close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
 

Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Srpen 2013

Je živá, protože zpívá

7. srpna 2013 v 10:04 MATKA ZEMĚ

Jenaší matkou a my jsme jejími dětmi. Vydýchla nás ze svého prachu, který se spojil s prachem z hvězd. Tak vznikl člověk na Zemi. Jsme jejími stvořeními, které miluje bezpodmínečně. Co uděláme jí, uděláme sami sobě. Jsme spojeni v jedno přes všechno živé. Tvarujeme ji svým vnímáním a svými záměry. Je milosrdná a trpělivá. Uzdravuje nás myšlenkami, dotyky, vědomím. Našimi základními společnými rysy jsou: neoddělitelnost, propojenost, součást celku, živý tok neviditelné energie a věčný pokus o nastolení rovnováhy. Je živá, protože zpívá...
Středem zvuku je ticho

7. srpna 2013 v 9:55 Vývoj vědomí bytostíZvuk je základní tvořivou i ničivou silou celého Vesmíru. Harmonické rezonance staví překrásné obrazce uspořádání a bytí v Řádu, jež jsou následně rozmetány a přeskládány do nových a nových kompozic podle frekvence kmitající energie. Souzvuk plodí soulad, přeskupujíc hmotné částice do nových harmonických uskupení. Středem zvuku je ticho. Je to přesně to místo, jež podle tibetské sakrální terminologie, leží uprostřed hromu a bývá zobrazováno pomocí diamantové čtyřramenné vajry. Zvuk vychází z tohoto středového místa ticha a do něj se také navrací. Jde o prazáklad tvořivé síly Univerza, jejímž nosičem je světlo. To se stává poslem zjevných obrazů odrazu skutečnosti, jež jsme se naučili vnímat ve viditelné rovině jako realitu.

Esoterika vychází z odpovídajícího pochopení, když v tom, co je pevné, vidí hmotný živel země, v tom, co je kapalné, duševní živel vody, a v tom, co je plynné, duchovní živel vzduchu. Rovina kmitání se od tělesného směrem k duchovnímu zvyšuje. Tělo jako výraz hmotného světa má nejnižší frekvenci kmitání, duševní rovina střední a duchovní nejvyšší. Abychom tedy vyzvedli na duševní rovinu téma, které jako tělesný symptom kleslo na nejnižší rovinu kmitání, musí být přivedena energie. Ještě více energie je nutné k tomu, aby se téma dostalo na duchovní rovinu. Tato energie musí být dodána formou uvědomění a záměrem.

Boltec vnější část ucha, má přijímající ženskou formu. Tam, kde je oko přístupné aktivní kontrole, poslouchá ucho pasivnější zákon. Zůstává vždy otevřené, i v noci, v ženské polovině, nelze je řídit a kontrolovat a podle toho se také může méně koncentrovat. Proto přirozeně neexistuje ani žádný bod nejostřejšího slyšení. Zatímco oko libovolně zatmívá skutečnost a v zásadě je omezeno na její jednu polovinu, na právě dané zorné pole, ucho nemůže vypnout, a je proto informováno stále a rozsáhleji. I když si zdřímneme a ležíme přitom na jednom uchu, zůstává bdělé ještě druhé ucho. Okruh frekvencí vnímaný na elektromagnetické škále daleko přesahuje okruh, který vnímá oko. To, že ušní boltec nemá ve srovnání s očním víčkem takovou pohyblivost, rovněž zdůrazňuje pasivnější povahu tohoto smyslu, který je umístěn typicky nikoli uprostřed jako oči, nýbrž na okrajích obličeje. Pozorně někoho vyslyšíme nebo nastavujeme uši, zatímco pohledy pouze vrháme kolem sebe. Skutečnost, že zvířata jsou schopna hýbat ušima a i někteří lidé mají ještě rudimentární aktivní schopnost hýbat boltci, dává tušit, že tuto schopnost jsme v průběhu vývoje zanedbávali, a tedy ztratili. Pouze v přeneseném smyslu jsme ještě schopni nastražit uši. Jak daleko jsme došli, to snad dokládá fakt, že schopnost hýbat ušima dnes považujeme za komickou, nepohyblivé oči jsou vsak pro nás tragédie. Rozdílné hodnocení těchto dvou smyslu se projevuje i v tom, že se stále spoléháme na naše vidění, ale jen zřídka jsme jedno velké ucho, ba zapomněli jsme téměř naslouchat druhým.
Důležitějším znakem ucha než jeho boltec ve tvaru mušle je jeho vlastní sluchový orgán ve vnitřním uchu ve formě hlemýždě. Obraz spirály je prastarým symbolem, který se na rozdíl od přímek blíží skutečnosti mnohem více. Na místě vzniku nové hmoty, v oblasti ze všech nejmenší, atomoví fyzici odhalili jeho signaturu. Astrofyzikové se s ní setkávají v obrovských rozměrech vesmíru jako se spirální mlhovinou, v dědičné látce DNK jí jsou na stopě molekulární biologové a psychoterapeuti ji znají jako spirálu, jíž začíná kruh života při početí a jíž se život na konci uzavírá, když duše opět opouští tělo. Vnímání ucha se tedy může blížit skutečnosti, především když uvážíme, že ve stvoření se vše zakládá na zvuku. "Náda brahma, svět je zvuk." C. G. Carus řekl: "Vnitřní ucho smíme označit za nejdůležitější a nejvýznamnější orgán psychického vývoje." Schopenhauer a Kant poukazují na vztah ucha k času, který odedávna měříme podle pohybu hvězd jejich "kruhové" oběžné dráhy jsou ve skutečnosti spirály. "Život je rytmus", uvedl Rudolf Steiner, a protože i čas probíhá rytmicky, je úzce spjat s naším životem. Očima vidíme povrch světa, fenomény. Svýma ušima však nasloucháme do hloubi ke kořenům našeho života. Potud jsou "fenomenální" oči v protikladu k "radikálním" (lat, radix kořen) uším. To nedělá uši principiálně lepšími, než jsou oči, ukazuje to však, že je používáme jiným, hlubším způsobem. Vztah obou předních smyslových orgánů se zřetelně odráží v mezilidských vztazích. Vidíme se a nasloucháme si navzájem. Zrakem navazujeme kontakt, nasloucháním se učíme vzájemně si rozumět. O kolik hlouběji se nás dotýká sluch, ukazují reakce na oslepnutí a nedoslýchavost. Na základě panujícího hodnocení považujeme oslepnutí za mnohem horší, V praxi se však ukazuje, že je snesitelné snadněji. Se sluchem ztrácíme společný rytmus a tím i pocit sounáležitosti se světem a z toho plynou psychické poruchy až po deprese. Hluchota jde ruku v ruce s necitlivostí. Člověk se "dělá hluchým", aby se ho téma netýkalo, nebo je "hluchý ke všem prosbám". Význam sluchu dokládá německé přísloví: "Kdo nechce poslouchat, musí pykat."


Přijdeme-li o sluch, žijeme ve světě bez zvuku. Je to pocit vyvrženosti, pocit outsidera v nejhorším smyslu, který lze duševně sotva snést. Jako je na počátku stvoření zvuk, slyší i každá bytost od začátku tlukot mateřského srdce. Jak důležitá je tato akustická pupeční šňůra, cítí každá matka, která si své zneklidněné dítě spontánně a intuitivně přitiskne na srdce. Při kojení je to nikoli v neposlední řadě tento důvěrný zvuk, který dítě uklidňuje. Tento fenomén vidíme na každé kachní rodince. Matka nepřetržitě káchá, a dokud ji mláďata slyší, je všechno v pořádku. Jakmile se káchání zeslabuje, je čas k návratu. V ohluchnutí, příp. v nedoslýchavosti je odkaz na to, abychom přestali poslouchat směrem ven a očekávat odtud odpovědi. Nemáme již poslouchat vnější, nýbrž vnitřní hlas, na který jsme obrazem nemoci upozorňováni. Máme najít vnitřní rytmus. Přirozeně je to úkol zralejšího věku, a proto tento obraz nemoci zasahuje především starší lidi. Kdo se v pokročilém věku orientuje dále pouze směrem ven, musí počítat s tím, že osud bude jeho chybu korigovat. To se může stát uzavřením vnějších uší. Vlastní vnitřní hlas stejně jako hlas Boží jsou slyšet nezávisle na fyzických uších a zůstávají v extrémním případě naším jediným spojením. Můžeme to prožívat jako drama nebo šanci. Zde bychom mohli pomyslet na skladatele Beethovena a Smetanu, kteří navzdory vnějšímu ohluchnutí skládali a vnitřně také slyšeli božskou hudbu.TZOLKIN 7.8.2013 12 MULUC kin 129

7. srpna 2013 v 9:25 Mayský Kalendář na každý den


ČERVENÝ KRYSTALICKÝ MĚSÍC
Muluc / LaKa - Na jedné straně harmonie je i nesoulad a disharmonie. Na druhé straně rovnováhy je i nerovnováha a nestabilita. Jak dnes půjdete Etznab s naostřenou čepelí, přemýšlejte o minulosti, přítomnosti a budoucnosti života - o zkušenostech, které jste získali, o lekcích, které jste se naučili, kde jste teď, o vašich snech a přáních, které před sebou máte. Přijměte zodpovědnost za rozhodnutí, která jste učinili a věci, které jste manifestovali - vyjadřujete tím svůj karmický dluh, nechte Muluc vést vás směrem k harmonii; rovnováhu a vnitřní klid můžete získat pouze, když se naučíte chodit vyšší střední cestou.

TRECENA ETZNAB přináší do života nezvratnou pravdu a absolutní jasnost.DVANÁCTÝ Den odhaluje, kde leží zánětlivá ložiska.

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE
MULUC, TO JE SYMBOL OBDAROVÁNÍ

Dnes sejdu až na samé dno konfliktů, abych se podíval na zdroj pravdy. Jedině tak získám informace, jak obnovit svůj život a zlikvidovat zánětlivá ložiska. Dnes si uvědomím svoji roli a úkol na Zemi.Vím, co musím dělat ve svém okolí. Dnes dodržím všechny sliby.

TRANSFORMACE STÍNU

Shoďte závoj zapomnění! Probuďte se! Protřete si oči! Soustřeďte se na svůj vnitřní Střed! Podívejte se na nové možnosti! Pokud se otevřete změně - vzpomenout si - získáte záštitu Božského Vedení. Staňte se svítící lucernou. Hledejte ty, kteří vás potřebují, kteří plně přijmou váš způsob projevu. Přestaňte bojovat. Spolehněte se na přirozené procesy…..

Očištění, probuzení….

Spolu s Pečetí MULUC vchází do života Energie prolamující blokády. ČERVENÝ MĚSÍC zodpovídá za plynulost pohybu a průchodnost všech kanálů. Chce rozpustit zóny blokád, a obvykle potřebuje zvýšit sílu tlaku, aby došlo k maximálnímu protržení energií, a bylo dosaženo bodu průlomu. Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn, protože pohyb zajišťuje průchodnost a čistí usazeniny. Síla MĚSÍCE vyplavuje bolestným způsobem záležitosti skrývající se v poli identity, nutí nás přehodnotit naše vlastní stíny. ČERVENÝ MĚSÍC ukončující parádu stínů, v nás může vyvolat vzpouru, nebo přinést nepříjemné vzpomínky. To bude ale velmi prospěšné našemu procesu růstu - MULUC, pouze chce - pomoci nám osvobodit se od nadvlády Ega, které na základě - nepochopení minulosti - nám dává pocit oběti, nebo osoby ukřivděné lidmi, či osudem.

Kdo je ve shodě se svým Srdcem, tomu MULUC udělá velkou radost. Život takové osoby běží hladce, všechno je pořádku, jakoby mávnutím kouzelného proutku. Čistící operace MULUC jemně, ale pevně odstraňuje zbytky kurzu a bezbolestně vyplavuje staré vrstvy z pole podvědomí. Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví co chce, a co v životě hledá, by se měl obrátit na Energii MULUC. Napětí a vlny klidu, proložené chvilkami zklamání, je možné odstranit ze svého života díky očistné síle MĚSÍCE. Věnujte pozornost na konkrétní dopad těchto sil - jeho neúprosnosti a vysoké schopnosti. Snažte se zbavit negativních afirmací pesimismu vidět svět černě, ještě než ČERVENÝ MĚSÍC vstoupí do pole oprav.

12. KRYSTALICKÝ TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY

Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarizace. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé naše rytmicky pulsující tělo.Žijeme ve světe polarity a víme, že všechno patří do jednoho velkého CELKU uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarizace k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Rodiny Světla si přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.

ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI !!
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU!!

V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti.Slovo krystalický zde znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu nám ukazuje,o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jsme byli zapleteni karmickými vazbami - to nám odhalí vyšší nadhled. Tón KRYSTALICKÝ preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny Kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také definována SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Radost se nedá skrývat nebo zatajovat...

7. srpna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Kráčej ve světle a nikdy se neboj nechat se plně ozářit světlem pravdy. Nemáš-li co skrývat a za co se stydět, jsi svobodný jako zcela malé dítě, které nemá zábrany a projevuje se skutečnou radostí. Jeho radost je překypující a nakažlivá a vyzařuje na všechny, kteří s ním přijdou do styku. Radost se nedá skrývat nebo zatajovat. Projevuje se velmi mnoha způsoby: v pohledu, ve slovech, ve výrazu. Radost lidi přitahuje, protože každý, kladně reaguje na radostné a šťastné duše a raduje se z jejich společnosti. Radost k sobě přitahuje duše jako magnet ocel, zatímco ubohost a negace od sebe vše odpuzují. Když víš, že děláš správnou věc a že jsi na správném místě, vyzařuješ radost a svobodu. Vše pro tebe plyne hladce a zapadá na své správné místo. Přitahuješ k sobě to opravdu nejlepší; nemůže tomu být jinak, protože stejné věci se navzájem přitahují.

Teal Scott: Čo to znamená umožňovať

6. srpna 2013 v 13:37 Jednoduchost života


Image 037

Ahojte, dnes chcem uviesť na pravú mieru rozšírené nedorozumenie, ktoré sa týka konceptu umožňovania.
Mnoho duchovných učiteľov (vrátane mňa) hovorí znova, že ten najvyšší duchovný stav je stav, v akom sa dá byť, je stav umožňovania. Ale čo to presne znamená byť v stave umožňovabia a je konanie v rozpore s ním, alebo je konanie kľúčová ingrediencia umožnenia? Umožňovania znamená zámerne si voliť myšlienky, slová a činy a tak si umožniť dostať sa do súladu s vašimi túžbami. Dostať sa do súladu s vašimi túžbami znamená dostať sa do súladu s vašim vyšším ja, pretože vaše vyššie ja, váš nefyzický aspekt Zdroja nesie presne tú istú vibráciu ako vaše túžby. Viac sa o tom môžete dozvediet v mojom staršom videu "Šťastie je zmyslom vášho života, chcete vedieť prečo?" Nájdete ho na Youtube.
Nemôžeme si myslieť negatívnu myšlienku a zároveň byť v stave umožňovania. Nemôžeme konať niečo, čo sa cíti negatívne a zároveň byť v stave umožňovania. Sú to naše pocity, ktoré nám signalizujú, či sme v stave umožňovania, alebo odporu. Negatívny pocit vždy znamená, že si myslíte myšlienku, ktorá vás drží v odpore. Pozitívna emócia vždy znamená, že ste v stave umožnenia.
Keď myslíme na to, ako niečo umožniť, väčšine z nás sa v mysli vynorí ten istý obrázok, ktorý vyzerá asi takto: úplné pasívne odovzdanie sa vesmíru, stav nečinnosti, nechávanie na vesmír, aby žil náš život namiesto nás, ako keby sme boli šachové figúrky, ktorými ťahá vesmír vo vopred určenej hre. Je to, ako keby sme si mysleli, že vesmír vie, čo je pre nás to pravé, lepšie, než to vieme my. Ale takéto vnímanie umožnenia je omyl. Stav umožnenia nie je stavom nečinnosti; ani to nie je stav duchovnej lenivosti a odovzdania sa. Je to stav konania vychádzajúceho z inšpirácie a vedomého usmernenia pozornosti.
Na stav umožnenia sa môžete dívať ako na stav úplného ne-odporu. Ale stav úplného ne-odporu, umožnenia, nie je nemenná energia; je to dopredu sa posúvajúca energia. V duchovnej komunite existuje taká fráza, že "všetko, čo sa stane, sa malo stať". Je to pravda v zmysle, že viete, že niečo sa malo stať, ak sa to deje, ale my toto používame aj na to, aby sme sa vyhli zodpovednosti za to, že my sme tvorcovia nášho života. Keď sa v živote cítime úplne bezbranní, myšlienka, že "čo sa stalo, sa malo stať" je pre nás upokojujúca. Pomáha nám to uvoľniť odpor. Tí z nás, ktorí žijú svoj život podľa tejto myšlienky, cítia, že sú bezbranní voči životu. Žijeme svoj život napospas vesmíru, ale to znamená zabudnúť, že my sme predĺžením univerza.
Skutočný dôvod, prečo ste tu, je, že vesmír vedel, že by bolo užitočné projektovať vás na úplnú špicu rozvoja. Počuli ste, čo som práve povedala? "Byť na špici", čo je vlastne to, čím vesmír je. To znamená, že vy ste tí, ktorí hovoria vesmíru, ktorým smerom sa má vydať. VY vediete, nie naopak. Vesmír len usporiadava vašu realitu tak, aby bola presným odrazom a bola v súlade s vašimi súčasnými myšlienkami. Či si už myslíte niečo pozitívne alebo negatívne, hovoríte vesmíru, čím sa má stať a teda aká vaša realita bude.
Vesmír nie je Bohom o nič viac, ako sme ním my. Vesmír sa učí prostredníctvom našej perspektívy a našej túžby, čo je pre nás to pravé. Vesmír s nami nehrá šachovú hru plnú neživých bezduchých častí. Naopak, my sme ako oživené figúrky, ktoré hovoria hráčovi, ktorým smerom sa chceme pohnúť a prostredníctvom toho hráč spoznáva sám seba. Hráč šachu spoznáva sám seba, pretože šachové figúrky sú len projekciou jeho samého. Hráč šachu a šachové figúrky sú rozdielna manifestácia toho istého bytia.
Neprišli ste sem na to, aby ste nechávali vesmír žiť váš život za vás. V skutočnosti by to bolo najistejším spôsobom, ako zastaviť expanziu vesmíru. Je to ako hra. Vesmír nemôže hrať tú hru, pretože čaká na to kedy urobíte ťah, a vy zase čakáte na to, aby urobil ťah on. Pretože podľa vás má ťahať on, kým v skutočnosti ste na ťahu vy. Vlastne tento výraz pasívneho odovzdania "čo sa stalo, malo sa stať" používame vtedy, keď sme sa už vzdali. V našom živote sme vytvorili tak veľa odporu a a vzdali sa role tvorcu nášho života, už nedôverujeme našej schopnosti tvoriť, čo chceme do takej miery, že vzdať sa a odovzdať to vesmíru nám pripadá ako uľahčenie.
V skutočnosti, jediný prípad, kedy by ste mali preniesť zodpovednosť na vesmír, je vtedy, keď vsetky ostatné myšlienky a činy spôsobujú, že si myslíte negatívne myšlienky, čo znamená, že tieto myšlienky a činy si vo svojej podstate odporujú. Ale ak toto je váš prípad, ak sa stále pristihujete pri tom, že to robíte, mali by ste preskúmať vaše presvedčenia o sebe a či si vôbec uvedomujete, alebo veríte, že ste tvorcom svojej reality. O tejto hre môžete uvažovať ako o tendeme s vašim vyšším ja, s vaším aspektom Zdroja. Preto, ak nehráte svoju časť v tejto hre, nevytvárate vhodné okamihy. Neposkytujete mu energiu alebo vhodné okamihy na ktoré sa má zamerať. Je dôležité si uvedomiť, že najprv musíte hodiť loptu vesmíru, aby vám ju mohol odraziť. Ďalšia dôležitá vec, ktorú si v tejto súvislosti musíte zapamätať je, že čím viac loptičiek vesmíru hodíte, tým väčšiu šancu máte, že jedna z nich sa vám vráti. Vysvetlím vám to. Keď sa sústredíte na myšlienku, že sa musí stať určitá vec, aby sa vám splnila túžba, povedzme, že si želáte hojnosť. Ak sa zameriame len na jediný spôsob, ako sa k nám môže hojnosť dostať, vyhadzujeme len jednu loptičku, nie viac. A zaujímavé je, že ak všetky naše žetóny vsadíme na jediné číslo, vytvárame si veľa odporu voči tomu, že sa to nesplní, pretože sa bojíme a strach je odpor. A tak blokujeme samotný spôsob, ktorým si myslíme, že sa naša túžba splní. Na druhej strane, ak budeme smerovať našu energiu v prospech viacerých možností, aby sa nám splnilo to, čo je potrebné, alebo čo chceme, na čo myslíme, budeme mať menej odporu, budeme sa menej strachovať o to, či sa splní jedna alebo druhá a pretože budeme mať menej odporu, naša túžba sa splní oveľa rýchlejšie a ľahšie.
V praxi toto môžeme vidieť u ľudí, ktorí hrajú lotériu. Ak presvedčíme samých seba, že jediný spôsob, ako vyhrať milión je, ak vyhráme v lotérii, celú našu energiu sústreďujeme na lotériu. Ale tak, ako sa staráme o to, aby sme v nej vyhrali, tak isto si uvedomujeme možnosť, že v nej vyhrať nemusíme. A tak sme v rozpore s presne tou vecou, po ktorej túžime; a kvôli tomu neumožňujeme samým sebe vytvoriť situáciu v vašom živote, kedy by sme v tej lotérii vyhrali. A čo viac, zároveň znemožňujeme všetkým potenciálnym cestám, akými by finančná honosť mohla prúdiť do nášho života. Prostredníctvom nášho presvedčenia sme vesmíru povedali, že jediný spôsob, ako peniaze môžu prísť do nášho života je prostredníctvom výhry v lotérii, čo je zároveň presne to, čo je zdrojom našich obáv, voči čomu odporujeme. Nemôžeme umožniť, aby prišla hojnosť, ak to robíme. V skutočnosti sa sami limitujeme. Nehádžeme vesmíru viac loptičiek, hádžeme len jednu; a vďaka našim obavám ešte aj tú hádžeme slabo. Je to ako hodiť loptičku do prúdu silného vetra. A preto je šanca že sa nám loptička vráti, veľmi slabá.
Prišiel čas spýtať sa samého seba: Pokúšam sa preniesť zodpovednosť za môj život na vesmír, alebo som to ja, kto žije môj život? Musíte sa najprv rozhodnúť, čo si želáte a potom použiť inšpiráciu aby ste mohli konať v súlade s tým, čo si želáte. A nechávam vesmír hrať jeho rolu, čo sú vlastne znamenia a inšpirácia, ktorá mi umožní dosiahnuť, čo chcem.
Žiť duchovne a umožňovať neznamená stav blaženej lenivosti. To je presný opak faktu, že ste sem prišli aby ste boli tvorcom vašej reality. Konať na základe inšpirácie je práve tým dôvodom, prečo si vôbec volíte prichádzať do tejto fyzickej dimenzie. Je to kvôli sladkosti toho zážitku, vykonať fyzickú akciu, čo vás dostane do súladu s vašimi túžbami. Preto každý tam hore, v nefyzickej realite chce prísť sem dole do fyzickej reality. A preto musí byť povedané, že niekedy je najvyššou formou umožnenia fyzická akcia. Všetci vieme, pretože som to už povedala milión krát, že žiadne množstvo akcie, ktorú kedy vykonáme nám nevynahradí nedostatok zodpovedajúcej myšlienky. To znamená, že keď si pomyslíte "Nemôžem…dosaďte si sem svoje…" žiadne množstvo konania v prospech dosiahnutia veci, ktorá chcete, aby sa splnila, nemôže vyrovnať škodu, ktorú tá jediná myšlienka vykonala. Pretože je to vaša myšlienka, nie vaše konanie, ktorá určuje, na akej vibrácii sa nachádzate a toto je vibračný vesmír. Ale môžete využiť vaše činy, aby ovplyvnili myšlienky, ktoré si myslíte. A preto bez pochybností môžete použiť svoje činy, aby ste tvorili realitu, v ktorej žijete.
Pasívita a odovzdanie sa nie je vždy ten najviac umožňujúci stav. Niekedy sú samotné odporom vo svojej podstate. Obidva môžu byť výsledkom neviery a nedôvery v samého seba. Sú často ukazovateľom toho, že sa snažíme vysporiadať s pocitom, že nemáme pod kontrolou náš život a používame to ako únikový manéver. Nedorozumenie, ktoré medzi nami v duchovnej komunite panuje, je, že najviac umožňujúci stav je stav odovzdania sa vesmíru, ale to nie je pravda. Najviac umožňujúcim stavom umožnenia je stav čistého pozitívneho zámeru a druhý najviac umožňujúci stav, v ktorom sa môžete nachádzať, je stav konania vyvierajúceho z inšpirácie.
Konať z inšpirácie znamená konať z pozitívneho pocitu. Toto je opak násilného konania, ktoré je vedľajším produktom negatívnej emócie. Konanie z pozitívneho pocitu vytvorí pozitívny výsledok. Konanie z negatívneho impulzu vytvorí negatívny výsledok. Podľa zákonu príťažlivosti to nemôže byť inak. Zákon príťažlivosti stanovuje, že jedine veci, ktoré majú rovnakú vibráciu, môžu zdieľať rovnakú realitu. A preto, negatívna myšlienka môže viesť len k negatívnemu pocitu, čo zasa môže viesť len k negatívnemu konaniu a negatívne konanie môže viesť len k negatívnemu výsledku. Toto môžete vidieť, ak pozorujete závislého na heroíne. Keď cítim strach alebo som bezmocný, môže ma to nútiť pichnúť si heroín. Myšlienka a akcia pichnutia si heroínu sa môže cítiť ako úľava, pretože je to posun od bezmocnosti a strachu. Ale stále to bola činnosť, ktorá vyplynula z bezmocnosti a strachu a preto môže mať za následok len viac bezmocnosti a strachu ako výsledok tej činnosti. Ak by som cítil strach a bezmocnosť a zámerne by som si zvolil myslieť stále lepšie a lepšie myšlienky myšlienky, ktoré sa pri myslení na ne cítia ako úľava, nakoniec by som zistil, že si myslím myšlienky, ktoré sa cítia emocionálne pozitívne. Možno takáto pozitívna myšlienka zapôsobí posilňujúco, až náhle pocítim nutkanie vysadnúť na bycikel a ísť do prírody namiesto pichnúť si heroín; a pretože tá akcia bola inšpirovaná pozitívnou myšlienkou, ktorá sa cítila posilňujúco, spôsobí pozitívny výsledok, ktorý zase bude spôsobí viac posilnenia.
Aby som to zhrnula: žiť duchovný život neznamená sadnúť si na zadné sedadlo za Bohom alebo vesmírom. Ani to neznamená sadnúť si na zadné sedadlo vášho života. Znamená to umožniť samému sebe spolupracovať s vesmírom namiesto proti nemu; spolupracovať so sebou namiesto proti sebe. Vy ste tvorca svojho života. Čo to znamená? Čo sa má stať, je to, čo chcete aby sa stalo! Vesmír usporiada všetky potrebné podmienky, aby sa dostali do súladu s vašimi túžbami a pretože vesmír nemá žiadny odpor, stáva sa presným vibračným odrazom vašich túžob v momente, kedy si ich želáte. K tomuto pravidlu neexistujú výnimky.
Ak sa dejú iné veci, než tie, čo ste chceli, aby sa stali je to kvôli jednej z dvoch vecí:
  1. Vy sami ste odporovali tomu, čo si želáte tým, na čo ste mysleli, alebo čomu verili.
  2. Popierate to, čo si v skutočnosti želáte ale súčasne podvedome informujete vesmír o tom, čo si skutočne želáte; a teda vesmír odpovedá hlbšej, silnejšej pravde o tom, čo si skutočne želáte.
V obidvoch prípadoch ste to vy, kto je vyzývateľom. Nemôžete žiť svoj život bez toho, aby ste konali. Naučiť sa odovzdaniu a len "byť" má veľkú cenu, pretože nám to pomáha rozpustiť odpor a znovu sa spojiť s tým, kto v skutočnosti sme - duchovné bytosti v kvantovom vesmíre, kde neexistuje čas, kde prítomný okamih je jediné, čo existuje a je dokonalé také, aké je. Ale snažiť sa "len byť" vo fyzickej dimenzii nie je možné. Je to ne-konečno. Znamená to, že neumožňujeme samému sebe byť tým tvorcom, ktorým sme sa sem prišli stať.
Toto je váš život. Snažiť sa žiť svoj život v stave "len bytia" a odovzdania zvyšok vesmíru, je vlastne nežitie. Znamená to prestať umožňovať rozpínanie vesmíru. Znamená to prestať umožnovať samým sebe byť, kým v skutočnosti sme, čo je vlastne to, čo sme sem prišli urobiť. A tak musí byť povedané, že toto je váš život a prišiel čas, aby ste ho začali žiť. A začať konať je veľmi dôležitý spôsob, ako sa dostať do súladu s tým, s čím sa chcete dostať do súladu.
Majte krásny týždeň
Teal Scott
Preklad: Ivana (www.ivanamedvedova.sk)
Spracoval: Juraj
Tento článok bol publikovaný a preložený prostredníctvom www.novazem.info a je ho možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť nekomerčným spôsobom vrátane všetkých už uvedených zdrojov a celej tento poznámky.

TZOLKIN 6.8.2013 11 LAMAT kin 128

6. srpna 2013 v 10:16 Mayský Kalendář na každý den

ŽLUTÁ SPEKTRÁLNÍ HVĚZDA
Lamat / Buluk - V dnešních energiích je obrovská síla, kterou budete muset využít, než vás převálcuje. Jelikož Buluk ( 11 ) je neutrální číslo, působí jeho energie na dostatek, růst a sílu Lamat - přináší výsledek, či efekt, po kterém můžete, ale nemusíte toužit - stejně jako velká přívalová voda, nebo povodně: voda může přinést další rok bohatých sklizní, nebo způsobit destrukci celé zemi. Díky bohu má Lamat tendenci být velmi pozitivní - tak dlouho, jak jste si toho vědomi a věříte tomu, o co žádáte, nebo jednáte - měli byste očekávat dosažení v mnohem větším měřítku, než je obvyklé.

DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA HOJNOST VŠEHO
Energie HVĚZDY násobí vše do hojnosti.

Dnes neutralizuji škodlivý odpad v poli pocitů. Díky temnotě, nespravedlnosti a nesrovnalostem, mohu rozvíjet schopnost vlastních rozhodnutí v životě. Dnes stavím na harmonii, přestanu bojovat, odmítám křivdy. Udělám čistku v poli emocí a překonám neochotu k lidem.

TRANSFORMACE STÍNU

Otevřete se lásce. Pečujte o harmonii. Pronikněte do podstaty svého Hvězdného Zrna. Zůstaňte v harmonii přítomnosti se VŠÍM, CO JE A JAKÉ TO JE!

LAMAT …krása, dokonalost, disciplína….

Spektrum ŽLUTÉ HVĚZDY zkoumá všechno pod vlivem krásy a harmonie. V tomto pólu se shromažďují síly na kontrolu jakosti. LAMAT je jakási instance dokončující závěrečná shrnutí výsledků vašeho jednání.Všechno, co není dostatečně krásné,co se nenachází v harmonii s duchovními vzorci, bude zasláno zpět k opravě. Síla ŽLUTÉ HVĚZDY je absolutně neúplatná a poměrně zatěžující pro ty, kteří ještě nezahájili, ignorovali, nebo ukončili proces harmonizace života kolem sebe. Pro ty, kteří již mají tento proces ve velké míře za sebou, bude Den LAMAT velmi poučný - zvýší se pocit sebevědomí, spokojenosti se životem, stejně tak pocit zdokonalovat okolní prostředí. V tomto symbolu se shromažďují síly zodpovědné za řád a pořádek. Dny LAMAT také pomáhají odstranit nedostatky v sociální oblasti a člověk začne cítit velkou úlevu, radost a spokojenost se životem. Lidem, kteří mají problém přinést do svého života řád a harmonii, se doporučuje, aby věnovali zvláštní pozornost Energii ŽLUTÉ HVĚZDY a dovolili jí vyrovnat způsobený nesoulad. Takže ti, kteří doposud nevěděli, že aspekty estetiky, řád, disciplína a vnitřní pořádek jsou základním předpokladem pro vytvoření stabilní základny života, by se měli spojit s Energií LAMAT.

11. SPEKTRÁLNÍ TÓN OČISTNÉ SÍLY - SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ

JEDENÁCTKA - to je proces rozpouštění, proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO - CO - JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku.Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY přináší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se nadhledem - vnějším vhledem - do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se vaše křehké vnitřní stěny zhroutí samy . Cesta výzvy, úskalí života a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti.Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu!

TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,
TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ

V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla.Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu SPEKTRÁLNÍM se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou Dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím Energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít Dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v pocitech,emocích a myšlenkách.


Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

PROBUZENÍ DUCHA STVOŘITELE DĚTÍ NEBESKÉHO RODU PŘINÁŠÍ BÍLÝ PES

6. srpna 2013 v 10:15 Mayský Kalendář na každý den

Od kinu 121 IMIX 4 ( 30.7.13 ) do kinu 140 AHAU 10 ( 18.8.13 ) jsme v Mystickém Sloupci TZOLKINU. Mystický Sloupec TZOLKINU je také nazýván páteří, nebo srdeční čakrou Mayského Kalendáře. Je to sedmý střední sloupec představující harmonické pole modulu matrice TZOLKINU. Obsahuje 20 archetypálních kinů a je to období hluboké Transformace.

Nyní se na nacházíme mezi dvěma sloupci Galaktických Portálů, přestože se jedná o velmi intenzivní čas přeměn, péče těchto Portálů nám přináší " malou pauzu nadýchnout se " během MODRÉHO ČASOVÉHO ZÁMKU TRANSFORMACE, jehož cílem je : pečovat o estetiku, harmonii, vnitřní disciplínu, pravidelně odstraňovat chyby, uspořádat životní styl, uskromnit Ego, kontrolovat staré myšlenky, ovládat mysl, naučit se taktu.


Existuje proroctví:

Po sedm Kruhů Života zahalí Temnota země Rodiny Velké Rasy……Mnoho lidí zhyne kovem a ohněm…..Těžké nastanou časy pro národy země Midgard. Bratr povstane proti bratru, syn proti otci, krev poteče v řekách……Matky budou zabíjet své nenarozené děti…….Hlad a duchovní prázdnota otupí hlavy mnoha lidí Velké Rasy a ti ztratí Víru ve spravedlnost…..Ale nedovolí Bůh, Stvořitel Jediný a Rodina Nebeská vyhubení Rasy….Znovuzrození Velké Rasy a probuzení Ducha Stvořitele Syna Nebeské Rodiny přinese BÍLÝ PES, vyslaný Bohy do Světa Země Velké Rasy…….Očistí se Svatá Země od tisíciletého otroctví jařma Mimozemských Bohů, kteří přinášejí krev a plody nenarozených dětí a lži, a podvodným jednáním svádí z cesty Duše Dětí Rodu Nebeského……

Podle mého názoru nová doba znovuzrození je již za rohem ……probuzení Ducha Stvořitele Dětí Rodu Nebeského přinese BÍLÝ PES…….Střed TZOKINU je kin 130 OC 13 - BÍLÝ KOSMICKÝ PES.

Tento kin říká, že jen Láska vám pomůže najít pravdivou identitu ve světě rozporu a negace.

LÁSKA je součástí mé cesty. Hlava i srdce mě doprovází do vnitřní harmonie. Dnešní den je přelomovým momentem v mém životě. Dnes věnuji pozornost reakcím mého emocionálního těla. Podmínkou úspěchu je zharmonizování pole pocitů. Dnes akceptuji sám sebe takového jaký jsem, protože jedině pod touto podmínkou najdu svoji pravdivou identitu a začnu znovu žít. Konflikty vznikají z mého zaslepení a nedostatku tolerance k sobě a k druhým lidem.

TRANSFORMACE STÍNU

Získejte přístup k objektivní moudrosti, která - přistupujíc nestranně do emocionálních dramat - ve vás záměrně vyvolává nepříjemné pocity, abyste začali hledat cestu ven. Přestaňte se na sebe rozčilovat. Nehledejte viníky venku. Vyveďte svoje emoce z dramatu života do svobodně zvolené neutrální oblasti. Přijměte v pokoře vaše životní lekce a uzdravte jejich příčiny. Otevřete se kontaktu společníka osudu. Přijměte jeho pomoc.

Když si TZOLKIN představíme v 3D formě, ukazuje se, že vrchol Pyramidy odrážející NÁVRAT VĚDOMÍ je kin 130 - BÍLÝ KOSMICKÝ PES a nezapomínejme, že cílem našeho života na této krásné planetě je stav BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY.


Takže buďte plně v přítomnosti a vědomi si tohoto okamžiku a pokud je to možné, dovolte si odpočívat a starat se o sebe. Postavení planet je velmi zvláštní, i vše co se děje v TRECENĚ ETZNAB - VLNĚ BÍLÉHO ZRCADLA, která přináší do života nezvratnou pravdu a absolutní jasnost.
Pamatujte, že předposlední a poslední pozice Vlny vyznačují polovinu pupku ČASU. Z tohoto důvodu je důležité pozorovat vlastní Střed. Je to Universální Centrum, kolem kterého se točí také vaše JÁ. Tyto dva Dny - odpovídají adekvátně přímo, či nepřímo - skutečnému zlatému dolu znalostí. Takže využijte tuto příležitost!
Nenechte si ujít " ostré hrany" bílé Vlny, protože žádný detail nebude přehlížen.Vlna ZRCADLA vám nedovolí klamat, ani přehlížet sebe samého! Je neúprosně vyjasňující! Nezlobte se na ZRCADLO, protože se z něho dívá pouze někdo, kdo stojí na druhé straně odrazu. Ten někdo jste VY! Radujte se, pokud vás z druhé strany uvítá bytost dobrosrdečná, veselá a šťastná, To, co tam TEĎ uvidíte, je odraz vašeho JÁ.Všechny informace, na které narazíte v této Vlně, mají co do činění s vaším Středem.Věnujte se jim vážně

Autor : MONIKA ELEMINOWICZ & KRZYSIEK ZARZECKI
www.monikaczyrek.blogspot.com

Do čeho se pustíš, změníš v požehnání.....

6. srpna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Ztiš se a buď vnímavý k životu. Čím více se ztišíš, tím vnímavější budeš, protože jen v tichu můžeš uslyšet Můj tichý hlas. Jen v tichu si začneš uvědomovat Mé zázraky všude kolem sebe. Staneš se velmi citlivý k důležitým věcem v životě, a v tomto stavu citlivosti se dveře mohou rozlétnout dokořán a může se stát cokoliv. Musíš hledat a nalézat chvíle klidu a ticha,nehledě na to, jak velice jsi zaměstnán; vždyť to nemusí být dlouhé chvíle. Zjistíš, že těch několik okamžiků v tichém spojení se Mnou vykoná zázraky ve všem, co děláš. Místo toho, aby ses nerozvážně pouštěl do nějaké činnosti nebo dělal něco jen proto, že to musí být uděláno, se tvůj celkový postoj ke všemu, do čeho se pustíš,změní v požehnání, chválu a díkůvzdání. Bude-li tvůj postoj a přístup správný, může z něho vzejít jen to nejlepší a může přinést požehnání všem duším, kterých se to týká.

Ako to vidím na budúci týždeň od 05. - 11. 08. 2013

5. srpna 2013 v 8:28 Aktuální novinky

Ako to vidím na budúci týždeň od 05. - 11. 08. 2013


ZMENA - je kľúčové slovo, ktoré s nami rezonuje v nadchádzajúcom týždni. Zmena k lepšiemu, zmena na všetkých poliach pôsobnosti, vo všetkých oblastiach našej existencie. Aj keď isto sme už viacerý tí vnímavejší zaregistrovali, že v posledných týždňoch je náš svet akosi iný. Je viac farebnejší, v ovzduší cítiť rôzne vône, aj tie vtáčiky akosi inak čvirikajú. Zrazu cítiť také zvláštne energie, vibrácie lásky. Aj keď tie energie, ktoré nás doslova v uplynulé dni valcovali, nám dali poriadne zabrať. A čo sa týka zmien, ozaj, všimli ste si na oblohe menej chemtrainsových čiar? Všetko to, čo sa udialo a deje okolo nás, je práca nás všetkých. Viditeľných nenápadných svetielok, ktoré pracujeme vo dne aj v noci. Veď ktosi Krásny a Plný Svetla povedal: Podľa vašich myšlienok nech sa vám stane. A práve sa stáva, len tak to okolo nás fičí. Takže všetci neveriaci tomášovia a všetci skeptici tu majú jasné dôkazy, že každá práca, aj keď sa deje na neviditeľnej úrovni, trebárs v našich myšlienkach a predstavách, tak každá takáto práca, pokiaľ sa znásobí množstvom svetielok, je úžasná energia. Energia tvorenia. Precíťme si to tu práve teraz všetci srdiečkom. ÁNO, ak cítite radosť v srdci pri týchto slovách, tak aj vy ste sa pričinili o tie úžasné zmeny, ktoré teraz prebiehajú. Každodenne sme svedkami nových správ, ktoré nám hovoria o rôznych odhaleniach neprávostí, nekalých obchodov, a rôznych iných veciach, ktoré z čista jasna vyplávali na svetlo a pravdu Božiu. A o nápravách toho čo bolo v nesúlade. Aj zariadenie HAARP pomaly a isto deaktivujú. Áno, to všetko je zásluha nás všetkých svetielok, čo svietime, pracujeme, tvoríme. Všetci sme potrebný. Každý jeden z nás pokračujme, pracujme naďalej, vytrvajme. Lebo hlavný bod programu prichádza práve teraz.
Zmeny sa nás začínajú pomaly a isto dotýkať. Môžeme si to priznať. Už je to doslova okaté, to čo sa odohráva v našich životoch. Dostali sme poriadne naložené. To musíme uznať. A to sme si mysleli, že aký sme už čistý. Ešte len tieto uplynulé dni nám to poriadne naložilo. Ale všetko je OK. Dostali sme len toľko, koľko unesieme. A tak teraz tu máme obdobie zmien, ktoré k nám prichádza, obdobie plné energie tvorená, lásky. Položili sme základy nášho Nového Sveta, budujeme Novú Zem. Cítiť to v ovzduší. Všetko sa nám poprevracalo v našich životoch, vzťahoch, rodinách. Pripustili sme, že všetko to čo nás nevyživuje máme nechať odísť. Ak sme dospeli až do tohto bodu, tak sa máme na čo tešiť. Vesmír, Boh chce, aby sme dostali všetko to, čo si zaslúžime. Prichádzajú k nám do života nový ľudia, ktorí rezonujú s nami. Cítime s nimi spriaznenosť duší, spoločné poslanie. Nové vzťahy na obzore, nové pracovné príležitosti, nové výzvy. Skrátka NOVÉ energie. S láskou prepustime všetko ťaživé, nechajme zahojiť rany a bolesti, čo pociťujeme. Je čas sa radovať. Integrujme všetko to, čo nás oddeľuje od našej Jednoty, nášho stredu. Lebo všetky poklady máme ukryté v nás samých a je čas začať tieto poklady používať.
Tí, ktorý sa nerozhodli postúpiť vibračne zostávajú žiť svoje životy. Neodsudzujme ich. Buďme s nimi trpezlivý, zhovievavý, je o nich postarané. Matka Zem každým dňom dáva rovnako všetkým svojim deťom šance a požehnania na život. Len my však máme tú slobodnú vôľu a môžeme sa rozhodnúť prijať jej dary a rovnako aj dary Vesmíru. Myšlienky, čo nás ešte obmedzujú nechajme odplaviť, naša myseľ nie je centrum nášho sveta. Centrum je v našom srdci, duchovnom srdci. Všetko v tomto krásnom čase je nastavené a prichystané na to, aby mohlo prísť tak dlho očakávané obdobie zázrakov. A to už je tu, už sa deje. Tí citlivejší a vnímavejší sme to zaregistrovali.
Aby sa mohli plne ukotviť všetky prichádzajúce energie, treba, aby sme sami vyžarovali čo najviac svetla, lásky, pozitívnych vibrácií. Aby sme boli vysielač aj prijímač zároveň. Toto je to obdobie, keď sejeme v sebe aj mimo nás semienka, ktoré sú potrebné pre príchod všetkého, čo je pre nás požehnaním. Všetko však závisí aj od uhla nášho pohľadu. Len pripravení a čistí srdcom aj mysľou uvidia prichádzať to, čo je poskytnuté vidieť len pripraveným. Tak nepremeškajme príležitosť. Ak ešte cítime niečo, čo treba ešte upratať, dajme si načas. Finišujeme! Aj keď nedobehneme to všetko, čo sme zameškali a doteraz nestihli, ešte stále môžeme priložiť ruku k dielu a pričiniť sa o blaho tejto planéty, našej milovanej Matke Zemi. Aj nás samotných. Všetci tvoríme jeden celok. V tomto období je už všetko prichystané, sme pod ochranou svetelných bytostí, aby sa dielo zavŕšilo. Máme požehnanie dokončiť všetko to, na čo sme sa podujali pred týmto zrodením. Hviezdy, vesmír, Boh, všetci, ktorí nás týmto celým procesom sprevádzajú, nám prajú. Tak, ako postupne prichádza svetlo, treba však aj zachovať obozretnosť, vytrvať v snažení.
Denne prosme o požehnanie, pomoc, ochranu. Ochranu našu aj Matky Zemi. A ďakujme. Práve v tomto dôležitom období je dobré byť obozretný, aby sme nepoľavili, nedali sa oklamať. Lebo za Svetlo sa môže skrývať hocijaká preoblečená Tma. Tak aj tu preciťujme srdcom. Lebo veľa Toho sa môže vyhlasovať za pravé svetlo, ale len pravé svetlo nepotrebuje o sebe hlásať. Pravé svetlo cítime vnútorným zrakom , vidíme našim srdcom a počujeme našim celým Bytím. Toto je doslova čas, keď dostávame odmeny za našu prácu, vynaložené úsilie. Nachádzame všetky ukryté poklady.
Všetci v tento nadchádzajúci týždeň sa častejšie započúvajme do hlasu vlastného vnútra. Veľa odpovedí dostaneme. Častejšie pozerajme okolo seba a preciťujme. Všetko je iné, také svieže, voňavé, presvetlené. Doslova počuť zvláštne ticho v ovzduší. A toto je ten čas, na ktorí sme čakali. Je to čas radosti našej duše. V tomto období ak môžeme, stretávajme sa so svojimi priateľmi, blízkymi rovnako naladenými dušami. Tešme sa so vzájomnej blízkosti. Ukotvujme svetlo v našich srdciach. A cez nás to svetlo veďme do srdca našej milovanej Matky Zemi. Obaľme seba ako aj celú planétu svetlom a láskou. My aj ona si to zaslúžime. Sme požehnaný, pod ochranou. Tak si to všetci vychutnajme plným priehrštím.
Krásne prijímanie nových energií lásky.
Elina


Pre http://gaia2010.sk/ 4.8.2013 napísala: Elina. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.TZOLKIN 5.8.2013 10 MANIK

5. srpna 2013 v 8:10 Mayský Kalendář na každý den

MODRÁ PLANETÁRNÍ RUKA
Manik / Lahun - Ka Ve vašem okolí jste kanálem autority, budíte respekt - nikoliv pro naplnění ega, ale pro zlepšení lidí kolem vás, bez ohledu na to, co si o vás mohou myslet. Nemohou sdílet hloubku, či šířku vašeho vidění, nebo pohledu, ale mohou se bránit jako první. Nezáleží na tom, jestli je vaše rodina, nebo okruh přátel malý, to nemá žádný zjevný vliv na společnost. Uvědomte si sílu jednoho - je potřeba pouze několik iterací k expanzi masivního množství energie. Pokud můžete otevřít oči jednoho - osvobodíte generaci.

TRECENA ETZNAB přináší do života nezvratnou pravdu a absolutní jasnost. DESÁTÝ den vám ukazuje, co musíte uzdravit ve svém osobním životě.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO PRO OSTATNÍ

MANIK JE NÁSTROJEM DUCHA, ZAHÁNÍ ŠPATNÉ VLIVY A ZLÉ ENERGIE
JE TO DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO PRO DRUHÉ…

Dnes jsme pravou rukou Boha. Demaskuji lež a iluzorní svět nedostatku. Namísto očekávání zhroucení se sám seberu a dám se do práce. Mám dostatek sil. Dnes vidím, co bych měl na sobě uzdravit, abych nebyl konfliktní. Dnes se učím lehkou rukou brát i dávat.

TRANSFORMACE STÍNU

Všimněte se svých odporů a vnitřní roztržitosti. Naučte se dokončit to, co začnete, zvažujíc každý krok na cestě. Využijte možnost těchto znamení a staňte se sami sebou. Otevřete se a vnímejte sami sebe, jako dokonalý spirituální nástroj v rukou Boha….

Znalosti, léčení, aktivita….

Většina lidí pracujících po léta s Mayským Kalendářem odkazuje na Pečeť MANIK s velkým respektem. Za tímto symbolem se totiž skrývá velká Energie, jejíž úkolem je LÉČENÍ. MANIK má nejvíce plné ruce práce, protože to on nás nejčastěji volá, abychom uzdravili nejen tělo fyzické, ale také tělo jemnohmotné. MODRÁ RUKA působí především na naši emocionální stránku a na nervový systém. Každé emocionální léčení je velmi bolestné, přinejmenším první fáze tohoto procesu.
Každý, kdo dosáhl vysoké úrovně duchovní zralosti a nemá mnoho k vyléčení ve svém Středu, toho MODRÁ RUKA obdaruje zázračnou mocí. Rčení - Být pravou rukou Boha - dostane nyní pravdivý význam. Tento vzorec - poháněný silnými impulsy směrem k uspokojování zvědavosti - nasměruje tohoto člověka do roviny spirituální vědy a duchovního poznání. Od této chvíle budou všechny Dny MANIK násobit motivaci vzdělávat se a zároveň zvyšovat povědomí o umění léčit. Pro ty, kteří chtějí probudit svého vnitřního lékaře je navrhováno, aby věnovali zvláštní pozornost Dnu MODRÉ RUKY. Na druhé straně ti, kteří mají zdravotní problémy, trpí nespavostí, podrážděním ze stresu, bez ochoty jednat a nejsou schopni dotáhnout věci do konce, - se doporučuje kontakt s Obrem MANIK. MODRÁ RUKA je rovněž doporučována těm, kteří chtějí získat hlubší přístup k informacím na téma tajemství umění léčit.

10. PLANETÁRNÍ TÓN MANIFESTACE - SÍLA UPŘESNĚNÍ

DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem? Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se, na jakých strukturách a systémech víry se opírá vaše realita - váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou : musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi! To je klíč k nalezení vaší pravé identity.

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD, ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT

V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Pečeť stojící vedle Tónu DESET.

TÓN PLANETÁRNÍ VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ

Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento Den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Miluj všechny duše kolem sebe....

5. srpna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Tvé kladné, tvořivé, milující myšlenky mají ohromnou sílu, daleko větší, než si uvědomuješ, protože myšlenky jsou druhem energie. Proto zapuď všechny záporné myšlenky. Vždy se dívej na světlou stránku života, protože čím více radosti a lásky vyzařuješ, tím více radosti a lásky přivoláváš k sobě. Miluj všechny duše kolem sebe, protože zjistíš, že každý nakonec na lásku reaguje láskou. Děti a zvířata reagují okamžitě, protože nemají žádné vnitřní překážky, které by musely překonávat. Proud lásky vycítí instinktivně, protože nikoho nepodezírají ze špatných motivů a úmyslů; lásku prostě přijmou a radostně ji opětují. Zatímco dospělí jsou; většinou podezíraví a domnívají se, že i k lásce musí existovat nějaký skrytý motiv. Nikdy nepřipusť, aby jakékoliv tvé podezření zatvrdilo vůči někomu tvé srdce. Jsou-li tvé motivy čisté a ryzí, ať láska plyne plnou silou, dokud všechny překážky nebudou překonány. Láska je klíčem k životu. A ty chováš tento klíč ve svém nitru.


TZOLKIN 4.8.2013 9 CIMI kin 126

4. srpna 2013 v 8:47


BÍLÁ SOLÁRNÍ SPOJKA
Cimi / Bolon - Den nasáklý skrz naskrz vibracemi životodárné ženské energie. Ženské vyjádření božské síly vytváří život, vyživuje transformaci a řídí evoluci. Pokud jste těhotná, ctěte posvátnost nového života, který nosíte ve svém lůně - což je ideální dělat každý den Bolon. Pokud nejste těhotná, ctěte posvátnost potenciálu dávat život - na mnoha úrovních - tak mnoha způsoby, které ztělesňujete. A pokud nejste žena, ctěte ženu ve své duši , ve svém životě jakýmkoliv způsobem.

CIMI TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ
JE TO DOBRÝ DEN SPŘÁDAT VOLNÉ VLÁKNO ŽIVOTA

Pouze naprostá jasnost a mluvení pravdy mi mohou otevřít oči. Dnes se dozvím, co otravuje můj život a čeho se musím zbavit. Dnes se nerozzlobím, pokud něco ztratím. V každé negativní události, najdu alespoň jeden pozitivní aspekt. Dnes pustím do nenávratna minulost a všechna zranění od lidí. Jedině tak zažiji velkou úlevu a nenaruším klid ostatním.

TRANSFORMACE STÍNU

Vzdejte se síly dokonalosti. Poslouchejte v sobě tu část, která volá "po smrti " a transformaci. Buďte přístupní její moudrosti…

Rovnováha, minulost, změna…..

Síla dopadu CIMI se objeví jako mocná ENERGIE PŘEMĚNY. Klade zvláštní důraz na oddělení se od starých programů, zastaralých autorit a zlozvyků. CIMI přetrhává a láme vazby se vším, co je ZKOSTNATĚLÉ. Čím silnější je ZTUHLOST, tím bolestnější je proces! I když BÍLÁ SPOJKA často přináší bolest a utrpení, je naším největším spojencem na duchovní cestě rozvoje. CIMI nám umožňuje udělat rozhodující krok vpřed. Pokud se naučíte vědomě pustit to, co bylo - CIMI vás bezbolestně vyprovodí ze starých nefungujících vztahů do nové bezpečné oblasti.

V jednom lidském životě umíráme tisíckrát, protože každý nový krok směrem k novému cíli je další z vnitřních smrtí. Energie BÍLÉ SPOJKY pracuje jako bílé krvinky, bojuje v organizmu s tím, co nám brání žít. CIMI válčí se zápalnými ohnisky a odstraňuje potencionální hrozbu našeho duchovního života.

Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM - je jedno s čím - dejte pokyn převozníku CIMI. BÍLÁ SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může UVOLNIT z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce, nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli - ale nemůžete odtrhnout.

9. SOLÁRNÍ TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ

DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ zkostnatělé vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.

ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI !!

V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. Solární dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučuje se využít energii tohoto Slunečního Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Věz, že jakmile harmonie, krása, zákon a řád vstoupí do tvého života, chaos a zmatek vylétne oknem ven.

4. srpna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Začni každý den naladěním se na nejvyšší dobro v sobě, a potom je přenes do všeho, co děláš během dne. Ať klid a láska svobodně plynou do tebe a skrze tebe ke všem, s nimiž se setkáš. Nalézej Mou celistvost a dokonalost ve všech svých bližních a setrvávej u ní. Když to dokážeš, všechny jejich nedostatky budou eliminovány a ty je spatříš ve světle dokonalosti, protože uvidíš Mým zrakem a Já vidím ve všem a v každém pouze dokonalost. Buď Mým obrazem; staňme se jedním. Nechť je tvé vědomí jednotné a celistvé. Věz, že Já pracuji v tobě a skrze tebe, že všechny tvé myšlenky a činy jsou Mnou vedeny a řízeny. Věz, že jakmile harmonie, krása, zákon a řád vstoupí do tvého života, chaos a zmatek vylétne oknem ven. Dokud setrváš v tomto stavu vědomí, vše bude velmi, velmi dobré.

TZOLKIN 3.8.2013 8 CHICCHAN

3. srpna 2013 v 8:04 Mayský Kalendář na každý den

ČERVENÝ GALAKTICKÝ HAD

Chicchan / Uaxac - Vaše duše je neustále se vyvíjející energie, kolující fázemi života, věčnosti, nekonečna a všemohoucnosti. Ve svém nejčistším stavu vaše podstata snadno překonává obtížná svazující pouta těch, kteří se snaží strach, lež, ovládání, nevědomost, zlobu a chamtivost nutit těch, kterým se daří v lásce, pravdě, svobodě, poznání, soucitu a štědrosti. Uvědomte si, že se jen snaží uhasit oheň vašeho vnitřního koyopy - smiřte se s nimi a odepřete jim jejich moc.

DNES JE DOBRÝ DEN PEČOVAT O SVÉ TĚLO,
O JEHO PRUŽNOST A TOK ENERGIE

ZKONCENTRUJTE SE NA VNITŘNÍ MOUDROST SVÉHO TĚLA
POHYB, TVOŘENÍ ČASOPROSTORU A SPRAVEDLNOST

Mé tělo je nádhernou bankou informací. Dnes sleduji stav nervů, abych viděl kdo, nebo co mě vyvádí z rovnováhy. Dnes se vcítím do svého rozpoložení a rozpoložení druhých. Než začnu vydávat závěry, popřemýšlím, zda je moje víra založena na tom, co je, nebo není správné, nebo na tom, co říkám. Dnes se otevřu hlasu intuice a budu tolerantní. Zachovám klid, abych nespadl do nadsázky. Dnes si uvědomím, co mi v tom brání.

TRANSFORMACE STÍNU

Použijte svoje tělo jako klíč k vnitřní transformaci. Podívejte se na něj, jako na ukazatel směrující vás k Vyššímu Vědomí. Řiďte se instinktem. Řiďte se vnitřním hlasem.Věřte v přirozenou schopnost rozhodnout se v tom okamžiku….

Instinkt, vitální síla…..

ČERVENÝ HAD náleží k nejrychleji konající síle Prasíly. Pokud je lidské Vědomí založeno na právech duchovních, energie HADA vám nabídne vynikající fyzickou i psychickou kondici. Ten, kdo se řídí pravidly stanovenými Egem, se nemůže divit, pokud ho ČERVENÝ HAD konfrontuje se skutky egoistického chování. HAD přistupuje velmi přísně k chování lidského Ega, jelikož v samovůli Ega vzniká nejvíce karmického odpadu.Všechny nepříjemné pocity ve dnech ČERVENÉHO HADA jsou znakem nedostatku lásky k sobě a k druhým lidem. Kdo se nachází v harmonii se svým Středem, kdo respektuje svoje zdraví i tělo, tomu HAD zašle životní sílu na všech možných úrovních, zejména na úrovni fyzického a mentálního těla. Doplňkovou odměnou HADA za laskavý přístup k našemu vlastnímu životu a životu všech ostatních bytostí, bude skvělá nálada. Pamatujte si, naše laskavost a skvělá nálada je poskytována všem lidem, se kterými se setkáváme. Nepřímo tak budeme obdarováni také jejich energií v podobě úsměvu. Člověk pohrdající dary života, závislostmi, špatnou životosprávou, nedostatkem hygieny, nebo negativním postojem k životu, by se měl co nejrychleji spojit s Energií ČERVENÉHO HADA, než se objeví nemoc.

8. GALAKTICKÝ TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ

Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku - VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené.Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své Ego ze slepoty.

VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE

Tón GALAKTICKÝ vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou.Takže nebuďte překvapeni, pokud jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat, jako velmi nepříjemný. Bolest a utrpení se mohou objevit v oblasti mentální, emocionální, fyzické, nebo také v podobě překážek, nepříznivého průběhu věcí, nešťastných událostí doma, ve společnosti i v povolání. Práva spirituální jsou velmi konzistentní ,vymáhají po nás jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.


Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Když se jedny dveře zavřou, jiné se otevřou.

3. srpna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Když se jedny dveře zavřou, jiné se otevřou. Očekávej, že nové dveře ti odhalí ještě větší divy, slávu a překvapení. Vždy přijímej z každé situace to opravdu nejlepší a věz, že z ní opravdu to nejlepší vzejde. Nikdy nepodléhej depresi a malomyslnosti, jestliže uvidíš, že se před tebou nějaké dveře zavírají. Prostě věz, že vše pracuje pro dobro těch duší, které Mě opravdu milují a ve všem Mě kladou na první místo. Uvědom si, jak každou zkušeností rosteš a vyspíváš, a hledej pravou příčinu. Uč se ze svých zkušeností a buď rozhodnut neudělat nikdy stejnou chybu dvakrát; i ze zdánlivé chyby může mnohé vzejít, jestliže se jí nenecháš sklíčit. Velmi důležitý je tvůj celkový postoj k životu. Uvědom si tedy, že tvůj život bude takový, jakým jej učiníš. Učiň jej úžasným, radostným a vzrušujícím, ať se v něm může stát cokoliv, protože konáš Mou vůli.

Změny kolem nás...

2. srpna 2013 v 11:28 Skutečný mír je uvnitř

Změny kolem nás...

Pokud čistíte své podvědomí láskou, děkováním a vděčností, musí!!! se vám to projevovat navenek. Jak se mění vaše nitro, tak se mění vše kolem vás, lidé, okolí...a nejvíce to můžete pozorovat na rodině. Najednou si všimnete, že se manžel nějak změnil, že začíná mít jiné názory na svět, už nesedí tak často u televize, jde raději ven do lesa...že dcera, když telefonuje, tak už to nejsou hodiny a už si nestěžuje a nefňuká...když vám vaši známí říkají, ty jsi zkrásněla, co se děje?...když vám cizí lidé říkají miluji tě... To se v žádném případě nemění tito lidé, ta změna je jen vaše...to se měníte vy, vaše duše se probudila a je šťastná a tak se to projevuje venku.
Začínáte si všímat krásy kolem vás, i obyčejná tráva krásně kvete...začínáte si všímat jak jsou lidé krásní, začínáte se dívat často do Nebe, na hvězdy, na měsíc...a stojíte v úžasu nad tou nesmírnou krásou, se slzami v očích...
Dnes mi můj muž řekl, ty jsi nějak v poslední době hodná...ty se měníš...:-)a já se jen usmívám a s radostí mu upeču meruňkový koláč, který miluje, aby jej měl na snídani... a on mi zase z venku někde natrhá kytičku polního kvítí, nebo utrhne větvičku ...
Dělejte si vzájemnou radost, buďte k sobě laskaví, aspoň někdy, vše se vám 100x vrátí...cílem vašeho čištění je zažívat klid a mír v sobě, pak přicházejí inspirace, pak přichází skutečný klid a "problémy" se řeší v klidu bez rozčilování...jsou to mé zkušenosti 5 letého čištění podvědomí a když budete trpěliví, bude se vám vše dít jako mně.
Chtějte po svých přednášejícíh, léčitelích a koučích konkrétní a jejich výsledky, ptejte se a zajímejte se jak žijí, jaké mají problémy nebo nemoci a pak zvažte...nezáleží kolik mají certifikátů a seminářů a jak ukazují s nimi fotky..., je to jen obyčejný papír, který nic neříká...záleží na tom jen jaký je to člověk.
S láskou a vděčností Marie, KMM


TZOLKIN 2.8.2013 7 KAN kin 124

2. srpna 2013 v 10:53 Mayský Kalendář na každý den

ŽLUTÉ REZONANČNÍ ZRNO
Kan / Uuc - Aby bylo možné zasít nová semena, je třeba obrátit půdu. To znamená navázání nových strun, zavírání otevřených problémů, ukončování toxických vztahů. Použijte mocný Uuc k uzavření, nebo jako energii "konce" k vyčištění vašeho pole; a úrodnou esenci Kan k zasetí nové čerstvé reality vašeho života, nebo milované osoby. Možná nebudete schopni odstranit všechny výzvy a životní problémy ze dne na den - a nikdo to od vás ani neočekává! Udělejte každý den Uuc trochu, dělejte to dobře, ale musíte postupovat vytrvale.

DNES JE DOBRÝ DEN OČISTIT VZTAHY A NAVÁZAT NOVÉ
ZRNO - TO JE MAGIE KLÍČENÍ, RODINA, SEXUÁLNÍ AKTIVITA

Dnes vidím rozdíly mezi zdravým rozumem a pohledem mého "vševědoucího" Ega. Dnes cvičím trpělivost ve vztahu k sobě a svým nejbližším. Hodím nové semeno do půdy a přeji si aby vyklíčilo …..( doplňte přání). To, co vyroste odhalí moji pravdivou povahu. Jen jestli budu mít dost nadšení k pečování o to , co jsem zasel.

TRANSFORMACE STÍNU

Uvědomte si, že životní problémy vám chtějí jen pomoci osvobodit vás od iluze bezpečí. Mějte odvahu využít nové možnosti. Zbavte se nadměrné opatrnosti. Nepříjemnosti, kterým čelíte vám to ukazují. Probuďte v sobě pole snů a přání.

Cíl, schopnost, příležitost….

Dny označené KAN bolestně odhalí jakoukoliv nedbalost tím, že nepoužíváte vaše přirozené schopnosti, nevyužíváte životní příležitosti a jedinečné možnosti. Země je evoluční scéna, na které musíme zdokonalit naše Hvězdné ZRNO. KAN klade zvláštní důraz na všechno, co je Božské, a co nejvíce opomíjíme.Ten, kdo se honí za iluzemi a zanedbává svoje poslání, spatří ve dnech ŽLUTÉHO ZRNA bolestný odraz svých činů. Zatímco ten, kdo se řídí moudrostí srdce, toho podpoří Energie KAN zápalnou silou, nasměruje ho k cíli, ukáže efektivitu jednání a odkloní ho od karmických úkolů, které si sám vybral. Lidem, kteří zjistí, že jejich síla je výrazně snížená, se doporučuje věnovat zvláštní pozornost informacím, které přináší Dny označené symbolem ŽLUTÉHO ZRNA. Díky tak jednoduché magii se před vámi otevře duchovní pole nabízející okamžitou pomoc v každé situaci. Síla KAN je obsažená v každém TADY & TEĎ, objevuje se vždy v pravý čas, vždy přináší nejvyšší energetický obsah a je nejvíce pokroková. Obr KAN vás nikdy nezklame, když jste v nouzi - nabídne vám to nejlepší řešení, ale musíte ho k sobě vědomě přivolat.

7. REZONANČNÍ TÓN SPOJENÍ - SÍLA SOUZNĚNÍ

Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě - vězte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v NOVÉM světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte matérii v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům. Přijměte sami sebe BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.

STAŇTE SE JEDNÍM S MYSTICKOU SEDMIČKOU
JEDNÍM SE SEDMI ČAKRAMI TĚLA
SEDMI ÚROVNĚMI PYRAMIDY,
KTERÉ SPOJUJE VĚDOMÍ SEDMI

Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje, nazývaném též SEDMOU dimenzí. Dny Kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. V energii SEDMIČKY je stimulovaný ŠESTÝ SMYSL, čili mimosmyslové vnímání. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučuje se být ve svém Středu, abychom se nedostali do zápasů či extrémů.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Jsi-li vnitrně puzen k nějakému činu, vykonej ho...

2. srpna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Nauč se jednat spontánně, podle intuice, a dělat i to, co žádá tvé srdce, nejen to, o čem ti tvůj rozum říká, že je rozumné a účelné. Některé činy z čiré lásky se mohou zdát v očích ostatních velmi nerozumné, dokonce pošetilé, ale na tom nezáleží. Jsi-li vnitrně puzen k nějakému činu, vykonej ho a nezastavuj se, abys ho zvažoval, anebo se dokonce divil, proč ho děláš. I malý skutek lásky může mít dalekosáhlý účinek. Možná, že se v začátcích ani neprojeví. Neztrácej čas očekáváním výsledku; jednoduše dělej věci, o nichž víš, že je musíš udělat a potom ponechej ostatní na Mně. Někdy může trvat dlouho, než semeno lásky vzklíčí v tvrdém, chladném srdci, ale jakmile bylo jednou zaseto, dříve nebo později se samo objeví. Vše, co musíš udělat, je splnit s vírou svůj úkol, a pak zjistíš, že vše je velmi, velmi dobré.

Koniec starého sveta? – Apukhe

1. srpna 2013 v 9:43 Doteky Nového Života

Koniec starého sveta? - Apukhe

Kde bolo tam bolo, žili sme ešte nedávno v nejakom tom svete, ktorý už neexistuje. Aj takto by som mohol začať moje dnešné písanie. Viem, viacerí si to nevedia ani len predstaviť a nie to vidieť, či sa náš svet naozaj zmenil. Nečudujem sa im, nie je to vôbec také ľahké to vidieť fyzickými očami. Poďme sa na to pozrieť spolu trochu inak.
Naoko vyzerá všetko rovnako. Rovnako robíme určité rutiny, prispôsobujeme sa deň čo deň každodenným povinnostiam. Myslíme si, že žijeme tak ako len dokážeme a sme radi, že sme tak ako sme. Sú jedinci a chvála bohu je nás stále viac, ktorý píšeme o zmenách, nových energiách, aktivačných kódoch, čo všetko sa mení atď. Ako je to možné, že to viacerí nevidia? O akom starom a novom svete sa píše?
Náš 3D svet je ukotvený v čase a priestore. Aby sa mohlo niečo manifestovať v našom svete, potrebuje to čas. Niektorý z nás sú už naladený na iný časopriestor (5D), kde všetko sa stáva skutočnosťou ihneď. Práve takýto jedinci vnímajú veľmi intenzívne a citlivo všetky nové zmeny, o ktorých nás informujú.
Skúsim napísať jeden príklad. Neviem, či bude najlepší, ale tento príklad mi prišiel ako vhodný. Ako náhle sa niekto zamiluje, v tom okamihu sa zmení jeho svet. Poznáte tento pocit? Je to len naozaj pocit, alebo sa naozaj mení váš vnútorný svet? Mení sa teoreticky, alebo prakticky, rýchlejšie alebo pomalšie? Myslím si, že dokážete dať na to odpoveď sami.
Ako rýchlo sa mení, podľa mňa to záleží na vás, na vašom rozhodnutí, čomu hovoríte okolnosti. A čo sú okolnosti? Väčšinou strachy, obavy, ktoré ste nazvali istotou. Chcete mať istotu. Kto ale chce mať istotu? Rozum, alebo srdce? Srdce určite nie, vždy je to rozum, ego, ktorému vládne minulosť. A to je tvorba vášho sveta, ktorý má korene vo vašej minulosti.
Ten nový svet sa zakladá bez minulosti, prebieha v tu a teraz, jednoducho je. Pokiaľ ho budem spájať s minulosťou, aj keby sa jednalo o lásku, nepustilo by nás to ďalej. Niekoľkokrát som aj ja písal o tom, že našu budúcnosť tvoríme rovnako tu a teraz. To znamená, nemyslím na to čo budem tvoriť v budúcnosti, len viem, že teraz v tomto momente ako sa cítim, viem, že je to láska. A keďže v tom žijem dnes, tak prečo by som nežil aj zajtra, keď ja som pánom, tvorcom svojho života, šťastia.
Čo potom robia tie nové energie, kódy, ktoré k nám deň čo deň prichádzajú? Tak ako sa automaticky aktualizujú všetky možné veci v PC pokiaľ im to dovolíme, rovnako sa to deje práve pomocou nich aj v našom bytí. Záleží to len na nás, či im to dovolíme. Čo to znamená dovoliť? Znamená to stále viac milovať, odpúšťať, ako sebe tak aj všetkým. Takouto formou sa čistíme a kráčame dopredu a tvoríme dnes ten nový svet.
Pokiaľ potrebujete ďalšie dôkazy, hľadajte prosím v kvantovej fyzike. Tam je začiatok všetkého viditeľného ako aj neviditeľného. Aby sme zbadali zmeny vonku, potrebujeme začať, pokračovať a ukončiť zmeny vo vnútri. Potrebujeme sa vyčistiť, vyliečiť naše duše, spoznať nie len to farebné ale aj to čierne. To všetko sa už udialo, deje sa a pre niektorých sa to len udeje. Všetko je podľa pripravenosti jedinca.
Všímajte si, ľudí ako sa menia. Stále viac sa ich zobúdza, oslobodzujú sa od systému, pretínajú putá k minulosti. Tvoria svoj vlastný nový svet. A nie len vlastný, osobný. Stále viac je ich, ktorý tvoria komunity, dávajú sa dohromady a tvoria nové vlastné spoločné svety, kde sa nachádza svetlo, láska, porozumenie, šťastie.
Stretávajú sa skupinky, veľké skupiny láskyplných duší na lúkach, v prírode, kde ďakujú za tento nový svet a s láskou myslia na vás, ktorý krútite hlavami, či im nešibe. Pokiaľ podľa vás láska je šibnutosť, tak som šťastne šibnutí aj ja. A tento článok chcem s láskou venovať práve vám.
S láskou pre nás. Apukhe

Pre http://gaia2010.sk/ 31.7.2013 napísal Ján Bálint Apukhe. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.TZOLKIN 1.8.2013 6 AKBAL

1. srpna 2013 v 8:46 Mayský Kalendář na každý den

MODRÁ RYTMICKÁ NOC

DNES JE DOBRÝ DEN NA ROZJÍMÁNÍ O HVĚZDNÉM PROSTORU,ODTUD PŘICHÁZÍ NADŠENÍ

NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL, NOC TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI…..Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE , ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A NEDOSTATEK POCITU BEZPEČÍ

Dnes mi na pomoc přichází podvědomí. Pole snů vynáší na povrch důležité otázky, které jsem potlačil pod vlivem nucených systémů víry, výchovných vzorců a ideologických omezení. Dnes rozpoznávám to, co ve mně bylo potlačeno.

TRANSFORMACE

Buďte ochotni podstoupit test. Jak oceňujete sami sebe? Obejměte duchovním okem všechny negativní procesy a spusťte se až na samé dno, abyste viděli dary, které s sebou přináší….

Přání, sny….

Dny nesené energií MODRÉ NOCI, odhalí velmi iracionální obrazy. Jako první ze všech světů odhalí nedostatky vyplývající z přerušení kontaktu s Božským Zdrojem. Pokud je lidské Vědomí zaměřeno pouze na materiální dobro, Energie NOCI musí udělat řez, abyste skoncovali s těmito dary.Ve dnech MODRÉ NOCI se může objevit pocit bezmoci, malichernosti, a také silná frustrace i pocit nedostatku smyslu života. Pokud člověk najde cestu do vnitřních světů, dny NOCI v něm uvolní tvůrčí impulsy, zašlou zázračné nápady a pomohou s vynalézavostí při překonávání obtíží a nedostatkem na všech úrovních Bytí.
MODRÁ NOC podporuje lidské úsilí v oblasti rozšiřování Vědomí a také vyprovází ze všech fyzických omezení. V této Pečeti dřímá magická síla umožňující přístup k dosud neznámým potenciálům. Dny MODRÉ NOCI jsou opravdovou truhlou s pokladem, kterou nám posílá Božský Zdroj. Jenom ten, kdo se řídí vlastní intuicí,kdo neomezeně věří svému Zdroji, může dosáhnout kosmického bohatství, a s jeho pomocí tak rozdrtit všechny pozemské nedostatky.

6. RYTMICKÝ TÓN ROVNOVÁHY - SÍLA VYROVNÁNÍ

Organická rovnováha má kořeny v Celosti toho, kým jste. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se vším CO JE. Stojíc pevně na Zemi, dovolte vyjádřit své Světelné JÁ. Zkontrolujte stav vašeho pozemského JÁ v tuto chvíli. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Vězte, že i Hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte.Vy si vybíráte s kým chcete rezonovat.Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesněte v pozemských věcech to, co je Božské, čili svoji Hvězdnou Duši. Pouze tehdy proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.

ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.

V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu - a na druhé straně se koncentrují Energie harmonie, odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučuje se, abyste velmi Vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami. Je životně důležité, abyste se také v následujících dnech zdrželi jakéhokoliv hodnocení jevů a udržovali si přátelský přístup k lidem.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.