Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Duben 2013

Nepociťuj bezmocnost a nedomnívej se, že pro to nemůžeš nic udělat.

15. dubna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jak snadné je vybuchnout v různých situacích a stěžovat si na ně a vinit za ně každého mimo sebe. Je snadné říci: "Proč se pro to něco neudělá?" A což kdybys s tím něco udělal ty sám? Nikdy nezůstávej stranou, nepociťuj bezmocnost a nedomnívej se, že pro to nemůžeš nic udělat. Pomoci můžeš vždy a můžeš začít okamžitě. Můžeš začít tím, že dáš do pořádku svůj vlastní dům. Můžeš urovnat všechna nedorozumění a pokusit se napravit všechny chyby. Můžeš rozvíjet své vědomí tak, abys byl schopen vidět život z odlišného a širšího zorného úhlu. Můžeš se učit být snášenlivější, otevřenější, více milovat a vidět vždy obě stránky věci. Můžeš začít hned teď potlačovat všechnu hořkost, kritičnost a negaci ve svém myšlení. Zjistíš, že když splníš svou roli, pomůžeš celku. Nemůžeš to však učinit jen ty sám. Čiň to s Mou pomocí.

Luisa Muratori, Vezmeme si zpět, co nám patří

14. dubna 2013 v 18:37 Oblíbená videa

Luisa Muratori, Vezmeme si zpět, co nám patříV roce 2013 se změní mnoho věcí. Jednou z důležitých změn bude, že si lidé vezmou zpět svou důstojnost a nenechají se už ovládat a manipulovat od politiků ani jiných institucí. Vezmeme si zpět své právo na svobodnou existenci. Stará hra je u konce.

http://www.cestyksobe.cz/luisa-muratori-vezmeme-si-zpet-co-nam-patri-ad2341/
TZOLKIN 14.4.2013 IX1 kin 14

14. dubna 2013 v 11:30 Mayský Kalendář na každý den

BÍLÝ MAGNETICKÝ MÁG

IX - Trecena MÁGA - Síla Právoplatnosti
TEĎ je nejlepší ČAS přikročit k jednání.

Ix / Hun - Dnes začíná Trecena IX tajemného a mystického Jaguára. Připojte se dnes ke svému zdroji a ctěte hluboké a staré energie kolektivní Duše, která nás všechny sopojuje.

2. Vlna - Vlna MÁGA přináší do vašeho života pohyb a ukazuje, jak důležitá je v životě síla Ducha, loajalita a Právoplatnost.

Vlnu BÍLÉHO MÁGA byste měli mít důkladně " před očima", i když si myslíte, že se nic podstatného neděje. Věnujte pozornost detailům, příslovečnému běhu okolností i zdánlivě banálním zprávám. Podvádění sebe samého je perfektní hra našeho rozumu. Každá bílá Vlna s sebou nese sílu nekompromisnosti. V bílé Vlně není radno kohokoliv podvádět. Měli byste se podívat na dvě, nebo tři Pečeti náležící do vaší solární rodiny. Díky těmto dnům se můžete spojit s minulými roky života a určit spojení s časem současným. Tyto dny jsou zvláště významné ve vztahu k sebepoznání. Zapisujte, co všechno se objevilo během 13 Dnů Vlny bez ohledu na intenzitu a druh pocitů. Přistupujte k Vlně MÁGA bez strachu a hodnocení. Zůstaňte flexibilní, abyste získali vhled do struktury komunikace s její všemocnou Energií.

Vlna MÁGA s sebou nese tzv. kněžské esence, umožňující přístup k vyšším aspektům Bytí. Kněžská esence symbolizuje čistotu záměrů a absolutní SUVERENITU. Kněžská esence dřímající v každém člověku, nás činí schopnými k přímé vědomé komunikaci s naším Vyšším JÁ. Vědomí Bílé Magie podléhá pouze a výhradně Božským Právům, nespoutaným žádnými pozemskými zákazy, žádnou ideologií ani náboženstvím.

Sledujte všechny i nepříjemné události pohledem vlastních sebe omezení a uzamčení v minulosti trojdimenzionálního vězení, které pravděpodobně nechcete opustit.
Zaměřte se na DVANÁCTÝ Den Vlny a soustřeďte se na minulé události, dovolte jim ještě jednou jako celku otočit se před vaším duchovním zrakem, bez ohledu na to, co jste zaregistrovali v daném období. Pokud vám některé zprávy zůstanou stále nejasné, poznamenejte si krátké heslo. Informace přijdou určitě, jen o něco později, až rozšíříte své Vědomí.

Pokud my - lidé - budeme nadále spolu komunikovat jako trojdimenzionálně omezené bytosti, nakonec se sníží naše faktická velikost na tyto hranice. Pokud však dokážeme překročit fyzické hranice, v relativně krátkém čase rozvážeme všechny svazující pouta, a tím zdánlivě neřešitelné problémy. Zatím jen málo z nás se podařilo navázat kontakt se svým obřím MÁGEM.

V dějinách lidstva funkce BÍLÉHO MÁGA byly přeneseny zejména na Mistry, Šamany, Čaroděje, nebo Kněží zastávající vysoké úřady. V současné době roli BÍLÝCH MÁGŮ převzali samozvaní guruové. Věda Tzolkinu je věc neocenitelná, protože nám pomáhá získat svou vlastní svobodu a rozhodovat o svém vlastním životě.

DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE S MATKOU ZEMÍ A PROJEVIT JÍ SVOU VDĚČNOST

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHEM DŽUNGLE, ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI……

Dnes pronikám do hlubších vrstev Vědomí, ležících na opačné straně toho, co je racionální a vstupuji do reality, která podléhá právům MILOSRDENSTVÍ. Dnes podléhám jiným právům,než pozemským. Řídím-li se silou srdce, mohu vykonat mnoho zázraků. Dnes pro mě neexistují věci, které je nemožné udělat. Materie a peníze už nade mnou nemají moc.

DOPORUČENÍ

Vybudujte stabilní most mezi vaším Božským JÁ a vůlí Boha. Zůstaňte flexibilní, poctiví, otevření v jednoduchém, téměř naivním způsobu, jak přijít na to, co je UŠLECHTILÉ, místo nutit se něco vytvořit. Otevřete se novým možnostem. Jste svobodní.Vaše moc je neomezená!

Poctivost, spravedlnost, síla srdce…..

BÍLÝ MÁG umožňuje udělat kvantový skok v poli Vědomí a překročit práh SVĚTA MAGIE. Za tímto symbolem se skrývá Energie zodpovědná za magii tvoření. Mágem je možné stát se díky síle srdce, nikoliv s pomocí těžké hlavy. Všechny přízemní touhy člověka uvězněného ve světe dogmat mohou vyvolat jedině bolest a duchovní utrpení. U mnoha nezralých osob - osob stavějících na první místo dobro materiální - Dny BÍLÉHO MÁGA mohou bolestně zdůraznit bezmoc vůči nepřízni osudu. Pro toho, kdo otevřel srdce, naučil se dívat na svět prizmatem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY, nikoliv racionální inteligencí, dny MÁGA navrhnou geniální řešení - zašlou duchovní pomoc a podporu k rozpletení mnoha složitých otázek. Problémy se vyřeší téměř spontánně, neplodné honění za obživou, úporné běhání, boj a strádání náhle ztratí svůj význam. Tato osoba nemající nic jiného na práci, bude připravovat půdu pro nové tvořivé síly. To je úkol BÍLÉHO MÁGA. Pokud si nejste jisti, kdo má pravdu - rozum či srdce - spojte se s polem vibrací energie BÍLÉHO MÁGA. Dny IX pulzují pozemskou moudrostí a stále hledají příjemce na Zemi. Věřte, že vaše vědomé úvahy podporují šíření BÍLÉ MAGIE v životě. Žijte Láskou a otevřou se před vámi všechny brány. Váš Obr MÁG čeká po eony let, aby s vámi navázal spolupráci a vyvedl vás ze světa neustálých bojů. Materiální situace a neustálé honění za chlebem se automaticky vrátí do normálního stavu, ztratí na mimořádné důležitosti.

1.MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI

Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO. Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu. Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.

VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE!

Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu CENTRA invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku - začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu s Pečetí. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ - čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí.V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.

Přehled Vlny LAMAT - 14.4.2013 - 26.4.2013

IX 1
MEN 2
CIB 3
CABAN 4
ETZNAB 5
CAUAC 6
AHAU 7 - Galaktický Portál
IMIX 8
IK 9 - Galaktický Portál
AK'BAL 10
KAN 11
CHICCHAN 12
CIMI 13

GALAKTICKÉ PORTÁLY - Dny, ve kterých proces rozvoje na Zemi postupuje podle práv nezávislé dynamiky a dny, ve kterých zaznamenáte přímý účinek energie z Kosmu. Tato pole v modulu Tzolkin odhalují velmi subtilní VEDENÍ s dokončováním korekcí pomocí kosmických energií. V těchto dnech je síla dopadu Energie mnohokrát větší.( můžete sledovat kontinuitu např. se sluneční aktivitou)Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza Mayow & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Je důležité, aby pro každou situaci existovala v každé době rovnováha.

14. dubna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Je důležité, aby pro každou situaci existovala v každé době rovnováha. Budeš-li vše, do čeho se pustíš, dělat pod Mým vedením, bude to vždy v dokonalé rovnováze. To je důvod, proč musíš nechat život odvíjet se, aniž by ses pokoušel cokoli ovlivňovat násilím. Budeš-li se tím řídit, nic nemůže špatně dopadnout a nic se nemůže stát v nevhodnou dobu. To neznamená, že budeš sedět a nic nedělat a jen čekat, až ti vše spadne do klina. Musíš být stále bdělý; musíš udržovat své vědomí povzneseně; musíš očekávat to opravdu nejlepší; musíš věřit, že vše je velmi, velmi dobré. Musíš čekat na Mne v absolutní víře a důvěře. Musíš vědět bez stínu pochyb, že Já jsem tvým stálým vůdcem a společníkem. Musíš vědět, že tvé cesty jsou řízeny Mnou a jen Mnou, takže každý tvůj krok je pevný a jistý, a vše, co učiníš, bude učiněno v lásce.Smrteľný omyl - celý film

13. dubna 2013 v 20:48 Oblíbená videa

Dokumentárny film, ktorý odhaľuje, ako zničujúce - a smrteľné - môžu byť psychiatrické lieky pre deti a ich rodiny. Za neutešenými štatistikami úmrtí, samovrážd, vrodených porúch a vážnych nepriaznivých reakcií je ľudská stránka tejto globálnej epidémie predpisovania a užívania liekov - osobné príbehy tých, ktorí zaplatili skutočnú cenu, príbehy straty a odvahy. Psychiatri tvrdia, že ich lieky sú pre deti bezpečné? Keď budete počuť, čo osem odvážnych matiek, ich rodiny, odborníci na zdravie, poradcovia v oblasti liečiv a lekári, musia namiesto toho povedať, odídete presvedčený, že...psychiatri sa smrteľne mýlia.


Předpověď dnešní civilizace z r. 1775

13. dubna 2013 v 20:36 Aktuální novinky


Předpověď dnešní civilizace z r. 1775

-POJĎTE SE PODÍVAT jak Edward Gibbon v roce1775 popsal, jaká bude DNEŠNÍ DOBA..... neskutečné, ...... ZÁNIK EUROATLANTSKÉ CIVILIZACE - Čti Pozorně .......

1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.
2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez otců.
3. Senioři jsou zanedbávání. Lidé pečuji o domácí mazlíčky více než o svoje staré rodiče.
4. Literatura a umění se stávají bezduchým. vytváří se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní sumy.
6. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována vysmívána a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří nájemní žoldnéři.
7. Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a tak zvané celebrity.
8. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak postará.
9. Úroveň vzdělání rapidně klesá.
10. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.
11. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a potraviny a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí.
12. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.
13. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí stále méně.
14. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, náhle selhávají.
15. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti, zisku, udělují se za úplatky, a kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil.
16. Staletími předků prověřené hodnoty - jako je čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, zápal pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány.
17. Šíří se cynismus.
18. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce.
19. Do země přichází velké množství cizinců.
20. Politikové nadbíhají iluzi, která si vynucuje zábavu a státní podpory (chléb a hry)
21. Občané stále na všechno nadávají.

Tolik Edward Gibbon v roce 1775 o pádu Říše Římské.
PODOBNOST POUZE NAHODNA........A NEBO NE?

Zdroj : FB

Obraz : Vznešený tanec Salamandrů, bytostí ohně. 13.4.2013

13. dubna 2013 v 19:42 Obrazy rok 2013


Obraz : Vznešený tanec Salamandrů, bytostí ohně.

Text i obraz jsou autorské © Anna a je možné je v nezkrácené a neupravené verzi dál šířit pouze nekomerčním způsobem za podmínky uvedení aktivního odkazu http://slunecnikvet-anna.blog.cz/

TZOLKIN 13.4.2013 13 BEN

13. dubna 2013 v 13:14 Mayský Kalendář na každý den

ČERVENÝ KOSMICKÝ POUTNÍK

Vlna IMIX vám dává k dispozici celé bohatství vesmíru a ukazuje, jak tyto dary využívat v životě. TŘINÁCTÝ Den objevíte, že cílem vašeho života je SVOBODA.
Ben /Oxlahun - Dovolte posvátné Energii prostoupit vašich 13 hlavních kloubů a spojit se s vaší podstatou esence koyopa, který vám velmi zvýší vaši intuici a vnímání. V tento den Ben použijte jeho sílu stability a očisty pro svou vnitřní duši - domova všech domovů. Pokud můžete, podělte se o tuto zkušenost se svými blízkými , aby i oni mohli mít prospěch z dnešní Energie. Proto, díky pravému vnitřnímu klidu, nazýváme vnější místo domovem, kde může být plno lásky, radosti a spokojenosti.
DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU
Svobodu ocením, jen když poznám chuť otroctví. V mém životě mě zotročují mé vlastní
iluze, stejně jako strach z neznámého, egocentrizmus, tvrdohlavost, hloupost, touha imponovat bohatstvím. Dnešní události mi ukazují kam míří má cesta a jaké mě čekají
výzvy. Dnes udělám rozhodující krok vpřed a nesrazí mě žádné problémy. Rozpory a
životní selhání mě doprovází do pokladnice moudrosti. Teprve tam se dozvím, co znamená vnitřní SVOBODA.
DOPORUČENÍ

Zkoumejte hranice vašich možností, přijímejte nové výzvy. Přineste SVĚTLO do svého Středu a osvěcujte ostatní. Spolehněte se na sílu citu, využijte každou příležitost, možnost, návrh. Poznejte svoji sílu. Uvěřte v sebe. Podívejte se na život, jako na nádhernou cestu do neznáma.

Zkoušky, možnosti, osobní svoboda…

Pečeť ČERVENÉHO POUTNÍKA nám otevírá brány do Vyšších světů. Energie BEN nám pomáhá uniknout z karmických otroctví. Každá forma otroctví a závislosti se ve Dnu ČERVENÉHO POUTNÍKA objeví velmi drasticky. Pole napětí vytvořené mezi Karmickým Časem a neomezenou svobodou, přinesenou na Zemi skrze nového Ducha ČASU, se může stát velmi nepříjemné.
Kdo vystoupil z karmického otroctví, ten prožije den BEN velmi příjemně. Před tímto člověkem se otevře velký Svět - Svět nových možností, úspěchů a zajímavých návrhů. Objeví se zde krása každého dne, mnohobarevnost a všestrannost lidského Bytí. Tento člověk započne novou etapu života daleko od karmických výmolů. Pokud trpíte vězením
v dramatu života, je to neomylné znamení toho, že váš Obr BEN ještě spí na prahu vašeho života. Otevřete se impulsu tohoto Dne a probuďte vnitřního Obra. Po celý čas dávejte pozor na "řídící věž" a karmické strážce. Můžete je bezpečně obejít pouze s pomocí BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Nezapomeňte, že na cestě nic nebudete soudit! Nesuďte lidi, kteří vám ublížili! Nevracejte se do minulosti a nepříjemných vzpomínek. Přijměte vše
tak, jak to je! To je nejkratší cesta ke SVOBODĚ.
13. KOSMICKÝ TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu.
Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo spod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co dramaticky změní běh vašeho života. Věřte ale, že se vás dotýká Nejčistší Energie Universa, a nová sebeidentifikace, pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ a k cíli vašeho Světelného těla. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem.TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!
OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!
V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují Energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE, čili
SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu "12" ,to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo "13" je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o ČÍSLE OSUDU.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu - opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU - čili SÍLU TRANSFORMACE.


Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza Mayow & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Já jsem zdrojem tvé hojnosti a vše, co mám, je tvé.

13. dubna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Já jsem zdrojem tvé hojnosti a vše, co mám, je tvé. Mé nekonečné bohatství je přístupné všem, ale musíš si být vědom hojnosti bez jediné myšlenky na bídu či nedostatek. Pociťuj, jak se tvé vědomí stále rozvíjí, a nech je rozšiřovat se bez omezení, protože tato omezení způsobují překážky v jeho plynulém toku. S omezením přicházejí obavy a s obavami stagnace; a když něco stagnuje, přeruší se možnost komunikace a nastává konec. Udržuj plynulou komunikaci. Neustále dávej a přijímej na všech úrovních a poznávej význam nekonečné hojnosti. Věz, že ty a Já jsme jedno, že jsi jednotný s veškerým bohatstvím světa a že nic nemáš vztahovat pouze k sobě, nic hromadit. Všeho má být užíváno moudře. Buď dobrým správcem všech Mých dobrých a dokonalých darů. Hledej Mé vedení a pokyny, jak správně užívat Mých nekonečných zásob.


TZOLKIN 12.4.2013 12 EB

12. dubna 2013 v 23:52 Mayský Kalendář na každý denŽLUTÝ KRYSTALICKÝ ČLOVĚK
 1. Trecena IMIX nám dává k dispozici celé bohatství vesmíru a ukazuje, jak tyto dary využívat v životě. DVANÁCTÝ Den nám ukazuje, že životní moudrost získáváme na základě zkušeností ve světě rozporů a problémů.
  Eb / LaKa - Eb - Nositel času a dirigent osudu nás vede na cestě k našemu vlastnímu LaKa horizontu, který představuje souhrn našich životních zkušeností, ať už společenských, kulturních, rodinných, nebo individuálních. Nečekejte na konec vaší cesty, abyste pochopili, viděli a uznali jejich vliv, váš život musíte udělat okamžitě bohatší, hlubší, pevnější; pokud budete mít dnes chvilku, ctěte ho teď v tomto okamžiku.
  DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO UŠLECHTILÉHO PRO SPOLEČNOST, ABYCHOM POZVEDLI ROZMĚR SVÉHO LIDSTVÍ.

  Dnes se podívám na svá přesvědčení, zvážím každé pro i proti, přijmu zodpovědnost za svá slova, myšlenky, činy a nejednám příliš ukvapeně. Dokážu jít životem bez stěžovánína osud a lidi? Vím, že životní moudrost získávám na cestě zkušeností získaných na vlastní kůži.

  DOPORUČENÍ

  Získejte přístup k objektivní moudrosti, která - přistupujíc nestraně do emocionálních dramat - ve vás záměrně vyvolává nepříjemné pocity, abyste začali hledat cestu ven. Přestaňte se na sebe rozčilovat. Nehledejte viníky venku. Vyveďte svoje emoce z dramatu života do svobodně zvolené neutrální oblasti. Přijměte v pokoře vaše životní lekce a uzdravte jejich příčiny. Otevřete se kontaktu společníka osudu. Přijměte jeho pomoc.

  Svobodná vůle, zodpovědnost, moudrost….

  Zkušenosti získané ve Dnu ŽLUTÉHO ČLOVĚKA se mohou ukázat velmi překvapivé, jelikož se zde jedná o naši pravou identitu. Většina z nás uvízla v karmické polaritě, často spadla do krajností a v závislosti na stupni vývoje se zastavila na extrémním strachu, nebo bloudila po poli lásky. Odrazem tohoto stavu je chorobný sklon k vydávání soudů, nebo hodnocení lidí a jevů. V takových případech ve Dnu ŽLUTÉHO ČLOVĚKA dochází k čelnímu střetu našeho pohledu na svět s jeho silnou neutrální Energií. Dokud neuvěříte v suverenitu vašeho JÁ, budete stále sužováni bolestnými záležitostmi, které přicházejí zvenčí. Čím více jste uvízli v polaritě, tím více vás budou strašit.
  Pokud jste jedni z těch, kteří se povznesli nad svět matérie, Dny EB vás zalijí moudrostí, kterou s sebou přináší. Díky tomu vám "karmické terapie" přestanou řídit běh života, protože stojíte nad nimi!! Začnete-li sami řídit svůj život, Dny EB budou podporovat vaši nezávislost. Pokud je vaše JÁ stále závislé na vnějším světě - na starých ideologiích, či lásce a nelásce vašich "nadřízených", využijte vzkazy, které vám nabízí ŽLUTÝ ČLOVĚK.Váš vnitřní Obr stále čeká na váš pokyn, chce po vás, abyste ho zapojili do akce - chce zavést postupně pořádek ve vašem životě. To on vám pomůže najít svobodu a nezávislost vašeho JÁ. Pečeť ŽLUTÉHO ČLOVĚKA je první stanice kontroly na cestě k aktivaci
  vašeho Vyššího JÁ.

  12. KRYSTALICKÝ TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY

  Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé naše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity a víme, že všechno patří do jednoho velkého CELKU - uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat.
  Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.

  ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI !!
  VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU!!

  V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. Slovo krystalický zde znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu nám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jsme byli zapleteni karmickými vazbami - to nám odhalí vyšší nadhled. Tón KRYSTALICKÝ preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní Dny s Tónem DVANÁCT přinášejí
  vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů  Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza Mayow & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


Děkuj za všechno, co máš, za všechno, co dostáváš, i za vše, co v budoucnu dostaneš.

12. dubna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Děkuj za všechno, co máš, za všechno, co dostáváš, i za vše, co v budoucnu dostaneš. Vlastně nikdy nepřestaň vzdávat díky, protože pozitivní přistup k životu a pravý akt vzdávání díků k tobě přitahuje to opravdu nejlepší. Pomáhá uchovat tvé srdce i mysl otevřené; pomáhá udržovat rozvoj tvého vědomí. Vždy nalezneš něco, za co lze děkovat, a začneš-li tak činit a začneš-li počítat všechna ta požehnání, budou narůstat. Uvědomíš si, Jak mocné jsi požehnán a že vše, co mám, je i tvé, že Má zásobárna hojnosti je plná, až přetéká, a ty nic nepostrádáš. Každá tvá potřeba je obdivuhodně uspokojována a v takovém stavu vědomí jsi schopen rozdávat a rozdávat a nikdy nepočítat cenu, protože dáváš-1i, pak také dostáváš. Když dáváš, vytváříš prostor, aby ti ještě více mohlo být vráceno.TZOLKIN 11.4.2013 11 CHUEN

11. dubna 2013 v 21:26 Mayský Kalendář na každý denMODRÁ SPEKTRÁLNÍ OPICE


Chuen / Buluk - Co se stane, když se CHUEN - OPICE namočí do psychedelik IMIX? Proměňuje oceán v horu, časové vazby nekonečného sklánění, i vaše myšlenky, které plynou pozpátku. Je to perfektní den zbořit všechna omezení a limity a prozkoumat zcela nové, dosud neslýchané myšlenky a koncepty. Ať už přijdete s čímkoliv, Buluk to pouze zesílí, ačkoliv je až strašidelně silný, je to také dokonale vyvážené neutrální číslo, které nevydává žádný soud hodnot. To je jen váš problém.
CHUEN, TO JE TKADLEC, NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK, NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE, A JAKO
ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ JE V PLÁTNO NAŠÍ REALITY.
ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY
DO NAŠEHO ŽIVOTA.
Dnes shodím těžké brnění a zbavím se všeho, co znepokojuje mé smysly. Vím, že mé
EGO udělá cokoliv, aby mě zastavilo. Strach, deprese, úzkosti mě dnes neodvedou
od mých záměrů a práce. Nepodlehnu pokušení, nepřecením svůj rozum, nebudu si hrát s ohněm a nedovolím, aby mě někdo zotročil. Dnes se uvolním od pesimizmu a oceňuji
svůj smysl pro humor.
DOPORUČENÍ

Buďte SVĚTLEM! Mluvte bezprostřední pravdu! Zůstaňte citliví, srdeční, příjemní!
Naučte se, jak v klidu přijmout všechny neúspěchy, zvraty osudu, či náhlé zásahy
do života. Použijte vrozenou schopnost uzdravit svoji přecitlivělost!
CHUEN… humor, lehkost
Ve Dnech CHUEN začíná proces odpálení tvořivých myšlenek. Fyzická materie se
nyní přesouvá do oblasti sféry nemateriální. Dny MODRÉ OPICE vás zalívají impulsy pomáhajícími transformovat tíhu komplikací v jednoduchou lehkost. Pokud jste
velmi silně spojeni se světem fyzické materie (majetek, postavení, autorita),
Dny MODRÉ OPICE se mohou ukázat velmi únavné. Pokud jste v životě zapomněli
na hlubší smysl pro humor, CHUEN vám to připomene dosti bolestně.
V případě, že jste našli svoji lehkost - svého vnitřního klauna - otevře se před

vámi svět BÍLÉ MAGIE. Budete vyvedeni do reality, ze které přichází vaše
tvořivost. Obtížné životní situace se vyřeší téměř spontánně - především ty, v
kterých vaše staré Vědomí vidělo Gordický Uzel. Dny MODRÉ OPICE probouzí
vaše magické schopnosti a vynáší na povrch váš tvůrčí potenciál dřímající v
podvědomí. Tady poznáte zákon Rezonance, možnosti mysli, moc slova a sílu vůle.
Pokud vám chybí svoboda a lehkost, pokud stále namáhavě bojujete se životem,

přijměte úvahy MODRÉ OPICE. Její moudrost vám pomůže bezbolestně se
uvolnit od těžkostí, s kterými se setkáváte. Zátěží je úplně všechno, co vám překáží
v radosti ze života!
Pokud váš klaun - váš vnitřní Obr - ještě nadále spí, pokuste se ho probudit

ve Dnu CHUEN. Pomalu! Nerozčilujte se - to je motto MODRÉ OPICE.
11. SPEKTRÁLNÍ TÓN OČISTNÉ SÍLY - SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ

JEDENÁCTKA - to je proces rozpouštění - proces, který vymývá všechny staré
vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do
VŠEHO - CO - JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci,
které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit
je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vynáší do vašeho Vědomí falešné
učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda
jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve
vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to
zastavit! Podívejte se nadhledem - do svého života. Přijměte lekce disharmonie
bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy . Cesta
výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy
sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti vesmíru. Očekávejte
odpověď. Buďte připraveni na změnu!
TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla. Tento vzorec může vyvolat
řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za
posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu SPEKTRÁLNÍM se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním
smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od
karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou Dny s Tónem
JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci
odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit
i násilně. Pokud byla doba bohatá na události bude mít JEDENÁCTKA intenzivní
kurz. Prostřednictvím Energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu
vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít Dny s Tónem
JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v pocitech, emocích a myšlenkách.
Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza Mayow & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.Jsi ve světě, ale nejsi z něho.

11. dubna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jsi ve světě, ale nejsi z něho. Není třeba, aby ses nechal strhnout zvyky světa. Užívej jich, ale nepokoušej se jich zmocnit a nedovol jim, aby se ony zmocnily tebe. V Novém věku není třeba nosit pytlovinu a sypat si popel na hlavu nebo rozhlašovat do okolí, že jsi ubohý hříšník a že nejsi hoden, abys byl nazýván Mým milovaným dítětem. Každé takové učení je ze starého světa, je chybné a nepravdivé. Přijmi, že jsme jedno a že Já jsem v tobě. Uvědom si, že jsi vyváděn z temnoty celého toho chybného učení do slavného světla. Zanech za sebou vše staré a nech to umřít přirozenou smrtí. Vstup do nového obrozen v Duchu a v pravdě a poznej význam opravdové svobody. Potřebuji tě svobodného, ne stále svázaného sebou samým a soustředěného na sebe. Buď jako malé dítě, volný a radostný, a žij stále v přítomném okamžiku.


MUDr. Tomáš Lebenhart, Nemoc této doby a možnosti uzdravení z pohledu celostní medicíny

10. dubna 2013 v 22:53 Oblíbená videa

MUDr. Tomáš Lebenhart, Nemoc této doby a možnosti uzdravení z pohledu celostní medicíny

Několik let přednáším pro laickou veřejnost i pro lékaře o přírodní medicíně a duchovních otázkách. Postupně jsem navázal spolupráci s výtečnými léčiteli. Pořád se učím. Dva roky jsem docházel do duchovní školy... Učil jsem se alternativní onkologii od skutečných mistrů..

http://www.cestyksobe.cz/tomas-lebenhart-nemoc-teto-doby-a-moznosti-uzdraveni-z-pohledu-celostni-mediciny-ad2305/