Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Září 2013

TZOLKIN 30.9.2013 1 AKBAL – Hun/ Akbal – kin 183

30. září 2013 v 11:50 Mayský Kalendář na každý den

MODRÁ MAGNETICKÁ NOC

Ctěte dnes svůj spánek. Spánek je čas, kdy se vaše tělo, mysl a duše regenerují, osvěžují a omlazují. Pokud tento den připadne na víkend, spěte tak dlouho, jak je to jen možné, nechte sladkým odpočinkem osvěžit celou vaši bytost. Pokud se jedná o všední den, můžete vstát dříve s úsvitem a jeho prvním nádechem, ale abyste neměli pocit další práce, ale pocit prvního polibku dne, který je plný potenciálu a příslibu. V obou případech se probudíte hluboce osvěženi.

AKBAL - Vlna NOCI - Síla Intuice
TEĎ je nejlepší ČAS vynahradit si nedostatek

Vlna NOCI vás zalévá bohatstvím představ a otevírá cestu ke zralosti, otevírá kanály intuice a ukazuje cestu k moudrosti, která je skryta uvnitř vás.

V důsledku oddělení od původního Zdroje jsme zažili v temném období mnoho křivd a utrpení. Omezení a nedostatek se staly samozřejmostí ve světě ILUZE. Od té doby byla NOC jediným spojencem s naší transcendentální realitou. Vzhledem k mezerám ve Vědomí jsme se stále více vzdalovali od Světelných Programů. Proto v temném věku, pulsujícím " nebožskou " Energií, bylo možné spustit vedlejší kanály ILUZE, kterými našli různí " trenéři - tvůrci" pohodlný přístup do našeho nitra.
"Nebudete mít jiných Bohů mimo mě" - to bylo jejich největší výzvou. Mnoho z nás podlehlo jejich pokušení a ponořilo se do temna slepé uličky.
Je proto zcela přirozené, že TEĎ po připojení k původnímu Programu ČASU, tzv. Galaktickému Programu Uzdravení - se pseudosvěty začínají rozpadat stále rychleji. A ještě dříve, než úplně zmizí ze Země, nám ještě nejednou ukáží svoji pravdivou tvář.

V lineárním průběhu velkého 26 000letého Cyklu, ve Vlně NOCI, byl proveden před 6 600 lety fatální řez, po kterém následoval přechod ČASU, a do každodenní hry vstoupil řád > 12:60 < , nazvaný později Babylonský Program. Dal nám ty nejhorší plody této doby. Jsou to : chamtivost, touha po moci a zotročení pozemskými zákony.

Jak moc jste zapleteni do tohoto temného období, vám ukáží výsledky příštích 13 dnů. Doporučujeme, abyste se DVANÁCTÝ den podívali zblízka na své pocity a reakce, na určité události a lidi. Podívejte se pozorně na osvobozující impulsy této Vlny.

Vlna NOCI umožňuje demaskovat iluze všech nedostatků. NEDOSTATEK je ve skutečnosti lidským výmyslem. Měli byste dát pod lupu příznaky všech nedostatků. NEDOSTATEK je ztracená část bohatství nabízeného Zdrojem. Vlna NOCI vám specifickým způsobem ukáže vaše nedostatky: nedostatek lásky, nedostatek peněz, nedostatek svobody, a nedostatek všeho, co si myslíte, že je nedostatek.

Tři galaktické portály spojují kanál NOCI s nejvyšším Galaktickým Zdrojem. ŽLUTÉ ZRNO 2 poskytuje vhodnou příležitost k překlenutí napětí vyplývající z chybných přesvědčení a nízkých úmyslů EGA. ČERVENÝ MĚSÍC 7 přináší na Zem Božský Program - zaktivuje jeho vzorec ve vašem podvědomí, osvěží vaši paměť a ukáže vám, co potřebujete a co ve skutečnosti máte. Zamyslete se, jak daleko jste se vzdálili od vašeho Praobrazu? ŽLUTÝ ČLOVĚK 10 dokončí nezbytné úpravy ve sféře zodpovědnosti za celkový stav věcí, což se může ukázat velmi nepříjemné. Stanete tváří v tvář tomu, co jste vědomě vytvořili. Čistota úmyslů a vědomých činů jsou ve Vlně MODRÉ NOCI předmětem důkladné zkoušky.

DNES JE DOBRÝ DEN NA ROZJÍMÁNÍ O HVĚZDNÉM PROSTORU,
ODTUD PŘICHÁZÍ NADŠENÍ

NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL, NOC TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI…..Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE , ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A NEDOSTATEK POCITU BEZPEČÍ

Dnes změním přístup k životu, spoléhám na svoji intuici, přestanu se kontaktovat s iluzorními astrálními světy a spoléhám pouze na to, co přichází ze SVĚTLA. Dnes si prohlédnu svá vysněná přání a vize, a odmítnu to, co mě naplňuje strachem. Dnes si představím novou realitu a popřemýšlím, jak reálné jsou mé nové nápady.

TRANSFORMACE STÍNU

Buďte ochotni podstoupit test. Jak oceňujete sami sebe? Obejměte duchovním okem všechny negativní procesy a spusťte se, až na samé dno, abyste viděli dary, které s sebou přináší….

Přání, sny….

Dny nesené energií MODRÉ NOCI, odhalí velmi iracionální obrazy. Jako první ze všech světů odhalí nedostatky vyplývající z přerušení kontaktu s Božským Zdrojem. Pokud je lidské Vědomí zaměřeno pouze na materiální dobro, Energie NOCI musí udělat řez, abyste skoncovali s těmito dary.Ve dnech MODRÉ NOCI se může objevit pocit bezmoci, malichernosti, také silná frustrace i pocit nedostatku smyslu života. Pokud člověk najde cestu do vnitřních světů, dny NOCI v něm uvolní tvůrčí impulsy, zašlou zázračné nápady a pomohou s vynalézavostí při překonávání obtíží a nedostatkem na všech úrovních Bytí. MODRÁ NOC podporuje lidské úsilí v oblasti rozšiřování Vědomí a také vyprovází ze všech fyzických omezení. V této Pečeti dřímá magická síla umožňující přístup k dosud neznámým potenciálům. Dny MODRÉ NOCI jsou opravdovou truhlou s pokladem, kterou nám posílá Božský Zdroj. Jenom ten, kdo se řídí vlastní intuicí, kdo neomezeně věří svému Zdroji, může dosáhnout kosmického bohatství, a s jeho pomocí tak rozdrtit všechny pozemské nedostatky.

1.MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI

Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO. Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu. Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.

VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE!

Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla jeho akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu CENTRA invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku - začíná běh Evoluce. Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu s Pečetí. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ - čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí.V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.


Přehled Vlny 30.9 - 12.10.

AKBAL 1
KAN 2 galaktický portál
CHICCHAN 3
CIMI 4
MANIK 5
LAMAT 6
MULUC 7 galaktický portál
OC 8
CHUEN 9
EB 10 galaktický portál
BEN 11
IX 12
MEN 13

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Maya Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

V životě je důležité mít cíl a neustále k němu směřovat.

30. září 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


V životě je důležité mít cíl a neustále k němu směřovat. Uvědom si skutečný účel a plán ve svém životě, i když možná nebudeš vždy jasně vidět cíl; když scházíš do údolí nebo když cesta zatáčí, nemůžeš vždy vidět za roh. Zjistíš, že se ti vždy znovu do stane povzbudivé duchovní zkušenosti, která tě přenese přes obtížná místa a umožní ti vytrvat bez ohledu na to, s čím se střetneš. Stanov si svůj cíl vysoko - čím výše, tím lépe. Potom budeš muset neustále jít vpřed, růst a rozvíjet se, aby ses k vytčenému cíli dostal. Nikdy nemůžeš sedět v pozadí a být spokojen sám se sebou, nikdy nemůžeš zůstat stát. Vždy sahej po další příčce na žebříku života a poznáš, že každá příčka tě přibližuje k cíli, ať je jakkoliv vzdálen. A tak stále jdi a jdi a nikdy se nevzdávej.

TZOLKIN 29.9.2013 13 IK Oxlahun/ Ik – kin 182

29. září 2013 v 21:46 Mayský Kalendář na každý den


BÍLÝ KOSMICKÝ VÍTR
Oxlahun posiluje Vítr Ik a řídí jeho energie s mimořádnou intenzitou. Nebojte se a nebraňte této síle. Plně jí přijměte a splyňte s ní, nechte jí posílit vaší osobní autoritu ve všem, co děláte a všude tam, kde je potřeba - ve vaší komunitě, ve vaší zemi, rodině a jednoduše - pro sebe!

Trecena OC přináší do života moudrost hlasu srdce a pomáhá uvolnit od cizích programů. TŘINÁCTÝ Den informuje, že s pomocí síly Ducha lze překonat pocity osamělosti a neopodstatněné strachy.

DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE SE ZDROJEM VŠEHO

VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA,…. ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE, ZASÍVÁ A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA……..JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ…...VÍTR JE ENERGIE STOJÍCÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI…..EROZE

Silou DUCHA dnes transformuji nízké úmysly v ušlechtilé záměry a zlikviduji poslední ohniska strachu. Přestanu umírat, otevřu se společenskému životu a komunikaci s druhými. Nechci být celý život poustevníkem. Lehkost KOSMICKÉHO VĚTRU nasměruje moji loď k lidem.

TRANSFORMACE STÍNU

Naučte se vnímat vztah s tím, co je Božské, následujte svojí intuici.
Komunikace…..

Dny označené symbolem IK mají velmi bouřlivý průběh, pokud se dostanou do vzorce stínu vašeho kauzálního těla. BÍLÝ VÍTR přináší pořadí, ve kterém jsou jednotlivé programy uzdravovány. Zkušenosti získané v tento den mohou být velmi nepříjemné. Především bude zkontrolováno, jak dalece se Ego brání realizaci programů vybraných vaší duší. Obzvláště bolestným způsobem je kladen důraz na nedisciplinovanost, nepoctivost a nízké oceňování vlastního JÁ. Jelikož BÍLÝ VÍTR víří bezprostřední Energií Zdroje, u osob spirituálně pokročilých se může v tento den rozzářit síla duchovní zralosti, která nejen produchovní jejich fyzický svět, ale vyvede je z obecného chaosu. Energie BÍLÉHO VĚTRU může velmi specifickým způsobem odhalit aspekty komunikace s Vyšším JÁ a rovněž nám s přátelským úsměvem na tváři ukázat vyjímečnou drsnost.V Tónu IK, který je bezprostředně spojen se Zdrojem, vibruje duchovní čistota a síla, která vás neustále vede osobním procesem rozvoje. Vibrují zde také všechny Prvovzory - díky kterým můžete navázat kontakt s Vyšším Vědomím.

13. KOSMICKÝ TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA

TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo spod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co dramaticky změní běh vašeho života. Věřte, ale, že se vás dotýká Nejčistší Energie Universa, a nová sebeidentifikace, pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ a k cíli vašeho Světelného Těla. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem. TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změny četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!

OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!

V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují Energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE, čili SÍLA PŘEMĚNY A ZMĚNY. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu "12" to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo "13" je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13, jako o LÉČBĚ PŘÍČIN.

Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie,která se může projevit pro člověka velmi zdrcující.Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu.Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO,který vždy ohlašuje něco nového.Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu - opuštěním STARÉHO a připojení se k NOVÉMU - čili SÍLU TRANSFORMACE.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Maya Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

O čistotě duše - z knihy Poselství

29. září 2013 v 7:00 Oblíbené knihy


Říkám ti: Až očistíš svou neklidnou mysl s pokorou a upřímným sebezpytováním, až se zbavíš svých iluzí a snění, přehnaných nároků, očekávání a nereálných představ o všem, až se zbavíš své pýchy, kritiky a také - potřeby uznání, až toto vše vyčistíš a odstraníš (uvědoměním a poznáním) ve své mysli, tyto všechny tíživé a temné myšlenkové útvary (které sis vytvořil svým nesprávným myšlením a které dělají tvou mysl těžkou a chaotickou) zmizí (rozplynou se do prázdnoty) a ve své mysli najednou u cítíš, že "prázdné místo" (jak by se mohlo zdát), po těchto myšlenkách, které měly ve tvé mysli velký význam a tedy byly tam (a chtěly být) "trvalými" obyvateli a měly také svoji podobu (a chtěly se stále rozmnožovat a tak růst) a bránily ti ve výhledu na Mně, není tak docela prázdné, ale v tomto místě najednou pocítíš nebývalý klid a mír, pocítíš příjemnou lehkost (neboť dojde ke "zmizení" nadbytečné zátěže těchto nevhodných myšlenek, iluzí a představ), ucítíš čistotu, ucítíš Pravdu, která je vždy základem, podstatou a centrem všeho. Vše nadbytečné odchází a Pravda zůst& aacute;vá jako věčná základna a Zdroj, který se vždy oživí, když si uděláš pořádek ve své duši se svými myšlenkami a vyčistíš svou mysl od nepotřebného balastu a tak odhalíš jádro - Božský aspekt pravého Života ve své duši.

" Život je takový, jakým jej učiníš "

29. září 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Mnohokrát jsi již slyšel slova " Život je takový, jakým jej učiníš ", ale co jsi pro to udělal? Nechápeš, že řídíš svůj život, své štěstí, svůj úspěch, své radosti i svá trápení? Život může být úžasný, vzrušující a slavný, ale záleží na tobě, abys ho takovým učinil tím, že od něj budeš očekávat to opravdu nejlepší. Žij pouze dneškem a plně ho prožívej, Nikdy neztrácej čas starostmi o zítřek a úvahami, co může přinést, a nedělej si starosti, když cítíš, že se nemůžeš s něčím vypořádat, ať je to cokoliv. Vždy se snaž vidět světlou stránku života a soustřeď se na ni v přítomném okamžiku. Jestliže včerejšek neproběhl hladce, neznamená to, že dnes to bude stejné. Včerejšek zanech za sebou; uč se z něho, ale nepřipusť, aby ti zkazil dnešek. Dnešek leží před tebou, nedotčený a neposkvrněný. Co s ním učiníš?

Celý vesmír se stápí v jasu.

28. září 2013 v 12:12 Oblíbené knihy

Dhan Gopal Mukerji
indický básník a spisovatel, jenž zasvětil celý svůj život interpretaci hinduistické filosofie a posvátných textů
Z knihy: Světec či Bůh - Život Rámakršny
I.
Mysli si, že všechen život je čistota a že ty sám vydechuješ čistotu každou buňkou svého mozku, každým tepem svého srdce a každým pórem své pokožky.
II.
Představ si, že tvoje smysly a vzněty povzbuzené rozjímáním prociťují všechen život jako bezpříčinný proud lásky neboli, že tvůj vlastní život je neustávajícím přílivem tvé bezpodnětné lásky. Za dva nebo za tři roky budeš mít srdce klidné jako tůň a mysl jasnou jako oko ptačí. Všechny tvé úkony - dokonce i dýchání a jedení - budou poznamenány pečetí svatosti. Vzrušení a obavy se tě netknou, ať se stane cokoliv, nezrychlí se ti ani dech ani tep. Všechny tvé činy budou zrcadlit lásku, jež nevyvěrá ze žádného podnětu, aniž čeká jakoukoliv odměnu.
V tomto druhém stupni duchovního vývoje začneš pociťovat neobyčejnou sílu. Všechny své úkoly budeš konat s naprostou lehkostí. Překonáš všechny překážky. Staneš se citlivým ke zkušenostem druhdy netušeným, budeš umět číst myšlenky druhých a porozumíš mluvě mlčení.

Cesta nespoutané ženy – ukázka z knihy

28. září 2013 v 11:11 Skutečný mír je uvnitř
red women5
Milí přátelé,

začátkem září jsem zde psala o nově vyšlé knize Cesta nespoutané ženy a slíbila jsem vám úryvek.

Zde je.

Kapitola 3.

Touha je klíčem k lásce.

Tvé toužení po lásce je tak silné, že neustále cítím tvé srdce. Když mě otevřeně miluješ, cítím tvé srdce, ale touhu tvého srdce cítím i ve chvílích, kdy jsi rozzlobená nebo smutná. Stále slyším volání tvého srdce, i když někdy se ti nemohu otevřít, protože tvé emoce mě vychylují ze směru. Možná se bojím nebo jsem zmatený a ty jsi třeba nazlobená, ale i tak pořád cítím toužení tvého srdce. A já tvé srdce potřebuji cítit. Tvá touha mě přitahuje zpět do hlubin lásky. Svou touhou mě zveš do svého srdce.

Prociťuj hluboko do svého srdce. Prociťuj tu ohromnou touhu. I když možná někdy tuto hlubokou touhu omezíš na povrchní potřebu, na potřebu, aby tě miloval muž nebo abys ty milovala sama sebe, právě toto hluboké toužení je otevřeností lásky. Tato touha je bránou, jíž může proniknout na světlo božská láska, která nemá omezení stejně jako vesmír. Neomezená hloubka tvé lásky prochází a objevuje se v této bráně touhy, když se důvěře odevzdáš stejně, jako se odevzdáváš bolesti lásky.

Touha v hloubi srdce není problémem k řešení; je to božská síla, která tě otevírá až ke zbožnému odevzdání, stejně neomezenému jako všechno kolem - právě teď. S mužem nebo bez muže, ať už máš, nebo nemáš pocit, že za to stojíš, můžeš nabídnout odevzdanost svého srdce prostřednictvím touhy: Právě teď a právě taková, jaká jsi.

Tato schopnost nabídnout svoji odevzdanou lásku je nezničitelná. Žádné odmítnutí ani zrada nemohou toto odevzdávání lásky zničit. Možná občas ještě ucítíš bolest, budeš utrápená a strhaná ze strachu, že tvůj muž, přátelé nebo rodina tvoji lásku odmítnou, ale jejich odmítnutí nemusí nutně vést k tomu, že odmítneš sama sebe.

Tváří v tvář odmítnutí a neslásce se můžeš dál odevzdávat navzdory bolesti, kterou tvé nechráněné srdce cítí, odevzdávat se uprostřed svých i cizích emocionálních otřesů.

Pokud se nabízíš zcela odevzdaně uprostřed utrpení, je oddaná láska nezastavitelná. Pokud jsi ve vztahu a tvůj muž se chová jako pitomec, můžeš touhu lásky nabízet jako jasný požadavek:"Miluju tě, a nebudu tolerovat méně než tvé nejplnější vědomí." Možná na něj budeš křičet, možná bude tvůj vztek otřásat domem v základech, ale tvé srdce se uprostřed toho běsnění nesmí zavřít.

Když někoho plně miluješ, zloba Tvého srdce může být přirozeně vyvolána tím, že opakovaně odmítá nabízet své nejhlubší dary. Vztek může být nejhlubším výrazem tvé lásky v okamžiku, kdy jsi frustrovaná tím, jaké si tvůj milenec nastavil hranice odevzdání se a necitlivého odmítání.

V každém případě, ať už se zlobíš, nebo tě to bolí, tvá láska pod všemi těmi emocemi i skrze ně stále touží. Tato nezničitelná láska je toutéž láskou nebo otevřeností, po níž touží srdce všech bytostí.

Jsi připravena a ochotna žít oddaně otevřená, cítit a milovat vrstvy hlubokého zranění a bolesti tak, jak se budou z tvého srdce odlupovat , a nabízet touhu, kterou chováš v hloubi svého srdce, i ve chvílích, kdy láska muže a tvoje sebeláska střídavě přicházejí a odcházejí?

V hloubi srdce, pod těmi důvěrně známými sevřenými skořápkami, jsi láskou. Můžeš se rozhodnout, jestli se odevzdáš a otevřeš jako touha, kterou chováš v hloubi svého srdce. Můžeš dýchat, mluvit, hýbat se a žít stejně jako roztoužená otevřenost lásky. Ale taky můžeš odmítnout uvolnit se a otevřít, protože se bojíš, že pocítíš obrovskou bolest, kterýá stále ještě přebývá ve tvém bezbranném srdci. V tuto chvíli máš na výběr: zavřeš se, naplněná napětím, nebo se otevřeš jako touha, kterou chováš v hloubi svého srdce, a budeš prodýchávat a prociťovat a otevírat se jako láska v srdci všech bytostí? "Sdílení příspěvku je možné i vítané, při uvedení poznámky: Pro www.novoucestou sepsala Sofie H. Děkuji.

Požehnaní jsou ti, kteří jsou ochotni a otevřeni ke změnám

28. září 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Vždy měj na paměti, že se stavem světa můžeš něco udělat jen tehdy, změníš-li zcela své srdce, mysl a ducha. Jakmile si to uvědomíš, vezmeš na sebe zodpovědnost a něco pro to uděláš, nastanou změny, zpočátku malé, a pak se rozšíří, až nakonec zahrnou vše. Považ, jak je to úžasné a povzbudivé vědět, že můžeš pomoci napravit stav světa změnou ve svém nitru, a tak ovlivnit změny vnější. Požehnaní jsou ti, kteří jsou ochotni a otevřeni ke změnám, vidí potřebu změn a něco pro ně dělají; jsou jako kvasnice, bez nichž by těsto nevykynulo. Bez změny by vše stagnovalo a odumřelo. Měň se tedy a rozvíjej v opravdové radosti a díkůvzdání a bud'vděčný, že tak můžeš činit. Začni s tím hned teď.


Čistenie, navyšovanie vibrácií v súčasnosti

27. září 2013 v 14:00 Doteky Nového Života

557645_552551571428279_380628660_n

Posledné týždne, ako aj súčasnosť môžeme prežívať zvláštnym spôsobom. Z ničoho nič sa nám objavujú staro-nové lekcie. Pripomínajú sa nám veľkou rýchlosťou. Môžeme mať pocit chaosu v sebe z toho, mierne depresie, nervozitu, letargiu, únavu, potrebu viac spať. Rovnako môžu tieto lekcie v nás vyvolať smútok, nakoľko sme si boli istý, že ich už máme za sebou. Čo sa to vlastne deje?
Nič zvláštneho. Dostali sme sa na vyšší level vzostupu, kde príslušné energetické vibrácie čistia naše pozostatky starých programov. Tak ako doteraz sme si museli sami poradiť pri našich životných lekciách, rovnako aj teraz záleží len na nás, ako a kedy ich zvládneme. Prijatie - premena, doslovne toto sa deje momentálne. Je to ako láskyplný tlak na našu existenciu, aby sme prijali to nové, čo prichádza. Premenili pre nás všetko to potrebné, aby sa postupne mohli navýšiť ďalej naše vibrácie. Zároveň v našej prítomnosti naďalej prebieha aj krištalizácia, premena tela. Je to nádherný proces, na ktorý sme čakali veľmi, veľmi dlho.
Toto čistenie, ktoré prebieha v súčasnosti je potrebné pre ďalšie navyšovanie energií, vibrácií. Gaia neustále mení, zvyšuje svoje vibrácie. Tak tiež cez Centrálne galaktické slnko prúdia k nám svetelné kódy na pomoc. A tak našou úlohou je sa zosynchronizovať s týmto dianím - procesom v rámci našej schopnosti prijímať ich, čistiť sa a zároveň s dôverou pracovať na premene. Je to ako duševná, duchovná detoxikácia nášho bytia.
Čo všetko nám to prináša do našej prítomnosti? Samozrejme záleží to na našej ochote a rýchlosti zvládnutia tohto procesu a tak sa pomaly pripravme na nové možnosti komunikácie. Sami dobre vieme, že vo vyšších sférach sa komunikuje telepaticky. Je to nádherná príprava práve na komunikáciu na vyššej vibračnej úrovni, čo nám prináša možnosť komunikácie s inými realitami.
S láskou a pokorou prijímajme súčasné dianie v našich životoch. Aj keď hocičo sa objaví, verte, že je to pre naše dobro. Ukázalo sa len to, na čom máme teraz pracovať. Pokiaľ máme pocit, alebo nás napadne otázka, či to nie je naša karma, tak jedine nejaká zbytková. Ste presne tam, kde máme byť a cez naše momentálne úlohy liečime našu dušu.
Tešme sa a radujme. Je postarané o nás všade, kam sa len pohneme. Všade sa ukazuje, či naše rozhodnutie je správne. Precíťme to len cez srdce, nemajme strach si priznať chybu, chybný krok, ktorý sme náhodou urobili, aj keď neexistujú náhody. Nakoľko to, čo ste urobili bolo súčasťou vyššieho zámeru. Nemusíme vždy a všetko chápať, stačí ak to precítime, upravíme a pokračujeme ďalej. Náš život je v našich rukách, v našich rozhodnutiach, v našich konaniach. Stačí keď to všetko bez strachu budeme robiť s láskou, pokorou a úctou.

Pre http://gaia2010.sk/ 25.9.2013 napísal Ján Bálint Apukhe. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.


Pravda o prožívání a užívání

27. září 2013 v 10:00 Jednoduchost života

Pravda o prožívání a užívání

Inspirací pro tento článek mi byla kočka tulačka, když jsem byla na začátku prázdnin v Tatrách. Pro zatím kočku vynechám, ale na konci se podělím o její příběh, o její přístup k životu, kterým mi připomenula jednu velkou pravdu.

Je spousta lidí, kteří si myslí, že člověk, který má majetek, peníze a žije v blahobytu, že je to něco špatného…..
PENÍZE, MAJETEK, BLAHOBYT…nejsou ničím špatným, pokud člověk, který je vlastníkem zlaťáků, či majetku dobře tyto "nástroje" chápe a chová se podle toho svého chápání. Dokonce si dovolím tvrdit, že tyto "nástroje" dávají člověku jistou svobodu….co všechno takový člověk, který má majetek a peníze, bere jako oběživo může dovolit a v čem mu může dávat svobodu?.... si snad doplní každý sám. Při tom svém bohatství nezapomíná kdo doopravdy je….že je jen obyčejný smrtelník, který si peníze do hrobu nevezme a byť mu zlaťáky dávají svobodu a volnost, tak není nadčlověkem. Dám příklad pár lidí (známých, protože kdybych dala příklady ze svého okolí, tak vám nic neřeknou)…..takže….takový pan Michal Horáček, Jaroslav Jágr, Karel Gott, John Travota atd. Tito lidé mají majetku habakuk, ale svou lidskou tvář a srdce na dlani si ponechali. Je jich daleko víc a určitě vás napadnou další slavná jména a možná i někdo z vaši blízkosti.
Ale jsou také lidé, kteří materiálno nepochopili a buď si myslí, že jsou nadlidé a podle toho se i chovají. Hážou ciframa kolem sebe a myslí si, že si koupí všechno na světě…někteří mají dokonce pocit, že se jim to daří…ale lásku si nekoupí, protože to co pokládají za lásku, je náklonost někoho k jejich majetku. Zdraví si nekoupí. Sice si může dopřát nadstandartní péči, koupit si orgány….ale to pravé zdraví…to se musí pochopit a žít tak, aby byla podstata zdraví pochopena na všech úrovních. Přátelství tak to mnohdy trvá jen do doby, dokud mají ty majetky…takže o přátelství ve skutečnosti nejde….atd.
Manažerka a peníze
Jsou další lidé, kteří peníze a majetky chápou po svém a ne zrovna dobře. Šetřílci, kteří už mají konečně na kontě svůj první melounek….ale nakupují ve slevách a akcích. Své penízky si střádají do "strožoku" , aby o sobě mohli říkat….mám milion, jsem milionář. Nic si za ty své peníze nedopřejí….ba naopak, stávají se čím dál většími škrťouny…ale jejich egoušek má radost z pocitu, že jsou milionáři. Bohužel…ty peníze si do hrobu nevezmou a tam nahoře se mohou tlouct do hlavy….co to žili za život.
PENÍZE, MAJETEK, BLAHOBYT patří k životu…..život je proud a tak i peníze by měli proudit a neměly by tlít na jednom místě….
Nebojme se a neblokujme se vůči majetku, ale také na něm nelpěme. To je ta pravda a myšlenka na kterou mě přivedla tatranská kočička….a nyní nastal čas, abych vám napsala její chování, které mi tuto pravdu připomnělo.
Hned první den po příjezdu a ubytování se v chatce se před dveřmi objevila kočka tulačka, která se nebála opatrně testovala nové dovolenkáře. Jestli budou přátelští a nebo ji budou zahánět od chatky, jak jsem to viděla u sousedů za pár hodin. Zjistila, že s námi problém nebude a tak se nechala pohladit mnou i manželem….a při té příležitosti, jsem ji zkontrolovala kožíšek, jestli v něm nemá nějaké nájemníky (klíšťata, blechy a jiné potvůrky), mrkla jsem jí do uší a očí, které jsem vyčistila. Hned při první návštěvě obchůdku, jsme kočce koupili dietní párky a večer jsem očekávala, že kočka přijde. Nezklama a přišla. Nakrájela jsem jí párek, který slupla během chvilku a pak se u nás na lavce uvelebila a vegetila s náma. Spokojeně předla a nám tak nahradila naše prázdné místečko po naší domácí kočičí Terezce a mých pesanů, kteří s námi do areálu nesměli vycestovat. Než jsem šli s manželem do hajan, tak kočenka odešla a ráno jsem po ní našla jen stopy na lavce, které tam po sobě zanechala. Druhý den po obědě, když jsme si dávali před chatou kafíčko se tráva rozhrnula a opět za námi přišla naše nová známá. To už manžel pro ni měl nachystaného tuňáka ve vlastní šťávě. Byl to krásný pohled na tu tulačku, jak si dávala do nosu a pak vděčně ležela mezi námi a nechala se hladit a rozmazlovat. V ten den si troufla i do chatky…hezky si to tam prohlídla a za chvíli se chovala jako doma. Vychutnávala si ten přepych, který venku neměla….ležela v posteli v peřinách a válela se na zádech. Ani jsem nemusela manžela moc ukecávat, abychom kočenku nechali přespat v chatce…jedna postel byla prázdná a ona si ji zabrala. Na chvilku se přišla pomazlit a pak si zalezla na svou postel (se jí nedivím, protože já se v posteli furt vrtím a tak kromě manžela, který si za ty roky zvykl nikdo jiný nevyspí). Ráno jsme vstali, uvařili si kafé, kočenka nám u toho asistovala a dožadovala se své snídaně. Tak jsem ji nakrájela párek a čekala jsem jak ho zblajzne. Stála před tou miskou, hleděla na tu hromádku nakrájeného párku a když se nedočkala lososa….tak zmizela v trávě. Než jsme dopili kávu….tak se rozhrnula vysoká tráva a z ní přískokem pod lávkou přistála naše tatranská kočka, která zaparkovala pod lavkou a cosi chroupala. Njn….jen myší ocásek a tlapičky ji trčeli z mordičky :o). Jasně mi dala najevo kam si mám ten párek strčit. Strčila jsem ho zatím jen do ledničky… a večer když jsme se vrátili zpět na chatu a otevřeli dveře na verandu, tak se kočka přiřítila (přes oběd jsme ji pozorovali jak na louce loví). Smíchala jsem jí lososa s párkem ze snídaně, který zblajzla a ještě si s námi dala kousek masa, které jsme si před chatou grilovali. Večer automaticky vlezla do chaty….zaujala polohu spací na volné posteli a chrněla až do rána. Ani se nehla… až ráno, když slyšela že si s manželem v posteli povídáme, za námi přišla pro poškrabkání a pak nastal ranní rituál, kdy asistovala při vaření kávy a čekala na svou snídani (lososa s párkem). Tak to šlo den za dnem….když jsme odcházeli z chaty, odcházela i kočenka….a večer zase přišla. Nastal den odjezdu a mě v hlavě šrotovalo, jestli jsme ji svou pohostinností neuškodili, jestli za námi nebude tesknit atd. Kočenka cítila, že budeme odjíždět a tak se od chaty nehnula na krok….pomáhala nám balit, sledovala jak nakládáme věci do auta. Sežrala svou ranní dávku…a nechala se hladit. Manžel šel k recepci pěšky a já autem musela objet celý areál…. Sledovala jsem, jak ho kočenka doprovází po další chatku…pak se zastavila…hodila pohled ještě na mě….jako by řekla…díky a pa…. A pak se rozběhla na louku.
Co jsem tím příběhem chtěla říct a já je v něm pravda? Kočka tulačka si užívala přepychu dokud ji byl poskytován….jakmile vše skončilo….sice na chvilku váhala…ale pak? Šla si po svém…netrápila se tím co bylo, nechyběl jí ten přepych…. NELPĚLA. Život jde dál a kočka žije přítomným okamžikem, bere si od života a vychutnává si co jí nabízí…nespekuluje, nebojí se, že o něco dojde….a když dojde…tak to dojde…neřeší to. Tak to dělají snad všechna zvířata, všechny děti do tří let ….nemají zítra, nemají včera…mají přítomný okamžik….a ten prožívají.
Mějte se a smějte se…..užívejte si přítomný okamžik se vším co nabízí ať už je to materiálno, přepych, nebo krásný pocit….a když o to něco přijdete…tak to nechte být… a netrapte se tím…. Když se jedny dveře zavřou…je to proto, aby se druhé dveře mohly otevřít….tak jděte dál….i tam je něco, co se nám může líbit…je tam nová šance, nové poznání, nová zkušenost…tak si to všechno užívejme…
S láskou pro vás i pro sebe napsala vaše Zrzka.
20.8.2013

TZOLKIN 27.9.2013 11 AHAU – Buluk/ Ahau – kin 180

27. září 2013 v 9:05 Mayský Kalendář na každý den


ŽLUTÉ SPEKTRÁLNÍ SLUNCE
Jako šíp vystřelený z vytrénovaného luku Ahau, řízený jasnou vizí Oc, shromažďuje Buluk obrovskou rychlost a sílu jak letí ke svému cíli. Ani pozitivní, ani negativní, nesoudí ani neporovnává, ale přináší ohromující sílu soustředit se na dnešek. Je jen na vás, jak povedete dnešní směr energií, zaměření a účelu. Vybírejte pečlivě. Chcete řídit svoji životní cestu od vzteku, nepřátelství a zloby k úspěchu, osvícení a moudrosti ve svých osobních problémech a obtížích?

DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT O MOUDROST A NEUSTÁLOU PODPORU NAŠE PŘEDKY

Dnes spoléhám na magii Kristova Vědomí. Alfa a Omega - to je duchovní ledvina, která bezbolestně odstranila z pole pocitů všechno škodlivé. Mé emoce jsou v úzkém vztahu s astrálním polem. Dnes vyvedu emocionální tělo ze světa myšlenkových forem a začnu žít TEĎ a TADY na Zemi. Dnes se pomalu zacelí těžké rány a rozpustí stará zranění. Dnes bezpodmínečně odpouštím sobě a všem mrtvým, s kterými jsem se nepohodl během života.

TRANSFORMACE STÍNU

Pokud jste ztělesněním LÁSKY - TADY & TEĎ - jste celkově volní. Podívejte se na obraz vlastního JÁ pojetím Božskosti. Získejte toto umění přijetím BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY a BEZPODMÍNEČNÉHO ODPUŠTĚNÍ.

Osvícení, láska, odpuštění…

ALFA & OMEGA. KONEC & ZAČÁTEK - to vše leží v Pečeti ŽLUTÉHO SLUNCE. AHAU je řídící centrum, ze kterého jsou průběžně zasílány tvůrčí impulsy, a do kterého se vrací zpět každý výsledek. Zde se zaměřují na úspěchy akcí za posledních devatenáct dnů Uinalu, výsledky musí být přezkoumány, tady se utváří celková bilance. Dny AHAU hrají důležitou roli v oblasti vlivu rezonance. Síla vyzařování, kterou mají, je výrazem vaší evoluční zralosti, odrazem stupně integrace se životním prostředím a vlivem skupiny, ve které se otáčejí. Pokud máte pocit osamělosti uprostřed lidí, sbližte se s Energií AHAU. Odtrhněte se od falešných očekávání a závazného pojetí lásky. Přestaňte se milovat "za něco", naučte se odpouštět. Skoncujte s neustálými negacemi, vydáváním soudů a oblíbených argumentů ANO - ALE. Uvolněte se, zavřete oči a zamyslete se, co byste chtěli ve svém životě změnit. AHAU je magickým klíčem do Kristova Srdce. V těchto dnech se magie stává vaším denním chlebem. Indicií jsou dvě prostá slova : MILUJI a ODPOUŠTÍM. Nezapomínejte, že jste na velké cestě, a že vaším cílem je stát se centrem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY, jako AHAU. SLUNCEM, které svítí pro všechny stejně - pro dobré i špatné, chudé i bohaté. Rozsviťte SLUNEČNÍ JÁ ve svém srdci.

11. SPEKTRÁLNÍ TÓN OČISTNÉ SÍLY - SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ

JEDENÁCTKA - to je proces rozpouštění - proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO - CO - JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY přináší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se s nadhledem - vnějším vhledem - do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se vaše křehké vnitřní stěny zhroutí samy . Cesta výzev, úskalí života a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu!

TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,
TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ

V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu SPEKTRÁLNÍM se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou Dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím Energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít Dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v pocitech, emocích a myšlenkách.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Maya Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

Nic není náhodné....

27. září 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Nikdy neztrácej čas a energii přáním, abys byl někde jinde a dělal něco jiného. Přijmi svou situaci a uvědom si, že jsi tam, kde jsi a že děláš to, co děláš, ze zcela určitého důvodu. Uvědom si, že nic není náhodné, že se musíš naučit určitým lekcím a že situace, v níž se nacházíš, ti byla určena, aby ti umožnila poučit se z těchto lekcí tak rychle, jak je to jen možné, abys mohl jít kupředu a vzhůru na své duchovní cestě. Jistě nechceš zapadnout do vyjetých kolejí, jakkoliv bezpečné a jisté se ti mohou jevit! Pomysli na to, jak hloupý a nezajímavý by byl život, kdybys zvolil vyjeté koleje. Život je plný vzrušení a očekávání, jsi-li ochoten jít nebojácně vpřed do neznáma a další krok udělat v naprosté víře a důvěře spolu se Mnou, svým průvodcem a společníkem. Neboj se; Já jsem stále s tebou.

CESTA LÁSKY - Eva Puklová, léčitelka a duchovní učitelka

26. září 2013 v 22:28 Oblíbená videa

Celý rozhovor s Igorem Chaunem pro GoschaTV. - Paní Eva říká: Láska je prvotní, univerzální energie Vesmíru, z níž bylo vše stvořeno, z této energie je utkána tato planeta i všechny ostatní.
IGOR: Děkuju Jiřímu Maria Maškovi za zprostředkování a doporučení této skvělé ženy. A za pomoc při přemluvení k natáčení, protože paní Eva kameru běžně nevyhledává... :-)
POZNÁMKA: vlastní povídání s paní Evou začíná v nahrávce po 13. minutě.

Stránky paní Evy, spravované přáteli -- www.transformace.info
Stránky Jiřího Maška -- www.osud.cz

Ty a JÁ jsme JEDEN A TENTÝŽ.

26. září 2013 v 20:49 Oblíbené knihy


Ty, drahé dítě, který to ještě nevidíš a jehož srdce je naplněno úzkostí a obavami, protože nevíš, kde získáš svůj zítřejší chléb, nebo peníze na nájem na příští měsíc anebo na splácení půjčky;
Poslechni si ještě jednou má slova, která ti byla dána už dávno v kázání na hoře.

"Proto pravím vám, nestarejte se o život svůj, co budete jíst anebo co budete pít, ani o tělo své, co si oblečete.

Není snad život více nežli jídlo, a tělo nežli oděv?
Pohleďte na ptáky v oblacích, přestože nesejí, ani nesklízí, ani neshromažďují do stodol, přesto váš nebeský Otec je živi. Nejste snad mnohem více než oni?
Kdo z vás tím, že se bude starat, může ke své postavě přidat jeden loket?
A proč se staráte o oděv? Zamyslete se nad polními květinami, jak rostou; nepracují namáhavě, ani nepředou; a přesto vám říkám, že ani Šalamoun ve veškeré své slávě nebyl tak slavnostně oblečen jako jedna z nich.
A proto, jestliže Bůh takto obléká polní trávu, která dneska je a zítra bude vhozena do pece, neobleče vás snad mnohem lépe, ó vy malověrní?

Proto se nestarejte, když říkáte: Co budeme jíst? Nebo co budeme pít? Anebo co si oblečeme?
Protože váš nebeský Otec ví, že potřebujete tyto věci.
Ale nejprve hledejte království nebeské (myšleno jeho vědomí) a jeho spravedlnost, a všechny tyto věci vám budou přidány.
Proto se nestarejte o zítřek, protože zítřek se postará o své věci. V rámci jednoho dne je dost trápení."
Potřebuješ nějaké přesnější příkazy nebo nějaký jednoznačnější slib, než jsou tyto? - Ty, který ses Mi zasvětil, a považuješ se za mého žáka, poslyš!

Nezajistil jsem ti pokaždé vše, co jsi potřeboval? Byl jsi snad někdy v nouzi, a JÁ jsem někdy nepřišel se svou pomocí přesně ve správný okamžik? Byla někdy doba, kdy vše vypadalo černě, a JÁ jsem ti nepřinesl světlo?

Můžeš se, s tím co nyní víš, podívat zpět do svého života a najit něco, co by jsi uměl zařídit lépe? Vyměnil by jsi své duchovní poznání za pozemský majetek někoho, koho znáš? Nevykonal jsem to všechno i navzdory skutečnosti, že jsi po celý svůj život odmítal a nechtěl Mne poslouchat?

Ach, moje děti, nevidíte, že peníze, dům, oděv, jídlo a jejich získávání jsou pouze nepodstatné záležitosti a nemají nic společného svaším skutečným životem, pokud jste je ovšem samy neučinili skutečnými a Mne neodsunuli stranou jako vedlejší záležitost tím, že jste jim svým myšlením přisoudili velkou důležitost?

Jestliže se stane nevyhnutelným, abyste byli zbaveni pozemských věcí, abyste mohli poznat pravdu, -- že JÁ JSEM jedinou důležitou věci v životě, že musím být na PRVNÍM místě, pokud Mne opravdu milujete, -- tak to nechám dopustit, abyste mohli získat skutečné a trvalé štěstí a blahobyt.

To platí také pro tebe, mé dítě, který jsi přišel o zdraví, ztratil odvahu, přišel o veškerou sebedůvěru, a který po letech, kdy jsi unavujícím způsobem hledal ve vnějším světě pomoc od lékařů a různých léčivých prostředků, a přitom si přesně dodržoval obdržené příkazy a pokyny, abys znovu získal ztracené zdraví, -- ses nakonec ve svém nitru obrátil ke Mně se slabou nadějí, že jsem možná schopen ti pomoct.

Pochop, můj malinký, že i ty musíš přijít v naprostém odevzdání se ke Mně, k výjimečnému lékaři, který tě může vyléčit. Protože JÁ JSEM všemohoucí život ve tvém nitru. JÁ JSEM tvé zdraví, tvá síla, tvá vitalita. Dokud Mne nepocítíš v nitru, a nebudeš vědět, že tím vším JSEM pro tebe, tak nemůžeš zažívat skutečné a trvalé zdraví.

A nyní, mé dítě, přistup blíž. Protože ti teď řeknu, jakým způsobem lze dosáhnout těchto věcí - zdraví, blahobyt, štěstí, sjednocení, pokoj.

V následujících slovech se skrývá velké tajemství. Požehnán buď ty, který jej nalezneš.

Buď tichý! -- a POZNEJ, -- že JÁ JSEM, -- BŮH.

UVĚDOM SI, že JÁ JSEM uvnitř tebe. UVĚDOM SI, že JÁ JSEM tebou. UVĚDOM SI, že JÁ JSEM tvůj ŽIVOT. UVĚDOM SI, že veškerá moudrost, veškerá láska, veškerá moc se nachází v tomto životě, který proudí bez omezení celou tvou bytostí PRÁVĚ V TUTO CHVÍLI.

JÁ JSEM ŽIVOT, JÁ JSEM INTELIGENCE, JÁ JSEM SÍLA ve veškeré substanci, -- ve všech buňkách tvého těla; v buňkách nerostné, rostlinné a živočišné hmoty; v ohni, vodě a vzduchu; ve Slunci, Měsíci i hvězdách. JÁ JSEM to, v tobě i v nich, co JE. Jejich vědomí je TO SAMÉ vědomí jako tvoje, a to vše je mým vědomím. Prostřednictvím mého vědomí v nich vše, co mají nebo čím jsou, je tvé - stačí jen chtít.

Promluv k nim proto V MÉM JMÉNU.
Promluv ve vědomí své jednoty se Mnou.
Promluv ve vědomí mé moci v tobě a mé inteligence v nich.
V tomto vědomí vydej ROZKAZ co si PŘEJEŠ, -- a vesmír tě okamžitě uposlechne.

Ty, který se ucházíš o sjednocení se Mnou, POVSTAŇ! Přijmi nyní své božské dědictví! Otevři zeširoka svou duši, svou mysl, své tělo, a nadechni se mého dechu života!

UVĚDOM SI, že tě naplňuji až k prasknutí svou Božskou SÍLOU, že každé vlákno, každý nerv, každá buňka, každý atom tvé bytosti je nyní vědomě OŽIVOVÁN Mnou, oživován mým zdravím, mou sílou, mou inteligenci, mou BYTOSTÍ!
Protože JÁ JSEM v tvém nitru. Nejsme odděleni. Není ani možné, abychom byli odděleni. Protože JÁ JSEM ty. JÁ JSEM tvé SKUTEĆNÉ JÁ, tvůj SKUTEČNÝ život a projevuji sám SEBE a VEŠKERÉ SVÉ SÍLY v tobě UŽ TEĎ.

PROBUĎ SE! Povstaň a uplatní svou svrchovanost! UVĚDOM SI sám SEBE a své SÍLY! UVĚDOM SI, že vše co mám JÁ, je tvé, že můj všemohoucí ŽIVOT proudí tebou, že si z NĚHO můžeš vzít a vytvořit JEHO prostřednictvím vše, co SI PŘEJEŠ, a ON se ti bude projevovat jako zdraví, síla, blahobyt, sjednocení, štěstí, pokoj, -- jako cokoli, o co Mne POŽÁDÁŠ.

Představuj si to. MYSLI na to. UVĚDOMUJ SI to! Potom s veškerou rozhodnosti své povahy vyslov tvůrčí SLOVO! Nevrátí se k tobě s prázdnou.

Ale uvědom si, milovaný, že se to nestane, dokud nepřijdeš ke Mně v naprosté a absolutní odevzdanosti, dokud neodevzdáš sebe, svůj majetek, své záležitosti, svůj život do mého opatrování tím, že vložíš veškerou starost a zodpovědnost na Mne, a že se absolutně budeš spoléhat na Mne a důvěřovat Mi.

Až to uděláš, potom výše uvedená slova probudí do aktivního života mé Božské síly ukryté v tvé duši, a ty si uvědomíš mohutnou SÍLU ve svém nitru, která přesně v té míře, v jaké budeš přebývat ve Mně, a v jaké necháš mé slova přebývat v sobě, tě úplně vysvobodí z tvého snového světa, plně tě probudí v duchu, vyčistí ti všechny cesty, opatří ti vše, co si budeš přát, a odežene od tebe navždy starosti a bolest. Potom již nebudou žádné pochybnosti ani otázky, protože budeš VĚDĚT, že JÁ, Bůh, tvé vlastní JÁ, se budu o tebe vždy starat, neustále ti bu du ukazovat cestu; protože zjistíš, že ty a JÁ jsme JEDEN A TENTÝŽ.


Úryvek z knihy Neosobní život
Celá kniha i další její části jsou ke stažení na www.svetlojelaska.cz
Pokud skutečně hledáte, pak tyto spisy budou mít pro vás velkou vnitřní sílu.
Zdroj: email Iva.B.

Odpuštěním k osobní svobodě

26. září 2013 v 20:14 Skutečný mír je uvnitř

Odpuštěním k osobní svobodě

Umíte odpouštět? Pokud jste na tom stejně jako já, vyrostli jste s domněnkou, že můžete druhé lidi potrestat tím, že jim neodpustíte. Možná si taky myslíte, že když neodpustíte, budou se druzí lidé trápit.

Ale ve skutečnosti, pokud to takto praktikujete, škodíte jen sami sobě.
A brzdíte si své štěstí a hojnost.
Možná to znáte - když někomu neodpustíte, obviňujete ho, svalujete na něj vinu. V hlavě se vám honí myšlenky jako např. On mě podvedl, okradl, zradil, urazil, ublížil… A z toho máte žaludeční vředy, migrény a poruchy spánku…
A ten člověk, který vám ublížil, je v pohodě, žije si dál svůj život, klidně spí a jen vy jste z toho zlomení.
" Neodpustit někomu je jako vypít jed a očekávat, že zemře ten druhý." - přísloví
Odpuštění je brána k vaší osobní svobodě.

Odpusťte svým rodičům

Ideální rodiče měl málokdo,. Rodiče každého z nás dělali, co mohli, v rámci svým nejlepších schopností a možností. Když odpustíte svým rodičům, spadne z vás obrovský balvan a máte prostor jít si svobodně svou cestou. Jste dospělí, proto převezměte zodpovědnost za svůj život a rodiče nechte být.
"Každým dnem, kdy odmítáte odpustit své matce, si jen život komplikujete." - Andrew Matthews

Odpusťte sami sobě

Je možné, že jste udělali spoustu chyb a nesmyslů. Ale tehdy jste žili tak, jak jste to nejlépe uměli. Žádný člověk není dokonalý, ani vy, proto na sebe netlačte a přijměte své nedostatky a odpusťte si. Vezměte si ponaučení ze svých chyb a zlepšujte se. Přestaňte se vinit z proher. Nikde není napsané, že má se má váš život odvíjet zcela bez přešlapů. Mějte se rádi a odpusťte si.

Odpusťte těm, kdo vám ublížili

Někdy se děje něco, co hodně ubližuje. Jsou situace, které přinášejí bolest. Svět není dokonalý a lidi taky ne.
Odpuštění v tomto případě není schválení chování, které vám uškodilo, ale osvobození sebe sama.
Existuje mýtus, že odpuštění je pro slabochy.
Řekli jste si někdy:" Ne, neodpustím, budu silná, já vytrvám!" ? A je to právě naopak.

Odpustit umí jen silní lidé.

Odpuštěním nemažete fakt, že to, co vám někdo udělal, bylo pro vás nepřijatelné. Dáváte tím najevo, co nehodláte tolerovat a je důležité připojit kroky, aby se to už neopakovalo.

Proč je dobré odpouštět?

  • Kdo vám ublížil si nezaslouží žít ve vaší mysli a měnit vás ve zlostné a zatrpklé bytosti.Záští ubližujete sami sobě, ne tomu, kdo vám ublížil. Když vám někdo ublížil, bylo to nedospělé chování a to vás přece nemůže ovlivňovat.
  • Vaše zášť vám bere energii a ovládá vás. Pokud neodpustíte, šíříte zášť a zlobu dál a ty se vám dle vesmírných zákonů někde vrátí. Proto se vyplatí šířit lásku a odpuštění, které si potom zase přitahujete více. Pamatujte, že ve Vesmíru vždy platí - co zaseješ, to sklidíš. Princip viny a obviňování není přirozenou součástí Vesmíru, to zavedli lidé a nikterak přínosně tento princip nefunguje.
  • Odpuštení zvyšuje vaši sebeúctu, snižuje úzkosti a deprese. Odpuštěním osvobozujete sami sebe! Prokazujete si respekt a úctu a potvrzujete svoji hodnotu. Odhoďte stavy bolesti a hněvu a otevřete se budoucnosti, která je plná lásky, vděčnosti a radosti. Dívejte se vpřed a netýrejte se minulostí.

Jak osvobodit sami sebe?

1/ Vytvořte si odpuštěcí rituály:
  • Napište dopis Vesmíru. Sepište své pocity a požádejte o pomoc při osvobození a hledání míru. Pak ho spalte a poděkujte a vnímejte, jak to odchází.
  • Vezměte si kámen nebo jiný předmět, a prociťte, že do něj vkládáte pocity z událostí, které vás tíží a pak je vhoďte do řeky nebo do rybníka nebo ze skály…Pustíte tak vše ze své mysli a zahodíte minulost, odhodíte stavy bolesti a hněvu.
2/ Dalším účinným způsobem, jak aktivovat odpuštění ve vašem životě, je pravidelnýposlech relaxačních audií na pozitivní programování mysli. Poslouchání audia Jak si odpustit a mít se rád Vám pomůže zbavit se pocitu viny, odstranit negativní pocity, které v sobě nosíte.
" Hněv vás dělá menšími, zatímco odpuštění vám pomáhá přerůst to, čím jste byli." - Cherie Carter- Scottová
Přeji Vám krásný den,
Pavla Heřmanovská

Co je to přirozený stav člověka

26. září 2013 v 16:06 Oblíbené knihy

Obraz - PRAMENY ŽIVOTA

Každá hluboká zkušenost nechává po sobě paměť čisté přirozenosti. tj. oproštěnosti od zbytečných přání. Přirozený stav je tedy stavem poznání sama sebe. Tento stav sám sebe naplňuje, neboť je to zažívání celistvosti. Nějaká přání čehosi vedlejšího jsou naprosto nemyslitelná. Je to takové uspokojení, že se již ničeho nechce, a taková moudrost a plnost vědění, že se už vědět nechce.
Je to tiché štěstí bez příčiny, bez chtění a nároků.
Celá mysl a všechny smysly, jsou v něm ponořeny.

"Je to tak prosté, jednoduché, že víc už ani nelze,
když z jednoty se díváš, či jen víš, či Ne-víš.
Je to tak dobré, průzračné, svobodné,
přirozené Bytí.
Zlatý věk bez viny zapomění Boha,
počátek Slova."

Z knihy: Vnitřní pramen Míla Tomášová

Text i obraz jsou autorské © Anna a je možné je v nezkrácené a neupravené verzi dál šířit pouze nekomerčním způsobem za podmínky uvedení aktivního odkazu http://slunecnikvet-anna.blog.cz/

TZOLKIN 26.9.2013 10 CAUAC - Lahun / Cauac – kin 179

26. září 2013 v 15:14 Mayský Kalendář na každý den


MODRÁ PLANETÁRNÍ BOUŘE
Nejvyšší vyjádření týmové práce. Kapičky mocných energií Cauac padají na zem ve velmi živém a chaotickém, ale strukturovaném a uspořádaném tanci - orchestr společného díla, které má za následek jedno z nejúžasnějších kouzel přírody. Tančete dnes s těmi, kdo jsou vašimi nejbližšími a nejpřirozenějšími kapkami……a buďte připraveni přijmout požehnání a nečekané odměny vaší kolektivní spolupráce.

Vlna OC přináší do života moudrost hlasu srdce a pomáhá uvolnit od cizích programů. DESÁTÝ DEN říká, jak změnit vědomí a uspořádat svět myšlenek.

ESENCE CAUAC, TO JE POCIT BEZPEČÍ, JEDNOTY A MÍRU V ČASE, KDY ZUŘÍ BOUŘE VE VNĚJŠÍM SVĚTE
JE TO DOBRÝ DEN PODÍVAT SE NA ŽIVOTNÍ LEKCE JAKO NA POŽEHNÁNÍ A NA NEPŘÁTELE JAKO NA ANDĚLY

Mé nižší tělo ( mentální, emocionální, fyzické) dnes vyžaduje radikální léčbu. Musím jen zjistit, co a jak mám posílit. Dnes sejdu až na samé dno toho, co je neznámé, abych věděl, kde musím začít. Zlepšení základů života začnu kontrolou myšlenek a pocitů.

TRANSFORMACE STÍNU

Udržujte odstup od každé otázky. Nesuďte lidi, události či osobní zkušenosti. Získejte přístup k esenciální podstatě vašeho JÁ a požádejte ho, aby vás bezpečně provedlo všemi těžkostmi a pomohlo vyléčit všechny negativní emoce spojené s procesem růstu. Předejte kormidlo v procesu přeměn vašemu Vyššímu JÁ. Oddělte se od všeho, co vás udržuje v iluzi oddělenosti od pravého Bytí.

Obnova, nezávislost….

Dny MODRÉ BOUŘE se mohou projevit úzkostí a neklidem. Síla jejich dopadu může vyvolat výrazné změny ve vašem životě. Jako vždy, tak i v tomto případě je jediným účelem CAUAC velká přestavba. Abychom přivítali NOVÉ, je třeba nejprve odsunout z cesty ZASTARALÉ. Čím více STARÉHO je třeba odstranit, tím silnější bude impuls CAUAC. Způsoby řešení mohou být velmi nepříjemné, často bolestné, ale nesmíte se nechat unést emocemi - nenegujte změny - i když jsou bouřlivé.

Pokud se vaše Vědomí dostalo na vyšší úroveň, pokud se nadále odmítáte držet starých věcí, síla MODRÉ BOUŘE vám přinese geniální řešení. Bezbolestně odstraní z vašeho života nepotřebné věci a místo STARÉHO okamžitě přinese NOVÉ, zejména pokud je to nezbytné pro váš osobní rozvoj.

Pokud nemáte sílu, abyste změnili v životě to, co by mělo být změněno, věnujte zvláštní pozornost Dnu MODRÉ BOUŘE. Zašle vám sílu a dodá odvahu udělat první krok. Uvědomte si, že každá stagnace v životě pochází z nedostatku životní Energie. Dejte šanci Obru CAUAC, aby rozbil všechny překážky a převedl vás do širokých klidných vod.

10. PLANETÁRNÍ TÓN MANIFESTACE - SÍLA UPŘESNĚNÍ

DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem? Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se, na jakých strukturách a systémech víry se opírá vaše realita - váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou : musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi! To je klíč k nalezení vaší pravé identity.

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD, ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT

V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu,v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle.Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Pečeť stojící vedle Tónu DESET.

TÓN PLANETÁRNÍ VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ

Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu.To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento Den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Maya Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Přestaň být otrokem času.

26. září 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Uvolni se a věz, že na všechno je čas. Každý má stejné množství času, ale záleží jen na tom, jak ho kdo využije. Užíváš svůj čas plně a raduješ se z něho každým okamžikem, nebo ho marníš tím, že nekladeš na první místo prvořadé věci? Přestaň být otrokem času. Proč si z něho naopak neuděláš služebníka? Potom nebude nikdy čas vládnout tobě, ale ty budeš vládnout jemu. Pochop, že můžeš dělat v určitém okamžiku pouze jedinou věc, proved'ji dokonale, a pak přejdi k další. Nikdy se nesnaž hledět moc daleko vpřed. V daném čase můžeš prožívat pouze jediný okamžik. Jestliže se snažíš plánovat příliš dopředu, můžeš být velmi zklamán, když věci nevycházejí tak, jak sis je naplánoval. Může nastat mnoho změn, a ty s nimi ve svých plánech nemůžeš počítat. Nejlepší je plně prožívat daný okamžik a nechat budoucnost, ať se o sebe postará.

TZOLKIN 25.9.2013 9 ETZNAB - Bolon / Etznab - kin 178

25. září 2013 v 15:44 Mayský Kalendář na každý den


BÍLÉ SOLÁRNÍ ZRCADLO
Dnes je velký den pro proslovy - zejména pokud budete mluvit na rodinných, nebo společenských akcích, ať už je to svatba, narozeniny, zásnuby, promoční hostina, obřady, nebo pohřeb. Dokonce, i když jste plachý řečník, obdržíte dnes silnou podporu srdce a povzbuzení od Etznab - což vaše komunikační schopnosti zvyšuje, a i díky Bolon, který je velmi příznivý pro důležité události a příležitosti. Pokud plánujete podobnou akci s rodinou, či blízkými - dnes je vhodný den, zejména zahrnuje-li tato událost proslov či přípitek.

ETZNAB NÁM DÁVÁ SCHOPNOST ROZLIŠIT EMOCE OD FAKTŮ.
DNES JE DOBRÝ DEN PRO SEBEREFLEXI A RETROSPEKCI
KŘEMEN ETZNAB JE ZRCADLO REALITY

Dnes jsem ochoten poznat svou temnou stránku i příčiny neustálých zklamání v životě. Zrcadlové odrazy mi dnes odhalí moji vlastní tvář, soudcem bude opět LÁSKA. Dnes nebudu naříkat, stěžovat si, ani se obhajovat. Pokora mi dovolí poznat dnes stav mého těla emocionálního. Dnes se na sebe nebudu rozčilovat.

TRANSFORMACE STÍNU

Lidé, s kterými se setkáváte jsou vaším vlastním odrazem a jednoznačně pro vás velkým přínosem. Dívejte se na ně, jako na sebe. Uvidíte v nich sebe. Uvidíte, jak si pěstujete v životě iluze. Využijte vrozené schopnosti spravedlivého vyrovnání. Použijte MEČ PRAVDY udělat rozhodující řez ve svém životě, abyste mohli odpustit a ukončit spory.

Identita, pravda, reflexe…..

Pečeti BÍLÉHO ZRCADLA připadá zvláštní role - role NEJVYŠŠÍHO ORGÁNU KONTROLY KVALITY. Vše bude opět dáno pod lupu a pečlivě zkoumáno, zda je to vhodné pro svět, pro kolektivní Vědomí, ale především pro další stupeň Evoluce.

Proto by se neměl nikdo cítit uražen, bude-li podroben BÍLÝM ZRCADLEM opět osobní kontrole. Kromě hodnocení nejdůležitějšího, bude prosvíceno i to, co je vedlejší - a v případě potřeby vráceno zpět k opravě. Dny ETZNAB silně zdůrazňují všechny rozdíly, všechny myšlenkové chyby. BÍLÉ ZRCADLO je naprosto důvěryhodné, protože svůj odraz v zrcadle nemůže nikdo popřít. Na příkladu jiných lidí nám ETZNAB ukazuje naše výhody, nevýhody, slabé stránky, které si nechceme připustit. Pokud nám někdo jde na nervy, znamená to, že problém je v nás, nikoliv v tom člověku. Pokud si myslíme, že je někdo špatný - jsme špatní my sami, jen to nechceme, nebo si to neumíme přiznat. Tento člověk nám vstoupil do cesty jen proto, aby nám odrážel naši vlastní charakteristiku. Nic se neděje bez příčiny. Celý život jsme konfrontováni s důsledky našich myšlenek a činů. Porozumění, pochopení a přijetí této reality je první krok k pochopení nových dovedností, jako například telepatie. Dny ETZNAB nám tímto přinášejí neocenitelnou pomoc. Kdo je ochoten přijmout svůj odraz v zrcadle, tomu BÍLÉ ZRCADLO ukáže zázračnou pilulku, jak uvolnit stres. Čím lépe pochopíme smysl reflexe, tím rychleji zareagujeme, a tím rychleji dosáhneme mír, harmonii, vnitřní pocit bezpečí a snazší pro nás bude boj proti vypuknutí infekce. Odstraněním toho, co nás ruší, se tak připravíme na překročení prahu Evoluce. Síla BÍLÉHO ZRCADLA je největším spojencem na cestě k Osvícení - Hledáním Vyšší pravdy, odhalujeme tajemství příčin. Duchovní motto ETZNAB zní : "JEN TO, CO JDE HLADCE, JE PRAVDA. TO, CO NARÁŽÍ NA PŘEKÁŽKY, MUSÍ BÝT DÁNO POD LUPU."

9. SOLÁRNÍ TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ

DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ zkostnatělé vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.

ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI !!

V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. Solární dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučuje se využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Maya Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.