Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Červen 2013


Vítejte v národním registru pramenů a studánek

25. června 2013 v 22:46 MATKA ZEMĚ

Vítejte v národním registru pramenů a studánek

Nalézt ve správnou chvíli v přírodě pramének čisté vody je mnohdy malý zázrak, ten úžasný pocit ostatně zná každý poutník, který se kdy znaven a žízniv trmácel krajinou. To platilo od pradávna, zkušenosti dávných lovců, zemědělců i cestovatelů si neseme v sobě, a tak ani v dnešní době nepřekvapí, že krásná studánka je ozdobou mnohého koutu naší přírody, na který mnozí vzpomínají ještě po mnoho let.
V moderní uspěchané době, kdy je prý na vodu nejlepší umělohmotná láhev, však význam přírodních zdrojů vody pomalu zaniká (a mnohdy nepomůže ani úprava vody). Po staletí udržované studánky pustnou, praménky se ztrácejí v bahně, pamětníci rozsáhlých pramenišť odcházejí, prastaré mapy neplatí. Je to velká škoda, voda do krajiny patří, a to nejen pro lidi, ale i pro veškeré živočichy.
Pojďte s námi hledat a do budoucna podchytit všechny veřejně přístupné přírodní zdroje vody (tedy praménky, studánky,...), aby i ostatní věděli, kde třeba v nouzi nejvyšší nalézt chladivé osvěžení.

Bez vody by nebyl život a tak tato blahodárná tekutina od nepaměti provází všechny živé organismy na Zemi. Važme si jí a pečujme o její přirozené zdroje - bez ní vše živé zahyne.


http://www.estudanky.eu/uvodTZOLKIN 25.6.2013 8 CIMI kin 86

25. června 2013 v 12:21 Mayský Kalendář na každý den

BÍLÁ GALAKTICKÁ SPOJKA

Cimi / Uaxac - Posvátný tajemný koloběh života, smrti a znovuzrození. Každý den ve spánku zemřeme, každý den se probudíme a jsme znovuzrozeni. Uaxac je časová šňůra spletená na cestě věčnosti, kterou ztělesňuje Cimi: použijte je jako vodítko, záchranné lano, jak při práci s životními přechody, nebo transformací. Nikdy nezapomeňte, že silné a hluboké spojení se svou pokrevní linií, rodinnou karmou, vašimi předky, kteří jsou i vašimi průvodci - vás chrání a pomáhají na každém kroku ……..jsou tam vždy bez ohledu na to, jak sami se cítíte. Stejně jako proudí vlny přílivu a odlivu přes písek, tak se pohybují proudy našich životů s rytmy obrovského oceánu kolektivního vědomí.

CIMI TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ
JE TO DOBRÝ DEN SPŘÁDAT VOLNÉ VLÁKNO ŽIVOTA

Všechno s čím bojuji se živí mojí energií. Dnes končím boj a přijímám každou změnu. Odmítám nepříjemné vzpomínky, prolomím smrtelný strach a uvolním se od zátěže ( doplňte čeho). S lehkostí se vydávám na další cestu. Dnes mě nezraní žádné potíže - buď je vyřeším, nebo si vyberu novou cestu. Co mně přináší hádky, spory, bezesné noci a vnitřní boj? Můj nepřítel klidně spí a já se trápím a trpím. Dnes udělám pořádek ve svých myšlenkách.

TRANSFORMACE

Vzdejte se síly dokonalosti. Poslouchejte v sobě tu část, která volá " po smrti " a transformaci. Buďte přístupní její moudrosti…

Rovnováha, minulost, změna…..

Síla dopadu CIMI se objeví jako mocná ENERGIE PŘEMĚNY. Klade zvláštní důraz na oddělení od starých programů, autorit a zlozvyků. CIMI přetrhává a láme vazby se vším, co je ZKOSTNATĚLÉ. Čím silnější je ZTUHLOST, tím bolestnější je proces! I když BÍLÁ SPOJKA často přináší bolest a utrpení, je naším největším spojencem na duchovní cestě rozvoje. CIMI nám umožňuje udělat rozhodující krok vpřed. Pokud se naučíte vědomě pustit to, co bylo - CIMI vás bezbolestně vyprovodí ze starých nefungujících vztahů do nové bezpečné oblasti.

V jednom lidském životě umíráme tisíckrát, protože každý nový krok směrem k novému cíli, je další z vnitřních smrtí. Energie BÍLÉ SPOJKY pracuje jako bílé krvinky, bojuje v organizmu s tím, co nám brání žít. CIMI válčí se zápalnými ohnisky a odstraňuje potencionální hrozbu našeho duchovního života. Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM - je jedno, s čím - dejte pokyn převozníku CIMI. BÍLÁ SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může UVOLNIT z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce, nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli - ale nemůžete odtrhnout.

8. GALAKTICKÝ TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ

Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU.Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném,úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku - VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené.Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své Ego ze slepoty

VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE

Tón GALAKTICKÝ vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou.Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces,Tón OSM se může ukázat jako velmi nepříjemný. Bolest a utrpení se mohou objevit v oblasti mentální, emocionální, fyzické, nebo také v podobě překážek, nepříznivého průběhu věcí, nešťastných událostí doma, ve společnosti i v povolání. Práva spirituální jsou velmi konzistentní ,vymáhají po nás jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


Uvidíš rodinu lidstva a poznáš, že všichni jsou stvořeni k Mému obrazu.

25. června 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Hledej a nalézej svobodu Ducha, protože kde je skutečná svoboda, tam je mír, a kde je mír, tam je láska, a láska otevírá všechny dveře. Kde je láska, tam není kritika, souzení ani odsuzování, protože ty víš a chápeš, že ve Mně a v Mé lásce je vše jedním. Uvidíš rodinu lidstva a poznáš, že všichni jsou stvořeni k Mému obrazu. Přejdi z vnějšku k samému jádru věci, kde není žádných přehrad a všichni jsou, spojeni v dokonalé jednotě. Nalezneš jen to opravdu nejlepší v každém a ve všem. Jsi-li v dokonalém vnitřním míru, neztrácíš čas tím, že se pokoušíš změnit ostatní. Prostě se učíš být a v bytí vytváříš pocit jednoty s veškery'm životem, a klid a láska vládnou nade vším.

KUNDALINI A ČAKRY

25. června 2013 v 0:29 Vývoj vědomí bytostí


KUNDALINI A ČAKRY
Praktická kniha
Cesta uvolnění životní energie

NEÚMYSLNÉ UVOLŇOVÁNÍ ENERGIE KUNDALINI Proces uvolňování Energie kundalini leží stočená u kořene páteře. Její uvolňování lze přirovnat k pohybu vln, plamenů, pulzování nebo odvíjení. Rozvinutá část kundalini si obvykle hledá cestu vzhůru páteří až po temeno hlavy a odtud ven tím, čemu se někdy říká vrcholná čakra. Cakra (sanskrtské slovo, které znamená „kolo“) označuje různé energetické víry v našem éterickém těle. Někdy se energie vine vzhůru kolem páteře, až dosáhne vrcholné čakry. V přirozeném evolučním procesu se během lidského života uvolní několik vln nebo vrstev podle toho, jakého vývojového stupně ten který člověk dosáhl. Pohyb takové vlny je tak nepostřehnutelný, že si jej většina lidí neuvědomuje, i když si před uvolněním mohou uvědomit teplo (pohyb energie) v kostrční krajině. Citlivější lidé cítí proudění energie vzhůru páteří. Mohou cítit tlak nebo bolest, když energie vstupuje do zablokované části anebo když pohyb energie není normální. Je mnoho vrstev kundalini, které čekají na uvolnění. Uvolňování kundalini připomíná loupání jednotlivých vrstev cibule. Během svého života může člověk uvolnit několik nebo mnoho vrstev. Lidé, kteří jsou obeznámeni s energií kundalini, mohou uvolnit více vrstev, Čímž urychlují svou evoluci; v extrémních případech mohou uvolnit tekutý oheň nebo extrémní teplo. Kundalini, někdy nazývaná šakti (neboli božská jiskra životní síly) začíná svůj vzestup od kostrče, kde je umístěna. Když vystoupí vzhůru páteří a ven temenem hlavy, splyne i s duchovní energií vesmíru. Tato směs energie padá jako déšť j zpátky na tělo a prostupuje celým systémem, jehož buňky pomáhá čistit. Je-li vzestupný proud kundalini zablokován něčím negativním nebo nějakým nepročištěným a nepřipraveným tělesným orgánem, může kundalini po několika dnech klesnout a pak znovu začít pomalý a bolestný vzestup. Tento proces může vyvolat velký zmatek a způsobit různé tělesné, duševní nebo citové potíže. Člověk, který uvolní několik vrstev energie najednou, může být v nádherném stavu po dobu několika dnů nebo i týdnů. Takový člověk může mít neobyčejnou tělesnou sílu, krásné nové porozumění, pocity blažeností nebo transcendentalní vědomí a pocit, že dosáhl osvícení. Také může být trochu pyšný. U většiny lidí však tento stav pomine a kundalini zahájí svůj očistný proces; člověk se pak diví, kam se poděl ten „nádherný“ pociť a proč je všechno najednou tak obtížné. To je však běžný postup uvolňování kundalini. Když je energie příliš zablokovaná, nedochází ke stavům blaženosti, protože energie musí okamžitě začít překážky odstraňovat. Tyto překážky jsou způsobeny ustrnulými postoji nebo starými citovými nebo duševními jizvami. Spatné držení těla nebo zranění mohou také blokovat energii. Lidé, kteří pečují o své tělo a zvyšují své duchovní vědomí, dosahují očištění kundalini mnohem rychleji a snadněji. Stoupání kundalini je pro ně nádherným zážitkem a jeho blahodárné účinky si tito lidé uvědomují téměř okamžitě. Není-li však tělo připraveno na tuto mocnou sílu, může dovršení celého procesu trvat léta. Jakmile se jednou kundalini uvolní, NEEXISTUJE CESTA ZPÁTKY! Obrátit tento proces je nemožné, ačkoli jej lze někdy zpomalit. Rozhodne-li se někdo, že tento vývoj je nadále nežádoucí, a snaží-li se tuto energii zastavit, pak dojde k zahlcení a nemoci, která v extrémních případech může skončit smrtí. KUNDALINI A ČAKRY Praktická kniha Cesta uvolnění životní energie
NEÚMYSLNÉ UVOLŇOVÁNÍ ENERGIE
KUNDALINI
Proces uvolňování
Energie kundalini leží stočená u kořene páteře. Její uvolňování
lze přirovnat k pohybu vln, plamenů, pulzování nebo odvíjení.
Rozvinutá část kundalini si obvykle hledá cestu vzhůru páteří až po
temeno hlavy a odtud ven tím, čemu se někdy říká vrcholná čakra.
Cakra (sanskrtské slovo, které znamená "kolo") označuje různé
energetické víry v našem éterickém těle.
Někdy se energie vine vzhůru kolem páteře, až dosáhne vrcholné
čakry. V přirozeném evolučním procesu se během lidského života
uvolní několik vln nebo vrstev podle toho, jakého vývojového stupně
ten který člověk dosáhl. Pohyb takové vlny je tak nepostřehnutelný,
že si jej většina lidí neuvědomuje, i když si před uvolněním mohou
uvědomit teplo (pohyb energie) v kostrční krajině. Citlivější lidé cítí
proudění energie vzhůru páteří. Mohou cítit tlak nebo bolest, když
energie vstupuje do zablokované části anebo když pohyb energie
není normální.
Je mnoho vrstev kundalini, které čekají na uvolnění. Uvolňování
kundalini připomíná loupání jednotlivých vrstev cibule. Během
svého života může člověk uvolnit několik nebo mnoho vrstev. Lidé,
kteří jsou obeznámeni s energií kundalini, mohou uvolnit více vrstev,
Čímž urychlují svou evoluci; v extrémních případech mohou uvolnit
tekutý oheň nebo extrémní teplo.
Kundalini, někdy nazývaná šakti (neboli božská jiskra životní
síly) začíná svůj vzestup od kostrče, kde je umístěna. Když vystoupí
vzhůru páteří a ven temenem hlavy, splyne i s duchovní energií
vesmíru. Tato směs energie padá jako déšť j zpátky na tělo a
prostupuje celým systémem, jehož buňky pomáhá čistit. Je-li
vzestupný proud kundalini zablokován něčím negativním nebo
nějakým nepročištěným a nepřipraveným tělesným orgánem, může
kundalini po několika dnech klesnout a pak znovu začít pomalý a
bolestný vzestup. Tento proces může vyvolat velký zmatek a
způsobit různé tělesné, duševní nebo citové potíže.
Člověk, který uvolní několik vrstev energie najednou, může být v
nádherném stavu po dobu několika dnů nebo i týdnů. Takový člověk
může mít neobyčejnou tělesnou sílu, krásné nové porozumění, pocity
blažeností nebo transcendentalní vědomí a pocit, že dosáhl osvícení.
Také může být trochu pyšný. U většiny lidí však tento stav pomine a
kundalini zahájí svůj očistný proces; člověk se pak diví, kam se
poděl ten "nádherný" pociť a proč je všechno najednou tak obtížné.
To je však běžný postup uvolňování kundalini.
Když je energie příliš zablokovaná, nedochází ke stavům
blaženosti, protože energie musí okamžitě začít překážky
odstraňovat. Tyto překážky jsou způsobeny ustrnulými postoji nebo
starými citovými nebo duševními jizvami. Spatné držení těla nebo
zranění mohou také blokovat energii.
Lidé, kteří pečují o své tělo a zvyšují své duchovní vědomí,
dosahují očištění kundalini mnohem rychleji a snadněji. Stoupání
kundalini je pro ně nádherným zážitkem a jeho blahodárné účinky si
tito lidé uvědomují téměř okamžitě. Není-li však tělo připraveno na
tuto mocnou sílu, může dovršení celého procesu trvat léta.
Jakmile se jednou kundalini uvolní, NEEXISTUJE CESTA
ZPÁTKY! Obrátit tento proces je nemožné, ačkoli jej lze někdy
zpomalit. Rozhodne-li se někdo, že tento vývoj je nadále nežádoucí,
a snaží-li se tuto energii zastavit, pak dojde k zahlcení a nemoci,
která v extrémních případech může skončit smrtí.

KUNDALINI A ČAKRY
Praktická kniha
Cesta uvolnění životní energie

TZOLKIN 24.6.2013 7 CHICCHAN kin 85 galaktický portál

24. června 2013 v 23:15 Mayský Kalendář na každý den

ČERVENÝ REZONANČNÍ HAD

Chicchan / Uuc - VY jste zodpovědní za váš vlastní osud. Vy sami držíte otěže vaší životní cesty. Bez ohledu na to, čím jste prošli, nebo kdo vás kam dovedl , nakonec jste to vy, kdo má navrch v každém aspektu vašeho života. Vy sami sedíte na vrcholu hory a máte možnost vidět obrovský horizont své duše z 360° - cítit celý rozsah lidských zkušeností - rozhodovat, jaký život skutečně chcete. Je to otázka změny vašeho vnímání, způsobu myšlení, reakcí, zvyků, předpokladů. Obtížné? Ano, velmi. Ale mimořádně posilující.

DNES JE DOBRÝ DEN PEČOVAT O SVÉ TĚLO, O JEHO PRUŽNOST A TOK ENERGIE

Dnes budou vyneseny na povrch všechny škodlivé usazeniny. Dnes najdou ústí všechny škodlivé myšlenky. Můj fyzický stav odráží stav mé duše. Všechno, co dělám, závisí na mé síle. Dnes se řídím instinktem, který mi řekne, jak nabrat sílu.

TRANSFORMACE

Použijte svoje tělo jako klíč k vnitřní transformaci. Podívejte se na něj, jako na ukazatel směrující vás k Vyššímu Vědomí. Řiďte se instinktem. Řiďte se vnitřním hlasem.Věřte v přirozenou schopnost rozhodnout se v tom okamžiku….

Instinkt, vitální síla…..

ČERVENÝ HAD náleží k nejrychleji konající síle Prasíly. Pokud je lidské Vědomí založeno na právech duchovních, energie HADA vám nabídne vynikající fyzickou i psychickou kondici. Ten, kdo se řídí pravidly stanovenými Egem, se nemůže divit, pokud ho ČERVENÝ HAD konfrontuje se skutky egoistického chování. HAD přistupuje velmi přísně k chování lidského Ega, jelikož v samovůli Ega vzniká nejvíce karmického odpadu. Všechny nepříjemné pocity ve dnech ČERVENÉHO HADA jsou znakem nedostatku lásky k sobě a k druhým lidem. Kdo se nachází v harmonii se svým Středem, kdo respektuje svoje zdraví i tělo, tomu HAD zašle životní sílu na všech možných úrovních, zejména na úrovni fyzického a mentálního těla. Doplňkovou odměnou HADA za laskavý přístup k našemu vlastnímu životu a životu všech ostatních bytostí, bude skvělá nálada. Pamatujte, že naše laskavost a skvělá nálada je poskytována všem lidem, se kterými se setkáváme. Nepřímo tak budeme obdarováni také jejich energií v podobě úsměvu. Člověk pohrdající dary života, závislostmi, špatnou životosprávou, nedostatkem hygieny, nebo negativním postojem k životu, by se měl co nejrychleji spojit s Energií ČERVENÉHO HADA, než se objeví nemoc.

7. REZONANČNÍ TÓN SPOJENÍ - SÍLA SOUZNĚNÍ

Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě - věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické do NOVÉHO světa. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům. PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.

STAŇTE SE JEDNÍM S MYSTICKOU SEDMIČKOU
JEDNÍM SE SEDMI ČAKRAMI TĚLA
SEDMI ÚROVNĚMI PYRAMIDY,
KTERÉ SPOJUJE VĚDOMÍ SEDMI

Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje, nazývaném též SEDMOU dimenzí. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. V energii SEDMIČKY je stimulovaný ŠESTÝ SMYSL, čili mimosmyslové vnímání. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abychom se nedostali do zápasů či extrémů.

( Dva galaktické portály dávají Vlně specifický význam. Jsou to ČERVENÝ HAD 7 a ŽLUTÁ HVĚZDA 10. Dvojnásobná síla HADA klade zvláštní důraz na všechny impulsy ve sféře fyzického uzdravení. Jejím cílem je probuzení vaší oslabené životní síly. Zatímco ŽLUTÁ HVĚZDA disponuje velkou silou výrazu. Energie LAMAT, která o něco později vyznačí program TŘETÍHO ČASOVÉHO ZÁMKU, má za úkol zharmonizovat všechno, co se na Zemi zharmonizovat dá. Krása a estetika jsou pozadím transformace ve Vlně BOUŘE. Nejpříznivější perspektiva komunikace s touto Energií ČASU je vědomé vpuštění sil transformace až do podstaty existence.
Jakékoliv vyčerpání fyzické, duševní, životní únava, duchovní letargie, pocit vnitřního vyhoření - jsou pole procházející ve Vlně BOUŘE procesem regenerace. Můžete zde zažít téměř zázraky. Síla CAUAC reaktivuje impulsy k obnovení plné vitality: je katalyzátorem v procesu přeměn, obnovy a posílení nervů. V současné době dojde ještě k jednomu specifickému transformačnímu prvku, který proniká do naší " tíhy" - velmi subtilně nás přesune ve směru lehčí materie. Bude to síla ÉTERU)

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Služba je zázračný léčitel

24. června 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Věnuj se dnes Mně, Mé službě a službě lidstvu. Služba je zázračný léčitel, protože když při ní zapomeneš na sebe, zjistíš, že rosteš a zázračným způsobem se rozvíjíš. Dosáhneš velkých výšek a prozkoumáš velké hlubiny a tvá láska a porozumění životu začnou pro tebe mnoho znamenat. Dnešní den ti poskytne bezpočet příležitostí k rozpětí a růstu. Přijmi každého se srdcem plným lásky a vděčnosti a pociťuj, jak se rozvíjí tvé vědomí a moudrost. Žij plně a bohatě, bez hranic a omezení. Očekávej jen to nejlepší ve všem a v každém a sleduj, jak se to naplňuje. Měj své srdce otevřené bližním. V každém hledej jen to nejvyšší dobro a pracuj na vyšší úrovni vědomí. Dodávej druhým odvahu všemi možnými způsoby, protože každá duše potřebuje povzbuzení. Zjistíš, že budeš-li pomáhat jiným, pomůžeš zároveň i svému růstu.ARIOVÉ, červen 2013

23. června 2013 v 23:07 Doteky Nového Života

Co je třeba dělat do letního slunovratu a jakým způsobem?

Nebraňte se vodě. Ukazuje vám, jak rozsáhlé mají být změny ve vašem životě.
Vezměte si z vody příklad, neničí apriori, nemá uchopitelný tvar, je ve své podstatě blahodárná, je podstatou života samotného.
Chovejte se jako voda. Nyní vám ukázala, jakou má obrovskou sílu a jaké změny dokáže způsobit. A zlobí se snad někdo na vodu?
Neničí, pročišťuje. I vy opouštíte to staré a to není ničení, to je změna.

Záleží na úhlu pohledu. Opusťte mysl a její posuzování, co je dobré a co špatné a splývejte s proudem svého srdce. Vaše srdce jsou v harmonii s vesmírem, jinak by netloukla. Vaše mysl stále vytváří konstrukce strachu. Kdo má tedy větší nadhled, srdce nebo mysl?

Staňte se vodou, která se prosakuje do Matky přírody, voda nevlastní, nepoutá, neohýbá násilím. Pouze plyne. Uvěřte v sílu plynutí a v sílu bytí, pak uvěříte v Boha.
Voda má všechna skupenství - dokáže se všude dostat. Buďte tedy kreativní v dosahování svých záměrů. Dosahujte jich citlivou cestou, přitom ale nezapomínejte na sílu vody. Pracujte duchovně ve hmotné sféře.

Pusťte stará schémata, která vás drží mimo víru posvátné tvorby - tvorby myšlenkou - myšlenkou vycházející ze srdce. Pozorujte obrazy a myšlenky ve svém srdci a jimi se řiďte - ty jsou pravé. Naučte se přesně rozlišovat, co je ze srdce a co je z mysli.

TZOLKIN 23.6.2013 6 KAN

23. června 2013 v 13:11 Mayský Kalendář na každý den

ŽLUTÉ RYTMICKÉ SEMENO

Kan / Uac - Uvolněte se od vězení, které jste postavili kolem sebe, vaší mysli , těla i duše, rozmotejte těžké sítě svazující schopnost snít a uzdravte hluboké rány, které stále leží skryté pod lety bolesti, strachu a traumat. To je více než jen zbožné přání, více než přicházející Osvícení Vědomí, než ukončování dlouhého počtu Mayského kalendáře - co vás osvobodí. Myslíte si, že chcete být opravdu svobodní? Pak jediné, co potřebujete je udělat to, protože vy jste jediný, kdo vás může vysvobodit.

DNES JE DOBRÝ DEN OČISTIT VZTAHY A NAVÁZAT NOVÉ
SEMENO, TO JE MAGIE KLÍČENÍ, RODINA, SEXUÁLNÍ AKTIVITA

Dnes v sobě probudím přátelské city k lidem, prolomím ledy a bloky v komunikaci s okolím. Zredukuji chybné představy a osvobodím se od komplexů. I já mám právo na štěstí, ale na štěstí je třeba zapracovat. Jak se mám zbavit chudoby a smůly, když nic nedělám? Dnes neřeknu ani jednou : Nevím si rady; Nemůžu; To nedokážu - To já jsem strůjcem svého osudu.

TRANSFORMACE

Uvědomte si, že životní problémy vám chtějí jen pomoci osvobodit vás od iluze bezpečí. Mějte odvahu využít nové možnosti. Zbavte se nadměrné opatrnosti. Nepříjemnosti, kterým čelíte vám to ukazují. Probuďte v sobě pole snů a přání.

Cíl, schopnost, příležitost….

Dny označené KAN bolestně odhalí jakoukoliv nedbalost tím, že nepoužíváte vaše přirozené schopnosti, nevyužíváte životní příležitosti a jedinečné možnosti. Země je evoluční scéna, na které musíme zdokonalit naše Hvězdné SEMENO. KAN klade zvláštní důraz na všechno, co je Božské, a co nejvíce opomíjíme. Ten, kdo se honí za iluzemi a zanedbává svoje poslání, spatří ve dnech ŽLUTÉHO SEMENE bolestný odraz svých činů. Zatímco ten, kdo se řídí moudrostí srdce, toho podpoří Energie KAN zápalnou silou, nasměruje ho k cíli, ukáže efektivitu jednání a odkloní ho od karmických úkolů, které si sám vybral. Lidem, kteří zjistí, že jejich síla je výrazně snížená, se doporučuje věnovat zvláštní pozornost informacím, které přináší Dny označené symbolem ŽLUTÉHO SEMENE. Díky tak jednoduché magii se před vámi otevře duchovní pole nabízející okamžitou pomoc v každé situaci. Síla KAN je obsažená v každém TADY & TEĎ, objevuje se vždy v pravý čas, vždy přináší nejvyšší energetický obsah a je nejvíce pokroková. Obr KAN vás nikdy nezklame, když jste v nouzi - nabídne vám to nejlepší řešení, ale musíte ho k sobě vědomě přivolat.

6. RYTMICKÝ TÓN ROVNOVÁHY - SÍLA VYROVNÁNÍ

Organická rovnováha má kořeny v Celosti toho, kým jste. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se vším CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své Světelné JÁ. Zkontrolujte stav vašeho pozemského JÁ v tuto chvíli. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesněte v pozemských věcech to, co je Božské, čili svoji Hvězdnou Duši. Pouze tehdy proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.

ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.

V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu - a na druhé straně se koncentrují Energie harmonie, odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučuje se, abyste velmi vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami. Je životně důležité, abyste se také v následujících dnech zdrželi jakéhokoliv hodnocení jakýchkoliv jevů a udržovali si přátelský přístup k lidem.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


Jak můžeš doufat, že porosteš bez náporů a zkoušek?

23. června 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jak můžeš doufat, že porosteš bez náporů a zkoušek? Kde leží tvá víra a jistota? Odkud čerpáš svou sílu a moc? Snažíš se žít tento život ze své vlastní síly, spoléháš pouze na sebe, abys jím prošel? Jestliže ano, nebudeš moci překonat nátlaky a nápory všude kolem sebe. Jestliže však vložíš vše do Mých rukou a dovolíš, abych tě vedl a řídil, dokážeš uskutečnit cokoliv, protože se Mnou je vše možné. Máš pocit, že náklad, který neseš, je příliš těžký, že ti byl svěřen příliš velký úkol, abys jej vyřešil? Proč neodložíš hned teď celý svůj náklad a starosti na Mne a nenecháš Mne provádět tě obtížnými vodami? Provedu tě každou překážku do klidných a tichých vod a osvobodím tě od každého strádání, jestliže tvá víra a důvěra bude zcela zakotvena ve Mně.

TZOLKIN 22.6.2013 5 AKBAL kin 83

22. června 2013 v 15:00 Mayský Kalendář na každý den

MODRÁ VEDOUCÍ NOC

Akbal /Ho - Buďte noční snílek, který volá po prvních paprscích ranního světla. Buďte prázdnotou, v které se rodí příslib a potenciál. Buďte píseň, která dává hlas slovům uvnitř vaší duše. Toto je čas pro zrození idejí, záměrů, myšlenek, které se vyvíjí v teplé tmavé noci vašeho podvědomí, k jejich přípravě a proměně do jednání a reality.

DNES JE DOBRÝ DEN NA ROZJÍMÁNÍ O HVĚZDNÉM PROSTORU,
ODTUD PŘICHÁZÍ INSPIRACE

NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL; NOC, TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI…..Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE , ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A NEDOSTATEK POCITU BEZPEČÍ

Všechna omezení a chyby se rodí v mém vědomí. Dnes změním směr myšlení a doplním nedostatky. Přestanu se bát toho, co je NEZNÁMÉ. Bohatství není možné hledat venku, ale uvnitř. Teprve pak ke mně bude proudit dostatek - rovněž materiální.

TRANSFORMACE

Buďte ochotni podstoupit test. Jak oceňujete sami sebe? Obejměte duchovním zrakem všechny negativní procesy a spusťte se až na samé dno, abyste viděli dary, které s sebou přináší….

Přání, sny….

Dny nesené energií MODRÉ NOCI, odhalí velmi iracionální obrazy. Jako první ze všech světů odhalí nedostatky vyplývající z přerušení kontaktu s Božským Zdrojem. Pokud je lidské Vědomí zaměřeno pouze na materiální dobro, Energie NOCI musí udělat řez, abyste skoncovali s těmito dary.Ve dnech MODRÉ NOCI se může objevit pocit bezmoci, malichernosti, a také silná frustrace i pocit nedostatku smyslu života. Pokud člověk najde cestu do vnitřních světů, dny NOCI v něm uvolní tvůrčí impulsy, zašlou zázračné nápady a pomohou s vynalézavostí při překonávání obtíží a nedostatkem na všech úrovních Bytí. MODRÁ NOC podporuje lidské úsilí v oblasti rozšiřování Vědomí a také vyprovází ze všech fyzických omezení. V této Pečeti dřímá magická síla umožňující přístup k dosud neznámým potenciálům. Dny MODRÉ NOCI jsou opravdovou truhlou s pokladem, kterou nám posílá Božský Zdroj. Jenom ten, kdo se řídí vlastní intuicí, kdo neomezeně věří svému Zdroji, může dosáhnout kosmického bohatství, a s jeho pomocí tak rozdrtit všechny pozemské nedostatky.

5.VEDOUCÍ TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ

Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního Středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého SRDCE. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do STŘEDU, abyste po navrácení na Zem mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho Středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k pravdě - k poznání vaší Hvězdné Podstaty. Vyšší pravda je k nalezení na Zemi. Díky přijetí vašeho lidství a pozemského Bytí, najdete smysl i moudrost NOVÉHO Vyššího Bytí.Vraťte se do Středu a vneste více Světla do vašeho fyzického těla. Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho Srdce. Pokud přestanete přemýšlet kým jste, nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým JÁ. Zůstaňte tichý a skromný. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.

VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU !
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ VAŠEHO STŘEDU !

Tón PÁTÝ je autoritou Vlny - z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA - spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role, - díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


Leila Lee, Nová skutečnost člověka

22. června 2013 v 14:59 Oblíbená videa

Leila Lee, Nová skutečnost člověka

Přijmi sebe sama takového, jaký opravdu jsi. Raduj se ze svého přijetí a pak jej nechej odejít... to co zůstane je tvým opravdovým já... vše ostatní pomijí...

http://www.cestyksobe.cz/leila-lee-nova-skutecnost-cloveka-ad2590/


Dlouhodobý aspekt: Černá Luna v Raku (8. 6. 2013 - 4. 3. 2014)

22. června 2013 v 7:00 Skutečný mír je uvnitřTento článek nemohl být napsán dříve, než proběhly konstelace 9.6. - den po vstupu Černé Luny do Raka. Ke psaní jsem "vpuštěna" po vnitřní přípravě celého tématu. Toto téma mnou prochází (i několik týdnů) a kolikrát jsem já sama postavena do situací, kdy si prožitkem sáhnu na dané téma, abych co nejvíce dané téma pochopila. Až následně potom s lehkostí plyne psaní článku.
Právě konstelace mi krásně ukázaly, co vše se bude řešit v tomto tématu - viz. níže je podrobný popis, co vše Rak symbolizuje a "ovládá". Ve spojení s Černou Lunou se zaktivují nejcitlivější témata v oblasti: vnitřní dítě, matka, rodina, vlast a duše. Každý si sáhne (dle své individuality) na své zraněné vnitřní dítě, velmi silně se bude reagovat na rány z dětství a dospělí díky tomu začnou mít větší potřebu chránit, zastávat se a bránit potřeby, bezpečí a práva dětí. Rodiče se budou více stavět za svá práva dětí, pokud bude potřeba. Především matky se více postaví a budou vyžadovat naplnění potřeb dětí ze strany otce, který s dítětem nežije a nestará se (finančně, pozorností). Proto se objeví více soudních sporů o péči dítěte a alimenty.
Ve skutečnosti se "staráme" o nenaplněné potřeby svého vnitřního dítěte. Pokud jsme v dětství měli pocit, že se nás rodiče v nějaké situaci nezastali, pak právě tato situace se nám nějak vrátí do života a my ji budeme moci naplnit - přetvořit. Objeví se bolesti z rodiny, to co vás zranilo a možnost se od tohoto odpoutat. Nejdříve je potřeba si zranění pojmenovat, pak přijmout a zahojit-odpustit a opustit. Proto se objeví velká potřeba vytvořit rodinu, kde panuje bezpečí. Rak symbolizuje domov. Jak jste se cítili doma? Bylo vám tam bezpečně, příjemně nebo jste z domova utíkali?
Jak umíte vytvořit domov a zahnízdit? Domov je v přeneseném smyslu "děloha", kam se každý den vracíme ze světa, zpátky do vnitřního světa. Je zajímavé, že se velmi odlišně chováme ve vnějším světě a odlišně ve světě vnitřním - doma. Dá se spojit pocit, jak jsme se cítili u maminky v bříšku, pak jsme se tak cítili v biologické rodině a je dobré se podívat, pokud již mám svůj domov-rodinu, čím a jak tento domov vytváříte. To vám velmi mnoho řekne o sobě. Proto se věnovaná pozornost přemístí do rodin, rodinných vztahů a k rodinnému majetku. To, jestli budete sbírat plody nebo splácet dluhy, záleží na tom, jak individuálně máte toto téma vyrovnáno.
Objeví se rozpad rodiny, zázemí a zároveň vytváření nových rodin. Větší potřeba a touha po rodině, dětech a vytvoření bezpečného zázemí, kam se člověk tak trochu může schovat. Vrátí se větší důležitost rodiny, mezilidských vztahů a hodnoty spojené s tím. Tím pádem se změní i hodnoty a priority v této době.
S vnitřním dítětem je samozřejmě automaticky spojený vztah s matkou a to je další téma, které se objeví. Jaký máte vztah s matkou ? Tento vztah bude procházet karmickým vyrovnáním. Ženy se budou zabývat svým vlastním mateřstvím, ať již realizovaným nebo nenaplněním touhy po mateřství. Je čas vzdát úctu mateřství - Matce a to nejen biologické, ale zároveň také Božské matce - Matce Zemi, která je opomíjená.
Pokud jste ženou a vychováte děti, pak si často budete klást otázku: Jaká jsem matka? Proto se objeví i stíny mateřství: bolesti a zranění, které si prožívají matky. Ze zkušenosti vím, že se matky stydí mluvit o tom, že některé věci prožívají bolestivě a někdy je napadají negativní myšlenky vůči své roli matky. Říká se: Vždyť přece těhotenství a mateřství je považováno za nejkrásnější období ženy! A jsem překvapena, kolik žen v posledních letech prožívá své mateřství "tak trochu náročně"(negativně). Proč? S mateřstvím se čeká na pozdější věk. Za tu dobu si ženy vytvoří spoustu očekávání a předsudků, a pokud žena ještě čeká na vhodného partnera nějaký ten rok déle, začne se mateřství "přeceňovat". A také pocit, že pouze mateřství udělá ženu šťastnou, a že je to To, co ženě naprosto chybí, může ještě zintenzivnit již tak silné rozčarování, které se dostaví. Musí se "rozpustit" všechna falešná očekávání.
Kolik je webů o mateřství, kojení! Správná péče o dítě, správné těhotenství! Všechna ta doporučení, co by se všechno MĚLO atd. Různé metody porodů, které zacházejí až do extrémů a pak se zákonitě objeví těžké porody, aby extrém byl vyrovnán. Ztrácí se přirozenost. A když se ztratí přirozenost, nastane nerovnováha. Tedy přeceňování. Pak se musí odžít negativními pocity mateřství a tím se dostat zase do rovnováhy - přirozenosti.
Je to prostě jedna část ženského života - přirozenost mít děti a přirozenost postarat se o dítě, když žena poslouchá svou ženskou stránku. Tím, že žena propadne touze být dokonalá, perfektní a vědomá matka - udělá více škody než užitku, když se k tomu nedostane svou přirozenou moudrostí a zralostí. Pak ženy, když přecení mateřství, odsunou partnera za své dítě a vytvoří se nerovnováha, objeví se rodinné problémy. Z konstelací je vždy patrné a potvrzuje se, jak je velmi důležité, aby si žena udržela správné zachování místa v rodině - vedle sebe stojí matka a otec a pak následuje dítě.
Ale v životě se často stává, že ženy postaví své dítě vedle sebe a tím se rozpadá partnerství mezi mužem a ženou. Tak to je další téma Černé Luny v Raku. Správné postavení v rodině.
Zároveň je krásné vidět proměny ženy a rozvinutí ženství po narození dítěte. Žena v sobě objeví naprosto novou složku, která se zaktivuje až s narozením dítěte. Zároveň se aktivuje vnitřní síla ženy. Když žena cítí ohrožení svého dítěte, tak je schopna až nadlidských výkonů, aby ochránila své dítě.
Ženy, které nemohu mít děti nebo teprve čekají na naplnění svého mateřství, by si v této době měly dát pozor na "posedlost" svým mateřstvím. Pozor na naplnění mateřství za každou cenu. Raději nejdříve zahojit svá zranění s tím spojená. I když ještě nemáte nebo možná nikdy nebudete mít dítě, neznamená to, že nejste plnohodnotnou ženou. Možná právě to máte pochopit. Jste plnohodnotnou ženou i bez dětí. A máte možnost být "matkou" vícero dětem, lidem, protože máte na to prostor.
Muži si budou též řešit vztah s matkou, k ženám, k dětem, k rodině. Prvotní vztah, který navazujeme, je ve skutečnosti s matkou a podle toho navazujeme vztahy s druhými a především ty partnerské. Je to jedno, jestli jsme mužem nebo ženou, prvotní vztah k matce určuje schopnost či neschopnost navazování vztahů s partnerem a dokonce - a to je to nejdůležitější - sami se sebou. Ano, navázání vztahu se svou Duší je to nejzákladnější a prvotní téma Černé Luny v Raku. Jste v kontaktu se svou Duší? Právě v konstelacích se velmi silně projevila podstata Duše. Je zajímavé vidět osobnost, která něco chce, vnímá, prezentuje, ale když se postaví (v konstelaci) Duše, je ve skutečnosti vše úplně jinak. Nebo se projeví, že člověk je ve spojení s Duší, a tím je v souladu sám se sebou a s vlastní cestou. Takový člověk se cítí vyrovnaný, celistvý, a protože je veden Duší a jde v souladu naplnění své cesty, pak jeho život je spokojený, úspěšný a v pravdě.
Proto se objeví situace, kdy Duše začne "cloumat" se svým člověkem, aby ji začal objevovat. A použije k tomu různé prostředky. Smutky, deprese, nemoci, ztráty, sny, "zázraky", pošle své posly, jiné lidi, kteří mají inspirovat. Záleží na citlivosti člověka.
Často je nám pomáháno, ale my to nevidíme. Pak "musí" přijít důraznější upozornění a to již přes bolest. Když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém. Často až je lidem špatně, začnou hledat a snadněji se dostanou do kontaktu se svou Duší.
Zároveň je důležité téma kolektivní - Duše národa.
Přeji vám, ať nasloucháte, vnímáte promlouvání vaší Duše a necháte se vést.
Petra Nel Smolová
Symbolika Raka:
Rak je vodní znamení - kardinální.
Archetypy osob: žena, matka, dítě do 4 let, vnitřní dítě,
Symbolika: těhotenství (všeobecně), dětství do 4 let, podvědomí, domov, rodina, vlast, kořeny, mateřství, porod, bezpečí, zázemí, nemovitosti, stáří, minulost, (paměť) duše, emoce
Den: pondělí
Číslice: 5
Lidské tělo: žaludek, pohrudnice, spodní laloky plic, střední žebra, prsy, prsní kost, bránice.
Povolání: související s vodou a zemědělstvím, námořníci, rybáři, hostinští, sociální služby, porodní asistentka, porodník, historik, mnich, jogín
Drahé kameny: smaragd, opál, selenit.
Nerosty: stříbro
Barva: bílá, světlehnědá, mořská zeleň

Země: Afrika (severní a západní), Alžír, Bavorsko, Bengálsko, Champagne, Čína, Dauphine, Nový Zéland, Skotsko, Honduras, Flandry, Holandsko (pobřeží), Jáva, Paraguay, Tunis, Indie.


Změna je klíč, který ti otevře všechny dveře....

22. června 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Změna je klíč, který ti otevře všechny dveře - změna srdce a mysli. Máš-li svou jistotu ve Mně, nebudeš se bát změn, jakkoliv drastické se ti mohou zdát. Prostě věz, že všechny změny, k nimž dochází, směřují k tomu opravdu nejlepšímu a pro dobro celku, ať, jsou to změny osobní, změny v zemi nebo ve světě. Prostě přijmi, že tyto změny musí přijít, a jdi s nimi. Jdi kupředu a vzhůru a snaž se porozumět, když ti říkám, že to nejlepší teprve nastane. Shledáš, že nové je mnohem nádhernější než staré, jestliže do něj rychle vplyneš bez dalšího odporu. Proč by sis měl dělat život svým odporem obtížnější? Nic nemůže zastavit Mou ruku. Míč se začal kutálet; nový den je zde a ty jsi jeho součástí, jenom jej musíš přijmout a následovat; jinak zůstaneš pozadu.


O nepřítomných mužích a naštvaných ženách

21. června 2013 v 17:54 Vlastnosti i ctnosti

O nepřítomných mužích a naštvaných ženách

"Já tě necítím." Před mnoha lety jsem tuto větu slýchával od mých (německých) partnerek častěji. Nevěděl jsem si s "necítěním" co počít a tak jsem reagoval buď naštvaně, nebo ironicky: "Tak já se zkusím pár dní nemýt :-) ".
Pak, po několika letech, jsem byl přítomen rozhovoru dvou žen, jež jsem si vážil. Jedna z nich byla Iris, moje "bývalka" a s tou druhou, Nanou, jsem měl už rok vztah. Šlo o mě.
"Jak je mu to možný vysvětlit?" ptala se Nana.
"Těžko," snažila se dát odpověď Iris, která se nyní obrátila i na mě, "to je taková mužská nemoc. Vy to prostě nevydržíte, být tady, jen být, o nic se nesnažit. Neutíkat, nepomáhat, když nechceme žádnou pomoc, nevysvětlovat, hlavně tedy neradit, to jde snad nejvíc na nervy, jen tu být. Tak, abychom vás cítili. Abychom měli pocit, že nás vidíte. Abychom se mohly spolehnout."
Nyní, po dvaceti letech dosáhla epidemie nepřítomných mužů i Česko. Zoufalé, naštvané, toužící, smutné, ale stále doufající ženy potkávám na svých seminářích a v mém okolí. Vyprávějí o nemožnosti najít muže, který by "zůstal". Jejich drasticky-upřímné dopisy se objevují na Facebooku. (Viz dopis Nataši pod článkem.) Proč "tu muži nejsou"? Samozřejmě - oni tu jsou, v politice, ve firmách (především na vedoucích místech), ve sportu, ve vědě… všude chlapi. Ale proč je tolik žen, krásných, inteligentních, vzdělaných, svobodných (ale i těch ve vztahu), které říkají: "Já ho necítím."?
"Tak jsem si k němu přisedla ke stolku, srdce mi bušilo, no ale dala jsem to", vypráví kamarádka."Povídali jsem si tři hodiny, pak jsem koupili flašku vína a šli k nám na zahradu, no a pak už byl večer. A já jsem měla čím dál menší chuť na nějaké to dobrodružství. Protože on se na mě vlastně ani jednou nepodíval. A pořád mluvil jen o sobě, ani jednou se mě na nic nezeptal. Prostě se mně nedotknul, ani verbálně, ani fyzicky. Tak jsem ho poslala pryč. A on šel."
O mužích v krizi jsem toho napsal už hodně. Současný problém je ovšem těžko řešitelný a ještě obtížněji pochopitelný rozumem, který, jak víme, je orientovaný na logické řešení. Jsem totiž přesvědčen, že se nacházíme v krizi "dělání" a jakékoliv řešení je jen další a další "dělání". Co my chlapi potřebujeme, je schopnost, nic nedělat. Jen být. Naučit se především v okamžicích obav a nejistoty, v časech nedostatečnosti, selhání a bolesti být s tím, co zrovna je.
Malý kluk, který se tak či onak musí starat o mámu (slovo starat neznamená ani tak finanční odpovědnost, jako si dělat starosti), neboť táta to nedělá, je postaven před nezvládnutelný úkol. Musí být velkým tam, kde je malý. A to je nesmírně únavné, vysilující. Zároveň ovšem přebírá takový kluk jakousi falešnou zodpovědnost za mámu (ženu), vyvine nesmírnou touhu jí pomoci, touhu, kterou vždy doprovází strach, že neuspěje. Protože je ještě malý, vše se děje na nevědomé úrovni, vypaluje se to do jeho buněk, svalů, do skrytých zákoutí jeho mozku.
Později, když dospívá, ho nikdo nezasvětí do největší mužské iniciace: Opomene vyplout na moře (případně jít do hor, do pouště či ke hvězdám), kde by se setkal s jeho druhou, po mámě nejdůležitější ženou: se smrtí. A tím, když se seznámí s tou třetí ženou, totiž se svou partnerkou, nerozlišuje, kdo je kdo. A máma a smrt se mu míchají do partnerství. O mámu se musí starat, stůj co stůj. Smrti se bojí, protože se s ní nikdy vědomě nesetkal, nedostal se do hloubky své "ženské", intuitivní, magické a imaginativní duše. A proto u milenky nemůže zůstat, neudrží prezenci, o které mluví Deida coby o způsobu bytí muže. Je to právě tato prezence, která, když jí žena cítí, ji za jedinou hodinu naplní tak, že "dá celý den pokoj".
Nataša ve svém dopise píše: "…a není přitom vůbec podstatné, jakou formu vaše nepřítomnost a útěky mají a zdali je to nepřítomnost fyzického těla nebo vaší duše. Utíkáte do lesů. Do nemocí skutečných či domnělých, do úrazů. Utíkáte od rozdělané práce. Berete si roční dovolené a touláte se po světě. Hrajete si na indiány. Chlastáte jak Dáni. Nebo se chováte jak malí kluci. Neplníte sliby." To je docela těžký kalibr výčitek, i když (nebo mám spíš napsat "a tak…") Nataša dopis podepisuje jako "Vaše krásné, milující a čekající Ženy."
Možná, že celá záhada problému s nepřítomnými muži spočívá v této malé větě. Milující a čekající. To byla především maminka. A z ní máme hrůzu, protože se na buněčné úrovni (někdo z nás dokonce i na vědomé) rozpomínáme, že jsme jí nemohli pomoci, ať jsem dělali, co mohli.Maminka nás totiž velice umně svojí láskou a čekáním dovedla manipulovat. Maminka nejen že čeká, ale i očekává.
"Wenn du scharf bist, musst du rangehen!" zpíval postrach německých maminek (i taťků) Nina Hagen. (Něco jako: "když si na něj žhavá, musíš jít na věc".) Jenže já už vidím námitky všech "žhavých" žen: "Ale když si o to řeknu, tak on mě sice možná ošuká, ale ani tak nezůstane. A kdoví, zdali ho budu při tom vůbec cítit, to už si to rovnou můžu udělat robertkem."
Ale ne, takhle jsem to nemyslel, milé dámy. Takhle to pak vypadá, když žena jaksi PŘEDEM předpokládá, že muž tu není (nebo že uteče). Možná, že řešení není až tak složité. Že se musíte naučit dvě věci. Obě bolí. Pouštět a ozvat se "během".
Pouštět muže na moře. I když potom sedíte na břehu, tak, jak v malé rybářské vesničce na jednom řeckém ostrově sedí socha ženy, a čeká, zdali se muž vrátí. To je nesmírně bolestné, neboť nemůžete nic dělat. Ona socha je také zahalena do modré látky bohyně Isis, milující dospělé ženy, která v náručí chová mužovo dítě, a černého roucha mocné vdovy-čarodějky, která muže (už?) nepotřebuje. Pro nás je totiž nekonečné moře nezbytné a jeho volání se nelze ubránit, i když se ho bojíme, jako malý kluk černého lesa. Potřebujeme přetrhat pouta k mámě, odejít, a potkat se s milenkou, smrtí a "životem jinde". Jen tak se můžeme vrátit. Možná, že to ještě chvíli bude trvat, možná že se nevrátíme vůbec, neboť někde uprostřed krajiny padneme.
To druhá bolest znamená odvahu ozvat se, když jsme tu, ale "nezapnutí", nepřítomní, neprezentní. Nešetřit nás, roztrhnout jako bohyně Kálí nefungujícího muže na kousky a ponechat na něm, zdali přežije. Mnoho mužů to dneska neustojí, protože vyšli ze cviku. Ale to vás nesmí odradit. Jde o to, stát se čas od času zase "mrchou", která se stará jen o svůj prospěch a která, a to je na tom to hlavní, není na prezenci (ochotě, lásce, pomoci…) muže závislá. Zní to především v esoterických kruzích hrozně, neboť to implikuje jiný druh lásky, než onu mateřskou. K tomu je ovšem zrovna tak nutné, se otevřít všemu, co se bude dít a neposuzovat (muže) již předem. Zázraky se dějí totiž zcela nečekaně.
A my muži?
Pro nás je nutné trénovat nedělání a nehýbání se, nevědění a neposuzování. Je strašně důležité, nepodřizovat se nárokům, ale na druhou stranu je neignorovat, neuzavírat se, neuletět. Vnímat to, co je, situaci nebo ženu všemi póry, cítit ji, ptát se jí… a neřešit. My totiž umíme jen to "dělání" (pomáhat, snažit se, být hodní, pracovat, plnit přání…) nebo "úlet" - ať už za pomocí drogy, alkoholu, práce, počítače či čeho ještě.
To druhé, co třeba trénovat, je umět odjet na moře, když nás volá. Tím způsobujeme ženám bolest, za kterou jsme, samozřejmě, zodpovědní. Jsme ale zodpovědní pouze za tu bolest, nikoliv za to, že ji ženám pomůžeme nést, že jí jim vyřešíme, že je zachráníme. Nejhorší je muž, který neodejde, neboť nechce ženě způsobit bolest. Takového muže musí žena zničit, neboť si ho nemůže vážit.
V "Tróji", filmu Wolfganga Petrsena, je krásná scéna: Hektor, bratr Parise, který se docela "nedospěle" zamiloval do krásné Heleny a tím způsobil trojskou válku, jde na souboj s Achillem. Ví, že proti "nezranitelnému" nemá moc šancí, ale zároveň také ví, že by vítězstvím mohl uchránit Tróju od další války. Před odchodem políbí svoji ženu a svého malého syna. Možná, že už je nikdy neuvidí. Pravděpodobně. Měl by zůstat? Měl by svému bratrovi říci: "Co jsi způsobil, to si prosím tě také vyřeš"? Možná, že v celém filmu je Hektor nejdospělejším mužem. Zatímco ostatním jde o hrdinské činy, odchází Hektor do boje s plným vědomím toho, co dělá. Když umírá, nevolá po mamince, jak to hrdinové dělají, ale ví, že se a něho z hradeb Tróji dívá jeho žena, s malým v náručí, a že je to tak správné.
Setkání se smrtí* otevírá muže pro to, aby cítil. Smrt toho mnoho nenamluví. Většinou to hodně bolí, ale ta bolest není samoúčelná, je to brána. Život i smrt představují zdánlivě protiklady, ve skutečnosti jsou ovšem paradoxně spojené. Nedělání a čin, odcházení a "prezence" také. Jedno vychází z druhého a neexistuje odděleně. A pokud muž použije čin jen na to, aby zakryl strach z prázdna, ze smrti, z toho, neumět a nemoci pomoct, strach z neúspěchu, ze selhání, vyzní naprázdno a žena se mu oprávněně zasměje. A je dost pravděpodobné, že si půjde hledat někoho jiného. I když v této napínavé, těžké a chaotické době může hledat dost dlouho.
Hezké dny, především pro ženy a muže, vám přeje
Jan
---
*Smrtí může být i krize, krach firmy, rozchod/rozvod, nemoc, prostě vše, co nás vede "dolů", k zemi. Tedy k vlastní esenci, neboli duši.
---
A tady ještě slíbený dopis Nataši Foltánové (S jejím laskavým svolením):
OTEVŘENÝ DOPIS NAŠIM NEPŘÍTOMNÝM MUŽŮM….
Naši milí, milovaní nepřítomní Muži. Naši manželé a milenci, kamarádi, parťáci z byznysu, naše spřízněné duše; vy všichni kteří máte pocit že vám svět přestal dávat smysl, že nic nefunguje tak jako kdysi osvědčeně fungovalo a kteří se nyní, na útěku před pravdou nové reality, škvaříte v jednom společném kotli ve vlastní šťávě už nepoužitelných pravd a pravidel…
… a není přitom vůbec podstatné, jakou formu vaše nepřítomnost a útěky mají a zdali je to nepřítomnost fyzického těla nebo vaší duše. Utíkáte do lesů. Do nemocí skutečných či domnělých, do úrazů. Utíkáte od rozdělané práce. Berete si roční dovolené a touláte se po světě. Hrajete si na indiány. Chlastáte jak Dáni. Nebo se chováte jak malí kluci. Neplníte sliby.
Naši milovaní muži, nezlobíme se na vás. Pořád vás milujeme, protože víme, že to vzalo velký kus odvahy do toho tavícího kotlíku skočit. Museli jste přece tušit, že to nebude sranda.
Chceme, abyste věděli, že v době vaší nepřítomnosti hlídáme svět aby se nerozpadl a abyste se měli kam vrátit. Nemusíte se o nás bát - držíme pohromadě, jsme samy sebou, silnější ve své ženské úloze než kdykoliv dříve, skoro hotové. I když je nám někdy bez vás šíleně smutno a třeba brečíme za jízdy na dálnici ve stočtyřicítce - to může být nebezpečné, víme to. I když jsme někdy strašně unavené nutností plnit úlohy a zastávat doma i v práci role, které nám nenáležejí- a vězte, že tím nemám na mysli jen výměnu zimního obutí na autě.
Až se k nám vrátíte, vytavení, zocelení a noví, svět už nebude co býval. Nebudeme už stát proti sobě, vy a my. Budeme stát vedle sebe a budeme tvořit společné dílo. Přestaneme s nepochopením kroutit hlavou nad světem toho druhého a budeme se navzájem doplňovat a tvořit jeden úžasný celek. Nebe a země. Hieros Gamos.
Čekáme na vás. Těšíme se na vás. Držíme vám palce. Modlíme se za vás. Milujeme vás, stále. A to je asi tak vše, co pro vás v tuto chvíli můžeme udělat.
Vaše krásné, milující a čekající Ženy.
*
Komentář /Pavla Filipa, díky za povolení k zveřejnění:
Ahoj Jane,
tak jsem zhlédnul Tvůj poslední blog a řádně jsem se vytočil. A to ne nad Tvým článkem, ale nad přidaným dopisem.
Při některých pasážích Tvého blogu mi šel mráz po zádech, i když jsem již spoustu věcí slyšel dávno přímo od Tebe. Prostě "moře" a podobná témata se mnou pořád smykají (zřejmě jsem si ještě něco nenaplnil). Ale ten dopis pod tím… jo, byla z toho cítit láska, či dobry úmysl,… ALE JÁ BYCH ŽÁDNOU TAKOVOU ŽENSKOU, CO SI TADY TO MYSLÍ, NECHTĚL!!!
Já ten obsah dopisu cítím přeze všechno jako silně nadřazený. "My jsme v pořádku, my jsme na správné cestě, my to zatím celé tady držíme pohromadě a až budete v pořádku, tak se za námi zastavte". Houby se za nimi zastavím! Protože při prvním pochybení, a že jich v životě mám v plánu ještě nejméně milión udělat, mě taková ženská mateřsky pohladí po vlasech a v očích bude mít to "moudřejší"… "No jo, už zase jsi to mlíko rozlil, tak s tím něco udělej, já to tady zatím držím." Anebo jako by mi paní učitelka láskyplně řekla, že jsem tu malou násobilku opět pokazil, ale jí to nevadí. Ona ji sice umí nazpaměť i o půlnoci, ale má víru, že já to taky někdy dám.
Uf, jsem vážně vytočený… připadne mi to jako Janečkovi zlojedi,… Já jsem dobrá, ty jsi pokažený… Už mám podobného fňukání dost! A to z obou stran.
Cítím tam "konstelační" nadřazenost, … "Já jsem velká, Ty jsi malý." A tady ten systém přece nemůže nikam dojít. Ten malý bude dělat naschvály a to do té doby, dokud se k němu nebude přistupovat rovně. A je úplně jedno, že to ten velký myslí s láskou a dobře. Nikdo nechce být malý. Já tedy ne. A natož ve vztahu. Určitě ani žena nechce být menší. Jak by bylo ženě, pokud by jí muž řekl, že on je "vývojově" dál, že to drží, že napeče, navaří, uklidí, nakojí, … on totiž již postoupil a je navíc natolik velkorysý, že tedy teďˇ s láskou a milující počká, až se ona dá dohromady. Uf, já nevím, ale já cítím, že bych tu ženu tímto řádně ponížil. A až by se pak třeba skutečně dala dohromady, tak si najde raději někoho jiného, kde cítí respekt a ne tatínka či pana učitele.
To jsou mé pocity z toho dopisu. A co bych potřeboval? Právě onu kouzelnou OSOBNÍ větu, sdělení a zrcadlo "Já Tě necítím." Tomu rozumím, naprosto to beru a chci to slyšet. Je to její OSOBNÍ pocit, a já jsem tu od toho, abych si z toho něco vyvodil, anebo taky ne a zůstal tam, kde jsem, holt jsem pak tupej a víc toho nezmohu, nebo to neslyším. Potom si ona musí najít "lepšího", život není žádný koncert na přání, dějí se i věci, co si bytostně nepřeji… a já musím byt dost chlap, abych to ustál. Nebo musím být natolik chlap, abych řekl, že tady to "zrcadlení" není má cesta, že to mám jinak a nedovedu dělat to, co je mi sdělováno. V obou případech na to musím mít ty "srdcokoule" a hnout s tím. Toť vše.
Nebudu se kvůli nějaké "chytré mamince nebo ještě moudřejší paní učitelce" o něco snažit. Chci vedle sebe ženu a ne "moudrou maminku či učitelku", která mi něco láskyplně sděluje, … ale já už nejsem malý kluk a potřebuji jiný druh lásky. A dokud budu dostávat tento "maminkovský" přístup, tak se budu dle toho také chovat. Akce vyvolává odpovídající reakci.
A jsem si jistý, že to autorka takto (nadřazeně, jak to já vnímám) nemyslela, … ona cesta do pekla jen dobrými skuty vydlážděna jest. Já to tak ale prostě cítím, … a můj vlastní život je také dlážděn jen a jen dobrými úmysly.
Za tu generaci mužů a žen, co tady je, si podle mě můžeme všichni stejným dílem. Není světla bez stínu, není stínu bez světla,… stejně jako pár otec a matka, muž a žena. A ne, že se jeden z nich od toho všeho časem distancuje a moudře v povzdálí čeká… Dokud bude v dálce jako ten "velký" čekat (ač s láskou a dobrým úmyslem), vždy k němu dorazí jen ten "malý".
A víte, co se podle mě stane, až tam v dálce bude krásná, divoká, cudná, nemilosrdná, milující, zranitelná, nevypočitatelná, protivná, měnící se žena, která každého jí nehodného muže při prvním přiblížení setne? (A pozor, zde nezaměňovat s ultra-feminismem.) Tato žena mě donutí mít sakra velké ramena a pevné nohy, protože ta její nemilosrdnost mne dovede dál, a to mě motivuje, to mě láká, ta milující mě odmění, ta měnící se mě naučí trpělivosti, ta nevypočitatelná mne bude učit, být neuchylitelným :o ), ta zranitelná mi dá pocit, že jsem silný a mám zde důležitou úlohu, … a víš, Jane, co dál? A já budu přitom všem chybovat, nebudu schopen vždy obstát, … pořád a dokola a furt. A někdy to možná skoro už vzdám, pak budu muset na to moře odjet, … a půjde o to, co mezi těmi dvěma skutečně bylo a zda to dají i potom. Nebo to budou muset dávat s někým jiným, … weil das Leben wirklich kein Wunschkonzert ist.
*

TZOLKIN 21.6.2013 4 IK

21. června 2013 v 17:46 Mayský Kalendář na každý den

BÍLÝ NEZÁVISLÝ VÍTR

Ik / Kan - Dnešní Ik se spojuje s měsícem a se vzduchem, s ženskou energií , která dělá všechny věci ucelené a úplné. Ať už to víte, nebo ne, hluboko uvnitř na úrovni své duše jste úplní. Čerpejte ze své studnice sílu vytáhnout vědomí blíže k vašemu Vyššímu JÁ a vyčistěte svoji duši, psychiku, hněv, zášť, závist, deprese a jiné stojaté negativní energie.

DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE SE ZDROJEM

VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA,…. ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE, ZASÍVÁ A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA……..JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ…...VÍTR JE ENERGIE STOJÍCÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI…..EROZE

Dnes se vynoří duch poctivosti, který proniká i ty nejmenší záležitosti. Dnes se objeví nesrovnalosti proto, abych věděl, co musím opravit a jak řídit svůj život. Dnes se objeví boj a odpor, nadšení i nechuť. Dnes se duch smíří s materií. Nevydám se příliš daleko, abych toho později nelitoval. Dnes jsem vnímavý a otevřený hlasu moudrosti a tichým vzkazům srdce.

TRANSFORMACE

Naučte se vnímat vztah s tím, co je Božské, následujte svojí intuici.

Komunikace…..

Dny označené symbolem IK mají velmi bouřlivý průběh, pokud se dostanou do vzorce Stínu vašeho kauzálního těla. BÍLÝ VÍTR přináší pořadí, ve kterém jsou jednotlivé programy uzdravovány. Zkušenosti získané v tento den mohou být velmi nepříjemné. Především bude zkontrolováno, jak dalece se Ego brání realizaci programů vybraných vaší duší. Obzvláště bolestným způsobem je kladen důraz na nedisciplinovanost, nepoctivost a nízké oceňování vlastního JÁ. Jelikož BÍLÝ VÍTR víří bezprostřední Energií Zdroje, u osob spirituálně pokročilých se může v tento den rozzářit síla duchovní zralosti, která nejen produchovní jejich fyzický svět, ale vyvede je z obecného chaosu. Energie BÍLÉHO VĚTRU může velmi specifickým způsobem odhalit aspekty komunikace s Vyšším JÁ a rovněž nám s přátelským úsměvem na tváři ukázat výjimečnou drsnost. V Tónu IK, který je bezprostředně spojen se Zdrojem, vibruje duchovní čistota a síla, která vás neustále vede osobním procesem rozvoje. Vibrují zde také všechny Prvovzory - díky kterým můžete navázat kontakt s Vyšším Vědomím.

4. NEZÁVISLÝ TÓN TVARU A MÍRY - SÍLA VIZE CÍLE

ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s ČASEM i PROSTOREM a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.

KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ

Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty.V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní Dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny - v závislosti na stupni problémů a sporů - se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto Dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované SLUNEČNÍ Pečetí.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TÝDEN ZDRAVÍ

21. června 2013 v 17:25 PŘEDNÁŠKY,SEMINAŘE A DALŠÍ AKCE

Kdy: 16. - 21. července 2013
Kde: SEV ŠKOLA MARŠOV Uherský Brod
Program:
Prožitkové setkání s terapeuty zaměřené na
posílení zdraví, páteře, diagnostika, léčení se
stromy, hudební relax, andělé, art terapie
bylinky, recepty, lektvary

Info na recepci DDM tel. 572 639570 nebo Li Skočovská mobil 737 722 088. Možná účast i na jednotl. dnech nebo víkendu


TÝDEN ZDRAVÍ - za 3750 Kč (ubytko, strava, pitný režim, lektorné)
Vynikající akce pro všechny, kdo si chtějí zlepšit své zdraví nebo jen odlehčit tělu výbornou vegetariánskou kuchyní a za pomoci několika léčitelů upravit a dát do rovnováhy psychickou i fyzickou stránku. K dispozici bude:

Standa Zábojník - úterý, středa
- výborný diagnostik minimálně čsl. formátu, léčitel, homeopat, znalec bylinek a mnoha přírodních zákonů a energií, možnost osobních konzultací (hradí účastník max. do 300 Kč), PRODEJ HOMEOPATICKÝCH PŘÍPRAVKŮ, TESTOVÁNÍ VODY V MÍSTNÍ STUDÁNCE

Pepa Šálek - středa odpoledne, večer a čtvrtek
- psycholog, léčitel, šaman, bubeník - provede nás zákoutími našeho těla i mysli (z jeho nabídek např odblokování vzorců na nevědomé úrovni, probuzení Bohyně z pohledu muže atd. - více na www.zivevedomi.cz

Anna Vičánková s manželem - pátek, sobota
- je mimořádně intuitivní bytost, bude nás učit více rozumět stromům, květinám, přírodě, andělům, léčit sebe různými druhy terapií, včetně art terapie. Kreslením na tělo umí otvírat a odstraňovat různé bloky, bude možnost osobních konzultaci - více na www.slunecnikvet-anna.blog.cz Manžel bubeník, znalec přírody, možnost mužské duchovní cesty.

Radek Olejník - neděle
- masér, fyzioterapeut, diagnostik, absolvent Dornovy metody. Měří stav čaker, které si nejdříve sami odhadnem (budem se tak učit vnímat vlastní intuici), bude povídat o zajímavostech, týkajících se sebeléčení. Pro vyrovnání energie nebo jen tak pro radost absolvujeme Čakrovou cestu v přírodě.
Ranní bioenergetická cvičení s Li Skočovskou

JE MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE I NA JEDNOTLIVÉ DNY, NEBO ČÁST PROGRAMU.
NUTNÉ PŘIHLÁŠKY PŘEDEM A ÚHRADA PŘEDEM NA NÁŠ ÚČET DDM!!! (MIN. 500 Kč ZÁLOHA)

NA TÉTO AKCI JE POČET MÍST OMEZEN, PŘIHLASTE SE VČAS!!

TĚŠÍM SE S VÁMI NA SETKÁNÍ.

Lili Skočovská
Fit klub DDM
737 722 088

Fotografie z akce ZDE

SKUTEČNÁ MOC INDIGOVÝCH DĚTÍ

21. června 2013 v 16:01 Děti Nové doby

Říká se, že od roku 2007 indigové děti přijímají svůj "plán", který je založen na přísunu univerzální energie pro nové vědomí dětí na této planetě. Všechny indigové děti na Zemi by měly být nějakým způsobem organizovány.
Dojde k přeměně vědomí: indigové děti budou mít jediný společný cíl. Začnou intuitivně realizovat svůj plán. A jako vždy budou mít možnost svobodné volby a udělají to, co jen ony budou chtít. Budete svědky pomalého a svorného hnutí mladých lidí, v rámci něhož vznikne mnoho neobvyklých věcí, které se vznáší ve vzduchu už nyní.

Neměli bychom být překvapeni, jestliže indigové děti svrhnou vlády, vytvoří něco nemožného, budou vzdorovat systémům a popřou některé z posvátných pravd. Staré paradigma se by se mělo odporoučet.

Cíle indigových dětí
Jejich děti a vnoučata budou skutečnými mírotvorci budoucích časů. Jedním z jejich hlavních cílů je posunout nás směrem ke změně a přimět nás, abychom si uvědomili, že mnoho věcí, které nemáme rádi, ale přijímáme je ze zvyku, patří do starých, nepotřebných systémů. Otázka skutečné demokracie a rovnoprávnosti a jejich uplatňování bude důležitější než kdykoli v historii. Nový mír by měl zavládnout všude a mezi všemi lidmi - zeměmi, národy a jedinci. Tuto touhu nosíme všichni ve svém srdci, bez ohledu na to, jestli jsme mladí nebo staří, velcí nebo malí, bílí, černí nebo žlutí, indigové děti nebo dospělí.


Toto jsou nejdůležitější duchovní úkoly indigových dětí:

- Bezpodmínečně milovat všechny a všechno, vrátit lásku na tuto planetu
- Využívat svou vysokofrekvenční energii tak, aby lidstvo a Země posílily své vibrace
- Učinit ze shovívavosti hlavní způsob naší pozemské koexistence
- Ukazovat své psychické schopnosti, aby lidstvo bralo média opět jako normální bytosti
- Říkat, že vše musí být podřízeno dobru a sloužit lidem a společnosti
- Odhalit lidstvu, že existují duchovní rodiny
- Pomoci svým rodičům, aby se znovu objevili své duchovno
- Pomoci lidstvu, aby se vzdalo starých přesvědčení a postupů
- Přinést na planetu Zemi nové způsoby léčení
- Přesvědčit lidi, aby převzali zodpovědnost za vše, co se odehrává v jejich životech
- Říci lidem, že mysl ovládá hmotu, což znamená, že si vytváříme svůj vlastní svět a můžeme ho kdykoli změnit
- Duchovní schopnosti indigových dětí nesporně úzce souvisí s jejich cíly, současně jsou ale u každého jedince specifické a vyhovují jeho konkrétní životní situaci. Poslání generace indigových dětí ve sféře Ducha svatého je spíše kolektivní, to však neznamená, že by každý jedinec neměl svůj konkrétní úkol a neplnil svůj konkrétní cíl. Každý musí realizovat svou vizi získanou při narození v rámci svých konkrétních podmínek.


Indigové děti disponují celou škálou rozmanitých schopností. O níže uvedených můžeme tvrdit, že mají obecnou platnost:

- Jsou to skuteční léčitelé. Když se jich lidé dotknou, zaplaví je harmonie, zklidní se a zbaví napětí
- Jsou schopni intenzivní lásky. Vyzařují tolik lásky, že to ostatní okamžitě vycítí
- Rychle se orientují v duchovních konceptech a jednají podle nich
- Mají vyvinutý vnitřní cit pro pravdu. Vnímají, co je správné a co je špatné
- Dovedou snadno komunikovat se všemi výtvory přírody - se zvířaty, rostlinami i kameny
- Dokážou všechno vidět a vnímat v celistvosti
- Jejich přirozenou potřebou je hledat v lidech dobro, neboť vědí, že všichni pocházíme z Boha; chtějí prostě milovat
- Už od útlých let využívají (nevědomě) svou vysokofrekvenční energii a nechávají se vést intuicí, aby se přiblížili dospělým i svým vrstevníkům
- Mají o druhé starost, lpí na spravedlnosti a bráni ji, nestranně se snaží docílit míru
- Mají vysoce vyvinutou intuici, vědí, jak navázat kontakt na mentální úrovni a přenášet energii na velké vzdálenosti
Až indigové děti dospějí, budou vykonávat veškeré profese a propojí vědu s duchovnem. Inovace v oblasti komunikace (internet a telekomunikace) jsou přesně tím, co potřebují, a zdá se, že jsou pro ně stvořeny. S využitím jejich způsobu myšlení a tvořivosti posílí, vyléčí a přetvoří naši společnost. Globalizace světa se zrychlí, lidé se přestanou chovat nepřátelsky a díky vzájemné pospolitosti dosáhnou životního uspokojení a naplnění.
Překlad: Tomáš Piňos

Zdroj: getholistichealth.com, http://www.ac24.cz