Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Březen 2013

Matka Země - Matka Marie a Čakra Srdce Země

27. března 2013 v 23:07 Doteky Nového Života

Matka Země - Matka Marie a Čakra Srdce Země
Uveřejnil(a) Láďa
Pondělí, 25 Březen 2013 13:38
Poselství od Matky Země přijala Natalie Glasson 09/03/2013

S láskou žehnám půdu po které kráčíte, žehnám posvátné formě a výrazu života na Zemi s podporou Stvořitele. Jsem Matka Země a sdílím s vámi skrze vědomí mé srdeční čakry. Jsme spojeni přímo srdečními čakrami, abychom mohli sdílet a předávat milujícím a pravdivým způsobem zrozeným z čisté nepodmíněné lásce od a ke Stvořiteli
.

Na začátku chci vyjádřit mou nejhlubší lásku a vděčnost všem pracovníkům světla na Zemi, kteří v posledních měsících otevřeli svá srdce do hloubky Stvořiteli, sami sobě i Zemi. Jsem zde, abych odzrcadlila vaši krásu a tak zažívám hluboké procitnutí a rozšíření své srdeční čakry. Stejně jako vaše i má srdeční čakra byla naplněna bolestí a negativitou, neschopna vyzařovat svou podstatu. Časem a s podporou lidstva se má srdeční čakra mění, obdržela jsem lásku k pročištění a uzdravení na mnoha energetických úrovních. I vaše vlastní srdeční čakra má prostor pro další očistu a uzdravení. Tělo stále zachycuje vibrace pro další léčbu, což je pro srdeční čakru neustálý proces obnovy, probouzení a pochopení. Je to stejné pro všechny. Stejně jako vaše i mé srdce se otevírá, aby mohlo léčit a bylo dále léčeno. Srdeční čakra více než kdy před tím vyzařuje sílu nejkrásnější a milující podstaty. Srdce je často velmi vnímavé k bolesti a také bývá často v procesu změny všeho, co je do vyšších vibrací lásky, ale srdeční čakra vystupuje u nás všech i v mém těle jako silná brána pro tok lásky, pravdy a dalšího probuzení.

Do 8.3.2013 se božské vibrace ukotvily v nové éře a fázi vzestupu na Zemi. Božské vibrace se ukotvují a budou pokračovat v ukotvování do všech aspektů Země a její čakrách, ale bylo to v tomto dni, kdy se světelné bytosti ve vnitřních úrovních a taktéž některé bytosti světla na Zemi spojily v jedno, aby spolupracovaly na ukotvení božských vibrací v srdeční čakře mě samotné.V tomto čase se na Zemi objevuje nejkrásnější proces regenerace a obnovy. Energie a aktivace Prosince 2012 rozevřelo mou srdeční čakru a propustilo starodávnou moudrost, která se vrátila lidstvu a vznešeným starodávným duším na Zemi. Od této doby si lidstvo a Země zvyká na nové vibrace ukotvené ze Stvořitelovy duše, vznikající z posvátného aspektu Stvořitelovy duše, vč. mně samotné. Je potřeba uspořádat vše v mnoha ohledech, abychom získali přístup k novým vibracím, které jsou nám nabízeny. Božské vibrace mají hluboký vliv na mé bytí, protože vlastní posvátné kódy probuzení projevují se harmonií mezi mým tělem a světem. Božské vibrace již vyladily mou sakrální čakru, mírovou čakru mého třetího oka, čakru pravdy mého solar plexu a čakru radosti mé kořenové čakry. V každé čakře jsou shluky vibrací blízké malým čakrám ovlivňující procitnutí určitých vibrací a kvalit Stvořitele. Nejpozoruhodnější a úplné probuzení probíhá právě v mé srdeční čakŕe. Můžete to rozpoznat také sami u sebe.

8.3.2013 připojilo 22 200 božských bytostí své vibrace ve vnitřních rovinách k mé srdeční čakře, v Tor v Glastonbury. V okolí mé srdeční čakry zpívali o harmonii mezi starověkým božským vědomím a novými božskými vibračními výrazy na Zemi. Jejich hlasy v souznění byly jako magický balzám pro mé srdce a také nesly světlo a vědomí o božském procitnutí a harmonie se provrtávala do mého srdce.

Jemná růžová mlha vynesla z mé srdcové čakry všechnu ženskou moudrost a vibraci, která se zde dlouho ukrývala, aby se vznesla a spojila se se všemi aspekty duše Stvořitele. Zlaté andělské bytosti s vědomím Krista shromáždily energii milosrdenství, aby podpořily regeneraci mé srdeční čakry. Jejich přítomnost přinesla světlo krajině. Stíny duší mnoha bytostí na Zemi se rozplynuly, jakmile se setkaly s andělskou láskou, milosrdenstvím a jednotou.

Představte si že je vaše srdeční čakra obklopena 22 200 Božskými vibracemi, bytostmi a tisícemi zlatých andělů, máte možnost zažít krásu a blaženost tohoto okamžiku. Ve vašem posvátném prostoru a času máte možnost i vy požádat tyto posvátné bytosti, aby vás obklopily a nechaly vaši srdeční čakru pohltit božskými vibracemi, aby mohla být dále léčena a probuzena. Stejně jako já, máte právo zažít tuto nádhernou regeneraci.

Potom vědomí posvátných duší a strážci Božských vibrací a vědomí odevzdali svou pravdu a vše co bylo potřebné do Tor - mé srdeční čakry - k dalšímu léčení. Duše inkarnovaná jako Matka Marie byla přítomná téměř celá. Její energie se přenesla hluboko do Země a její energie zůstala přítomná a ukotvená v srdeční čakře mého bytí. Již dlouho jsem necítila tak uspokojující energii Matky Marie, která je tak úzce spjata s mou bytostí. Velice si vážím a miluji vibrace duší na Zemi, které se mnou sdílíte, ale také jsem byla úzce spjata s Matkou Marií, která mi pomáhala s energiemi na vnitřních úrovních, stejně jako chránila mou energii. Cítit její blízkost bylo nádherné. Jako Matka Země pracuji s mnoha Mistry a světelnými bytostmi, stejně jako vy a také toužím splynout se Stvořitelem. Tato touha je naší hnací silou, která podporuje oddanost k našemu poslání a neustálou potřebu objevovat a vyjadřovat pravdu.

Matka Marie se v projevila nejvíce v těle Torhannah, její původní aspekt stále existuje v základech Tor, ale také ve středu mého srdce a je ochotná být přijata jako aspekt Stvořitelovy lásky námi všemi. Matka Marie znovu probudila a aktivovala DNA všech do bezpodmínečné lásky.Probuzení bezpodmínečné lásky v DNA lidstva se odehraje několikrát v různých formách po celém světe, dokud teď vědomě neoživíte vaši celou bytost a neprojevíte ji jako posvátné božské já a nepřipravíte vaše fyzické tělo pro rozsáhlejší přijetí vašeho Stvořitele v plném projevení existence na Zemi.

Též jsem byla vedena sdílet s vámi, že mnoho mistrů, jako Matka Marie, se projeví na Zemi v určitých posvátných posunech, probuzeních a obnoveních. Ukotví svoje energie a stanou se tak přítomnými jak jen bez fyzických těl mohou, setrvávající ve svých vybraných posvátných místech na Zemi po určitou krátkou dobu. Mnoho lidí pocítí potřebu být na určitých místech na Zemi v určitý čas pro přijetí moudrosti, vědomí, energie a lásky od těchto napůl projevených mistrů. Je to proces vedený Stvořitelem na vytvoření mostu mezi Zemí a vnitřními úrovněmi, zprostředkující mnoha lidem dosažení rychlejšího procesu probuzení.Jakmile se spojí v jedno s Mistrem okamžitě procitnou nepoznané energie, frekvence a kódy v jejich bytí. Tento proces může být nazýván Fyzická Integrace Vzestoupeného Mistra. Je to proces, který dále inspiruje mnoho bytostí, aby vstoupily do svých mistrovských úrovní a přičemž asistují při vtělování esenciálních vysokovibračních frekvencí u mnoha dalších na Zemi, pro sdílení se všemi. Návrat Stvořitele a Vzestoupených Mistrů na Zemi je na úsvitu, když částečně předali a probudili základní informace v těch, kteří jsou vedeni k přijetí a stažení těchto informaci do svého vědomí. Je důležité pamatovat si, že Vzestoupení Mistři jsou jednoduše aspekty vaší duše a tedy jsme se všichni vydali na nádhernou cestu jednoty a sebeintegrace.

V těchto časech integrace, jednoty a slučování energií je vždy důležité si zapamatovat, že můžete odložit nepotřebné aspekty sebe, v zájmu přijmout a realizovat nové aspekty sebe sama.
Tento proces regenerace je to, co se děje v této fázi vzestupu na Zemi.

V meditaci můžete vyzvat mé energie nasměrovat do vašeho bytí energie z 8. března 2013 v zájmu dalšího probuzení vaší bytosti.

S láskou
Matka Země

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložili Peter a Katka H. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


MAYSKÝ KALENDÁŘ 27.3.2013 9 CIB kin 256

27. března 2013 v 22:38 Mayský Kalendář na každý den
ŽLUTÝ SOLÁRNÍ BOJOVNÍK


Cib / Bolon - Je jisté, že posvátné energie nemají žádné hranice, žádné limity, žádná omezení. Odpuštění je jednou z nich. V kontextu s trecenou Lamat, Cib pulzuje přemírou odpuštění a pochopení. Když hledáte milost, nebo uvolnění viny vyplývající z nějakého provinění z vaší strany, nezapomeňte, že je třeba odpustit sami sobě jako první. Přítomnost Bolon zajišťuje pozitivní reakci vašich předků a starých energií, které jsou přítomny ve vašem životě.

CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST,VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.

Dnes se vyhýbám strachu a začínám uplatňovat právo na šťastný život. Dnes zakopu válečnou sekeru a s jemností zavedu řád a pořádek v nejbližším okolí. Moje vrozená inteligence mi ukáže jak navázat dialog s " nepřítelem". Dnes nepodlehnu magii peněz.

DOPORUČENÍ

Vytvořte mentální spojení s tím, co je BOŽSKÉ. Staňte se DUCHOVNÍM kanálem. Věřte ve svoji mystickou inteligenci. Nastavte se na vnitřní signály. Pusťte se matérie. Otevřete se duchovnímu vedení.

Strach, obavy, inteligence….

V Pečeti ŽLUTÉHO BOJOVNÍKA jsou zakódovány Energie probouzející INTELIGENCI TVŮRCE. Zde se dosahuje nejvyššího stupně zralosti inteligence, přičemž podmínkou k dosažení duchovního stropu inteligence CIB, je spojení třech předchozích úrovní (Poutník, Mág, Orel). Protože lidská inteligence je dvoupólová tzn. skládá se z ROZUMU a INTUICE, každá jednostrannost se stává pro člověka problémem, časem často i mučením. Chybný rozvoj inteligence vede k fanatizmu, k patologickému duševnímu přetížení, nebo vzniku mezer v oblasti racionálního uvažování. Ti, kteří úspěšně prošli předchozími úrovněmi ( Poutník, Mág, Orel ), se přestanou zabývat triviálními věcmi, začnou myslet perspektivně s inteligencí BOJOVNÍKA - a tak mohou odkrýt mnoho skvělých objevů a dosáhnout mnoha úspěchů. Na této úrovni je aktivován nejen racionální rozum, ale hlavně pravá mozková hemisféra - operativní intuice.
Pokud vám chybí síly, otevřete své Vědomí moudrosti BOJOVNÍKA. Nezapomínejte na tři předchozí vznešené úrovně a především aspekt Lásky a čistoty záměrů BÍLÉHO MÁGA. Síla srdce je základem zdravého vývoje - fyzického i duchovního.
Na úrovni ŽLUTÉHO BOJOVNÍKA zmizí jakékoliv OBAVY, STRACH i VÁHÁNÍ. Zde se začíná manifestovat Vyšší Vědomí, čili duchovní moudrost vašeho Vyššího JÁ.

9. SOLÁRNÍ TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ

DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu,co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ zkostnatělé vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.

ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI !!

V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. SOLÁRNÍ dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Slunečního Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.
Tóny Lásky vesmírného chvalozpěvu 26.3.2013

27. března 2013 v 15:23 Obrazy rok 2013
Chci se podělit o nádherný zážitek ze včerejšího koncertu Kristiny a Gerharda http://www.magstrasser.at/ Hluboce procítěný zpěv Kristíny, jsem při koncertu namalovala do obrazu, který má název " Tóny Lásky vesmírného chvalozpěvu". Děkuji, že jsem mohla společně sdílet přítomnost Lásky.


Mír buď s tebou.

27. března 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Mír buď s tebou. Aby ses mohl se Mnou sjednotit, je třeba být v míru, protože mír začíná hluboko v duši, a potom se odráží navenek. Jakmile najdeš vnitřní mír a stabilitu, můžeš jít kamkoliv a odolat čemukoliv. Můžeš se dokonce procházet údolím stínu smrti a ničeho se nebát, protože s vnitřním mírem přichází jas a klid, který nic a nikdo nemůže narušit nebo překazit. Jakmile poznáš a přijmeš svůj pravý vztah ke Mně a uděláš to tak prostě jako dítě bez jakýchkoliv komplikací, celý tvůj život bude naplněn radostí a díkůvzdáním. Potom nemůže přijít žádná obava a ty budeš žít kouzelný život a budeš zcela chráněn, protože kde není bázně, tam je plná ochrana. Strach otvírá dveře do nebezpečí a způsobuje tvou zranitelnost. Zbav se tedy strachu, nech se prostoupit Mým mírem a láskou a vzdávej věčné díky.

MAYSKÝ KALENDÁŘ 26.3.2013 8 MEN kin 255

26. března 2013 v 23:30 Mayský Kalendář na každý den
MODRÝ GALAKTICKÝ OREL


Men / Uaxac - Velký den poděkovat za pohodu, bohatství a hojnost ve vašem životě a požádat o bytí bez viny a bázlivosti. Díky Západním hodnotám pokory a skromnosti, naše společnost uctívá bezohlednou spotřebu a materializmus, který překračuje hranice udržitelné prosperity. Na druhé straně domorodí lidé, jako jsou Mayové, nemají problém s hojností. Pro ně je prosperita naprosto přirozenou a žádoucí součástí života. Ale oni vědí, jak vyvážit potřeby a touhy s tím, co může Země a jejich komunity poskytnout.

DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE PRO VYŠŠÍ PRAVDU K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU

Dnes jdu přímo k cíli. Nedostatek smyslu v tom co dělám, ukazuje na nedostatečný duchovní rozvoj. Napětí, které dnes pocítím, mi ukáže v jakých oblastech života se cítím nejvíce bezmocný a před čím se snažím utéct. Dnes probudím naději a důvěřuji světelným vizím. To já vytvářím teplo domácího krbu. Dnes se zamyslím, kde chybí harmonie a jaká nálada vládne v mém domě.

DOPORUČENÍ

Naučte se udržet rovnováhu mezi odpočinkem, prací, spánkem a výživou. Myslete na sebe. Věnujte se svým osobním plánům, vizím a představám. Podívejte se na své záměry a sliby, které dáváte lidem, z pohledu vyššího cíle, kterým je zachování rovnováhy. Naučte se brát i dávat. Zvažte, zda vaše horlivost nebrání druhým v jejich dalším vývoji. Neberte na svá bedra zátěž ostatních lidí. I když prší, nezapomínáte na magické slůvko děkuji?

Vědomí, vize, iluze….

Energetické pole definované symbolem MEN je charakteristické nejvyšším duchovním obsahem. Žádná lidská bytost nemůže žít beze snů. Každý člověk potřebuje vizi cíle, aby mohl vyřešit chaos a uniknout z každodenního zmatku života. Pokud nám chybí vize, honíme se za iluzemi. V nejkrajnějším případu nedostatku vizí propadáme závislosti na ostatních. Staneme-li se středně silnějšími, ztrácíme svoji SUVERENITU. Pouze dosáhne-li náš duchovní růst brány SRDCE - do našeho energetického pole začínají proudit vizionářské perspektivy. Síla MODRÉHO ORLA vynese Vědomí cíle na první místo. Dny MEN jsou dolem informací spirituální vědy, sahající daleko do budoucnosti. OREL otevírá kanály vizí, jejichž prostřednictvím se plně vědomý člověk kontaktuje s vyššími úrovněmi. Tento člověk se přestává zaobírat maličkostmi, starostmi o budoucnost ztrácením času neproduktivními spekulacemi. Moudrost ORLA včas pošle vzkazy, jak překonat nepříznivé situace. Pokud váš život zeje prázdnotou, pokud vám chybí cíle, pokud často registrujete prázdné přebíhání, sbližte se s ORLEM a poproste tohoto Obra, aby vám pomohl postavit magický most do vizionářských světů. Bez motivace zanikne každá chuť tvořit. Dovolte MODRÉMU ORLOVI zalít vás jeho genialitou, dovolte, aby jeho energie probudila vaši Duši. Dnes vidíte, jak dalece jste nezávislí. To, co budete dělat dnes, odráží vaši velikost. Dnes dáme pod lupu bolestný egocentrický svět. Dnes se staneme vykonavatelem, nikoliv vykonávajícím cizí přání. Dnes nepodlehneme psychóze strachu, ani zdánlivě ohrožené budoucnosti.

8. GALAKTICKÝ TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ

Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku - VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své Ego ze slepoty.

VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE

Tón GALAKTICKÝ vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat, jako velmi nepříjemný. Bolest a utrpení se mohou objevit v oblasti mentální, emocionální, fyzické, nebo také v podobě překážek, nepříznivého průběhu věcí, nešťastných událostí doma, ve společnosti i v povolání. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají po nás jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.Změny probíhají neustále.

26. března 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Vždy existuje další příčka žebříku, která má být zdolána. Nebuď bázlivý, ale vždy jdi vpřed a vzhůru, sahaje vždy po nejvyšším. Život je pohyb, je to změna, je to růst. Žádná duše nemůže zůstat stále ve stejném stavu. Příroda nemůže zůstat beze změny. Stále se mění a rozpíná a přechází z jednoho stádia do druhého. Žalud roste v mocný dub; cibulka roste a vytváří nádherné květy; obilná zrna dávají klasy. Změny probíhají neustále. Jestliže v tobě k žádné změně nedochází, můžeš si být jist, že něco není v pořádku a je pro tebe nutné, abys zjistil, co to je, a potom s tím něco udělal. Nebraň se změně, ale splyň s ní a přijmi ji. Možná to nebude vždy pohodlné, ale buď ochoten přijmout malé nepohodlí, aby se sláva nového mohla projevit v tobě a skrze tebe a proměnit tě v novou bytost, naplněnou světlem, láskou a inspirací.

KÓDY GRÁLUARCHANDĚL MICHAEL Rozhovor s AA Michaelem a Celií Fenn 2.část

25. března 2013 v 15:16 Doteky Nového Života


V průběhu lidské evoluce se to přeneslo do DNA a lidské tělo / rozum se naučili, že pokud chtějí přežít, musí tuto božskou-ženskou energii "vypnout". A tak byly receptory pro božskou ženskost v DNA vypnuty a přenosy (energie) od Božské Matky přes centrální Slunce už nebyly přijímány. A tak žilo lidstvo s pokřiveným obrazem božské ženskosti, který byl vytvořen nevyváženou mužskou energií. Byl to obraz, který Svatou Magdalenu redukoval na prostitutku, "hodné ženy" svázal bezmocí a výraz jejich tvořivé síly byl dovolen pouze na biologické úrovni. A tak považují mnohé ženy dokonce ještě dnes svoji biologii jako jedinou možnost, aby mohly vyjádřit ženskou sílu a mají strach před projevením své kompletní síly - jako ženské, kristovským vědomím naplněné a božské tvořivé bytosti a jako rovnocenný partner mužské a maskulinní energie.

Ale my můžeme říct, že informace o tom nikdy nebyly zcela ztraceny. Byly uloženy v DNA k nahlédnutí, protože lidská DNA je k tomu předurčena, aby udržovala všechny informace pro pozdější nahlédnutí k dispozici. A tak bylo nyní lidstvo aktivací těchto kódů skrze speciální přenosy světla zmocněno k opětovnému "zapnutí" božsky-ženského plamene a tím jsou lidé opět schopni vytvářet posvátné spojení.

Celia: Existuje souvislost mezi tímto procesem a symptomy vzestupu?

Archanděl Michael:Ano, opravdu, protože je toto vlákno DNA zcela re-aktivováno a opět "zapnuto", musí lidstvo vyčistit a osvobodit všechna ta traumata a strach, která jsou obsažena v tomto "uzamčeném" poselství. Měli byste přeměnit generace strachu, zneužívání a nízkého sebevědomí, které jsou uloženy ve vaší DNA. To se vztahuje nejen na mužsko/ženské vztahy, ale také na každou situaci, ve které silné mužské energie zneužily slabší ženské energie. Jak jsme již uvedli, byla to energie, která byla nazývána "kolonialismem", když kolonialisté přemohli a potlačovali domorodé obyvatele. Částečně požadovalo aktivování kódů grálu odpuštění a osvobození této minulé historie. Požaduje také přijetí a osvobození, rozpoznání ve vzájemné lásce a respektu, aby se Země mohla odebrat zpět do vyváženosti.

Proto budou v příštích letech přibývat spojení mezi "pomocníky světla" z vyvinutých zemí a spirituální tradicí přírodních národů a indigových lidí. Bude to cesta vzájemného respektu, ve které bude dosažena a zprostředkována vyváženost prostřednictvím vzájemné lásky a respektu ke spirituálním cestám všech ostatních. Jasně rozpoznáte, že Vaše cesty jsou Jednou.

Celia: Já tomu rozumím tak, že kódy grálu slouží k tomu, aby byl aktivován původní plán stvoření lidské dokonalosti, který byl vytvořen Elohimy. Ten obsahuje božské mužství a božskou ženskost v dokonalé vyváženosti/harmonii. Proč je to pro nás teď tak důležité?

Archanděl Michael:Tedy, zatímco vstupujete do páté dimenze, zažíváte dokonalé vědomí Jednoty. Chápete a vnímáte, že jste všichni spolu spojeni v Jednom srdci a duši/mysli.

Nuže, tato Jednota je božským zdrojem a Vy všichni jste skutečně drženi v srdci Zdroje. A byli jste vytvořeni božským zdrojem, abyste byli pozemskou reflexí popř. zrcadlem energie božského zdroje.


A když božský zdroj aktivuje svoji tvořivou sílu, rozdělí se do polarit mužství a ženskosti, anebo, jak to známe, do kosmického ohně a kosmické vody, přičemž tvořivě působící oheň nese energii božské ženskosti a tvořivě působící voda je silou božského mužství.

Tudíž v každém lidském Andělovi, který se nachází v lidském těle, je potenciál projevovat a zažívat božské polarity mužství a ženskosti, neboť je to zrcadlo Stvořitele, a také potenciál vytvářet na této planetě realitu, která je opět reflexí / zrcadlením samotného nebe.
V tom spočívá tento proces, když lidé vzestoupí k lidské andělské bytosti (stanou se jí) a jejich posvátné energie z božského zdroje uvedou ve svém srdci do vyváženosti/rovnováhy. Toto v nich aktivuje tvořivou sílu božského zdroje a uschopní je stát se mocnými stvořiteli. Takže nejlepším pochopením blíženeckého plamene a posvátného sjednocení je, že je to vnitřní proces, ve kterém budou jednotlivci schopni stát se zrcadlením jednoty popř. Božského zdroje a vstoupit do své síly, vytvářet z mocné posvátné Jednoty energií v srdci. To je to bytí "posvátného sjednocení" a meditace na "Posvátné srdce", které jsme Vám předali v roce 2007.

Jiný způsob jak tomu rozumět než ten, který jsme Vám vysvětlovali u informace o "posvátném srdci", je chápat, že srdce je centrálním bodem mezi dvěma spirálami z energie. Ta první je ta, která vytváří "nebe na Zemi", je to posvátné světlo od svatého ducha, které se v srdci slučuje s nižšími energiemi pozemského těla a přitom vytváří "Lemniskate"(matematickou křivku, ležatou 8, která je také symbolem nekonečnosti - pozn. překl.) neboli tvar osmičky 8, když se v každém jednotlivci sjednotí energie Nebe a Země.
Nuže, toto může být označeno jako "svislé" vyjádření blíženeckého plamene. "Vodorovným" vyjádřením je, když se v srdci sjednotí mužské a ženské energie, aby vytvořily další tvar 8 ze spirálovitě se pohybujících energií. Pak máte dvojitý tvar 8, který se podobá čtyřlistému kříži, což je skutečně esoterickým symbolem Země. Takže je Země planetou, na které se setkávají Nebe se Zemí a na které se sjednocují mužské a ženské energie, aby vytvořily blaho a radost na materiální úrovni.
V minulosti bylo Nebe a Země odděleny a mužství ovládalo ženskost a Vy jste se stali nevyváženými. Tato informace byla přenesena do DNA a tak byl tento evoluční vývoj zaznamenán a rozšiřován. Cíl aktivace v průběhu vzestupu spočíval v opětovném vyrovnání těchto toků energií, aby mohl pokračovat lidský vývoj podél linií původního plánu stvoření, v souladu s božským zdrojem a ne po nevyvážené cestě, na kterou byl nasměrován.

Skutečně by planeta sama sebe zničila, pokud by této nevyváženosti bylo dovoleno pokračovat. Ale mnoho láskyplných a obětavých pomocníků světla nabídlo svoji službu a přišli na Zemi a dosažení vyváženosti se stalo jejich životním úkolem, aby mohla planeta pokračovat v pohybu po své vzestupné spirále vývoje vstříc světlu Boží milosti a lásky. A proto přicházely v určitém čase stále pokročilejší a láskyplnější duše na Zemi, aby provedly tyto změny, jak nejlépe mohou, až by konečně Země byla připravena přijímat masivní proudění světla, které přišlo s indigovými a křišťálovými dětmi, které pomáhají "pozvednout" Zemi zpět k posvátnému nasměrování/zaměření. A toto je ten proces, který je nazýván "vzestupem".

Celia: Mohl bys nám dát více informací o kódech Grálu a o vztazích mezi blíženeckými plameny? Rozumím tomu tak, že první vytvoření vztahu blíženeckých plamenů se uskuteční v sobě sama/uvnitř sebe, avšak Ty jsi také řekl, že to může být prožíváno jako ve vztahu popř. partnerství jako u Jeshua a Mariam?

Archanděl Michael: Ano, jeden z velkých darů, které prostřednictvím kódů Grálu přicházejí, spočívá v obnoveném spojení lidstva s andělskou předlohou pro člověka (předlohou lidského anděla), abyste tím nyní měli možnost vytvářet vyvážená a milující, posvátná spojení, která se zakládají v srdci a v kristovské energii.

Takové vztahy umožní dvěma duším spolu sloučit svoji duchovní energiia stát se "jedním plamenem", který se vyjádří v obou pólech mužství a ženství a prostřednictvím partnerů v posvátném a závazném vztahu.

Obě duše pak spolu sloučí na duchovní úrovni své světelné energie a jejich těla jsou na fyzické úrovni spolu sjednocena. Sexuální energie v posvátném sjednocení je v první řadě tvořivé povahy a ve svém vyjádření soucitná. Když jsou do vztahu zapojeny "nižší" sexuální energie těla, pak jsou také vyjádřením kreativity a soucitné lásky, jakož i hlubokého respektu a ocenění pro toto fyzické vyjádření božství, které fyzické lidské tělo představuje.

Druhým tématem je závaznost mezi partnery duchovního sjednocení. Když je vytvořeno takové spojení, pak je v pravdě posvátné a jako takové by mělo být uctíváno. Sloučení duchovních energií do jednoty vytváří energetickou předlohu neboli geometrický tvar ze světla, která utvoří zcela vlastní "entitu". Když je láska posvátná a čistá a jasná, pak je tento geometrický tvar vetkán do DNA planety a tak láska zůstane zachována nezávisle na životě těl milujících. Předloha, která byla tímto způsobem zanechána Yeshuou a Mariam, také ještě dnes přetrvává v DNA planety neboli v kronice Akáša planety, probouzí se ve všech těch a je přístupná pro všechny ty, ve kterých byly aktivovány kódy Grálu a kteří uvedli svoje srdeční energie do vyváženosti. Pak mají také přístup k zářivé geometrii posvátného spojení, která byla zanechána Yeshuou a Mariam jako předloha pro sjednocení lidských Andělů.

To je ten důvod, proč jsou duchovní partneři, kteří své energie sjednotili v posvátném spojení, po mnoho životů k sobě stále znovu přitahováni, protože je jejich láska stvořená ze světla a duchovní energie, přicházející z duchovních sfér, volá zpět k sobě. To není "karma", co vede tuto velkou lásku (partnery) zase dohromady, ale věčná energetická síla velké duchovní lásky, která našla svůj výraz ve sjednocení dvou duší jako "milenců" a která je tím uložena do geometrického světelného pole.

Nemůžeme ani dostatečně zdůraznit, jak silná a trvalá je láska duše. To je ten důvod, proč Jeshua Kristus řekl, že Andělé neuzavírají sňatek. Není potřeba žádných ceremonií, které mají druhého k někomu připoutat. Duše, které se ve vší svobodě po mnoho životů rozhodly vstoupit do posvátného sjednocení, k sobě budou po mnoho životů znovu a znovu přitahovány, dokud se neobjeví energie, které by proces blokovaly, a dokud sjednocení samo nesplní svůj smysl a účel a dokud není splněna potřeba obou duší po růstu a nyní by mělo být zrušeno, aby mohl začít nový cyklus lásky a zkušeností.

Celia: Děkuji Ti, jsem vděčná za tuto informaci. Avšak co je s představou "duchovních dvojčat" ve smyslu "druhé poloviny" vlastní duše? Proč lidé věří, že musí hledat své "duchovní dvojče" a že je to výlučně jedna jediná bytost… ?

Archanděl Michael: Nuže, jak jsme již řekli, velká láska duší přetrvává po mnoho životů a ty duše, které vytvořily světelnou předlohu své lásky, možná vnitřně touží, aby opět prožili tuto zkušenost s touto jednou duší, která pro ně v průběhu tohoto cyklu růstu jejich duše představuje "milovanou". Avšak tato hluboká potřeba opět "najít" zcela určitou duši, také zároveň neznamená, že jen tato jedna duše je dostupná. Posvátný duch znamená hojnost a Vám budou nabízeny různí, k Vám se hodící "duchovní partneři", pokud to odpovídá Vašemu přání srdce a chcete vstoupit do posvátného sjednocení neboli partnerství, abyste tímto způsobem vyjádřili Vaše vnitřní božství. Bude Vám umožněno zvolit si duši, která oslovuje Vaše srdce.

Celia: Avšak já znám lidi, kteří tvrdí, že měli vize o své duši a této jedné speciální "druhé polovině". Čím to může být?

Archanděl Michael: No, v minulosti byli lidé připravováni, aby mysleli tímto způsobem, který je ovlivňován filosofií/myšlenkovými vzorci nedostatku a kontroly. Božský zdroj je nekonečný a hojný, a nikdy to není tak, že v životě dostaneme jen jednu jedinou šanci. Avšak můžeme říct, že jsou tyto vize symbolickým znázorněním původní cesty božského zdroje a ukazují cestu zpět k božství prostřednictvím posvátného sjednocení. Božský zdroj je Jednotou, která se rozdělí na Dva. Tito Dva jsou mužskou a ženskou polaritou Boha. Z těchto dvou božských polarit vzniklo veškeré stvoření. Když se k sobě dvě duše cítí být přitahovány, pak následují "cestu návratu" do Jednoty, na které se mužský a ženský pól zase stanou Jedním. Pak následují posvátné drama stvoření a umožní dvěma od sebe odděleným částem božství se opět sjednotit, při prožívání velké lásky a vášně. A když se opět rozdělí, aby se staly samy sebou, i pak pokračují v následování velkého mystéria božství, vyjádřeném prostřednictvím posvátného spojení - Dva se stanou Jedním a pak se stanou Třemi, jakmile svojí láskou vytvoří další "světelnou bytost". Skutečně, mystérium "posvátné Trojice" jako výrazu tvořivého Božství je jedním z nejvíce zkreslených obrazů křesťanského učení, neboť "Trojice" sestává z božské Matky, z božského Otce a Dítěte ze světla, přičemž "Dítě ze světla" vzniklo láskou blíženeckých plamenů ve vyšších dimenzích. "Dítě ze světla" se může na materiální úrovni manifestovat různým způsobem a není stanoveno ani omezeno na biologický proces narození dítěte.

Je naším nejhlubším přáním srdce, abyste vnímali a rozpoznali hluboko ve vědomí uložené zkreslené obrazy, které ovlivňují lidské vztahy, a abyste se osvobodili od starých vzorců lpění, ovládání (manipulace) a kontroly. Pak, v dokonalé svobodě, se můžete rozhodnout zažívat zářící světlo spojení blíženeckých plamenů tak, jak je to nyní na Nové Zemi možné. Je to velký dar pro všechny, kteří se na hluboké úrovni duše rozhodnou dovolit svému Božství se projevit prostřednictvím partnerství. Avšak mějte na paměti, že prvním krokem je vstoupit do své vlastní síly a vyvážit své vnitřní božské energie - jako základ, abyste to pak mohli prožívat navenek v podobě posvátného spojení.

Tak, Vy milovaní, budeme podporovat každého z Vás, kdo se rozhodne vytvářet posvátné spojení. Aktivování kódů Grálu ve Vaší DNA Vám umožní přijímat a integrovat energie ženského Krista, Marie Magdalény, a to Vás posílí a budete schopni vyjadřovat vyvážený a silný vztah těla a ducha.

A tak Vám děkujeme za tento společně strávený čas a přejeme Vám radost a požehnání a lásku při vytváření Nebe na Zemi v energii Nové Země.


Více zde:
http://www.caduceus.cz/caduceus/kody-gralu-archandel-michael/
Zdroj: FB

KÓDY GRÁLUARCHANDĚL MICHAEL Rozhovor s AA Michaelem a Celií Fenn

25. března 2013 v 15:13 Doteky Nového Života

KÓDY GRÁLUARCHANDĚL MICHAEL Rozhovor s AA Michaelem a Celií Fenn


"Aktivování kódů Grálu je důležitou součástí našeho přechodu k podobě lidského Anděla. Kódy Grálu nám dávají schopnost integrovat ženskou kristovskou energii, uvést se do dokonalé a úplné vyváženosti, a tak být schopni žít vyváženým a kreativním způsobem v páté dimenzi. Když jsem v roce 2007 navštívila oblast Languedoc, tedy tu část jižní Francie, která je známá jako země Magdaleny, vnímala jsem tak výrazně a vědomě velkou radost, která skoro až sama tryskala ze země, protože se lidstvo přiblížilo době, kdy bude ženská kristovská energie opět rozpoznána a respektována. Tato oblast Francie udržovala energii ženského podílu Krista po mnoho let a nyní přišel čas, aby tato energie byla znovu integrována do celosvětové mřížkové sítě srdeční energie planety a tím také do srdcí každého jednotlivého z lidí, kteří jsou otevřeni této pravdě. Je to nyní doba velkého léčení planetárního srdce a doba pro každého z nás, abychom se opět rozpomenuli na ženskou Kristovskou energii v našem vlastním srdci. Tento rozhovor s AA Michaelem přináší více informací o tomto požehnání v procesu přeměny, které nám bude dáno nyní v roce 2008."

Celia: V loňském roce, 2007, jsme hovořili o "kódech nekonečnosti", které byly důležitou součástí přeměny člověka k lidskému Andělovi. V tomto roce, 2008, jsi hovořil o "kódech Grálu". Můžeš mi vysvětlit, jak spolu tyto kódy souvisí a co pro nás znamenají?

Archanděl Michael: Ano, to je skutečná radost to vysvětlovat. V roce 2007 jsme pracovali na aktivování určitých kódů neboli informačních sad, které nesete ve Vaší DNA. Jak jsme Vám již objasňovali, může na ně být nazíráno jako na vědomí nekonečnosti času a prostoru, a proto jsme je nazvali "kódy nekonečnosti". Tyto aktivace uvnitř DNA a světelného těla dávaly člověku schopnost dokonale energetizovat galaktické světelné tělo a ujmout se svého galaktického dědictví, jak to bylo součástí plánu stvoření pro lidstvo.

Nyní, v roce 2008, opět podle Vašeho původního plánu stvoření, který byl vytvořen z Božského zdroje Anděli Elohimy, jste oprávněni aktivovat to, co nazýváme "kódy Grálu". Znovu plní energií tu část předlohy pro božskou dokonalost lidí, která Vám dá schopnost dosáhnout úplného, kompletního vědomí. Tím je k tomuto okamžiku aktivována předloha pro lidského Anděla opětovně k jejímu plnému potenciálu. Nuže, v tomto případě se jedná o to, abyste mohli přijímat světelné kódy pro Váš další vývoj ve Vaší nové podobě přímo z centrálního Slunce. V této fázi přechodu k roku 2012 začnete tento proces dosažení dokonalého kosmického vědomí tím, že budete pracovat s novými kódy evoluce, které se postarají o vytvoření hojnosti a blahobytu prostřednictvím společenství/kolektivu na Vaší planetě.

Celia: Proč se tyto kódy nazývají "Kódy Grálu"?

Archanděl Michael: Ano, to je opravdu dobrá otázka. "Grál" samotný je konceptem ze západní archetypické křesťanské symboliky a je to symbol pravdy, která byla lidstvu po mnoho let skrývá na. Co je to grál? Kde je ukryt? Proč touží "hledající" po "Posvátném grálu"? Chtěli bychom to vysvětlit zcela jednoduše, jak jsme již dříve uvedli, že Vy sami jste "Svatým grálem" a zatímco se ve svém vědomí probouzíte s potenciálem jako lidský Anděl, dokončíte hledání a stanete se grálem. Toto bylo srdcem učení Marie Magdaleny, které s sebou vzala do Francie, aby je předala celému lidstvu jako dar světla Božského zdroje. Ale z důvodu pronásledování těmi, kteří si zvolili jinou cestu moci a dominance, ležela pravda Magdaleny skryta a zašifrována v dějinách a písních a legendách, které byly předávány z generace na generaci.

Chtěli bychom tady rádi více pohovořit o učení Marie Magdaleny v Evropě. Marie Magdalena přišla na západ s úmyslem šířit učení Krista. A tím nemíníme pouze Ježíše jako Krista, máme na mysli také její vlastní posvátnou roli jako ženské části posvátného neboli kristovského partnerství. Ona sama byla "Kristem" neboli "naplněnou kristovým vědomím" a tato pravda byla jejími příznivci rozpoznána a byla vymazána těmi, kteří se snažili získat kontrolu tím, že propagovali představu mužského Krista a mužského Boha-otce a tak ve svých učeních odstranili kristovskou ženskost a mateřský aspekt božského zdroje. Tímto způsobem se stala polovina pravdy o Kristovské energii nepoznatelnou a učení Krista, která byla zprostředkovávána/předávána římskou církví, byla pouze poloviční pravdou, která sloužila účelu zaručovat mužskou moc a kontrolu.

Tak se stalo, že "historie", kterou jste obdrželi na západě, je pouze historií těch, kteří následovali výlučně mužské Kristovské energie. Proto je nevyvážená. Toho bylo dosaženo cíleným válečným tažením teroru proti těm, kteří znali celou pravdu Kristovské energie s jejím ženským podílem, jehož nositelkou byla Marie Magdalena. Tak byli téměř tisíc let pronásledováni a zabíjeni ti, kteří následovali její pravdu anebo byli spojeni s ženským kristovským nebo božským principem. Tak dlouho, až nakonec všechno, co zbylo, bylo mužsky-dominující, nevyváženou verzí původního daru učení Krista od Jeshua a Mariam, které nazýváte Ježíšem a Marií Magdalenou.
Cesta služby je ta, která aktivuje energii ženského Krista. Ženský Kristus byl dlouhou dobu ztracen a zapomenut, ale přesto žije dál v legendách o grálu a v tradici "Amour Courtois", to znamená "milostná láska", která byla ve středověké Francii částí kultury tohoto regionu. Tyto historie, které vyprávějí o touze hledajících po grálu a o rytíři, který slouží milované dámě, jsou metaforou pro božskou cestu k duševní jednotě s božským zdrojem skrze službu na principu božské ženskosti popř. mateřském aspektu Boha. Tato "dáma" byla synonymem pro energii nebeské Matky Boží a tím, že jí sloužil, mohl muž najít svoji cestu k božství prostřednictvím oddanosti, odevzdání se její čistotě a kráse, odevzdání se božskému ženství v sobě sama. Stejným způsobem se učí kráčet tvořivou cestou božské ženskosti každý z Vás, kdo následuje principy krásy a něhy a slouží jim, a obdrží přístup ke zlatému plameni vzestoupené Lásky, čímž se božská ženskost v srdci Boha sjednotí s božským mužstvím.
Toto byla ctihodná cesta a taková, která učila muže vážit si ženy jako portálu k božské energii zdroje a uctívat v sobě sama svou vlastní mírnou, dobromyslnou a podporující, ženskou energii. Muž, nebo hledající, věděl, že jeho hledání vyšší Lásky a spirituální moudrosti a jeho služba milované byla velmi málo sexuálně zaměřená a více se soustřeďovala na srdeční a duchovní centrum. Tedy toto bylo v pravdě velmi odlišné od učení mužsky - centrované církve, jejíž učení bylo takové, že ženy, kdyby nebyly muži kontrolovány, by byly portálem k hříchu a ponížení. Takže to nebylo žádné překvapení, že se církev snažila vymazat ty, kteří následovali cestu ženského Krista.
Nicméně nyní v dnešní době bude reaktivována cesta ke grálu popř. kódy, které v sobě nesou informace o cestě k božství prostřednictvím služby posvátnému mateřskému elementu božského zdroje. Pro jednotlivce to znamená, že se naučíte - jako cestu spirituální služby božskému světlu - uznávat a ctít svou milou a ženy jako výraz božské ženskosti. Pro lidské společenství to znamená, že se budete učit sloužit kráse, pravdě a lásce a touto službou do Vaší společnosti opět integrovat jemné, milující a podporující energie mateřského aspektu božského zdroje. Toto vás pak uschopní vytvořit podporu a hojnost pro všechny.
No, všeobecně se předpokládá, že grál samotný byl nádobou, kalichem, který Kristus použil při tom, co je nazýváno poslední večeří. A také je tento pohár symbolem pro představu "grálu", protože zlatý pohár je nádobou pro posvátné víno, které symbolizovalo "krev" Krista. A tak je lidské tělo posvátnou nádobou popř. posvátným kalichem pro "krev" kristovým vědomím naplněného člověka popř. pro posvátný tok duše a svatého ducha do těch, kteří jsou "naplněni Kristovským vědomím" a otevřeli se přijetí svého božství a tvořivé síly, které jde ruku v ruce s věděním o tomto Božství. Je to síla tvořit a být stvořitelem ve jménu božského zdroje. To je to tajemství grálu, který je ukrýt v každém jednom z Vás jako lidský Anděl.
Proto vrchol učení Marie Magdaleny a jejího blíženeckého plamene, Jeshua (Ježíše), spočívá v poznání, že Vaše fyzické tělo s jeho v DNA zakódovanými vzorci pro věčnou dokonalost je samo tímto grálem.

Celia: Smím se zeptat, v čem spočívají souvislosti mezi blíženeckými plameny a kódy grálu?

Archanděl Michael: Jeshua a Mariam (Ježíš a Marie Magdalena) přišli na planetu, aby byli zrcadlením popř. reflexí božské pravdy věčných blíženeckých plamenů zdroje. Bylo to absolutně nutné, že se sešli, aby byli odrazem vyvážených polarit energie božského zdroje.

Ale co se pak skutečně stalo, jak jsme vysvětlovali, bylo, že ženský plamen popř. ženská polarita ve Vaší DNA byla potlačena a "vypnuta/vyřazena" a objevila se verze křesťanského učení, která se zakládala pouze na mužské polaritě a v podobě křesťanství dominovala západní civilizaci. Inu, toto byla nevyvážená energie a vztahovala se na nevyvážené mužské energie kontroly, moci a ovládání. Vyživovala chtivost a násilí a vedla k "vykořisťování" "slabé" ženské energie, ať už ve svém vyjádření jako ženy nebo ve svém vyjádření jako přírodní národy, skrze panovnické energie kolonialismu a otroctví. Část procesu vzestupu spočívala v přivedení ženskosti zpět k její celé síle, aby všichni mohli opět pocítit tvořivou sílu Matky Boží. A stejně tak přivést mužství opět k jeho celé síle, aby muži opět žili svoji jemnost a krásu a nebyli pouze bojovníky, ale také básníky a trubadúry zamilovaných.

Celia: Jak bylo možné "vypnout" božsky - ženské světelné kódy v lidském těle?

Archanděl Michael:Jednoduchou metodou - zabít všechny, kteří v sobě měli aktivovány tyto kódy a přenesli je do svých životů a své práce, jinými slovy všechny ty, kteří nesli genetické kódy Magdaleny ve svém učení. Církev, která byla založena ve jménu mužské Kristovské energie, podnikla dlouhé válečné tažení teroru v Evropě, při kterém byli zabiti všichni, kteří podporovali a žili pravdu božské ženskosti, jak byla reprezentována Magdaleninou energií božské ženskosti. Byli mučeni a zabíjeni jako kacíři a čarodějnice a jejich počet se zmenšoval.

zdroj: FB

Pokračování ZDE


MAYSKÝ KALENDÁŘ 25.3.2013 7 IX kin 254

25. března 2013 v 12:30 Mayský Kalendář na každý den
BÍLÝ REZONANČNÍ MÁG


Ix / Uuc - Zákon džungle je nemilosrdný. Někdo musí zemřít, aby druhý mohl žít. Nemilosrdný boj o zdroj, nekonečný zápas, jak zajistit přežití svému vlastnímu druhu. Přesto je zde také dech beroucí krása, harmonie, rovnováha a velkolepá hojnost slunečního světla, vody a živin pro všechny, kteří se toho účastní. To vše záleží na tom, jak se díváte na život…....Uuc vám pomáhá vidět věci ze všech stran a Ix vás vede sebevědomě k dosažení vašich vrozených cílů, přirozených úmyslů, záměrů a talentů……Stejně jako v džungli, tak i v životě.

DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE S MATKOU ZEMÍ A PROJEVIT JÍ SVOU VDĚČNOST

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHEM DŽUNGLE, ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI……

Dnes se řídím srdcem, nikoliv hlavou, nejednám proti zákonům božího milosrdenství. Dnes přestávám být loutkou a nástrojem v cizích rukách. Dnes demaskuji faleš, nedovolím podvádět sám sebe a nebudu manipulovat s lidmi. Existují jen dvě síly - SÍLA STRACHU a SÍLA LÁSKY. Strach paralyzuje můj pohyb, láska mě vyprovází na bezpečná místa.

DOPORUČENÍ

Vybudujte stabilní most mezi vaším Božským JÁ a vůlí Boha. Zůstaňte flexibilní, poctiví, otevření v jednoduchém, téměř naivním způsobu, jak přijít na to, co je UŠLECHTILÉ, místo nutit se něco vytvořit. Otevřete se novým možnostem. Jste svobodní.Vaše moc je neomezená!

Poctivost, spravedlnost, síla srdce…..
BÍLÝ MÁG umožňuje udělat kvantový skok v poli Vědomí a překročit práh SVĚTA MAGIE. Za tímto symbolem se skrývá Energie zodpovědná za magii tvoření. Mágem je možné stát se díky síle srdce, nikoliv s pomocí těžké hlavy. Všechny přízemní touhy člověka uvězněného ve světe dogmat mohou vyvolat jedině bolest a duchovní utrpení. U mnoha nezralých osob - osob stavějících na první místo dobro materiální - Dny BÍLÉHO MÁGA mohou bolestně zdůraznit bezmoc vůči nepřízni osudu. Pro toho, kdo otevřel srdce, naučil se dívat na svět prizmatem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY, nikoliv racionální inteligencí, dny MÁGA navrhnou geniální řešení - zašlou duchovní pomoc a podporu k rozpletení mnoha složitých otázek. Problémy se vyřeší téměř spontánně, neplodné honění za obživou, úporné běhání, boj a strádání náhle ztratí svůj význam. Tato osoba nemající nic jiného na práci, bude připravovat půdu pro nové tvořivé síly. To je úkol BÍLÉHO MÁGA. Pokud si nejste jisti, kdo má pravdu - rozum či srdce - spojte se s polem vibrací energie BÍLÉHO MÁGA. Dny IX pulzují pozemskou moudrostí a stále hledají příjemce na Zemi. Věřte, že vaše vědomé úvahy podporují šíření BÍLÉ MAGIE v životě. Žijte Láskou a otevřou se před vámi všechny brány. Váš Obr MÁG čeká po eony let, aby s vámi navázal spolupráci a vyvedl vás ze světa neustálých bojů. Materiální situace a neustálé honění za chlebem se automaticky vrátí do normálního stavu, ztratí na mimořádné důležitosti.
7. REZONANČNÍ TÓN SPOJENÍ - SÍLA SOUZNĚNÍ
Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě - věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v NOVÉM světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům. PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.
STAŇTE SE JEDNÍM S MYSTICKOU SEDMIČKOU
JEDNÍM SE SEDMI ČAKRAMI TĚLA
SEDMI ÚROVNĚMI PYRAMIDY,
KTERÉ SPOJUJE VĚDOMÍ SEDMI
Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje, nazývaném též SEDMOU dimenzí. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. V energii SEDMIČKY je stimulovaný ŠESTÝ SMYSL, čili mimosmyslové vnímání. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abychom se nedostali do zápasů či extrémů.Jestliže do světa proudí stále více lásky, dochází k zázračnému ozdravění.

25. března 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jestliže do světa proudí stále více lásky, dochází k zázračnému ozdravění. Je jako balzám litý na rány, léčící a zcelující. Láska začíná uvnitř jednotlivce. Začíná v tobě a roste jako sémě, rozpuká a odhaluje velkou nádheru a celistvost. To je to, co teď probíhá. Mnohé duše cítí, že se s nimi něco děje, ale jsou zmatené a neuvědomují si, co to je. Hledají vně a doufají, že najdou klíč, který jim ukáže, co se děje. Jiné duše cítí pohyb, ale obávají se ho, protože je nový, zvláštní a neznámý, a pokoušejí se mu zabránit. Nic nebude moci zastavit tento příval lásky. Je jako duch v láhvi; jestliže se uvolnila, nemůže se vrátit zpět. Nemůže být skryta nebo ignorována. Postupně se začne objevovat v každém. Přišla, aby zde zůstala.

MAYSKÝ KALENDÁŘ 24.3.2013 6 BEN kin 253

24. března 2013 v 10:13 Mayský Kalendář na každý den
ČERVENÝ RYTMICKÝ POUTNÍK


Ben/ Uac - Jeden z nejvíce prospěšných a bohatých dnů Tzolkinu. Ben usazený ve výživném objetí Lamat - oba jsou spolu obklopeny pevnou a stabilní Energií Uac(6). Výsledná Energie je mnohem bohatší, léčivější, více kompletní, než každá ze tří samostatně. Uzemněte dobře vašeho ducha ve vašem vnitřním Bytí - podstatě vaší duše. Odtud, z tohoto základního zdroje, mohou být všechny aspekty vašeho života uzdraveny, obnoveny, opět pulsující.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU

Dnes hledám shodu a vybírám optimální cestu. Nenaruším prostor ostatním, udržím si svoji nezávislost a osobní svobodu. Dnes se nemíchám do cizích záležitostí, abych se znovu nezapletl do karmického otroctví. Odvaha a duchovní diplomacie mi pomáhají projít každou krizí. Dnes jsem pozorovatelem, a pokud je to nutné, ustoupím dozadu.
DOPORUČENÍ

Zkoumejte hranice vašich možností, přijímejte nové výzvy. Přineste SVĚTLO do svého Středu a osvěcujte ostatní. Spolehněte se na sílu citu, využijte každou příležitost, možnost, návrh. Poznejte svoji sílu. Uvěřte v sebe. Podívejte se na život, jako na nádhernou cestu do neznáma.

Zkoušky, možnosti, osobní svoboda…

Pečeť ČERVENÉHO POUTNÍKA nám otevírá brány do Vyšších světů. Energie BEN nám pomáhá uniknout z karmických otroctví. Každá forma otroctví a závislosti se ve Dnu ČERVENÉHO POUTNÍKA objeví velmi drasticky. Pole napětí vytvořené mezi Karmickým Časem a neomezenou svobodou, přinesenou na Zemi skrze nového Ducha ČASU, se může stát velmi nepříjemné. Kdo vystoupil z karmického otroctví, ten prožije den BEN velmi příjemně. Před tímto člověkem se otevře velký Svět - Svět nových možností, úspěchů a zajímavých návrhů. Objeví se zde krása každého dne, mnohobarevnost a všestrannost lidského Bytí. Tento člověk započne novou etapu života daleko od karmických výmolů. Pokud trpíte vězením v dramatu života, je to neomylné znamení toho, že váš Obr BEN ještě spí na prahu vašeho života. Otevřete se impulsu tohoto Dne a probuďte vnitřního Obra. Po celý čas dávejte pozor na "řídící věž" a karmické strážce. Můžete je bezpečně obejít pouze s pomocí BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Nezapomeňte, že na cestě nic nebudete soudit! Nesuďte lidi, kteří vám ublížili! Nevracejte se do minulosti a nepříjemných vzpomínek. Přijměte vše tak, jak to je! To je nejkratší cesta ke SVOBODĚ.

6. RYTMICKÝ TÓN ROVNOVÁHY - SÍLA VYROVNÁNÍ

Organická rovnováha má kořeny v Celosti toho, kým jste. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se vším CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své Světelné JÁ. Zkontrolujte stav vašeho pozemského JÁ v tuto chvíli. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i Hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesněte v pozemských věcech to, co je Božské, čili svoji Hvězdnou Duši. Pouze tehdy proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.

ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.

V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu - a na druhé straně se koncentrují Energie harmonie, odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy.Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučuje se, abyste velmi Vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami. Je životně důležité, abyste se také v následujících dnech zdrželi jakéhokoliv hodnocení jevů a udržovali si přátelský přístup k lidem.
Nové, stejně jako jaro, je zde a staré, stejně jako zima, pominulo.

24. března 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Nepokoušej se hledět příliš dopředu nebo dělat příliš daleké plány, protože pokud tak činíš, může se stát, že je všechny budeš muset změnit. Bylo by nejlepší nechat vše, aby se samo odvíjelo, a shledáš, že vše se bude dít mnohem rychleji, než si umíš představit. Nebuď ani trochu netrpělivý; prostě čekej na Mne a dívej se, jak se vše odhaluje tím nejúžasnějším způsobem. Ale musí to být správně načasováno. Když zima vrcholí, vždy máš pocit, že nikdy neskončí, ale dříve neež si uvědomíš, co se děje, začne se nenápadně prosazovat jaro. Tentýž proces probíhá se vším novým. Nové, stejně jako jaro, je zde a staré, stejně jako zima, pominulo. Ale ty si to nemusíš vždy plně uvědomovat nebo přijímat, a dokud tak neučiníš, tvé oči se neotevřou pro všechny ty zázraky. Otevři své oči a nezmeškej nic z toho, co právě probíhá.


Obraz: V tichu světla věčný mír 23.3.2012

23. března 2013 v 10:38 Obrazy rok 2013
Obraz je živý, pulzuje a rozpíná se. Energie je tvárná a svou esencí pomáhá podle vlastního cítění každému. Skrze tento tvar a barvu proudí informace, které podporují při vzestupu do Vyšší úrovně . Pro všechny bytosti s Láskou Anna


Obraz: V tichu světla věčný mír

Zjevení anděla hvězdné brány:
Já jsem květina života. Já jsem.
Ve mě je zjevení veškerého bytí. Já jsem tajemství. Zakoušej mě v lásce Boží a v lásce ke všem bytostem. Střežím brány hvězd a uděluji povolení vstoupení na nové roviny vědomí a bytí. Já jsem moc, která mě zplnomocňuje změnit Tebe a skrze Tebe i svět. My jsme jedno v Božím duchu. Vyvádím Tě z bezmocnosti. Vyvádím Tě z tísně. Přijmi svou sílu, přijmi své zplnomocnění. Působ v duchu JEDNOHO začíná Nový věk.
Z knihy : Andělská energie Elohimů.


Text i obraz jsou autorské © Anna a je možné je v nezkrácené a neupravené verzi dál šířit pouze nekomerčním způsobem za podmínky uvedení aktivního odkazu http://slunecnikvet-anna.blog.cz/MAYSKÝ KALENDÁŘ 23.3.2013 5 EB kin 252

23. března 2013 v 10:28 Mayský Kalendář na každý den
ŽLUTÝ VEDOUCÍ ČLOVĚK


Eb / Ho - Mnozí z nás si myslí, že máme jen jednu životní cestu, kterou nazýváme " osud". Ve skutečnosti můžeme kráčet po celý život po mnoha cestách. Cesty se mohou výrazně lišit v délce, kráse, obtížnosti a učebních lekcích. Jedná se o cesty, které tvoří velkou silnici v našich duších, tak jak plníme naše záměry v tomto životě. To je to, co způsobuje naše životní zkušenosti tak bolestné a tak bohaté. Oslavujte hojnost ve svém životě, ať minulou, současnou, nebo budoucí, obejměte ji úplně, zcela a bezvýhradně

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO UŠLECHTILÉHO PRO SPOLEČNOST, ABYCHOM POZVEDLI ROZMĚR SVÉHO LIDSTVÍ.

Životní moudrost nabývám cestou zkušeností. Dnes mohu napravit mnoho chyb z minulosti, řídím-li se právoplatností. Klíčem je bezpodmínečná láska, která vede k bezpodmínečnému odpuštění. Dnes se postarám, aby mé Nižší JÁ nestálo v cestě usmíření s druhými. Dnes ukážu silnou vůli a otevřu se harmonii a míru.

DOPORUČENÍ

Získejte přístup k objektivní moudrosti, která - přistupujíc nestraně do emocionálních dramat - ve vás záměrně vyvolává nepříjemné pocity, abyste začali hledat cestu ven. Přestaňte se na sebe rozčilovat. Nehledejte viníky venku. Vyveďte svoje emoce z dramatu života do svobodně zvolené neutrální oblasti. Přijměte v pokoře vaše životní lekce a uzdravte jejich příčiny. Otevřete se kontaktu společníka osudu. Přijměte jeho pomoc.

Svobodná vůle, zodpovědnost, moudrost….

Zkušenosti získané ve Dnu ŽLUTÉHO ČLOVĚKA se mohou ukázat velmi překvapivé, jelikož se zde jedná o naši pravou identitu. Většina z nás uvízla v karmické polaritě, často spadla do krajností a v závislosti na stupni vývoje se zastavila na extrémním strachu, nebo bloudila po poli lásky. Odrazem tohoto stavu je chorobný sklon k vydávání soudů, nebo hodnocení lidí a jevů.V takových případech ve Dnu ŽLUTÉHO ČLOVĚKA dochází k čelnímu střetu našeho pohledu na svět s jeho silnou neutrální Energií. Dokud neuvěříte v suverenitu vašeho JÁ, budete stále sužováni bolestnými záležitostmi, které přicházejí zvenčí. Čím více jste uvízli v polaritě, tím více vás budou strašit. Pokud jste jedni z těch, kteří se povznesli nad svět matérie, Dny EB vás zalijí moudrostí, kterou s sebou přináší. Díky tomu vám "karmické terapie" přestanou řídit běh života, protože stojíte nad nimi!! Začnete-li sami řídit svůj život, Dny EB budou podporovat vaši nezávislost. Pokud je vaše JÁ stále závislé na vnějším světě - na starých ideologiích, či lásce a nelásce vašich "nadřízených", využijte vzkazy, které vám nabízí ŽLUTÝ ČLOVĚK. Váš vnitřní Obr stále čeká na váš pokyn, chce po vás, abyste ho zapojili do akce - chce zavést postupně pořádek ve vašem životě. To on vám pomůže najít svobodu a nezávislost vašeho JÁ. Pečeť ŽLUTÉHO ČLOVĚKA je první stanice kontroly na cestě k aktivaci vašeho Vyššího JÁ.

5.VEDOUCÍ TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ

Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního Středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého SRDCE. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do STŘEDU, abyste po navrácení na Zem mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho Středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k pravdě - k poznání vaší Hvězdné Podstaty. Vyšší pravda je k nalezení na Zemi. Díky přijetí vašeho lidství a pozemského Bytí, najdete smysl i moudrost NOVÉHO Vyššího Bytí.Vraťte se do Středu a vneste více Světla do vašeho fyzického těla. Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho Srdce. Pokud přestanete přemýšlet kým jste, nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým JÁ. Zůstaňte tichý a skromný. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.

VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU !
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ VAŠEHO STŘEDU !

Tón PÁTÝ je autoritou Vlny - z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA - spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role, - díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.Vše, co ti poskytuji, musí být použito pro Mou čest a slávu....

23. března 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Proč nezačít hned teď přemýšlet o hojnosti? Uvědom si, že není ctností být chudákem. Chci, abys porozuměl, že peníze jako takové nejsou dobré ani špatné, prostě jen jsou. Jsou tu, aby byly používány, a musí se držet v oběhu, nikoli hromadit. Je to moc a s mocí je třeba zacházet moudře. Elektřina je také moc a nenakládáš s ní nerozumně, protože kdybys tak učinil, mohla by tě zničit. Tak proč zacházet s penězi nezodpovědným způsobem? Dokážeš-li přijmout pravou svobodu Ducha, můžeš ze sebe setřást všechny pocity omezenosti, všechny pocity nedostatku. Uč se využívat všeho, co máš, s opravdovou moudrostí a pochop, že vše, co ti poskytuji, musí být použito pro Mou čest a slávu a ty musíš být dobrým správcem všech Mých dobrých a dokonalých darů.


AA Michael - "STŮJTE PEVNĚ, MILOVANÍ"

22. března 2013 v 23:49 Doteky Nového Života

AA Michael - "STŮJTE PEVNĚ, MILOVANÍ"
Uveřejnil(a) Láďa
Čtvrtek, 21 Březen 2013 22:14
Přijala Ronna Herman, Březen 2013

Milovaní mistři, to, co označujeme jako Posvátný Dech, se skládá z normálního okysličeného vzduchu třetí/čtvrté dimenze a zároveň i z Prány, což je vzduch třetí/čtvrté dimenze obsahující Pevné Částice Světla Stvořitele. Množství a síla těchto Božských Částic se zvyšuje úměrně k úrovni vědomí, které dosáhnete. Posilující Dech Věčnosti otevírá cesty, které vedou do multidimenzionálních úrovní vědomí Stvořitele. Když změníte svůj způsob myšlení a vnímání, váš vnitřní vhled se bude sám rozšiřovat.

Smyčka Dechu Věčnosti náležící Vdechu prochází prodlouženou míchou a vychází ze zadní části hlavy směrem vzhůru, do Hvězdy vaší Duše. Pevné Částice Světla Stvořitele, které jste vdechli zadním portálem svého Svatého Srdce, jsou nastaveny, aby prostřednictvím Posvátného Dechu přenesly určité množství Zárodečných Atomů s Kódy Života z vaší NadDuše/Vyššího Já do Hvězdy vaší Duše. Výdech pak prochází Kořenovou Čakrou a vstupuje do Zárodečného Atomu Kundalini, který se zde nachází. Pod dohledem vaší NadDuše/Vyššího Já jsou k Posvátnému Dechu přidávány odměřené dávky Adamantinových Částic uložených v Kořenové Čakře. Pevné Částice Světla uložené v Kořenové Čakře jsou výjimečné, neboť jsou v nich ukryté některé vaše zvláštní talenty a vlastnosti z předchozích životů. Posvátný Dech pak postupuje zpět nahoru před fyzickým tělem a sám do těla vstoupí v místě, kde se nachází váš Zárodečný Atom Bodu Klidu. Tento Zárodečný Atom byl vytvořen, aby přitahoval, přijímal a uchovával tyto Částice Světla vyšších frekvencí. Je to vlastně zásobiště, které je přímo propojeno s vaším Svatým Srdcem. Pevné Adamantinové Částice Světla pak putují do vašeho Svatého Srdce, kde jsou aktivovány vašimi zárodečnými myšlenkami a záměry. Takto aktivované Pevné Částice pak mohou být vydechnuty do vašeho Stvořitelského Kola Dvanácti Paprsků a dále do celého světa. Určité množství také směřuje do Světové Pyramidy, případně do dalších Světelných pyramid podle vaší volby.

Šišinka by se také dala označit jako Světelný filtr mozku. Čakerní systém je nastaven tak, aby přitahoval a propouštěl do těla přiměřené vibrační frekvence, vy-ZAŘ-ované Archanděly a nesoucí vlastnosti a ctnosti každého příslušného Paprsku. Lidským aurickým polem neustále prochází velké množství frekvenčních vzorců, které pak vstupují do žláz ve fyzickém těle. S každou dávkou energií vyšších frekvencí se zvyšuje úroveň vašeho porozumění a uvědomění.

Jakmile získáte přístup ke svému Svatému Srdci a aktivujete svůj Bod Síly solar plexu, Nulový Bod neboli Zárodečný Atom Bodu Klidu, který se v Bodu Síly solar plexu nachází, vám začne vytvářet zásobu vesmírné energie. Když se stanete Mistrem a vědomým spolustvořitelem, budete mít přístup k neomezenému množství Pevných Adamantinových Částic, které budete moci využívat při svém tvoření a dělit se o ně s ostatními. POSVÁTNÝ BÍLÝ VESMÍRNÝ OHEŇ neboli Adamantinové Částice, které jako probuzené bytosti přitahujete, musí být stále v pohybu. Ve fyzickém těle může být uloženo jen určité množství, které je přiměřené pro stávající stupeň o-Světle-ní dané Duše. Zbytek musí být vyzářen do světa hmotných forem. Vyspělá spiritualita není nevědomá zkušenost. Musíte se snažit dosáhnout stabilní úrovně božství, kdy budete neustále dýchat Pránický Dech Života / Pevné Částice Podstaty Stvořitele. Tím začnete přijímat duchovní podporu z Řeky Života skrze Osmou Čakru, Hvězdu vaší Duše a zadní portál vašeho Svatého Srdce.

Každý Sebe-uvědomělý člověk působí jako živoucí hvězda, a to díky své schopnosti přijímat a předávat harmonické vibrace odpovídající jeho úrovni vědomí. Jak již nyní víte, těmto vibracím se říká Píseň vaší Duše. Jste světelný bod, živoucí Jiskra Božství. Tento Pod-vesmír je tvořen jednou obsáhlou Nebeskou Písní Duše.

Když se naučíte vdechovat Posvátný Dech hluboce a bez větší námahy, vaše vědomí sestoupí do Středu vašeho Svatého Srdce a pak ještě hlouběji do Mandaly Vesica Piscis, která obsahuje Bílý Oheň, Posvátný Zárodečný Atom - vaši vlastní součást našeho Otce/Matky Boha. V tomto okamžiku můžete čerpat tolik Posvátné Lásky, kolik jen budete moci pojmout. Uvědomíte si, že zároveň sníte a zároveň jste sami tímto snem. Otevře se vám Posvátný Prostor, kterým započnete cestu zpět do celistvosti (svatosti). Započnete svou snahu znovu stvořit sebe sama jako DÍTĚ SLUNCE našeho Otce/Matky Boha. To všechno už bylo předurčeno, je to vaše Posvátné Dědictví.

Mějte prosím na paměti, že do hutné třetí/čtvrté dimenze je inkarnovaný jen nepatrný zlomek vašeho celistvého "Bytí". Čtvrtá dimenze
je astrální pláň, most k dimenzi páté. Tři nižší pod-úrovně jsou naplněny velkým množstvím starých emocionálně-energetických pozůstatků a široké škály nesouladných frekvencí a myšlenkových forem. Čtvrtá dimenze je sídlem kolektivního vědomí a systémů víry lidstva ze všech minulých věků na Zemi. Čtvrtá dimenze také obsahuje mentální tělo, tedy součást aurického pole Země.

To, že vás nazýváme Hvězdná Semínka, má svůj význam. Až se navrátíte do stavu Mistrovství, započnete proces přijetí vytříbených krystalických Zárodečných Atomů s Kódy Života. Bude to nový, pokročilý vývojový proces, který využijete v příštím nadcházejícím Zlatém Věku. Lidstvo je připravené na obrovský skok ve vědomí. V určitém okamžiku na cestě každé Duše časem a prostorem dojde k touze navrátit se do vyšších sfér - je probuzena Božská nespokojenost, kterou nelze utišit. Nejdříve si musíte uvědomit hlas svého vědomí. Když budete naslouchat volání Ducha, šeptání vaší Duše bude postupně zesilovat. Vaše vnímání bude citlivější a začnete se vylaďovat na vyšší vibrační vzorce lidí, míst, myšlenek a činů. Postupně se naučíte rozeznávat vibrace Písně vaší Rodiny Duší a vibrace Písně Duše jiných mistrů a andělských Bytostí.

Ano, lidstvo právě prochází dramatickými změnami, vývojovým procesem hlubokého významu a nezměrného rozsahu. Avšak uvědomte si, že je to jen jedna část nikdy nekončící spirály. Vy všichni, kdo se probouzíte do svého Božského vědomí, jste již v tomto vesmíru prošli velkým množstvím transformačních procesů.


Uvědomte si prosím, že vám již nebude dovoleno stagnovat nebo zůstat příliš dlouho na jedné úrovni - čas a proces transformace postupují příliš rychle. Mění se váš jazyk i vaše myšlenky. Staré oblasti vašeho mozku, které obsahují vaši minulost, se postupně zjemňují a rozpouštějí, takže můžete mít pocit, že všechno, co se kdy dříve stalo, třeba i minulý rok, byl jen neurčitý sen. Místo toho jsou aktivovány nové části vašeho mozku, a vy se proto musíte naučit přemýšlet úplně novým způsobem. Do vašeho vědomí začnou vstupovat světelné balíčky informací, významných holografických obrazů a posvátných geometrických vzorců a vy se musíte naučit je rozklíčovat. Můžete mít dojem, že lidé, před které se svými vývojem dostáváte, vám přestávají rozumět, nebo že nenacházíte správná slova, abyste vedli konverzace odpovídající původním vzorcům starého světa. Zjistíte také, že nepotřebujete každou svou myšlenku vyjádřit slovy; že telepaticky vnímáte energie a myšlenky lidí okolo vás. Zesílí vaše intuitivní schopnosti a nebude snadné vás oklamat. Budete vyjadřovat svou pravdu s duchovní jistotou a nebudete už ochotni se zapojovat do negativních her minulosti.

Snažně vás prosíme: nestávejte se závislými na jakékoli formě bytí, na jediném způsobu či na jedné úzce sestavené filozofii. Nepřistupujte na dohody, kterými byste svou energii odevzdávali někomu jinému. Rozlišování, rozlišování, rozlišování - opravdu vám to zdůrazňujeme; může se totiž stát, že stejně rychle, jako se objeví zcela jasná pravda a vy ji přijmete do svého bytí, může být tato pravda nahrazena jinou, vyšší pravdou nebo koncepcí. Když se ohlédnete zpátky, nejspíš uvidíte, že velká část vašich znalostí a vaší absolutní pravdy byla ještě před deseti lety nebo i před půl rokem zcela mimo vaše nejodvážnější představy. Je třeba si připustit, že mnohé z toho, čím jste si dnes tak jisti, se zcela určitě změní, ať už zítra, nebo v blízké budoucnosti.Na vaši mysl a vědomí útočí nové nápady a myšlenky. Zprvu jsou spíše mlhavé, ale získají na síle a jasnosti, jakmile se zlepší vaše schopnost rozlišení a chápání, a vy rozklíčujete své záměry a možnosti pro budoucnost. Když se napojíte na vyšší sféry páté dimenze, začnete se rozpomínat na součásti otisku Stvoření tohoto Pod-vesmíru: jak si udržet čistou myšlenku až k jejímu naplnění, nebo jak jste se podíleli na tvoření mnoha nádherných věcí. Na cestě časem a prostorem vstříc Světelným sférám začnou mnozí z vás vidět geometrické tvary, třpytivé krystaly i zářivé nové barvy.

Jak jsme vám již sdělili, těm, kdo odvážně vystoupí z řady a přihlásí se o své dědictví, je udělováno mnoho milosti. Velké množství lidí se bude probouzet a žádat o podporu, o řešení, o informace i o povzbuzení - a u toho vás bude potřeba více než kdy dříve, moji hrdinové. Jsme připraveni vám dodávat sílu, obdařit vás moudrostí, schopnostmi a znalostmi, které si zatím ani nedovedete představit. Možná pro vás bude překvapením, že svůj mozek jste dosud využívali na 100%, i když jste slýchali, že průměrný člověk využívá jen přibližně 10% své mozkové kapacity. Až do poloviny 20. století mělo lidstvo přístup pouze k té části mozku, která souzněla s frekvencemi třetí a nižší čtvrté dimenze. Omezena ale byla/je mysl, nikoli mozek. Vyrovnáním a přijímáním vyšších frekvencí získáte přístup k tomu dílu svých mozkových schopností, který souzní s vyšší čtvrtou a s pátou dimenzí. Některé vyspělejší Duše se již napojují na nižší úrovně šesté dimenze. Dokud se však na tyto jemné frekvence nenapojíte, nezískáte přístup ani k těm částem mozku, které jim odpovídají.V současnosti je vaším největším úkolem pozvednout své vibrační frekvence na úroveň potřebnou k tomu, aby se očistily Světelné membrány, chránící portály vaší Svaté Mysli a Svatého Srdce, a části vašeho mozku, odpovídající páté dimenzi. V takovém okamžiku zaznamenáte skutečně velký posun na své duchovní pouti.

Nezapomínejte, že proces vzestupu má své různé fáze. Na Zemi působí silné vlny vibračních vzorců nových Vesmírných Paprsků. Mezi jednotlivými vlnami jsou pak klidná období, aby nedošlo k přetížení.Vzestup není stálý posun směrem vpřed. Jsou to přívaly energie a nových informací, které střídají období přizpůsobení se, přijímání a projevení. Můžete mít pocit, že mnohé z těchto procesů a pocitů jsou nyní zesílené. Možná vám přijde, že jste udělali velký skok do neznáma nebo naopak krok zpátky do nejistoty, Jindy můžete mít silný pocit zranitelnosti. V této chvíli už byste měli být poměrně zvyklí na přílivy a odlivy zesílených, zrychlených energií, avšak ve chvíli, kdy jste nuceni přejít na další stupeň uvědomení, vaše fyzické/mentální/emocionální tělo může reagovat výstražnými znameními.

Je čas se rozhodnout, neboť pro Duše přišel čas sklizně. Všichni se musí rozhodnout, jestli chtějí postoupit vpřed s celou Zemí na její cestě po spirále směrem k frekvencím vyšších dimenzí, anebo jestli raději odejdou, vrátí se někdy později, nebo přejdou na jinou planetu v realitě třetí dimenze, kde budou moci dokončit své poznání na fyzické úrovni. Mnohé Duše se raději rozhodnou v rámci svého záměru a Božského poslání opustit Zemi; jiné nádherné Duše se dostávají do pozic autority a síly, nebo se na ně připravují. Zůstanou spíše v pozadí, dokud nepřijde čas vystoupit a dát o sobě vědět. Budou dynamické, silné, a přinesou lidstvu novou vizi - takovou, která poslouží všem lidem a vytvoří základ nadcházejícího Nového Věku.

Proto vám říkáme, abyste STÁLI PEVNĚ, MILOVANÍ. Je čas, abyste hledali svou pravdu, znovu vzali svůj svět do svých rukou a začali mu vládnout. Pamatujte si, že jste zástupci Stvořitele a vaším posláním je evoluce lidstva a planety Země. Přijměte svou sílu jako mistři spolustvořitelé. Přijměte a aktivujte dary, které vám byly dány a dřímají zatím ve vašem nitru.

Nastává doba kolektivního probuzení; stále více drahých Duší začíná pociťovat nabádání Ducha a naslouchat šeptajícímu hlasu svého Duševního Já. V našich příštích poselstvích proto budeme opakovat některé myšlenky, které jsme vám předávali v uplynulých dvaceti letech. Bude to vhodné opakování pro ty, kdo byli po mnoho let pečlivými žáky. Také to bude moci povzbudit a inspirovat ty, kteří teprve začínají hledat Světlo Pravdy, poselství totiž budou obsahovat části, kterým budou dobře rozumět. Nezoufejte, milovaní, pokud se vám některá učení zdají příliš složitá. Mnoho našich pracovníků Světla se dosud neúnavně snažilo šířit naši moudrost a naše učení, týkající se základních i pokročilejších zásad spirituality, až k současným pokročilým vesmírným učením. Pokud se vrátíte ke starším poselstvím, najdete si svůj vlastní stupeň vnímání a pochopení a z něj budete moci pokračovat dále.

Proces vývoje lidstva je v plném proudu a postupuje ohromujícím tempem. Otevřete svou mysl a svá srdce, milovaní, a přijměte proud Boží Lásky/Světla, který směřuje právě k vám. Těšte se z nádherného pocitu sjednocení s námi. Společně vykročíme dále na této zázračné pouti do nové reality. Jsme stále s vámi. Jste hluboce milováni.

JÁ JSEM Archanděl Michael


© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložily Zuzka D ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Solara - Fragment ze surf reportu na březen 2013

22. března 2013 v 23:38 Aktuální novinky
Solara - Fragment ze surf reportu na březen 2013
Uveřejnil(a) Láďa
Pondělí, 18 Březen 2013 20:55
Skok do akce

Měsíc březen začíná pocitem, že procházíme jakýmsi dockingovým/ připojovacím procesem s naší Novou krajinou.(docking = vložení a zapojení notebooku do tzv. dokovací stanice, která je trvale umístěna na pracovním stole a je připojena do sítě a k dalším zařízením - pozn.překl.) Všechny potřebné zástrčky už máme, ale musíme počkat, až budou připraveny nové konektory. Ve vzduchu je pocit dočasného čekání, ale ten nebude trvat dlouho. Závěrečné dosednutí onoho propojení mezi naším Opravdovým já a Novou realitou se děje právě teď. A velmi brzy budeme vtaženi do režimu plného přiblížení (v orig. full zoom).

V březnu se MŮŽE STÁT COKOLI. Je to pravda, teď víc než kdykoliv dřív. Očekávejte Neočekávané. V březnu se uděje spousta překvapení. Energie budou divoce kolísat. Jeden den se budeme cítit jako Král či Královna světa a další den budeme utlumení a budeme stěží fungovat. Šťavnaté melouny budou padat do našich otevřených rukou a vzápětí se něco ztratí/odpadne.

Blízko na obzoru je několik našich důležitých rozhodnutí.
Zprvu nám může připadat, že máme příliš mnoho možností. Kterou si vybereme? Chceme se rozhodnout správně, protože na tom hodně záleží. Právě teď je toho hodně V SÁZCE. Proto je důležité se pevně rozhodnout pro manifestaci toho, co opravdu chceme.

Březen je měsíc, v němž se uzavře mnoho dveří vedoucích k minulosti. Jsou to dveře k našemu starému chování, překonaným/zastaralým názorům, omezenému vnímání a způsobům jednání s prošlou lhůtou. Zbavíme se mnoha závěrečných vrstev iluzí, které jsme nasbírali v průběhu našich dřívějších cest. Řekneme sbohem mnoha aspektům našich starých životů. Rozloučíme se s některými našimi starými přáteli, kteří mají namířeno jiným směrem. Toto březnové zavírání dveří nás připravuje na otevírání dveří dokořán v dubnu.

Se začátkem měsíce se někteří z nás cítí přetížení a rozčarovaní, plní netrpělivosti, že už tak dlouho čekáme na začátek svého Nového života. Klíčem k pochopení je to, že naše Nové opravdové životy už začaly. I když se stále nacházíme ve starých situacích, je třeba žít své životy tak, jako bychom už byli v situacích nových. To pomůže pohnout věci kupředu.

Březen začíná jako čmelák, s nepříjemným bzučením a občasným bodnutím. Jakoby nám během března někdo podtrhával z pod nohou staré koberce, a tím se nás snažil dostat z našich zón komfortu. Březen ohlašuje ukončení převážné části naší minulosti, takže to, co není v souladu s naším Opravdovým já a Opravdovým životem, se od nás odtrhne.

V březnu začíná něco velikého. V lednu jsme tento proces zahájili a v únoru jsme udělali potřebné přípravy. Tento měsíc začínáme mnoha otázkami, a na konci měsíce budeme znát mnoho odpovědí.

Březen přinese některé důležité změny, výjimečné příležitosti a Kvantové průlomy. Nastanou i ožehavé okamžiky, podobné surfování na rozbouřeném moři, které budou vyžadovat, abychom zůstali mimořádně soustředění a pohotoví a vytrvali v silném propojení s Poznáním našeho Srdce. Na začátku měsíce mohou být naše kroky váhavé a nejisté, ale v průběhu března budeme kráčet se vzrůstající sebedůvěrou a jistotou, s poznáním, že naše cíle jsou blízko a naše Nejdivočejší sny se manifestují právě teď.

Během tohoto měsíce bude mnohé dokončeno a budou zaseta jiskřivá nová semínka, která připraví jeviště pro mocnou dubnovou energii A Mu´a*, která nás posune rázně vpřed. Tato nová A Mu´a energie dokončí v dubnu skok, který jsme začali před rokem.

Solara
www.nvisible.com

Toto je pouze malý fragment ze Solařina kompletního Surf Reportu na březen 2013. Celý Surf Report a jeho týdenní aktualizace jsou dostupné předplatitelům v angličtině, němčině, maďarštině, portugalštině, ruštině a španělštině.

* A Mu´a
a je slovo rapanuiskeho jazyka, které znamená JÍT VPŘED

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info ). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.