Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Mistr Džwal Kul - Dech života

29. března 2013 v 10:10 |  Skutečný mír je uvnitř
Mistr Džwal Kul - Dech života
Uveřejnil(a) Láďa
Čtvrtek, 28 Březen 2013 23:07
Poselství Mistra Džwal Kula přijala Natalie Glasson, 16/03/2013

Pravda je mocný nástroj a vibrace, kterou můžete ovládat s velkým účinkem na vaši realitu na Zemi, proklestit se iluzemi a utrpením, abyste se dostali za strach a vše, co vytváří, do stavu lásky. Každá situace a každé tvoření má v sobě prostor lásky, kam se můžete přesunout a pozvat ho do své reality; vaše realita je tak aktivní proto, že je aktivně tvořena z vašeho bytí a tak se zdá, že ovládá nástroje vlivu nad vámi. Tento proces pochopení a tvoření je třeba prolomit, rozptýlit a rozpustit, neboť jsme v nové fázi vzestupu. Dovolte si radovat se, protože nyní nastal čas skutečné změny a transformace, proces, na který jste tak dlouho čekali, abyste ho mohli zažít. Nyní je doba, abyste vyzvali sami sebe a měli odvahu dovolit si prožít a přijmout vše čím a jak jste. Můžete si dovolit otevřít oči a konečně uvidět, co vás obklopuje? Můžete si dovolit probudit se ze svého spánku a uvědomit si svou vzácnou přítomnost na mnoha úrovních své reality? Můžete si dovolit vidět svůj vlastní proces tvoření, který je pro vás tak instinktivní, jako dýchání?

Seberte svou odvahu a chopte se moci pravdy, nemusíte své pravdě rozumět, ale prostě vězte a rozpoznejte, kdy potřebujete vyjádřit a vytvořit pravdu ve své realitě.

Máte krásnou schopnost, že dokážete dýchat, a tím podpořit své tělo, aniž byste si této činnosti byli vědomi. Vaše schopnost manifestovat je stejného ražení; můžete toho dosáhnout, aniž byste si byli své činnosti či tvoření vědomi. Nyní je doba, abyste vyzvali sami sebe a byli si vědomi všeho, čím jste a co tvoříte a tak si dovolili vyladit svou realitu na své potřeby a na podstatu své duše. Stát se vědomými si své vlastní existence na Zemi vám umožňuje stát se vědomými si Stvořitele.

Mnoho duchovních průvodců řeklo, že dech může vzít vaše vědomí na cestu přímé a absolutní jednoty se Stvořitelem. Váš dech zažehuje život ve vašem fyzickém těle a zároveň vám umožňuje být v přítomnosti Stvořitele. Jestliže dokážete být každým nádechem a výdechem více přítomni, začnete dovolovat realitě, která se zdá být tak fyzická, pevná a skutečná, aby se před vámi rozplynula a usadila vás na místo pravdy a aktivního tvoření. Váš dech vám umožňuje rezonovat a napojovat se na další jemné energetické úrovně mimo fyzické tělo. Těmito propojeními se také vaše mysl může posunout od zacházení s hustšími energiemi k dosažení vyšších úrovní energie, ve kterých také žijete, i když jste ve fyzickém těle. Tím, že jednoduše budete přítomni v těchto vyšších energetických úrovních svého bytí, vaše vědomí se posouvá a vy můžete být svědky tvůrčího projevu svého bytí s hlubším vědomím a pravdou. Když pozorujete fyzické tělo z odlišných vibračních úrovní, můžete poznat, jak proměnlivé, proudící a aktivní vaše tělo je. Toto probuzené pochopení mysli můžete přenést do vnímání své reality, protože ji začínáte poznávat jako proměnlivou, proudící a aktivně tvořící. V tomto okamžiku se posunete mimo oddělenost a strach do vědomí Stvořitele.

Dokážete vnímat a představit si, že strach, oddělenost a jejich vliv je možné vymazat z vaší reality a bytí velmi snadno? Dokážete si ve skutečnosti dovolit, aby už nebyly aspektem tvůrčího procesu vašeho bytí? Jak jsem již říkal, existuje zvykový tvůrčí proces, který se ve vašem bytí přirozeně objevuje, není jen ve vašem bytí, ale je každým vaším aspektem, vaší duší, vaší podstatou a Stvořitelem. Díky prožití a povznesení svého povědomí o proměnlivé a proudící energii svého bytí, obzvláště svého fyzického těla, začínáte vnímat sebe sama ne jako pevné, těžké fyzické tělo, ale jako aktivní vibrující kreativní vyjádření, které může svobodně tvořit v každém okamžiku existence.

Nejsou to jen vaše sny a realita, které máte schopnost tvořit a manifestovat ve své realitě, vy také aktivně znovuvytváříte sebe sama v každém okamžiku své existence. Cítíte se, jako byste se znovuvytvořili, byli tou nepřetržitě proudící energií života a byli stále obklopeni proměnlivou energií? V mnoha ohledech jste se tolik zaměřili a nechali upoutat fyzickou úrovní svého bytí, že jste zapomněli, že svou pozornost můžete přesunout z fyzické úrovně a vnímat s lehkostí ostatní energetické úrovně vašeho bytí a dokonce svého fyzického těla. Dá se to vysvětlit tak, jakoby ve vašem programování byla porucha a vy jste uvízli ve fyzické realitě. Vy nikdy nejste uvízlí či stagnující, vaše energetická vibrace vždy proudí, ale vaše vnímání zakotvilo ve fyzické realitě, což vám způsobuje větší potíže v tom, zůstat v přítomnosti a v jednotě se Stvořitelem či si uvědomovat svou přirozenou existenci. Když se zaměříte na svůj dech, který je přirozený a automatický, začnete důvěřovat v přirozený rytmus a automatický proud energie svého bytí. Nikdy nebudete bez energie; nikdy nebudete odříznuti od zásoby energie, světla a proudících vibrací, které dostáváte a kterými jste. Toto je stálý aspekt vašeho bytí, kterému můžete vždy důvěřovat; té proměnlivé tekuté energii proudící do vašeho bytí i z něj. To znamená, že jste vždy zaopatřeni. Toto je mocné uvědomění.

Zaměřte se na chvíli na svůj dech a uvědomte si, že jste vždy zabezpečeni, váš dech je nepřetržitý a poskytuje vám to, co potřebujete. Je to aspekt vás samých, kterému můžete důvěřovat. Je pravda, že možná jednoho dne přestanete dýchat, ale pak se dech a vaše vědomí dechu přesune na další úrovně vaší vlastní energie, protože se začnete uvědomovat na nových energetických vibracích. S vědomým uvědomováním si dechu si všimnete, jak jste vždy zaopatřeni, jak vše plyne proměňujícím se pohybem a přirozeným tvořivým podnětem a vyjádřením. Pochopení a vědomí toho, že jste nepřetržitě zaopatřováni může změnit vaši perspektivu a spustit vědomý posun ve vašem přirozeném tvůrčím projevu. Tvorba nedostatku se stane tvorbou hojnosti, tvorba nejistoty a nedostatečné podpory se stane tvorbou plného bezpečí, podpory a přítomnosti Stvořitele. Ať už jsme na Zemi nebo na vnitřních rovinách, zaměřeni na fyzické tělo nebo na energetické úrovně, vždy máme nástroje jak uchopit a uvědomit si pravdu Stvořitele, povzbudit se a domoci se větší přítomnosti Stvořitele.

Váš dech a uvědomění, že jste neustále zaopatřeni, vás může přenést mimo soustředění se na fyzické tělo do energetické rezonance vašeho bytí a tím se napojit na ono kouzlo, kterým je vaše přirozená schopnost manifestovat a znovuvytvářet sebe sama. Je to síla energie, která obsahuje jiskru aktivního vědomí. Představte si plamen, který hoří na všech energetických úrovních vašeho bytí; čím vyšší či rychlejší je vibrace vaší energetické úrovně, tím intenzivnější a smělejší je váš plamen, protože je vědomějším vyjádřením Stvořitelovy přítomnosti. Stvořitele je možné vysvětlit mnoha způsoby, ale když uznáte Stvořitele jako tvořivé vyjádření a schopnost manifestace, pak si začnete uvědomovat, že všechno kolem vás a ve vás je Stvořitel. Čím více si uvědomíte Stvořitele, tím více si budete vědomi automatické schopnosti manifestovat cokoli a všechno, je to přirozená a běžná součást vašeho bytí, která se nedá zastavit ani zablokovat, protože manifestace je stále přítomný Stvořitel. Ve skutečnosti se nikdy nemůžete vzdát odpovědnosti či schopnosti manifestovat, tvořit. Na rychlejších energetických úrovních vidíme, že manifestace je radostné, automatické a tvořivé vyjádření podstaty, ať už je jí duše, skupina duší nebo Stvořitel.

V této nové fázi vzestupu je důležité zaměřit se na přítomnost Stvořitele ve vašem bytí, dovolit si být neustále přítomností Stvořitele na Zemi. Toho lze dosáhnout mnoha způsoby, neboť je vždy mnoho cest na jednu horu, ale já bych vás rád povzbudil při vědomí toho, oč jsem se s vámi podělil, abyste se nyní s hlubším porozuměním zaměřili na svůj dech. Není to vlastně zaměření se na rozšíření dechu, je to spíše proces důvěry v přirozený rytmus svého dechu se záměrem uvědomit si, že jste vždy zaopatřeni. Máte-li v sobě důvěru v realitu a ve Stvořitele, umožníte si otevřít prostor štědré hojnosti a oprostíte se od jednostranného zaměření na fyzické tělo a soustředíte se na mnohé energetické vibrace a úrovně vašeho bytí. Když toto přijmete, můžete rozpoznat, že na všech úrovních svého bytí, dokonce i na úrovni fyzického těla, nepřetržitě manifestujete a znovuvytváříte sebe sama. Proto neexistuje žádná stagnace. Strach a oddělenost mohou být vymazány, jak vstupujete do své síly a uvědomujete si, že jste vždy ve své realitě dokázali ovládat nástroje pravdy. Nástroj je jednoduše momentální či stálá přítomnost vědomí Stvořitele.

Dovolte svému dechu, aby vnesl zpět život do celého vašeho bytí, reality, vědomého pohledu a jednoty se Stvořitelem.

S božskou láskou, úctou a respektem
Mistr Džwal Kul

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama