Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Březen 2013


MAYSKÝ KALENDÁŘ 22.3.2013 4 CHUEN 251

22. března 2013 v 11:05 Mayský Kalendář na každý den
MAYSKÝ KALENDÁŘ 22.3.2013 4 CHUEN kin 251


MODRÁ NEZÁVISLÁ OPICE

Chuen / Kan - Stejně jako příroda a vesmír mají svoji posvátnou geometrii, tak i my - lidské bytosti. Lidské tělo je jedním z nejpozoruhodnějších modelů přírodního designu a inženýrství a lidská mysl je jedním z nesložitějších a nejkomplexnějších vtělení živého Vědomí. Respektujte a ctěte své tělo a mysl - jídlo, které jíte, myšlenky, které myslíte, cviky, které cvičíte, klid, který si dovolíte, lidi, kteří vás rádi vítají ve svém životě - to všechno je rozhodující vyrovnávání základních prvků života, které potřebujete k naprosté harmonii.
A tak, pokud je vaše tělo a mysl přírodní umělecké dílo, vy jste umělec! Ctěte umělce vaší Duše.

CHUEN, TO JE TKADLEC, NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK, NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE, A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ JE V PLÁTNO NAŠÍ REALITY.
ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO NAŠEHO ŽIVOTA.

Dnes odhodím staré výchovné vzorce, které ve mně vyvolávaly strach, absolutní poslušnost a bezcitnost. Dnes skončím s přehnanou disciplínou, a pro jednou nechám sebe i své blízké bezstarostné. Dnes si nic nevynutím na svém partnerovi a neudělím dětem žádný trest. Dnes přestanu umírat - budu veselý, lehký a nevinný jako dítě.

DOPORUČENÍ

Buďte SVĚTLEM! Mluvte bezprostřední pravdu! Zůstaňte citliví, srdeční, příjemní! Naučte se, jak v klidu přijmout všechny neúspěchy, zvraty osudu, či náhlé zásahy do života. Použijte vrozenou schopnost uzdravit svoji přecitlivělost!

CHUEN… humor, lehkost

Ve Dnech CHUEN začíná proces odpálení tvořivých myšlenek. Fyzická materie se nyní přesouvá do oblasti sféry nemateriální. Dny MODRÉ OPICE vás zalívají impulsy pomáhajícími transformovat tíhu komplikací v jednoduchou lehkost. Pokud jste velmi silně spojeni se světem fyzické materie (majetek, postavení, autorita), Dny MODRÉ OPICE se mohou ukázat velmi únavné. Pokud jste v životě zapomněli na hlubší smysl pro humor, CHUEN vám to připomene dosti bolestně. V případě, že jste našli svoji lehkost - svého vnitřního klauna - otevře se před vámi svět BÍLÉ MAGIE. Budete vyvedeni do reality, ze které přichází vaše tvořivost. Obtížné životní situace se vyřeší téměř spontánně - především ty, v kterých vaše staré Vědomí vidělo Gordický Uzel. Dny MODRÉ OPICE probouzí vaše magické schopnosti a vynáší na povrch váš tvůrčí potenciál dřímající v podvědomí. Tady poznáte zákon Rezonance, možnosti mysli, moc slova a sílu vůle. Pokud vám chybí svoboda a lehkost, pokud stále namáhavě bojujete se životem, přijměte úvahy MODRÉ OPICE. Její moudrost vám pomůže bezbolestně se uvolnit od těžkostí, s kterými se setkáváte. Zátěží je úplně všechno, co vám překáží v radosti ze života! Pokud váš klaun - váš vnitřní Obr - ještě nadále spí, pokuste se ho probudit ve Dnu CHUEN. Pomalu! Nerozčilujte se - to je motto MODRÉ OPICE.

4. NEZÁVISLÝ TÓN TVARU A MÍRY - SÍLA VIZE CÍLE

ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s časem i prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.

KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ

Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty.V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní Dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny - v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů - se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto Dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované SLUNEČNÍ Pečetí.

Já vidím všechny herce života, ty vidíš jen ty nejbližší v tvém okolí.

22. března 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jestliže toužíš vykonat správnou věc a zvolit správnou cestu, podaří se ti to. Musíš být silný a odolat pokušením, která by tě mohla svést z cesty, a rozpoznat, proč tady jsou. Každé překonané pokušení ti dává hlubší vnitřní sílu a jistotu a vytváří v tobě schopnost čelit čemukoli bez zakolísání. Mé cesty jsou velmi zvláštní, ale pamatuj, že Já vidím celek obrazu, zatímco ty jen jeho malou část. Já vidím všechny herce života, ty vidíš jen ty nejbližší v tvém okolí. Jednomu po druhém jim ukazuji cestu a oni ji sledují a berou na sebe svou roli v celém tom nesmírném všezahrnujícím plánu; tak se plán naplňuje v pravé dokonalosti. Sleduj jeho rozvoj a slávu jeho zázraků. Přijmi vše se srdcem plným vděčnosti a poznávej Mou ruku ve všem, co se děje.


Obraz: Znovuzrození 21.3.2013

21. března 2013 v 10:15 Obrazy rok 2013
Obraz je živý, pulzuje a rozpíná se. Energie je tvárná a svou esencí pomáhá podle vlastního cítění každému. Skrze tento tvar a barvu proudí informace, které podporují při vzestupu do Vyšší úrovně . Pro všechny bytosti s Láskou AnnaObraz: Znovuzrození

Nové zrození nás přivádí do kontaktu s naši pravou krásou, která vyzařuje do světa z naši božské esence. Je to nepřetržitá krása, která bez hodnocení a falešného lesku zjevuje dokonalost božského zjevení. Božská krása se projevuje v dokonalé Lásce a vytržení, kterými jsme my sami a pro které milujeme sami sebe i druhé.

Já jsem božské zrození na Zemi. Já jsem. Já jsem božská žena v Tobě. Já jsem bohyně. Já jsem krása Boha v Tobě. Daruji Ti odpuštění pro muže v Tobě. Daruji Ti odpuštění pro ženu v Tobě. Daruji Ti ocenění hodnot pro muže v Tobě. Daruji Ti ocenění hodnot pro ženu v Tobě. Dnes ses znovu narodil(a). Dnes je nový začátek. Já jsem otec i matka od prvopočátku. Buď znovuzrozen(a). Zvu Tě , abys byl(a) v otci i matce úplná.
Výňatek z knihy : Síla andělské energie Elohimů


Text i obraz jsou autorské © Anna a je možné je v nezkrácené a neupravené verzi dál šířit pouze nekomerčním způsobem za podmínky uvedení aktivního odkazu http://slunecnikvet-anna.blog.cz/

MAYSKÝ KALENDÁŘ 21.3.2013 3 OC kin 250

21. března 2013 v 10:06 Mayský Kalendář na každý den
BÍLÝ ELEKTRICKÝ PES


Oc / Ox - Energie Trojky zpochybňuje cokoliv, co dnes zahrnuje vaší osobní autoritu, zákon, nebo otázky spravedlnosti - v jakémkoliv slova smyslu. Takže bez ohledu na to, jak jste zkušení, vyhýbejte se právním záležitostem a nesnažte se používat svojí autoritu způsobem, který ovlivňuje, nebo dopadá na ostatní. Nezačínejte nic nového, neprovádějte jakékoliv změny ve vašem životě. Místo toho se zaměřte na identifikaci, oddělení a uvolnění veškerých špatných návyků, negativního myšlení, nebo vlastních zlozvyků a udělejte energetický prostor pro hojnost a prosperitu.

DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE S RODINOU A PŘÁTELI

Motorem dnešního jednání je LÁSKA. Dnes uskromním negativní emoce, egocentrizmus, netrpělivost a podrážděnost. Dnes vyjádřím svou skutečnou osobnost, nic netajím před blízkými a nedělám nic pro přehlídku. V náruči bezpodmínečné lásky dnes roztaje to, co je chtěné i nechtěné. Dnes překonám neochotu k lidem a pustím se do dialogu se známými i " nepříjemnými" lidmi.

DOPORUČENÍ

Získejte přístup k objektivní moudrosti, která - přistupujíc nestranně do emocionálních dramat - ve vás záměrně vyvolává nepříjemné pocity, abyste začali hledat cestu ven. Přestaňte se na sebe rozčilovat. Nehledejte viníky venku. Vyveďte svoje emoce z dramatu života do svobodně zvolené neutrální oblasti. Přijměte v pokoře vaše životní lekce a uzdravte jejich příčiny. Otevřete se kontaktu společníka osudu. Přijměte jeho pomoc.

Pocity, loajalita, přátelství…..

Dny Energie BÍLÉHO PSA pronikají do celého vašeho emocionálního těla a diagnostikují v něm téma LÁSKY. BÍLÝ PES vyvolává otázky lásky v partnerství, prosvěcuje pole pocitů v rodinném kruhu i v mezilidských vztazích. Jak dlouho Vědomí člověka nechápe lásku Vyšší Pravdy, tak dlouho se bude potýkat s milostnými závody a s hlubokým rozčarováním. Pokud se Vědomí člověka opírá o moudrost srdce, může brát i dávat lásku - miluje a je milován. Setkává se se souhlasem vnějšího světa, chce obejmout svět kolem ramen, je vysoce tolerantní, každý problém zkoumá z pozitivního pohledu znalostí. Jeho život se ubírá šťastně, přijímajíc všechny - nejen ty příznivé - situace. Nicméně každé rozčílení, či ustavičné negace, jsou důsledkem nedostatku lásky. Komu je toto pole energie blízké, měl by pečlivě zvážit zkušenosti zaregistrované ve Dnu OC. Dovolte spojit se se světelným světem BÍLÉHO PSA. Otevřete se radosti!

ŽIVOT JE KRÁSNÝ :)

3.ELEKTRICKÝ TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU

TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné, nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržitý, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.

DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU

Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetum mobile Bytí.V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu ELEKTRICKÉM spočívá výchozí podnět Evoluce, neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se spojením Pečeti Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení.V odkazu na kalendářní Den s Tónem (•••) se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.

Jaro je zde. Nový věk je zde.

21. března 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jaro je zde. Nový věk je zde. Probuď se ze své dřímoty, a spatříš div časů, protože žiješ v opravdu zázračném období. Spatřuj opravdu to nejlepší ve všem, co se děje. Očekávej změny a jdi spolu s nimi a nedovol, aby je cokoli v tobě zdržovalo. Nikdy se neboj nového, neznámého, ale vykroč vpřed bez bázně a věz, že Já jsem vždy s tebou a že tě nikdy nezradím a neopustím. Poznávej Mě ve všem a vzdávej Mi čest a slávu. Věz, že směřuješ do Zlatého věku, tak neměj starost a nebojuj proti změnám, které nyní probíhají. Před slavným rozbřeskem přichází nejtemnější hodina. Rozbřesk je zde; přichází v dokonalém rytmu a nic nemůže jeho příchod zastavit. Celý vesmír pracuje v tomto dokonalém rytmu, tak proč bys tak neměl činit i ty?

Zákon rovnováhy

20. března 2013 v 23:48 Vlastnosti i ctnosti

Zákon rovnováhy"Máme vítr v zádech, takže ona ještě nevnímá naši přítomnost,"
pravila Moudrá tiše a nasměrovala můj pohled k břehu rybníka,
kde stál na jedné noze bílý pták - dokonale udržoval rovnováhu.


"Umíš balancovat jako tahle volavka?" zeptala se mě.
"Cože? Tím myslíš, jestli umím stát na jedné noze?"
"Tím myslím, jestli cítíš to, co ta volavka cítí uvnitř.
Dokážeš i uprostřed každodenních starostí zůstat v klidu?"

"Ano... Možná... Nevím. Vlastně se v jednom kuse pokouším
vymyslet, jak se tam či onam dostat."

Zopakovala svou otázku:

"Takovouhle vyrovnanost nejspíš moc často nepociťuješ, viď?"
"No, to je pravda. Myslím, že ne."
"Upřímná odpověď, to je dobrý výchozí bod," řekla Moudrá,
když si sedala na sluneční pahorek, z něhož bylo hezky
vidět na rybník.


"Na chvilku zkus zauvažovat o tom, jakou důležitost má
v přirozenémřádu lidského života právě rovnováha.
Jsme stvoření, která se vyznačují umírněností:
nedovedeme plavat jako ryby, běhat tak hbitě jako gepardi
ani toho neuzvedneme tolik co gorily.

Máme však veškeré tyto vlastnosti v umírněné míře,
v rovnováze."

Moudrá ukázala znovu na sněžnou volavku, která ještě
pořád balancovala ve vodě u břehu.

"Každé lidské tělo prahne po stavu vnitřní rovnováhy,
vnitřního míru, a je-li v tomto stavu, prospívá.
Dokážeš teď něco podobného cítit v sobě?"


V okamžiku, kdy mi položila dlaň na prsa, začal jsem
vnímat, jak mé tělo prostupuje niterný pocit míru, který
uklidňuje i mou mysl.

"Teď to cítíš," zašeptala.
"Ano," Vzdychl jsem blahem.
"Tenhle pocit vyrovnanosti ti bude orientačním bodem.
Díky němu si budeš lépe uvědomovat stavy nerovnováhy,
které v běžném životě zakoušíš, a nebudeš k nim tak shovívavý."

"Jakým způsobem to má fungovat?"

"No, určitě chápeš, jak je marné radit člověku, jenž pociťuje
napětí, aby se uvolnil, když neví, jak vlastně by se měl ve stavu
uvolnění cítit.
Ale jakmile jednou zažije bytostné, hluboké uvolnění,
získá orientační bod.
Snáze postřehne, kdy v něm vzniká napětí, a dokáže proto
podniknout jisté kroky, aby ono napětí odstranil.

A když jednou zjistíš, jak chutná pocit opravdové rovnováhy,
začneš vnímat vyšinutí z rovnováhy ve všech sférách vlastního
života.
To ti poslouží jako automatický signál, že se máš vrátit do tohoto
místa, které leží uprostřed. Tím, že budeš registrovat své
nerovnovážné stavy, uplatníš zákon rovnováhy."


"To je tak prosté?"


Zasmála se. "Je to velice prosté, ale ne vždycky jednoduché,
poněvadž ať už jsi zvyklý na jakýkoli tělesný nebo citový stav -
a může se jednat i o napětí nebo výjimečnou nevyváženost -
bude ti právě tenhle stav připadat normální.

To, co mnozí označují jako neurózu, je ve skutečnosti nevyváženost
či zveličování myšlenek, podnětů nebo emocí, které čas od času
pociťujeme my všichni."

"Jak tedy můžu dospět k opravdové rovnováze?"


Vodní hladinu rozčeřila ryba: kolem jejího zrcadlového obrazu
se rozběhly kruhy.


A Moudrá pronesla:
"Odeber se na to klidné místo, k tomu tichému rybníku,
který v sobě nosíš. Dívej se! Naslouchej!
Věnuj pozornost jakékoli vlnce, jež se ti rozbíhá po těle nebo
po životě v důsledku toho, že děláš v nějakém směru příliš
mnoho nebo příliš málo -
a může se jednat o jídlo, pití, cvičení, práci či komunikaci."


Když jsem to zvažoval, vyvstala mi v mysli další otázka:
"Ale v dnešním světě to chodí tak, že pokud veškerou tu energii
věnuji vhlížení do svého nitra a hledání rovnováhy a vyrovnanosti,
může to působit jako sebestřednost."


Moudrá se usmála a pokynula mi, abych se s ní vydal kolem rybníka.
"Spousta lidí si plete sebestřednost se sobectvím," řekla.
"Jakmile však jednou nalezneš rovnováhu, dospěješ také k vnitřnímu
klidu a vnitřní síle, což ti umožní udělat ve světě skutečné změny."


Naklonila se a zdvihla ze země tenkou rovnou větev,
dlouhou několik stop a vybalancovala ji na jediném prstě.
Haluz stála zpočátku naprostorovně, potom se začala maličko
vychylovat tu na jednu, tu na druhou stranu,
mírně se kývala dopředu a dozadu.


"Touhy a náklonnost tě táhnou vpřed," řekla.
"Strach, vzdor a nechuť k něčemu tě táhnou nazpátek.
Extrémy jakéhokoli druhu, třeba i to, že se tvrdošíjně přidržuješ
nějakého aspektu, to tě může vykolejit, vychýlit z toho
rovnovážného bodu, který přikládá stejnou váhu všem stránkám
každého problému.
Rozumíš?"

"Myslím, že ano, ale jistý si tím nejsem," odpověděl jsem.
"Dobře! To znamená, že jsi připraven začít se učit."


Šli jsme stezkou dál a já jsem si všiml, že Moudrá našlapuje
na spadané větve tak zlehka, že sotva slyším zvuk jejich kroků -
její vlastní stav rovnováhy byl dokonalý.


"Stejně jako všechny ostatní zákony, o něž se s tebou míním podělit,"
pokračovala, "platí i v případě zákona rovnováhy, že nejde jenom
o filozofii, ale o způsob života, který lze velmi prakticky uplatnit."


Když postřehla můj nechápavý pohled, sebrala kámen, podala mi
ho a ukázala na zakrslou borovici asi třicet stop před námi.
"Vidíš támhleten kmen stromu?
Schválně, jestlipak ho tím kamenem trefíš!"


Nadechl jsem se, zamířil a hodil.
Vedle - kámen minul borovici o pár stop nalevo.
Podala mi další.
Hodil jsem ještě jednou a tentokrát o něco přesněji,
ale pořád jsem házel moc doleva od středu.
Vzápětí mi strčila do ruky další čtyři valouny, podívala se mi
do očí a pomaloučku pronesla:

"Je důležité, abys jedním z těch kamenů ten strom zasáhl."

Nechápal jsem, proč že to má být tak důležité, ale věděl jsem,
co tím chce říci.

Cítil jsem, jak se mi zrychlil tep.
"Uplatni zákon rovnováhy!" připomněla mi.
"Jak?"
"Už jsem ti povídala, že když jsi vyveden z rovnováhy,
připadá ti to normální.

A kvůli tomu se neustále nakláníš na stranu, na kterou jsi zvyklý.
Nejrychlejší způsob,jak najít střed, je tudíž přehnat to opačným
směrem: záměrně to zkus jinak, než jak to děláš obvykle.

Takže když například mluvíš příliš překotně nebo příliš tiše,
a lidé ti tím pádem nerozumějí, je zapotřebí, abys zcela záměrně
hovořil tak, že ti to bude připadat moc pomalé nebo moc hlasité."


"A protože jsem zrovna hodil moc nalevo," řekl jsem,
"měl bych teď hodit hodně napravo. Je to tak?"
"Ano," řekla.
"Vtip je v tom, že mi zbývají už jenom čtyři poslední pokusy.
Nechci ten strom minout ani nalevo, ani napravo, ale chci se
do něho strefit."

"Vím jistě, že se ti to povede. Ale pokud si jednou vyzkoušíš,
jak vypadá výkyv na obě strany, daleko snáze se ti bude
hledat střed, a to jak v případě, že budeš házet po stromech,
tak i při jakékoli jiné činnosti."

"Rozumím", řekl jsem.
"Porozumění, to je konání," odvětila a ukázala na kmen stromu.


Sice jsem měl jisté pochyby, ale byl jsem ochoten to vyzkoušet,
a tak jsem záměrně zamířil doprava;
ke svému úžasu jsem strom opět minul nalevo.


"Tak vidíš," pravila Moudrá.
"Jsi zvyklý na to, co děláš obvykle, na to, co pociťuješ jako
normální stav, a tak jsi ten hod zkorigoval nedostatečně.
Právě tohle je důvod, proč je tak obtížné změnit jakýkoli návyk
a proč se mnoho lidí učí tak pomalu.

Tentokrát to zkus s větší odvahou! Ujisti se, že příští dva hody
půjdou napravo od toho stromu!"

A já jsem se ujistil velmi důkladně: první kámen letěl asi yard
napravo od cíle a druhý jakbysmet.

"Už mi zbývá jen poslední pokus," pravil jsem nervózně.
"Zákon rovnováhy ti pomůže," řekla. "A já také."

Vedla mě ke stromu stále blíž, dokud jsem nestanul pouhých
pět stop od něho.

"Nikdo přece netvrdí, že si musíš takhle ztěžovat život,"
dodala s úsměvem.
"Když se ti zdá, že jsi moc daleko, popojdi o kousek blíž!"

Zasmál jsem se a trefil jsem kmen přímo doprostřed.
Jak jsme pak šli dál po břehu rybníka, Moudrá promluvila
o dalším aspektu tohoto zákona.


"Rovnováha má svůj počátek v dýchání," řekla.
"Nádech a výdech tvoří základní životní rytmus.
Nadechuješ se a s tím vdechem nalézáš inspiraci, zdroj života;
vydechuješ a dostává se ti uvolnění.
Nádech a výdech - zrození a smrt s každým pohybem plic."

Potom pokračovala:
"A teď se pokus vnímat svůj dech.
Všimni si jedné věci: jakmile se rytmus tvéhodechu vychýlí
z rovnováhy, tvoje pocity ho napodobí.

Když tedy cítíš vztek, přijmi ho se vším všudy a uklidni si dech,
vyrovnej ho.

Když cítíš smutek, něžně ho vezmi do náručí a uveď do rovnováhy
dech.

Pociťuješ-li strach, smiř se s ním a nadechni se z plných plic,
abys našel rovnováhu.

Když vydechuješ, dáváš; když se nadechuješ, přijímáš.

Přijímáš-li víc, než dáváš, vnímáš tuto nerovnováhu coby
potřebu udělat na oplátku totéž a uzavřít kruh toho vztahu.

Jestliže víc dáváš, než dostáváš, cítíš se vyčerpaný a nakonec
už ani nemáš co dát."


"Četl jsem o svatých, kteří dávali mnoho a oplátkou dostali pramálo."
"Tak se to může jevit, ale takovéto bytosti zakoušejí hojnost lásky,
radosti a vděčnosti," odpověděla.
"Zákon rovnováhy nám zaručuje, že tomu, kdo dává svobodně,
v duchu lásky a štědrosti, se dostane hojnosti."

Jak jsme tak kráčeli jelení stopou vzhůru po úbočí vršků, vybavilo
se mi to, co řekla hned v prvním okamžiku, kdy jsme se potkali.

"Předtím jsi povídala, že ode mne potřebuješ, abych ti pomohl
při nějakém poslání," řekl jsem.

"Tohle je tvá příprava," připomněla mi.
"Nejprve se nauč tu volavčí lekci.
Najdi rovnováhu v životě i ve všem ostatním.

Respektuj tenhle zákon a kráčej ve stopách moudrých.
Prozkoumej hranice lidské zkušenosti, ale jelikož obvyklé
krajnosti vedou ke vzniku stresu, pokaždé se vracej ke
zlatému středu - ke střední cestě.

Snaž se, aby tvé činy i slova plynuly vpřed mírně, jako když
se střídají roční období.
Vyjdeš-li z tohoto stavu vnitřní rovnováhy, nalezneš jasnost
a mír."

Když se slova Moudré rozplynula do ticha a my jsme vykročili
dál po cestě do kopců, ještě naposledy jsem se ohlédl po volavce,
jež pořád poklidně balancovala ve vodě u břehu rybníka.

Zdroj: email : Iva.B.

MAYSKÝ KALENDÁŘ 20.3.2013 2 MULUC kin 249

20. března 2013 v 23:16 Mayský Kalendář na každý den
ČERVENÝ POLARITNÍ MĚSÍC


Muluc/ Ka - K dosažení skutečné rovnováhy musíte jít na zlatou čáru, která leží přesně uprostřed dvou extrémů. Koncept je jednoduchý, ale praxe je něco jiného. Zde je vždy světlá strana a temná, jing a jang polarita, správné a špatné. Naší životní výzvou je uvést vždy do rovnováhy všechny dluhy, zejména ty, které jsme si přinesli do tohoto života, jako osobní karmu; učiňme to bez ega, souzení, touhy po pomstě. Teprve pak můžeme vstoupit do stavu milosti, míru a hojnosti. Použijte Muluc a Ka k vyrovnání těchto energií a harmonizaci svého života a srovnejte všechny karmické dluhy, které jsou nevyřízené.

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE

Dnes shodím závoj zapomnění a nekonečně věřím přirozenému běhu života. Napětí, které dnes pocítím mi ukáže na čem jsem nezdravě závislý. Dnes půjdu za tím, po čem toužím. Bolestná zkušenost je pro mě znamení, že se musím vzpamatovat v tom, co dělám. Dnes nikomu neukřivdím a nikoho nezkritizuji. Dnes jsem připraven se mnohého zříci, abych zítra poznal chuť štěstí.

DOPORUČENÍ

Shoďte závoj zapomnění! Probuďte se! Protřete si oči! Soustřeďte se na svůj vnitřní Střed! Podívejte se na nové možnosti! Pokud se otevřete změně - vzpomenout si - získáte záštitu Božského Vedení. Staňte se svítící lucernou. Hledejte ty, kteří vás potřebují, kteří plně přijmou váš způsob projevu. Přestaňte bojovat. Spolehněte se na přirozené procesy…..

Očištění, probuzení….

Spolu s Pečetí MULUC vchází do života Energie prolamující blokády. ČERVENÝ MĚSÍC zodpovídá za plynulost pohybu a průchodnost všech kanálů. Chce rozpustit zóny blokád, a obvykle potřebuje zvýšit sílu tlaku, aby došlo k maximálnímu protržení Energií a bylo dosaženo bodu průlomu. Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn, protože pohyb zajišťuje průchodnost a čistí usazeniny. Síla MĚSÍCE vyplavuje bolestným způsobem záležitosti skrývající se v poli identity, nutí nás přehodnotit naše vlastní stíny. ČERVENÝ MĚSÍC ukončující parádu stínů, v nás může vyvolat vzpouru, nebo přinést nepříjemné vzpomínky. To bude ale velmi prospěšné našemu procesu růstu - MULUC pouze chce - pomoci nám osvobodit se od nadvlády Ega, které na základě - nepochopení minulosti - nám dává pocit oběti, nebo osoby ukřivděné lidmi či osudem.
Kdo je ve shodě se svým Srdcem, tomu MULUC udělá velkou radost . Život takového člověka běží hladce, všechno je v pořádku, jakoby mávnutím kouzelného proutku. Čistící operace MULUC jemně, ale pevně odstraňuje zbytky kurzu a bezbolestně vyplavuje staré vrstvy z pole podvědomí. Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na Energii MULUC. Napětí a vlny klidu, proložené chvilkami zklamání, je možné odstranit ze svého života díky očistné síle MĚSÍCE. Věnujte pozornost na konkrétní dopad těchto sil - jeho neúprosnosti a vysoké schopnosti. Snažte se zbavit negativních afirmací a pesimismu vidět svět černě, ještě než ČERVENÝ MĚSÍC vstoupí do pole oprav.

2. POLARITNÍ TÓN VÝZVY - SÍLA POLARITY

Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla - kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete svoje pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.
Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.

POLARITA JE PULSEM ZDROJE UNIVERSA

Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Pečeť stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě.V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah ( vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní Energií, např. přes kin narození.
KDYBYCH ZNOVU ŽILA SE SVÝM MUŽEM...

20. března 2013 v 7:00 Krása ženy
KDYBYCH ZNOVU ŽILA SE SVÝM MUŽEM...

"Kdybych znovu žila se svým mužem, byla bych mu víc ženou.

- Nechovala bych se k němu z pozice síly, protože to je mužská role, ale učila bych ho síle své lásky. Víc bych ho objímala a hladila než se há...dala a bojovala.

- Neříkala bych, že k němu budu milá až potom, co bude milý on, protože muž přece nemůže vědět, co to je být milý, ale byla bych k němu milá, aby se naučil, co to znamená a jak je to pro něj výhodné.

- Nenutila bych ho žít podle svých očekávání, ale očekávala bych, že bude žít svůj život.

- Už bych ho nekritizovala. Tohle s muži s muži moc nefunguje, většinou se zaseknou a nikdy na tuhle "prohru" nezapomenou. Naopak, vždycky, a i za tu sebemenší věc, bych ho chválila.

- Víc bych mu naslouchala a méně ho poučovala. Vím už totiž, že muži říkají stejnými slovy něco jiného než ženy. A také že mluví málo, ale co řeknou, na rozdíl od žen udělají.

- Nenechala bych se kamarádkami přemluvit k tomu, abych o něm mluvila negativně. Naopak, vždycky bych stála při něm a bránila ho, třeba proti kamarádkám, ale dokonce i proti svým rodičům. Vím už totiž, že když žena následuje svého muže, zvláště v dobách krize, vždy ji to nakonec posílí a o to víc je sama sebou.

- Už bych nevyžadovala, aby mi i po letech vyznával lásku před svými kamarády a už vůbec ne před jeho nebo mými rodiči nebo kolegy. A nechala bych na něm, jestli se budeme na veřejnosti držet za ruce.

- Pokud bych chtěla, aby opravil kapající kohoutek, zmínila bych, že obdivuji jeho organizační schopnosti, s jakou vždycky dokázal sehnat opraváře (nechala bych na něm, kdy a jak), a jen tak mimochodem bych vyjádřila přání, aby ten kohoutek přestal kapat.

- Nenutila bych ho chodit se mnou nakupovat, ale o to víc bych obdivovala, jak dokáže sehnat co je třeba.

- Vysvětlila bych mu každý měsíc, že před menstruací a často i během ní budu říkat věci, které tak ve skutečnosti nemyslím - aby to nebral vážně (aby se k smrti nelekal že je našemu vztahu konec).

- Domluvila bych si s ním jasné signály - například, když přijdu nahá, mám chuť se milovat. Tomu neodolá žádný muž na světě! Nebo když si dám na hlavu ručník, bolí mne hlava, aby nepodléhal hlubinné krizi že zase něco zkazil.

- Už totiž vím, že mlčení ženy je mučení muže a muž je z ženy stále poněkud zmaten.

- Nikdy bych mu nekladla nezodpověditelné otázky, protože už vím, že když muž něco neví, je ponížen a bere to jako životní prohru. A také bych o něm už nechtěla, aby rozhodoval, který svetřík mi víc sluší.

- Nerozčilovaly by mne jeho ironické poznámky, protože bych už věděla, že to je jako když kluk podrazí holce nohy, tedy způsob pozornosti a vyjádření zájmu.

- Nejprve bych ho nakrmila, a až potom bych si s ním povídala.

- Nevytírala bych a nezametala pod jeho židlí, když na ní zrovna sedí, protože už vím, že i on v bytě potřebuje svůj bezpečný koutek a je tím ponižován.

- Nevyčítala bych mu noviny a televizi, protože už vím, že to jeho způsob relaxace po práci.

- Neustále bych mu dávala najevo, jak mi imponuje, a sama bych se ho snažila co nejvíce (něžností, péčí, nebo nahotou) inspirovat. Nikdy bych mu neříkala, že se k sobě nehodíme, protože je tak jinej, ale obdivovala bych ho, jak je krásně jinej.

- Omezila bych sledování telenovel a romantických filmů, protože se skutečností nemají pranic společného: programují nás k závislosti ke konzumu, propagovaných předmětů a pomyslných rozkoší. Už také vím, že poměřovat toho mého vyretušovanými krasavci z obrazovky je nesmysl a začátek konce vztahu.

- Nepřipravovala bych se na milování pozdě v noci dvacet minut v koupelně, protože vím, že by mi mohl usnout, ale pomilovala bych se s ním a až pak bych šla do koupelny. A i kdyby zpočátku nechtěl, už vím, jak snadné je přemluvit ho k tomu. Při milování bych ho za neustálé chvály stále učila, jak mne potěšit. Už totiž vím, že zatímco žena je desetkrát citlivější než muž, a to na celém těle, muž je skutečně citlivý většinou jen na tom jednom místě, takže evolučně nemůže mít nejmenší ponětí, jak hladit ženu.

- Uvědomuji si také, že to má v tomto a jiných ohledech se mnou těžké, protože jemu ke spokojenosti stačí, abych přišla nahá.

- Kdybych znovu žila se svým mužem, byla bych mu vstřícnou, jemnou a přijímající ženou, a on by pak tím víc byl uvolněným, ale zároveň silným, citlivě na mé potřeby reagujícím a oporu poskytujícím mužem." ♥
Facebbok

(Vlastimil Marek, 19. února 2007) :)
Zdroj: email. Iva.B.

Vše, co si myslíš, co děláš a jak se chováš, může mít obrovský vliv na stav světa.

20. března 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Vše, co si myslíš, co děláš a jak se chováš, může mít obrovský vliv na stav světa. Proto se začni hned teď dívat na život z té lepší stránky a hledej to opravdu nejlepší v každé situaci, která vznikne. Díváš-li se dost hluboko, najdeš to; je to tam, ale velmi skryté, až téměř ztracené. Věz, že všechno spolupůsobí pro dobro těch duší, které Mě opravdu milují a dávají Mě ve všem na první místo. Tvá víra musí být silná a neotřesitelná. Musíš být ochoten vytrvat, bez ohledu na to, jak temná nebo skličující se ti situace jeví. Může se dokonce stát, že bude muset přijít zhoršení, dřív než se situace zlepší. Prostě věz, že vše si najde cestu k pravé dokonalosti v pravý čas a že je vše v Mých rukou. Uvědom si, že Já jsem všude a ve všem, že není nic, kde bych nebyl, a že konečným cílem je dokonalost.

Přirozené je být zdravý.

19. března 2013 v 23:45 Skutečný mír je uvnitř

Přirozené je být zdravý.

Téměř každou nemoc lze vyléčit, když člověk pozná její příčinu. Poznat a odstranit příčinu, která tkví v mysli člověka, znamená se uzdravit. Pak již nepotřebujete žádné chemické látky s vedlejšími účinky, kterým se říká léky, ani nebude nutné abyste se podřídili přání chirurga a nechali se operovat.
Aby se dílo podařilo, musíte sami sobě začít věřit více než lékařům, kterým jste předali vládu nad svými životy. Pokud už jste nemocní, máte začít pátrat, proč se to stalo, co máte prostřednictví nemoci pochopit, přijmout nebo změnit, abyste mohli být zase zdraví. Je velice důležité si všimnout, v jaké etapě vašeho života nemoc vznikla, co jste v tu dobu prožívali, zda vás nepotkalo nějaké trauma formou odchodu blízké osoby, rozvodu, či snad smrti někoho blízkého. Někdy takováto traumata nastartují nemoc, se kterou si leckdy ani lékaři nevědí rady, pokud se společně s pacientem nepropracují k podstatě onemocnění. Pokud se nenajde příčina na úrovni duše, lékaři odstraní jen následek, což je nepostačující. Běžná praxe vypadá tak, že se lékař řídí přesně stanovenými postupy, pošle vás na spoustu drahých vyšetření, bude na vás zkoušet hromady léků s vedlejšími účinky a vy zjistíte, že jste stále ne-mocní. Ne-mocní jste proto, že jste moc nad sebou předali do rukou lékařů. Současná západní medicína neléčí příčiny nemocí, zaměřuje se jen na odstranění důsledku. První správné pohledy na pacienta jako na celek jeví psychosomatická medicína. Čínská medicína také vidí člověka jako celek a ví, že všechny orgány na sebe svou funkcí navazují, proto ji zajímá minimálně párový orgán, jehož fungování nebo nefungování nás také může dovést k podstatě onemocnění.
S pacientem je třeba nejdříve navázat ryze přátelský rozhovor, ze kterého postupně vyplynou některé návyky, které se postupem času staly příčinami onemocnění. Nemám na mysli jen návyky stravovací a pitný režim. Pro mě je důležitější, zda se je pacient vědom nějakého nezpracovaného šoku v minulosti, smrti blízkého člověka, bankrotu, rozvodu atd. Nezpracováním těchto událostí se oslabuje imunitní systém u člověka, protože tato nezpracovaná energie se projevuje formou autodestrukce.
Člověk se bojí na své zranění se znovu podívat a přijmout ho. Z toho si pak vytvoří svůj vlastní stín, který ovlivňuje způsob bytí po zbytek života. On sám, jako jediný se musí rozhodnout, zda v sobě najde sílu k odstranění sebezničujících návyků, nebo dá přednost konzumací léků, které mu pomohou potlačit a nevidět příčinu onemocnění. Nemoc je vždy důsledek přetíženého a oslabeného organizmu, který je oslaben špatným přístupem k životu, tudíž i sobě samému. Položte si otázku:

  • Našli jste už konečně smysl života, nebo stále jen přežíváte?
  • Jak moc se máte rádi?
  • Upřednostňujete stále ostatní před sebou?
  • Vážíte si dostatečně sami sebe?
  • Jak a s kým využíváte svůj volný čas?
  • Hledáte stále lásku ve vnějším světě?
  • Jste schopni už hledat lásku ve svém srdci?

Láska samozřejmě je všude, tudíž i ve vnějším světě. Pokud vy ji však objevíte pouze ve vnějším světě,což je pro vás snazší, než ji objevit v sobě, stáváte se na ní závislí. Myslíte si, že milujete člověka, ale ve skutečnosti on vám pouze zrcadlí vaší vlastní lásku, kterou vy jste schopni v jeho přítomnosti v sobě objevit. Z této lásky pak většinou vzniká ve vás vlastnění, protože ji projikujete do člověka, který vám ji zrcadlí.
Zároveň je také nutné si uvědomit energie, které zatím vládnou tomuto světu a jichž vy jste součástí. Vy dovolíte, aby vás ovládla zlost, závist, nenávist, žárlivost, lítost, strach atd. Už jste udělali něco proto, aby VY jste se stali pánem těchto energií nebo se necháte jimi mrzačit až do smrti?
Jakou roli v životě hrajete vy?
Vyhovuje vám role podřízeného nebo nadřízeného?
Ať tak či tak, nejlépe je ze své role vystoupit a nepodléhat žádné. Podřazenost z vás činí slabochy, kteří odmítají vzít zodpovědnost za svůj život do vlastních rukou. Nadřazenost z vás zase dělá pyšné namyšlence, kteří také nemají moc nad sebou, o to více, ji však uplatňují nad ostatními. Je to také výraz velké slabosti, které si však dotyčný většinou není vůbec vědom.
Pokládáte si otázku, jak to souvisí s vaší nemocí? Doslova je to příčinou vašeho onemocnění. Nemoc je pro vás jen nová zkušenost a přímý návod na to, jak změnit svůj životní sty. Skrze nemoc máte šanci konečně přijmout a pochopit, že tak, jak jste žili doposud, už dále žít nechcete, ale ani nemůžete.
U valné části lidí je to mysl, která řídí a ovlivňuje veškeré jejich jednání v životě. Nevědí ovšem, že mysl je spojená s egem a má velmi omezené možnosti oproti vnímání života skrze srdce. Záměrem ega je udržet vás v přežití, tedy v moci vašich instinktů, jimž jste dokonale uvěřili. Jste-li v režimu přežití, pak jste k veškerému vašemu jednání motivování právě strachem o přežití, místo toho, abyste se nechali motivovat láskou. Kde je strach, tam chybí láska, kde je láska, tam už se strach nevejde.
Strach ve vás vytváří vizi nedostatku, máte pocit, že musíte bojovat, abyste si cokoliv zasloužili. Pokud jste v lásce dostává se vám úplně vše co potřebujete, stačí na to jen pomyslet. Na to byste však museli změnit svůj zaběhaný program v hlavě. Vy se však změny bojíte, tak že i strach a nouzi vítáte jako jedinou jistotu. Je to ovšem vaše volba, kterou musí všichni respektovat.
Přesto, že předstíráte svobodu, svobodní být nemůžete, protože vaše mysl je lapena v iluzi vašeho ega, kde nemůže poznat Pravdu. Ohání se stále jen tou lidskou, která je z nejnižší úrovně vědomí. Odvádí vás ode všeho, co vy považujete za riskantní, čímž vy u sebe nikdy nemůžete objevit schopnost tvořit v tom pravém smyslu slova.
Abyste se mohli spojit s Pravdou vyšší, musíte být spojeni s vaším srdcem, které je napojeno na vaší duši, čili na vaše vyšší Já. Pokud se chcete na vaši cestě posunout vpřed, musíte svému srdci důvěřovat skrze své pocity. Musíte mu věřit více než své hlavě, abyste mohli splynout se Životem. Život = Bůh a ten k vám promlouvá právě skrze vaše srdce.
Srdce vás dovede tam, kde máte být, hlava ne. Když se spojíte skrze své srdce a máte odvahu dle něj žít, je o vás postaráno v každém okamžiku a ve všech situacích. Srdce je branou do vaší duše. Když Ježíš říkal: "objevte království nebeské ve vás" myslel tím mějte odvahu začít žít skrze své srdce.
Nebudete přehlédnutelní v davu, protože vždy budete jednat a myslet jinak než ostatní. Bojíte se té výjimečnosti, tak raději splynete s šedí stádního člověka.
Srdce vám ukazuje cestu skrze váš vnitřní hlas, který se k vám snaží promlouvat v každé situaci. Vy ho však přehlušíte silným hlasem vašeho ega, který vám radí přesný opak. Bojíte se kritiky ostatních, tak raději uděláte to, co vám radí váš rozum. Tím nemůžete dospět ke zdravému sebevědomí. Sebevědomí získáte jen tehdy, když se odvážíte jít proti proudu a uděláte to, co si na vás žádá vaše duše a ne dav pomatenců, kteří ztratili pojem co je a co není v pořádku pro jejich osobní vývoj.
Abyste poselstvím srdce správně rozuměli, musíte ho neustále udržovat v čistotě a průběžně ho zbavovat balastu, který v něm ulpí z každodenního života. Pak musíte mít odvahu nechat srdce otevřené děj se do děj.
Skutečný život začíná otevřením srdce a vnímání světa skrze pocit. Srdce vás přivádí ke svým pocitům. Jejich hluboké procítění a přijetí vede k uzdravení, protože uzdravení těla musí začít uzdravením duše. Zavřete-li vaše srdce něčím, co se vám v životě přihodilo, nepochopili jste správně onu situaci. Ona vás chtěla dovést do vyššího stavu vědomí, ale vy jste jí to nedovolili skrze své nepochopení. Něčemu jste vy sami dovolili, aby vás to zranilo a protože se bojíte dalšího zranění, vybudovali jste si okolo sebe ochranný val, který k vám žádné emoce nepustí. Tento val nepustí dovnitř ani ven energii vaší duše, takže vy žijete opravdu jako tělo bez duše. To se ovšem nedá nazvat životem v pravém slova smyslu, protože jde o pouhé přežívání.
Uvolníte-li emoční bolest, uvolníte váš stín, kterého se sami bojíte a který třeba celý život zadržujete ve svém podvědomí. I Kdyby se vám nakrásně podařilo svůj stín na celý život vytěsnit, garantuji vám, že si vás váš stín najde v momentě vašeho přechodu na jinou sféru (smrti) a stejně ho budete muset řešit. Z toho důvodu je dobré potkat se se svým stínem už během bytí tady na Zemi.
Jenom když budete mít odvahu znovu projít temnou částí sebe sama, kterou si nedovolíte dík svému strachu vidět, dostanete se tak k radosti, čili světelné části své vlastní duše. Radost, štěstí, světlo a Láska je podstatou vás samých. Temnotu, strach, obavy a vše co s ní souvisí, jste si nechali naimplantovat a uvěřili jste v to, že takový život tady na Zemi je v pořádku.
I kdybyste se chvíli cítili šťastni, bojíte se o své štěstí podělit s ostatními, abyste náhodou někoho svým štěstím nezranili. Proto raději s ostatními hořekujete nad bídou života, čímž vytváříte stále větší utrpení na Zemi.
Teprve otevřením vašeho srdce začnete doopravdy žít. Budete schopni bez hodnocení přijímat vše, co chce samo do vašeho života vstoupit, ať je to radost či bolest, protože budete vědět, že obojí je pro vás stejně důležité. Pochopení bolesti vás přivádí k moudrosti, kdy vše začnete brát jako učební lekce nutné pro váš vlastní vývoj. Začnete-li vnímat svět skrze srdce, otevřete se hojnosti na všech rovinách.
Ve vesmíru je všeho dost pro nás pro všechny, jen vy musíte otočit klíčem ve svém srdci, abyste se té hojnosti mohli přiblížit.
Měli byste také vědět, že vaše minulost není ve vás zaznamenána pravdivě. Uložili jste ji formou zranění tak, jak jste byli v ten moment schopni ji vidět. Většinou proto, abyste měli důvod se i celý život litovat. Máte však v sobě mechanismus, který vám pomůže vidět a vyřešit váš starý problém, aby vás nadále nesvazoval ve vašem konání.MAYSKÝ KALENDÁŘ 19.3.2013 1 LAMAT kin 248

19. března 2013 v 9:55 Mayský Kalendář na každý den
ŽLUTÁ MAGNETICKÁ HVĚZDA


LAMAT - Vlna HVĚZDY - Síla Harmonie
TEĎ je nejlepší ČAS zavést řád a vnitřní harmonii.

Vlna HVĚZDY vás obdaruje citem pro estetiku a pomáhá zharmonizovat bouřlivé procesy ve vašem životě.

Vlna HVĚZDY zamyká Pátý Zámek ČASU a třetí Cyklus Geneze. Ale ČAS běží neustále. Galaktické kolo po dokončení celého běhu znovu podává ruku prvnímu kinu.
Jako obvykle - podívejte se na všechny informace z hlediska osobního vztahu s Vlnou. Sledujte pozorně dny s Pečetěmi vaší solární rodiny. Snažte se pochopit jejich význam v průběhu celé Vlny. Potom se zaměřte na DVANÁCTÝ Tón a dovolte minulým dnům - jako celku - ještě jednou podívat se na vás. Co bylo plně vyjasněno, co alespoň částečně. " Kulatý stůl " vám pomůže podívat se informacím přímo do očí, bez subjektivní projekce, střízlivě a jednoznačně s láskou. Může se stát, že i poslední Vlna bude nucena nahrát do vašeho života dost nepříjemné Energie. Přijměte je takové, jaké jsou. Nedělejte ukvapené závěry a nevydávejte předčasné výroky. Vyjděte s láskou naproti tomu, co vám zde bude ukázáno.Vnímejte jaké podněty vnesla do hry Vlna HVĚZDY z hlediska vaší nepopíratelné krásy - krásy Božské bytosti, dozrávající v pozemském časoprostoru.

Obsah duchovního uzdravení obíhá fyzický svět kolo za kolem. A po každém otočení jsou vaše individuální výsledky prosívané přes stále jemnější síto. Tímto způsobem ČAS zachytává stále více a více "trnitých" Energií, které nepasují do vašeho Světelného vzorce. Zkuste vyhladit všechno, co spadlo do vašeho síta během 13 dnů Vlny.

Na konci dvacátého období je ještě třeba podívat se na celý 260 denní cyklus, abyste viděli, co nového se objevilo v oblasti Vědomí; jaké procesy rozvoje a uzdravující programy byly nahrány v průběhu ČASU; jak probíhala korespondence mezi vámi a vaším Vyšším JÁ.

Porovnejte, jak jste chápali téma LÁSKA před 260dny a jak mu rozumíte dnes. Zkoumání témat LÁSKY je úkolem číslo jedna. Nejprve je třeba naučit se milovat sami sebe a teprve potom můžeme obdarovat svými city druhé. Nezapomeňte, že milovat sám sebe nemá nic společného s egoismem, stejně jako láska k bližnímu neznamená lásku nade všechno.

Každý člověk je bytost hodná věčnosti. Každý z nás může využívat nekonečných darů Vesmíru. Všechno je TEĎ dostupné! TEĎ, když jste v sobě probudili dvacítku Obrů ,když jste vydobyli svoji moudrost ( moudrost dvaceti Pečetí) stáváte se dokonalým Stvořitelem. TEĎ můžete převzít roli ZDROJE. Možná budete sem tam vyhlazovat drobné nerovnosti. Věřte, že ČAS je vaším nejlepším poradcem na cestě.

Vlnu HVĚZDY uzavírá ŽLUTÉ SLUNCE 13, které je Galaktickým Portálem. Vyhlazuje absolutně všechno, na co na cestě narazí, proto je TŘINÁCTÝ Den Vlny pro vás nejdůležitějším dnem pozorování.
Manifestuje se zde osobně vaše Spirituální Bytost - vaše BOŽSKÉ JÁ.

Není náhoda, že čteme ve starých mayských proroctvích, že návrat Kosmických Předků se uskuteční ve Vlně HVĚZDY stojící už nad ČASEM.
**********
DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA HOJNOST VŠEHO
Energie HVĚZDY násobí vše do hojnosti.

Dnes jsem otevřený vyšším dimenzím a překračuji hranice světa karmy. Dnes se postarám o krásu, estetiku a harmonii doma, v práci a okolí. Každé podráždění, zoufalství a smutek, je pro mě známkou, že je ještě něco, co se musím naučit v nejkratší době.

DOPORUČENÍ

Otevřete se lásce. Pečujte o harmonii. Pronikněte do podstaty svého Hvězdného Zrna.Vnímejte vztah se současností - svět je krásný a dobrosrdečný. Zůstaňte v harmonii přítomnosti se VŠÍM, CO JE A JAKÉ TO JE!

LAMAT …krása, dokonalost, disciplína….

Spektrum ŽLUTÉ HVĚZDY zkoumá všechno pod vlivem krásy a harmonie. V tomto pólu se shromažďují síly na kontrolu jakosti. LAMAT je jakási instance dokončující závěrečná shrnutí výsledků vašeho jednání.Všechno, co není dostatečně krásné, co se nenachází v harmonii s duchovními vzorci, bude zasláno zpět k opravě. Síla ŽLUTÉ HVĚZDY je absolutně neúplatná a poměrně zatěžující pro ty, kteří ještě nezahájili, ignorovali, nebo ukončili proces harmonizace života kolem sebe. Pro ty, kteří již mají tento proces ve velké míře za sebou, bude Den LAMAT velmi poučný - zvýší se pocit sebevědomí, spokojenosti se životem, stejně tak pocit zdokonalovat životní prostředí. V tomto symbolu se shromažďují síly zodpovědné za řád a pořádek. Dny LAMAT také pomáhají odstranit nedostatky v sociální oblasti a člověk začne cítit velkou úlevu, radost a spokojenost se životem. Lidem, kteří mají problém přinést do svého života řád a harmonii, se doporučuje, aby věnovali zvláštní pozornost Energii ŽLUTÉ HVĚZDY a dovolili jí vyrovnat způsobený nesoulad. Takže ti, kteří doposud nevěděli, že aspekty estetiky, řád, disciplína a vnitřní pořádek, jsou základním předpokladem pro vytvoření stabilní základny života, by se měli spojit s Energií LAMAT.

1.MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI

Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO. Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu. Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.

VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE!

Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu CENTRA invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku - začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu s Pečetí. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ - čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí.V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.

Přehled Vlny LAMAT - 19.3.2013 - 31.3.2013 ( kin 248 - 260)

LAMAT 1
MULUC 2
OC 3
CHUEN 4
EB 5
IX 7
MEN 8
CIB 9
CABAN 10
ETZNAB 11
CAUAC 12
AHAU 13 - * Galaktický Portál

Buď jako otevřená kniha, jejíž každá stránka je čitelná pro všechny, a nic neskrývej.

19. března 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Buď jako otevřená kniha, jejíž každá stránka je čitelná pro všechny, a nic neskrývej. Nemáš-li co skrývat, víš, co znamená být zcela svoboden a zbaven pout. Poděl se o vše, co je v tvém srdci, a neboj se posměchu. Stále si buď silně vědom Mne a Mé božské přítomnosti a buď tak prostý jako malé dítě. Jednoduchost je hlavní znak duchovního života; není v tom nic složitého. Jestliže se ti to zdá složité, sám jsi to způsobil; změň tedy na to svůj pohled a uvidíš, co se stane. Nehoň se marně za nedosažitelným. Vše, co potřebuješ, je hluboko v tobě a čeká na své odhalení a projevení. Vše, co musíš udělat, je ztišit se a najít si čas k hledání toho, co je uvnitř, a určitě to najdeš. Odpověď je tam. Buď velmi trpělivý, čekej na Mne a vše se ti v pravý čas zjeví.

SÍLA MYŠLENKY

18. března 2013 v 22:50 Vývoj vědomí bytostí

╰დ╮❤╭დ╯ SÍLA MYŠLENKY ╰დ╮❤╭დ╯ ZÁKLAD SÍLY JE V PRÁVĚ PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU. PŘÍMO TADY A PŘÍMO TEĎ V NAŠÍ VLASTNÍ MYSLI. PRÁVĚ DNES MŮŽEME SVOU SITUACI ZMĚNIT. NAŠE DOSAVADNÍ MYŠLENKY A SLOVA, KTERÁ JSME OPAKOVANĚ PRONÁŠELI, FORMOVALY NÁŠ ŽIVOT AŽ DO TOHOTO OKAMŽIKU. TO, CO SI BUDEME MYSLET A CO BUDEME ŘÍKAT DNES, PRÁVĚ TEĎ, VYTVOŘÍ NÁŠ ZÍTŘEK, PŘÍŠTÍ TÝDEN, PŘÍŠTÍ MĚSÍC, PŘÍŠTÍ ROK. ZÁKLAD SÍLY JE VŽDY V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU. PRÁVĚ TEĎ MŮŽEME ZAČÍT SE ZMĚNAMI. PRÁVĚ TEĎ! PRAVÁ PODSTATA NAŠEHO BYTÍ JE BÝT PLNÍ RADOSTI A LÁSKY, BEZVÝHRADNĚ SE MILOVAT A VĚDĚT, ŽE JSME DOKONALÍ. MŮŽETE POŽÁDAT O VŠECHNO, CO CHCETE. VŠECHNO OSTATNÍ JSOU JEN NAUČENÉ NESMYSLY, KTERÉ SE MŮŽETE ODNAUČIT. NAUČTE SE ZNOVA VĚŘIT TOMU, ŽE SVĚT JE BEZPEČNÝ A KRÁSNÝ, ŽE LÁSKA JE VŠUDE KOLEM NÁS, LIDÉ JSOU PŘÁTELŠTÍ, SNADNO VYDĚLÁM PENÍZE ATD. NA CHVILKU SE ZASTAVTE A ZACHYŤTE SVÉ MYŠLENKY. CO SI TEĎ MYSLÍTE? CHCEME-LI MÍT RADOSTNÝ ŽIVOT, MUSÍME MÍT RADOSTNÉ MYŠLENKY. NAJDĚTE SI TROCHU ČASU NA TO, ABYSTE POSLOUCHALI, CO ŘÍKÁTE. CHTĚJTE ZMĚNIT SVÁ SLOVA A MYŠLENKY, A PAK POZORUJTE, JAK SE VÁM MĚNÍ CELÝ ŽIVOT. NEJLEPŠÍ ZPŮSOB JAK KONTROLOVAT SVŮJ ŽIVOT, JE KONTROLOVAT SVOJE SLOVA A MYŠLENKY. VAŠI MYSL OVLÁDÁTE JEN VY. VŠECHNO DOBRÉ I VŠECHNY NEMOCI V NAŠEM ŽIVOTĚ JSOU VÝSLEDKEM MYŠLENKOVÝCH STEREOTYPŮ, KTERÉ FORMUJÍ NAŠE PROŽITKY. NAŠÍ TOUHOU JE ZMĚNIT VŠECHNY ŽIVOTNÍ NEPŘÍJEMNOSTI A CHOROBY NA DOKONALÉ ZDRAVÍ. NAŠE PEVNÉ MYŠLENKOVÉ NÁVYKY VYTVÁŘEJÍ NAŠE PROŽITKY. PROTO TAKÉ ZMĚNOU NAŠEHO MYŠLENÍ DOSÁHNEME ZMĚNY I V NAŠEM ŽIVOTĚ. PŘEVEZMĚTE PLNOU ODPOVĚDNOST ZA SVÉ VLASTNÍ ZDRAVÍ, ANIŽ BYSTE SI COKOLI VYČÍTALI NEBO SE CÍTILI PROVINILE. CHCEME-LI JEDNOU PROVŽDY ODSTRANIT NĚJAKÉ ONEMOCNĚNÍ, MUSÍME NEJPRVE ODSTRANIT JEHO PSYCHICKOU PŘÍČINU. MYŠLENKOVÉ STEREOTYPY, KTERÉ JSOU ODPOVĚDNÉ ZA VĚTŠINU TĚLESNÝCH NEMOCÍ JSOU - KRITIZOVÁNÍ, ZLOST, ODPOR A PROVINILOST. NAPŘ. DLOUHODOBÁ KRITIČNOST K OSTATNÍM MŮŽE VYÚSTIT V NEMOC JAKO JE ARTRITIDA. ZLOST SE PŘETVÁŘÍ VE VĚCI, KTERÉ SPALUJÍ A INFIKUJÍ VAŠE TĚLO. POTLAČOVANÝ ODPOR VÁM MŮŽE ROZEŽÍRAT TĚLO A VÉST AŽ K NÁDORŮM. POCIT VINY VEDE K BOLESTI. ℒℴνℯ❤ z knihy: Louise L. Hay Uzdrav své tělo art by: Eva Ruiz

╰დ╮❤╭დ╯ SÍLA MYŠLENKY ╰დ╮❤╭დ╯

ZÁKLAD SÍLY JE V PRÁVĚ PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU. PŘÍMO TADY A PŘÍMO TEĎ V NAŠÍ VLASTNÍ MYSLI. PRÁVĚ DNES MŮŽEME SVOU SITUACI ZMĚNIT. NAŠE DOSAVADNÍ MYŠLENKY A SLOVA, KTERÁ JSME OPAKOVANĚ PRONÁŠELI, FORMOVALY NÁŠ ŽIVOT AŽ DO TOHOTO OKAMŽIKU.

TO, CO SI BUDEME MYSLET A CO BUDEME ŘÍKAT DNES, PRÁVĚ TEĎ, VYTVOŘÍ NÁŠ ZÍTŘEK, PŘÍŠTÍ TÝDEN, PŘÍŠTÍ MĚSÍC, PŘÍŠTÍ ROK.
ZÁKLAD SÍLY JE VŽDY V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU. PRÁVĚ TEĎ MŮŽEME ZAČÍT SE ZMĚNAMI. PRÁVĚ TEĎ!

PRAVÁ PODSTATA NAŠEHO BYTÍ JE BÝT PLNÍ RADOSTI A LÁSKY, BEZVÝHRADNĚ SE MILOVAT A VĚDĚT, ŽE JSME DOKONALÍ. MŮŽETE POŽÁDAT O VŠECHNO, CO CHCETE. VŠECHNO OSTATNÍ JSOU JEN NAUČENÉ NESMYSLY, KTERÉ SE MŮŽETE ODNAUČIT. NAUČTE SE ZNOVA VĚŘIT TOMU, ŽE SVĚT JE BEZPEČNÝ A KRÁSNÝ, ŽE LÁSKA JE VŠUDE KOLEM NÁS, LIDÉ JSOU PŘÁTELŠTÍ, SNADNO VYDĚLÁM PENÍZE ATD.

NA CHVILKU SE ZASTAVTE A ZACHYŤTE SVÉ MYŠLENKY. CO SI TEĎ MYSLÍTE? CHCEME-LI MÍT RADOSTNÝ ŽIVOT, MUSÍME MÍT RADOSTNÉ MYŠLENKY. NAJDĚTE SI TROCHU ČASU NA TO, ABYSTE POSLOUCHALI, CO ŘÍKÁTE. CHTĚJTE ZMĚNIT SVÁ SLOVA A MYŠLENKY, A PAK POZORUJTE, JAK SE VÁM MĚNÍ CELÝ ŽIVOT. NEJLEPŠÍ ZPŮSOB JAK KONTROLOVAT SVŮJ ŽIVOT, JE KONTROLOVAT SVOJE SLOVA A MYŠLENKY. VAŠI MYSL OVLÁDÁTE JEN VY.

VŠECHNO DOBRÉ I VŠECHNY NEMOCI V NAŠEM ŽIVOTĚ JSOU VÝSLEDKEM MYŠLENKOVÝCH STEREOTYPŮ, KTERÉ FORMUJÍ NAŠE PROŽITKY.
NAŠÍ TOUHOU JE ZMĚNIT VŠECHNY ŽIVOTNÍ NEPŘÍJEMNOSTI A CHOROBY NA DOKONALÉ ZDRAVÍ.
NAŠE PEVNÉ MYŠLENKOVÉ NÁVYKY VYTVÁŘEJÍ NAŠE PROŽITKY.
PROTO TAKÉ ZMĚNOU NAŠEHO MYŠLENÍ DOSÁHNEME ZMĚNY I V NAŠEM ŽIVOTĚ. PŘEVEZMĚTE PLNOU ODPOVĚDNOST ZA SVÉ VLASTNÍ ZDRAVÍ, ANIŽ BYSTE SI COKOLI VYČÍTALI NEBO SE CÍTILI PROVINILE.

CHCEME-LI JEDNOU PROVŽDY ODSTRANIT NĚJAKÉ ONEMOCNĚNÍ, MUSÍME NEJPRVE ODSTRANIT JEHO PSYCHICKOU PŘÍČINU.
MYŠLENKOVÉ STEREOTYPY, KTERÉ JSOU ODPOVĚDNÉ ZA VĚTŠINU TĚLESNÝCH NEMOCÍ JSOU - KRITIZOVÁNÍ, ZLOST, ODPOR A PROVINILOST.
NAPŘ. DLOUHODOBÁ KRITIČNOST K OSTATNÍM MŮŽE VYÚSTIT V NEMOC JAKO JE ARTRITIDA. ZLOST SE PŘETVÁŘÍ VE VĚCI, KTERÉ SPALUJÍ A INFIKUJÍ VAŠE TĚLO. POTLAČOVANÝ ODPOR VÁM MŮŽE ROZEŽÍRAT TĚLO A VÉST AŽ K NÁDORŮM. POCIT VINY VEDE K BOLESTI.

ℒℴνℯ❤

z knihy:

Louise L. Hay
Uzdrav své tělo

art by: Eva Ruiz2013: 10 úkolů pro vědomé lidi (1/2)

18. března 2013 v 22:36 Vlastnosti i ctnosti

2013: 10 úkolů pro vědomé lidi (1/2)

Už není přijatelné přít se agresívně s přáteli a rodinou o úmyslech vládnoucí třídy. Už nemůžete dovolit, aby vaši energii vysávala bitva názorů a přání. Učte se pozorovat, učte se naslouchat, učte se dávat, raději než pouze brát. Váš názor je důležitý, ale ve velkém plánu věcí není ničí názor hodnotnější než názor druhého člověka.
Obrovsky přínosný a dobrý článek, doporučuji si ho pozorně nejlépe dvakrát přečíst a řídit se v něm uvedeným.
Dlouho očekávaný a prorokovaný rok 2012 přišel a odešel a přesto, problémy a úkoly, kterým čelí lidstvo a planeta Země, zůstaly. Ti, kteří vsadili na myšlenku vědomé evoluce, teď nesou důkazní břemeno: je myšlenka "vzestupu" nějak odůvodněná?
Některé lidské zážitky se ukazují být příliš mimořádné a příliš mimo kompetenci vědy a intelektu, aby se to dalo efektivně vyjádřit slovy. Proto mnozí lidé, kteří cítili, že v jejich životě dochází v posledních letech k "vzestupu", jako jsem třeba já, nedokážou dost dobře vyjádřit význam toho, co cítíme, že se děje v říši našich vlastních duší a v rámci kolektivního vědomí lidstva. V důsledku toho jsme pak často v rozporu s rodinou, přáteli a kolegy, pro které je vědomá evoluce jakýmsi šarlatánstvím nebo pojmem New Age a nemá žádnou praktickou hodnotu v bouřliv ém světě, kde autokraté a zlovolná elita působí zhoubně na prosperitu, svobodu a ekosystémy planety Země.
K překlenutí tohoto rozporu musíme najít proveditelný způsob, jak ukázat, že je možné zdokonalení lidstva mezi přílivem neštěstí a špatných zpráv, se kterými se všichni neustále setkáváme. V tomto úkolu spočívá největší příležitost našich životů. Přesto, pokud přijmeme tuto výzvu, naše snahy se přirozeně spojí se snahami dalších vědomých lidí, aby napomohly zlepšit naše domácnosti, komunity i národy.
Ale nepleťte se. Máme před sebou úkol, který vyžaduje obrovskou sílu vůle a vytrvalost.
Abych vám pomohl zocelit vaše odhodlání a otevřít vaše srdce, připravil jsem krátký seznam 10 věcí, na které se mají vědomí lidé zaměřit v roce 2013. Dají vám rámec každodenní činnosti, abyste mohli lépe zaangažovat svět do svého chápání "vzestupu" a být lepším příkladem pozitivních vlastností lidské rasy.
Takže se pusťme do práce.

1. Vyžeňte strach ze svého života.
Zabijte ho jednou provždy. Pohřběte ho a nikdy už se neohlížejte. Největší síla, která pracuje proti oprávněnému osudu lidstva, je strach. Strach je hlavním prvkem matrice ovládání a tato lidská emoce sama o sobě je mnohem účinnějším vězením než gulagy v zálivu Guantanamo. Slyšíme to v rádiu, vidíme to v televizních show. Strach je králem moderního světa a tento král musí být svržen násilím.
Základním strachem člověka je strach ze smrti. Je zásadně důležité, abyste se vyrovnali se svou vlastní smrtí, pokud máte být agentem pozitivní změny v nadcházejících letech. Dále jsme programováni, abychom se báli bolesti jakéhokoliv druhu, včetně fyzické bolesti a bolesti z nepříznivých hospodářských podmínek, bolesti z vědomí nejistoty a bolesti z toho, že se mezi svými vrstevníky cítíme odlišní.
Přestaňte utíkat před bolestí. Přestaňte ji retušovat hmotnými balzámy, otupujícími léčivy a alkoholovým či drogovým opojením. Bolest je vám největším učitelem a největším spojencem ve vaší konfrontaci se strachem. Používejte ji, žijte s ní, dovolte bolesti z vašich zlomených očekávání znovu okořenit a oživit váš život. Teprve až přestanete být ovládáni strachem, můžete opravdu způsobit nějakou změnu v tomto kotli duší, který nazýváme život.

2. Celkově se zdokonalujte
Jsme nemocní a nezralí. Jsme neosvícení, apatičtí a sobečtí. Jsme tlustí, hloupí, krutí a smysloví. Přesto jsme zároveň zářiví, soucitní a schopní úžasných činů lásky. Takže jaká je vaše opravdová, skutečná povaha? Kde je vaše duše nejživější a nejinspirovanější? Celkové zdraví jedince je při řešení těchto otázek povinností. Buďte takoví, jací byste být měli - bdělí, plní života, probuzení a šťastní.
Fyzické tělo je nástrojem mysli, která je vyjádřením ducha. Přesto bez základu zdravého těla, mysl a duch chřadnou a chátrají. Začněte zde, u pevného základu. Čistěte, detoxikujte a přehodnocujte, co přijmete do svého těla. Potom vyživujte mysl, zásobujte ji nápady a pozitivními myšlenkami, aby váš duch vzkvétal a inspiroval vás k větším a lepším věcem v životě. Je třeba, abyste vyrostli a individualizovali se. Řešte své osobní démony a posilujte svou vůli. Záhy svým úsilím o osobní zlepšení můžete dosáhnout ve své osobní realitě zcela zásadního převratu k lepšímu, bez ohledu na jakékoliv protivenst ví, která vás v životě pronásledují.
Svět potřebuje lidi, kteří jsou celiství a zdraví, zevnitř i z vnějšku. Buďte jimi.

3. Znovu se spojte s touto úžasnou Zemí
Kroky uskutečňované proti této planetě jsou podstatnější než jakákoliv politická krize nebo národní tragédie. Povedou k větší devastaci a DISRUPTION, než si lidská mysl dovede představit. Je na čase, právě teď, angažovat se pro dobro našich ekosystémů a života, který podporují. Bez zdravé planety nejste nic a zodpovědnost za posun k udržitelnosti leží zcela na vašich ramenou. Už nemůžete naletět prázdným slibům elity, že se postará o zdravé životní prostředí. Musíte konat nyní na protest proti zkrachovalým materialistickým systémům, které těží, vyčerpávají, zneužívají a spalují samotnou podstatu života. Oprostěte se od mater ialismu a ponořte se hluboko do půdy - tam najdete úlevu od šílenství, které nás všechny ničí.

4. Skoncujte s konflikty
Chorobnost konfliktu je překážkou pro všechny pozitivní věci. Už není přijatelné přít se agresívně s přáteli a rodinou o úmyslech vládnoucí třídy. Už nemůžete dovolit, aby vaši energii vysávala bitva názorů a přání. Učte se pozorovat, učte se naslouchat, učte se dávat, raději než pouze brát. Váš názor je důležitý, ale ve velkém plánu věcí není ničí názor hodnotnější než názor druhého člověka. Zkuste s touto filozofií žit svůj každodenní život a sledujte a uvidíte, o kolik jednodušší je ovlivnit druhé lidi.

Pokračování

Zdroj: email: Iva B.

MAYSKÝ KALENDÁŘ 18.3.2013 13 MANIK kin 247

18. března 2013 v 19:08 Mayský Kalendář na každý den
MODRÁ KOSMICKÁ RUKA


Manik / Oxlahun - největší síla je vždy neviditelná. Jsou to skladby ve vašem srdci, myšlenky ve vaší mysli, obrazy, které sníte o vašem životě. Kdo psal ty skladby, kdo vložil myšlenky do vaší hlavy, kdo maloval ty sny? Pokud nejsou vaše, někdo ukradl vaši sílu. Vezměte si ji zpět. Vezměte si zpět sílu, která je přirozeně vaše, jako je vaše narození a smrt. Spleťte posvátnou šňůru energií s Oxlahun a umístěte jí kolem krku Manik - velkého jelena - jeďte vpřed, a získejte znovu sílu vaší duše. Byla vždy vaše!

Vlna ORLA nám pomáhá rozšířit planetární Vědomí a pocítit zodpovědnost za osud celého světa.
TŘINÁCTÝ Den nám říká, jak zreformovat současný názor na svět - kde začít, a kde přiložit léčivé ruce.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO PRO OSTATNÍ

MANIK JE NÁSTROJEM DUCHA, ZAHÁNÍ ŠPATNÉ VLIVY A ZLÉ ENERGIE,
JE TO DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO PRO OSTATNÍ…

Dnes se stávám zázračným léčitelem - uzdravuji svět mých snů a vizí. Dnes vnesu nový závan do života. Můj způsob myšlení, představ a názorů na svět, projde nejprve přes mysl, a potom bude schválený intuicí Vědomí. Dnes přestanu obelhávat sám sebe.

DOPORUČENÍ

Všimněte se svých odporů a vnitřní roztržitosti. Naučte se dokončit to, co začnete, zvažujíc každý krok na cestě. Využijte možnost těchto znamení a staňte se sami sebou. Otevřete se a vnímejte sami sebe, jako dokonalý spirituální nástroj v rukou Boha….

Znalosti, léčení, aktivita….

Většina lidí pracujících po léta s Mayským kalendářem odkazuje na Pečeť MANIK s velkým respektem. Za tímto symbolem se skrývá velká Energie, jejíž úkolem je LÉČENÍ. MANIK má nejvíce plné ruce práce, protože to on nás nejčastěji volá, abychom uzdravili nejen tělo fyzické, ale také tělo jemnohmotné. MODRÁ RUKA působí především na naši emocionální stránku a na nervový systém. Každé emocionální léčení je velmi bolestné, přinejmenším první fáze tohoto procesu. Každý, kdo dosáhl vysoké úrovně duchovní zralosti a nemá mnoho k vyléčení ve svém Středu, toho MODRÁ RUKA obdaruje zázračnou mocí. Rčení - Být pravou rukou Boha - dostane nyní pravdivý význam. Tento vzorec - poháněný silnými impulsy směrem k uspokojování zvědavosti - nasměruje tohoto člověka do roviny spirituální vědy a duchovního poznání. Od této chvíle budou všechny Dny MANIK násobit motivaci vzdělávat se a zároveň zvyšovat povědomí o umění léčit. Těm, kteří chtějí probudit svého vnitřního léčitele je navrhováno, aby věnovali zvláštní pozornost Dnu MODRÉ RUKY. Na druhé straně ti, kteří mají zdravotní problémy, trpí nespavostí, podrážděním ze stresu, bez ochoty jednat a nejsou schopni dotáhnout věci do konce, - se doporučuje kontakt s Obrem MANIK. MODRÁ RUKA je rovněž doporučována těm, kteří chtějí získat hlubší přístup k informacím na téma tajemství umění léčit.

13. KOSMICKÝ TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA

TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo spod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co dramaticky změní běh vašeho života. Věřte, ale, že se vás dotýká Nejčistší Energie Universa, a nová sebeidentifikace, pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ a k cíli vašeho Světelného těla. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem.TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změny četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!

OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!

V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují Energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE, čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu "12" ,to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo "13" je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o ČÍSLE OSUDU
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu - opuštěním STARÉHO a připojení se k NOVÉMU - čili SÍLU TRANSFORMACE.

Vkládáš do každé své činnosti své srdce?

18. března 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Vkládáš do každé své činnosti své srdce? Nemůžeš stvořit nové nebe a novou Zemi, jestliže to, co děláš, postrádá znaménko lásky a odevzdání. Věz, že to, co děláš, ať je to cokoli, děláš pro Mou čest a slávu. Pak to budeš chtít dělat dokonale. Pamatuj, abys nikdy nedělal práci proto, že musí být udělána. Máš-li tento postoj, dříve než začneš něco dělat; jdi do sebe, hledej milost a vylaď se. Až se změní tvůj postoj a pocítíš klid a harmonii, pak se pust do díla. Zjistíš, že bude-li tvůj postoj správný, budeš schopen udělat práci nejen dokonale, ale budeš ji moci vykonat i rychleji. Čím více je duší, které mohou dělat to, co má být uděláno, ve správném duchu, tím rychleji bude sneseno Mé nebe dolů na Zem.