Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Srpen 2013

TZOKIN 31.8.2013 10 BEN – Lahun / Ben - galaktický portál – kin 153

31. srpna 2013 v 9:35 Mayský Kalendář na každý den


ČERVENÝ PLANETÁRNÍ POUTNÍK
Buďte dnes vůdčím světlem ve vaší rodině i u vás doma. Máte schopnosti a vlastnosti, které potřebujete k překonávání konfliktů, napětí a neshod, aby vládla ve vašem nejbližším společném okruhu harmonie. Úkolem je naučit se ovládat vaši osobní a rodinnou autoritu s citem, důstojným způsobem zachovávat flexibilitu bez odsuzování, a udržet otevřené dveře pro základní přirozenou dynamiku - bez očekávání.

Trecena KAN pomáhá odkrýt vrozené schopnosti a uvěřit ve vlastní síly.
DESÁTÝ Den vám ukazuje, co vás v životě omezuje.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU

Dnešní den vytváří vhodnou příležitost uvědomit si své skutečné JÁ. Svoboda a neomezené pole jednání se stávají cílem mého života. Neexistuje stav klidu - Panta Rhei. Dnes dělám skutečně jen to, co chci dělat. Tam, kde se dnes objevím, Nebe sestoupí na Zem.

TRANSFORMACE STÍNU

Zkoumejte hranice vašich možností, přijímejte nové výzvy. Přineste SVĚTLO do svého Středu a osvěcujte ostatní. Spolehněte se na sílu citu, využijte každou příležitost, možnost, návrh. Poznejte svoji sílu. Uvěřte v sebe. Podívejte se na život, jako na nádhernou cestu do neznáma.

Zkoušky, možnosti, osobní svoboda…

Pečeť ČERVENÉHO POUTNÍKA nám otevírá brány do Vyšších světů. Energie BEN nám pomáhá uniknout z karmických otroctví. Každá forma otroctví a závislosti se ve Dnu ČERVENÉHO POUTNÍKA objeví velmi drasticky. Pole napětí vytvořené mezi Karmickým ČASEM a neomezenou svobodou, přinesenou na Zem skrze nového Ducha ČASU, se může stát velmi nepříjemné. Kdo vystoupil z karmického otroctví, ten prožije den BEN velmi příjemně. Před tímto člověkem se otevře velký svět - svět nových možností, úspěchů a zajímavých návrhů. Objeví se zde krása každého dne, mnohobarevnost a všestrannost lidského Bytí. Tento člověk započne novou etapu života, daleko od karmických výmolů. Pokud trpíte vězením v dramatu života, je to neomylné znamení toho, že váš Obr BEN ještě spí na prahu vašeho života. Otevřete se impulsu tohoto Dne a probuďte vnitřního Obra. Po celý čas dávejte pozor na " řídící věž " a karmické strážce. Můžete je bezpečně obejít pouze s pomocí BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Pamatujte, že na cestě nic nebudete soudit! Nesuďte lidi, kteří vám ublížili! Nevracejte se do minulosti a nepříjemných vzpomínek. Přijměte vše tak, jak to je! To je nejkratší cesta ke SVOBODĚ.

10. PLANETÁRNÍ TÓN MANIFESTACE - SÍLA UPŘESNĚNÍ

DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem? Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se, na jakých strukturách a systémech víry se opírá vaše realita - váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou : musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi! To je klíč k nalezení vaší pravé identity.

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD, ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT

V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu,v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Pečeť stojící vedle Tónu DESET.

TÓN PLANETÁRNÍ VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ

Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento Den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Maya Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Pouhé mluvení o víře je málo

31. srpna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


K poznání Mých zákonů je velmi důležitá trpělivost, vytrvalost a důslednost. Musíš se naučit bezpodmínečné poslušnosti a musíš být ochoten plnit Mé příkazy, bez ohledu na to, jak bláhové se ti mohou zdát. Pouze tehdy, když tyto úkoly zvládneš a proměníš je ve skutky, mohou se začít dít ty nejúžasnější věci v tvém životě a ty skutečně spatříš, jak Mé zákony začínají žít a působit. Vždy pamatuj, že musíš něco vykonat, že musíš svůj život žít, a nikoli jej pouze trávit v modlitbách a doufat, že se něco stane. Modlitba je nutná, ale nestačí. Pouhé mluvení o víře je málo. Musíš žít tak, aby všechny duše kolem tebe viděly, co znamená žít ve víře, co znamená vložit celou svou víru a důvěru ve Mne, tvého Boha a Pána, v božství v tobě.

Životopis svatého Issy - Tajemné svědectví o pobytu Ježíše Nazaretského v Indii

30. srpna 2013 v 18:40 Oblíbené knihy

Květiny pro Vás milované ŽENY :-)

Životopis svatého Issy - Tajemné svědectví o pobytu Ježíše Nazaretského v Indii

Ave Eva 2 (úryvky z knih)
....

8. Po tomto jistá stará žena, která se přiblížila ke skupině, aby lépe slyšela Issu, byla odstrčena jedním urozeným mužem, který se postavil před ní.

9. Tehdy řekl Issa: "Není dobré, když syn odstrkuje svou matku, aby zaujal místo, které patří jí. Kdokoliv si neváži své matky - nejsvětější bytosti po Bohu - je nehodný se zvát synem."

10. "Slyšte, co vám řeknu: Važte si ženy, neboť v ní spatřujeme matku vesmíru a veškerá pravda o božském stvoření jí prochází."

11. "Je zřídlem všeho dobrého a krásného, neboť je drahokamem života i smrti. Na ní závisí muž podstatou své existence, neboť je mu mravní i přírodní oporou v jeho práci."

12. "V bolesti a utrpení tě porodila, v potu své tváře dohlížela na tvé zrání a až do její smrti jsi jí působil největší obavy. Žehnej jí a uctívej ji, neboť ona je tvým jediným přítelem a oporou na zemi."

13. "Važ si jí a chraň ji. Takto si získáš její lásku a získáš i přízeň Boha a kvůli ní ti budou mnohé hříchy prominuty."

14. "Milujte své ženy a važte si jich, neboť ony budou matkami zítřka a později babičkami celého národa."

15. "Buď oddaný své ženě, neboť její láska zušlechťuje muže a změkčuje jeho tvrdé srdce, krotíc divoké zvíře v něm a měníc je v beránka."

16. "Manželka a matka jsou nejdražší poklady, které vám dal Bůh. Jsou nejkrásnějšími ozdobami vesmíru a z nich se rodí to, kdož obývají svět."

17. "Právě tak jako Pán zástupů oddělil světlo od temnoty a suchou zem od vodstva, tak má i žena božský dar vyvolávat z mužovy povahy vše dobré, co je v ní ukryto."

18. "Proto vám říkám, po Bohu by měly naše nejlepší myšlenky patřit ženě, neboť je božským chrámem, kde nejsnáze dosáhneme štěstí."

19. "Čerpejte z tohoto chrámu silu pro mravný život. Tam zapomenete na své smutky a svá zklamání a znovu nabudete lásky nutné k pomoci vašim bližním."

20. "Netrapte ji a neponižujte ji, neboť ponižujíce ji, ponižujete sebe a ztrácíte smysl pro lásku, bez níž se na této zemi nedá žít."

21. "Chraňte svou ženu, aby vás ochránila, vás i celou domácnost, Vše, co činíte pro své matky, manželky, pro vdovu, či jakoukoli ženu v tísní, činíte pro svého Boha."


Zdroj: email Iva B.


"Víra je stav naprosté účasti."

30. srpna 2013 v 14:35 Skutečný mír je uvnitř


"Víra je stav naprosté účasti."

Nemůžeme si pomoci. Prostřednictvím různých otázek se vracíme stále ke stejnému ústřednímu tématu: Jak žít plným životem? jak žít tak, aby kouzlo pocitů bylo silnější než bolest z neúspěchu?

Každý z nás se svou slabounkou vůlí snaží najít vesmírný proud a vézt se na něm a nezahynout. Zdá se ovšem, že nejdůležitější je v tomto případě víra; ta schopnost zabydlet šíři a hloubku našeho soucitu, vědět, dokonce i v temném středu své bolesti, že někde tam, kde to nevidíme, je radost a zázraky; že dokonce i když upadneme, jsme součástí proudu většího, než bychom sami dokázali vymyslet. Znamená to žádat vědomí o něco velmi složitého. A přesto, i když není spolehlivá, víra - život účasti - je možná.

Ve skutečnosti ta nekonečná soudružnost všech věcí a událostí pokračuje dál jako ohromná řeka beze dna a my máme stejně jako ryby jedinou možnost - najít ten proud a vézt se na něm. Ten proud je Bůh či Tao, jak jej nazývá velký čínský mudrc Lao-C´, a ta síla, která nás nadnáší, když se naše vůle smísí s proudem bytí, je posvátná záře, kterou zakoušíme jako milosrdenství.

Jakmile se ocitneme v proudu, život příprav končí, život obrany končí, končí i poměřování jednotlivých vlastností. Strach jaksi uvolňuje cestu Důvěře. Kontrola se nějak mění v Odevzdání. Ryba a proud jsou pro tuto chvíli jedno a totéž. Posvátný okamžik a Bůh jsou vždy jedním a tímtéž. Pro nic jiného nemá smysl žít - dokonce i toto prohlášení se mění, protože již nejde o smysl života, ale o jeho naplnění. Jakmile je nitro na povrchu, otevřené, vlévá se do něj Celek.

Víra tedy není nic jiného než vůle a odvaha vstoupit do proudu a nechat se jím unášet. Záhadou je, že podstoupení rizika, které spočívá v takovém ponoření se do života, nás spojuje se vším, co nás přesahuje. A co jiného je soucit než vstoupení do proudu jiného člověka, bez toho, aniž bychom ztratili sami sebe.

Mark Nepo z Knihy probuzení

Zdroj: FB

TZOLKIN 30.8.2013 9 EB - Bolon / Eb - galaktický portál - kin 152

30. srpna 2013 v 10:56 Mayský Kalendář na každý den


ŽLUTÝ SOLÁRNÍ ČLOVĚK
Všichni máme bez ohledu na rasu, náboženství a národnost, vrozený instinkt k zahajovacím rituálům významných životních cest - oslavy narození, narozeniny, promoce, svatby, výročí, setba, sklizeň atd. Dnes Bolon a Eb spojují své manželství energiemi deště požehnání a posvátným pramenem přání na cestách těm, kteří budou dnes oslavovat.

JE TO DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO VZNEŠENÉHO PRO SPOLEČNOST,
ABYCHOM POZVEDLI ROZMĚR SVÉHO LIDSTVÍ

Mé Vědomí se dnes učí zachovat neutrální postoj s pomocí bezpodmínečné lásky. V tom se skrývá tajemný východ z karmického labyrintu. Moudrost a silná vůle mi pomáhají rozvázat všechny osobní problémy. Chci, aby meč pravdy jedním řezem přeťal všechny Gordické Uzly. Dnes se uvolním od obecných ideologií a začnu šířit svojí pravdu.

TRANSFORMACE STÍNU

Získejte přístup k objektivní moudrosti, která - přistupujíc nestranně do emocionálních dramat - ve vás záměrně vyvolává nepříjemné pocity, abyste začali hledat cestu ven. Přestaňte se na sebe rozčilovat. Nehledejte viníky venku. Vyveďte svoje emoce z dramatu života do svobodně zvolené neutrální oblasti. Přijměte v pokoře vaše životní lekce a uzdravte jejich příčiny. Otevřete se kontaktu společníka osudu. Přijměte jeho pomoc.

Svobodná vůle, zodpovědnost, moudrost….

Zkušenosti získané ve Dnu ŽLUTÉHO ČLOVĚKA se mohou ukázat velmi překvapivé, jelikož se zde jedná o naši pravou identitu. Většina z nás uvízla v karmické polaritě, často spadla do krajností a v závislosti na stupni vývoje se zastavila na extrémním strachu, nebo bloudila po poli lásky. Odrazem tohoto stavu je chorobný sklon k vydávání soudů, nebo hodnocení lidí a jevů.V takových případech ve Dnu ŽLUTÉHO ČLOVĚKA dochází k čelnímu střetu našeho pohledu na svět s jeho silnou neutrální Energií. Dokud neuvěříte v suverenitu vašeho JÁ, budete stále sužováni bolestnými záležitostmi, které přicházejí zvenčí. Čím více jste uvízli v polaritě, tím více vás budou strašit. Pokud jste jedni z těch, kteří se povznesli nad svět matérie, Dny EB vás zalijí moudrostí, kterou s sebou přináší. Díky tomu vám "karmické terapie" přestanou řídit běh života, protože stojíte nad nimi!! Začnete-li sami řídit svůj život, Dny EB budou podporovat vaši nezávislost. Pokud je vaše JÁ stále závislé na vnějším světě - na starých ideologiích, či lásce a nelásce vašich "nadřízených", využijte vzkazy, které vám nabízí ŽLUTÝ ČLOVĚK. Váš vnitřní Obr stále čeká na váš pokyn, chce po vás, abyste ho zapojili do akce - chce zavést postupně pořádek ve vašem životě. To on vám pomůže najít svobodu a nezávislost vašeho JÁ. Pečeť ŽLUTÉHO ČLOVĚKA je první stanice kontroly na cestě k aktivaci vašeho Vyššího JÁ.

9. SOLÁRNÍ TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ

DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí.Uvědomte si, že JSTE, než že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ zkostnatělé vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.

ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI !!

V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. Solární dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou.Doporučuje se využít energii tohoto Slunečního Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Maya Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Udělej si čas na ztišení, abys našel osvícení z nitra ....

30. srpna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Divíš se někdy, proč jsi tam, kde jsi, a děláš to, co děláš? Pochyboval jsi někdy ve své mysli? Hledej hluboko ve svém srdci a poctivě si na tyto otázky odpověz. Potom, jestliže stále cítíš, že jsi jedním z těch nevěřících Tomášů, si udělej čas na ztišení, abys našel osvícení z nitra a zjistil, kam v celém tom ohromném plánu patříš. Mohu tě ujistit, že není náhoda, že jsi tam, kde jsi. Možná, že je život pro tebe velmi těžký. Možná, že musíš procházet mnohými zkouškami. Možná, že jsi dokonce prošel ohnivou pecí. Můžeš si být jist, že to vše se děje proto, aby všechna nečistota mohla být spálena a aby nezůstalo nic než čiré zlato - ono Já jsem v tvém nitru, a Já abych tak mohl pracovat uvnitř a skrze ono Já jsem, aby se všem zjevily Mé zázraky a sláva.


Féwa 26. 8. 2013

29. srpna 2013 v 23:23 Skutečný mír je uvnitřPrajem pekný deň všetkým nám. Tým, ktorí energeticky nevidia čas a jeho transformujúci tok energií svetla, ktoré nami prestupuje - i tým, ktorí ho neustále sledujú a prijímajú tento tok informácií. Nielen pre seba, ale pre všetkých, ktorí na Zemi žijeme.
Jav, či stav, ktorý v hmotných realitách vnoci celoplošne nastal /kvadropolárne/ nemá v histórii našej populácie obdoby. Čas s ktorým vnútornou rezonanciou našich galaktických energií kolektívne súhlasíme sa - lineárne pripojil k realitám objektivity. To znamená, že myslenie ľudí sa posunulo /cez prah subjektívneho hmotného časopriestoru/ galaktickou bránou /portálom/. Preniklo miestom planetárnej fúzie ilúzie a skutočnej reality. Tokom energií z priestoročasu do nášho materiálneho časopriestoru. Späť ku hyperčasticiam nášho skutočného organického svetla.
Ak by sme sa na tento akt chceli pozrieť iným spôsobom - jedná sa o prienik vnútorného svetla Zeme planetárnym portálom, ktorým je hmotné jadro, ako i krištalické jadro /čiže 2 dimenzie, hmotná a nehmotná úroveň frekvencie zvuku a svetla, jeho farieb, ktoré sa v priestore prejavujú/ - smerom do nadfyzickej sféry /energií/ Zeme. To znamená - vyšľahnutie plameňa /ohňa/ energetického potenciálu /a tým i jadrová rezonancia/ do fyzicky neviditeľných realít. Svetov na ktorých tvorenie sme v spánku zabudli - pretože sme tam nedovideli. Oddelení svojím časopriestorom od priestoročasu a tým i tej frekvencie, ktorá je pre nás prirodzená.
Brána, ktorou sme sa lineárnym časom našich realít znovu pridali koridorom časových vrstiev /sfér/ a tým i individuálnymi ľudskými realitami k jemnejšej materiálnej, energeticky rádove vyššej, ale i hlbšej energii svetla je súčasťou planetárneho vzostupu Zeme.
Jedná sa o neutralizujúcu bránu rozpúšťajúcu váhanie, ale i nedôveru. Či to, o čom človek sníva je skutočne reálne. V zmysle pochopenia dôležitosti a tým i znovuprebudenia svojich skutočných energií duchovna. Je to tlak i vztlak a súčasne vykorigovania ľavej a pravej hemisféry. Ku stredu všetkého čo je pre nás "pravé orechové". Smerom od 7. a 6. čakry /ako i galaktickej dimenzie/ na epifýzu, ktorou preniká z jadrového potenciálu Zeme i Centrálneho Slnka /pričom v strede Zeme je krištalický stred centrálneho Slnka/ mohutný tok energií, ktoré sú za bránou do ktorej sme vstúpili. To znamená v priestore, kam bránou prenikáme. Je to smer cesty k optimálnosti, k optimistickej perspektíve. Energiami, ktoré obnovujú, znovu - zviditeľňujú. Stávame sa božskí, takí akí v skutočnosti sme. Nehmotnou, energetickou bránou Zeme, ktorou sa s dobehom 4-5 dní plynule pripravujeme na bezbariérovosť myslenia. Postupným absorbovaním energií do ktorých sme prúdom času prenikli /ktoré nami prechádzajú/, aby sme sa srdcom znovu otvorili láske, ktorá je k Zemi vysielaná z nových realít. Tým, že sa v našich malých srdiečkach rozdúcha náš plameň, ktorý uhasí beznádej, lásku bez emócií, pocit bezvýchodiskovosti, bez-chrbticové konanie materiálne mysliacich ľudí. Začnú spomínať, prejavujúc na emocionálnej úrovni svoje túžby. Rezonujúc s duchovným programom, ktorým je energia brány /brán/.
Je to nový pohľad na seba i svoje okolie. To znamená, že prechodom bránou sa jedná o uhladzujúce, harmonizujúce, láskavé a láskyplné povzbudzujúce energie pravej hemisféry /ženské energie/. A to ľudsky, planetárne, galakticky. Ako aj o racionálne mužské energie, ktorým brána mimoriadne silného potenciálu dáva zo srdca dole okuliare. Tie, ktorých manipulujúce záťaže a závislosti /predovšetkým spojené s finančným systémom/ ich presmerovávali k iným prioritám a nedovoľovali vidieť seba a svoje okolie pravým úhlom pohľadu. To znamená, že sa jedná o vcítenie sa, vhľad, pochopenie iným spôsobom ako tomu bolo doteraz. V dôsledku nového pohľadu sa aktivuje nová reality /reality/. Bránou preskladávajúcou rebríček životných hodnôt - aktivujúcim sa otiskom nového vedomia Zeme i nás.

Vaša Féwa


Áriové - Co nevíme o egu a duš

29. srpna 2013 v 10:00 Vývoj vědomí bytostí
Áriové prostřednictvím Evy P., Lenky Z. a Karin L.

Vaše duše je moudrá, protože její podstatou je duch, čili samotná energie Zdroje. Ona sama sobě dává šanci poznávat. Je to veliký dar i hra zároveň. To dává duch sám sobě. Sobě - a protože je součástí Zdroje - tak i Zdroji. Možnosti Ducha Duše jsou pro lidskou bytost nepředstavitelné. Proto si duše pro své poznání= svůj život v lidské formě, volí své role = archetypy, které chce hrát a pomocí jich poznávat, dokonale, mnohočetně poznávat. Ale co by to bylo za poznání, kdyby vše probíhalo plynule a hladce? A tak část energie duše se odklonila od ducha, osamostatnila se a začala hrát určitou opozici proti duši. A tak tu máme onu specifickou energii, které říkáme ego. Ego je spjaté s bytostnými zkušenostmi člověka. Své povědomí o potřebách a možnostech člověka, který se snaží přežít. Je nabité lidským strachem, úzkostí, ale i agonií. Schopností se prosadit, ukázat světu, kdo já jsem. A tak jdou spolu ego a duše v jediné lidské bytosti. Nádherně si hrají a tvoří. Ano, tvoří lidský život, jež naplňuje poznání duše i ega. Oba totiž poznávají. Jenže v současné době vás lidi duše-duch vede k prozření toho, kým skutečně jste. Duchem, bytostí Zdroje. Láskou, Světlem, Silou. A ego, které má tzv. závoj zapomnění, tzn. že zapomnělo, že i ono je součástí ducha, čili Zdroje se může mnohdy tomuto prozření bránit vší silou.

Proč to dělá? Bojí se. Cestou, kterou nám ukazuje duch-duše ono nestoupá. Tvrdošíjně chce zůstat v tom co zná. Nechce žádné novoty. Proto se brání někdy velmi zarputile. I jemu se otevře závoj zapomnění, ale potřebuje pomoci. Láskyplné vysvětlování, ujišťování, ale i poděkování za vše, co pro vás již dříve udělalo. Chce ujistit, že tam kam jdete mu nic zlého nehrozí. Že to, co teď poznává, je sice nové teď, ale že si na to zvykne a že mu to potom bude pomáhat. Vaše ego, ta vaše součást, bylo zvyklé na stereotypy. Život setrvával v řádu, kde vše bylo již dopředu dané. A vy teď veškerá schémata chcete bourat, stereotypy rušit, zastaralé řády nechcete akceptovat. Uvědomte si sami, jak se asi vaše ego může cítit. Je plné strachu. Tzn., že vy jste plní strachu. Mluvte se svým egem, cokoliv starého chcete zrušit, vysvětlete mu to. Řekněte mu, že nový svůj život chcete tvořit s ním. Jednou plným pochopením vaše ego sejme svůj závoj zapomnění a uvědomí si svou sílu, kterou bude sdílet s duší a jejími záměry. Jste na správné cestě lidé. VYDRŽTE.

TZOLKIN 29.8.2013 8 CHUEN - Uaxac/Chuen – galaktický portál – kin 151

29. srpna 2013 v 9:50 Mayský Kalendář na každý den


MODRÁ GALAKTICKÁ OPICE
Pro Maye Quiche byl Uaxac / Chuen prvním dnem Posvátného Mayského kalendáře TZOLKINU a znamená období oslav a slavností. Není známo, proč začíná OSMÝ den, ale je jisté, že je to velmi silný a příznivý den - je to jeden z těch dnů, kdy můžeme spatřit sami sebe v zrcadle pravdy. Uaxac a Chuen zároveň ztělesňují vlákno života, nit času a posvátnou energii zrození. To znamená, že tento den je požehnaný pro posvátné obřady, jako je svatba, výročí, narozeniny a jiné události posvěcující svazek dvou lidí, nebo narození nového života.

TEĎ JE NEJLEPŠÍ ČAS ZMĚNIT PŘÍSTUP K ŽIVOTU, JE TO DOBRÝ DEN NA POČÁTEK NĚČEHO NOVÉHO V ŽIVOTĚ

Dnes moji tělesnost proniká nový metafyzický obsah.Všechno, co se dnes stane, přijmu s nebeským klidem. Víra dělá zázraky. LÁSKA hory přenáší. Dnes se chci jako malé děcko smát a hrát si. Jedině pak se v mém životě tato energie objeví.

TRANSFORMACE STÍNU

Buďte SVĚTLEM! Mluvte bezprostřední pravdu! Zůstaňte citliví, srdeční, příjemní! Naučte se, jak v klidu přijmout všechny neúspěchy, zvraty osudu, či náhlé zásahy do života. Použijte vrozenou schopnost uzdravit svoji přecitlivělost!

CHUEN… humor, lehkost

Ve Dnech CHUEN začíná proces odpálení tvořivých myšlenek. Fyzická materie se nyní přesouvá do oblasti sféry nemateriální. Dny MODRÉ OPICE vás zalívají impulsy pomáhajícími transformovat tíhu komplikací v jednoduchou lehkost. Pokud jste velmi silně spojeni se světem fyzické materie (majetek, postavení, autorita), Dny MODRÉ OPICE se mohou ukázat velmi únavné. Pokud jste v životě zapomněli na hlubší smysl pro humor, CHUEN vám to připomene dost bolestně. V případě, že jste našli svoji lehkost - svého vnitřního klauna - otevře se před vámi svět BÍLÉ MAGIE. Budete vyvedeni do reality, ze které přichází vaše tvořivost.Obtížné životní situace se vyřeší téměř spontánně - především ty, v kterých vaše staré Vědomí vidělo Gordický Uzel. Dny MODRÉ OPICE probouzí vaše magické schopnosti a vynáší na povrch váš tvůrčí potenciál dřímající v podvědomí. Tady poznáte zákon Rezonance, možnosti mysli, moc slova a sílu vůle. Pokud vám chybí svoboda a lehkost, pokud stále namáhavě bojujete se životem, přijměte úvahy MODRÉ OPICE. Její moudrost vám pomůže bezbolestně uvolnit od těžkostí, s kterými se setkáváte. Zátěží je úplně všechno, co vám překáží v radosti ze života! Pokud váš klaun - váš vnitřní Obr - ještě nadále spí, pokuste se ho probudit ve Dnu CHUEN. Pomalu! Nerozčilujte se - to je motto MODRÉ OPICE.

8. GALAKTICKÝ TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ (mentální sféra)

Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní, bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku - VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené.Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své Ego ze slepoty.

VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE

Tón GALAKTICKÝ vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces,Tón OSM se může ukázat, jako velmi nepříjemný. Bolest a utrpení se mohou objevit v oblasti mentální, emocionální, fyzické, nebo také v podobě překážek, nepříznivého průběhu věcí, nešťastných událostí doma, ve společnosti i v povolání. Práva spirituální jsou velmi konzistentní ,vymáhají po nás jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Maya Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Každý krůček, ať je jakkoliv malý, tě přibližuje k tvému cíli....

29. srpna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Na duchovním životě se musíš podílet svou vlastní prací. Já jsem vždy zde, abych pomáhal těm duším, které jsou ochotny pomoci si samy, a učinit tak první krok. Nikdy se ničemu nepřiučíš, jestliže se vše udělá za tebe. Nemůžeš vychovat dítě, když za ně vše uděláš. Musíš je nechat dělat věci samostatně. I když jsou jeho činy zpočátku pomalé či neobratné, musíš stát stranou a být velmi trpělivý. S velkou trpělivostí a láskou musím i Já stát v pozadí a dívat se, jak děláš svou vlastní práci a přitom chybuješ. Vždy však měj na paměti, že ze svých chyb budeš mít prospěch; nic není marné. Po celý ten čas se učíš novým lekcím a kráčíš dál po duchovní cestě. Každý krůček, ať je jakkoliv malý, tě přibližuje k tvému cíli, k uskutečnění jednoty se Mnou, dokud si konečně neuvědomíš, že neexistuje žádné odloučení, že vše je jedno a že jsi součástí tohoto jedinečného slavného života.Mistr Hilarion - Poselství pro týden 24.8. 2013 - 31.8. 2013

28. srpna 2013 v 19:02 Doteky Nového Života

Uveřejnil(a) Láďa
Úterý, 27 Srpen 2013 11:38
Milovaní,
jak se planeta přesouvá do vyšší dimenze a oktávy, život na ní se překotně mění. To důvěrně známé už nefunguje jako dřív a projevují se ty záležitosti, které dříve nefungovaly. Ti, kdo drželi ve svých srdcích vizi míru a dobré vůle, teď vidí, jak se tyto kvality odrážejí zpětně mnoha různými způsoby v jejich každodenních životech. Ti, kdo změnili svůj způsob bytí na tiché žehnání druhým, začínají sami na oplátku dostávat požehnání. Dobro a laskavost, které jsou neodmyslitelnou a vrozenou součástí lidských srdcí, začínají nacházet odezvu ve vzájemném působení a komunikaci s ostatními. Jak lidé stále více otvírají svá srdce a odhazují své staré vzorce chování, pomocí nichž svá srdce chránili před zraněními, září pravá krása každé duše jasněji. Každá duše odkrývá vyšší kvality své božské esence.

Díky tomu, že v lidstvu probíhají tyto změny, dostávají se ke slovu nové cesty vzájemné spolupráce a komunikace. Lidé celého světa jsou už unavení ze všech těch ochranných vrstev a krunýřů, které museli stavět mezi sebe a ostatní, aby sami sebe ochránili. Lidé celého světa chtějí prostě žít s druhými v míru a harmonii a s průzračnými úmysly. Každá duše touží po takovém spojení, jež přináší pouze to nejvyšší a největší dobro pro všechny. Každý si začíná přát, aby žil způsobem, který uznává božské aspekty jeho i lidí kolem, tak, aby každý jednotlivec mohl začít vyjadřovat/projevovat své dary, talenty a svůj potenciál v ovzduší přijetí a podpory. Snižuje se vliv nižších instinktů staré dimenze na každého z vás a tím sílí mnohem láskyplnější způsob chování, který bude mít dalekosáhlý vliv na následující generace.

Toto je práce, kterou jste dělali a ve které byste měli pokračovat - držíte vizi světa, o kterém jste vždycky věděli, že existuje a to bylo vše, co bylo třeba, abyste svou víru udrželi naživu. Vaše soustředěná vytrvalost a neochvějnost je velmi, velmi potřebná a vysoce oceňovaná. V tomto čase změny slouží vyrovnaný člověk, ukotvený v krystalickém jádru Země a propojený s kosmem skrze Slunce, jako potrubí, most, přinášející nebe na Zemi. Svými myšlenkami, slovy a činy vytváříte vzor pro lidi kolem vás. Zachovávejte klid a láskyplné přijetí nezávisle na tom, jaká dramata se kolem vás odehrávají, neboť právě tím vytváříte příklad sloužící ostatním k napodobování. Pomáhejte, tak, jak jste žádáni a jak je třeba, a pomozte ostatním zvyšovat jejich osobní sílu slovy vyjadřujícími láskyplnou podporu a povzbuzení. Objetí beze slov je někdy vše, co člověk potřebuje k odlehčení své zátěže.

Zaměření každého srdce se posouvá směrem od neustálého sledování vlastních zájmů k pravdivé a upřímné službě pro dobro všech, neboť energie strachu se zmírní jen tehdy, když budou s láskou naplněny základní potřeby každého jednotlivce na této planetě. Pak se mohou lidé posunout dále, od pouhého přežití k mnohem altruističtějším snahám/úsilí. Pokud bude mít každý to, co potřebuje, jeho pozornost se obrátí k vytváření mírumilovnějšího a krásou naplněného prostředí. Více pocitů radosti a štěstí přinese tímto způsobem mír a harmonii do veškeré vzájemné interakce s druhými. Porozumění tomu, že ve svých srdcích jsme všichni vzájemně propojeni v jednotě se všemi a přinášení radosti a štěstí lidem kolem přinese každému radost a štěstí do jeho života. S přijetím a pochopením konceptu jednoty se v rámci všeho lidstva stanou laskavé skutky a vlídné chování naprosto běžnými.

Tyto potenciály se nyní vynořují na úsvitu nového začátku pro všechny.
Jak se lidstvo dále zbavuje toho, co mu už neslouží a co vytvářelo velké trápení a neklid, a začíná věřit ve svou vlastní moudrost a vrozenou inteligenci, u sebe i svých lidských protějšků, začnou převládat okamžiky pohody a klidu v srdci každého člověka. Nastane souhra v úsilí o vymýcení nesmyslných hlučných rušivých vlivů prostředí tak, aby každý prožíval vyrovnanější a mírumilovnější denní život. Toto samotné vytvoří zdravější a méně stresové dopady na vše. Všem to poskytne příležitost znovu se propojit se Zemí a přírodními královstvími a elementy. Každý člověk bude usilovat o vytvoření a udržení harmonického prostředí ve své vlastní komunitě pro sebe i ostatní. Přírodní cykly a pohyby planet a roční období se stanou námětem k pozornosti a zachovávání obřadů a rituálů, kterých se mnozí chopí, přijmou je a budou se jich účastnit. V rámci těchto nových struktur nastane přirozené propojení lidstva se Zdrojem a toto propojení prožívané každou duší se stane impulsem pro ještě větší evoluci vaší planety.

Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Naše těla v této době zvyšování vibrací

28. srpna 2013 v 17:09 Doteky Nového Života

Naše těla

Milí Přátelé,
v této době zvyšování vibrací, napojování se na vesmírnou moudrost a různých zajímavých konstelací na nebi mě to vede zpět k sobě, k Zemi, ke svému tělu. Stále vnímám, jak máme tendenci utíkat pryč, hledat venku. Čekáme, že přijde vlna světla, že se otevře portál, zvýší se nám vibrace a postoupíme dál. Tím světlem jsme však my, my jsme tím portálem.
Jak dovolit tomuto světlu, aby se skrze nás projevilo? Kde začít? Snažit se meditacemi dostat mimo své tělo? Prosit o mimosmyslové schopnosti, abychom viděli to, co běžně k vidění není? Dle mého je odpověď blíže, než čekáme a jednodušší, než si myslíme. Opět to vše začíná a končí u nás… a když říkám u nás, mám tím na mysli i naše tělo.
Jako duše sestupujeme do tělesné schránky. Zvolili jsme si žít na Zemi v lidském těle a pomoci tak planetě Zemi zvýšit vibrace. Žijeme v těle nespočet životů, abychom ochutnali a zakusili vše. Stále však máme tendenci utíkat z něj pryč. Pořád je pro nás tělo něco druhořadého.
Uvědomila jsem si, že vše začíná už tehdy, když sestupujeme jako duše do matčina lůna. Všechny její pocity, zvyky se odráží i v nás. Rosteme a vyvíjíme své tělíčko, cítíme, jak se sama maminka o sebe stará, jak pečuje o své tělo i svou duši. Vnímáme to.
Pro duši je těžké vstoupit do ohraničeného prostoru, do těla, které je energeticky husté. Když nás matka přivede na svět, strkají do nás různé hadičky, plácají nás, umývají a my na svém malinkém tělíčku cítíme bolavé a nepříjemné věci. Náš první kontakt je většinou s cizím člověkem, který k nám přistupuje s nevelkým zájmem.
Jaké by to bylo narodit se do rukou svých nejbližších, ihned spočinout na matčině těle, vnímat zde na Zemi ohromnou lásku a přijetí. Jako duše si vybíráme, kam jdeme a ne vždy je tohle možné. Snažím se však nastínit, jak od samého počátku hraje naše tělo a přístup k němu v našem životě významnou roli. Většina z nás se to učí až během svého dospělého života, ale tím, že touto cestou jdeme, zanecháváme stopy pro ty, kteří jdou po nás. Můžeme svým dětem umožnit, aby už samotný vstup na tuto krásnou Zemi zažívaly s láskou a přijetím.
Jako malé děti si začínáme postupně své tělo uvědomovat, protahujeme se a vpouštíme svou duši do všech koutů tohoto malého tělíčka. Často jsme však dlouhou dobu sešněrovaní v zavinovačkách, ponecháni v leže a znovu si uvědomujeme, jak je naše tělo překážkou. Miminka dostávají ze sebe energii prostřednictvím matky. Když jsou miminka nošeni u své matky na těle, zároveň skrze její tělo mohou být blíže k tomu svému. Svou energii odevzdávají ven prostřednictvím matčina těla. Přístup rodičů k dítěti a jeho tělu je ohromně důležitý. Láskyplné doteky, hlazení, masáže, umožňovat miminku uvědomovat si pomalinku svou tělesnou schr&a acute;nku jemným a hřejivým způsobem, je ohromnou podporou pro duši. Pomáhá jí to, aby se na Zemi cítila bezpečně a doma.
Když rosteme, začínáme vnímat, že je tělo něco druhořadého. Nesmíme na něj sahat, neměli bychom dělat to či ono. Láskyplných projevů je méně a méně. Vnímáme kolem sebe své blízké, kteří nemají svá těla rádi, stále jim na nich něco vadí, rádi by vypadali jinak, těla často bolí a překáží. Jak se naše těla mění a dospívají, je těžší a těžší jejich změny přijímat. Začínají se podobat těm dospělým a my přece vidíme, že dospělá těla jsou velkou zátěží a důvodem k nespokojenosti.
Proč nemůžeme být pořád ta malá, roztomilá dítka? Proč má vše v souvislosti s tělem větší a větší tendenci být problémem? Ze všech stran vidíme, jak by mělo správné, krásné a zdravé tělo vypadat, jaké by mělo být, aby bylo dokonalé a líbivé. Na svá těla klademe větší a větší nároky. Zatěžujeme je psychicky i fyzicky, trestáme je a jsou pro nás přítěží.
Uvědomujeme si, že je pro nás tělo zde na Zemi významné? Vybrali jsme si právě lidská těla, abychom mohli zažívat nespočet impulzů a vnímat Zemi v celé její kráse. Ať se nám to líbí nebo ne, naše duše se na Zemi projevuje prostřednictvím těla. Pro duši je velmi těžké projevit se v celé své kráse, v celém svém potenciálu, velikosti a záři, když jí v těle chybí prostor, když jsou v těle bloky a je obtěžkáno tolika bolestmi a zavržením.
Stále opomíjíme, že přístup k našemu tělu je významnou součástí zvyšování vibrací na Zemi, zvyšování našich vibrací. Hledáme stále něco vznešeného, něco nebeského a opět nás to znovu a znovu vrací k sobě. Tak, jak pečujeme o své tělo, pečujeme o svou duši a naopak. Nelze dělat jedno a zapomínat přitom na druhé.
Tělo je úžasným nástrojem, skrze který nám duše posílá zprávy. Prostřednictvím jeho vjemů, nemocí, bolestí, pocitů k nám promlouvá naše duše. Se svou duší se snažíme stále spojovat přes vyšší čakry, meditace, změněné stavy vědomí. Naše duše k nám však hovoří stále a nejdokonalejším nástrojem je jí právě tělo.
Vše, co se nám v těle a na těle odehrává, je pro nás vzkazem duše. Snaží se, abychom své tělo očišťovali od svých bolestí a nánosů, abychom propouštěli břemena a zranění, která se týkají nejen nás, ale celých našich rodů. Tím, že to uděláme u sebe, pomůžeme i našim blízkým. Není na to třeba žádného zázraku, vše máme ve svých rukou. Stačí začít u toho, že si budeme své tělo víc uvědomovat, pečovat o něj, povídat si s ním. Sledovat, kde je zablokované, kde energie neproudí a svou pozornost přenášet na ona místa.
Pořád máme tendenci svá těla zdokonalovat, dřít a cvičit, aby vypadaly co nejdokonaleji. Pozorujme, zda to dělá našemu tělu dobře. Je to skutečně naše tělo, které má rádo, když ho přepínáme, když mu nakládáme? Není to spíš naše mysl, která pak vnímá tělo jako krásnější a zasluhující si větší úctu? Co všechno jsme s tělem schopni dělat, abychom ho alespoň do nějaké míry přijali.
Někdy už dokážeme vzít v úvahu fakt, že když děláme věci ze svého srdce, jdou lehce a snadno. Když jsou v souladu s naší duší, vše je připraveno a tvoříme s radostí. Proč by to tak nemělo být i s naším tělem? Líbí se našemu tělu, co v danou chvíli děláme? Je mu dobře, když tančí, když se protahuje, když relaxuje, když mu dopřáváme koupel, když mu dáváme svou pozornost láskyplnou cestou nebo potřebuje dřít a na svých bedrech nosit těžkosti světa a naši věčnou kritiku a nespokojenost s ním?
Zkusili jste si někdy pustit hudbu, nacítit se na její rytmus a nechat, ať si tělo dělá, co chce? Jak snadno se pak dají odhalit všemožné bloky. Jsme zvyklí tančit s ohromnou energií a vervou, děláme různé kroky, pohybujeme pánví. My však máme i ruce, prsty, hlavu, ramena. Zkusili jste se někdy při hudbě jen uvolnit a sledovat, co vaše tělo dělá? Jak začne třeba jen pohybovat jedním prstem? Jak pomalu oživuje samo sebe, každou svoji část? Je to tanec duše a těla. Tento tanec se mění jako život sám. Jednou je pomalý a něžný, chvíli je zase energický a silný. Je krásné si při pohybu uvědomovat, co naše tělo dokáže, jak skrze něj proudí tvořivá energie.
Nemusí to být jen tanec, je to žití samo, tvořivé žití. Díky svému tělu můžeme tvořit tolik krásného. Milovat sebe, milovat své tělo, díky kterému se můžeme zde na Zemi projevit, je základ.
Každý máme jiné tělo. Každé tělo (každá duše) potřebuje v danou chvíli něco jiného. Nelze tedy dát jasný návod a recepty, jak se tomu děje při různých druzích stravy, cvičení, meditačních technikách atd. Vaše tělo samo nejlíp ví, co potřebuje a snaží se vám to vždy sdělit…duše k vám prostřednictvím něj hovoří. To, co však potřebuje a přivítá každé tělo, je láska k němu. Jeho přijetí a pečování o něj.
Uvědomme si, že k tomu všemu patří i námi velmi zavrhovaná sexualita, která však může být velmi posvátná. Sexuální energie je tvořivou energií, je to životní síla, která zásobuje naše tělo a duši energií. Otevírá nás ohromné moudrosti, která je v nás uložená. Oživuje, ozdravuje a omlazuje naše tělo, všechny jeho orgány. Postupně k tomu všichni dozráváme svými vlastními zkušenostmi a prožitky. Nelze vstoupit do posvátnosti a tajemství lidského těla a jeho energií, aniž bychom nejprve primárně nezakusili to tělesné. Můžeme se něčeho dotknout fyzicky a přitom je také možné cítit a vnímat j emné energie, které jsou pevnému sevření neuchopitelné.
Cítím to tedy tak, že našim úkolem je otevřít své tělo natolik, aby se duše skrze něj mohla plně projevit, aby mohla zářit v celé své velikosti. Otevřít tělo znamená milovat ho, pečovat o něj s vděčností a láskou, poslouchat jeho signály a nalézat společnou řeč. Vše je propojené. Tělo je nástrojem naší duše. Čím více energie bude tělo cítit, čím více světla do něj naše duše bude moci vložit, tím víc s ní budeme v souladu.
Spousta lidí už dokáže se svou duší komunikovat přímo. Cítím však potřebuji jít do základů a umožnit tak úplně každému, aby navázal se svou duší vztah, byť může mít pocit, že nic necítí, nevnímá a nevidí. Tělo máme všichni a prostřednictvím něj cítíme a vnímáme. Tam to může začít. Ti, kteří jsou více ve vyšších čakrách, by měli zase sestoupit i do těch nižších a navázat se svým tělem spojení. Jen tak můžeme být plně propojeni s planetou Zemí, na které žijeme. My jsme portálem, my jsme kanálem, kde se setkává zemská a nebeská energie. Ani jedna z nich nen&iacu te; výš nebo níž.
V Zemi je ukryto tolik moudrosti, že se nám o tom ani nezdá. Všechny duše, co tu byly před námi, i naše duše, které tu již prošly nespočet životů, sem přinesly ohromné množství moudrosti. Vše je tu ukryté, vše je v Zemi uložené, nikam se to nevytratilo. Samotná Země je moudrou a láskyplnou bytostí.
Pojďme tuto moudrost prostřednictvím sebe, svých těl, svého života nasávat, prožívat, přijímat a dávat. Moudrost Nebe, moudrost Země… to vše je v nás. Jediné, co je pro to třeba udělat je otevřít své tělo a dovolit, ať naše zářivá a nádherná duše vstoupí do všech jeho buněk, do všech jeho zákoutí. Nechť se skrze naše tělo plně projeví zde na Zemi. Čím víc naše těla otevřeme, tím víc energie a světelných vibrací do nich budeme moci přijímat. To je náš úkol. Ukotvit toto světlo a vibrace v našem těle, zde na Zemi. Buďme zde, není třeba utíkat. Přinášíme Domov na Zemi.
S láskou,
Denisa
© Denisa Vaňková, 28.8.2013
www.jeshua.cz


Valašské záření ve Vsetíně 6. až 7. září 2013

28. srpna 2013 v 12:11 PŘEDNÁŠKY,SEMINAŘE A DALŠÍ AKCE

Srdečně zvu na tuto skvělou akci a těším se na setkání u stánku s obrazy.

Jsem zde v sobotu 7.září 2013

6. až 7. září 2013

Valašské záření je kulturně společenská akce, která se odehrává v centru města vždy první nebo druhý víkend v září. V roce 2013 proběhne již 15. ročník tohoto městského multižánrového festivalu. K festivalu patří také spousta doprovodných akcí jako např. filmová představení, kolotoče pro děti, výstavy a jarmark.

http://www.dkvsetin.cz/clanky/80-valasske-zareni

TZOLKIN 28.8.2013 7 OC – Uuc / Oc - galaktický portál - kin 150

28. srpna 2013 v 11:03 Mayský Kalendář na každý den


BÍLÝ REZONANČNÍ PES
Uuc reprezentuje epicentrum, neutrální bod čehokoliv - zejména střed zákonů lidských bytostí a života samotného. Uvolněte dnes psychiku a duši z karmických vězení, stavěných po generace falešnými autoritami, pravidly a povinnostmi. Skoncujte s těmito dohodnutými " zákony", kterým jste podléhali po celý svůj život a umožněte své vlastní právoplatné autoritě růst a prospívat. Je třeba varovat - staré energie budou kopat a křičet, a budou se snažit stáhnout vás zpět s pocity viny a hrozbami, ale musíte být tvrdí a vyžadovat svá přirozená práva svobodného, nezávislého a důstojného člověka, člena společnosti.

DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE S RODINOU A PŘÁTELI

Dnes na scénu přichází mé Nižší tělo ( emocionální, fyzické a mentální). Dnes uskromním své emoce a odříznu se od životních dramat. LÁSKA - to je slunce i déšť, bez kterých nemůže růst mé pozemské Semeno. Smích i slzy jsou garantem zdravého vývoje. Dnes jsem soucitný sám k sobě a obklopuji láskou své nejbližší.

TRANSFORMACE STÍNU

Získejte přístup k objektivní moudrosti, která - přistupujíc nestranně do emocionálních dramat - ve vás záměrně vyvolává nepříjemné pocity, abyste začali hledat cestu ven. Přestaňte se na sebe rozčilovat. Nehledejte viníky venku. Vyveďte své emoce z dramatu života do svobodně zvolené neutrální oblasti. Přijměte v pokoře vaše životní lekce a uzdravte jejich příčiny. Otevřete se kontaktu společníka osudu. Přijměte jeho pomoc.

Pocity, loajalita, přátelství…

Dny Energie BÍLÉHO PSA pronikají do celého vašeho emocionálního těla a diagnostikují v něm téma LÁSKY. BÍLÝ PES vyvolává otázky lásky v partnerství, prosvěcuje pole pocitů v rodinném kruhu i v mezilidských vztazích. Jak dlouho Vědomí člověka nechápe lásku Vyšší Pravdy, tak dlouho se bude potýkat s milostnými závody a s hlubokým rozčarováním.Pokud se Vědomí člověka opírá o moudrost srdce, může brát i dávat lásku - miluje a je milován. Setkává se se souhlasem vnějšího světa, chce obejmout svět kolem ramen, je vysoce tolerantní, každý problém zkoumá z pozitivního pohledu znalostí. Jeho život se ubírá šťastně, přijímajíc všechny - nejen ty příznivé - situace. Nicméně každé rozčílení, či ustavičné negace, jsou důsledkem nedostatku lásky. Komu je toto pole energie blízké, měl by pečlivě zvážit zkušenosti zaregistrované ve Dnu OC. Dovolte spojit se se světelným světem BÍLÉHO PSA. Otevřete se radosti!

ŽIVOT JE KRÁSNÝ

7. REZONANČÍ TÓN SPOJENÍ - SÍLA SOUZNĚNÍ

Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě - vězte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v NOVÉM světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebe přijetí.Otevřete se přitékajícím darům. Přijměte sami sebe BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.

STAŇTE SE JEDNÍM S MYSTICKOU SEDMIČKOU
JEDNÍM SE SEDMI ČAKRAMI TĚLA
SEDMI ÚROVNĚMI PYRAMIDY,
KTERÉ SPOJUJE VĚDOMÍ SEDMI

Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje, nazývaném též SEDMOU dimenzí. Dny Kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité Nejčistší Energií,která proniká až do vaší tělesnosti.SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. V energii SEDMIČKY je stimulovaný ŠESTÝ SMYSL, čili mimosmyslové vnímání. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2,7,12,doporučujeme být ve svém Středu,abychom se nedostali do zápasů či extrémů.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Když dáš nejdůležitější věci na první místo, je čas na všechno.

28. srpna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Je velmi důležité naučit se klást na první místo ty nejdůležitější věci, protože pouze tehdy vychází vše dokonale. Prozkoumej své srdce a zjisti, co dáváš na první místo. Jsi to ty sám a tvé vlastní blaho? Je to tvá práce a tvé hmotné podmínky? Jsi spokojen, když procházíš životem s naprostou nevědomostí o Mně, a spoléháš, že si vystačíš stejně dobře i bez Mé pomoci a že Mě nepotřebuješ? Můžeš naprosto svobodně přijmout jakýkoliv postoj,který si zvolíš. Nikdo tě nezastaví. Musíš však být ochoten nést následky, když se zmýlíš. Pamatuj si, že když víš, co je správné, a když si zvolíš svou vlastní cestu, tvá odpovědnost je ještě větší, protože se nemůžeš hájit neznalostí. Nikdy se nevymlouvej, že máš mnoho práce, že nemáš čas, abys vše stačil. Pravím ti, že když dáš nejdůležitější věci na první místo, je čas na všechno.


TZOLKIN 27. 8.2013 6 MULUC – Uac / Muluc - galaktický portál - kin 149

27. srpna 2013 v 10:49 Mayský Kalendář na každý den


ČERVENÝ RYTMICKÝ MĚSÍC
Pokud je pro vás dosažení rovnováhy ve vašem osobním životě obtížné, pak dosažení rovnováhy v rodině se může zdát zcela nemožné! Ale dnes Muluc i Uac běží jako o závod na záchranu unaveným rodičům s energiemi, které podporují vitalitu a stabilitu díky Uac, a Muluc podporuje vnitřní harmonii a klid. To ale neznamená, že se stane nějaký magický zázrak! Stále máte hodně práce, ale máte k tomu dvě mocné podporující energie.

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE
MULUC, TO JE SYMBOL OBDAROVÁNÍ

Nalézt zlatý střed - to znamená zachovat vnitřní rovnováhu. Dnes promlouvá mé podvědomí, které neslyší můj rozum. Dnes zachovám klid a nebudu o nic usilovat. To, co je zbytečné ( i když si myslím, že je to důležité), mě nejčastěji vyvádí z rovnováhy. Dnes odhalím co mě budí v noci ze snů.

TRANSFORMACE STÍNU

Shoďte závoj zapomnění! Probuďte se! Protřete si oči! Soustřeďte se na svůj vnitřní Střed! Podívejte se na nové možnosti! Pokud se otevřete změně - vzpomenout si - získáte záštitu Božského Vedení. Staňte se svítící lucernou. Hledejte ty, kteří vás potřebují, kteří plně přijmou váš způsob projevu. Přestaňte bojovat. Spolehněte se na přirozené procesy…..

Očištění, probuzení….

Spolu s Pečetí MULUC vchází do života Energie prolamující blokády. ČERVENÝ MĚSÍC zodpovídá za plynulost pohybu a průchodnost všech kanálů. Chce rozpustit zóny blokád, a obvykle potřebuje zvýšit sílu tlaku, aby došlo k maximálnímu protržení energií, a bylo dosaženo bodu průlomu. Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn, protože pohyb zajišťuje průchodnost a čistí usazeniny. Síla MĚSÍCE vyplavuje bolestným způsobem záležitosti skrývající se v poli identity, nutí nás přehodnotit naše vlastní stíny. ČERVENÝ MĚSÍC ukončující parádu stínů, v nás může vyvolat vzpouru, nebo přinést nepříjemné vzpomínky. To bude ale velmi prospěšné našemu procesu růstu - MULUC, pouze chce - pomoci nám osvobodit se od nadvlády Ega, které na základě - nepochopení minulosti - nám dává pocit oběti, nebo osoby ukřivděné lidmi či osudem.

Kdo je ve shodě se svým Srdcem, tomu MULUC udělá velkou radost . Život takového člověka běží hladce, všechno je pořádku, jakoby mávnutím kouzelného proutku. Čistící operace MULUC jemně, ale pevně odstraňuje zbytky kurzu a bezbolestně vyplavuje staré vrstvy z pole podvědomí. Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví co chce, a co v životě hledá, by se měl obrátit na Energii MULUC. Napětí a vlny klidu, proložené chvilkami zklamání, je možné odstranit ze svého života díky očistné síle MĚSÍCE. Věnujte pozornost na konkrétní dopad těchto sil - jeho neúprosnosti a vysoké schopnosti. Snažte se zbavit negativních afirmací pesimismu vidět svět černě, ještě než ČERVENÝ MĚSÍC vstoupí do pole oprav.

6. RYTMICKÝ TÓN ROVNOVÁHY - SÍLA VYROVNÁNÍ

Organická rovnováha má kořeny v Celistvosti toho, kým jste. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se vším CO JE. Stojíc pevně na Zemi, dovolte vyjádřit své Světelné JÁ. Zkontrolujte stav vašeho pozemského JÁ v tuto chvíli. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Vězte, že i Hvězdy mají své kořeny.Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte.Vy si vybíráte s kým chcete rezonovat.Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.

ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesněte v pozemských věcech to, co je Božské, čili svoji Hvězdnou Duši. Pouze tehdy proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.

ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.

V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu.ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu - a na druhé straně se koncentrují Energie harmonie, odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy.Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení,což znamená počínající fázi realizace.Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučuje se, abyste velmi Vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami. Je životně důležité, abyste se také v následujících dnech zdrželi jakéhokoliv hodnocení událostí a udržovali si přátelský přístup k lidem.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.