Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Červen 2013

TZOLKIN 16.6.2013 12 CABAN kin 77 galaktický portál

16. června 2013 v 21:19 Mayský Kalendář na každý den

ČERVENÁ KRYSTALICKÁ ZEMĚ

Caban / LaKa - LaKa představuje souhrn jednoho života - součet všech jednání a zážitků. V kontextu se spojením s Cimi, rodovou linií a hlubokou introspekcí Caban , je tato energie masivně zesílena a dnes je třeba jí uctít.
Aby bylo možné pochopit různé kusy a části vašeho života a vztahů, potřebujete klid a svobodu. Potřebujete klid o samotě. Vystupte z kola zodpovědnosti za ostatní a užívejte si svůj vnitřní prostor, který je jen váš ……..a vždycky bude.

Vlna SPOJKY pomáhá vyrovnat průběh života, odsunout z cesty to, co se stalo reliktem minulosti a co stále ruší váš klid. DVANÁCTÝ den ukazuje, že není vinných na vnější straně: to vy vnášíte harmonii do světa, ve kterém žijete.

Třetím Portálem v této Vlně je CABAN 12 ( v tento den bude specificky zvýšena vibrace planety ). ČERVENÁ ZEMĚ s sebou přináší mnoho informací souvisejících s Programem Uzdravení, s kterým chtě nechtě jste bezprostředně spojeni od té doby, co chodíte po Zemi. V tento den máte bezprostřední vhled do Kroniky Akáši ( kniha vtělení na Zemi). Může se mnohem více prosvětlit váš individuální vztah s CELKEM. Otevřený Portál zlepšuje schopnost rozpoznání mnoha vztahů. Z tohoto důvodu Vlna BÍLÉ SPOJKY hraje výjimečnou roli v TZOLKINU. Z jedné strany síla pomáhající vyrovnat zátěže, z druhé strany umožňuje prostřednictvím Portálu vhled do vašeho Středu a odhalí vaši roli na Zemi. DVANÁCTÝ Den je třeba se zamyslet, zda byl ve vašem bezprostředním okolí zahájen proces oddělení od minulosti, nebo se vyjasnila nějaká komplikovaná věc, nebo jestli se manifestovalo něco nového a jestli už víte, čeho se musíte pustit, abyste uskutečnili na Zemi váš Světelný Kód.

CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI

Dnes už vím, jak dosáhnout stabilitu a dodržet dané sliby. Dnešní situace mi ukáže, čemu je potřeba se vyhnout a co podpořit. Dnes dávám pozor na vnější znamení: na červené a zelené světlo na cestě - buď směle kráčím vpřed, anebo trpělivě čekám.

TRANSFORMACE

Zkoncentrujte se na okamžik přítomnosti. Podívejte se na svůj život bez vydávání ukvapených závěrů. Přemýšlejte o svých osobních plánech.Věřte, že vy sami z vlastní vůle jste se rozhodli inkarnovat na Zemi v tomto zvláštním čase. Připomeňte si, proč jste tady.

Souznění, rozvoj, spolupráce….

V Energii ČERVENÉ ZEMĚ se nachází zóna kontroly individuální úrovně Vědomí. Je zde testována užitečnost a škodlivost individuálního JÁ pro CELEK.Všechny pocity ve Dnu CABAN, by měly být posuzovány z pozice osobní Rezonance s CELKEM. CABAN kontroluje také vztah ČLOVĚK - PŘÍRODA, protože jako pozemský kolektiv přebíráme zodpovědnost za osud světa. Pamatujte si, že rovnováha v přírodě je daleko více narušena, než mezilidské vztahy. Kdo se naučil vidět sám sebe, jako součást CELKU, přestane soudit lidi, protože ví, že každý, koho potkáme, je odrazem v zrcadle našeho vlastního JÁ. Uzdravení světa a kolektivního Vědomí začíná pořádkem na vlastním dvorku. Mohou zde nastat různé konflikty, nejen v kruhu rodinném, nebo v kruhu přátel, ale i v pracovním prostředí.V takových případech se stává síla navigace CABAN strážcem svým pozemským zástupcům, nenechá své studenty na scestí, ale na každém rozcestí pro ně nastaví osobní majáky. Pokud chcete připojit ke svému duchovnímu JÁ všemocnou Energii CELKU, zaměřte se na Den ČERVENÉ ZEMĚ, ale nikoliv proto, aby posílil vaši pozici, či vás posunul na první místo, ale proto, aby vám pomohl vyřešit problémy ve vašem okolí. Socializace je důležitým krokem k duchovnímu růstu, tzn., že každý jednotlivý aspekt Vědomí, musí dosáhnout plnohodnotné formy, aby mohl být přijat do CELKU.

12. KRYSTALICKÝ TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY

Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé naše rytmicky pulsující tělo.Žijeme ve světe polarity a víme, že všechno patří do jednoho velkého CELKU - uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny si přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.

ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI !!
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU!!

V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. Slovo krystalický zde znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu nám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jsme byli zapleteni karmickými vazbami - to nám odhalí vyšší nadhled. Tón KRYSTALICKÝ preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní Dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Věz, že Já jsem tvůj kompas, Já jsem tvůj průvodce

16. června 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Hleď, abys měl svůj životní cíl. Nikdy se nespokoj s tím, že budeš proplouvat životem jako loď bez kormidla, zmítán každou změnou větru, protože bez konečného cíle se nikam nedostaneš. Musíš vědět, kam jdeš a co děláš. Příliš mnoho duší je ochotno nechat se vláčet životem a přitom nedosáhnout ničeho skutečně konstruktivního. Najdi svůj vnitřní mír a jistotu a bez stresu a napětí sleduj cestu, kterou sis zvolil. Dělej to, co víš, že musíš udělat, protože se ti to zjevilo zevnitř, nikoli zvenčí. Vždy si ověř ve svém nitru, zda je správné to, co děláš, a pak můžeš jít přímo za svým cílem a odstraňovat všechny překážky s opravdovou silou a přesvědčením. Věz, že Já jsem tvůj kompas, Já jsem tvůj průvodce a povedu tě k tvému cíli, bez ohledu na to, jak obtížná se ti může cesta jevit.SEMINÁŘ Brno 12.7.2013

15. června 2013 v 22:18 Aktuální novinky

SEMINÁŘ Brno 12.7.2013

Posvátný odkaz mayské civilizace

Mayský kalendář - historie mayské civilizace a její odkaz pro současnost
Význam cyklů a významných přechodových dat
Mayský kalendář a Vědomí
Tzolkin - jeden z kalendářů mayské kalendářní soustavy
Planetární mayský kalendář
Osobní mayský kalendář
Možnost objednat si osobní kalendář na základě data narození

12.7.2013 BRNO - místo bude upřesněno dle počtu účastníků
17 - 20 hod.
cena: 400 Kč , dvojice 700 Kč

OBJEDNÁVKY A INFORMACE : Anna Jedelská - jedelska@centrum.cz

Těšíme se na setkání s vámi :

Lenka Sýkorová & ANIČKA JEDELSKÁ - pořadatelka

TZOLKIN 15.6.2013 11 CIB kin 76

15. června 2013 v 22:16 Mayský Kalendář na každý den

ŽLUTÝ SPEKTRÁLNÍ BOJOVNÍK

Cib / Buluk - Jděte ještě hlouběji s Cib a velkou silou Buluk - ponořte se do obrovské hlubiny oceánu minulosti vaší rodiny k pochopení základních proudů energií, které ovlivňují váš život a vaši životní cestu. Pokud můžete porozumět a přijmout duchovní dědictví své pokrevní linie bez soudu a odsuzování, můžete vyčistit svou karmu a cestu své vlastní evoluce.

CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST, VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.

Dnes se uvolním od stínů podezírání, rozdělím problémy na části a krok za krokem mažu jednotlivé položky. Dnes se vyléčím ze strachu před…………, který se vtiskl do mého podvědomí, a zranění od…………, která obtěžují mé myšlenky. Dnes zpytuji své svědomí a odpouštím sám sobě všechny chyby.

TRANSFORMACE

Vytvořte mentální spojení s tím, co je BOŽSKÉ. Staňte se DUCHOVNÍM kanálem. Věřte ve svoji mystickou inteligenci. Nastavte se na vnitřní signály. Pusťte se matérie. Otevřete se duchovnímu vedení.

Strach, obavy, inteligence….

V Pečeti ŽLUTÉHO BOJOVNÍKA jsou zakódovány Energie probouzející INTELIGENCI TVŮRCE. Zde se dosahuje nejvyššího stupně zralosti inteligence, přičemž podmínkou k dosažení duchovního stropu inteligence CIB, je spojení třech předchozích úrovní (Poutník, Mág, Orel). Protože lidská inteligence je dvoupólová tzn. skládá se z ROZUMU a INTUICE, každá jednostrannost se stává pro člověka problémem, časem často i mučením. Chybný rozvoj inteligence vede k fanatizmu, k patologickému duševnímu přetížení, nebo vzniku mezer v oblasti racionálního uvažování. Ti, kteří úspěšně prošli předchozími úrovněmi ( Poutník, Mág, Orel ), se přestanou zabývat triviálními věcmi, začnou myslet perspektivně s inteligencí BOJOVNÍKA - a tak mohou odkrýt mnoho skvělých objevů a dosáhnout mnoha úspěchů. Na této úrovni je aktivován nejen racionální rozum, ale hlavně pravá mozková hemisféra - operativní intuice.
Pokud vám chybí síly, otevřete své Vědomí moudrosti BOJOVNÍKA. Nezapomínejte na tři předchozí vznešené úrovně a především aspekt Lásky a čistoty záměrů BÍLÉHO MÁGA. Síla srdce je základem zdravého vývoje - fyzického i duchovního.
Na úrovni ŽLUTÉHO BOJOVNÍKA zmizí jakékoliv OBAVY, STRACH i VÁHÁNÍ. Zde se začíná manifestovat Vyšší Vědomí, čili duchovní moudrost vašeho Vyššího JÁ.

11. SPEKTRÁLNÍ TÓN OČISTNÉ SÍLY - SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ

JEDENÁCTKA - to je proces rozpouštění - proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO - CO - JE,
transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vynáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se nadhledem - do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy . Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu!

TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ

V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu SPEKTRÁLNÍM se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou Dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím Energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít Dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v pocitech, emocích a myšlenkách.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


Ve svých rukou máš velkou moc...

15. června 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Ve svých rukou máš velkou moc; hleď, abys ji správně využíval ve prospěch celku. Moc může být použita kladně nebo záporně; je prostě jen na tobě, jak ji využiješ. Chceš-li vidět jen ty nejlepší výsledky a užíváš svou moc kladně, mohou nastat ty nejúžasnější události. Je-li síla elektřiny užita pozitivně, může pohánět obrovské stroje, může rozsvítit města, může dokázat nejpodivuhodnější věci. Je-li však užita nesprávným způsobem, její účinky mohou být ničivé. Stejně tak je to i s duchovní mocí, která je dokonce ještě větší. Je zde, čeká na své využití, ale musí být užita správně. Potom z ní může vzejít jen dobro, a ty pak spatříš, jak se zázrak za zázrakem projevuje v pravé dokonalosti. Ty duše, které jsou připraveny užít této moci správně, jsou předurčeny, aby pomohly v této době stvořit nové nebe a novou Zemi.TZOLKIN 14.6.2013 10 MEN kin75

14. června 2013 v 11:10 Mayský Kalendář na každý den

MODRÝ PLANETÁRNÍ OREL

Men / Lahun - Jako mnoho jiných mimořádně mocných sil přírody, tak i Men - Orel - létá sám. Ale i Orel patří k jeho vlastnímu rodu, vlastnímu druhu. Je to sounáležitost k rodině, společnosti, druhu, která inspiruje, a která nám umožňuje stoupat a usilovat o větší věci a zanechat živý odkaz pro naší rasu a planetu. Pojďme všichni usilovat nejen o naše individuální cíle a sny, ale snažit se o vyšší, hlubší a chytřejší kolektivní evoluci tak, že zkušenost lidství na této planetě může opravdu něco znamenat. Pojďme být všichni Orly.

Třináctidenní Vlna SPOJKY pomáhá vyrovnat průběh života, odsunout z cesty to, co se stalo reliktem minulosti a co stále ruší váš klid. DESÁTÝ Den vám napovídá, abyste se zbavili strachu a sami rozhodovali o svém osudu.

DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU PRO VHLED DO VYŠŠÍ PRAVDY

Dnes vidím, jak dalece jsem nezávislý. To, co budu dělat dnes, odráží moji velikost. Dnes dám pod lupu můj bojácný egocentrický svět. Dnes se stávám nejvyšší instancí, nikoliv vykonávajícím cizí příkazy. Dnes nepodlehnu psychóze strachu o zdánlivě ohroženou budoucnost.

TRANSFORMACE

Naučte se udržet rovnováhu mezi odpočinkem, prací, spánkem a výživou. Myslete na sebe. Věnujte se svým osobním plánům, vizím a představám. Podívejte se na své záměry a sliby, které dáváte lidem, z pohledu vyššího cíle, kterým je zachování rovnováhy. Naučte se brát i dávat. Zvažte, zda vaše horlivost nebrání druhým v jejich dalším vývoji. Neberte na svá bedra zátěž ostatních lidí. I když prší, nezapomínáte na magické slůvko děkuji?

Vědomí, vize, iluze….

Energetické pole definované symbolem MEN je charakteristické nejvyšším duchovním obsahem. Žádná lidská bytost nemůže žít beze snů. Každý člověk potřebuje vizi cíle, aby mohl vyřešit chaos a uniknout z každodenního zmatku života. Pokud nám chybí vize, honíme se za iluzemi. V nejkrajnějším případu nedostatku vizí propadáme závislosti na ostatních. Staneme-li se středně silnějšími, ztrácíme svoji SUVERENITU. Pouze dosáhne-li náš duchovní růst brány SRDCE - do našeho energetického pole začínají proudit vizionářské perspektivy. Síla MODRÉHO ORLA vynese Vědomí cíle na první místo. Dny MEN jsou dolem informací spirituální vědy, sahající daleko do budoucnosti. OREL otevírá kanály vizí, jejichž prostřednictvím se plně vědomý člověk kontaktuje s vyššími úrovněmi. Tento člověk se přestává zaobírat maličkostmi, starostmi o budoucnost ztrácením času neproduktivními spekulacemi. Moudrost ORLA včas pošle vzkazy, jak překonat nepříznivé situace. Pokud váš život zeje prázdnotou, pokud vám chybí cíle, pokud často registrujete prázdné přebíhání, sbližte se s ORLEM a poproste tohoto Obra, aby vám pomohl postavit magický most do vizionářských světů. Bez motivace zanikne každá chuť tvořit. Dovolte MODRÉMU ORLOVI zalít vás jeho genialitou, dovolte, aby jeho energie probudila vaši Duši. Dnes vidíte, jak dalece jste nezávislí. To, co budete dělat dnes, odráží vaši velikost. Dnes dáme pod lupu bolestný egocentrický svět. Dnes se staneme vykonavatelem, nikoliv vykonávajícím cizí přání. Dnes nepodlehneme psychóze strachu, ani zdánlivě ohrožené budoucnosti.

10. PLANETÁRNÍ TÓN MANIFESTACE - SÍLA UPŘESNĚNÍ

DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?
Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se - o jaké struktury a systémy víry se opírá vaše realita - váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou : musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi! To je klíč k nalezení vaší pravé identity.

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT

V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Pečeť stojící vedle Tónu DESET.

TÓN PLANETÁRNÍ VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ

Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento Den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


TZOLKIN 13.6.2013 9 IX kin 74

14. června 2013 v 11:09 Mayský Kalendář na každý den

BÍLÝ SOLÁRNÍ MÁG

Ix / Bolon - Pokud jste těhotná, nebo si přejete otěhotnět, věnujte dnes čas posvátné meditaci vašemu nenarozenému dítěti. Pokud již děti máte, ctěte jejich nevinnost a čistotu, zacházejte s nimi s úctou, upřímně a důstojně, neboť oni ztělesňují svojí vlastní podstatu. Ix ztělesňuje životodárného ducha celého života, Bolon je spojen s těhotenstvím, procesem lidského těhotenství a vývojem - jejich propletené energie představují silný a velmi příznivý den vyjádřit úctu vašim dětem - narozeným i nenarozeným.

DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE S MATKOU ZEMÍ A PROJEVIT JÍ SVOU VDĚČNOST

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHEM DŽUNGLE, ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI……

Dnes mým ukazatelem na cestě je SRDCE. Síla SRDCE mi pomáhá najít východ ze slepé uličky. Pokud " vypojím " SRDCE, zůstanu sám na bitevním poli, spadnu do propasti Ega a ponesu ztráty. Dnes nebudu vyhledávat tisíce argumentů, abych umlčel hlas svědomí. Dnes se počítá loajalita, a podporuje mě síla SRDCE.

TRANSFORMACE

Vybudujte stabilní most mezi vaším Božským JÁ a vůlí Boha. Zůstaňte flexibilní, poctiví, otevření v jednoduchém, téměř naivním způsobu, jak přijít na to, co je UŠLECHTILÉ, místo nutit se něco vytvořit. Otevřete se novým možnostem. Jste svobodní.Vaše moc je neomezená!

Poctivost, spravedlnost, síla srdce…..
BÍLÝ MÁG umožňuje udělat kvantový skok v poli Vědomí a překročit práh SVĚTA MAGIE. Za tímto symbolem se skrývá Energie zodpovědná za magii tvoření. Mágem je možné stát se díky síle srdce, nikoliv s pomocí těžké hlavy. Všechny přízemní touhy člověka uvězněného ve světe dogmat mohou vyvolat jedině bolest a duchovní utrpení. U mnoha nezralých osob - osob stavějících na první místo dobro materiální - Dny BÍLÉHO MÁGA mohou bolestně zdůraznit bezmoc vůči nepřízni osudu. Pro toho, kdo otevřel srdce, naučil se dívat na svět prizmatem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY, nikoliv racionální inteligencí, dny MÁGA navrhnou geniální řešení - zašlou duchovní pomoc a podporu k rozpletení mnoha složitých otázek. Problémy se vyřeší téměř spontánně, neplodné honění za obživou, úporné běhání, boj a strádání náhle ztratí svůj význam. Tento člověk nemající nic jiného na práci, bude připravovat půdu pro nové tvořivé síly. To je úkol BÍLÉHO MÁGA. Pokud si nejste jisti, kdo má pravdu - rozum či srdce - spojte se s polem vibrací energie BÍLÉHO MÁGA. Dny IX pulzují pozemskou moudrostí a stále hledají příjemce na Zemi. Věřte, že vaše vědomé úvahy podporují šíření BÍLÉ MAGIE v životě. Žijte Láskou a otevřou se před vámi všechny brány. Váš Obr MÁG čeká po eony let, aby s vámi navázal spolupráci a vyvedl vás ze světa neustálých bojů. Materiální situace a neustálé honění za chlebem se automaticky vrátí do normálního stavu, ztratí na mimořádné důležitosti.

9. SOLÁRNÍ TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ

DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ zkostnatělé vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.

ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI !!

V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. SOLÁRNÍ dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Slunečního Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Jak myslíš, takový jsi.

14. června 2013 v 11:07 Myšlenka Nového dne


Proč by ses měl odsuzovat za zdánlivé nepatřičnosti, omyly, chyby a nedostatky? Proč místo prodlévání u záporů svého života nezměníš tyto slabosti v silné stránky a své chyby a nedostatky v přednosti tím, že umožníš, aby se v tvém životě klady samy projevily? Najdi hluboko v sobě skutečnou krásu, ctnost a dobrotu. Věř, že tam jsou, a najdeš je, budeš-li je hledat. Jestliže odmítáš vidět v sobě samém to nejlepší a j si rozhodnut setrvávat u všech svých záporů, musíš být ochoten nést následky, protože k sobě přivoláváš to, co máš ve svých myšlenkách. Jak myslíš, takový jsi. Mysli jen na ty nejlepší věci, a přivoláš je k sobě. Věz, že můžeš dokázat cokoli, jestliže já jsem s tebou, vedu tě a řídím. Když přijmeš, že já jsem v tobě, jak by tomu mohlo být jinak?

Tvůj správný postoj ke všemu je velmi důležitý.

13. června 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Tvůj správný postoj ke všemu je velmi důležitý. Nemůžeš duchovně růst a rozvíjet se, jsou-li tvé postoje negativní a vidíš-li v životě jen nesnáze a překážky. Na každé situaci je něco dobrého, něco, za co je třeba děkovat, jen si musíš najít čas to hledat. Není-li ve tvém srdci láska, jsi slepý k tomu nejlepšímu kolem sebe, k dobru v okolních duších a ke skvělému životu, který ti náleží. Jak mocně jsi požehnán! Dokud však nebudeš ochoten tuto skutečnost přijmout, poznat ji a vzdávat za ni díky, budeš bloudit po světě s páskou přes oči a hořekovat nad údělem svého života. Zvaž v duchu své dobré i špatné vlastnosti, a až to uděláš, začni dávat jiným, protože to je nejrychlejší cesta ke změně. Život je takový, jaký ho uděláš. Co ze svého života uděláš?


TZOLKIN 12.6.2013 8 BEN kin 73

12. června 2013 v 13:43 Mayský Kalendář na každý den

ČERVENÝ GALAKTICKÝ POUTNÍK

Ben / Uaxac - ÚCTA a VDĚČNOST nikdy nevyjdou z módy. Pro Maye jsou to základní hodnoty - forma, která tvoří podstatu lidských vztahů a společenství. Je smutné, že v minulých několika desetiletích vykrvácely z naší příliš zaměstnané " moderní společnosti " díky dlouhotrvajícímu, neústupnému, neustálému zaměření na spotřebu, okamžité uspokojení a finanční úspěch. Ale to může být změněno počínaje každým z nás. Buďte vděční za životy a osud svých blízkých, respektujte své děti , stejně jako starší a udržujte svůj vnitřní mír.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU

Dnes dám novou formu mému způsobu myšlení. Překonám vnitřní blokády, touhu po izolaci a překonám bariéry vytvořené pod vlivem strachu. Dnes se katapultuji ke SVOBODĚ. Ale musím jednat uvážlivě, aby se spěch ke svobodě neproměnil na fanatické a revoluční jednání. Nebudu opakovat chyby z minulosti. Dnes chci přinést do života radost.

TRANSFORMACE STÍNU

Zkoumejte hranice vašich možností, přijímejte nové výzvy. Přineste SVĚTLO do svého Středu a osvěcujte ostatní. Spolehněte se na sílu citu, využijte každou příležitost, možnost, návrh. Poznejte svoji sílu.Uvěřte v sebe. Podívejte se na život, jako na nádhernou cestu do neznáma.

Zkoušky, možnosti, osobní svoboda…

Pečeť ČERVENÉHO POUTNÍKA nám otevírá brány do Vyšších světů. Energie BEN nám pomáhá uniknout z karmických otroctví. Každá forma otroctví a závislosti se ve Dnu ČERVENÉHO POUTNÍKA objeví velmi drasticky. Pole napětí vytvořené mezi Karmickým Časem a neomezenou svobodou, přinesenou na Zemi skrze nového Ducha ČASU, se může stát velmi nepříjemné. Kdo vystoupil z karmického otroctví, ten prožije den BEN velmi příjemně. Před touto osobou se otevře velký Svět - Svět nových možností, úspěchů a zajímavých návrhů. Objeví se zde krása každého dne, mnohobarevnost a všestrannost lidského Bytí. Tento člověk započne novou etapu života, daleko od karmických výmolů. Pokud trpíte vězením v dramatu života, je to neomylné znamení toho, že váš Obr BEN ještě spí na prahu vašeho života. Otevřete se impulsu tohoto Dne a probuďte vnitřního Obra. Po celý čas dávejte pozor na " řídící věž " a karmické strážce. Můžete je bezpečně obejít pouze s pomocí BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Pamatujte, že na cestě nic nebudete soudit! Nesuďte lidi, kteří vám ublížili! Nevracejte se do minulosti a nepříjemných vzpomínek. Přijměte vše tak, jak to je! To je nejkratší cesta ke SVOBODĚ.

8. GALAKTICKÝ TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ (mentální sféra)

Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU.Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném,úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku - VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené.Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své Ego ze slepoty

VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE

Tón GALAKTICKÝ vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou.Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces,Tón OSM se může ukázat jako velmi nepříjemný. Bolest a utrpení se mohou objevit v oblasti mentální, emocionální, fyzické, nebo také v podobě překážek, nepříznivého průběhu věcí, nešťastných událostí doma, ve společnosti i v povolání. Práva spirituální jsou velmi konzistentní ,vymáhají po nás jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Vděčnost nám otevírá oči

12. června 2013 v 13:40 Vlastnosti i ctnosti


Kdo se umí spokojit s tím co má, je velmi bohatý.
Nic jsme si totiž na svět nepřinesli a také si nic nemůžeme odnést.
Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím.
(Bible 1 Tim 6,6-8)
Vděčnost nám otevírá oči, učí úctě, tvoří vztahy, zbavuje smutku, naplňuje úžasem a radostí. Vděčnost je cestou k vnitřnímu pokoji. Vděčnost je cestou k uzdravení lidí kolem mě. Vděčnost poskytuje lásce trvanlivost a svěžest. Vděčnost činí člověka lidštějším.
Vděčnost je stav mysli, kterým vyjadřujete, že ač třeba zatím nemáte úplně vše po čem toužíte, tak přesto děkujete za každou drobnost, se kterou dennodenně nebo občas ve svém životě setkáváte. Je to díkůvzdání okolnímu světu, vesmíru za to, že vás již v mnoha ohledech vyslyšel při vašem dřívějším volání.
Jak byste měli začít? Zkuste to jednoduše. Udělejte si seznam toho, za co jste ve svém životě vděční. Začněte s tím, protože to změní vaší energii, kterou do světa šíříte, začne to měnit vaše myšlení a váš postoj.
Na vše co chceme ve svém životě získat nebo vytvořit se totiž musíme dívat jako bychom to už měli. Děkujeme-li totiž za to co chceme v životě prožít (jsme vděčni), ve skutečnosti přiznáváme, že už to prožíváme. Vděčnost je potvrzením, že nás vesmír vyslyšel dřív, než jsme o něco prosili. Proto nikdy o nic neproste, ale oceňujte a děkujte. Je to jako bychom byli připojeni na vesmírný internet a ten shromaždoval naše myšlenky, pocity, slova, činy, prosby a díky a vracel nám reálné ekvivalenty.
Spokojený může být jen ten,
kdo dokáže být vděčný
Čím to je,
že někteří lidé
musí neustále dávat najevo
především nespokojenost,
neustále protestovat
a reptat?
Když ale člověk
nic nepovažuje
za samozřejmé
a naučí se děkovat
i za malé věci,
najde si tak důvod
ke spokojenosti.
( Karel Herbst)


Více zde:http://www.mojiandele.cz/vdecnost/
Zdroj: email Iva B.

Víla Modrý zvonek - Vílí moudrost

12. června 2013 v 7:00 Jednoduchost života

Uveřejnil(a) Láďa
Úterý, 11 Červen 2013 19:12
Poselství od víly Modrý zvonek přijato Natálií Glasson 6.5.2013
(víla Modrý zvonek je Natáliina vílí průvodkyně)

Přináším vám zprávy a vibrace lásky z vílího království, naše pozdravy jsou stále s vámi, neboť vždy když pozorujete přírodu nebo se s ní propojíte, posíláme vám vibrace z našich srdcí. Jedním z našich hlavních úkolů je zesilování a podpora vašeho spojení s přírodou na Zemi. Když vidíme vaše propojování se s energiemi přírody, tvoří se v našich srdečních čakrách vlny blaženosti, protože víme, že se spojujete s vibracemi Stvořitele. Víme, že když pozorně pozorujete přírodu, a obzvláště království rostlin, vidíte zrcadlový obraz Stvořitelovy krásy ve vás samých.
Našim největším přáním je, abyste rozvíjeli své spojení a prožitek jednoty se Stvořitelem, neboť to umožní skutečné pozvednutí celkových vibrací všech. Krása přírody vytváří obraz krásy otvírající sítě energií především ve vaší mysli a usnadňuje vám tak pozorování vibrací Stvořitele ve vašem bytí. Vaším pozorováním přírody a propojováním se se sítí Stvořitelových vibrací ve vašem bytí a struktuře přírody jste schopni být současně jedním se sebou, královstvím přírody a Stvořitelem. Toto je velmi mocný bod ukotvení a realizace. Vpravdě se propojujete se vším, co je vaší realitou. Země je živoucí pulsující vibrací, tak jako vy, která přenáší a neustále formuje vibrace Stvořitele. V tomto nejnádhernějším spojení se stáváte jedním se vším, co tvoří vaši realitu, a se Stvořitelem.
Chci vás podpořit, abyste tohoto docilovali v jakékoli formě přírody, ve které se nacházíte. Nejprve si dovolte zavolat Archanděla Michaela a Archanděla Víry (Faith) a požádat je o úplnou a absolutní ochranu vašich energií a udržení vašich čistých a vysokých světelných vibrací.
Pak přiveďte pozornost vaší mysli do své srdeční čakry a poznejte a přijměte, že ve vaší srdeční čakře a celém vašem bytí je vibrace Stvořitele. Nechť se tato vibrace stane ve vás zdrojem světla se silným zaměřením na jednotu.
Jak se stáváte propojenějšími se svými vlastními energiemi a pravdou, dovolte si pozorovat přírodu kolem sebe, ať už s otevřenýma nebo zavřenýma očima. S otevřenýma očima můžete vnímat krásu a dokonalost přírody. Se zavřenýma očima můžete přírodu pozorovat energeticky.
Důležité je, abyste si uvědomili, že vnímáte vibrace Stvořitele existující v přírodě.
Soustřeďte se chvíli na svůj dech - s každým nádechem vtahujete Stvořitelovo světlo přírody do celého svého bytí, s každým výdechem dovolujete, aby se vaše vlastní Stvořitelova esence šířila do přírody. Tímto procesem rozpouštíte všechny hranice mezi vámi a přírodou a dovolujete si propojit se s energetickou sítí přírody a zároveň uzemňujete svou vlastní energetickou síť společně/v propojení s přírodou. Skrze vás začne proudit Světlo v takové energetické podobě/formě, která zdůrazňuje vaší jednotu s přírodou, což znamená, že se stanete součástí přírodní energetické sítě Stvořitelova světla, podobni mocnému spojovacímu bodu v energetické síti.
Samotný tento proces může být hluboce léčivým zážitkem jednoty, který vás může povzbudit ve chvíli, kdy máte pocit osamělosti, potřebujete podporu nebo vám pomůže prožít hlubší energetické propojení se Stvořitelem. Tuto techniku a zkušenost s vámi teď sdílím, protože existuje vyšší služba, kterou my, vílí království, od vás v této době žádáme. Je to doba vtělení na Zemi, což znamená, že vibrace a kvality Stvořitele mohou být skutečně prožívány a mohou se projevovat tak, aby je všichni pozorovali a zažívali skrze zkušenost.Příroda držela po dlouhý čas mnoho klíčů a energetických kódů Stvořitele na podporu další aktivace všech duší na Zemi. Přejeme si vytvořit vibraci povzbuzení a přivítání a pozvat tak všechny duše, které jsou připravené vrátit se do přírody a propojit se v jednotě se vším, co tvoří přírodu, fyzicky i energeticky, aby tak shromáždily a aktivovaly cennou moudrost a tím nastoupily vyšší službu v rámci procesu vzestupu. Prosté pozorování či přijetí přírody těmi, kdo ještě nejsou připraveni propojit se v jednotě, umožní, aby v jejich bytí proběhly aktivace energií, které čekají na to, aby byly rozhýbány. Žádáme ty z vás, kteří si přejete být ve vyšší službě, abyste se staly opěrnými sloupy a vysílači jednoty v přírodě a umožnili tak vyzařování vibrací jednoty pro všechny.

Vibrace jednoty vám umožní poznat, že jste spojeni se všemi bytostmi a všemi aspekty Stvořitele, uvědomit si vaši rovnocennost a přijmout věčné plynutí lásky; máte příležitost a schopnost přijímat a vyjadřovat lásku. Láska, kterou přijímáte a vyjadřujete, může vyvolat mocný nárůst ve vašem duchovním růstu. Díky jednotě si uvědomíte, že svým spojením s jiným aspektem Stvořitele rozpoznáte nejen svou vlastní sílu, ale také podpoříte moc/sílu všech dalších aspektů Stvořitele. Jednota nežádá, abyste byli neustále přítomni fyzickým projevům a lidem, ale žádá vás, abyste rozpoznali své nekonečně věčné spojení se Stvořitelem a všemi aspekty Stvořitele. Když si dovolíte se propojit do energetických sítí přírody, poznáváte a uznáváte tak svou jednotu se všemi aspekty Stvořitele, a toto své poznání zesilujete a vysíláte jako inspiraci do světa a do vesmíru Stvořitele. Pokud můžeme více duší povzbudit k tomu, aby se výše popsaným způsobem propojily s přírodou, vcítily se do ní a uznaly a pozorovaly energetické sítě přírody, potom vytvoříme mocné sloupy světla a jednoty na Zemi. Budete působit jako mocné zesilovače Stvořitelovy vibrace a zároveň umožníte léčení těch míst v přírodě, kde je energetická síť, což je propojení všech aspektů přírody, poničená nebo znečištěná. Je důležité, aby vaše myšlenky byly při vašem propojování se s energetickými sítěmi přírody čisté, protože to, co vysíláte, se ukotvuje hluboko do vibrací Země. Je také důležité uvědomit si, že působíte jako spojovací bod v síti, která přivádí Stvořitelův vesmír na Zem. Vlastně jste bodem, který propojuje energetickou síť Země a přírody s vesmírem a vnitřními rovinami Stvořitele. Zjistíte, že jakmile se účastníte tohoto procesu, budou vámi proudit energie z vnitřních rovin Stvořitele a rozvinou se vaše smysly, stejně jako vaše schopnost propojit se se vším, co je Stvořitel.
Zatímco dovolujete, aby vše, co je třeba, energeticky proudilo od Stvořitele skrze vás do energetické sítě Země a království přírody a podporovalo tak hluboký léčebný proces, je třeba, abyste zaměřili svou pozornost na jednotu. Je také vhodné, abyste si tento zážitek jednoty užívali, protože vaše radost/potěšení bude vysílána do přírody a bude inspirovat a povzbuzovat ostatní, aby se také cítili potěšeni a radostní v hlubším spojení s přírodou a tím i se Stvořitelem.
Jako vílí království máme také speciální energetickou vibraci, kterou si přejeme přenášet do přírody, aby se vryla hluboko do esence Matky Země. Na vibracích lásky chceme přinášet vílí moudrost na Zemi, aby ji mohli ostatní sbírat a použít pro proces vzestupu. Je čas, aby vílí království probudilo své vědění a důkladněji a otevřeněji ho sdílelo s dušemi na Zemi. Naše moudrost je pradávná a obsahuje mnoho cenného, pokud jde o propojování se se Zemí, napomáhání změně a procesu vzestupu a návratu do srdce Stvořitele. V rámci naší vibrace jsou přístupné mocné nástroje léčení a probuzení. Na Zemi se stalo jednou, že byla vílí moudrost ceněna a ctěna pro své posvátné a pradávné vědění. Nyní je čas, abychom nechali tuto moudrost víl s větší otevřeností proudit do Země a k mnoha duším. Nyní je čas, aby mnozí, kdo jsou připraveni, tuto moudrost víl shromažďovali a otevřeli se tak prociťování našeho světla a jeho sdílení s ostatními. Už si nepřejeme svou moudrost skrývat, nýbrž si přejeme spojit se s vámi, abychom tak napomohli vzestupu všech.
Žádáme vás, pokud se cítíte vedeni k tomu, abyste prožívali tuto zkušenost, zavolali vílí království, aby na vlně vílí lásky svou moudrost přivedlo skrze vaše bytí do energetických sítí vašeho bytí, do Země a království přírody. Můžete zavolat mé energie Modrého Zvonku, abych na tento proces dohlédla. A pokud se necítíte na to, abyste dosáhli tohoto prožitku jednoty, jež pomůže pozvednout vědomí lidstva k většímu přijímání jednoty, tak prostě dovolte vílám, aby ve chvílích vašeho tichého spočinutí ukotvily svou energii skrze vaše bytí a nechte ji proudit a přinášet posvátnou moudrost tam, kde je potřebná - na Zemi a také do vašeho vlastního bytí.
Nyní je čas skutečného probuzení a ztělesňování, věříme, že je čas, abyste opět ztělesňovali vílí moudrost a pomáhali tak procesu vzestupu Stvořitele. Dáváme vám naši moudrost s láskou a žádáme vás pouze, abyste ji přijímali s úctou ke všemu, čím jsme.
Naše moudrost je s vámi vždy na vlně lásky,
Víla Modrý zvonek
© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Krása života je všude kolem tebe.

12. června 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Krása života je všude kolem tebe. Otevři své oči a pohleď na ni, vstřebávej ji, oceňuj ji, odrážej ji a staň se její součástí. Budeš-li očekávat nádheru, uvidíš ji; když však očekáváš, že uvidíš ošklivost, bude tomu tak. Volba je vždy tvá. Napij se zhluboka z pramenů krásy, a začneš ji odrážet, protože co je v tobě, odráží se navenek. Jsi jako zrcadlo; nemůžeš skrýt, co je v tobě, jakkoliv silně se o to budeš snažit, protože co je v nitru, nelze zadržet. Dříve či později se to samo projeví navenek; nech tedy vše volně plynout a nikdy se nesnaž tento proud zastavit. Povznes své vědomí a budeš schopen vidět krásu ve všem a v každém. Uvidíš všude Můj odraz, protože Já jsem krása, harmonie a dokonalost. Nauč se projevovat tuto krásu a harmonii ve všem, co myslíš, říkáš a děláš.

Mistr Kuthumi - Věčná láska srdeční čakry

11. června 2013 v 23:00 Vývoj vědomí bytostí

Uveřejnil(a) Láďa
Čtvrtek, 06 Červen 2013 19:28
Poselství od Mistra Kutumiho přijala Natalie Glasson 23-05-13

Stálým aspektem toho, že srdeční čakra slouží jako nástroj a maják, který přijímá světlo na Zemi, je být všímavý k tomu, že potřebuje neustálé čištění. Srdeční čakra je nástrojem, který je pohonem pro všechny zážitky na Zemi; úroveň otevření vaší srdeční čakry vám umožňuje vnímat svou realitu, své Já, Stvořitele a dokonce i váš vlastní léčebný proces s proměňující se úrovní porozumění. Když je srdeční čakra otevřená, pak máte velkou schopnost přijímat a vydávat vibrace, moudrost a podstatu Stvořitele. Vaše energetická vibrace se posunuje na vyšší frekvenci a vy jste schopni vstoupit do stavu jasnosti v celém vašem bytí, obzvláště v mysli. Při otevření srdeční čakry se může zdát, jako byste se spojovali s vyššími dimenzemi a aspekty sebe sama, protože přijímáte nepřetržitě vibrující proud sebe sama a Stvořitele, proudící vaším bytím. Otevření srdeční čakry, ať už jakéhokoli stupně, umožňuje vašim vyšším aspektům zakotvit se ve vašem těle.

Když je srdeční čakra zavřená nebo se zavírá, může to znamenat, že se srdce či mysl zaměřily na bolest v srdeční čakře. Tato bolest tu možná byla vždy nebo se vynořila nedávno díky jistým zážitkům, ale mysl může bolestí otupět a stále připomínat celému vašemu tělu bolest v srdci. Je to jako byste si přáli posílat vibraci bolesti do celého těla, aby bolestí vibrovalo. Může se zdát, že vstoupit do vibrace bolesti tímto způsobem by mohlo přinést léčení či řešení bolesti, ale ve skutečnosti to sníží vaši vibraci a vaše srdce se zavře, aby se chránilo. Často se stane, že když zažijete bolest v srdeční čakře, tak se srdce zavře, tím že nabírá bolest či se dokonce stává bolestí; nalezení lásky v srdeční čakře může být velmi těžké, pokud se nezmění zaměření mysli.Nezapomeňte, že to, co tvoříte, či na co se zaměříte, to prožijete. Takže pokud se zaměříte na bolest v srdeční čakře, čakra kvůli vašemu zaměření zdánlivě vtělí tuto bolest.

Mnoha způsoby zažíváte iluzi, kterou jste sami vytvořili svým záměrem, sami si umožňujete vstoupit do reality, kde bolest je skutečná a ta bolest, na kterou se zaměříte ve svém srdci, se stane vaší realitou. Pravda je, že bolest je pouze skvrnou na čistém a milujícím plátně lásky. Vaše srdce je vždy naplněno láskou Stvořitele; láska je věčně přítomná a není možné ji rozpustit bolestí ani strachem. Představíte-li si svou srdeční čakru jako čisté okno, ale povšimnete si skvrny na něm, stane se tato skvrna tím jediným, co vidíte, čisté okno už nemá kvůli této skvrně, která pohlcuje veškerou vaši pozornost, hodnotu či důležitost. Totéž se vám může stát se srdeční čakrou.

Je pravda, že vaše srdeční čakra může uchovávat mnoho bolesti a strachů, mnohými způsoby si můžete představit své srdce jako skříňku, kde neuchováváte jenom lásku Stvořitele a své duše, ale skladujete tu i energie, vzpomínky a moudrost, kterou vnímáte jako hodnotnou. Někdy ve své srdeční čakře uchováváte věci, které potřebují být skryté, dokud nejste připraveni je vzít na vědomí či je oslovit. Vaše srdeční čakra není jen nástrojem lásky, jehož prostřednictvím zažíváte a vyjadřujete lásku Stvořitele, ale je to i prostor, ve kterém ukládáte energie, vzpomínky a vědomosti. Někdy zde mohou být uzamčeny strachy, které slouží jako nástroj, vynoří se v nejvhodnější dobu, aby pomohly léčit a inspirovat vás k novému poznání sebe sama. Srdeční čakra je také nástrojem navýšení a proto se může stát, že bolest, kterou máte v srdci, může vaše bytí a vaši mysl přemoci. Je důležité si pamatovat, ve chvíli, kdy zažíváte bolest srdeční čakry, že láska zůstává ve vaší čakře vždy přítomna, máte na výběr, zda chcete lásku kvitovat či ne. Přítomnost lásky ve vaší srdeční čakře dokáže umožnit rychlé a krásné vyléčení každé bolesti, kterou prožíváte, ale klíčem k tomu je zůstávat bdělý k bolesti a odvést pozornost od strachu k uvědomění, že vaše srdeční čakra vždy přetéká láskou.

Když se cítíte osamělí, vystrašení, smutní či v jakékoli jiné emoci, která způsobuje bolest v srdeční čakře, je důležité si pamatovat a připomínat si, že láska stále ve vašem těle, bytí a realitě zůstává.Láska ve vašem bytí je věčná a vyžaduje to jen záměr, abyste ji vyzdvihli do popředí a zažívali. Ve chvílích, kdy srdce bolí, jste si zvolili vynést bolest do popředí, abyste ji zažili, je to vaše volba a vy máte vždy možnost svou volbu změnit a vybrat si prožitek lásky tím, že si budete připomínat, že láska je ve vaší srdeční čakře stále přítomná a je možné ji posílat ve vlnách na pomoc hlubokému čištění.

Srdeční čakra má také schopnost "stáhnout si" Vyšší já do vašeho bytí a vtělit je. Vaše Vyšší já nepřetržitě stahuje do vaší srdeční čakry své energie a přítomnost, abyste je lépe chápali a vyjadřovali. Vaše Vyšší já lze vysvětlit jako aspekt Stvořitele, který je třeba prolnout s vaším bytím. Vaše bytí zahrnuje duši, která je vaší esencí a pravdou a je aspektem Stvořitele. Duše nemůže být svým způsobem nikdy "dokončená", protože mezi duší, skupinou duší a Stvořitelem neexistuje oddělenost. Toto všechno jsou aspekty či rychlejší vibrace Stvořitele. Když přijímáte své Vyšší já, přijímáte rychlejší vibraci Stvořitele, která vám v tu chvíli poslouží a může to být aspekt vaší duše, skupiny duší či Stvořitele, ale je to aspekt, který obsahuje vhledy a pochopení, která vám pomohou vtělit Stvořitele. Na základě tohoto pochopení vaše srdeční čakra neustále stahuje, uvědomuje si či nalaďuje se na vaše Vyšší já. Často je to tak, že když hledáte vedení či inspiraci, tak nevíte, od které své části žádat pomoc, ale když zavoláte své Vyšší já, umožňujete části sebe, ať už své duši, skupině duší, Stvořiteli nebo dokonce průvodci, aby přistoupil a pomohl vám.

Jsem si vědom, že mnohé matou označení jako duše, skupina duší, Vyšší já, Stvořitel atd., ale mně to pomohlo, když jsem byl na Zemi ve fyzickém těle, abych pochopil, že mé Vyšší já je téměř další stupeň integrace Stvořitele, je to vibrace, která se neustále vyvíjí a vibračně roste, protože vy stále přijímáte své Vyšší já, které se podobá částem Stvořitele. Vaše Vyšší já je částí vás i Stvořitele, která vám vždy poskytuje vše, co potřebujete. Podobá se mostu, který vám umožňuje snadno se spojit se vším, čím je Stvořitel, abyste Stvořitele plněji vtělili do svého bytí. Duše se dá vysvětlit jako esence Stvořitele, která je napojena na inkarnaci, skupina duší je zdroj, jehož je duše prodloužením, Vyšší já je most mezi duší a skupinou duší a všechny tyto aspekty, včetně fyzického těla, jsou aspekty Stvořitele.

Možná byste rádi požádali mě, Mistra Kutumiho, abych přišel a pomohl vám s čištěním srdeční čakry. Láska, kterou s vámi nyní sdílím, vám pomůže k tomu, aby se vaše srdeční čakra rozšířila a náležitě otevřela. Dovolte si vdechovat tuto lásku hluboko do svého srdečního centra. Zaměřte svou pozornost na jeho otevření a rozšíření. Můžete opakovat:

"Má čakra je otevřená a rozšiřuje se."

Pak zavolejte svou duši, která je vyladěná a může se skrze vaši srdeční čakru projevit tím, že vstoupí a vyčistí vaši srdeční čakru ode všech nepotřebných energií. Požádejte svou duši, aby očistila také vaši mysl od zaměření pozornosti nepotřebným směrem v prostoru srdeční čakry. Představte si světlo své duše, jak omývá a čistí vaši srdeční čakru či prostor lásky ve vašem bytí.

Dovolte lásce, aby proudila z vaší srdeční čakry a posílejte ji i do svého okolí, aby se zaměřilo na proud lásky a její dostatek, který máte ve svém bytí.

Řekněte:

"Má srdeční čakra je naladěna na mé Vyšší já; umožňuji vibraci svého Vyššího já, aby proudila do a skrze mou srdeční čakru. Má srdeční čakra je vyjádřením mého Vyššího já."

Dovolte si prožít tuto integraci.

"Dovoluji si rozpoznat jakoukoli bolest ve své srdeční čakře, potřebuje-li být uvolněna a podnítit další růst. Uvědomuji si, že nepotřebuji nechat bolest stravovat mou srdeční čakru, ale mohu pozorovat tuto bolest a mít na paměti, že mé srdce je vždy plné lásky. A právě rozpoznání této věčné lásky, která mi umožňuje nepřetržitě čistit, uvědomovat si a léčit mou srdeční čakru, dovoluje větší projevení mého Vyššího já."

Dopřejte si čas k prožití, pozorování a integraci.

Nechť je srdeční čakra vaší největší radostí.

Mistr Kutumi

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Jaroslav Dušek: Naslouchám srdcem

11. června 2013 v 22:55 Doteky Nového Života


Známý český filmový a divadelní herec Jaroslav Dušek bývá v mediální zkratce často vykreslován jako podivín propagující jakýsi alternativní způsob života. Položme si ale otázku, co je na vnitřním ztišení, empatii nebo lásce alternativního. A co je tak zvláštního na naslouchání řeči stromů nebo kamenů, na životě v přítomnosti, úctě ke všemu živému a usilování o harmonii se sebou samým i vnějším světem?

Pokud zredukujeme část života herce Jaroslava Duška na chůzi po žhavých uhlících, držení dlouhodobých půstů a k tomu napíšeme, že pracuje na vlastním propojení s božským principem galaxie, pak jej můžeme označit za "šílence" nebo se v duchu ptát, co tím vším ten Dušek vlastně sleduje? Přitom v podstatě říká jen to, co řada z nás podvědomě ví nebo alespoň tuší. A právě tím Dušek provokuje a přitahuje zároveň takové množství lidí. O podivínství tedy nemůže být řeč, ačkoli možná patří tak trochu do jeho vlastní, vědomé osobní hry…

PTAL BYCH SE STROMU
Podle vás žijeme své životy v určitém vězení a umění jen zdobí jeho stěny. Z čeho je toto vězení vystavěno?
Z vědění. A ta slova jsou ne náhodou v češtině příbuzná. Mají společný rozkazovací způsob: Věz! Naše vězení stojí na vžitém poznávání skutečnosti, které je spojeno s naším pojmenováváním věcí a jevů. V určité chvíli zaujetí staneme uprostřed ohromného poznávání, které je nádherným živým procesem. Když v tom nás zavalí mrtvé informace, knihy, spisy, články, pojednání, výkřiky, rezoluce… Tak třeba tam ten strom (Jaroslav Dušek ukazuje prstem na místo, kde stojí strom, který zůstává po celou dobu našeho povídání s námi). O něm jistě existuje tolik knih, že bychom mohli celý život číst jen o tom konkrétním stromu a jeho vlastnostech. Právě tím vznikne jakýsi prostor, který nás sevře, a my najednou musíme stále studovat. Jenomže přitom nestudujeme strom, ale jeho popis. A když se ke stromu nakonec prokoušeme, tak najednou zjistíme, že jeho popis vůbec nepotřebujeme nebo je nám k ničemu. Naopak když vstoupíme přímo do světa poznávaných věcí, zjistíme, že ty nejsubtilnější stavy a pocity neumíme popsat, protože na to nemáme slova. Celý ten náš slavný a obrovský aparát intelektu nám najednou znemožňuje vyjádřit to, co opravdu cítíme. A to je naše vězení. Vězíme v jakémsi způsobu myšlení, na který jsme si zvykli.
Jak byste studoval ten strom vy?
Nestudoval bych ho. S tím stromem totiž jsem. Vím, že to jsou například mé plíce.
Dobrá, vnímejme ten strom jako vaše plíce. Jak byste o ně chtěl pečovat a také je léčit, když o nich nebudete vůbec nic vědět?
Ptal bych se přímo toho stromu, co potřebuje a co ode mě žádá. Domnívám se, že to ví nejlépe. A nejrychleji mi to řekne sám, tak se to dozvím. To je můj systém.
MATKA ZEMĚ
Přílišné zaměření na popisnost a snaha o detailní porozumění klíčovým pojmům je tedy jedním z hlavních pilířů, na nichž stojí naše vězení?
Ano. Třeba mnozí kvantoví fyzikové zjistili, že někteří šamani nahlížejí na realitu podezřele podobně jako oni. A tak společně pořádají meetingy, stejně jako se v NASA setkávají renomovaní astronomové se šamany, aby s nimi debatovali o galaxiích a hvězdách. Indiáni jim vyprávějí své "podivné" znalosti, které nemají vyčtené z žádných knih. Přitom občas nastane taková situace, kdy šaman řekne: "Ten váš jazyk, to je opravdu překážka v komunikaci. To vůbec nejde!" Běloši se udiveně ptají: "Jak to? Vždyť si povídáme. Vždyť tady přece mluvíme." A šaman odpoví: "Ano, ale ten váš jazyk se opírá o pojmy, o podstatná jména, jednoduše o to, co neexistuje. Proto je tady problém." Vědci se zeptají: "O co se opírá tvůj jazyk, když používáš slova, stejně jako my? Šaman řekne: "Můj jazyk se opírá o slovesa, procesy a průběhy, které nemají začátek ani konec. Vaše řeč se řídí popisem pojmů. Proto si neporozumíme."
Máte na mysli absenci "pohybu" v našem vyjadřování?
Opravdu jde o pohyb, který musíme našim slovům dát. Zabýváme se strnulými formami reality, chcete-li pojmy. Najednou z reality něco vyseknete, třeba sklenici, brčko, tácek, strom. Co myslíte, že vidí indián, když mu ukážete sklenici? (Jaroslav Dušek bere do ruky sklenici a začne mě hypnotizovat.)
Asi nejprve uvidí vaši pohybující se ruku a teprve pak samotnou skleničku…
Ne. Indián uvidí matku Zemi, protože ví, že bez ní by sklenice nikdy nevznikla. Ví, že nejprve byly uchopeny a zpracovány suroviny, taveny a opracovány lidskýma rukama. Indián vidí práci, která byla vykonána, a energii do ní vloženou. Zatímco my jako první uvidíme sklenici. A to je ten rozdíl. Proč to indián vidí jinak? Protože pokaždé, když se jde napít, tak nejprve odlije čtyřem světovým směrům na zem a pak odlije centru galaxie, svému středu a teprve pak se napije. Nám to přijde fantasmagorické nebo nepraktické, ani já to doma neudělám, že bych odlíval na parkety vodu čtyřem směrům, ale snažím se udržovat to vědomí ve svém myšlení. Když indián vidí strom, vidí bratra. Je to jeho bratr, spolupracovník a bytost, bez níž nemůže v životě být. Podobně jako jsou jeho bratři zvířata.
Na základě jakých impulzů jste začal vnímat svět jinak?
Představte si, že za tím stojí veškeré momenty mého života. Víte, to je ten vtip, protože intelekt k tomu potřebuje najít nějaký konkrétní klíč. Potřebuje se opřít třeba o autonehodu nebo vážnou nemoc, kdy byl člověk na hranici života a smrti, aby uslyšel: "Bylo to těžký, už bylo málem po mně, ale v tu chvíli ke mně sestoupil takový hlas a všechno mi řekl." Ale takhle to právě nemám, protože jde o neustálý děj…
Někde lze ale přece jen vystopovat jeho počátky…
Myslím, že někde v mých čtrnácti letech, když jsem hrál na gymplu divadlo, jehož součástí byla improvizace.Postupně jsme si zvykli, že k nám přichází inspirace, když stojíme na jevišti, nemáme předem nic domluveno, a přesto se děj pořád odvíjí. Když v tom stavu pobýváte a hrajete, tak víte, že se vám objeví najednou tři čtyři možnosti pokračování příběhu. Zároveň pořád hrajete a řešíte jednu z těch čtyř možností, ale v té hře nesmíte přestat. Najednou zjistíte, že k vám něco přichází, něco je jakoby ve vzduchu a zažíváte situace, že začnete o něčem hrát, improvizujete a přijde za vámi po představení kamarád, který řekne: "Jak jsi to mohl vědět?" A vy řeknete: "Co?" On odpoví: "No, ty jsi hrál o mně. To bylo celý o mně. Já byl v prdeli z toho, jak jsi mohl vědět o tom rozvodu," a já řeknu: "Prosím tě, já ani nevím, že ty tady dneska jsi, tak jak bych to mohl vědět?" Někdy je to bizarní, legrační, tajemné, ale když se to opakuje, tak si řeknete, to musí být nějak propojené, musí někde být nějaká propojenost těch myslí, těch jednotlivých oddělených elementů. A tudíž se pro vás stane postupně běžné, normální a neproblematické to, že je všechno nějak spojené, že to "něco" je ve vzduchu, "něco" nějak putuje a "něco" od někoho chytáme. Pak už je jenom krok k tomu, abyste objevil zenový buddhismus a další směry. Indiánské myšlení se pro mě nakonec ukázalo jako nejbližší způsob uchopování reality, v němž jsem prostě jako doma.
VĚZENÍ VÁŽNOSTI
Když člověk sleduje vaše přednášky a vystoupení na téma svobody, božství nebo vnímání času, je v nich pokaždé obsažen prvek humoru. Při pohledu na velkou část české duchovní a esoterické scény se ovšem člověka velmi rychle zmocní tíseň, protože řada lidí v tom světě pronáší svá moudra nesmírně vážně. Tak vážně, že si řeknete: Tak tam opravdu nechci!
Jde přesně o to vězení, o němž jsme mluvili. Ti lidé se sami uvězní ve své duchovnosti. Jenomže oni se uvězní v představě o té duchovnosti, protože jestli je tu něco čilého, živého a vtipného, pak je to duch. Kdo by měl být ještě živější, čilejší a vtipnější nežli on? Některým lidem stane, že to vezmou strašně vážně, a pak se dostávají do konfliktů. Třeba řeknou: "Nezlob se, ale byl bych raději, kdyby ses omluvil, protože to, co jsi teď řekl, se dotýká mého mistra a učení, které vyznávám celý život." A nastávají bizarnosti. Vězením se stane vážnost a závažnost. Vznikne neprodyšná atmosféra. Díváte se například na inauguraci prezidenta, což by měla být oslava, ale je to opravdu hrůza. Hrůza a vězení…
…a úzkost.
Protože vidíte, jak prezident kráčí okolo vojáků, kteří se ho společně s katolickou církví hned zmocní. Už ho mají, už sunou loutku… A prezident chodí jako medvěd, vedle něj poskakuje "šéf", který mu pokaždé řekne, kam má jít, a on jde. To má být hlava státu, ale té hlavě někdo povídá, kam se má točit, přikazuje jí, aby šla doleva, doprava a zpátky. Hlava nakonec ani neví, kam má jít, protože je to příliš složité a zmatené. Jsou v tom obsažené nepřirozené předpisy. Člověk je sám v nepřirozené situaci, ale už tam jsou dvě nejvíce hierarchické společnosti - církev a vojsko. Nadřízený, nadřízený, nadřízený a nejvyšší… Armádní generál, papež. Tihle ho hned chytí jako cvičeného medvěda. Možná při samotné inauguraci nikdo nepociťuje nějakou posvátnost. Myslím, že jde jen o formalitu, aby to prezident odchodil, položil věnec, pokud možno ne jinam, než kam ho měl položit. A to je vězení.
V souvislosti s tématem vězení, o němž hovoříme, se mi vybavuje jedna konkrétní věta Franze Kafky, který jednou napsal, že zatím nenalezl způsob života, který by se mu osvědčil. Našel jste ten způsob vy?
Ano a je to život. Není to jeho způsob. Je to život sám. Nezpůsobný život. Budeme jíst rukama!
CESTA SRDCE
Je tu život sám, ale k němu patří i kritické myšlení. Neustále nás posouvá dál a nenechá naši mysl usnout.
Ale ono nás to posouvá dál od naší podstaty, dál a dál.
Domníval jsem se, že když rozvíjíme kritické myšlení, nepodléháme tak snadno různým formám otroctví a hlasatelům jediných pravd. Když kritické myšlení "vypneme", protože jak říkáte, vzdaluje nás od naší podstaty, tak podle čeho rozeznáme lež a manipulaci?
Vždyť jste teď odpověděl! Vaše tělo odpovědělo, když jste si při otázce sáhl na srdce. Samozřejmě, že je to srdce, které pozná, jestli jde o manipulátora, "blázna" nebo "neblázna." Rozum to nepozná, protože se chová přesně tak, jak to říkáte vy. Rozum řekne: "Jak to mám poznat? Jak mám poznat vlastně, co je ten člověk zač?" Dospěli jsme do situace, kdy nevíme, jak máme poznat, kým je ten druhý. A nevíme, jak máme poznat, kým jsme vlastně my. Nevíme, jak to máme poznat, jak to uděláme, kde si to přečteme, kdo nám to řekne.
No právě…
No právě! Místo nekonečného zkoumání, popisování, uchopování a chápání bychom odmalička měli pěstovat dostatečný kontakt se svou intuicí, tělem a jeho řečí. A s informacemi, které nám tělo dává. Pak bychom velice snadno poznali, kdo je kdo, a nemuseli přitom provádět složité myšlenkové kotrmelce. Naše srdce by nám to řeklo.
Konečně se dostáváme z vězení k cestě srdce.
Pozor, k cestě srdce, nikoliv ke konceptu cesty srdce! Ani k teorii cesty srdce a krásným úvahám o cestě srdce. Prostě k cestě srdce a to je ten vtip. Vězení ta slova umí zabíjet i otvírat. Umí i oživovat.
A nezáleží na tom, jestli jdete po indiánské cestě nebo se vydáte tou, kterou kráčel některý z vašich blízkých, kterého si třeba matně pamatujete z dětství.
Existuje jeden ekvádorský šaman, který říká: "Je úplně jedno, jakou spirituální tradici kdo zastává. Podstatné je, zda pěstuje květiny. A pokud je pěstuje, tak je celkem jisté, že ho ty květiny změní a on už se od nich všechno dozví." Instinktivně si stejně květiny k sobě dáváme, to je právě ta legrace, protože to vlastně všechno děláme. Jenomže rozum hned řekne: "Co já se můžu dozvědět od kytky?" Tak mu řeknete: "A proč ji teda máš doma?" Rozum odpoví: "Protože to tak lidi mají. Naši přece taky měli kytky." Zmiňuji to jako myšlenkovou hru, je to legrační, protože stejně instinktivně všechny tyhle přirozené věci děláme. Pořizujeme si psy, květiny, rádi se díváme na malé děti, když si hrají, protože je to prostě hezké… Je to úžasné.
Co podle vás brání naší společnosti přijmout jako naprosto normální věc, že stromy nebo květiny mluví, když se všichni bez problémů shodneme na tom, že květiny voní a hrají pestrými barvami… Proč jsou lidé jako vy, kteří se nebojí říci, jak vnímají přírodu, považováni za blázny a podivíny?
Protože určitá část mysli, která souvisí s rozvojem konceptu strachu, sama sebe zbožštila natolik, že tohle nedovolí. Když se rozvíjí mysl, tak je to zpočátku velmi napínavé a zajímavé, protože ona najednou zjistí, že může všechno pojmout. Intelekt je ovšem poměrně nenasytný a bezedný. Chce pořád další informace, další, další, další prosím, knížka, přečteno a další. Mysl najednou narazí na něco, co neumí pojmout. Čím víc to zkoumá, tím víc naráží. Nechce se opřít o srdce, protože je do sebe tak zahleděná. Dokáže přece rozsekat realitu na nejmenší "pidi pidi piditrony" a nepotřebuje nějaké srdce a intuici. A co jí budou stromy něco povídat. Každý orgán v těle ví, co má dělat a co chce, ale mysl pohlcuje a přehlušuje všechno.
SLOVA, PENÍZE A ŽIVOT
Je třeba zmínit, že i člověk, který "mluví s přírodou" jako vy, zůstává kriticky uvažující bytostí.
Vždyť to je v pořádku. Používáme slova, ale jde o to, z jakého bodu své existence je používáme a proč. Jestli proto, abych vás například převrátil na nějakou víru nebo abych vás přehádal v diskusi stylem argument - prosím mluvte - protiargument - jaký máte? - nemáte? - konec, vyhrál jsem. Anebo jestli nám jde o to, abychom se společným prouděním dotýkali něčeho, co stejně říci nejde, ale můžeme se k tomu buď přibližovat, nebo se od toho vzdalovat. Asi každý z nás někdy viděl diskusi odborníků, kteří zastávají různé koncepty. Mají diskutovat a namísto toho vidíte, že žádná diskuse neprobíhá a ti lidé navzájem jen tvrdí, jak ti druzí lžou a že pravdu mají oni.
Protože si nenaslouchají ani "hlavou".
Vůbec. A v momentě kdy můžeme použít slova ke sdílení, stejně jako peníze, tak to bohužel neuděláme. Peníze jsou takovým povedeným konceptem mysli, který postupně vyabstrahoval až do číslic na monitoru. Dřív se jednalo alespoň o zlaté plíšky, ale dnes jsou jen hypotézou. A tenhle abstrakt, kterému říkáme peníze, můžeme buď používat k hromadění, rozmnožování, investování anebo ke sdílení.
Ale pozor, dodejme, že bez ohledu na existenci konceptu peněz potřebuje i Dušek kupovat chleba.
Ale pozor! Ano, dělám to, ale vím, že bych nemusel, pokud bych byl ochoten se rozhodnout odejít do lesa a spolehnout se na přírodu, tak bych to také dokázal.
SEN OBĚTI A BOJOVNÍKA
Život je úžasný dar a žijeme jej v nádherné době. V našich podmínkách se neválčí a obklopuje nás obrovský blahobyt oproti jiným koutům světa nebo historickým obdobím. Proč si to nejsme schopni přiznat a tolik nás dráždí a popuzuje, když se o blahobytu někdo veřejně zmíní?
Protože se nám líbí žít v konceptu oběti. Podle indiánského kmene Toltéků můžete ve svém životě v zásadě žít ve třech konceptech, kterým říkají snění. Prvním snem je sen oběti. Spočívá v tom, že se jako dítě stanete obětí všeho, co vám okolí nalije do hlavy, a vy jako dítě používáte poprvé svou pozornost. Proto se to jmenuje sen první pozornosti. Podívej, tady to je lednička, stěna, sklenička… Jsme vyučováni okolím, dospělými, rodiči, prarodiči, vychovateli, knihami, časopisy, televizí, rozhlasem a všemi výukovými, téměř hypnotickými systémy, které nás odvádějí od cesty srdce, pryč od božství, z něhož se zrodíme. Vznikáme jako samovolný božský akt. Spermie se spojí s vajíčkem a pak už jaksi samovolně probíhá božská práce, což většinou zapomeneme. Po narození jsme ještě chvilku tou božskou bytostí, která nemusí nic umět a dává okolí světlo. Úžasné světlo, protože je ještě božské. A jak říkám, božství se postupně učí obléknout si lidskou podobu. A dokonce přímo, obléknout si věci, zakrýt nahé tělo, aby náhodou nebylo nahé. Osvojíme si lidskou podobu, chemii, dějepis, zeměpis. Ono to je složité, je toho fůra, než se tam vůbec propracujeme, je to mnoho let, sedíme pořád v lavici, posloucháme výklady, abychom mohli být tím právoplatným a plnohodnotným členem lidské společnosti, který se zařadí. Ano, zařadí se do společnosti, aby nebyl nějaký takový hodně divný nebo vyšinutý nebo příliš svérázný.
A nemluvil náhodou s kameny.
Třeba. A teď to jede, jsme uchopeni hypnózou a tomu se říká sen oběti. To znamená, že v iluzi poznávání, které je vyučováním, jsme de facto zhypnotizováni nebo uzamčeni do určitého způsobu myšlení. Sen oběti poznáte podle toho, že někde musí existovat konflikt, nejlépe všude. Musí být hodně konfliktů a problémů, které je nutno řešit, nejčastěji bojem. Musí se bojovat proti korupci, za mír, proti chudobě, proti rakovině nebo proti globálnímu oteplování. Boj se vede jako něco samozřejmého, nejlépe když ten boj probíhá ve jménu dobré myšlenky! To je teprve ten správný boj. V něm je dobré se obětovat, protože když se někdo obětuje za dobrou myšlenku, je to dobrý vzor pro ostatní, aby se také obětovali. Ve snu oběti se tak pěstuje oběť jako modla. Vzpomínáme na své oběti, slavíme, jak se obětovaly, jaká to byla ušlechtilá oběť. Položíme zase květiny, znovu si je připomeneme, protože si historii připomínat musíme a nikdy nesmíme zapomenout na oběti, které byly učiněny. To je sen oběti. A posvátné knihy jsou na něm většinou založené a vytvářejí pocit, že člověk musí pokaždé obětovat tomu kterému bohu alespoň něco.
A druhé snění?
Pokud nahlédneme ze snu oběti naše vězení a uvidíme ho, můžeme postoupit dál, do snu druhé pozornosti. Už jsme vědomí, začínáme princip vězení chápat a podruhé použijeme svou pozornost. Tentokrát bdělým způsobem prozkoumáme názorové systémy, které do naší hlavy pronikly. Začneme v klidu a bez předsudků zkoumat, čemu vlastně věříme a na jakém základě. Kdo nám to řekl, proč se nám určitá myšlenka nebo koncept líbí nebo zdá dobrý a jiný ne. Tomu se říká sen bojovníka. Bojovník je v toltécké tradici tím, kdo bojuje se sebou samým, s těmi koncepty, zkoumá a provádí změnu vžitých názorových systémů. Vyhodí ze své hlavy nevraživé názorové systémy, vyhodí názorové systémy založené na oběti, vyhodí ven názorové systémy založené na konfliktu, vyhodí názorové systémy založené na dualitě (dvou protikladech - pozn. autora). Toltékové nemají jen protipóly, ale i společný bod, z něhož vše vyvěrá, tudíž stále vidí jednotu, z níž vše vychází.
A snění třetí?
Bojovník může ještě postoupit dál a to už je prazvláštní okamžik. Okamžik, kdy se bojovník nasytí všemi názorovými systémy i těmi takzvaně pozitivními, harmonickými a krásnými. A udělá krok, který se v některých tradicích označuje jako znovuzrození nebo zmrtvýchvstání, totiž vstoupí do života. A nepoužije apriorně názorové systémy a nechá na sebe dopadnout živou skutečnost.
via zizkovskelisty.cz

TZOLKIN 11.6.2013 7 EB galaktický portál

11. června 2013 v 9:58 Mayský Kalendář na každý den

ŽLUTÝ REZONANČNÍ ČLOVĚK

Eb / Uuc - Stejně jako existuje mnoho cest, tak i životní cesta není jen jedna - je mnoho konců a mnoho začátků. Vlastně je to cesta za cestou, začátek za začátkem, konec za koncem….a tak dále a tak dále …v dech beroucím orchestru životních zážitků. Užijte si a učte se naplno z každé cesty, po které jdete - od významných transatlantických plaveb, až po neplánované denní výlety; od rozsáhlých životních změn, po malá světla, která vás vedou na každém semaforu.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO UŠLECHTILÉHO PRO SPOLEČNOST, ABYCHOM POZVEDLI ROZMĚR SVÉHO LIDSTVÍ.

Dnes není nouze o "náhody". Napjaté situace mě nutí vyjasnit postoj a přijmout odvážná rozhodnutí. Dnes se nenechám manipulovat. Zbavím se břemene minulosti , ujasním si reorganizaci a nový pořádek. Silou vůle přeškrtám minulost a začínám se dívat dopředu. Cítím, jak nový Duch prostupuje mé tělo i smysly.

TRANSFORMACE

Získejte přístup k objektivní moudrosti, která přistupujíc nestraně do emocionálních dramat - ve vás záměrně vyvolává nepříjemné pocity, abyste začali hledat cestu ven. Přestaňte se na sebe rozčilovat. Nehledejte viníky venku. Vyveďte svoje emoce z dramatu života do svobodně zvolené neutrální oblasti. Přijměte v pokoře vaše životní lekce a uzdravte jejich příčiny. Otevřete se kontaktu společníka osudu. Přijměte jeho pomoc.

Svobodná vůle, zodpovědnost, moudrost….

Zkušenosti získané ve Dnu ŽLUTÉHO ČLOVĚKA se mohou ukázat velmi překvapivé, jelikož se zde jedná o naši pravou identitu. Většina z nás uvízla v karmické polaritě, často spadla do krajností a v závislosti na stupni vývoje se zastavila na extrémním strachu, nebo bloudila po poli lásky. Odrazem tohoto stavu je chorobný sklon k vydávání soudů, nebo hodnocení lidí a jevů.V takových případech ve Dnu ŽLUTÉHO ČLOVĚKA dochází k čelnímu střetu našeho pohledu na svět s jeho silnou neutrální Energií. Dokud neuvěříte v suverenitu vašeho JÁ, budete stále sužováni bolestnými záležitostmi, které přicházejí zvenčí. Čím více jste uvízli v polaritě, tím více vás budou strašit. Pokud jste jedni z těch, kteří se povznesli nad svět matérie, Dny EB vás zalijí moudrostí, kterou s sebou přináší. Díky tomu vám "karmické terapie" přestanou řídit běh života, protože stojíte nad nimi!! Začnete-li sami řídit svůj život, Dny EB budou podporovat vaši nezávislost. Pokud je vaše JÁ stále závislé na vnějším světě - na starých ideologiích, či lásce a nelásce vašich "nadřízených", využijte vzkazy, které vám nabízí ŽLUTÝ ČLOVĚK. Váš vnitřní Obr stále čeká na váš pokyn, chce po vás, abyste ho zapojili do akce - chce zavést postupně pořádek ve vašem životě. To on vám pomůže najít svobodu a nezávislost vašeho JÁ. Pečeť ŽLUTÉHO ČLOVĚKA je první stanice kontroly na cestě k aktivaci vašeho Vyššího JÁ.

7. REZONANČNÍ TÓN SPOJENÍ - SÍLA SOUZNĚNÍ

Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě - věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické do NOVÉHO světa. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům. PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.

STAŇTE SE JEDNÍM S MYSTICKOU SEDMIČKOU
JEDNÍM SE SEDMI ČAKRAMI TĚLA
SEDMI ÚROVNĚMI PYRAMIDY,
KTERÉ SPOJUJE VĚDOMÍ SEDMI

Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje, nazývaném též SEDMOU dimenzí. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. V energii SEDMIČKY je stimulovaný ŠESTÝ SMYSL, čili mimosmyslové vnímání. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abychom se nedostali do zápasů či extrémů

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Můžeš vstoupit do onoho vnitřního míru a klidu a najít Mě.

11. června 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jen v klidu se vše objasní. Jen v klidu dosáhneš míru a najdeš Mě. Já jsem stále zde, ale ty jsi slepý k této zázračné skutečnosti, pokud se neumíš ztišit a hledat Mě v tichu, což můžeš udělat kdykoliv. Čím častěji to budeš provádět, tím přirozenější se ti to stane. Nemusíš utíkat do samoty, abys Mě nalezl. Budeš Mě moci najít vždy a ve všem, co děláš. Nezáleží na tom, jaký je všude kolem tebe chaos a zmatek nebo jak je venku hlučno. Můžeš vstoupit do onoho vnitřního míru a klidu a najít Mě. Jakmile Mě najdeš, světlo pravdy osvětlí každou situaci, protože kde jsem Já, tam není temnota, tam nejsou žádné problémy. Tam je jen mír.