Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Březen 2013

MAYSKÝ KALENDÁŘ 31.3.2013 13 AHAU kin 260

31. března 2013 v 10:35 Mayský Kalendář na každý den
ŽLUTÉ KOSMICKÉ SLUNCE


Ahau / Oxlahun - Buďte trpěliví, neposuzujte a neznevažujte ty, kteří nedokážou držet krok s vámi, nebo s vaším pokrokem, ale zároveň stoupají výše a rychleji čelí a vítězí nad svými nejextrémnějšími výzvami. Zářící a pulsující energie Ahau, nagual Slunce a Oxlahun spirály těsně ovijí posvátnými psychickými energiemi jaro a načítají kvantový skok k dokončení všech procesů, cest a zkušeností, po kterých jste se v poslední době pohybovali. Přemýšlejte svým srdcem, myslí i tělem o tom, co jste se v poslední době naučili tak, že to můžete aplikovat na vyšší úrovni v dalším cyklu.

Trecena HVĚZDY nás obdaruje citem pro estetiku a pomáhá zharmonizovat bouřlivé procesy v životě.
TŘINÁCTÝ Den nám ukazuje, čeho je možné dosáhnout, pokud dokážeme milovat a odpouštět.

DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT O MOUDROST A NEUSTÁLOU PODPORU NAŠE PŘEDKY

Dnes vidím, co mohu dokázat, cvičím - li silnou vůli. Dnes sám rozhoduji jako ALFA a OMEGA. Ustavičné negace, rozsudky a láska za něco, patří minulosti. Naučil jsem se milovat a odpouštět a uvědomil jsem si, že jsem milován. LÁSKA JE KLÍČEM KE KAŽDÉMU SRDCI. Během 260 dnů jsem překonal sám sebe. Dnes oslavuji vítězství a zítra se pustím do další práce.

DOPORUČENÍ

Pokud jste ztělesněním LÁSKY - TADY & TEĎ - jste celkově volní. Podívejte se na obraz vlastního JÁ pojetím Božskosti. Získejte toto umění přijetím BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY a BEZPODMÍNEČNÉHO ODPUŠTĚNÍ.

Osvícení, láska, odpuštění…

ALFA & OMEGA. KONEC & ZAČÁTEK - to vše leží v Pečeti ŽLUTÉHO SLUNCE. AHAU je řídící centrum, ze kterého jsou průběžně zasílány tvůrčí impulsy, a do kterého se vrací zpět každý výsledek. Zde se zaměřují na úspěchy akcí za posledních devatenáct Dnů Unialu; zde musí být výsledky přezkoumány, tady se utváří celková bilance. Dny AHAU hrají důležitou roli v oblasti vlivu Rezonance. Síla vyzařování, kterou mají, je výrazem vaší evoluční zralosti, odrazem stupně integrace s životním prostředím a vlivem skupiny, ve které se otáčejí. Pokud máte pocit osamělosti uprostřed lidí, sbližte se s Energií AHAU. Odtrhněte se od falešných očekávání a závazného pojetí lásky. Přestaňte se milovat "za něco", naučte se odpouštět. Skoncujte s neustálými negacemi, vydáváním soudů a oblíbených argumentů ANO-ALE. Uvolněte se, zavřete oči a zamyslete se, co byste chtěli ve svém životě změnit. AHAU je magickým klíčem do Kristova Srdce. V těchto dnech se magie stává vaším denním chlebem. Indicií jsou dvě prostá slova : MILUJI a ODPOUŠTÍM. Nezapomínejte, že jste na velké cestě, a že vaším cílem je stát se centrem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY, jako AHAU. SLUNCEM, které svítí pro všechny stejně - pro dobré i špatné, chudé i bohaté. Rozsviťte SLUNEČNÍ JÁ ve svém srdci.

13. KOSMICKÝ TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA

TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo spod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co dramaticky změní běh vašeho života. Věřte, ale, že se vás dotýká Nejčistší Energie Universa, a nová sebeidentifikace, pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ a k cíli vašeho Světelného těla. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem.TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změny četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!

OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!

V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují Energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE, čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu "12" ,to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo "13" je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o ČÍSLE OSUDU.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu - opuštěním STARÉHO a připojení se k NOVÉMU - čili SÍLU TRANSFORMACE.

Modlitba Františka z Assisi

31. března 2013 v 10:25 Skutečný mír je uvnitř

Modlitba Františka z Assisi

Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje,
abych přinášel lásku, kde je nenávist;
odpuštění, kde je urážka;
jednotu, kde je nesvornost;
víru, kde je pochybnost;
naději, kde je zoufalství;
radost, kde je smutek;
světlo, kde je tma.
Pomoz mi,
abych netoužil po útěše, ale těšil;
po pochopení, ale chápal;
po lásce, ale miloval.
Vždyť kdo dává, ten dostane;
kdo odpouští, tomu se odpustí;kdo umírá, vstane k životu.

( ( ( ♥ ) ) )

Jsi-li v souladu se životem, zjistíš, že děláš vše v pravý čas.

31. března 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jsi-li v souladu se životem, zjistíš, že děláš vše v pravý čas. Vše, co musíš udělat, aby ses naladil, je najít si čas pro ztišení, abys našel přímý kontakt se Mnou. Z tohoto důvodu jsou ony okamžiky míru a ztišení pro tebe tak životně důležité, mnohem důležitější, než si uvědomuješ. Hudební nástroj, není-li naladěn, vydává, falešný tón; ty, nejsi-li naladěn, děláš totéž. Hudební nástroj musí být udržován stále naladěný; také ty se musíš udržovat v naladění a to nedokážeš, aniž by sis našel čas se ztišit. To se ti nepodaří, jestliže se za něčím ženeš, stejně jako hudební nástroj nemůže být laděn, když se na něj právě hraje. Jen v tichu můžeme tóny slyšet a znovu vyladit. Jen v tichosti můžeš slyšet Můj slabý, tichý hlas a Já ti mohu říci, co máš udělat.

Nová Éra započala

30. března 2013 v 13:13 Doteky Nového Života

Nová Éra započala


Jeshua prostřednictvím Pamely

Původní překlad Maria Baes a Frank Tehan
Drazí přátelé,

Nová Éra započala. Já jsem Jeshua. Jsem tu s vámi v radosti a pravím vám: jsme tam, Nová Éra započala! Ve vás a kolem vás se rozvíjí nový svět. Již to začalo, vzniká nová Země. Jak můžete vidět, to staré, realita staré Země, se rozpadá a hroutí se. Můžete to vidět každý den ve zprávách, v událostech, ke kterým dochází na globální úrovni a také na malých cestách lidí kolem sebe, kteří prochází krizí. Dostihlo je osobní neštěstí, finanční, vztahové záležitosti nebo otázky zdraví, zdánlivě kvůli okolnostem, které jsou mimo ně. Všechny tyto události fungují jako katalyzátory, jako varování, které vás nutí jít velmi hluboko dovnitř a začít hledat, co zde skutečně existuje. Co tam najdete a co vás skutečně ukotví v sobě sama a jak pevní jste? Jaká záruka, jež patří výhradně vám, má být nalezena a je nezávislá na tom, co se vám stane z vnějšího světa? Nacházíte uvnitř pevný základ nebo se vám zdá, že padáte do bezedné hloubky nejistoty, strachu a zoufalství? To je to, co krize, skutečná krize, někomu způsobuje. Jste zbaveni všech jistot a vše je ve vašem životě ohroženo. To je to, co vývoj vědomí v této éře provádí s lidmi, jak na makro úrovni, v globální politice, ekonomice a kultuře, tak na mikro úrovni jednotlivců a vás samých. Všichni to zažíváte a někteří stále prožíváte to, jak se ve vašem životě vše posouvá. Toto je éra intenzivní změny a v tom je příchod nového - již viditelného.

Zdravím vás všechny zevnitř této novosti, kterou ve vás vidím se rodit. Právě tuto vaši část kontaktuji, ne tu, která je stále uvíznutá ve starých straších, pochybnostech a nejistotě - dávám energii této nové části. Zaměřuji tam svou pozornost, své pozorování a tím způsobuji její vzkvétání. Pociťte moji energii a mou přítomnost. Pociťte můj pohled na vás, soustředěný na nejjasnější, nejoptimističtější, nejnadějnější, nejmocnější a nejkrásnější část vás a pociťte, jak se rozjasňuje. Vnímejte, jak již skutečně víte vše, a pociťte, že jste tam, protože vy tam jste! Stojíte tam a uvnitř vaší pozemské bytosti nesete Světlo své duše. Pociťte to ve svém srdci, své Hvězdné Světlo máte zakotveno zde na Zemi. Vaše touha po vnitřním osvobození a uvědomění se nyní přeměňuje do Nového Začátku, dovolte ji, ať vás nese životem - věřte v život.

Nemusíte tak činit sami, my všichni tu jsme společně. Pociťte sílu naší společné energie: není to síla, která podniká akci, ani síla, která je stále zaneprázdněná. Je to spíše jako úrodná půda, která vás podporuje a vyživuje tiše a bez námahy. To je ten pocit vytvořený přítomností stejně smýšlejících osob. Pociťte tyto podobné duše kolem vás a stejně tak ty z rozšířenější rodiny. Jsou jistě bohatě zastoupené v Nizozemí. Už nejste samotářem, který stojí proti zavedenému pořádku nebo který se odvrací, protože nezapadá. Již nejste tímto osamělým šampiónem.

Právě teď je éra změn, zavedený pořádek je u konce. Už neexistují žádné staré jistoty, v srdcích lidí je dychtící prázdnota. Věci, které se vždy zdály tak jisté a které byly mentálně vynucovány či manipulovány, nyní proklouzávají jako písek skrze vaše prsty. Tato éra vyžaduje hlubší propouštění starého a opravdový nový základ pod vašima nohama. Už jste na této cestě nějakou dobu, což je důvod, proč jste těmi, kdo mohou být příkladem pro ostatní. Činíte tak znovu nikoli akcí, ve spěchu a shonu, ale prostřednictvím radosti z bytí tím, kým jste. Teď můžete skutečně odpočívat, jsme tam! Nová Éra pomalu roste a vzkvétá.

Energie Nové Země ležela v nečinnosti nejdříve na okrajích této reality a poté na jejích prasklinách a puklinách a nedařilo se jí nikdy dostat ven. A tak jste jako Pracovníci Světla často cítili, zvláště v předchozích životech, že se musíte skrývat v zákoutích a skulinách a nemůžete vylézt, anebo vám to není dovoleno. Nyní struktury kolabují a Světlo z těchto úzkých koutů vychází na svobodu.

Můžete se ukázat, jste vítáni, nyní je vaše energie více než vítaná. Ačkoli se můžete cítit trapně a můžete si lámat hlavu nad tím, jestli je to skutečně možné, žádám vás, abyste byli velkorysí k tomu, co jste díky své vnitřní práci získali: k moudrosti, kterou jste shromáždili, a k tichu a soucitu ve svém srdci. Nechejte ji prosvítat k ostatním a už více ji neskrývejte - nechte Světlo proudit. Ciťte se na této Zemi doma. Je to vaše planeta a stejně tak vaše Domovina. Přesto vidím, jak všichni bojujete s pochybami a nejistotou: "Jsme tu vítaní? Bude mít společnost prospěch z poselství, které přinášíme?" Odpovědí je: Ano! Nemusíte však přemýšlet v měřítku sociálních struktur či hnutí - klidně, ať je to malé. Ve vašem osobním životě je mnoho cest, ve kterých může vaše Světlo proudit jasněji.

Pohleďte nyní na to, jak žijete ve svém každodenním prostředí, a podívejte se, jak zde vaše energie proudí. Vezměte si jednu konkrétní situaci a dovolte jí, aby se spontánně objevila. Možná má něco společného s vaší rodinou, partnerem nebo něčím v oblasti práce. Umožňujete druhým, aby vás viděli takové, jací ve skutečnosti jste? Odvážíte si ukázat svou pravou tvář, své vědění, moudrost nebo velikost? Anebo se držíte zpátky ze strachu a staré hanby všech těch dob a životů, kdy jste se museli skrývat ve stínech? Nyní je na čase, abyste si zvykli na tento zvrat.

Někteří z vás stále před sebou projektujete vizi Nové Země: že stále přichází a leží v budoucnosti - ne teď, ale jednoho dne. Já vám však pravím: je to teď! Éra je zralá a změna se odehrává právě nyní, uprostřed chaosu. Právě nyní se otevírají srdce lidí. Přijměte své právoplatné místo a neváhejte. A jak to uděláte? Jak nyní uchopíte své místo ve světě? Jak mluvit, jak jednat, jak žít z duše, z nejhlubšího jádra? Charakteristické pro život v Nové Éře, Nové Zemi, je, že zde vždy existuje spojení s vaší duší a že se pohybujete s proudem tohoto pramene. Následujte své srdce, protože tam leží hlavní klíč. A pokud zjistíte, že vás lapil starý strach a pochyby, obejměte ho svým srdcem, buďte však pevní: "Ten už není mou součástí, je to stanice, kterou jsem již prošel/a, má cesta nyní vede skrz Bránu."

Buďte si vědomi toho, co vás vyživuje a co vám dává energii Nové Země. Hledejte tato místa, situace nebo lidi, kteří vás přivádí zpět do svého středu a kteří vám pomáhají uvědomit si, kdo jste a osvobodit se ze starého. Nyní se tak může dít, protože jste si sami ujasnili cestu. Apeluji na vás: věřte si! Stále často se činíte ve svých myšlenkách menšími: "Ne, to nedokážu, protože jsem ještě nedokončil to nebo tamto a musím propustit x nebo y, zvláště všechny mé strachy a pochyby." A v jistém smyslu je to pravda, ale čemu dáváte svoji pozornost - temnotě? Dívám se na zlato ve vás: na záři nové éry a vyzývám vás, abyste tak činili taktéž a byli překvapeni a ohromeni celou tou krásou, která je ve vás přítomna a chce zářit. Vidět v sobě Světlo není záležitostí ega nebo falešné pýchy - je to Světlo Boží. Konečně přijměte, že tento Bůh není něco mimo vás, ale že je to síla, která skrze vás proudí - je nevyčerpatelná, jiskřící a tvůrčí. Přivítejte v sobě tuto velkolepou a nádhernou zář!

Samozřejmě, že můžete chápat příčiny toho, když je vaše lidské já občas zdoláno strachy a pochybami a ustaranými myšlenkami, ale už se jimi nenechávejte porazit. Pociťte svou vlastní důstojnost - pociťte, že tato důstojnost má právo existovat - a zacházejte se starým, jak u sebe, tak u druhých, soucitně. Nenechejte se již více starým zmást, jste za ním.

Tohle je mé dnešní poselství, které velmi jednoduše oznamuje: vy jste tam - my jsme tam - Nová Éra započala! Dovolte jí, aby tancovala všemi vašimi buňkami a dovolte jí proudit ven. Už nereagujte nevyváženým dáváním, potřebou bojovat nebo vytvářet na sebe tlak. Buďte spontánní: přirození jako paprsky sálající ze Slunce, přirození jako květina vystavující na jaře svou krásu. Nechejte vaše Pravé Já, aby proudilo s tím, co inspiruje vaše srdce, a nenechte se oklamat svou myslí, jež vyvolává námitky. Samozřejmě buďte laskaví k intelektu, k pochybám, ale dělejte si z nich legraci. Pokračujte na tomto radostném proudu Nové Éry, neboť na vás všechny čeká. Prostřednictvím vás přijde věhlas nové Země.

Jeshua

© Pamela Kribbe 2012

Překlad:DenisaVaňková


Nic není náhoda.

30. března 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Nic není náhoda. Existuje dokonalý vzor a plán celého života a ty jsi součástí tohoto celku, a tedy i součástí tohoto dokonalého vzoru a plánu. Když vidíš, že se v tvém životě dějí podivné věci, a divíš se, proč se ti přihodily, najdi si čas, abys viděl, jak vše do sebe zapadá, a najdeš pro všechno příčinu. Příčiny mohou být někdy zcela neočekávané, ale přesto buď ochoten je přijmout a poučit se jimi a nebojuj proti nim. Život by neměl být namáhavý. Květina se nenamáhá, aby se rozvila ve slunečních paprscích, tak proč ty bys měl zápasit o to, aby ses rozvinul v paprscích Mé bezmezné lásky? Jestliže tak činíš, je to tvoje věc a není to část Mého dokonalého vzoru a plánu pro tebe. Mým znamením je jednoduchost, proto veď prostý život. Buď ve stálém spojení se Mnou a pozoruj, jak se v Mé lásce rozvíjíš.


Obraz: Jako v nebi tak i na Zemi 29.3.2013

29. března 2013 v 21:15 Obrazy rok 2013
Nechť Má Božská Láska ve vás září a vyzařuje z vás, až nebude místo pro nic negativního ani destruktivního. A Láska bude ve vašem životě svrchovaně vládnout.
Začněte malými věcmi každodenního života a uvidíte, jak tato úžasná Láska stále roste, až neuvidíte nic než to nejlepší v každém a ve všem a budete vědět, že já jsem ve všech věcech a v každém člověku, že vše je JEDNO.
Požehnané velikonoce s Láskou všem přeji.


Obraz: Jako v nebi tak i na Zemi

Text i obraz jsou autorské © Anna a je možné je v nezkrácené a neupravené verzi dál šířit pouze nekomerčním způsobem za podmínky uvedení aktivního odkazu http://slunecnikvet-anna.blog.cz/

Správa od Poslov

29. března 2013 v 15:27 Skutečný mír je uvnitř

Správa od Poslov

Správa od Poslov

Tento Zdroj z ktorého sa menifestujeme do tohto života, si je vlastne vedomý, že viac evolúcie prichádza z prosperujúcej fyzickej existencie, než kedy prišlo z fyzickej existencie ktorá trpí a tak nám poskytuje trochu pomoci. Sú známi ako anjeli, sú známi ako sprievodcovia. Sú skutočnou projekciou Zdroja do myšlienkovej formy. Nezáleží na tom, pod akým menom ich poznáme, ich zmysel zostáva rovnaký. Aby nám pomáhali na našej ceste. A tak Vám prinášam túto správu od Poslov…

Nižšie je výňatok z channelingu pred publikom v Park Utah, Utah, 12.10.2012

"Táto existencia ktorú žijete, je tá slobodnej vôle. Preto nemôžeme otvoriť dvere Vašej uvedomelosti skôr, než to spravíte Vy. Toto robíte, keď si zvolíte veriť predtým, než niečo vidíte. Sme neobmedzení. Sme to, čomu hovoríte kvantum. Existujeme ponorení v potenciáli osoby, ktorá sa pozerá na túto stránku. Každý deň vo Vašom živote spôsobujete myšlienkami Vašu expanziu, tak ako aj expanziu všetkého čo je. A aj tak stále neveríte vo Vašu dokonalosť, ale namiesto toho veríte Vašej nedokonalosti. Cesta ku šťastiu a slobode je tá, aby ste videli samých seba tak, ako Vás vidíme my, tak dokonalých akí ste.

Hľadajte harmóniu vo Vás, hľadajte definíciu Vašej radosti. Môžete sa dostať kdekoľvek chcete byť z miesta, kde ste teraz. Každý moment je nový, ak mu dovolíte byť nový. Jediná vec, ktorá by Vás kedy mohla držať oddelených od riešenia ktoré hľadáte, je neustála sústredenosť na Vaše problémy. Všetko čo je súčasťou Vašich životov, je výsledok sústredenia. Uzavrite mier s Vašimi životmi. Uzavrite s nimi mier a potom sa posuňte dopredu tým, že sa sústredíte na to, ako chcete, aby Váš život vyzeral a na to, ako sa v ňom chcete cítiť.

Vaše trpenie je neprirodzené. Je to vzorec ktorý ste sa naučili. Vaša podstata je vo voľnosti a radosti. Chceme aby ste vedeli, že z nášho pohľadu neexistuje medzi nami žiadne oddelenie. Vy sa vôbec od nás nelíšite. Všetko čo momentálne robíte je, že sa prejavujete ináč než my. Ak by ste sa mohli vidieť z nášho uhlu pohľadu, navždy by ste spoznali silu Vašej bytosti, Vašu hodnotu a Vašu radosť. Tento Vesmír sa stane čímkoľvek čo požiadate, ale iba ak mu Vy dovolíte.

preklad: Juraj
Zdroj: http://www.novazem.info/


Mistr Džwal Kul - Dech života

29. března 2013 v 10:10 Skutečný mír je uvnitř
Mistr Džwal Kul - Dech života
Uveřejnil(a) Láďa
Čtvrtek, 28 Březen 2013 23:07
Poselství Mistra Džwal Kula přijala Natalie Glasson, 16/03/2013

Pravda je mocný nástroj a vibrace, kterou můžete ovládat s velkým účinkem na vaši realitu na Zemi, proklestit se iluzemi a utrpením, abyste se dostali za strach a vše, co vytváří, do stavu lásky. Každá situace a každé tvoření má v sobě prostor lásky, kam se můžete přesunout a pozvat ho do své reality; vaše realita je tak aktivní proto, že je aktivně tvořena z vašeho bytí a tak se zdá, že ovládá nástroje vlivu nad vámi. Tento proces pochopení a tvoření je třeba prolomit, rozptýlit a rozpustit, neboť jsme v nové fázi vzestupu. Dovolte si radovat se, protože nyní nastal čas skutečné změny a transformace, proces, na který jste tak dlouho čekali, abyste ho mohli zažít. Nyní je doba, abyste vyzvali sami sebe a měli odvahu dovolit si prožít a přijmout vše čím a jak jste. Můžete si dovolit otevřít oči a konečně uvidět, co vás obklopuje? Můžete si dovolit probudit se ze svého spánku a uvědomit si svou vzácnou přítomnost na mnoha úrovních své reality? Můžete si dovolit vidět svůj vlastní proces tvoření, který je pro vás tak instinktivní, jako dýchání?

Seberte svou odvahu a chopte se moci pravdy, nemusíte své pravdě rozumět, ale prostě vězte a rozpoznejte, kdy potřebujete vyjádřit a vytvořit pravdu ve své realitě.

Máte krásnou schopnost, že dokážete dýchat, a tím podpořit své tělo, aniž byste si této činnosti byli vědomi. Vaše schopnost manifestovat je stejného ražení; můžete toho dosáhnout, aniž byste si byli své činnosti či tvoření vědomi. Nyní je doba, abyste vyzvali sami sebe a byli si vědomi všeho, čím jste a co tvoříte a tak si dovolili vyladit svou realitu na své potřeby a na podstatu své duše. Stát se vědomými si své vlastní existence na Zemi vám umožňuje stát se vědomými si Stvořitele.

Mnoho duchovních průvodců řeklo, že dech může vzít vaše vědomí na cestu přímé a absolutní jednoty se Stvořitelem. Váš dech zažehuje život ve vašem fyzickém těle a zároveň vám umožňuje být v přítomnosti Stvořitele. Jestliže dokážete být každým nádechem a výdechem více přítomni, začnete dovolovat realitě, která se zdá být tak fyzická, pevná a skutečná, aby se před vámi rozplynula a usadila vás na místo pravdy a aktivního tvoření. Váš dech vám umožňuje rezonovat a napojovat se na další jemné energetické úrovně mimo fyzické tělo. Těmito propojeními se také vaše mysl může posunout od zacházení s hustšími energiemi k dosažení vyšších úrovní energie, ve kterých také žijete, i když jste ve fyzickém těle. Tím, že jednoduše budete přítomni v těchto vyšších energetických úrovních svého bytí, vaše vědomí se posouvá a vy můžete být svědky tvůrčího projevu svého bytí s hlubším vědomím a pravdou. Když pozorujete fyzické tělo z odlišných vibračních úrovní, můžete poznat, jak proměnlivé, proudící a aktivní vaše tělo je. Toto probuzené pochopení mysli můžete přenést do vnímání své reality, protože ji začínáte poznávat jako proměnlivou, proudící a aktivně tvořící. V tomto okamžiku se posunete mimo oddělenost a strach do vědomí Stvořitele.

Dokážete vnímat a představit si, že strach, oddělenost a jejich vliv je možné vymazat z vaší reality a bytí velmi snadno? Dokážete si ve skutečnosti dovolit, aby už nebyly aspektem tvůrčího procesu vašeho bytí? Jak jsem již říkal, existuje zvykový tvůrčí proces, který se ve vašem bytí přirozeně objevuje, není jen ve vašem bytí, ale je každým vaším aspektem, vaší duší, vaší podstatou a Stvořitelem. Díky prožití a povznesení svého povědomí o proměnlivé a proudící energii svého bytí, obzvláště svého fyzického těla, začínáte vnímat sebe sama ne jako pevné, těžké fyzické tělo, ale jako aktivní vibrující kreativní vyjádření, které může svobodně tvořit v každém okamžiku existence.

Nejsou to jen vaše sny a realita, které máte schopnost tvořit a manifestovat ve své realitě, vy také aktivně znovuvytváříte sebe sama v každém okamžiku své existence. Cítíte se, jako byste se znovuvytvořili, byli tou nepřetržitě proudící energií života a byli stále obklopeni proměnlivou energií? V mnoha ohledech jste se tolik zaměřili a nechali upoutat fyzickou úrovní svého bytí, že jste zapomněli, že svou pozornost můžete přesunout z fyzické úrovně a vnímat s lehkostí ostatní energetické úrovně vašeho bytí a dokonce svého fyzického těla. Dá se to vysvětlit tak, jakoby ve vašem programování byla porucha a vy jste uvízli ve fyzické realitě. Vy nikdy nejste uvízlí či stagnující, vaše energetická vibrace vždy proudí, ale vaše vnímání zakotvilo ve fyzické realitě, což vám způsobuje větší potíže v tom, zůstat v přítomnosti a v jednotě se Stvořitelem či si uvědomovat svou přirozenou existenci. Když se zaměříte na svůj dech, který je přirozený a automatický, začnete důvěřovat v přirozený rytmus a automatický proud energie svého bytí. Nikdy nebudete bez energie; nikdy nebudete odříznuti od zásoby energie, světla a proudících vibrací, které dostáváte a kterými jste. Toto je stálý aspekt vašeho bytí, kterému můžete vždy důvěřovat; té proměnlivé tekuté energii proudící do vašeho bytí i z něj. To znamená, že jste vždy zaopatřeni. Toto je mocné uvědomění.

Zaměřte se na chvíli na svůj dech a uvědomte si, že jste vždy zabezpečeni, váš dech je nepřetržitý a poskytuje vám to, co potřebujete. Je to aspekt vás samých, kterému můžete důvěřovat. Je pravda, že možná jednoho dne přestanete dýchat, ale pak se dech a vaše vědomí dechu přesune na další úrovně vaší vlastní energie, protože se začnete uvědomovat na nových energetických vibracích. S vědomým uvědomováním si dechu si všimnete, jak jste vždy zaopatřeni, jak vše plyne proměňujícím se pohybem a přirozeným tvořivým podnětem a vyjádřením. Pochopení a vědomí toho, že jste nepřetržitě zaopatřováni může změnit vaši perspektivu a spustit vědomý posun ve vašem přirozeném tvůrčím projevu. Tvorba nedostatku se stane tvorbou hojnosti, tvorba nejistoty a nedostatečné podpory se stane tvorbou plného bezpečí, podpory a přítomnosti Stvořitele. Ať už jsme na Zemi nebo na vnitřních rovinách, zaměřeni na fyzické tělo nebo na energetické úrovně, vždy máme nástroje jak uchopit a uvědomit si pravdu Stvořitele, povzbudit se a domoci se větší přítomnosti Stvořitele.

Váš dech a uvědomění, že jste neustále zaopatřeni, vás může přenést mimo soustředění se na fyzické tělo do energetické rezonance vašeho bytí a tím se napojit na ono kouzlo, kterým je vaše přirozená schopnost manifestovat a znovuvytvářet sebe sama. Je to síla energie, která obsahuje jiskru aktivního vědomí. Představte si plamen, který hoří na všech energetických úrovních vašeho bytí; čím vyšší či rychlejší je vibrace vaší energetické úrovně, tím intenzivnější a smělejší je váš plamen, protože je vědomějším vyjádřením Stvořitelovy přítomnosti. Stvořitele je možné vysvětlit mnoha způsoby, ale když uznáte Stvořitele jako tvořivé vyjádření a schopnost manifestace, pak si začnete uvědomovat, že všechno kolem vás a ve vás je Stvořitel. Čím více si uvědomíte Stvořitele, tím více si budete vědomi automatické schopnosti manifestovat cokoli a všechno, je to přirozená a běžná součást vašeho bytí, která se nedá zastavit ani zablokovat, protože manifestace je stále přítomný Stvořitel. Ve skutečnosti se nikdy nemůžete vzdát odpovědnosti či schopnosti manifestovat, tvořit. Na rychlejších energetických úrovních vidíme, že manifestace je radostné, automatické a tvořivé vyjádření podstaty, ať už je jí duše, skupina duší nebo Stvořitel.

V této nové fázi vzestupu je důležité zaměřit se na přítomnost Stvořitele ve vašem bytí, dovolit si být neustále přítomností Stvořitele na Zemi. Toho lze dosáhnout mnoha způsoby, neboť je vždy mnoho cest na jednu horu, ale já bych vás rád povzbudil při vědomí toho, oč jsem se s vámi podělil, abyste se nyní s hlubším porozuměním zaměřili na svůj dech. Není to vlastně zaměření se na rozšíření dechu, je to spíše proces důvěry v přirozený rytmus svého dechu se záměrem uvědomit si, že jste vždy zaopatřeni. Máte-li v sobě důvěru v realitu a ve Stvořitele, umožníte si otevřít prostor štědré hojnosti a oprostíte se od jednostranného zaměření na fyzické tělo a soustředíte se na mnohé energetické vibrace a úrovně vašeho bytí. Když toto přijmete, můžete rozpoznat, že na všech úrovních svého bytí, dokonce i na úrovni fyzického těla, nepřetržitě manifestujete a znovuvytváříte sebe sama. Proto neexistuje žádná stagnace. Strach a oddělenost mohou být vymazány, jak vstupujete do své síly a uvědomujete si, že jste vždy ve své realitě dokázali ovládat nástroje pravdy. Nástroj je jednoduše momentální či stálá přítomnost vědomí Stvořitele.

Dovolte svému dechu, aby vnesl zpět život do celého vašeho bytí, reality, vědomého pohledu a jednoty se Stvořitelem.

S božskou láskou, úctou a respektem
Mistr Džwal Kul

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

MAYSKÝ KALENDÁŘ 29.3.2013 11 ETZNAB kin 258

29. března 2013 v 9:36 Mayský Kalendář na každý den
BÍLÉ SPEKTRÁLNÍ ZRCADLO


Etznab / Buluk - Nazývejte věci správnými jmény. Neutěšujte se ve fantaziích, sebeklamu, nebo zbožných přáních, bez ohledu na to, jak jsou lákavé. Bolestné to může být v daném okamžiku, pravda je jediná věc, která vás osvobodí. Nereálnými ideály, popíráním, únikem, si můžete koupit čas v krátkém horizontu, ale ve skutečnosti se nedá ukrást, neboť se vám vrátí zpět a popíráte čas, který potřebujete pro vybudování vašich snů v realitě. Buluk posiluje Etznab energie o několik řádů významnosti - a protože je to neutrální síla, nemusí vám přinést růžový obrázek, v který jste doufali. Buďte silní! Někdy může být drsná pravda to, co potřebujete, abyste se posunuli v životě vpřed.

ETZNAB NÁM DÁVÁ SCHOPNOST ROZLIŠIT EMOCE OD FAKTŮ.
DNES JE DOBRÝ DEN PRO SEBEREFLEXI A RETROSPEKCI
KŘEMEN ETZNAB JE ZRCADLO REALITY

Dnes se uvolním od toho, co je jablkem sváru v mém domě. Dnes se dívám na svět objektivně a použiji schopnost spravedlivého rozhodování. Dnes poznávám svoji naivitu a schopnost skákat přes palubu. Moji společníci v životě mi ukazují mé slabiny a chyby, které si nechci přiznat, a na kterých musím zapracovat. Dnes prolomím odpor a nechuť k vlastním odrazům v zrcadle.
DOPORUČENÍ

Lidé, se kterými se setkáváte, jsou vaším vlastním odrazem a jednoznačně pro vás velkým přínosem. Dívejte se na ně, jako na sebe. Uvidíte v nich sebe. Uvidíte, jak si pěstujete v životě iluze.Využijte vrozené schopnosti spravedlivého vyrovnání. Použijte MEČ PRAVDY udělat rozhodující řez ve svém životě, abyste mohli odpustit a ukončit spory.

Identita, pravda, reflexe…..

Pečeti BÍLÉHO ZRCADLA připadá zvláštní role - role NEJVYŠŠÍHO ORGÁNU KONTROLY KVALITY.Vše bude opět dáno pod lupu a pečlivě zkoumáno, zda je to vhodné pro svět, pro kolektivní Vědomí, ale především pro další stupeň Evoluce.
Proto by se neměl nikdo cítit uražen, bude-li podroben BÍLÝM ZRCADLEM opět osobní kontrole. Kromě hodnocení nejdůležitějšího, bude prosvíceno i to, co je vedlejší - a v případě potřeby vráceno zpět k opravě. Dny ETZNAB silně zdůrazňují všechny rozdíly, všechny myšlenkové chyby. BÍLÉ ZRCADLO je naprosto důvěryhodné, protože svůj odraz v zrcadle nemůže nikdo popřít. Na příkladu jiných lidí nám ETZNAB ukazuje naše přednosti, nedostatky, slabé stránky, které si nechceme připustit. Pokud nám někdo leze na nervy, znamená to, že problém je v nás, nikoliv v té osobě. Pokud si myslíme, že je někdo špatný - jsme špatní my sami, jen to nechceme, nebo si to neumíme přiznat. Tento člověk nám vstoupil do cesty jen proto, aby nám odrážel naše vlastnosti. Nic se neděje bez příčiny. Celý život jsme konfrontováni s důsledky našich myšlenek a činů. Porozumění, pochopení a přijetí této reality je první krok k pochopení nových dovedností, jako například telepatie. Dny ETZNAB nám tímto přinášejí neocenitelnou pomoc. Kdo je ochoten přijmout svůj odraz v zrcadle, tomu BÍLÉ ZRCADLO ukáže zázračnou pilulku, jak uvolnit stres. Čím lépe pochopíme smysl reflexe, tím rychleji zareagujeme, a tím rychleji dosáhneme mír, harmonii, vnitřní pocit bezpečí a tím snazší pro nás bude boj proti vypuknutí infekce. Odstraněním toho, co nás ruší, se tak připravíme na překročení prahu Evoluce. Síla BÍLÉHO ZRCADLA je největším spojencem na cestě k Osvícení - Hledáním Vyšší pravdy, odhalujeme tajemství příčin.
Duchovní motto ETZNAB zní : "JEN TO, CO JDE HLADCE, JE PRAVDA. TO, CO NARÁŽÍ NA PŘEKÁŽKY, MUSÍ BÝT DÁNO POD LUPU."

11. SPEKTRÁLNÍ TÓN OČISTNÉ SÍLY - SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ

JEDENÁCTKA - to je proces rozpouštění - proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO - CO - JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vynáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se nadhledem - do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy . Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu!

TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ

V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu SPEKTRÁLNÍM se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou Dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím Energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít Dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v pocitech, emocích a myšlenkách.Otevři se přílivu Mé božské lásky a světla.

29. března 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Otevři se přílivu Mé božské lásky a světla. Otevři dveře svého srdce a nedovol ničemu tento proud zastavit. Drž tyto dveře široce otevřené tak, aby láska a světlo mohly do tebe i skrze tebe svobodně proudit a abys měl vždy dost životní síly. Je-li brána k tvému srdci uzavřena a tok lásky a světla se zastaví, znehybní celý, tvůj život, a v nehybném prostředí nemůže nic žít. Proto musíš vědomě, udržovat tyto dveře široce otevřené a čerpat ze Mne, pramene všeho života, po celý čas tak, aby tvé srdce nikdy nevyschlo a neustrnulo. Potok, který přestane být napájen svým pramenem, vysychá. Tak také ty, když přestaneš čerpat svou sílu ze Mne, brzy vyschneš a staneš se zbytečným. Proto na Mne vědomě mysli a stále ode Mne čerpej svou životní sílu. Tuto svou volbu uskutečňuj každý den, každou hodinu, každou minutu.

MAYSKÝ KALENDÁŘ 28.3.2013 10 CABAN kin 257

28. března 2013 v 23:34 Mayský Kalendář na každý den
ČERVENÁ PLANETÁRNÍ ZEMĚ


Caban / Lahun - Povzbuzeni vyživující energií Lamat a hřejivými lidskými vztahy symbolizovanými Lahun ( 10), nás dnes Caban vybízí, abychom se těšili ze společnosti našich přátel a milovaných, dokonce abychom se zamysleli nad těmito vztahy v celé rozmanitosti a bohatosti. Čím méně Egem a emocemi zabarvíme naše myšlenky, tím láskyplněji ovlivníme naše vnímání, a tím větší pochopení a jasnosti můžeme dosáhnout.

Trecena HVĚZDY vás obdaruje citem pro estetiku a pomáhá zharmonizovat bouřlivé procesy ve vašem životě.
DESÁTÝ Den ukazuje, co je třeba vyléčit v mezilidských vztazích, aby zavládl vnitřní mír a harmonie.

CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI

Dnes vidím, co jsem dokázal v této Vlně, a co se domáhá zlepšení. Dnes se mohou roznítit nezahojené karmické rány, abych na ně obrátil pozornost. Dnes spatřím, co vře v mém nitru a co v nitru mého partnera. Dnes se naučím vycházet s lidmi.

DOPORUČENÍ

Zkoncentrujte se na okamžik přítomnosti. Podívejte se na svůj život bez vydávání ukvapených závěrů. Přemýšlejte o svých osobních plánech.Věřte, že vy sami z vlastní vůle jste se rozhodli inkarnovat na Zemi v tomto zvláštním čase. Připomeňte si, proč jste tady.

Souznění, rozvoj, spolupráce….

V Energii ČERVENÉ ZEMĚ se nachází zóna kontroly individuální úrovně Vědomí. Je zde testována užitečnost a škodlivost individuálního JÁ pro CELEK.Všechny pocity ve Dnu CABAN, by měly být posuzovány z pozice osobní Rezonance s CELKEM. CABAN kontroluje také vztah ČLOVĚK - PŘÍRODA, protože jako pozemský kolektiv přebíráme zodpovědnost za osud světa. Pamatujte si, že rovnováha v přírodě je daleko více narušena, než mezilidské vztahy. Kdo se naučil vidět sám sebe, jako součást CELKU, přestane soudit lidi, protože ví, že každý, koho potkáme, je odrazem v zrcadle našeho vlastního JÁ. Uzdravení světa a kolektivního Vědomí začíná pořádkem na vlastním dvorku. Mohou zde nastat různé konflikty, nejen v kruhu rodinném, nebo v kruhu přátel, ale i v pracovním prostředí.V takových případech se stává síla navigace CABAN strážcem svým pozemským zástupcům, nenechá své studenty na scestí, ale na každém rozcestí pro ně nastaví osobní majáky. Pokud chcete připojit ke svému duchovnímu JÁ všemocnou Energii CELKU, zaměřte se na Den ČERVENÉ ZEMĚ, ale nikoliv proto, aby posílil vaši pozici, či vás posunul na první místo, ale proto, aby vám pomohl vyřešit problémy ve vašem okolí. Socializace je důležitým krokem k duchovnímu růstu, tzn., že každý jednotlivý aspekt Vědomí, musí dosáhnout plnohodnotné formy, aby mohl být přijat do CELKU.

10. PLANETÁRNÍ TÓN MANIFESTACE - SÍLA UPŘESNĚNÍ

DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem? Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se - o jaké struktury a systémy víry se opírá vaše realita - váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou : musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi! To je klíč k nalezení vaší pravé identity.

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM, VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD, ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT

V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Pečeť stojící vedle Tónu DESET.

TÓN PLANETÁRNÍ VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ

Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v tétoVlně, tak spirituálního rozvoje. Tento Den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.Ježíš - kázání na hoře

28. března 2013 v 22:56 Doteky Nového Života

Ježíš - kázání na hoře

Opět shromáždil se lid kolem Mistra a jeho učedníků. Všichni zbožně naslouchali a chtěli slyšeti ještě více. I posadil se Ježíš na pahorek a u jeho nohou usedly zástupy, jež přišly, aby slyšely jeho slova.
A Ježíš pravil:
" Blahoslavení ti, kteří prostě přijímají Slovo; neboť jejich jest království nebeské.
Nehloubejte a nemudrujte o slovech mých, neboť tím byste nikdy nedošli konce. Nemluvte se svými spolubližními o tom, co se vás v nich dotklo, neboť oni jsou jiného druhu. Vyňali by z nich jen to, co jim je vlastní a vás by tím zmátli!
Blahoslavení lidé, kteří jsou trpěliví a mírní; neboť oni zemi vládnouti budou.
Učte se čekat a učte se mírnit, a pak budete míti v sobě jednou moc, abyste ovládali jiné lidi. Vaše vlastní kázeň ukázní druhé!
Blahoslavení ti, kteří musí procházeti utrpením; neboť oni utěšeni budou.
Nežalujte, zachvátí-li vás bolest a utrpení. Snášejte je a buďte silní! Žádné utrpení, které sami nevpustíte a nepřivoláte, nemůže k vám. Učte se však na něm a změňte se ve svém nitru. Pak od vás odpadne a vy budete volni!
Blahoslavení ti, kteří touží po spravedlnosti; neboť oni spravedlnosti dojdou.
Domníváte-li se, že trpíte bezpráví, tu pohlédněte na lidi, kteří jsou vašimi bližními, a odčiňte vše, co jste jim kdy udělali. Také tehdy, když se domníváte, že jste v právu! Žádný člověk nemá práva způsobovati druhému bolest a utrpení! Budete-li v tomto směru čistí, pak ani vám žádný člověk neučiní bezpráví, neboť bude zahanben velikostí vašeho ducha!
Blahoslavení milosrdní; neboť oni milosrdenství dojdou.
Neklamte se však a nekonejte falešné milosrdenství, nýbrž uvažte, zda vaše dobrá vůle také lidem opravdu prospívá!
Blahoslavení pokojní; neboť oni dítkami Božími nazýváni budou.
Míti v sobě mír a pokoj a zprostředkovati jej lidem, to vyžaduje takovou očistu duše, že jen málo lidí na zemi může se již nazývati dítkami Božími. Člověk, který má v sobě opravdový mír, Boží mír, bude pro své spolubližní utěšovatelem a balzámem, bude rány lidí léčit již pouhým svým bytím!
Blahoslavení ti, kteří trpí pro spravedlnost; neboť jejich jest království nebeské.
Trpěti pro spravedlnost znamená trpěti pro pravdu. Vzíti na sebe vše a překonati všechno, aby mohl zůstati pravdivým, to jest pro člověka to nejtěžší při jeho putování.. To znamená vše: spravedlivě a pravdivě žít až do toho nejmenšího. To bude vyžadovat mnoho bojů a mnoho utrpení. To bude prožitím, opravdovým prožitím na celé pouti člověkově. Taková má býti jeho cesta, aby ho mohla vésti do království nebeského.
Blahoslavení čistého srdce; neboť oni Boha viděti budou.
V těchto slovech leží všechno, i to nejvyšší, čeho člověk dosáhnouti může: viděti Boha v jeho dílech. Srdce člověka musí býti čisté a jasné jako křišťál, aby žádné zkalení nebránilo mu ve vidění. Vidění jest poznávání! Člověk, který jest čistého srdce, dokončil zde svůj úkol a může pak stoupati ke Světlu."
Když Ježíš skončil, panovalo hluboké mlčení. Tváře lidí svědčily o jejich myšlení a cítění. Avšak Ježíš nepotřeboval pohlížet napřed do tváří lidí, aby poznal, jak přijali jeho poselství. Znal je a doufal, že alespoň u některých utkvělo něco z toho, co hlásal.
Věděl, že zvolna se probouzí u lidí pochopení a že touha po pravém vědění nedá se již potlačiti. Měl z toho radost a byl za to Bohu vděčen.
z knihy "Život Ježíšův na zemi"

Zdroj: email Iva B.

Svoboda je nejdůležitější věcí pro všechny bytosti.

28. března 2013 v 19:41 Doteky Nového Života

Svoboda je nejdůležitější věcí pro všechny bytosti. Svoboda - to je možnost rozhodovat sám za sebe, žít svůj život a vědět, že neexistuje nic a nikdo, kdo by tě mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit. Vědět, že ty jsi ten, kdo tvoří svůj život. Nepociťuješ závislosti, vnímáš jen cestu svého osudu, po které kráčíš s radostí a s uvolněním. Každá bytost touží po svobodě. Chce cítit nekonečné proměny své duše, cítit sílu lásky bezpodmínečné, nezávislost a sílu tvoření. Svoboda je to, co potřebujete získat, neboť je mnoho manipulace na tomto světě. Jste nuceni poslouchat ty, kteří vám vládnou. Ty, kteří ještě nepochopili, že nikoho nelze spoutat, obzvláště boží jiskru žijící v každé bytosti. Snaží se vám namluvit mnoho lží a vy s tím souhlasíte. Mnohdy sami tyto lži berete za své a propagujete. Nestávejte se fanatiky, ale prociťujte, neodpírejte si to, co je pro vás stejně přirozené jako dýchání. Je to vaše volnost, svoboda, otevřenost. Vaše životy plynou velice rychle a stále více pociťujete tlaky okolí. Udělej to a ono, musíš…..Ale vnímejte sami sebe, copak necítíte ve svém srdci ten vzdor? Bouří se vaše duše, bouří se proti manipulaci, proti příkazům. Pracujte na svém osvobození. Je to vaše přirozená podstata, být svobodní. Člověk ještě nepochopil své možnosti. Neumíte si ani představit, co všechno byste mohli…Víme, že vaše cesta je složitá, ale využívejte všechny své možnosti, učte se vidět dosud neviděné. Pomůže vám to zbavit se pout. Čím více budete vědět sami o sobě, tím spíše se pouta budou uvolňovat. Čím dříve pochopíte, že jste věční, tím větší bude vaše volnost. Bdíme nad vámi a cítíme vaší sílu. Vzpomeňte si, kam kráčíte a nalezněte svůj nový pohled na svět. Zkuste se odpojit od negativity a upevněte své postoje. Svoboda je zde, nemusíte ji hledat. Čeká, až bude uchopena. A vaše duše povyroste, neboť její okovy budou rozpuštěny. Mnoho z vás najde odpovědi, které hledáte. Nakonec však budou všichni spaseni. Čas nastal.

http://zlata.dusicka.sweb.cz/

Jsem Duch. Jsem všude. Jsem ve všem.

28. března 2013 v 6:00 Myšlenka Nového dne


Jsem Duch. Jsem všude. Jsem ve všem. Není místo, kde bych nebyl. Když si zcela uvědomíš tuto skutečnost a dokážeš ji přijmout, poznáš, že království nebeské je v tobě, a budeš moci zanechat hledání a obrátit se dovnitř. Potom najdeš v sobě vše, co hledáš. Jak málo dnešních lidí tak činí! Jsou tolik zaměstnáni hledáním odpovědí všude kromě svého nitra. Dokážeš-li přijmout, že Já jsem v tobě, nikdy více se nebudeš cítit osamocen; nikdy více nebudeš muset hledat odpovědi na své problémy vně. Když vyvstane cokoli, co si žádá odpovědi, vyhledáš v sobě mír a klid, předložíš své otázky a problémy přede Mne a Já ti dám odpověď. Potom se budeš muset naučit následovat a přesně provést, co ti odhalím zevnitř. Musíš se učit podle Mého slova žít, a ne mu jen naslouchat.


Mistr Hilarion - Poselství pro týden 25.3. 2013 - 31.3. 2013

27. března 2013 v 23:11 Aktuální novinky

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 25.3. 2013 - 31.3. 2013
Uveřejnil(a) Láďa
Pondělí, 25 Březen 2013 14:32
Milovaní,
nyní probíhá silný příliv vyšších Kosmických energií zaplavujících atmosféru Země a tato energie má očistnou funkci na celé Lidstvo, což je dost nepříjemné pro ty, kteří se dosud neprobudili do právě probíhajícího vědomého vývojového procesu. Ať vědomě, či ne, každý člověk na této planetě si tímto procesem musí projít, neboť jde o celou planetu.Zatímco se v každé Duši odehrávají dramatické mentální a emocionální zvraty, dochází zde k dalšímu uvědomování si své vlastní síly, a tak se také každá Duše musí hodně přizpůsobovat a přijímat, což se také z velké části děje.

To je také důvod, proč tolik z vašich Světlonošů, kteří se touto prací po velmi dlouhou dobu zabývali a již si očistili svá energetická pole, nyní ve svém nitru prožívají obnovu těchto energií. Příčina tkví v kolektivním poli energetických myšlenkových vzorů všech lidí na celé planetě. Lidstvo se ještě musí naučit, že každý je zodpovědný za své vlastní myšlenky a že je důležité stát se za ně zodpovědnými. Naši milovaní Světlonoši dobrovolně souhlasili přijmout určité množství těchto energií za účelem zrychlit transformační proces u všech lidí a to je již hotovo.

Díky tomuto milujícímu přístupu a pomoci Světlonošů je svět v mnohem lepší a stabilnější situaci, než bylo před pár měsíci možné. Přestože si většina z vás vědomě nepamatuje tuto dohodu, která byla učiněna na vyšších úrovních, vězte, že byla učiněna se záměrem snížit možnost velkého utrpení v životech lidí na planetě, proto vás žádáme, abyste o sobě nesmýšleli ve smyslu regrese ve svém vývoji, tak to totiž není. Všichni děláte ve svém osobním duchovním vývoji a rozvoji obrovské pokroky. Vše je na dobré cestě a každému člověku na vaší planetě je široce otevřeno pole nekonečných možností.

Taková je cesta každého z vás, kdo jste se rozhodli inkarnovat na této nádherné planetě.Vaše jedinečná srdce a energetická pole vyzařují silné Světlo, které společně s ostatními udržuje široké, mnoha způsoby pomáhající pole. V následujících dnech si to mnozí z vás začnou uvědomovat ve svém probouzejícím se vědomí, což podpoří dosud nevídaný vývojový posun vpřed ve prospěch všeho na Zemi a samozřejmě ve prospěch Země samotné. Dokud budete udržovat tento energetický prostor ve prospěch nejvyššího dobra pro všechny, budou se i nadále dít mnohé blahodárné změny.Žádáme vás, abyste během těchto početných probíhajících změn i nadále udržovali toto Světelné kolektivní pole, neboť je bezpodmínečně nutné k získání a ukotvení dalšího Světla na planetě.

Společně pracujeme na obecném dobru a každý den děláme pokroky. Žádáme vás, přijměte možnost, že VY spolutvoříte tyto změny, neboť díky tomu roste vaše vlastní síla, a to způsobí mohutný rozmach vědomí u všech lidí. Vaše síla umožňuje pomáhat ostatním, aby měli prostor probudit se a převzít otěže svých vlastních lidských operačních systémů a vědomí a jakmile to udělají, pole nesmírných možností se ještě rozroste díky jejich novému Světlu. Naplňuje nás radostí sledovat vás ve vašem objevování a vkládání svého vlastního Světla do vašeho úsilí.

Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.