Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Duben 2013

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 28.4. 2013 - 5.5. 2013

30. dubna 2013 v 9:28 Doteky Nového Života

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 28.4. 2013 - 5.5. 2013
Uveřejnil(a) Láďa
Pondělí, 29 Duben 2013 18:55
Milovaní,
na obzoru svítají nové dny, všechno, po čem toužíte, je odpočívat a relaxovat, ale to není vše.Pečujte o sebe, zhluboka dýchejte a udržujte si vizi lepšího světa coby zástupci lidstva.Vše je uprostřed procesu posunu a rekalibrace. Smutek způsobovaný hustými energiemi je připraven k transformaci na vyšší vibrace. Nechte tyto rozptylující okolnosti zmizet, vy si teď udržujte jistotu, že uvnitř každého lidského srdce je pramen dobra a nevinnosti, který se sjednocuje do větší síly, než je možné vyjádřit, je to něco, co může být poznáno pouze zkušeností.

Toto je zajisté součástí současné situace. V každém systému každého aspektu života na Zemi se odehrávají mocné, nicméně prchavé změny. Pohyby, které zde zakládají nový vzor založený na Vesmírných zákonech a pravdě, se dají přirovnat pohybům kořínků trávy. Vše, co ovládalo dosud neprobuzené duše ve všech koutech tohoto světa, je nyní jemně rozpouštěno a rozptylováno. Někdy každé srdce krvácí nad nespravedlnostmi, které se dostaly na světlo, někdy se uvnitř hlasitě ozve vnitřní bojovník. V každém případě, vy všichni, kdo žijete pro pravdu, ať jste z jakékoli části světa, jste nyní podporováni ve své každodenní práci.

Každý den jsou duše konfrontovány s daleko většími novými skutečnostmi, které prověřují vaše meze trpělivosti. Vnímejte svá srdce, drazí, a uvědomte si, že vy jste ti, kdo dělají změny, ty mocné síly lásky, které stojí společně s otevřenými srdci, aby zvýšily světelný kvocient vaší planety, a tím zvedly úroveň vědomí nad hranici starého chápání a vnímání. Před každou lidskou duší stojí rozhodnutí, křižovatka, chcete-li. Kterou cestou se vydat - příkrou, která vede rovnou ke Stvořiteli, kde duše nesou tíhu světa na svých společných bedrech, nebo tou, která se točí kolem hory, na níž duše zažívají nižší úroveň hustoty, která je ale v konečném důsledku také přivede v jednotu.

Každá myšlenka, slovo, emoce a čin, to vše se nyní slučuje do sjednoceného pole, které vyzařuje z každého jednotlivce žijícího si svůj každodenní život. Někdo si zvolí strmou cestu a osamělé stoupání, jiný je zas schopen zvládnout nápor Světských pokušení, která před ním rostou. Mnohé z toho odpadne, když budou ti nepodplatitelní držet svou vizi a vytvářet cestu pro ty nové, kteří stoupají vzhůru držíce pochodeň průkopníků změn na světě. Hodinu po hodině, den po dni a další týdny - krok za krokem se drží své cesty a pak je cesta před nimi najednou čistá. Ukazatele a znamení vedou jejich cestu, to se příroda spojila a obdarovala je čistší myslí a pochopením.

Nejprve hledejte říši Stvořitele sami v sobě, vše ostatní přijde. V první řadě dovolte, ať vaše Světlo zůstane čisté, autentické a neposkvrněné, i když před vámi porostou pokušení starého světa. Tím jste si již prošli, proto je nyní obratně překročte a obejděte. Vaše vnitřní krystalické jádro ve vás jasně září. Ti, kteří si zvolili cestu kolem hory, nakonec svého cíle také dojdou. Vše se vrací v Jedno.

Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Vždy měj na paměti: "Jak zaseješ, tak budeš sklízet."

30. dubna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dneRadost z dávám je neskonalá. Když se naučíš dávat celým srdcem ze svých darů a vloh (každý má jiné a všechny působí na různých úrovních), pak porosteš do laskavosti a velikosti. Máš-li šťastnou a jasnou povahu a rozdáváš z ní, kamkoli přijdeš, vrátí se ti vše tisíceronásobně, protože každý rád odpovídá na slunečnou, jasnou náladu. Vždy měj na paměti: "Jak zaseješ, tak budeš sklízet." Zaséváš-li kritičnost, netoleranci, zradu a negaci, budeš tyto vlastnosti i sklízet, protože je k sobě přivoláváš. Proč nezačít právě teď zasévat semínka radosti, štěstí, lásky, něhy a porozumění a nepočkat, co to s tebou udělá? Celý tvůj postoj k životu se změní a ty poznáš, že k sobě přivoláváš v životě jen to nejlepší. Na radost, kterou dáváš, budou kladně reagovat všechny duše kolem tebe, protože každý má rád dárce radosti a jejich dar rád oplácí.

Poselství z věčnosti

29. dubna 2013 v 7:00 Vývoj vědomí bytostí


Napsala Bea Lakeová, australská černoška, hrdinka knížky "Poselství z věčnosti" od Marlo Morganové

Následující poselství je vhodné pro všechny duše, ať jsou kdekoliv. Je platné v každé době, od časů jeskynních lidí až po současnost. Nečiní rozdíly mezi muži a ženami, jeho úkolem není pomoci k úspěchu ve světě, je zaměřeno spíš spirituálně.
Od počátku času dodržuje tento standard života můj lid v nitru Austrálie. Tito lidé nikdy nebyli pastevci, sedláky nebo obchodníky. Vždycky byly sběrači, hudebníky, výtvarnými umělci a básníky. Žili v naprosté shodě se zemí, se všemi živými tvory a také se sebou.
Tohle je jeden z jejich rituálních zpěvů:
Věčná Jednoto,
která nám mlčky zpíváš,
která nás učíš skrze nás,
veď mé kroky pevně a moudře,
ať kráčeje vnímám tvé učení,
ať vzdávám čest účelu všech věcí.
Pomoz mi všeho se dotýkat s úctou
a vždycky mluvit zpoza očí.
Ať pozoruji, ale nesoudím.
Ať nezpůsobím žádnou škodu
a po mé návštěvě zde ať zůstane jen hudba a krása.
A až se zas navrátím do Věčnosti,
ať je kruh uzavřený
a spirála širší.

Jsi zde na zemi spirituální bytostí, která prožívá lidskou zkušenost. Sám sis zvolil sem přijít. Nebyla to náhoda, že ses narodil ze dvou lidí, kteří jsou tvými biologickými rodiči. Byl jsi sis vědom, kdo jsou, byl jsi sis vědom okolností, za nichž jsi byl počat, a jejich genetického modelu. Řekl si: "Ano!"
Jsi spirituální bytostí, která se vyvíjí k osvícení. Země je školou, která ti poskytuje vědomosti a poučení. Je to jedinečná planeta s jedinečnými životními formami. Jediné místo ve vesmíru, kde se užívá šesti smyslů - zraku, sluchu, chuti, hmatu, čichu a intuice - spolu s energií, kterou nazýváme emoce, ke spojení viditelného těla s neviditelným duchem.
Každá hmatatelná věc na planetě Zemi pochází z Jednoho Božského Zdroje a všechno je stvořeno z jednotlivých částí energie. My lidé jsme stejní jako vše, co bylo stvořeno.
Určitě znáš dobře Desatero přikázání, což jsou zákony, jež ti přikazují "co nesmíš dělat". Kdyby bývala tato pravidla dodržována, nebylo by Desatera třeba.
Tvoje bytí zde na zemi je dobrovolné, přišel jsi sem z vlastní vůle a byl jsi dlouho očekáván. Tato tvoje lidská cesta se odrazí ve tvém postupu Věčností.
Sepsala jsem tato pravidla toho, jak by ses měl chovat, jsou nejen pro tebe, ale pro všechny lidi:

Potok, který přestane být napájen svým pramenem, vysychá.

29. dubna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Otevři se přílivu Mé božské lásky a světla. Otevři dveře svého srdce a nedovol ničemu tento proud zastavit. Drž tyto dveře široce otevřené tak, aby láska a světlo mohly do tebe i skrze tebe svobodně proudit a abys měl vždy dost životní síly. Je-li brána k tvému srdci uzavřena a tok lásky a světla se zastaví, znehybní celý, tvůj život, a v nehybném prostředí nemůže nic žít. Proto musíš vědomě, udržovat tyto dveře široce otevřené a čerpat ze Mne, pramene všeho života, po celý čas tak, aby tvé srdce nikdy nevyschlo a neustrnulo. Potok, který přestane být napájen svým pramenem, vysychá. Tak také ty, když přestaneš čerpat svou sílu ze Mne, brzy vyschneš a staneš se zbytečným. Proto na Mne vědomě mysli a stále ode Mne čerpej svou životní sílu. Tuto svou volbu uskutečňuj každý den, každou hodinu, každou minutu.
Budoucnost odevzdávám do Rukou Božích

28. dubna 2013 v 18:45

Dnešní myšlenka je dalším krokem k rychlé spáse, a je to vskutku obrovský krok vpřed! Zahrnuje tak velkou vzdálenost, že se ocitneš na dosah Nebes, s cílem v dohledu a překážkami za sebou. Vstoupil jsi na louky, které tě vítají před branou Nebes a které jsou tichým místem míru, kde s jistotou očekáváš konečný krok Boží. Jak daleko od země jsem již postoupili! Jak blízko jsme se přiblížili k našemu cíli! Jak krátká je cesta, kterou ještě máme vykonat!
Přijmi dnešní myšlenku, a zanecháš za sebou veškerou úzkost, všechny propasti pekla, všechnu temnotu deprese, myšlenky hříchu, i devastaci, jež přináší vina.
Přijmi dnešní myšlenku, a vyprostíš svět z veškerého zajetí uvolněním těžkých řetězů, které mu uzamkly dveře ke svobodě. Jsi spasen, a tím se tvá spása stává darem, který dáváš světu, neboť jsi ho dostal ty sám.
Ani na okamžik nepociťuješ depresi, neprožíváš bolest nebo nevnímáš ztrátu. Ani na okamžik nemůže být na trůn dosazen smutek, aby byl věrně uctíván.
V žádném okamžiku nemůže nikdo ani zemřít. Tak se každá chvíle mimochodem věnovaná Bohu, spolu s další, která Mu již byla darována, stává časem tvého vyproštění ze smutku, bolesti a dokonce i ze samotné smrti.


Můj svět

28. dubna 2013 v 18:41 Skutečný mír je uvnitř

Můj svět

Jsem svobodný a nezávislý.
Jsem nezávislý na vnějším světě, jsem nezávislý na lidech, jsem nezávislý na všech věcech vnějšího světa.
Nepotřebuji žádnou cizí energii. Nepotřebuji žádnou energii z vnějšího světa. Nepotřebuji energii od jiných lidí.
Má radost se neodvíjí od vnějšího světa.
Mé štěstí a láska nezávisí na ničem vnějším.
Vyjadřuji své vnitřní božské já. Můj svět je vyjádřením mé pravdy.
Má energie je nevyčerpatelná.
Svůj vnitřní svět miluji a naplňuji láskou, světlem a harmonií.
Svůj vnitřní svět vyjadřuji ve vnějším světě.
Své vnitřní já promítám do svého vnějšího světa.
Vyzařuji své světlo a svou lásku do celého stvoření. Vyzařuji sám sebe do všeho, co je.
Můj svět je otevřený každému, kdo mne miluje a touží po mém světle. Můj svět je otevřený každému, kdo si do něj přeje vstoupit.

TZOLKIN 28.4.2013 2 LAMAT kin 28

28. dubna 2013 v 10:58 Mayský Kalendář na každý den

ŽLUTÁ POLARITNÍ HVĚZDA
Lamat / Ka - Ka ( dva) násobí hojnost a pozitivní růst, který dnes Lamat přináší. To dává silný impuls - o cokoliv usilujete - stát se snadným, ať už je to rychlé a efektivní nakupování, nebo pochůzky; anebo požadavek přijít na to nejlepší nastavení vašeho investičního portfolia. Ale nechoďte příliš daleko, nebuďte příliš ambiciózní - mějte na paměti, že stejně snadno, jak můžete znásobit dnešní energie, můžete lehce spadnout do nerozhodnosti, pokud máte příliš mnoho cílů, nebo zodpovědnosti.
DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA HOJNOST VŠEHO - Energie HVĚZDY násobí vše do hojnosti.
Dnes dostanu od života lekce na téma disharmonie: NEBUDU VÍCE NIC HODNOTIT - ANI JEVY, ANI SITUACE, ANI LIDSKÉ CHOVÁNÍ. Pokud vyvážím póly rozporů, najdu cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii.
TRANSFORMACE
Otevřete se lásce. Pečujte o harmonii. Pronikněte do podstaty svého Hvězdného Zrna.Vnímejte vztah s přítomností - svět je krásný a dobrosrdečný. Zůstaňte v harmonii přítomnosti se VŠÍM, CO JE A JAKÉ TO JE!
LAMAT …krása, dokonalost, disciplína….

Spektrum ŽLUTÉ HVĚZDY zkoumá všechno pod vlivem krásy a harmonie. V tomto pólu se shromažďují síly na kontrolu jakosti. LAMAT je jakási instance dokončující závěrečná shrnutí výsledků vašeho jednání.Všechno, co není dostatečně krásné, co se nenachází v harmonii s duchovními vzorci, bude zasláno zpět k opravě. Síla ŽLUTÉ HVĚZDY je absolutně neúplatná a poměrně zatěžující pro ty, kteří ještě nezahájili, ignorovali, nebo ukončili proces harmonizace života kolem sebe. Pro ty, kteří již mají tento proces ve velké míře za sebou, bude Den LAMAT velmi poučný - zvýší se pocit sebevědomí, spokojenosti se životem, stejně tak pocit zdokonalovat životní prostředí. V tomto symbolu se shromažďují síly zodpovědné za řád a pořádek. Dny LAMAT také pomáhají odstranit nedostatky v sociální oblasti a člověk začne cítit velkou úlevu, radost a spokojenost se životem. Lidem, kteří mají problém přinést do svého života řád a harmonii, se doporučuje, aby věnovali zvláštní pozornost Energii ŽLUTÉ HVĚZDY a dovolili jí vyrovnat způsobený nesoulad. Takže ti, kteří doposud nevěděli, že aspekty estetiky, řád, disciplína a vnitřní pořádek, jsou základním předpokladem pro vytvoření stabilní základny života, by se měli spojit s Energií LAMAT.

2. POLARITNÍ TÓN VÝZVY - SÍLA POLARITY
Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla - kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete svoje pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.
Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.
POLARITA JE PULSEM ZDROJE UNIVERSA
Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Pečeť stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě.V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah ( vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní Energií, např. přes kin narození.
Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


Není snadné nastavit druhou tvář, když tě někdo udeří slovem či skutkem.

28. dubna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Není snadné nastavit druhou tvář, když tě někdo udeří slovem či skutkem. Bezprostřední reakce je úder vrátit, ale právě v tomto okamžiku je zapotřebí reakcí s co největší pečlivostí zvážit a uplatnit sebekontrolu a naprostou nesobeckost. Ty duše, které se nenaučily sebekázni, odplácejí stejným způsobem a cítí se k tomu oprávněny. Potom se diví, proč je ve světě tolik chaosu a zmatku. Jsou slepé a nevidí, že dokud se nenaučí zcela změnit své postoje a nezačnou milovat svého bližního jako sebe sama, nemohou doufat, že se to, co se děje ve světě, změní. Čím více bude dobré vůle a lásky, tím rychleji nastane změna. Ale vše začíná v tobě. Čím dříve si to uvědomíš, tím dříve nastanou změny kolem tebe, a tím i v celém světě. Proč s tím nezačneš něco dělat již nyní?

TZOLKIN 27.4.2013 1 MANIK kin 27

27. dubna 2013 v 8:50 Mayský Kalendář na každý den

MODRÁ MAGNETICKÁ RUKA
Manik/Hun - Manik má hluboký respekt ke spiritualitě, která je přítomna ve všech živých bytostech a nemá problém vyjádřit svou surovou a přímou sílu. Ale s velkou silou přichází i velká zodpovědnost, neste jí dobře a s grácií, budete potřebovat silný a stabilní základ. Bez něj by se vaše síla mohla nakonec vyčerpat a vaše povinnosti by vás mohly zahltit. V tom spočívá dnešní výzva Manik; vyvažujte svou sílu a důvěru v sebe sama s pokorou, flexibilitou a porozuměním vůči ostatním.

MANIK - Vlna RUKY - Síla Uzdravení
Teď je nejlepší ČAS něco vykonat
Vlna RUKY vás obdaruje silou uzdravení a ukáže vám, jak tuto sílu v sobě odhalit.
Tak jako vždy, nejdůležitější jsou dny spojené s touto Vlnou. Pozice 8, 9, 10 ukazují vývojový cyklus určité události, zatímco to, co potřebuje uvolnit - se projeví v 11. Dnu. I když je uzdravení spojeno nejčastěji s přechodnými bolestmi, nezaměřujte se pouze na tento směr. Zkuste se podívat především na pozitivní aspekty, na kterých roste vaše životní moudrost.

Zkoncentrujte se na vaše " AHA" zkušenosti. V žádné jiné Vlně se neprojevuje tak silná moc uzdravení jako ve Vlně RUKY. Nezapomínejte na své dlaně - jsou projeveným pozemským nejcennějším nástrojem léčení. Nyní ho využijte pro sebe. Pokud vnímáte někde pocit bolesti - přiložte tam své ruce. Čakry vašich dlaní jsou kanálem, kterým proudí - ŽIVOTNÍ SÍLA - jednoduše přímo ze Zdroje - fyzicky - neustále, aniž by vás to rušilo. Dovolte projevit se tomuto zázraku. Dopřejte svému tělu tento příjemný projev a obdarujte láskou i své blízké.

Pokud vyplyne na povrch něco, co nemůžete k ničemu přiřadit, odsuňte to na nějaký čas stranou, ale neodhánějte to od sebe. Přivolejte včas do svého vědomí otázky, které vás trápí, přejte si širší pohled a dříve, nebo později ho dostanete. Nezapomínejte, že proces uzdravení může probíhat dost problematicky.

Vlna RUKY provádí uzdravení v každé ze tří úrovní Bytí. Hlavní část uzdravení probíhá v nižším těle emocionálním - na rozdíl od fyzické úrovně - čili našeho těla z masa a kostí.

MODRÁ RUKA je garantem UZDRAVENÍ. Pokud se ve vašem okolí nachází nějaká MODRÁ RUKA a pokud je to pro vás blízká a milovaná osoba, naučte se vnímat její léčivou sílu, proudící z modrého vzorce ČASU. Vězte ale, že tento člověk u vás nemusí vyvolat skvělý pocit, možná naopak! Neznamená to ale, že jste masochista, když jste si pro sebe vybrali takového partnera. Pokud tomu dobře porozumíte oceníte, co chtěl ve vás uzdravit - to je prostě jeho vyzařující Energie .

Takže na konci Vlny - DVANÁCTÝ Den - se zaměřte ještě jednou na minulé události. Podrobně prozkoumejte pocity a zjistíte, co nového vám přinesla do života Vlna RUKY.

MANIK JE NÁSTROJEM DUCHA, ZAHÁNÍ ŠPATNÉ VLIVY A ZLÉ ENERGIE,
JE TO DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO PRO OSTATNÍ…
Dnes testuji proveditelnost mých záměrů a podřídím EGO Božské vůli. Dnes si zadám hodně práce, abych zlepšil svůj život a uskutečnil vznešené cíle. Dnes mám velkou motivaci do práce. Dnes odhalím všechny defekty. Život mi poradí, od čeho začít. Dnes mám plné ruce práce.
TRANSFORMACE
Všimněte se svých odporů a vnitřní roztržitosti. Naučte se dokončit to, co začnete, zvažujíc každý krok na cestě. Využijte možnost těchto znamení a staňte se sami sebou. Otevřete se a vnímejte sami sebe, jako dokonalý spirituální nástroj v rukou Boha….
Znalosti, léčení, aktivita….

Většina lidí pracujících po léta s Mayským kalendářem odkazuje na Pečeť MANIK s velkým respektem. Za tímto symbolem se skrývá velká Energie, jejíž úkolem je LÉČENÍ. MANIK má nejvíce plné ruce práce, protože to on nás nejčastěji volá, abychom uzdravili nejen tělo fyzické, ale také tělo jemnohmotné. MODRÁ RUKA působí především na naši emocionální stránku a na nervový systém. Každé emocionální léčení je velmi bolestné, přinejmenším první fáze tohoto procesu. Každý, kdo dosáhl vysoké úrovně duchovní zralosti a nemá mnoho k vyléčení ve svém Středu, toho MODRÁ RUKA obdaruje zázračnou mocí. Rčení - Být pravou rukou Boha - dostane nyní pravdivý význam. Tento vzorec - poháněný silnými impulsy směrem k uspokojování zvědavosti - nasměruje tohoto člověka do roviny spirituální vědy a duchovního poznání. Od této chvíle budou všechny Dny MANIK násobit motivaci vzdělávat se a zároveň zvyšovat povědomí o umění léčit. Těm, kteří chtějí probudit svého vnitřního léčitele je navrhováno, aby věnovali zvláštní pozornost Dnu MODRÉ RUKY. Na druhé straně ti, kteří mají zdravotní problémy, trpí nespavostí, podrážděním ze stresu, bez ochoty jednat a nejsou schopni dotáhnout věci do konce, - se doporučuje kontakt s Obrem MANIK. MODRÁ RUKA je rovněž doporučována těm, kteří chtějí získat hlubší přístup k informacím na téma tajemství umění léčit.
1.MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI
Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO. Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu. Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.
VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE!

Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu CENTRA invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku - začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu s Pečetí. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ - čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí.V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.
Přehled Vlny 27.4. - 9.5.2013
MANIK 1
LAMAT 2
MULUC 3
OC 4
CHUEN 5
EB 6
BEN 7
IX 8
MEN 9
CIB 10
CABAN 11
ETZNAB 12
CAUAC 13 * Galaktický Portál
Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Nechť v tobě a skrze tebe září síla Ducha, která kolem tebe vytvoří svět krásy, míru a harmonie.

27. dubna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Proč nebýt v tomto životě optimistou, vždy očekávat to nejlepší, vždy nalézat to nejlepší a vždy tvořit to nejlepší? Optimismus dává sílu; pesimismus vede k slabosti a prohře. Nechť v tobě a skrze tebe září síla Ducha, která kolem tebe vytvoří svět krásy, míru a harmonie. Je-li tvůj pohled na život optimistický, povzneseš všechny duše kolem sebe a dáš jim naději, víru a důvěru v život. Stále si budeš, ověřovat, že podobné věci se navzájem přitahují, že optimismus vytváří optimismus a nabaluje se jako sněhová koule. V životě je vždy naděje, i když je to zpočátku pouze nepatrná doutnající jiskra. Je-li však tato malá jiskřička obklopena nadějí a láskou ve správném prostředí, vzplane v plamen; a bude růst a růst, až ty sám se staneš ohněm, živeným Duchem, který je neuhasitelný a nezničitelný. Jakmile oheň jednou vzplanul, nic nezastaví jeho šíření.Solara - Fragment Solařina Surf reportu – duben 2013

26. dubna 2013 v 9:38 Doteky Nového Života

Uveřejnil(a) Láďa
Čtvrtek, 25 Duben 2013 21:51
Energie A Mu´a plně oživena

Měsíc duben není snadné popsat, protože se toho tolik děje na nesčetných úrovních, osobních i planetárních. Nacházíme se uprostřed mnoha završení, která jsou protknutá mohutnými novými počátky. Svlékáme staré kůže mnoha svých životů. Jsme ovlivňováni nesmírně rozdílnými systémy reality, dokud se zcela nevymaníme z vlivů duality a neukotvíme se v Ultra Vyšší realitě. Kolektivní zmatek, projevující se všude ve světě, nás silně ovlivňuje tím, že vytváří extrémní okamžiky podobné surfování na rozbouřeném moři. Okolní vzduch je tak naplněný vířícími proudy chaosu a znovuzrození, že může být velkou výzvou udržet své uzemnění a jasnost/čistotu.

Někteří lidé pociťují smutek nebo se cítí být v "Zóně Nula" kvůli tomu, že končí naše cesta skrz Bránu 11:11. Tento smutek zmizí hned, jakmile si uvědomí, že právě začíná nejdůležitější část této nádherné cesty. Někteří se cítí nejistě nebo mají strach, protože nevidí ty očekávané změny ve vývoji, na kterých už dlouho pracujeme. Vidí pouze, jak po celém světě vyplouvá na povrch násilí a korupce. A proto se cítí tak, jakoby nevěděli, kam se obrátit. Některé to vede zpět ke starým přesvědčením a systémům víry, zatímco jiní jsou prostě jen zmatení nebo v šoku.

Duben začíná tím, že mnoho situací a prvků v našich životech je V SÁZCE. Dospěli jsme na hlavní křižovatku. Křižovatka pro nás vždy představuje VOLBU. Kterou cestou jdeme? V tomto měsíci padnou některá důležitá rozhodnutí. Je potřeba, abychom tato rozhodnutí činili s otevřenýma očima a naslouchali při tom Poznání svého Srdce. Protože jde o důležitá životní rozhodnutí, nechceme spadnout do rozhodovacího stereotypu nebo nevědomky vytvořit takové okolnosti, které nám zabrání tato rozhodnutí dokončit.

Některé z našich nových situací (a platí to i pro vztahy) jsou na velmi hluboké rovině Poznání našeho Srdce ohromujícím způsobem ryzí/upřímné. Ale na normální vnější rovině do sebe věci vůbec nezapadají tak, jak bychom si představovali. Dříve bychom hledali jiný směr, pokud by se věci nedařilo vyřešit rychle nebo snadno, ale nyní je rezonance PRAVDY v Poznání našeho Srdce tak silná, že víme, že nemáme přemýšlet o odchodu či opuštění té situace, protože jsme beze všech pochyb na správném místě (nebo ve správném vztahu).

Dlouho jsem přemýšlela o tom, proč se to děje právě tímto způsobem. Cítím, že nám to pomáhá úplně se zbavit starých způsobů jednání. Rozbíjí to všechna naše přetrvávající očekávání ohledně toho, jaké by věci měly být. Strhává to naše umělé opěrné sloupy a nutí nás tak spoléhat víc na naše vnitřní vědění než na vnější události a znaky. Odloupává všechny zbývající vrstvy povrchnosti a nepravdivosti. Učí nás to Nové Navigaci tím, že nás vede k novému tempu, rytmu a načasování. Vyžaduje to, abychom odhodili naše stará měřítka a posuzování a mohli tak plně přijímat to, co je TEĎ A TADY. Učíme se, že je správné mít plány a cíle, ale že je také v pořádku, pokud nevyjdou tak, jak si myslíme, že by měly. A ukazuje nám to, jak plně přijímat s nejhlubší vděčností to, kde jsme a to, co máme. Toto vše nás činí Reálnějšími, Pravdivějšími a Svobodnějšími víc než dřív.

Vše, co teď zažíváme, nám přináší novou opravdovost. Probíhá vybrušování našeho bytí do čistého a jemného bodu Pravdivosti, poctivosti a opravdovosti záměru. I naše láska je opravdovější, hlubší, reálnější a mnohem méně povrchní. Cítíme se stále lépe v tom být plně a otevřeně Opravdoví.

20. a 21.dubna loňského roku jsme vykonali na ostrově Rapa Nui (Velikonoční ostrov) důležitý Obřad 11:11´A Mu´a. (A´Mu´a znamená v Rapa Nui-ském jazyce Jít Vpřed.) Náš obřad měl tři části. Odpoledne 20. dubna jsme šli do Anakeny a prováděli Posvátné tance a Mudry 11:11. V podvečer jsme náš obřad přesunuli k patnácti sochám Moai (obří kamenné sochy) na Tongariki.Zde, během Novu, jsme zaseli semínka pro ´A Mu´a. Nový měsíc se objevil v polovině této noci. Do Tongariki jsme se vrátili v předjitřní temnotě příštího dne. Při pozorování nádherného východu slunce jsme cítili, že semínka ´A Mu´a vzklíčila. Dlouho zaseknutá kola, převody a soukolí se začaly otáčet. Poté se energie ´A Mu´a pomalu, vlna za vlnou, po celý rok rozšiřovala po planetě.

Nyní jsme dokončili/opsali celý kruh a vrátili se do měsíce energie ´A Mu´a. Ale teď už ´A Mu´a nezaséváme, nýbrž přijímáme její navýšenou energii. Toto je dokončení ´A Mu´a - ´A Mu´a je Oživena. Nyní k nám přichází ve své plné síle, uvolňuje svůj ohromný potenciál a popohání nás do situací, zkušeností, podmínek, vztahů, míst a aktivit, které jsou pro nás nejlepší.

Během dubna, a zvláště v posledních dvou dubnových týdnech, nám Oživená ´A Mu´a přinese smršť nových informací, nových příležitostí, nových spojení, významných průlomů a nových pochopení toho, co zde máme dělat. Jsme na to připraveni. Každá manifestace ´A Mu´a povede k celému sledu průlomů a rozkvětu. Naše Nové Směry jsou pro nás konečně zpřístupněny a otevírají se pro nás. Uzemníme se poznáním, že jsme ve SPRÁVNÉM ČASE - na SPRÁVNÉM MÍSTĚ. A to nás učiní velmi šťastnými.

Solara
www.nvisible.com

Toto je pouze malý fragment ze Solařina kompletního Surf Reportu na duben 2013. Celý Surf Report a jeho týdenní aktualizace jsou dostupné předplatitelům v angličtině, němčině, maďarštině, portugalštině, ruštině a španělštině.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

TZOLKIN 26.4.2013 13 CIMI kin 26

26. dubna 2013 v 9:33 Mayský Kalendář na každý den

BÍLÁ KOSMICKÁ SPOJKA

Cimi / Oxlahun - Uzavřete cestu Jaguára s respektem, sebe přijetím, pohodou a vlastní silou. Posvátný koyopa - esence života, ztělesňuje dokončení a Oxlahun obohacuje hluboké transformační síly Cimi. Jako posvátný vodopád ducha, nechte tyto starověké energie omývat vás s požehnáním; namočte celou svou cestu až do podstaty vaší duše. Změnu, kterou hledáte, není přechodný stav, ale spíše další éra vaší osobní evoluce.
CIMI TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ, JE TO DOBRÝ DEN SPŘÁDAT VOLNÉ VLÁKNO ŽIVOTA

Dnes usmrtím to, co škodí mému zdraví a otravuje atmosféru v mém domě, práci a okolí, kde se pohybuji. Život je jako řeka. Nic nestojí na místě. Všechno pomíjí, aby udělalo místo novému. Dnes hodím do řeky života to, k čemu jsem nezdravě připoután. Uvolním se od zaslepení a přestanu favorizovat jednotlivce. To, co kdysi sloužilo mému dobru, se dnes může ukázat reliktem minulosti a někdy koulí u nohy.
TRANSFORMACE
Vzdejte se síly dokonalosti. Poslouchejte v sobě tu část, která volá " po smrti " a transformaci. Buďte přístupní její moudrosti…

Rovnováha, minulost, změna…..

Síla dopadu CIMI se objeví jako mocná ENERGIE PŘEMĚNY. Klade zvláštní důraz na oddělení od starých programů, autorit a zlozvyků. CIMI přetrhává a láme vazby se vším, co je ZKOSTNATĚLÉ. Čím silnější je ZTUHLOST, tím bolestnější je proces! I když BÍLÁ SPOJKA často přináší bolest a utrpení, je naším největším spojencem na duchovní cestě rozvoje. CIMI nám umožňuje udělat rozhodující krok vpřed. Pokud se naučíte vědomě pustit to, co bylo - CIMI vás bezbolestně vyprovodí ze starých nefungujících vztahů do nové bezpečné oblasti.
V jednom lidském životě umíráme tisíckrát, protože každý nový krok směrem k novému cíli, je další z vnitřních smrtí. Energie BÍLÉ SPOJKY pracuje jako bílé krvinky, bojuje v organizmu s tím, co nám brání žít. CIMI válčí se zápalnými ohnisky a odstraňuje potencionální hrozbu našeho duchovního života. Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM - je jedno, s čím - dejte pokyn převozníku CIMI. BÍLÁ SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může UVOLNIT z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce, nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli - ale nemůžete odtrhnout.
13. KOSMICKÝ TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo spod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co dramaticky změní běh vašeho života. Věřte ale, že se vás dotýká Nejčistší Energie Universa, a nová sebeidentifikace, pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ a k cíli vašeho Světelného těla. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem.TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změny četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!
OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!
V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují Energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE, čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu "12", to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo "13" je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o ČÍSLE OSUDU.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, umožňující přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu - opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU - čili SÍLU TRANSFORMACE.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


Je slavný den tím, že vykročíš správnou nohou.....

26. dubna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Proč neučiníš právě z dnešního dne slavný den tím, že vykročíš správnou nohou a spojíš se se Mnou už v okamžiku, kdy se probudíš? Proč nenaplníš své srdce láskou a vděčností za den plný očekávání toho opravdu nejlepšího a nejvyššího? Jsou-li prvé okamžiky nového dne šťastné a povznášející, zjistíš, že další budou právě takové, a až tyto okamžiky přerostou v hodiny, poznáš, že radost a mír tě budou provázet celý den. Když se probudíš s těžkou myslí, s pocitem malosti a deprese, může se stát, že tento stav duše poneseš celý den, pokud s tím něco neučiníš. Vyhledej Mne, a nalezneš dokonalý mír srdce a mysli, mír, který přichází, když složíš všechny své starosti a obavy na Mne a jedinou tvou touhou bude plnit Mou vůli a kráčet po Mých cestách.

Pořad MEZI NEBEM A ZEMÍ na rádiu Sázava

25. dubna 2013 v 9:15 Aktuální novinky


V pondělí, 29.4.2013 od 20h, je tu opět váš pořad MEZI NEBEM A ZEMÍ na rádiu Sázava (www.radiosazava.cz). Téma: Keltové, keltská kultura, keltský svátek BELTINE. Host: Josef Potůček
Příhodné téma, úžasný znalec a vypravěč o keltech pan Potůček a těšit se můžete také na skvělou keltskou hudbu.
Od mikrofonu všem mává Majka RIAMA Rob. :)))

TZOLKIN 25.4.2013 12 CHICCHAN

25. dubna 2013 v 9:07 Mayský Kalendář na každý den

ČERVENÝ KRYSTALICKÝ HAD
Chicchan / La Ka - Každý jeden den vám může dát radost, nebo zklamání, vede vás ke vzteku, nebo budete pociťovat nudu, ale to je rozpětí života, který nese frekvence duše po vaší životní cestě - po proudu vašeho moře. A tak jak přemýšlíte o podstatě a průběhu života, zkušenostech s lidmi, které jste potkali - zeptejte se Chicchan, na vedení z jakéhokoliv zmatku, nepořádku, disharmonie, které jsou přítomny ve vašem životě právě teď, využijte mocné energie La Ka a obnovte, nebo přesměrujte své horizonty k životu, o kterém jste vždy snili , ale nikdy vás nenapadlo, že byste toho dosáhli. Pak nalaďte všechny mentální, emocionální a fyzické schopnosti a plujte plnou rychlostí směrem k nim!!
Vlna MÁGA přináší do vašeho života pohyb a ukazuje, jak důležitá je v životě síla Ducha, loajalita a Právoplatnost.DVANÁCTÝ Den vám ukazuje, jak vyjádřit svou sílu v každodenním životě.
DNES JE DOBRÝ DEN PEČOVAT O SVÉ TĚLO, O JEHO PRUŽNOST A TOK ENERGIE
Dnes se otevřu signálům, které mi dává mé tělo. Dnes poznám jeho řeč, nepřehlédnu žádné znamení a nebudu ignorovat jeho signály. Dnes zreviduji můj způsob stravování a zamyslím se, co mi přináší škodlivé návyky.

TRANSFORMACE
Použijte svoje tělo jako klíč k vnitřní transformaci. Podívejte se na něj, jako na ukazatel směrující vás k Vyššímu Vědomí. Řiďte se instinktem. Řiďte se vnitřním hlasem.Věřte v přirozenou schopnost rozhodnout se v tom okamžiku….

Instinkt, vitální síla…..

ČERVENÝ HAD náleží k nejrychleji konající síle Prasíly. Pokud je lidské Vědomí založeno na právech duchovních, energie HADA vám nabídne vynikající fyzickou i psychickou kondici. Ten, kdo se řídí pravidly stanovenými Egem, se nemůže divit, pokud ho ČERVENÝ HAD konfrontuje se skutky egoistického chování. HAD přistupuje velmi přísně k chování lidského Ega, jelikož v samovůli Ega vzniká nejvíce karmického odpadu. Všechny nepříjemné pocity ve dnech ČERVENÉHO HADA jsou znakem nedostatku lásky k sobě a k druhým lidem. Kdo se nachází v harmonii se svým Středem, kdo respektuje svoje zdraví i tělo, tomu HAD zašle životní sílu na všech možných úrovních, zejména na úrovni fyzického a mentálního těla. Doplňkovou odměnou HADA za laskavý přístup k našemu vlastnímu životu a životu všech ostatních bytostí, bude skvělá nálada. Pamatujte, že naše laskavost a skvělá nálada je poskytována všem lidem, se kterými se setkáváme. Nepřímo tak budeme obdarováni také jejich energií v podobě úsměvu. Člověk pohrdající dary života, závislostmi, špatnou životosprávou, nedostatkem hygieny, nebo negativním postojem k životu, by se měl co nejrychleji spojit s Energií ČERVENÉHO HADA, než se objeví nemoc.
12. KRYSTALICKÝ TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY
Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity.Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé naše rytmicky pulsující tělo.Žijeme ve světe polarity a víme, že všechno patří do jednoho velkého CELKU - uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat.Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny si přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.
ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI !!
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU!!
V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. Slovo krystalický zde znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu nám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jsme byli zapleteni karmickými vazbami - to nám odhalí vyšší nadhled. Tón KRYSTALICKÝ preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní Dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.

Výklad je přeložen z originálu Przewodnik i Klucz do kalendarza & Mayan Calendar Portal. Je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Buď řízen oním vnitřním poznáním, které přichází ode Mne.

25. dubna 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Musím tě nechat dělat v životě chybu za chybou, ale jakmile své chyby uznáš a vyhledáš Mou pomoc, Já jsem vždy zde, abych ti pomohl a ukázal ti cestu. Tvou práci však za tebe dělat nebudu. Musíš se naučit jednat sám za sebe. Duchovní život není pro slabé duše, ale pro ty, které jsou silné a jisté samy sebou a jsou ochotny jít dále, aby našly správné odpovědi bez ohledu na to, jaká je jejich cena. Obáváš se, že uděláš chyby? Obáváš se vyjít ze svých hlubin? Nikdy se nenaučíš plavat, dokud neodrazíš nohy ode dna. Nikdy duševně nevyrosteš, dokud se nepostavíš na vlastní nohy. Ničeho se neobávej, ale v absolutní víře a naději jdi kupředu a čiň to, o čem víš, že je správné, a nevšímej si žádných překážek. Buď řízen oním vnitřním poznáním, které přichází ode Mne.