Cítíte druhé jako sebe, uvědomujete si jednotu a celistvost se vším. Odpuštění předchází soucítění, můžeme odpustit tehdy, když přestaneme soudit a vcítíme se do druhého a tím pochopíme, proč tak konal a zároveň si uvědomíme, že i já někdy nějak podobně konám. Odpuštěním prožijete nejhlubší lásku, kterou můžete potkat. Potkáte ji v sobě. Jsme hledači štěstí, potěšení, sladkostí života a lásky. Venku to nenajdete, dokud nebudete schopni to vše potkat sami v sobě.

Jedinou lásku a štěstí, kterou máme, je ta naše ve vlastním nitru. A teprve pak ji můžeme potkat venku, protože i když ji potkáme a uvnitř sebe ji nemáme, nepoznáme, že jsme potkali lásku a štěstí. Mine nás. Nikdo vám zvenku lásku a štěstí nemůže dát. Láska, štěstí, radost, hojnost… je zde stále, tady a teď. Stále se zmítáme mezi strachem a láskou. Strach bojuje s láskou. Když jsme v lásce, necítíme strach. Kvadratura s Marsem, který symbolizuje rozpor mezi Venuší a Marsem, jin a jang, ženou a mužem, city a pudem, spojením a oddělením, ohleduplností a sobectvím - jen podpoří dynamičnost se tomu postavit čelem uvnitř sebe. Jediná cesta vyřešení rozporu je odpuštění. Odpuštění sami sobě a setkání s bytostí Lásky v sobě. Hledejte a nalézejte svou bytost Lásky v sobě.

Už jste se setkali ve svém nitru se svou bytostí Lásky?

Jak odezní aspekty Velkého kříže Merkura viz nahoře, hodnocení mysli se zmírní a více se uvolní prostor na nový pohled. Mysl se již stane pozitivnější a tím i prožívání života a tématu Venuše.
Venuše je podpořena sextilem s Plutem, který dává schopnost hlubokého prožitku proměny v nitru. Něco se nás hluboce dotkne, co změní naše nitro. Chvilku to potrvá, než se to projeví venku. Je přirozené, že v tomto týdnu budete vyhledávat samotu, být sami se sebou. Samota je možnost prožít přítomnost sama sebe a přitom můžete zažívat štěstí a lásku. Pokud cítíte osamělost, když jste sami, nejste v kontaktu sami se sebou.

Objevují se situace, kdy je potřeba pokorně přijímat. Odmítnutím, že chcete něco víc, by přineslo, že vám ještě bude odebráno.
Zkouška skromnosti a schopnosti vděčnosti i za málo. Poděkováním za to, co v této chvíli mám je známkou pokory a vděčnosti. Opuštěním požadavků, chtění pomáhá přetvořit k novému postoji dávání. Nabízím sebe a vše co mám…

19. 9. nastává úplněk. Slunce v Panně ozáří Lunu v Rybách, Slunce vynese na povrch tajemství z vašeho nitra.

22. 9. v 21 hodin 55 minut Slunce vstupuje do Vah, nastává podzimní rovnodennost.
Více v horoskopu na další týden.

Přichází naplnění z tématu novoluní.
Aristokratická rodová linie zobrazená jako strom. Klíčová myšlenka: Hluboká důvěra v rodové kořeny individuálního charakteru.

Důležitá je zde skutečnost, že síla, kterou má každý člověk k dispozici v čase krize a rozhodnutí, má kořeny hluboko v minulosti, ať už v minulosti fyzické rodové linie, anebo v minulosti vyjádřené sériemi předchozích vtělení nebo až k samotnému počátku bytí. Záleží na "hloubce" člověka z jaké úrovně a kvality si zaktivuje sílu kořenů.
V této době se projeví z jaké hloubky čerpáte.

Přeji vám prožití pocitu "jsem odpouštějící" a prožití "je mi odpuštěno".

Petra Nel


www.astrologiepetranel.cz

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

PROHLÁŠENÍ ASTROLOŽKY PETRY NEL SMOLOVÉ
Oznamuji, že řetězový e-mail, kde je zneužito moje jméno, jsem nevytvořila a nesouvisí s moji právní osobou. Poprvé mi ten to e-mail dorazil před rokem a půl, od té doby mi přicházejí různé podoby a verze (změny textu, fotografií atd.). Proto prohlašuji, že s tím to e-mailem nemám žádnou spojitost. Od e-mailu se distancuji. Žádám o zastavení přeposílání.

Děkuji
Petra Nel Smolová

Vidět sami sebe

17. září 2013 v 17:28 Vývoj vědomí bytostí
Jennifer Hoffman

Dlouho jsem měla podezření, že mám nějaké velice intenzivní problémy spojené s minulými životy a související s uvězněním, spoutáním, pronásledováním, mučením, souzením, a s utrpením vyplývajícím z nespravedlnosti, moci, ztrpčování života a ovládání. Netušila jsem však - dokud se u mne nedávno neobjevily zdravotní obtíže, které mne donutily pohlédnout hluboko do vlastního nitra ve snaze najít nějaké vodítko k těmto problémům a pochopit - jak daleko sahají a v jakém rozsahu jsem svůj život žila skrze ně.

Poslední tři roky zaznamenávám tento trend i při koučinku klientů, protože jsem schopná vždy vystopovat problémy tohoto života až k traumatům z minulých životů a ukázat jim, jakým způsobem mohou dosáhnout vyléčení, jestliže proniknou k onomu často těžko postižitelnému jádru, neboť záležitosti z minulých životů se obvykle vynořují ve spojitosti se složitými a vysilujícími životními problémy.


TZOLKIN 17.9.2013 1OC - Hun / Oc - kin 170

17. září 2013 v 17:24 Mayský Kalendář na každý den


BÍLÝ MAGNETICKÝ PES

V tomto prvním dnu Treceny Oc položte základy k probuzení, posilte a využijte vaši osobní autoritu pro blaho, nebo zlepšení ostatních. Energie Hun (1) je důležitá zejména dnes, neboť ztělesňuje tvořivou sílu a inspiraci, bez které není možné, aby se nápad, záměr, či myšlenka staly realitou. Je to Energie, kterou je třeba oživit svoji pravomoc na jakékoliv úrovni, v jakékoliv oblasti, kterou si k tomu určíte. Mayové ve dnech Hun pořádali obřady; což můžete učinit také - v této Treceně je to obzvláště důležité.

OC - Vlna PSA - Síla Pocitů

TEĎ JE NEJLEPŠÍ ČAS UZDRAVIT PARTNERSTVÍ A ZAŽÍT LÁSKU.

Vlna PSA přináší do života moudrost hlasu srdce a pomáhá uvolnit od cizích programů.

Díky vhledu do struktury a vztahů třinácti dnů Vlny okamžitě zjistíte, z jakých úrovní Bytí k vám přijdou informace. Vaše osobní postřehy, pocity - to všechno, co se celkem " náhodně " objeví na cestě během 13 dnů, bude spojeno s vaším osobním vzorcem osudu. Vaše osobní vlákno je vetkáno do celkového programu ČASU a pokud vám Mayský kalendář vyjasnil kód vaší osobní identity, vaše vlákno najde všechny roztřepené konce, aby je mohlo spojit v jeden. Jedním z těchto konců jste vy a váš osobní život. Na jiných koncích najdete odkaz vašich předchozích inkarnací. Je to váš vzor a jednoznačně vzor celé planety. Pokud byste je nyní nespojili, Země by byla chudší o vaší jedinečnou velikost.

Vzhledem k tomu, že Vlna PSA zůstává v určité rezonanci s tělem emocionálním, snadno uvidíte, že je u lidí nejvíce v nerovnováze. U většiny z nás je nedostatečně vyvinuté, proto se nemůžeme divit, pokud Energie PSA zjistí jakési bouřlivé, nebo vznětlivé Energie, a vynese je na povrch Vědomí.

Podívejte se na sebe pozorně a odkryjte, co vře ve vašem Středu. Přemýšlejte, co vás nejvíce vyvádí z rovnováhy, co vám nedá pokoj a budí vás ze snu. Tělo emocionální - váš největší poklad - kreslí vaší pozemskou identitu a je také nejintenzivnějším polem vašich jednání ve sféře uzdravení.

Dvě pozice ve Vlně PSA - Poutník a Bojovník - jsou galaktickými portály. Není nic neobvyklého, že tyto dva dny se ukazují jako nejsilnější a nejvýznamnější. Zaregistrujete je jako dva krajní směry:

VYSOKOU VNÍMAVOST ( citlivost) - v případě vnitřní harmonie

nebo

CELKOVÝ KOLAPS - v případě disharmonie


ČERVENÝ POUTNÍK 4 - vyjasní vzrůstající nezávislost vašeho JÁ - odrážející a zúročující ve spokojeném průběhu života - anebo naopak tvrdě ukáže propad do starých omezení, omylů a všech možných druhů závislostí.


Druhý galaktický portál - ve Dnu ŽLUTÉHO BOJOVNÍKA 7, vás zalije skutečným proudem Energie plynoucí jednoduše ze Zdroje, odhalí zvláštní roli ve sféře mimosmyslového vnímání. V tento den se mohou objevit buď zvýšené obavy a neopodstatněný strach, zvýšené nároky na partnera, nebo naopak - můžete zažít pocit nepopsatelné úlevy, vnitřní nezávislosti, duchovní vazbu s životním partnerem, jakož i pocity sjednocení s inteligencí vašeho Vyššího JÁ. Teprve na této úrovni Vědomí se objeví celkově stabilizovaný pocit života BEZ STRACHU .

( ŽLUTÝ BOJOVNÍK 7 je v synchronicitě s Podzimní Rovnodenností, která byla a je pro Maye významnou událostí!)

DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE S RODINOU A PŘÁTELI

Má nevědomost mě stále zbavovala neděje a nutila plakat do polštáře. Dnes se uvolním od emocionálních dramat minulosti a začínám znovu žít. Dnes prosvětlím rodinné vazby a vztahy s ostatními lidmi. Vidím, že nejsem sám se svým bojem, ale musím pomáhat ostatním. Dnes prokážu svoji emocionální zralost a změním postoj k lidem.

TRANSFORMACE STÍNU

Získejte přístup k objektivní moudrosti, která - přistupujíc nestranně do emocionálních dramat - ve vás záměrně vyvolává nepříjemné pocity, abyste začali hledat cestu ven. Přestaňte se na sebe rozčilovat. Nehledejte viníky venku. Vyveďte své emoce z dramatu života do svobodně zvolené neutrální oblasti. Přijměte v pokoře vaše životní lekce a uzdravte jejich příčiny. Otevřete se kontaktu společníka osudu. Přijměte jeho pomoc.

Pocity, loajalita, přátelství…

Dny Energie BÍLÉHO PSA pronikají do celého vašeho emocionálního těla a diagnostikují v něm téma LÁSKY. BÍLÝ PES vyvolává otázky lásky v partnerství, prosvěcuje pole pocitů v rodinném kruhu i v mezilidských vztazích. Jak dlouho Vědomí člověka nechápe lásku Vyšší Pravdy, tak dlouho se bude potýkat s milostnými závody a s hlubokým rozčarováním. Pokud se Vědomí člověka opírá o moudrost srdce, může brát i dávat lásku - miluje a je milován. Setkává se se souhlasem vnějšího světa, chce obejmout svět kolem ramen, je vysoce tolerantní, každý problém zkoumá z pozitivního pohledu znalostí. Jeho život se ubírá šťastně, přijímajíc všechny - nejen ty příznivé - situace. Nicméně každé rozčílení, či ustavičné negace jsou důsledkem nedostatku lásky. Komu je toto pole energie blízké, měl by pečlivě zvážit zkušenosti zaregistrované ve Dnu OC. Dovolte spojit se se světelným světem BÍLÉHO PSA. Otevřete se radosti!

ŽIVOT JE KRÁSNÝ

1.MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI

Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO. Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu. Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.

VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE!

Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu CENTRA invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku - začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu s Pečetí. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ - čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí.V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.Přehled Treceny OC 17.9 - 29.9.

OC 1
CHUEN 2
EB 3
BEN 4 galaktický portál
IX 5
MEN 6
CIB 7 galaktickýportál
CABAN 8
ETZNAB 9
CAUAC 10
AHAU 11
IMIX 12
IK 13

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Maya Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Dvoukroký postup aneb jak se na všem domluvit

17. září 2013 v 17:21 Děti Nové dobyČasto se mě ptáte: "A jak to mám udělat, když chci, aby dítě udělalo tohle?" Nebo: "Nevím, jak mu to mám říct. Co s tím mám dělat?"

Je skvělé, že hledáte odpovědi. Co kdybych Vám ale řekla, že jsou mnohem blíž než si myslíte? Co kdybyste se už od teď nemuseli nikoho dalšího ptát? Co kdybyste si od teď doma uměli za všech okolností jednoduše poradit?

Pokud začnete používat dvoukroký postup, přesně tohle se stane. Přestanete se totiž radit s "odborníky" "jak na to dítě jít", a místo toho se začnete radit přímo s ním.

Protože největší odborník na Vaše dítě, je Vaše dítě.

Kdy má chodit spát? Co má jíst? Kolik toho má jíst? Jaké koníčky má mít? Co potřebuje, když pláče? Co dělat, když se zlobí? Proč neposlouchá? A jak to udělat, aby to bylo jinak?

Všechny odpovědi Vám řekne samo, když se ho správně zeptáte. Protože na světě není nikdo, ani já ani Vy, kdo by lépe věděl, co a jakým způsobem potřebuje, než ono samo.

Proto Vám dnes ve videu přínáším kouzelný postup, který stál u zrodu Nevýchovy. Pokud ho od teď prostě vezmete a začnete ve všech situacích používat, jste za vodou.

Vyzkoušejte to a napište mi do komentářů svoji zkušenost.

Držím Vám palce,

- Katka

http://www.nevychova.cz/dvoukroky-postup/?setuser=1198

Zdroj : e-mail Petra S.

Používej moudrost a porozumění ve spojení s láskou

17. září 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Já jsem láska. Abys Mě poznal, musíš mít ve svém srdci lásku, protože bez ní Mě poznat nemůžeš. Nech lásku volně plynout a uč se milovat vše, co děláš; miluj své okolí a miluj všechny duše kolem sebe. Miluj a nikdy nepočítej, co to stojí; nikdy neusiluj o odměnu. Nikdy nemůžeš dát dost lásky, tak se neboj a nesnaž se zastavit příval lásky, ani když budeš odmítnut. Jsi-li odmítnut, je snadné uzavřít své srdce a couvnout ze strachu, že budeš zraněn. Neuzavírej se; to tě jen zatvrdí a zeslabí a v tomto stavu nebudeš nikdy schopen pomoci jiné; duši, protože nikdo není přitahován k tomu, kdo má tvrdé, nemilující srdce. Používej moudrost a porozumění ve spojení s láskou, a tak si udržíš dokonalou rovnováhu. Prvotní úkol v životě je naučit se milovat. Neztrácej čas a nauč se této lekci co nejdříve.

TZOLKIN 16.9.2013 13MULUC Oxlahun / Muluc – kin 169

16. září 2013 v 10:24 Mayský Kalendář na každý den

ČERVENÝ KOSMICKÝ MĚSÍC
Když jsou hluboké proudy vášně a záměru, určující lidskou zkušenost, vedeny s nejvyšším úmyslem a laskavostí, můžete dosáhnout absolutně všeho, co hledáte. Přejímejte měkkou tekoucí vodu a bohatý vyživující oheň Muluc, provázený rozšířeným vnímáním, intuicí a duchovním vhledem Oxlahun, který je ochlazen klidným Caban- vládcem této Treceny. Požehnejte dnes cestě vašeho osobního pokroku, harmonii a vnitřnímu míru.

Trecena ZEMĚ vám dává k dispozici celé pozemské bohatství a kontroluje, jak ho využíváte. TŘINÁCTÝ den vám připomíná, že nejste na Zemi sami, nadešel čas naučit se pracovat v kolektivu.

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE
MULUC, TO JE SYMBOL OBDAROVÁNÍ

Vím, že nemohu usnout na vavřínech, je ještě třeba toho tolik udělat. Teprve když zavedu úplný vnitřní pořádek ve svém nitru, budu schopný pracovat v kolektivu. Dnes udělám něco pro životní prostřední a vstoupím do harmonie s přírodou. Dnes se rozloučím s egoismem, pýchou a tvrdohlavostí. Chci žít v tomto světě, ne se tu jen procházet.

TRANSFORMACE STÍNU

Shoďte závoj zapomnění! Probuďte se! Protřete si oči! Soustřeďte se na svůj vnitřní Střed! Podívejte se na nové možnosti! Pokud se otevřete změně - vzpomenout si - získáte záštitu Božského Vedení. Staňte se svítící lucernou. Hledejte ty, kteří vás potřebují, kteří plně přijmou váš způsob projevu. Přestaňte bojovat. Spolehněte se na přirozené procesy…..

Očištění, probuzení….

Spolu s Pečetí MULUC vchází do života Energie prolamující blokády. ČERVENÝ MĚSÍC zodpovídá za plynulost pohybu a průchodnost všech kanálů. Chce rozpustit zóny blokád, a obvykle potřebuje zvýšit sílu tlaku, aby došlo k maximálnímu protržení energií, a bylo dosaženo bodu průlomu. Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn, protože pohyb zajišťuje průchodnost a čistí usazeniny. Síla MĚSÍCE vyplavuje bolestným způsobem záležitosti skrývající se v poli identity, nutí nás přehodnotit naše vlastní stíny. ČERVENÝ MĚSÍC ukončující parádu Stínů, v nás může vyvolat vzpouru, nebo přinést nepříjemné vzpomínky. To bude ale velmi prospěšné pro náš proces růstu - MULUC, pouze chce pomoci nám osvobodit se od nadvlády Ega, které na základě nepochopení minulosti nám dává pocit oběti, nebo osoby ukřivděné lidmi či osudem.
Kdo je ve shodě se svým Srdcem, tomu MULUC udělá velkou radost . Život takového člověka běží hladce, všechno je pořádku, jakoby mávnutím kouzelného proutku. Čistící operace MULUC jemně, ale pevně odstraňuje zbytky kurzu a bezbolestně vyplavuje staré vrstvy z pole podvědomí. Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví co chce, a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na Energii MULUC. Napětí a vlny klidu, proložené chvilkami zklamání je možné odstranit ze svého života díky očistné síle MĚSÍCE. Věnujte pozornost konkrétnímu dopadu těchto sil - jeho neúprosnosti a vysoké schopnosti. Snažte se zbavit negativních afirmací pesimismu vidět svět černě, ještě než ČERVENÝ MĚSÍC vstoupí do pole oprav.

13. KOSMICKÝ TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA

TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co brání změně, co je strnulé, co vypadlo spod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co dramaticky změní běh vašeho života.Věřte ale, že se vás dotýká Nejčistší Energie Universa, a nová sebeidentifikace pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ a k cíli vašeho Světelného Těla. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené životní procesy. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem.TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!

OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!

V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují Energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE, čili SÍLA PŘEMĚNY A ZMĚNY. Bez ní by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu "12", to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo "13" je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13, jako o LÉČBĚ OSUDU.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může projevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového.Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu - opuštěním STARÉHO a připojení se k NOVÉMU - čili SÍLU TRANSFORMACE.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Maya Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Nikdy se nevzdávej naděje...

16. září 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Nechť tvůj život překypuje novým; je však nutné zbavit se starého, a udělat tak místo pro vstup nového. Proces zbavování se starého může být velmi bolestivý, protože když opustíš staré, můžeš zažít pocit, že nemáš nic, čeho by ses podržel, a že jsi sám a o vše oloupen. Můžeš mít pocit, že život je úplně mrtvý a prázdný, že nemá smysl, a máš chuť rozhodit ruce v zoufalství. Uvědom si, procházíš-li takovým obdobím, že tento proces zbavování se starého je nutný k tomu, abys mohl být naplněn novým. Nikdy se nevzdávej naděje, ale stále se jí drž, dokud nebudeš zcela prázdný a všeho zbaven. Pak můžeš začít znovu v novém Duchu a v pravdě. Můžeš se jako malé dítě plně radovat z podivuhodnosti nového života, jímž budeš postupně naplňován.

Matka Marie: Kruhy Světla

15. září 2013 v 12:46 Vývoj vědomí bytostí


Drazí přátelé, já jsem Marie, na Zemi matka Jeshuy. Je pro mě velkým potěšením být mezi vámi, být ve vašem kruhu Světla. Přeji si s vámi oslavit toto ráno a zahalit vás pláštěm sladké lásky, velmi jasným a jemným - pociťte to.
Vaše srdce potřebují Světlo. Pro všechny z vás je to těžké místo k žití. Váš přirozený stav bytí je radost, hravost a tvořivost. Často na vás doléhají těžké energie Země a cítíte se od Domova odpojeni. Dnes vám chci přinést energie Domova, původního zdroje. Vdechněte je a vzpomeňte si na to, kdo jste. Chci, abyste se koupali ve Světle své duše a ve spojení uprostřed našich duší.
Představte si, že skrze celé vaše tělo proudí Světlo znovu spojení a jednoty. Ujistěte se, že tento proud navštíví každou část vašeho těla, zvláště ty části, které potřebují léčení. Nechejte ho proudit dolů do svých chodidel. Nyní je kolem nás všech kruh Světla. Vnímejte, jak se můžete v tomto kruhu Světla uvolnit a být v bezpečí, třebaže cítíte, že některé části vás samých jsou vyčerpané a cítí se těžce. Je to v pořádku - nechť je vše tak, jak je.
Vy všichni nesete ve své duši velmi vzácné Světlo. Když jste s tímto Světlem spojeni, cítíte se zajedno s vesmírem. To je božský prožitek, který hledáte. Když se jako mladá duše odhodláváte na své cesty, nejste si ještě tohoto vnitřního Světla vědomi, a tak ho hledáte mimo sebe, ve vnějším světě. Jste opravdu jako dítě, které hledá vedení, vaše skutečné poslání je však najít toto vedení uvnitř a tím, že tak činíte, se opravdově rodí vaše Božství.
Většina duší stráví mnoho životů v průběhu věků pokoušením nalézt Světlo mimo sebe a je to součást růstu. Nyní se však stáváte vyzrálou duší. Jste si vědomi potřeby jít dovnitř, protože jste již zakusili všechny zbývající způsoby. Snažili jste se hledat Světlo dobýváním světské moci nebo vlastnictvím. Snažili jste se nalézt Světlo vytvářením velkého ega a získáváním uznání ze světa. Snažili jste se také nalézt Světlo ztrácením se v romantických vztazích, snahou spojit se s jinou duší. To všechno jsou stádia, kterými každá duše na své vývojové cestě prochází.
V jisté chvíli duše odhalí, že tyto věci nefungují a projde pak hlubokými vnitřními krizemi. Jak dospívá, objevuje hluboké emoce osamění, odloučení, strachu, a narůstá uvědomění, že nic zvnějšku nemůže prázdnotu zaplnit. Tento stav cesty duše může být nazván "temnou nocí duše". Duše se již nemůže ztratit v něčem vnějším, a přesto neví, jak o sebe pečovat, jak jít dovnitř. To se děje, když vás osamělost udeří nejtvrději a když jste v tomto bodě, jak se tomu často stává ve vztazích, uvědomíte si, že nemůžete najít to, co doopravdy hledáte, mimo sebe. Není tedy jiná cesta k následování než ta, která vede k vašemu srdci.
Vy jste tím jediným, kdo může uznat a tím podnítit svůj vlastní oheň a často přemýšlíte: "Jak to udělám?" Vaší věčnou otázkou je: "Jak se stanu osvíceným, jak sám sebe osvítím?" Odpovědí je, že to nejste vy, kdo tak činí. To "Já", které hledá, které se cítilo osamělé, které zoufá, není tím, kdo se stane osvíceným. Osvícení nastává v podstatě tehdy, když se této "Já" části sebe sama vzdáte a propustíte ji. Dočista uvnitř sebe kleknete a vzdáte se. Vaše ego se skloní, protože uzná fakt, že nezná cestu ven - že nemá odpovědi. Proto neznat odpovědi a být v "temné noci duše" je často zvěstováním osvícení. Když se vzdáte, otevíráte něco nového, něco, co nemůžete řídit. Toto "něco" - energie vaší duše - klepalo na vaše dveře velmi dlouho.
Po pravdě, báli jste se své vlastní božské Lásky a Světla, protože je z lidské perspektivy nemůžete ovládat, proto jste svému vlastnímu Světlu a zdroji radosti vzdorovali. Vidět to, je z naší strany velmi paradoxní, poněvadž nejcennější věci, které hledáte, jsou již ve vás přítomné! Tam leží odpověď na vaše emoce zoufalství a osamělosti.
Když se přestanete pokoušet změnit se, když se přestanete pokoušet, aby váš život "fungoval", otevíráte se větší síle, která vás chce nést s lehkostí a radostí. Jakmile jste v tomto proudu lehkosti, spojíte se s ostatními, kteří jsou ve stejném proudu, a vaše srdce bude naplněno radostí. Setkání se s vaší spirituální rodinou na Zemi bude pro vás jedním z nejhlubších zdrojů radosti a naplnění. Předtím, než se tak stane, však musíte propustit. Musíte se svěřit proudu svého srdce. Nesnažte se život tolik manipulovat a kontrolovat. Život je mnohem jednodušší a lehčí, když žijete ze srdce.
Nejtěžším krokem je uznat, že neznáte cestu. Každé lidské ego obsahuje pýchu, která vás často uzavírá před proudem lásky, musíte tedy svoji pýchu propustit. To se stane, když se spojíte s raněným a zranitelným dítětem uvnitř sebe sama a učinit to, je velmi spirituální věc. Tím, že si uvědomíte jádro své zranitelnosti, dostáváte se ve skutečnosti blíž k druhým lidem. Tím, že si uvědomujete své vlastní zraněné vnitřní dítě, vidíte ho i v očích druhých lidí. Tím, že přijmete svou vlastní temnotu, svou vlastní zranitelnost, budujete mosty mezi vámi a druhými. Ve vašem srdci to přirozeně vytváří soucit a pochopení.
Když jste uvnitř ega, máte tendenci druhé lidi hodnotit a kritizovat. Musíte tak činit, abyste si zachovali svoji identitu. Když však na ně pohlédnete očima, které vidí jejich vnitřní dítě, uvědomíte si, že jsou zraněnými lidmi stejně jako vy, a je tedy mnohem jednodušší dostat se k nim. Je pak také mnohem jednodušší přijmout od druhých lidí podporu a lásku. To znamená vytvářet kruh Světla - uznat svoji zranitelnost, propustit potřebu kontroly a pýchu. Egu se zdá, že platí příliš velkou cenu, ale ve skutečnosti je to málo ve srovnání s osamělostí a zoufalstvím, kterými musíte trpět, když jste egu oddaní.
V této době mnoho lidí touží po spojení ze srdce. Mé poselství je zvláště určené těm, kteří jsou připraveni skočit: propustit svá hodnocení, svoji kritiku - zvláště k sobě samým. Otevřete se plně ohromnému zdroji Světla, který je vám k dispozici. Vytvořili jste kolem sebe vězení a já vás zvu, abyste z něj vystoupili. Můžete to udělat hned, jste připraveni. Vše, co musíte udělat, je jednoduše požádat. Nemusíte bojovat nebo zápasit, abyste se z tohoto vězení dostali ven. Jednoduše se můžete zeptat Ducha, či jakkoli nazýváte nekonečný zdroj tohoto vesmíru. Můžete tak také učinit třeba formou modlitby: "Propusť mě, chci být opět Doma."
Domov je uvnitř vás všech a když otevřete dveře do svého srdce, Světlo bude tak jasně zářit! Vaše Světlo přinese radost ostatním a vy se s druhými radostně spojíte, budete však také v míru, když budete sami. Nebudete muset druhé lidi naplňovat, setkat se s nimi však pro vás bude obohacujícím prožitkem a hojností, a to zejména se spřízněnými dušemi.
Ráda bych zakončila tím, že vás požádám, abyste si představili, že jsme dnes zasadili semínko. Vnímejte ho jako malé semínko Světla, které každý z vás vlastní. Představte si, že toto semínko dáváte do Země a přejete mu ze srdce vše dobré. Svěřujete tento paprsek Světla Zemi a necháváte ho být. Propouštíte všechnu kontrolu či touhu manipulovat či vědět. Jen sledujte, co se děje. Země vám jednoho dne vrátí tuto energii zpět ve formě malého zázraku, který vstoupí do vašeho života. Pak se budete sami sebe ptát: "Proč se mi to přihodilo?" Možná se na to budete chtít zeptat jasnovidce či média a já bych vám řekla: "Neanalyzujte to svojí hlavou, jen přijměte dary, které vám vesmír dává."
Pojďme nyní na chvíli vychutnat kruh Světla, který je stále kolem nás, a který se nyní rozšiřuje. Světlo je v tuto chvíli teplé a zlaté. Vězte prosím, že jste vždy spojeni se svou rodinou duše. My z druhé strany, jsme stále blízko. Přijměte naši lásku.
© Pamela Kribbe
http://www.jeshua.net/

Překlad: Denisa Vaňková
http://www.jeshua.cz/

NULOVÝ BOD

15. září 2013 v 11:52 Vývoj vědomí bytostí

NULOVÝ BOD
Vysoká rada Plejád - přijato Annou Merkabou, 9. září 2013
Drahé a milované děti Slunce, Měsíce a Hvězd, přicházíme k vám nyní, abychom vás informovali, že během nadcházejících 3 týdnů vašeho času dojde opět k energetické restrukturalizaci vašich těl.
Restrukturalizace lidského nositele započne ještě jednou. Mnoho z vás ještě jednou začnete prožívat celou škálu příznaků vzestupu a žádáme vás, abyste zcela a úplně nechali jít strach pryč a plně se odevzdali integraci krystalických atomů, které jsou k vám právě teď přinášeny ze Slunce. Nadcházející 3 týdny vašeho pozemského času jsou obdobím vyvrcholení krystalických energií, a ti z vás, kteří jste připraveni zažít pozvednutí energií, byste měli svým tělům umožnit otevřít se božství toho, co držíte uvnitř.
Abyste se mohli podílet na tomto období, zametajícím vaši planetu během těchto 3 týdnů, musíte se plně a zcela otevřít zdroji uvnitř vašich těl, vašemu SRDEČNÍMU KÓDU, a jakmile se jednou dotknete srdečního kódu, budete schopni úplně začlenit krystalické energie, které k vám putují ze sluneční kosmické brány a skrze jádro zemských energií, které jste zakotvili v srdci GAII.
A když se octnete v meditativním stavu a dovolíte energiím vejít do vašich sférických těl, budete moci cítit pálení na samém vrcholu vaší hlavy. Když dovolíte těmto energiím pohybovat se kolem a skrze vaši celou bytost, vyčistí vše, co již pozitivně neslouží. Nebuďte vyděšení, až začnete cítit tlak na vaší korunní čakru, jednoduše dovolte energii proniknout vámi, jemně provibrovat každou buňkou vašeho těla, jemně vyčistit veškeré zbytky všeho, co zbylo za vámi z časů, které již nejsou relevantní pro vaše bytí.
Nechte vřelý pocit obvinout celou sktrukturu vaší mysli a úplně vstřebejte nové energie. Někteří se začnou cítit ospale, další budou cítit nutkání jít do meditativního stavu, zatímco jiní budou vesele pokračovat v jejich dnu. Zůstaňte klidní, užívejte si a obejměte tyto energie, které vás vyhřívají milujícím světlem prvotního stvořitele.
Dovolte těmto energiím prostoupit skrze vás, myslete na lásku, světlo, mír, blaženost a štěstí, myslete na vše, co si přejete uvítat do svého života, a na vše, co chcete propustit, dovolte těmto energiím proniknout vámi spolu s uvolněním od všeho, co vám již neslouží. Vězte a pochopte, že jsou to vaše VYŠŠÍ JÁ, kdo posílá tyto energie ze SLUNCE ALCYONU v Plejádách.
Ale nechte nás vysvětlit vám "vědeckými pojmy" vaší doby, co má nastat ve vašich pozemských rovinách existence.
Mnozí z vás vědí, že slunce přesouvá svou frekvenci a s tím se sluneční magnetické póly spájí a přesouvají do nové reality, a rozumíme, že vědecká komunita vaší doby to smete ze stolu jako něco nepodstatného a že vyjde najevo mnoho odpůrců, zpochybňujících pravdivost informací, které se vám tu chystáme předložit. Nicméně si přejeme okamžik vaší pozornosti, abychom vám vysvětlili, co se má stát vašim tělům a myslím.
To, co se chystáte zažít je inverze vašich systémů, inverze ze VŠEHO na NIC, z NULY do NEKONEČNA. Tvořivé síly v rámci vašich sférických stvořeních, která nazýváte lidskými těly, budou uvolněny do té míry, aby pro všechny bylo možné si reálně manifestovat, cokoliv si přejete, přímo do své reality!
Ačkoliv prvním krokem v tomto restrukturalizačním procesu je, že každá buňka vašeho těla se změní z buněčného a tkáňového typu, kterému současná věda rozumí, na ten, který vaše vědecká společnost nedokáže pochopit.
To, že se sluneční póly přesunou, bude mít zcela a naprosto vliv i na vaše těla - také se začnete přesouvat a měnit, nejen ve vašem vědomí, ale i ve vaší holografické zkušenosti.
Buněčná struktura vašeho těla má před sebou veliký pokrok v tvůrčích procesech vašich holografických já. Mnozí se cítíte unavení a vyčerpaní dál než na vaší aktuální úrovni vnímání.
Abychom vám pomohli porozumět tomuto procesu, chtěli bychom vám vysvětlit teorii relativity, ne tak, jak si myslíte, že ji chápete, ale tak, jak ve skutečnosti je. Kosmická teorie relativity říká, že každé nebeské těleso, které prochází zásadní událostí nezměrných proporcí, a které je přímo propojeno s jakýmikoliv "holografickými" nositeli (těly), právě obývanými vědomím Prvotního Stvořitele (dušemi), je tímto v přímém spojení s měnícími se energiemi a je tímto výrazně ovlivněno, připojeno ke kosmickým branám existence a přímo propojeno se specifickými orgány a buněčnými strukturami uvnitř těla, které jsou tímto převedeny na vyšší stupeň.
Nechte nás to vysvětlit, abyste pochopili, co máme na mysli. Jak vám bylo předpovězeno, vaše země se vskutku mění. K zajištění bezpečného přechodu touto dimenzionální frekvencí, je každému jednomu z vás nanejvýš doporučováno, abyste začali s umožňováním změny meziplanetární frekvence, abyste se chopili svých pozemských těl a abyste dovolili nezbytným změnám uskutečnit se - a abyste tak mohli učinit, žádáme vás, abyste jednoduše nechali vyčistit všechny zbytky, které vám již pozitivně neslouží. Jednoduše řečeno ODPUSTILI. PROPUSTILI. DOVOLILI.
Pamatujte prosím, že VŠECHNO nebo NIC se může projevit ve vašich tělech a psychice teprve tehdy, jste-li připraveni postoupit, energie s vámi musí začít spolupracovat. Pro ty, kteří nejsou připraveni, se stanou energie jakoby zamrzlé v čase do okamžiku, kdy budou schopni opravdově a úplně obejmout věčný OM, věčnou pravdu, moudrost, pochopení, lásku a světlo uvnitř svých srdcí.
Milujeme vás. Jsme s vámi. Prozatím na shledanou.
Vysoká rada Plejád
Channelováno Annou Merkabou
Překlad: Katyuska

Jaká je tvá nejhlubší touha?

15. září 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Vždy si pamatuj, že když po něčem moc toužíš, můžeš toho dosáhnout. Když toužíš po jednotě, po celistvosti, může být tvá, jestliže pro ni vše uděláš. Tvá láska a touha sjednotit se se Mnou přijdou tak, jak den přichází po noci, a nic je nezastaví. To se odehrává hluboko v nitru každé duše, a jakmile je jednou ono semínko touhy zaseto, neustále poroste. Jaká je tvá nejhlubší touha? Chceš Mi všechno odevzdat? Jsi ochoten vzdát se všech těch malých slabostí a tužeb, které mohou způsobit oddělení? Záleží pouze na tobě, zda učiníš své vlastní rozhodnutí a rozpoznáš touhu svého srdce. Neočekávej, že ti ji ukáže někdo jiný. Musíš ji nalézt sám bez jakékoliv vnější pomoci. Já jsem zde, abych ti pomohl. Hledej neustále Mou pomoc.

TZOLKIN 14.9.2013 11 MANIK – Buluk / Manik - kin 167

14. září 2013 v 16:21 Mayský Kalendář na každý den

MODRÁ SPEKTRÁLNÍ RUKA
Zaměření je klíčem dne. Buluk je vysoce nabitý silou a ještě zvyšuje sílu Manik, takže to vytváří výbušnou kombinaci, což vyžaduje jasný a stabilní směr. Pokud jí využijete správným způsobem, můžete dnes dosáhnout hodně, nebo postoupit na vyšší úroveň a to zejména, pokud máte k řešení osobní problémy. Ujistěte se však, že dnešní intenzitu nevyužijete k tomu, abyste se stali arogantní, nebo panovační k ostatním.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO PRO OSTATNÍ
MANIK JE NÁSTROJEM DUCHA, ZAHÁNÍ ŠPATNÉ VLIVY A ZLÉ ENERGIE
Dnes se osvobodím od pózy a díky tomu najdu společnou řeč s lidmi. To, co uzdravím u sebe, bude automaticky uzdraveno u mých nejbližších. Dnes se neurazím pro slova pravdy vyslovené na moji adresu. Dnes se stávám misionářem, který všechny obejme a uzdraví. Jsem tu proto, abych zlepšil sebe i svět, ve kterém žiji.

TRANSFORMACE STÍNU

Všimněte se svých odporů a vnitřní roztržitosti. Naučte se dokončit to, co začnete, zvažujíc každý krok na cestě. Využijte možnosti těchto znamení a staňte se sami sebou. Otevřete se a vnímejte sami sebe, jako dokonalý spirituální nástroj v rukou Boha….

Znalosti, léčení, aktivita….

Většina lidí pracujících po léta s Mayským Kalendářem odkazuje na Pečeť MANIK s velkým respektem. Za tímto symbolem se totiž skrývá velká Energie, jejíž úkolem je LÉČENÍ. MANIK má nejvíce plné ruce práce, protože to on nás nejčastěji volá, abychom uzdravili nejen tělo fyzické, ale také tělo jemnohmotné. MODRÁ RUKA působí především na naši emocionální stránku a na nervový systém. Každé emocionální léčení je velmi bolestné, přinejmenším první fáze tohoto procesu.
Každý, kdo dosáhl vysoké úrovně duchovní zralosti a nemá mnoho k vyléčení ve svém Středu, toho MODRÁ RUKA obdaruje zázračnou mocí. Rčení - Být pravou rukou Boha - dostane nyní pravdivý význam. Tento vzorec - poháněný silnými impulsy směrem k uspokojování zvědavosti - nasměruje tohoto člověka do roviny spirituální vědy a duchovního poznání. Od této chvíle budou všechny Dny MANIK násobit motivaci vzdělávat se a zároveň zvyšovat povědomí o umění léčit. Pro ty, kteří chtějí probudit svého vnitřního lékaře je navrhováno, aby věnovali zvláštní pozornost Dnu MODRÉ RUKY. Na druhé straně ti, kteří mají zdravotní problémy, trpí nespavostí, podrážděním ze stresu bez ochoty jednat a nejsou schopni dotáhnout věci do konce, se doporučuje kontakt s Obrem MANIK. MODRÁ RUKA je rovněž doporučována těm, kteří chtějí získat hlubší přístup k informacím na téma tajemství umění léčit.
11. SPEKTRÁLNÍ TÓN OČISTNÉ SÍLY - SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ

JEDENÁCTKA - to je proces rozpouštění, proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO - CO - JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY přináší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se nadhledem - vnějším vhledem - do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se vaše křehké vnitřní stěny zhroutí samy . Cesta výzvy, úskalí života a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti.Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu!

TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,
TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla.Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu SPEKTRÁLNÍM se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou Dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím Energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít Dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v pocitech,emocích a myšlenkách.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Ať je ve všem rovnováha.

14. září 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Ať je ve všem rovnováha. Pracuj pilně, ale také se nauč pořádně si hrát a dělat to, co ti působí radost, ať je to cokoliv. Nezáleží na tom, zda tvé prožitky jsou prosté nebo výstřední, pokud v nich nalézáš opravdovou radost. Když děláš něco, co tě baví, nezáleží na tom, jak je to namáhavé; nebudeš se cítit vyčerpaný, ale rozradostněný a povznesený. Práce by nikdy neměla být dřinou, a nikdy ani nebude, bude-li tvůj vztah k ní správný a bude-li tě těšit vše, co děláš. Bude-li tvůj život vyrovnaný, objevíš v něm celistvost a nikdy nebudeš dávat přednost jen pouhé práci, nebo pouhé hře. Obojí by bylo stejně špatné. Nikdy nesrovnávej své požitky s požitky někoho jiného; z čeho máš radost možná nevyhovuje druhému. Dělej to, co těší tebe, a nech ostatní dělat to, co vyhovuje jim. Žij a nech žít.

Adyashanti: Jaké je to žít probuzený život?

13. září 2013 v 13:33 Skutečný mír je uvnitř


Zatímco se svět a každý kolem tebe snaží vyřešit své problémy, ty se problémy nezabýváš. Zatímco se všichni kolem tebe snaží na něco přijít, snaží se něčeho dosáhnout, dostat se někam, snaží se být hodni něčeho, ty se o to nesnažíš. Zatímco si všichni myslí, že uvědomění sebe sama je ohromná, vznešená, svatozáří zahalená věc, ty si to nemyslíš. Zatímco všichni utíkají ze své současné situace, ty nikam neutíkáš. Zatímco má každý nějaký probl ém s někým druhým, většinou se všemi, počínaje sami se sebou, ty jej nemáš. Zatímco každý si je jist tím, že štěstí přijde, když něco bude jinak než je to teď, ty to tak nevnímáš. Zatímco každý se snaží dosáhnout onoho dokonalého stavu a držet se ho, ty se ničeho držet nesnažíš.
Když všichni kolem tebe mají hromadu názorů a přesvědčení o všem možném, ty je nemáš. Každý je na cestě někam, ty ses nedostal nikam. Každý se snaží vystoupat na horu; ty prodáváš pohorky a cepíny na úpatí v naději, že když dosáhnou vrcholu a vrátí se zpět, tak snad budou příliš unaveni na to, aby to zkoušeli znovu. Zatímco každý hledá pravdu a onen tajemný klíč k probuzení v další knize, u dalšího učitele a gurua, ty toto nehledáš. Nemáš klíč, protože neex istuje zámek, do kterého bys ho vložil.
Když žiješ probuzeně to, co jsi a víš, že jsi tím, čím jsi vždy byl, tak jsi vlastně velmi jednoduchý. V podstatě jen tak sedíš a divíš se, kvůli čemu je všude takový povyk.
Když lidé kolem tebe posedávají a říkají, "Doufám, že se mi to také stane," tak si vzpomeneš, že jsi to také tak dělal. Vzpomeneš si, že jsi na to nenašel žádné řešení. Vzpomeneš si, že jen myšlenka samotná, že je vůbec nějaký problém, toto vše vytvořila.
Když jsi to, co jsi, když žiješ probuzeně, není nikdo komu odpustit, protože v tobě není ani špetka záště, ať se děje cokoli.
Pravda tvého bytí netouží po štěstí; vlastně je jí to úplně jedno. Netouží po lásce, ne protože jsi plný lásky, ale jen protože je jí to prostě jedno. Je velmi jednoduchá. Nestojí o to být poznána, držena v úctě, či pochopena. Když žiješ, co jsi probuzeně, již pro tebe neexistuje žádný ideál. Vystoupil si z celého cyklu utrpení, stávání se; nemáš zájem.
Shledáš, že jsi ve zvláštním světě. Shledáš se tam… kde jsi. Ne kde jsem já, ale kde jsi ty. Kde skutečně jsi. Kde skutečně jsme. Je to zvláštní místo (obzvláště na počátku), být zde a necítit se ničím hnaný - potěšením či trápením, pomáháním či ubližováním, milová ním či nenávistí. Jediná věc, která tebou pohne (a nemám teď v úmysl být příliš poetický) je ta stejná síla, která hýbe listem na stromě. Jednoduše jen proto, že tudy vane vítr. Takže vždy víš, co dělat: Vítr vane tudy, a tudy tedy půjdu. Už se na nic neptáš. Nesnažíš se přijít na to, proč vítr vane zrovna tudy, protože víš, že to prostě nevíš. A víš, že nemůžeš vědět proč. Ještě nikdy a nikde neexistoval list, který by věděl, proč vítr vane tudy, právě teď. Tento vítr mění směr tvého života, moment za momentem, jednoduše, protože takovéto jsou cesty života. A když žiješ ve svém procitnutém Já, tak nemáš ž&aa cute;dný problém se směrem, kterým se život ubírá, protože život jsi ty.
A víš, že tento vítr tam vždycky byl, od samého počátku, a že tu nebyl jen pro výjimečné lidi. Pokud sis ho někdy v životě nevšimnul, tak víš, že to je proto, že jsi nenaslouchal. Nebo proto, že sis myslel, že na něco musíš přijít předtím, než budeš schopný slyšet. Nebo sis myslel, že je třeba dojít k nějakému závěru předtím, než můžeš poslouchat hluboce, bez záměrů, bez naděje pro lepší budoucnost.
Mnoho z vás ví, o čem mluvím.
Pravda nikdy nevysvětluje, proč se v danou chvíli ubírá oním směrem. A i když se zeptáš, tak ti neposkytne žádnou informaci. Bylo by to stejné, jako kdyby se list ptal větru,"Proč zrovna teď foukáš tudy?" Taková otázka nedává větru žádný smysl.
Již se nedohaduješ o tom, kudy by se pravda měla ubírat. Již neargumentuješ. Již se na to nesnažíš přijít. Panna Maria na to nepřišla. Budha na to nepřišel. Ramana Maháriši na to nepřišel. Nikdo z nich na to nepřišel. Oni se tím prostě stali. Jednoduché. Obyčejné - tak jako je list obyčejný.
Když žiješ ve svém procitnutém bytí, probuzeným životem, moc na kterékoli úrovni pro tebe není důležitá. Není zajímavá. Moc a touha mít vládu nad druhou lidskou bytostí není zajímavá. Intelektuální moc není zajímavá. Moc sebeovládání není zajímavá. Moc, kterou ti lidé chtějí dát, není pro tebe zajímavá - ne proto, že by neměla být; prostě není. Co bys s ní chtěl dělat? Víš, že není nic, co bys s ní chtěl dělat.
Uvědomíš si, v pravdě svého bytí, že jsi úplnost sama, ale nemáš vůbec jakýkoli zájem dělat něco s tímto uvědoměním, nemáš zájem toto uvědomění nějak využívat.
Nakonec si uvědomíš, že skutečně nechceš nikoho měnit, ne proto, že bys neměl chtít nikoho měnit, prostě nechceš. Možná nestojíš o to, být nablízku každému, ale když tu jsou, tak je nechceš měnit.
Nic z toho není ideálem - to je konec všech ideálů. Nic z toho není svatost; to je konec svatosti. Je to počátek celosti. Nic z toho je k dosažení, protože je to nedosažitelné. Je to jednoduše to, co je v pravdě tvého bytí. Je to prostě to, co je. Nemůžeš dosáhnout toho, co přirozeně je. A nikdo na světě ti nemůže říct kdy a proč, nebo do jaké míry necháš jít nepravdu; necháš to být v tu chvíli, kdy to necháš být, když už nic jiného nefunguje.
Když žiješ probuzený život, v probuzeném bytí, které jsi, tak jsi sám, a konečně se cítíš dobře sám. Jsi sám, ale vůbec ne osamělý, protože ten jediný, který tě měl potkat tam, kde jsi - ten jediný, který tě vůbec mohl potkat tam, kde jsi na sto procent - jsi ty. Nikdo jiný by tě nikdy nemohl plně potkat tam, kde jsi - možná na devadesát procent, možná devadesát pět. Nikdo se s tebou nemůže plně setkat, jen ty. A když se nakonec potkáš, tak nepotřebuješ, aby to někdo udělal za tebe. Pak jsi sám, víc sám, než jsi kdy vůbec mohl být schopen si představit. A kupodivu - vskutku neočekávaně - jsi víc propojen, intimnější, splynutý se vším. Víc. A nikdy by sis ani nepomyslel, že ty dvě věci by vůbec kdy mohly být spolu: naprostá samota a naprostá jednota. Nikdy bys nehádal, že to takto skončí. Ale je to tak, vždy to tak bylo.
A nakonec, když žiješ probuzený život, tím, co skutečně jsi, tak už si nikdy nevytvoříš představu toho jaké to je. Dokonce, i když se to děje, tak si nevytvoříš představu, protože budeš vědět, že jsou to všechno jen pouhé představy, prach. Víš, že jaké to je dnes, není stejné, jaké to bylo včera.


Zdroj: email Iva.B.


TZOLKIN 13.9.2013 10CIMI - Lahun / Cimi - kin 166

13. září 2013 v 9:51 Mayský Kalendář na každý den

BÍLÁ PLANETÁRNÍ SPOJKA
Spojení Lahun a Cimi přináší pečující a léčivou energii, která vám pomůže prohloubit vazby se svými blízkými, prohloubit osobní vztahy, uzdravit staré rány a nedorozumění, zlepšit veškeré formy spolupráce, nebo snažení.
Je to také dobrý den spojit se v meditaci s vašimi předky, poučit se od nich i z jejich životů. Pouta s nimi přináší do našich životů jednu z nejmocnějších sil - je to karma, která koluje v naší krvi, a to je to, co musíme v tomto životě očistit.

CIMI TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ
JE TO DOBRÝ DEN SPŘÁDAT VOLNÉ VLÁKNO ŽIVOTA
Dnes odhalím mnoho paradoxů v mém životě. Přestanu upřednostňovat jednotlivce a začnu respektovat vůli druhých. Nebudu usilovat o potlesk, schválení a uznání zvenčí, ale zůstanu takový jaký jsem, nikoliv jaký jsem povinen být. Dnes se vracím ke své pravé tváři.

TRANSFORMACE STÍNU

Vzdejte se síly dokonalosti. Poslouchejte v sobě tu část, která volá "po smrti " a transformaci. Buďte přístupní její moudrosti…

Rovnováha, minulost, změna…..

Síla dopadu CIMI se objeví jako mocná ENERGIE PŘEMĚNY. Klade zvláštní důraz na oddělení se od starých programů, zastaralých autorit a zlozvyků. CIMI přetrhává a láme vazby se vším, co je ZKOSTNATĚLÉ. Čím silnější je ZTUHLOST, tím bolestnější je proces! I když BÍLÁ SPOJKA často přináší bolest a utrpení, je naším největším spojencem na duchovní cestě rozvoje. CIMI nám umožňuje udělat rozhodující krok vpřed. Pokud se naučíte vědomě pustit to, co bylo - CIMI vás bezbolestně vyprovodí ze starých nefungujících vztahů do nové bezpečné oblasti.
V jednom lidském životě umíráme tisíckrát, protože každý nový krok směrem k novému cíli je další z vnitřních smrtí. Energie BÍLÉ SPOJKY pracuje jako bílé krvinky, bojuje v organizmu s tím, co nám brání žít. CIMI válčí se zápalnými ohnisky a odstraňuje potencionální hrozbu našeho duchovního života.
Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM - je jedno s čím - dejte pokyn převozníku CIMI. BÍLÁ SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může uvolnit z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce, nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli - ale nemůžete odtrhnout.

10. PLANETÁRNÍ TÓN MANIFESTACE - SÍLA UPŘESNĚNÍ

DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem? Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se, na jakých strukturách a systémech víry se opírá vaše realita - váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou : musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi! To je klíč k nalezení vaší pravé identity.

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD, ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT

V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu,v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle.Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Pečeť stojící vedle Tónu DESET.

TÓN PLANETÁRNÍ VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ

Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního vývoje. Tento Den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Maya Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.